ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2006 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (Άρθρα του Καταστατικού Χάρτη) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Κανονισµός ΓΕΝΙΚΑ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία 3. Υποστήριξη φοιτητών 4. Υποχρεώσεις φοιτητών 5. Σπουδαστικό περιβάλλον 6. Προστασία προσωπικών δεδοµένων 7. Στοιχεία και πληροφορίες 8. Καταγγελία παραβάσεων 9. Υποβολή παραπόνων 10. Ελευθερία άποψης 11. Παροχή πιστοποιητικών 12. Τήρηση δεοντολογίας 13. Γνώση αδικηµάτων 14. Αποφυγή παρεµπόδισης λειτουργίας 15. Προστασία ατόµων 16. Προστασία περιουσίας 17. ιαγραφή φοιτητών 18. Παρακολούθηση µαθήµατος 1

2 19. Τίτλοι σπουδών 20. Προγράµµατα σπουδών ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 21. Κριτήρια εισαγωγής 22. Ενισχυτικά µαθήµατα 23. Μετεγγραφή φοιτητών 24. Εγγραφή φοιτητών και επιλογή µαθηµάτων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΠΙ ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 25. Παρακολούθηση µαθηµάτων 26. Αξιολόγηση φοιτητών 27. Επίδοση φοιτητών 28. ιαχείριση αποτελεσµάτων 29. Φοιτητής σε δοκιµασία 30. Προαγωγή φοιτητών 31. Αποφοίτηση φοιτητών ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 32. Εφαρµογή νοµοθεσίας 33. Σεβασµός ηθικών αξιών 34. Πειθαρχικός Έλεγχος 35. Παραπτώµατα ή/και ανάρµοστη συµπεριφορά 36. Πειθαρχικές ποινές 37. Πειθαρχική Επιτροπή 38. ιαδικασία πειθαρχικού ελέγχου 39. ιαδικασία ακρόασης 40. Έκδοση απόφασης 41. Υποβολή ένστασης 42. Καταχώριση καταδίκης 2

3 43. ικαίωµα Πανεπιστηµίου για πειθαρχικό έλεγχο 44. Επιβολή ποινής από δικαστήριο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 45. Εργοδότηση φοιτητών 46. ιαδικασία εργοδότησης 47. Ώρες εργασίας 3

4 ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2006 (Άρθρα του Καταστατικού Χάρτη) Η Προσωρινή ιοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστηµίου Frederick, µε βάση τα άρθρα 37 και 38 του περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµου και µε βάση τα άρθρα του Καταστατικού Χάρτη, εκδίδει τους πιο κάτω Εσωτερικούς Κανονισµούς ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος 1. Οι Κανονισµοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Frederick Εσωτερικοί Κανονισµοί του Ερµηνεία 2. (1) «Νόµος» σηµαίνει τον περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµο. «Συµβούλιο» σηµαίνει το Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου Frederick. (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στους Κανονισµούς αυτούς και δεν ερµηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόµος. Υποστήριξη φοιτητών 3. Το Πανεπιστήµιο παρέχει στους φοιτητές κάθε δυνατή υποστήριξη, ακαδηµαϊκή επίβλεψη και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδοµή για να µπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιστήµης και τεχνολογίας, ιδιαίτερα στον τοµέα της φοίτησής τους. 4

5 Υποχρεώσεις φοιτητών 4. (1) Το Πανεπιστήµιο αναµένει από τους φοιτητές να αφιερώνουν το χρόνο τους στη µάθηση και ειδικότερα στο αντικείµενο σπουδών που επέλεξαν και να συµβάλλουν στη βελτίωση του επιπέδου και της προσφοράς του. (2) Κάθε φοιτητής ενεργεί µέσα στα πλαίσια της σχετικής νοµοθεσίας, του Καταστατικού Χάρτη, καθώς και των σχετικών Εσωτερικών Κανονισµών. Σπουδαστικό περιβάλλον 5. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωµα να σπουδάζουν µέσα σε ένα δηµιουργικό περιβάλλον και να τους παρέχονται τα αναγκαία κίνητρα για συνεχή βελτίωση των σπουδών τους, ιδιαίτερα στο γνωστικό αντικείµενο της επιλογής τους. Προστασία προσωπικών δεδοµένων 6. Το Πανεπιστήµιο δεν µπορεί να παρέχει ή να δηµοσιοποιεί από το Αρχείο του προσωπικά στοιχεία του φοιτητή, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή του. Στοιχεία και πληροφορίες 7. Το Πανεπιστήµιο µπορεί να παρέχει στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται από τις αρµόδιες κρατικές αρχές, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Καταγγελία παραβάσεων 8. (1) Το Πανεπιστήµιο επιφυλάσσει το δικαίωµα να καταγγέλλει στις αρµόδιες κρατικές αρχές παράβαση της νοµοθεσίας µέσα στους χώρους του. (2) Το δικαίωµα αυτό ασκείται µόνο από τον Πρύτανη ή από εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο του Πανεπιστηµίου. Υποβολή παραπόνων 9. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν τα παράπονά τους, ακαδηµαϊκής ή άλλης φύσης, τα οποία πρέπει να τυγχάνουν αντικειµενικής 5

6 εξέτασης και να επιλύονται στο µέτρο του δυνατού. Ελευθερία άποψης 10. Τα δικαιώµατα της ελεύθερης σκέψης και της ελεύθερης έκφρασης κατοχυρώνονται. Παροχή πιστοποιητικών 11. Το Πανεπιστήµιο οφείλει να παρέχει στον κάθε φοιτητή, εάν το ζητήσει, πιστοποιηµένα αντίγραφα σπουδών, αναλυτική βαθµολογία, και γενικότερα έγγραφη πιστοποίηση στοιχείων που σχετίζονται µε τη φοιτητική του ιδιότητα, έναντι καταβολής των εκάστοτε ισχυόντων ειδικών τελών. Τήρηση δεοντολογίας 12. Οι φοιτητές πρέπει να σέβονται την ακαδηµαϊκή δεοντολογία και την πνευµατική εργασία των άλλων. Γνώση αδικηµάτων 13. Γίνεται γνωστό στους φοιτητές ότι η χρήση δόλου, η πλαστογράφηση εγγράφων και η παραποίηση πληροφοριών αποτελούν αξιόποινες πράξεις. Αποφυγή παρεµπόδισης λειτουργίας 14. Οι φοιτητές δεν πρέπει να παρεµποδίζουν µε κανένα τρόπο την οµαλή λειτουργία του Πανεπιστηµίου, όπως για παράδειγµα την παρεµπόδιση της διδασκαλίας, του έργου των υπηρεσιών υποστήριξης και άλλων συναφών θεµάτων. Προστασία ατόµων 15. Οι φοιτητές δεν πρέπει να απειλούν ή να θέτουν σε κίνδυνο τη σωµατική ακεραιότητα ατόµων - µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας ή επισκεπτών - που βρίσκονται στο χώρο του Πανεπιστηµίου. 6

7 Προστασία περιουσίας 16. Οι φοιτητές προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία του Πανεπιστηµίου και αποφεύγουν µε πράξεις ή παραλείψεις τους να προκαλούν ζηµιές ή/και καταστροφές τους. ιαγραφή φοιτητών 17. Το Πανεπιστήµιο µπορεί να διαγράψει φοιτητή λόγω αποδειγµένης αδυναµίας του να ανταποκριθεί στα ακαδηµαϊκά επίπεδα ή λόγω διάπραξης πειθαρχικού αδικήµατος. Παρακολούθηση µαθήµατος 18. Οποιοσδήποτε φοιτητής µπορεί να παρακολουθήσει οποιοδήποτε µάθηµα στο οποίο δεν έχει εγγραφεί, αφού εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του Προέδρου του Τµήµατος και του υπεύθυνου µέλους του ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού: Νοείται ότι η παρακολούθηση δεν καταχωρίζεται στο µητρώο του φοιτητή. ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τίτλοι σπουδών 19. Το Πανεπιστήµιο απονέµει τους πιο κάτω τίτλους σπουδών: (α) Τίτλος πρώτου κύκλου / Πτυχίο. Τίτλος δευτέρου κύκλου / Μάστερ (γ) Τίτλος τρίτου κύκλου / ιδακτορικό 7

8 Προγράµµατα σπουδών 20. (1) Τα προγράµµατα σπουδών συνάδουν: (α) µε τους διακηρυγµένους σκοπούς και στόχους του Πανεπιστηµίου, και µε τον τίτλο σπουδών σε σχέση µε το επίπεδο και το γνωστικό αντικείµενο. (2) Το πρόγραµµα σπουδών είναι το σύνολο των µαθηµάτων ή/και άλλης εργασίας που πρέπει να συµπληρώσει κάθε φοιτητής για να αποκτήσει τον τίτλο σπουδών για τον οποίο έχει εγγραφεί. (3) Τα προσφερόµενα µαθήµατα διακρίνονται σε: (α) υποχρεωτικά µαθήµατα, που καθορίζονται από το Τµήµα, ανάλογα µε το πρόγραµµα σπουδών του φοιτητή. περιορισµένης επιλογής µαθήµατα, που καθορίζονται από το Τµήµα από τα οποία ο φοιτητής υποχρεώνεται να επιλέξει συγκεκριµένο αριθµό µαθηµάτων. και (γ) ελεύθερης επιλογής µαθήµατα, στα οποία περιλαµβάνονται όλα τα µαθήµατα που προσφέρονται στο Πανεπιστήµιο. (4) Τα προγράµµατα σπουδών αφορούν: (α) πτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές, διεπιστηµονικά προγράµµατα, και 8

9 (γ) διατµηµατικά προγράµµατα (5) (α) Για κάθε πρόγραµµα ο Πρόεδρος του Τµήµατος ορίζει Συντονιστή από τα µέλη του Συµβουλίου του Τµήµατος. Για κάθε διατµηµατικό πρόγραµµα οι Πρόεδροι των εµπλεκόµενων Τµηµάτων ορίζουν Συντονιστή από τα µέλη των Συµβουλίων των εµπλεκόµενων Τµηµάτων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Κριτήρια Εισαγωγής 21. (1) Η εισαγωγή οποιουδήποτε φοιτητή στο Πανεπιστήµιο, πραγµατοποιείται µε την εγγραφή του στο Αρχείο Φοιτητών, το οποίο τηρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42 του περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµου. (2) Οι φοιτητές εισάγονται µε αυστηρή εφαρµογή των κριτηρίων εισαγωγής και ως ελάχιστο προσόν εισαγωγής απαιτείται: (α) απολυτήριο αναγνωρισµένου εκπαιδευτικού ιδρύµατος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εξαετούς, τουλάχιστον, διάρκειας, ή προσόν ισότιµο ή αντίστοιχο του πιο πάνω απολυτηρίου, ανεξάρτητα αν αυτό αποκτήθηκε στη ηµοκρατία ή στο εξωτερικό. (3) Για την εγγραφή φοιτητή στο Αρχείο Φοιτητών για παρακολούθηση προγράµµατος µεταπτυχιακού επιπέδου πρώτου κύκλου, απαιτείται πτυχίο πανεπιστηµίου ή άλλο αναγνωρισµένο ισοδύναµο προσόν. (4) Για την εγγραφή φοιτητή στο Αρχείο Φοιτητών για παρακολούθηση 9

10 προγράµµατος µεταπτυχιακού επιπέδου δεύτερου κύκλου / διδακτορικό, απαιτείται πτυχίο πανεπιστηµίου µεταπτυχιακού επιπέδου, πρώτου κύκλου, ή άλλο αναγνωρισµένο ισοδύναµο προσόν. (5) Το Πανεπιστήµιο παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για να βεβαιώνεται ότι κατά την εγγραφή φοιτητή στο Αρχείο Φοιτητών πληρούνται οι προϋποθέσεις των εδαφίων (2), (3), ή (4) πιο πάνω, ανάλογα µε την περίπτωση, και ότι τα προσόντα που ο φοιτητής παρουσιάζει δεν είναι πλαστά ή παραπλανητικά. Ενισχυτικά µαθήµατα 22. (1) Η κάθε Σχολή ορίζει τα γνωστικά αντικείµενα, (όπως π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, µαθηµατικά, αγγλικά, κ.ά.) των οποίων η επαρκής γνώση θεωρείται απαραίτητη για την εισαγωγή ενός φοιτητή στα προγράµµατα που προσφέρει. (2) Η κάθε Σχολή διοργανώνει διαγνωστικές εξετάσεις, όταν κρίνεται σκόπιµο, για τα γνωστικά αντικείµενα που αφορούν το εδάφιο (1) πιο πάνω, στις οποίες παρακάθονται όλοι οι νεοεισερχόµενοι φοιτητές, πριν από την εγγραφή τους στο πρόγραµµα της επιλογής τους. (3) Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα των διαγνωστικών εξετάσεων, οι νεοεισερχόµενοι φοιτητές: (α) εγγράφονται κανονικά στα µαθήµατα του πρώτου εξαµήνου, εγγράφονται κανονικά στα µαθήµατα του πρώτου εξαµήνου, µε ταυτόχρονη υποχρέωση ανάληψης ενισχυτικών µαθηµάτων που αφορούν τα γνωστικά αντικείµενα στα οποία έχουν διαπιστωθεί αδυναµίες, 10

11 (γ) εγγράφονται σε µαθήµατα που δεν επηρεάζονται από τυχόν αδυναµίες των γνωστικών αντικειµένων που αφορούν το εδάφιο (1) πιο πάνω, µε ταυτόχρονη υποχρέωση ανάληψης ενισχυτικών µαθηµάτων που αφορούν τα γνωστικά αντικείµενα στα οποία έχουν διαπιστωθεί οι αδυναµίες, (δ) εγγράφονται µόνο σε προπαρασκευαστικά µαθήµατα χωρίς ένταξη στο πρόγραµµα σπουδών. Μετεγγραφή φοιτητών 23. (1) Επιτρέπεται η µετεγγραφή φοιτητών από άλλα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και η σχετική αίτηση µελετάται για κάθε περίπτωση. (2) Απαραίτητη προϋπόθεση για τη µετεγγραφή φοιτητή είναι η ικανοποίηση των κριτηρίων που απαιτούνται από το Πανεπιστήµιο για εισδοχή, καθώς και η ικανοποιητική επίδοση του φοιτητή στο ίδρυµα από το οποίο προέρχεται, και σε σχέση µε τις απαιτήσεις του προγράµµατος στο οποίο ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να µετεγγραφεί. (3) Φοιτητής ο οποίος έχει µετεγγραφεί από άλλο ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς µαθήµατα που ισοδυναµούν µε τουλάχιστον (30) διδακτικές µονάδες του προγράµµατος στο οποίο έχει µετεγγραφεί, για να µπορεί να αποφοιτήσει. Εγγραφή φοιτητών και επιλογή µαθηµάτων 24. (1) (α) Ο κανονικός αριθµός των Ευρωπαϊκών ιδακτικών Μονάδων (Ε..Μ.) για κάθε έτος προγράµµατος σπουδών, που δικαιούται να εγγραφεί κάθε φοιτητής είναι εξήντα (60). 11

12 Κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα φοίτησης πάνω σε µερική βάση, σε τέτοια περίπτωση όµως, ο φοιτητής υποχρεώνεται να εγγραφεί για λιγότερες από τα δυο τρίτα (2/3) των προβλεπόµενων για κάθε χρόνο Ε..Μ. (2) (α) Η διαδικασία και άλλες πληροφορίες σχετικά µε τις εγγραφές παρατίθενται στον Οδηγό Σπουδών ή/και σε εγκυκλίους της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας του Πανεπιστηµίου. Οι εγγραφές των φοιτητών και η επιλογή µαθηµάτων πραγµατοποιούνται στη διάρκεια των δύο εβδοµάδων που προηγούνται της έναρξης των µαθηµάτων: Νοείται ότι οι φοιτητές µπορούν να εγγραφούν µετά την παρέλευση των δύο εβδοµάδων, αφού εξασφαλίσουν προς τούτο ειδική άδεια από τον Πρόεδρο του Τµήµατος και καταβάλουν το ισχύον ειδικό τέλος. (3) (α) Ύστερα από έγκριση του Συντονιστή του Προγράµµατος ή του Προέδρου του Τµήµατος, επιτρέπεται σε φοιτητές να εγγραφούν σε πρόσθετα µαθήµατα, στο διάστηµα των δύο πρώτων εβδοµάδων του κάθε εξαµήνου. Ύστερα από έγκριση του Συντονιστή του Προγράµµατος ή του Προέδρου του Τµήµατος, επιτρέπεται σε φοιτητές να διαγραφούν από συγκεκριµένα µαθήµατα στο διάστηµα των τριών πρώτων εβδοµάδων του κάθε εξαµήνου. 12

13 Νοείται ότι το µάθηµα, από το οποίο διαγράφεται ο φοιτητής, στη διάρκεια των τριών πρώτων εβδοµάδων του οποιουδήποτε εξαµήνου, δεν καταχωρίζεται στο µητρώο του φοιτητή. (γ) Ύστερα από έγκριση του Συντονιστή του Προγράµµατος ή του Προέδρου του Τµήµατος, επιτρέπεται σε φοιτητές να διαγραφούν από συγκεκριµένα µαθήµατα στη διάρκεια της τέταρτης και της πέµπτης εβδοµάδας του κάθε εξαµήνου. Νοείται ότι για το µάθηµα, από το οποίο διαγράφεται ο φοιτητής, στη διάρκεια της τέταρτης και της πέµπτης εβδοµάδας του οποιουδήποτε εξαµήνου, θα καταχωρίζεται στο µητρώο του φοιτητή η επίσηµη εγκατάλειψη του µαθήµατος (γράµµα W ). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΠΙ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Παρακολούθηση µαθηµάτων 25. Οι φοιτητές αναµένονται να συµµετέχουν ανελλιπώς σε όλες τις δραστηριότητες των µαθηµάτων που παρακολουθούν (π.χ., διαλέξεις, εργαστήρια, κτλ.). Το κάθε Τµήµα διατηρεί το δικαίωµα να απαγορεύσει τη συµµετοχή στις τελικές εξετάσεις των φοιτητών εκείνων που συστηµατικά απέχουν από τις δραστηριότητες των µαθηµάτων που παρακολουθούν. Αξιολόγηση φοιτητών 26. (1) (α) Ο τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης του φοιτητή για κάθε µάθηµα καθορίζεται στην περιγραφή του µαθήµατος στον Οδηγό Σπουδών του Τµήµατος. Η αξιολόγηση περιλαµβάνει τελική εξέταση. Μπορεί επίσης να περιλαµβάνει ενδιάµεσες εξετάσεις, κατ' οίκον εργασία, εργαστηριακές ασκήσεις, ατοµικές ή οµαδικές 13

14 εργασίες, κατάθεση διπλωµατικής εργασίας, συµµετοχή σε ερευνητικά ή άλλα προγράµµατα. Η βαρύτητα των διαφόρων τρόπων αξιολόγησης για τον υπολογισµό της τελικής βαθµολογίας, καθορίζεται στην περιγραφή του µαθήµατος στον Οδηγό Σπουδών του Τµήµατος και ανακοινώνεται στους φοιτητές πριν από την έναρξη των µαθηµάτων από τον υπεύθυνο του µαθήµατος. (γ) Οι φοιτητές έχουν την ευθύνη να παρουσιάζουν εργασία για αξιολόγηση η οποία είναι προϊόν δικής τους προσπάθειας (εξαιρουµένων των περιπτώσεων οµαδικής εργασίας). Οι φοιτητές οφείλουν επίσης στις εξετάσεις να συµµορφώνονται µε τον κώδικα έντιµης συµπεριφοράς. (δ) Η ελάχιστη βαθµολογία που απαιτείται για να θεωρείται ότι ένας φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ένα µάθηµα είναι το 50%. (2) (α) Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, ο φοιτητής παρακάθεται σε τελικές γραπτές εξετάσεις για όσα από τα µαθήµατα στα οποία έχει εγγραφεί, απαιτείται τελική γραπτή εξέταση. Ο υπεύθυνος του µαθήµατος ενηµερώνει από πριν τους φοιτητές για οποιαδήποτε τυχόν βοηθήµατα µπορούν να χρησιµοποιήσουν στην εξέταση. (γ) εν επιτρέπεται σε φοιτητή να προβαίνει σε λογοκλοπή, αντιγραφή, ή πλαστοπροσωπία, ή να συγκατατίθεται για πλαστοπροσωπία, και άλλα παρόµοια. 14

15 (3) (α) Κάθε φοιτητής δικαιούται να ζητήσει επανεξέταση της βαθµολογίας του αν αισθάνεται ότι αδικήθηκε ή αν θεωρεί ότι αυτή ήταν αποτέλεσµα λάθους ή παράλειψης. Σε τέτοια περίπτωση, ο φοιτητής υποβάλλει γραπτό αίτηµα στον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας µέσα σε επτά µέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων της συγκεκριµένης εξέτασης. (γ) Η επανεξέταση γίνεται σύµφωνα µε ειδικό κανονισµό για επανεξέταση. Επίδοση φοιτητών 27. (1) Ο τελικός βαθµός κάθε µαθήµατος στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής περιόδου απεικονίζεται µε γράµµα του αλφαβήτου, όπως παρατίθεται πιο κάτω: Αριθµητική Αντιστοιχία µε Γράµµα Χαρακτηρισµός βαθµολογία Σ.Σ.Μ.Ο.Β Α Άριστα Β C D E FX F Ι NC Λίαν Καλώς Καλώς Ανεπιτυχής Ασυµπλήρωτο µάθηµα Επιτυχής χωρίς διδακτικές µονάδες 15

16 P Επιτυχής συµπλήρωση µη βαθµολογούµενου µαθήµατος W Επίσηµη εγκατάλειψη µαθήµατος (2) (α) Φοιτητής που έχει αποτύχει και βαθµολογηθεί µε «FX» σε οποιοδήποτε µάθηµα, έχει τη δυνατότητα νέας εξέτασης, όχι αργότερα από τρεις εβδοµάδες µετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. Νοείται ότι: (ι) εάν ο φοιτητής επιτύχει στην επαναληπτική εξέταση, τότε βαθµολογείται µε «Ε». (ιι) εάν ο φοιτητής αποτύχει και στην επαναληπτική εξέταση, τότε βαθµολογείται µε «F». (ιιι) εάν το µάθηµα στο οποίο ο φοιτητής έχει βαθµολογηθεί µε «FX» είναι προαπαιτούµενο άλλου µαθήµατος, τότε κατοχυρώνεται το προαπαιτούµενο. Φοιτητής που έχει αποτύχει ή βαθµολογηθεί µε «F» σε οποιοδήποτε µάθηµα, υποχρεώνεται να επανεγγραφεί σε αυτό. (γ) Οποιοσδήποτε φοιτητής δικαιούται να επανεγγραφεί σε µάθηµα που έχει ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς, για να βελτιώσει τη βαθµολογία του. Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση καταχωρίζεται ο τελευταίος τελικός βαθµός που εξασφαλίζει. 16

17 (3) (α) Η επίδοση του φοιτητή για ένα εξάµηνο απεικονίζεται µε το Σταθµικό Μέσο Όρο Βαθµολογίας (Σ.Μ.Ο.Β.) και η γενική επίδοσή του, σε οποιοδήποτε σηµείο των σπουδών του, µε το Συγκεντρωτικό Σταθµικό Μέσο Όρο Βαθµολογίας (Σ.Σ.Μ.Ο.Β.). Για υπολογισµό του Σ.Μ.Ο.Β. και του Σ.Σ.Μ.Ο.Β. χρησιµοποιείται το γινόµενο του πολλαπλασιασµού της αντιστοιχίας βαθµού µε τον αριθµό των διδακτικών µονάδων του µαθήµατος (Γ.Α.Β..). (γ) Ο Σ.Μ.Ο.Β. για ένα εξάµηνο ισοδυναµεί µε το άθροισµα των Γ.Α.Β.. διαιρούµενο µε το άθροισµα των διδακτικών µονάδων των µαθηµάτων που έχει εγγραφεί ο φοιτητής στο εξάµηνο αυτό. (δ) Ο Σ.Σ.Μ.Ο.Β. ισοδυναµεί µε το άθροισµα των Γ.Α.Β.. διαιρούµενο µε το άθροισµα των διδακτικών µονάδων των µαθηµάτων που έχει εγγραφεί ο φοιτητής µέχρι το τέλος συγκεκριµένου εξαµήνου ή συγκεκριµένης περιόδου. (ε) Όταν φοιτητής επανεγγραφεί σε µάθηµα, για τον υπολογισµό του Σ.Μ.Ο.Β. και του Σ.Σ.Μ.Ο.Β. χρησιµοποιείται µόνον ο τελευταίος βαθµός του µαθήµατος που έχει εξασφαλίσει ο φοιτητής. (ζ) Οι διδακτικές µονάδες µαθήµατος στο οποίο φοιτητής έχει βαθµολογηθεί µε «FX» δε λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό του Σ.Σ.Μ.Ο.Β. (4) (α) Η επίδοση ενός µαθήµατος χαρακτηρίζεται µε «Ι» (ασυµπλήρωτο µάθηµα) µόνο σε περίπτωση που φοιτητής, του οποίου η γενική επίδοση µέχρι το συγκεκριµένο χρόνο φοίτησης κρίνεται αποδεκτή, αδυνατεί να συµπληρώσει το συγκεκριµένο µάθηµα είτε για λόγους υγείας είτε για λόγους υπεράνω της θελήσεώς του. 17

18 οι διδακτικές µονάδες ασυµπλήρωτου µαθήµατος δε λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό του Σ.Σ.Μ.Ο.Β. Ο φοιτητής όµως πρέπει να συµπληρώσει το µάθηµα στο αµέσως επόµενο εξάµηνο που προσφέρεται. ιαχείριση αποτελεσµάτων 28. (1) (α) Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων, αφού µελετηθούν από τον Πρόεδρο του Τµήµατος και τον καθηγητή του µαθήµατος, υποβάλλονται στο Συµβούλιο του Τµήµατος. στη συζήτηση του θέµατος το Συµβούλιο του Τµήµατος καλεί, κατά την κρίση του, και τον υπεύθυνο του µαθήµατος αν δεν είναι µέλος του Συµβουλίου. (γ) τα τελικά αποτελέσµατα υποβάλλονται από το Συµβούλιο του Τµήµατος στη Σύγκλητο για επικύρωση. (2) (α) Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων πρέπει να υποβάλλονται µέσα στον καθορισµένο χρόνο στο Γραφείο του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας και να δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου µε τον κωδικό του φοιτητή. Το Πανεπιστήµιο µπορεί να µην περιλάβει τα αποτελέσµατα φοιτητή ο οποίος δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις. Φοιτητής σε δοκιµασία 29. (1) Σε περίπτωση που η βαθµολογία (Σ.Σ.Μ.Ο.Β.) µετά το τέλος του εξαµήνου, οποιουδήποτε φοιτητή, είναι χαµηλότερη από το 6.0, τότε αυτός τίθεται σε δοκιµασία. 18

19 Νοείται ότι ο φοιτητής απαλλάσσεται από τη δοκιµασία όταν η βαθµολογία του εξαµήνου (Σ.Μ.Ο.Β.) και η συγκεντρωτική βαθµολογία επανέλθει σε (Σ.Σ.Μ.Ο.Β.) 6.0 ή και περισσότερο. (2) Σε περίπτωση που ο φοιτητής συνεχίζει, για περισσότερα του ενός εξάµηνα, να έχει συγκεντρωτική βαθµολογία (Σ.Σ.Μ.Ο.Β.) κάτω του 6.0, τότε αυτός µπορεί να τεθεί: (α) σε συνεχή δοκιµασία, ή σε συνεχή δοκιµασία µε περιορισµό στον αριθµό των Ε..Μ. που δικαιούται να εγγραφεί (µέχρι 20 Ε..Μ. εάν το Σ.Σ.Μ.Ο.Β. είναι κάτω του 5.0 ή µέχρι 25 Ε..Μ. εάν το Σ.Σ.Μ.Ο.Β. είναι µεγαλύτερο του 5.0 και κάτω του 6.0), ή (γ) σε αναστολή φοίτησης ή (δ) σε διαγραφή Προαγωγή φοιτητών 30. (1) Το έτος σπουδών του κάθε φοιτητή προσδιορίζεται από το συνολικό αριθµό Ε..Μ. που έχει συσσωρεύσει. (2) Για να προαχτεί ένας φοιτητής στο επόµενο έτος σπουδών, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς µαθήµατα που ισοδυναµούν µε τουλάχιστον 75% των Ε..Μ. που αντιστοιχούν στο παρόν έτος σπουδών. εδοµένου ότι ο κανονικός φόρτος εργασίας για κάθε χρόνο είναι 60 Ε..Μ, το έτος σπουδών ενός φοιτητή καθορίζεται µε βάση το πιο κάτω πίνακα: 19

20 Έτος Σπουδών Αριθµός Ευρωπαϊκών ιδακτικών Μονάδων Αποφοίτηση φοιτητών 31. (1) Για αποφοίτηση απαιτείται: (α) Ο φοιτητής να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα µαθήµατα που απαιτούνται από το Πρόγραµµα Σπουδών, να έχει τουλάχιστον το 50% του Σ.Σ.Μ.Ο.Β. (δηλαδή 5.0 ή περισσότερο). (2) Ο χαρακτηρισµός ο οποίος αναγράφεται στο πτυχίο για τη γενική επίδοση του φοιτητή είναι ο ακόλουθος: Άριστα ( ) Λίαν Καλώς ( ) Καλώς ( ) (3) Η µέγιστη διάρκεια σπουδών για κάθε φοιτητή ο οποίος φοιτά σε πλήρη βάση είναι: (α) ύο χρόνια για µονοετή προγράµµατα Τέσσερα χρόνια για διετή προγράµµατα 20

21 (γ) Πέντε χρόνια για τριετή προγράµµατα (δ) Έξι χρόνια για τετραετή προγράµµατα (5) Η µέγιστη διάρκεια σπουδών για κάθε φοιτητή ο οποίος φοιτά σε µερική βάση είναι η διπλάσια της πλήρους. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Εφαρµογή νοµοθεσίας 32. Κάθε φοιτητής αναµένεται να σέβεται και να εφαρµόζει τη σχετική µε το Πανεπιστήµιο Νοµοθεσία και κατ' επέκταση τους Κανονισµούς και τις οποιεσδήποτε αποφάσεις και γραπτές ή προφορικές οδηγίες που απορρέουν από αυτή. Σεβασµός ηθικών αξιών 33. Οι φοιτητές αναµένεται επίσης να ενεργούν υπεύθυνα, µε τιµιότητα και να σέβονται τις ηθικές αξίες και γενικότερα την πανεπιστηµιακή δεοντολογία. Πειθαρχικός Έλεγχος 34. Κάθε φοιτητής υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από Πειθαρχική Επιτροπή που διορίζει η Σύγκλητος. Παραπτώµατα ή/και ανάρµοστη συµπεριφορά 35. (1) Aπρεπής ή/και ανάρµοστη συµπεριφορά η οποία εκθέτει και υποβιβάζει τη φήµη του ιδρύµατος, όπως: (α) Η σκαιά και ανοίκεια συµπεριφορά προς οποιοδήποτε µέλος της πανεπιστηµιακής κοινότητας ή µέλος συλλογικού οργάνου του Πανεπιστηµίου, 21

22 η λογοκλοπή, πλαστοπροσωπία, αντιγραφή ή διευκόλυνση για αντιγραφή σε γραπτές εξετάσεις, παραβίαση του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, εξαπάτηση, κλοπή, (γ) η αδικαιολόγητη πράξη ή παράλειψη που οδηγεί σε απώλεια, πρόκληση ζηµιάς ή καταστροφή περιουσιακών στοιχείων του Πανεπιστηµίου, (δ) η απειλή χρήσης βίας, (ε) η χρήση βίας, (στ) η καταδίκη από δικαστήριο για διάπραξη ποινικού αδικήµατος, (ζ) η παρεµπόδιση των δραστηριοτήτων και γενικά της οµαλής λειτουργίας του Πανεπιστηµίου, όπως είναι η παρεµπόδιση διδακτικού ή ερευνητικού έργου, διατάραξη τάξης και άλλες παρόµοιες ενέργειες, (η) η παρεµπόδιση ή αντίσταση προς τις αρχές ή τα όργανα του Πανεπιστηµίου στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, (θ) η πλαστογράφηση ή παραποίηση τίτλων σπουδών, εγγράφων ή αρχείων, η συνεργία στη διάπραξη των παραπτωµάτων αυτών, (ι) η παράβαση της νοµοθεσίας και των Κανονισµών καθώς και των σχετικών αποφάσεων ή και οδηγιών των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστηµίου. Πειθαρχικές ποινές 36. πει Οι πειθαρχικές ποινές και κυρώσεις που επιβάλλονται, ανάλογα µε τη φύση και 22

23 τη βαρύτητα του αδικήµατος, περιλαµβάνουν: (α) Προφορική επίπληξη, γραπτή επίπληξη, (γ) χρηµατική αποζηµίωση για αποκατάσταση ζηµιών ή απώλειας περιουσιακών στοιχείων, δ) προσφορά εργασίας χωρίς αµοιβή στους χώρους του Πανεπιστηµίου, (ε) αναστολή δικαιωµάτων ή και προνοµίων (ακύρωση υποτροφίας κτλ.), (στ) αποβολή για περίοδο ως δυο ακαδηµαϊκά εξάµηνα, (ζ) αποβολή µε αναστολή µέχρι δυο χρόνια, (η) διαγραφή από το Πανεπιστήµιο, Πειθαρχική Επιτροπή 37. (1) (α) Συγκροτείται επταµελής Πειθαρχική Επιτροπή, για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου. (γ) η Σύγκλητος διορίζει τον Πρόεδρο και τα τρία µέλη ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού. η θητεία των µελών της Πειθαρχικής Επιτροπής είναι τριετής. (2) Η Πειθαρχική Επιτροπή απαρτίζεται από: (α) Έναν Καθηγητή, ως Πρόεδρο. 23

24 τρία µέλη ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού. (γ) δυο φοιτητές που ορίζονται από τη Φοιτητική Ένωση. και (δ) τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας. (3) Η Πειθαρχική Επιτροπή έχει το δικαίωµα να υποβάλλει εισηγήσεις στη Σύγκλητο για οποιαδήποτε θέµατα έχουν σχέση µε την πειθαρχία των φοιτητών. (4) Η Πειθαρχική Επιτροπή µπορεί να παραπέµπει µικρά πειθαρχικά παραπτώµατα στο Συµβούλιο του Τµήµατος για εκδίκαση. Σε τέτοια περίπτωση, το Συµβούλιο του Τµήµατος µπορεί να επιβάλει µόνο την ποινή της προφορικής ή της γραπτής επίπληξης, διαφορετικά το θέµα επανέρχεται στην Πειθαρχική Επιτροπή. ιαδικασία πειθαρχικού ελέγχου 38. (1) Για την έναρξη της διαδικασίας πειθαρχικού ελέγχου απαιτείται η υποβολή γραπτής καταγγελίας στον Πρόεδρο του οικείου Τµήµατος ή τον Κοσµήτορα της οικείας Σχολής, ή τον Αντιπρύτανη ή τον Πρύτανη. (2) (α) Τα όργανα που αναφέρονται στην παράγραφο (1) του Κανονισµού αυτού, µελετούν την καταγγελία και αποφασίζουν εάν, κατά την κρίση τους, θα παραπέµψουν το θέµα στην Πειθαρχική Επιτροπή. σε περίπτωση που τα όργανα αυτά κρίνουν ότι δεν υπάρχει εκ πρώτης όψεως υπόθεση, οφείλουν να ενηµερώσουν το ιεραρχικά ανώτερο όργανο. και 24

25 (γ) η απόφαση του Πρύτανη είναι τελεσίδικη απόφαση για το τι πρέπει να γίνει. (2) (α) Η Πειθαρχική Επιτροπή έχει το δικαίωµα να παραπέµψει την υπόθεση στο Συµβούλιο του Τµήµατος αν, εκ πρώτης όψεως, κρίνει ότι οι προβλεπόµενες ποινές σε περίπτωση καταδίκης δεν είναι βαρύτερες από εκείνες της προφορικής ή της γραπτής επίπληξης. σε τέτοια περίπτωση το Συµβούλιο του Τµήµατος, αφού ενηµερώσει τον καταγγελλόµενο και του παράσχει την ευκαιρία να υπερασπίσει τον εαυτό του, αποφασίζει αν θα προχωρήσει το ίδιο στην εκδίκαση ή θα παραπέµψει το θέµα και πάλι στην Πειθαρχική Επιτροπή. (γ) αν το Συµβούλιο του Τµήµατος προχωρήσει σε ακρόαση ακολουθεί διαδικασία ανάλογη µε αυτήν που αναφέρεται στον Κανονισµό 39 των Κανονισµών αυτών, εξαιρουµένων των προνοιών των παραγραφών (3) και (4). ιαδικασία ακρόασης 39. (1) Η Πειθαρχική Επιτροπή προχωρεί στην εκδίκαση µιας καταγγελίας, αφού πρώτα διατυπώσει την κατηγορία και ενηµερώσει τον καταγγελλόµενο. (2) (α) Η Πειθαρχική Επιτροπή ειδοποιεί γραπτώς τον καταγγελλόµενο επτά τουλάχιστον µέρες πριν από την ηµεροµηνία της ακρόασης. αν χωρίς εύλογη αιτία ο καταγγελλόµενος δεν εµφανιστεί, η ακρόαση συνεχίζεται. 25

26 (3) Η Πειθαρχική Επιτροπή δικαιούται να καλέσει µάρτυρες ή να αποδεχτεί έγγραφη µαρτυρία: Νοείται ότι ο κατηγορούµενος δικαιούται να καλέσει µάρτυρες, αφού προηγουµένως δώσει τα ονόµατα αυτών που θα κληθούν πριν από την έναρξη της ακρόασης. (4) Στην ακρόαση, ο καταγγελλόµενος δικαιούται να συνοδεύεται από τον ακαδηµαϊκό του σύµβουλο: Νοείται ότι οι δυο πλευρές έχουν το δικαίωµα να καλέσουν νοµικούς σύµβουλους. (5) Η Πειθαρχική Επιτροπή µπορεί: (α) Να απαλλάξει τον κατηγορούµενο, να βρει ένοχο τον κατηγορούµενο για όλα ή µερικά από τα αδικήµατα για τα οποία κατηγορείται, και να επιβάλει την προσήκουσα ποινή. (6) Στην ακρόαση τηρούνται λεπτοµερή πρακτικά. Έκδοση απόφασης 40. Η Πειθαρχική Επιτροπή εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση η οποία κοινοποιείται στον Πρύτανη, στον Πρόεδρο του Τµήµατος και στον κατηγορούµενο. 26

27 Υποβολή ένστασης 41. (1) Ο φοιτητής που καταδικάστηκε δικαιούται να υποβάλει γραπτή ένσταση στη Σύγκλητο είτε καταδικαστεί από το Συµβούλιο του Τµήµατος είτε από την Πειθαρχική Επιτροπή, σε διάστηµα επτά ηµερών από την ηµέρα που λαµβάνει γνώση της σχετικής απόφασης. (2) Η Σύγκλητος ακολουθεί την ίδια διαδικασία ακρόασης µε την Πειθαρχική Επιτροπή, όπως αναφέρεται στον Κανονισµό 39 πιο πάνω. (3) Η Σύγκλητος: (α) καλεί σε ακρόαση το φοιτητή που καταδικάστηκε και του κοινοποιεί τα πρακτικά της Πειθαρχικής Επιτροπής, καθώς και τυχόν επιπρόσθετα στοιχεία. έχει το δικαίωµα να επιτρέψει να παρουσιαστεί επιπρόσθετη µαρτυρία από την Πειθαρχική Επιτροπή και τον καταδικασθέντα. (4) Ο Πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής εκπροσωπεί την Επιτροπή στη διαδικασία ενώπιον της Συγκλήτου. (5) (α) Η Σύγκλητος δικαιούται να τροποποιήσει ή να ακυρώσει την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής ή του Συµβουλίου του Τµήµατος. Η απόφαση της Συγκλήτου είναι τελεσίδικη. Καταχώριση καταδίκης 42. Οποιαδήποτε καταδίκη καταγράφεται στο φάκελο του φοιτητή. 27

28 ικαίωµα του Πανεπιστηµίου για πειθαρχικό έλεγχο 43. Το Πανεπιστήµιο διατηρεί το δικαίωµα του πειθαρχικού ελέγχου, ανεξάρτητα αν ο φοιτητής έχει διωχτεί, καταδικαστεί ή αθωωθεί από δικαστήριο για το ίδιο ποινικό αδίκηµα. Επιβολή ποινής από δικαστήριο 44. Σε περίπτωση καταδίκης φοιτητή από δικαστήριο για ποινικό αδίκηµα, εξαιρουµένων των οδικών αδικηµάτων, η Σύγκλητος έχει το δικαίωµα να ζητήσει από την Πειθαρχική Επιτροπή να εξετάσει το θέµα και να της υποβάλει σχετική έκθεση και εισηγήσεις. ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Εργοδότηση Φοιτητών 45. (1) Φοιτητές εργοδοτούνται από το Πανεπιστήµιο για εκτέλεση γενικής φύσεως εργασία. (2) Τηρουµένων των συναφών διατάξεων του Καταστατικού Χάρτη, η αµοιβή των φοιτητών καθορίζεται από το Συµβούλιο. (3) (α) Η απασχόληση γίνεται για ορισµένο χρονικό διάστηµα µε βάση συµφωνία σχετικά µε την περίοδο για την οποία προβλέπεται να απασχοληθεί ο φοιτητής. Αν η απασχόληση διαρκέσει περισσότερο από την προκαθορισµένη αρχική περίοδο, τότε η ειδική σύµβαση θα ανανεωθεί για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται και τερµατίζεται µε τη συµπλήρωση της εργασίας. 28

29 ιαδικασία Εργοδότησης 46. (1) Οι θέσεις εργασίας καθώς και άλλες σχετικές λεπτοµέρειες αναρτώνται στις πινακίδες ανακοινώσεων του Πανεπιστηµίου. (2) Οι ενδιαφερόµενοι εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους στο ιευθυντή ιοίκησης και Οικονοµικών, ο οποίος προσλαµβάνει τον καταλληλότερο. Ώρες εργασίας 47. (1) Το σύνολο των ωρών που µπορεί ένας φοιτητής να εργαστεί είναι 20 ώρες την εβδοµάδα. (2) Το ωράριο εργασίας των φοιτητών είναι το ίδιο µε το ωράριο εργασίας του διοικητικού προσωπικού ή όπως διαφορετικά καθορίζεται. Οι Κανονισµοί αυτοί εγκρίθηκαν από την Προσωρινή ιοικούσα Επιτροπή στη συνεδρία της που πραγµατοποιήθηκε την 1 η Νοεµβρίου

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 2014 Α1. Ο δοκιµιογράφος αναφέρεται στην έννοια του ανθρωπισµού. Αρχικά, παραδίδει τον ορισµό της έννοιας επιχειρώντας και µια διαχρονική προσέγγιση του όρου. Στη συνέχεια, περιγράφει τις ιδιότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛ. Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 2 Β ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 7/12-02-2013 (αρ. πρωτ. 17 11γ/ο/5/8/12.02.2013/ΦΕΚ363Β/19-02-2013) 1 ΟΜΑ Α 1: ΟΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική εποχή Παρά τους διαρκείς πολέµους και το κλίµα σχετικής ανασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα : «Στοιχεία Κλωστοϋφαντουργίας» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπός του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα6. Μέθοδοι Κοστολόγησης. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Γεώργιος ρογαλάς

Ενότητα6. Μέθοδοι Κοστολόγησης. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Γεώργιος ρογαλάς Ενότητα6 Μέθοδοι Κοστολόγησης 1 Μέθοδοι Κοστολόγησης Υπάρχουν δύο µέθοδοι Κοστολόγησης που αναφέρονται στην συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση των λογιστικών στοιχείων κόστους: Κοστολόγηση κατάέργοή κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούνιος 2011) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόγραμμα Αλφαβητισμός, που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΗΡ. Απ. Ιωαννίδης ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Τηλ. 2310954220 Αρ.Μελετης: 45 / 2012

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Εύα Κασάπη Ηράκλειο Κρήτης 2-7-2008 Η διαχείριση προσβάσεων είναι πολιτικές τεχνικές οδηγίες διαδικασίες που αποσκοπούν στην: Βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Βιβλίο: «Εµπορικές Εταιρίες» Ν.Κ. Ρόκας Εισαγωγή 1 Η ιδιορρυθµία και η µοναδικότητα του δικαίου των ενώσεων προσώπων στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου συνίσταται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου Υπεύθυνες Καθηγήτριες κ. Λαγουτάρη Ελένη κ. Σούσου Άρτεμις Ομάδα Μαθητών Κάμτσιος Παναγιώτης Κασπάρης Δημήτριος Κατσαΐτης Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική Στρατηγική Διοίκηση και Διαχείριση της Απόδοσης 5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Έως τώρα έχουμε μιλήσει Κεφάλαιο 2: Σημαντική επιρροή του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ:.. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η Οι ιστοί των οργάνων του πεπτικού συστήματος Α) Ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή)

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Ε ΕΣΣΑΣ (Προϋπολογισµός:103.196,81 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) Ο Προσφέρων υποχρεούται: 1) Μαζί µε την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί ότι οι πέρα από τα κοινά µέτρα δηµιουργικοί άνθρωποι στον τοµέα του πνεύµατος έχουν σιδερένιαν αντοχή και µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Β ΟΜΑ Α) ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Στην αρχή της Τετραβίβλου του ο Πτολεμαίος, ο μεγάλος αστρονόμος και γεωγράφος του 2ου αιώνα μ.χ. διαιρεί την επιστήμη των άστρων σε δύο μέρη. Με σημερινούς όρους το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 3,4,5 Απριλίου 1998 ιαρκές Συνεδρίου του Συνασπισµού για τη Συνθήκη του Αµστερνταµ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εισηγητής: Παναγιώτης Λαφαζάνης Α. ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

/νση: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ράµα Τηλ&φαξ: +2521021972, κιν.: + 6973585563 www.akademia.gr, e-mail: info@akademia.

/νση: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ράµα Τηλ&φαξ: +2521021972, κιν.: + 6973585563 www.akademia.gr, e-mail: info@akademia. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Οδηγίες) Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ (25 µονάδες) ιαβάζουµε µια φορά προσεκτικά το κείµενο, κατανοούµε το περιεχόµενό του κι επισηµαίνουµε το θεµατικό του κέντρο. ουλεύουµε ανά παράγραφο. Υπογραµµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Έκδοση 1.0 Αύγουστος 2013 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Σελίδα 5 από 9 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «περὶ δὲ τῶν κοινῶν εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας». Σε ό,τι αφορά όμως το

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία:

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Η µεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων (73,5) δεν επιλέγει ως ερώτηµα την διατύπωση ορισµών εκ µέρους των

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 1 ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2008-2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Εκπαιδευτική και κοινωνική πραγµατικότητα: µέτωπα διαπραγµάτευσης και δράσης στους νοµούς Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

Απομόνωση χλωροφύλλης

Απομόνωση χλωροφύλλης Απομόνωση χλωροφύλλης Φυτικά κύτταρα Χλωροπλάστης Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.1 Σελ. 39-40 Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.2 Σελ. 43-44 1 Εισαγωγή Οι αυτότροφοι οργανισμοί όπως τα φυτά, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αθήνα, 28/11/01 Αριθ. Πρωτ. : 16021 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αθήνα, 28/11/01 Αριθ. Πρωτ. : 16021 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 28/11/01 Αριθ. Πρωτ. : 16021 ιεύθυνση Εκτιµήσεων & Αποζηµιώσεων Πληροφορίες : Χ. Γάσπαρη Α. Συγγούνας Μεσογείων 45 11510 ΑΘΗΝΑ Τηλ : 010-7490449-441, fax

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα «Εισαγωγή στο ίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσµούς» ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7.1. Περιεχόμενο 1.Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα κατανοήσει το θέμα που εκφέρεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η υγειονοµική µέριµνα για τους πρόσφυγες

Η υγειονοµική µέριµνα για τους πρόσφυγες Η υγειονοµική µέριµνα για τους πρόσφυγες Θεόδωρος Ι. αρδαβέσης Αν. Καθηγητής Υγιεινής και Κοινωνικής Ιατρικής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Μετά την κατάρρευση του µετώπου στη Μικρά Ασία και την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Νοσηλευτικής

Πτυχιακή Νοσηλευτικής ΠτυχιακήΝοσηλευτικής ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ Νοσηλευτικές Παρεµβάσεις Καταγµάτων Καθηγήτρια : κ. Κυτάνη Ελένη Εισηγήτριες : Καραµπατζάκη έσποινα Μιχαηλίδου Ιωάννα ΑΝΑΤΟΜΙΑ 1) Τα οστά διακρίνονται σε : α) Επιµήκη β)

Διαβάστε περισσότερα

Η γενοκτονία των Ποντίων 1 (11)

Η γενοκτονία των Ποντίων 1 (11) Η γενοκτονία των Ποντίων 1 (11) H γη των µύθων Στα παράλια της άξενης θάλασσας που εκτείνεται πέρα από τα στενά του Βοσπόρου, Έλληνες πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια έχτισαν φιλόξενες πολιτείεςκιβωτούς του

Διαβάστε περισσότερα

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014 Έναρξη ιαγωνισµών 1 ης περιόδου (Θερινά Τµήµατα) Έναρξη µαθηµάτων για τα Θερινά Τµήµατα Συγκέντρωση µαθητών ενηµέρωση Έναρξη µαθηµάτων νέων τµηµάτων Αργία 28 ης Οκτωβρίου Έναρξη ιαγωνισµών 2 ης Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα. (Κομφούκιος, 551-479 πχ)

Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα. (Κομφούκιος, 551-479 πχ) Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα (Κομφούκιος, 551-479 πχ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο παιχνίδι αυτό, κάθε παίκτης έχει το ρόλο ενός Κινέζου πρίκγιπα, προσπαθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15 ΕΡΓΟ: «ιαµόρφωση ανακατασκευή πεζοδροµίων στην.ε. Έδεσσας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αµπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Πληροφορίες: Ζάικος Γεώργιος Τηλ: 2310556202/727210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 16MANTAS:Layout 1 6/22/09 3:07 PM Page 195 Παναγιώτης Μαντάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Θεόδωρος αλαβίκας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔ & Μ.Ε Αριθμός Μελέτης : 3 Δήμος : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Εισαγωγή Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και η διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης. Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα Σοφία Αυγητίδου Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελούν θεμελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης κυρίαρχα δικαιώµατα των φοιτητών είναι το δικαίωµα στη µάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656

Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656 Ο.Λ.Μ.Ε. Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656 ΠΡΟΣ: - τον Υπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ευρ. Στυλιανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ.Φακ.: 7.11.15.10 Αρ.Τηλ.: 22809543 Αρ.Φαξ:22800802 e-mail:oloimero@schools.ac.cy. 2 Σεπτεμβρίου 2010

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ.Φακ.: 7.11.15.10 Αρ.Τηλ.: 22809543 Αρ.Φαξ:22800802 e-mail:oloimero@schools.ac.cy. 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ.Φακ.: 7.11.15.10 Αρ.Τηλ.: 22809543 Αρ.Φαξ:22800802 e-mail:oloimero@schools.ac.cy 2 Σεπτεμβρίου 2010 Διευθυντή/ντρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 6 / 18-03-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2015 ΘΕΜΑ: Ορισµός Καλλιτεχνικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. Η ελληνική κυβέρνηση επαναβεβαιώνει το σχέδιό της να:

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. Η ελληνική κυβέρνηση επαναβεβαιώνει το σχέδιό της να: NON PAPER 24-02-2015 ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 1 ος πυλώνας: Αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης 4 ο κεφάλαιο εγγράφου προς Eurogroup: Ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Προστασία µε επιµεταλλώσεις. Σκαβάρας Παναγιώτης

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Προστασία µε επιµεταλλώσεις. Σκαβάρας Παναγιώτης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: Προστασία µε επιµεταλλώσεις Σκαβάρας Παναγιώτης 1 Ως επιµετάλλωση ορίζουµε την εναπόθεση στρώµατος µεταλλικού υλικού στην επιφάνεια µετάλλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του N. /τος 400/70, του N.489/76, όπως εκάστοτε ισχύουν και του N.2496/97, όπου

Διαβάστε περισσότερα