ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Οδηγός Πρακτικής Άσκησης 1

2 2

3 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιµέλεια: ρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.ΓΕΡΟΝΤΙ ΗΣ Aναπληρωτής Καθηγητής ΚΑΒΑΛΑ

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ο.Α.Ε Θεσµικό Πλαίσιο Αποζηµίωση Ασφαλιστική Κάλυψη ιάφορα Θέµατα Επόπτης Επιχείρηση Προϋποθέσεις για Πρακτική Ασκηση Πρακτική Ασκηση στον Ιδιωτικό Τοµέα Πρακτική Ασκηση στο ηµόσιο Τοµέα Πρακτική Ασκηση στο Τ.Ε.Ι Πρακτική Ασκηση στις Τράπεζες ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. 15 ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 15 ΤΜΗΜΑ Β ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Π.Π.Α. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 19 ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Π.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 24 Εντυπο 1 Πρακτικη Ασκηση Σπουδαστών 25 Εντυπο 2 Σύµβαση Πρακτικής Ασκησης 26 Εντυπο 3 Βεβαίωση Παρακτικής Ασκησης 28 Εντυπο 4 Αιτηση για Πρακτική Ασκηση ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 30 4

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τον ιδρυτικό νόµο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η πρακτική άσκηση των φοιτητών αποτελεί µέρος του εκπαιδευτικού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τµήµα των σπουδών τους, χαρακτηρίζοντας έτσι την βαρύτητα και την σηµασία που έχει ο θεσµός. Για πρώτη φορά µε τον νόµο πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83) πραγµατοποιείται πρακτική άσκηση σε θεσµοθετηµένες θέσεις τόσο του δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα, µετά από σχετικό προγραµµατισµό-σχεδιασµό. Επίσης για πρώτη φορά θεσµοθετείται η καταβολή αποζηµίωσης στους ασκούµενους σπουδαστές και παρέχεται ασφαλιστική κάλυψή τους έναντι επαγγελµατικού κινδύνου, κατά τη διάρκεια της άσκησής τους. Τέλος η πρακτική άσκηση είναι εποπτευόµενη από το εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Ι. και διεξάγεται µε βάση το περίγραµµα προγράµµατος πρακτικής άσκησης για κάθε ειδικότητα. Ως εκ τούτου, ο προσανατολισµός της Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δίνει ξεχωριστή σηµασία στην πρακτική άσκηση των φοιτητών της συµβάλλοντας άµεσα στην σύνδεση τους µε την παραγωγή. Συγκεκριµένα η πρακτική άσκηση: Είναι υποχρεωτική. Εχει εξάµηνη διάρκεια (ηµερολογιακό εξάµηνο). ιεξάγεται το τελευταίο εξάµηνο των σπουδών. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του πτυχίου. Κύριος σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η ενηµέρωση των ασκουµένων για τη διάρθρωση και λειτουργία των µονάδων παραγωγής ή η συσχέτιση των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών µε την παραγωγική διαδικασία στους χώρους εργασίας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε µε την αποφοίτησή τους οι ασκούµενοι φοιτητές να έχουν αποκτήσει και σε πρακτικό πλέον επίπεδο τα πολύτιµα εκείνα εφόδια που θα ολοκληρώσουν τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του τµήµατος. 2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ο.Α.Ε Θεσµικό Πλαίσιο Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη " οµή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.", καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως αναπόσπαστο τµήµα των σπουδών. Με το Προεδρικό ιάταγµα (Π..) υπ' αριθ. 174/85 (Φ.Ε.Κ. 59/τ.Α' / ) για την "Άσκηση στο επάγγελµα των φοιτητών των Τ.Ε.Ι.", εισάγεται το πλαίσιο της οργάνωσης αλλά και εποπτείας και αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης. Πιο συγκεκριµένα στο αναφερθέν Π..: Καθορίζεται η διάρκεια της πρακτικής άσκησης, Θεσµοθετείται το περίγραµµα του προγράµµατος πρακτικής άσκησης για κάθε ειδικότητα, Θεσµοθετείται η επιτροπή πρακτικής άσκησης, Καθιερώνεται η εποπτεία τόσο για τον φορέα απασχόλησης όσο και για το Τµήµα, 5

6 Καθορίζονται οι όροι και τα λοιπά δικαιώµατα, αλλά και οι υποχρεώσεις των ασκουµένων φοιτητών, Αναφέρεται η διαδικασία της αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης και τέλος Γίνεται αναφορά στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, που τηρείται από τους ασκούµενους. Επιπλέον, µε την υπ' αριθ. Ε5/1303/ κοινή απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) και του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θεσµοθετείται η ασφάλιση των φοιτητών και κατά τον χρόνο πραγµατοποίησης της πρακτικής άσκησης πέρα από το χρόνο φοίτησης τους στα Τ.Ε.Ι. κατά το οποίο τους παρέχεται ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη σύµφωνα µε το Π.. 174/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α' /8-5-84) "Ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη φοιτητών Τ.Ε.Ι.". Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/τ. Α'/ ) καθορίζεται ο τρόπος της αποζηµίωσης των ασκουµένων φοιτητών. Ειδικότερα για το ύψος της αποζηµίωσης καθώς και άλλα παρεµφερή θέµατα έχουν δοθεί διευκρινήσεις µέσω εγκυκλίων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και του Υπουργείου Εργασίας. Τέλος µε το Π.. υπ' αριθ. 483/ (ΦΕΚ 173/τ.Α' / ) ορίζονται διευκολύνσεις που παρέχονται γενικά στους εργαζόµενους φοιτητές των Τ.Ε.Ι., στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι φοιτητές που πραγµατοποιούν την πρακτική τους άσκηση. 2.2 Αποζηµίωση Το ύψος της αποζηµίωσης των ασκούµενων φοιτητών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα ορίζεται στο ποσοστό 80% επί του ηµεροµίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, µε βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και καταβάλλεται σε µηνιαία βάση από τον φορέα απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα επιχορηγούνται από τον Ο.Α.Ε.. σε ποσοστό 50% επί της καταβαλλόµενης κάθε φορά αποζηµίωσης. Η επιχορήγηση γίνεται από την αρµόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.. στην έδρα της επιχείρησης στο τέλος της πρακτικής άσκησης και εντός τριών µηνών. Η αποζηµίωση στον ηµόσιο Τοµέα, στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και στις υπηρεσίες των Τ.Ε.Ι. ανέρχεται στα 205,42 το µήνα (µείον τις νόµιµες κρατήσεις) 1 και καταβάλλεται στον ασκούµενο φοιτητή µε την προϋπόθεση ότι αυτός απασχολήθηκε κανονικά όλο το µήνα στην υπηρεσία. Σηµειώνεται ότι οι υπηρεσίες του ηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, δεν επιχορηγούνται από τον Ο.Α.Ε Ασφαλιστική Κάλυψη Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., κατά επαγγελµατικού κινδύνου ατυχήµατος (όχι και για τον κλάδο παροχών ασθενείας και µητρότητας σε είδος και σε χρήµα). Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης όπως ισχύει κάθε 1 ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 6

7 φορά και καταβάλλεται από τον εργοδότη σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας του Ι.Κ.Α. για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών ιάφορα Θέµατα 1. Αν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης διαπιστωθεί ότι ο/η ασκούµενος/η δεν απασχολείται σε θέµατα που αφορούν την ιοίκηση Επιχειρήσεων η την Πληροφορική, υπό ευρεία έννοια, ή ότι ο φορέας απασχόλησης τον/την ετεροαπασχολεί οφείλει να το δηλώσει εγγράφως, τόσο στον υπεύθυνο/επιβλέποντα που έχει ορισθεί από την επιχείρηση, όσο και στον υπεύθυνο επόπτη που έχει ορισθεί από το τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών. Ο τελευταίος αφού εξετάσει το ζήτηµα είναι εκείνος που θα αποφασίσει αν συντρέχει λόγος αλλαγής της θέσης εργασίας ή όχι, και σε καταφατική περίπτωση θα συνεργαστεί µε την επιτροπή πρακτικής άσκησης για την τοποθέτησή τους σε άλλη θέση. 2. Σε περιπτώσεις που ο φορέας απασχόλησης δεν ακολουθεί σε γενικές γραµµές το πρόγραµµα απασχόλησης των ασκουµένων ή τους ετεροαπασχολεί, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση της επιτροπής πρακτικής άσκησης του τµήµατος να διακοπεί η πρακτική άσκηση στον συγκεκριµένο εργασιακό χώρο. Η επιτροπή σε αυτή την περίπτωση µεριµνά, ώστε να βρεθεί κατά προτεραιότητα νέα θέση για τον ασκούµενο που διέκοψε µε τον τρόπο αυτό. Στη νέα θέση πραγµατοποιείται πρακτική άσκηση µόνο για το διάστηµα που υπολείπεται για την συµπλήρωση του χρόνου των έξι µηνών. 3. Ο ασκούµενος, στο χώρο εργασίας, υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης, τους κανονισµούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθµιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του ασκούµενου µε τα παραπάνω, ενηµερώνεται σχετικά το τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών, µέσω του επόπτη εκπαιδευτικού, προκειµένου να υπάρξει συµµόρφωσή του. 4. Σε περίπτωση υποτροπής του ασκούµενου, η επιχείρηση µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς την ειδική σύµβαση και να διακόψει την απασχόλησή του. Η πρακτική άσκηση και συνεπώς και η ειδική σύµβαση, λήγει αυτοµάτως. Τότε ο φοιτητής, υποχρεούται να επαναλάβει, το επόµενο εξάµηνο τη διαδικασία εξεύρεσης νέας θέσης και να πραγµατοποιήσει εκ νέου πρακτική άσκηση. 5. Ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει στους ασκούµενους το 80% του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Ο ΟΑΕ αποδίδει στον εργοδότη το 50% της αποζηµίωσης που καταβάλλεται στον ασκούµενο. Η απόδοση θα γίνεται από την Υπηρεσία του ΟΑΕ της έδρας της επιχείρησης κάθε τρίµηνο, µε επιταγή που θα εκδίδεται στο όνοµα του εργοδότη. Για όσους εργοδότες το επιθυµούν µπορεί να γίνειται και µία φορά στο τέλος της περιόδου της πρακτικής άσκησης, που είναι και η πλέον ενδεδειγµένη διαδικασία. 2 ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 7

8 Προσοχή: Η αξίωση του εργοδότη παραγράφεται εφόσον δεν ασκηθεί µέσα στους τρεις µήνες που ακολουθούν το πέρας της πρακτικής άσκησης του φοιτητή. Για την απόδοση του ποσού κάθε τρίµηνο ο εργοδότης θα πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία του ΟΑΕ τα εξής δικαιολογητικά: (α) Βεβαίωση του ΤΕΙ ότι ο φοιτητής έχει τις προϋποθέσεις ν' αρχίσει την εξάµηνη πρακτική άσκηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 174/85. [Παρέχεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος ιαχείρισης Πληροφοριών] (β) Αντίγραφο της ειδικής σύµβασης που συνάπτεται µεταξύ του εργοδότη και του Τµήµατος του ΤΕΙ του φοιτητή κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης. (γ) Υπεύθυνη δήλωση το εργοδότη εις διπλούν σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕ, το οποίο θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων: τον ακριβή τίτλο της επιχείρησης, τον αριθµό µητρώου, τη διεύθυνση, τα ατοµικά στοιχεία του ατόµου που ορίζεται ως εκπρόσωπος της επιχείρησης για τη συναλλαγή µε τον ΟΑΕ και το ονοµατεπώνυµο των ασκουµένων Οι φοιτητές των ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, εκτός από το δικαίωµα της αποζηµίωσης και ασφάλισής τους έναντι επαγγελµατικού κινδύνου, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωµα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής µορφής σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Νόµου 1351/ Για λόγους πληρότητας παρακάτω περιγράφονται οι διευκολύνσεις που ισχύουν γενικά για τους εργαζόµενους φοιτητές των ΤΕΙ, σύµφωνα µε το Π 483/84 (ΦΕΚ 173/τ. Α') και στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι ασκούµενοι φοιτητές των ΤΕΙ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι όπως προκύπτει οι διευκολύνσεις των παραγράφων 1, 2 και 9 δεν ισχύουν για τους πρακτικά ασκούµενους. Οι διευκολύνσεις περιλαµβάνουν: (α) Τη χορήγηση, συνεχόµενης ή διακεκοµµένης ειδικής άδειας εξετάσεων των δέκα τεσσάρων (14) ηµερών το χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1346/83 (ΦΕΚ 46- Α'). (β) Τη χορήγηση συνεχόµενης ή διακεκοµµένης άδειας άνευ αποδοχών µέχρι δέκα πέντε (15) ηµέρες το χρόνο κατ' εξαίρεση των κειµένων διατάξεων και πέρα της προβλεπόµενης από την παρ. 4 του άρθρου 101 του Π 611/77 (ΥΚ) για τους δηµοσίους υπαλλήλους, εφόσον ζητηθεί από τον εργαζόµενο φοιτητή για να εξυπηρετηθεί η προετοιµασία και συµµετοχή του σε εξετάσεις. 3 Σηµείωση: Για κάθε εργοδότη, κατά την απόδοση του οφειλοµένου σ' αυτόν ποσού θα ανοίγεται ατοµικός φάκελος από την Υπηρεσία του ΟΑΕ στον οποίο θα φυλάσσονται όλα τα σχετικά στοιχεία προς διευκόλυνσή του στις µελλοντικές συναλλαγές µε τον ΟΑΕ 8

9 (γ) (δ) (ε) (ζ) Τη χορήγηση ειδικής άδειας βραχείας απουσίας κατά τις ηµέρες των εξετάσεων ή για τη συµµετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις ή σε κάθε άλλη περίπτωση που είναι απαραίτητη η παρουσία του φοιτητή στη σχολή του. Η άδεια βραχείας απουσίας χορηγείται και σε περίπτωση πρόωρης αναχώρησης από το κανονικό ωράριο εργασίας. Ο δικαιούχος φοιτητής µπορεί να κάνει χρήση της άδειας βραχείας απουσίας µέχρι 10 φορές το χρόνο. Την απαλλαγή από την νυκτερινή βάρδια για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η εξεταστική περίοδος. Την αλλαγή της βάρδιας όταν αυτή συµπίπτει µε τις ώρες των εξετάσεων. Τη χορήγηση υποχρεωτικά της κανονικής άδειας που τυχόν δικαιούται και ζητά ο εργαζόµενος φοιτητής κατά το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η εξεταστική περίοδος ή για την προετοιµασία και συµµετοχή του στις φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις. (η) Την υποχρεωτική τοποθέτηση του εργαζόµενου φοιτητή στο τµήµα ή τη θέση της επιχείρησης ή της υπηρεσίας που υπηρετεί η οποία του παρέχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει την πρακτική άσκησή του στο επάγγελµα για όσο χρόνο διαρκεί η άσκηση. Για την παροχή των διευκολύνσεων του προηγούµενου άρθρου πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 1. Για την άδεια άνευ αποδοχών: (α) να έχει εξαντληθεί η ειδική άδεια εξετάσεων και (β) ο φοιτητής να έχει συµπληρώσει υπηρεσία τουλάχιστον εννέα (9) µηνών. 2. Ο εργαζόµενος φοιτητής να υποβάλλει αίτηση στον εργοδότη του για συγκεκριµένη διευκόλυνση στην οποία θα αναφέρει το λόγο που τη ζητά, τουλάχιστον τρείς (3) ηµέρες νωρίτερα και ειδικά για τις διευκολύνσεις των παραπάνω παραγράφων 4 και 5 έξι (6) ηµέρες νωρίτερα. 3. Να έχει προσκοµίσει ο δικαιούχος φοιτητής µαζί µε την πρώτη του αίτηση για παροχή διευκόλυνσης, πιστοποιητικό σπουδών από το οποίο προκύπτει: (α) Το τµήµα και η σχολή που φοιτά, (β) Η ηµεροµηνία αρχικής εγγραφής του, (γ) Η προβλεπόµενη ελάχιστη διάρκεια σπουδών, (δ) Το έτος ή εξάµηνο που φοιτά ο φοιτητής. 4. Για την απόδειξη ότι η διευκόλυνση που χορηγήθηκε στον εργαζόµενο φοιτητή χρησιµοποιήθηκε για το σκοπό που χορηγήθηκε, αυτός υποχρεούται να την προσκοµίσει στον εργοδότη του µέσα στις πέντε (5) πρώτες εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της διευκόλυνσης, βεβαίωση της σχολής του από την οποία να προκύπτει ότι η διευκόλυνση χρησιµοποιήθηκε για τον σκοπό και το χρόνο που χορηγήθηκε. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθεί η απουσία από την υπηρεσία του αδικαιολόγητη, εκτός και αν η µη χρησιµοποίηση της διευκόλυνσης για το σκοπό και το χρόνο που χορηγήθηκε οφείλεται σε αποδεδειγµένη ανώτερη βία ή ξαφνική αναβολή των εξετάσεων ή ασκήσεων, 9

10 οπότε σ' αυτή την περίπτωση χορηγείται σχετική βεβαίωση από τη σχολή στο φοιτητή. Η ανώτερη βία και η ξαφνική αναβολή των εξετάσεων διακόπτουν αυτόµατα την παραπέρα χρήση της διευκόλυνσης Επόπτης Η εποπτεία των ασκούµενων φοιτητών των ΤΕΙ ανατίθεται σε τακτικά µέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ). Οι θετικές επιπτώσεις, τόσο στο θεσµό της πρακτικής άσκησης όσο και στους στόχους που υπηρετεί η εποπτεία είναι προφανείς. Ο ρόλος του επόπτη στο θεσµό της πρακτικής άσκησης αποτελεί καθοριστική παράµετρο για την επιτυχή έκβαση της τοποθέτησης. Η άσκηση εποπτείας από τα µέλη του ΕΠ πραγµατοποιείται στα πλαίσια του διδακτικού τους έργου στα ιδρύµατα και θεωρείται ως κανονική διδακτική απασχόληση και αντιστοιχεί σε δύο (2) ώρες εβδοµαδιαίας διδακτικής απασχόλησης. Οι επόπτες στους οποίους έχει ανατεθεί η εποπτεία ασκούµενων φοιτητών: Επισκέπτονται τους χώρους άσκησης Ενηµερώνονται για το αντικείµενο απασχόλησής τους Παρακολουθούν και ενηµερώνουν το βιβλιάριο πρακτικής άσκησης Παρακολουθούν την επίδοσή τους και Συνεργάζονται στην επίλυση των προβληµάτων τους, τόσο µε τους ίδιους, όσο και µε τον εργασιακό επιβλέποντα που ορίζεται από την επιχείρηση / εργοδότη του ασκούµενου. Σε περίπτωση υποτροπής του ασκούµενου, ποιά πρέπει να είναι η αντίδραση του Επόπτη; Ο ασκούµενος, στο χώρο εργασίας, υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης, τους κανονισµούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθµιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης. Σε περίπτωση υποτροπής του ασκούµενου, θα πρέπει ο επόπτης να ενηµερώσει τόσο την επιχείρηση/εργοδότη ότι µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς την ειδική σύµβαση και να διακόψει την απασχόλησή του, όσο και τον ασκούµενο ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επαναλάβει την πρακτική του άσκηση. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσής του, ο επόπτης πρέπει να ενηµερώσει µε σχετική έκθεση του την επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του τµήµατος και να εισηγειθεί την διακοπή της πρακτικής άσκησής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η πρακτική άσκηση και η ειδική σύµβαση να λήγει αυτοµάτως. Ο φοιτητής τότε υποχρεούται να επαναλάβει το επόµενο εξάµηνο τη διαδικασία εξεύρεσης νέας θέσης και να πραγµατοποιήσει εκ νέου πρακτική άσκηση. 4 Σηµείωση: Οι ασκούµενοι φοιτητές ΕΝ δικαιούνται όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τις διευκολύνσεις των παραγράφων 1 και 2, µιας και δεν είναι δυνατό να συµπληρώσουν υπηρεσία εννέα (9) µηνών κατά την πρακτική τους άσκηση. Επίσης ΕΝ δικαιούνται την διευκόλυνση της παραγράφου 6, µιας και δεν δικαιούνται κανονική άδεια. 10

11 2.6 Επιχείρηση (α) Αρχική επικοινωνία - Προετοιµασία ΒΗΜΑ 1 ο : Εκδηλώνει το ενδιαφέρον της να απασχολήσει τελειόφοιτους του τµήµατος. Για αυτό τον σκοπό: (α) Αποστέλλει έντυπο υλικό µε το οποίο αποβλέπει στην ενηµέρωση των φοιτητών για το αντικείµενο εργασιών της εταιρίας, όπως το Εταιρικό Προφίλ ή ενδεικτικά διαφηµιστικά έντυπα προϊόντων και (β) συµπληρώνει είτε το έντυπο «Προσφορά Θέσεων Εργασίας» το οποίο αποστέλλει µε ή µε fax ή αποκτά την προσωπική της σελίδα στο σύστηµα µέσω της οποίας ενηµερώνει και ενηµερώνεται για τους φοιτητές που πρόκειται να πραγµατοποιήσουν πρακτική άσκηση (υπό κατασκευή). ΒΗΜΑ 2 ο : Επικοινωνεί µε το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων της προσφοράς, έτσι ώστε αυτή να κοινοποιηθεί στους µελλοντικούς ασκούµενους. ΒΗΜΑ 3 ο : Οι ενδιαφερόµενοι µελλοντικοί ασκούµενοι λαµβάνουν γνώση των προσφορών και του έντυπου υλικού που διατίθεται από το γραφείο και έρχονται σε επαφή µε τους υπεύθυνους των εταιριών, ώστε να ενηµερωθούν για το περιβάλλον και το αντικείµενο εργασίας. ΒΗΜΑ 4 ο : Μέσα από την διαδικασία των συνεντεύξεων οι εργοδότες καλούνται να αξιολογήσουν και να επιλέξουν τον/τους φοιτητές που θα πραγµατοποιήσουν την πρακτική άσκηση, και τους το ανακοινώνουν το συντοµότερο. (β) Μετά την επιλογή των ασκουµένων ΒΗΜΑ 1 ο : Σε συνεργασία µε τον κάθε επιλεγµένο φοιτητή συµπληρώνεται το έντυπο «Βεβαίωση Απασχόλησης», µε το οποίο πιστοποιεί ο εργοδότης την πρόθεσή του να τον απασχολήσει στα πλαίσια του θεσµού της πρακτικής άσκησης. Για το σκοπό αυτό ορίζει έναν εργασιακό επιβλέποντα (στέλεχος της επιχείρησης ο οποίο θα τον καθοδηγεί - εκπαιδεύει και επιβλέπει κατά την διάρκεια της πρακτικής εξάσκησής του). ΒΗΜΑ 2 ο : Για κάθε επιλεγµένο φοιτητή συµπληρώνεται "Ειδική Σύµβαση Εργασίας" εξάµηνης διάρκειας σε τέσσερα (4) αντίγραφα, ένα για κάθε συµβαλλόµενο: (α) τον εργοδότη, (β) τον ασκούµενο φοιτητή (γ) τον Ο.Α.Ε.. και (δ) το τµήµα. 11

12 ΒΗΜΑ 3 ο : Ο εργοδότης οφείλει εντός οκτώ (8) ηµερών να δηλώσει την πρόσληψη στον ΟΑΕ. Σε διαφορετική περίπτωση επιβαρύνεται µε πρόστιµο. Επίσης, δηλώνει τον ασκούµενο στο ΙΚΑ (12η ασφαλιστική κλάση, µόνο κατά κίνδυνο ατυχήµατος). (γ) Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης Ο εργοδότης συνεργάζεται µε τον αρµόδιο ακαδηµαϊκό επόπτη ο οποίος ορίζεται από το Τµήµα. Ο επόπτης επισκέπτεται το χώρο εργασίας του ασκούµενου και λαµβάνει γνώση των εργασιών που αυτός αναλαµβάνει. Ο εργασιακός επιβλέπων του ασκούµενου εξετάζει σε εβδοµαδιαία βάση το Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης το οποίο διαθέτει ο ασκούµενος και πραγµατοποιεί παρατηρήσεις. Ο εργασιακός επιβλέπων του ασκούµενου συµπληρώνει δύο ερωτηµατολόγια, τα οποία αφορούν την ποιοτική αξιολόγηση της συγκεκριµένης τοποθέτησης πρακτικής άσκησης µε ερωτήσεις που αφορούν τον ασκούµενο, τον ακαδηµαϊκό επόπτη κ.α. (δ) Στο τέλος της πρακτικής άσκησης Συµπληρώνει το Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης του ασκουµένου, το οποίο κατατίθεται από τον ασκούµενο στο Τµήµα. Προµηθεύει µε συστατική επιστολή τον φοιτητή. Φροντίζει να καταθέσει στον ΟΑΕ τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να λάβει την επιχορήγηση (Μόνο για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα). (ε) Παρατηρήσεις 1. Πρέπει να τονιστεί ότι η πρακτική άσκηση στο τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών έχει εξάµηνη (6) διάρκεια και πραγµατοποιείται σε δύο κύκλουςπεριόδους: (α) 1 Οκτωβρίου - 31 Μαρτίου, (β) 1 Απριλίου - 30 Σεπτεµβρίου. Ωστόσο εάν διατρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι και µε απόφαση της επιτροπής πρακτικής άσκησης, µπορεί να πραγµατοποιηθεί και σε διαφορετικές ηµεροµηνίες, αλλά πάντα µε εξάµηνη (6) διάρκεια. Οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν ληξιπρόθεσµες ή σε ηµεροµηνίες κοντά στους κύκλους έναρξης προσφορές, θα πρέπει να επικοινωνούν άµεσα µε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ώστε να επισπεύδονται οι διαδικασίες. 2. Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι προσφορές θέσεων εργασίας για τους τελειόφοιτους του τµήµατος µπορούν να κάνουν ακόµα και επιχειρήσειςοργανισµοί που δεν έχουν ως άµεσο αντικείµενο των εργασιών τους την ιαχείριση Πληροφοριών. Ωστόσο, το αντικείµενο - φύση της εργασίας των 12

13 µελλοντικών ασκουµένων, πρέπει σαφώς να σχετίζεται µε τον χώρο της ιαχείρισης Πληροφοριών, υπό την ευρεία έννοια. 3. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης συνιστά ένθερµα να γίνεται χρήση του λογισµικού προγράµµατος, όταν αυτό είναι τεχνικά δυνατόν. Με τον τρόπο αυτό θα ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης των τυπικών διαδικασιών, όχι µόνο κατά τα πρώτα στάδια της επικοινωνίας αλλά καθ' όλη τη διάρκεια πραγµατοποίησης του κάθε ένα κύκλου τοποθετήσεων πρακτικής. Επιπρόσθετα, ο κάθε ένας ενδιαφερόµενος θα έχει µε αυτό τον τρόπο να ενηµερώνει αυτόµατα και µε τον πλέον αποκεντρωµένο τρόπο τις πληροφορίες που τον αφορούν και οι οποίες είναι συνεχώς διαθέσιµες µέσω του διαδικτύου. 2.7 Προϋποθέσεις για Πρακτική Ασκηση Για την πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής πρέπει να: Βρίσκεται σε τυπικό εξάµηνο µεγαλύτερο του ΣΤ' ή Ζ για τα τµήµατα µε προγράµµατα σπουδών οκτώ (8) εξαµήνων. Έχει εξεταστεί µε επιτυχία στα 2/3 των µαθηµάτων του Προγράµµατος Σπουδών (29 µαθήµατα). Έχει εξεταστεί µε επιτυχία στο 80% των µαθηµάτων ειδικότητας. Εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις τότε: Στο έντυπο "Αίτηση Πρακτικής Άσκησης" αναφέρει γραπτά τους λόγους για τους οποίους ζητά να εγκριθεί κατ' εξαίρεση η αίτηση του και Προσκοµίζει οποιαδήποτε έγγραφα (ή αντίγραφα αυτών) τα οποία πιστοποιούν τους λόγους αυτούς. Εάν επιθυµεί να πραγµατοποιήσει πρακτική άσκηση σε εταιρία που ήδη εργάζεται ή έχει βρεί ο ίδιος: Προσκοµίζει εταιρικό προφίλ της επιχείρησης που επιθυµεί να εργαστεί. Προσκοµίζει επιστολή του εργοδότη στην οποία ο τελευταίος δηλώνει την επιθυµία του να τον απασχολήσει στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης αναφέροντας περιγραφικά το αντικείµενο της εργασίας του. Η επιτροπή πρακτικής άσκησης επιφυλάσσεται στις παραπάνω περιπτώσεις να απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστηµα σχετικά µε το αν εγκρίνεται ή όχι η αίτησή του. 2.8 Πρακτική Ασκηση στον Ιδιωτικό Τοµέα Πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης: (α) Ο υποψήφιος παραλαµβάνει από το γραφείο πρακτικής το έγγραφο "Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης" το οποίο παραδίδει στον εργοδότη πιστοποιώντας ότι είναι φοιτητής του τµήµατος και ότι µπορεί να πραγµατοποιήσει πρακτική άσκηση. (β) Σε συνεργασία µε τον εργοδότη συµπληρώνει το έντυπο "Βεβαίωση Απασχόλησης" µε το οποίο πιστοποιείται η πρόθεση του τελευταίου να τον απασχολήσει στο πλαίσιο του θεσµού της πρακτικής άσκησης ορίζοντάς έναν εργασιακό επιβλέποντα (στέλεχος της επιχείρησης). Το έντυπο, αφού συµπληρωθεί, παραδίδεται στο γραφείο πρακτικής. 13

14 (γ) Παραλαµβάνει τέσσερα (4) αντίγραφα της "Ειδικής Σύµβασης Εργασίας" και αφού υπογραφούν όλα από τα συµβαλλόµενα µέρη, κρατάει ένα ο ίδιος, ένα παραµένει στο γραφείο πρακτικής το τρίτο το παραδίδει στον εργοδότη και το τέταρτο στον Ο.Α.Ε... (δ) Παραλαµβάνει "Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης" το οποίο ενηµερώνεται σε εβδοµαδιαία βάση κατά την διάρκεια της πρακτικής. Με τη λήξη της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής: (α) Συµπληρώνει τις απαραίτητες εκθέσεις που αναφέρονται στο "Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης", το παραδίδει στον εργασιακό του επιβλέποντα ο οποίος το συµπληρώνει µε την σειρά του, το υπογράφει και του το παραδίδει. (β) Συµπληρώνει το έντυπο: "Αίτηση Ολοκλήρωσης Πρακτικής" και το καταθέτει µαζί µε το "Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης" στην γραµµατεία του τµήµατος. (γ) Φροντίζει να του δοθεί συστατική επιστολή από τον εργοδότη η οποία να αναφέρει µεταξύ άλλων το αντικείµενο της εργασία του. (δ) Στην περίπτωση που ο Ο.Α.Ε.. για την καταβολή της επιχορήγησης ζητά από τον εργοδότη επιπλέον βεβαίωση πέρα των αναφεροµένων εγγράφων, τότε παραλαµβάνεται από την γραµµατεία του τµήµατος νέο έγγραφο "Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης" (για τον Ο.Α.Ε..) το οποίο πιστοποιεί ότι έχει ολοκληρώσει την πρακτική του άσκηση και παραδίδεται στον εργοδότη. 2.9 Πρακτική Ασκηση στο ηµόσιο Τοµέα Πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής: (α) Παραλαµβάνει από το γραφείο πρακτικής το έγγραφο "Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης" το οποίο παραδίδεται στο φορέα απασχόλησης και το οποίο πιστοποιεί ότι είναι φοιτητής του τµήµατος και ότι µπορεί να πραγµατοποιήσει πρακτική άσκηση. (β) Σε συνεργασία µε το υπεύθυνο προϊστάµενο του, συµπληρώνει το έντυπο "Βεβαίωση Απασχόλησης" µε το οποίο πιστοποιείται η πρόθεση του τελευταίου να τον απασχολήσει στα πλαίσια του θεσµού της πρακτικής άσκησης ορίζοντάς για αυτόν έναν εργασιακό επιβλέποντα (υπάλληλο του οργανισµού). Το έντυπο αφού συµπληρωθεί παραδίδεται στο γραφείο πρακτικής. (γ) Παραλαµβάνει τρία (3) αντίγραφα της "Ειδικής Σύµβασης Εργασίας" και αφού όλα υπογραφούν από τα συµβαλλόµενα µέρη, κρατάει ένα αυτός, ένα παραµένει στο γραφείο πρακτικής και το τρίτο το παραδίδει στο φορέα απασχόλησης. (δ) Παραλαµβάνει "Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης" το οποίο ενηµερώνεται σε εβδοµαδιαία βάση κατά την διάρκεια της πρακτικής. Με τη λήξη της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής: (α) Συµπληρώνει τις απαραίτητες εκθέσεις που αναφέρονται στο "Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης", το παραδίδει στον εργασιακό του επιβλέποντα, ο οποίος το συµπληρώνει µε την σειρά του, το υπογράφει και του το παραδίδει. 14

15 (β) Συµπληρώνει το έντυπο: "Αίτηση Ολοκλήρωσης Πρακτικής" και το καταθέτει µαζί το "Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης" στην γραµµατεία του Τµήµατος. (γ) Φροντίζει να του δοθεί συστατική επιστολή από τον προϊστάµενό του, στην οποία να αναφέρεται µεταξύ άλλων το αντικείµενο της εργασία του. Σε περίπτωση υποτροπής του ασκούµενου, ποια πρέπει να είναι η αντίδραση από την πλευρά της επιχείρησης; Ο ασκούµενος στο χώρο εργασίας υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης, τους κανονισµούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθµιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του ασκουµένου µε τα παραπάνω, ενηµερώνεται σχετικά το Τµήµα προέλευσής του ΤΕΙ µέσω του επόπτη εκπαιδευτικού, προκειµένου να υπάρξει συµµόρφωσή του. Σε περίπτωση υποτροπής του ασκούµενου, η επιχείρηση µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς την ειδική σύµβαση και να διακόψει την απασχόλησή του. Τότε ο φοιτητής, υποχρεούται να επαναλάβει, τον επόµενο χρόνο τη διαδικασία εξεύρεσης νέας θέσης για τη συµπλήρωση του υπόλοιπου χρόνου της πρακτικής του άσκησης. Η πρακτική άσκηση και συνεπώς και η ειδική σύµβαση, λήγει αυτοµάτως, µε το πέρας της υποχρέωσης για άσκηση, του φοιτητή Πρακτική Ασκηση στο Τ.Ε.Ι. Πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής: (α) Παραλαµβάνει από το γραφείο πρακτικής έγγραφο "Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης" το οποίο παραδίδεται στο τµήµα του Τ.Ε.Ι. που πρόκειται να εργαστεί. Το έγγραφο πιστοποιεί ότι είναι φοιτητής του Τ.Ε.Ι. και ότι µπορεί να πραγµατοποιήσει πρακτική άσκηση. (β) Σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο καθηγητή συµπληρώνει το έντυπο "Βεβαίωση Απασχόλησης" µε το οποίο πιστοποιείται η πρόθεση του τελευταίου να τον απασχολήσει στα πλαίσια του θεσµού της πρακτικής άσκησης. Το έντυπο αφού συµπληρωθεί παραδίδεται στο γραφείο πρακτικής. (γ) Ανοίγει προσωπικό λογαριασµό στην τράπεζα (εάν δεν έχει), µε την οποία συνεργάζεται το Τ.Ε.Ι. (δ) Συµπληρώνει τα στοιχεία του παραπάνω τραπεζικού λογαριασµού σε ειδική δήλωση έτσι ώστε να πληρώνεται µέσω αυτού και παραδίδει το έγγραφο στο αρµόδιο γραφείο µισθοδοσίας του Τ.Ε.Ι. (ε) Παραλαµβάνει τρία (3) αντίγραφα της "Ειδικής Σύµβασης Εργασίας" και αφού όλα υπογραφούν από τα συµβαλλόµενα µέρη, κρατά ένα ο ίδιος ένα παραµένει στο γραφείο πρακτικής και το τρίτο το παραδίδει στο αρµόδιο γραφείο µισθοδοσίας του Τ.Ε.Ι.. (ζ) Παραλαµβάνει από το γραφείο πρακτικής έξι (6) έντυπα "Βεβαίωση Μηνιαίας Απασχόλησης" βάση των οποίων θα πληρώνεται κάθε µήνα. (η) Παραλαµβάνει "Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης" το οποίο ενηµερώνεται σε εβδοµαδιαία βάση κατά την διάρκεια της πρακτικής. 15

16 Με τη λήξη της πρακτικής άσκησης: (α) Συµπληρώνει τις απαραίτητες εκθέσεις που αναφέρονται στο "Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης", το παραδίδει στον εργασιακό του επιβλέποντα ο οποίος µε την σειρά του το συµπληρώνει, το υπογράφει και του το παραδίδει. (β) Συµπληρώνει το έντυπο: "Αίτηση Ολοκλήρωσης Πρακτικής" και το καταθέτει µαζί µε το "Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης" στην γραµµατεία του τµήµατος. (γ) Φροντίζει να του δοθεί συστατική επιστολή από τον επιβλέποντα καθηγητή στην οποία να αναφέρει µεταξύ άλλων το αντικείµενο της εργασίας του Πρακτική Ασκηση στις Τράπεζες Πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης: (α) Παραλαµβάνει από το γραφείο πρακτικής έγγραφο "Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης" το οποίο παραδίδει στην τράπεζα, το οποίο πιστοποιεί ότι είναι φοιτητής του τµήµατος και ότι µπορεί να πραγµατοποιήσει πρακτική άσκηση. (β) Σε συνεργασία µε τον αρµόδιο προϊστάµενο συµπληρώνει το έντυπο "Βεβαίωση Απασχόλησης" µε το οποίο πιστοποιείται η πρόθεση της τράπεζας να τον απασχολήσει στα πλαίσια του θεσµού της πρακτικής άσκησης ορίζοντας έναν εργασιακό επιβλέποντα (υπάλληλο της τράπεζας). Το έντυπο αφού συµπληρωθεί παραδίδεται στο γραφείο πρακτικής. (γ) Παραλαµβάνει τέσσερα (4) αντίγραφα της "Ειδικής Σύµβασης Εργασίας" και αφού όλα υπογραφούν από τα συµβαλλόµενα µέρη, κρατά ένα ο ίδιος, ένα παραµένει στο γραφείο πρακτικής, το τρίτο παραδίδεται στον εργοδότη και το τέταρτο στον Ο.Α.Ε.. Επειδή η τράπεζα καθυστερεί την αποστολή του αντιγράφου της σύµβασης εργασίας, κρατείται από το γραφείο φωτοτυπία αυτού και ο φοιτητής παραλαµβάνει µαζί µε την "Ειδική Σύµβαση Εργασίας" και το "Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης". (δ) Παραλαµβάνει "Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης" το οποίο ενηµερώνεται σε εβδοµαδιαία βάση κατά την διάρκεια της πρακτικής. Με τη λήξη της πρακτικής άσκησης: (α) Συµπληρώνει τις απαραίτητες εκθέσεις που αναφέρονται στο "Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης" και το παραδίδει στον εργασιακό του επιβλέποντα. Αυτός µε τη σειρά του το συµπληρώνει, το υπογράφει και του το παραδίδει. (β) Συµπληρώνει το έντυπο: "Αίτηση Ολοκλήρωσης Πρακτικής" και το καταθέτει µαζί µε το "Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης" στην γραµµατεία του τµήµατος. (γ) Φροντίζει να του δοθεί συστατική επιστολή από τον προϊστάµενό του, η οποία να αναφέρει µεταξύ άλλων το αντικείµενο της εργασίας του. 16

17 3. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) Ι ΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙ ΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Π.Π.Α.) Α1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Ο σχεδιασµός του θεσµού της πρακτικής Ασκησης στο Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών είναι προσανατολισµένος στο να καλύψει τους εξής στόχους: Να καθορισθούν οι εργασίες που θα πραγµατοποιήσει ο σπουδαστής κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης, ώστε να αξιοποιηθούν σε επαγγελµατικό πλαίσιο οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησε κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Να προσεγγίσει τις ανάγκες των επιχειρήσεων µε τη δηµιουργία ενός διαύλου αµφίδροµης µετάδοσης πληροφοριών µεταξύ του Τµήµατος και των παραγωγικών φορέων. Να αναµορφώσει το πρόγραµµα σπουδών µε την εισαγωγή της νέας τεχνογνωσίας (µέθοδοι διδασκαλίας, λογισµικά πακέτα). Να οργανώσει την αποτελεσµατική παρακολούθηση του προγράµµατος µε επιλογή επιχειρήσεων και σπουδαστών. Α2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Ένα από τα σηµαντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα οι νέοι πτυχιούχοι είναι η δυσκολία εξεύρεσης επαγγελµατικής απασχόλησης σε τοµείς αντίστοιχους µε τις γνώσεις και ικανότητές τους. Αυτό οφείλεται κυρίως στην γενικότερη οικονοµική και κοινωνική πολιτική που ακολουθεί η χώρα και ειδικότερα έχει να κάνει µε την επιστηµονική και τεχνολογική πληροφόρηση των διοικήσεων των επιχειρήσεων όσον αφορά την εισαγωγή καινοτοµιών που µπορεί να είναι κατά κανόνα κάποιο νέο προϊόν ή κάποια νέα παραγωγική διαδικασία. Οι επιχ/σεις είναι απαραίτητο να κοιτάνε µακριά αναζητώντας ανταγωνιστικές λύσεις για τα διάφορα ποικίλα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Θα πρέπει επίσης να εξεταστούν πολιτικές και τεχνικές εξεύρεσης προσωπικού και τέλος, να µεγιστοποιούν τις προσβάσεις τους στις διαθέσιµες πηγές πληροφόρησης. Από αυτήν την σκοπιά, οι καινοτοµίες στην τεχνολογία θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως µια προσπάθεια για την τυποποίηση της οργάνωσης µέσα στις επιχ/σεις,που στο σύνολό τους αποτελούν αυτό που ονοµάζουµε < βιοµηχανία >. Μία από τις σηµαντικότερες πηγές από τις οποίες προέρχονται οι πληροφορίες αυτές 17

18 εντοπίζεται στο δίκτυο των Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια τα Τ.Ε.Ι. δεν µετέχουν µόνο στην ουσία της εισαγωγής νέων αντιλήψεων και συστηµάτων αλλά επιπλέον η συµµετοχή τους αυτή µπορεί να γίνει εντονότερη όταν η βιοµηχανία αντιµετωπίζει µεταβολές στη βασική της τεχνολογία - τεχνογνωσία. Με άλλα λόγια όταν διέρχεται µια φάση µε βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές.. Έτσι λοιπόν η βιοµηχανία στην προσπάθειά της να εισαγάγει νέα τεχνολογίατεχνογνωσία αναγκάζεται συχνά να δοκιµάσει νέες µορφές συνεργασίας µε τα ΤΕΙ. Ο συστηµατικός διάλογος Ιδρυµάτων και Επιχειρήσεων είναι αναγκαίος έτσι ώστε να επιτευχθεί επιτυχής µεταφορά γνώσεων προς την παραγωγή. Το κύριο αντικείµενο της ενέργειας αυτής είναι ο καινοτόµος επανασχεδιασµός και η υλοποίηση του θεσµού της Π.Α στο τµήµα ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ του Τ.Ε.Ι Καβάλας, ο οποίος εντάσσεται στα πλαίσια της βασικής επιδίωξης για την καλύτερη σύνδεση της εκπαιδευτικής µε την παραγωγική διαδικασία. Το πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης του προτεινόµενου υποέργου θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις: προετοιµασίας εφαρµογής της Π Α.. τελικές ενέργειες. Οι επιµέρους φάσεις του έργου µε τα αντίστοιχα πακέτα εργασίας, καθώς και τα παραδοτέα προϊόντα τους που δίνονται µέσα σε παρενθέσεις, αναλύονται ως εξής: Φάση Α: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 : Εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης α. Επαφή µε επιχειρήσεις ύστερα από αξιοποίηση της τράπεζας δεδοµένων (ενηµέρωση επιχειρήσεων, συµπλήρωση της αντίστοιχης βάσης δεδοµένων) β. Επεξεργασία, ταξινόµηση και επιλογή Επιχειρήσεων µε βάση το µέγεθος την έδρα και το είδος της επιχείρησης: Βιοµηχανικές - Ασφαλιστικές- Τράπεζες- Σύµβουλοι επιχειρήσεων ( Ανακοίνωση καταλόγου θέσεων πρακτικής άσκησης και εποπτών επιχειρήσεων) 2 : Επιλογή και προετοιµασία σπουδαστών α. Συγκέντρωση αιτήσεων σπουδαστών. Επιλογή σπουδαστών µε βάση το γνωστικό τους αντικείµενο, τον τόπο διαµονής τους, τις προτιµήσεις και κλίσεις σε τοµείς εργασιακής απασχόλησης, τις επιδόσεις τους στα µαθήµατα(ανακοίνωση πίνακα των επιλεγµένων ανά θέση και πίνακα εποπτών του τµήµατος). β. Συµπλήρωση ή αναµόρφωση του Οδηγού Πρακτικής Άσκησης ( ιανοµή Οδηγού) γ. Προετοιµασία των σπουδαστών µε ενηµέρωση για τους στόχους της άσκησης, τις υποχρεώσεις τους, τα καθήκοντα των εποπτών, τη διοικητική υποστήριξη, τις ιδιαιτερότητες των συνθηκών εργασίας τους και του εργασιακού περιβάλλοντος (Πίνακας ασκουµένων και εποπτών Επιχειρήσεων και τµήµατος) δ. Ενηµέρωση των Εποπτών των Επιχειρήσεων για τις λεπτοµέρειες του προγράµµατος (Κατάρτιση προγράµµατος εφαρµογής. Υπογραφή σύµβασης πρακτικής άσκησης) Φάση Β : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 : Εποπτεία Αξιολόγηση ασκουµένων α. Έλεγχος από Επόπτη Επιχείρησης ( Έγκριση ανά εβδοµάδα στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης). β. Έλεγχος από Επόπτη Τµήµατος (Μηνιαία έκθεση αξιολόγησης ασκουµένων) γ. Πληρωµές (παραστατικά) 2 : Λήξη κύκλου άσκησης 18

19 α. Αυτοαξιολόγηση του ασκούµενου µε ερωτηµατολόγιο και αξιολόγηση της δοµής της πρακτικής άσκησης (Κατάθεση του ερωτηµατολογίου στον υπεύθυνο του υποέργου) β. Αξιολόγηση από τον Επόπτη της Επιχείρησης και του επόπτη του υποέργου του Τµήµατος γ. Περάτωση υποχρεώσεων ασκουµένου (Κατάθεση βιβλίου Πρακτικής Άσκησης στη Γραµµατεία του Τµήµατος). Φάση Γ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1 : Ενέργειες Υπευθύνων Υποέργου α. Σύνταξη τελικών εκθέσεων και δελτίων ( Αποστολή στη ιεύθυνση Γ Κ.Π.Σ µέσω του Ιδρυµατικού υπευθύνου του έργου) β. Πληρωµή εκπαιδευτικού προσωπικού ΕΠ/ΕΠ (Επίδοση επιταγών) γ. Αρχειοθέτηση εκθέσεων και παραστατικών (Ενηµέρωση της Τράπεζας εδοµένων) δ. Σύνταξη έκθεσης για την πληρότητα εκτέλεσης των επιµέρους φάσεων του έργου (έκθεση προς τον Ιδρυµατικό Υπεύθυνο). ε. ηµοσιοποίηση αποτελεσµάτων έργου σε ετήσια βάση. στ. Βελτιστοποίηση της συνεργασίας µε άλλα έργα του ΕΠΕΑΕΚ (Αµφίδροµη παροχή πληροφοριών µε τους υπεύθυνους άλλων έργων). Α3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Σκοπιµότητα Η ενέργεια αυτή έχει ως σκοπό την τοποθέτηση σπουδαστών σε δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισµούς κατά τη διάρκεια των σπουδών τους για έξι µήνες, ανάλογα µε την εξειδίκευση τους. Έτσι οι σπουδαστές ασκούνται, αξιοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και έτσι αποκτούν επαγγελµατική εµπειρία. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στις Επιχειρήσεις και τους Οργανισµούς να δηµιουργήσουν σταδιακά δοκιµασµένες οµάδες µελλοντικών στελεχών. Οι φορείς υποδοχής των σπουδαστών µπορούν παράλληλα να συµβάλλουν στη διαδικασία αναµόρφωσης του περιεχοµένου του Προγράµµατος Σπουδών, (που έχει ήδη προταθεί από πολλά Τµήµατα), στον εκσυγχρονισµό των συγγραµµάτων, (Πολλαπλή Βιβλιογραφία), στην αναµόρφωση του οργανωτικού πλαισίου και της µεθοδολογίας των προπτυχιακών σπουδών. Τελικός στόχος είναι να επιτευχθεί η αναγκαία ποιοτική αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος και η εναρµόνισή του µε τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έτσι θα δηµιουργηθεί ένας δίαυλος αµφίδροµης µετάδοσης πληροφοριών µεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των παραγωγικών, φορέων ώστε να διευκολυνθεί η συνεργασία τους προς όφελος της Ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας. 19

20 Αναµενόµενα αποτελέσµατα Ο συνολικός αριθµός των ατόµων που θα συµµετάσχουν στα προγράµµατα Πρακτικής Άσκησης των Τ.Ε.Ι. στη διάρκεια της περιόδου , θα δηµιουργήσει νέες συνθήκες για τη εξέλιξη των σχέσεων συνεργασίας µεταξύ του Τ.Ε.Ι. και των επιχειρήσεων. Συνολικά εκτιµάται ότι θα διευκολυνθεί σηµαντικά η απασχολησιµότητα των αποφοίτων της Ελληνικής τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης προς την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Επίσης θα επηρεάσει τη στενή συνεργασία Εκπαίδευσης Παραγωγής και θα προσανατολίσει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Ιδρυµάτων προς την κατεύθυνση των παραγωγικών διαδικασιών, µε τελικό στόχο τη µείωση της ανεργίας των πτυχιούχων. Ως γνωστόν, σε ορισµένους τοµείς, υπάρχει υπερπληθώρα πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε πολύ µεγαλύτερη κλίµακα από τις ανάγκες τις οικονοµίας, µε αποτέλεσµα την υποαπασχόληση ή την ετεροαπασχόληση σε ρόλο διάφορο από εκείνο για τον οποίο εκπαιδεύτηκαν, µε αποτέλεσµα να προσφέρουν εργασία µε µεγαλύτερο κόστος και λιγότερη απόδοση. ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ηµιουργείται µια αµφίδροµη σχέση µεταξύ των Τριτοβάθµιων Ιδρυµάτων και των παραγωγικών φορέων. Η αµοιβαία και οργανωµένη µακροπρόθεσµη συνεργασία τους που επιχειρείται µέσα από το θεσµό της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών, δρα ως δίαυλος αµφίδροµης µετάδοσης πληροφοριών και εξασφαλίζει τα εξής αµφίπλευρα οφέλη: Α. Για επιχειρήσεις 1. Να καλύψουν πρόσκαιρες ή τακτικές ανάγκες από καταρτισµένο επιστηµονικά νεανικό δυναµικό, 2. Να δηµιουργήσουν σταδιακά δοκιµασµένες και προσαρµοσµένες στις ανάγκες τους οµάδες µελλοντικών στελεχών, 3. Να στελεχώσουν παραδοσιακούς κλάδους που εξακολουθούν να έχουν υψηλές ανάγκες σε ειδικευµένο δυναµικό ή που χρειάζονται αναπροσανατολισµό της παραγωγής τους σε προϊόντα προηγµένης τεχνολογίας, ειδικευµένης εργασίας και υψηλής ποιότητας. 4. Να δηµιουργήσουν στελέχη για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που θα αξιοποιούν τα δεδοµένα της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για την αντιµετώπιση των σύγχρονων προβληµάτων και την κάλυψη των σχετικών αναγκών, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής Το ΤΕΙ Καβάλας είναι ένα περιφερειακό ΤΕΙ που καλύπτει ένα µεγάλο και αποµακρυσµένο γεωγραφικό χώρο, σχεδόν ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μέσα από το Π.Π.Α εδραιώνεται και οργανώνεται ακόµη περισσότερο ο παραδοσιακός θεσµός της Τεχνολογικής εκπαίδευσης, δίνοντας την ευκαιρία για στενότερη επαφή και συνεργασία µε επιχειρήσεις, κυρίως ακριτικές, συµβάλλοντας έτσι στην κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη των περιοχών αυτών. 20

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... - 2-2. Προϋποθέσεις... - 2-3. Σκοπός... - 2-4. Εργασιακοί χώροι... - 3-5. Πρόγραμμα... - 4-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Φωτιάδου Ευθυμία, Οικονομολόγος ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: Αθανασάκη Βασιλική, Msc ΣΕΡΡΕΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ02: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 Copyright: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Γέφυρα Αράχθου, 47100 - ΑΡΤΑ ISBN: 978-960-86583-6-3 Επιµέλεια κειµένου στην ελληνική γλώσσα: Καρρά Αναστασία - Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ευχαριστώ θερμά τους Συνεργάτες του Τμήματος Δ. Παπαδόπουλο και Π. Ζαχούρη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΛΑΡΙΣΑ 2013 Πρόλογος Αγαπητές σπουδάστριες και αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Λογιστή

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Λογιστή Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Λογιστή Λάρισα 2012 1 Σύνταξη Οδηγού: Τσιφόρα Ευδοκία Kαθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Λογιστικής Τηλ.: 2410684463 Fax: 2410610803 Ε-mail: tsifora@teilar.gr Συντονισμός αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα