ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ΚΑ.ΠΙ.Σ) Έκδοση : 03 Συντάχθηκε από : Ν.KOYΣΙΔΗΣ Ημερομηνία έκδοσης : Ελέγχθηκε από : Μ. ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΣ Ελέγχθηκε από Δ.Δ.Π : Α. ΖΟΥΛΟΣ Εγκρίθηκε από Δ/νων Σύμβουλο : Δ. ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ. : (210) TLX : HRS GR FAX : (210) (210) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 1 ΑΠΟ: 25

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 3 Β ΜΕΡΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 4 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ) 6 / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, 18 ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 5. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 20 ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤOY ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝOY ΣYΓΚΟΛΛΗΤΗ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣYΓΚΟΛΛΗΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 24 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 2 ΑΠΟ: 25

3 Α ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ (ΕΝ) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προσφέρει, μέσω του Τμήματος Πιστοποίησης Προσώπων, υπηρεσίες Πιστοποίησης της Τεχνικής Ικανότητας Φυσικών Προσώπων που ασχολούνται στον τομέα εκτέλεσης συγκολλήσεων και ειδικότερα, στις Συγκολλήσεις Χαλύβων με τήξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με τον τρόπο αυτό να επιβεβαιώσουν την τεχνική τους επάρκεια μέσω ενός ανεξάρτητου και αμερόληπτου Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων, καθώς διενεργεί την εν λόγω Πιστοποίηση, συμμορφούμενος με το σχετικό Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC Για λόγους συντομίας, ο Τεχνικός Συγκολλήσεων Χαλύβων με τήξη (βασικός τίτλος του παρεχόμενου Πιστοποιητικού), μπορεί να αναφέρεται από εδώ και στο εξής στο κείμενο, απλά ως Συγκολλητής. Ο παρών ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συγκολλητών () χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον γενική Διαδικασία Πιστοποίησης Προσώπων Δ.18 και την ειδική Οδηγία Εργασίας ΟΕ.18-1 (Πιστοποίηση Συγκολλητών), όπου περιγράφονται, στη μεν Διαδικασία, ο γενικός τρόπος σχεδιασμού, ανάπτυξης, εφαρμογής και τα γενικά στοιχεία ενός Σχήματος Πιστοποίησης Προσώπων, στη δε Οδηγία, αναλυτικά το συγκεκριμένο Σχήμα Πιστοποίησης Συγκολλητών (ΣΧΗΠΙΣ). Ο παρών παρέχει, εκείνες μόνο τις πληροφορίες για το ΣΧΗΠΙΣ του ΕΝ (ιδιοκτήτης του Σχήματος), οι οποίες είναι απαραίτητες στους Υποψήφιους, αλλά και στους Πιστοποιημένους από τον ΕΝ Συγκολλητές, ήτοι (ενδεικτικά): τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και τη διαδικασία πιστοποίησης τα κριτήρια αξιολόγησης των νέων υποψηφίων συγκολλητών τα κριτήρια για τη διατήρηση της πιστοποίησης κατά τη διάρκεια ισχύος της τα κριτήρια για την ανανέωση της πιστοποίησης υφιστάμενων πιστοποιημένων συγκολλητών το κόστος πιστοποίησης Ο ΕΝ παρέχει τις υπηρεσίες πιστοποίησης συγκολλητών, χωρίς κανένα περιορισμό ή διάκριση, σε όλους ανεξαιρέτως τους υποψήφιους που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κριτηρίων πιστοποίησής τους. 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του ΣΧΗΠΙΣ, συστήθηκε Ομάδα Εργασίας με εμπειρία σε θέματα Συγκολλήσεων ή/και Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, η Ομάδα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Σχήματος Πιστοποίησης Συγκολλητών (ΟΣΑΣΧΗΠΙΣ). Η επικύρωση του Σχήματος Πιστοποίησης καθώς και η έγκριση των εκάστοτε τροποποιήσεων γίνεται από την Επιτροπή Σχήματος Πιστοποίησης Συγκολλητών (ΕΣΧΗΠΙΣ), η οποία έχει τη συνολική ευθύνη για τη διατήρηση και περιοδική ανασκόπηση του ΣΧΗΠΙΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 3 ΑΠΟ: 25

4 Η Επιτροπή Σχήματος Πιστοποίησης Συγκολλητών (ΕΣΧΗΠΙΣ), είναι μια ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία εκπροσωπεί δίκαια και αντικειμενικά τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών (π.χ ενώσεις/σωματεία συγκολλητών, ενώσεις εργοδοτών που απασχολούν συγκολλητές, κ.λπ.), που σχετίζονται ή επωφελούνται από την ύπαρξη του Σχήματος, χωρίς να υπερισχύει συγκεκριμένο συμφέρον στην συγκρότησή της. Η εμπειρογνωμοσύνη των μελών της Επιτροπής, προκύπτει από την χρόνια επαγγελματική τους ενασχόληση με δραστηριότητες συγκολλήσεων. Το ΣΧΗΠΙΣ το οποίο εν τέλει αναπτύχθηκε και επικυρώθηκε, παρουσιάζεται στις βασικές του γραμμές, στο Β ΜΕΡΟΣ του παρόντος Κανονισμού που ακολουθεί. Β ΜΕΡΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ο Τεχνικός Συγκολλήσεων είναι αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί και εφαρμόζει ένα σύνολο ενεργειών και διαδικασιών όπως είναι η τελική διαμόρφωση των ακμών των προς συγκόλληση μετάλλων, η τελική συναρμολόγηση των μετάλλων και η συγκόλλησή τους, που πραγματοποιείται σύμφωνα με τη Μέθοδο Συγκόλλησης που περιγράφεται στην Ειδικότητα του συγκολλητή. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Το επάγγελμα του Τεχνικού Συγκόλλησης όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα στη διεθνή αγορά εργασίας δεν υφίσταται αυτούσιο αλλά πάντοτε συνοδευόμενο από μια τουλάχιστον ειδικότητα που αναφέρεται πιο κάτω. Ι. Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια 2.Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με MIG 3.Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με MΑG 4.Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με TIG 5.Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης Οξυγόνου-Ασετιλίνης (Οξυγονοκολλητής) Ο παρόν κανονισμός, αναφέρεται στις τέσσερεις πρώτες κατηγορίες και όχι για όλα τα μέταλλα, αλλά μόνο για συγκολλήσεις Χαλύβων. Ως εκ τούτου, αντικείμενο των υπηρεσιών πιστοποίησης που περιγράφονται στον παρόν Σχήμα Πιστοποίησης Συγκολλητών (ΣΧΗ.ΠΙ.Σ), είναι η επιβεβαίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων που περιγράφονται στο Σχήμα, αναφορικά με την ύπαρξη της απαιτούμενης τεχνικής επάρκειας, γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε φυσικά πρόσωπα που διενεργούν εργασίες συγκολλήσεων χαλύβων με τήξη, με βάση τα παρακάτω Ευρωπαϊκά Πρότυπα: ΕΝ 287-1, ΕΝ ISO ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 4 ΑΠΟ: 25

5 Με βάση τα ανωτέρω, στα παρεχόμενα από τον ΕΝ Πιστοποιητικά Συγκολλητών, θα αναγράφεται: Τεχνικός Συγκολλήσεων Χαλύβων με τήξη και θα συνοδεύεται με την Ειδίκευσή του σε μία εκ των παρακάτω Μεθόδων/Διεργασιών Συγκόλλησης (με βάση την Πρακτική του Εξέταση): 1. Συγκολλήσεις τήξης ηλεκτρικού τόξου με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια - Νο 111 (manual metal arc welding) 2. Συγκολλήσεις τήξης ηλεκτρικού τόξου με αδρανές αέριο - Νο 131 (MIG welding) 3. Συγκολλήσεις τήξης ηλεκτρικού τόξου με ενεργό αέριο - Νο 135 (MAG welding) 4. Συγκολλήσεις τήξης ηλεκτρικού τόξου με ηλεκτρόδιο βολφραμίου και αδρανές αέριο - Νο 141 (TIG welding) Οι τριψήφιοι κωδικοί των ανωτέρω Μεθόδων/Διεργασιών Συγκόλλησης, αναφέρονται στο Πρότυπο ΕΝ ISO Οι ανωτέρω διεργασίες, οι οποίες εμπίπτουν στο περιεχόμενο του παρόντος Κανονισμού, περιλαμβάνουν διεργασίες με τήξη που χαρακτηρίζονται ως συγκόλληση με το χέρι ή μερικώς μηχανοποιημένες. Οι ακριβείς απαιτήσεις/προδιαγραφές της Πρακτικής Εξέτασης των Υποψηφίων (που αναφέρεται παραπάνω για την επίδοση της Ειδίκευσης), περιγράφονται αναλυτικά σε επόμενη παράγραφο ( 5). ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 5 ΑΠΟ: 25

6 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ) / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ Γενική Περιγραφή Εργασίας: εφαρμογή τήξης ηλεκτρικού τόξου με επενδεδυμένο ηλεκτρόδιο ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΕΩΝ 1/4)Προετοιμάζει τα άκρα των συγκολλούμενων κομματιών -Εφαρμόζει τα προς συγκόλληση κομμάτια, -Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία, -καθαρίζει τα άκρα των συγκολλημένων κομματιών και τα ποντάρει ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ -Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή) -Αγγλική γλώσσα (τεχν. ορολογία σχετική με συγκολλήσεις) -Γραπτή και προφορική επικοινωνία. -Στοιχειώδη μαθηματικά. -Βασικές γνώσεις φυσικής Βασικές γνώσεις χημείας -Μηχανολογική Τεχνολογία -Μηχανολογικό, Τεχνικό, Γραμμικό σχέδιο -Τεχνικές συναρμογών μετάλλων -Εργαλεία κοπών, διαμόρφωσης ακμών και συγκράτησης -Ιδιοσκευές συγκράτησης τεμαχίων -Μαγνητικά πεδία ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ -Μετρήσεις διαστάσεων και γωνιών - Μονάδες μέτρησηςσυστήματα μονάδων -Αναγνώριση των Γεωμετρικών διαστάσεων ακμών και συναρμογών, -Αναγνώριση των διαφόρων τύπων και διαστάσεων των συγκολλήσεων -Χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού κοπής και διαμόρφωσης των ακμών μετάλλων -Συναρμογές ελασμάτων & σωλήνων ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ -Οπτική ικανότητα -Συμπερασματική σκέψη -Επιδεξιότητα στη χρήση εργαλείων -Ταχύτητα αντίδρασης -Ικανότητα Παρατήρησης ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ -Κατανοεί και χρησιμοποιεί γραπτές πληροφορίες -Κριτική σκέψη -Κριτική ανάλυση -Αντίληψη -Ακριβής χειρισμός εξοπλισμού -Εφαρμογή τεχνικών ελέγχου καλής λειτουργίας συσκευής -Διαχείριση χρόνου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 6 ΑΠΟ: 25

7 2/4)Κάνει επιλογή του κατάλληλου ηλεκτρόδιου, ανοίγει την μηχανή και ρυθμίζει τις παραμέτρους σύμφωνα με τις προδιαγραφές 3/4)Παίρνει την κατάλληλη θέση και ε- φαρμόζει την ραφή -Επιλέγει το κατάλληλο ηλεκτρόδιο ανάλογα με τον τύπο των μετάλλων -παίρνει τη μηχανή και την ενεργοποιεί, - ρυθμίζει τις παραμέτρους της σύμφωνα με τις προδιαγραφές -Παίρνει την κατάλληλη θέση ανάλογα με τη φορά της, -εφαρμόζει τη ραφή, -απενεργοποιεί τη μηχανή -Μεταλλουργία -Ιδιότητες και μεταλλικών υλικών χαρακτηριστικά των -Ιδιότητες και ανθρακούχων υλικών χαρακτηριστικά των (χάλυβες, χυτοχάλυβες υλικών κα) - Μηχανές με -Ανοξείδωτοι χάλυβες, επενδεδυμένα ηλεκτρόδια Μη σιδηρούχα και τρόπος χρήσης υλικά(αλουμίνιο, χαλκός, ορείχαλκος κα) -Προδιαγραφές Διαδικασίας Συγκόλλησης και εφαρμογή τους -Φύλαξη, διαχείριση και συντήρηση αναλωσίμων υλικών -Συγκόλληση με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια -Υποστήριξη της ρίζας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 7 ΑΠΟ: 25

8 2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΜΕ MIG Γενική Περιγραφή Εργασίας: εφαρμογή συμπαγούς σύρματος σε προστατευτική ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου MIG Ανάλυση Εργασίας και αντίστοιχες απαιτούμενες Γνώσεις, Ικανότητες και Δεξιότητες ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΕΩΝ 1/4)Καθαρίζει τα άκρα των συγκολούμενων κομματιών -Παίρνει τα προς συγκόλληση κομμάτια Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία Καθαρίζει τα άκρα των συγκολλούμενων κομματιών ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ -Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή) -Αγγλική γλώσσα (τεχν. ορολογία σχετική με συγκολλήσεις) -Γραπτή και προφορική επικοινωνία. -Στοιχειώδη μαθηματικά. -Βασικές γνώσεις φυσικής Βασικές γνώσεις χημείας -Μηχανολογική Τεχνολογία -Μηχανολογικό, Τεχνικό, Γραμμικό σχέδιο -Τεχνικές συναρμογών μετάλλων -Εργαλεία κοπών, διαμόρφωσης ακμών και συγκράτησης -Ιδιοσκευές συγκράτησης τεμαχίων -Διαχείριση υλικών και εργαλείων -Οργάνωση της εργασίας συγκολλητών κατασκευών ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ -Αναγνώριση των Γεωμετρικών διαστάσεων ακμών και συναρμογών, -Αναγνώριση των διαφόρων τύπων και διαστάσεων των συγκολλήσεων -Μετρήσεις διαστάσεων και γωνιών -Χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού κοπής και διαμόρφωσης των ακμών μετάλλων ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ -Οπτική ικανότητα -Συμπερασματική σκέψη -Επιδεξιότητα στη χρήση εργαλείων -Ταχύτητα αντίδρασης -Ικανότητα Παρατήρησης ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ -Κατανοεί και χρησιμοποιεί γραπτές πληροφορίες -Κριτική σκέψη -Κριτική ανάλυση -Αντίληψη -Ακριβής χειρισμός εξοπλισμού -Εφαρμογή τεχνικών ελέγχου καλής λειτουργίας συσκευής -Διαχείριση χρόνου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 8 ΑΠΟ: 25

9 2/4)Επιλέγει το κατάλληλο σύρμα και τις συσκευές των προστατευτικών αερίων και ρυθμίζει όλες τις παραμέτρους συμφώνα με τις προδιαγραφές Επιλέγει το κατάλληλο σύρμα, επιλέγει τις συσκευές των προστατευτικών αερίων Ρυθμίζει τις παραμέτρους της σύμφωνα με τις προδιαγραφές -Φύλαξη, διαχείριση και συντήρηση αναλωσίμων υλικών - Διαχείριση των προστατευτικών αερίων - Μηχανές -Προδιαγραφές Διαδικασίας Συγκόλλησης και εφαρμογή τους -Τοποθέτηση ηλεκτροδίου-σύρματος συγκόλ- λησης MIG, - Ρύθμιση ραούλων προώθησης σύρματος -Αναλισκόμενα υλικά -προστατευτικά αέρια -Προστατευτικά αέρια MIG - Ρύθμιση των μανομέτρων και ροομέτρων -Απαιτήσεις ρύθμισης του εξοπλισμού -διακοπτώνρυθμιστών -Ρύθμιση των παραμέτρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές -Ηλεκτρική ενεργοποίηση της μηχανής MIG ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 9 ΑΠΟ: 25

10 3/4)Χρησιμοποιεί όλα τα προ- προστατευτικά μέσα Φοράει τα στατευτικά Εξασφαλίζει τον μέσα, παίρνει κατάλληλο εξαερισμό όλα τα μέτρα και εφαρμόζει τη ασφαλείας και συγκόλληση ανάλογα εφαρμόζει τη με τις προδιαγραφές συγκόλληση ανάλογα με τις προδιαγραφές. - Τεχνολογία MIG -Προδιαγραφές Διαδικασίας Συγκόλλησης και εφαρμογή τους -Υποστήριξη της ρίζας -Ηλεκτρική ενεργοποίηση της μηχανής MIG -Απαιτήσεις Υγιεινής &Ασφάλειας κατά τη συγκόλληση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 10 ΑΠΟ: 25

11 3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΜΕ MAG Γενική Περιγραφή Εργασίας: εφαρμογή συμπαγούς σύρματος σε προστατευτική ατμόσφαιρα MAG Ανάλυση Εργασίας και αντίστοιχες απαιτούμενες Γνώσεις, Ικανότητες και Δεξιότητες ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΕΩΝ 1/4)Καθαρίζει τα άκρα των συγκολούμενων κομματιών -Παίρνει τα προς συγκόλληση κομμάτια Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία Καθαρίζει τα άκρα των συγκολλούμενων κομματιών ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ -Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή) -Αγγλική γλώσσα (τεχν. ορολογία σχετική με συγκολλήσεις) -Γραπτή και προφορική επικοινωνία. -Στοιχειώδη μαθηματικά. -Βασικές γνώσεις φυσικής Βασικές γνώσεις χημείας -Μηχανολογική Τεχνολογία -Μηχανολογικό, Τεχνικό, Γραμμικό σχέδιο -Τεχνικές συναρμογών μετάλλων -Εργαλεία κοπών, διαμόρφωσης ακμών και συγκράτησης -Ιδιοσκευές συγκράτησης τεμαχίων -Διαχείριση υλικών και εργαλείων -Οργάνωση της εργασίας συγκολλητών κατασκευών ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ -Αναγνώριση των Γεωμετρικών διαστάσεων ακμών και συναρμογών, -Αναγνώριση των διαφόρων τύπων και διαστάσεων των συγκολλήσεων -Μετρήσεις διαστάσεων και γωνιών -Χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού κοπής και διαμόρφωσης των ακμών μετάλλων ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ -Οπτική ικανότητα -Συμπερασματική σκέψη -Επιδεξιότητα στη χρήση εργαλείων -Ταχύτητα αντίδρασης -Ικανότητα Παρατήρησης ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ -Κατανοεί και χρησιμοποιεί γραπτές πληροφορίες -Κριτική σκέψη -Κριτική ανάλυση -Αντίληψη -Ακριβής χειρισμός εξοπλισμού -Εφαρμογή τεχνικών ελέγχου καλής λειτουργίας συσκευής -Διαχείριση χρόνου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 11 ΑΠΟ: 25

12 2/4)Επιλέγει το κατάλληλο σύρμα και τις συσκευές των προστατευτικών αερίων και ρυθμίζει όλες τις παραμέτρους συμφώνα με τις προδιαγραφές Επιλέγει το κατάλληλο σύρμα, επιλέγει τις συσκευές των προστατευτικών αερίων Ρυθμίζει τις παραμέτρους της σύμφωνα με τις προδιαγραφές -Φύλαξη, διαχείριση και συντήρηση αναλωσίμων υλικών - Διαχείριση των προστατευτικών αερίων - Μηχανές -Προδιαγραφές Διαδικασίας Συγκόλλησης και εφαρμογή τους -Τοποθέτηση ηλεκτροδίου-σύρματος συγκόλ- λησης MAG, - Ρύθμιση ραούλων προώθησης σύρματος -Αναλισκόμενα υλικά -προστατευτικά αέρια -Προστατευτικά αέρια MAG - Ρύθμιση των μανομέτρων και ροομέτρων -Απαιτήσεις ρύθμισης του εξοπλισμού -διακοπτώνρυθμιστών -Ρύθμιση των παραμέτρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές -Ηλεκτρική ενεργοποίηση της μηχανής MAG ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 12 ΑΠΟ: 25

13 3/4)Χρησιμοποιεί όλα τα προ- προστατευτικά μέσα Φοράει τα στατευτικά Εξασφαλίζει τον μέσα, παίρνει κατάλληλο εξαερισμό όλα τα μέτρα και εφαρμόζει τη ασφαλείας και συγκόλληση ανάλογα εφαρμόζει τη με τις προδιαγραφές συγκόλληση ανάλογα με τις προδιαγραφές. - Τεχνολογία MAG -Προδιαγραφές Διαδικασίας Συγκόλλησης και εφαρμογή τους -Υποστήριξη της ρίζας -Ηλεκτρική ενεργοποίηση της μηχανής MAG -Απαιτήσεις Υγιεινής&Ασφάλειας κατά τη συγκόλληση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 13 ΑΠΟ: 25

14 4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΜΕ ΤIG Γενική Περιγραφή Εργασίας: εφαρμογή με μη αναλώσιμο ηλεκτρόδιο σε προστατευτική ατμόσφαιρα ΤIG Ανάλυση Εργασίας και αντίστοιχες απαιτούμενες Γνώσεις, Ικανότητες και Δεξιότητες ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΕΩΝ 1/4)Καθαρίζει τα άκρα των συγκολούμενων κομματιών -Παίρνει τα προς συγκόλληση κομμάτια Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία Καθαρίζει τα άκρα των συγκολλούμενων κομματιών ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ -Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή) -Αγγλική γλώσσα (τεχν. ορολογία σχετική με συγκολλήσεις) -Γραπτή και προφορική επικοινωνία. -Στοιχειώδη μαθηματικά. -Βασικές γνώσεις φυσικής Βασικές γνώσεις χημείας -Μηχανολογική Τεχνολογία -Μηχανολογικό, Τεχνικό, Γραμμικό σχέδιο -Τεχνικές συναρμογών μετάλλων -Εργαλεία κοπών, διαμόρφωσης ακμών και συγκράτησης -Ιδιοσκευές συγκράτησης τεμαχίων -Διαχείριση υλικών και εργαλείων ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ -Αναγνώριση των Γεωμετρικών διαστάσεων ακμών και συναρμογών, -Αναγνώριση των διαφόρων τύπων και διαστάσεων των συγκολλήσεων -Μετρήσεις διαστάσεων και γωνιών -Χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού κοπής και διαμόρφωσης των ακμών μετάλλων ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ -Οπτική ικανότητα -Συμπερασματική σκέψη -Επιδεξιότητα στη χρήση εργαλείων -Ταχύτητα αντίδρασης -Ικανότητα Παρατήρησης ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ -Κατανοεί και χρησιμοποιεί γραπτές πληροφορίες -Κριτική σκέψη -Κριτική ανάλυση -Αντίληψη -Ακριβής χειρισμός εξοπλισμού -Εφαρμογή τεχνικών ελέγχου καλής λειτουργίας συσκευής -Διαχείριση χρόνου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 14 ΑΠΟ: 25

15 2/4)Επιλέγει το κατάλληλο σύρμα και τις συσκευές των προστατευτικών αερίων και ρυθμίζει όλες τις παραμέτρους συμφώνα με τις προδιαγραφές Επιλέγει το κατάλληλο σύρμα, επιλέγει τις συσκευές των προστατευτικών αερίων Ρυθμίζει τις παραμέτρους της σύμφωνα με τις προδιαγραφές -Χειρονακτική, ημιαυτόματη, αυτόματη συγκόλληση MIG -Φύλαξη, διαχείριση και συντήρηση αναλωσίμων υλικών - Διαχείριση των προστατευτικών αερίων - Μηχανές -Προδιαγραφές Διαδικασίας Συγκόλλησης και εφαρμογή τους -Ρύθμιση ηλεκτρικών παραμέτρων -Αναλισκόμενα υλικά -Προστατευτικά αέρια ΤIG - Ρύθμιση παροχής αερίου -Απαιτήσεις ρύθμισης του εξοπλισμού -Ρύθμιση των παραμέτρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 15 ΑΠΟ: 25

16 3/4)Χρησιμοποιεί όλα τα προ- προστατευτικά μέσα Φοράει τα στατευτικά Εξασφαλίζει τον μέσα, παίρνει κατάλληλο εξαερισμό όλα τα μέτρα και εφαρμόζει τη ασφαλείας και συγκόλληση ανάλογα εφαρμόζει τη με τις προδιαγραφές συγκόλληση ανάλογα με τις προδιαγραφές. -Χειρονακτική, ημιαυτόματη, αυτόματη συγκόλληση MIG -Προδιαγραφές Διαδικασίας Συγκόλλησης και εφαρμογή τους -Υποστήριξη της ρίζας -Λαβίδες ΤIG -Απαιτήσεις Υγιεινής&Ασφάλειας κατά τη συγκόλληση Στον Πίνακα που ακολουθεί, καταγράφεται η ανάλυση της Τελευταίας (4/4) Φάσης Εργασίας (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ), η οποία είναι κοινή για όλες τις παραπάνω (4) Ειδικότητες Συγκολλητών, μαζί με τις αντίστοιχα απαιτούμενες Γνώσεις, Ικανότητες και Δεξιότητες ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 4/4)Καθαρισμός και έ- λεγχος της -Παίρνει το συγκολλημένο κομμάτι και το αφήνει να κρυώσει, -αφαιρεί τη μακα με το ματσακόνι, -καθαρίζει τα υπολείμματα μόκας και --αφαιρεί τις οξειδώσεις με τη συρματόβουρτσα -Κάνει τον οπτικό έλεγχο της για: επιφανειακούς πόρους, -Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή) -Αγγλική γλώσσα (τεχν. ορολογία σχετική με συγκολλήσεις) -Γραπτή και προφορική επικοινωνία. -Στοιχειώδη μαθηματικά. -Βασικές γνώσεις ΓΝΩΣΕΙΣ -Κανόνες και τεχνικές ψύξης των συγκολλούμενων μετάλλων -Μηχανουργική τεχνολογία και χρήση εργαλείων χειρός -Κανόνες και Προδιαγραφές Ελέγχων με Μη Καταστρεπτικές ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 16 ΑΠΟ: 25 ΓΝΩΣΕΙΣ -Εργαλεία μηχανικού καθαρισμού (ηλεκτροκί-νηταμηχανοκίνητα) -Χρησιμοποιούμενα υγρά για καθαρισμό στις συγκολλήσεις -Μετρήσεις διαστάσεων και γωνιών - Μονάδες μέτρησης- -Επιδεξιότητα στη χρήση εργαλείων -Συμπερασματική σκέψη -Ικανότητα Παρατήρησης -Οπτική ικανότητα -Επιδεξιότητα στη χρήση εργαλείων -Κατανοεί και χρησιμοποιεί γραπτές πληροφορίες -Κριτική σκέψη και ανάλυση -Αντίληψη -Ακριβής χειρισμός εξοπλισμού -Εφαρμογή τεχνικών ελέγχου καλής λειτουργίας

17 ρήγματα, σκαψίματα, -επιλέγει τα κατάλληλα όργανα για τις μετρήσεις των κολλήσεων, -ελέγχει τη σωστή μορφή και μετράει τις διαστάσεις των κολλήσεων Επισκευάζει τη συγκόλληση, όταν διαπιστώνει ότι είναι εκτός προδιαγραφών, ως εξής: Τροχίζει τη ρίζα της και όπου δεν παρουσιάζει ικανοποιητική διείσδυση, καθαρίζει καλά και ελέγχει για ρωγμές, εφαρμόζοντας σε αυτή τη περίπτωση, εκ νέου την συγκόλληση. φυσικής Βασικές γνώσεις χημείας Δοκιμές (ΜΚΔ) -Μετρολογία -Όργανα μέτρησης μηκών (Μετροταινίες, μεταλλικοί κανόνες / ράγες, Παχύμετρα, Μικρόμετρα, Μετρητικά ρολόγια,διαβήτε για μετρήσεις/ /κουμπάσα,ελεγκτήρες) -Κανόνες και Προδιαγραφές Ελέγχων με Μη Κατα-στρεπτικές Δοκιμές (ΜΚΔ) -Τεχνολογία επισκευής και ανακατασκευής συστήματα μονάδων -Αναγνώριση των Γεωμετρικών διαστάσεων ακμών και συναρμογών, -Αναγνώριση των διαφόρων τύπων και διαστάσεων των συγκολλήσεων -Ποιότητα -Οπτικός Έλεγχος -Έλεγχοι με διεισδυτικά υγρά συσκευών -Διαχείριση χρόνου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 17 ΑΠΟ: 25

18 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1) H αξιολόγηση όλων των ανωτέρω Γενικών, Βασικών και Ειδικών Επαγγελματικών Γνώσεων, διενεργείται / επιτυγχάνεται τόσο μέσω της Γραπτής, όσο και μέσω της Πρακτικής Εξέτασης. Την ύπαρξή των εν λόγω Γνώσεων, υποστηρίζει κατά σημαντικό βαθμό και η Προαπαιτούμενη Εκπαίδευση/Πτυχίο των Υποψηφίων. Την ύπαρξή των εν λόγω Γνώσεων, υποστηρίζει κατά σημαντικό βαθμό επίσης και η Προαπαιτούμενη Προϋπηρεσία των Υποψηφίων. 2) H αξιολόγηση όλων των ανωτέρω Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων, διενεργείται/επιτυγχάνεται τόσο μέσω της Γραπτής, όσο και μέσω της Πρακτικής Εξέτασης. Ειδικότερα: Μέσω της ΓΕ αξιολογούνται: η Οπτική ικανότητα, η Συμπερασματική σκέψη, αν κατανοεί και χρησιμοποιεί γραπτές πληροφορίες, η ύπαρξη Κριτικής σκέψης και ανάλυσης, η ύπαρξη Αντίληψης και τέλος η ορθή Διαχείριση του χρόνου. 3) Μέσω της ΠΕ αξιολογούνται: (επίσης) η Οπτική ικανότητα, η Επιδεξιότητα στη χρήση εργαλείων, η Ταχύτητα αντίδρασης, η Ικανότητα Παρατήρησης, αν κατανοεί και χρησιμοποιεί γραπτές πληροφορίες, η ύπαρξη Κριτικής σκέψης και ανάλυσης, η ύπαρξη Αντίληψης, ο Ακριβής χειρισμός εξοπλισμού, η δυνατότητα Εφαρμογής τεχνικών ελέγχου καλής λειτουργίας συσκευών Αντίληψης και τέλος η ορθή Διαχείριση του χρόνου Οι ακριβείς απαιτήσεις/προδιαγραφές της Προαπαιτούμενης Εκπαίδευσης / Πτυχίου των Υποψηφίων, καθώς της Προαπαιτούμενης Προϋπηρεσίας τους, περιγράφονται αναλυτικά στην αμέσως επόμενη παράγραφο ( 5.1). 5. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Για την έναρξη της Διαδικασίας Αξιολόγησης και Πιστοποίηση ενός Υποψηφίου Συγκολλητή, απαιτείται καταρχήν η υποβολή σχετικής Αίτησης. Για την Θετική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση (υπογραφή από Προϊστάμενο / Τεχνικό Υπεύθυνο του Τμήματος Ε3) τελικά των Υποψηφίων Συγκολλητών, απαιτείται επιτυχές αποτέλεσμα σε κάθε έναν από τους παρακάτω Ελέγχους και Εξετάσεις: 1) Έλεγχος Προαπαιτούμενων κατά την Ανασκόπηση της υποβληθείσας Αίτησης: Α) Προαπαιτούμενη Εκπαίδευση / Πτυχίο των Υποψηφίων 1. ΕΠΑ.Σ. ειδικότητας: Αμαξωμάτων ή Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών ή Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας ή 2. Τ.Ε.Λ. τομέα Μηχανολογικού ή 3. Τ.Ε.Ε.: Β κύκλου τομέα Μηχανολογικού ή Α κύκλου τομέα Μηχανολογικού ή 4. ΕΠΑ.Λ. τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 18 ΑΠΟ: 25

19 5. Τεχνική Σχολή τομέα Μηχανολογικού Καμία περαιτέρω εκπαίδευση των Υποψηφίων, πέραν της εκπαίδευσης για την απόκτηση των παραπάνω Πτυχίων, δεν αποτελεί Προαπαιτούμενο. Β) Προαπαιτούμενη Προϋπηρεσία των Υποψηφίων Για οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω Πτυχίων, απαιτείται Προϋπηρεσία στη διενέργεια Συγκολλήσεων τουλάχιστον 6 μηνών, τα τελευταία 2 χρόνια.η παραπάνω Προϋπηρεσία θα πρέπει να τεκμηριώνεται με την προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων: 1. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος Υποψήφιος Συγκολλητής έχει απασχοληθεί σε κάποια Επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας, υποβάλλεται βεβαίωση προϋπηρεσίας από τους εργοδότες του και μηχανογραφημένη κατάσταση ενσήμων ασφαλιστικού ταμείου (π.χ.ικα). 2. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος Υποψήφιος Συγκολλητής έχει απασχοληθεί με Σύμβαση Έργου, απαιτούνται: α) Έναρξη Άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος και β) θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ Σύμβαση Έργου (από την οποία θα προκύπτει ο ημερήσιος χρόνος απασχόλησης, καθώς και το συνολικό χρονικό διάστημα απασχόλησης). Γ) Καταλληλότητα χώρου και εξοπλισμού διενέργειας της Πρακτικής Εξέτασης. Εφόσον ο Υποψήφιος Συγκολλητής κατά την Αίτησή του, δηλώσει ότι επιθυμεί η ΠΕ να γίνει με εξοπλισμό και σε εγκαταστάσεις που θα υποδειχθούν από τον ίδιο, ο ΕΝ είναι υποχρεωμένος να ελέγξει την καταλληλότητα αυτών. Εφόσον το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι αρνητικό, θα πρέπει γίνει χρήση κατάλληλου εξοπλισμού ή/και εγκαταστάσεων που θα υποδειχθούν από τον ΕΝ. 2) Γραπτή Εξέταση (ΓΕ) Ο Υποψήφιος Συγκολλητής καλείται να απαντήσει γραπτώς εντός (μέγιστου χρόνου) 90, σε Ερωτηματολόγιο με ένα σύνολο 20 (τυχαία επιλεγμένων) ερωτήσεων (ελευθέρου κειμένου ή/και multiple choice, ισομερώς ανάμικτου επιπέδου δυσκολίας), οι οποίες αφορούν τις ανωτέρω ανά Ειδικότητα καταγραφηθείσες Γνώσεις (γενικές, βασικές επαγγελματικές και ειδικές επαγγελματικές). Επιτυχής θεωρείται η Γραπτή Εξέταση εφόσον ο εξεταζόμενος συγκεντρώσει Βαθμολογία τουλάχιστον 12/20 (60%). Οι ΓΕ διενεργούνται σε κατάλληλο χώρο, στα γραφεία του ΕΝ, με τη συμμετοχή 1-10 Υποψηφίων, υπό την επίβλεψη ενός Εξεταστή. 3) Πρακτική Εξέταση (ΠΕ) Ο Υποψήφιος Συγκολλητής καλείται να διενεργήσει Συγκόλληση Δοκιμίων εντός 120, με συγκεκριμένη Μέθοδο Συγκόλλησης (111 ή 131 ή 135 ή 141), αναλόγως της Ειδικότητας που Αιτείται, με συγκεκριμένες Προδιαγραφές (π.χ. 111 P FW 2 B t13 PB ml). Η Πρακτική Εξέταση διενεργείται σε χώρο και με εξοπλισμό που θα υποδεικνύεται ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 19 ΑΠΟ: 25

20 είτε από τον ΕΝ, είτε από τον Υποψήφιο, κατόπιν επιτυχούς ελέγχου καταλληλότητάς τους, κατά την Ανασκόπηση της Αίτησης (όπως αναφέρθηκε ήδη ανωτέρω Γ). Οι ΠΕ διενεργούνται, με τη συμμετοχή ενός (1) μόνο Υποψηφίου, υπό την επίβλεψη ενός Εξεταστή. Επιτυχής θεωρείται η Πρακτική Εξέταση εφόσον υπάρχει θετικό αποτέλεσμα στους παρακάτω Ελέγχους: Α) Έλεγχος των προαναφερθέντων Γνώσεων, Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων από τον Εξεταστή κατά την Συγκόλληση Δοκιμίων Β) Οπτικός Έλεγχος της Συγκόλλησης από τον Εξεταστή Γ) Έλεγχος Συγκόλλησης με Ραδιογραφίας, από Διαπιστευμένο Εργαστήριο Δ)Ερμηνεία Ραδιογραφίας της Συγκόλλησης, από τον Εξεταστή Τέλος, σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει να γνωρίζει ο Υποψήφιος Συγκολλητής για τις ανωτέρω Εξετάσεις (ΓΕ,ΠΕ), είναι: 1. Ο Υποψήφιος Συγκολλητής μπορεί να λάβει με μία μόνο Γραπτή Εξέταση (και επομένως ένα κόστος για αυτήν), περισσότερες από μία Ειδικεύσεις (με νέο Πιστοποιητικό-ΠΕΣ ανά Ειδικότητα), εφόσον η κάθε Πρακτική Εξέταση διενεργείται εντός 3 μηνών, από την ημερομηνία διενέργειας της Γραπτής Εξέτασης. 2. Οι ανωτέρω Εξετάσεις (Γραπτή και Πρακτική) για τον κάθε ένα Υποψήφιο, αξιολογούνται από έναν Εξεταστή, που έχει οριστεί από τον ΕΝ, προκειμένου αυτός να έχει όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένη εικόνα, για την επάρκεια του εξεταζόμενου. 3. Οι εξεταστές του Φορέα Πιστοποίησης διενεργούν τις εξετάσεις πιστοποίησης, εφαρμόζοντας τις σχετικές Διαδικασίες και Οδηγίες του ΕΝ. 6. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ Διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού (ΠΕΣ) είναι τα 5 χρόνια, με την προϋπόθεση όμως ότι στο μέσο αυτής της περιόδου (2,5 χρόνια), θα πρέπει να μπορεί να επιδείξει Προϋπηρεσία για τα τελευταία 2,5 χρόνια, με τεκμήρια τα ίδια, όπως κατά την Αίτηση, ενώ όσον αφορά το χρόνο, απαιτείται τουλάχιστον 3 μήνες Προϋπηρεσία στην συγκεκριμένη Ειδικότητα. Μαζί με τα ανωτέρω τεκμήρια, ο Πιστοποιημένος Συγκολλητής θα πρέπει να στείλει και ένα από τα πρωτότυπα Πιστοποιητικά που έχει λάβει, προκειμένου ο Προϊστάμενος/Τεχνικός Υπεύθυνος του Ε3, να υπογράψει ξανά, αυτή τη φορά στο πεδίο Επικύρωση Επιτυχούς Επιτήρησης. Εάν ο Πιστοποιημένος πλέον Συγκολλητής δεν αποστείλει μέχρι τη συμπλήρωση των 2,5 χρόνων (30 μήνες) τα σχετικά τεκμήρια Προϋπηρεσίας, ειδοποιείται από τον ΕΝ εντός 1 μηνός (31 ος μήνας) για σχετική Συμμόρφωση, με τελικό χρόνο αναμονής το πέρας του 32 ου μήνα. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 20 ΑΠΟ: 25

21 Εφόσον δεν υπάρξει Συμμόρφωση, ειδοποιείται ο Συγκολλητής να επιστρέψει τα πρωτότυπα Πιστοποιητικά που κατέχει (Ανάκληση Πιστοποιητικού) και γίνεται σχετική ενημέρωση στο website του ΕΝ (διαγραφή από το Μητρώο Πιστοποιημένων Συγκολλητών ΜΗΠΙΣ και εγγραφή στον Κατάλογο Ανακληθέντων Πιστοποιητικών Συγκολλητών). Για να μπορέσει να ξαναμπεί ο Συγκολλητής στο ΜΗΠΙΣ, θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία της Εξέτασης, με την επανυποβολή της Αίτησης, το νωρίτερο τρεις (3) μήνες μετά την κοινοποίηση της εκκρεμότητας Επιτήρησης της Πιστοποίησης. Στην περίπτωση που δεν είχε επιστρέψει το πρωτότυπο ΠΕΣ, αποκλείεται εντελώς από την δυνατότητα να επανυποβάλει Αίτηση στον Ε.Ν. Η χορήγηση του ΠΕΣ και η εγγραφή του Συγκολλητή στο ΜΗΠΙΣ του Ε.Ν. γίνεται μόνο μετά την εξόφληση των, προβλεπομένων στο Άρθρο 10 (του παρόντος ), οικονομικών απαιτήσεων του Ε.Ν. ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Εφόσον ο Πιστοποιημένος Συγκολλητής περάσει επιτυχώς την ανωτέρω Επιτήρηση, μπορεί να ανανεώσει για 1 φορά το Πιστοποιητικό του, δίνοντας επίσης τεκμήρια Προϋπηρεσίας για τα τελευταία 2,5 χρόνια, με τουλάχιστον 3 μήνες στην συγκεκριμένη Ειδικότητα (όπως και κατά την Επιτήρηση). Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει απλώς να δώσει μόνο Γραπτή Εξέταση (μαζί με το αντίστοιχο κόστος). Σε οποιαδήποτε επόμενη Αξιολόγησή του, ο Συγκολλητής αντιμετωπίζεται ως Αρχικά Αιτούμενος. 7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 1. Εφόσον υπάρχει Απόφαση για Μη Πιστοποίηση (λόγω αποτυχίας σε οποιαδήποτε από τις 2 Εξετάσεις - ΓΕ ή/και ΠΕ), ο Υποψήφιος Συγκολλητής ενημερώνεται σχετικά εγγράφως, μαζί με τεκμηρίωση της απόρριψης, ενώ έχει το δικαίωμα να ασκήσει Ένσταση/Προσφυγή, για τα αποτελέσματα μίας ή και των δύο Εξετάσεων (ΓΕ,ΠΕ). 2. Όταν υπάρξει Ένσταση για την ΓΕ, ο Δ/ντής αναθέτει την επαναδιόρθωση του γραπτού από 2 ο Εξεταστή και εφόσον η διαφορά βαθμολογίας μεταξύ των 2 Εξεταστών είναι μικρότερη από 2/20, η τελική βαθμολογία είναι ο μέσος όρος τους. Στην περίπτωση που είναι μεγαλύτερη από 2/20, βαθμολογείται από τον ίδιο τον Δ/ντή και υπολογίζεται ως τελικός βαθμός, ο μέσος όρος των 3 βαθμολογιών. 3. Όταν υπάρξει Ένσταση για την ΠΕ, ο Υποψήφιος υποβάλει ταυτόχρονα και το μισό κόστος της νέας (λόγω πιθανής επανάληψης) ΠΕ, ενώ ο Δ/ντής αποφασίζει καταρχήν για την επανάληψη ή μη της δοκιμής της ΠΕ (με βάση τα αποτελέσματα και δεδομένα των ΓΕ και ΠΕ). ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 21 ΑΠΟ: 25

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 27/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4094 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΥ 1.943,40 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 102 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 04/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 0 Σ ελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...2 3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...2 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ...2 4.1 Δικαίωμα Συμμετοχής...2 4.2 Προαπαιτούμενα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 9 Σελίδα 1 από 19 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Πρόσωπο το οποίο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS

Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας TÜV AUSTRIA HELLAS Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο θέμα Διαχείριση Παραπόνων και Προσφυγών Δημιουργήθηκε σε αναθεώρηση Νο : 01 Ανασκοπήθηκε Αποδεσμεύτηκε Από :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ01 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ AegeanCuisine

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ01 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ AegeanCuisine ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ01 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ AegeanCuisine Σελίδα 1 από 5 1. Εισαγωγή Η παρούσα διαδικασία περιγράφει το τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης εντάσσονται στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 92/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 2 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα:... 2 1.2 Αντικείμενο υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι συγκόλλησης με παρουσία προστατευτικού αερίου

Μέθοδοι συγκόλλησης με παρουσία προστατευτικού αερίου Μάθημα 4.3 Μέθοδοι συγκόλλησης με παρουσία προστατευτικού αερίου 6.1. Εισαγωγή Στις ηλεκτροσυγκολλήσεις τόξου είναι απαραίτητη η παρουσία προστατευτικής ατμόσφαιρας. Ο ρόλος της είναι να προστατεύσει το

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί Πάροχοι, Προκειμένου να προχωρήσετε στην ενημέρωση και προετοιμασία των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την θεωρητική και πρακτική φάση

Αγαπητοί Πάροχοι, Προκειμένου να προχωρήσετε στην ενημέρωση και προετοιμασία των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την θεωρητική και πρακτική φάση Αγαπητοί Πάροχοι, Προκειμένου να προχωρήσετε στην ενημέρωση και προετοιμασία των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την θεωρητική και πρακτική φάση των προγραμμάτων κατάρτισης του κέντρου σας, για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Certified Welding and Cutting Metal Professional SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Certified Welding and Cutting Metal Professional SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 30-10-2007) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) Έκδοση 04 30 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ...3 1.1 Γενικά...3 1.2 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 3/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 2953 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Η εξέταση πιστοποίησης, αξιολογεί το σύνολο των μαθησιακών αποτελεσμάτων των ωφελούμενων. 2. Το διαπιστευμένο Σχήμα «Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Κατά τη διάρκεια της 3 ης Συνεδρίας Συμβουλευτικής για την καταγραφή των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απέκτησε ο ωφελούμενος (μαθησιακά αποτελέσματα)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων

Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας TÜV AUSTRIA HELLAS Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων Δημιουργήθηκε σε αναθεώρηση Νο : 05 Ανασκοπήθηκε απελευθερώθηκε Από : Μ. Χριστοφή Από : Ι. Βαρδαλάχου Από :

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Επαγγελματική επάρκεια Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2.6. του Κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

5711 Κ.Δ.Π. 588/2004

5711 Κ.Δ.Π. 588/2004 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3865, 2S.5.2004 5711 Κ.Δ.Π. 588/2004 Αριθμός 588 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1.1.1. Ο παρών Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων απευθύνεται κυρίως στους υποψήφιους προς πιστοποίηση επαγγελματίες αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, και είναι δημόσια διαθέσιμος.

Διαβάστε περισσότερα

DQS HELLAS ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

DQS HELLAS ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ DQS HELLAS ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1) Γενικά Ο παρών Κανονισμός αποτελεί μία γενική οδηγία με την οποία πρέπει να συμμορφώνεται κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Β Ταχ. Διεύθυνση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ. Ειδικότητα: Αµαξωµάτων ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ. Ειδικότητα: Αµαξωµάτων ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Α. Ασηµακόπουλος Κ. ιακουµάκος ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ Β Τάξη 1 ου Κύκλου Ειδικότητα: Αµαξωµάτων ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση: Αλκμάνος 10, Αθήνα, ΤΚ 11528, Mail address: 10 Alkmanos str, Athens 11528, τηλ.: 2107247056, φαξ:2107247556 tel.: +30 2107247056 fax 210 7247556 e-mail: info@jneurology.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραρτήματα. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν:

Παραρτήματα. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν: Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν: 0 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης και απαιτούμενη εμπειρία των Πιστοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Υποψηφίων Περιεχόμενα Έκδοση 02.1 Οκτώβριος 2013 Σελίδα 1 από 13 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κατοικίες

Εξετάσεις για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κατοικίες Εξετάσεις για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κατοικίες Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, η επιτυχία στην εξέταση είναι ένα από τα απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Έκδοση/ Τροποποίηση: 01/00 Συντάχθηκε από / Υπογραφή: Ν. Σηφάκης Ηµεροµηνία σύνταξης: 2008/07/29 Αξιολογήθηκε από / Υπογραφή: Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία αξιολόγησης: 2008/07/30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΠΙΧ/ΤΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή Δ/ΝΤΗ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ :...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΠΙΧ/ΤΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή Δ/ΝΤΗ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ :... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα / / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣ: (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ) ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος.

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 5 1. Αντικείµενο, Πεδίο Εφαρµογής και Πολιτική του Φορέα Καθορισµός των µεθόδων που ακολουθούνται από τον GMCert για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε έκφρασης παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καλαμάτα, 23-02-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 533/8134 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» εκδηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Νίκαια 15/06/2016 Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Νίκαια 15/06/2016 Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Νίκαια 15/06/2016 «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» & Αριθμ..Πρωτ.:23596 Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/01/26-03-2015 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 14/7/2016 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙ ΕΧΟ ΜΕΝΑ 1.1 Η ταυτότητα της εταιρείας 1.2 Αντικείμενο της ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ως Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων 1.3 Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Χαρακτηριστικό Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή

Ενότητα Χαρακτηριστικό Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή ΥΠΟΕΡΓΟ (Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) στην ΔΙΠΘΑΠ κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 από Εξωτερικό Ειδικό Σύμβουλο Ενότητα Χαρακτηριστικό Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ένωσης Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης (HellasCert)

Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ένωσης Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης (HellasCert) Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ένωσης Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης (HellasCert) 2 η Συνάντηση Εργασίας Αθήνα, 4 Μαΐου 2011 Δομή Εισήγησης Η Ταυτότητα της HellasCert Πιστοποίηση Προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα / / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ @ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦ: Τ/Φ:

Διαβάστε περισσότερα

DQS HELLAS ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

DQS HELLAS ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ DQS HELLAS ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Έκδοση: 04 Εκδόθηκε από Αλεξάνδρα Κουσβελάρη Υπογραφή Ημερομηνία έκδοσης: 27/5/2013 Αξιολογήθηκε από Παναγιώτη Γιαννούτσο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν Ιατρό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν Ιατρό Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece Tel.: (+30) 210 8203830 Fax: (+30) 210 8203831 e-mail: info@rc.aueb.gr www.rc.aueb.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 8 Σελίδα 1 από 18 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΤΗ 1. Πιστοποίηση Valuer in Real Estate Property Valuer in Machinery, Plant & Equipment 2. Στοιχεία Υποψηφίου Επώνυμο Ελληνικά **Αγγλικά Όνομα Πατρώνυμο Μητρώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Φύλο Άρρεν Θήλυ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας

Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου HellasCert Εθνικές Προτεραιότητες Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκόλληση τόξου μεταλλικού ηλεκτροδίου με προστατευτικό αέριο (GMAW)

Συγκόλληση τόξου μεταλλικού ηλεκτροδίου με προστατευτικό αέριο (GMAW) Συγκόλληση τόξου μεταλλικού ηλεκτροδίου με προστατευτικό αέριο (GMAW) Συγκόλληση τόξου με προστατευτικό αέριο (Gas metal arc welding, GMAW, Metal inert gas, MIG και Metal active gas, MAG) Παναγιώτης Ματζινός,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 1 από 16 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 2 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο καθορισμός της μεθόδου για την αναστολή, ανάκληση και μείωση του πεδίου πιστοποίησης ενός πελάτη. 2.0 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες πιστοποιημένους από την QMSCERT. 3.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΕ ΧΝΙΚ Ο Σ ΣΥ Γ Κ Ο ΛΛΗΣΕ Ω Ν Κ ΑΙ Κ Ο ΠΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΩ Ν

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΕ ΧΝΙΚ Ο Σ ΣΥ Γ Κ Ο ΛΛΗΣΕ Ω Ν Κ ΑΙ Κ Ο ΠΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΩ Ν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΕ ΝΙΚ Ο Σ ΣΥ Γ Κ Ο ΛΛΗΣΕ Ω Ν Κ ΑΙ Κ Ο ΠΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΩ Ν ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ABSTR ACT... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 20 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της εταιρείας 1.2 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

Κατατακτήριες στα ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ-Τι ισχύει

Κατατακτήριες στα ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ-Τι ισχύει Κατατακτήριες στα ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ-Τι ισχύει ΡΕΠΟΡΤΑΖ: esos.gr Από το έτος 2005 το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται αυτοτελώς ως ποσοστό επί του αριθμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.0 Η Ταυτότητα του Φορέα 1.1 Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - Logistics

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - Logistics ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - Logistics Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης Στέλεχος Εταιρείας Δια Μεταφορών / Διαλογέας Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

EN ISO : Η

EN ISO : Η Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 3 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6253927, +30 210 6252495 WEBSITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα