Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεµικού Ναυτικού Υποδοµές και χρήση Χωρικών εδοµένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεµικού Ναυτικού Υποδοµές και χρήση Χωρικών εδοµένων"

Transcript

1 Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεµικού Ναυτικού Υποδοµές και χρήση Χωρικών εδοµένων (Εισήγηση στα πλαίσια της Ηµερίδας για την οδηγία INSPIRE) Αλέξης Χατζηαντωνίου Msc Πολιτικός Μηχανικός Αναλυτής ΓΣΠ Τµηµατάρχης Μελετών & Προγραµµατισµού νσης Η/Ν Χαρτών ΥΥ

2 Υδρογραφική Υπηρεσία (ΥΥ) Υδρογραφική Υπηρεσία ΠΝ Ιδρύθηκε το 1919 Αποτελεί υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ Ιδρυτικό µέλος του IHO Ο µόνος κατά Νόµο Εθνικός φορέας που παράγει πιστοποιηµένα χαρτογραφικά προϊόντα για ναυτιλία Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 2

3 Αποστολή Σκοπός Κοινωνικός Χαρακτήρας Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας Προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος Υποστήριξη της οικονοµικής ανάπτυξης της νησιωτικής χώρας Επιχειρησιακός Χαρακτήρας Υποστήριξη ΠΝ Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 3

4 Αρµοδιότητες Συλλογή, επεξεργασία Υδρογραφικών, Ναυτιλιακών και Ωκεανογραφικών στοιχείων Έκδοση ναυτιλιακών χαρτών σε έντυπη και ψηφιακή µορφή (ENCs), Έκδοση ναυτιλιακών βοηθηµάτων (Πλοηγός, Φαροδείκτης, κλπ), Παροχή υπηρεσιών ενηµέρωσης των ναυτιλλόµενων για κάθε ναυτιλιακό κίνδυνο Γνωµοδότηση για υποθέσεις καθορισµού αιγιαλού, θαλασσίων έργων, υδατοκαλλιεργειών, κλπ. Κάλυψη απαιτήσεων ηµόσιων και Ιδιωτικών φορέων σε θέµατα αρµοδιότητάς της Συνεργασία µε άλλους φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού σε ερευνητικά προγράµµατα που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητές της Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 4

5 Όρια ευθύνης ΥΥ Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 5

6 Σύνθετο Έργο Ανάπτυγµα ακτών περίπου χλµ Νήσοι, Νησίδες, Βραχονησίδες, Βράχοι περίπου Κόλποι και Όρµοι 1354 Στενά και θαλάσσιοι δίαυλοι 161 Λιµένες 520 Έκταση Ελληνικής θαλάσσιας περιοχής περίπου τετ. χλµ. Τα χαρακτηριστικά του βυθού (εξάρσεις, ναυάγια, κλπ) δεν είναι ορατά Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 6

7 Προϊόντα - Υπηρεσίες Έντυποι Ναυτικοί Χάρτες Ηλεκτρονικοί Ναυτιλιακοί Χάρτες (ENCs) Αγγελίες προς Ναυτιλλόµενους Ναυτιλιακά Βοηθήµατα Φαροδείκτης Πλοηγός, κλπ Βαθυµετρικά Τοπογραφικά ιαγράµµατα, κλπ Ωκεανογραφικά στοιχεία Παλίρροιες Κυµατισµός, Αλατότητα, κλπ Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 7

8 Τι είναι Η/Ν χάρτης (ENC)? t?p?p??µ????? p??? t? pe??e??µe??, t? d?µ??a?t? µ??f?,??s??ed?µ????, s?µf??a µe t?? p??d?a??af?? S-57 Ed 3.1 t????e??????d????af???????a??sµ?? (IHO).?a ENCs p????????ta???a???s? se S?s t?µata?pe????s????e?t???????a?t???a????a?t???a??????f????? (ECDIS) s?µf??a µe t?? p??d?a??af?? asf a?e?a? t????e?????? a?t???a??????a??sµ?? (IMO).?a ENCs?atas?e?????ta? ap???e?st????a? µ??? ap? t?? e???s??d?t?µ??e? ap? t????t???d????af????p??es?e? Υδρογραφική Υπηρεσία ΠΝ Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 8

9 Τρόπος ιάθεσης Προϊόντων Υδρογραφική Υπηρεσία ΠΝ Πωλούνται σε χαµηλό κόστος Αφορά σε όλα τα προϊόντα εκτός των ENCs και των Αγγελιών ιατίθενται από τα τρία (3) καταστήµατα της ΥΥ (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη) ιατίθενται δωρεάν Αφορά στις Αγγελίες προς Ναυτιλλόµενους ιανέµονται Download από τον ιστοχώρο της ΥΥ Μέσω των Παγκόσµιων Κέντρων ιάθεσης Η/Ν Χαρτών (RENCs) Αφορά στα ENCs Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 9

10 Περιφερειακά Κέντρα ιάθεσης (RENCs) Εθνική ΥΥ ECDIS Εθνική Εθνική ΥΥ RENC ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΕΩΝ Εθνική ΥΥ ENCs & Updates??apa??stas? t?? µ??t???? WEND t?? IHO??a t? pa?????p??es??? ENCs. Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 10

11 Πνευµατικά ικαιώµατα Υδρογραφική Υπηρεσία ΠΝ Η ΥΥ διατηρεί τα πνευµατικά δικαιώµατα δεδοµένων και προϊόντων Εκχωρεί δικαιώµατα χρήσης των γεωγραφικών της δεδοµένων σε τρίτους µετά από ειδική συµφωνία Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 11

12 Υδρογραφικά Τοπογραφικά Ωκεανογραφικά Χαρτογραφικά Αεροφωτογραφίες Ναυτιλιακά Χωρικά εδοµένα (Αναλογικά και Ψηφιακά) Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 12

13 Υδρογραφικά - Τοπογραφικά εδοµένα Πρωτογενή Συλλέγονται από το πεδίο Πολύ µεγάλος όγκος Συλλέγονται περίπου 150 GB ανά έτος Επεξεργασµένα Πινακίδες µεγάλης κλίµακας σε ψηφιακή µορφή ηµιουργούνται αρχεία όγκου περίπου 450 GB ανά έτος Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 13

14 Υδρογραφική Υπηρεσία ΠΝ Ανάγλυφο Βυθού (Συλλογή δεδοµένων µε Ηχοβολιστικό Πολλαπλής έσµης) Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 14

15 Υδρογραφικό ιάγραµµα (Τυπική Πινακίδα) Υδρογραφική Υπηρεσία ΠΝ Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 15

16 Γραµµή παραγωγής Κάθε προϊόν έχει δική του γραµµή παραγωγής ιαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας ArcInfo Hypack AutoCAD MS Access SQL Server ASCII αρχεία dkart Office Και άλλα εξειδικευµένα λογισµικά Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 16

17 Προβλήµατα σήµερα ιαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας Επικαλύψεις Βάσεων εδοµένων υσκολία στην επικαιροποίηση των δεδοµένων υσκολία στον συγχρονισµό των προϊόντων εν υπάρχουν µεταδεδοµένα σε ψηφιακή µορφή εν υπάρχουν ευρετήρια σε ψηφιακή µορφή για όλα τα προϊόντα Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 17

18 Ασυµβατότητα λόγω επικαλύψεων Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 18

19 Απαλοιφή επικαλύψεων στη Βάση εδοµένων (S-57)( Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 19

20 Η παραγωγή των προϊόντων της ΥΥ σήµερα Υδρογραφικές Χαρτογραφικές Β Β S57 Ed3.1 ENCs ΧΕΕ Λογισµικά Επεξεργασίας & διαµεταγωγής Αγγελίες Λοιπές Αναλογικές & Ψηφιακές Πληροφορίες Ναυτιλιακά Βοηθήµατα Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 20

21 Τα ENCs είναι τα µόνα προϊόντα που σήµερα υποστηρίζονται από µια ΧΒ Υδρογραφική Υπηρεσία ΠΝ Υδρογραφικές Χαρτογραφικές Β Β S57 Ed3.1 ENCs ΧΕΕ Λογισµικά Επεξεργασίας & διαµεταγωγής Αγγελίες Λοιπές Αναλογικές & Ψηφιακές Πληροφορίες Ναυτιλιακά Βοηθήµατα Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 21

22 Το µοντέλο S-57 Ed 3.1 Υδρογραφική Υπηρεσία ΠΝ Αναπτύχθηκε από τον IHO Object Oriented Αρχικά για την υποστήριξη των ENCs Ενιαία (Seamless) διανυσµατική (Vector) Β Υποστήριξη Τοπολογίας (Σήµερα µέχρι 2 ιαστάσεις) Ενηµέρωση σε επίπεδο Χαρτογραφικής Οντότητας (Cartographic Object) Στην Έκδοση 4.0 Υποστήριξη και άλλων προϊόντων (Μέχρι 4 ιαστάσεις) Συµβατό µε ISO Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 22

23 Τυποποιηµένες κλίµακες κατά S-57 (Κατηγορίες Ναυτιλιακής Χρήσης των ENCs) Γεωγραφικό Σύστηµα Αναφοράς WGS-84 Γεωγραφικές Συντεταγµένες (λ, φ) Υδρογραφική Υπηρεσία ΠΝ α/α 1 Ναυτιλιακή Χρήση Overview (Σχεδίαση πλου) Ενδεικτικές Κλίµακες 1: & 1: General (Ναυτιλία ανοιχτής θάλασσας) 1: & 1: Coastal (Ακτοπλοΐα) 1: & 1: Approach (Προσέγγιση ακτής) 1:45000 & 1: Harbor (Είσοδος σε όρµους, πρόσγεια λιµένων) 1: Berthing (Λιµενοδείκτες) 1:4000 Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 23

24 Seamless Data Base Απαλοιφή Επικαλύψεων Edge Matching Έλεγχος Τοπολογίας Έλεγχος Ιδιοτήτων Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 24

25 Seamless Data Base Απαλοιφή Επικαλύψεων Edge Matching Έλεγχος Τοπολογίας Έλεγχος Ιδιοτήτων Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 25

26 Seamless Data Base Απαλοιφή Επικαλύψεων Edge Matching Έλεγχος Τοπολογίας Έλεγχος Ιδιοτήτων Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 26

27 Seamless Data Base Απαλοιφή Επικαλύψεων Edge Matching Έλεγχος Τοπολογίας Έλεγχος Ιδιοτήτων Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 27

28 ?a ded?µ??a se?e?t??????ta µet a?? t??? ENCs de? ep??a??p t??t a? Se µ?a?at?????a?a?t???a??????s??, pa???? p?? ta ENCs e??a?d??at??a ep??a??p t??t a?, de? s?µί a?e?t??d???a?µe ta ded?µ??a. Παράδειγµα επικαλυπτόµενων φατνίων (ENCs) γειτονικών χωρών Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 28

29 Ενηµέρωση σε επίπεδο OBJECT Υδρογραφική Υπηρεσία ΠΝ Συγχρονισµένα Προϊόντα ENCs ΧΕΕ Ενηµέρωση ΧΒ S-57 Παραγωγή Αγγελίες Ναυτιλιακά Βοηθήµατα Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 29

30 Η προσπάθεια αυτοµατοποίησης, µε τα σηµερινά δεδοµένα, της χαρτογραφικής παραγωγής (ENCs, ΧΕΕ) Υδρογραφικές Χαρτογραφικές Β Λογισµικά Επεξεργασίας & διαµεταγωγής dkart Archive Β S dkart Publisher dkart Editor ΧΕΕ ENCs Λοιπές Αναλογικές & Ψηφιακές Πληροφορίες Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 30

31 Θαλάσσιο Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών Στοιχεία του Έργου Χρηµατοδότηση από Γ ΚΠΣ Προϋπολογισµός Μέτρο 2.4: Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα και Καινοτόµες Ενέργειες Στόχοι Ενιαία ΧΒ Ενιαία πλατφόρµα επεξεργασίας - διαχείρισης Υποστήριξη όλων των προϊόντων ηµιουργία Μεταδεδοµένων και ψηφιακών ευρετηρίων ηµιουργία Portal της ΥΥ ιάθεση προϊόντων µέσω ιαδικτύου (e-commerce) Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 31

32 Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 32

33 Χωρικά εδοµένα (Επίπεδα που θα ενταχθούν στη ΧΒ ) Ελληνική Ακτογραµµή κλίµακας 1:25000, 1:50000, 1: Ακτογραµµή οµόρων χωρών 1: : Σύνορα (θαλάσσια και χερσαία, 6νµ, 12νµ, FIR) κλίµακας 1: Φανοί Ναυάγια Τοπωνύµια Καλώδια ΕΗ, ΟΤΕ Βαθυµετρία σε διάφορες κλίµακες Όρια χαρτών ΧΕΕ, ENCs Όρια Βαθυµετρικών Τοπογραφικών διαγραµµάτων Υδατοκαλλιέργειες Τεχνικά Έργα Τριγωνοµετρικά ΓΥΣ Πεδία Βολής Λιµάνια & Λιµενικοί Σταθµοί Αεροδρόµια Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 33

34 Η Οδηγία INSPIRE Κάθε µορφής τυποποίηση είναι θετική Η τυποποίηση δεν θα πρέπει να είναι µόνο στην οργάνωση των µεταδεδοµένων Κάθε φορέας να επικαιροποιεί τα δεδοµένα του Ύπαρξη πρόσβασης στα δεδοµένα άλλων φορέων Η ΥΥ είναι γενικά θετική στην εφαρµογή της οδηγίας µε ορισµένες επιφυλάξεις Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 34

35 Επιφυλάξεις Η δωρεάν διάθεση προϊόντων και δεδοµένων χωρίς περιορισµούς. Η πνευµατική ιδιοκτησία που θα πρέπει να διατηρείται από τον φορέα στον οποίο ανήκουν τα δεδοµένα. Οι ιδιαιτερότητες που µπορεί να έχει κάποιος φορέας στο θέµα του µοντέλου δόµησης των χωρικών δεδοµένων, όπως για παράδειγµα το µοντέλο S-57 που επιβάλλεται για την περίπτωση της ΥΥ. Ηµερίδα INSPIRE (ΤΕΕ ) 35

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΒΟΥ (PORTAL) ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών χρηστών

ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών χρηστών "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Α1 ΕΑ1.2. Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 1/181 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ Υ.Ε.Ν. Η αποστολή του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης του Νομού Μαγνησίας Διπλωματική Εργασία

Χάρτης του Νομού Μαγνησίας Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΠΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χάρτης του Νομού Μαγνησίας Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τα µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας κατανέµονται ανάλογα µε την ειδικότητα σε Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ. Προγραμματισμός Έργου 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ. Προγραμματισμός Έργου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Προγραμματισμός Έργου 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή 4 2. Οργάνωση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 5 2.1 Οργανωτικές αλλαγές για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 14.420,29 σε ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%)

Προϋπολογισµού: 14.420,29 σε ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χερσονήσου ΜΕΛΕΤΗ: ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Ιανουάριος 2014 1/42 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...4 2. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...6 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 2.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" Δράση 1 Ε1.2 Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

B.1.1. Εισαγωγή... 30

B.1.1. Εισαγωγή... 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚτΠ για το Επιµελητήριο Κερκύρας ράση: Μελέτη: Ειδικές Βάσεις εδοµένων Έργο: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων Για ΜΜΕ Πρωτογενούς & ευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

! $ " #! % -. -.. 1 2 567 8 & ' ( ) * +* ), / *0 )3 / 4 9 :; < =>? @=AB C? DD E

! $  #! % -. -.. 1 2 567 8 & ' ( ) * +* ), / *0 )3 / 4 9 :; < =>? @=AB C? DD E &'()*+*),-. "#$!% /*012)3-./45678.! 9:;?@=ABC?DDE Η Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Α. Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γκιάλης Στέλιος 1, Μωραϊτου Παρασκευή 2. Περίληψη

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γκιάλης Στέλιος 1, Μωραϊτου Παρασκευή 2. Περίληψη Σχεδιασµός, Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Περιφερειακή Ανάπτυξη: µια δύσκολη και αµφίσηµη σχέση µε βάση εµπειρίες από την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση Γκιάλης Στέλιος 1, Μωραϊτου Παρασκευή 2 1 Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (SSS) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (SSS) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναπτυξιακά Προγράμματα και Μελέτες Διαχείρισης (Master Plan) Λιμένων Διεθνούς Ενδιαφέροντος και Λιμένων Εθνικής Σημασίας»

ΘΕΜΑ: «Αναπτυξιακά Προγράμματα και Μελέτες Διαχείρισης (Master Plan) Λιμένων Διεθνούς Ενδιαφέροντος και Λιμένων Εθνικής Σημασίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 30-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 8210/15/13 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τμήμα α : Ανάπτυξης & Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικές ειδήσεις

Ενημερωτικές ειδήσεις Ενημερωτικές ειδήσεις από την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης 10 Ιούλιος 2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Σύγχρονες τεχνολογίες στην αναστήλωση της Ακρόπολης 19 Μαρτίου 2010 Ορθοφωτομωσαϊκό του βράχου της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09 /09 /2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: οικ 40055 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΟΣ ΔΑΠ ΛΣ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας ικτύου Τηλεµατικής Πανεπιστηµίου Πατρών

Κανονισµός Λειτουργίας ικτύου Τηλεµατικής Πανεπιστηµίου Πατρών Κανονισµός Λειτουργίας ικτύου Τηλεµατικής Πανεπιστηµίου Πατρών Εγκρίθηκε στην αριθ.382/20.4.2005 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Πατρών 1. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το Πανεπιστήµιο Πατρών (ΠΠ)

Διαβάστε περισσότερα