Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral New Orleans, Louisiana

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral New Orleans, Louisiana"

Transcript

1 Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral New Orleans, Louisiana MARCH 29, 2015 ST. MARY OF EGYPT Sunday, March 29 ~ 9:00 am Orthros, 10:00 am Divine Liturgy Sunday School following Holy Communion Youth Hymnology in Common Area First PARASKEVAS KANARES 3-YEARS MEMORIAL STYLIANE KANARES 16-YEARS MEMORIAL MARIA SOARE 4-YEARS MEMORIAL 12:00 pm ~ Greek Festival Chairpersons Meeting in Coffee Room 12:00 pm ~ Kids' Café 12:00 pm ~ PTA Meeting in Upstairs Common Area 12:00 pm ~ Youth Pre-K/K Greek School and Dance Practice in Room 210 1:00 pm ~ Hellenic Dancers Practice in Gymnasium Monday, March 30 ~ 6:00 pm Great Compline Service 6:00 pm to 7:00 pm ~ Adult Beginner Greek School in Room 210 7:00 pm to 9:00 pm ~ Adult Elementary Greek School in Room 210 Tuesday, March 31 ~ 9:30 am to 2:30 pm Greek Festival Pastry Workshop Wednesday, April 1 ~ 9:30 am to 2:30 pm Greek Festival Pastry Workshop 6:00 pm ~ Presanctified Liturgy Pot Luck Dinner to Follow in Gymnasium Thursday, April 2 ~ 6:30 pm Hellenic Dancers Practice in Gymnasium Friday, April 3 ~ 5:30 pm to 7:30 pm ~ HTC Youth Soccer Saturday, April 4 ~ 9:00 am Divine Liturgy SATURDAY OF LAZARUS 10:15 am ~ PTA Communion Breakfast in Coffee Room 10:30 am ~ GOYA Meeting in Boardroom 11:00 am ~ Making of Palms in Coffee Room Sunday, April 5 ~ 9:00 am Orthros, 10:00 am Divine Liturgy PALM SUNDAY Sunday School following Holy Communion Youth Hymnology in Common Area First 12:00 pm ~ AHEPA Family Palm Sunday Luncheon in Gymnasium 7:00 pm ~ Nymphios (Bridegroom) Service COFFEE HOUR SPONSOR The Spetsiotis Family sponsored the Coffee Hour during March in memory of Pagona Spetsiotis and Dimitrios Spetsiotis. The Cathedral family thanks them for their generosity. DO YOU HAVE THESE GF POSTERS? Contact Stacy Rico, if you have Greek Festival posters from 1992 and/or SUNDAY, MARCH 22 CHURCH ATTENDANCE 210 ~ CANDLE AND TRAY COLLECTIONS $873

2 ATHENIAN PLAYGROUND CHAIRPERSON NEEDED A chairperson is needed for the Athenian Playground. Please call Ginny Zissis or Stacy Rico at , if interested in supervising this vital, fun locale geared for the younger Greek Festival patrons. Or, simply attend today's meeting in the Coffee Room. CALLING ALL HERB GARDENERS! The Greek Festival Committee is asking all herb gardeners to include extra plantings of thyme, basil, rosemary, and oregano, which later can be sold at the Festival. These herbs are most welcome additions in the Greek Grocery. If you have any questions regarding this project, please contact Stacy Rico at GREEK FESTIVAL CHAIRPERSONS MEETING WITH NANCY MOORE All Greek Festival chairpersons are asked to meet today, Sunday, March 29, in the Coffee Room after Divine Liturgy. Nancy Moore will be attending. This is an opportunity for chairpersons to discuss with Nancy their various booth requests to help expedite the upcoming event. Chairpersons are encouraged to bring their assistants. Please note that a light lunch will be served. GREEK FESTIVAL PASTRY WORKSHOPS Weekly Greek Festival Pastry Workshops continue. Grab an apron and come help on Tuesday, March 31, and Wednesday, April 1, from 9:30 am to 2:30 pm. Lunch is provided. PRE-GREEK FESTIVAL PASTRY SALE The Pastry Committee will sell several pastries to assist you with your paschal holiday preparations. Frozen tiropites, almond rolls, and galaktobourika will be available at $12 per dozen. Koulourakia ($6) and Easter tsourekia ($10) will also be available. You may place your order by calling Stacy Rico Monday through Wednesday or mail in your order. Order forms are available in the Narthex. Tsourekia will be ready Wednesday, April 8, at the conclusion of the afternoon Holy Unction Service. All other items will be ready Palm Sunday. The Committee looks forward to filling your order and thanks you in advance. GREEK FESTIVAL VOLUNTEERS NEEDED This year Maria Anastasiou is coordinating the Greek Festival volunteers. Call her at to sign up. Lots of workshops are underway, or soon to be scheduled and extra hands are always welcome. And, don t forget to ask your family and friends to join. GREEK SCHOOL PASCHA SCHEDULE Both adult and youth Greek School classes will break for Pascha. There will be no sessions from Saturday, April 4, through Sunday, April 12. Classes will resume on Monday, April 13. HOLY WEEK-EASTER BOOKS Holy Week-Easter books, published in the original Greek with a new modern English translation on the opposing pages, are available in the Narthex for $25 each. PARENTS ~ SAVE THE DATE APRIL 11, 2015 ~ 9:00 am SHARP! SUNDAY SCHOOL HYMNOLOGY On Holy Saturday Morning, April 11, our students will chant the Hymn of the Three Youths. Children must be in church by 9:00 am. All children of the community are welcome to participate! Practice will take place every Sunday in Sunday School until that day. Also, the students are learning Christos Anesti - Christ is Risen. The response to the Hymnology Program has been wonderful. The students are willing and eager to learn, and they have improved a great deal. If you have questions about this program, feel free to Viki Moustoukas at Thanks to Pat Latour, teachers, and parents for their support! SPECIAL NOTE: There will be a brief rehearsal in church immediately after Divine Liturgy on Lazarus Saturday, April 4, PHILOPTOCHOS PLEASE SUPPORT THE PHILOPTOCHOS FOOD DRIVE. Non-perishable food is needed for special families within the Holy Trinity community. Some suggestions include canned foods and soups, powdered drinks, boxed biscuit or muffin mix, boxed macaroni and cheese, sugar and flour, canned tuna or chicken, canned evaporated milk. There is a collection bin in the Coffee Room. Thank you for your support. ALL MEN OF THE COMMUNITY ARE INVITED TO JOIN THE PHILOPTOCHOS MEMBERSHIP ROLES. Thank you to all, who have renewed their Philoptochos membership for this year. If you are not currently a member, please consider joining. At this time Philoptochos takes the opportunity to remind everyone that MEN ARE IMPORTANT in the life of the Philoptochos chapter. For many years Philoptochos has enjoyed the support shown by gentlemen, who often take time away from their families to offer good works in the name of the ministry. All men of the community are invited to join the Philoptochos membership roles and to be an important part of the work done in the name of charity and philanthropy. Everyone has special talents, and the members welcome new ideas and suggestions.

3 The Holy Trinity Cathedral Parish Council invites all Parishioners to celebrate together Christ s Resurrection at the annual FEAST OF FEASTS PASCHA DAY PICNIC Sunday, April 12, 2015 Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral approximately 1:30 pm after Agape Service and the Hope & Joy Easter Egg Hunt Donation $8 per Person Children 10 and under free Enjoy Lamb sti Souvla (Lamb on the Spit), Oven Roasted Lamb, Potatoes, Orzo, Traditional Cracking of Red Eggs for Good Luck, and Dessert LIVE MUSIC! A VISIT FROM THE PASCHA BUNNY WATERSLIDE VOLLEYBALL Contact Constandinos Vennis at , if you have any questions, would like to help prepare food for the picnic, or would like to donate an item. PASCHA AZALEAS Enclosed please find a form for purchasing potted azaleas in honor or in memory of someone. The cost is $10 per plant. Completed forms and payment must be returned to the Cathedral office no later than Tuesday, April 7, YOUTH SOCCER SESSIONS HTC Youth Soccer will meet this Friday, April 3, from 5:30 pm to 7:30 pm. Soccer Director Angeliki Frezoulis at if you have any questions. Message from Father George LIVING OUR ORTHODOXY Our Greek Orthodox Faith is a way of life that leads to Salvation! During this season of Great Lent, our Holy Church reminds us that we must educate ourselves and strive to live this unique and blessed way of life that includes many spiritual disciplines, which, in turn, allow us to grow in our Faith and in this life. In recent years, a great wealth of very fine material has become available online through many of our sister Church websites. The list below comes from Saint George Cathedral in Greenville, South Carolina, and offers a quick guide to an Orthodox Way of Life. It is a starting point and links to further reading about the many topics intended for our personal spiritual growth. Great Lent is quickly coming to a close as we celebrate Palm Sunday next Sunday, April 5. I highly encourage that you review the Ten Points and incorporate these important tenants in your lives! TEN POINT PROGRAM FOR ORTHODOX LIFE 1. Praying Daily - Have a regular prayer rule that includes morning and evening prayer. 2. Worshiping and Participating in Sacraments - Attend and participate in the Divine Liturgy, receiving Holy Communion regularly, as well as regular participation in Confession. 3. Honoring the Liturgical Cycle of the Church - Follow the seasons of the Church and participate in the fasts and feasts of the Church. 4. Using the Jesus Prayer - Repeat the holy name whenever possible throughout the day or night. 5. Slowing Down and Ordering Your Life - Set priorities and reduce the stress and friction caused by a hurried life. 6. Being Watchful - Give full attention to what you are doing at the moment. 7. Taming the Passions - Overcome your habits, attachment to your likes and dislikes, and learn to practice the virtues. 8. Putting Others First - Free yourself from your selfishness and find joy in helping others. 9. Spiritual Fellowship - Spend time regularly with other Orthodox Christians for support and inspiration. 10. Reading the Scriptures and Holy Fathers - Be inspired by the lessons of the Holy Scriptures, the wisdom of the Holy Fathers, and the lives of the Saints of the Church. There is a free 32 page booklet available by download from Saint George Cathedral at their website: or you may inquire at Saint George Greek Orthodox Cathedral, 406 North Academy Street, Greenville, South Carolina 29601

4 LAST WEDNESDAY NIGHT LENTEN POT LUCK DINNER The last Presanctified Divine Liturgy for this Lenten season will be celebrated this Wednesday, April 1. The service will begin at 6:00 pm and will be followed by a Lenten Pot Luck gathering. Bring a Lenten dish to share with other parishioners and come for an evening of spiritual inspiration and communal fellowship. Holy Trinity Cathedral Greek Orthodox Community of New Orleans 1200 ROBERT E. LEE BOULEVARD NEW ORLEANS, LOUISIANA Reverend Father George Wilson, Dean PHONE: (504) FAX: (504)

5 29η ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ 29 TH MARCH th SUNDAY OF LENT ST. MARY OF EGYPT Ἑωθινόν Θ Eothion 9 Ἀπολυτίκιον τῆς Ἀνάστασης Ἦχος α Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, ἀνέστης τριήμερος, Σωτήρ, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοί, Ζωοδότα Δόξα τῇ Ἀναστάσει σου, Χριστέ, δόξα τῇ βασιλείᾳ σου, δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, μόνε φιλάνθρωπε. Ἀπολυτίκιον τῆς Ὁσίας Μαρίας Ἦχος πλ δ Εν σοί Μήτερ ακριβώς διεσώθη τό κατ' εικόνα, λαβών γάρ τόν σταυρόν, ηκολούθησας τώ Χριστώ, καί πράττων εδίδασκες, υπεροράν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ επιμελείσθαι δέ ψυχής, πράγματος αθανάτου, διό καί μετά Αγγέλων συναγάλλεται, οσία Μαρία τό πνεύμά σου. Ἀπολυτίκιον τῆς Ἁγίας Τριάδας Ἦχος πλ δ Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι' αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοί. Κοντάκιον Ἦχος β Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε. Resurrection Apolytikion Tone 1 The stone had been sealed by the Jews, and soldiers were guarding your pure Body; but on the third day, Saviour, you arose and gave life to the world. Wherefore the heavenly Powers cried out to you, Giver of life: Glory to your resurrection, Christ, glory to your kingdom, glory to your divine plan, you who alone love human kind. Apolytikion of St. Mary Plagal Tone 4 In you the image was preserved with exactness, O Mother; for taking up your cross, you followed Christ, and by your deeds you taught us to overlook the flesh, for it passes away, but to attend to the soul since it is immortal. Wherefore, O righteous Mary, your spirit rejoices with the Angels. Apolytikion of the Holy Trinity Plagal Tone 4 Blessed are You, O Christ our God, who made fishermen all-wise, sending upon them the Holy Spirit and, through them, netting the world. O Loving One, glory to You. Kontakion Tone 2 A protection of Christians that cannot be put to shame, Intercessor to our Holy Maker, unwavering, reject not, the prayerful cries of those who are in sin. Instead, come to us, for you are good; Your loving help bring unto us, Who are crying in faith to you: Hasten to intercede and speed now to supplicate, as a protection for all time, Theotokos, for those who honor you.

6 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ἑβραίους θ Ἀδελφοί, Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου, τοῦτʼ ἔστιν, οὐ ταύτης τῆς κτίσεως, οὐδὲ διʼ αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος. Εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων, καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους, ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα, πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων, εἰς τὸ λατρεύειν θεῷ ζῶντι; ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Μᾶρκον ι Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παραλαβάνει ὁ Ἰησοῦς τοὺς δώδεκα μαθητάς αὐτοῦ καὶ ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν, ὅτι ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ιεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι, καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ιάκωβος καὶ Ιωάννης υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμεν ποιήσῃς ἡμῖν ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς τί θέλετε ποιῆσαί με ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου ὁ δὲ Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ δυνάμεθα ὁ δὲ Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς τὸ μὲν ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ οἷς ἡτοίμασται. Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ιακώβου καὶ Ιωάννου. ὁ δὲ Ιησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς λέγει αὐτοῖς οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν οὐχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ ὃς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. THE EPISTLE St. Paul's Letter to the Hebrews 9:11 14 BRETHREN, when Christ appeared as a high priest of the good things that have come, then through the greater and more perfect tent (not made with hands, that is, not of this creation) he entered once for all into the Holy Place, taking not the blood of goats and calves but his own blood, thus securing an eternal redemption. For if the sprinkling of defiled persons with the blood of goats and bulls and with the ashes of a heifer sanctifies for the purification of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify your conscience from dead works to serve the living God? THE GOSPEL Mark 10:32 45 At that time, Jesus taking the twelve again, he began to tell them what was to happen to him, saying, "Behold, we are going up to Jerusalem; and the Son of man will be delivered to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death, and deliver him to the Gentiles; and they will mock him, and spit upon him, and scourge him, and kill him; and after three days he will rise." And James and John, the sons of Zebedee, came forward to him, and said to him, "Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you." And he said to them, "What do you want me to do for you?" And they said to him, "Grant us to sit, one at your right hand and one at your left, in your glory." But Jesus said to them, "You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I drink, or to be baptized with the baptism with which I am baptized?" And they said to him, "We are able." And Jesus said to them, "The cup that I drink you will drink; and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized; but to sit at my right hand or at my left is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared." And when the ten heard it, they began to be indignant of James and John. And Jesus called them to him and said to them, "You know that those who are supposed to rule over the Gentiles lord it over them, and their great men exercise authority over them. But it shall not be so among you; but whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be slave of all. For the Son of man also came not to be served but to serve, and to give his life as a ransom for many."

7 PASCHA AZALEAS Help decorate our Cathedral for the coming Paschal celebration by purchasing a potted azalea in honor or in memory of someone. Simply fill out the form below and return it to the Cathedral Office no later than Tuesday, April 7, Cost is $10.00 each. All money must be in by the APRIL 7 th deadline. (PRINT) DONOR ADDRESS CITY STATE ZIP AMOUNT ENCLOSED (PRINT) IN MEMORY OF (PRINT) IN HONOR OF