AΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. Ονυχοµυκητίαση στα παιδιά: θεραπευτική προσέγγιση. Ε. Σωτηρίου, Χ. Τσοροβά. Α ερµατολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. Ονυχοµυκητίαση στα παιδιά: θεραπευτική προσέγγιση. Ε. Σωτηρίου, Χ. Τσοροβά. Α ερµατολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 AΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ονυχοµυκητίαση στα παιδιά: θεραπευτική προσέγγιση Ε. Σωτηρίου, Χ. Τσοροβά Α ερµατολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Sotiriou E, Tsorova Ch. Onychomycosis in childhood. Α Dermatology Clinic, Aristotle University of Thessaloniki, Greece. Paediatr N Gr 2008, 20: Περίληψη. Η λοίµωξη των ονύχων από µύκητες περιγράφεται µε το γενικό όρο ονυχοµυκητίαση. Ως προς την αιτιοπαθογένεια των ονυχοµυκητιάσεων, συχνότερα ταυτοποιούνται τα δερµατόφυτα, είδη Candida και είδη ζυµοµυκήτων. Η ονυχοµυκητίαση είναι ασυνήθης στην παιδική ηλικία. Οι προσβαλλόµενοι µικροί ασθενείς έχουν συνήθως θετικό οικογενειακό ιστορικό ονυχοµυκητιάσεων, κάτι που καθιστά αναγκαία την λεπτοµερή εξέταση όλων των µελών της οικογένειας. Όλα τα διαθέσιµα αντιµυκητιακά σκευάσµατα, παρότι εγκεκριµένα για τη δεδοµένη χρήση τους σε ενήλικες ασθενείς, δεν έχουν λάβει ανάλογη έγκριση για τη χρήση τους σε παιδιά µε ονυχοµυκητίαση. Ωστόσο, µέσα από αρκετές µελέτες, έχουν αποδειχθεί ασφαλή και αποτελεσµατικά και σε αυτή την κατηγορία ασθενών. Η διεξαγωγή µεγαλύτερων µελετών στο µέλλον ίσως βοηθήσει στην εξαγωγή ασφαλέστερων συµπερασµάτων.

2 Abstract. The nail fungal infection is described using the general term onychomycosis. In regard to etiopathology, dermatophytes, Candida species and some molds are usually identified. Onychomycosis in children is uncommon. In those children that are affected, a family history usually exists, giving importance to the examination of the entire family. All the available antifungal agents, although approved for their use in adults, are not approved for this indication in children. However, there are studies that prove their effectiveness and safety and suggest their use in childhood. Furthermore, future research is needed on the use of these antifungal agents, which will lead to safer conclusions. Λέξεις-κλειδιά: παιδικής ηλικίας ονυχοµυκητίαση, ιτρακοναζόλη, φλουκοναζόλη, τερµπιναφίνη.

3 Key words: onychomycosis in childhood, itraconazole, fluconazole, terbinafine. Εισαγωγή Η ονυχοµυκητίαση ορίζεται ως λοιµώδης προσβολή των ονύχων από µύκητες και αφορά κυρίως σε ενήλικες 1-3. Ωστόσο, ο αριθµός των περιστατικών ονυχοµυκητίασης στην παιδική ηλικία φαίνεται να αυξάνει κάθε έτος. Η επίπτωση της νόσου στα παιδιά ποικίλει. Από διάφορες µελέτες προκύπτει ένας µέσος όρος, που παγκοσµίως πλησιάζει το 0,3% 1. Συνηθέστερα προσβάλλονται τα νύχια των ποδιών 1, αν και σε παιδιά ηλικίας µικρότερης των 7 ετών τα νύχια των χεριών είναι αυτά µε το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής 4. Οι ονυχοµυκητιάσεις καταγράφονται συχνότερα σε παιδιά µε ανοσοκαταστολή και σύνδροµο Down 5-10, καθώς και σε αυτά που έχουν την έξη να λείχουν τα δάκτυλά τους. Τα διαθέσιµα, ευρέως φάσµατος, αντιµυκητιακά σκευάσµατα είναι αποτελεσµατικά στην αντιµετώπιση των ονυχοµυκητιάσεων των χεριών και των ποδιών που έχουν ως υπεύθυνα αίτια δερµατόφυτα, είδη Candida και µερικούς ζυµοµύκητες. Οι τοπικά εφαρµοζόµενες λάκες ονύχων είναι επίσης αποτελεσµατικές σε περιπτώσεις όπου η προσβολή είναι ήπιας και µέσης βαρύτητας. Μορφές ονυχοµυκητίασης Κατά τον Zais, οι ονυχοµυκητιάσεις διακρίνονται σε 4 κλινικούς τύπους: την περιφερική ονυχοµυκητίαση, τη λευκή επιφανειακή ονυχοµυκητίαση, την εγγύς υπωνύχια ονυχοµυκητίαση και την καντιντιασική ονυχοµυκητίαση 11. Στην περιφερική ονυχοµυκητίαση η προσβολή ξεκινά από την κερατίνη στοιβάδα του υπονυχίου ή της πλάγιας ονυχαίας πτυχής και επεκτείνεται κεντρικά καταλαµβάνοντας την κοίτη του νυχιού, µε συνέπεια την υπονύχια υπερκεράτωση που υπεγείρει την ονυχαία πλάκα. Οι όνυχες είναι εύθρυπτοι, θαµποί, µε αλλοιωµένη τη φυσιολογική τους χροιά (κιτρινόφαιη). Συχνότερα αποµονούµενα αίτια είναι το Τ. rubrum και το T. mentagrophytes. Η λευκή επιφανειακή ονυχοµυκητίαση, που παρατηρείται συνηθέστερα στους όνυχες των ποδών, χαρακτηρίζεται από τη παρουσία µικρών, αδιαφανών, λευκωπών νησιδίων στην άνω επιφάνεια της πλάκας του όνυχα που προοδευτικά εξαπλώνονται για να την καταλάβουν τελικά στο σύνολό της. Οφείλεται κυρίως στο Τ. mentagrophytes, αλλά και σε νηµατοειδείς µύκητες, όπως Fusarium spp, Cephalosporium και Aspergillus spp. Η εγγύς υπονύχια ονυχοµυκητίαση συναντάται λιγότερο συχνά από τις προηγούµενες και συνήθως οφείλεται στο Τ. rubrum, το T. mentagrophytes και το T. tonsurans. Κατ αυτήν η προσβολή της κερατίνης στοιβάδας ξεκινά από την εγγύς ονυχαία αύλακα, µε συνέπεια να δηµιουργείται µια λευκωπή-λευκοκίτρινη περιοχή κάτω από το µηνίσκο, η οποία δεν αφορά την επιφάνεια της πλάκας, η οποία παραµένει οµαλή και ανέπαφη. Ο συγκεκριµένος τύπος συχνά συνοδεύεται από άλγος. Η καντιντιακή ονυχία χωρίζεται περεταίρω σε καντιντιακή παρωνυχία-δευτεροπαθή ονυχία, ονυχόλυση του περιφερικού άκρου (πρωτοπαθής ονυχόλυση) και σε ονυχία στα πλαίσια συνδρόµων χρόνιας δερµατοβλεννογόνιου καντιντίασης. Πρόσφατα περιγραφείσα κλινική µορφή είναι η ενδονύχια ονυχοµυκητίαση 12,13, ενώ πιο σοβαρή µορφή προσβολής αποτελεί η ολική δυστροφική ονυχοµυκητίαση που αφορά τον όνυχα στο σύνολό του. Ωστόσο, η τελευταία απαντάται εξαιρετικά σπάνια στην παιδική ηλικία 1. Ο συχνότερος τύπος στα παιδιά είναι η περιφερική ονυχοµυκητίαση 1,14-17, ενώ η λευκή επιφανειακή και η εγγύς υπωνύχια καταγράφονται σε µικρότερη συχνότητα 2,15,17,18. Η λευκή επιφανειακή ονυχοµυκητίαση προσβάλλει µόνο την ραχιαία επιφάνεια της ονυχαίας πλάκας 19. Αξίζει να επισηµάνουµε ότι η εγγύς υπωνύχια

4 ονυχοµυκητίαση, η οποία οφείλεται στο Trichophyton rubrum, όταν εµφανίζεται σε παιδιά, λόγω της πολύ λεπτής ονυχαίας πλάκας, µπορεί να προσοµοιάζει µε τη λευκή επιφανειακή µορφή, από την οποία και θα πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί 12. Επίσης, µία άλλη ποικιλία που µπορεί να παρατηρηθεί στα παιδιά είναι η εγγύς λευκή επιφανειακή ονυχοµυκητίαση. Είδη Candida αποµονώνονται κατά κύριο λόγο σε παιδιατρικούς ασθενείς πάσχοντες από το σύνδροµο της χρόνιας δερµατοβλεννογόνιας καντιντίασης 20, καθώς και σε παιδιά που συνηθίζουν να λείχουν τα δάκτυλά τους. Η σπάνια µορφή της ενδονύχιας ονυχοµυκητίασης έχει αναφερθεί σε 2 παιδιά από τη Σοµαλία 21, όπου το γενεσιουργό αίτιο ήταν το Trichophyton soudanense, ενώ µπορεί να προκαλείται, σε µικρότερο ποσοστό, και από το µύκητα Trichophyton violaceum 13,21. ιάγνωση Υποψία ονυχοµυκητίασης σε παιδί, απαιτεί ενδελεχή εξέτασή του, προκειµένου να εξασφαλισθεί η ορθή διάγνωση. Η διάγνωση θα στηριχθεί στην κλινική εικόνα και τον εργαστηριακό έλεγχο. Η επισκόπηση βοηθά στη διαπίστωση του κλινικού τύπου της ονυχοµυκητίασης, όπως περιγράφηκαν ανωτέρω. Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαµβάνει την άµεση µικροσκόπηση υλικού από τη βλάβη, την καλλιέργεια, καθώς και νεότερες τεχνικές όπως η αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR) και η ιστολογική εξέταση ρινισµάτων των ονύχων µε χρώση PAS. Η άµεση µικροσκόπηση και η καλλιέργεια πιστοποιούν την παρουσία και ταυτοποιούν το είδος του µύκητα 27,28, ενώ η ιστολογική εξέταση ρινισµάτων των ονύχων µε χρώση PAS παρέχει µία µόνιµη καταγραφή της λοίµωξης 28. Ο µυκητολογικός έλεγχος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, να προηγείται της θεραπείας προς αποφυγή άσκοπης χορήγησης από του στόµατος αντιµυκητιακών σκευασµάτων 16,26. Κατά τη διαφοροδιάγνωση της ονυχοµυκητίασης στην παιδική ηλικία θα πρέπει να αποκλειστούν άλλες νόσοι µε παρόµοιες κλινικές εικόνες από τους όνυχες, όπως η ψωρίαση, η γυροειδής αλωπεκία, το έκζεµα και η συγγενής ονυχοδυστροφία 25. Σε ορισµένες περιπτώσεις η υποκείµενη νόσος µπορεί να εκδηλώνεται µε συνοδό δερµατικό εξάνθηµα, όπως για παράδειγµα στη ψωρίαση, όπου πλην των ονύχων, µπορεί να διαπιστώσουµε παρουσία πλακών στους αγκώνες και τα γόνατα 20. Θεραπευτική προσέγγιση Στη θεραπεία της ονυχοµυκητίασης περιλαµβάνονται τοπικώς και συστηµατικώς χορηγούµενα σκευάσµατα. Η επιλογή της θεραπείας θα εξαρτηθεί από το είδος του ενοχοποιούµενου µύκητα, τη µορφή και τη βαρύτητα της ονυχαίας προσβολής, τη σύγχρονη λήψη φαρµάκων, τη σχέση κόστους-οφέλους, την προτίµηση του ασθενούς, καθώς και την εµπειρία του ιατρού µε το φάρµακο 1. Η ήπιας και µέσης βαρύτητας περιφερική ονυχοµυκητίαση µπορεί να αντιµετωπιστεί επαρκώς µε την εφαρµογή τοπικών σκευασµάτων (λάκες ονύχων). Στις βαρύτερες περιπτώσεις όµως, καθώς επίσης και στην εγγύς υπωνύχια ονυχοµυκητίαση απαιτείται από του στόµατος αγωγή. Ορισµένες περιπτώσεις λευκής επιφανειακής ονυχοµυκητίασης είχαν πολύ καλή ανταπόκριση στην τοπική θεραπεία 18,32, ενώ οι εκτεταµένες χρόνιες περιπτώσεις χρήζουν συστηµατικής θεραπείας 16,18. Παρά τον ταχύ ρυθµό ανάπτυξης των ονύχων στα παιδιά, η απουσία θεραπείας ή η πληµµελής χορήγησή της µπορεί να οδηγήσει σε διασπορά της λοίµωξης Στις Ηνωµένες Πολιτείες, αλλά και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, τα από του στόµατος αντιµυκητιακά σκευάσµατα (ιτρακοναζόλη, τερµπιναφίνη, φλουκοναζόλη) και οι τοπικά εφαρµοζόµενες λάκες ονύχων (κυκλοπυροξολαµίνη, αµορολφίνη) δεν έχουν λάβει έγκριση για την θεραπεία των ονυχοµυκητιάσεων στα παιδιά. Ο θεράπων ιατρός

5 χρειάζεται να συνεκτιµήσει τα οφέλη και τους κινδύνους για κάθε ασθενή πριν τη χορήγησή τους. Ορισµένα παιδιά µπορεί να δυσκολευτούν στην κατάποση των δισκίων ή των καψουλών της ιτρακοναζόλης και της τερµπιναφίνης. Ένας εύχρηστος τρόπος είναι η διχοτόµηση ή η κονιορτοποίηση των ταµπλετών τερµπιναφίνης 33, ενώ οι καψούλες ιτρακοναζόλης µπορούν να ανοιχθούν και το περιεχόµενο να αναµειχθεί µε λιπαρές τροφές, όπως το βούτυρο 1,34. Επίσης, η ιτρακοναζόλη µπορεί να επανασυσκευαστεί σε µικρότερου µεγέθους καψούλες, οι οποίες να λαµβάνονται από τα παιδιά συνοδεία γεύµατος. Επιπρόσθετα, κυκλοφορούν στο εµπόριο πόσιµα διαλύµατα ιτρακοναζόλης και φλουκοναζόλης. Καθώς τα φάρµακα αυτά δεν έχουν εγκριθεί, δεν υπάρχουν αποδεκτές οδηγίες παρακολούθησης για την ηλικιακή αυτή οµάδα. Συστήνεται ωστόσο να εφαρµόζεται ο ίδιος εργαστηριακός έλεγχος στα παιδιά που λαµβάνουν από του στόµατος σκευάσµατα µε την ίδια συχνότητα που πραγµατοποιείται και στους ενήλικες. Τοπικές θεραπείες Για την αντιµετώπιση των ονυχοµυκητιάσεων στα παιδιά έχουν χρησιµοποιηθεί διάφορες τοπικές θεραπείες µε άλλοτε άλλη επιτυχία. εδοµένης της µη εγκεκριµένης χρήσης των από του στόµατος αντιµυκητιακών, είναι προτιµότερο να αποτελούν τη θεραπεία πρώτης γραµµής 32,41, Η επιφανειακή λευκή ονυχοµυκητίαση φαίνεται ότι ανταποκρίνεται πολύ καλύτερα στην τοπική θεραπεία, συγκριτικά µε τις άλλες µορφές, πιθανόν λόγω της απουσίας προσβολής της µήτρας και της κοίτης του όνυχα. Επιπρόσθετα, καθώς η ονυχαία πλάκα είναι λεπτότερη στα παιδιά, µε τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η διείσδυση του φαρµάκου. Πριν αναπτύξουµε τα επιµέρους σκευάσµατα, οφείλουµε να αναφέρουµε, πως στην τοπική θεραπεία περιλαµβάνεται και η µηχανική απόξεση της επιφάνειας της ονυχαίας πλάκας, µόνη ή σε συνδυασµό µε άλλες αγωγές, που συνάδει στην αποµάκρυνση των µυκήτων και την επιδιωκόµενη ίαση. Η απόξεση αποτελεί θεραπεία εκλογής της επιφανειακής λευκής ονυχοµυκητίασης, χωρίς να απαιτείται συνδυασµός µε φαρµακολογικά, τοπικά ή συστηµατικά σκευάσµατα. Η κυκλοπυροξολαµίνη έχει χρησιµοποιηθεί για τη θεραπεία της επιφανειακής λευκής ονυχοµυκητίασης στα παιδιά 18. ύο ασθενείς είχαν προσβληθεί από T. rubrum και παρουσίαζαν συνοδό δερµατοφυτία άκρου ποδός. Στον πρώτο ασθενή τα νύχια παρουσίασαν βελτίωση στους 4 µήνες, ενώ στον δεύτερο ιάθηκαν στα 3 χρόνια. Στην ίδια σειρά περιστατικών χρησιµοποιήθηκαν ναφτιφίνη, οξυκοναζόλη και κετοκοναζόλη για την αντιµετώπιση επιφανειακής λευκής ονυχοµυκητίασης οφειλόµενη στο T. rubrum. Κλινική βελτίωση παρατηρήθηκε σε δύο περιπτώσεις, στην πρώτη έγινε χρήση ναφτιφίνης και στη δεύτερη συνδυασµός από του στόµατος κετοκοναζόλης και κρέµας τερµπιναφίνης. Οι υπόλοιποι ασθενείς δεν προσήλθαν στον επανέλεγχο 18. Σε HIV οροθετικό παιδί µε επιφανειακή λευκή ονυχοµυκητίαση από T. rubrum εφαρµόστηκε λάκα ονύχων αµορολφίνης 5% µε κλινική βελτίωση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 32. Οι Bonifaz και Ibarra χρησιµοποίησαν συνδυασµό µπιφοναζόλης µε ουρία σε 25 ασθενείς 60. Ένα παιδί µε επιφανειακή λευκή ονυχοµυκητίαση παρουσίασε πλήρη ίαση στο τέλος της θεραπείας. Η πλειονότητα των 25 ασθενών είχε περιφερική ονυχοµυκητίαση (Ν=21), 2 είχαν εγγύς υπωνύχια ονυχοµυκητίαση και ένας είχε περιφερική µόνο προσβολή του όνυχος. Ο συνδυασµός κρέµας µπιφοναζόλης 1% και ουρίας 40% εφαρµόστηκε για 15 µέρες και µετά την αποµάκρυνση του προσβεβληµένου όνυχα ακολούθησε µόνο εφαρµογή κρέµας µπιφοναζόλης 1% καθηµερινά για ένα µήνα. Κλινική ίαση καταγράφηκε σε 17

6 παιδιά, κλινική βελτίωση σε 6 και αποτυχία σε 2. Τα διαλύµατα τολναφτάτης και κλοτριµαζόλης έχουν χρησιµοποιηθεί σε βρέφη (4 µηνών και 10 µηνών αντίστοιχα). Οι ήπιας βαρύτητας ονυχοµυκητιάσεις µε απουσία ονυχόλυσης µπορεί να ανταποκριθούν στην τοπική θεραπεία. Οι τοπικά εφαρµοζόµενες λάκες ονύχων µε κυκλοπυροξολαµίνη και αµορολφίνη, θα πρέπει να αποτελούν θεραπεία πρώτης γραµµής σε παιδιατρικούς ασθενείς µε ήπιας και µέσης βαρύτητας προσβολή των ονύχων, καθώς παρουσιάζουν ελάχιστες και πολύ ήπιες ανεπιθύµητες ενέργειες (π.χ. αίσθηµα καύσου ή κνησµός). Συστηµατική θεραπεία ονυχοµυκητιάσεων Τερµπιναφίνη Για τη θεραπεία των ονυχοµυκητιάσεων στα παιδιά η τερµπιναφίνη χορηγείται καθηµερινά για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα (Πίν. 1). Σύµφωνα µε την µελέτη του Jones, οι ανεπιθύµητες ενέργειες του φαρµάκου είναι πολύ λιγότερες στα παιδιά απ ότι στους ενήλικες 35. Ακόµα, µπορεί να χορηγηθεί µε ή χωρίς τροφή καθώς δε µεταβάλλεται η βιοδιαθεσιµότητά του. Η τερµπιναφίνη είναι αποτελεσµατική στη θεραπεία των λοιµώξεων αυτών µε πλήρη ίαση, µυκητολογική και κλινική, σε 32 από τους 41 µελετηθέντες ασθενείς 1,26, Ως µυκητολογική ίαση ορίζεται η αρνητικοποίηση της άµεσης µικροσκόπησης και της καλλιέργειας, ενώ ως κλινική, η πλήρης υποχώρηση των κλινικών σηµείων. Από τους υπόλοιπους, ο ένας παρουσίασε κλινική βελτίωση, δύο δεν ανταποκρίθηκαν και για 5 ασθενείς δεν αναφέρεται το τελικό αποτέλεσµα. Οι παιδιατρικοί ασθενείς των Farag και Ungpakorn µε ονυχοµυκητίαση οφειλόµενη στο T. rubrum παρουσίασαν πλήρη ίαση 36,37. Ένας ασθενής του Ungpakorn εκδήλωσε οξεία κνίδωση, η οποία υποχώρησε µε την χορήγηση από του στόµατος αντιισταµινικών, χωρίς διακοπή του φαρµάκου 37. Οι Goulden και Goodfield χορήγησαν τερµπιναφίνη σε 3 ασθενείς, εκ των οποίων ένας είχε σύνδροµο Down και έχρηζε µακροχρόνας θεραπείας 38. Όλοι παρουσίασαν πλήρη ίαση µετά από λίγους µήνες από την έναρξη της θεραπείας. Οι Aguilar και Mueller ανέφεραν µία περίπτωση αναστρέψιµης ακοκκιοκυτταροπενίας σε ένα 15χρονο κορίτσι που έλαβε θεραπεία για ονυχοµυκητίαση 26. Ένα µήνα από την έναρξη του φαρµάκου, διαπιστώθηκε στη γενική αίµατος µηδενική τιµή ουδετεροφίλων και διεκόπηκε η θεραπεία. Καψούλες ιτρακοναζόλης (100mg/cap) Το σκεύασµα αυτό µπορεί να δοθεί σε συνεχή χορήγηση ή κατά ώσεις (Πίν. 1). Συγκριτικά µε τις πολυάριθµες αναφορές στους ενήλικες ασθενείς, λίγες µελέτες υπάρχουν στην παιδιατρική οµάδα. Η θεραπεία των ώσεων, µε τη λήψη του φαρµάκου για µία εβδοµάδα ανά µήνα και 3 εβδοµάδες παύση, προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Η µείωση του κόστους θεραπείας και ο περιορισµός των ανεπιθυµήτων ενεργειών λόγω µικρότερης διάρκειας χορήγησης, είναι µερικά από αυτά 42,43. Το φάρµακο πρέπει να λαµβάνεται µε τα γεύµατα για την επίτευξη της µέγιστης βιοδιαθεσιµότητας και η δοσολογία του είναι ανάλογη του σωµατικού βάρους του ασθενούς. Η ιτρακοναζόλη είναι αποτελεσµατική σε ονυχοµυκητιάσεις οφειλόµενες σε T. rubrum, E. floccosum, T. soudanense και C. albicans. Χορηγούµενη σε ονυχοµυκητιάσεις χεριών και ποδιών από T. rubrum, οδήγησε σε πλήρη ίαση σε 49 από 63 περιπτώσεις ασθενών 1,22,30,31,41, Από τους εναποµείναντες, κλινική ίαση ή βελτίωση παρατηρήθηκε σε πέντε εξ αυτών, ένας ασθενής δεν ανταποκρίθηκε στη θεραπεία, δύο

7 ασθενείς δεν προσήλθαν στον επανέλεγχο, ενώ δεν αναφέρεται το κλινικό αποτέλεσµα άλλων έξι ασθενών. Σε έναν ασθενή µε κλινική ίαση παρατηρήθηκαν γαστρίτιδα και κεφαλαλγία 45. Σε µία περίπτωση προσβολής όλων των ονύχων από το E. Floccosum, χορηγήθηκε θεραπεία ώσεων και απαιτήθηκαν δύο κύκλοι θεραπείας 48. Η προσβολή των ονύχων χειρών και ποδιών από C. albicans, αντιµετωπίστηκε σε 4 ασθενείς µε συνεχόµενη θεραπεία, µε την επίτευξη κλινικής ίασης στους 3 εξ αυτών, χωρίς την εκδήλωση ανεπιθυµήτων ενεργειών ή υποτροπής. Από τα άτοµα αυτά, οι 3 παρουσίαζαν χρόνια δερµατοβλεννογόνιο καντιντίαση 31. Στις περιπτώσεις όπου ο ενοχοποιούµενος µύκητας ανήκει στο είδος Candida, η χορήγηση ιτρακοναζόλης αποτελεί καλή θεραπευτική επιλογή, δεδοµένης της υψηλής in vitro δραστικότητάς της έναντι του συγκεκριµένου µύκητα 31,34,43. Πόσιµο διάλυµα ιτρακοναζόλης (10 mg ιτρακοναζόλης/ml διαλύµατος) Το διάλυµα αυτό παρέχει µία εναλλακτική δυνατότητα θεραπείας των παιδιών που αδυνατούν να καταπιούν καψούλες. Αξίζει να επισηµανθεί ότι οι γαστρεντερικές διαταραχές είναι περισσότερο έντονες µε τη συγκεκριµένη φαρµακοτεχνική µορφή 22. Σε αντίθεση µε τις καψούλες, πρέπει να λαµβάνεται µε άδειο στοµάχι και µπορεί να χορηγηθεί µε τη µορφή των ώσεων (µία εβδοµάδα το µήνα θεραπεία και 3 εβδοµάδες παύση). Έχει χορηγηθεί σε 2 περιπτώσεις ονυχοµυκητιάσεων σε παιδιά, οδηγώντας σε πλήρη ίαση και χωρίς ανεπιθύµητες ενέργειες. Στον πρώτο ασθενή ο αιτιολογικός παράγοντας ήταν το T. rubrum, ενώ στον δεύτερο το T. soudanense 44. Πρέπει να αναφερθεί ότι η χρήση του διαλύµατος αυτού έχει συσχετιστεί µε ανάπτυξη παγκρεατικών αδενοκαρκινωµάτων σε αρουραίους 50. Οι νεοπλασίες αναπτύχθηκαν σε δοσολογίες 500, 2000 και 5000 mg/kg/ηµέρα, χορηγούµενες για 25 µήνες. Η ανάπτυξή τους θα µπορούσε να αποδοθεί στη µιτωγόνο δραστηριότητα του εκδόχου υδροξυπροπυλ-ακυκλοδεξτρίνη. Επιπρόσθετα, η ενδοφλέβια µορφή της ιτρακοναζόλης και το νέο αντιµυκητιακό σκεύασµα βορικοναζόλη, περιέχουν α-κυκλοδεξτρίνες 51. Σε αντιδιαστολή µε τα ανωτέρω, ασθενείς µε συστηµατικές µυκητιάσεις οι οποίοι έλαβαν το διάλυµα αυτό, δεν εκδήλωσαν ανάλογες νεοπλασίες. Ωστόσο, θα ήταν σκόπιµες, επιπρόσθετες µελέτες επί του συγκεκριµένου θέµατος. Φλουκοναζόλη Η εµπειρία από τη χρήση της φλουκοναζόλης σε παιδιατρικούς ασθενείς είναι περιορισµένη 1,52,53. Καθώς η κάθαρση του φαρµάκου είναι αυξηµένη στα παιδιά συγκριτικά µε τους ενήλικες, η δόση θα πρέπει να αυξηθεί 54. Ο χρόνος ηµίσειας ζωής είναι παρατεταµένος, (περίπου 30 ώρες στους ενήλικες και ώρες στα παιδιά) και ως εκ τούτου το σκεύασµα χορηγείται άπαξ εβδοµαδιαίως 55. Σε δύο ασθενείς µε ονυχοµυκητίαση χειρών από C. Albicans, στα πλαίσια συνδρόµου υπερανοσοσφαιριναιµίας ΙgE, χορηγήθηκε φλουκοναζόλη, επιτυγχάνοντας κλινική ίαση, απουσία παρενεργειών 52. Οι Gupta και συνεργάτες χορήγησαν ανεπιτυχώς φλουκοναζόλη σε ονυχοµυκητίαση από T. rubrum, ενός ασθενούς µε σύνδροµο Down 1, σε αντίθεση µε τους Assaf και Εlewski, οι οποίοι πέτυχαν πλήρη ίαση µε την εβδοµαδιαία χορήγησή της, σε ονυχοµυκητίαση από το ίδιο παθογόνο αίτιο 53. Αλληλεπιδράσεις φαρµάκων µε τα αντιµυκητιασικά σκευάσµατα Η συνταγογράφηση αντιµυκητιασικών φαρµάκων θα πρέπει να έπεται της λήψης ενός λεπτοµερούς ιστορικού. Οι τριαζόλες, ιτρακοναζόλη και φλουκοναζόλη, αδρανοποιούν το κυτόχρωµα P-450, εποµένως και τα φάρµακα που µεταβολίζονται µέσω της ενζυµικής αυτής

8 οδού. Συγκεκριµένα, η φλουκοναζόλη εµφανίζει ανασταλτική δράση στα ένζυµα CYP 3A4 (ιδιαίτερα όταν χορηγείται σε υψηλές δόσεις) και CYP 2C9, ενώ η ιτρακοναζόλη στο CYP 3A4 55,56. Αντενδείκνυνται η συγχορήγηση ιτρακοναζόλης µε σιζαπρίδη, µιδαζολάµη, πιµοζίδη, κινιδίνη, τριαζολάµη, τερφεναδίνη, αστεµιζόλη, σιµβαστατίνη, λοβαστατίνη και δοφετιλίδη. Η φλουκοναζόλη δε θα πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα µε σιζαπρίδη. Σε ασθενείς που λαµβάνουν υψηλές δόσεις ( 400 mg) θα πρέπει να αποφεύγεται η σύγχρονη λήψη τερφεναδίνης. Η τερµπιναφίνη ανήκει στις αλληλαµίνες και έχει την ιδιότητα να αναστέλλει την CYP2D6 ισοµορφή του κυτοχρώµατος P-450. Κατά συνέπεια, φάρµακα που µεταβολίζονται µέσω αυτού του συστήµατος ενδέχεται να παρουσιάσουν αλληλεπιδράσεις µε αυτήν 57. Ωστόσο, δεν αναφέρονται αντενδείξεις συγχορήγησης φαρµάκων µε το σκεύασµα αυτό. Συµπεράσµατα Η εµπειρία θεραπευτικής προσέγγισης στις ονυχοµυκητιάσεις της παιδικής ηλικίας είναι περιορισµένη. Τα µέχρι σήµερα δεδοµένα, αποδεικνύονται ευνοϊκά, ως προς τις ανεπιθύµητες ενέργειες των διαθέσιµων αντιµυκητιασικών φαρµάκων, τερµπιναφίνης, ιτρακοναζόλης και φλουκοναζόλης. Η αποτελεσµατικότητα των σκευασµάτων αυτών είναι ικανοποιητική στα παιδιά και στους περισσότερους ασθενείς επιτυγχάνεται πλήρης ίαση. Οι διάφορες µορφές ονυχοµυκητιάσεων µπορεί να απαιτούν διαφορετικές θεραπευτικές πρακτικές και η συστηµατική χορήγηση, κάποιες φορές, θεωρείται απαραίτητη, ιδιαίτερα στη περιφερική και στην εγγύς υπωνύχια ονυχοµυκητίαση. Η τοπική αντιµυκητιασική θεραπεία µε µηχανική απόξεση, είναι επαρκής στην επιπολής λευκή, καθώς και σε κάποιες περιπτώσεις, περιορισµένης έκτασης, περιφερικής ονυχοµυκητίασης. Πίνακας 1. οσολογικά σχήµατα ιτρακοναζόλης, τερµπιναφίνης και φλουκοναζόλης στα παιδιά Αντιµυκητιασικό Σκεύασµα οσολογία Ιτρακοναζόλη (κάψουλες) Θεραπεία κατά ώσεις ΟΧ:2 ώσεις, ΟΠ:3 ώσεις 5 mg/kg/24h ΒΣ kg 50 mg παρ ηµέρα 3 φορές/εβδοµάδα ΒΣ kg 100 mg/24h ΒΣ kg 100 mg/24h εναλλάξ µε 200 mg/24h ΒΣ kg 200 mg/24h ΒΣ >50 kg 200 mg δις ηµερησίως Ιτρακοναζόλη (πόσιµο διάλυµα) Θεραπεία κατά ώσεις ΟΧ:2 ώσεις, ΟΠ:3 ώσεις 3-5 mg/kg/24h Τερµπιναφίνη ΟΧ:6 εβδ., ΟΠ: 12 εβδ. ΒΣ <20 kg 62,5 mg/24h ΒΣ kg 125 mg/24h ΒΣ >40 kg 250 mg/24h Φλουκοναζόλη ιακοπτόµενη θεραπεία ΟΧ:12 εβδ., ΟΠ:26 εβδ. 3-6 mg/kg άπαξ εβδοµαδιαίως ΟΧ: ονυχοµυκητίαση χειρών, ΟΠ: ονυχοµυκητίαση ποδών, ΒΣ: Βάρος σώµατος Βιβλιογραφία 1. Gupta AK, Sibbald G, Lynde CW. Onychomycosis in children: prevalence and treatment strategies. J Am Acad Dermatol 1997, 36:

9 2. Gupta AK, Jain HC, Lynde CW, Wateel GN, Summerbell RC. Prevalence and epidemiology of unsuspected onychomycosis in patients visiting dermatologists offices in Ontario, Canada a multicenter survey of 2001 patients. Int J Dermatol 1997, 36: Gupta AK, Jain HC, Lynde CW, MacDonald P, Cooper EA, Summerbell RC. Prevalence and epidemiology of onychomycosis in patients visiting physicians offices: a multicenter Canadian survey of 15,000 patients. J Am Acad Dermatol 2000, 43: Wilkowska A, Siedlewicz A, Nowicki R, Szarmach A, Szarmach H. Grzybica skory u dzieci w rejonie Gdanska w latach Mikologia Lekarski 1995, 2: Velthuis PJ, Nijenhuis M. Treatment of onychomycosis with terbinafine in patients with Down s syndrome. Br J Dermatol 1995, 133: Rosenthal J. Pediatric fungal infections from head to toe: what s new? Curr Opin Pediatr 1994, 6: Barankin B, Guenther L. Dermatological manifestations of Down s syndrome. J Cutan Med Surg 2001, 5: Conant MA. The AIDS epidemic. J Am Acad Dermatol 1994, 31: S47-S Gupta AK, Taborda P, Taborda V. Epidemiology and prevalence of onychomycosis in HIVpositive individuals. Int J Dermatol 2000, 39: Prose NS. HIV infection in children. J Am Acad Dermatol 1990, 22: Zaias N. Onychomycosis. Arch Dermatol 1972, 105: Baran R, Hay RJ, Tosti A, Haneke E. A new classification of onychomycosis. Br J Dermatol 1998, 139: Tosti A, Baran R, Piraccini BM, Fanti PA. Endonyx onychomycosis: a new modality of nail invasion by dermatophytes. Acta Derm Venereol 1999, 79: Caputo RV. Fungal infections in children. Dermatol Clin 1986, 4: Chang P, Logemann H. Onychomycosis in children. Int J Dermatol 1994, 33: Gupta AK, Chang P, Del Rosso JQ, Adam P, Hofstader S. Onychomycosis in children: prevalence and management. Pediatr Dermatol 1998, 15: Soto R, de la Sotta P. Onychomycosis in children: our experience in an outpatient clinic. J Eur Acad Dermatol Venereol 1998, 11: S Ploysangum T, Lucky AW. Childhood white superficial onychomycosis caused by Trichophyton rubrum: report of seven cases and review of the literature. J Am Acad Dermatol 1997, 36: Hay RJ, Baran R, Haneke E. Fungal (onychomycosis) and other infections involving the nail apparatus. In: Baran R, Dawber RPR, eds. Diseases of the nails and their management. Oxford: Blackwell Scientific, Gupta AK, Scher RK. Management of onychomycosis: a North American perspective. Dermatol Ther 1997, 3: Fletcher CL, Moore K, Hay RJ. Endonyx onychomycosis due to Trichophyton soudanense in two Somalian siblings. Br J Dermatol 2001, 145: Ginter G. Mycoses in children: system treatment. Acta Derm Venereol 1998, 7: Reichert-Penetrat S, Contet-Audonneau N, Barbaud A, Schurra JP, Fortier B, Schmutz JL. Epidemiology of dermatophytoses in children living in northeast France: a 5-year study. Pediatr Dermatol 2002, 19: Rudy SJ. Superficial fungal infections in children and adolescents. Nurse Pract Forum 1999, 10: Gupta AK, Del Rosso JQ. Management of onychomycosis in children. Postgrad Med 1999, ( Spec No): Aguilar C, Mueller KK. Reversible agranulocytosis associated with oral terbinafine in a pediatric patient. J Am Acad Dermatol 2001, 45: Daniel CR. The diagnosis of nail fungal infection. Arch Dermatol 1991, 127: Lemont H. Pathologic and diagnostic considerations in onychomycosis. J Am Podiatr Med Assoc 1997, 87:

10 29. Mayou SC, Calderon RA, Goodfellow A, Hay RJ. Deep (subcutaneous) dermatophyte infection presenting with unilateral lymphoedema. Clin Exp Dermatol 1987, 12: Elewski B. Trichophyton rubrum onychomycosis in a 17-year-old girl. Cutis 1997, 60: Tosti A, Piraccini BM, Vincenzi C, Cameli N. Itraconazole in the treatment of two young brothers with chronic mucocutaneous candidiasis. Pediatr Dermatol 1997, 14: Pe a-penabad C, Garcia-Silva J, Almagro M, del Pozo J, Fonseca E. Superficial white onychomycosis in a 3-year-old human immunodeficiency virus-infected child. J Eur Acad Dermatol Venereol 2001, 15: Burkhart CG. Coffee grinders assist pediatric dosing. Cutis 2000, 65: Suarez S. New antifungal therapy for children. Adv Dermatol 1997, 12: Jones TC. Overview of the use of terbinafine (Lamisil) in children. Br J Dermatol 1995, 132: Farag A. Two and four week treatment with oral terbinafine (Lamisil) (250 mg/day) in onychomycosis: case reports. In: Hay RJ, ed. London: CCT Healthcare Communication, Ungpakorn R, Reangchainam S, Kullavanijaya P. Onychomycosis in a 2-year-old successfully treated with oral terbinafine. J Am Acad Dermatol 1998, 39: Goulden V, Goodfield MJD. Treatment of childhood dermatophyte infections with oral terbinafine. Pediatr Dermatol 1995, 12: Chang P, Logemann H. Onicomicosis en ninos. Informe de cinco casos tratados con terbinafina. Dermatol Rev Mex 1998, 42: Aly R, Hafeez ZH, Rodwell C, Frieden IJ, Abrams B. Rapid response of Trichophyton tonsurans-induced onychomycosis after treatment with terbinafine. Int J Dermatol 2002, 41: Heikkilä H, Stubb S. Onychomycosis in children: treatment results of forty-seven patients. Acta Derm Venereol 2002, 82: Gupta AK, Alexis ME, Raboobee N, et al. Itraconazole pulse therapy is effective in the treatment of tinea capitis in children: an open multicentre study. Br J Dermatol 1997, 137: Friedlander S, Suarez S. Pediatric antifungal therapy. Dermatol Clin 1998, 16: Gupta AK, Adam P, Hofstader S. Itraconazole oral solution for the treatment of onychomycosis. Pediatr Dermatol 1998, 15: Gupta AK, Nolting S, de Prost Y, et al. The use of itraconazole to treat cutaneous fungal infections in children. Dermatology 1999, 199: Danilla T, Hegyi V. Itraconazole pulse therapy in children with onychomycosis [abstract]. Australas J Dermatol 1997, 38: Baran R. Proximal subungual Candida onychomycosis. An unusual manifestation of chronic mucocutaneous candidosis. Br J Dermatol 1997, 137: Nasution MA, Muis K, Lubis E, Siregar R. Treatment of onychomycosis with pulse dose therapy [abstract]. Australas J Dermatol 1997, 38: Huang PH, Paller AS. Itraconazole pulse therapy for dermatophyte onychomycosis in children. Arch Pediatr Adolesc Med 2000, 154: Sporanox (itraconazole) oral solution [package insert]. Titusville, NJ: Janssen Pharmaceutica, Voriconazole. Med Lett Drugs Ther 2002, 44: Aihara Y, Mori M, Yokota S. Successful treatment of onychomycosis with fluconazole in two patients with hyperimmunoglobulin E syndrome. Pediatr Dermatol 1996, 13: Assaf RR, Elewski B. Intermittent fluconazole dosing in patients with onychomycosis: results of a pilot study. J Am Acad Dermatol 1996, 35:

11 54. Brammer KW, Coates PE. Pharmacokinetics of fluconazole in pediatric patients. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1994, 13: Diflucan. In: Compendium of pharmaceuticals and specialties. Toronto: Webcom, Sporanox (itraconazole) capsules [package insert]. Titusville, NJ: Janssen Pharmaceutica Products, Bennett ML, Fleischer AB, Loveless JW, Feldman SR. Oral griseofulvin remains the treatment of choice for tinea capitis in children. Pediatr Dermatol 2000, 17: Jewell EW. Trichophyton rubrum onychomycosis in a four-month-old infant. Cutis 1970, 6: Kurgansky D, Sweren R. Onychomycosis in a 10-week-old infant. Arch Dermatol 1990, 126: Bonifaz A, Ibarra G. Onychomycosis in children: treatment with bifonazole-urea. Pediatr Dermatol 2000, 17: Gupta AK, Fleckman P, Baran R. Ciclopirox nail lacquer topical solution 8% in the treatment of toenail onychomycosis. J Am Acad Dermatol 2000, 43: S70-S Gupta AK, Joseph WS. Ciclopirox 8% nail lacquer in the treatment of onychomycosis of the toenails in the United States. J Am Podiatr Med Assoc 2000, 90: Locery Inc. Amorolfine [product monograph]. Fortworth, TX: Galderma, Penlac nail lacquer (ciclopirox) topical solution, 8%. Collegeville, PA: Dermik Laboratories Inc. [package insert], Αλληλογραφία: Ε. Σωτηρίου Παπακυριαζή Θεσσαλονίκη Τηλ.: Fax: Correspondence authοr: Ε. Sotiriou 8 Papakyriazi, Str Thessaloniki Greece

Μιχάλης Αραμπατζής. Photos & Text Michael Arabatzis, except otherwise indicated

Μιχάλης Αραμπατζής. Photos & Text Michael Arabatzis, except otherwise indicated Μη δερματοφυτικές ονυχίες Τι ισχύει σήμερα Μιχάλης Αραμπατζής Πρώτη Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Photos & Text Michael Arabatzis, except

Διαβάστε περισσότερα

Ονυχομυκητιάσεις Επιδημιολογία Μιχαήλ Αραμπατζής Πρώτη Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ονυχομυκητιάσεις Επιδημιολογία Μιχαήλ Αραμπατζής Πρώτη Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ονυχομυκητιάσεις Επιδημιολογία Μιχαήλ Αραμπατζής Πρώτη Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επίπτωση ονυχομυκητιάσεων Επιπολασμός 10-12% USA, 40%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ παιδίατρος-παιδοδερματολόγος

ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ παιδίατρος-παιδοδερματολόγος Επιπολής μυκητιασικές λοιμώξεις δέρματος ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ παιδίατρος-παιδοδερματολόγος Επιστημονικός Σύμβουλος Ά παιδιατρικής κλινικής Παν/μίου Αθηνών Ταξινόμηση Επιδημιολογία Κλινικές εκδηλώσεις Διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ 2010-2011 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Κατά την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ρ Ελενα Κουλλαπή 2014

ρ Ελενα Κουλλαπή 2014 ρ Ελενα Κουλλαπή 2014 Κυρτέ κερατίνε πλάκε. Καλύπτουν τη ραχιαία επιφάνεια του τελευταίου τµήµατο των δακτύλων. Το χρώµα του είναι υπόλευκο ή ελαφρώ ρόδινο (οφείλεται στι αγκύλε των αγγείων του χορίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini,

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, Κανένα για αυτήν την παρουσίαση Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, 2 Κυκλοσπορίνη-θεραπευτικές ενδείξεις 3 Θεραπεία σοβαρών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ H ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ Σταύρος Έλληνας Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονοµασία ιδιοσκευάσµατος Τerbinafine/Target δερµατικό εκνέφωµα, διάλυµα 1%. 1.2 Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Mycospor. Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Mycospor. Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! Mycospor Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος, της επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών χρήσης που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 1.1 Ονομασία: LOCERYL ΛΑΚΑ ΟΝΥΧΩΝ 5% Amorolfine 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Amorolfine Έκδοχα: Συμπολυμερές μεθακρυλικού οξέος

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωη µου. µε την ψωριαση. Eνημερωτικό φυλλάδιο για τη νόσο της ψωρίασης

Η ζωη µου. µε την ψωριαση. Eνημερωτικό φυλλάδιο για τη νόσο της ψωρίασης Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών με Ψωρίαση και Ψωριασική Αρθρίτιδα Αριστοτέλους 21, Θεσσαλονίκη, τηλ 21315 553 780, email:epidermia.greece@gmail.com www.epidermia.gr Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Δερματολογική

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την ανάκληση ή την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας και λεπτομερής αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τη σύσταση της PRAC 69 Επιστημονικά πορίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Φαρμακολογία ΙI. Χημειοθεραπεία. Διδάσκοντες: Μ. Μαρσέλος, Μ. Κωνσταντή, Π. Παππάς, Κ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Φαρμακολογία ΙI. Χημειοθεραπεία. Διδάσκοντες: Μ. Μαρσέλος, Μ. Κωνσταντή, Π. Παππάς, Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Φαρμακολογία ΙI Χημειοθεραπεία Διδάσκοντες: Μ. Μαρσέλος, Μ. Κωνσταντή, Π. Παππάς, Κ. Αντωνίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Φ.Ν. Σκοπούλη Καθηγήτρια τον Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών συστηματικός ερυθηματώδης λύκος θεωρείται η κορωνίδα των αυτοάνοσων

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Τσοτουλίδης, Ζ. Κοντονίνας, Μ. Μπούλμπου, Χ. Μαργαριτίδης, Ι. Κελεγκούρης, Κ. Τζιόμαλος, Τ. Διδάγγελος.

Σ. Τσοτουλίδης, Ζ. Κοντονίνας, Μ. Μπούλμπου, Χ. Μαργαριτίδης, Ι. Κελεγκούρης, Κ. Τζιόμαλος, Τ. Διδάγγελος. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ B12 PER OS ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ Σ. Τσοτουλίδης, Ζ. Κοντονίνας, Μ. Μπούλμπου, Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΟΥΚΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΟΥΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Σημείωση : Οι τροποποιήσεις στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας για γιατρούς Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να παρέχει σε γιατρούς με δικαίωμα συνταγογράφησης και χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙ. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι αναστολής των αδειών κυκλοφορίας

Παράρτημα ΙΙ. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι αναστολής των αδειών κυκλοφορίας Παράρτημα ΙΙ Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι αναστολής των αδειών κυκλοφορίας 8 Επιστημονικά πορίσματα Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν κετοκοναζόλη

Διαβάστε περισσότερα

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure.

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 50, October - November - December 2012, pages 18-22 ORIGINAL REVIEW ARITCLE Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΑΚΟΣΑΜΙΔΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ Κωνσταντίνα Κυπριανού Α.Τ.:

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα T r a

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΚΑΝΩ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ. Σηακάηεο Γξεγνξίνπ Δεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο

ΤΙ ΚΑΝΩ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ. Σηακάηεο Γξεγνξίνπ Δεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο ΤΙ ΚΑΝΩ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ Σηακάηεο Γξεγνξίνπ Δεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο ΟΝΥΦΟΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ H ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ηωλ νλπρνκπθεηηάζεωλ, ζε πνζνζηό 10-53% εμαθνινπζεί λα απνηπγράλεη Del Rosso J Clin Aesthet

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα Otikon:

Πλεονεκτήματα Otikon: Στους «απρόσκλητους» καλεσμένους... Πλεονεκτήματα Otikon: To μόνο απόλυτα φυτικό σκεύασμα για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της μέσης & εξωτερικής ωτίτιδας. Το μόνο φυτικό σκεύασμα με τεκμηριωμένη δράση

Διαβάστε περισσότερα

Mometasone/Target Mometasone furoate

Mometasone/Target Mometasone furoate Mometasone/Target Mometasone furoate ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1. Ονοµασία: Mometasone/Target 1.2. Σύνθεση: ραστική ουσία: Mometasone furoate. Έκδοχα: α) Κρέµα: White

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Sporizole. Itraconazole caps 100 mg

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Sporizole. Itraconazole caps 100 mg ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Sporizole Itraconazole caps 100 mg 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Sporizole 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Κάθε καψάκιο

Διαβάστε περισσότερα

HIV λοίμωξη στα παιδιά: από τη θεραπεία... στην πρόληψη. Βάνα Παπαευαγγέλου ΑΤΤΙΚΟΝ 30/09/2014

HIV λοίμωξη στα παιδιά: από τη θεραπεία... στην πρόληψη. Βάνα Παπαευαγγέλου ΑΤΤΙΚΟΝ 30/09/2014 HIV λοίμωξη στα παιδιά: από τη θεραπεία... στην πρόληψη Βάνα Παπαευαγγέλου ΑΤΤΙΚΟΝ 30/09/2014 Περιεχόµενα Επιδηµιολογία HIV λοίµωξης (2014) ΟιόςHIV ιάγνωση κλινική εικόνα Θεραπεία Κάθετη µετάδοση: απο

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοι από ψειρες και από αλλα παρασιτα του δερματος. Δρ.Πολύκαρπος Ευριπίδου C.D.A. College Limassol 2014/2015

Νοσοι από ψειρες και από αλλα παρασιτα του δερματος. Δρ.Πολύκαρπος Ευριπίδου C.D.A. College Limassol 2014/2015 Νοσοι από ψειρες και από αλλα παρασιτα του δερματος Δρ.Πολύκαρπος Ευριπίδου C.D.A. College Limassol 2014/2015 Μερικα από τα παρασιτα του δερματος,αν και φαινομενικα εμφανιζονται ακινδυνα στη συμβιωση τους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση της µέσης ωτίτιδας

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση της µέσης ωτίτιδας Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση της µέσης ωτίτιδας Νίκος Α. Καρανταγλής Παιδίατρος Επιστηµονικός Συνεργάτης Γ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. 1 Ως Μέση Ωτίτιδα ορίζεται η φλεγµονή του µέσου ωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Loceryl, λάκα ονύχων 5% w/v Αμορολφίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Loceryl, λάκα ονύχων 5% w/v Αμορολφίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Loceryl, λάκα ονύχων 5% w/v Αμορολφίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση

Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση 1 Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση Τα θεραπευτικά σχήματα τα οποία περιγράφονται παρακάτω είναι βασισμένα σε κλινικές μελέτες Φάσης ΙΙΙ και στις εγκρίσεις θεραπειών από τους Οργανισμό Φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ BACTROBAN αλοιφή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1g αλοιφής περιέχει 20mg mupirocin. Για τον πλήρη κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σημείωση: Οι εν λόγω τροποποιήσεις της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2012. Αντιμυκητιακή θεραπεία στην Παιδιατρική. Διεισδυτικές μυκητιάσεις. Αντιμυκητιακά φάρμακα. Διεισδυτικές μυκητιάσεις. Μυκητιακές λοιμώξεις

21/11/2012. Αντιμυκητιακή θεραπεία στην Παιδιατρική. Διεισδυτικές μυκητιάσεις. Αντιμυκητιακά φάρμακα. Διεισδυτικές μυκητιάσεις. Μυκητιακές λοιμώξεις Μυκητιακές λοιμώξεις Αντιμυκητιακή θεραπεία στην Παιδιατρική Χαράλαμπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Επιπολής (δέρμα, βλεννογόνοι) ανοσοεπαρκή παιδιά εύκολη διάγνωση τοπική / συστηματική θεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση οξείας ουρολοίμωξης. Δέσποινα Τράμμα Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νεφρολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Αντιμετώπιση οξείας ουρολοίμωξης. Δέσποινα Τράμμα Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νεφρολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Αντιμετώπιση οξείας ουρολοίμωξης Δέσποινα Τράμμα Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νεφρολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Θεραπεία Στόχοι : Περιορισμός της οξείας λοίμωξης Πρόληψη άμεσων επιπλοκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CLIMYCEN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κλινδαµυκίνη φωσφορική 23,800mg που ισοδυναµεί µε 20mg κλινδαµυκίνη

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική σπονδυλοαρθρίτιδα/αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (jspa/era)

Νεανική σπονδυλοαρθρίτιδα/αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (jspa/era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Νεανική σπονδυλοαρθρίτιδα/αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (jspa/era) Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ/ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ ΜΕ ΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ ΜΕ ΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΡΦΥΡΑ ΜΕ ΑΤΥΠΗ 1 Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου Ξάνθης, 2 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Νοσοκομείου Ξάνθης, 3Αιματολογική Κλινική Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας)

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Ο όρος «διάρροια» αναφέρεται στη μεταβολή των κενώσεων του εντέρου, η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση του περιεχομένου των κενώσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Εφηβική ηλικία και σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα (STDs) Έναρξη σεξουαλικής ζωής Έλλειψη προφυλάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής

Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής ηµήτριος Γ. Πύρρος, MD, EMDM /ντης Ιατρικών Υπηρεσιών, ΚΥ ΕΚΑΒ President-elect, elect, WADEM Ορισµοί Υπάρχουν τουλάχιστον 50 ορισµοί για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΣΚΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΚΟΥ ΖΩΗ-ΤΟΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΣΚΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΚΟΥ ΖΩΗ-ΤΟΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΣΚΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΚΟΥ ΖΩΗ-ΤΟΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΟΥ Οξύς δερματικός λύκος Υποξύς δερματικός λύκος Χρόνιος δερματικός λύκος Δισκοειδής

Διαβάστε περισσότερα

MASCC TEACHING TOOL FOR PATIENTS RECEIVING ORAL AGENTS FOR CANCER

MASCC TEACHING TOOL FOR PATIENTS RECEIVING ORAL AGENTS FOR CANCER MASCC TEACHING TOOL FOR PATIENTS RECEIVING ORAL AGENTS FOR CANCER ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ MASCC ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ, / ( / ) :

Διαβάστε περισσότερα

Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο

Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο Προσέγγιση του παιδιού με θωρακικό άλγος Steven M. Selbst, MD Pediatr Clin N Am 57 (2010) 1221 1234 Παρουσίαση : Νίκος Α. Καρανταγλής Επιστημονικός Συνεργάτης Γ ΠΔ Α.Π.Θ. 10/01/2011 www.pd3.gr Το θωρακικό

Διαβάστε περισσότερα

Η φαρµακοκινητική και φαρµακοδυναµική του Rituximab. Αθηνά Θεοδωρίδου Ρευµατολόγος

Η φαρµακοκινητική και φαρµακοδυναµική του Rituximab. Αθηνά Θεοδωρίδου Ρευµατολόγος Η φαρµακοκινητική και φαρµακοδυναµική του Rituximab Αθηνά Θεοδωρίδου Ρευµατολόγος Ra: Διαρκής κίνηση αυτοδραστικών Β-κυττάρων από τον µυελό των οστών στα περιφερικά λεµφικά όργανα και τον προσβεβληµένο

Διαβάστε περισσότερα

Βρεφικά γάλατα για ειδικές καταστάσεις. Dr Καραγκιόζογλου- Λαμπούδη Θωμαή Παιδογαστρεντερολόγος Καθηγήτρια Κλινικής Διατροφής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Βρεφικά γάλατα για ειδικές καταστάσεις. Dr Καραγκιόζογλου- Λαμπούδη Θωμαή Παιδογαστρεντερολόγος Καθηγήτρια Κλινικής Διατροφής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Βρεφικά γάλατα για ειδικές καταστάσεις Dr Καραγκιόζογλου- Λαμπούδη Θωμαή Παιδογαστρεντερολόγος Καθηγήτρια Κλινικής Διατροφής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Δεν αναφερόμαστε σε εμπλουτισμό που γίνεται για ν ανταποκριθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ στη θεραπεία της Ψωρίασης. Γιώργος Χρ. Χαϊδεμένος, MD, PhD Θεσσαλονίκη

ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ στη θεραπεία της Ψωρίασης. Γιώργος Χρ. Χαϊδεμένος, MD, PhD Θεσσαλονίκη ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ στη θεραπεία της Ψωρίασης Γιώργος Χρ. Χαϊδεμένος, MD, PhD Θεσσαλονίκη Πορταριά Βόλου ΕΔΑΕ, Ιαν, 2012 Αποτελεσματικότητα Βιολογικών Παραγόντων: μετά από 20 μέρες Μετά

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταφορά των φαρμάκων γίνεται με παθητική διάχυση ή με ενεργητική μεταφορά.

Η μεταφορά των φαρμάκων γίνεται με παθητική διάχυση ή με ενεργητική μεταφορά. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ. Φάρμακο λέμε οποιαδήποτε ουσία που όταν χορηγηθεί στον άνθρωπο, τα ζώα ή τα φυτά με συγκεκριμένο τρόπο και σε συγκεκριμένη δόση έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2007 2009

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2007 2009 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑ 2007 2009 1 Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», 2 Ά Χειρουργική Κλινική, Γ. Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Sporizole Itraconazole

Sporizole Itraconazole Sporizole Itraconazole ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1. Ονοµασία προϊόντος Sporizole 1.2. Σύνθεση ραστική ουσία: Ιτρακοναζόλη. Έκδοχα: Sucrose, Hypromellose, Sodium methylparaben

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα σύνδροµο µε ζοφερή πρόγνωση :! ΝΥΗΑ Ι-ΙΙ: 2-5% θνητότητα ανά έτος! ΝΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματολογία. Ψωριασική Αρθρίτιδα. Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας

Ρευματολογία. Ψωριασική Αρθρίτιδα. Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας Ρευματολογία Ψωριασική Αρθρίτιδα Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας Τι είναι η ψωριασική αρθρίτιδα; Η ψωριασική αρθρίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση που προσβάλλει τις αρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ SKINOREN, κρέμα 20% Azelaic Acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,διότι

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολής: ποικιλόχρους πιτυρίαση, πιεδρά, Tinea nigra Δέρματος: δερματομυκητιάσεις Υποδορίου ιστού: σποροτρίχωση, μυκητώματα, χρωμομύκωση

Επιπολής: ποικιλόχρους πιτυρίαση, πιεδρά, Tinea nigra Δέρματος: δερματομυκητιάσεις Υποδορίου ιστού: σποροτρίχωση, μυκητώματα, χρωμομύκωση Δρ Έλενα Κουλλαπή Επιπολής: ποικιλόχρους πιτυρίαση, πιεδρά, Tinea nigra Δέρματος: δερματομυκητιάσεις Υποδορίου ιστού: σποροτρίχωση, μυκητώματα, χρωμομύκωση Συστηματικές μυκητιάσεις: ιστοπλάσμωση*, βλαστομύκωση*

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας.

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος Η κλινική εικόνα της πάθησης περιλαμβάνει την παρουσια γενικων συμπτωματων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ CIDP ΧΡΟΝΙΑΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑΣ GRAVIS

ΘΕΡΑΠΕΙΑ CIDP ΧΡΟΝΙΑΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑΣ GRAVIS ΘΕΡΑΠΕΙΑ CIDP ΧΡΟΝΙΑΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑΣ GRAVIS ΘΕΡΑΠΕΙΑ CIDP Aσθενείς με ήπια συμπτώματα που δεν δημιουργούν πρόβλημα στις καθημερινές δραστηριότητες δεν

Διαβάστε περισσότερα

Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος, Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ»

Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος, Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» 2 η Θεματική Ενότητα: Λιπίδια Πρακτικά θέματα διαχείρισης Αλληλεπιδράσεις στατινών με άλλα συχνά χορηγούμενα φάρμακα. Τι πρέπει να θυμάται ο κλινικός γιατρός. Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος, Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Θ. Τσιλιγιάννης

Ενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Θ. Τσιλιγιάννης Ενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα Θ. Τσιλιγιάννης Παιδίατρος Εξειδικευμένος Παιδοπνευμονολόγος Διευθυντής Παιδοπνευμονολογικού Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cy/intro Συνδρομο Papa Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PAPA 1.1 Τι είναι; Ο ακρωνύμιο PAPA προέρχεται από τις λέξεις Pyogenic Arthritis, Pyoderma gangrenosum and Acne

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ. Να δημιουργηθούν πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αλλεργία στο γάλα κατάλληλες για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στη Μ. Βρετανία.

ΣΚΟΠΟΣ. Να δημιουργηθούν πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αλλεργία στο γάλα κατάλληλες για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στη Μ. Βρετανία. ΣΚΟΠΟΣ Να δημιουργηθούν πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αλλεργία στο γάλα κατάλληλες για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στη Μ. Βρετανία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ανασκοπήθηκαν όλες οι υπάρχουσες κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 TI ENNOOYME ΛΕΓΟΝΤΑΣ «ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ» Ο όρος «ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ» περιλαμβάνει μια ομάδα μυοσκελετικών παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLIATILIN (Choline alfoscerate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: GLIATILIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μαλακές Κάψουλες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΟΡΟΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ. Χατζημιχαηλίδου Σοφία

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΟΡΟΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ. Χατζημιχαηλίδου Σοφία ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΟΡΟΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ Χατζημιχαηλίδου Σοφία ΟΡΟΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ Οσφυαλγία (φλεγμονώδους τύπου) Ιερολαγονίτιδα Ασύμμετρη περιφερική αρθρίτιδα Ενθεσίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτις (ΝΙΑ)

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτις (ΝΙΑ) www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτις (ΝΙΑ) Έκδοση από 2016 2. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΝΙΑ 2.1 Υπάρχουν διαφορετικές μορφές της νόσου; Υπάρχουν αρκετές μορφές ΝΙΑ. Κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ SKINOREN κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ ΓΟΝΔΙ ΣΗΝ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 2-18 ΔΣΧΝ Φξεηδεξίθε Νενθιένπο Λεκεζόο, 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Wednesday, 19 December :05 -

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Wednesday, 19 December :05 - SUPERAMIN ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1.1 Ονομασία Προϊόντος: SUPERAMIN α) Πόσιμο διάλυμα σε συσκευασία μιας δόσης 1 g/10ml FL & g/10ml FL β) Ενέσιμο διάλυμα 1 g/5ml AMP & 2g/5ml AMP 1.2 Σύνθεση: Δραστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔ/ΤΟΣ LOMEXIN

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔ/ΤΟΣ LOMEXIN LOMEXIN Fenticonazole Nitrate ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔ/ΤΟΣ LOMEXIN Χαρακτηριστικά Το LOMEXIN είναι ένα ευρέως φάσματος αντιμυκητιασικό. Το δραστικό του συστατικό είναι η Fenticonazole Nitrate [1(2,4-dichlorophenyl)-2-(Nimidazolyl)ethyl-4-phenylthiobenzyl

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόληψη υποτροπών και επιπλοκών της κοιλιοκάκης» 12 η Εκπαιδευτική Διημερίδα της ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2014

«Πρόληψη υποτροπών και επιπλοκών της κοιλιοκάκης» 12 η Εκπαιδευτική Διημερίδα της ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2014 «Πρόληψη υποτροπών και επιπλοκών της κοιλιοκάκης» 12 η Εκπαιδευτική Διημερίδα της ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2014 Κοιλιοκάκη Ι Η κοιλιοκάκη είναι ανοσολογική πάθηση, που προκαλεί κυρίως βλάβες στο λεπτό έντερο αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

FLORKEM 300 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους

FLORKEM 300 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους FLORKEM 300 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους ΣΥΝΘΕΣΗ 1 ml περιέχει: Florfenicol.300 mg Ωχρο-κίτρινο έως διαυγές κίτρινο διάλυµα. ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ Λοιµώξεις που οφείλονται σε βακτήρια ευαίσθητα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. GYNO-DAKTARIN Κολπικά υπόθετα (νιτρική μικοναζόλη)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. GYNO-DAKTARIN Κολπικά υπόθετα (νιτρική μικοναζόλη) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GYNO-DAKTARIN Κολπικά υπόθετα (νιτρική μικοναζόλη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: GYNO-DAKTARIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική υπόθεση. Εισαγωγή ΜΑΘΗΜΑ 11Ο 1. ΜΑΘΗΜΑ Θεραπεία Μέρος 2 ο. Κλινικές µελέτες. Σύνδεση µε το προηγούµενο µάθηµα

Ερευνητική υπόθεση. Εισαγωγή ΜΑΘΗΜΑ 11Ο 1. ΜΑΘΗΜΑ Θεραπεία Μέρος 2 ο. Κλινικές µελέτες. Σύνδεση µε το προηγούµενο µάθηµα ΜΑΘΗΜΑ Θεραπεία Μέρος 2 ο Κλινικές Μελέτες 1 Εισαγωγή Σύνδεση µε το προηγούµενο µάθηµα Ανάγκη ελέγχου και επιβεβαίωσης των προτεινόµενων θεραπειών Είδη µελετών των θεραπευτικών µεθόδων Κλινικές µελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Αλλεργία και άσθμα; Αν πάσχετε από αυτές τις παθήσεις, θα υποφέρετε για όλη σας τη ζωή ; ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΛΕΝΕ ΟΧΙ. Η Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Φαρμακοκινητικής

Βασικές Αρχές Φαρμακοκινητικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Βασικές Αρχές Φαρμακοκινητικής Πώς καθαίρονται τα φάρμακα από το ήπαρ Διδάσκων: Αναπληρωτής Καθηγητής Π. Παππάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελάνωμα: Πληθυσμιακός έλεγχος και δευτερογενής πρόληψη

Μελάνωμα: Πληθυσμιακός έλεγχος και δευτερογενής πρόληψη Α' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "Ανδρέας Συγγρός" Μελάνωμα: Πληθυσμιακός έλεγχος και δευτερογενής πρόληψη ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μονάδα Σπίλων και Μελανώματος

Διαβάστε περισσότερα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα παράκαμψη κατά Roux-en-Y 1 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 2 ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», Αθήνα, 3 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 4Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 5 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Πυελική μάζα

Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Πυελική μάζα Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Πυελική μάζα Επιδημιολογία Η πυελική μάζα είναι ένα σχετικά συχνό κλινικό εύρημα. Σε αρκετές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. T r a v o g e n (Isoconazole)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. T r a v o g e n (Isoconazole) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ T r a v o g e n (Isoconazole) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Travogen 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g κολπικής κρέµας Travogen περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗΣ PER OS ΩΣ ΠΡΟΝΑΡΚΩΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗΣ PER OS ΩΣ ΠΡΟΝΑΡΚΩΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ. OS ΩΣ ΠΡΟΝΑΡΚΩΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Γιαννιτσών Εισαγωγή Η τοπική αναισθησία (ΤΑ) είναι μέθοδος εκλογής για πλειάδα μικρών και μεσαίων επεμβάσεων στην χειρουργική της μίας ημέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ στην ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΑΛΙΝ ΤΑΝΤΡΟΣ Δερματολόγος Αφροδισιολόγος

ΑΚΜΗ στην ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΑΛΙΝ ΤΑΝΤΡΟΣ Δερματολόγος Αφροδισιολόγος ΑΚΜΗ στην ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΙΝ ΤΑΝΤΡΟΣ Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων Απόφαση Ε.Ο.Φ. 47558/4-7-2012 Στη διαμόρφωση του περιεχομένου της παρούσας εργασίας, δεν υπήρξε κάποια εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Κ. Χατζίκα, Π. Κοντού, Κ. Μανίκα, Μ. Σιωνίδου, Μ. Παπαϊωάννου, Κ. Ζαρογουλίδης, Ι. Κιουµής Μονάδα Αναπνευστικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί στη χρήση των νεότερων. αντιπηκτικών

Περιορισμοί στη χρήση των νεότερων. αντιπηκτικών Περιορισμοί στη χρήση των νεότερων αντιπηκτικών Στέλιος Τζέης MD, PhD, FESC Επιμελητής A - Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν ΥΠΕΡ νεότερων αντιπηκτικών γιατί. Προβλέψιμη φαρμακοκινητική /

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση της συµµόρφωσης στην αγωγή µε βισοπρολόλη σε ασθενείς µε ήπια ή µέτρια αρτηριακή υπέρταση στον ελληνικό πληθυσµό (µελέτη CONCORDANCE)

Εκτίµηση της συµµόρφωσης στην αγωγή µε βισοπρολόλη σε ασθενείς µε ήπια ή µέτρια αρτηριακή υπέρταση στον ελληνικό πληθυσµό (µελέτη CONCORDANCE) Εκτίµηση της συµµόρφωσης στην αγωγή µε βισοπρολόλη σε ασθενείς µε ήπια ή µέτρια αρτηριακή υπέρταση στον ελληνικό πληθυσµό (µελέτη CONCORDANCE) Σ. Πατσιλινάκος 1, Δ. Σακελλαρίου 2, Α. Αναδιώτης 1, Χ. Καλιάνος

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της μελέτης

Αντικείμενο της μελέτης ΟΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΑΣΘΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Symptomatic Viral Infection is Associated with Impaired Response to Treatment in Children

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά

Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά Ε.Παρασκάκης Eπικ. Καθηγητής Παιδιατρικής Μονάδα Αναπνευστικών Νοσημάτων Παίδων Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θράκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρακολούθηση αρκετών αναπνευστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Simponi είναι αντιφλεγμονώδες φάρμακο. Χορηγείται σε ενήλικες για τη θεραπεία των ακόλουθων νόσων:

Το Simponi είναι αντιφλεγμονώδες φάρμακο. Χορηγείται σε ενήλικες για τη θεραπεία των ακόλουθων νόσων: EMA/411054/2015 EMEA/H/C/000992 Περίληψη EPAR για το κοινό γολιμουμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα