Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα"

Transcript

1 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας ποὺ μᾶς ἄφησαν οἱ πρόγονοί μας. Ὣς σήμερα, ὕστερα ἀπὸ 180 χρόνια ἐλεύθερης κρατικῆς ὀντότητας, δὲν εἴμαστε σὲ θέση νὰ ἐκτιμήσουμε παρὰ μόνο ρητορικὰ τὴν παιδευτικὴ ἀξία τῶν κλασικῶν γραμμάτων. Ἐκφράζουμε ἕναν ὑπερβολικὸ καμιὰ φορὰ θαυμασμὸ γι αὐτὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη δὲν κάνουμε καμιὰ σοβαρὴ προσπάθεια νὰ ἀφομοιώσουμε ἕνα μέρος της. Ἐνῶ ὅλα τὰ προηγμένα ἔθνη τῆς δύσης ἀπεκόμισαν τεράστιο ὄφελος στὴν ἐκπαίδευσή τους, ἀπὸ τὴν Ἀναγέννηση ὣς σήμερα, ἀπὸ τὴ διδασκαλία καὶ καλλιέργεια τῆς ἑλληνικῆς καὶ λατινικῆς γραμματείας, ἐμεῖς ἀρκεστήκαμε νὰ διδάσκουμε στοὺς μαθητὲς καὶ φοιτητές μας μερικὰ ψίχουλα τῆς κληρονομιᾶς τῆς ἀρχαιότητας κι ἐκεῖνα μὲ τὴν πιὸ ἀντι-παιδαγωγικὴ μέθοδο, ἀφοῦ ἐμπιστευόμαστε τὴ διδασκαλία τῶν ἀρχαίων κειμένων στὴ δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση σὲ πολλὲς περιπτώσεις σὲ διδάσκοντες οἱ ὁποῖοι δὲν τὰ ἔχουν διδαχθεῖ κἂν στὸ πανεπιστήμιο. τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι οἱ μαθητὲς δὲν ὠφελοῦνται σχεδὸν καθόλου ἀπὸ τὴ διδασκαλία τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν στὴ μέση παιδεία, οἱ δὲ περισσότεροι φοιτητὲς τῆς φιλολογίας ὕστερα ἀπὸ τέσσερα ἔτη σπουδῶν δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ κατανοήσουν ὄχι μόνο ποιητικὰ ἀλλὰ οὔτε καὶ πεζὰ κείμενα. καὶ αὐτοὶ ἀκόμα οἱ πανεπιστημιακοὶ στὴν πλειοψηφία τους, παρ ὅλες τὶς μεταπτυχιακὲς σπουδές τους στὸ ἐξωτερικό, εἶναι ἐμφανῶς ἀνεπαρκεῖς στὸ χειρισμὸ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς καὶ λατινικῆς γιὰ σκοποὺς διδακτικοὺς καὶ ἐρευνητικούς. μένουν συνήθως μὲ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις ἁπλὰ φερέφωνα τῶν ξένων ἐρευνητῶν. καὶ μετὰ τὴ μετεκπαίδευση, ἀπὸ τὶς ἐργασίες τους λείπουν οἱ πρωτότυπες μελέτες, ἐνῶ περισσεύουν οἱ ἐρανιστικὲς μέχρι καθαρὰ ἀντιγραφικές.

2 64 τα κλασσικα γραμματα σημὲρα Ἔτσι ἡ λεγόμενη ἀναβίωση τῶν κλασικῶν σπουδῶν στὴν Ἑλλάδα, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό, δὲν ἦταν τίποτε ἄλλο ἀπὸ μιὰ ἐρασιτεχνικὴ πιὸ πολὺ παρὰ σοβαρὴ ἐπαγγελματικὴ ἐνασχόληση μὲ τὶς ἐπιστῆμες τῆς ἀρχαιότητας. τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι ἡ συνεισφορὰ τῶν Ἑλλήνων φιλολόγων στὴν παγκόσμια βιβλιογραφία εἶναι ἀσήμαντη γιὰ τὶς κλασικὲς σπουδές, ποὺ λόγω τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ὑποτίθεται ὅτι τοὺς εἶναι οἰκεῖες. Ἡ κατάσταση μάλιστα ἦταν τέτοια ποὺ ἀκαδημαϊκὸς καὶ πρόεδρος τῆς δημοκρατίας ἔγραφε στὴ δεκαετία τοῦ 80 ὅτι ἡ ἔκδοση ἑλληνικῶν κειμένων ἦταν ἔργο τῶν μεγάλων γερμανῶν φιλολόγων καὶ ὅτι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες δὲν πρέπει νὰ τὴν ἐπιδιώκουμε. Ἄλλος ἀκαδημαϊκὸς καὶ ὑπουργὸς διεκήρυσσε σὲ διεθνῆ συνέδρια γιὰ τὶς κλασικὲς σπουδὲς ὅτι οἱ νεοέλληνες πρέπει νὰ ἀρκεστοῦν σὲ μεταφράσεις μόνο τῶν ἑλληνικῶν κειμένων. σήμερα ὡστόσο στὸ κέντρο Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς καὶ λατινικῆς γραμματείας τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ἐκπονοῦνται κριτικὲς ἐκδόσεις Ἑλλήνων συγγραφέων, ποὺ δὲν ἔχουν νὰ ζηλέψουν σὲ τίποτε τὶς καλύτερες ξένες ἐκδόσεις. κοντολογὶς δὲν ὑπῆρξαν στὴν πατρίδα τους, στὴ νεότερη Ἑλλάδα, κλασικὲς σπουδὲς ὅπως τὶς ἐννοοῦν στὸ ἐξωτερικό. Ἐκεῖ εἶναι ἐλεύθερη ἡ ἐπιλογὴ τῶν φοιτητῶν, καὶ συνήθως οἱ λίγοι ποὺ τὶς ἐπιλέγουν μετὰ τὸ πανεπιστήμιο τὶς ἀκολουθοῦν σὲ ὅλη τους τὴ ζωή. Ἐδῶ εἶναι συνήθως ἐπιλογὴ ποὺ τοὺς ἐπιβάλλεται γιὰ στενὰ ἐπαγγελματικοὺς λόγους, καὶ ὅταν ἀποκτηθεῖ τὸ πτυχίο ἐπακολουθεῖ συνήθως νέκρα. σήμερα ὡστόσο ὁμολογεῖται ἀπὸ ὅλους ὅτι ἡ κλασικὴ παιδεία διέρχεται σοβαρὴ κρίση. Ἡ κρίση αὐτὴ μάλιστα εἶναι τόσο βαθιὰ ὥστε δὲν ἀποκλείεται ἡ κλασικὴ παιδεία νὰ παραχωρήσει τὴ θέση της σὲ κάποιο ἄλλο βασικὸ πρόγραμμα γιὰ τὴν ἐκπαίδευση μελλοντικῶν πολιτῶν. Ἡ παιδευτικὴ ἀξία τῆς κλασικῆς παιδείας ὅπως ἀξιολογεῖται ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν κοινωνία εἶναι τόσο χαμηλά, ὥστε ὅπως ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ ἕνας πανεπιστημιακός: «σήμερα κανένα ὁμηρολογικὸ ἀριστούργημα δὲν ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ ἀνταγωνιστεῖ ἀκόμη καὶ τὶς ἀνιαρότερες σελίδες τοῦ καστοριάδη ἢ τοῦ πουλαντζᾶ». Φαίνεται ὅτι μὲ τὸν καιρὸ ἀλλάζουν ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς τρόπους μετάδοσης τῆς γνώσης καὶ ἡ γλωσσολογία καὶ ἡ ἐπιστημολογία. Ἡ μοίρα τῶν κλασικῶν σπουδῶν σὲ ὅλο τὸν κόσμο εἶναι περίπου κοινή. μετὰ τὸν Β παγκόσμιο πόλεμο τὸ κέντρο βάρους τῆς παιδείας ἔχει μετακινηθεῖ παντοῦ, ἐξαιτίας τοῦ χρησιμοθηρικοῦ ὀρθολογισμοῦ καὶ τῆς ἐξασθένισης τῆς πνευματικῆς καλλιέργειας στὴν ὁποία στόχευε ὁ προγραμματισμὸς τοῦ

3 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 65 19ου καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰώνα. τὸν 19ο αἰώνα στὴ γερμανία, γιὰ παράδειγμα, ἡ ὁμοιογένεια τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος βασιζόταν «στὴν ἑνότητα τῶν γνωστικῶν ἀντικειμένων καὶ τῶν ἐκπαιδευτικῶν στόχων στὴ δευτεροβάθμια καὶ στὴν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση». Ἡ ἑνότητα αὐτὴ μὲ τὴ σειρά της βασιζόταν στὴ μελέτη κυρίως τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς καὶ λατινικῆς γλώσσας, ἡ διδασκαλία τῶν ὁποίων στὴ μέση ἐκπαίδευση κάλυπτε περίπου τὸ 50% τοῦ συνόλου τῶν διδακτικῶν ὡρῶν. σήμερα στόχος τῆς παιδείας εἶναι ἡ ἀπόλυτη ἐξειδίκευση ποὺ ἐπιδιώκει τὴν ἀποδοτικὴ ἐφαρμογὴ τῶν ἐξειδικευμένων γνώσεων γιὰ λόγους καθαρὰ χρησιμοθηρικούς. Ἂς δοῦμε τί συμβαίνει στὸ σημερινὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα. στὴν ἐκμάθηση τῆς λατινικῆς γλώσσας καὶ τῆς λατινικῆς γραμματείας γιὰ λόγους παιδευτικοὺς ἢ ἔστω ὠφελιμιστικοὺς ποτὲ δὲν προχώρησαν οἱ Ἕλληνες στὴν ἀρχαιότητα καὶ τὴ ρωμαιοκρατία ἀκόμη, στὴν ἐκμάθηση τῆς γλώσσας ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ὑπερεῖχε τουλάχιστο στὴ διοίκηση. στὴν ἀνατολικὴ ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία συνέχισε ἀδιατάρακτη ἡ κυριαρχία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, παρ ὅλο ποὺ ὑπῆρχε ἕδρα τῆς λατινικῆς γλώσσας στὴν κωνσταντινούπολη κατὰ τὴ βυζαντινὴ περίοδο καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς κατόχους της ὑπῆρξε ὁ γνωστὸς γραμματικὸς πρισκιανός. στὴ μακρὰ βυζαντινὴ περίοδο πολὺ λίγα λατινικὰ ἔργα μεταφράστηκαν στὰ ἑλληνικά, ἀπὸ τὸν κύκλο κυρίως τοῦ μοναχοῦ μάξιμου πλανούδη, καὶ αὐτὸ γιατὶ οἱ Ἕλληνες ποτὲ δὲν πίστεψαν στὴν ἀξία τῆς λατινικῆς κουλτούρας καθ ἑαυτήν, οὔτε ἀντιλήφθηκαν τὴ μεγάλη ὑπηρεσία ποὺ προσέφερε ὁ λατινικὸς κόσμος ὡς ἐνδιάμεσος κρίκος μεταξὺ τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καὶ ἐκείνου τῆς δυτικῆς ὲὐρώπης. Οἱ νεότεροι παιδαγωγοὶ στὴν Ἑλλάδα ἀκολούθησαν τὸν ἴδιο δρόμο. στρίμωξαν τὴ διδασκαλία τῶν λατινικῶν σὲ πολὺ λίγες ὧρες στὸ ὡρολόγιο πρόγραμμα, καὶ οἱ διδάσκοντες χαμήλωσαν τὶς ἀπαιτήσεις τους ἀρκούμενοι σὲ μιὰ ἀποστήθιση σύντομων φράσεων χωρὶς καμία περαιτέρω ἐμβάθυνση στὸν ρωμαϊκὸ πολιτισμό. πρόσφατα στὸ νέο πλαίσιο τοῦ προγράμματος σπουδῶν αὐξήθηκαν ἀνεπαίσθητα οἱ ὧρες διδασκαλίας τῆς λατινικῆς μὲ τὸν πολὺ φιλόδοξο στόχο ὅτι μὲ δύο νέα βιβλία οἱ μαθητὲς θὰ ἀποκτήσουν «βασικὲς γνώσεις στὴ λατινικὴ γλώσσα» καὶ ὅτι μέσα ἀπὸ δόκιμες μεταφράσεις θὰ γίνει ἡ λατινικὴ λογοτεχνία ἀντιληπτὴ ὡς ζωντανὴ λογοτεχνία ποὺ μπορεῖ καὶ σήμερα νὰ συγκινήσει τὸν ἀναγνώστη. μάταια ὅμως. στὰ πανεπιστήμια τὰ πράγματα δὲν εἶναι καλύτερα γιὰ τὰ λατινικά. Ἐκεῖ ἡ ἔλλειψη γλωσσικῆς κατάρτισης εἶναι αἰσθητή, καὶ οἱ φοι-

4 66 τα κλασσικα γραμματα σημὲρα τητὲς δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ παρακολουθήσουν πραγματικὴ φιλολογικὴ ἀνάλυση ἑνὸς κειμένου. τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι μὲ τὴ γραμματικοσυντακτικὴ ἀνάλυση τοῦ διδάσκοντος νὰ βασιλεύει ἡ πλήξη στὸ μάθημα. μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἡ λατινικὴ κουλτούρα χάνει τὴ διανοητικὴ εὐρωπαϊκότητά της καὶ ἀκυρώνει τὸ πολιτισμικὸ κληροδότημα τῆς ρώμης στὸν νεότερο κόσμο. πρακτικὰ μᾶς ὁδηγεῖ σὲ ἐπιδείξεις πρωτοφανοῦς ἄγνοιας πανεπιστημιακῶν οἱ ὁποῖοι ἀνυποψίαστοι σερβίρουν «μαργαριτάρια» τοῦ τύπου: scripsi sunt (ἀντὶ scripti sunt), virem (ἀντὶ virum = ἄνδρα), sequintur (ἀντὶ sequuntur), effugiere (ἀντὶ effugere), χρήση ἀνύπαρκτων λέξεων, π.χ. significorum, junixo, καθὼς καὶ τερατώδη συντακτικὰ λάθη, π.χ. ad accipendo lectiones (ἀντὶ ad accipiendas lectiones) κ.ἄ.π. στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ τὰ πράγματα δὲν εἶναι καλύτερα: στὴ μέση παιδεία οἱ ὧρες διδασκαλίας τῆς γλώσσας εἶναι κατὰ γενικὴ ὁμολογία ἀνεπαρκεῖς γιὰ νὰ ἀνταποκριθοῦν στὸ σκοπό τους ποὺ εἶναι στὸ γυμνάσιο ἡ ἐκμάθηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ ἡ γνωριμία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας ἀπὸ μετάφραση. στὸ λύκειο στὴ θεωρητικὴ κατεύθυνση μὲ αὐξημένες τὶς ὧρες διδασκαλίας τὸ πρόγραμμα εἶναι ὑπερφιλόδοξο μὲ διδασκαλία, ἐκτὸς τῆς θεματογραφίας, σοβαρῶν ἱστορικῶν καὶ φιλοσοφικῶν ἔργων. Ὅταν ρωτήθηκαν οἱ μαθητὲς ἂν εἶναι ἀρκετὲς οἱ ὧρες γιὰ τὴ διδασκαλία τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν, τὸ 75% ἀπάντησαν «ὄχι». Ὅταν ρωτήθηκαν ἂν εἶναι ἐπαρκεῖς οἱ ὧρες ποὺ διατίθενται γιὰ τὴν ἐκμάθηση τοῦ συντακτικοῦ καὶ τῆς γραμματικῆς, τὸ 98% ἀπάντησαν «ὄχι». καὶ στὴν ἐρώτηση τί νὰ προστεθεῖ ὥστε τὸ μάθημα νὰ γίνει πιὸ ἐνδιαφέρον, τὸ 74% ἀπάντησαν «σύγχρονη τεχνολογία». Ὅταν ρωτήθηκαν ἂν νομίζουν ὅτι θὰ μποροῦσαν νὰ γίνουν φροντιστήρια ὑποδειγματικῆς διδασκαλίας γιὰ νὰ ἐθισθοῦν οἱ καθηγητὲς σὲ πιὸ σύγχρονο τρόπο διδασκαλίας τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν, τὸ 89% ἀπάντησαν «ναί». Ὅταν, τέλος, οἱ μαθητὲς ρωτήθηκαν ἂν νομίζουν ὅτι γιὰ τὴν ὑποκίνηση τοῦ ἐνδιαφέροντός τους θὰ βοηθοῦσαν: ἔρευνα βιβλιοθήκης, ἐπιβραβεύσεις καὶ πριμοδοτήσεις, τὸ 73% ἀπάντησαν «ναί». Ἀπὸ τὰ παραπάνω φαίνονται οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους τὰ κλασικὰ γράμματα σήμερα, ποὺ ἔπρεπε νὰ βρίσκονται στὸ ἐπίκεντρο τῆς μόρφωσης τῶν νέων στὴ μέση παιδεία, δὲν πραγματώνουν τὴν ἀνθρωπιστικὴ μόρφωση, γιατί τὸ ἰδεῶδες αὐτὸ ὑπὸ τὶς συνθῆκες ποὺ περιγράψαμε εἶναι ἀνέφικτο. δυστυχῶς ἡ κατάσταση αὐτὴ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀναστραφεῖ, καθὼς παντοῦ ἐπικρατεῖ σήμερα ἡ χρησιμοθη-

5 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 67 ρικὴ παιδεία. Οἱ νέοι καὶ μαζὶ ἡ κοινωνία προτιμοῦν νὰ μελετοῦν θέματα ποὺ σχετίζονται ἄμεσα μὲ τὴ ζωὴ καὶ ποὺ θὰ προσπορίσουν στοὺς χρῆστες τους ἄμεσα ὀφέλη ἀποδοτικότητας καὶ ἀποτελε - σματικότητας, ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ ἀλλαγὴ ἢ μᾶλλον ἡ κατάργηση τοῦ ἰδε ώδους τοῦ ἀνθρωπιστικοῦ παιδευτικοῦ κανόνα. στὴ θέση τῆς ἀν - θρωπιστικῆς παιδείας ἔχουν παρεισφρήσει σήμερα γιὰ χρησιμοθηρικοὺς λόγους οἱ φυσικὲς καὶ ἄλλες ἐπιστῆμες ποὺ τὴν ἐπισκιάζουν. καὶ τὸ χειρότερο δὲν εἶναι μόνο τὰ κλασικὰ γράμματα ποὺ βουλιάζουν, ἀλλὰ μαζὶ καὶ ὅλες οἱ «Ἐπιστῆμες τοῦ ἀνθρώπου», ἐξαιτίας τῆς παγκόσμιας χρησιμοθηρικῆς μεταστροφῆς τῶν σκοπῶν τῆς παιδείας. μιὰ μικρὴ βελτίωση τῆς κατάστασης γιὰ τὴν Ἑλλάδα θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἡ ἵδρυση κλασικῶν γυμνασίων, τὰ ὁποῖα θὰ μπο - ροῦσαν νὰ στέλνουν στὶς Φιλοσοφικὲς σχολὲς φοιτητὲς πιὸ ἕτοιμους καὶ μὲ ἐνδιαφέρον γιὰ τὶς σπουδές τους. Ἡ κρίση τῆς κλασικῆς φιλολογίας εἶναι, ὅπως φαίνεται, ἀπὸ καιρὸ παροῦσα. Ὕστερα ἀπὸ μιὰ μακρὰ ἱστορικὴ διαδρομὴ ἀπὸ τὴν Ἑλληνιστικὴ Ἐποχὴ στὴ ρωμαϊκὴ καὶ στὴ Βυζαντινή, ἡ κλασικὴ φιλολογία ἀναγεννᾶται στὴν Ἰταλία κυρίως κατὰ τὴν Ἀναγέννηση καὶ ἔκτοτε ἑλληνικὰ καὶ λατινικὰ ἀποτελοῦν τὴ βάση τῆς ἀνθρωπιστικῆς παιδείας. Ὁ J. Burckhardt στὸ βιβλίο του Ὁ πολιτισμὸς τῆς Ἀναγέννησης στὴν Ἰταλία (1860) ὑποστήριξε ὅτι οὐσιαστικὸς πυρήνας τῆς Ἀναγέννησης δὲν ἦταν τόσο ἡ ἀνακάλυψη τῆς κλασικῆς ἀρχαιότητας ὅσο ἡ ἀνακάλυψη «τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου». Ἡ ἐπανεισαγωγὴ καὶ μελέτη συγκεκριμένων ἀρχαίων Ἑλλήνων καὶ λατίνων συγγραφέων στὸ πρόγραμμα μαθημάτων ἔγιναν δεκτὲς μεμονωμένα, ἀλλὰ γρήγορα ἡ δυτικὴ σκέψη μετασχηματίστηκε ὅταν ἦλθε σὲ ἐπαφὴ μὲ φιλοσόφους ὅπως ὁ πλάτωνας καὶ ὁ Ἀριστοτέλης, μὲ ἐπιστήμονες ὅπως ὁ Ἱπποκράτης ἢ ὁ γαληνὸς καὶ ἱστορικοὺς ὅπως ὁ Θουκυδίδης. λίγο ἀργότερα οἱ Ἰταλοὶ λόγιοι τῆς Ἀναγέννησης διδάσκονταν τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ διάβαζαν ἰταλικὲς μεταφράσεις ἑλληνικῶν ἔργων. στὸ τέλος τοῦ 15ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 16ου αἰώνα οἱ σημαντικότεροι Ἕλληνες συγγραφεῖς τυπώνονται σὲ πρώτη ἔκδοση, καὶ στὴ συνέχεια ἐκδίδονται δίγλωσσες ἐκδόσεις τους μὲ λατινικὴ μετάφραση. Ἡ μελέτη τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν ἐπεκτάθηκε χωρὶς νὰ ἰσοβαθμίσει ἐκείνη τῶν λατινικῶν στὸ ὡρολόγιο πρόγραμμα τῆς δυτικῆς παιδείας. Ὅμως οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες εἶχαν βρεῖ καινούργια πατρίδα στὴν Ἰταλία, τὴ γαλλία, τὴν Ὁλλανδία, τὴ γερμανία καὶ τὴν Ἀγγλία. Ἡ πρόσληψη τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν στὴν ὲὐρώπη τῆς Ἀναγέννησης ἔδινε τὴν εὐκαιρία στοὺς λογίους τῆς ἐποχῆς

6 68 τα κλασσικα γραμματα σημὲρα νὰ ἀξιοποιοῦν τὶς ἰδέες τους, καὶ οἱ Ἕλληνες συγγραφεῖς ἀποδείχτηκαν μιὰ ζωντανὴ καὶ δραστικὴ πηγὴ πρακτικῆς σοφίας. στὴ γερμανία, τὴ μητέρα τῆς ἀρχαιομάθειας (Altertumswissenchaft), ὅπως ἀνέφερα ἤδη, στὰ γυμνάσια τοῦ 19ου αἰώνα ἡ ὁμοιογένεια τῆς ἐκπαίδευσης στηρίχτηκε στὴ διδασκαλία καὶ γνώση τῶν ἀρχαίων γλωσσῶν, κυρίως τῆς λατινικῆς καὶ ἑλληνικῆς. Ἡ γνώση αὐτὴ ἀπαιτοῦνταν ἀπὸ τοὺς μαθητὲς ὄχι μόνο γιὰ τοὺς ἐπίδοξους φιλολόγους καὶ φιλοσόφους ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μελλοντικοὺς νομικούς, ἰατρούς, μαθηματικούς, φυσιογνῶστες, μηχανικοὺς κ.λπ. μόνον ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα ἱδρύθηκαν γιὰ τὰ «πρακτικὰ μαθήματα» δύο νέοι τύποι σχολείων: τὸ Realgymnasium καὶ τὸ Oberrealschule, ποὺ ἀργότερα ὀνομάστηκαν Technische Hochschule. Ὅλη ἡ λατινικὴ παιδεία στὴ γερμανία ξεκίνησε ἀπὸ τὸν καρλομάγνο ( ), ὁ ὁποῖος ἀνασύστησε τὰ διαλυμένα σχολεῖα. Ἡ πρακτικὴ σπουδὴ τῶν λατινικῶν στὰ σχολεῖα καὶ τὰ πανεπιστήμια διήρκεσε μέχρι τὸ 1900, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν 18ο αἰ. εἶχαν προστεθεῖ καὶ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά. Ἔτσι ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰ. ὁ μορφωμένος γερμανὸς ταυτιζόταν μὲ αὐτὸν ποὺ εἶχε διδαχθεῖ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ καὶ λατινικά. ὲἶναι ἡ ἐποχὴ τῆς Altertumswissenchaft, ὁπότε ἡ κλασικὴ φιλολογία καθιερωνόταν ὡς αὐτόνομη ἀκαδημαϊκὴ ἐπιστήμη καὶ ἀπολάμβανε μεγάλη ἐκτίμηση στὴ γερμανία καὶ στὸ ἐξωτερικό. σήμερα στὴ γερμανία, παρ ὅλο ποὺ καλλιεργεῖται ἡ κλασικὴ φιλολογία, τὸ ἐπίπεδο καὶ ἡ ἔκτασή της μόνον ἀξιοθρήνητο μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ σὲ σύγκριση μὲ τὸ ἔνδοξο παρελθόν της. Ἡ ἴδια ἱστορία mutatis mutandis ἐπαναλαμβάνεται καὶ ἀλλοῦ ἐξαιτίας τοῦ ὑλισμοῦ ποὺ κατακλύζει ὅλες τὶς σύγχρονες κοινωνίες. στὴν Ἀγγλία οἱ κλασικὲς σπουδὲς διατηροῦνται ζωντανὲς χάρη κυρίως στὰ πανεπιστήμια τῆς Ὀξφόρδης, τοῦ καίμπριτζ καὶ τοῦ λονδίνου. στὴ γαλλία οἱ κλασικὲς σπουδὲς ἔχουν ὑποχωρήσει σημαντικά, ἐνῶ ζωηρὲς ἐμφανίζονται οἱ σπουδὲς αὐτὲς σήμερα στὴν Ἰταλία καὶ κατὰ δεύτερο λόγο στὴν Ἱσπανία. στὴ ρωσία καὶ τὶς πρώην ἀνατολικὲς χῶρες ἡ κατάσταση δὲν εἶναι σαφής, ἂν ἡ νέα ἡγεσία γνοιάζεται καθόλου γιὰ τὸ θέμα τῶν κλασικῶν σπουδῶν. στὴν Ἀμερικὴ μετὰ τὴν ἐνδυνάμωση τῆς κλασικῆς φιλολογίας στὰ πανεπιστήμια ὕστερα ἀπὸ τὴν ἄφιξη στὴν Ἀμερικὴ κορυφαίων ὲὐρωπαίων φιλολόγων ἡ ἀλλαγὴ καὶ ἡ κατάργηση τοῦ ἀνθρωπιστικοῦ παιδευτικοῦ κανόνα ἔθεσε ὡς στόχο ὄχι πλέον τὴν παιδεία ἀλλὰ τὴν ἀποδοτικότητα καὶ ἀποτελεσματικότητα τῆς γνώσης, πράγμα ποὺ ὁδήγησε στὸν παραγκωνισμὸ

7 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 69 καὶ ὑποβιβασμὸ τῆς κλασικῆς φιλολογίας. Ἴσως ἡ αὐξανόμενη συνειδητοποίηση τῆς σημασίας τοῦ νέου πεδίου τῶν πολιτισμικῶν σπουδῶν μπορεῖ νὰ δώσει νέα πνοὴ στὸ ἔργο ὅσων ἀσχολοῦνται μὲ τὶς κλασικὲς σπουδές, συμβάλλοντας ἔτσι στὴν ἑδραίωση τῆς θέσης τους ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ πανεπιστημίου. Ἡ κλασικὴ ὅμως φιλολογία στὴ μακρὰ διαδρομή της πέρασε καὶ ἀπὸ ἄλλες κρίσεις. Ἂς ἐλπίσουμε ὅτι μὲ τὴ βοήθεια καὶ τῶν ἴδιων τῶν φιλολόγων θὰ ξεπεράσει καὶ αὐτὴ τὴν κρίση, κυρίως γιατὶ τὰ θεμελιώδη θέματα τῆς ζωῆς διατυπώθηκαν γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ ρώμη. Χρειάζεται συνεργασία πολιτείας, κοινωνίας καὶ ἐκπαιδευτικῶν γιὰ νὰ θεωρηθοῦν ξανὰ οἱ ἀνθρωπιστικὲς κλασικὲς σπουδὲς ὡς σοβαρὸ πολιτιστικὸ ἀγαθὸ καὶ νὰ καλλιεργηθοῦν ἀναλόγως.

Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 7-8 Ὀκτωβρίου 2011 ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἑλληνική Παιδεία τῆς Κύπρου κατά τούς ὑστεροβυζαντινούς χρόνους

Ἡ Ἑλληνική Παιδεία τῆς Κύπρου κατά τούς ὑστεροβυζαντινούς χρόνους 1. Γενικά χαρακτηριστικά τῆς παιδείας στίς φραγκοκρατούμενες περιοχές τοῦ Ἑλληνισμοῦ Τό ζήτημα τῆς ὀργανώσεως, τῆς ποιότητας καί τῆς λειτουργίας τῆς παιδείας στίς φραγκοκρατούμενες περιοχές τῆς βυζαντινῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΩΔ. 4470 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 92 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΤΙΜΗ 0,07 Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, δίνουμε λίγους στίχους ἀπὸ τὴν Α πρὸς

Διαβάστε περισσότερα

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Γιὰ τὴν Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ΒΙΟ ΨΥΧΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ. Κατὰ συνέπεια

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ 267 268 Βιβλιοκρισίες Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι δρόμοι 269 Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι Δρόμοι, Δεμιρδέσι Προσοτσάνη Ἡ παιδεία σὲ δύο ἑλληνικὲς κοινότητες στὰ ὕστερα

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό.

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Δημήτριος Μ. Κοντογεώργης Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ ἔρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 97 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ VINCENZO ROTOLO Τὸ πρόβλημα τῶν ἀρχῶν τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας, ποὺ ἔχει ἀπασχολήσει ἀνέκαθεν τοὺς εἰδικούς, εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Διάλεξη ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὴ Δρ. Miriam Grossman στὶς 15 Ὀκτωβρίου 2009 στὸ ἀμερικανικὸ ἵδρυμα Τhe Heritage Foundation, στὴν Οὐάσινγκτον,

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Τεῦχος 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 2013 ΣΕΙΡΑ: ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ 7 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ... 6 Α. Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1. Ἀπὸ τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014 Πρὶν σᾶς διαβάσω τὴν ὁμιλία μου γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὶς καταβολές της, θέλω νὰ σᾶς πῶ ὅτι δὲν εἶμαι ἐπαγγελματίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ... ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΝ!

ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ... ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΝ! ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 16 (96), ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 «ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ» Εἶναι νὰ ἀπορῇ κανεὶς μὲ τὶς κινήσεις τῶν «Τσάμηδων», ποὺ ζοῦν στὴν Ἀλβανία. Ἔχουν καταδικασθῆ ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα ἀπὸ ἁρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. «Ζητῆστε τὴν γυναίκα» «...Κάποτε πρέπει νὰ δεχθοῦμε αὐτὴ τὴν στοιχειώδη. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. «Ζητῆστε τὴν γυναίκα» «...Κάποτε πρέπει νὰ δεχθοῦμε αὐτὴ τὴν στοιχειώδη. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη ΧΕΙΡΑΨΙΑ Ἡ Νέα Γυναικεία Φωνὴ στὸν Νέο-Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς «Διὰ Γυναικὸς Πηγάζει Τὰ Κρείττω» Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο eutypon30-31 2013/11/30 9:08 page 1 #5 Εὔτυπον, τεῦχος 30-31 Ὀκτώβριος/October 2013 1 Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο Γιάννης Μαμάης Ἐκδόσεις Gutenberg Διδότου 37 106 80 Αθήνα Η/Τ: gannsm at dardanosnet

Διαβάστε περισσότερα

θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς

θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς Ο ΛειτΟυρΓικΟΣ ΛΟΓΟΣ τησ ΟρΘΟδΟξΟυ εκκλησιασ Σημερα τῆνος, 9-2 Σεπτεμβρίου 20 ὀργάνωση εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως εἰσήγηση Γρ. Θ. ΣταΘη ΟμΟτιμΟυ καθηγητου ΠανεΠιΣτημιΟυ αθηνων θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Στὸν καιρὸ τῆς γραφομηχανῆς

Στὸν καιρὸ τῆς γραφομηχανῆς eutypon26-27 2012/3/7 12:49 page 29 #33 Εὔτυπον, τεῦχος 26-27 Ὀκτώβριος/October 2011 29 Στὸν καιρὸ τῆς γραφομηχανῆς Δημήτριος Α. Φιλίππου Κάτω Γατζέα 373 00 Ἀγριὰ Βόλου Η/Τ: dmtros dot ap dot flppou at

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Αλλάζουμε Παιδεία Αλλάζουμε την Ελλάδα ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Πρόταση για τo Νέο Λύκειο 2 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθεῖτε στά «γκρίκλις»

Αντισταθεῖτε στά «γκρίκλις» Μηνιαία εφημερίδα Ολυμπιακού Χωριού & γειτονικών περιοχών Φύλλο 30ο Σεπτεμβρίου 2011 Η ΔΕΚΕΛΕΙΑ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.dekeleianews.gr Αντισταθεῖτε στά «γκρίκλις» Τα «γκρίκλις» είναι ο καλύτερος δρόμος αποξένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΟΣ 8ο / ΑΡ. Φ. 185 / ΤΙΜΗ 0,90 ΣΕ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΟΣ 8ο / ΑΡ. Φ. 185 / ΤΙΜΗ 0,90 ΣΕ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ Ἀντιφωνητὴς ὁ ἀχώρητος παντί πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρί; ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς μητρός; Πάντως ὡς οἶδεν, ὡς ἠθέλησε καί ὡς ηὐδόκησεν. Ἄσαρκος γάρ ὤν, ἐσαρκώθη ἑκών. Καί γέγονεν ὁ Ὤν, ὅ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τo Νέο Λύκειο

Πρόταση για τo Νέο Λύκειο Πρόταση για τo Νέο Λύκειο 2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 5 2. Η σημερινή κατάσταση 6 2.1 Οι υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό του Λυκείου σήμερα 6 2.2 Πρόγραμμα σπουδών Αποτελέσματα 8 3. Οι αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Η ανθρωπιστική παιδεία στην Ελληνική Εκπαίδευση. Από τον Αδαμάντιο Κοραή στη σύγχρονη προσέγγιση*

Η ανθρωπιστική παιδεία στην Ελληνική Εκπαίδευση. Από τον Αδαμάντιο Κοραή στη σύγχρονη προσέγγιση* Η ανθρωπιστική παιδεία στην Ελληνική Εκπαίδευση. Από τον Αδαμάντιο Κοραή στη σύγχρονη προσέγγιση* Θεοδώρα Χασεκίδου-Μάρκου Σχολική σύμβουλος Δ.Ε. Ο Αδαμάντιος Κοραής -εξέχουσα μορφή της ελληνικής διανόησης-

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀρχιερεῖς, Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ξεκινήσω τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΟΣ 8ο / ΑΡ. Φ. 183 / ΤΙΜΗ 0,90

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΟΣ 8ο / ΑΡ. Φ. 183 / ΤΙΜΗ 0,90 Ἀντιφωνητὴς (Μιλάει ἡ Πόντια Μαρία στίς «Χορδές τοῦ Χρόνου»:) Ἡ θάλασσα ἦταν ἡ μοίρα μας. Καί ἡ Μαύρη Θάλασσα ἡ μαύρη μοίρα μας Ν. ΛΥΓΕΡΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ἅγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς, ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) Ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Πρωτ. Κων/νου Πετρογιάννη, ἡ ὁποία ἔγινε στὶς 13/10/2010, στὴν Ἐνορία Ἁγίου Θωμᾶ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ 1 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΤΑΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 7 ο - Ὀκτώβριος 2014 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

(Από αριστερά προς τα δεξιά: Ζαφειρένια Θεοδωράκη, Καθηγητής Αριστείδης Χατζής, Γεωργία Παπαλεξίου.)

(Από αριστερά προς τα δεξιά: Ζαφειρένια Θεοδωράκη, Καθηγητής Αριστείδης Χατζής, Γεωργία Παπαλεξίου.) Συνέντευξη του Αναπλ. Καθηγητή Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας Θεσμών κυρίου Αριστείδη Χατζή στα μέλη της συντακτικής ομάδας του Ζαφειρένια Θεοδωράκη και Γεωργία Παπαλεξίου. * (Από αριστερά προς τα δεξιά:

Διαβάστε περισσότερα