ΝΥΣΤΑΓΜΟΙ. Μάθημα στους ειδικευόμενους της Οφθαλμολογίας. Κ.Οφ.Κ.Α. 4 Δεκεμβρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΥΣΤΑΓΜΟΙ. Μάθημα στους ειδικευόμενους της Οφθαλμολογίας. Κ.Οφ.Κ.Α. 4 Δεκεμβρίου 2012-11-30"

Transcript

1 ΝΥΣΤΑΓΜΟΙ Μάθημα στους ειδικευόμενους της Οφθαλμολογίας. Κ.Οφ.Κ.Α. 4 Δεκεμβρίου Δρ ΡΟΥΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, MD, PhD, FEBOph Συντ. Δ/ντής Οφθ/κής Κλινικής Νος. «Άγιος Σάββας». Ο όρος «νυσταγμός» χρησιμοποιείται για να περιγράψει ταλαντωσικές κινήσεις των ματιών που είναι κατά το μάλλον ρυθμικές. Οι κινήσεις των ματιών που είναι μεν ταλαντωσικές αλλά δεν είναι ρυθμικές περιγράφονται σαν «νυσταγμοειδείς». Κατά τα τελευταία έτη χρησιμοποιούνται πολύ ακριβείς τεχνικές καταγραφής και μελέτης της κυματομορφής, του εύρους, της ταχύτητας, της συχνότητας και άλλων χαρακτηριστικών των νυσταγμών, τα ηλεκτρονυσταγμογραφήματα ( ΗΝΓ ENG ). Πρόκειται για την ίδια συσκευή και την ίδια διάταξη ηλεκτροδίων με το ηλεκτρο-οφθαλμογράφημα (ΗΟΓ EOG), με την διαφορά ότι στο ΗΝΓ καταγράφεται η καμπύλη που δίνει η αυτόματη κίνηση του κάθε ματιού στις διάφορες βλεμματικές θέσεις (και δεν εξετάζεται η προσαρμογή σε φως σκοτάδι). Οι οφθαλμικές κινήσεις, ως γνωστόν, διακρίνονται σε ταχείες ( σακκαδικές - saccades ) και βραδείες (pursuit). Μορφολογικά οι νυσταγμοί διακρίνονται σε: α) Εκκρεμοειδείς με βραδείες και τις δύο φάσεις, και β) Αναπηδητικούς με μια φάση ταχεία και μία βραδεία. (Σχήμα 1). Πρέπει να τονιστεί ότι στους αναπηδητικούς νυσταγμούς η βραδεία είναι η πρωτοπαθής κίνηση απομάκρυνσης των ματιών από τον στόχο προσήλωσης και η ταχεία είναι η σακκαδική κίνηση επαναπροσήλωσης. Παρ όλα αυτά, και παρά την βεβαιότητά μας ότι πρωτοπαθώς το πρόβλημα που ευθύνεται για την δημιουργία νυσταγμών είναι κάποια ανεπάρκεια στον μηχανισμό παραγωγής βραδέων κινήσεων, ο αναπηδητικός νυσταγμός ορίζεται από την κατεύθυνση που κινείται η ταχεία του φάση (δεξιάς ή αριστερής κατεύθυνσης, right or left beating). Ανάλογα με το επίπεδο κίνησης διακρίνονται σε οριζόντιο, κάθετο, κυκλοστροφικό ή και σύνθετο.

2 Ανάλογα με το εύρος διακρίνονται σε λεπτούς (<3 ο ), μέσους (5 ο -15 ο ) και τραχείς (>15 ο ). Κλινικά μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε ακριβώς τον τύπο του νυσταγμού με απλή παρατήρηση. Κατά την συνηθέστερα όμως χρησιμοποιούμενη ταξινόμηση οι νυσταγμοί διακρίνονται σε: Α. Φυσιολογικοί νυσταγμοί: 1. Ν ακραίας θέσεως (αναπηδητικός, καλής πρόγνωσης, εκδηλώνεται μόνο στις ακραίες βλεμματικές θέσεις σε κάποια άτομα, με ταχεία φάση προς την πλευρά στροφής του βλέμματος). Δεν δημιουργεί πρόβλημα στην όραση. 2. Προκλητοί Νυσταγμοί: Είναι κινήσεις που έχουν την μορφολογία αναπηδητικού νυσταγμού και προκαλούνται για διαγνωστικούς λόγους συνήθως στα πλαίσια νευρολογικού ελέγχου. Είναι οι: 2 α. Οπτοκινητικός Ν ΟΚΝ: (αναπηδητικός, προκαλούμενος με το γνωστό περιστρεφόμενο τύμπανο, ή όταν βρισκόμαστε σε κινούμενο όχημα και κοιτάμε έξω). 2 β. Προκλητός αιθουσαίος Ν ( αναπηδητικός, προκαλούμενος με ερεθισμό του έξω ωτός, ή με περιστροφή του σώματος). Ο ερεθισμός γίνεται με έγχυση στο έξω ους ζεστού ή κρύου νερού. Σε αυτή την περίπτωση όσον αφορά την κατεύθυνση του Ν ισχύει ο κανόνας COWS (Cold Opposite, Warm Same). Δηλαδή, κρύο νερό στο δεξί αυτί - ταχεία φάση του Ν προς τα αριστερά, ζεστό νερό στο δεξί αυτί ταχεία φάση του Ν προς τα δεξιά και τανάπαλιν. Β. Παθολογικοί νυσταγμοί: 1. Συγγενείς ή Παιδικοί Ν: Εδώ εντάσσονται όλοι οι νυσταγμοί που είναι παρόντες κατά την γέννηση ή εμφανίζονται τους πρώτους μήνες της ζωής. Διακρίνονται σε: 1 α) Ν τύπου αισθητηριακής βλάβης (συνήθως εκκρεμοειδής, δημιουργείται δευτεροπαθώς επί πολύ μειωμένης συγγενώς όρασης συνεπεία κάποιας οργανικής βλάβης). 1 β) Ν τύπου κινητικής βλάβης που διακρίνεται σε: Ι. εμφανή, ΙΙ. λανθάνοντα (εμφανίζεται μόνο όταν καλυφθεί το ένα μάτι) και ΙΙΙ. εμφανή λανθάνοντα (εμφανής μεν, αλλ αυξάνεται σε ένταση όταν καλυφθεί το ένα μάτι). Προφανώς είναι υπερπυρηνικής αιτιολογίας. Έχει τεράστια σημασία σ ένα νεογνό που θα διαπιστωθεί ότι έχει Ν να γίνει λεπτομερέστατος έλεγχος για ν αποκλεισθεί η ύπαρξη οργανικής αιτίας μείωσης της όρασης. Οι συγγενείς Ν έχουν σε γενικές γραμμές κάποια από τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι αμφοτερόφθαλμοι. Έχουν συνήθως ίδιο εύρος και στους δυο οφθαλμούς (σπανίως υπάρχει ασυμμετρία). Κινούνται σε ένα επίπεδο, συνήθως το οριζόντιο. Ο τύπος τους είναι γενικά

3 ευδιάκριτος. Μειώνονται σε εύρος κατά την σύγκλιση, που σημαίνει ότι συχνά η οπτική οξύτητα για κοντά είναι καλύτερη απ ότι για μακριά. Αυξάνονται σε εύρος κατά την προσπάθεια προσήλωσης. Έχουν συχνά κάποια «ουδέτερη ζώνη», δηλαδή κάποια βλεμματική θέση που ο νυσταμός είναι πολύ μειωμένου εύρους ή και κατηργημένος. Συνοδεύονται συχνά από οφθαλμικό ραιβόκρανο και σπανιότερα από αντισταθμιστική κίνηση του κεφαλιού (head nodding). Δεν συνοδεύονται από αντίληψη ταλαντούμενης εικόνας (oscilopsia). Καταργούνται κατά τον ύπνο. Δεν θεραπεύνται. Στους συγγενείς νυσταγμούς κινητικής βλάβης η όραση μπορεί να είναι από πολύ χαμηλή έως πολύ καλή, ανάλογα με την κυματομορφή. Αν δηλαδή επιτρέπει, έστω για λίγο, την παραμονή των ματιών σε προσήλωση. 2. Επίκτητοι: 2 α) Spasmus nutans ( εκκρεμοειδής, καλής πρόγνωσης, υποχωρεί περί το 3 ο έτος της ηλικίας. 2 β) Επίκτητος εκκρεμοειδής Ν (οφείλεται σε ΣΚΠ ). 2 γ) Αιθουσαίος Ν (αναπηδητικός, οφείλεται σε πάθηση του έσω ωτός ή του ΚΝΣ). Νυσταγμός ή οφθαλμικές ταλαντώσεις, που συνοδεύονται από ίλιγγο ή αίσθηση ταλάντωσης της εικόνας κατά την αλλαγή στάσης του σώματος, αντιπροσωπεύουν αιθουσαία πάθηση. 2 δ) Ν νευρομυϊκής ανεπάρκειας (αναπηδητικός, επί πάρεσης οφθαλμοκινητικού μυός μυϊκός τύπος, ή επί υπερπυρηνικής βλάβης βλεμματικός τύπος ). 2 ε) Οφθαλμικός πτερυγισμός (εκκρεμοειδής, επί παρεγκεφαλιδικής βλάβης). 2 στ) Ν τραμπάλας. See saw N: ( αντίθετες κάθετες και στροφικές κινήσεις των ματιών, το ένα προς τα πάνω και εσω στροφή το άλλο προς τα κάτω και έξω στροφή. Επί όγκων στο χίασμα). 2 ζ) Ν συγκλίσεως ( επί συνδρόμου Parinaud ). 2 η) Εκούσιος και υστερικός Ν: Ποικίλης μορφολογίας. 2 θ) Κάθετος προς τα κάτω Ν (Downbeat N): Αναπηδητικός με ταχεία προς τα κάτω φάση. Σε βλάβες του στελέχους ή της παρεγκεφαλίδας (δυσμορφία Arnold Chiari) και επί τοξικώσεως από διάφορα φάρμακα (βαρβιτουρικά, ηρεμιστικά, φαινοθειαζίνες, αντισυλληπτικά). 2 ι) Κάθετος προς τα άνω Ν (Upbeat N): Σε βλάβες χαμηλά στην παρεγκεφαλίδα ή τον προμήκη. 2 ια) Τετράγωνες σακκαδες (Macro square wave jerks): Σε παρεγκεφαλιδικές βλάβες.

4 Άλλες σπάνιες μορφές είναι ο οφθαλμικός μυόκλονος (στα πλαίσια γενικευμένης μυοκλονίας), η μυοκυμία του άνω λοξού μυός, η επίμονη εμβύθιση του οφθαλμού (ocular bobbing). Άτακτες μορφές οφθαλμικών ταλαντώσεων μπορεί να εμφανιστούν σε παθήσεις της περιοχής στέλεχος παρεγκεφαλίδα, σε μυασθένεια Gravis, σε νόσο του Parkinson, σε σύνδρομο Parinaud, απομυελινωτικές νόσους κλπ. Από όσα ήδη περιγράφηκαν συνάγεται ότι τους οφθαλμίατρους ενδιαφέρουν κυρίως οι συγγενείς νυσταγμοί και τους νευρολόγους οι επίκτητοι. Μηχανισμοί αναστολής του Νυσταγμού: Υπάρχουν κάποιες συνθήκες κατά τις οποίες μειώνεται το εύρος του Ν: α) Σε κάποια πλάγια βλεμματική θέση (αντισταθμιστική θέση κεφαλής χωρίς στραβισμό, ζώνη ηρεμίας του Ν). Όταν στον συγγενή Ν υπάρχει ραιβόκρανο, αυτός είναι σχεδόν πάντα αναπηδητικός και το ραιβόκρανο δημιουργείται δευτερογενώς για να βρίσκονται οι οφθαλμοί στη ουδέτερη θέση. Στη θέση αυτή, που ο Ν έχει το ελάχιστο εύρος οι οφθαλμοί έχουν την καλύτερη όραση. Κατά την κίνηση των οφθαλμών από την κατ ευθείαν μπροστά θέση προς την ουδέτερη θέση η ταχεία φάση του Ν κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση και το εύρος του σταδιακά μειώνεται. Όταν όμως ξεπεράσει την ουδέτερη ζώνη ο Ν σταδιακά πάλι αυξάνεται σε εύρος και η ταχεία φάση αλλάζει, γίνεται δηλαδή προς την κατεύθυνση της κίνησης των ματιών. Αν από την κατ ευθείαν μπροστά θέση το βλέμμα στραφεί προς την κατεύθυνση της ταχείας φάσης τότε το εύρος του Ν μεγαλώνει (νόμος του Alexander). β) Κατά την προσαγωγή του ματιού που προσηλώνει ( αντιστ. θέση κεφαλής με συγκλίνοντα στραβισμό ), και γ) κατά την σύγκλιση ( πολύ καλύτερη οπτική οξύτητα για κοντά απ ότι για μακριά, ενίοτε συγκλίνων στραβισμός ). Για την σωστή μελέτη και κατάταξη του ασθενούς έχει μεγάλη σημασία, εκτός από την καλή παρατήρηση και η λήψη της οπτικής οξύτητος για μακριά, κοντά, στις πλάγιες βλεμματικές θέσεις, μονόφθαλμα και διόφθαλμα, με και χωρίς διόρθωση. Επαναλαμβάνουμε ότι κατά τον Ν κινητικής βλάβης η οπτική οξύτητα μπορεί να είναι από κακίστη έως και 10/10 ανάλογα με την κυματομορφή. Θεραπεία των Ν: Στους συγγενείς δεν θεραπεύεται το αίτιο αλλά η εκδήλωση. Στους επίκτητους προέχει η αντιμετώπιση του αιτίου. Α. Μη χειρουργική: α) Διαθλαστική διόρθωση, β) Χρήση πρισμάτων, είτε για μεταφορά της ζώνης ηρεμίας στην πρωτεύουσα θέση ( ίσα πρίσματα με την ίδια

5 κατεύθυνση ), είτε για πρόκληση σύγκλισης ( ίσα πρίσματα με βάση έξω ), γ) θεραπεία της αμβλυωπίας με κάλυψη (παρά την ύπαρξη λανθάνοντα Ν ) ή penalisation. Β. Χειρουργική: α) Επί αντιστ. θέσης κεφαλής ( ΑΘΚ ) χωρίς στραβισμό, εγχείρηση κατά Kestenbaum ή κάποια από τις παραλλαγές της, β) Επί ΑΘΚ και συγκλίνοντα στραβισμού, εγχείρηση έσω έξω ορθών του προσηλούντος ματιού, γ) Επί επαλλάσσουσας ΑΘΚ και συγκλίνοντος στραβισμού, μεγάλη οπίσθια μετάθεση των 2 έσω ορθών ή ράμματα Cuppers, δ) έχει προταθεί η μεγάλη ( 12 χιλ. ) οπίσθια μετάθεση και των 8 ορθών μυών, ε) δοκιμάζεται και η βοτουλική τοξίνη χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Σχήμα1: Εκκρεμοειδής Νυσταγμός Αναπηδητικός Νυσταγμός.

ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΗΓΙΑ. Μάθημα προς τους ειδικευόμενους της Οφθαλμολογίας. Αθήνα, Κ.Οφ.Κ.Α., 27 Νοεμβρίου 2012.

ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΗΓΙΑ. Μάθημα προς τους ειδικευόμενους της Οφθαλμολογίας. Αθήνα, Κ.Οφ.Κ.Α., 27 Νοεμβρίου 2012. ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΗΓΙΑ Μάθημα προς τους ειδικευόμενους της Οφθαλμολογίας. Αθήνα, Κ.Οφ.Κ.Α., 27 Νοεμβρίου 2012. Υπό: Δρος Κωνσταντίνου Ρούγγα, MD, PhD, FEBOph Συντ. Δ/ντή

Διαβάστε περισσότερα

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις Ιστορική αναδρομή Αρχίζοντας από τις πρώτες αναφορές ελεύθερης τενοντοτομίας των εξοφθάλμιων μυών στο Μεσαίωνα, η χειρουργική του στραβισμού άρχισε να αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Βασική ανατομία και φυσιολογία του συστήματος ισορροπίας

Βασική ανατομία και φυσιολογία του συστήματος ισορροπίας Βασική ανατομία και φυσιολογία του συστήματος ισορροπίας 1 Εισαγωγή Αν έχετε αρχίσει να διαβάζετε αυτό το βιβλίο είστε σχεδόν σίγουρα ένας πολυάσχολος κλινικός γιατρός. Καταλαβαίνουμε τον δισταγμό σας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ίλιγγος στα παιδιά:

Ο ίλιγγος στα παιδιά: Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 26, Oκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2006, σελίδες 19-25 Ο ίλιγγος στα παιδιά: διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση Σtayροσ Ντουμaζιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΙ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΙ

ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΙ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μαθήµατα Ειδικευόµενων στην Οφθαλµολογία - Αθήνα, 30 / 11 / 2010 ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΙ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ III, IV ΚΑΙ VI ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΣΥΖΥΓΙΑΣ Πανάγος Γ. Αρβανίτης, MD, PhD, FEBO

Διαβάστε περισσότερα

Δυσαρθρία. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Ε.Υ.Π. Τμήμα Λογοθεραπείας. Πτυχιακή Εργασία με Θέμα. Υπεύθυνος καθηγητής: Πέσχος Δημήτριος

Δυσαρθρία. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Ε.Υ.Π. Τμήμα Λογοθεραπείας. Πτυχιακή Εργασία με Θέμα. Υπεύθυνος καθηγητής: Πέσχος Δημήτριος Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Ε.Υ.Π. Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία με Θέμα Δυσαρθρία Υπεύθυνος καθηγητής: Πέσχος Δημήτριος Επιμέλεια: Μποτσέτος Κωνσταντίνος Α.Μ. : 591 Ιωάννινα 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟ-ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΥΝΑΜΙΚΩΝ. Γάγγα Μαρίας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟ-ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΥΝΑΜΙΚΩΝ. Γάγγα Μαρίας Πανεπιστήμιο Κρήτης ιατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οπτική & Όραση» ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟ-ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΥΝΑΜΙΚΩΝ της Γάγγα Μαρίας Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης Πλαΐνης Σωτήρης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ Τι είναι η ωχρά κηλίδα; Η ωχρά κηλίδα είναι µια µικρή περιοχή του αµφιβληστροειδούς χιτώνα,υπεύθυνη για την κεντρική όραση και την αντίληψη των χρωµάτων.πρακτικά, όταν κοιτάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΈΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΈΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΈΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σπουδάστρια: ΜΩΡΑΊΤΗ ΑΘΑΝΑΣΊΑ Α.Μ: 11934 Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον αμφιβληστροειδή και την ωχρά κηλίδα

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον αμφιβληστροειδή και την ωχρά κηλίδα IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ www.ophthalmica.gr Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον αμφιβληστροειδή και την ωχρά κηλίδα Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον αμφιβληστροειδή και την ωχρά κηλίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική φυσιολογία αιθουσαίου συστήματος Clinical Physiology of the vestibular system

Κλινική φυσιολογία αιθουσαίου συστήματος Clinical Physiology of the vestibular system 06_00_PAPADIMITRIOY-6:MASTER ORL 09/02/2010 12:45 ΜΜ Page 171 Ν. Παπαδημητρίου Π. Μαραγκουδάκης Α. Δελίδης Θ. Μανδραλή Π. Γκερμπεσιώτης Α. Τζαγκαρουλάκης Β Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθήνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ. Ηµιπληγία, ιπληγία, Τετραπληγία, Αθετωσική Ε.Π. (έξω πυραµιδική) και Αταξική Ε.Π. 1.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ. Ηµιπληγία, ιπληγία, Τετραπληγία, Αθετωσική Ε.Π. (έξω πυραµιδική) και Αταξική Ε.Π. 1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ Μια γενικώς αποδεκτή ταξινόµηση είναι σήµερα του HAGBERG που στηρίζεται στην κλινική εικόνα και την τοπογραφική κατανοµή των κινητικών αναπηριών όπου διακρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Σπουδάστρια: Πρόκλου Αθανασία Υπεύθυνος καθηγητής: Βαρσαμίδης Κωνσταντίνος 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η πτυχιακή εργασία αυτή είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>>

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>> > Όνομα : Ιωάννα Επώνυμο : Γ. Τάξη : Α1 Λυκείου Όραση ή οπτική αντίληψη ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις. Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια, ενώ το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΕΣΩΤΡΟΠΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΑ DUANE, BROWN, MOEBIUS

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΕΣΩΤΡΟΠΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΑ DUANE, BROWN, MOEBIUS ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΕΣΩΤΡΟΠΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΑ DUANE, BROWN, MOEBIUS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 2012 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΚΑΤΖΩΝΗΣ, MD, FEBO ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΛΙΝΩΝ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ Βρεφική εσωτροπία Προσαρµοστική

Διαβάστε περισσότερα

Στη μορφολογία πρέπει αρχικά να εξετάσουμε το γενικό σχήμα του προσώπου.

Στη μορφολογία πρέπει αρχικά να εξετάσουμε το γενικό σχήμα του προσώπου. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Στη μορφολογία πρέπει αρχικά να εξετάσουμε το γενικό σχήμα του προσώπου. Διακρίνουμε τα εξής σχήματα - Οβάλ - Οβάλ μακρύ - Ορθογωνικό - Στρογγυλό - Τετραγωνικό - Τριγωνικό - Εξαγωνικό - Τραπεζοειδές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ( A.M. : 3816 ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (A.M.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠIΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΣΧΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Π.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Α.Μ. 11243 Β.ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 5 Τελειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η Λεπτή Κινητικότητα και το Παιδί με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο

Η Λεπτή Κινητικότητα και το Παιδί με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η Λεπτή Κινητικότητα και το Παιδί με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ: Βαγγέλης Βασαλάκης Εργοθεραπευτής Μαρία Μούκα Εργοθεραπεύτρια ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χ.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - Ορισµοί. Ανατοµία Αιθουσαίου Συστήµατος

Εισαγωγή - Ορισµοί. Ανατοµία Αιθουσαίου Συστήµατος Εισαγωγή - Ορισµοί Μια λοίµωξη, µια ειδική αρρώστια, ένα τραύµα, ή απλά το φυσικό γήρας µπορεί να προκαλέσει µια αλλαγή ή µείωση στα µηνύ- µατα του ενός ή και των δύο υπεύθυνων για την ισορροπία τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι κινητικές αναπηρίες στα παιδιά προκαλούνται από διάφορες αιτίες.

Οι κινητικές αναπηρίες στα παιδιά προκαλούνται από διάφορες αιτίες. των Ατόµων µε Σοβαρά Κινητικά Προβλήµατα Περίληψη Οι κινητικές αναπηρίες στα παιδιά προκαλούνται από διάφορες αιτίες. Ανεξάρτητα από τις αιτίες, απαιτείται ένα οργανωµένο θεραπευτικό οµαδικό πλαίσιο όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Σκιώτη Ευαγγελία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

καλοήθων παθήσεων στον άνδρα

καλοήθων παθήσεων στον άνδρα ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Ρομποτική αντιμετώπιση καλοήθων παθήσεων του προστάτη & της ουροδόχου κύστης στον άνδρα Βασίλης Πουλάκης MD, PhD, FEBU Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος Διδάκτωρ Παν/μίου Giessen,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ίλιγγος Ζάλη στα μεταφορικά μέσα

Ίλιγγος Ζάλη στα μεταφορικά μέσα Ίλιγγος Ζάλη στα μεταφορικά μέσα Από τον Δρ. Γιώργο Γαβαλά MD, Maud/Notol ΩΡΛ Νευροωτολόγο, Διευθυντή Τμήματος Ωτολογίας - Ακοολογίας Νευροωτολογίας, Ιατρικού Κέντρου Αθηνών Η εμφάνιση ζάλης ή και ιλίγγου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΑΡΕΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΑΡΕΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΑΡΕΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2005 ΚΥΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ Ι. Ποιο στοιχείο αποτελεί το βασικό κλειδί στην εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Επικ. Καθ. ΛΙΒΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ, 2012 Για την υλοποίηση της εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω: τον Επίκουρο καθηγητή Λιβέρη Ιωάννη για την ουσιαστική συνεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του προστάτη. Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη. Oξεία προστατίτιδα. Xρόνια προστατίτιδα. Καρκίνος Ουροδόχου Κύστεως. Καρκίνος του προστάτη

Καρκίνος του προστάτη. Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη. Oξεία προστατίτιδα. Xρόνια προστατίτιδα. Καρκίνος Ουροδόχου Κύστεως. Καρκίνος του προστάτη Καρκίνος του προστάτη Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη Oξεία προστατίτιδα Xρόνια προστατίτιδα Καρκίνος Ουροδόχου Κύστεως Καρκίνος του προστάτη Ο προστάτης αποτελεί τμήμα του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα