ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Του Γιάννη Β. Θεοδώρου «Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΔΒΜ2» 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρίτος τομέας, καθότι άρχισε να αναπτύσσεται τα τελευταία 15 χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ένα πρόσφατο φαινόμενο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής και της συζήτησης στον τομέα των κοινωνικών επιστημών. Χαρακτηρίζει την πολύπλοκη πραγματικότητα του χώρου που βρίσκεται ανάμεσα στην αγορά, το κράτος και τις κοινωνικές ανάγκες. Είναι δύσκολο να οριστεί επακριβώς το νόημά του. Η σχετική βιβλιογραφία έχει χαρακτηρίσει αυτό το νέο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο ένα «χαλαρό και πλαδαρό τέρας». Αυτή η πολυδιάστατη πραγματικότητα έχει ονομαστεί με διάφορους όρους, όπως τομέας της κοινωνίας των πολιτών, μη-κυβερνητικός τομέας, μη-κερδοσκοπικός τομέας, εθελοντικός τομέας, ανεξάρτητος τομέας, κοινωνική οικονομία, κοινωνικός τομέας, φιλανθρωπικός τομέας, καθώς και με λιγότερο γνωστές ονομασίες όπως τρίτος χώρος ή κοινόχρηστος, κοινός χώρος. Αυτοί οι όροι, είτε αντανακλούν τις διαφορετικές εμπειρίες διαφορετικών κοινωνιών, είτε εστιάζουν την προσοχή τους σε περισσότερο συγκεκριμένες ή ευρύτερες διαστάσεις, όψεις και ποιοτικές παραμέτρους. Στην εμπειρική πραγματικότητα ο όρος «τρίτο σύστημα», περιγράφει ένα πολυσύνθετο φάσμα σχέσεων και δράσεων που κυμαίνονται από την έννοια του ενεργού πολίτη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ευέλικτη απασχόληση, τις κοινωνικές υπηρεσίες και την αποκεντρωμένη κοινωνική πρόνοια, την τοπική πολιτική, την κοινωνική συνεργασία, μέχρι τις φιλανθρωπικές δράσεις. Παραπέμπει σε διαφορετικές οργανωτικές μορφές αστικής δέσμευσης όπως συλλόγους, ιδρύματα, εθελοντικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, συνεταιρισμούς και σωματεία. Ένας γενικά παραδεκτός ορισμός του τρίτου συστήματος καθιερώθηκε από το Συγκριτικό Πρόγραμμα Μη Κερδοσκοπικού Τομέα και περιλαμβάνει πέντε στοιχεία: μια θεσμική, αλλά όχι απαραίτητα νομική πραγματικότητα (προσωπικότητα), μια οργανωτική μονιμότητα (σταθερότητα), μη κερδοσκοπική διάθεση, αυτο- διαχείριση και εθελοντική συμμετοχή ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ O προβληματισμός που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τον προσδιορισμό της έννοιας της κοινωνικής οικονομίας, την οριοθέτησή της και τις δυνατότητές της να αποτελέσει έναν μοχλό προώθησης της απασχόλησης και κάλυψης κοινωνικών αναγκών με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, συνδέεται με τρεις σημαντικές εξελίξεις που σημειώθηκαν: Πρώτον, την κρίση του φορντικού-τεϊλορικού μοντέλου συσσώρευσης και τη μετάβαση σε μεταφορντικές ευέλικτες μορφές παραγωγής. Δεύτερον, σε άμεση συνάφεια με το πρώτο, την αμφισβήτηση του ρόλου του κράτους πρόνοιας και την αναζήτηση νέων μορφών οργάνωσης της κοινωνικής προστασίας στα πλαίσια λειτουργικών, αναδιανεμητικών, κανονιστικών και θεσμικών επαναχαράξεων. 1

2 Τρίτον, την αύξηση της εμφάνισης καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού στις οικονομικά ανεπτυγμένες κοινωνίες, οι οποίες ουσιαστικά αναιρούν την ιδιότητα του πολίτη και θέτουν στο περιθώριο μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Ο ρόλος της κοινωνικής οικονομίας μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 ήταν περιορισμένος. Ο κύριος λόγος για αυτό ήταν ότι η λογική που διέπει τη λειτουργία της δεν έβρισκε πεδίο έκφρασης σε ένα καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα. Δηλαδή ένα μοντέλο το οποίο χαρακτηριζόταν από την εντατική συσσώρευση του κεφαλαίου, την πλήρη απασχόληση, τη μαζική βιομηχανική παραγωγή, την οκτάωρη εργασία, τις τεϊλορικές αρχές οργάνωσης της εργασιακής διαδικασίας, τις κεϋνσιανές πολιτικές διαχείρισης της ζήτησης και τη λειτουργία του κράτους πρόνοιας ως μέσου αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης και ενίσχυσης της αγοραστικής της ικανότητας. Στις μη έντονα καπιταλιστικές χώρες που η παρουσία του κοινωνικού κράτους ήταν κυρίαρχος, οι μικρές εταιρείες, η ανεπίσημη οικονομία, τα νοικοκυριά και οι οργανώσεις του τρίτου τομέα παρέμειναν σημαντικές πηγές εργασίας και επιχειρηματικότητας. Στις χώρες όμως όπου, αντίθετα, ο συνδυασμός αυτός αποτέλεσε την βασική οργανωτική δομή της οικονομίας και της κοινωνίας, οι εκτεταμένες κρατικές παροχές οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της απασχόλησης στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών. Μια λιγότερο θετική συνέπεια αυτής της τάσης ήταν η μείωση της εμπιστοσύνης στην κοινωνία των πολιτών, σε σχέση με το ρόλο που αυτή μπορεί να παίξει στην εξασφάλιση εισοδήματος και ευημερίας. Όμως το σκηνικό αλλάζει από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και μετά, λόγω μιας σειράς δυσμενών εξελίξεων που έλαβαν χώρα την περίοδο αυτή. Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου, η αύξηση των εξαγωγών χωρών με χαμηλό κόστος εργασίας, η μείωση των αποδόσεων του κεφαλαίου, η αύξηση των ελλειμμάτων στους κρατικούς προϋπολογισμούς, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και οργανωτικών αρχών της παραγωγής που δίνουν έμφαση στην ευελιξία και τις διαφορετικές προτιμήσεις των καταναλωτών, έθεσαν σε αμφισβήτηση τη δυνατότητα του μοντέλου συσσώρευσης και οργάνωσης της παραγωγής για την αξιοποίηση του κεφαλαίου. Μια πρώτη αντίδραση από τις βιομηχανίες ήταν η μεταφορά της παραγωγής σε περιοχές με φτηνό εργατικό δυναμικό, οι μαζικές απολύσεις και οι αναθέσεις υπεργολαβίας μέρους της παραγωγής. Επιπροσθέτως, εμφανίστηκαν νέες βιομηχανίες όπως η μικροηλεκτρονική και άλλες βιομηχανίες με υψηλή προστιθέμενη αξία, ευέλικτες τεχνολογίες και ευέλικτες εργασιακές πρακτικές. Το αποτέλεσμα ήταν η μεταμόρφωση της εργασίας και η μείωση της ισχύος των βιομηχανικών περιοχών των αναπτυγμένων οικονομιών στις αρχές της δεκαετίας του Η διαδικασία αποβιομηχάνισης που έλαβε χώρα σηματοδότησε το τέλος της πλήρους και σταθερής τυπικής απασχόλησης, έτσι ώστε κάποιοι έκαναν λόγο για το «τέλος της εργασίας». Η δεκαετία του 1980 σημαδεύτηκε από τη μακροχρόνια ανεργία λόγω της αύξησης της παραγωγικότητας και της υποκατάστασης της εργασίας από την τεχνολογία. Επιπροσθέτως, αυξήθηκαν οι μορφές μερικής, αβέβαιης και ανεπίσημης απασχόλησης, αφού οι εταιρείες προσπάθησαν να μειώσουν το εργατικό κόστος και να αναπροσαρμόσουν τις συμβάσεις εργασίας. Το αποτέλεσμα ήταν η αύξηση της ανασφάλειας στην απασχόληση, που επιδεινώθηκε με την απώλεια θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα η οποία ήταν συνυφασμένη με μια νέα τάση ιδιωτικοποίησης και απορρύθμισης. Στα πλαίσια αυτά, ο τρίτος τομέας άρχισε να εμφανίζεται ως μια συμπληρωματική πηγή απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. Ενώ μέχρι τότε, οι άνεργοι θεωρούνταν μέρος του εφεδρικού στρατού εργασίας, τώρα αντιμετώπιζαν την προοπτική του μόνιμου ή συχνού αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. Εκείνοι που δεν είχαν τα αναγκαία προσόντα, συμπεριφορά και εμπειρία οδηγήθηκαν σε καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού, χωρίς εγγυήσεις για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορούσε πλέον να εγγυηθεί την επιστροφή τους στην εργασία. Αυτές οι ομάδες θα αποτελούσαν τα νέα κοινωνικά υποκείμενα στο πεδίο δράσης της ανεπίσημης ή μαύρης 2

3 οικονομίας ή στις οργανώσεις του τρίτου τομέα που παρείχαν υπηρεσίες τις οποίες είχαν εγκαταλείψει ο κρατικός ή ο ιδιωτικός τομέας. Η δεύτερη εξέλιξη που είχε σημασία για την κοινωνική οικονομία, αφορά στις επιπτώσεις που είχε η κρίση πάνω στο καθολικό κράτος προνοίας. Η επιβράδυνση της ανάπτυξης αύξησε τις απαιτήσεις από το κράτος προνοίας (π.χ. λόγω της αύξησης της ανεργίας), αλλά άσκησε επίσης πίεση στους πόρους που διατίθεντο για την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων. Η διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των δαπανών και των εσόδων επέβαλε την αύξηση των δανειακών αναγκών του δημόσιου τομέα, οδηγώντας στην οικονομική κρίση του κράτους. Επίσης, τη δεκαετία του 1990 οι σοσιαλδημοκράτες αναζητώντας έναν «τρίτο δρόμο» μεταξύ κράτους και αγοράς, δέχτηκαν ότι το κράτος θα έπρεπε να δίνει κυρίως παροχές σε εκείνους με τη μεγαλύτερη ανάγκη και ότι τα δικαιώματα για την παροχή επιδομάτων θα έπρεπε να συνδέονται με ευθύνες και ειδικότερα με τη δέσμευση του ατόμου στην ενεργή αναζήτηση εργασίας. Έτσι, σημειώθηκε η μετάβαση από την έννοια Εθνικού Κράτους Πρόνοιας, στην έννοια του Καθεστώτος του Κράτους Εργασίας, όπου το κοινωνικό κράτος ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο όρος κοινωνική οικονομία δεν είχε τεθεί στην ημερήσια διάταξη της ακαδημαϊκής και πολιτικής κοινότητας. Πιο συνηθισμένη ήταν η χρήση όρων όπως «τρίτος τομέας», «μη κερδοσκοπική δραστηριότητα», «κοινοτική επιχείρηση», «εθελοντική οργάνωση», οι οποίοι όμως εντάσσονταν στα πλαίσια μιας πιο μετριοπαθούς προσέγγισης δραστηριοτήτων που αποσκοπούσαν στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και τοποθετούνταν στα όρια μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με βάση θεωρίες του ρεύματος του προνοιακού πλουραλισμού. Οι μορφές αυτές οργανώσεων και φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών δεν αντιμετωπίζονταν ως τμήμα της οικονομίας δεδομένου ότι δεν είχαν κερδοσκοπικά κίνητρα και δεν αποσκοπούσαν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά ως πολιτικά υποκείμενα που προάγουν τα πολιτικά δικαιώματα. Η παραπάνω κατάσταση άλλαξε σημαντικά κατά την τελευταία δεκαετία, όπου άρχισε η χρήση του όρου κοινωνική οικονομία να εδραιώνεται. Ο όρος κοινωνική οικονομία αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα μη κερδοσκοπικών κυρίως δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών οι οποίες αποσκοπούν στην ικανοποίηση κοινωνικών και οικονομικών αναγκών της τοπικής κοινότητας, των μελών της κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται δραστηριότητες αλληλοβοήθειας και συνεργασίας, ο σχηματισμός συνεταιρισμών, όπως οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί και στεγαστικών ενώσεων, η λειτουργία κοινοτικών και κοινωνικών επιχειρήσεων και εταιρειών κ.ά Σήμερα, η κοινωνική οικονομία καλύπτει διάφορες υπηρεσίες, όπως εκπαίδευση, εργασιακή και επιχειρηματική εμπειρία, στέγαση, πρόνοια, καταναλωτικές υπηρεσίες, προστασία του περιβάλλοντος κλπ. Κύρια επιδίωξη των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική οικονομία δεν είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους, αλλά η ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων (π.χ. μέσω της πρόσληψης ή εκπαίδευσης κοινωνικά αδύναμων ομάδων), η ανταπόκριση σε ανάγκες που δεν ικανοποιούνται επαρκώς (π.χ. προστασία περιβάλλοντος, παροχή φροντίδας των παιδιών ή στέγαση για οικογένειες με χαμηλό εισόδημα) και η δημιουργία νέων μορφών εργασίας. Η κοινωνική οικονομία επομένως βασίζεται σε αρχές που αφορούν κυρίως τις ανάγκες των ατόμων. Ουσιαστικό στοιχείο στη λειτουργία της κοινωνικής οικονομίας είναι η αποτελεσματική συνεργασία, η αλληλεξάρτηση και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνική και οικονομική ευημερία των τοπικών κοινοτήτων. Ο βαθμός επιτυχίας των δραστηριοτήτων της κρίνεται με βάση: 3

4 τα οφέλη που προκύπτουν για την ευρύτερη κοινότητα σε σχέση με τον αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται, τον αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις, τα οφέλη για τους παραγωγούς και τους χρήστες, την ικανότητα μιας ενέργειας και πρωτοβουλίας να παράγει εισόδημα για την κοινότητα. Υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά των οργανισμών της κοινωνικής οικονομίας. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο πρωταρχικός σκοπός τους δεν είναι η αποκόμιση κερδών και η μεγιστοποίησή τους με βάση την οικονομική απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου. Αντίθετα, η λειτουργία τους αποσκοπεί: στην ενδυνάμωση της συμμετοχικής οικονομίας, με βάση την ύπαρξη κοινών αναγκών και την κάλυψη αυτών με τη μορφή ευρύτερων συνεργασιών, στη διεύρυνση της εθελοντικής συμμετοχής και την ανάπτυξη αλληλέγγυων σχέσεων μεταξύ των μελών, στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω, για παράδειγμα, της εκπαίδευσης κοινωνικά ευπαθών ομάδων, στην ανταπόκριση σε ανάγκες που δεν ικανοποιούνται επαρκώς από άλλες μορφές δράσης και παρέμβασης, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η παροχή ημερήσιας φροντίδας στα παιδιά κ.λπ., στη δημιουργία νέων μορφών εργασίας, στην προώθηση της ευελιξίας και της καινοτομίας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη ανταπόκριση στο μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Οι βασικότερες μορφές φορέων που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική οικονομία είναι οι συνεταιρισμοί, οι εταιρίες αλληλοβοήθειας, οι εθελοντικές ενώσεις και τα μη κυβερνητικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2002). Οι συνεταιρισμοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί στους τομείς της γεωργίας, της μεταποιητικής βιομηχανίας, των τραπεζών, του εμπορίου και των υπηρεσιών και εμφανίζουν χαρακτηριστικά όπως η ανοιχτή, εθελοντική συμμετοχή, η ισότητα μεταξύ των μελών στο δικαίωμα ψήφου, η λήψη αποφάσεων με βάση την αρχή της πλειοψηφίας, η ισότιμη και ισόποση διανομή των οικονομικών αποτελεσμάτων στα μέλη, η αυτονομία και ανεξαρτησία. Οι εταιρίες αλληλοβοήθειας δραστηριοποιούνται κυρίως σε τομείς όπως οι ιατρικές υπηρεσίες και οι ασφάλειες και χαρακτηρίζονται από ανοιχτή, εθελοντική συμμετοχή, ίσα δικαιώματα ψήφου, ανάγκη πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων, αυτονομία, ανεξαρτησία και οι αμοιβές των μελών βασίζονται σε ασφαλιστικούς υπολογισμούς και όχι στην αναδιανομή του κεφαλαίου. Οι εθελοντικές οργανώσεις παρέχουν κυρίως κοινωνικές υπηρεσίες όπως φροντίδα υγείας και μέριμνα για την τρίτη ηλικία και για τα παιδιά και χαρακτηρίζονται και αυτές από ανοιχτή, εθελοντική συμμετοχή, ίσα δικαιώματα ψήφου, πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων, αυτονομία και ανεξαρτησία. Τέλος, τα κοινωφελή ιδρύματα διοικούνται από διορισμένους διαχειριστές, τα κεφάλαιά τους προέρχονται από δωρεές και κληροδοτήματα, υποστηρίζουν διεθνή, εθνικά και τοπικά ερευνητικά έργα αναλαμβάνοντας τη χρηματοδότησή τους, πολλές φορές διενεργούν έρευνες τα ίδια, χρησιμοποιώντας το προσωπικό που απασχολούν και κάνουν δωρεές σε άτομα με ανάγκη, επιχορηγούν την εθελοντική εργασία και χρηματοδοτούν προγράμματα για την υγεία και τη μέριμνα των ηλικιωμένων. Για τον προσδιορισμό μιας επιχείρησης ως κοινωνικής θα πρέπει να ικανοποιούνται ορισμένα κριτήρια. Τα βασικότερα από αυτά είναι τα ακόλουθα: Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της λειτουργίας της: Οι κοινωνικές επιχειρήσεις δίνουν έμφαση στην ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και αποσκοπούν στην βοήθεια της κοινότητας 4

5 στην οποία υπάγονται καθώς και των μελών αυτής. Η εμπορική δραστηριότητα έχει δευτερεύουσα σημασία αφού αποτελεί το μέσο επίτευξης του κοινωνικού σκοπού. Η φιλικότητα προς τους εργαζόμενους: Εκτός από τον ανθρωποκεντρισμό τους, οι κοινωνικές επιχειρήσεις παρέχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε ανέργους που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Η μη διανομή των κερδών: Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις δεν στοχεύουν στη διανομή πλούτου στα μέλη τους. Τα κέρδη επανεπενδύονται στην ίδια την επιχείρηση με σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων της, ώστε να επιφέρει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για την κοινότητα ή τους εργαζόμενους. Ο συνδυασμός κοινωνικών και οικονομικών στόχων: Η εξασφάλιση της λειτουργίας μιας κοινωνικής επιχείρησης προϋποθέτει αυτή να ανταποκρίνεται σε κριτήρια οικονομικής βιωσιμότητας, χωρίς όμως να υποβαθμίζονται οι κοινωνικοί της στόχοι που είναι και οι πρωταρχικοί όροι ίδρυσής της. Η κοινή ιδιοκτησία: Τα περιουσιακά στοιχεία των Κοινωνικών Επιχειρήσεων δεν μπορούν να πωληθούν προς όφελος κάποιου ιδιώτη αλλά μόνο προς όφελος της κοινότητας στην οποία λειτουργούν ή κάποιας κοινωνικής ομάδας. Η δημοκρατική διακυβέρνηση και η διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων: Στόχος των Κοινωνικών Επιχειρήσεων είναι να συμπεριλαμβάνουν στις τάξεις τους άτομα ακολουθώντας όσο το δυνατόν πιο δημοκρατικές, μη-ιεραρχικά δομημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η αξιοπιστία των κοινωνικών επιχειρήσεων στηρίζεται στη δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων τους, καθώς και του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν. Με άλλα λόγια προωθούν ένα συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης. Η εθελοντική εργασία: Πολλοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ή εργάζονται σε κοινωνικές επιχειρήσεις χωρίς αμοιβή επειδή διακατέχονται από την πίστη στις αξίες και το έργο που αυτές παράγουν. Σε αντάλλαγμα αποκομίζουν την προσωπική ηθική ικανοποίηση για την κοινωνική αναγνώριση των προσπαθειών τους. Ο προσανατολισμός τους στην τοπική κοινότητα: Η δραστηριότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων στηρίζει την τοπική ανάπτυξη και συνοχή και αναπτύσσει δεσμούς με την τοπική αυτοδιοίκηση. Σύμφωνα με τον ορισμό του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Κοινωνική Οικονομία ΕΜΕS, μια κοινωνική επιχείρηση είναι αποτέλεσμα ανάληψης πρωτοβουλίας από πολίτες, αποσκοπεί στο όφελος της κοινότητας και η πιθανή ύπαρξη επενδυτικών συμφερόντων είναι περιορισμένη. Επιπρόσθετα, οι κοινωνικές επιχειρήσεις δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην αυτόνομη λειτουργία τους και στην ανάληψη σχετικού οικονομικού κινδύνου που συνδέεται με την συνεχή κοινωνικοοικονομική τους δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, μια κοινωνική επιχείρηση συνδυάζει 4 οικονομικά και 5 κοινωνικά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν την οικονομική διάσταση μιας κοινωνικής επιχείρησης είναι: - η συνεχής παραγωγική δραστηριότητα αγαθών και υπηρεσιών, - ο υψηλός βαθμός διαχειριστικής και διοικητικής αυτονομίας, - η ανάληψη ενός ορισμένου βαθμού επιχειρηματικού κινδύνου, - η χρησιμοποίηση ενός ορισμένου τουλάχιστον βαθμού αμειβόμενης εργασίας. Από την άλλη, τα χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν την κοινωνική διάσταση μιας κοινωνικής επιχείρησης είναι: - ο σαφής στόχος να επωφεληθεί η κοινότητα από τη λειτουργία της κοινωνικής επιχείρησης. - η ανάληψη της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας από μια ομάδα πολιτών, - η λήψη των αποφάσεων με δημοκρατικές διαδικασίες με βάση την αρχή «ένα μέλος, μια ψήφος» και όχι ανάλογα με τα μετοχικά μερίδια, - η συμμετοχή στη διαχείριση όλων όσων επηρεάζονται από τη λειτουργία της επιχείρησης και - η απουσία διανομής κερδών ή εάν αυτό λαμβάνει χώρα να γίνεται σε έναν πολύ περιορισμένο βαθμό. 5

6 Στη συζήτηση για τη δημόσια πολιτική σήμερα, η κοινωνική οικονομία προσεγγίζεται με βάση την αντίληψη ότι μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες για τους κοινωνικά αποκλεισμένους, με την παροχή απασχόλησης και την κάλυψη των αναγκών για κοινωνική προστασία, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην κοινωνική επανένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ο μη κερδοσκοπικός τομέας θεωρείται ότι μπορεί να παράσχει αγαθά και υπηρεσίες, συμβάλλοντας κατ αυτόν τον τρόπο στην ικανοποίηση των σε μεγάλο βαθμό ακάλυπτων αναγκών των αποκλεισμένων ομάδων ή κοινοτήτων. Οι ανάγκες αυτές περιλαμβάνουν υπηρεσίες για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως η φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων, η εκπαίδευση των ανέργων, η εξασφάλιση ενός βιώσιμου φυσικού περιβάλλοντος, υπηρεσίες για άστεγους, μετανάστες, εξαρτημένα άτομα από ναρκωτικές ουσίες, ανύπαντρες μητέρες, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.λπ. Η δραστηριότητα της κοινωνικής οικονομίας δεν αποσκοπεί στο κέρδος, αλλά στην ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών και συνεπώς καθίσταται σημαντικός παράγοντας για την κοινωνική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό αναδύεται η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου, το οποίο αναφέρεται στην ικανότητα της κοινωνίας των πολιτών να ενισχύει την οικονομική αποτελεσματικότητα και να δημιουργεί κοινωνική προστιθέμενη αξία μέσω της ανάπτυξης δικτύων διαπροσωπικής και συλλογικής δέσμευσης. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις και ο τρίτος τομέας ως χώροι, τόσο κοινωνικής ολοκλήρωσης, όσο και κάλυψης των κοινωνικών αναγκών, θεωρούνται όλο και περισσότερο ως πηγές κοινωνικού κεφαλαίου οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην ευδοκίμηση θεσμών που τοποθετούνται μεταξύ του ατόμου και του κράτους και να προωθήσουν αξίες όπως η υπευθυνότητα, η αίσθηση υποχρέωσης, η αυτοκινητοποίηση και η αυτο-φροντίδα του ατόμου. Σύμφωνα με την προσέγγιση του κοινοτισμού που απορρέει από την παράδοση των ΗΠΑ, η έμφαση δίνεται στην κοινωνικά προσδιορισμένη ηθική συμπεριφορά και δράση και στην αξία της κοινωνίας πρόνοιας. Η σοσιαλδημοκρατική έμφαση στο κοινωνικό κράτος και ο νεοφιλελεύθερος ατομικισμός προς τους κοινωνικά αποκλεισμένους, αντικαθίστανται από την αμοιβαιότητα μεταξύ ομοιογενών κοινοτήτων. Στα πλαίσια αυτά, η κοινωνική οικονομία αποτελεί τμήμα ενός προγράμματος δόμησης της κοινότητας, συμβάλλοντας στην αναζωογόνηση της αλληλεγγύης και της αμοιβαιότητας σε περιοχές με σημαντικά κοινωνικά προβλήματα, μέσω υποδειγματικών προγραμμάτων που καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες και προωθούν την αμοιβαιότητα. Η κοινωνική οικονομία συνδέεται με μια νέα πολιτική ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών όπου η κοινωνική δικαιοσύνη εκπορεύεται από τη βάση και διαχέεται προς τα επάνω. Με βάση τα παραπάνω, η κοινωνική οικονομία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια νέα προσέγγιση της συμμετοχικής δημοκρατίας, με δύο διαστάσεις. Η μια διάσταση επικεντρώνεται στον εκ νέου προσδιορισμό της δημόσιας σφαίρας, ως το πεδίο δράσης ενεργών πολιτών που έχουν φωνή και λόγο. Οι οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας ενισχύουν τα άτομα με διάφορους τρόπους όπως μέσω συμμετοχικών διαδικασιών, της διαμαρτυρίας και της προάσπισης των συμφερόντων τους ή μέσω της δημιουργίας συμμαχιών με άλλες κοινωνικές ομάδες που πρεσβεύουν παρόμοιες απόψεις. Η δεύτερη διάσταση δίνει έμφαση στους θεσμούς της κοινωνικής οικονομίας, στα πλαίσια ενός μοντέλου συνεταιριστικής δημοκρατίας, βασισμένης στην κατανομή ισχύος σε οργανώσεις και ενώσεις πολιτών. Στη συνεταιριστική κοινωνία, οι συνδετικές και παραδοσιακές δυνάμεις του τρίτου τομέα μπορούν να αφομοιώσουν τις κρατικές ευθύνες που αφορούν στην πρόνοια, καθώς και να αναπτύξουν έναν πιο ανοικτό και συνεργατικό κώδικα λειτουργίας με τους αποδέκτες των υπηρεσιών. Μια άλλη προσδοκία από την κοινωνική οικονομία σχετίζεται με τη διαμόρφωση μιας αντικουλτούρας επιβίωσης στα όρια του καπιταλισμού. Η έμφαση στις κοινωνικές ανάγκες και την κοινωνική και οικολογική ισορροπία, έρχεται σε αντίθεση με την πρωτοκαθεδρία που δίδεται από τον καπιταλισμό στο κέρδος και την αγοραστική ικανότητα. 6

7 Η αντικουλτούρα αυτή βρήκε έκφραση στα κοινωνικά κινήματα, όπως το φοιτητικό κίνημα που διαδήλωνε για εναλλακτικές κοινωνίες, αντίθετες στο κατεστημένο αξίες και έναν αντικαταναλωτικό τρόπο ζωής, το φεμινιστικό κίνημα που απέρριπτε τα πατριαρχικά πρότυπα οργάνωσης της κοινωνίας και τμήματα του εργατικού κινήματος που ασκούσαν πίεση για μεγαλύτερο έλεγχο από τους εργαζόμενους στις συνθήκες παραγωγής και ανακατανομής του υπερπροϊόντος. Ανάλογες διεκδικήσεις υπάρχουν και από την πλευρά της κοινωνικής οικονομίας, από ομάδες αυτοβοήθειας και διάφορες οργανώσεις του τρίτου τομέα. Στα εγχειρήματα περιλαμβάνονται εναλλακτικά νομισματικά συστήματα που βασίζονται στην καταμέτρηση του χρόνου (π.χ. χρονο-δολάρια) ή σε κουπόνια, πιστωτικές μονάδες που δημιουργήθηκαν από τοπικές συνεισφορές και παρέχουν δανεισμό με χαμηλό επιτόκιο, τοπικοί εμπορικοί διακανονισμοί που βασίζονται στην ανταλλαγή (π.χ. δύο ώρες φροντίδας ενός παιδιού για μια ώρα διδασκαλίας) και πόροι που διανέμονται σε συνεργατική ή συμμετοχική βάση (π.χ. εγκαταστάσεις στέγασης, σίτισης και αναψυχής). Από την παραπάνω ανάλυση φαίνεται ότι η κοινωνική οικονομία συνοδεύεται από ένα πλήθος υψηλών προσδοκιών, που κυμαίνονται από το ρόλο της ως πηγή εργασίας, επιχειρηματικότητας και πρόνοιας, έως το ρόλο της στην ανάκτηση μιας κοινωνικής, συμμετοχικής δημοκρατίας και μιας κουλτούρας ενάντια στον άκρατο καταναλωτισμό. Οι προσδοκίες αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με της σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ κοινωνικής οικονομίας, αγοράς, κράτους και κοινωνίας των πολιτών: Α. Στις Η.Π.Α., οι οποίες χαρακτηρίζονται από ένα υπολειμματικό μοντέλο κοινωνικού κράτους, η παραγωγή και διανομή κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών γίνεται κυρίως από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Την απουσία ενός ισχυρού κράτους πρόνοιας αντανακλά η προσπάθεια ενθάρρυνσης της κοινοτικής ανάπτυξης και ο τρίτος τομέας λαμβάνει τη μορφή οργάνωσης της πρόνοιας μέσω μη κερδοσκοπικών και εθελοντικών οργανώσεων. Β. Στη Δυτική Ευρώπη όπου η παράδοση του σοσιαλδημοκρατικού κοινωνικού κράτους είναι ισχυρή, επικρατεί η άποψη της κρατικής χρηματοδότησης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ιδιαίτερα όταν αυτή υποκαθιστά τη δράση του δημόσιου τομέα και το κράτος έχει γενικά πιο σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση και τη στήριξη της κοινότητας και της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, παρά τη γενική αυτή τάση, υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών. Η κοινωνική πολυμορφία της Ευρώπης από την άποψη των θεσμών κοινωνικής προστασίας έχει επανειλημμένα επισημανθεί από την ακαδημαϊκή κοινότητα η οποία θεωρεί ότι η ύπαρξη ενός ενιαίου ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί. Η έρευνα έχει εντοπίσει τρία με τέσσερα μοντέλα κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη και ανάλογα θα μπορούσε να γίνει λόγος για τέσσερα μοντέλα κοινωνικής οικονομίας: Το Aγγλοσαξoνικό μοντέλο εντοπίζεται στη Μεγάλη Βρετανία και δίνει έμφαση στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω των προσεγγίσεων της τοπικής κοινωνικής οικονομίας και του τρίτου τομέα που συμπεριλαμβάνουν μία ποικιλία συνεταιρισμών, πιστωτικών συνεταιρισμών (credit unions), παραδοσιακών οργανισμών αλληλοβοήθειας (mutuals), εθελοντικών οργανώσεων, επιχειρήσεων με κοινωνικό προσανατολισμό και οργανισμών στέγασης. Τα παραπάνω έχουν καταστεί κεντρικό στοιχείο στην πολιτική οικονομία των Νέων Εργατικών και αντανακλάται τόσο στα κείμενα του Πρωθυπουργού της Μ. Βρετανίας T. Blair όσο και των θεωρητικών του υποστηρικτικών. Η κοινωνική οικονομία αντιμετωπίζεται ως αναπόσπαστο μέρος ενός τρίτου δρόμου, μεταξύ κράτους και αγοράς, που εκπληρώνει κοινωνικο-πολιτικούς στόχους μέσω κοινωνικά χρήσιμης οικονομικής δραστηριότητας. Περιλαμβάνει την παραγωγή και τη διανομή αγαθών και υπηρεσιών από οργανισμούς κυρίως τοπικής ιδιοκτησίας και ελέγχου, δημιουργεί εναλλακτικές μορφές εργασίας και απασχόλησης, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική δημοκρατία και ενισχύοντας τη διασύνδεση μεταξύ εργασίας και προσωπικής ευθύνης (workfare). 7

8 Το Μεσογειακό μοντέλο περιλαμβάνει την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Η Ιταλία είναι μια χώρα όπου ο τρίτος τομέας είναι πολύ ισχυρός και αποτελείται από συνεταιρισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές ενώσεις και κοινωνικές επιχειρήσεις. Στην Πορτογαλία και την Ισπανία, η κοινωνική οικονομία είναι σχετικά λιγότερο αναπτυγμένη. Για παράδειγμα, μόλις το 1999 εισήχθη στην Πορτογαλία η νομική έννοια των «κοινωνικών συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης». Στην περίπτωση της Ελλάδας, τίθεται το ερώτημα αν μπορούμε πραγματικά να μιλάμε για τρίτο τομέα. Ο προβληματισμός για το Μεσογειακό μοντέλο σχετίζεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινωνικού κράτους στις χώρες της Μεσογείου. Το Σκανδιναβικό μοντέλο περιλαμβάνει τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, τη Δανία και τη Σουηδία. Και οι τέσσερις χώρες έχουν παρεμφερή κοινωνικά συστήματα: βαθιά ριζωμένη παράδοση σε λαϊκά κινήματα, μεγάλο δημόσιο τομέα και ισχυρό κράτος πρόνοιας. H μείωση των κοινωνικών δαπανών στις χώρες αυτές τα τελευταία χρόνια συνέτεινε στην τόνωση της δραστηριότητας του τρίτου τομέα και στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών, ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές. Το αποτέλεσμα είναι, η παροχή πρόνοιας και υπηρεσιών να διοχετεύεται μέσω ενός πιο σύνθετου συνδυασμού κρατικής και κοινωνικής οικονομίας, με τις μειώσεις στο πλαίσιο της κρατικής παροχής υπηρεσιών να δημιουργούν χώρους τους οποίους κατέλαβαν οργανισμοί κοινωνικής οικονομίας, συχνά με κρατική υποστήριξη. Το παράδειγμα των Σκανδιναβικών χωρών δείχνει ότι η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας μπορεί να συμφιλιωθεί και να καταστεί συμβατή με ένα αξιοπρεπές και γενναιόδωρο σύστημα πρόνοιας ως μέρος μιας προοδευτικής πολιτικής ανακατανομής. Το μοντέλο του Ρήνου περιλαμβάνει το Βέλγιο, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Στη Γερμανία, η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει τις ενώσεις πρόνοιας, τους συνεταιρισμούς, τους οργανισμούς αλληλοβοήθειας και πληθώρα εθελοντικών οργανώσεων και πρωτοβουλιών. Επικρατεί όμως η άποψη ότι υπάρχει μια γενική έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την κοινωνική οικονομία και τις δυνατότητες που μπορεί προσφέρει. Η Γαλλία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως παράδειγμα ευρωπαϊκής χώρας με κοινωνική οικονομία που υποστηρίζεται από το κράτος, δεδομένου ότι οι οργανισμοί διαχείρισης υπηρεσιών για λογαριασμό του κράτους αποζημιώνονται από αυτό γιατί εκτελούν δημόσιο-κοινωνικό έργο και οι κοινωνικές επιχειρήσεις απολαμβάνουν ειδικού νομικού καθεστώτος. Επίσης, λειτουργεί μια Εθνική Επιτροπή Διασύνδεσης Συνεταιρισμών, Οργανισμών Αλληλοβοήθειας και Ενώσεων (National Liaison Commíttee for Co-Operatives, Mutuals and Associations) που περιλαμβάνει εκπροσώπους κρατικών φορέων και οργανισμών κοινωνικής οικονομίας. Στο Βέλγιο έχει σχηματισθεί ένα υβριδικό μοντέλο, που διαθέτει στοιχεία από το γερμανικό και το γαλλικό μοντέλο, ιδιαίτερα όσον αφορά στους συνεταιρισμούς που στην πραγματικότητα αποτελούν βραχίονα του κράτους. Σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση και τη διοίκηση των νοσοκομείων, το κράτος έχει μεταβιβάσει αρμοδιότητες στον ιδιωτικό τομέα, τον οποίο στη συνέχεια χρηματοδοτεί. Το 1995, ωστόσο, το Βέλγιο εισήγαγε τη νομική έννοια της ίδρυσης εταιρειών για κοινωνικούς σκοπούς, που ήταν ενδεικτική της αυξανόμενης αναγνώρισης του δυνητικού ρόλου της κοινωνικής οικονομίας. Παρά τις διαφορετικές εθνικές προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω, η ανάδυση της κοινωνικής οικονομίας προκύπτει, είτε ως αναγκαιότητα, είτε ως επιθυμία και επιδίωξη. Και στις δύο περιπτώσεις το αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι η αποκατάσταση του κοινωνικού ως πηγής θέσεων εργασίας και ευημερίας. Το ερώτημα είναι κατά πόσο η κοινωνική οικονομία μπορεί να ανταπεξέλθει στις επιταγές αυτές. Τίθενται συνεπώς ερωτήματα σχετικά με το είδος, το εύρος, την έκταση και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας. Για παράδειγμα επισημαίνεται από ερευνητές ο κίνδυνος της υποκατάστασης της καθολικής προστασίας ως δικαίωμα του πολίτη από μια προσέγγιση που δίνει έμφαση σε ad hoc συγκυριακούς κανόνες, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση των ανισοτήτων. 8

9 1.4. Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Η σημασία της κοινωνικής οικονομίας γίνεται όλο και περισσότερο αντιληπτή τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο χωρών-μελών. Αναγνωρίζεται ότι οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας όχι μόνο συνιστούν σημαντικούς οικονομικούς παράγοντες αλλά επιπλέον συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις βοηθούν στην ικανοποίηση των αναγκών που προκύπτουν σε μια μεταβαλλόμενη Ευρώπη. Συνιστούν πηγές απασχόλησης σε περιοχές όπου οι παραδοσιακές δομές επιχειρηματικότητας δεν είναι πλέον βιώσιμες. Η κοινωνική οικονομία βρίσκεται σχεδόν σε όλους τους οικονομικούς τομείς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνεταιρισμοί είναι ιδιαίτερα διαδεδομένοι σε τομείς όπως οι τραπεζικές εργασίες, η χειροτεχνία, η γεωργική παραγωγή και η λιανική πώληση. Οι εταιρίες αλληλοβοήθειας δραστηριοποιούνται στους τομείς της ασφάλισης και του δανεισμού, οι ενώσεις και τα ιδρύματα εντοπίζονται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, στον αθλητισμό και την αναψυχή, στον πολιτισμό, στην ανάπλαση του περιβάλλοντος στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στην αναπτυξιακή βοήθεια, στα δικαιώματα του καταναλωτή, στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και την έρευνα. Κάποιες κοινωνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ανταγωνιστικές αγορές ενώ κάποιες άλλες συνεργάζονται περισσότερο με τον δημόσιο τομέα. Οι συνεταιρισμοί, παραδείγματος χάριν, που διαμορφώνονται βάσει της πραγματοποίησης των συμφερόντων των μελών τους (παραγωγοί ή καταναλωτές), διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο σε διάφορες αγορές και συμβάλλουν στον αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Συνεπώς, η κοινωνική οικονομία θεωρείται σημαντική για το μέλλον της Ευρωπαϊκής οικονομίας γιατί προσφέρει τη δυνατότητα ανάληψης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ενεργοποιεί τη συμμετοχή των πολιτών και την εθελοντική δράση, ικανοποιεί νέες ανάγκες, αυξάνει την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή. Η σημασία της φαίνεται και από το γεγονός ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις χώρες μέλη της, πάνω από άτομα απασχολούνται σε κοινωνικές επιχειρήσεις. Τα μέλη των συνεταιρισμών στην ΕΕ κυμαίνονται μεταξύ Σχεδόν το 1/3 των Ευρωπαίων είναι ασφαλισμένοι για υγεία και σύνταξη γήρατος σε ταμεία αλληλοβοήθειας ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μέσα στο πλαίσιο που σκιαγραφήθηκε παραπάνω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βιέννης (Δεκέμβριος 1998) επαναβεβαίωσε ότι η απασχόληση αποτελεί την μεγαλύτερη προτεραιότητα για την Κοινότητα και επισήμανε την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη στρατηγική απασχόλησης. Επιπροσθέτως, το Συμβούλιο δέχθηκε με ικανοποίηση την πρόταση της Επιτροπής για τους Κατευθυντήριους Άξονες για την Απασχόληση του 1999 οι οποίοι, καθώς και οι μεταγενέστεροι, αναγνώρισαν τις δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, δηλώνοντας ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν μέτρα που να εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρονται από τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο, στην κοινωνική οικονομία, στον τομέα των τεχνολογιών του περιβάλλοντος και σε νέες δραστηριότητες που συνδέονται με ανάγκες που δεν καλύπτονται από την αγορά. Εκτός όμως από τους κατευθυντήριους άξονες για την απασχόληση, η σημασία της κοινωνικής οικονομίας αναγνωρίστηκε και στο Σχέδιο Δράσης για την Επιχειρηματικότητα του

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κλεισόβης 12 Αθήνα, Τ.Κ. 10677 TΗΛ: 210-3303060 FΑΧ: 210-3801777 mail: epeksa@otenet.gr Website:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΝΈΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΈΛΟ Η ΜΙΑ ΝΈΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΉ- ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΤΆΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΝΈΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΈΛΟ Η ΜΙΑ ΝΈΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΉ- ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΤΆΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΝΈΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΈΛΟ Η ΜΙΑ ΝΈΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΉ- ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Στέλλα Γαμβρέλλη, Δικηγόρος, LL.M., Μ.Δ.Ε. Eσπερίδα της Innovation-Community.gr «Καινοτομία και Εξωστρέφεια» Πολυσυνέδριο Capital & Vision

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Το σταυροδρόμι της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Προοπτικές, κίνδυνοι και επιλογές

Το σταυροδρόμι της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Προοπτικές, κίνδυνοι και επιλογές Το σταυροδρόμι της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Προοπτικές, κίνδυνοι και επιλογές Δημήτρης Ζιώμας Ερευνητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Οικονομίας ΕΚΚΕ «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Η ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Ιούνιο του 1996, στη Δεύτερη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (HABITAT II) που πραγματοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί της Κοινωνικής Οικονομίας

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί της Κοινωνικής Οικονομίας Απόσπασμα βιβλίου Ντούλια Θ. «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», (2015),Οσελότος, Αθήνα 1.1.1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί της Κοινωνικής Οικονομίας (Ντούλια Θ. «Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Λευκάδα, Μάιος 2013 Τι είναι η Κοινωνική Οικονομία; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Πηγή: Eurostat Ε.Ε. Ελλάδα 30 25 24,2 27,4 20

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της ICA στην Καρταχένα της Κολομβίας στις 23 Σεπτεμβρίου 2005 Η διακήρυξη αυτή θα πρέπει να προσαρμοστεί στις διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2016 Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ως χώρος επιχειρησιακής δράσης, κοινωνικής δικτύωσης και εργασιακής ένταξης.

Σεπτέμβριος 2016 Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ως χώρος επιχειρησιακής δράσης, κοινωνικής δικτύωσης και εργασιακής ένταξης. Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ως χώρος επιχειρησιακής δράσης, κοινωνικής δικτύωσης και εργασιακής ένταξης. Τι είναι Κοινωνική οικονομία Κοινωνική Οικονομία (ή τρίτος τομέας) Συνολική οικονομία Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες σύστασης Κοιν.Σ.Επ.: προκλήσεις & τομείς δραστηριοποίησης

Δυνατότητες σύστασης Κοιν.Σ.Επ.: προκλήσεις & τομείς δραστηριοποίησης Δυνατότητες σύστασης Κοιν.Σ.Επ.: προκλήσεις & τομείς δραστηριοποίησης Θεσσαλονίκη, ΑΠΘ, ΔΑΣΤΑ, ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 11 Δεκεμβρίου 2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΓΕΩΡΜΑΣ Δρ. Κοινωνιολογίας Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο τρίτος τομέας, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία;

Τι είναι ο τρίτος τομέας, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία; Τι είναι ο τρίτος τομέας, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία; Ο τρίτος τομέας αποτελεί ένα σύνολο πρακτικών οργάνωσης της κοινωνικής και οικονομικής ζωής που δεν μπορούν αυστηρά να ενταχθούν ούτε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 2: Ο θεσμός της κοινωνικής οικονομίας Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Βασικές έννοιες και αρχές, κυριότερα χαρακτηριστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Βασικές έννοιες και αρχές, κυριότερα χαρακτηριστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Βασικές έννοιες και αρχές, κυριότερα χαρακτηριστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα Νοέμβριος 2013 ΖΙΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ερευνητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξη στο γενικό μητρώο κοινωνικής οικονομίας

Νομικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξη στο γενικό μητρώο κοινωνικής οικονομίας Νομικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξη στο γενικό μητρώο κοινωνικής οικονομίας Αθήνα, 2016 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011)

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011) (Ν. 4019/2011) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ»» Γιώργος Μπιθυμήτρης Σύμβουλος συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΤΕΡΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ M.A. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΤΕΡΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ M.A. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΤΕΡΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ M.A. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΑΤΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση; Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο εθελοντικός τομέας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Ιστορικά προηγείται του κράτους πρόνοιας, ενώ συνυπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ./ Ένταξη στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. 4ο Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Skywalker

Νομικό πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ./ Ένταξη στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. 4ο Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Skywalker Νομικό πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ./ Ένταξη στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας 4ο Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Skywalker 1 Στέλλα Γαμβρέλλη Δικηγόρος, LL.M., Μ.Δ.Ε. Πιστοποιημένη & Διαπιστευμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Δημήτρης Ζιώμας Ερευνητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Οικονομίας ΕΚΚΕ

Εισηγητής: Δημήτρης Ζιώμας Ερευνητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Οικονομίας ΕΚΚΕ Η κινητοποίηση του Κοινωνικού Κεφαλαίου ως βασική συνιστώσα της στρατηγικής για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή: Η περίπτωση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ) Εισηγητής: Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές

Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Project1:Layout 1 3/23/2012 3:38 PM Page 1 Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Π. Ε. Πετράκης Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Συγγραφέας Π.Ε. Πετράκης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Διεθνής Οργάνωση Συνεταιρισμών Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας, και Υπηρεσιών Τομεακή Οργάνωση της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Εγκρίθηκε από τη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές.

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. 1 2 Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. Στόχος: Να αποδείξουν οι φοιτητές από μόνοι τους πόσες πολλές έννοιες βρίσκονται στην τομή των δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τοπική Ανάπτυξη δεν είναι,μόνο και κυρίως, μεγέθυνση Παραγωγικών συντελεστών, πολύ δε περισσότερο Οικονομικών Μέσων Όρων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης: «Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου»

Σχέδιο Δράσης: «Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου» Σχέδιο Δράσης: «Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου» «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος Έρευνα-Συγγραφή: Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Κουτεντάκης Φραγκίσκος - Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Μαθήματος-Εισαγωγή στις. δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς

Περιγραφή Μαθήματος-Εισαγωγή στις. δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς Περιγραφή Μαθήματος-Εισαγωγή στις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς Παρουσίαση 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους

Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους Από Μπάστα Κων/νο Υποψήφιος Περιφερειακός σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής «Κεντρικός Τομέας» Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους Η κρίση του Κοινωνικού Κράτους σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας Η θεωρία VoC, βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην ανάλυση των δύο βασικών μοντέλων καπιταλισμού των φιλελεύθερων

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ειδικευμένο τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας Πιλοτική μελέτη με θέμα την εφαρμογή των πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Εκδήλωση ΣΕΣΜΑ στο πλαίσιο του Capital + Vision 2013 Αθήνα, 11/11/2013 Γιώργος Κρικέλας Δ/νων Σύμβουλος MENTORING AE 1. Τι χαρακτηριστικά έχουν οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 1 Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους Α1) Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Ορισμός επιχειρηματικότητας κάθε προσπάθεια για δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»

Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ΝΙΚΟΣ ΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε μια νέα νομική μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Υπάρχουν 80 περίπου εκατομμύρια πολίτες με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της. Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ. σε εκδήλωση με θέμα:

Ομιλία της. Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ. σε εκδήλωση με θέμα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Ομιλία της Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ σε εκδήλωση με θέμα: «ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιριστική Οικονομία

Συνεταιριστική Οικονομία Συνεταιριστική Οικονομία Ενότητα 8: Μερίδες και ψήφοι Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Μερίδες και

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δημήτρης Χατζαντώνης Δρ. Οικονομικής των Επιχειρήσεων Δ/ντής Τομέα Επιχειρηματικότητας ΣΕΒ Ηράκλειο 27/11/14 Περιεχόμενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα