ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Λεωνίδας Π. Γαϊτάνης Επιβλέπων Καθηγητής Δημήτριος Λ. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Πρώην Πρύτανης Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική Θεσσαλονίκη Αύγουστος 2011

2 Αφιερώνεται στη μητέρα μου & τη σύζυγό μου 2

3 Ευχαριστίες Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας, ιδιαίτερη ήταν η ανταπόκριση που βρήκα από τον Ομότιμο Καθηγητή Κύριο Δημήτρη Παπαδόπουλο. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω θερμά για την άρτια συνεργασία του, την καθοδήγησή του και τις εύστοχες παρατηρήσεις του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θα απευθύνω στην οικογένεια μου για την υποστήριξη τους και την ηθική τους συμπαράσταση. Ξεχωριστά θα ευχαριστήσω τη γιαγιά μου για τα μαθήματα ζωής που μου έχει δώσει, τη μητέρα μου η οποία ήταν πάντα το Α και το Ω σε όλες τις σπουδές μου και τη σύζυγό μου για την κατανόηση και την ενθάρρυνση της κατά την ολοκλήρωση του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος. Για τυχόν λάθη, παραλείψεις και ατέλειες στην παρούσα εργασία φέρω την αποκλειστική ευθύνη και θα θεωρήσω ιδιαίτερη τιμή να δεχτώ τα σχόλια σας. Λεωνίδας Γαϊτάνης 3

4 Περίληψη Οι πρόσφατες δυσμενείς εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον επιβάλλουν αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμό της πολιτικής των τραπεζών κατά την παροχή νέων πιστοδοτήσεων καθώς και κατά τη διαχείριση των ήδη υπαρχουσών. Οι επιχειρήσεις με τη σειρά τους οφείλουν να προσαρμοστούν στη νέα εποχή καθώς ο δανεισμός αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο για τη βιωσιμότητά τους. Σε περιόδους χρηματοπιστωτικής κρίσης τα νέα δάνεια επαρκούν μόνο για «λίγους και καλούς» ενώ τα υφιστάμενα ίσως χρειαστούν εκτεταμένη αναδιάρθρωση. Τα τελευταία έτη, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξάνονται δραματικά με συνέπεια οι ελληνικές τράπεζες, υποβοηθούμενες από την πολιτεία, να προχωρούν σε ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων και ενήμερων οφειλών καθώς και στη γενικότερη αναδιάρθρωση του δανειακού τους χαρτοφυλακίου, εφαρμόζοντας τις κατά περίπτωση και ανά επιχείρηση ενδεδειγμένες λύσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως, δε διαφαίνεται καμία δυνατότητα αποπληρωμής με συνέπεια οι επιχειρήσεις να οδηγούνται σε πτώχευση και οι τράπεζες να αυξάνουν τις επισφάλειες τους. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να αναπτύξει τη λειτουργία του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος κατά τη διάρκεια της παρούσας κρίσης καθώς και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν την κατάσταση όλοι οι εμπλεκόμενοι. Επίσης, αναφέρεται το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο επιβάλλεται να λειτουργήσουν οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις προκειμένου να συνεργαστούν αποτελεσματικά για την επιβίωση τους. 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Έννοια Και Ρόλος Του Χρήματος Η Έννοια Του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος Βασικές Προσεγγίσεις Χρηματοδότησης Άμεση χρηματοδότηση (direct financing) Έμμεση χρηματοδότηση (indirect financing) Ο Ρόλος Της Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης Οι Τράπεζες Και Οι Βασικές Λειτουργίες Τους Κίνδυνος Ρευστότητας Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων Επιχειρηματική Πελατεία Ο Ρόλος Της Τράπεζας Της Ελλάδος Στη διασφάλιση της Σταθερότητας Του Τραπεζικού Συστήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εισαγωγικά Ορισμός Δανείου Πίστωση Διαφορές Δανείου Από Την Πίστωση Θεσμικό Πλαίσιο Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων Είδη Λογαριασμών Πιστοδοτήσεων Ανοικτός (Αλληλόχρεος) Τρεχούμενος Λογαριασμός Δάνεια Τακτής Λήξης Κατηγορίες Τραπεζικών Επιχειρηματικών Δανείων Δάνεια για Κεφάλαιο Κίνησης Δάνεια για πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό

6 2.8. Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδότησης Πρακτόρευση απαιτήσεων (Factoring) Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing)...36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Εισαγωγικά Ταξινόμηση Των Πιστοδοτήσεων Στις Ελληνικές Εμπορικές Τράπεζες Μελέτη Περίπτωσης Ταξινόμηση Πιστοδοτήσεων Κατά Την Τράπεζα Πειραιώς Διάκριση Των Χορηγήσεων Σύμφωνα Με Το Τραπεζικό Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Διάκριση Εξυπηρετούμενων Και Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Και Εντοπισμός Των Προβληματικών Δανείων Αντικειμενικές Ενδείξεις Για Μη Εισπράξιμες Απαιτήσεις Διευθέτηση Προβληματικών Δανείων Βήματα διευθέτησης των προβληματικών δανείων Επιλογές για τη διευθέτηση των προβληματικών δανείων Χορήγηση Νέων Δανείων Κρατικές Διευκολύνσεις Στη Χορήγηση Νέων Δανείων Συστήματα Αξιολόγησης Επιχειρηματικών Δανείων Ορισμός πιστωτικού κινδύνου Credit rating models Risk rating models Μελέτη Περίπτωσης - Μοντέλα Αξιολόγησης της Τράπεζας Πειραιώς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγικά Οι Κυριότερες Αιτίες Που Οδηγούν Στην Αναδιάρθρωση ή Ρύθμιση Των Δανείων Διαπραγματεύσεις Τραπεζών Με Τους Δανειολήπτες Αναδιαρθρώσεις Ενήμερων Και Ληξιπρόθεσμων Δανείων Στην Τραπεζική Πρακτική Διακρίσεις Αναδιαρθρώσεων Δανείων Προσεγγίσεις Αναδιαρθρώσεων Δανείων Στη Διεθνή Πρακτική Η ανά περίπτωση βασισμένη στην αγορά προσέγγιση (a case by case market based approach) Η γενικευμένη προσέγγιση (an across the board approach) Η διαμεσολαβητική προσέγγιση (an intermediate approach) Τρόποι Αναδιαρθρώσεων Και Ρυθμίσεων Δανείων Στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα

7 4.8. Αναδιάρθρωση / Ρύθμιση Αλληλόχρεου Λογαριασμού Άρθρο 1 Nόμου 3816/2010 Για Τη Ρύθμιση Των Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Άρθρο 2 Νόμου 3816/2010 Για Την Αποπληρωμή Ενήμερων Οφειλών Αναχρηματοδότηση Διακρίσεις Μεταξύ Ρυθμίσεων Χρηματοδοτήσεων Και Αναδιάρθρωσης Χρηματοδοτήσεων Η σημασία Των Εξασφαλίσεων Στην Αναδιάρθρωση Των Δανείων Διασφαλιστικές Αξίες Ενυπόθηκων Δανείων Και Ο Δείκτης LTV Πρόσθετες Εξασφαλίσεις Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΛΟΚΩΝ Εισαγωγικά Η Έννοια Των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια Στην Ελλάδα Άρθρο 88 Νόμου 3601/2007 Εκτοκισμός Δανείων ή Λοιπών Πιστώσεων Προσωρινές Καθυστερήσεις Οριστικές Καθυστερήσεις Προετοιμασία Για Τη Μεταφορά Της Απαίτησης Από Προσωρινή Σε Οριστική Καθυστέρηση Δάνεια Σε Επισφάλεια Στάδια Από Τα Οποία Περνάει Μια Απαίτηση Ώσπου Να Εκκαθαριστεί Διακανονισμοί Οφειλών Πρακτική Υπολογισμού Των Τόκων Χορηγήσεων Ρευστοποίηση Των Εξασφαλίσεων Παράγοντες Που Λαμβάνονται Υπόψη Για Τη Συμμετοχή Της Τράπεζας Σε Πλειστηριασμό...95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΕ ΠΙΣΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εισαγωγικά Σημεία Συναγερμού Από Τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Μη Χρηματοοικονομικά Σημεία Συναγερμού Τραπεζικά Σημεία Συναγερμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ, ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

8 7.1. Εισαγωγικά Οικονομική Και Χρηματοοικονομική Έννοια Της Πτώχευσης Νομική Έννοια Της Πτώχευσης Συνέπειες Της Πτώχευσης Διαδικασία Συνδιαλλαγής Προϋποθέσεις για το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής Τα στάδια της διαδικασίας συνδιαλλαγής Θέση Πιστωτών Αποτελέσματα επικύρωσης της διαδικασίας συνδιαλλαγής Κήρυξη της λύσης της συμφωνίας Αναδιοργάνωση Σχέδιο αναδιοργάνωσης Κατηγοριοποίηση των απαιτήσεων Προνομιούχος χαρακτήρας απαιτήσεων νέας χρηματοδότησης Αποδοχή του σχεδίου Λόγοι απόρριψης του σχεδίου Αποτελέσματα της επικύρωσης Εκκαθάριση της περιουσίας του οφειλέτη και διανομή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ BIΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1: Χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα...21 Κατάλογος Διαγραμμάτων Διάγραμμα 1: Μεταφορά κεφαλαίων μέσω του χρηματοοικονομικού συστήματος Διάγραμμα 2: Ποσοστό καθυστερήσεων επιχειρηματικών τραπεζικών δανείων Διάγραμμα 3: Πτωχεύσεις επιχειρήσεων στην Ελλάδα

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στο παρόν κεφάλαιο θα περιγράψουμε τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού ή χρηματοοικονομικού συστήματος και θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε τα βασικά του χαρακτηριστικά. Οι έννοιες που θα αναφερθούν σε αυτό το κεφάλαιο κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για την κατανόηση των επομένων κεφαλαίων Έννοια Και Ρόλος Του Χρήματος Καταρχήν, για να μπορέσει να καταλάβει κάποιος το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα πρέπει πρώτα να κατανοήσει την έννοια και το ρόλο του χρήματος. Με τον όρο χρήμα εννοούμε ένα αγαθό το οποίο είναι γενικά αποδεκτό ως μέσο πληρωμών. Σε διαφορετικές περιόδους υπήρξαν διάφορα αγαθά τα οποία ήταν ευρέως αποδεκτά από τις εκάστοτε κοινωνίες με συνέπεια να χρησιμοποιηθούν ως χρήμα, όπως πολύτιμες πέτρες, κογχύλια, δέρματα κ.α. Σήμερα ως χρήμα χρησιμοποιούνται τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα τα οποία και αναγνωρίζονται από τα κράτη ως υποχρεωτικά μέσα εξόφλησης υποχρεώσεων. Επιπλέον, το χρήμα εκτός από μέσο πληρωμών, χρησιμοποιείται ως μέσο υπολογισμού των οικονομικών αξιών καθώς και ως μέσο διαφύλαξης του πλούτου. Συνεπώς, αντιπροσωπεύει κάτι πραγματικό 1 και παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς αγοραστικής δύναμης από το παρόν στο μέλλον. 1 Hernado De Soto (2011), Breaking records, Quantum Finance in Perspective 14, p

11 1.2. Η Έννοια Του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος Χρηματοπιστωτικό σύστημα (financial system) είναι ένα σύνολο αγορών για χρηματοπιστωτικά προϊόντα και εργαλεία, με τα άτομα και τα ιδρύματα που διαπραγματεύονται στις αγορές αυτές, καθώς και τις ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές του συστήματος 2. Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι η συγκέντρωση των πλεοναζόντων κεφαλαίων της οικονομίας και η διοχέτευση τους στις οικονομικές μονάδες που τα χρειάζονται για καταναλωτικούς ή επενδυτικούς σκοπούς. Για το σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί και συνεχώς δημιουργούνται χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία και διευκολύνουν αυτή τη μεταφορά. Τέτοια προϊόντα είναι τα καταναλωτικά δάνεια, τα επιχειρηματικά δάνεια, τα ομόλογα, τα έντοκα γραμμάτια δημοσίου, τα πιστοποιητικά καταθέσεων κτλ. Με άλλα λόγια, το χρηματοπιστωτικό σύστημα αποτελείται από ένα σύνολο αγορών χρήματος και κεφαλαίου με βασικό σκοπό τη μεταφορά κεφαλαίων από τις πλεονασματικές προς τις ελλειμματικές μονάδες, ώστε να συνεισφέρει στην αποτελεσματικότερη χρήση των οικονομικών πόρων και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Χρήστες του συστήματος είναι ιδιώτες, επιχειρήσεις, θεσμικοί επενδυτές, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και κεντρικές τράπεζες οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά και χρησιμοποιούν τις διευκολύνσεις που τους προσφέρει αυτό. 2 Peter Howells, Keith Bain (2009), «Χρήμα πίστη και τράπεζες», σελ

12 1.3. Βασικές Προσεγγίσεις Χρηματοδότησης Η χρηματοπιστωτική δραστηριότητα είναι κατά κάποιο τρόπο μια διεργασία όπου μέσω αυτής, διοχετεύονται κεφάλαια από τους δανειστές προς τους δανειολήπτες. Έχει βαρύνουσα σημασία για την αποτελεσματικότητα της οικονομίας, ο τρόπος εκείνος που τα κεφάλαια αυτά διοχετεύονται και κατανέμονται. Οι σύγχρονες οικονομίες έχουν ανεπτυγμένα χρηματοπιστωτικά συστήματα και η διοχέτευση των κεφαλαίων γίνεται πιο γρήγορα και αποδοτικά σε σχέση με παλαιότερα. Παρακάτω θα παραθέσουμε δύο προσεγγίσεις χρηματοδότησης, την άμεση και την έμμεση: Άμεση χρηματοδότηση (direct financing) Οι τελικοί δανειστές δανείζουν απευθείας τους ενδιαφερόμενους χωρίς την διαμεσολάβηση κάποιου τρίτου. Με άλλα λόγια πριν την μεταξύ τους συναλλαγή, γίνεται απευθείας διαπραγμάτευση και έπειτα λαμβάνει χώρα άμεσος δανεισμός ή άμεση χρηματοδότηση. Στην περίπτωση της άμεσης χρηματοδότησης η πλεονασματική οικονομική μονάδα παρέχει χρήμα απευθείας στην ελλειμματική οικονομική μονάδα, με αντάλλαγμα πιστωτικές απαιτήσεις που αποφέρουν τόκους. Τα προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζονται με την άμεση χρηματοδότηση είναι: Ασυμμετρία της πληροφορίας των αντισυμβαλλόμενων. Έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων. Υψηλό κόστος διαχείρισης των υφισταμένων πληροφοριών. Αδυναμία διαφοροποίησης στο ύψος της συναλλαγής. 12

13 Αδυναμία διαφοροποίησης στη διάρκεια της συναλλαγής. Έλλειψη φερεγγυότητας των αντισυμβαλλομένων. Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, οι περισσότερες συναλλαγές αυτής της μορφής αναφέρονται σε μεγάλα ποσά και συνήθως λαμβάνουν μέρος εξειδικευμένοι γνώστες των προϊόντων συναλλαγής. Να σημειωθεί ότι από τα βασικά πλεονεκτήματα των συναλλαγών αυτών είναι η απουσία γραφειοκρατικών εμποδίων και η ταχύτητα των συναλλαγών. Παραδείγματα τέτοιων αγορών είναι η απευθείας ιδιωτική αγορά χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων (private placement), οι τράπεζες επενδύσεων ανάδοχοι (underwriters), οι έμποροι χρεογράφων (dealers) και οι χρηματιστές (brokers) Έμμεση χρηματοδότηση (indirect financing) Όταν για τη μεταφορά κεφαλαίων από τις πλεονασματικές προς τις ελλειμματικές οικονομικές μονάδες παρεμβαίνουν χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές (financial intermediaries), τότε μιλάμε για έμμεση χρηματοδότηση του οικονομικού συστήματος. Στους οργανισμούς αυτούς περιλαμβάνονται οι εμπορικές τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι τράπεζες αποταμιεύσεων, οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι εταιρείες πρακτόρευσης, κτλ. Η ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών οφείλεται κυρίως στα πολλά μειονεκτήματα που παρουσιάζει η άμεση χρηματοδότηση με συνέπεια να αποτελούν το βασικό μοχλό λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 13

14 1.4. Ο Ρόλος Της Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης Ο όρος «διαμεσολάβηση» σημαίνει ότι ενεργεί κάποιος ως μεσάζοντας μεταξύ δύο πλευρών. Η χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση λαμβάνει χώρα, όταν η μεταφορά κεφαλαίων από τις πλεονασματικές προς τις ελλειμματικές μονάδες γίνεται μέσω του δανεισμού κεφαλαίων των αποταμιευτών στους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές. Συνεπώς, ο χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής δεσμεύεται έναντι της πλεονασματικής μονάδας ή αλλιώς έναντι του αποταμιευτή για την πληρωμή του κεφαλαίου του συν μία απόδοση, τον τόκο, σε μελλοντική χρονική στιγμή. Έπειτα, δανείζει τα κεφάλαια σε ελλειμματικές μονάδες με μεγαλύτερο τόκο ώστε να αποκομίζει κέρδος από το περιθώριο (spread) μεταξύ των δύο επιτοκίων. Ουσιαστικά οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές δημιουργούν υποχρεώσεις έναντι των αποταμιευτών και απαιτήσεις έναντι των δανειζομένων, οι οποίες είναι περισσότερο ελκυστικές για τους παραπάνω από το να διαπραγματευτούν απευθείας μεταξύ τους. Το παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνει αυτή τη διαδικασία μεταφοράς κεφαλαίων μέσω του χρηματοοικονομικού συστήματος. Διάγραμμα 1: Μεταφορά κεφαλαίων μέσω του χρηματοοικονομικού συστήματος ΠΗΓΗ: Κώστας Συριόπουλος «Η ανάπτυξη των αγορών και η ρύθμιση τους» 14

15 Για την επίτευξη της διαμεσολάβησης οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές προβαίνουν σε μια σειρά μετασχηματισμών, οι οποίοι αφορούν: Μετατροπή πολλών μικρής αξίας υποχρεώσεων τους (π.χ. πολλές μικρές καταθέσεις) σε μεγαλύτερης αξίας απαιτήσεις (π.χ. κάποιο επιχειρηματικό δάνειο). Μετατροπή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (π.χ. καταθέσεις όψεως) σε μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (π.χ 10ετές τοκοχρεολυτικό δάνειο σε μια ανώνυμη εταιρεία). Μετατροπή υποχρεώσεων από ένα νόμισμα (π.χ. καταθέσεις σε δολάριο ΗΠΑ) σε απαιτήσεις σε άλλο νόμισμα (π.χ δάνειο σε ευρώ) Οι Τράπεζες Και Οι Βασικές Λειτουργίες Τους Οι κυρίαρχοι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές στην Ελλάδα είναι οι τράπεζες απευθείας ή μέσω θυγατρικών τους. Οι τράπεζες με τη σωστή διαχείριση του δανειακού τους χαρτοφυλακίου δημιουργούν κέρδη από τη διαφορά περιθώριο (spread) των επιτοκίων μεταξύ καταθέσεων και χορηγήσεων, την προσέλκυση και άλλων παράλληλων εργασιών και από την εξασφάλιση ενός καλού ονόματος (brand name) που αποτελεί διαφήμιση για την προσέλκυση νέων πελατών και τη διατήρηση των υφισταμένων. Παράλληλα, οι τράπεζες έχουν μεγάλη ποικιλία στοιχείων στο ενεργητικό και στο παθητικό τους όπου στα πλαίσια του έντονου ανταγωνισμού επιβάλλεται να τα διαχειρίζονται προσεκτικά (asset-liability management) και να προσαρμόζονται άμεσα στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης όπου πρέπει να διαφυλάξουν τα κεκτημένα. 15

16 Το σημαντικότερο πρόβλημα με το οποίο έρχονται συχνά αντιμέτωπες, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, είναι οι επισφαλείς απαιτήσεις. Για την έγκαιρη πρόληψη, θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρη πιστοδοτική πολιτική και να εφαρμόζουν συγκεκριμένα κριτήρια πιστοδοτήσεων. Δηλαδή, θα πρέπει να εξετάζεται ο σκοπός και η δυνατότητα αποπληρωμής των χρηματοδοτήσεων ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Επίσης, οι τράπεζες υποχρεούται να θεσπίσουν κατάλληλες διαδικασίες για τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, εξαιτίας κυρίως των κανόνων για την κεφαλαιακή επάρκεια που θέτει η Επιτροπή της Βασιλείας (Basel Committee) 3. Η λειτουργία των τραπεζών στηρίζεται στην τήρηση ισορροπίας μεταξύ τριών αρχών: της ρευστότητας, της ασφάλειας και της αποδοτικότητας. Ωστόσο η ικανοποίηση της μιας αρχής δύναται να παραβιάζει την τήρηση κάποιας άλλης. Επίσης, η λειτουργία μιας επιχείρησης, ακόμη και μιας τράπεζας, υπόκειται σε μια σειρά κινδύνων, εκ των οποίων άλλοι είναι κοινοί για όλες τις επιχειρήσεις (κίνδυνος αγοράς, λειτουργικός κίνδυνος, κίνδυνος ανθρώπινου παράγοντα και νομικός κίνδυνος) και άλλοι είναι στενά συνδεδεμένοι με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης. Για μια τράπεζα ως ειδικοί κίνδυνοι θεωρούνται κυρίως οι κίνδυνοι ρευστότητας και οι πιστωτικοί κίνδυνοι. Κατά συνέπεια μπορούμε να πούμε ότι η οικονομική επιτυχία μιας τράπεζας εξαρτάται από την εύστοχη επιλογή χρήσης των διαθεσίμων της σε δανειακά κεφάλαια, το καλό της όνομα και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων Κίνδυνος Ρευστότητας Οι σύγχρονες τράπεζες προέρχονται από τους χρυσοχόους, των οποίων βασική δραστηριότητα ήταν η κατασκευή κοσμημάτων αλλά ανέπτυξαν και άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες όπως η φύλαξη νομισμάτων άλλων 3 Η Επιτροπή της Βασιλείας ιδρύθηκε στο τέλος του 1974 με σκοπό τη δημιουργία ενός διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για τις τράπεζες. 16

17 ανθρώπων. Κάποια στιγμή ανακάλυψαν ότι θα μπορούσαν να αναπτύξουν παράπλευρες δραστηριότητες κρατώντας κάποιο απόθεμα και δανείζοντας τα υπόλοιπα νομίσματα που φύλαγαν έναντι τόκων. Οπότε, εάν κάποιος ήθελε να πάρει πίσω μέρος ή το σύνολό των νομισμάτων του, θα του το έδιναν από τα αποθέματα ασφαλείας που κρατούσαν. Όμως, θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί εύλογα για το τι θα γινόταν αν όλοι μαζί ήθελαν την ίδια μέρα να πάρουν πίσω τα νομίσματα τους. Τότε απλώς θα δημιουργούταν πανικός, αλλά κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δύσκολο και αποτελεί ένα ακραίο σενάριο. Έτσι λειτουργεί και η σύγχρονη τραπεζική. Ο κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk) για ένα πιστωτικό ίδρυμα ορίζεται ως η αναμενόμενη μείωση της καθαρής θέσης όταν, για την ικανοποίηση των χρηματικών εκροών του, αναγκάζεται να προσφύγει σε δανεισμό με μη συμφέροντες όρους ή σε ρευστοποίηση στοιχείων ενεργητικού σε δυσμενείς τιμές 4. Ως ρευστότητα νοείται η ικανότητα της τράπεζας να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της σε κάθε στιγμή. Η ρευστότητα μπορεί να προσδιορίζεται κάθε στιγμή, αν συγκριθούν οι απαιτητές υποχρεώσεις με τα διαθέσιμα μέσα πληρωμής. Επειδή μεταξύ των άλλων, ο ρόλος μιας τράπεζας μέσω ενός μεγάλου αριθμού καταθετών που περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις της είναι και να χρηματοδοτεί την οικονομία, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή ταμειακή ρευστότητα σε κάθε χρονική στιγμή. Μάλιστα σε πολλές χώρες προβλέπεται νομοθετική ρύθμιση για την καθιέρωση ενός ελάχιστου ορίου ταμειακής ρευστότητας. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η βασική τραπεζική λειτουργία συνίσταται στη λήψη και παροχή πιστώσεων, δημιουργώντας ένα συνεχές σύστημα εισροών και εκροών χρήματος που επηρεάζουν τα ταμειακά διαθέσιμα μιας τράπεζας. Έμπειροι τραπεζίτες αναφέρουν ότι το να μην έχει μια τράπεζα κέρδη για κάποια έτη μπορεί να μην αποτελέσει λόγο για να κλείσει, αλλά το να μην έχει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα για μια μέρα, αυτό ίσως την αναγκάσει ακόμα 4 Ζαπράνης Α. (2009), «Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων με το Matlab», σελ

18 και σε πτώχευση επειδή θα δημιουργηθεί πανικός στους καταθέτες και θα σπεύσουν όλοι μαζί να κάνουν αναλήψεις. Για αυτόν το λόγο τα ανεπτυγμένα κράτη εγγυώνται τις καταθέσεις των πολιτών στις τράπεζες έως ένα ποσό ώστε να στηρίξουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα και να αποτρέψουν τις μαζικές αναλήψεις Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων Στην Ελλάδα λειτουργεί το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) το οποίο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από τον υπουργό οικονομικών. Ο σκοπός της λειτουργίας του είναι η καταβολή αποζημίωσης σε καταθέτες και επενδυτές πελάτες των πιστωτικών ιδρυμάτων όταν τα τελευταία βρεθούν σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους. Το ΤΕΚΕ καλύπτει ποσό έως ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα 5, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τηρούμενων λογαριασμών του καθώς και ποσό ανά επενδυτή για το σύνολο των απαιτήσεων του από τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι ανωτέρω διατάξεις πρόσφατα παρατάθηκαν έως τις 31/12/2015 (υπουργ. Απόφαση 23384/ ) ώστε να καθησυχάσουν τους καταθέτες για την ασφάλεια των χρημάτων τους και να αποτρέψουν τις μαζικές αναλήψεις και τη φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό. Σκοπός του ΤΕΚΕ είναι η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσω της δημιουργίας μια σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ καταθετών - επενδυτών και τραπεζών, η αποτροπή των καταθετών να προβούν σε μαζικές αναλήψεις και η απορρόφηση των κραδασμών από την πτώχευση μιας τράπεζας. Στην πράξη είναι εξαιρετικά δύσκολο το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεως κάποιας χώρας να αποζημιώσει όλες τις καταθέσεις σε μια γενικευμένη πτώχευση, αφού τα κεφάλαια σε μία τέτοια ακραία κατάσταση είναι σχεδόν 5 βλ. πληροφορίες για τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ. 18

19 αδύνατο να είναι επαρκή. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, στις 13 Ιουλίου 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση Οδηγίας για τη καθιέρωση δυνατότητας για ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων κράτους μέλους να μπορεί να λαμβάνει δάνειο από τα λοιπά συστήματα εγγύησης καταθέσεων που λειτουργούν στα κράτη μέλη της Ε.Ε., εφόσον τα κεφάλαιά του δεν επαρκούν για την κάλυψη των αποζημιώσεων 1.8. Επιχειρηματική Πελατεία Ο κρισιμότερος ίσως τομέας της τραπεζικής δραστηριότητας είναι η εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής πελατείας. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι οι πελάτες της κατηγορίας αυτής έχουν συνεχή και έντονη τραπεζική δραστηριότητα σε μεγάλο φάσμα εργασιών. Ωστόσο, οι πελάτες αυτοί αντιλαμβανόμενοι το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν για τις τράπεζες, απαιτούν πολύ συχνά, ειδική μεταχείριση και ικανοποιητικούς όρους συνεργασίας, με συνέπεια κυρίαρχο ρόλο στη σχέση αυτή, τη διαπραγμάτευση. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της επιχειρηματικής πελατείας είναι ο υψηλός κίνδυνος που αναλαμβάνουν οι τράπεζες, καθώς τα χορηγούμενα ποσά είναι υψηλά και αποτελούν συνήθως το κύριο μέρος των απαιτήσεων τους. Η αβεβαιότητα αυτή οδηγεί τις τράπεζες στη χρήση εξειδικευμένων μηχανισμών αξιολόγησης και παρακολούθησης των δανείων αυτών Ο Ρόλος Της Τράπεζας Της Ελλάδος Στη διασφάλιση της Σταθερότητας Του Τραπεζικού Συστήματος Η Τράπεζα της Ελλάδος λειτουργεί από το 1928 ως κεντρική τράπεζα της χώρας 6 και μια από τις κύριες δραστηριότητες της, είναι η άσκηση της 6 Από τον Ιανουάριο του 2001 η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί αναπόσπαστο μέλος του Ευρωσυστήματος, που απαρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT) και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ. 19

20 εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην Ελλάδα. Η σημασία της εποπτείας είναι εξαιρετικής σημασίας αν αναλογιστεί κανείς ότι στην ελληνική οικονομία η τραπεζική διαμεσολάβηση έχει κυρίαρχο ρόλο και ότι οι τράπεζες συμμετέχουν στα συστήματα πληρωμών καθώς και στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, απευθείας ή μέσω θυγατρικών. Συνεπώς, η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος εξαρτάται από αυτήν του τραπεζικού συστήματος και η σωστή εποπτεία βοηθάει στα μέγιστα προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι Barth, Caprio και Levine (2004) ανακάλυψαν σχέση μεταξύ του ρυθμιστικού πλαισίου και της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος. Μεταξύ άλλων ανακάλυψαν ότι παρόλο που ο εσωτερικός έλεγχος αυξάνει την απόδοση κάθε πιστωτικού ιδρύματος χωριστά, έχει μικρή σημασία στη συνολική σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος 7. Με βάση την παραπάνω λογική, στις 2 Μαρτίου 2010 δημοσιεύτηκε η Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2624/2010 με θέμα: «Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος». Στόχος της Πράξης είναι η παροχή των πιστωτικών ιδρυμάτων προς την Τράπεζα της Ελλάδος αναλυτικότερης πληροφόρησης για ορισμένα επιτόκια καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να είναι εφικτή μια πληρέστερη ανάλυση των νομισματικών και πιστωτικών εξελίξεων. 7 Kochan Nicholas (2011), Credit where it s due, Quantum Finance in Perspective

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2.1. Εισαγωγικά Ο τραπεζικός δανεισμός αποτελεί το συνηθέστερο τρόπο που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να αντλήσουν κεφάλαια. Η χρησιμοποίηση ξένων κεφαλαίων ενισχύει την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι το μέσο πραγματικό κόστος τους υπολείπεται της αποδοτικότητας των συνολικών κεφαλαίων. Για το λόγο αυτό η επιλογή του δανείου πρέπει να γίνεται με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης, επιλέγοντας τον πλέον κατάλληλο τύπο δανεισμού. Παράγοντες όπως το επιτόκιο, η διάρκεια, τα έξοδα, οι απαιτούμενες διασφαλίσεις, η προσφερόμενη περίοδος χάριτος, το ύψος της δόσης και η φορολογική αντιμετώπιση για τον κάθε τύπο δανείου πρέπει να συνεκτιμώνται κατά την επιλογή δανεισμού. Παρακάτω παρατηρούμε τις χρηματοδοτήσεις του τραπεζικού συστήματος προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα και τα ποσοστά μεταβολής του. Πίνακας 1: Χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα (Υπόλοιπα και καθαρές ροές σε εκατ. ευρώ) ΔΕΚ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ 2011 Ι. ΣΥΝΟΛΟ Υπόλοιπο χρηματοδότησης 257, , , ,193 μηνιαία καθαρή ροή ,557 (%) 12μηνη μεταβολή 0.0% -0.4% -0.5% -1.1% ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Υπόλοιπο χρηματοδότησης 123, , , ,934 μηνιαία καθαρή ροή (%) 12μηνη μεταβολή 1.1% 1.1% 1.2% 0.3% 1. Γεωργία Υπόλοιπο χρηματοδότησης 2,060 2,124 2,119 2,077 (%) 12μηνη μεταβολή 1.1% 1.2% 0.4% -0.6% 2. Βιομηχανία Υπόλοιπο χρηματοδότησης 24,269 24,854 25,115 24,918 21

22 (%) 12μηνη μεταβολή -2.0% -1.2% 0.4% -0.7% 3. Εμπόριο Υπόλοιπο χρηματοδότησης 25,355 25,407 25,279 25,266 (%) 12μηνη μεταβολή -3.5% -3.0% -2.9% -2.9% 4. Τουρισμός Υπόλοιπο χρηματοδότησης 7,355 7,404 7,197 7,182 (%) 12μηνη μεταβολή 2.9% 0.2% -0.5% -0.4% 5. Ναυτιλία Υπόλοιπο χρηματοδότησης 17,498 16,983 16,273 16,944 (%) 12μηνη μεταβολή 4.2% 6.8% 6.7% 4.0% 6. Λοιπά χρηματ/κά ιδρύματα Υπόλοιπο χρηματοδότησης 6,730 6,379 6,295 6,000 (%) 12μηνη μεταβολή 8.2% 3.4% -5.6% -8.2% 7. Κατασκευές Υπόλοιπο χρηματοδότησης 11,327 11,367 11,289 11,278 (%) 12μηνη μεταβολή 1.9% -0.4% -0.1% -0.4% 8. Ηλεκτρισμός - Φωταέριο - Ύδρευση Υπόλοιπο χρηματοδότησης 5,155 5,286 5,489 5,470 (%) 12μηνη μεταβολή 21.6% 13.3% 21.0% 17.3% 9. Μεταφορές πλην Ναυτιλίας Υπόλοιπο χρηματοδότησης 1,935 1,989 1,934 1,940 (%) 12μηνη μεταβολή -9.2% -10.3% -11.4% -11.2% 10. Λοιπά Υπόλοιπο χρηματοδότησης 21,561 20,379 20,184 19,860 (%) 12μηνη μεταβολή 4.1% 5.4% 6.1% 4.5% IIΙ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΓΡΟΤΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Υπόλοιπο χρηματοδότησης 16,483 16,355 16,170 16,032 μηνιαία καθαρή ροή (%) 12μηνη μεταβολή 0.3% -0.4% -1.5% -3.2% ΙV. ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Υπόλοιπο χρηματοδότησης 118, , , ,227 μηνιαία καθαρή ροή (%) 12μηνη μεταβολή -1.2% -1.9% -2.1% -2.3% 1. Στεγαστικά Υπόλοιπο χρηματοδότησης 80,507 79,823 79,718 79,794 μηνιαία καθαρή ροή (%) 12μηνη μεταβολή -0.3% -1.3% -1.5% -1.7% 2. Καταναλωτικά Υπόλοιπο χρηματοδότησης 35,081 34,454 34,060 33,811 μηνιαία καθαρή ροή (%) 12μηνη μεταβολή -4.2% -4.6% -4.8% -5.1% 3. Λοιπά Υπόλοιπο χρηματοδότησης 2,532 2,569 2,580 2,622 μηνιαία καθαρή ροή (%) 12μηνη μεταβολή 10.7% 13.0% 13.5% 12.9% ΠΗΓΗ: Tράπεζα Της Ελλάδος 22

23 2.2. Ορισμός Δανείου Δάνειο, σύμφωνα με το άρθρο 806 του αστικού κώδικα, ονομάζεται η σύμβαση με την οποία ο ένας από τους συμβαλλόμενους (δανειστής) μεταβιβάζει στον άλλο (οφειλέτη) κατά κυριότητα, χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα που προσδιορίζονται στις συναλλαγές κατά αριθμό μέτρο ή σταθμά. Ο οφειλέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδώσει μελλοντικά στον δανειστή άλλα πράγματα της ίδια ποιότητας ή ποσότητας 8. Τα τραπεζικά δάνεια χορηγούνται μετά την υπογραφή σύμβασης δανείου. Η τράπεζα μεταβιβάζει στον πελάτη χρήματα, τα οποία ο τελευταίος υποχρεούται να τα επιστρέψει έντοκα. Με τη σύμβαση αυτή δημιουργείται μια καθαρά προσωπική ενοχική σχέση μεταξύ της τράπεζας και του οφειλέτη και γεννάται δικαίωμα της τράπεζας να στραφεί κατά του οφειλέτη Πίστωση Είναι η συμφωνία με την οποία ένα από τους συμβαλλόμενους, έχει την υποχρέωση να ενισχύσει προσωρινά την αγοραστική δύναμη του άλλου, με την υποχρέωση του τελευταίου να επιστρέψει το ποσό με ή χωρίς τόκους. Η πίστωση είναι άμεση, όταν για παράδειγμα μια τράπεζα χορηγεί στον πελάτη της δανειακή διευκόλυνση και έμμεση, όταν για παράδειγμα ένας προμηθευτής πουλάει στον πελάτη του επί πιστώσει. 8 Αγγελάκης Μ. (2005), «Τραπεζικές χρηματοδοτήσεις εμπλοκές», σελ

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Απαιτήσεις (ΔΛΠ 39) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Οι απαιτήσεις είναι βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» (Financial

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα & Προσφορά ρ Χρήματος Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διάκριση μεταξύ τραπεζών και μη αποταμιευτικών ιδρυμάτων Ηβ βασική ήδιαφορά ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ, ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ, ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 15-16 Μαρτίου 2010 Η χρηματοδοτική δραστηριότητα αποτελεί σημαντική λειτουργία των τραπεζών που απαιτεί μεγάλη προσοχή, λόγω των κινδύνων που αναλαμβάνονται και της πολυπλοκότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Ο ισολογισμός της τράπεζας... 2 3. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 4. Μεγιστοποίηση του κέρδους...

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 27 30 Σεπτεμβρίου 2010 Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών είναι από τη φύση τους εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 22-25 Ιουνίου 2009 Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών, από την φύση τους, είναι εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για τον Μισθωτή

Πλεονεκτήματα της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για τον Μισθωτή Πλεονεκτήματα της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για τον Μισθωτή 1. Εξοικονόμηση κεφαλαίων 2. Βελτίωση της κεφαλαιακής συγκρότησης της επιχείρησης 3. Κάλυψη της επιχείρησης έναντι της συνεχούς αύξησης της τιμής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 Περιεχόμενα Πρόλογος α' έκδοσης... 20 Πρόλογος β' έκδοσης.... 22 1. Επενδύσεις... 24 1.1. Επένδυση... 24 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 1.2.1. Κίνδυνος λόγω του πληθωρισμού (Inflation risk)... 25 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Παραθέτουμε ένα ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΑΤΟ ΔΕΙΓΜΑ από πιθανά θέματα για τον Γραπτό Διαγωνισμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Στα πλαίσια της φροντιστηριακής προετοιμασίας μας οι υποψήφιοι θα έχουν την δυνατότητα να

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κεντρική Τράπεζα Ρόλος και λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εισαγωγή Η κορυφή της πυραμίδας του τραπεζικού συστήματος. Επιτελεί διαφορετικό ρόλο από

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή / και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ελκυστικούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ. Η ράση χρηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ Υποπρόγραμμα 1

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ Υποπρόγραμμα 1 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ Υποπρόγραμμα 1 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ I - Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια Περιγραφή Προϊόντος: Τοκοχρεολυτικά δάνεια τακτής λήξης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η Κεντρική Τράπεζα. του Σαράντη Λώλου

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η Κεντρική Τράπεζα. του Σαράντη Λώλου Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η Κεντρική Τράπεζα του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...1 2. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα...3 3. Η Κεντρική Τράπεζα...4

Διαβάστε περισσότερα

Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Παναγιώτης Θ. Καπόπουλος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Emporiki Bank Κανονιστικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Εξέλιξη στο ΑΕΠ (%) 5,1 3,6-1,9 1,3 0,5-2,4-3,9-8,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2 Υψηλή ανεργία Ανεργία (%) 15,5 16,9 11,9 4,0

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Σύντομη Περιγραφή της μελέτης περίπτωσης / Εκπαιδευτικοί στόχοι Η συγκεκριμένη μελέτη επιχειρεί μία εστιασμένη προσέγγιση στον

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr)

Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr) Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr) Στο site της Τειρεσίας ΑΕ διαβάζουμε : "Η Τειρεσίας ΑΕ είναι μια διατραπεζική εταιρία, η οποία εξειδικεύεται στη συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Εποπτεία και έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Γενική Εισαγωγή ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ. 1. Γενική Εισαγωγή. 2. Λογιστική Απεικόνιση o Τοκοφόρες και μη Υποχρεώσεις ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Γενική Εισαγωγή ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ. 1. Γενική Εισαγωγή. 2. Λογιστική Απεικόνιση o Τοκοφόρες και μη Υποχρεώσεις ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ T.E.I Κρή, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β.,, Ph. D. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (ΕΜΠΛΟΚΩΝ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (ΕΜΠΛΟΚΩΝ) Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 15-18 Απριλίου 2013 Η χορήγηση δανείων και η παροχή πιστώσεων αποτελεί κύρια τραπεζική δραστηριότητα. Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες από τη μη ομαλή εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 07: Χρήμα Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα ενδελεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Λογιστική ΙΙ Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Ηρειώτης-Μπάλιος-Ναούμ 1 Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Πως αποτιμώνται νομισματικά και μη

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 3: Ομολογιακά Δάνεια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (ΕΜΠΛΟΚΩΝ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (ΕΜΠΛΟΚΩΝ) Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 9-12 Ιουνίου 2008 Η χορήγηση δανείων και η παροχή πιστώσεων εξακολουθεί ν αποτελεί την κύρια τραπεζική δραστηριότητα παρά την ανάπτυξη νέων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα #3: Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Αποτίμησης Απαιτήσεων

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα #3: Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Αποτίμησης Απαιτήσεων ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα #3: Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Αποτίμησης Απαιτήσεων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών

Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ. Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ. Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ λό Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Χρησιμότητα Χρηματοπιστωτικού συστήματος Διευκολύνει την λήψη και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα