ιπλωµατική Εργασία του ϕοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιπλωµατική Εργασία του ϕοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών :"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία του ϕοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών : ΕΛΛΗΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριθµός Μητρώου : 6244 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ( ΙΑΝΟΜΗΣ) ΝΗΣΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΓΜΑΤΑ ΚΕΡΑΥΝΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΥΡΓΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΠΑΤΡΑ, Ιούνιος 2013

2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πιστοποιείται ότι η διπλωµατική εργασία µε ϑέµα : ἉΝΑΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ( ΙΑΝΟΜΗΣ) ΝΗΣΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΓΜΑΤΑ ΚΕΡΑΥΝΩΝ του ϕοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών : ΕΛΛΗΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριθµός Μητρώου : 6244 Παρουσιάστηκε ηµόσια και εξετάστηκε στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στις : / / Η Επιβλέπουσα Επίκουρη Καθηγήτρια Πυργιώτη Ελευθερία Ο ιευθυντής του Τοµέα Καθηγητής Αλεξανδρίδης Αντώνιος

3 Αριθµός ιπλωµατικής Εργασίας : Τίτλος : ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ( ΙΑΝΟΜΗΣ) ΝΗΣΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΓΜΑΤΑ ΚΕΡΑΥΝΩΝ Φοιτητής : Ελληνας Εµµανουήλ Επιβλέπουσα : Πυργιώτη Ελευθερία, Επίκουρη Καθηγήτρια Περίληψη : Στην παρούσα διπλωµατική εργασία ϑα µελετηθεί η συµπεριφορά των γραµµών Μέσης Τάσης ( ιανοµής), όταν αυτές πλήττονται από κεραυνούς είτε άµεσα είτε έµµεσα. Οι κεραυνοί είναι ένα ϕυσικό ϕαινόµενο µε επικίνδυνες συνέπειες για την ασϕάλεια των ανθρώπων, κτιρίων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Οι γραµµές του ηλεκτρικού δικτύου (είτε Υψηλής είτε Μέσης είτε Χαµηλής Τάσης) είναι ευάλωτες σε πλήγµατα κεραυνών. Οταν ένας κεραυνός πλήξει άµεσα µια γραµµή ή το γειτονικό της έδαφος, τότε ϑα εµφανισϑούν σϕάλµατα στο ηλεκτρικό δίκτυο υπό µορφή επικίνδυνων υπερτάσεων. Οι υπερτάσεις αυτές σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να υπερβαίνουν την κρουστική τάση αντοχής της µόνωσης του δικτύου µε αποτέλεσµα,αν δεν υπάρχουν διατάξεις προστασίας, να διασπαστεί το διάκενο προκαλώντας ανεπανόρθωτη Ϲηµιά στον εξοπλισµό µας. Η µελέτη για τη συµπεριφορά των εναέριων γραµµών διανοµής εµπεριέχει αρκετές προσεγγίσεις. Μερικές από αυτές αφορούν κάποιες ϐασικές παραµέτρους όπως, η πυκνότητα των κεραυνών στο έδαφος (GFD) και το πλήθος των άµεσων πληγµάτων στη γραµµή. Προκειµένου να εξάγουµε ασϕαλή δεδοµένα συµβουλευόµαστε τους αντίστοιχους µετεωρολογικούς πίνακες-χάρτες ( π.χ Ισοκεραυνικοί χάρτες). Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται το ϕυσικό ϕαινόµενο του κεραυνού καθώς και τα ϐασικά χαρακτηριστικά αυτού. Εξετάζονται τα είδη των κεραυνών και η εξοµοίωση του σε εργαστηριακές συνθήκες µέσω κρουστικής τάσης για δοκιµές της αντοχής των µονώσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της µορφής των συστηµάτων ηλεκτρικής ενέργειας µε ιδιαίτερη έµφαση στο σύστηµα διανοµής. Παρουσιάζεται η δοµή του συστήµατος διανοµής, τα επιµέρους µέρη και εξαρτήµατα από τα οποία αποτελείται καθώς και τα χαρακτηριστικά τους. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζονται δεδοµένα και στατιστικά του ελληνικού συστήµατος διανοµής. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται µια σντοµη παρουσίαση των σϕαλµάτων και υπερτάσεων που παρουσιάζονται στο σύστηµα διανοµής καθώς και των µέσω προστασίας που χρησιµοποιούµε προκειµένου να εξασϕαλίσουµε την αδιάλειπτη λειτουργία και ακεραιότητα του συστήµατος µας. Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναφέρεται η οδηγία της IEEE για τη συµπεριφορά των εναέριων γραµµών διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας έναντι κεραυνών. Σκοπός είναι να παρουσιάσει εναλλακτικές λύσεις για τη µείωση των ϐραχυκυκλωµάτων που προκαλούνται από κεραυνό στις εναέριες γραµµές. Συγκεκριµένα ϑα προσδιορισθεί η συµπεριφορά των εναέριων γραµµών διανοµής σε περίπτωση πτώσης κε- ϱαυνού (πλήγµατα κεραυνών και ϐραχυκυκλώµατα από επαγόµενη τάση), το επίπεδο µόνωσης των γραµµών διανοµής, η προστασία των γραµµών διανοµής µε προστατευτικό αγωγό καθώς και η προστασία των γραµµών µε αλεξικέραυνα. Στο πέµπτο κεφάλαιο της εργασίας, ϑα αναπτυχθεί η καταγραφή σφαλµάτων και ϐλαβών λόγω πτώσεως κεραυνών στο δίκτυο Μέσης Τάσης, σε µετασχηµατιστές καθώς και στις γραµµές διανοµής Μ.Τ. τα τελευταία 6 χρόνια τουλάχιστον ( ) στο νησί της Ρόδου. Θα υπολογισθεί αναλυτικά ο ϑεωρητικός αριθµός σφαλµάτων σύµ- ϕωνα µε την οδηγία της IEEE και έπειτα ϑα συγκριθούν µε τα πραγµατικά σφάλµατα που έχουµε προµηθευτεί από τη ΕΗ της Ρόδου µε σκοπό την εξαγωγή των συµπερασµάτων µας. Η διπλωµατική γράφτηκε σε LaTEX, µε τη γραµµατοσειρά kerkis που αναπτύχθηκε στο Μαθηµατικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

4 Number of Thesis: Title: FAULTS ANALYSIS OF MEDIUM VOLTAGE NETWORK (DISTRIBUTION) ON RHODES IS- LAND DUE TO LIGHTNING STRIKES Student: Ellinas Emmanouil Supervisor: Pyrgioti Eleftheria, Assistant Professor Abstract: This thesis studies the behavior of Medium Voltage (Distribution) lines, after direct or indirect lightning strokes. Lightning is a natural phenomenon with dangerous impacts for the safety of humans, buildings and electricity premises. The electricity network lines (either High, Medium or Low Voltage) are prone to lightning strikes. When a lightning directly strikes a line or its nearby ground, then faults occur at the power network in the form of risky overvoltage. Such overvoltage in many cases may exceed the shock impulse of the network s insulation resistance. In the event no safety arrangements are in place, this could lead to the gap breakdown, causing irreparable damage to our equipment. The study of the behavior of air distribution lines encompasses several approaches. Some concern the basic parameters, such as the ground flash density (GFD) and the number of direct strikes on the line. In order to reach safe data, we refer to the corresponding meteorological tables-maps (e.g. Lightning maps). The first section of the paper presents the natural phenomenon of the lightning and its main features. The types of lightning are reviewed and its simulation under laboratory conditions through shock impulse for the testing of the insulation resistance. The second section contains the presentation of the form of electric power systems, with special emphasis on the distribution system. It is a presentation of the distribution system structure, the individual parts and devices as well as their features. Data and statistics of the Greek distribution system are presented at the end of the section. The third section is a brief presentation of the faults and overvoltage occurring at the distribution system as well as of the protection measures we use in order to ensure the uninterrupted operation and the integrity of our system. The fourth section is a reference to the directive of the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) on the behaviour of air power distribution lines against lightning. The purpose is to present alternative solutions for the decrease of short-circuit occurrences caused by lightning on overhead lines. More specifically, the behaviour of the overhead distribution lines is determined in the event of lightning strike (lightning strikes and short-circuits arising from the induced voltage), the level of insulation of the distribution lines, the protection of the distribution lines by employing a protective tube, as well as the protection of the lines using lightning rods. The fifth chapter of the paper is an elaboration of the faults recorded and the damages caused due to lightning strikes on the Medium Voltage network, on transformers as well as on M.V. distribution lines over the past 6 years at least ( ) on Rhodes Island. The theoretical number of faults will be calculated in detail, based on the IEEE directive and then these faults will be compared to the real faults provided by Rhodes DEI [Greek Public Power Corporation], in order to reach our conclusions.

5 Αφιέρωση Στην οικογένεια µου, που µε στήριξε τα χρόνια της σπουδής µου ψυχικά και υλικά. Ευχαριστίες : Στο σηµείο αυτό ϑα ήθελα να ευχαριστήσω ϑερµά την καθηγήτρια µου κυρία Ελευθερία Πυργιώτη για την κατανόηση της µε την ανάθεση του ϑέµατος της διπλωµατικής εργασίας και την επίβλεψη της. Επίσης ϑέλω να δώσω τις ευχαριστίες µου στη ιεύθυνση της.ε.η. Ρόδου και ιδιαίτερα στο γενικό διευθυντή κύριο Βασίλη Σαλβάρη για την προθυµία του να µας ϐοηθήσει µε την παραχώρηση των απαιτούµενων στοιχείων για την εκπόνηση της παρούσας ιπλωµατικής και τη συνεργασία του οποιαδήποτε στιγµή του Ϲητήθηκε. Αξίζει να τονίσουµε στο σηµείο αυτό την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει η.ε.η. Ρόδου στη χαρτογράφηση του δικτύου του νησιού σε ηλεκτρονική µορφή όπως ϑα δείτε στην συνέχεια της παρούσας διπλωµατικής. Τέλος, ϑα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους γονείς µου, ηµήτρη και Νοµική για την αµέριστη στήριξη και συµπαράσταση που µου έδειξαν καθώς και τις ϑυσίες που έκαναν µέχρι να ολοκληρώσω τις σπουδές µου. Χωρίς αυτούς, το ίπλωµα δεν ϑα ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση!

6 Περιεχόµενα 1 Το Φυσικό Φαινόµενο του Κεραυνού Ιστορική Αναδροµή Ο Μηχανισµός των ατµοσϕαιρικών εκκενώσεων Ορισµοί σχετικά µε τα µεγέθη του κεραυνού Είδη Κεραυνών Απόσταση ιάσπασης Μοντέλο κεραυνού Μετεωρολογικά δεδοµένα Κεραυνική Στάθµη-Ισοκεραυνική Καµπύλη Πυκνότητα Κεραυνών Συστήµατα καταγραφής κεραυνικής πυκνότητας Κίνδυνοι που πηγάζουν από τον Κεραυνό ίκτυο ιανοµής & Γραµµές µέσης τάσης Εισαγωγή οµή Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας ιανοµή Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατηγορίες Ηλεκτρικών ικτύων ιανοµής ίκτυα ιανοµής Μέσης Τάσης Εναέρια ίκτυα ΜΤ Υπόγεια ίκτυα ΜΤ ίκτυα ιανοµής Χαµηλής Τάσης Εναέρια ίκτυα ΧΤ Υπόγεια ίκτυα ΧΤ Υλικά Εναέριων ικτύων ιανοµής Στύλοι ΜΤ/ΧΤ Επίτονοι - Αντηρίδες - ίδυµοι στύλοι Μονωτήρες Εξαρτήµατα Σύνδεσης και Ανάρτησης Αγωγών Αλεξικέραυνα Βραχίονες Στύλων (Τραβέρσες) και Πλαίσια Υποσταθµοί ιανοµής Εναέριοι Υποσταθµοί Επίγειοι Υποσταθµοί Υπόγειοι Υποσταθµοί Στοιχεία Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας ίκτυα Μεταφοράς και ιασυνδέσεις ιανοµή Ηλεκτρικής Ενέργειας Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) ιαχειριστής ελληνικού Συστήµατος ιανοµής (.Ε...Η.Ε.) Ανεξάρτητος ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α..Μ.Η.Ε.) Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Λ.ΑΓ.Η.Ε.)

7 3 Σφάλµατα & Προστασία στο ίκτυο ιανοµής Εισαγωγή Είδη Σφαλµάτων Αιτίες Πρόκλησης Σφαλµάτων & Υπερτάσεις υναµικές Υπερτάσεις Υπερτάσεις Χειρισµών Εξωτερικές Υπερτάσεις Μηχανισµοί ηµιουργίας Υπερτάσεων από Κεραυνούς Υπερτάσεις από επαγωγή Υπερτάσεις από άµεσο πλήγµα κεραυνού σε αγωγό ϕάσης Υπερτάσεις από πλήγµα στον αγωγό προστασίας - Ανάστροφη διάσπαση Συστήµατα Προστασίας Μέσης Τάσης Ασϕάλειες Μέσης Τάσης Ασϕάλειες Σκόνης Ασϕάλειες Εκτόνωσης ιακόπτες ΜΤ Αποζεύκτης και γειωτής ιακόπτης Φορτίου ( Φ) ιακόπτης Ισχύος ( Ι) ιακόπτες Αποµόνωσης ( Α) Επιλεκτική Συνεργασία Αντικεραυνική Προστασία Γραµµών Μέσης Τάσης Ακίδες Αλεξικέραυνα Αγωγός Γης ΙΕΕΕ Οδηγία για τη Συµπεριφορά Εναντι Κεραυνών των Εναέριων Γραµµών ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας Εισαγωγικά Σκοπός και Αναφορές Ορισµοί Βασικών Μεγεθών και Εννοιών Παράµετροι Κεραυνών Πτώση Κεραυνών Κατανοµές Μέγιστου Ρεύµατος Κεραυνών Συµπεριφορά εναέριων γραµµών διανοµής σε περίπτωση κεραυνού Πλήγµατα κεραυνών σε εναέριες γραµµές Βραχυκυκλώµατα από Επαγόµενη Τάση Επίπεδο Μόνωσης Γραµµών ιανοµής CFO τάση της συνδυασµένης µόνωσης Προσδιορισµός της CFO τάσης για κατασκευές µε µονώσεις σειράς Τεχνικά Ζητήµατα Ικανότητα ξύλου για διακοπή του τόξου Καταστροφή του ξύλου λόγω κεραυνού Προστασία Γραµµών ιανοµής µε Προστατευτικούς Αγωγούς Γωνία Προστασίας Απαιτήσεις Μόνωσης Αποτελεσµατικότητα της Γείωσης και του Επιπέδου Μόνωσης Αγωγοί Προστασίας και Αλεξικέραυνα Προστασία Γραµµών µε Αλεξικέραυνα Μήκος Αγωγών Σύνδεσης Αλεξικέραυνων Βραχυκυκλώµατα από έµµεσα πλήγµατα Βραχυκυκλώµατα από άµεσα πλήγµατα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

8 5 Σφάλµατα στο ίκτυο ιανοµής (Μέσης Τάσης) νήσου Ρόδου Εισαγωγή Μεθοδολογία Θεωρητικού Υπολογισµού Σφαλµάτων Γραµµή R-220, ΡΟ ΙΝΙΟΥ Γραµµή R-340, ΑΦΑΝΤΟΥ

9 Κατάλογος Σχηµάτων 1.1 Θεότητες Κεραυνών Αρχαίας Ελλάδας ( ίας), Νορβηγίας (Θόρ) και Ιαπωνίας (Ραϊτζίν) [31] Βενιαµίν Φραγκλίνος [31] Τα ϐήµατα σχηµατισµού του οχετού επιστροφής. ιακρίνεται το κανάλι του οχετού προεκκένωσης και ο σχηµατισµός κορόνα γύρω από αυτό. [2] Είδη κεραυνών : α ανάπτυξη οχετού προεκκένωσης β συµπλήρωση του αντίστοιχου είδους κε- ϱαυνού µε οχετό επιστροφής. l : οχετός προεκκένωσης, r : οχετός επιστροφής, v : κατεύθυνση µετάδοσης [2] Εξάρτηση της απόστασης διάσπασης από το εύρος του ϱεύµατος αρνητικών κεραυνών. [1] Τυπική κρουστική τάση ( 1.2/50µs ) [1] Τυπικό κρουστικό ϱεύµα ( 8/20µs ) [1] Πλήρης κρουστική τάση κεραυνών [1] Κρουστική τάση κεραυνών, αποκοµµένη κατά µέτωπο [1] Κρουστική τάση κεραυνών, αποκοµµένη ουρά [1] Κρουστική τάση γραµµικού µετώπου, αποκοµµένη κατά µέτωπο. [1] Παγκόσµιος ισοκεραυνικός χάρτης (ηµέρες καταιγίδας ανά έτος) [21] Πλήθος κεραυνών ανά km 2 ανά έτος, N g (από µετρήσεις δορυφόρων της NASA το χρονικό διάστηµα ) [22] Παγκόσµια κατανοµή κεραυνών ανά km 2 ανά έτος, N g (Παρατηρήσεις των οργάνων NASA OTD και LIS από Απρίλιο Φεβρουάριο 2003 ) [22] Γεωγραφική ϑέση σταθµού µέτρησης Πανεπιστηµίου Πατρών [6] Συστοιχία ϕακών και πακέτο ηλεκτρονικών του OTD [23] Optical Transient Detector (OTD) [23] Οπτικό πεδίο του LIS πάνω στη Γη (Μόνο η τροπική περιοχή) [20] Ο αισϑητήρας LIS (µε κόκκινο) τοποθετηµένος στο δορυφόρο [20] Κεραυνός πλήττει γραµµή διανοµής του ηλεκτρικού δικτύου. [19] οµή Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας [4] Ανοικτό δίκτυο διανοµής [8] Κλειστό δίκτυο διανοµής [8] Μορφή Αγωγών αλουµινίου ενισχυµένων µε χάλυβα [13, 26] Μορφή υπόγειου καλωδίου [8] Καλώδια τύπου µόνωσης XLPE [24, 25] Τυποποιηµένοι ξύλινοι στύλοι ΜΤ (δύο πρώτοι από αριστερά) και ΧΤ (τρίτος) της ΕΗ [3] Είδη και προέλευση ξυλείας για στύλους και πασάλους ενισχύσεως [11] Είδη και προέλεση ξυλείας για δοκούς αγκυρώσεως [11] Ξύλινοι Στύλοι και Επισήµανση αυτών [32] Θεµελιώσεις ξύλινων στύλων [32] Πρόσδεση επιτόνου σε ξύλινο στύλο και στο έδαφος [32] Αγκυρώσεις Επιτόνων [32] Ελάχιστες αποστάσεις αγωγών µέσης τάσης από κτήρια σύµφωνα µε την τυποποίηση C-7 του εγχειριδίου τυποποιηµένων κατασκευών διανοµής της.ε.η.[12] Ελάχιστες αποστάσεις αγωγών µέσης τάσης σε επικλινή εδάφη σύµφωνα µε την τυποποίηση C-14 του εγχειριδίου τυποποιηµένων κατασκευών διανοµής της.ε.η.[12] Μονωτήρες Χ.Τ. α) Κυλινδρικοί και ϐ) Τύπου Κώδωνα [13] Μονωτήρες Μ.Τ. [13]

10 2.18 Μονωτήρες Ανάρτησης Μ.Τ. και Υ.Τ. [13] ιάταξη µονωτήρων για γραµµή 15 kv και γωνία 45 ο [13] Γραµµή διανοµής µε γυάλινους µονωτήρες (αριστερά) και πορσελάνης (δεξιά) [30] Χάλκινοι κοχλιοσυνδετήρες µε εγκοπή [15] Συνδετήρες και ενωτήρες για αγωγούς αλουµινίου και ACSR [15] Αριστερά : Μεταλλικός σωληνωτός σύνδεσµος, εξιά : Τα συνηθέστερα είδη σϕιγκτήρων για χαλύβδινους αγωγούς και συρµατόσχοινα επιτόνων [15] Σφιγκτήρες τέρµατος (αριστερά) και ανάρτησης (δεξιά) [15] Πρόσδεση αγωγού χαλκού στα δίκτυα Χ.Τ. [15] Τρόπος δεσίµατος των αγωγών στα τέρµατα των γραµµών [15] ιακλαδωτήρες [15] α) Σφιγκτήρας ανάρτησης συνεστραµµένων καλωδίων ΧΤ ϐ) Σφιγκτήρας ανάρτησης για αγωγούς χαλκού και γ) Σφιγκτήρας τέρµατος για αγωγούς χαλκού [27] γ) Συνδετήρας παράλληλων αγωγών και δ) Συνδετήρας διακλάδωσης & παροχών συνεστραµµένου καλωδίου ΧΤ [27] Αλεξικέραυνο γραµµής Μ.Τ. Για την οµαλότερη προσγείωση των ϱευµάτων που προκαλούνται από τους κεραυνούς τοποθετείται µια αντίσταση R.[8] Βραχίονες στη Μ.Τ. [15] Πλαίσια και στυλίσκοι στις γραµµές Χ.Τ. [15] Εναέριοι υποσταθµοί διανοµής [8] Εναέριος υποσταθµός µε δύο στύλους οπλισµένου σκυροδέµατος (ϕωτογραφία : Μανόλης Ελληνας) Κλειστός επίγειος υποσταθµός σε ειδικό κτίριο (αριστερά) και κλειστός επίγειος υποσταθµός σε χώρο οικοδοµής (δεξιά) [8] Μονωτήρας διέλευσης [8] Υπόγειος υποσταθµός διανοµής [8] Κατανοµή σταθµών παραγωγής στην Ελλάδα [33] Εγχώρια Παραγωγή Η.Ε. ανά µορφή καυσίµου - ιασυνδεδεµένο Σύστηµα (πηγή : ΕΣΜΗΕ 2008) Χρονική Εξέλιξη των γραµµών µεταφοράς (αριστερά) και διανοµής (δεξιά) στο ελληνικό σύστηµα. [34] ιασυνδεδεµένο δίκτυο µεταφοράς Ελλάδας (πηγή : ΕΣΜΗΕ) ηµιουργία υπερτάσεως εξ επαγωγής απο έµµεσο πλήγµα κεραυνού [1] ηµιουργία υπερτάσεων απο άµεσο πλήγµα κεραυνού σε αγωγό ϕάσης [1] Προστασία γραµµής µε αγωγό προστασίας [1] Χαρακτηριστικές χρόνου-ϱεύµατος (MM) ασϕαλειών [7] Βασικά µέρη ασϕάλειας σκόνης[16] Πινακίδα µε τα ονοµαστικά στοιχεία της ασϕάλειας [31] Ασϕάλεις σκόνης της ABB [31] Βασικά µέρη ασϕάλειας εκτόνωσης µε τη ϐάση στήριξης [31] Αποζεύκτης (αριστερά) και γειωτής (δεξιά) [28] Τύποι απαγωγέων υπερτάσεων της σειράς POLIM της ABB για µέσης τάσης συστήµατα [29] Παγκόσµιος Ισοκεραυνικός χάρτης [17] Χάρτης GFD των Η.Π.Α. [17] Περιγραφή των παραµέτρων του ϱεύµατος των κεραυνών πάνω σε κυµατοµορφή [17] Παράγοντες προστασίας λόγω κοντινών αντικειµένων σε διαφορετικά ύψη για µια γραµµή διανο- µής ύψους 10 m [17] Αριθµός ϐραχυκυκλωµάτων από επαγόµενη τάση έναντι του επιπέδου µόνωσης της γραµµής διανοµής [17] Πιθανότητα σχηµατισµού τόξου, λόγω ϐραχυκυκλώµατος από κεραυνό σε υγρό ξύλινο ϐραχίονα[17] Γωνία αγωγού προστασίας [17] Αποτελέσµατα της αντίστασης γείωσης στην απόδοση του προστατευτικού αγωγού. [17] Αποστάσεις αλεξικέραυνων για ϐραχυκυκλώµατα από επαγόµενη τάση [17] Απόσταση αλεξικέραυνων για προστασία από άµεσα πλήγµατα (Σηµ: Το µήκος του ανοίγµατος είναι 75 m) [17] Σχέδιο ξύλινου ϐραχίονα τάξης 15 kv [17] Κατασκευή ξύλινου στύλου 35 kv µε αγωγό προστασίας [17]

11 4.13 Χρήση ηλεκτρογεωµετρικού µοντέλου και του µοντέλου Rusck για τον προσδιορισµό άµεσου πλήγµατος ή ϐραχυκυκλώµατος από επαγόµενη τάση.[17] Βραχυκυκλώµατα που προκαλούνται από τάση, ϐασισµένα στο µοντέλο Ρυσςκ για γραµµή διανο- µής στην ύπαιθρο και για γραµµή διανοµής προστατευµένη από γειτονικά δέντρα και/ή κτίρια.[17] Απλουστευµένο µοντέλο άµεσου πλήγµατος σε έναν αγωγό προστασίας για γραµµές διανοµής. [17] R-240-Σορωνής Ισοκεραυνικές καµπύλες στον Ελλαδικό χώρο Αριθµός ϐραχυκυκλωµάτων από επαγόµενη τάση έναντι του επιπέδου µόνωσης της γραµµής διανοµής. [17] Γραµµή R-220, ΡΟ ΙΝΙΟΥ Παράγοντες προστασίας λόγω κοντινών αντικειµένων σε διαφορετικά ύψη για µια γραµµή διανο- µής ύψους 10 m [17] Κτίρια και ένδρα παράπλευρα της γραµµής Μονογραµικό Σχέδιο Γραµµής R-220, ΡΟ ΙΝΙΟΥ Γραµµή R-340, ΑΦΑΝΤΟΥ Παράγοντες προστασίας λόγω κοντινών αντικειµένων σε διαφορετικά ύψη για µια γραµµή διανο- µής ύψους 10 m έντρα παράπλευρα της γραµµής Μονογραµικό Σχέδιο Γραµµής R-340, ΑΦΑΝΤΟΥ

12 Κεφάλαιο 1 Το Φυσικό Φαινόµενο του Κεραυνού 1.1 Ιστορική Αναδροµή Από την αρχαιότητα οι κεραυνοί αποτελούσαν ένα εντυπωσιακό ϕυσικό ϕαινόµενο που προκαλούσε δέος και ϑαυµασµό στους ανθρώπους ερεθίζοντας τη ϕαντασία τους. Μη έχοντας τότε οι άνθρωποι τις γνώσεις και τα µέσα να το ερµηνεύσουν, το απέδιδαν ως µια ένδειξη Θεικής τιµωρίας ή Θεικής παρουσίας. Ολοι οι λαοί της γής ένεκα της αδυναµίας τους να κατανοήσουν το ϕυσικό ϕαινόµενο του κεραυνού είχαν δηµιουργήσει και ένα µύθο γύρω από αυτόν. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η αρχαία Ελλάδα. Συγκεκριµένα απο την Ελληνική µυθολογία οι αρχαίοι Ελληνες πίστευαν ότι ο κεραυνός ήταν το όπλο του ία µε το οποίο τιµωρούσε τους άδικους ϑνητούς. Εικάζεται ότι η πρώτη ϐολή του ία ήταν προειδοποιητική, η δεύτερη ήταν πιο αυστηρή ενώ η τρίτη ήταν µοιραία. Παρόµοιες µυθοπλασίες είχαν κάνει και άλλοι λαοί όπως οι Ιάπωνες, οι Νορβηγοί και Αιγύπτιοι. Σχήµα 1.1: Θεότητες Κεραυνών Αρχαίας Ελλάδας ( ίας), Νορβηγίας (Θόρ) και Ιαπωνίας (Ραϊτζίν) [31] Με την πάροδο των χρόνων και συγκεκριµένα το 1972 ο κεραυνός αποµυθοποιήθηκε µε το διάσηµο πείραµα µε το χαρταετό που έκανε ο Βενιαµίν Φραγκλίνος αποδεικνύοντας ότι ο κεραυνός δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από στατικός ηλεκτρισµός. Με αυτόν τον τρόπο ο κεραυνός αποκαθηλώθηκε από το ϑεϊκό του ϑρόνο και έλαβε µια ϑέση ανάµεσα στα υπόλοιπα ϕυσικά ϕαινόµενα. Σχήµα 1.2: Βενιαµίν Φραγκλίνος [31] 12

13 1.2 Ο Μηχανισµός των ατµοσϕαιρικών εκκενώσεων Η Γη εµφανίζεται µόνιµα ϕορτισµένη µε αρνητικό ηλεκτρικό ϕορτίο της τάξης των C. Το ϕορτίο αυτό προκαλεί στην επιφάνεια της γης, υπό συνθήκες καλοκαιρίας, ηλεκτρικό πεδίο µε την κατεύθυνση από την ατµόσφαιρα πρός τη γη µε ένταση περίπου 0.13 Kv/m. Ισοδύναµη ποσότητα ϑετικού ϕορτίου ϐρίσκεται κατανεµηµένη στην ατµόσφαιρα και κατά κύριο λόγο στα σύννεφα. Η πιο συνηθισµένη ηλεκτρική εικόνα ενός σύννεφου, είναι ένα ηλεκτρικό δίπολο µε ϑετικό ϕορτίο στην κορυφή του και αρνητικό στην πλευρά προς τη γη, χωρίς όµως αυτό να αποτελεί γενικό κανόνα. Ο Κεραυνός οφείλεται στη συγκέντρωση ϑετικών και αρνητικών ϕορτίων σε διαφορετικές περιοχές. Ετσι δηµιου- ϱγείται ηλεκτρικό πεδίο και όταν η ένταση του ϕτάσει σε πολύ µεγάλες τιµές τότε ξεσπά κεραυνός διασπώντας τον ατµοσϕαιρικό αέρα. Σε περιοχές του νέφους µε µεγάλη πυκνότητα ϕορτίου, η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου µπορεί να πάρει αρκετά µεγάλες τιµές. Οι ψηλές εντάσεις σε συνδυασµό µε την µικρή πυκνότητα του αέρα (λόγω του ύψους) και µερικούς άλλους παράγοντες που προκαλούν πρόσϑετη τοπική ενίσχυση του ηλεκτρικού πεδίου, µπορούν να προκαλέσουν έναρξη ιονισµού των µορίων του αέρα από κρούσεις ηλεκτρονίων. Ο ιονισµός αυτός αποτελεί το πρώτο στάδιο για την έναρξη µιας ηλεκτρικής εκκένωσης. Το επόµενο ϐήµα είναι ο σχηµατισµός ενός οχετού ο οποίος ακολουθεί (µε µεγάλες αποκλίσεις) τις γραµµές του ηλεκτρικού πεδίου. Αν οι γραµµές µέγιστης πεδιακής έντασης κατευθύνονται από τα σύννεφα πρός το έδαφος, ο οχετός ϑα κατευ- ϑυνθεί πρός αυτό. Ο µηχανισµός µε τον οποίο προχωρεί ο οχετός αυτός ονοµάζεται οχετός προεκκένωσης. Η ταχύτητα µε την οποία κινείται ο οχετός προεκκένωσης είναι της τάξης των 0.15 m/µs. Η ταχύτητα αυτή όσο και αν ϕαίνεται µεγάλη, είναι µικρή σε σύγκριση µε την ταχύτητα διάδοσης των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων στο κενό που είναι 300 m/µs. Ο οχετός προεκκένωσης περιβάλλεται διαρκώς από ένα µανδύα κορόνα που εκτείνεται µερικά µέτρα γύρω από αυτόν και το πάχος του είναι µεγαλύτερο στην κορυφή του οχετού και αυξάνει όσο αυτή πλησιάζει το έδαφος. Οταν η κεφαλή του οχετού ϕτάσει σε µια απόσταση από το έδαφος τέτοια ώστε η πεδιακή ένταση να είναι περί τα 5 Kv/cm, τότε το τελευταίο αυτό µέρος γεφυρώνεται ολόκληρο από κορόνα και µετατρέπεται ταχύτατα επίσης σε οχετό. Με αυτό το τελευταίο στάδιο (γνωστό ως τελικό πήδηµα), το ϕορτίο της περιοχής του νέφους εκκενώνεται µε ένα µεγάλο ϱεύµα µέσα από την ηµιαγώγιµη σύνδεση που επιτεύχθηκε µε τον οχετό προεκκένωσης µεταξύ νέφους και γής. Από το ϱεύµα αυτό ο οχετός προεκκένωσης ϑερµαίνεται και αποκτά πολύ µεγάλη λαµπρότητα (αστραπή). Η ϑέρµανση του οχετού προεκκένωσης αρχίζει από το άκρο που αυτός συναντά το έδαφος και προχωρεί πρός το σηµείο εκκίνησης µε ταχύτητα πολύ µεγαλύτερη από αυτή µε την οποία κινείται ο οχετός προεκκένωσης. Εξαιτίας της πολύ υψηλής ϑερµοκρασίας του οχετού προεκκένωσης ( Kelvin) ο αέρας που τον περιβάλλει εξαπλώνεται µε εξαιρετικά µεγάλη ταχύτητα, παράγοντας έτσι ένα κύµα πίεσης το οποίο είναι αρχικά στην περιοχή των υπερήχων και µετά εξελίσσεται στη γνωστή ϐροντή. Η ϕάση αυτή µε την οποία συµπληρώνεται η εκκένωση ονοµάζεται οχετός επιστροφής και η εκκένωση του σύννεφου προς τη γη κεραυνός. [2] Ο Μηχανισµός που περιγράφηκε παραπάνω ϕαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Σχήµα 1.3: Τα ϐήµατα σχηµατισµού του οχετού επιστροφής. ιακρίνεται το κανάλι του οχετού προεκκένωσης και ο σχηµατισµός κορόνα γύρω από αυτό. [2] 13

14 1.3 Ορισµοί σχετικά µε τα µεγέθη του κεραυνού Παρακάτω δίνονται µερικοί ορισµοί για τις διάφορες παραµέτρους του κεραυνού που συµφωνούν µε αυτούς που έχουν υιοθετηθεί από τον K. Berger. [2] Πολικότητα Κεραυνού : Η εκκένωση ενός αρνητικού νέφους πρός τη γη γίνεται µε έναν αρνητικό κεραυνό και ενός θετικού νέφους µ ενα θετικό κεραυνό Πολικότητα του ϱεύµατος του κεραυνού : Κατά την εκκένωση ενός αρνητικού νέφους ϱέει προς τη γη ένα αρνητικό ϱεύµα και αντίθετα. Κατεύθυνση οχετού προεκκένωσης : Ενας κατερχόµενος οχετός προεκκένωσης (που συχνά ονοµάζεται και οδηγός οχετός) προχωρεί από το σύννεφο προς το έδαφος, ένας ανερχόµενος οχετός προεκκένωσης προχωρεί από το έδαφος πρός το σύννεφο. Ενας ανερχόµενος οχετός σύνδεσης είναι µια εκκένωση που ξεκινά από το έδαφος και συναντά, σε µια ενδιάµεση ϑέση µεταξύ σύννεφου και εδάφους έναν κατερχόµενο οχετό. Πολικότητα του οχετού προεκκένωσης : Η πολικότητα ενός οχετού προεκκένωσης ταυτίζεται µε την πολικότητα του ϕορτίου της ϑέσης από την οποία ξεκινά. Ετσι από ένα ϑετικό σύννεφο, ξεκινά ένας θετικός οχετός προεκκένωσης και αντίθετα. Από µια προεξοχή του εδάφους κάτω από ένα ϑετικό σύννεφο ξεκινά ένας αρνητικός οχετός προεκκένωσης Πολικότητα του ηλεκτρικού πεδίου : Το ηλεκτρικό πεδίο κάτω από ένα αρνητικό σύννεφο ορίζεται σαν αρνητικό και το αντίθετο. Σύµφωνα µε αυτό τον ορισµό, το πεδίο καλοκαιρίας του εδάφους έχει θετική κατεύθυνση 1.4 Είδη Κεραυνών Ο κεραυνός ξεκινά από σηµεία υψηλής πεδιακής έντασης. ύο ετερόσηµα ϕορτία µέσα στο ίδιο σύννεφο ή δύο γειτονικά σύννεφα δηµιουργούν στο διάστηµα που παρεµβάλλεται µεταξύ τους υψηλές πεδιακές εντάσεις που µπορούν να προκαλέσουν µια εκκένωση εσωτερική του νέφους, ή ανάµεσα σε δύο σύννεφα. Συγκέντρωση ϕορτίου ενός προσήµου σε µια ϑέση του νέφους και το ϕορτίο αντίθετου προσήµου, που επάγεται εξαιτίας του, στο έδαφος, δηµιουργούν ανάµεσα στο νέφος και το έδαφος µια Ϲώνη αυξηµένων πεδιακών εντάσεων. Οι υψηλότερες εντάσεις µέσα στη Ϲώνη αυτή µπορεί να αναπτύσσονται είτε κοντά στο νέφος είτε στην πλευρά του εδάφους, εάν αυτό παρουσιάζει µια σηµαντική προεξοχή. Στην πρώτη περίπτωση, η ενδεχόµενη εκκένωση που ϑα επακολουθήσει ϑα αρχίσει από το νέφος (µε ένα κατερχόµενο οχετό προεκκένωσης) ενώ στη δεύτερη από το έδαφος (µε ένα ανερχόµενο οχετό προεκκένωσσης). Εποµένως διακρίνονται 4 περιπτώσεις έναρξης του οχετού προεκκένωσης του κεραυνού : [2] 1. Κατερχόµενος αρνητικός οχετός προεκκένωσης που αρχίζει από ένα αρνητικό σύννεφο (περίπτωση 1α) 2. Ανερχόµενος ϑετικός οχετός προεκκένωσης που αρχίζει από µια προεξοχή του εδάφους κάτω από ένα αρνητικό σύννεφο (περίπτωση 2α) 3. Κατερχόµενος ϑετικός οχετός προεκκένωσης που αρχίζει από ένα ϑετικό σύννεφο (περίπτωση 3α) 4. Ανερχόµενος αρνητικός οχετός προεκκένωσης που αρχίζει από µια προεξοχή του εδάφους κάτω από ένα ϑετικό σύννεφο (περίπτωση 4α) Σχήµα 1.4: Είδη κεραυνών : α ανάπτυξη οχετού προεκκένωσης β συµπλήρωση του αντίστοιχου είδους κε- ϱαυνού µε οχετό επιστροφής. l : οχετός προεκκένωσης, r : οχετός επιστροφής, v : κατεύθυνση µετάδοσης [2] 14

15 Αν ο οχετός προεκκένωσης που αναπτύσσεται µε έναν από τους παραπάνω τρόπους γεφυρώσει ολόκληρο το διάκενο σύννεφο-γη, επακολουθεί ο οχετός επιστροφής και έτσι ολοκληρώνεται ένας από τους 4 τύπους κεραυνού που εικονίζεται στο κάτω µέρος του σχήµατος 1.4 για τους οποίους δίνονται οι παρακάτω ορισµοί : Περίπτωση 1β : Κατερχόµενη αρνητική εκκένωση πηγάζει από ένα αρνητικό σύννεφο µε ένα κατερχόµενο οχετό προεκκένωσης και αποτελεί τον πιό συνηθισµένο τύπο κεραυνού που παρατηρείται στο 90% περίπου των περιπτώσεων. Περίπτωση 2β : Ανερχόµενος ϑετικός οχετός/αρνητική εκκένωση πηγάζει από µια προεξοχή του εδάφους κάτω από ένα αρνητικό σύννεφο. Περίπτωση 3β : Κατερχόµενη ϑετική εκκένωση πηγάζει από ένα ϑετικό σύννεφο (πολύ σπάνια περίπτωση) Περίπτωση 4β : Ανερχόµενος αρνητικός οχετός/θετική εκκένωση πηγάζει από µια προεξοχή του εδάφους κάτω από ένα ϑετικό σύννεφο Από τους πιο πάνω τύπους, ο 4β που πρωτοπαρατηρήθηκε στο σταθµό του San Salvatore και µελετήθηκε από τον K. Berger, αποτελεί τον ισχυρότερο τύπο κεραυνού που συνοδεύεται από τις µεγαλύτερες εντάσεις ϱεύµατος που έχουν καταγραφεί. 1.5 Απόσταση ιάσπασης Το σηµείο προτίµησης για την περάτωση του κεραυνού αποφασίζεται την τελευταία στιγµή, όταν δηλαδή ο οχετός προεκκένωσης ϕτάσει σε απόσταση διάσπασης από το έδαφος. Η έννοια της απόστασης διάσπασης ορίσϑηκε για πρώτη ϕορά από τον Whitehead ως το µήκος του διακένου που διασπάται υπό την τάση (ως πρός τη γη) της κεφαλής του οχετού. Επειδή η τάση αυτή εξαρτάται από το ϕορτίο του οχετού, είναι προφανές ότι η απόσταση διάσπασης είναι τόσο µεγαλύτερη όσο µεγαλύτερο είναι το ϕορτίο του κεραυνού. Για την εκτίµηση της, γίνεται δεκτό ότι η µέση απαιτούµενη τάση διάσπασης είναι 3-6 Kv/cm. Οι συνήθεις τιµές της απόστασης διάσπασης ποικίλουν από µερικές δεκάδες µέχρι 150 ή και 200 µέτρα. Η απόσταση διάσπασης, συνδέεται µε το ϕορτίο του κεραυνού και κατ επέκταση µε το ϱεύµα του, I 0, σύµφωνα µε τις σχέσεις : [1] Κατά Whitehead : Κατά Love : Οπου r s σε µέτρα γιά I 0 σε KA. r s = 6.7 I (1.1) r s = 8 I (1.2) Στο παρακάτω σχήµα δίνονται οι καµπύλες µε διάφορες εκτιµήσεις της απόστασης διάσπασης για αρνητικό κατερχόµενο οχετό. Από αυτές, η καµπύλη 3 είναι η πιο πρόσϕατη και πρέπει να ϑεωρείται αξιόπιστη. Σχήµα 1.5: Εξάρτηση της απόστασης διάσπασης από το εύρος του ϱεύµατος αρνητικών κεραυνών. [1] 15

16 1.6 Μοντέλο κεραυνού ιαταραχές σε ένα σύστηµα µεταφοράς και διανοµής µπορούν να συµβούν κατά τη διάρκεια µεταβατικών ϕαινοµένων των οποίων το µέγεθος µπορεί να υπερβεί κατά πολύ την ονοµαστική τάση λειτουργίας του εξοπλισµού καθώς και την τάση αντοχής της µόνωσης. Τα ϕαινόµενα αυτά είναι οι κεραυνικές και οι διακοπτικές υπερτάσεις. Οι κεραυνικές υπερτάσεις έχουν µεγάλα µεγέθη (της τάξεως των 1000 kv ή και περισσότερο), κάθε δε κε- ϱαυνικό πλήγµα µπορεί να διοχετεύσει ϱεύµατα εντάσεως περί τα 100 ka ή και παραπάνω. Κάθε κεραυνικό πλήγµα συνοδεύεται από ένα οδεύον κύµα. Η κλίση του ϱεύµατος που σχετίζεται µε το κεραυνικό πλήγµα µπορεί να υπερβεί τα 100 ka/sec. Τέτοια οδεύοντα κύµατα είναι πολύ επικίνδυνα για τη µόνωση των συσκευών της εγκατάστασης µας (π.χ µετασχηµατιστές). Αντικεραυνικά συστήµατα (π.χ αλεξικέραυνα) παραµορφώνουν τα οδεύοντα κύµατα µε σκοπό να ελαχιστοποιηθεί η καταπόνηση των συστηµάτων µεταφοράς και διανοµής. Από τα παραπάνω γίνεται ϕανερό ότι η παραγωγή κρουστικών τάσεων είναι αναγκαία για τη µελέτη της συµπε- ϱιφοράς των µονώσεων σε συνθήκες µεταβατικών ϕαινοµένων (π.χ κεραυνικά πλήγµατα).[5] Κάθε µονόφορη τάση µε πολύ µικρή διάρκεια µπορεί να χαρακτηρισθεί σαν κρουστική τάση. Η µορφή των κρουστικών τάσεων, που παράγονται στο εργαστήριο για διηλεκτρικές δοκιµές, πλησιάζουν τη µορφή της διπλοεκθετικής τάσης που έχει αναλυτική έκφραση :[1] V (t) = U [ e a1 t + e a2 t] (1.3) Μια διπλοεκθετική τάση, από την άποψη καταπόνησης των ηλεκτρικών µονώσεων, χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες παραµέτρους : Εύρος, U ιάρκεια µετώπου, T 1 : Συνήθως µας ενδιαφέρει περισσότερο η κλίση του µετώπου (ϱυθµός µε τον οποίο η τάση παίρνει τη µέγιστη τιµή της) και όχι τόσο πολύ ο χρόνος T 1. ιάρκεια ουράς, T 2 : Ο χρόνος που η τάση έχει τιµή µεγαλύτερη από το 50% του εύρους της. Επειδή το µέτωπο έχει κατά κανόνα πολύ µικρότερη διάρκεια από την ουρά, ο χρόνος T 2 µετριέται από την αρχή της τάσης. Μια κρουστική τάση µε µέτωπο T 1 και ουρά T 2, συµβολίζεται µε το λόγο T1 µs. T 2 Κρουστικές τάσεις που έχουν µετωπικό χρόνο µικρότερο από 1µsec έως µερικές δεκάδες 1µsec χαρακτηρίζονται κεραυνικές. Για τον έλεγχο της µόνωσης σε ατµοσφαιρικές υπερτάσεις έχει τυποποιηθεί η κρουστική τάση µε διάρκεια µετώπου T 1 = 1.2 µsec και διάρκεια ουράς T 2 = 50 µsec. Παρακάτω παρουσιάζονται οι τυπικές κυµατοµορφές ϱεύµατος και τάσης ενός κεραυνού. Σχήµα 1.6: Τυπική κρουστική τάση ( 1.2/50µs ) [1] 16

17 Σχήµα 1.7: Τυπικό κρουστικό ϱεύµα ( 8/20µs ) [1] Σχήµα 1.8: Πλήρης κρουστική τάση κεραυνών [1] Σχήµα 1.9: Κρουστική τάση κεραυνών, αποκοµµένη κατά µέτωπο [1] 17

18 Σχήµα 1.10: Κρουστική τάση κεραυνών, αποκοµµένη ουρά [1] Σχήµα 1.11: Κρουστική τάση γραµµικού µετώπου, αποκοµµένη κατά µέτωπο. [1] 18

19 1.7 Μετεωρολογικά δεδοµένα Κεραυνική Στάθµη-Ισοκεραυνική Καµπύλη Απαραίτητη προυπόθεση για την εκτίµηση του κινδύνου που αποτελούν οι κεραυνοί, είναι ο υπολογισµός του πλήθους αυτών που πλήττουν µια περιοχή (1 km 2 ) σε διάρκεια µιας χρονικής περιόδου (π.χ 1 έτους), N g. Ο υπολογισµός του παραπάνω µεγέθους δεν είναι εύκολος διότι απαιτείται η εγκατάσταση ειδικού εξοπλισµού. Γι αυτό το λόγο η πληροφορία αυτή δεν είναι διαθέσιµη για όλες τις περιοχές αλλά µόνο για εκείνες που υπάρχει ο ανάλογος εξοπλισµός ( έχει ήδη ξεκινήσει µια τέτοια προσπάθεια καταγραφής στο πανεπιστήµιο της Πάτρας). Συνήθως, η πληροφορία που µας είναι διαθέσιµη και χρησιµοποιούµε είναι ο αριθµός Τ των ηµερών καταιγίδας ανά έτος. Ο αριθµός αυτός διαφέρει σηµαντικά από περιοχή σε περιοχή. Μια πρώτη εκτίµηση είναι ότι η συχνότητα των καταιγίδων συνοδευόµενη από κεραυνούς, είναι µεγαλύτερη στον ισηµερινό και µικρότερη στους πόλους. Επίσης περισσότεροι κεραυνοί παρατηρούνται πάνω από έδαφος και όχι πάνω από τους ωκεανούς διότι η η- µερήσια ηλιοφάνεια Ϲεσταίνει το έδαφος της γης πιο γρήγορα απ ότι τους ωκεανούς. Οσο πιο Ϲεστό είναι το έδαφος τόσο πιο πολύ Ϲεσταίνεται και ο ατµοσφαιρικός αέρας και έτσι οδηγούµαστε σε ισχυρότερες καταιγίδες και ηλεκτρικές εκκενώσεις.[2] Ορίζουµε λοιπόν τις παρακάτω έννοιες : Κεραυνική στάθµη : Το πλήθος των ηµερών κατά τις οποίες παρατηρείται καταιγίδα σε µια συγκεκριµένη περιοχή. Ισοκεραυνική Καµπύλη : στάθµη. Ο γεωµετρικός τόπος όλων των περιοχών που έχουν την ίδια ισοκεραυνική Παρακάτω παρουσιάζεται ο παγκόσµιος ισοκεραυνικός χάρτης. Σχήµα 1.12: Παγκόσµιος ισοκεραυνικός χάρτης (ηµέρες καταιγίδας ανά έτος) [21] 19

20 1.7.2 Πυκνότητα Κεραυνών Από την κεραυνική στάθµη υπολογίζεται η πυκνότητα των κεραυνών ανά έτος και km 2 που πέφτουν στο έδαφος σε µια συγκεκριµένη περιοχή. Υπάρχουν πολλές ϑεωρητικές µελέτες για τον υπολογισµό της πυκνότητας των κεραυνών. Η επικρατέστερη από αυτές είναι του A.J.Eriksson που πρότεινε την παρακάτω σχέση : N g = 0.04 T 1.25 (1.4) Η τιµή του Ν g επηρεάζεται τόσο από τη ϕύση της ϑύελλας όσο και από τα γωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής (στις ορεινές περιοχές παρατηρούνται περισσότεροι κεραυνοί από ότι στις πεδεινές). Στα παρακάτω γραφήµατα παρατηρούµε την παγκόσµια κατανοµή της πυκνότητας των κεραυνών. Τα γραφήµατα αυτά προέκυψαν από πειραµατικές µετρήσεις δορυφόρων της NASA Σχήµα 1.13: Πλήθος κεραυνών ανά km 2 ανά έτος, N g (από µετρήσεις δορυφόρων της NASA το χρονικό διάστηµα ) [22] Σχήµα 1.14: Παγκόσµια κατανοµή κεραυνών ανά km 2 ανά έτος, N g (Παρατηρήσεις των οργάνων NASA OTD και LIS από Απρίλιο Φεβρουάριο 2003 ) [22] Από τα παραπάνω γραφήµατα παρατηρούµε ότι η εντονότερη κεραυνική δραστηριότητα παρατηρείται στην κεντρική Αφρική (µαύρο χρώµα). Αυτή η περιοχή έχει καταιγίδες όλο το χρόνο. 20

21 1.7.3 Συστήµατα καταγραφής κεραυνικής πυκνότητας Πανεπιστηµίου Πατρών Στο Πανεπιστήµιο Πατρών έχει εγκατασταθεί από το 1985 σταθµός παρακολούθησης της κεραυνικής δραστη- ϱιότητας σε ακτίνα περί τα 20 χιλιόµετρα από την περιοχή του Πανεπιστηµίου. Ο σταθµός περιλαµβάνει δύο µετρητές κεραυνών του τύπου GIGRE 10 khz. Ο ένας από αυτούς κατασκευάστηκε στο εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Πανεπιστηµίου µε υλικά εγχώριας αγοράς. Ο άλλος παραχωρήθηκε στο Πανεπιστήµιο από το Ινστιτούτο Ερευνών της Υδροµπέκ (ΙΡΕΧ, Μοντρεαλ Καναδά). Οι δύο µετρητές τέθηκαν για πρώτη ϕορά σε λειτουργία την , σε χώρο της Πανεπιστηµιούπολης Πατρών και σε απόσταση περί τα 15 µέτρα ο ένας από τον άλλο και έγινε συστηµατική παρακολούθηση και ανάλυση των καταγραφών τους. Με τις προαναφερθείσες µετρήσεις, γινόταν για πρώτη ϕορά στην Ελλάδα προσπάθεια να καταγραφεί ο αριθµός των κεραυνικών πληγµάτων που πλήττουν ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο και έτος µια ορισµένη περιοχή της χώρας µας. Ο σταθµός µέτρησης του Πανεπιστηµίου Πατρών περιλαµβάνει σήµερα τουλάχιστον τέσσερις µετρητές. Οι τύποι των 4 µετρητών είναι οι παρακάτω : Μετρητής ΙΡΕΧ (κατασκευασµένος στον Καναδά) Μετρητής ΑΚ6 Μετρητής ΑΚ7 Μετρητής ΑΚ8 Οι 3 τελευταίοι είναι κατασκευασµένοι στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Πανεπιστηµίου Πατρών.[6] Η γεωγραφική τοποθέτηση του σταθµού ϕαίνεται στο παρακάτω σχήµα : Σχήµα 1.15: Γεωγραφική ϑέση σταθµού µέτρησης Πανεπιστηµίου Πατρών [6] Σύστηµα ΖΕΥΣ Το σύστηµα ΖΕΥΣ είναι δίκτυο ανίχνευσης αστραπών το οποίο λειτουργεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Το δίκτυο περιλαµβάνει έξι δέκτες πάνω από την Ευρώπη (Μπέρµιγχαµ στην Αγγλία, Roskilde στη ανία, Ιάσιο στη Ρουµανία, Αθήνα στην Ελλάδα, Λάρνακα στην Κύπρο και Λισσαβόνα στην Πορτογαλία). Η µέθοδος καταγραφής ϐασίζεται στο γεγονός, ότι κατά τη διάρκεια που µια ηλεκτρική εκκένωση έρχεται σε επαφή µε το έδαφος εκπέµπεται ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία χαµηλής συχνότητας (στην περιοχή συχνοτήτων 5-15 KHz) η οποία και διαδίδεται σϕαιρικά από την τοποθεσία του συµβάντος µε την ταχύτητα του ϕωτός. Το σύστηµα ΖΕΥΣ εκµεταλλεύεται το γεγονός ότι η κυµατοµορφή της ακτινοβολίας σε κάθε ένα κεραυνικό πλήγ- µα είναι µοναδική και έτσι εάν διαθέτουµε τουλάχιστον µια κεραία µπορούµε να ξεχωρίσουµε δύο διαφορετικά πλήγµατα. Για να καταγραφεί όµως η ακριβής τοποθεσία µίας ηλεκτρικής εκκένωσης νέφους-εδάφους τελικά χρειάζονται τέσσερις σταθµοί. Οταν ένας κεραυνός χτυπήσει το έδαφος η κυµατοµορφή που εκπέµπεται καταγράφεται απ όλους τους επίγειους σταθµούς του συστήµατος σε διαφορετικούς χρόνους. Ετσι δύο διαφορετικοί σταθµοί καταγράφουν την κυµατοµορφή σε χρονική στιγµή η οποία εξαρτάται από την απόστασή τους από το σηµείο του συµβάντος. Τότε το κέντρο ελέγχου του συστήµατος ϑέτει έναν σταθµό ως «σταθµό αναφοράς» και του αποδίδει µηδενική δια- ϕορά χρόνου άφιξης του σήµατος, ενώ παράλληλα υπολογίζει τις αντίστοιχες διαφορές του χρόνου άφιξης των υπολοίπων σταθµών µε ϐάση το σταθµό αναφοράς. 21

22 Στη συνέχεια υπολογίζει τον κοινό γεωµετρικό τόπο των σηµείων για τα οποία η διαφορά άφιξης του σήµατος µεταξύ του σταθµού αναφοράς και ενός άλλου σταθµού του δικτύου είναι ο ίδιος. Τα σηµεία αυτά ϐρίσκονται πάνω σε µία υπερβολή. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται για κάθε σταθµό και τελικά το σηµείο που σηµειώθηκε η ηλεκτρική εκκένωση ταυτίζεται µε το σηµείο τοµής όλων των υπερβολών.[18] Optical Transient Detector (OTD) Ο OTD είναι ένα µικρό, εξαιρετικά εξελιγµένο σύστηµα που, από την τροχιά της Γης, είναι σε ϑέση να αναγνω- ϱίζει και να εντοπίζει αστραπή σε µεγάλες περιοχές του πλανήτη. Το συγκεκριµένο σύστηµα αποτελεί µέρος προγράµµατος της NASA (Planet Earth) το οποίο αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση του πώς λειτουργεί η Γη. Το εν λόγω σύστηµα είναι µια πολύ συµπαγής κατασκευή µε συνδυασµό οπτικών και ηλεκτρονικών στοιχείων. Αυτό αναπτύχθηκε στο κέντρο Marshall Space Flight της NASA στο Huntsville της Αλαµπάµα. Το όνοµα Optical Transient Detector αναφέρεται στην ικανότητα του να ανιχνεύει τις στιγµιαίες αλλαγές σε µια οπτική σκηνή, πράγµα που υποδυκνύει την εµφάνιση µιας αστραπής. Ο OTD αποτελεί ένα πολύ εξελιγµένο εργαλείο σε σχέση µε παλαιότερη τεχνολογία αφού µπορεί να συγκεντρώσει δεδοµένα για αστραπές τόσο υπό συνθήκες ηµέρας όσο και τη νύχτα. Επιπλέον παρέχει µεγάλη ακρίβεια στην ανίχνευση. Στην καρδιά του συστήµατος ϐρίσκεται ένας στερεάς κατάστασης οπτικός αισϑητήρας παρόµοιος κατά κάποιον τρόπο µε µια τηλεοπτική κάµερα. Ωστόσο ο OTD είναι ένα µοναδικά σχεδιασµένο σύστηµα για την παρατήρηση και µέτρηση κεραυνών από το διάστηµα. Οπως µια τηλεοπτική κάµερα, ο OTD έχει ένα σύστηµα ϕακών, µια συστοιχία ανιχνευτών (που εξυπηρετούν µια λειτουργία κάπως ανάλογη µε τον αµφιβληστροειδή στο ανθρώπινο µάτι), και κύκλωµα για τη µετατροπή της εξόδου του ηλεκτρονικού ανιχνευτή συστοιχίας σε χρήσιµα δεδοµένα. Το σύστηµα των αισθητήρων (κάµερα) είναι περίπου οκτώ ίντσες σε διάµετρο και 18 ίντσες υψηλό, ενώ το πακέτο των απαραίτητων ηλεκτρονικών είναι στο µέγεθος µιας τυπικής γραφοµηχανής. Μαζί αυτές οι δύο µονάδες Ϲυγίζουν περίπου 18 κιλά. Το συνολικό ϐάρος του δορυφόρου που ϐρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη είναι 68 κιλά. [20] Σχήµα 1.16: Συστοιχία ϕακών και πακέτο ηλεκτρονικών του OTD [23] Ο OTD αναµενόταν να τεθεί σε λειτουργία µόνο για δύο χρόνια, αλλά εξακολουθεί τη συλλογή δεδοµένων σχετικά µε την εµφάνιση και την παγκόσµια κατανοµή των αστραπών. Τα δεδοµένα µεταδίδονται σε καθηµερινή ϐάση σε ένα σταθµό εδάφους στο Fairmont, W.Va. Από εκεί τα δεδοµένα αποστέλλονται στο Παγκόσµιο Κέντρο Υδρολογίας και Κλίµατος στο Huntsville της Αλαµπάµα, για την επεξεργασία, ανάλυση και διανοµή στην επιστηµονική κοινότητα. Σχήµα 1.17: Optical Transient Detector (OTD) [23] 22

23 Lightning Imaging Sensor (LIS) Ο αισϑητήρας απεικόνισης (LIS) είναι ένα µικρό και ιδιαίτερα εξελιγµένο εργαλείο που είναι σε ϑέση να ανιχνεύει αστραπές πάνω από την τροπική περιοχή του πλανήτη και αποτελεί µέρος του δορυφόρου TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) που ϐρίκεται σε τροχιά γύρω απο τη Γη. Χρησιµοποιώντας τον αισϑητήρα LIS δίνεται η δυνατότητα στους επιστήµονες για την αποτύπωση κεραυνών και καταιγίδων σε παγκόσµια κλίµακα. Ο LIS εκτοξεύθηκε στο διάστηµα σε χαµηλή τροχιά γύρω από τη Γη στις 28 Νοεµβρίου του 1997 σε ύψος 350 km επιτρέποντας του να κάνει παρατηρήσεις της κεραυνικής δραστηριότητας στις τροπικές περιοχές. Στην παρακάτω εικόνα ϕαίνεται η τροχιά του δορυφόρου που ϕέρει τον αισϑητήρα καθώς και το οπτικό πεδίο πάνω στη Γη που επιτηρεί από πλήγµατα κεραυνών. [20] Σχήµα 1.18: Οπτικό πεδίο του LIS πάνω στη Γη (Μόνο η τροπική περιοχή) [20] Ο αισθητήρας αναπτύχθηκε από το παγκόσµιο κέντρο Υδρολογίας στο Marshall Space Flight της NASA και αποτελείται από συνδυασµό οπτικών και ηλεκτρονικών στοιχείων δίνοντας του τη δυνατότητα να ανιχνεύει κεραυνούς σε διαφορετικές καταιγίδες. Το πεδίο απεικόνισης του αισϑητήρα, του επιτρέπει να παρατηρεί ένα σηµείο στη Γη ή ένα σύννεφο για 80 δευτερόλεπτα, ένα επαρκές χρονικό διάστηµα για να εκτιµηθεί η συχνότητα των κεραυνών. Ο αισϑητήρας LIS είναι 3 ϕορές πιο ευαίσϑητος από ότι ο αισϑητήρας OTD που περιγράψαµε στην προηγούµενη παράγραφο (Ο LIS είναι νεότερης τεχνολογίας). Ο LIS έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει κεραυνικά πλήγµατα µέρα και νύχτα είτε ανάµεσα σε σύννεφο - Γη ή µεταξύ των σύννεφων ή µέσα στο ίδιο το σύννεφο. Ο αισϑητήρας LIS είναι περίπου οκτώ εκατοστά σε διάµετρο και 14 ίντσες υψηλό, ενώ το πακέτο ηλεκτρονικών έχει περίπου το µέγεθος µιας τυπικής γραφοµηχανής. Μαζί, οι δύο µονάδες Ϲυγίζουν περίπου 46 κιλά και χρησιµοποιούν περίπου 25 Watt ισχύος. Σχήµα 1.19: Ο αισϑητήρας LIS (µε κόκκινο) τοποθετηµένος στο δορυφόρο [20] Κλείνοντας το συγκεκριµένο κεφάλαιο, αξίζει να αναφέρουµε ότι υπάρχουν και άλλα πολλά συστήµατα για την καταγραφή της κεραυνικής πυκνότητας είτε για µια µικρή περιοχή ή νοµό είτε για ολόκληρες χώρες είτε σε παγκόσµια κλίµακα. Εµείς αναφερθήκαµε παραπάνω στα πιο χαρακτηριστικά. 23

24 1.8 Κίνδυνοι που πηγάζουν από τον Κεραυνό Αν και ο κεραυνός αποτελεί ένα ϕυσικό ϕαινόµενο που είναι ϕαντασµαγορικό παρ ολα αυτά µπορεί να δη- µιουργήσει πολλά προβλήµατα και µια σειρά ατυχηµάτων σε οτιδήποτε είναι εκτεθειµένο και απροστάτευτο στην επιφάνεια της Γης. Στόχος των κεραυνών είναι ουσιαστικά ολόκληρη η επιφάνεια της Γης χωρίς καµία εξαίρεση. Ετσι λοιπόν οτιδήποτε πάνω στην επιφάνεια της, όπως δάση, κτίρια, τηλεπικοινωνιακές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και συσκευές µπορούν να υποστούν ανεπανόρθωτες ϐλάβες ή ϕωτιές αν πληγούν από ένα κεραυνό είτε άµεσα είτε έµµεσα αν αυτός χτυπήσει το γειτονικό τους χώρο. Ενας κεραυνός µπορεί να οδηγήσει ακόµα και στην απώλεια της ανθρώπινης Ϲωής, Γι αυτό ϑα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα ασϕαλείας. Οι κεραυνοί που πλήττουν ανθρώπους επιφέρουν συνήθως το ϑάνατο και ευθύνονται για τους περισσότερους ϑανάτους από οποιοδήποτε άλλο ϕυσικό ϕαινόµενο. Ωστόσο τα άµεσα πλήγµατα κεραυνών σε ανθρώπους δεν είναι τόσο συνηθισµένα ή κατ ανάγκη ϑανατηφόρα, αν γίνουν έγκαιρα µαλάξεις καρδιάς και προσφερθεί παρατεταµένη τεχνητή αναπνοή, διότι ένα άτοµο που πλήττεται από κεραυνό χάνει τις αισθήσεις του και διακόπτεται η λειτουργία της κραδιάς και της αναπνοής του. Η πιθανή ανάρρωση µπορεί να είναι ακόµα και πλήρης εκτός από πιθανές ϐλάβες στην όραση και την ακοή του ατόµου. Οι σηµαντικότερες καταστροφές προκαλούνται κυρίως από το επίγειο ϱεύµα, από επικίνδυνους σπινθήρες ή επαφή µε αντικείµενο που χτυπήθηκε απο κεραυνό και δεν έχει καλή γείωση. Οταν ο κεραυνός εκτονωθεί στο έδαφος, τότε αυτό διαρρέεται από ένα ϱεύµα και επειδή η αντίσταση της Γης δεν είναι ίδια ακριβώς σε όλο το µήκος της αλλά εξαρτάται από τη µορφολογία του εδάφους (ειδική αντίσταση) τότε εµφανίζονται στην επιφάνεια της, περιοχές µε διαφορετικά δυναµικά. Αν λοιπόν ένας άνθρωπος ή µια απροστάτευτη κατασκευή στηρίζεται στις περιοχές αυτές τότε η διαφορά δυναµικού ϑα οδηγήσει ένα επικίνδυνο ϱεύµα δια µέσου αυτών. Ο κεραυνός συχνά, διαπερνάει το υλικό που πλήττει σχηµατίζοντας έτσι στενούς αγωγούς, στους οποίους τείνει το ϱεύµα του κεραυνού ενώ ένα µέρος του υλικού καταστρέφεται κατά την έκρηξη καθώς στους αγωγούς αυτούς δηµιουργείται πολύ υψηλή ϑερµοκρασία. Τα παραπάνω καταλήγουν στο διαµελισµό του αντικειµένου που πλήττεται από κεραυνό και στην ανάφλεξη των στοιχείων του. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η δυνατότητα ενός κεραυνού αρχικά να διαµελίσει και στη συνέχεια να εκσϕεντονίσει κοµµάτια ολόκληρων ϐράχων που Ϲυγίζουν τόνους. Μεγάλα δένδρα, υψηλά κτίρια, καπνοδόχοι, σκάφη που πλέουν στη ϑάλασσα ακόµα και κολυµβητές, αποτελούν σηµεία έλξης των κεραυνών. Συχνά τα ϑύµατα δεν πλήττονται άµεσα από κεραυνό, αλλά από τα ισχυρά επαγωγικά ϱεύµατα που δηµιουργούνται στην περιοχή πτώσης του. Βασικοί κανόνες αποφυγής της κεραυνοπληξίας αποτελούν τόσο η αποµάκρυνση από υψηλά και µεµονωµένα αντικείµενα την ώρα της καταιγίδας όσο και η αποφυγή επαφής µε µεταλλικά αντικείµενα. Τέλος, καταστροφές µπορούν να προκληθούν και από το κρουστικό κύµα που παράγεται όταν ο κεραυνός πλήξει ένα σηµείο του εδάφους. Επειδή η ϑερµοκρασία που αναπτύσεται στον οχετό επιστροφής του κεραυνού είναι πάρα πολύ µεγάλη (έως και K ή περισσότερο) µέσα σε λίγα µs, ο αέρας που περιβάλλει τον οχετό εξαπλώνεται µε εξαιρετικά µεγάλη ταχύτητα, παράγοντας έτσι ένα κύµα πίεσης το οποίο είναι αρχικά στην περιοχή των υπερήχων και µετά εξελίσσεται στη γνωστή µας ϐροντή. Το κύµα αυτό είναι υπεύθυνο για το κύµα αέρα που δηµιουργείται και σηκώνει κεραµίδια οροφών, ϕαινόµενο που παρατηρείται µετά από ένα πλήγµα κεραυνού. Είναι επίσης υπεύθυνο και για τον τραυµατισµό ανθρώπων. Σχήµα 1.20: Κεραυνός πλήττει γραµµή διανοµής του ηλεκτρικού δικτύου. [19] 24

25 Κεφάλαιο 2 ίκτυο ιανοµής & Γραµµές µέσης τάσης 2.1 Εισαγωγή Η συνεχής αύξηση των αναγκών του ανθρώπου σε συνδυασµό µε την αλµατώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας, οδήγησαν σε αύξηση και των απαιτήσεων µας σε ηλεκτρική ενέργεια. Ο σύγχρονος κόσµος εξαρτά πλέον την επιβίωση και την ευηµερία του σε πολύ µεγάλο ϐαθµό από αυτό το είδος ενέργειας, αφού η πλειονότητα των συσκευών σήµερα λειτουργούν µε ηλεκτρικό ϱεύµα. Το σύνολο των εγκαταστάσεων που απαιτούνται για να τροφοδοτηθεί µε ηλεκτρική ενέργεια ένα σύνολο καταναλωτών ονοµάζεται Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) και για να ϕέρει σε πέρας αυτή την αποστολή, ϑα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω µονάδες : Σταθµούς Παραγωγής, εγκατεστηµένους στις πιο πρόσϕορες περιοχές για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας σε επαρκείς ποσότητες. Η επιλογή της περιοχής που ϑα εγκατασταθεί ένας σταθµός παραγωγής είναι αποτέλεσµα τεχνικο-οικονοµικής µελέτης. Γραµµές Μεταφοράς, που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά µεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από τους σταθµούς παραγωγής στα κέντρα κατανάλωσης Γραµµές ιανοµής, για τη διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας στους επιµέρους καταναλωτές, ώστε να χρησιµοποιηθεί από αυτούς µετατρεπόµενη σε άλλες πιο εξυπηρετικές µορφές (π.χ ϕως,θερµότητα,κίνηση κ.λ.π.) Για να είναι πρακτικό ένα σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να έχει σχεδιασϑεί και να λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ασϕαλές,αξιόπιστο,φιλικό πρός το περιβάλλον και να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια καλής ποιότητας στη χαµηλότερη κατά το δυνατόν τιµή. Η εξασϕαλισµένη και αδιάλειπτη τροφοδοσία µε ηλεκτρική ισχύ, αποτελεί ϐασική προϋπόθεση για τη σύγχρονη Ϲωή. Πιθανή διακοπτόµενη παροχή ενέργειας (π.χ σϕάλµα από κεραυνό) µπορεί να προκαλέσει σηµαντικές κοινωνικές και οικονοµικές Ϲηµιές. Γι αυτό το λόγο η κατασκευή, η επέκταση και η συντήρηση των ΣΗΕ είναι ένα µεγάλο κεφάλαιο που απασχολεί σηµαντικό ποσοστό του εργατικού και επιστηµονικού προσωπικού. Στην Ελλάδα, το έργο της παραγωγής-µεταφοράς και διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας ανήκει στη ΕΗ ( η- µόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού). Η ΕΗ ιδρύθηκε το 1950 µε σκοπό να κάνει το ηλεκτρικό ϱεύµα δικαίωµα κάθε Ελληνα πολίτη, µέσα από την εκµετάλλευση των εγχώριων πόρων (κυρίως λιγνίτη). Η ΕΗ κατέχει σήµερα περίπου το 93% της εγκατεστηµένης ηλεκτρικής ισχύος στην Ελλάδα, η οποία προέρχεται από λιγνιτικές, πετρελαϊκές και υδροηλεκτρικές µονάδες, µονάδες ϕυσικού αερίου καθώς και και από αιολικά και ηλιακά πάρκα. Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στη χώρα µας (Φεβρουάριος 2001) απέκτησαν δικαίωµα ηλεκτροπαραγωγής εκτός από τη ΕΗ και άλλες εταιρείες και ιδιώτες. Ετσι η ευθύνη της µεταφο- ϱάς Η/Ε πέρασε σε µια ανεξάρτητη της ΕΗ εταιρεία που συστήθηκε για τον σκοπό αυτό, τη ΕΣΜΗΕ Α.Ε. ( ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας). Οπως και τη γενική εποπτεία του Ελληνικού Ηλεκτρικού Συστήµατος (Παραγωγή, Μεταφορά, ιανοµή Η/Ε) ανέλαβε πλέον η ΡΑΕ (Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας).[4] 25

26 2.2 οµή Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας Και το µικρότερο σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα δίκτυο µε πολύ µεγάλη πολυπλοκότητα. Ο κύριος παράγοντας που καθορίζει τη δοµή του είναι το µέγεθος του. Άλλη είναι η δοµή ενός µεγάλου συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας που εξυπηρετεί µια εκτεταµένη γεωγραφική περιοχή και άλλη η δοµή ενός µικρού συστήµατος που εξυπηρετεί µια µικρή περιοχή. εν υπάρχουν γενικοί κανόνες για τον τρόπο δόµησης ενός ΣΗΕ, Ωστόσο όλα τα συστήµατα εργάζονται σε διάφορα επίπεδα τάσης που χωρίζονται µεταξύ τους µε µετασχηµατιστές. Ετσι λοιπόν, χωρίζουµε ένα σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας, µε ϐάση τα διαφορετικά επίπεδα τάσης που εµφανίζονται σε αυτό, σε τρία υποσυστήµατα : 1. Σύστηµα ιανοµής 2. Σύστηµα Υποµεταφοράς 3. Σύστηµα Μεταφοράς Στο παρακάτω σχήµα ϕαίνεται ο τρόπος δόµησης ενός τυπικού συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας : Σχήµα 2.1: οµή Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας [4] Στο σύστηµα διανοµής χρησιµοποιούνται δύο επίπεδα τάσης διανοµής : Η πρωτεύουσα τάση ή τάση τροφοδοσίας (π.χ kv ) που χαρακτηρίζεται και ως µέση τάση (ΜΤ). Η δευτερεύουσα τάση ή τάση κατανάλωσης (π.χ. 220 V ) που χαρακτηρίζεται και χαµηλή τάση (ΧΤ). Το σύστηµα διανοµής περιλαµβάνει τα δίκτυα διανοµής µέσης και χαµηλής τάσης και τους µετασχηµατιστές διανοµής, µε τους οποίους η µέση τάση υποβιβάζεται σε χαµηλή τάση. Το δίκτυο διανοµής µέσης τάσης µεταφέρει την ηλεκτρική ισχύ από τους υποσταθµούς µεταφοράς στους υποσταθµούς διανοµής, ενώ το δίκτυο διανοµής χαµηλής τάσης µεταφέρει την ηλεκτρική ισχύ από τους υποσταθµούς διανοµής στους καταναλωτές. Το σύστηµα διανοµής τροφοδοτείται από τους υποσταθµούς διανοµής και παρέχει ενέργεια σε µικρούς οικιακούς καταναλωτές (υπό χαµηλή τάση διανοµής ) ή σε µεσαίου µεγέθους καταναλωτές (υπό µέση τάση διανοµής). Τα δίκτυα διανοµής µέσης και χαµηλής τάσης στις αστικές πυκνοκατοικηµένες περιοχές είναι κατά κανόνα υπόγεια, ενώ στις άλλες περιοχές εναέρια. Η διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας στηρίζεται σε µια τεχνολογία, που καλύπτει ποικίλα και σηµαντικά τεχνικά προβλήµατα, όπως η εγκατάσταση και συντήρηση εναέριων γραµµών και υπόγειων καλωδίων, µετρητικές διατάξεις, διακόπτες, ασφάλειες για προστασία από υπερτάσεις (ϐλ. σφάλµατα από πλήγµατα κεραυνών). Το σύστηµα διανοµής είναι το πιο δαπανηρό και πολύπλοκο µέρος ενός συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας. Ενα τυπικό σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας µπορεί να έχει µέχρι και το ήµισυ του επενδυµένου κεφαλαίου του στο δίκτυο διανοµής. Το σύστηµα υποµεταφοράς διανέµει ηλεκτρική ενέργεια σε ένα αριθµό υποσταθµών διανοµής, που ϐρίσκονται σε κάποια γεωγραφική περιοχή σε ένα επίπεδο τάσης που τυπικά κυµαίνεται µεταξύ 23 kv και 150 kv. Αυτό δέχεται την ενέργεια είτε κατευθείαν από σταθµούς παραγωγής είτε από το σύστηµα µεταφοράς µέσω υποσταθµών 26

27 (Ϲεύξεως ή/και µετασχηµατισµού). Μεγάλοι καταναλωτές είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν κατευθείαν από το σύστηµα υποµεταφοράς. Ο ϱόλος ενός συστήµατος υποµεταφοράς είναι κυρίως ο ίδιος µε εκείνον ενός συστήµατος διανοµής µε µόνη διαφορά ότι αυτό εξυπηρετεί µια µεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή και διανέµει ενέργεια σε µεγαλύτερα επίπεδα τάσης και ισχύος. Θα πρέπει να τονισϑεί ότι σε πολλά συστήµατα δεν υπάρχει σαφής διάκριση µεταξύ δικτύων υποµεταφοράς και µεταφοράς. Συνήθως καθώς οι απαιτήσεις µας σε ενέργεια αυξάνονται, αυξάνονται και τα απαραίτητα επίπεδα τάσης, Εποµένως τα δίκτυα υποµεταφοράς του σήµερα είναι συνήθως τα δίκτυα µεταφοράς του χθές. Τέλος, το σύστηµα µεταφοράς διαφέρει και ως προς τη λειτουργία και ως προς τα χαρακτηριστικά από τα συστή- µατα διανοµής και υποµεταφοράς. Ενώ τα δύο τελευταία συστήµατα µεταφέρουν ενέργεια από µια πηγή προς τα επιµέρους ϕορτία, το σύστηµα µεταφοράς αφενός χειρίζεται µεγαλύτερα ποσά ισχύος αφετέρου διασυνδέει όλους τους σταθµούς παραγωγής και όλα τα σηµεία µεγάλης κατανάλωσης του συστήµατος. Η ενέργεια µπορεί να διακινηθεί προς κάθε επιθυµητή κατεύθυνση µέσω των διαφόρων γραµµών του συστή- µατος µεταφοράς και µάλιστα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ϐέλτιστη οικονοµικά λειτουργία του συστήµατος. Το σύστηµα µεταφοράς δέχεται κατευθείαν την ενέργεια από σταθµούς παραγωγής µέσω µετασχηµατιστών ανύψωσης τάσης και είναι δυνατόν να εξυπηρετεί κατευθείαν πολύ µεγάλους καταναλωτές και να ανταλλάσσει, µέσω διασυνδετικών γραµµών, ενέργεια µε άλλα γειτονικά ενεργειακά συστήµατα. Η ϐασική διαφορά στο σκοπό που εξυπηρετεί το σύστηµα µεταφοράς, συγκρινόµενο µε τα συστήµατα διανοµής και υποµεταφοράς, ϕαίνεται στον τρόπο δόµησης των δικτύων. Ενώ τα δύο τελευταία έχουν συνήθως ακτινική δοµή, επειδή σκοπεύουν στο να διοχετεύουν την ηλεκτρική ενέργεια σε συγκεκριµένες κατευθύνσεις, το σύστηµα µεταφοράς έχει δοµή ϐρόγχου και συνεπώς είναι σε ϑέση να διοχετεύει την ενέργεια σε µεγαλύτερο συνδυασµό κατευθύνσεων και εξυπηρετεί έτσι καλύτερα το σκοπό µεταφοράς.[4] 2.3 ιανοµή Ηλεκτρικής Ενέργειας Με τον όρο ιανοµή ηλεκτρικής ενέργειας εννοούνται οι εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την τροφοδοσία των καταναλωτών από τους υποσταθµούς µεταφοράς. Η διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας περιλαµβάνει τις γραµµές διανοµής που ξεκινούν από τους υποσταθµούς µεταφοράς και καταλήγουν στους υποσταθµούς διανοµής και είναι γνωστές σαν γραµµές µέσης τάσης, τους υποσταθµούς διανοµής όπου µετασχηµατίζεται η µέση τάση στην χαµηλή τάση και τέλος τις γραµµές διανοµής χαµηλής τάσης που ξεκινούν από τους υποσταθµούς διανοµής και καταλήγουν στους µετρητές ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών. Οι γραµµές διανοµής πρέπει να εξασφαλίζουν καλή και οικονοµική λειτουργία και το ϐασικό χαρακτηριστικό που επηρεάζει αυτή τη λειτουργία είναι η πτώση τάσης στην γραµµή διανοµής που οφείλεται στην κατανεµηµένη αντίσταση κατά µήκος της. Τόσο η αντίσταση όσο και η πτώση τάσης ϑα πρέπει να είναι ελάχιστες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σχετικά σταθερή τάση στους καταναλωτές. Σύµφωνα µε τη σχέση της ωµικής αντίστασης : R = ρ l A (2.1) συµπεραίνουµε ότι µείωση της αντίστασης µπορεί να επιτευχθεί µε αύξηση της διατοµής των αγωγών, το οποίο όµως συνεπάγεται και µεγαλύτερο κόστος της εγκατάστασης. Η συνεχής τροφοδότηση των καταναλωτών εξασϕαλίζεται µε τις πολλαπλές συνδέσεις των ϕορτίων στο δίκτυο, ενώ η συνεχής επίβλεψη του δικτύου µε τις κατάλληλες συσκευές και ειδικευµένα συνεργεία άµεσης επισκευής ϐλαβών. Η διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας, υπό χαµηλή τάση, είναι τυποποιηµένη για την Ελλάδα και την Ευρώπη και γίνεται µε εναλλασσόµενο τριφασικό ϱεύµα 50 Hz και τάση 220/380 V. Οι γραµµές διανοµής µέσης τάσης έχουν µόνο τρείς αγωγούς και λειτουργούν µε τάση πολική 20 kv αν και υπάρχουν ακόµα γραµµές 22, 11, 15 και 6.6 kv. Οι γραµµές διανοµής χαµηλής τάσης εκτός των τριών αγωγών ϕάσεων περιλαµβάνουν και ουδέτερο αγωγό. Οι υποσταθµοί διανοµής µετασχηµατίζουν τη µέση τάση σε χαµηλή τάση, Η παρεχόµενη ισχύς είναι µικρή και κατασκευάζονται µέσα σε πόλεις σε σηµεία που εξυπηρετούν καλύτερα τους καταναλωτές.[8] 27

28 2.4 Κατηγορίες Ηλεκτρικών ικτύων ιανοµής Η διάκριση των δικτύων διανοµής γίνεται µε ϐάση : Την Τάση Οπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενες παραγράφους, τα δίκτυα διανοµής ανάλογα µε το επίπεδο της τάσης χωρίζονται σε : ίκτυα Μέσης Τάσης (ΜΤ kv ) ίκτυα Χαµηλής Τάσης (ΧΤ 220/380 V) Τα επιτρεπόµενα όρια διακύµανσης της τάσης καθορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ενωση και τη χώρα µας.[9] Στη ΧΤ η ονοµαστική τάση είναι 230/400 V. Η τάση τροφοδότησης των καταναλωτών επιτρέπεται να κυµαίνεται στο ±10% της ονοµαστικής τάσης, δηλαδή από 207 έως 253 V. Μέτρα για τη ϱύθµιση της τάσης είναι η εκλογή ϑέσης στους µετασχηµατιστές ϱύθµισης τάσης (tap changers) και η κατάλληλη επιλογή διατοµής γραµµών ΧΤ. Στη ΜΤ η ονοµαστική τάση είναι ανάλογα µε το δίκτυο 20, 15 ή 6.6 kv. Η τάση τροφοδότησης των καταναλωτών επιτρέπεται να κυµαίνεται στο ±10% της ονοµαστικής τάσης. Συνεπώς στα δίκτυα των 20 kv τα όρια είναι από 18 έως 22 kv, Στα δίκτυα των 15 kv τα όρια έίναι από 13.5 έως 16.5 kv και στα δίκτυα των 6.6 kv τα επιτρεπόµενα όρια είναι από 5.94 έως 7.26 kv.[14] Το Μήκος Η διάκριση ανάλογα µε το µήκος των γραµµών διανοµής έχει ως εξής : Μικρού Μήκους, όταν το µήκος είναι µέχρι 50 km Μέτριου Μήκους, όταν το µήκος είναι από 50 km km Μεγάλου µήκους, όταν το µήκος τους υπερβαίνει τα 250 km Επειδή οι γραµµές διανοµής ξεκινούν από υποσταθµούς και καταλήγουν σε ιδιόκτητους υποσταθµούς καταναλωτών µέσης τάσης (π.χ. εργοστάσια, νοσοκοµεία κτλ), ή σε καταναλωτές χαµηλής τάσης (π.χ. σπίτια, καταστή- µατα κτλ.) το µήκος τους δεν υπερβαίνει συνήθως τα 250 km. Αυτό ισχύει κυρίως στις γραµµές µεταφοράς που ξεκινούν από υποσταθµούς και καταλήγουν σε υποσταθµούς. Τη Θέση τους Τα ηλεκτρικά δίκτυα διανοµής διακρίνονται στις εξής κατηγορίες : Εναέρια Υπόγεια Τα εναέρια δίκτυα, χρησιµοποιούνται ως δίκτυα µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι τα πλέον διαδεδοµένα και παρουσιάζουν ευκολία στην κατασκευή, στην επιθεώρηση και στη συντήρηση τους. Οι χρησιµοποιούµενοι στύλοι ανάρτησης γραµµών στα εναέρια δίκτυα διανοµής είναι συνήθως τσιµεντένοι ή ξύλινοι. Οι χρησιµοποιούµενοι αγωγοί είναι συνήθως από αλουµίνιο, απλό στα δίκτυα χαµηλής τάσης ή ενισχυ- µένο µε χαλύβδινη ψυχή στα δίκτυα µέσης τάσης ή κράµατα αλουµινίου. Παλαιότερα χρησιµοποιούνταν αγωγοί χαλκού, σήµερα όµως η χρήση τους περιορίζεται σε περιοχές έντονης διάβρωσης. Οι υποσταθµοί (Υ/Σ) ΜΤ/ΧΤ των εναέριων δικτύων µέχρι 400 KVA κατασκευάζονται συνήθως εναέριοι, επάνω σε ένα ή δύο στύλους. Μεγαλύτεροι υποσταθµοί κατασκευάζονται επίγειοι. Τα υπόγεια δίκτυα, χρησιµοποιούνται µέσα στις πυκνοκατοικηµένες πόλεις για λόγους ασφαλείας και καλαισθησίας, αλλά και διότι δεν υπάρχει ο απαιτούµενος χώρος ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας από τα κτήρια. Για την κατασκευή τους απαιτούνται ειδικά ακροκιβώτια και καλώδια, και γι αυτό το λόγο, το κόστος κατασκευής τους είναι πολλαπλάσιο έναντι των εναέριων. Οι υποσταθµοί υποβιβασµού της µέσης σε χαµηλή τάση των υπόγειων δικτύων κατασκευάζονται συνήθως στα υπόγεια πολυκατοικιών ή κάτω από τα πεζοδρόµια ή τις πλατείες. Σπανιότερα κατασκευάζονται επίγειοι εντός των οικίσκων.[14] 28

29 Τη οµή Τα δίκτυα διανοµής διακρίνονται µε ϐάση τη δοµή τους σε : [8] Κλειστά Ανοικτά. Το ανοικτό δίκτυο, τροφοδοτεί τα ϕορτία του από ένα σηµείο µε αποτέλεσµα οποιαδήποτε ϐλάβη σε ένα σηµείο του να αποµονώσει όλους τους καταναλωτές που ϐρίσκονται πέρα από το σηµείο ϐλάβης. Τα ανοικτά δίκτυα κατασκευάζονται σε αραιοκατοικηµένες περιοχές µε λίγα ϕορτιά. Η δοµή ενός τέτοιου δικτύου διανοµής ϕαίνεται στο παρακάτω σχήµα : Σχήµα 2.2: Ανοικτό δίκτυο διανοµής [8] Στο κλειστό δίκτυο διανοµής κάθε καταναλωτής µπορεί να τροφοδοτηθεί από τουλάχιστον δύο σηµεία µε αποτέλεσµα τη δυνατότητα εναλλακτικής τροφοδοσίας σε περίπτωση ϐλάβης. Τα κλειστά δίκτυα κατασκευάζονται σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές και κοστίζουν περισσότερο από τα ανοικτά δίκτυα. Η δοµή ενός τέτοιου δικτύου ϕαίνεται στο παρακάτω σχήµα : Σχήµα 2.3: Κλειστό δίκτυο διανοµής [8] 29

30 2.5 ίκτυα ιανοµής Μέσης Τάσης Εναέρια ίκτυα ΜΤ Οι γραµµές διανοµής µέσης τάσης περνούν συνήθως από τις µεγάλες οδικές αρτηρίες για λόγους άµεσης πρόσβασης σε αυτές, για επιθεώρηση και συντήρηση. Τα κύρια εξαρτήµατα των γραµµών µέσης τάσης είναι τα εξής :[8] 1. Οι αγωγοί, οι οποίοι είναι παρόµοιοι µε εκείνους των γραµµών υψηλής τάσης και κατασκευάζονται από αλουµίνιο µε ή χωρίς χαλύβδινη ενίσχυση και σε διατοµές µικρότερες εκείνων της µεταφοράς. 2. Οι στύλοι, οι οποίοι είναι παρόµοιοι µε εκείνους των γραµµών υψηλής τάσης χωρίς να χρησιµοποιούνται µεταλλικοί πυλώνες και µε µικρότερες διαστάσεις. Πολλές ϕορές σε ένα στύλο µέσης τάσης συνυπάρχει και γραµµή χαµηλής τάσης. 3. Οι µονωτήρες, οι οποίοι είναι σταθεροί και όχι σε µορφή αλυσίδας 4. Συστήµατα ελέγχου και προστασίας που είναι τόσο οι αυτόµατοι διακόπτες αποµόνωσης της γραµµής σε περίπτωση ανωµαλιας, όσο και οι ασϕάλειες υψηλής τάσης που τοποθετούνται στα σηµεία διακλάδωσης και είναι κυλινδρικές µε σύρµα που τήκεται σε περίπτωση ϐραχυκυκλώµατος. Οι ασϕάλειες συνοδεύονται από αποζεύκτες. Τα εναέρια δίκτυα ΜΤ έχουν δενδροειδή µορφή. Αποτελούνται δηλαδή από την κύρια γραµµή και τις διακλαδώσεις πάνω στις οποίες συνδέονται κατά κανόνα οι υποσταθµοί ΜΤ/ΧΤ. Η κύρια γραµµή κατασκευάζεται συνήθως µε αγωγούς µεγαλύτερης διατοµής απ ότι οι διακλαδώσεις. Σήµερα χρησιµοποιούνται τα εξής είδη αγωγών µε τυποποιηµένες διατοµές :[9, 14] Γυµνοί Αγωγοί : Αγωγοί ACSR 16 mm 2, 35 mm 2, 95 mm 2 Αγωγοί Cu 16 mm 2, 35 mm 2, 95 mm 2 Συνεστραµµένα καλώδια (ϑωρακισµένου τύπου) : 3 x 50 mm 2 Al + 50 mm 2 St 3 x 150 mm 2 Al + 50 mm 2 St Η τεχνική των συνεστραµµένων κλώνων διευκολύνει την ενσωµάτωση µέσα στον αγωγό αλουµινίου συρµάτων χάλυβα, τα οποία προσδίδουν σ αυτόν την απαιτούµενη µηχανική αντοχή. Κατ αυτόν τον τρόπο προκύπτει ο αγωγός αλουµινίου µε ενίσχυση χάλυβα ( ACSR, Aluminum Conductor Steel Reinforved), ο οποίος χρησιµοποιείται ευρύτατα. Ο ACSR έχει στο κέντρο του κλώνους από χάλυβα, οι οποίοι είναι διατεταγµένοι σε στρώµατα που αποτελούν τον πυρήνα. Γύρω από τον πυρήνα είναι διατεταγµένα τα στρώµατα των κλώνων του αλουµινίου. Στην περίπτωση αυτή ο πυρήνας αναλαµβάνει τη µηχανική ϕόρτιση, ενώ οι κλώνοι αλουµινίου που περιβάλλουν τον πυρήνα χρησιµεύουν για τη διοχέτευση του ϱεύµατος. Στις παρακάτω εικόνες ϕαίνεται η µορφή ενός αγωγού αλουµινίου ενισχυµένου από χάλυβα (ACSR) : Σχήµα 2.4: Μορφή Αγωγών αλουµινίου ενισχυµένων µε χάλυβα [13, 26] Για την επιλογή των διατοµών των αγωγών µιας εναέριας γραµµής λαµβάνονται υπόψιν οι εξής περιορισµοί : Μηχανική Αντοχή της Γραµµής Μέγιστη επιτρεπόµενη πτώση τάσης κατά µήκος αυτής Μέγιστη επιτρεπτή ένταση (ϑερµικό όριο) Επιπλέον η επιλογή των αγωγών γίνεται και µε οικονοµικά κριτήρια για ελάττωση του κόστους αλλά και µε ϐάση το ϕυσικό περιβάλλον που ϑα τοποθετηθούν. Για παράδειγµα οι αγωγοί ACSR χρησιµοποιούνται σε περιοχές κανονικής διαβρωτικότητας ενώ σε περιοχές µε έντονη διαβρωτικότητα, όπως οι παραθαλάσσιες χρησιµοποιούνται αγωγοί Cu. 30

31 2.5.2 Υπόγεια ίκτυα ΜΤ Σε αντίθεση µε τα εναέρια δίκτυα ΜΤ, στα υπόγεια ο εντοπισµός της ϑέσης µιας ϐλάβης και η αποκατάσταση της είναι µια δύσκολη διαδικασία, που απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο. Γι αυτό το λόγο τα υπόγεια δίκτυα ΜΤ κατασκευάζονται έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα, µετά από ϐλάβη, η τροφοδοσία των υποσταθµών και κατ επέκταση των καταναλωτών να γίνεται από εναλλακτική οδό είτε αυτόµατα είτε µετά από χειροκίνητη εντολή. Κατ αυτόν τον τρόπο εξασϕαλίζεται η αδιάκοπη παροχή ισχύος στους καταναλωτές µέχρι να αποκατασταθεί η ϐλάβη. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό, ϑα πρέπει η δοµή του δικτύου να είναι κλειστή σχηµατίζοντας ϐρόγχους (όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.4).[14] Οι γραµµές τοποθετούνται µέσα στη γη, σε µικρό ϐάθος (50-70 cm), οπότε οι αγωγοί πρέπει να ϕέρουν ειδικό περίβληµα και να λαµβάνεται ειδική πρόνοια σε περιπτώσεις διαβρωτικών εδαφών. Το κόστος τους είναι περίπου τριπλάσιο εκείνου του κόστους µιας αντίστοιχης εναέριας γραµµής για διάφορους λόγους (κατασκευή, µόνωση, τοποθέτηση, εξαρτήµατα). Οι υπόγειες γραµµές είναι ασϕαλέστερες και αισϑητικά δεν αλλοιώνουν το περιβάλλον. Συνήθως χρησιµοποιούνται µέσα στα κέντρα πυκνοκατηκοιµένων πόλεων. Το υπόγειο καλώδιο αποτελείται από το αγώγιµο µέρος του, δηλαδή τους αγωγούς του (χαλκός ή αλουµίνιο) και τα διάφορα µονωτικά και προστατευτικά στρώµατα. Κάθε αγωγός είναι µονωµένος από τους άλλους και όλοι µαζί προστατεύονται από ένα ή περισσότερα κοινά µονωτικά στρώµατα. Οι αγωγοί τοποθετούνται ελικοειδώς και µερικές ϕορές γύρω από το τελικό µονωτικό τοποθετείται µολύβδινος µανδύας. Η ψύξη των αγωγών είναι πολύ χειρότερη εκείνης των εναέριων αγωγών και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν πολλοί αγωγοί στο αυλάκι. Παρακάτω ϕαίνεται η ϐασική δοµή των υπόγειων καλωδίων :[8] Σχήµα 2.5: Μορφή υπόγειου καλωδίου [8] Ολο και περισσότερο, για υπόγειες γραµµές διανοµής χρησιµοποιούνται καλώδια µόνωσης XLPE. Πρόκειται για τρία µονοπολικά καλώδια µε αγωγούς αλουµινίου, µόνωσης XLPE, µε ϑωράκιση αλουµινίου και εξωτερικό προστατευτικό µανδύα PVC, διατοµής 240 mm 2, συνεστραµµένα γύρω από αγωγό γης από αλουµίνιο, διατοµής 25 mm 2 που περιβάλλεται από µολύβδινο µανδύα.[14] Ο συγκεκριµένος τύπος καλωδίου ϕαίνεται στις παρακάτω εικόνες : Σχήµα 2.6: Καλώδια τύπου µόνωσης XLPE [24, 25] Τα σηµαντικότερα εξαρτήµατα των υπόγειων καλωδίων είναι τα εξής :[8] Τα κιβώτια διακλαδώσεων, που χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις διακλαδώσεων. Αποτελούνται από δύο κοµµάτια που κλείνουν αεροστεγώς και στο εσωτερικό τους γίνεται διακλάδωση των καλωδίων και το υπόλοιπο γεµίζεται µε ειδική µονωτική ουσία. Τα κιβώτια ενώσεων, που χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση δύο κοµµατιών µε όµοιο τρόπο όπως και παραπάνω Τα ακροκιβώτια, που τοποθετούνται στα άκρα των υπόγειων καλωδίων και χρησιµοποιούνται για την ηλεκτρική σύνδεση της υπόγειας γραµµής µε µια εναέρια. 31

32 2.6 ίκτυα ιανοµής Χαµηλής Τάσης Εναέρια ίκτυα ΧΤ Στις γραµµές αυτές χρησιµοποιούνται γυµνά χάλκινα σύρµατα και σπάνια αλουµίνιο, χωρίς εσωτερική χαλύβδινη ψυχή. Αποτελούνται από τρεις ϕάσεις και ουδέτερο. Ο πέµπτος αγωγός που ϕαίνεται να υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις, είναι ο αγωγός δηµοτικού ϕωτισµού. Οι στύλοι είναι ξύλινοι ή τσιµεντένιοι µε µικρότερες διαστάσεις από εκείνους της µέση τάσης. Μπορεί να ϐρίσκονται και σχετικά κοντά στις κατοικίες, τις οποίες άλλωστε τροφοδοτούν µε ηλεκτρική ενέργεια, αφού η τάση τους είναι χαµηλή. Οι µονωτήρες των γραµµών αυτών είναι µικρότεροι εκείνων της µέση τάσης, αλλά έχουν την ίδια µορφή και κατασκευάζονται από πορσελάνη ή γυαλί. Στα σηµεία διακλάδωσης τοποθετούνται σαν στοιχεία προστασίας ασϕάλειες, που όταν καίγεται το νήµα τους, αποµονώνουν το τµήµα της γραµµής µε τη ϐλάβη.[8] Υπόγεια ίκτυα ΧΤ Κατασκευάζονται µέσα στις πόλεις για περισσότερη ασϕάλεια και για λόγους αισϑητικής. Αποτελούνται από υπόγεια καλώδια ίδιου τύπου µε τα αντίστοιχα της µέσης τάσης (XLPE, όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο) αλλά µε µικρότερη διατοµή, τοποθετούνται σε ειδικά αυλάκια και έχουν όλα τα εξαρτήµατα υπόγειων καλωδίων της µέσης τάσης, που αναφέθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. Τα κιβώτια σύνδεσης και διακλάδωσης συνήθως εγκαθίστανται υπόγεια, κάτω από πεζοδρόµια. Μπορεί όµως να χρησιµοποιούνται και επίγεια κιβώτια µε συνδέσµους ή και ασϕάλειες.[8] 2.7 Υλικά Εναέριων ικτύων ιανοµής Τα κυριότερα υλικά που τοποθετούνται στις εναέριες γραµµές για τη στήριξη των αγωγών και τη µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι : οι στύλοι, οι επίτονοι-αντηρίδες- δίδυµοι στύλοι, οι µονωτήρες, τα εξαρτήµατα σύνδεσης µεταξύ των αγωγών, τα εξαρτήµατα ανάρτησης των αγωγών, τα αλεξικέραυνα, οι ϐραχίονες των στύλων (ή τραβέρσες) και τα πλαίσια, οι αποσϐεστήρες δονήσεων κ.α. Στη συνέχεια εξετάζουµε µερικά από αυτά ξεχωριστά το καθ ενα Στύλοι ΜΤ/ΧΤ Οι αγωγοί των εναέριων δικτύων ιανοµής στηρίζονται σε στύλους ή πυλώνες. Στις γραµµές διανοµής χαµηλής τάσης οι στύλοι είναι συνήθως απλοί ξύλινοι µε εγκάρσιους ϐραχίονες κοντά στην κορυφή για τη στήριξη των αγωγών. Οι ξύλινοι στύλοι της ΕΗ παράγονται σύµφωνα µε ευρωπαϊκές προδιαγραφές (British standards) όλων των κατηγοριών έως 15 µέτρα. Σύµφωνα λοιπόν µε τις προδιαγραφές της ΕΗ περί των ξύλινων στύλων ( GR-49/ της λίστας της ΕΗ ) τα είδη της ξυλείας που χρησιµοποιούνται για στύλους και πασσάλους ενισχύσεως είναι :[11] Μαύρη Πεύκη ασική Πεύκη Νότια Πεύκη Ενώ για δοκούς αγκυρώσεως χρησιµοποιούνται επιπλέον η Κεφαλληνιακή ελάτη, η οξυιά και ο ρύς. Παρακάτω εικονίζονται διάφοροι τύποι στύλων που χρησιµοποιούνται από τη ΕΗ : Σχήµα 2.7: Τυποποιηµένοι ξύλινοι στύλοι ΜΤ (δύο πρώτοι από αριστερά) και ΧΤ (τρίτος) της ΕΗ [3] 32

33 Εκτός από τους ξύλινους ϕορείς, χρησιµοποιούνται συχνά στις γραµµές µέσης και χαµηλής τάσης και στύλοι από οπλισµένο σκυρόδεµα. Οι ξύλινοι ϕορείς έχουν το πλεονέκτηµα του µικρότερου κόστους και ϐάρους (εύκολη µεταφορά και τοποθέτηση) καθώς και της καλύτερης µόνωσης της γραµµής. Εχουν όµως µικρότερη διάρκεια Ϲωής µε αποτέλεσµα να χρειάζονται συντήρηση ή αντικατάσταση σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα και είναι αντιαισϑητικοί για τοποθέτηση µέσα στις πόλεις. Οι στύλοι από οπλισµένο σκυρόδεµα κατασκευάζονται κυρίως µε ϕυγοκέντριση. Μέσα σε ειδικό καλούπι τοπο- ϑετούνται ο σιδερένιος οπλισµός και το σκυρόδεµα και µετά αρχίζει η ϕυγοκέντριση του καλουπιού. Η ποιότητα τους είναι ελεγχόµενη και παρουσιάζουν µεγαλύτερη διάρκεια Ϲωής από τους ξύλινους. Μειονεκτούν στο γεγονός ότι έχουν µεγαλύτερο ϐάρος από τους ξύλινους και παρουσιάζουν µεγαλύτερη δυσκολία στην τοποθέτηση Επίτονοι - Αντηρίδες - ίδυµοι στύλοι Στο τέλος µιας εναέριας γραµµής ή σε σε αλλαγή της διεύθυνσης της τοποθετούνται επίτονοι ή αντηρίδες, γιατί εκεί αναπτύσσονται µεγάλες δυνάµεις στους στύλους. Οι επίτονοι είναι συρµατόσχοινα από ατσάλι που αγκυρώνονται εντός του εδάφους σύµφωνα µε τον κανονισµό της ΕΗ. Τοποθετούνται πάντοτε εντατήρες, ώστε το συρµατόσχοινο να τανυστεί σωστά. Το συρµατόσχοινο δένεται ψηλά στο στύλο. Οι αντηρίδες είναι ξύλινοι στύλοι και τοποθετούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να στηρίζουν τους κύριους στύλους. Ο επίτονος, σε στύλους µέσης τάσης, έχει µονωτήρα στην πάνω µεριά του (δηλαδή στη ϑέση πρόσδεσης µε το στύλο), προς αποφυγή σπινθηρισµών από τους αγωγούς πρός το επίτονο. ιαθέτει συνήθως και προφυλακτήρα (προστατευτικό µεταλλικό κάλυµα) προς τη µεριά πρόσδεσης του στο έδαφος. Οι επίτονοι σε στύλους χαµηλής τάσης δεν διαθέτουν τον µονωτήρα που προαναφέρθηκε, διότι δεν υφίσταται πρόβληµα σπινθηρισµών στους αγωγούς και στους µονωτήρες χαµηλής τάσης. Οπου είναι ανέφικτη η χρήση επίτονου ή αντηρίδας χρησιµοποιούνται δίσυµοι στύλοι. Τοποθετούνται δηλαδή δύο στύλοι ίδιας κατηγορίας, οι οποίοι εφάπτονται σε όλο το µήκος τους, υπό την επίδραση και συνδετικών κοχλιών στήριξης. Με αυτό τον τρόπο η αντοχή των δίδυµων στύλων είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από αυτή του απλού στύλου.[14] Στις παρακάτω εικόνες ϕαίνονται τυποποιηµένες κατασκευές σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΗ όσον αφορά τους ξύλινους στύλους αλλά και τη µορφή, τη ϑεµελίωση στο έδαφος και τη χρήση επιτόνων και αντηρίδων στους ξύλινους στύλους. Σχήµα 2.8: Είδη και προέλευση ξυλείας για στύλους και πασάλους ενισχύσεως [11] Σχήµα 2.9: Είδη και προέλεση ξυλείας για δοκούς αγκυρώσεως [11] 33

34 Σχήµα 2.10: Ξύλινοι Στύλοι και Επισήµανση αυτών [32] 34

35 Σχήµα 2.11: Θεµελιώσεις ξύλινων στύλων [32] Σχήµα 2.12: Πρόσδεση επιτόνου σε ξύλινο στύλο και στο έδαφος [32] 35

36 Σχήµα 2.13: Αγκυρώσεις Επιτόνων [32] Στις παρακάτω εικόνες δίνονται οι ελάχιστες αποστάσεις µεταξύ αγωγών γραµµής µέσης τάσης από το έδαφος και από κτήρια, σύµφωνα µε τον κανονισµό της.ε.η. Στην τυποποίηση C-7 του εγχειριδίου τυποποιηµένων κατασκευών διανοµής της.ε.η. διαπιστώνουµε ότι µια απόσταση 2.5 m µεταξύ των αγωγών µέσης τάσης και µπαλκονιού ενός σπιτιού είναι επικρατέστερη κατά τους διεθνείς κανονισµούς. 36

37 Σχήµα 2.14: Ελάχιστες αποστάσεις αγωγών µέσης τάσης από κτήρια σύµφωνα µε την τυποποίηση C-7 του εγχειριδίου τυποποιηµένων κατασκευών διανοµής της.ε.η.[12] 37

38 Σχήµα 2.15: Ελάχιστες αποστάσεις αγωγών µέσης τάσης σε επικλινή εδάφη σύµφωνα µε την τυποποίηση C-14 του εγχειριδίου τυποποιηµένων κατασκευών διανοµής της.ε.η.[12] 38

39 2.7.3 Μονωτήρες Οι µονωτήρες χρησιµοποιούνται στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, για να στηρίζουν τους αγωγούς και να ε- ξασφαλίζουν διηλεκτρική αντοχή µεταξύ αγωγών και αγωγών πρός γη. Με τους µονωτήρες επίσης στηρίζουµε διάφορες ϐοηθητικές διατάξεις των γραµµών, όπως οι αποζεύκτες, διακόπτες κτλ. Οι µονωτήρες πρέπει να καλύπτουν τόσο ηλεκτρικές, όσο και µηχανικές λειτουργικές ανάγκες, οι οποίες συνήθως εµφανίζουν αλληλοσυγκρουόµενες απαιτήσεις κατά τη σχεδίαση. Ολοι οι µονωτήρες έχουν εξωτερικές επιφάνειες, οι οποίες κατά τη χρήση τους ϑα ϱυπανθούν, σε διαφορετικό ϕυσικά ϐαθµό ανάλογα µε την περιοχή τοποθέτησης τους. Το ϱεύµα διαρροής, που µεταφέρεται µέσω του επιφανειακού στρώµατος ϱύπανσης, προκαλεί αύξηση της ϑερµοκρασίας, µε κίνδυνο να οδηγηθούµε στην υπερπήδηση του µονωτήρα και το σχηµατισµό ηλεκτρικού τόξου στο περιβάλλον µέσο. Οι παραπάνω επιπτώσεις καθορίζουν τόσο τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται οι µονωτήρες, όσο και το σχεδιασµό τους, ειδικά στις κατηγορίες των µονωτήρων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σε εξωτερικό χώρο, εκτειθέµενο σε ατµοσϕαιρική υγρασία και ϱύπανση. Συνεπώς, οι ιδιότητες των κατασκευαστικών υλικών, η ικανότητα τους να λειτουργούν κάτω από δυσµενείς συνθήκες και ϕυσικά το κόστος είναι παράµετροι που καθορίζουν τον τρόπο κατασκευής των µονωτήρων. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται συνήθως για την κατασκευή των µονωτήρων είναι η πορσελάνη και το γυαλί. Γενικά, οι ισχυροί ηλεκτροστατικοί δεσµοί πυριτίου-οξυγόνου που συγκρατούν τα κεραµικά υλικά (πορσελάνη και γυαλί) έχουν σαν αποτέλεσµα το υψηλό σηµείο τήξης, τη µεγάλη µηχανική αντοχή (αλλά και το εύθραυστο) και την υψηλή αντίσταση διάβρωσης από χηµικά µέσα. Η πορσελάνη είναι καλό διηλεκτρικό, έχει καλή µηχανική αντοχή, αλλά επειδή έχει πόρους, κατεργάζεται επιφανειακά και γίνεται λεία και αδιαπέραστη από την υγρασία. Σηµαντικό µειονέκτηµα της πορσελάνης είναι η δυσκολία και το υψηλό κόστος ϐιοµηχανικής παρασκευής της, σε συµπαγή τεµάχια µε πάχος µεγαλύτερο από 2 cm. Αυτός είναι και ο λόγος που οι µονωτήρες πορσελάνης µέσης και υψηλής τάσης κατασκευάζονται συνήθως από περισσότερα τεµάχια, που συγκολλούνται µεταξύ τους. Τέλος ένα ακόµα σοβαρό µειονέκτηµα της πορσελάνης, είναι ότι αυτή µπορεί να υποστεί διάτρηση εσωτερικά χωρίς καµία εξωτερική ένδειξη και έτσι ο ϐαθµός ενδεχόµενης ϐλάβης δεν είναι γνωστός µέχρι να επέλθει ολική συντριβή του µονωτήρα. Οσον αφορά το γυαλί, πρόκειται για καλύτερο διηλεκτρικό και έχει µεγαλύτερη µηχανική αντοχή. Η ϐελτιωµένη αυτή µηχανική αντοχή του γυαλιού συγκριτικά µε την πορσελάνη, επιτρέπει τη χρησιµοποίηση λεπτότερων δακτυλίων στις διατάξεις των δισκοειδών µονωτήρων. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται σηµαντικά το µήκος του ερπυσµού, ενώ η ονοµαστική τάση λειτουργίας του µονωτήρα µπορεί να αυξηθεί σε ποσοστό µέχρι και 40%. Ενα ϐασικό χαρακτηριστικό των µονωτήρων γυαλιού είναι η ιδιότητα τους να αποθηκεύουν σηµαντική ενέργεια, όταν υπόκεινται σε µηχανικές καταπονήσεις. Οταν αυτή η ενέργεια απελευθερωθεί, όπως συνήθως συµβαίνει ύστερα από την καθολική διάβρωση ενός στρώµατος, τότε ολόκληρο το τεµάχιο διασπάται σε µικροσκοπικά κυβικά ϑραύσµατα, τα οποία εκτοξεύονται µε µεγάλη σϕοδρότητα. Αυτός είναι ένας σηµαντικός λόγος για τον οποίο δεν ενδείκνυται η χρησιµοποίηση τους κοντά σε κατοικηµένες περιοχές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το εύρος ϐιοµηχανικής εφαρµογής του µονωτήρα από γυαλί είναι περισσότερο περιορισµένο από εκείνο του µονωτήρα πορσελάνης. Στη χαµηλή τάση, οι µονωτήρες που χρησιµοποιούνται είναι δύο τύπων : Κυλινδρικοί Τύπου Κώδωνα Στη µέση τάση, µέχρι 33kV χρησιµοποιούνται µονωτήρες µε ίσιο στέλεχος και µονωτήρες ανάρτησης κυρίως στις γωνίες των γραµµών και στα τέρµατα. Οι µονωτήρες ανάρτησης αποτελούνται από δίσκους. Οσο µεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο περισσότεροι δίσκοι αποτελούν ένα µονωτήρα ανάρτησης. Η σύνδεση των δίσκων για τη δηµιουργία των µονωτήρων είναι εύκολη, αφού κάθε δίσκος έχει τις κατάλληλες υποδοχές, ώστε να συνδέεται µε τον επόµενο και συγχρόνως να αναρτάται από το στύλο. Στο άκρο του τελευταίου δίσκου συνδέεται εξάρτηµα ανάρτησης του αγωγού. Οι προαναφερθέντες τύποι µονωτήρων ϕαίνονται στις παρακάτω εικόνες : 39

40 Σχήµα 2.16: Μονωτήρες Χ.Τ. α) Κυλινδρικοί και ϐ) Τύπου Κώδωνα [13] Σχήµα 2.17: Μονωτήρες Μ.Τ. [13] Σχήµα 2.18: Μονωτήρες Ανάρτησης Μ.Τ. και Υ.Τ. [13] 40

41 Σχήµα 2.19: ιάταξη µονωτήρων για γραµµή 15 kv και γωνία 45 ο [13] Σχήµα 2.20: Γραµµή διανοµής µε γυάλινους µονωτήρες (αριστερά) και πορσελάνης (δεξιά) [30] 41

42 2.7.4 Εξαρτήµατα Σύνδεσης και Ανάρτησης Αγωγών Για τη σύνδεση των αγωγών, µεταξύ τους ή µε τα στηρίγµατα τους (µονωτήρες), υπάρχουν διάφορα εξαρτήµατα, από τα οποία τα κυριότερα είναι : Οι συνδετήρες, που εξασϕαλίζουν την ηλεκτρική σύνδεση των αγωγών Οι σϕιγκτήρες, που εξασϕαλίζουν τη µηχανική σύνδεση των αγωγών Οι ενωτήρες, που εξασϕαλίζουν ταυτόχρονα την ηλεκτρική και τη µηχανική σύνδεση Για κάθε είδος αγωγού χρησιµοποιείται ο κατάλληλος συνδυασµός των παραπάνω. Στη συνέχει παρουσιάζονται διάφορα κατατοπιστικά σχήµατα : Σχήµα 2.21: Χάλκινοι κοχλιοσυνδετήρες µε εγκοπή [15] Σχήµα 2.22: Συνδετήρες και ενωτήρες για αγωγούς αλουµινίου και ACSR [15] Σχήµα 2.23: Αριστερά : Μεταλλικός σωληνωτός σύνδεσµος, εξιά : Τα συνηθέστερα είδη σϕιγκτήρων για χαλύβδινους αγωγούς και συρµατόσχοινα επιτόνων [15] 42

43 Στην περίπτωση που πρέπει να ενωθούν χάλκινοι αγωγοί µε αγωγούς αλουµινίου, επειδή καταστρέφεται το αλουµίνιο, γίνεται παρεµβολή µεταξύ τους ενός άλλου µετάλλου και χρησιµοποιούνται διµεταλλικοί σωληνωτοί σύνδεσµοι (σχήµα 2.23, αριστερά). Για τη στήριξη των αγωγών στους µονωτήρες έχουµε τους συνδέσµους, όπως είναι οι σϕιγκτήρες τέρµατος και οι σϕιγκτήρες ανάρτησης. Στη Χ.Τ. και στη Μ.Τ. οι αγωγοί δένονται στους µονωτήρες µε σύρµα, όπως ϕαίνεται και στα παρακάτω σχήµατα. Τέλος, οι διακλαδωτήρες χρησιµεύουν µόνο στη χαµηλή τάση για τη διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας από τη γραµµή στον καταναλωτή. Ακολουθούν τα σχετικά σχήµατα και στο τέλος εικόνες, όπου ϕαίνονται µερικοί πραγµατικοί συνδετήρες και σϕιγκτήρες από το εµπόριο : Σχήµα 2.24: Σφιγκτήρες τέρµατος (αριστερά) και ανάρτησης (δεξιά) [15] Σχήµα 2.25: Πρόσδεση αγωγού χαλκού στα δίκτυα Χ.Τ. [15] Σχήµα 2.26: Τρόπος δεσίµατος των αγωγών στα τέρµατα των γραµµών [15] Σχήµα 2.27: ιακλαδωτήρες [15] 43

44 Σχήµα 2.28: α) Σφιγκτήρας ανάρτησης συνεστραµµένων καλωδίων ΧΤ ϐ) Σφιγκτήρας ανάρτησης για αγωγούς χαλκού και γ) Σφιγκτήρας τέρµατος για αγωγούς χαλκού [27] Σχήµα 2.29: γ) Συνδετήρας παράλληλων αγωγών και δ) Συνδετήρας διακλάδωσης & παροχών συνεστραµµένου καλωδίου ΧΤ [27] Αλεξικέραυνα Κατά την πτώση κεραυνών πάνω στις εναέριες γραµµές ή στο έδαφος κοντά σε αυτές, αναπτύσσονται στους αγωγούς υπερτάσεις, που είναι επικίνδυνες για τις µονώσεις των γραµµών και των εγκαταστάσεων. Οι υπερτάσεις αυτές αντιµετωπίζονται µε τα αλεξικέραυνα (απαγωγείς υπερτάσεων). Τα αλεξικέραυνα συναντώνται σε διάφορους τύπους. Το διάκενο µεταξύ των ακίδων τους καθορίζεται από την τάση των γραµµών. Τα αλεξικέραυνα γειώνονται, έτσι ώστε να διοχετεύεται το κρουστικό ϱεύµα στο έδαφος. Σχήµα 2.30: Αλεξικέραυνο γραµµής Μ.Τ. Για την οµαλότερη προσγείωση των ϱευµάτων που προκαλούνται από τους κεραυνούς τοποθετείται µια αντίσταση R.[8] 44

45 2.7.6 Βραχίονες Στύλων (Τραβέρσες) και Πλαίσια Στη Μ.Τ. οι µονωτήρες στηρίζονται στους ϐραχίονες (ή τραβέρσες), όπως ϕαίνεται στο παρακάτω σχήµα : Σχήµα 2.31: Βραχίονες στη Μ.Τ. [15] Στη Μ.Τ. οι µονωτήρες τοποθετούνται κυρίως σε οριζόντια διάταξη. Στη Χ.Τ. οι µονωτήρες τοποθετούνται σε κατακόρυφη διάταξη. Οταν η απόσταση από τα σπίτια, καταστήµατα κλπ είναι µικρότερη από αυτή που καθο- ϱίζουν οι κανονισµοί τότε τοποθετούνται πλαίσια. Για τον ίδιο λόγο χρησιµοποιούνται και οι στυλίσκοι παροχής όπως ϕαίνεται στα παρακάτω σχήµατα : Σχήµα 2.32: Πλαίσια και στυλίσκοι στις γραµµές Χ.Τ. [15] 45

46 2.8 Υποσταθµοί ιανοµής Στους υποσταθµούς καταλήγουν οι γραµµές µέσης τάσης και µετατρέπουν τη µέση σε χαµηλή τάση. Από τους υποσταθµούς διανοµής αναχωρούν οι γραµµές χαµηλής τάσης, που καταλήγουν στους µετρητές ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών. Οι υποσταθµοί χαρακτηρίζονται από την ισχύ τους (που είναι το άθροισµα των ισχύων των µετασχηµατιστών τους) και διακρίνονται ανάλογα µε τον τόπο εγκατάστασης τους, σε εναέριους, επίγειους και υπόγειους. Η ϑέση εγκατάστασης καθορίζεται από τις ϑέσεις και το µέγεθος των ϕορτίων που ϑα εξυπηρετηθούν. Κάθε υποσταθµός χωρίζεται σε τρία κύρια τµήµατα που είναι : 1. Το τµήµα (ή κυψέλες) µέσης τάσης 2. Οι µετασχηµατιστές 3. Το τµήµα (ή κυψέλες) χαµηλής τάσης Εναέριοι Υποσταθµοί Λέγονται έτσι επειδή όλες οι εγκαταστάσεις τους, συµπεριλαµβανοµένων και των µετασχηµατιστών, ϐρίσκονται τοποθετηµένες πάνω σε στύλους. Οι εναέριοι υποσταθµοί εξυπηρετούν εναέρια δίκτυα µέσης και χαµηλής τάσης, αποτελούνται από ένα και πολύ σπάνια δύο µετασχηµατιστές µε συνολική ισχύ µέχρι 250 KVA. εν υπάρχουν στα κέντρα των πόλεων και είναι το πιο οικονοµικό είδος υποσταθµού. Η µορφή ενός τέτοιου υποσταθµού ϕαίνεται στο παρακάτω σχήµα (σχήµα 2.33). Η όλη κατασκευή στηρίζεται σε ένα ή δύο το πολύ στύλους ανάλογα µε το ϐάρος της, Η γραµµή µέσης τάσης στηρίζεται σε µονωτήρες τύπου κώδωνα, Μια διακλάδωση της ϕθάνει στον µετασχηµατιστή µέσω οργάνων προστασίας (αλεξικέραυνα και ασϕαλειοδιακόπτες) Μετά το µετασχηµατιστή η χαµηλή τάση οδηγείται σε ειδικό κιβώτιο µε ασϕάλειες και όργανα ελέγχου και στη συνέχεια ακολουθεί η γραµµή χαµηλής τάσης. Οι ϐλάβες τέτοιων υποσταθµών είναι πιο συχνές λόγω των καιρικών συνθηκών (π.χ. κεραυνοί) και έτσι χρειάζονται πιο συχνά επιθεώρηση και συντήρηση.[8] Σχήµα 2.33: Εναέριοι υποσταθµοί διανοµής [8] Στην παρακάτω εικόνα ϕαίνεται ένας πραγµατικός υποσταθµός (Υ/Σ 158) στην περιοχή της Πάτρας : 46

47 Σχήµα 2.34: Εναέριος υποσταθµός µε δύο στύλους οπλισµένου σκυροδέµατος (ϕωτογραφία : Μανόλης Ελληνας) Επίγειοι Υποσταθµοί Οι υποσταθµοί αυτοί εγκαθίστανται στην επιφάνεια του εδάφους, κατασκευάζονται για την εξυπηρέτηση µεγάλων σχετικά ισχύων ή όταν υπάρχουν λόγοι αισϑητικής ή ασϕάλειας. ιακρίνονται στους κλειστούς ή στεγασµένους και τους ανοικτούς επίγειους υποσταθµούς. Εξυπηρετούν τόσο εναέριες όσο και υπόγειες γραµµές. Οι στεγασµένοι επίγειοι υποσταθµοί τοποθετούνται είτε σε ειδικά κτίρια ή σε χώρους οικοδοµών διαρυθµισµένους κατάλληλα (Σχήµα 2.35). Οι χώροι που χρησιµοποιούνται για την εγκατάσταση των υποσταθµών, χωρίζονται συνήθως µε µεταλλικά πλέγµατα σε κυψέλες µέσης και χαµηλής τάσης, που σε αριθµό είναι διπλάσιες του αριθµού των µετασχηµατιστών του υποσταθµού. Εκτός των µετασχηµατιστών, οι εγκαταστάσεις περιλαµβάνουν τα όργανα µέτρησης, τα αλεξικέραυνα, τους αυτόµατους διακόπτες και τις ασϕάλειες. Σχήµα 2.35: Κλειστός επίγειος υποσταθµός σε ειδικό κτίριο (αριστερά) και κλειστός επίγειος υποσταθµός σε χώρο οικοδοµής (δεξιά) [8] Εκτός των κλασικών µονωτήρων ανάρτησης που αναφέρθηκαν προηγουµένως, στους επίγειους υποσταθµούς χρησιµοποιούνται και οι µονωτήρες διέλευσης, µια µορφή των οποίων ϕαίνεται στο σχήµα Αυτοί τοποθετούνται στον τοίχο του κτιρίου και στη µια πλευρά τους συνδέεται η γραµµή, ενώ στην άλλη, οι ακροδέκτες του µετασχηµατιστή, αφού προηγηθούν τα όργανα προστασίας. Αποτελούνται από µια πλάκα πορσελάνης, όπου ενώνονται οι δύο µονωτήρες (εσωτερικός και εξωτερικός), τα άκρα των οποίων συνδέονται µε µεταλλική ϱάβδο τοποθετηµένη εσωτερικά κατά τον άξονα των µονωτήρων. 47

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΑΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ε.Κ. Ε ΕΣΣΑΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙ ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι

Ι.Ε.Κ. Ε ΕΣΣΑΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙ ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Ι.Ε.Κ. Ε ΕΣΣΑΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙ ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γενικά για την Λογιστική Κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η ΡΑΕΚ θέτει και δημοσιεύει την παρούσα πρόταση ως προς τις αρχές και τη Μεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές δοκιµές σε καλώδια µέσης τάσης - ιαδικασίες επαλήθευσης και υπολογισµού αβεβαιότητας ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ηλεκτρικές δοκιµές σε καλώδια µέσης τάσης - ιαδικασίες επαλήθευσης και υπολογισµού αβεβαιότητας ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Ηλεκτρικές δοκιµές σε καλώδια µέσης τάσης - ιαδικασίες επαλήθευσης και

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα : «Στοιχεία Κλωστοϋφαντουργίας» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπός του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 14 / 10 / 2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 138.737 ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 71202 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Κεφ. 350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του 1994 18(Ι) του 1996 24(Ι) του 2007 63(Ι) του 2007 9(Ι) του 2012 199(I) του 2012 105(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΗΡ. Απ. Ιωαννίδης ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Τηλ. 2310954220 Αρ.Μελετης: 45 / 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ .1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Φτώχεια & Οικολογική Καταστροφή ΚΕΙΜΕΝΟ Είναι αναµφισβήτητο ότι το παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα έχει δηµιουργήσει πρωτοφανή πλούτο, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2006 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (Άρθρα 43-61 του Καταστατικού Χάρτη) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Κανονισµός ΓΕΝΙΚΑ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Στην αρχή της Τετραβίβλου του ο Πτολεμαίος, ο μεγάλος αστρονόμος και γεωγράφος του 2ου αιώνα μ.χ. διαιρεί την επιστήμη των άστρων σε δύο μέρη. Με σημερινούς όρους το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 184(Ι)/2002 Ο περί Σκύλων Νόµος του 2002, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟY

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟY ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟY ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3 Ο ΕΤΟΣ 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ. 2 ο ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-13

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ. 2 ο ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-13 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2 ο ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-13 ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ ΓΙΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φρύγανα, ο θησαυρός: ο πλούτος ενός ταπεινού οικοσυστήµατος

Φρύγανα, ο θησαυρός: ο πλούτος ενός ταπεινού οικοσυστήµατος Φρύγανα, ο θησαυρός: ο πλούτος ενός ταπεινού οικοσυστήµατος Βασίλης Καλογεράκης, Φυσικός(ΠΕ0401), 1 ο Νικηφόρειο Γυµνάσιο Καλύµνου Email: vkalogerak@sch.gr & vas.eud@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛ. Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 2 Β ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 7/12-02-2013 (αρ. πρωτ. 17 11γ/ο/5/8/12.02.2013/ΦΕΚ363Β/19-02-2013) 1 ΟΜΑ Α 1: ΟΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009 ΤΜΗΜΑ Α & Β Αρ.Πρωτ.Βαθμός Προτερ. Φ.251/ 154552 /B6 ΕΞ.

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ «Τροποποιηµένο Πρόγραµµα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης µε επιδότηση των εργοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός, ειδικές χρήσεις νερού 7 Άρθρο 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά παροχής δικαιώματα..7 Άρθρο 3 Σχέση του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 2014 Α1. Ο δοκιµιογράφος αναφέρεται στην έννοια του ανθρωπισµού. Αρχικά, παραδίδει τον ορισµό της έννοιας επιχειρώντας και µια διαχρονική προσέγγιση του όρου. Στη συνέχεια, περιγράφει τις ιδιότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΩΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 20ουΑΙΩΝΑ Διπλωματική Εργασία για το Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 1 ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2008-2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική εποχή Παρά τους διαρκείς πολέµους και το κλίµα σχετικής ανασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

Γενική τοποθέτηση για το σχέδιο ΓΠΧΣΑΑ

Γενική τοποθέτηση για το σχέδιο ΓΠΧΣΑΑ Γενική τοποθέτηση για το σχέδιο ΓΠΧΣΑΑ 1. Ο ΣΕΠΟΧ θεωρεί ότι, κατ αρχήν, η σύνταξη του σχεδίου του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ ή ΓΠ για συντοµία, στη συνέχεια)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÍÔÁÂÏÓ ÁÈÇÍÁ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÍÔÁÂÏÓ ÁÈÇÍÁ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. δ Α4. α Α5. γ ΘΕΜΑ Β ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1. Σχολικό βιβλίο σελ. 131: Θεωρία του αρβίνου Στο φυλογενετικό δέντρο των καµηλοπαρδάλεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Ιατρικά Έξοδα που µπορεί να καταβάλει η Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση:

1. Τα Ιατρικά Έξοδα που µπορεί να καταβάλει η Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση: Ιατρικά και Νοσοκοµειακά Έξοδα Οι Εργάτες που λαµβάνουν εβδοµαδιαίο επίδοµα αποζηµίωσης ίσως να δικαιούνται να πληρωθούν από την Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση (από εισπνοή σκόνης),

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7.1. Περιεχόμενο 1.Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα κατανοήσει το θέμα που εκφέρεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30/6/2009. Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/211 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα 30/6/2009. Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/211 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 30/6/2009 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/211 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔ & Μ.Ε Αριθμός Μελέτης : 3 Δήμος : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούνιος 2011) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόγραμμα Αλφαβητισμός, που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας

http://www.gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας ηµητρακόπουλος Γιώργος Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας Υποψήφιος Αιρετός ΠΥΣΠΕ / ΚΥΣΠΕ Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΙΑΛΕΞΗ #5 ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2013-14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Φυσικών Προσώπων Νέος Νόµος 4110/2013 ΠΑΛΑΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ Κλίµακα Άρθρου 9 του Ν. 2238/94 Εισήχθη µε το Νέο

Διαβάστε περισσότερα

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Η Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών παραδίδει το 14 ο στατιστικό τεύχος του έτους 2012, που εκπόνησε το. Η διάρθρωσή του γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15 ΕΡΓΟ: «ιαµόρφωση ανακατασκευή πεζοδροµίων στην.ε. Έδεσσας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΝ/ΠEΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ 4001360/2016 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MT Ή/ΚΑΙ XT Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΠΝ/ΠEΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ 4001360/2016 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MT Ή/ΚΑΙ XT Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Χανίων ΔΠΝ/ΠEΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ 4001360/2016 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MT Ή/ΚΑΙ XT Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1/7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εκτέλεση υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΦΗΜΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -

«Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΦΗΜΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι- Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100, +30 26710

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Εύα Κασάπη Ηράκλειο Κρήτης 2-7-2008 Η διαχείριση προσβάσεων είναι πολιτικές τεχνικές οδηγίες διαδικασίες που αποσκοπούν στην: Βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» *ΠΡΟΣΟΧΗ : O ΟΠΥ μετανομάστηκε σε ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Ιστορία ΙΙ». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελούν θεμελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Βιβλίο: «Εµπορικές Εταιρίες» Ν.Κ. Ρόκας Εισαγωγή 1 Η ιδιορρυθµία και η µοναδικότητα του δικαίου των ενώσεων προσώπων στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου συνίσταται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

«Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» µε δ.τ. «Epic Επενδυτικές Υπηρεσίες ΑΕΠΕΥ» Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση

«Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» µε δ.τ. «Epic Επενδυτικές Υπηρεσίες ΑΕΠΕΥ» Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση «Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» µε δ.τ. «Epic Επενδυτικές Υπηρεσίες ΑΕΠΕΥ» Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2010 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Π.Σ.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Π.Σ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Π.Σ. (Οµάδα Εργασίας σύµφωνα µε την 136/ 2005 απόφαση) Πρώτη Έκθεση Οµάδα Εργασίας: ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Ι. ΑΜ, πολεοδόµος

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 69/18-7-08)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 69/18-7-08) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Κ.Λ.Π ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

Βρήκαμε πολλά φυτά στο δάσος, αλλά και ήλιο, νερό, αέρα, έδαφος!

Βρήκαμε πολλά φυτά στο δάσος, αλλά και ήλιο, νερό, αέρα, έδαφος! Βρήκαμε πολλά φυτά στο δάσος, αλλά και ήλιο, νερό, αέρα, έδαφος! 27 28 3.1 Γνωρίζουμε τα μέρη των φυτών Αναγνώριση των διαφορετικών μερών των φυτών, ανάδειξη του ρόλου τους. Προτεινόμενα μέσα & υλικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Εταιρικές και Ενοποιηµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. Η ελληνική κυβέρνηση επαναβεβαιώνει το σχέδιό της να:

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. Η ελληνική κυβέρνηση επαναβεβαιώνει το σχέδιό της να: NON PAPER 24-02-2015 ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 1 ος πυλώνας: Αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης 4 ο κεφάλαιο εγγράφου προς Eurogroup: Ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΟΣ. Τι κάνουμε σε περίπτωση σεισμού

ΣΕΙΣΜΟΣ. Τι κάνουμε σε περίπτωση σεισμού ΣΕΙΣΜΟΣ Τι κάνουμε σε περίπτωση σεισμού ΣΕΙΣΜΟΣ «ΤΙ ΚΑΝΩ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΑΤ2 1o ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013 2014 ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΗΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΤΖΑΚΟΛΑΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκηνωτικές Σκέψεις

Κατασκηνωτικές Σκέψεις Κατασκηνωτικές Σκέψεις Αγαπητοί Γερόλυκοι, Στον καθένα και καθεµία Αρχηγό ξεχωριστά αξίζει ένα µεγάλο µπράβο γιατί για ένα ακόµα καλοκαίρι όπως τα τελευταία 101 χρόνια Λυκόπουλα, Πρόσκοποι, Ανιχνευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµος Κορδελιού-Ευόσµου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµος Κορδελιού-Ευόσµου Εύοσµος 12/10/201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΡ ΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Ανάπτυξης και ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού Ταχ. /νση: Π. Μελά 24, 6224 Εύοσµος Τηλ: 2313-302.100

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα