ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2002) 612 τελικό ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ «Τηλεόραση χωρίς σύνορα», όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/36/ΕΚ, για την περίοδο 1999 και 2000

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 I. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4 ΚΑΙ 5 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999/ Η εφαρµογή από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η µετάδοση πλειοψηφικού ποσοστού ευρωπαϊκών έργων Εκτίµηση σε κοινοτικό επίπεδο Εκτίµηση σε εθνικό επίπεδο Έργα ανεξάρτητων παραγωγών Εκτίµηση σε κοινοτικό επίπεδο Εκτίµηση σε επίπεδο κράτους µέλους Εφαρµογή από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που συµµετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο Μετάδοση πλειοψηφικού ποσοστού ευρωπαϊκών έργων Ευρωπαϊκά έργα ανεξάρτητων παραγωγών Μετάδοση πλειοψηφικού ποσοστού ευρωπαϊκών έργων Ευρωπαϊκά έργα ανεξάρτητων παραγωγών...46 II. - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ...48 III. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ IV. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΏΝ ΣΤΑΘΜΏΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΏΝ ΜΕΛΏΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝ ΈΧΟΥΝ ΕΠΙΤΎΧΕΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΌ ΠΟΣΟΣΤΌ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΈΡΓΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΆΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΌ ΤΟΥ 10 % ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΈΡΓΑ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΏΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΑΡΆΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌ ΤΩΝ ΜΈΣΩΝ ΌΡΩΝ ΜΕΤΆ ΟΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΈΡΓΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΎΣ ΣΤΑΘΜΟΎΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΏΝ ΜΕΛΏΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ (ΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΣ ΥΠΌΨΗ ΤΗΝ ΤΗΛΕΘΈΑΣΗ) ΆΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ Ο ΗΓΊΑΣ «ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ ΧΩΡΊΣ ΣΎΝΟΡΑ»

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα ανακοίνωση, η οποία συντάχθηκε στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου 4, παρ. 3 της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ 1 του Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 1989 για το συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30ής Ιουνίου (εφεξής καλούµενη η οδηγία «Tηλεόραση χωρίς σύνορα»), αποτελεί την πέµπτη έκθεση της Επιτροπής για την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5. Το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει µια στατιστική κατάσταση σχετικά µε την επίτευξη του ποσοστού που αναφέρεται στα άρθρα 4 και 5 για την περίοδο , για κάθε τηλεοπτικό πρόγραµµα που υπάγεται στη δικαιοδοσία του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τα τηλεοπτικά προγράµµατα των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που συµµετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ). Πράγµατι, τα κράτη µέλη οφείλουν να διαβιβάζουν, ανά διετία, στην Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5. Η Επιτροπή µεριµνά σχετικά σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συνθήκης. Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να γνωστοποιήσει τις εν λόγω εθνικές εκθέσεις στα κράτη µέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, συνοδεύοντάς τις από τη γνωµοδότηση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας «Tηλεόραση χωρίς σύνορα». Το παρόν έγγραφο αποτελείται από τρία µέρη και δύο παραρτήµατα: Μέρος I Γνώµη της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 για την περίοδο Μέρος II Εθνικές εκθέσεις των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μέρος III Εθνικές εκθέσεις που υποβλήθηκαν από τα κράτη µέλη της ΕΖΕΣ τα οποία συµµετέχουν στον ΕΟΧ Παράρτηµα 1: Κατάλογος των τηλεοπτικών σταθµών των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν επιτύχει πλειοψηφικό ποσοστό ευρωπαϊκών έργων (άρθρο 4 της οδηγίας) ή/και το ελάχιστο ποσοστό του 10 % για ευρωπαϊκά έργα ανεξάρτητων παραγωγών (άρθρο 5 της οδηγίας) Παράρτηµα 2: Παράµετροι που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των µέσων όρων µετάδοσης ευρωπαϊκών έργων από τους τηλεοπτικούς σταθµούς των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (λαµβάνοντας υπόψη την τηλεθέαση) άρθρο 4 της οδηγίας. 1 ΕΕ L 298 της ΕΕ L 202 της

4 I. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4 ΚΑΙ 5 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999/ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Επιτροπή οφείλει να µεριµνά, στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου 4, παρ. 3 της οδηγίας «Tηλεόραση χωρίς σύνορα», για την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συνθήκης. Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη µέλη της ΕΖΕΣ που συµµετέχουν στον ΕΟΧ οφείλουν να διαβιβάζουν στην Επιτροπή, ανά διετία, έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5, η οποία περιλαµβάνει ιδίως (i) µια στατιστική κατάσταση σχετικά µε την επίτευξη του ποσοστού που αναφέρεται στα εν λόγω δύο άρθρα για κάθε τηλεοπτικό πρόγραµµα που υπάγεται στη δικαιοδοσία του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους, (ii) τους λόγους για τους οποίους, σε κάθε περίπτωση, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί το ποσοστό αυτό, (iii) καθώς και τα µέτρα που ελήφθησαν ή που προβλέπονται για την επίτευξή του. Το άρθρο 4, παρ. 3 της οδηγίας προβλέπει ότι η Επιτροπή µπορεί να λαµβάνει υπόψη, στη γνώµη της, ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία (ενδεικτική απαρίθµηση): την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σύγκριση µε τα προηγούµενα έτη, το µερίδιο των έργων πρώτης µετάδοσης στον προγραµµατισµό, τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των νέων ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών, την ειδική κατάσταση των χωρών που έχουν µικρή ικανότητα οπτικοακουστικής παραγωγής ή/και περιορισµένη γλωσσική εµβέλεια. Προκειµένου να διευκολυνθούν τα κράτη µέλη στην επίτευξη των υποχρεώσεών τους όσον αφορά τον έλεγχο, εκπονήθηκαν κατευθύνσεις στα πλαίσια της Επιτροπής επαφών 3, οι οποίες προτάθηκαν για την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές, οι οποίες έχουν σκοπό να καταστούν σαφείς ορισµένοι όροι και να αποφευχθούν πιθανές διαφορές όσον αφορά την ερµηνεία και την εφαρµογή της οδηγίας 4, τέθηκαν σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 1999 και, συνεπώς, καλύπτουν την περίοδο αναφοράς ( ) της παρούσας έκθεσης. Αυτό είναι το πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να εξετασθεί η παρούσα γνώµη η οποία παρουσιάζει, για πρώτη φορά, τις γενικές τάσεις που διαπιστώνονται, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, αναπτύχθηκαν µια σειρά δείκτες, οι οποίοι στηρίζονται στα κριτήρια των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας, προκειµένου να παράσχουν ένα αντικειµενικό πλαίσιο ανάλυσης. Άρθρο 4 (ευρωπαϊκά έργα): Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι εν λόγω κατευθύνσεις, στο σηµείο 2.2. αναφέρουν ότι είναι άσκοπο να γνωστοποιούνται στις εθνικές εκθέσεις οι πληροφορίες σχετικά µε τους σταθµούς που εκπέµπουν αποκλειστικά «ειδήσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, τηλεοπτικά παιχνίδια, διαφηµίσεις, υπηρεσίες τηλεκειµενογραφίας και τηλεαγοράς». 4

5 είκτης 1: µέσο ποσοστό του χρόνου µετάδοσης που αφιερώνουν οι ευρωπαϊκοί σταθµοί µε τη µεγαλύτερη τηλεθέαση 5 σε ευρωπαϊκά έργα σε κάθε εξεταζόµενο κράτος µέλος. είκτης 2: βαθµός συµµόρφωσης των σταθµών (που επιτυγχάνουν ή υπερβαίνουν το πλειοψηφικό ποσοστό), ανεξαρτήτως τύπου, σε κάθε εξεταζόµενο κράτος µέλος 6. είκτης 3: γενική τάση, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανεξαρτήτως τύπου, του προγραµµατισµού ευρωπαϊκών έργων κατά την περίοδο αναφοράς ( ) 7. Άρθρο 5 (ευρωπαϊκά έργα ανεξάρτητων παραγωγών) : είκτης 1: µέσος χρόνος εκποµπής ή, εναλλακτικά, ανάλογα µε την επιλογή του κράτους µέλους κατά τη µεταφορά της οδηγίας, µέσο ποσοστό του προϋπολογισµού των προγραµµάτων που αφιερώνεται σε ευρωπαϊκά έργα ανεξάρτητων παραγωγών. είκτης 2: βαθµός συµµόρφωσης των σταθµών (που επιτυγχάνουν ή υπερβαίνουν το ελάχιστο ποσοστό του 10 %), ανεξαρτήτως τύπου, σε κάθε εξεταζόµενο κράτος µέλος. 8 είκτης 3: γενική τάση, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανεξαρτήτως τύπου, του µέρους που αφιερώνεται σε ευρωπαϊκά έργα ανεξάρτητων παραγωγών σε κάθε εξεταζόµενο κράτος µέλος κατά την περίοδο αναφοράς ( ). είκτης 4: µέσος χρόνος εκποµπής ή, εναλλακτικά, ανάλογα µε την επιλογή του κράτους µέλους κατά τη µεταφορά της οδηγίας, ποσοστό του προϋπολογισµού των προγραµµάτων που αφιερώνεται σε πρόσφατα έργα ανεξάρτητων παραγωγών. είκτης 5: γενική τάση, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανεξαρτήτως τύπου, του µέρους που αφιερώνεται σε πρόσφατα έργα ανεξάρτητων παραγωγών σε κάθε εξεταζόµενο κράτος µέλος κατά την περίοδο αναφοράς ( ). Αυτοί οι δείκτες παρέχουν, για την περίοδο , και µε την επιφύλαξη της ευχέρειας ορισµένων κρατών µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 3, παρ. 1 της οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς σύνορα», να 5 Τα µερίδια της αγοράς τηλεθέασης στηρίζονται, για κάθε έτος που εξετάζεται, στα πιο πρόσφατα δεδοµένα που δηµοσίευσε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οπτικοακουστικών Μέσων: Ετήσια στατιστική 2002 (Τόµος 2) «Οικιακός εξοπλισµός σε οπτικοακουστικές συσκευές, εξοπλισµός εκποµπής, τηλεθέαση». Εκτός από συγκεκριµένες περιπτώσεις, λαµβάνονται υπόψη όλοι οι σταθµοί που συγκεντρώνουν περισσότερο από 3 % των µεριδίων της αγοράς τηλεθέασης (σύνολο της ηµέρας) σε καθένα από τα δύο έτη αναφοράς. 6 Αυτό το αποτέλεσµα προκύπτει υπολογίζοντας το σύνολο των σταθµών που επιτυγχάνουν ή υπερβαίνουν το κατώφλι του 50 % και συσχετίζοντας αυτόν τον αριθµό µε το συνολικό αριθµό των σταθµών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 4 της οδηγίας σε κάθε κράτος µέλος. 7 Αυτό το αποτέλεσµα προκύπτει από τη σύγκριση των σταθµών, ανεξαρτήτως του πραγµατικού ποσοστού του χρόνου εκποµπής που αφιερώνεται σε ευρωπαϊκά έργα, µε ανοδική, σταθερή ή πτωτική τάση. Επίσης, λαµβάνονται υπόψη οι σταθµοί που εισέρχονται στην υπό εξέταση εθνική αγορά κατά την περίοδο αναφοράς. 8 Αυτό το αποτέλεσµα προκύπτει υπολογίζοντας το σύνολο των σταθµών που επιτυγχάνουν ή υπερβαίνουν το ελάχιστο ποσοστό του 10 % και συσχετίζοντας αυτόν τον αριθµό µε το συνολικό αριθµό των σταθµών στους οποίους εφαρµόζεται το άρθρο 5 της οδηγίας σε κάθε κράτος µέλος. 5

6 λαµβάνουν αυστηρότερα ή λεπτοµερέστερα µέτρα σε αυτόν τον τοµέα που συντονίζεται από την οδηγία 9, µια συνολική εικόνα για την εφαρµογή των άρθρων 4 και Η µετάδοση πλειοψηφικού ποσοστού ευρωπαϊκών έργων Εκτίµηση σε κοινοτικό επίπεδο Γενικά, το πρώτο συµπέρασµα αφορά την εξέλιξη του αριθµού των τηλεοπτικών σταθµών στην Ευρώπη. Καταρχάς, αξίζει να σηµειωθεί ότι ο συνολικός αριθµός σταθµών 10, ανεξαρτήτως τύπου, στην Ευρώπη (κράτη µέλη της ΕE και κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που συµµετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο) ήταν περίπου 550 τον Ιανουάριο του 1999 και 670 τον Ιανουάριο του Τον Ιανουάριο του 2001 ο συνολικός αριθµός των σταθµών ανήλθε σε 820 περίπου. Ο αριθµός των σταθµών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς σύνορα» 11 συνεχίζει να αυξάνεται συνολικά σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο 9 Στην πράξη, υπογραµµίζεται ότι η πλειονότητα των κρατών µελών έκανε χρήση αυτής της ευχέρειας (π.χ.: εξαίρεση των ζωντανών εκποµπών στην Ιταλία, θετικός ορισµός των έργων που λαµβάνονται υπόψη στη Γερµανία, ποσοστό εκποµπής ευρωπαϊκών έργων 60 % στη Γαλλία, ποσοστό 25 % του µέρους που αφιερώνεται σε έργα ανεξάρτητων παραγωγών στο Ηνωµένο Βασίλειο και στις Κάτω Χώρες ) 10 Αυτός ο αριθµός προέκυψε από τα δεδοµένα που δηµοσίευσε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οπτικοακουστικών Μέσων: Ετήσια στατιστική, εκδόσεις 1999, 2000, Περιλαµβάνει τους εθνικούς σταθµούς (που διαθέτουν άδεια για επίγεια εκποµπή), τους εθνικούς σταθµούς (καλωδιακοί ή/και δορυφορικοί ή/και DTT, χωρίς αναλογική επίγεια εκποµπή), τους αποκλειστικούς ξένους σταθµούς, τους σταθµούς που απευθύνονται σε αγορές του εξωτερικού. Αντίθετα, δεν λαµβάνει υπόψη τις περιφερειακές/τοπικές αποσυνδέσεις, τους τοπικούς και τους περιφερειακούς σταθµούς. 11 Η υποχρέωση υποβολής έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 4, παρ. 3, εφαρµόζεται σε όλες τις εκποµπές ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών που υπάγονται στη δικαιοδοσία ενός κράτους µέλους, µε τις εξής εξαιρέσεις: Τα άρθρα 4 και 5 δεν εφαρµόζονται σε»ειδήσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, τηλεοπτικά παιχνίδια, διαφηµίσεις, υπηρεσίες τηλεκειµενογραφίας και τηλεαγοράς». Το άρθρο 9 ορίζει ότι τα άρθρα 4 και 5 δεν εφαρµόζονται στις»τοπικές τηλεοπτικές εκποµπές που δεν αποτελούν µέρος εθνικού δικτύου.» Η αιτιολογική σκέψη 29 της οδηγίας ορίζει ότι»οι δίαυλοι που µεταδίδουν εξ ολοκλήρου σε άλλη γλώσσα εκτός από τις γλώσσες των κρατών µελών δεν θα πρέπει να διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5.» Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 6»Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις εκποµπές που απευθύνονται αποκλειστικά προς τρίτες χώρες και των οποίων δεν γίνεται άµεση ή έµµεση λήψη από το κοινό σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη». Συνεπώς, οι εθνικές εκθέσεις δεν περιλαµβάνουν, κατά βάση, τα εξής: τους σταθµούς που εκπέµπουν αποκλειστικά»ειδήσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, τηλεοπτικά παιχνίδια, διαφηµίσεις, υπηρεσίες τηλεκειµενογραφίας και τηλεαγοράς» τις εκποµπές»που απευθύνονται σε τοπικά ακροατήρια» και»δεν αποτελούν µέρος εθνικού δικτύου», ανεξαρτήτως των µέσων µετάδοσης που χρησιµοποιούνται, τους διαύλους που µεταδίδουν εξ ολοκλήρου σε µια γλώσσα που δεν περιλαµβάνεται στις επίσηµες γλώσσες ενός ή περισσοτέρων κρατών µελών, 6

7 ( ), καθώς και σε σχέση µε την περίοδο αναφοράς που εξετάζεται στην παρούσα έκθεση ( ), γεγονός που υποδηλώνει το δυναµισµό της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής προσφοράς. Αυτή η αύξηση είναι αξιοσηµείωτη στην πλειονότητα των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα δε στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Σχετικά µε τη µεθοδολογία 12, πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι ορισµένα κράτη µέλη δεν παρέχουν πάντοτε πλήρεις πληροφορίες, ιδιαίτερα όσον αφορά τους τηλεοπτικούς σταθµούς καλωδιακής ή/και δορυφορικής εκποµπής (σταθµοί που συχνά παραλείπονται στις εθνικές εκθέσεις). Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι η υποχρέωση του άρθρου 4, παρ. 3 αφορά κάθε τηλεοπτικό πρόγραµµα που υπάγεται στη δικαιοδοσία του εν λόγω κράτους µέλους 13. Αντίθετα, οι τηλεοπτικοί σταθµοί επίγειας εκποµπής καλύπτονται σχεδόν πλήρως στις εκθέσεις των κρατών µελών. Περίοδος αναφοράς Αριθµός σταθµών Το δεύτερο συµπέρασµα αφορά το µέσο χρόνο εκποµπής που αφιερώνεται από τους σταθµούς µε τη µεγαλύτερη τηλεθέαση 14 σε ευρωπαϊκά έργα (πρβλ. δείκτη 1): ο µέσος χρόνος µετάδοσης ευρωπαϊκών έργων για το σύνολο των ευρωπαϊκών σταθµών, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα κράτη µέλη, ανήλθε σε 60,68 % % το 1999 και 62,18 % το 2000, ήτοι αύξηση κατά 1,50 ποσοστιαίες µονάδες για την περίοδο αναφοράς ο µέσος χρόνος µετάδοσης ποικίλλει ανάλογα µε το κράτος µέλος από 52,94% έως 71,46 15 % το 1999 και από 55,33 % έως 71,18 % το , µε εξαίρεση την Πορτογαλία 17 (48,7 % το 1999 και 49,5 % για το 2000) και το Λουξεµβούργο τις εκποµπές στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 2, παρ. 6, δηλαδή εκείνες που απευθύνονται αποκλειστικά προς τρίτες χώρες και των οποίων δεν γίνεται λήψη σε ένα κράτος µέλος. 12 Πρέπει να προστεθεί ότι η φύση και η ένταση του ελέγχου ποικίλλουν συχνά ανάλογα µε το κράτος µέλος: καθηµερινός έλεγχος των προγραµµάτων, στατιστική κατάσταση, έρευνα, δειγµατοληψία, εκτίµηση σε κάποιες περιπτώσεις Εξάλλου, ο έλεγχος ασκείται είτε από µια ανεξάρτητη αρχή ρύθµισης του τοµέα είτε, σε ορισµένες περιπτώσεις, απευθείας από το αρµόδιο υπουργείο. 13 Το άρθρο 4, παρ. 3, δεύτερο εδάφιο, ορίζει ότι «[η] έκθεση περιλαµβάνει ιδίως µια στατιστική κατάσταση σχετικά µε την επίτευξη του ποσοστού που αναφέρεται [στο άρθρο 4] και στο άρθρο 5 για κάθε τηλεοπτικό πρόγραµµα που εµπίπτει στη δικαιοδοσία του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους, τους λόγους για τους οποίους, σε κάθε περίπτωση, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί το ποσοστό αυτό, καθώς και τα µέτρα που ελήφθησαν ή που προβλέπονται για την επίτευξή του.» 14 Στην πράξη, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, ελήφθη υπόψη το πραγµατικό ποσοστό για κάθε σταθµό που συγκεντρώνει περισσότερο από 3 % των µεριδίων της αγοράς τηλεθέασης σε καθένα από τα δύο υπό εξέταση έτη. 15 Σηµειώνεται ότι το αποτέλεσµα µιας χώρας είναι ελαφρώς µεγαλύτερο αλλά δεν είναι δυνατό να συµπεριληφθεί δεδοµένου ότι, λόγω της έλλειψης πλήρων δεδοµένων, δεν ενσωµατώνει το σύνολο των υπό εξέταση σταθµών που συγκεντρώνουν περισσότερο από 3 % των µεριδίων της αγοράς τηλεθέασης κατά την περίοδο αναφοράς. 16 Να σηµειωθεί ότι µια χώρα επιτυγχάνει ελαφρώς υψηλότερο αποτέλεσµα το οποίο, όµως, δεν µπορεί να αναφερθεί εδώ καθώς, ελλείψει πλήρων στοιχείων, δεν περιλαµβάνει το σύνολο των σταθµών για τους οποίους πρόκειται, µε µερίδιο άνω του 3% στην αγορά τηλεθέασης κατά την περίοδο αναφοράς. 17 Υπογραµµίζεται ωστόσο ότι η Πορτογαλία, σύµφωνα µε το κριτήριο της προοδευτικότητας, σηµείωσε µεγάλη πρόοδο σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο (ποσοστό 43,4 % την περίοδο ) και, το έτος 2000, προσεγγίζει το κατώφλι του 50 %. 7

8 η εκποµπή ευρωπαϊκών έργων, ως προς τον αριθµό των σταθµών, παρουσιάζει ανοδικές τάσεις σε 12 κράτη µέλη, είναι σταθερή σε 1 κράτος µέλος και παρουσιάζει (πολύ µικρή) πτωτική τάση σε 2 άλλα. Εποµένως, η γενική τάση είναι συνολικά θετική για την περίοδο αναφοράς. Το τρίτο συµπέρασµα αφορά το συνολικό αριθµό των σταθµών που επιτυγχάνουν ή υπερβαίνουν το πλειοψηφικό ποσοστό ευρωπαϊκών έργων κατά την περίοδο αναφοράς (πρβλ. δείκτη 2): ο µέσος όρος συµµόρφωσης για το σύνολο των ευρωπαϊκών σταθµών, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα κράτη µέλη, ανήλθε σε 68,58 % για το έτος 1999 και σε 72,50 % το 2000, ήτοι αύξηση κατά 3,93 ποσοστιαίες µονάδες για την περίοδο αναφοράς. Αυτός ο αριθµός είναι ακόµη πιο σηµαντικός δεδοµένης της σηµαντικής αύξησης του αριθµού των σταθµών, κυρίως θεµατικού χαρακτήρα, κατά την ίδια περίοδο το ποσοστό συµµόρφωσης, ανεξαρτήτως του τύπου του σταθµού, ποικίλλει ανάλογα µε το κράτος µέλος από 55 % έως 100 % το 1999 και από 53 % έως 100 % το 2000, µε εξαίρεση την Ιταλία που δεν επιτυγχάνει το πλειοψηφικό ποσοστό (42 % το 1999 και 49 % το 2000) το ποσοστό συµµόρφωσης, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανεξαρτήτως τύπου, παρουσιάζει ανοδικές τάσεις σε 9 κράτη µέλη, είναι σταθερός σε 4 και παρουσιάζει πτωτική τάση σε 2 κράτη µέλη. Εποµένως, η γενική τάση είναι συνολικά θετική. Το τέταρτο συµπέρασµα αφορά τη γενική τάση, ως αριθµό σταθµών, ανεξαρτήτως τύπου, του προγραµµατισµού ευρωπαϊκών έργων κατά την περίοδο αναφοράς (πρβλ. δείκτη 3). Από την εξέταση των εθνικών εκθέσεων προκύπτει ότι η τάση είναι ανοδική σε 14 κράτη µέλη και σταθερή στο 15ο. Εποµένως, η γενική τάση είναι συνολικά θετική για την περίοδο αναφοράς. Συνοπτικά, προκύπτει ότι το σύνολο αυτών των θετικών αποτελεσµάτων η πλειονότητα των δεικτών παρουσιάζει ανοδικές τάσεις κατά την περίοδο αναφοράς οδηγεί προς την υλοποίηση των στόχων που προβλέπονται από την οδηγία «Τηλεόραση χωρίς σύνορα». Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει την κατάσταση σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά την εφαρµογή του άρθρου 4 της οδηγίας για την υπό εξέταση περίοδο. 8

9 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ») Συνολικός αριθµός σταθµών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 4 (πηγή: εκθέσεις των κρατών µελών) είκτης 1: % µέσου χρόνου εκποµπής ευρωπαϊκών έργων (σταθµοί µε τη µεγαλύτερη τηλεθέαση 18 ) είκτης 2: Ποσοστό συµµόρφωσης (% σταθµοί που επιτυγχάνουν ή υπερβαίνουν το πλειοψηφικό ποσοστό) ΚΜ Αύξηση Αύξηση Αύξηση είκτης 3: Γενική τάση µετάδοσης ευρωπαϊκών έργων Αύξηση (ως προς τον αριθµό των σταθµών) A ,6 58,8 2,2 66,66 66,66 0 θετική B ,29 60, θετική DE , , ,5 1,5 θετική DK , , ,4-8,6 θετική GR ,46 71,18-0, θετική ES ,94 58,50 5, θετική F , , θετική IRL ,17 55,33 1, σταθερή IT ,9 65,98 0, θετική LUX θετική NL ,6 0, θετική P ,7 49,5 0, θετική FIN ,25 69,5 3, θετική SV , , , θετική UK ,8 4, θετική Σύνο λο , ,12 21, , ,1 8 60,22 Μέσος όρος ΕΕ 60,68 62,18 1,50 68,58 72,50 3,93 18 Εκτός από ειδικές περιπτώσεις, ελήφθησαν υπόψη όλοι οι σταθµοί που συγκεντρώνουν περισσότερο από 3 % των µεριδίων της αγοράς τηλεθέασης (σύνολο της ηµέρας) σε καθένα από τα δύο υπό εξέταση έτη. 19 εν ελήφθησαν υπόψη οι σταθµοί TV 3 AB (10,8 % των µεριδίων της αγοράς τηλεθέασης το 1999 και 11,4 % το 2000) και TV 5 AB /Kanal 5 (5,9 % των µεριδίων της αγοράς τηλεθέασης το 1999 και 6,1 % το 2000) λόγω της απουσίας δεδοµένων για το 1999 (έναρξη ψηφιακής εκποµπής το 2000). Για το 2000, υπογραµµίζεται ότι το µέσο επίπεδο των 5 ακόλουθων σταθµών: SVT 1, SVT 2, TV4, TV 3 AB, TV 5 AB/ Kanal 5 ανήλθε σε 51,97 % (εκποµπή ευρωπαϊκών έργων). 20 Πρβλ. την παρατήρηση ανωτέρω. 9

10 Εκτίµηση σε εθνικό επίπεδο Αυστρία : Η εκποµπή ευρωπαϊκών έργων από τους σταθµούς ORF 1 και ORF 2, οι οποίοι συγκέντρωσαν 57,5 % των µεριδίων της αγοράς τηλεθέασης το 1999 και 55,6 % το 2000, ανήλθε σε 56,6 % και 58,8 % κατά µέσον όρο το 1999 και το 2000 αντίστοιχα, ήτοι µέση αύξηση κατά 2,2 ποσοστιαίες µονάδες κατά την περίοδο αναφοράς. Σε όλη την περίοδο αναφοράς, σε σύνολο 3 σταθµών που αναφέρονται στην έκθεση, 2 σταθµοί υπερβαίνουν το πλειοψηφικό ποσοστό που προβλέπεται από το άρθρο 4 της οδηγίας. Μόνο ο σταθµός ORF 1 υπολείπεται κατά πολύ αυτού του ποσοστού (34 % το 1999, 36,6 % το 2000). Εποµένως, το ποσοστό συµµόρφωσης, ως προς τον αριθµό των σταθµών, για όλη την περίοδο αναφοράς ανέρχεται σε 66,66 %. Οι λόγοι για τη µη συµµόρφωση επεξηγούνται στην έκθεση. Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι το ποσοστό εκποµπής ευρωπαϊκών έργων παρουσιάζει αύξηση, καθώς οι γερµανικές παραγωγές είναι πλέον περισσότερο αποδεκτές από το κοινό (ιδιαίτερα τα κινηµατογραφικά έργα). Η έκθεση υπογραµµίζει την παράλληλη αύξηση της µετάδοσης ευρωπαϊκών έργων στο σταθµό ORF 2, ο οποίος ανήκει στον ίδιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισµό. εν ελήφθη ούτε προβλέπεται κανένα ειδικό διορθωτικό µέτρο για αυτή την κατάσταση. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η Αυστρία ανήκει στην ειδική κατηγορία των χωρών µε µικρή ικανότητα οπτικοακουστικής παραγωγής. Εντούτοις, στην περίπτωση του σταθµού ORF 1, υπενθυµίζει ότι το ποσοστό που ορίζεται στο άρθρο 4, παρ. 1 εφαρµόζεται, για κάθε έτος, ιδιαίτερα προκειµένου να εξασφαλιστούν οµοιογενείς συνθήκες ανταγωνισµού, σε κάθε τηλεοπτικό πρόγραµµα του ραδιοτηλεοπτικού οργανισµού που υπάγεται στη δικαιοδοσία του εν λόγω κράτους µέλους 21. Αναφορικά µε τους 3 σταθµούς που αναφέρονται στην έκθεση, υπογραµµίζεται ότι 2 σταθµοί αύξησαν το ποσοστό του χρόνου εκποµπής που αφιερώνεται σε ευρωπαϊκά έργα και 1 σταθµός το µείωσε. Η γενική τάση, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανεξαρτήτως τύπου, είναι συνολικά η αύξηση του προγραµµατισµού ευρωπαϊκών έργων κατά την περίοδο αναφοράς. Βέλγιο 22 : Γαλλική Κοινότητα : Η εκποµπή ευρωπαϊκών έργων από τους σταθµούς RTBF 1, RTBF 2, RTL-Tvi, Club, οι οποίοι συγκέντρωσαν 43,4 % των µεριδίων της αγοράς τηλεθέασης 23 το 1999 και 44,8 % το 2000, ανήλθε σε 21 Πρβλ. άρθρο 4, παρ. 3, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας και σηµείο 2.2. των κατευθύνσεων που προτάθηκαν για την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς σύνορα» της 11ης Ιουνίου Λόγω της υποβολής δύο χωριστών εκθέσεων, η εξέταση πραγµατοποιήθηκε λαµβάνοντας υπόψη τη διάκριση ανάµεσα στους σταθµούς της Γαλλικής Κοινότητας και σε αυτούς της Φλαµανδικής Κοινότητας. Τα µεγέθη αθροίσθηκαν για να γίνει εκτίµηση σε κοινοτικό επίπεδο (πρβλ. ανωτέρω). Εξάλλου, η Επιτροπή σηµειώνει ότι οι σταθµοί RTL TVi και Club RTL είναι όµοιοι µε αυτούς που εκπέµπει η CLT S.A. στο Λουξεµβούργο, µε αποτέλεσµα να συµπεριλαµβάνονται στις εκθέσεις και των δύο χωρών. Το ίδιο ισχύει για το σταθµό Liberty TV που συµπεριλαµβάνεται στην έκθεση τόσο του Βελγίου όσο και του Λουξεµβούργου. 23 Σηµειώνεται η ισχυρή διείσδυση των σταθµών γαλλικής προελεύσεως TF1, France 2 και France 3, οι οποίοι συγκεντρώνουν, κατά την περίοδο αναφοράς, περισσότερο από 30 % των µεριδίων της αγοράς τηλεθέασης. 10

11 66,83 % και 67,20 % κατά µέσον όρο το 1999 και το 2000 αντίστοιχα, ήτοι µέση αύξηση κατά 0,38 ποσοστιαίες µονάδες κατά την περίοδο αναφοράς. Για το 1999, σε σύνολο 8 σταθµών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 4 της οδηγίας 24, 4 σταθµοί υπερβαίνουν το πλειοψηφικό ποσοστό που προβλέπεται από το άρθρο 4 της οδηγίας. Μόνο ο σταθµός RTL-TVI υπολείπεται ελαφρώς αυτού του ποσοστού (49,1 %). εν περιλαµβάνονται δεδοµένα για 3 σταθµούς 25. Εποµένως, το ποσοστό συµµόρφωσης, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανέρχεται σε 50 %. Για το 2000, σε σύνολο 8 σταθµών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 4 της οδηγίας, 5 σταθµοί υπερβαίνουν το πλειοψηφικό ποσοστό που προβλέπεται από το άρθρο 4 της οδηγίας. εν περιλαµβάνονται δεδοµένα για 3 σταθµούς 26. Εποµένως, το ποσοστό συµµόρφωσης, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανέρχεται σε 62,5 %. Εκτός από την περίπτωση του σταθµού RTL-Tvi, η έκθεση αναφέρει ότι δεν τίθεται θέµα λήψης ειδικών µέτρων. Εξάλλου, στην περίπτωση των δύο αποκλίσεων από το βασικό πρόγραµµα του σταθµού Canal +, η έκθεση αναφέρει ότι το 2002 θα εφαρµοστεί ένα σύστηµα µετρήσεων τηλεθέασης που θα στηρίζεται σε δειγµατοληψία. Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι το ποσοστό που ορίζεται στο άρθρο 4, παρ. 1 εφαρµόζεται, για κάθε έτος, σε κάθε τηλεοπτικό πρόγραµµα του ραδιοτηλεοπτικού οργανισµού που υπάγεται στη δικαιοδοσία του εν λόγω κράτους µέλους. Το σύνολο αυτών των προγραµµάτων πρέπει να περιλαµβάνει τα κατάλληλα δεδοµένα προκειµένου να µπορεί να εκτιµηθεί κατά πόσον επιτυγχάνονται προοδευτικά τα ποσοστά που προβλέπονται από το άρθρο 4 της οδηγίας 27. Σε σύνολο 5 σταθµών για τους οποίους περιλαµβάνονται πλήρη δεδοµένα για την περίοδο αναφοράς, υπογραµµίζεται ότι 2 σταθµοί αύξησαν το ποσοστό του χρόνου εκποµπής που αφιερώνεται σε ευρωπαϊκά έργα και 3 σταθµοί το µείωσαν. Η γενική τάση, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανεξαρτήτως τύπου, είναι εποµένως η πτώση του προγραµµατισµού ευρωπαϊκών έργων κατά την περίοδο αναφοράς. Φλαµανδική Κοινότητα : Η εκποµπή ευρωπαϊκών έργων από τους σταθµούς VRT TV1, VRT Canvas/ Ketnet, VMM-VTM, VMM-Kanaal 2, οι οποίοι συγκέντρωσαν 63,7 % των µεριδίων της αγοράς τηλεθέασης το 1999 και 66,1 % το 2000, ανήλθε σε 51,75 % και 53,25 % κατά µέσον όρο το 1999 και το 2000 αντίστοιχα, ήτοι µέση αύξηση κατά 1,5 ποσοστιαίες µονάδες κατά την περίοδο αναφοράς. Για το 1999, σε σύνολο 9 σταθµών που αναφέρονται στην έκθεση, 4 σταθµοί υπερβαίνουν το πλειοψηφικό ποσοστό που προβλέπεται από το άρθρο 4 της οδηγίας και 5 σταθµοί υπολείπονται κατά πολύ αυτού του ποσοστού. Πρόκειται για το σταθµό Kanaal 2 (25 %) και τους θεµατικούς Ο σταθµός HSE που είναι αφιερωµένος εξ ολοκλήρου σε υπηρεσίες τηλεαγοράς και ο σταθµός Canal Z που µεταδίδει αποκλειστικά οικονοµικές και χρηµατοοικονοµικές ειδήσεις δεν ελήφθησαν υπόψη. Εκτός από την περίπτωση του σταθµού Liberty TV, για τον οποίο δεν περιλαµβάνονται στοιχεία, η έκθεση σηµειώνει ότι δεν αναφέρονται 2 ακόµη σταθµοί του οµίλου Canal + (απουσία στοιχείων). Εκτός από την περίπτωση του σταθµού Liberty TV, για τον οποίο δεν περιλαµβάνονται στοιχεία, η έκθεση σηµειώνει ότι δεν αναφέρονται 2 ακόµη σταθµοί του οµίλου Canal + (λόγω απουσίας στοιχείων). Πρβλ. άρθρο 4, παρ. 3, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας και σηµείο 2.2. των κατευθύνσεων που προτάθηκαν για την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς σύνορα» την 11 η Ιουνίου

12 σταθµούς του οµίλου Canal +, το ποσοστό των οποίων είναι µικρότερο ή ίσο µε 20 % (Canal+ grijs, Canal+ blauw, Canal+ geel, Canal+ 16/9). Το ποσοστό συµµόρφωσης, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανέρχεται σε 44 %. Για το 2000, σε σύνολο 10 σταθµών που αναφέρονται στην έκθεση, 5 σταθµοί υπερβαίνουν την πλειοψηφικό ποσοστό που προβλέπεται από το άρθρο 4 της οδηγίας και 4 σταθµοί υπολείπονται κατά πολύ αυτού του ποσοστού. Πρόκειται για το σταθµό Kanaal 2 (30 %) και τους θεµατικούς σταθµούς του οµίλου Canal +, το ποσοστό των οποίων κυµάνθηκε από 27 % έως 42 % (Canal+ grijs, Canal+ blauw, Canal+ 16/9). Για το σταθµό Canal + geel δεν περιλαµβάνονται δεδοµένα 28. Το ποσοστό συµµόρφωσης, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανέρχεται σε 50 %. Οι λόγοι για τη µη συµµόρφωση επεξηγούνται στην έκθεση. Αναφορικά µε το σταθµό Kanaal 2, η έκθεση επικαλείται την αύξηση του ποσοστού των ευρωπαϊκών έργων και το γεγονός ότι το άθροισµα των ποσοστών των σταθµών του ραδιοτηλεοπτικού οργανισµού VMM υπερβαίνει το πλειοψηφικό ποσοστό που προβλέπεται στο άρθρο 4 της οδηγίας. Όσον αφορά τους σταθµούς του οµίλου Canal +, η βασική αιτία είναι ο θεµατικός χαρακτήρας του προγραµµατισµού των σταθµών (κινηµατογραφικές ταινίες). Στην περίπτωση του σταθµού Kanaal 2, η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι το ποσοστό που ορίζεται στο άρθρο 4, παρ. 1 εφαρµόζεται σε κάθε τηλεοπτικό πρόγραµµα του ραδιοτηλεοπτικού οργανισµού που υπάγεται στη δικαιοδοσία του εν λόγω κράτους µέλους. Τέλος, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι γενικά και σύµφωνα µε την αρχή της προοδευτικότητας σηµειώνεται πρόοδος κατά την περίοδο αναφοράς σε όλους τους σταθµούς που υπολείπονται του πλειοψηφικού ποσοστού. Σε σύνολο 8 σταθµών για τους οποίους περιλαµβάνονται πλήρη δεδοµένα, υπογραµµίζεται ότι 7 σταθµοί αύξησαν το ποσοστό του χρόνου εκποµπής που αφιερώνεται σε ευρωπαϊκά έργα και 1 σταθµός παρέµεινε σταθερός (σταθερό ποσοστό 100 %) κατά την περίοδο αναφοράς. Η γενική τάση, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανεξαρτήτως τύπου, είναι εποµένως η αύξηση του προγραµµατισµού ευρωπαϊκών έργων κατά την περίοδο αναφοράς. Γερµανόφωνη κοινότητα: δεν υποβλήθηκε σχετική έκθεση από τις βελγικές αρχές. Γερµανία : Η εκποµπή ευρωπαϊκών έργων από τους σταθµούς ARD, ZDF, Kabel 1, ProSieben, RTL, RTL 2, SAT 1, οι οποίοι συγκέντρωσαν 83,40 % των µεριδίων της αγοράς τηλεθέασης το 1999 και 83,3 % το 2000, ανήλθε σε 60,22 % και 63 % κατά µέσον όρο το 1999 και το 2000 αντίστοιχα, ήτοι µέση αύξηση κατά 2,78 ποσοστιαίες µονάδες κατά την περίοδο αναφοράς. Για το 1999, σε σύνολο 23 σταθµών που αναφέρονται στην έκθεση 29, 14 σταθµοί υπερβαίνουν το πλειοψηφικό ποσοστό που προβλέπεται από το άρθρο 4 της οδηγίας, 7 σταθµοί υπολείπονται αυτού του ποσοστού και δεν περιλαµβάνονται στοιχεία για 2 σταθµούς (οι οποίοι ωστόσο µεταδίδουν αποκλειστικά ειδήσεις) 30. Το ποσοστό συµµόρφωσης, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανέρχεται σε 61 %. Για το 2000, σε σύνολο 24 σταθµών που αναφέρονται στην έκθεση, 15 σταθµοί Η έκθεση αναφέρει ότι αυτός ο σταθµός αντικαταστάθηκε από το σταθµό Canal+ 16/9 από 5ης εκεµβρίου Σηµειώνεται ότι, σε αντίθεση µε την προηγούµενη έκθεση (περίοδος ), δεν αναφέρεται ο σταθµός Deusche Welle TV. Πρόκειται για τους σταθµούς N-TV και VH 1 12

13 υπερβαίνουν το πλειοψηφικό ποσοστό που προβλέπεται από το άρθρο 4 της οδηγίας, 7 σταθµοί υπολείπονται αυτού του ποσοστού και δεν περιλαµβάνονται στοιχεία για 2 σταθµούς 31. Το ποσοστό συµµόρφωσης, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανεξαρτήτως τύπου, ανέρχεται σε 62,5 %. Οι 7 σταθµοί που υπολείπονται του πλειοψηφικού ποσοστού για όλη την περίοδο αναφοράς είναι οι εξής: Kabel 1 (25,4 % το 1999, 27,90 % το 2000), ProSieben (46,20 % το 1999, 46 το 2000), RTL 2 (36% το 1999, 46% το 2000), Super RTL (33,70% το 1999, 38,20% το 2000), 13 TH Street (20 % το 1999, 17 % το 2000), Première (35 % το 1999, 33,1 % το 2000), Studio Universal (30 % το 1999, 35 % το 2000). Οι λόγοι για τη µη συµµόρφωση επεξηγούνται στην έκθεση. Η έκθεση επικαλείται, κατά περίπτωση, την πρόσφατη δηµιουργία του σταθµού, τον τρόπο εκµετάλλευσής του (συνδροµητική τηλεόραση), το θεµατικό χαρακτήρα του προγραµµατισµού του ή ακόµη τη διάρθρωσή του. Όσον αφορά τα διορθωτικά µέτρα που ελήφθησαν ή προβλέπονται γι αυτήν την κατάσταση µη συµµόρφωσης, η έκθεση επισηµαίνει το διαρκή διάλογο µε τους διάφορους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς. Η Επιτροπή σηµειώνει ιδιαίτερα τις συνεχείς δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τρεις σταθµοί οι οποίοι συγκεντρώνουν περισσότερο από 3 % των µεριδίων της αγοράς τηλεθέασης: Kabel 1, ProSieben και RTL 2. Ωστόσο, οι δύο τελευταίοι προσεγγίζουν το πλειοψηφικό ποσοστό το έτος Σε σύνολο 21 σταθµών για τους οποίους περιλαµβάνονται πλήρη δεδοµένα, υπογραµµίζεται ότι 11 σταθµοί αύξησαν το ποσοστό του χρόνου εκποµπής που αφιερώνεται σε ευρωπαϊκά έργα, 4 σταθµοί παρέµειναν σταθεροί και 6 σταθµοί το µείωσαν κατά την περίοδο αναφοράς. Η γενική τάση, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανεξαρτήτως τύπου, είναι εποµένως η αύξηση του προγραµµατισµού ευρωπαϊκών έργων κατά την περίοδο αναφοράς. ανία : Η εκποµπή ευρωπαϊκών έργων από τους σταθµούς DR 1, TV2 και TV Danmark, οι οποίοι συγκέντρωσαν 71,9 % των µεριδίων της αγοράς τηλεθέασης το 1999 και 72 % το 2000, ανήλθε σε 60,66 % και 61 % κατά µέσον όρο το 1999 και το 2000 αντίστοιχα, ήτοι αύξηση κατά 0,34 ποσοστιαίες µονάδες κατά την περίοδο αναφοράς. Για το 1999, σε σύνολο 5 σταθµών που αναφέρονται στην έκθεση, 4 σταθµοί υπερβαίνουν το πλειοψηφικό ποσοστό που προβλέπεται από το άρθρο 4 της οδηγίας. Μόνο ο σταθµός TV Danemark υπολείπεται αυτού του ποσοστού (36%). Το ποσοστό συµµόρφωσης, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανέρχεται σε 80 %. Για το 2000, σε σύνολο 7 σταθµών που αναφέρονται στην έκθεση, 5 σταθµοί υπερβαίνουν την πλειοψηφικό ποσοστό που προβλέπεται από το άρθρο 4 της οδηγίας και 2 σταθµοί υπολείπονται αυτού του ποσοστού. Πρόκειται για τους σταθµούς: TV Danemark (42 %) και TV 2 Zulu (41 % το 2000). Το ποσοστό συµµόρφωσης, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανέρχεται σε 71,40 %. Οι λόγοι για τη µη συµµόρφωση επεξηγούνται στην έκθεση. Στην περίπτωση του σταθµού TV Danemark, υπογραµµίζεται ότι ο σταθµός σηµειώνει σταθερή πρόοδο από το 1997 και µετά και, 31 Πρόκειται για τους σταθµούς N-TV και VH 1 13

14 σύµφωνα µε τις υποβληθείσες εκτιµήσεις, αναµένεται να αυξήσει ακόµη περισσότερο το ποσοστό του το έτος Όσο για το σταθµό TV 2 Zulu, αυτός δηµιουργήθηκε πρόσφατα, καθώς άρχισε να εκπέµπει στις 15 Οκτωβρίου Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η ανία ανήκει στην ειδική κατηγορία των χωρών µε µικρή ικανότητα οπτικοακουστικής παραγωγής ή/και περιορισµένη γλωσσική εµβέλεια, επισηµαίνει δε τις προόδους που έχει σηµειώσει κατά την περίοδο αναφοράς, σύµφωνα µε την αρχή της προοδευτικότητας. Σε σύνολο 5 σταθµών για τους οποίους περιλαµβάνονται πλήρη δεδοµένα, υπογραµµίζεται ότι 2 σταθµοί αύξησαν το ποσοστό του χρόνου εκποµπής που αφιερώνεται σε ευρωπαϊκά έργα, 1 σταθµός παρέµεινε σταθερός (σταθερό ποσοστό 100 %) και 2 σταθµοί το µείωσαν κατά την περίοδο αναφοράς. Αξίζει να σηµειωθούν επίσης τα αποτελέσµατα των 2 νέων σταθµών στην αγορά, οι οποίοι αφιερώνουν σηµαντικό µέρος του προγραµµατισµού τους σε αυτόν τον τύπο έργων. Η γενική τάση του προγραµµατισµού ευρωπαϊκών έργων, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανεξαρτήτως τύπου, είναι εποµένως η αύξηση του προγραµµατισµού ευρωπαϊκών έργων κατά την περίοδο αναφοράς. Ελλάδα : Η εκποµπή ευρωπαϊκών έργων από τους σταθµούς ET 1, NET, ALPHA, ANTENNA, STAR και MEGA CHANNEL, οι οποίοι συγκέντρωσαν 83,4 % των µεριδίων της αγοράς τηλεθέασης το 1999 και 83,7 % το 2000, ανήλθε σε 71,46 % και 71,18 % κατά µέσον όρο το 1999 και το 2000 αντίστοιχα, ήτοι εµφάνισε ελαφρά πτώση κατά 0,28 ποσοστιαίες µονάδες κατά την περίοδο αναφοράς. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι το σύνολο των σταθµών που αναφέρονται στην έκθεση υπερβαίνουν το πλειοψηφικό ποσοστό που προβλέπεται στο άρθρο 4 της οδηγίας για όλη την περίοδο αναφοράς (µε ποσοστά που κυµάνθηκαν από 51,9 % έως 96,04 %). Το ποσοστό συµµόρφωσης, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανεξαρτήτως τύπου, ανέρχεται σε 100 %. Σε σύνολο 10 σταθµών για τους οποίους περιλαµβάνονται πλήρη δεδοµένα, υπογραµµίζεται ότι 8 σταθµοί αύξησαν το ποσοστό του χρόνου εκποµπής που αφιερώνεται σε ευρωπαϊκά έργα και 2 σταθµοί το µείωσαν κατά την περίοδο αναφοράς. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ο νέος σταθµός TEMPO, ο οποίος αφιερώνει περισσότερο από 50 % του προγραµµατισµού του σε ευρωπαϊκά έργα. Η γενική τάση του προγραµµατισµού ευρωπαϊκών έργων, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανεξαρτήτως τύπου, είναι συνολικά ανοδική κατά την περίοδο αναφοράς. Ισπανία : Η εκποµπή ευρωπαϊκών έργων από τους σταθµούς TVE 1, TVE 1/ La 2, Telecinco, Antena 3, οι οποίοι συγκέντρωσαν 76,8 % των µεριδίων της αγοράς τηλεθέασης το 1999 και 76,2 % το 2000, ανήλθε σε 52,94 % και 58,50 % κατά µέσον όρο το 1999 και το 2000 αντίστοιχα, ήτοι µέση αύξηση κατά 5,56 ποσοστιαίες µονάδες κατά την περίοδο αναφοράς. Για το 1999, σε σύνολο 40 σταθµών που αναφέρονται στην έκθεση, 28 σταθµοί υπερβαίνουν το πλειοψηφικό ποσοστό που προβλέπεται από το άρθρο 4 της οδηγίας και 12 σταθµοί υπολείπονται αυτού του ποσοστού. Πρόκειται για το σταθµό επίγειας εκποµπής Telecinco (45,40 %) και τους εξής δορυφορικούς σταθµούς: TCM (20 %), AXN (22,5 %), Alucine (37,45 %), Fox kids (38,70 %), Cinemania (30,9 %), Disney Channel (18,61 %), Nichelodeon (2,10 %), Calle 13 (10,6 %), Gran 14

15 Via (25,55 %), Gran Via 2 (25,85 %), Gran Via 3 (35,33 %). Το ποσοστό συµµόρφωσης, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανεξαρτήτως τύπου, ανέρχεται σε 70 %. Για το 2000, σε σύνολο 45 σταθµών που αναφέρονται στην έκθεση, 35 σταθµοί υπερβαίνουν το πλειοψηφικό ποσοστό που προβλέπεται από το άρθρο 4 της οδηγίας και 10 σταθµοί υπολείπονται αυτού του ποσοστού. Πρόκειται για τους εξής δορυφορικούς σταθµούς: TCM (30,66 %), AXN (27,70 %), Alucine (32,04 %), Fox kids (44,90 %), Cinemania (37,70 %), Disney Channel (24,53 %), Nichelodeon (19,80 %), Calle 13 (16,89 %), Gran Via (40,06 %), Studio Universal (9,13 %). Το ποσοστό συµµόρφωσης, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανεξαρτήτως τύπου, ανέρχεται σε 78 %. Οι λόγοι για τη µη συµµόρφωση επεξηγούνται στην έκθεση. Πρόκειται, µε εξαίρεση το σταθµό Telecinco που διόρθωσε την κατάσταση το 2000, για δορυφορικούς ψηφιακούς σταθµούς που προωθούν έναν προγραµµατισµό κυρίως θεµατικού χαρακτήρα. Από αυτή την άποψη, η ισπανική νοµοθεσία προβλέπει µια διπλή µεταβατική διάταξη για αυτό τον τύπο σταθµών: δυνατότητα διάθεσης 40 % του χρόνου εκποµπής σε ευρωπαϊκά έργα κατά το πρώτο έτος εκποµπής και άθροιση της δέσµης των συνδροµητικών σταθµών στο πλαίσιο προκαθορισµένης προσφοράς. Μεταξύ των προβλεπόµενων µέτρων των αρµοδίων αρχών περιλαµβάνεται η όχληση των οργανισµών, να συµµορφωθούν για τους οποίους διαπιστώνονται παραβάσεις. Η Επιτροπή επισηµαίνει τις προόδους που έχει σηµειώσει η πλειονότητα των σταθµών κατά την περίοδο αναφοράς, σύµφωνα µε την αρχή της προοδευτικότητας. Σε σύνολο 40 σταθµών για τους οποίους περιλαµβάνονται πλήρη δεδοµένα κατά την περίοδο αναφοράς, υπογραµµίζεται ότι 24 σταθµοί αύξησαν το ποσοστό του χρόνου εκποµπής που αφιερώνεται σε ευρωπαϊκά έργα, 2 σταθµοί παρέµειναν σταθεροί (στο ανώτατο ποσοστό του 100%) και 14 σταθµοί παρουσίασαν πτώση. Αξίζει να σηµειωθούν επίσης οι 5 νέοι σταθµοί στην αγορά: 4 σταθµοί στους 5 προγραµµατίζουν κατά κύριο λόγο τη µετάδοση ευρωπαϊκών έργων. Η γενική τάση του προγραµµατισµού ευρωπαϊκών έργων, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανεξαρτήτως τύπου, είναι συνολικά ανοδική κατά την περίοδο αναφοράς. Γαλλία : Η εκποµπή ευρωπαϊκών έργων από τους σταθµούς TF1, France 2, France 3, M6 και Canal +, οι οποίοι συγκέντρωσαν 91,8 % των µεριδίων της αγοράς τηλεθέασης το 1999 και 89,1 % το 2000, ανήλθε σε 67,42 % και 69 % κατά µέσον όρο το 1999 και το 2000 αντίστοιχα, ήτοι εµφάνισε µέση αύξηση κατά 1,58 ποσοστιαίες µονάδες κατά την περίοδο αναφοράς. Για το 1999, σε σύνολο 54 σταθµών που αναφέρονται στην έκθεση, 34 σταθµοί υπερβαίνουν το πλειοψηφικό ποσοστό που προβλέπεται από το άρθρο 4 της οδηγίας, ενώ δεν περιλαµβάνονται στοιχεία για 10 σταθµούς. Οι 10 σταθµοί που υπολείπονται αυτού του ποσοστού είναι οι εξής: AB1 (25 %), Action (20 %), Cinéfaz (24 %), Cinéstar 1 (45 %), Cinéstar 2 (43 %), Cinétoile (48 %), Histoire (40 %), Kiosque (32 %), Mangas (33 %), 13ème Rue (17 %). Το ποσοστό συµµόρφωσης, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανεξαρτήτως τύπου, ανέρχεται σε 63 %. Για το 2000, σε σύνολο 59 σταθµών που αναφέρονται στην έκθεση, 42 σταθµοί υπερβαίνουν το πλειοψηφικό ποσοστό που προβλέπεται από το άρθρο 4 της οδηγίας, ενώ δεν περιλαµβάνονται στοιχεία για 5 σταθµούς. Οι 12 καλωδιακοί σταθµοί που υπολείπονται αυτού του ποσοστού είναι οι εξής: AB1 (30 %), Action (23 %), Mangas (34 %), CinéCinema (48 %), Canal Jimmy (43 %), 15

16 Cinéfaz (45 %), Cinéstar 2 (49 %), Multivision (44 %), Odyssée (46 %), Polar (43 %), RFM TV (43 %), 13ème Rue (34%). Το ποσοστό συµµόρφωσης, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανεξαρτήτως τύπου, ανέρχεται σε 71 %. Οι λόγοι για τη µη συµµόρφωση επεξηγούνται στην έκθεση: θεµατικός χαρακτήρας (κινηµατογραφικές ταινίες) ή/και πρόσφατη δηµιουργία του σταθµού, τρόπος εκµετάλλευσης του σταθµού (χρέωση ανά εκποµπή). Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, σε κάθε περίπτωση µη συµµόρφωσης, έχουν υιοθετηθεί ή προβλέπονται διορθωτικά µέτρα από τις αρµόδιες αρχές: όχληση των ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών να συµµορφωθούν, έναρξη διαδικασίας κυρώσεων, στις οποίες περιλαµβάνονται οι οικονοµικές κυρώσεις. Σε σύνολο 42 σταθµών για τους οποίους περιλαµβάνονται πλήρη στοιχεία κατά την περίοδο αναφοράς, υπογραµµίζεται ότι 29 σταθµοί αύξησαν το ποσοστό του χρόνου εκποµπής που αφιερώνεται σε ευρωπαϊκά έργα, 2 σταθµοί παρέµειναν σταθεροί και 11 σταθµοί το µείωσαν. Αξίζει να σηµειωθούν επίσης οι νέοι σταθµοί στην αγορά: 4 στους 5 νέους σταθµούς προγραµµατίζουν κατά κύριο λόγο τη µετάδοση ευρωπαϊκών έργων. Η γενική τάση, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανεξαρτήτως τύπου, είναι εποµένως η αύξηση του προγραµµατισµού ευρωπαϊκών έργων κατά την περίοδο αναφοράς. 16

17 Ιρλανδία : Η εκποµπή ευρωπαϊκών έργων από τους σταθµούς RTE 1, Network 2, TV3, οι οποίοι συγκέντρωσαν 54,4 % των µεριδίων της αγοράς τηλεθέασης το 1999 και το 2000, ανήλθε σε 54,17 % και 55,33 % κατά µέσον όρο το 1999 και το 2000 αντίστοιχα, ήτοι εµφάνισε µέση αύξηση κατά 1,17 ποσοστιαίες µονάδες κατά την περίοδο αναφοράς. Κατά την περίοδο αναφοράς, σε σύνολο 4 σταθµών που αναφέρονται στην έκθεση, 3 σταθµοί υπερβαίνουν την πλειοψηφικό ποσοστό που προβλέπεται από το άρθρο 4 της οδηγίας. Μόνο ο σταθµός TV 3 υπολείπεται κατά πολύ λίγο αυτού του ποσοστού (49,5 % το 1999, 49 % το 2000). Το ποσοστό συµµόρφωσης, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανέρχεται σε 75 %. Οι λόγοι για τη µη συµµόρφωση δεν επεξηγούνται στην έκθεση, ούτε αναφέρεται κάποιο διορθωτικό µέτρο που υιοθετήθηκε ή προβλέπεται. Η Επιτροπή σηµειώνει ωστόσο ότι ο εν λόγω οργανισµός προσεγγίζει, για όλη την περίοδο αναφοράς, το πλειοψηφικό ποσοστό, καθώς και ότι η Ιρλανδία ανήκει στην ειδική κατηγορία των χωρών µε µικρή ικανότητα οπτικοακουστικής παραγωγής ή/και περιορισµένη γλωσσική εµβέλεια. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες, µε σκοπό την αύξηση αυτού του ποσοστού, σύµφωνα µε το κριτήριο της προοδευτικότητας. Σε σύνολο 4 αναφεροµένων σταθµών, υπογραµµίζεται ότι 2 σταθµοί αύξησαν το ποσοστό του χρόνου εκποµπής που αφιερώνεται σε ευρωπαϊκά έργα και 2 σταθµοί το µείωσαν. Η γενική τάση, ως προς τον αριθµό των σταθµών, είναι σταθερή κατά την περίοδο αναφοράς. Ιταλία : Η εκποµπή ευρωπαϊκών έργων από τους σταθµούς Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Canale 5, Italia Uno, Retequattro, οι οποίοι συγκέντρωσαν 90,2 % των µεριδίων της αγοράς τηλεθέασης το 1999 και 90,7 % το 2000, ανήλθε σε 65,90 % και 65,98 % κατά µέσον όρο το 1999 και το 2000 αντίστοιχα, ήτοι εµφάνισε πολύ µικρή αύξηση κατά 0,09 ποσοστιαίες µονάδες κατά την περίοδο αναφοράς. Για το 1999, σε σύνολο 38 σταθµών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 4 της οδηγίας 32, 16 σταθµοί υπερβαίνουν το πλειοψηφικό ποσοστό που προβλέπεται από το άρθρο 4 της οδηγίας ενώ δεν περιλαµβάνονται στοιχεία για 9 σταθµούς. 13 σταθµοί υπολείπονται αυτού του ποσοστού. Πρόκειται για τους σταθµούς επίγειας εκποµπής Italia Uno (41,25 %), Tele + Nero (34,77 %), Tele + Bianco (38,67 %), TMC/ La 7 (43,86 %), και για τους εξής δορυφορικούς σταθµούς: Coming Soon Television (8,5 %), Disney Channel (20 %), Cineclassics (47 %), Stream verde (0 %), Tele + Grigio (48,82 %), Tele + 16/9 (46,13 %), Tele + Nero (34,77 %), Palco (45,91 %), Tele + Bianco (38,67 %). Το ποσοστό συµµόρφωσης, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανεξαρτήτως τύπου, ανέρχεται σε 42 %. Για το 2000, σε σύνολο 43 σταθµών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 4 της οδηγίας 33, 21 σταθµοί υπερβαίνουν το πλειοψηφικό ποσοστό που προβλέπεται από το άρθρο 4 της οδηγίας, εν λήφθηκαν υπόψη οι σταθµοί που εκπέµπουν αποκλειστικά «ειδήσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, υπηρεσίες τηλεαγοράς» καθώς και οι σταθµοί που µεταδίδουν εξ ολοκλήρου σε µια γλώσσα που δεν περιλαµβάνεται στις επίσηµες γλώσσες ενός ή περισσοτέρων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή συνολικά 22 σταθµοί. εν ελήφθησαν υπόψη οι σταθµοί που εκπέµπουν αποκλειστικά «ειδήσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, υπηρεσίες τηλεαγοράς» καθώς και οι σταθµοί που µεταδίδουν εξ ολοκλήρου σε µια γλώσσα που δεν περιλαµβάνεται στις επίσηµες γλώσσες ενός ή περισσοτέρων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή συνολικά 22 σταθµοί. 17

18 δεν περιλαµβάνονται στοιχεία για 9 σταθµούς και 13 σταθµοί υπολείπονται του µεγαλύτερου ποσοστού. Πρόκειται για τους σταθµούς επίγειας εκποµπής Italia Uno (39,66%), Tele + Nero (38,87 %), Tele + Bianco (41,77 %) και για τους εξής δορυφορικούς σταθµούς: Coming Soon Television (8,5 %), Disney Channel (28 %), Fox Kids (36 %), Duel (12 %), Comedy Life (25 %), Stream verde (0 %), Tele + 16/9 (41,18 %), Tele + Nero (38,87%), Palco (42,74 %), Tele + Bianco (41,77 %). Το ποσοστό συµµόρφωσης, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανεξαρτήτως τύπου, ανέρχεται σε 49 %. Οι λόγοι για τη µη συµµόρφωση επεξηγούνται στην έκθεση. Στην περίπτωση των σταθµών επίγειας εκποµπής, αναφέρεται συγκεκριµένα για τους σταθµούς Italia Uno και TMC/ la 7 ότι το άθροισµα των σταθµών του οµίλου 34 επιτυγχάνει το πλειοψηφικό ποσοστό που προβλέπεται από το άρθρο 4 της οδηγίας. Στην περίπτωση των δορυφορικών σταθµών επίγειας εκποµπής Tele + Nero και Tel + Bianco, η έκθεση αναφέρει ότι χρησιµοποιήθηκε η ίδια µέθοδος αλλά το ποσοστό που προέκυψε παραµένει χαµηλότερο από το πλειοψηφικό ποσοστό. εν ελήφθη ούτε προβλέπεται κανένα ειδικό διορθωτικό µέτρο για αυτή την κατάσταση, ιδιαίτερα για τους σταθµούς επίγειας εκποµπής. Η έκθεση αναφέρει επίσης τους λόγους µη συµµόρφωσης στην περίπτωση των υπόλοιπων δορυφορικών σταθµών 35. Είναι ο θεµατικός χαρακτήρας ή/και η πρόσφατη δηµιουργία του σταθµού, οι θυγατρικές εταιρειών κρατών µη µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθούν το δικό τους κατάλογο προγραµµάτων ή ακόµη ο τρόπος προγραµµατισµού (σχεδόν βίντεο κατ' απαίτηση). Η Επιτροπή διαπιστώνει ένα σχετικά χαµηλό ποσοστό συµµόρφωσης, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανεξαρτήτως τύπου, το οποίο όµως αυξάνεται προοδευτικά κατά την περίοδο αναφοράς. Υπενθυµίζει ότι για τους σταθµούς Italia Uno 36, TMC/ la «7» 37, Tele + Nero, Tele + Bianco, καθώς και για τους δορυφορικούς σταθµούς, το πλειοψηφικό ποσοστό που ορίζεται στο άρθρο 4, παρ. 1 εφαρµόζεται, για κάθε έτος, ιδιαίτερα προκειµένου να εξασφαλιστούν οµοιογενείς συνθήκες ανταγωνισµού, σε κάθε τηλεοπτικό πρόγραµµα του ραδιοτηλεοπτικού οργανισµού που υπάγεται στη δικαιοδοσία του εν λόγω κράτους µέλους 38. Σε σύνολο 28 σταθµών για τους οποίους περιλαµβάνονται πλήρη δεδοµένα κατά την περίοδο αναφοράς, υπογραµµίζεται ότι 20 σταθµοί αύξησαν το ποσοστό του χρόνου εκποµπής που αφιερώνεται σε ευρωπαϊκά έργα, 1 σταθµός παρέµεινε σταθερός και 7 σταθµοί το µείωσαν. Η γενική τάση, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανεξαρτήτως τύπου, είναι εποµένως η αύξηση του προγραµµατισµού ευρωπαϊκών έργων κατά την περίοδο αναφοράς Στην έκθεση αναφέρεται ότι, δυνάµει της ιταλικής νοµοθεσίας η οποία συµπληρώνεται από µια απόφαση της αρµόδιας αρχής (Autorita per le Garanzzie nelle Commnicazioni), σε περίπτωση που πολλοί σταθµοί ανήκουν ή ελέγχονται από το ίδιο πρόσωπο, το ποσοστό υπολογίζεται µε βάση το συνολικό ποσοστό των σταθµών, µε επιφύλαξη ενός ελάχιστου ορίου που ανέρχεται σε 20 % για κάθε σταθµό. Τα στοιχεία, τα οποία προέκυψαν µε βάση την εσωτερική πιστοποίηση από τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς, τελούν υπό αξιολόγηση, όπως και οι αιτιολογήσεις που υποβλήθηκαν. Αυτός ο σταθµός συγκεντρώνει ποσοστό των µεριδίων της αγοράς τηλεθέασης που υπερβαίνει το 11 %. Σηµειώνεται ότι ο σταθµός TMC/ La 7 συγκεντρώνει το πλειοψηφικό ποσοστό το 2000 (57,83 %). Πρβλ. άρθρο 4, παρ. 3, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας και σηµείο 2.2. των κατευθύνσεων που προτάθηκαν για την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς σύνορα» της 11ης Ιουνίου

19 Λουξεµβούργο 39 : Η εκποµπή ευρωπαϊκών έργων από το σταθµό RTL Télé Lëtzebuerg, ο οποίος συγκέντρωσε 58,6 % 40 των µεριδίων της αγοράς τηλεθέασης την περίοδο , ανήλθε σε 100% των ευρωπαϊκών έργων το 1999 και το 2000, ήτοι µια σταθερή κατάσταση κατά την περίοδο αναφοράς. Για το 1999, σε σύνολο 10 σταθµών που αναφέρονται στην έκθεση, 7 σταθµοί υπερβαίνουν το πλειοψηφικό ποσοστό που προβλέπεται από το άρθρο 4 της οδηγίας, ήτοι ποσοστό συµµόρφωσης, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ίσο µε 70 %. Οι 3 σταθµοί που υπολείπονται αυτού του ποσοστού είναι οι εξής: RTL 9 (40,50 %), RTL Tvi (49,10 %), RTL 5 (46 %). Για το 2000, σε σύνολο 11 σταθµών που αναφέρονται στην έκθεση, 10 σταθµοί υπερβαίνουν το πλειοψηφικό ποσοστό που προβλέπεται από το άρθρο 4 της οδηγίας. Μόνο ο σταθµός RTL 4 (49%) υπολείπεται ελαφρώς αυτού του ποσοστού. Το ποσοστό συµµόρφωσης, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανέρχεται σε 91 %. Οι λόγοι για τη µη συµµόρφωση επεξηγούνται στην έκθεση: θεµατικός προσανατολισµός (RTL 5 για το 1999), οικονοµική αναδιάρθρωση (RTL 9). Η έκθεση υπογραµµίζει εξάλλου τη συνολική τήρηση του πλειοψηφικού ποσοστού κατά την περίοδο , παράλληλα µε τη σύνδεση ορισµένων σταθµών (RTL 4 και RTL 5, από τη µία πλευρά, Tvi Club και Club RTL, από την άλλη). εν ελήφθη ούτε προβλέπεται κανένα ειδικό διορθωτικό µέτρο από τις αρµόδιες αρχές. Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι το ποσοστό που ορίζεται στο άρθρο 4, παρ. 1 της οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς σύνορα», εφαρµόζεται, για κάθε έτος, σε κάθε τηλεοπτικό πρόγραµµα του ραδιοτηλεοπτικού οργανισµού που υπάγεται στη δικαιοδοσία του εν λόγω κράτους µέλους 41. Επισηµαίνει, σύµφωνα µε το κριτήριο της προοδευτικότητας, µια σαφή βελτίωση, κατά την περίοδο αναφοράς, µε αποτέλεσµα µια θετική κατάσταση το έτος 2000 (µόνο ένας οργανισµός υπολείπεται ελαφρώς του πλειοψηφικού ποσοστού). Σε σύνολο 8 σταθµών για τους οποίους περιλαµβάνονται πλήρη δεδοµένα κατά την περίοδο αναφοράς, υπογραµµίζεται ότι 3 σταθµοί αύξησαν το ποσοστό του χρόνου εκποµπής που αφιερώνεται σε ευρωπαϊκά έργα, 3 σταθµοί παρέµειναν σταθεροί (2 εκ των οποίων διατηρούν σταθερό ποσοστό 100 %) και 2 το µείωσαν. Η γενική τάση του προγραµµατισµού ευρωπαϊκών έργων, ως προς τον αριθµό των σταθµών, είναι συνολικά ανοδική κατά την περίοδο αναφοράς. Κάτω Χώρες : Η εκποµπή ευρωπαϊκών έργων από τους σταθµούς Ned 1, Ned 2/ TV 2, Ned 3, Veronica, SBS 6, οι οποίοι συγκέντρωσαν 53,1 % των µεριδίων της αγοράς τηλεθέασης το 1999 και 52,7 % το 2000, ανήλθε σε 68 % και 67,6 % κατά µέσον όρο το 1999 και το 2000 αντίστοιχα, ήτοι σηµείωσε ελαφρά πτώση κατά 0,4 ποσοστιαίες µονάδες κατά την περίοδο αναφοράς Η Επιτροπή σηµειώνει ότι οι σταθµοί RTL TVi και Club RTL είναι όµοιοι µε αυτούς που εκπέµπει η CLT S.A. στο Λουξεµβούργο, µε αποτέλεσµα να συµπεριλαµβάνονται στις εκθέσεις και των δύο χωρών. Το ίδιο ισχύει για το σταθµό Liberty TV που συµπεριλαµβάνεται στην έκθεση τόσο του Βελγίου όσο και του Λουξεµβούργου. Πρόκειται για τα µερίδια της αγοράς τηλεθέασης στη ζώνη υψηλής θεαµατικότητας (ποσοστό µειωµένο σε 14,3 % για το σύνολο της ηµέρας). Πρβλ. άρθρο 4, παρ. 3, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας και σηµείο 2.2. των κατευθύνσεων που προτάθηκαν για την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς σύνορα» την 11η Ιουνίου

20 Για το 1999, σε σύνολο 18 σταθµών που αναφέρονται στην έκθεση, 11 σταθµοί υπερβαίνουν το πλειοψηφικό ποσοστό που προβλέπεται από το άρθρο 4 της οδηγίας ενώ δεν περιλαµβάνονται στοιχεία για 1 σταθµό. Οι 6 σταθµοί που υπολείπονται αυτού του ποσοστού είναι οι εξής: SBS 6 (46 %), Film 1 (44 %), Net 5 (40 %), Veronica (49 %), Canal + 1 (24 %), Canal + 2 (17 %). Το ποσοστό συµµόρφωσης, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανέρχεται σε 61 %. Για το 2000, σε σύνολο 21 σταθµών που αναφέρονται στην έκθεση, 14 σταθµοί υπερβαίνουν την πλειοψηφικό ποσοστό που προβλέπεται από το άρθρο 4 της οδηγίας και δεν περιλαµβάνονται στοιχεία για 1 σταθµό. Οι 7 σταθµοί που υπολείπονται αυτού του ποσοστού είναι οι εξής: Net 5 (49 %), Veronica (45 %), Canal + 1 (23 %), Canal + 2 (26 %), Film 1 (49 %), Innergy (39 %), FilmTime (17 %). Το ποσοστό συµµόρφωσης, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανεξαρτήτως τύπου, ανέρχεται σε 67 %. Οι λόγοι για τη µη συµµόρφωση επεξηγούνται στην έκθεση: θεµατικός χαρακτήρας ή/και πρόσφατη δηµιουργία του σταθµού, ανεπάρκεια διαθέσιµων ευρωπαϊκών έργων (σταθµός «lifestyle», προσωρινή παρέκκλιση). Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση κατευθυντήριων γραµµών από το ραδιοτηλεοπτικό συµβούλιο, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2002, προκειµένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος. Σε σύνολο 16 σταθµών για τους οποίους περιλαµβάνονται πλήρη δεδοµένα κατά την περίοδο αναφοράς, υπογραµµίζεται ότι 9 σταθµοί αύξησαν το ποσοστό του χρόνου εκποµπής που αφιερώνεται σε ευρωπαϊκά έργα, 2 σταθµοί παρέµειναν σταθεροί και 5 σταθµοί το µείωσαν. Επισηµαίνονται επίσης οι 3 νέοι σταθµοί στην αγορά που αφιερώνουν ο καθένας διαφορετικό µέρος του χρόνου εκποµπής στον προγραµµατισµό ευρωπαϊκών έργων (µε ποσοστά που κυµάνθηκαν από 17 % έως 76 %). Η γενική τάση, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανεξαρτήτως τύπου, είναι εποµένως η αύξηση του προγραµµατισµού ευρωπαϊκών έργων κατά την περίοδο αναφοράς. Πορτογαλία : Η µέση εκποµπή ευρωπαϊκών έργων από τους σταθµούς RTP 1, RTP 2, SIC, TVI, οι οποίοι συγκέντρωσαν 94,4 % των µεριδίων της αγοράς τηλεθέασης το 1999 και 92,9 % το 2000, ανήλθε σε 48,7 % και 49,5 % των ευρωπαϊκών έργων το 1999 και το 2000 αντίστοιχα, ήτοι µέση αύξηση κατά 0,8 ποσοστιαίες µονάδες κατά την περίοδο αναφοράς. Για το 1999, σε σύνολο 7 σταθµών που αναφέρονται στην έκθεση 42, 5 σταθµοί υπερβαίνουν το πλειοψηφικό ποσοστό που προβλέπεται από το άρθρο 4 της οδηγίας. Οι 2 σταθµοί που υπολείπονται αυτού του ποσοστού είναι οι εξής: SIC (44,8 %), TVI (30,5 %). Το ποσοστό συµµόρφωσης, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανέρχεται σε 71 %. Για το 2000, σε σύνολο 9 σταθµών που αναφέρονται στην έκθεση 43, 7 σταθµοί υπερβαίνουν το πλειοψηφικό ποσοστό που προβλέπεται από το άρθρο 4 της οδηγίας. Οι 2 σταθµοί που υπολείπονται αυτού του ποσοστού είναι οι ίδιοι που ήταν και το έτος 1999, δηλαδή οι SIC (34,8 %), και TVI (36,5%). Το ποσοστό συµµόρφωσης, ως προς τον αριθµό των σταθµών, ανέρχεται σε 78 % Σηµειώνεται ότι η έκθεση αναφέρει το σταθµό Sport TV Portugal, µε αθλητικό θεµατικό χαρακτήρα. Πρβλ. προηγούµενη υποσηµείωση. 20

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Επιτροπή Μελέτης Οµάδων Ενδοσχολικής Βίας της ΕΕ ΑΑ Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού 1 Μάιος 2010 1. Εισαγωγή Η συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Ιατρικά Έξοδα που µπορεί να καταβάλει η Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση:

1. Τα Ιατρικά Έξοδα που µπορεί να καταβάλει η Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση: Ιατρικά και Νοσοκοµειακά Έξοδα Οι Εργάτες που λαµβάνουν εβδοµαδιαίο επίδοµα αποζηµίωσης ίσως να δικαιούνται να πληρωθούν από την Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση (από εισπνοή σκόνης),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Μαρία Μανώλη 1 Εισαγωγή Χωρίς αµφιβολία, τα σχολείο 1 αποτελεί το πιο θεµελιώδη κοινωνικό θεσµό µετά την οικογένεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.9.2006 COM(2006)551 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ετήσια έκθεση για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 του Συµβουλίου της 29 ης

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ-ΔΥΠ) Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 40,11473 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.2108822303/2108064543 FAX 2106124492 EMAIL:info@smye.gr ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Είναι σηµαντικό για κάθε κάτοικο και πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να γνωρίζει τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Ε.Ε. σήµερα. Η πληροφόρηση αυτή προσφέρει την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα Στατιστικά στοιχεία Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. Κληρονοµική διαδοχή και διαθήκη {SEC(2005) 270} (υποβληθέν από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. Κληρονοµική διαδοχή και διαθήκη {SEC(2005) 270} (υποβληθέν από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 01.03.2005 COM(2005) 65 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Κληρονοµική διαδοχή και διαθήκη {SEC(2005) 270} (υποβληθέν από την Επιτροπή) EL EL 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.10.2009 COM(2009) 583 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε την οποία επιτρέπεται στη ηµοκρατία της Αυστρίας να εφαρµόσει µέτρο παρέκκλισης από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Οµάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Οµάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Οµάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ Μέλη Οµάδας Εργασίας: Κηπουρού Μαίρη, ΑΜ Σέµψη

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνία Αθανασοπούλου

Αντωνία Αθανασοπούλου Πίνακας 1. Μέθοδοι αντιµετώπισης της διάβρωσης (ορύγµατα) Λοφίσκος στην κορυφή του ορύγµατος Ανάχωµα παροχέτευσης Αναβαθµοί Αγωγοί στράγγισης Σπορά / Κάλυψη µε άχυρα Χλοοτάπητας Προσωρινή κάλυψη Οδοντωτή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης κυρίαρχα δικαιώµατα των φοιτητών είναι το δικαίωµα στη µάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε140038 Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ. Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014. {SWD(2013) 800 final}

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ. Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014. {SWD(2013) 800 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.11.2013 COM(2013) 800 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 {SWD(2013) 800 final} EL EL ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/185

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/185 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/185 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματοςγια

Διαβάστε περισσότερα

2014 www.akel.org.cy

2014 www.akel.org.cy 2014 www.akel.org.cy Στις Ευρωεκλογές στις 25 του Μάη Ψηφίζουµε ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες υνάµεις ύναµη Αντίστασης Αξιοπρέπειας Προοπτικής Στις 25 του Μάη στις Ευρωεκλογές η παρουσία όλων στις κάλπες επιβάλλεται.

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: Μεταρρύθµιση όσον αφορά το προσωπικό

Ε&A: Μεταρρύθµιση όσον αφορά το προσωπικό MEMO/11/907 Βρυξέλλες, 13 εκεµβρίου 2011 Ε&A: Μεταρρύθµιση όσον αφορά το προσωπικό Γιατί προτείνετε τις µεταρρυθµίσεις αυτές; Τρεις λόγοι: Πρώτος και κυριότερος: Σε οικονοµικά δύσκολους καιρούς πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΑΣ. 427 π.χ. - 347 π.χ.

ΠΛΑΤΩΝΑΣ. 427 π.χ. - 347 π.χ. ΠΛΑΤΩΝΑΣ 427 π.χ. - 347 π.χ. Έργα Ίωνας, Ευθύφρων, Απολογία, Κρίτων, Φαίδων, Χαρµίδης, Λάχης, Γοργίας, Κρατύλος, Ευθύδηµος, Μένων, Συµπόσιον, Φαίδρος, Πολιτεία, Θεαίτητος, Παρµενίδης, Σοφιστής, Πολιτικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Ο σίδηρος παρά το γεγονός, ότι αποτελεί υλικό γνωστό ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως και ουσιαστικά σε αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη *

Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη * Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη * Ωριμάσαμε ως συντεταγμένη δημοκρατική κοινωνία με κοινοβουλευτικούς θεσμούς, περιφερειακή οργάνωση και τοπική αυτοδιοίκηση έως σήψης λίγο πριν την απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Έχουν όλοι υποχρέωση από το Νόμο να συνάψουν ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η εισήγηση μου χωρίζεται σε δύο μέρη. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για την αξιολόγηση γενικά στη σημερινή συγκυρία και με βάση αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Σκοπος μαθηματος: -ορισμος υγιεινης -αρχες υγιεινης -σκοποι υγιεινης -αποτελεσματα υγιεινης. Ορισμος της Υγιεινης: Υγιεινη είναι η επιστημη που ερευνα και μελετα τα Υγειολογικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Τοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α..Ε..Υ., έσποινας Σπανού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 Δημήτρης Μικελλίδης Πρόεδρος ΠΟΕΔ Αγαπητοί συνεργάτες, Με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.Φ2/7/8993 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.Φ2/7/8993 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.Φ2/7/8993 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Αυδίκος Η αµηχανία µπροστά στον τοίχο: το Πρόγραµµα και οι κοινότητες των Τσιγγάνων Γεια σας. Εγώ είµαι καινούργιος στη Θεσσαλία οι εκατέρωθέν µου καθήµενοι προϋπήρξαν εµού. Να ξεκινήσω, λοιπόν,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Αποτελεσµατικότητας των Επενδυτικών Κινήτρων. Η Ελληνική Εµπειρία. Σύνοψη Συµπερασµάτων

Αξιολόγηση της Αποτελεσµατικότητας των Επενδυτικών Κινήτρων. Η Ελληνική Εµπειρία. Σύνοψη Συµπερασµάτων Αξιολόγηση της Αποτελεσµατικότητας των Επενδυτικών Κινήτρων. Η Ελληνική Εµπειρία Σύνοψη Συµπερασµάτων Οι επενδύσεις αποτελούν το βασικό µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης µιας οικονοµίας. Για την προσέλκυσή τους,

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης Κατερίνα Παναγοπούλου Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόεδρος του σωματείου γυναικών «Καλλιπάτειρα». Πρώτο βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός» 2012 για την Ευρώπη. Δημιουργώντας κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

8 Μάρτη. Η βία κατά των γυναικών

8 Μάρτη. Η βία κατά των γυναικών 8 Μάρτη 8 Μάρτη πριν από λίγες μέρες. Για ακόμα μια φορά αντιμετωπίστηκε ως μέρα γιορτής. Διαφημίσεις Ηondos center. Ανακοινώσεις από «ευαισθητοποιημένους» σε θέματα ισότητας. Οι επιφανειακές αναφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκοπός του Εθνικού Πλαισίου Περιβαλλοντικών Δράσεων είναι να παρέχει μια κοινή πλατφόρμα για τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναλαμβάνονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ Ιατρικές ιδιότητες Χρησιμοποιούσαν καθρέφτες για το μακιγιάζ και το χτένισμα Φύλαγαν τα εργαλεία τους σε κασετίνες ΜΑΤΙΑ : Χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για την ακτοπλοΐα

Εισήγηση για την ακτοπλοΐα Εισήγηση για την ακτοπλοΐα Τα κριτήρια για την οργάνωση της ακτοπλοϊκής και αεροπορικής συγκοινωνίας σε περιφερειακό επίπεδο ακόμη και πανελλαδικά, πρέπει να είναι η ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : Ποιο είναι το αγαπημένο ζώο των εφήβων? ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα. Τα χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Διδάγματα από την Επανάσταση του 1821. Αξίες για μια Δημιουργική Κύπρο

Διδάγματα από την Επανάσταση του 1821. Αξίες για μια Δημιουργική Κύπρο Διδάγματα από την Επανάσταση του 1821. Αξίες για μια Δημιουργική Κύπρο Σταύρος Α. Ζένιος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δήμος Αγ. Δομετίου, 25 Μαρτίου 2012. Υλικό για την ομιλία από το βιβλίο Δημιουργική Κύπρος.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης

Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Προς τον αναρχικό χώρο i) Το κάλεσμα Κάθε κάλεσμα δράσης, όπως ο «Μαύρος Δεκέμβρης», είναι μία απόπειρα συντονισμού των δυνάμεων μας. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: «Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Ποιες λύσεις Ποια προοπτική»

Ημερίδα: «Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Ποιες λύσεις Ποια προοπτική» Ημερίδα: «Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Ποιες λύσεις Ποια προοπτική» Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2014 Χρήστος Γαβαλάς, Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Ομίλου, OΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Εµµανουήλ Σταµατάκης. Επιβλέπουσα: Χατζάκη Μαρία ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Εισηγητής: Εµµανουήλ Σταµατάκης. Επιβλέπουσα: Χατζάκη Μαρία ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Εµµανουήλ Σταµατάκης Επιβλέπουσα: Χατζάκη Μαρία ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-08-00-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 02-08-00-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-08-00-00 02 Χωµατουργικά Έργα 08 Αντιµετώπιση Συνάντησης µε αγωγούς ΟΚΩ κατά τις Εκσκαφές 00-00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκηνωτικές Σκέψεις

Κατασκηνωτικές Σκέψεις Κατασκηνωτικές Σκέψεις Αγαπητοί Γερόλυκοι, Στον καθένα και καθεµία Αρχηγό ξεχωριστά αξίζει ένα µεγάλο µπράβο γιατί για ένα ακόµα καλοκαίρι όπως τα τελευταία 101 χρόνια Λυκόπουλα, Πρόσκοποι, Ανιχνευτές

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο πιο κρίσιµο σταυροδρόµι µετά τη µεταπολίτευση.

Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο πιο κρίσιµο σταυροδρόµι µετά τη µεταπολίτευση. Η οµιλία του προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα Συντρόφισσες και σύντροφοι, Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω από µια θεµελιακή, κατά τη γνώµη µου, διαπίστωση: Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο πιο κρίσιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία «Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» του ΤΣΟΛΑΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Ανδρέας Πούλος

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Ανδρέας Πούλος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : Πειραματικά σχολεία : το θεσμικό πλαίσιο και ο ρόλος τους στο εκπαιδευτικό σύστημα Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλητής: Κ. Μίχος Συντελεστές:. Μπάτζιος,. άβαρης

Οµιλητής: Κ. Μίχος Συντελεστές:. Μπάτζιος,. άβαρης 1 η Επιστηµονική συνάντηση για τις Τοπικές Ποικιλίες στην Ελλάδα Πολλαπλασιαστικό υλικό τοπικών ποικιλιών: Υφιστάµενη κατάσταση και προοπτικές για την επίσηµη καταγραφή, παραγωγή και εµπορία τους Οµιλητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κεφάλαιο 1 -Ορισµοί Κεφάλαιο 2 Αντικείµενο και Έκταση της Ασφάλισης 1. Αντικείµενο της ασφάλισης 2. Ασφαλισµένη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία και εφαρμογή της ενότητας συνέδραμαν και οι συνάδελφοι Μαρία Ανθίμου και Χριστίνα Κκαΐλη (Δημοτικό Σχολείο Μενεού) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας.

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2012 Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου, υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στη Cyta επιστολή συνοδευόμενη από την

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 47/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 47/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 310/2015 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 47/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα «Εισαγωγή στο ίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσµούς» ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ Μετά το τηγάνι.το λάδι γίνεται τοξικό για τη θάλασσα το έδαφος τον υδροφόρο ορίζοντα για όλους μας!!! Tο χρησιµοποιηµένο λάδι ΕΝ το πετάµε στην αποχέτευση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Για πτυχιούχους του Τμήματος Μηχανολογίας Συντάκτες: Μέλη του τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Σέρρες, 2007 Περιεχόμενα Αυτοαξιολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001L0083 EL 30.12.2008 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεμβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ. 1.1. Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007L0046 EL 24.02.2011 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2001L0083 EL 16.11.2012 011.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 01/07/2014 Αριθ. Πρωτ.: 722 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς τον: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΒΕΤΤΟΡΙ, Πρέσβη της Φλωρεντίας στην Αγία Παπική Έδρα, Ρώμη. Εξοχώτατε Πρέσβη,

Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς τον: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΒΕΤΤΟΡΙ, Πρέσβη της Φλωρεντίας στην Αγία Παπική Έδρα, Ρώμη. Εξοχώτατε Πρέσβη, (Ο Νικολό Μακιαβέλι, μέσα από μία επιστολή του, περιγράφει την ζωή του στο κτήμα του, στο οποίο είχε αποτραβηχτεί, μετά το 1513 που οι Μεδίκοι ανακατέλαβαν την εξουσία.) Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα. (Κομφούκιος, 551-479 πχ)

Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα. (Κομφούκιος, 551-479 πχ) Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα (Κομφούκιος, 551-479 πχ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο παιχνίδι αυτό, κάθε παίκτης έχει το ρόλο ενός Κινέζου πρίκγιπα, προσπαθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 η OUTLOOK EXPRESS II ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 η OUTLOOK EXPRESS II ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 η OUTLOOK EXPRESS II ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πως µπορώ να στείλω ένα µήνυµα µε το Outlook Express; Μπορώ να στείλω ένα αρχείο κειµένου σε ένα φίλο µου µαζί µε το µήνυµα; Πως µπορώ να διαχειριστώ ένα µήνυµα

Διαβάστε περισσότερα

Φασίστες και αφεντικά στου πηγαδιού τον πάτο, ζήτω το παγκόσμιο προλεταριάτο.

Φασίστες και αφεντικά στου πηγαδιού τον πάτο, ζήτω το παγκόσμιο προλεταριάτο. Οι νόμοι της αγοράς, νόμοι της άγριας δύσης έχουν καταστρέψει ό,τι με αγώνες είχαμε κατακτήσει. Ο Υπ. Υγείας φωνάζει πως δεν έχει απολυθεί κανείς απ τα νοσοκομεία και ότι όλα λειτουργούν καλά. Ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ MOD R-430 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση ιάγραµµα ονόµατος και θέσης των κύριων εξαρτηµάτων 1. Έµβολο πίεσης 2. ιαφανές κάλυµµα 3. Φίλτρο αποχυµωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Demo Νews

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Demo Νews ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Demo Νews Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www. ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33 Που γεννήθηκα, που κατοικώ; η γεωγραφική κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Ζαλίδης Γεώργιος, Καθηγητής Χρόνης Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας Γεωπονική Σχολή Οδηγία Πλαίσιο: σκοπός και κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006. ΡΑΣΗ 15 ΤΙΤΛΟΣ ΡΑΣΗΣ: Ανάπτυξη εργαλείων συµβουλευτικής της κατάρτισης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006. ΡΑΣΗ 15 ΤΙΤΛΟΣ ΡΑΣΗΣ: Ανάπτυξη εργαλείων συµβουλευτικής της κατάρτισης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΡΑΣΗ 15 ΤΙΤΛΟΣ ΡΑΣΗΣ: Ανάπτυξη εργαλείων συµβουλευτικής της κατάρτισης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Σύστηµα συµβουλευτικής κατάρτισης, εξειδικευµένο στην οµάδα-στόχο». ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την άμεσα εκλεγμένη δημοκρατική έκφραση της πολιτικής βούλησης των λαών της Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την άμεσα εκλεγμένη δημοκρατική έκφραση της πολιτικής βούλησης των λαών της Ευρώπης. Ομιλία Ευρωβουλευτού Ελίζας Βόζεμπεργκ Βρυωνίδη Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εξωτερική πολιτική και στην ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ Κυρίες και Κύριοι, Λευκωσία, 16-10-2015 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατηγικός Ρόλος της Αστυνοµίας στις Σύγχρονες Απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας

Ο Στρατηγικός Ρόλος της Αστυνοµίας στις Σύγχρονες Απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας ιάλεξη του Καθηγητή Νίκου Λυγερού στην Ηµερίδα της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αξιωµατικών Αστυνοµίας Ο Στρατηγικός Ρόλος της Αστυνοµίας στις Σύγχρονες Απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας Αθήνα, 05/12/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης Σύνδεση με προηγούμενο Μάθημα Στο κεφάλαιο Θερμότητα έχουμε μάθει: Τι είναι θερμότητα & θερμοκρασία μακροσκοπικά & μικροσκοπικά Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Η Υπηρεσία Ασύλου γίνεται συχνά αποδέκτης ερωτημάτων από τα ΜΜΕ και πολίτες σχετικά με το άσυλο και τη μετανάστευση. Παρακάτω παρατίθενται οι συχνότερες ερωτήσεις, στις οποίες καλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας Σκοποί ενότητας 1. Οι σχέσεις ηθικής-δικαίου-πολιτικής 2. Το δίκαιο ως ένα σύνολο πρακτικών 1. Δίκαιο στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ Καθηγητή Ε.Μ.Π., Σχολή Αρχιτεκτόνων ΔΗΜΗΤΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. κ. Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. κ. Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. κ. Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ «ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ;» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ16/12 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ

ΑΠΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ16/12 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΛΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ.ΣΧ. & ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Νο81 ΕΛΤΙΟ ΑΤΑΚΤΟ 9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 deltioatakto@yahoo.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα