(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 69/ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 69/18-7-08)"

Transcript

1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Κ.Λ.Π ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 69/ ) Στην Αθήνα σήµερα...24 Ιουνίου οι υπογράφοντες αφενός κ.κ.. ηµήτριος Ασηµακόπουλος και Νικόλαος Σκορίνης, ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατικών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος «ΓΣΕΒΕΕ» και Βασίλειος Λιαµέτης και Ανδρέας Βερδούλης, ως εκπρόσωποι της Ενιαίας Οµοσπονδίας Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων, Μηχανηµάτων, Μοτοσυκλετών «Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ» και Ανδρουλάκης Γεώργιος και Σπυρίδων Στυλιαρογιάννης της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουµινίου Σιδηροκατασκευαστών, αφετέροι οι Στεφανόπουλος Ιωάννης και Σταµατάκης Κων/νος, ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου «Π.Ο.Ε.Μ» όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε, συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται, όλοι χωρίς εξαίρεση οι εργαζόµενοι, εργατοτεχνίτες, υπάλληλοι και βοηθοί τεχνιτών των κάθε είδους µεταλλουργικών βιοτεχνικών επιχειρήσεων και των τµηµάτων αυτών που ασχολούνται στην παραγωγή επεξεργασία, επισκευή συναρµολόγηση, συσκευασία κ.λ.π µετάλλων όλης της χώρας ή σε τµήµατα επεξεργασίας κ.λ.π µετάλλου άλλων επιχειρήσεων ή εκµετάλλευσης ή εργολήπτες ή υποκατασκευαστές και εργολάβους που ασχολούνται µε εργασίες επι κάθε είδους µετάλλων, συµπεριλαµβανοµένων και των εργαζοµένων στις κατασκευές και επισκευές ποδηλάτων. Στην παρούσα υπάγονται και οι απόφοιτοι µέσων αναγνωρισµένων απο το κράτος σχολών τεχνικής εκπαίδευσης. (.Α 24/2004). Η παρούσα ρύθµιση δεν εφαρµόζεται στους εργαζόµενους που καλύπτονται απο την εκάστοτε ισχύουσα σύµβαση της ΠΟΒΑΚΩ (τεχνιτών και βοηθών τεχνιτών αργυροχρυσοχοίας, πολυτίµων µετάλλων και ωρολογοποιίας. Στην παρούσα υπάγονται και οι τεχνίτες που απασχολούνται στην θερµή εξέλαση και θερµή διέλαση. Επίσης οι εργατοτεχνίτες και υπάλληλοι µετάλλου µε τις παρακάτω αναφερόµενες ειδικότητες ανεξάρτητα απο το είδος της επιχείρησης: 1

2 Ι- ΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΤΡΙΕΣ 1. Όσοι τεχνίτες, εργάζονται σε επιχειρήσεις πάσης φύσεως παραγωγής, επεξεργασίας, επισκευής, συναρµολόγησης, συσκευασίας κ.λ.π. κάθε είδους µετάλλου και σε τµήµατα επεξεργασίας µετάλλου άλλων επιχειρήσεων σε κατασκευές πλαισίων Αµαξωµάτων και συνεργείων αυτών, καθώς και συνεργείων κάθε είδους επισκευής αυτοκινήτων, οχηµάτων, γεωργικών και σκαπτικών µηχανηµάτων και πάσης φύσεως µηχανηµάτων τεχνικών έργων, σε συναρµολογήσεις, κατασκευές, ή επισκευές δικύκλων ή τρίκυκλων οχηµάτων παραγωγής ηλεκτροδίων, παραγωγή- επισκευή όπλων ή τµηµάτων όπλων ή οπλικών συστηµάτων και πυροµαχικών καθώς και εκρηκτικών, παραγωγή βιτρινών και φωτιστικών, παραγωγή -επισκευή εργαλείων και µηχανηµάτων κάθε είδους, στην παραγωγή και επισκευή οικιακών, επαγγελµατικών συσκευών, στην παραγωγή και επισκευή και συναρµολόγηση ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού, καθώς και στην παραγωγή και επισκευή συσσωρευτών (µπαταρίες), στην παραγωγή, επισκευή µεταλλικών µικροαντικειµένων, οργάνων ακριβείας, αθλητικών οργάνων και σε είδους µηχανολογικές κατασκευές, πάσης φύσεως καλώδια, ελεγκτές ποιοτικού ελέγχου στην τοποθέτηση, επισκευή και συναρµολόγηση κλιµατιστικών µηχανηµάτων παντός τύπου στην τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστηµάτων συναγερµού καθώς και λοιπών αισθητηρίων οργάνων- ήχου -αφής -πυρασφάλειας κ.λ.π., σε όλη τη χώρα. 2. Τεχνίτες: σιδηρουργοί, συγκολλητές πάσης φύσεως, ηλεκτροσυγκολλητές άνευ πτυχίου, οξυγονοκολλητές, οξυγονοκόπτες, κοπής διαµόρφωσης µετάλλων, φλογοχειριστές, συναρµολογητές πλαισίων, µονταδόροι, πονταδόροι, φανοποιοί, βαφείς, ξυλουργοί, διακοσµητές, ταπετσέρηδες, τεχνίτες κλιµατισµού, βουρτσαδόροι, εφαρµοστές, χειριστές εργαλείο µηχανών (τόρνου, ράντιαλ, ρεκτιφιέ, πλάνης, φρεζοδράπανου, γραναζοκόπτη, µπόριγκ, παντογράφων κ.λ.π), τροχιστές, µηχανικοί αυτοκινήτων, µηχανικοί γεωργικών µηχανηµάτων, τεχνίτες φρένων, φανοποιοί, ηλεκτροτεχνίτες (ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων), µηχανοτεχνίτες µηχανών θαλάσσης, µηχανηµάτων τεχνικών έργων και πάσης φύσεως Μ.Ε.Κ.,ηλεκτρονικοί συσκευών θαλάσσης, ηλεκτρονικοί συσκευών ξηράς, τεχνίτες φωτιστικών, λευκοσιδηρουργοί, µαζγαλατζήδες, χύτες κάθε µετάλλου, πρακτικοί µηχανικοί, εργατοτεχνίτες καθαρισµού πλοίων, τεχνίτες συναρµολόγησης ηλεκτρολογικού υλικού. Λιπαντές και πλύντες, καµινευτές, στραντζαδόροι, χειριστές αυτοµάτων - ηµιαυτοµάτων χειροκινήτων πρεσσών, µηχανοξυλουργοί συντηρητές µηχανικού εξοπλισµού κτιρίων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, χειριστές µηχανηµάτων κοπής µετάλλου (ψαλλίδια), εργάτες 2

3 αποθηκών, υδραυλικοί αυτοκινήτων, χειριστές µηχανηµάτων φόρτισης µπαταριών (φορτιστές), αµµοβολιστές, υδροβολιστές και χρωµατιστές, τεχνίτες ελεγκτές ποιότητας, τεχνίτες κάθε είδους επεξεργασία, επισκευή, συντήρηση, συναρµολόγηση, συσκευασία επι µετάλλων και µεταλλικών προϊόντων κάθε είδους, (πίνακας τεχνίτες-τριες) ΙΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ III ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΕ: 1.α) Ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις ή σε διαλύσεις πλοίων β) σε διάφορες κατασκευαστικές και επισκευαστικές εργασίες του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα γ) σε διάφορες επιχειρήσεις µετάλλου ή τµήµατα επεξεργασίας µετάλλου άλλων επιχειρήσεων. 2. Λεβητοποιοί, ελασµατουργοί και µονταδόροι ελασµατουργοί, οξυγονοκολλητές, µονταδόροι διαµορφωτές και µονταδόροι σωλήνων, σωληνουργοί, υδραυλικοί πλοίων, αµµοβολιστές, υδροβολιστές, µατσακονιστές, βαφείς, υφαλοχρωµατιστές, µανουβραδόροι, καθαριστές, σκαλωσατζήδες, ηλεκτροσυγκολλητές, φλογοχειριστές, µηχανουργοί, µηχανοτεχνίτες, εφαρµοστές και κάθε άλλη τεχνική ειδικότητα που αναφέρεται στην παρούσα (κατηγορία Ι ως άνω). IV ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 1. Εργάτες-τριες αυλής, ανειδίκευτοι εργάτες (µόνο οι εκτός παραγωγικής διαδικασίας), εργάτες -τριες καθαριότητας, αποθηκών, γραφείων. (Πίνακας «Εργάτες Αυλής Γενικών Καθηκόντων) 2. Εργάτες µονίµων ή πλωτών δεξαµενών και ναυπηγικών κλινών, που απασχολούνται στην ανέλκυση, στήριξη, δεξαµενισµό, αποδεξαµενισµό κ.λ.π. των επισκευαζόµενων και ναυπηγούµενων πλωτών µέσων, καθώς και εργάτες που ασχολούνται µε τον ευπρεπισµό και συντήρηση πλωτών και µονίµων δεξαµενών και ναυπηγικών κλινών, καθώς και εργάτες κίνησης πλοίου. 3. Εργαζόµενοι και βοηθοί τεχνιτών στα εργοστάσια: Χαλυβδοφύλλων, χαλυβουργίας, κλπ µεταλλουργικές επιχειρήσεις, όπως και σε µεταλλουργικά τµήµατα οιασδήποτε επιχείρησης, ανεξάρτητα αν είναι αυτή µεταλλουργική, µε τις παρακάτω ειδικότητες: 3

4 4. Εργαζόµενοι και βοηθοί τεχνιτών σε απλά, ηµιαυτόµατα ή αυτόµατα µηχανήµατα, που εργάζονται στα έλαστρα, κλιβάνους, ψαλίδια κοπής ενδιάµεσων και τελικών προϊόντων, µηχανήµατα διαµόρφωσης, γραµµές καθαρισµού και επιφανειών, αποξειδώσεις, συντήρηση πυρίµαχων επενδύσεων κλιβάνων και λοιποί εργαζόµενοι στις παραπάνω εργασίες. 5. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνιτών σε επιχειρήσεις παραγωγής επεξεργασίας, συσκευασίας κλπ, κάθε είδους µετάλλου, σε τυπώσεις καρδιών, σε προτυποποιία', σε διακοσµήσεις παντός είδους, σε πλαστικοποιήσεις σε χυτήρια (σιδήρου, χαλκού, χυτοσιδήρου, ορειχάλκου, αλουµινίου, µολύβδου κ.λ.π). 6. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνιτών: Σε µηχανήµατα λευκοσιδηρουργίας, κυτιοποιίας κουτίων µετάλλου, χυτόπρεσσες, σε σιδηρές κατασκευές, σε συναρµολογήσεις και αποσυναρµολογήσεις µεταλλικών κατασκευών σε µηχανολογικές κατασκευές κάθε είδους, σε κλειθροποιίες, σε συρµατουργία, σε καρφοβελονοποιία, σε βιδοποιία σε χαλκουργία, και ορειχαλκουργία σε παραγωγή και επεξεργασία αλουµινίου και αλουµινόχαρτου, σε πρέσσες χαλκού, σε πρέσσες προφίλ αλουµινίου, σε ηλεκτροδιαβρώσεις µητρών και σε διορθώσεις µητρών και εξέλκυσης πάσης φύσης µετάλλων σε µεταλλικά έπιπλα, σε γεωργικά εργαλεία, στην κατασκευή συρµατοπλεγµάτων, σε κάθε είδους δοµικών πλεγµάτων και πλεκτών συρµάτων µε αυτόµατη συγκόλληση ή µη, σε πλυντήρια και ευθυγραµµίσεις σύρµατος στην παραγωγή ηλεκτροδίων, φωτιστικών. 7. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνιτών σε εµαγιέ, σε ανοπτήσεις λουτήρων, σε µπάνια πάσης φύσεως, χρωµιώσεις και ανοξειδώσεις, σε ψεκασµούς άνω και κάτω τύπων, σε βούρτσες, πάσης φύσεως µετάλλου, σε γαλβανισµούς. 8. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνίτες σε ηλεκτροπόντες, µήτρες σε βαφεία µετάλλου, σε επινικελωτήρια, σε επιµεταλλώσεις, σε µηχανές αυτοµάτου συγκόλλησης, σε συγκολλήσεις κασιτέρου, σε κάθε είδους συγκολλήσεις, σε τροχούς, σε µαζγαλάδες, σε πρέσσες παντός είδους, σε στράτζες, σε µολυβδουργία, σε κατασκευές εξαρτηµάτων πλοίων, σε αµµοβολές, υδροβολές, σε υδρογονοκολλήσεις κ.λ.π. 9. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνιτών, σαν ελεγκτές ποιότητος (οπτικός και µηχανικός έλεγχος π.χ διαστάσεις επιφανειών, σκληρότητα υλικών καταστροφικός και µη καταστροφικός έλεγχος κ.λ.π.). 10. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνιτών στην παραγωγή, επισκευή, 4

5 συντήρηση και συναρµολόγηση σε ηλεκτρονικές πλακέτες και σε κάθε τύπο ηλεκτρικών συσκευών και κάθε είδους ηλεκτρολογικού υλικού. Σε εξαρτήµατα ηλεκτρονικών συσκευών θαλάσσης και ξηράς, καθώς και ολοκληρωµένων κατασκευών (ηλεκτρικοί πίνακες, τηλεοράσεις, κουζίνες, ψυγεία (επαγγελµατικά, οικιακά αυτοκινήτων κ.λ.π), απορροφητήρες, τοστιέρες, φωτιστικά, θερµοσυσσωρευτές, θερµοσίφωνες, τηλεπικοινωνιακά ικριώµατα, συστήµατα ενδοσυνενόησης κ.λ.π.). 11. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνιτών στις επιχειρήσεις κάθε είδους µεταλλικών καλωδίων και µε οποιαδήποτε επένδυση ή κατασκευής µεταλλικών κουτιών, ή σε επιχειρήσεις φανοποιίας. 12. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνιτών στο πισσάρισµα κάθε αντικειµένου και κατασκευής, υφαλοχρωµατισµούς, υφαλοκαθαρισµούς, χρωµατισµούς, µατσακονισµούς, αµµοβολισµούς, καθαρισµούς, χειρισµούς πίεσης( αµµουδιέρηδες) κάθε µεταλλικής κατασκευής και αντικειµένου ξηράς, θαλάσσης και σε σωληνοποιίες. Στην ανέγερση και διάλυση ικριωµάτων παντός τύπου ξυλίνων ή µεταλλικών και σε οποιοδήποτε χώρο (ξηρά ή πλωτά µέσα), µεταφορές βαρέων αντικειµένων (µανουβραδόροι). 13. Εργαζόµενοι και βοηθοί τεχνιτών σε εργαλειοµηχανές πάσης φύσεως και εργαλειοεπισκευαστές πάσης φύσεως, που εργάζονται σε τόρνο, πλάνη, φρέζα, δράπανο, φρεζοδράπανο, γραναζοκόπτη, ρεκτιφιέ, παντογράφο, µηχανές ζυγοστάθµισης, µπόρινγκ,µαζγαλά κ.λ.π. Ρυθµίσεις αυτοµάτων και ηµιαυτοµάτων µηχανών. 14. Εργαζόµενοι και βοηθοί τεχνιτών που απασχολούνται µε οποιοδήποτε τρόπο στην συντήρηση, επισκευή, αποσυναρµολόγηση, συναρµολόγηση, δοκιµαστική λειτουργία κ.λ.π. των πάσης φύσεως κατηγορία και ιπποδύναµης µηχανών εσωτερικής- εξωτερικής καύσης και ηλεκτροκίνησης, καθώς και των εξαρτηµάτων και λοιπών µηχανισµών αυτών, είτε αυτές είναι εγκατεστηµένες στην ξηρά, είτε σε κατασκευαζόµενα και επισκευαζόµενα πλωτά µέσα και δεξαµενές, είτε εγκαταστηµένες ή µε οποιοδήποτε τρόπο χρησιµοποιούµενες σε κάθε τύπο και οποιασδήποτε ιπποδύναµης οχηµάτων αυτοκινήτων, τρίκυκλων, δικύκλων, πάσης φύσεως ανυψωτικών µηχανηµάτων, ελκυστήρων, περονοφόρων οχηµάτων κλάρκ, γεωργικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων τεχνικών έργων. 15. Οι εργαζόµενοι και βοηθοί τεχνιτών στην συντήρηση και επισκευή κ.λ.π. πάσης φύσεως κατηγορίας και ιπποδύναµης µηχανολογικών εγκαταστάσεων (ξηράς- θάλασσας). 5

6 16. Οι εργαζόµενοι και οι βοηθοί τεχνιτών που επισκευάζουν και κατασκευάζουν ή συναρµολογούν στο πάγκο εξαρτήµατα µηχανών και µηχανηµάτων και εφαρµόζουν αυτά κατά περίπτωση. 17. Οι εργαζόµενοι και οι βοηθοί τεχνιτών στην κατασκευή και επισκευή παντός τύπου λέβητα. ιαµορφώσεις σωλήνων παντός υλικού, σε υδραυλικά πλοίων, σε συντηρήσεις κτιρίων και µηχανολογικών εγκαταστάσεων, σε οξυγονοκοπές, σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά ή χειροκίνητα µηχανήµατα κοπής και διαµόρφωσης ελασµάτων, σε διαλυτήρια πλοίων, σε σιδηρουργία. 18. Εργαζόµενοι και βοηθοί τεχνιτών στους καθαρισµούς πλοίων και πλωτών µέσων. 19. Εργαζόµενοι και βοηθοί τεχνιτών στην παραγωγή και επισκευή εργαλείων και µηχανηµάτων κάθε είδους, στην παραγωγή - επισκευή οικιακών και επαγγελµατικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στην παραγωγή και επισκευή ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού, στην παραγωγή - επισκευή συσσωρευτών. 20. Εργαζόµενοι και βοηθοί τεχνιτών σε πάσης φύσεως αµαξώµατα και σε συνεργεία αυτοκινήτων, φανοποιεία, ηλεκτρολογία αυτοκινήτων, στην οδική βοήθεια και σταθµούς οδικής βοήθειας. 21. Στην παραγωγή και επισκευή τµηµάτων αυτοκινήτων (ψυγεία, εξατµίσεις, καταλύτες, καθίσµατα κ.λ.π.). 22. Εργάτες αποθήκης υλικών και µετάλλου σε αποθήκες ή σε χώρους εµπορίας ακατέργαστων, ηµιακατεργάστων ετοίµων προϊόντων µεταλλουργικών επιχειρήσεων. 23. Εργαζόµενοι και βοηθοί τεχνιτών στην επισκευή, συντήρηση και τοποθέτηση µηχανηµάτων κλιµατισµού - ανίχνευσης - αφής - πυρασφάλειας καθώς και στην τοποθέτηση συντήρηση ηχητικών συσκευών. (Οι εργαζόµενοι των παραγράφων 2-23 αµείβονται µε τον πίνακα «Εργαζόµενοι γενικώς στις επιχειρήσεις µετάλλου».. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Τα κατώτατα όρια βασικών µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα αυξάνονται κατά 3% από 1.1. και 3,5% από 1.9 κατά το έτος 2008 και 3% από 1.1 και 3,5% από 1.9 το έτος 2009 και διαµορφώνονται ως εξής: 6

7 1. Το κατώτατο ηµεροµίσθιο των Τεχνιτών-τριών (κεφ.ι) διαµορφώνεται απο σε 35,96 ευρώ και απο σε 37,22 ευρώ απο σε 38,34 ευρώ και απο σε 39,68 ευρώ. 2. Τα κατώτατα όρια βασικών µισθών όλων των Ηλεκτροσυγκολλητών αυτού του κεφαλαίου.ii.ανεξάρτητα απο το είδος της επιχείρησης είναι τα ακόλουθα: - ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ Α ΤΑΞΗΣ απο ,12 ευρώ και απο ,18 ευρώ απο ,63 ευρώ και απο ,81 ευρώ - Ηλεκτροσυγκολλητές Β τάξης απο ,50 ευρώ και απο ,00 ευρώ απο ,06 ευρώ και απο ,57 ευρώ 3. Οι έκτακτοι ορισµένου χρόνο ή έργου απασχολούµενοι του κεφαλαίου III αµείβονται ως εξής: - Τεχνίτες έως 5 χρόνια προϋπηρεσίας, κατώτερο ηµεροµίσθιο απο ,02 ευρώ και απο ,29 ευρώ απο ,31 ευρώ και απο ,73 ευρώ Πάνω απο 5 χρόνια προϋπηρεσίας κατώτερο ηµεροµίσθιο απο ,95 ευρώ και απο ,43 ευρώ απο ,63 ευρώ και ,27 ευρώ - Εργαζόµενοι και βοηθοί των πιο πάνω αµείβονται µε κατώτερο ηµεροµίσθιο απο ,07 ευρώ και απο ,79 ευρώ Απο ,31 ευρώ και απο ,14 ευρώ Στα ηµεροµίσθια των ειδικοτήτων της κατηγορίας αυτής περιλαµβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόµατα που προβλέπονται απο την παρούσα εκτός του επιδόµατος αναρρίχησης 15% καθώς και το επίδοµα επίβλεψης εργοδηγών -προϊσταµένων 20% 4. Οι εργαζόµενοι του κεφαλαίου IV εφ όσον έχουν συµπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους, αµείβονται µε κατώτερο ηµεροµίσθιο 7

8 απο ,70 ευρώ και απο ,91 ευρώ απο ,99 ευρώ και απο ,28 ευρώ Όλοι όσοι περιλαµβάνονται και αναφέρονται ως βοηθοί τεχνιτών µε την συµπλήρωση τριών ετών γενικής προϋπηρεσίας θεωρούνται ως τεχνίτες και αµείβονται µε τους όρους αµοιβής των τεχνιτών (κεφάλαιο.1.). 5. Ανήλικοι εργαζόµενοι ηλικίας απο 15 έως και 17 ετών καθώς και οι µαθητευόµενοι που ειδικεύονται και είναι κάτω των 18 ετών αµείβονται όπως ορίζει η εκάστοτε ΕΓΣΣΕ. Ε ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ 1. Τριετιών Σ' όλες τις κατηγορίες εργαζοµένων της παρούσας χορηγείται επίδοµα τριετιών σε ποσοστό 6% για τις 3 πρώτες τριετίες και 4% για τις 3 επόµενες και µέχρι 6 τριετίες. Όλα τα ποσοστά των τριετιών υπολογίζονται πάνω το κατώτερο βασικό των διαφόρων ειδικοτήτων όλων των κατηγοριών. Απο την ως άνω ρύθµιση εξαιρούνται Α- Οι ηλεκτροσυγκολλητές Α και Β τάξης των οποίων οι µισθοί προσαυξάνονται µε επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας (7 τριετίες). Οι τρείς πρώτες τριετίες µε ποσοστό 6%, οι υπόλοιπες τέσσερις µε ποσοστό 5%. Σαν προϋπηρεσία υπολογίζεται απο τον πρώτο χρόνο, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής του βοηθού ηλεκτροσυγκολλητή που πραγµατοποιήθηκε στην ειδικότητα της ηλεκτροσυγκόλλησης µέσα και έξω απο τη χώρα, σε οποιονδήποτε εργοδότη (µόνο για τους ηλεκτροσυγκολλητές). Το επίδοµα τριετίας δίδεται µε τη µορφή τεθλασµένου συστήµατος. Ως βάση για τον υπολογισµό των ποσοστών του επιδόµατος πολυετούς υπηρεσίας λαµβάνεται ο κατώτερος βασικός µισθός προσαυξηµένος κάθε φορά µε τις προηγούµενες τριετίες (µόνο για τους ηλεκτροσυγκολλητές). Β) Οι εργαζόµενοι αυλής, καθαριότητας και οι ανειδίκευτοι εργάτες (εκτός παραγωγής) που παίρνουν 3 τριετίες απο 6%. Τα ποσοστά των τριετιών, υπολογίζονται και στην περίπτωση αυτή πάνω στο κατώτερο βασικό των ως άνω ειδικοτήτων(σσε ). 2. Επίδοµα οικογενειακό Επίδοµα γάµου 10% σε όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες εργαζοµένων για 8

9 τον ή σύζυγο ανεξάρτητα αν εργάζεται ο ή η σύζυγος ή συνταξιοδοτείται. Το επίδοµα αυτό υπολογίζεται πάντα επι του προσαυξηµένου µε τις τριετίες µισθού ή ηµεροµισθίου. Το επίδοµα οικογενειακών βαρών καταβάλλεται επίσης στους χήρους-ες, διαζευγµένες - ους, καθώς και στις άγαµες µητέρες εφόσον αυτοί έχουν την επιµέλεια των παιδιών (ΣΣΕ , η οποία παραπέµπει στην Σ.Σ.Ε 1991) 3. ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙ ΟΜΑ Καταβάλλεται πάντα υπολογιζόµενο στα νέα κατώτερα ηµεροµίσθια ή µισθούς της παρούσας και στα ποσοστά ή τις ειδικότητες των απασχολουµένων εργατοτεχνιτών µετάλλου, (πλην των Ηλεκτροσυγκολλητών), όπως προβλέπεται απο τις υπάρχουσες.α και ΣΣΕ του κλάδου κ.λ.π. 4. α-ηλεκτροσυγκολλητεσ Α και Β τάξης β-ηλεκτροσυγκολλητεσ άνευ πτυχίου Ο συνολικός µηναίος µισθός (βασικός συν τριετίες) προσαυξάνεται µε επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 20%. Α- Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 12% δίδεται: Για τις παρακάτω ειδικότητες α- Σιδηρουργούς, σφυρήλατες και καµινευτές, υδρογονοκολλητές - µολυβδουργούς και εργάτες εµαγιέ. Καρδιολόγους που εργάζονται µέσα στους χώρους των χυτηρίων και εργάτες προετοιµασίες της άµµου και αποκοµιδής χυτών. β. Ναυπηγοεπισκευαστικός κλάδος. Στις παρακάτω ειδικότητες του Ναυπηγοεπισκευααστικού κλάδου που εργάζονται στα υπο επισκευή ανέγερση και εξοπλισµό πλοία, πλωτές δεξαµενές, ναυπηγικές κλίνες κ.λ.π Μηχανοτεχνίτες, σωληνουργούς, εφαρµοστές σωληνουργούς, ελασµατουργούς, ελασµατουργούς - συναρµολογητές, πελεκητές, καρφωτές, οξυγονοκολλητές (φλογοχειριστές), αµµοβολιστές, λεβητοποιούς, καθαριστές πλοίων, εργάτες και αναρριχώµένους εργάτες ανέγερσης και διάλυσης κάθε είδους ικριωµάτων. Εργάτες µεταφοράς βαρέων βαρών (κοινώς µανουβραδόροι). Στους µισθωτούς οποιασδήποτε ειδικότητας, που εργάζονται µόνιµα και όχι πρόσκαιρα στις δεξαµενές και ανήκουν οργανικά στα µόνιµα 9

10 πληρώµατα τους. Στους µισθωτούς που απασχολούνται µόνιµα και όχι πρόσκαιρα σε κάθε είδους εργασίες επενδύσεων, µεταλλικών ή πλαστικών, και µονώσεων. Υφαλοχρωµατιστές, χρωµατιστές πλοίων και µατσακονιστές πλοίων. Β. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 15% δίδεται για τις παρακάτω ειδικότητες Τυπωτές τύπων (καλούπια) απο άµµο, που απασχολούνται στα χυτήρια, ελαιοχρωµατιστές σιδηρών κατασκευών που εργάζονται πιστολέτο. Βουρτσαδόρους, τροχιστές, γαλβανιστές-κασσιτερωτές, επιµεταλλωτές, επινικελλωτές, χειριστές µηχανών αυτόµατης συγκόλλησης και πονταδόρους. Γ.. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας δίδεται στους εργαζόµενους σε κατασκευές και επισκευές πλαισίων αµαξωµάτων παντός τύπου και γεωργικών µηχανηµάτων και συνεργείων αυτών ως και των συνεργείων επισκευής παντός τύπου αυτοκινήτων και γεωργικών µηχανηµάτων όλης της χώρας. α.15% επι των βασικών µισθών εις: οξυγονοκολλητές, βαφείς, βουρτσαδόρους, µονταδόρους. β.12% επι των βασικών µισθών εις: σιδηρουργούς, φανοποιούς, διακοσµητές, εφαρµοστές µηχανουργείων, εφαρµοστές αµαξωµάτων, ξυλουργούς αµαξωµάτων, ηλεκτρολόγους αυτοκινήτων, µηχανικούς συνεργείων αυτοκινήτων και ταπετσέρηδες. γ10% επι των βασικών µισθών εις: α. πλύντας, λιπαντάς, εργάτες αυλής αποκοµιδής και συγκοµιδής απορριµάτων και καθαριστές αφοδευτηρίων. Εις τους βοηθούς και µαθητευόµενους των ως άνω ειδικοτήτων καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσοστό επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας.. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας20% δίδεται εις: Α. Τεχνίτες - τριες, εργάτες - τριες, που απασχολούνται σε εργοστάσια, εργαστήρια και συνεργεία κατασκευής και επισκευής υγρών και ξηρών συσσωρευτών (µπαταριών, ξηρών ηλεκτρικών στήλων) σε όλη τη χώρα υπολογιζόµενο στα βασικά ηµεροµίσθια. Ε Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 15% δίδεται: α. Εργαζόµενους εργάτες- βοηθοί) και τεχνίτες που απασχολούνται µε την εγκατάσταση επίβλεψη συντήρηση κλπ Ηλετρονικών Συσκευών Θαλάσσης 10

11 β. Τεχνίτες και (εργάτες - βοηθοί) και εργαζόµενοι που απασχολούνται σε εργασίες γραφίτη. Ολα τα ανθυγιεινά επιδόµατα εκτός των τεχνιτών τα δικαιούνται και οι εργάτες και βοηθοί που απασχολούνται στις συγκεκριµένες εργασίες. ΣΤ. ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ, µε τις ειδικότητες της παρούσας Σ.Σ.Ε σε χώρους εργασίας επιχειρήσεων παραγωγής µεταλλουργικών ή άλλων προϊόντων και ειδών, καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, που οι υπόλοιποι εργαζόµενοι δικαιούνται άλλα ή µεγαλύτερα πάσης φύσεως επιδόµατα, λαµβάνουν και αυτοί τα ανάλογα αυτά επιδόµατα. Η. Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 20% δίδεται για τους απασχολούµενους στις παρακάτω εργασίες Ηλεκτρικούς κλιβάνους τήξης µετάλλου. Κλιβάνους δη εµφύσησης (L.D) Θερµή εξέλαση µετάλλου Κλιβάνους αναπυράκτωσης Κλιβάνους τήξης µε πετρέλαιο Απλούς κάθετους κλίβανους παραγωγής χυτοσιδήρου Στη χύτευση οποιουδήποτε ρευστού θερµού µετάλλου. Θ.. Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 25% δίδεται για τους απασχολούµενους στις υψικαµίνους και κωκερίες. 4. Επίδοµα εκαετίας στον ίδιο εργοδότη Στους εργαζόµενους όλων των κατηγοριών που υπάγονται στην παρούσα καταβάλλεται επίδοµα δεκαετίας στον ίδιο εργοδότη σε ποσοστό 5% υπολογιζόµενο επι των κατωτέρων µισθών-ηµεροµισθίων (ΣΣΕ1993) 5. Επίδοµα Αναρρίχησης Παίρνουν επιπλέον 15% επίδοµα αναρρίχησης επι των εκάστοτε κατά κατηγορία εργαζοµένου της παρούσης συνολικά διαµορφωµένων ηµεροµισθίων και µισθών (βασικός + τριετίες) όσοι τεχνίτες και οι βοηθοί τους ή εργαζόµενοι ασκούν εργασία αναρριχώµενοι σε σκαλωσιές, σε πάσης φύσεως ικριώµατα, επι πλοίων, κτιρίων, οχηµάτων κλπ. (ΣΣΕ1993) 6. Επίδοµα Επίβλεψης Εργοδηγών - Προϊσταµένων Επιπλέον 20% υπολογιζόµενο επι του κατωτέρου ηµεροµισθίου τεχνιτών δικαιούνται εργοδηγοί - προϊστάµενοι (ΣΣΕ 1993). 11

12 7. Επίδοµα Αυτοµάτων ή Ηµιαυτοµάτων Συσκευών Ηλεκτροσυγκόλλησης µε αδρανή αέρια. Στους ηλεκτροσυγκολλητές καταβάλλεται επίδοµα 1,60 ευρώ ηµερησίως για το χειρισµό συσκευώνargon- Arcair. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µόνο για την ηµέρα που οι ηλεκτροσυγκολλητές χρησιµοποιούν αυτές τις συσκευές τουλάχιστον επι 5 ώρες ( Α 44/97). ΣΤ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ κ.λ.π ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το ωράριο εργασίας των εργαζοµένων που αναφέρονται στην παρούσα πλην των απασχολουµένων στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και των Χυτών, ορίζεται σε 5ηµερη εβδοµάδα, µε 40 ώρες δουλειάς χωρίς περικοπή αποδοχών. (Σ.Σ.Ε 1991) Το ωράριο εργασίας για τους εργαζόµενους στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη ορίζεται σε 37,5 ώρες την πενθήµερη εβδοµάδα, χωρίς περικοπές αποδοχών και για όσους δουλεύουν στα πλοία. Το ωράριο των χυτών παραµένει όπως ορίζει η προηγούµενη Σ.Σ.Ε ( 5ωρη απασχόληση ΕΝ 1457 σελ.1307). Για κάθε εργάσιµη ώρα πέραν του 5ωρου κατά την ηµέρα της χύτευσης, παίρνουν προσαύξηση 1/5 του 5ώρου συν 50% επ'αυτού. Στην προκύπτουσα διαφορά της 1ης ώρας στις επιχειρήσεις που έχουν χύτευση κάθε µέρα, ο εργοδότης µπορεί να απασχολεί τον εργαζόµενο για τη µία αυτή ώρα πριν τη χύτευση σε άλλη εργασία.(σ.σ.ε 1993 και 1991). 2. Ασθένεια - ατύχηµα και αναρρωτική άδεια. Απο την στιγµή που ο εργαζόµενος µετά απο ασθένεια ή ατύχηµα κριθεί ικανός προς εργασία και εφόσον η ανικανότητα του δεν διήρκεσε πάνω απο ένα χρόνο, ο εργοδότης εφόσον απασχολεί προσωπικό 20 ατόµων και άνω, του παρέχει εργασία στην επιχείρηση, στην ίδια ειδικότητα, όπως συνέβαινε πριν το περιστατικό που επέφερε την αναρρωτική άδεια. (ΣΣΕ 1993) 3. Συνδικαλιστικές άδειες Άδεια 2 ηµερών µε αποδοχές ανά µήνα δίνεται στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραµµατέα και ταµία της πλέον αντιπροσωπευτικής δευτεροβάθµιας οργάνωσης του κλάδου. Άδεια 2 ηµερών µε αποδοχές δίνεται στον πρόεδρο, γενικό γραµµατέα και αντιπρόεδρο των πλέον αντιπροσωπευτικών πρωτοβαθµίων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η ίδια άδεια χορηγείται σε πρόεδρο και γενικό γραµµατέα της πλέον αντιπροσωπευτικής οργάνωσης της επιχείρησης. Όλες οι παραπάνω αναφερόµενες άδειες µετ'αποδοχών 12

13 εφαρµόζονται σε επιχειρήσεις που έχουν απο 30 εργαζόµενους και άνω. Εξακολουθούν να ισχύουν οι συνδικαλιστικές άδειες του Ν. 1264/82. Άδεια 2 ηµερών µε αποδοχές ανά µήνα δίνεται σε αιρετούς εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων που συµµετέχουν ως τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη στα διοικητικά συµβούλια ΙΚΑ, ΑΟΕΚ, Εργατική Εστία, ΟΑΕ, ΤΑΠΕΜ. Αυτή η συγκεκριµένη άδεια δεν συµψηφίζεται µε τις άδειες του Ν. 1264/82 (ΣΣΕ1993). 4. Συνδικαλιστικές διευκολύνσεις και δικαιώµατα Οι εργοδότες υποχρεούνται να εφαρµόζουν πιστά τα µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων στους χώρους δουλειάς και να τηρούν την εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία. Τα πρωτοβάθµια κλαδικά και εργοστασιακά σωµατεία, οι δευτεροβάθµιες οργανώσεις και η ΓΣΕΕ, έχουν το δικαίωµα ελέγχου (µέσω εκπροσώπων τους) των επιχειρήσεων µαζί µε την επιθεώρηση εργασίας, το ΙΚΑ και το ΤΑΠΕΜ. Επιτρέπεται η είσοδος στις επιχειρήσεις συνδικαλιστικών οργάνων, (εκπροσώπων τους), κάθε βαθµίδας κατά την ώρα του διαλείµµατος και πέρα απο αυτό ύστερα απο συνεννόηση µε τον εργοδότη (ΣΣΕ 1993). 5. Εκτός έδρας Σε περίπτωση απασχολήσεως εργαζοµένου εκτός του εργοστασίου και όταν ακόµη η µετάβαση γίνεται µε µεταφορικό µέσο του εργοδότη ή της συγκοινωνίας, ο χρόνος εργασίας υπολογίζεται απο την στιγµή αναχώρησης απ' αυτό και η λήξη εργασίας είναι η στιγµή της επαναφοράς του. Για εργασία που εκτελείται πέραν των 60 χιλιοµέτρων απο την έδρα της επιχείρησης (έστω και µε επαναφορά στην έδρα του εργαζόµενου δηλ. χωρίς διανυκτέρευση), η διαδροµή εφόσον γίνεται εκτός του νόµιµου ωραρίου πληρώνεται υπερωριακώς. Σε περίπτωση που η εργασία εκτελείται εκτός της έδρας της επιχείρησης και δεν γίνεται η επαναφορά του εργαζοµένου αυθηµερόν στον τόπο διαµονής του, η επιχείρηση υποχρεούται, µε τα δικά της έξοδα, να εξασφαλίσει σε αυτόν κατάλληλο οίκηµα διαµονής και το ηµεροµίσθιο καταβάλλεται διπλό (προσαύξηση 100%). (ΣΣΕ 1993 και 1991). 13

14 6. Γάλα Οι εργαζόµενοι σε χώρους ή µε ειδικότητες που έχουν χαρακτηρισθεί απο το Συµβούλιο Κρίσεως Βαρέων Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων ως ΒΑΕ, δικαιούνται 1 (µία) φιάλη 1/2 λίτρου γάλα ηµερησίως µε δαπάνη του εργοδότη. (ΣΣΕ 1993). 7. Φόρµες - Υποδήµατα Ο εργοδότης εφοδιάζει όλους τους εργαζόµενους µε δύο φόρµες εργασίας το χρόνο και µε δύο ρόµπες εργασίας το χρόνο τις εργαζόµενες. Σε όλους τους ηλεκτροσυγκολλητές Α και Β τάξης, σε αδειούχους και µη αδειούχους, στους φλογοχειριστές, οξυγονοκολλητές, χύτες, αµµοβολιστές και υδροβολιστές, πάσης φύσεως γαλβανιστές, µπανιαδόρους, δίνεται ένα ζεύγος υποδήµατα απο βακέττα το χρόνο. Επίσης ένα ζεύγος υποδήµατα τα χρόνο παρέχεται σε όσους εργάζονται πάνω σε κάθε είδους πλωτά µέσα ανεξαρτήτου ειδικότητας (ΣΣΕ1993). 8. Μπουφάν Εργασίας Στους εργαζόµενους σε εξωτερικό περιβάλλον που είναι εκτεθειµένοι σε διάφορες καιρικές συνθήκες επιπλέον παρέχεται το χρόνο ένα µπουφάν εργασίας το οποίο έχει ειδική προστατευτική επένδυση (τζάκετ). ιατηρούνται σε ισχύ παροχές σε είδος (ποδιές, γάντια, γυαλιά, κράνη κ.λ.π), που δίνονται απο διατάξεις, υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγµατα ή ΣΣΕ και δεν θίγονται απο την παρούσα (ΣΣΕ1993). 9. Προσδιορισµός Προϋπηρεσίας 1. Πέραν όλων όσων αναφέρονται στην παρούσα για τον προσδιορισµό της προϋπηρεσίας (κατά κατηγορία εργαζοµένων), ισχύουν και τα παρακάτω: α) Σαν προϋπηρεσία των Ελασµατουργών- Συναρµολογητών παίρνεται υπ' όψιν και η πραγµατοποιηθείσα σε οποιοδήποτε εργοδότη, σε µία απο τις παρακάτω ειδικότητες του λεβητοποιού, του τεχνίτου κατασκευής και επισκευής ατµολεβητών και λεβήτων, του τεχνίτη σιδηρών κατασκευών, του ελασµατουργού, του ηλεκτροσυγκολλητή, του οξυγονοκολλητή (φλογοχειριστού), του συνδέτου σιδηρών κατασκευών, του πελεκητού, του καρφωτού, του καλαφάτου, του καµιναδόρου, του κοντραδόρου και του πιστολαδόρου. β) Σαν προϋπηρεσία των Τεχνιτών Συναρµολογητών και Ελασµατουργών Συνδετών παίρνεται υπ' όψιν και η 14

15 πραγµατοποιηθείσα σε οποιοδήποτε εργοδότη σε µία απο τις παρακάτω ειδικότητες: του συναρµολογητή συνδέτη, του ελασµατουργού συναρµολογητή, του ελασµατουργού, του λεβητοποιού, και του ελασµατουργού συνδέτη. γ) Σαν προϋπηρεσία των Τεχνιτών Ελασµατουργών παίρνεται υπ'όψιν και η πραγµατοποιηθείσα σε οποιοδήποτε εργοδότη σε µία απο τις παρακάτω ειδικότητες: του ελασµατουργού, του ελασµατουργού συναρµολογητή, του συναρµολογητή συνδέτη και του ελασµατουργού συνδέτη. δ) Σαν προϋπηρεσία των Τεχνιτών Ελασµατουργών Μηχανικής κατεργασίας και διαµόρφωσης ελασµάτων κ.λ.π. παίρνεται υπ'όψιν και η πραγµατοποιηθείσα σε οποιοδήποτε εργοδότη σε µία απο τις παρακάτω ειδικότητες: του ελασµατουργού συναρµολογητή, του ελασµατουργού, του λεβητοποιού, του σιδηρουργού, του τεχνίτου σιδηρών κατασκευών και του εργάτου µεταφοράς βαρέων βαρών (µανουβραδόρου). ε) Σαν προϋπηρεσία των Ελασµατουργών-µεταχαρακτών παίρνεται υπ' όψιν και η πραγµατοποιηθείσα σε οποιονδήποτε εργοδότη, σε µία απο τις παρακάτω ειδικότητες: του ελασµατουργού συναρµολογητού, του λεβητοποιού, του τεχνίτη κατασκευής και επισκευής ατµολεβητών και λεβήτων, του τεχνίτου σιδηρών κατασκευών (εκτός σιδηρουργού) του ελασµατουργού, του ηλεκτροσυγκολλητού, του φλογοχειριστού, του συνδέτη σιδηρών κατασκευών, του καµιναδόρου, του πιστολαδόρου, του ελασµατουργού χαράκτου, του πελεκητή, του καρφωτή, του καλαφάτη και του κοντραδόρου. στ) Σαν προϋπηρεσία των Ελασµατουργών - Χαρακτών παίρνεται υπ'όψιν και η πραγµατοποιηθείσα σε οποιονδήποτε εργοδότη σε µία απο τις παρακάτω ειδικότητες: του χαράκτη, του µελετητή σχεδιαστή ναυπηγικών γραµµών, του κατασκευαστή σχεδιαστή κατασκευαστικών σχεδίων, του ελασµατουργού µεταχαράκτη, του ελασµατουργού µηχανικής κατεργασίας και διαµόρφωσης ελασµάτων και λοιπών µετάλλων, του ελασµατουργού συναρµολογητή. ζ) Σαν προϋπηρεσία των Μηχανουργών παίρνεται υπ' όψιν και η πραγµατοποιηθείσα σε οποιονδήποτε εργοδότη σε µία απο τις παρακάτω ειδικότητες: του σωληνουργού, του εφαρµοστού σωληνουργού και του υδραυλικού. 15

16 η) Σαν προϋπηρεσία του Εφαρµοστή Σωληνώσεων παίρνεται υπ' όψιν και η πραγµατοποιηθείσα σε οποιοδήποτε εργοδότη σε µία απο τις παρακάτω ειδικότητες: του µηχανοτεχνίτου, του σωληνουργού, του υδραυλικού. θ) Σαν προϋπηρεσία του Σιδηρουργού παίρνεται υπ' όψιν και η πραγµατοποιηθείσα σε οποιοδήποτε εργοδότη σε µία απο τις παρακάτω ειδικότητες του σιδηρουργού, του καµιναδόρου και του πυρωτή. ι) Σαν προϋπηρεσία του Ορειχαλκουργού και χύτη ορειχάλκου - Σιδηροχύτου παίρνεται υπ' όψιν η πραγµατοποιηθείσα σε οποιοδήποτε εργοδότη, σε µία απο τις παρακάτω ειδικότητες του ορειχαλκουργού, του χύτη ορειχάλκου, του χύτη αλουµινίου. κ) Για τις υπόλοιπες ειδικότητες, σαν προϋπηρεσία παίρνεται υπ' όψν αυτή που πραγµατοποιήθηκε στην ειδικότητα ή και σε συναφή ειδικότητα, στον ίδιο ή σε άλλο εργοδότη(σσε 1990). 2. Μετά απο έγγραφη αίτηση του µισθωτού, ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει σε αυτόν εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος(5 ηµέρες) πιστοποιητικό προϋπηρεσίας. Ο εργοδότης δεν έχει το δικαίωµα να περιλάβει σε αυτό οποιοδήποτε χαρακτηρισµό εις βάρος του εργαζόµενου. (ΣΣΕ1991). 10. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων εις εργασίας συγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης. Εφαρµόζεται το Προεδρικό ιάταγµα υπ'αριθµ.95/78 (ΦΕΚ τεύχος Α20/78. Το Προεδρικό ιάταγµα για το θόρυβο και ο Ν. 1568/85. Σε κάθε επιχείρηση µε πάνω απο 20 απασχολούµενους και εφ όσον δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στο χώρο, η ΠΟΕΜ στο εξής δύναται να ορίζει ένα (1) εργατοϋπάλληλο ως εκπρόσωπο των εργαζοµένων σύµφωνα µε το Ν.1767/88. (ΣΣΕ1993). Ο χρόνος παραµονής των εργαζοµένων κατά την εργασία τους (αµµοβολιστές κ.λ.π ειδικότητες), σε χώρους που υπάρχουν ή δηµιουργήθηκαν δυσµενείς συνθήκες εργασίας, δεν µπορεί να παραταθεί πέραν των 5 ωρών. Ο εργοδότης µπορεί να απασχολήσει τους εργαζόµενους αυτούς, για το υπόλοιπο διάστηµα του νοµίµου ωραρίου τους, σε σηµεία που επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες περιβάλλοντος (ΣΣΕ 1991). 11. Παρακράτη ση συνδικαλιστικής συνδροµής µελών σωµατείου Στα πλαίσια της υλοποίησης της ΕΓΣΣΕ και ειδικά του άρθρου 5 απο κοινού συµφωνούµε ότι όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου αλλά και οι άλλες 16

17 επιχειρήσεις που έχουν τµήµατα παραγωγής επεξεργασίας µετάλλου, είναι υποχρεωµένες να παρακρατούν απο κατά την πληρωµή της µισθοδοσίας του παραπάνω αναφερόµενου προσωπικού ανά µήνα το οριζόµενο κάθε φορά απο τις συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΠΟΕΜ- Πρωτοβάθµια) ποσό σαν ελάχιστη συνδροµή για τα συνδικαλιστικά όργανα. Η συνδροµή αυτή θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασµό που θα υποδεικνύουν απο κοινού η ΠΟΕΜ και το πρωτοβάθµιο σωµατείο. Η κατάθεση στην τράπεζα µπορεί να γίνεται κάθε τρείς ή έξι µήνες το αργότερο και θα αρχίζει µε τη γνωστοποίηση σχετικής δήλωσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων στην επιχείρηση στην οποία θα γνωστοποιείται και ο συγκεκριµένος τραπεζικός λογαριασµός. Εργαζόµενος δύναται να αρνηθεί την πληρωµή συνδροµής, γι'αυτό απαιτείται έγγραφη δήλωση του στο πρωτοβάθµιο σωµατείο ή στην ΠΟΕΜ. Στην περίπτωση αυτή οι συνδικαλιστικές οργανώσεις άµεσα γνωστοποιούν στην επιχείρηση την άρνηση του εργαζόµενου προκειµένου να µην παρακρατείται η συνδροµή (ΣΣΕ 1991). 12. Κύρια και Επικουρική Ασφάλιση Όλοι οι εργαζόµενοι που καλύπτονται απο την παρούσα σύµβαση έχουν κύρια και επικουρική ασφάλιση στο ΙΚΑ καθώς και κλάδο πρόνοιας το ΤΑΠΕΜ. Εξαιρούνται τα ηλεκτρολογεία αυτοκινήτων καθώς και οι ηλεκτρολόγοι και οι βοηθοί αυτών. 13. Απόφοιτοι (Πτυχιούχοι) αναγνωρισµένων Τεχνικών σχολών Οι απόφοιτοι (πτυχιούχοι) αναγνωρισµένων Τεχνικών Σχολών και των Κέντρων ταχύρυθµης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης ενηλίκων του ΟΑΕ ειδικοτήτων ή εργασιών που περιγράφονται µε την παρούσα Σ.Σ.Ε µε τις ειδικότητες π.χ., α) µηχανοτεχνίτη, β) ελασµατουργού συναρµολογητή, γ) σιδηρουργού, δ) λεβητοποιού, ε) σιδηροχύτη, στ) βουρτσαδόρου κ.ά., µετά την αποφοίτηση τους, καθώς και όσοι χαρακτηρίζονται βοηθοί τεχνίτες κατά την κρίση του εργοδότη, θεωρείται ότι συµπλήρωσαν τρία χρόνια προϋπηρεσία στην ειδικότητα τους και δικαιούνται το νόµιµο βασικό ηµεροµίσθιο του πίνακα τεχνίτες -τριες του κλιµακίου 3-6 της παρούσας. Η προϋπηρεσία που πραγµατοποιήθηκε ή πραγµατοποιείται µετά απο αυτά στην ίδια ειδικότητα, προστίθεται στα τρία χρόνια, για τον προσδιορισµό του νόµιµου βασικού ηµεροµισθίου που δικαιούνται σύµφωνα µε την παρούσα 17

18 Σ.Σ.Ε. 14. Εκπαίδευση - Επανεκπαίδευση Προσωπικού Οι εκπρόσωποι των εργοδοτών και των εργαζοµένων συµφωνούν στα πλαίσια της νέας Σ.Σ.Ε να αναλάβουν απο κοινού πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση και επανεκπαίδευση του προσωπικού βιοτεχνικών επιχειρήσεων. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, η ορµητική είσοδος στην διαδικασία παραγωγής και επισκευής του µετάλλου, της σύγχρονης τεχνολογίας, της ηλεκτρονικής και της πληροφορικής, καθιστούν αναγκαία τα µέτρα για την εξύψωση των γνώσεων των εργαζοµένων.(σσε 1993). 15. Θεσµικοί όροι Οι όροι των ΕΓΣΣΕ που ρυθµίζουν θέµατα όπως, ετήσια άδεια, άδεια µητρότητας, άδεια γέννησης παιδιού για τον πατέρα, άδειες κάθε είδους για τον συνδυασµό της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, καθώς και αποζηµίωση απόλυσης των εργατοτεχνιτών, εφαρµόζονται και στους εργαζόµενους που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή στο βαθµό που εισάγουν ευνοϊκότερες ρυθµίσεις. ( Α 21/2000). Οι όροι της ΕΓΣΣΕ που αναφέρονται στην αποζηµίωση καταγγελίας σύµβασης εργατοτεχνιτών (τριών), την ετήσια κανονική άδεια, την άδεια φροντίδας παιδιού, την πρόσθετη άδεια εργαζοµένου γονέα µονογονεϊκής οικογένειας, την άδεια για την µετάγγιση αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης, την άδεια λόγω θανάτου συγγενούς, την προστασία της απασχόλησης των «εξαρτηµένων» ατόµων κατά τη περίοδο της απεξάρτησης, εφαρµόζονται και στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση, στο βαθµό που είναι ευνοϊκότεροι απο τα ήδη ισχύοντα ( Α 10/2002). 16. Μεταβατική - Γενική ρύθµιση Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, και αµοιβές που προβλέπονται απο νόµους, προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, κανονισµούς εργασίας, ή επιχειρησιακή συνήθεια, καθώς και ατοµικές συµβάσεις, δεν θίγονται µε την παρούσα Όροι συλλογικών ρυθµίσεων (συλλογικών συµβάσεων διαιτητικών αποφάσεων και πρακτικών συµφωνίας) που δεν τροποποιούνται ρητά µε τους όρους της παρούσας διατηρούνται σε ισχύ ( Α 21/2000). 17.Τα συµβαλλόµενα µέλη θωρούν αυτονόητο και συµφωνούν ότι σε περίπτωση που υπάρχει διαφορετική ρύθµιση µεταξύ των κωδικοποιηµένων διατάξεων και αναφεροµένων σε παλαιότερες συλλογικές συµβάσεις εργασίας, 18

19 υπερισχύουν οι παλαιότερες ρυθµίσεις πλην βεβαίως των αναφεροµένων βασικών - ηµεροµισθίων και µισθών. 18. Λοιπές Ρυθµίσεις Αποφασίζεται ότι τα συµβαλλόµενα µέρη θα συστήσουν κοινή επιτροπή που θα ασχοληθεί µε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος των συµβαλλοµένων µερών π.χ. θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε νέες τεχνολογίες, µε την κατά το δυνατόν συναινετική συνολική διευθέτηση των εργασιακών διαφορών, γενικότερα προβλήµατα του κλάδου µε στόχο την προοπτική ανάπτυξη της βιοτεχνίας µετάλλου. Η επιτροπή θα αποτελείται από δύο εκπροσώπους που θα ορίζονται από τις εκάστοτε εργοδοτικές οργανώσεις και την ΠΟΕΜ. Έναρξη λειτουργίας της επιτροπής ορίζεται ο µήνας Οκτώβριος του Καταληκτική ηµεροµηνία της επιτροπής ορίζεται ο Φεβρουάριος του Η παρούσα σσε θα έχει διετή διάρκεια µε έναρξη ισχύος την ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ Π.Ο.Ε.Μ. Β. ΛΙΑΜΕΤΗΣ Ι. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΒΕΡ ΟΥΛΗΣ Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΣΕΒΕΕ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν.ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΙ ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ Γ. ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 19

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Απομόνωση χλωροφύλλης

Απομόνωση χλωροφύλλης Απομόνωση χλωροφύλλης Φυτικά κύτταρα Χλωροπλάστης Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.1 Σελ. 39-40 Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.2 Σελ. 43-44 1 Εισαγωγή Οι αυτότροφοι οργανισμοί όπως τα φυτά, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα : «Στοιχεία Κλωστοϋφαντουργίας» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπός του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκοπός του Εθνικού Πλαισίου Περιβαλλοντικών Δράσεων είναι να παρέχει μια κοινή πλατφόρμα για τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναλαμβάνονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7.1. Περιεχόμενο 1.Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα κατανοήσει το θέμα που εκφέρεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 2014 Α1. Ο δοκιµιογράφος αναφέρεται στην έννοια του ανθρωπισµού. Αρχικά, παραδίδει τον ορισµό της έννοιας επιχειρώντας και µια διαχρονική προσέγγιση του όρου. Στη συνέχεια, περιγράφει τις ιδιότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Ένα απλό σχολικό µικροσκόπιο αποτελείται από τρία βασικά συστήµατα, το οπτικό, το µηχανικό και το φωτιστικό.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Ένα απλό σχολικό µικροσκόπιο αποτελείται από τρία βασικά συστήµατα, το οπτικό, το µηχανικό και το φωτιστικό. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Σκοπός - Να γνωρίσετε την κατασκευή και τη λειτουργία του µικροσκοπίου. - Να εξασκηθείτε στην προετοιµασία παρασκευασµάτων. - Να εξοικειωθείτε στη χρήση του µικροσκοπίου. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014 Αθήνα, 10/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΥΠΟ /ΝΣΗ Β - ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α' -ΦΠΑ 2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Β' -

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 244/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Άνθρωπος και οικοσυστήµατα

Άνθρωπος και οικοσυστήµατα ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Άνθρωπος και οικοσυστήµατα. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ καθορίζεται α) από τη

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Συνοπτική Παρουσίαση Ερωτηματολογίου Επιτροπής ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ Γιώργος Ιωακειμίδης Δήμαρχος Νίκαιας Αγίου Ι. Ρέντη Πρόεδρος Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 Οκτωβρίου 2015 (Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του Νέου Ωρολογίου Προγράμματος ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αλλαγές/διορθώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Με τον όρο δικαίωµα εκφράζεται η εξουσία που παρέχεται από το σύστηµα δικαίου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 194/39 (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ TΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σηµαντική συµβολή της σύµβασης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

Η υγειονοµική µέριµνα για τους πρόσφυγες

Η υγειονοµική µέριµνα για τους πρόσφυγες Η υγειονοµική µέριµνα για τους πρόσφυγες Θεόδωρος Ι. αρδαβέσης Αν. Καθηγητής Υγιεινής και Κοινωνικής Ιατρικής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Μετά την κατάρρευση του µετώπου στη Μικρά Ασία και την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική εποχή Παρά τους διαρκείς πολέµους και το κλίµα σχετικής ανασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούνιος 2011) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόγραμμα Αλφαβητισμός, που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα6. Μέθοδοι Κοστολόγησης. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Γεώργιος ρογαλάς

Ενότητα6. Μέθοδοι Κοστολόγησης. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Γεώργιος ρογαλάς Ενότητα6 Μέθοδοι Κοστολόγησης 1 Μέθοδοι Κοστολόγησης Υπάρχουν δύο µέθοδοι Κοστολόγησης που αναφέρονται στην συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση των λογιστικών στοιχείων κόστους: Κοστολόγηση κατάέργοή κατά

Διαβάστε περισσότερα

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014 Έναρξη ιαγωνισµών 1 ης περιόδου (Θερινά Τµήµατα) Έναρξη µαθηµάτων για τα Θερινά Τµήµατα Συγκέντρωση µαθητών ενηµέρωση Έναρξη µαθηµάτων νέων τµηµάτων Αργία 28 ης Οκτωβρίου Έναρξη ιαγωνισµών 2 ης Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση:

Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΗΣ 5-7 10180 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2 FAX: 210-3332559 e-mail : press@minfin.gr Αθήνα, 22 Μαΐου 2011 Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ» ΔΡΑΣΗ 6: ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών 2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών Περίληψη Το Υπουργείο Οικονοµικών έχει κατορθώσει να µειώσει τους πραγµατικούς µας µισθούς, συνδυάζοντας την επίδραση των ακολούθων γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η ΡΑΕΚ θέτει και δημοσιεύει την παρούσα πρόταση ως προς τις αρχές και τη Μεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί ση λέξη ή στη

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί ση λέξη ή στη Τρίτη 1 Απριλίου 2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί ση λέξη ή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1) Δήµος Κοζάνης: Θα πεζοδροµούν κάθε Κυριακή την οδό Μαδεδονοµάχων, οδό που καταλήγει στην κεντρική πλατεία της πόλης, αν οι δηµότες χρησιµοποιούν τα 2) Δήµος Διονύσου:

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Ιστορία ΙΙ». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Η Συστολή των Σκελετικων Μυών

Η Συστολή των Σκελετικων Μυών Η Συστολή των Σκελετικων Μυών 01/29 ΙΕΓΕΡΣΗ ΕΚΛΥΣΗ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τρόποι διέγερσης της κυτταρικής µεµβράνης: 1. Απλή µηχανική διαταραχή Πχ διέγερση αισθητικών νευρικών απολήξεων στο δέρµα 2. Χηµική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 / 5 / 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΙΙ. ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Ερμηνευτικό Σημείωμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Το βάρος της απόδειξης και η αποδεικτική ισχύς των ισχυρισμών κατά την εξέταση των αιτημάτων ασύλου Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Κεφ. 350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του 1994 18(Ι) του 1996 24(Ι) του 2007 63(Ι) του 2007 9(Ι) του 2012 199(I) του 2012 105(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Βιβλίο: «Εµπορικές Εταιρίες» Ν.Κ. Ρόκας Εισαγωγή 1 Η ιδιορρυθµία και η µοναδικότητα του δικαίου των ενώσεων προσώπων στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου συνίσταται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Εταιρικές και Ενοποιηµένες

Διαβάστε περισσότερα

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Αρ. 4369, 6.12.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 91(Ι) του 2004 208(Ι) του 2004 245(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

16/12/2009) 16/12/2009). 16/12/2009)

16/12/2009) 16/12/2009). 16/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΠΑ) Α.Ε. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ .1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Φτώχεια & Οικολογική Καταστροφή ΚΕΙΜΕΝΟ Είναι αναµφισβήτητο ότι το παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα έχει δηµιουργήσει πρωτοφανή πλούτο, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται ζηµία στα ασφαλισµένα αντικείµενα αµέσως προερχόµενη από πρόσκρουση

Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται ζηµία στα ασφαλισµένα αντικείµενα αµέσως προερχόµενη από πρόσκρουση VICTORIA ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/1.5.2006 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Το παρόν ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον ασφαλισµένο ή λήπτη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΤΕΕ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. «Η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Εύα Κασάπη Ηράκλειο Κρήτης 2-7-2008 Η διαχείριση προσβάσεων είναι πολιτικές τεχνικές οδηγίες διαδικασίες που αποσκοπούν στην: Βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου:

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου: Αφήγηση Αφήγηση µιας ιστορίας έχουµε όταν παρουσιάζουµε γεγονότα µε µια ορισµένη σειρά. Τα γεγονότα µπορεί να είναι πραγµατικά ή φανταστικά. Η αφήγηση µπορεί να είναι προφορική ή γραπτή. Όταν η αφήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας.

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας. Ι. Γενικά Με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1049/2015 ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φ.Π.Α. Με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ AΠΟ ZΩΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ) Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Υλικά Διαλύματα -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ. 2 ο ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-13

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ. 2 ο ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-13 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2 ο ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-13 ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ ΓΙΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Από τη διδασκαλία της περίληψης στη διδασκαλία της έκθεσης Η διδασκόμενη θεωρία στην πράξη Εισηγήτρια: Μαρία Κάππου

Από τη διδασκαλία της περίληψης στη διδασκαλία της έκθεσης Η διδασκόμενη θεωρία στην πράξη Εισηγήτρια: Μαρία Κάππου Από τη διδασκαλία της περίληψης στη διδασκαλία της έκθεσης Η διδασκόμενη θεωρία στην πράξη Εισηγήτρια: Μαρία Κάππου Copyright: Κάππου Μαρία Προϋποθέσεις σύνταξης περιληπτικού κειμένου και παραγωγής κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική Στρατηγική Διοίκηση και Διαχείριση της Απόδοσης 5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Έως τώρα έχουμε μιλήσει Κεφάλαιο 2: Σημαντική επιρροή του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Φεβρουαρίου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2006 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (Άρθρα 43-61 του Καταστατικού Χάρτη) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Κανονισµός ΓΕΝΙΚΑ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÍÔÁÂÏÓ ÁÈÇÍÁ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÍÔÁÂÏÓ ÁÈÇÍÁ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. δ Α4. α Α5. γ ΘΕΜΑ Β ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1. Σχολικό βιβλίο σελ. 131: Θεωρία του αρβίνου Στο φυλογενετικό δέντρο των καµηλοπαρδάλεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ε.Κ. Ε ΕΣΣΑΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙ ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι

Ι.Ε.Κ. Ε ΕΣΣΑΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙ ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Ι.Ε.Κ. Ε ΕΣΣΑΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙ ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γενικά για την Λογιστική Κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟΜΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΜΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Ως πηγές του δικαίου εννοούνται οι ειδικότεροι τρόποι παραγωγής των κανόνων δικαίου. Διακρίνονται σε: Α) Πρωτογενείς ή άμεσες πηγές είναι αυτές που αποτελούν γενεσιουργούς

Διαβάστε περισσότερα

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή)

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Ε ΕΣΣΑΣ (Προϋπολογισµός:103.196,81 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) Ο Προσφέρων υποχρεούται: 1) Μαζί µε την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις) 16/01/2011 Γ ΕΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις) Επιχειρηματολογία με την οποία καταβάλλεται προσπάθεια να αντικρουστούν εισηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί ότι οι πέρα από τα κοινά µέτρα δηµιουργικοί άνθρωποι στον τοµέα του πνεύµατος έχουν σιδερένιαν αντοχή και µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς:- (α) εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 29

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης

Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 237 της 24/08/1991 σ. 0001-0024 Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 7 τόµος 4 σ. 0022 Σουηδική ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΩΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα