ΕΣΕΚΤ 5 η Συνεδρίαση 24 / 07 /2013. Τεχνική Υποδομή, Datacenter και Συστήματα ΕΚΤ. Click to edit Master title style

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΕΚΤ 5 η Συνεδρίαση 24 / 07 /2013. Τεχνική Υποδομή, Datacenter και Συστήματα ΕΚΤ. Click to edit Master title style 25.02.2015"

Transcript

1 Τεχνική Υποδομή, Datacenter και Συστήματα ΕΚΤ Παρουσίαση: Δρ. Π.Σταθόπουλος

2 Ρόλος Συστημάτων Αρχιτεκτονική, διαχείριση και υποστήριξη: o Φυσικών Υποδομών και Datacenter EKT o Εικονικοποιημένες υποδομές και middleware/application servers o Δίκτυο κορμού (ΕΚΤ και ΕΙΕ) και πρόσβασης (ΕΚΤ) o Διαδικτυακές Υπηρεσίες ΕΚΤ (Α Επίπεδο) Παρακολούθηση και διαχείριση: o Γνώση διαμόρφωσης και ικανότητα χειρισμού συνόλου υπηρεσιών που δίνονται από τις υποδομές του ΕΚΤ o Εξασφάλιση διαθεσιμότητας, ασφάλειας δεδομένων o Παρακολούθηση και υποστήριξη καλής λειτουργίας o Υποστήριξη πλατφόρμας staging ανάπτυξης

3 Έργα e-υποδομών ΕΠΣΕΤ ΚΔ «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας / Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες: Πλατφόρμα Διαχείρισης Ανοικτών Δεδομένων ( SaaS ), «Προδιαγραφές και Χαρακτηριστικά Διαλειτουργικότητας για Ανοικτό Ψηφιακό Περιεχόμενο»

4 Περιβάλλον Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Εφαρμογές Λογισμικό Υποδομής (Middleware) Virtualisation και Cloud Φυσικές Υποδομές και Datacenter

5 Πεδίο Εφαρμογής Αριθμητική κλίμακα: o 167+ δικτυακοί τόποι o 3.2Μ επισκέψεις και 67Μ σελίδες (2014) o Πολλαπλές εφαρμογές και λογισμικό υποδομής (>60) o >6Μ σελίδες περιεχόμενου o 219 εξυπηρετητές Διάθεση του συνόλου των προαναφερόμενων υπηρεσιών: o Με προβλέψιμη αξιοπιστία και ασφάλεια Και με βάση μακροπρόθεσμους περιορισμούς σε ανθρώπινους/υλικούς πόρους o Με μικρό κόστος και υψηλή οργάνωση o Με ευελιξία

6 Ιστορικό υποδομής 2006: proprietary Unix based, υπηρεσίες εξαρτώμενες από εξυπηρετητές, όχι σύστημα παρακολούθησης ή στατιστικών. Διαθεσιμότητα νέου x86 εξοπλισμού. 2007: o Μετάβαση σε Linux based υποδομή o Εισαγωγή ΕΛ/ΛΑΚ virtualization (XEN). Ανεξαρτησία από υποκείμενο εξοπλισμό 2008: o Εισαγωγή monitoring συστημάτων o Νέα υποδομή virtualization o Μελέτες και κανονισμός ασφαλείας 2009: Green IT και εργαλειά παρακολούθησης/εκτίμησης ενεργειακής κατανάλωσης 2012: Datacenter upgrade Scale Out υποδομές για υποστήριξη ΕΠΣΕΤ Εισαγωγή DevOps, ΙΤ Configuration Management/Orchestration. CMDB Hybrid Cloud

7 Τα μέσα Datacenter Eμβαδό >100 τ.μ., 550ΚVA μέγιστη ισχύς, Green IT: Cold Isle Containment, PUE monitoring Εργαλεία παρακολούθηση, καταγραφής και βελτίωσης κατανάλωσης ενέργειας Πλατφόρμα εκτέλεσης εικονικών μηχανών 219 εξυπηρετητές, 176εικονικοί (117 σε πλατφόρμα) ΕΚΤ με το μικρότερο οικονομικό & περιβαλλοντικό κόστος Φυσικές Υποδομές 43 φυσικοί εξυπηρετητές υψηλών επιδόσεων, 4 συστήματα αποθήκευσης τύπου Storage Area Network (113TB Raw) 1 συστοιχία Cloud Storage μέσω από ΕΛ/ΛΑΚ (18TB) Αυτοματοποιημένες βιβλιοθήκες λήψης αντιγράφων ασφαλείας, χωρητικότητας >120TB Σύστημα ελέγχου, παρακολούθησης & διαχείρισης Παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο 249 devices για 2594 παραμέτρους επίδοσης και λειτουργίας, με δυνατότητες ειδοποίησης και αντίδρασης 24/7/365 Σύστημα συλλογής, επεξεργασίας στατιστικών χρήσης Συστοιχίες συστημάτων σε υψηλή διαθεσιμότητα/κλιμάκωση Συστοιχίες εξυπηρετητών Β.Δ/εφαρμογών/web, κ.α. ΕΛ/ΛΑΚ Αυτοματοποιημένη μαζική παράλληλη επεξεργασία ψηφιακών αρχείων, Συστοιχίες επιτάχυνσης εφαρμογών Διαδικασίες ανάπτυξης και λειτουργιάς Καταγραφή συνεργασίας/αιτημάτων μέσω issue tracking, staging περιβάλλον για παραγωγική διάθεση, Code Repositories

8 Αρχές και Διεθνές Περιβάλλον Καλές Πρακτικές: IT Infrastructure Library (ITIL) πρακτικές για διαχείριση υποδομών Ασφάλεια: πρότυπο ISO 27K Ενσωμάτωση ευελιξίας και τελευταίων τάσεων: DevOps και Cloud Computing

9 Συστήματα Monitoring ΕΛ/ΛΑΚ: Nagios, Centreon, Graphite o Ενσωματώνει custom made scripts και λειτουργίες Παρακολούθηση καλής λειτουργιάς υποδομής και ειδοποίησης o 231 συσκευές για 2395 παραμέτρους o 3 διαφορετικά σημεία δειγματοληψίας Καταγραφή και οπτικοποίηση time series παραμέτρων λειτουργίας o Εκατοντάδες παράμετροι o Ενσωματώνει από θερμοκρασία Datacenter εώς PhD PDF downloads Επεξεργασία στατιστικών πρόσβασης web o Δεκάδες εκατομμύρια hits/έτος Real time Dashboard κρίσιμοι παράμετροι EKT Virtual Infrastructure Green Meter: Ενεργειακή κατανάλωση και κόστος

10 & καταγραφής

11 Επεξεργασία στατιστικών

12 Λήψη Αντιγράφων Ασφαλείας Καθημερινή λήψη αντιγράφων ασφαλείας από production συστήματα και σε μικρότερη συχνότητα από development συστήματα Δύο συστήματα backup, 1 Proprietary Tape based και 1 ΕΛ/ΛΑΚ HDD based για συστήματα ανάπτυξης δοκιμών o Μεγάλος όγκος δεδομένων, επομένως γίνεται σε Tape Library o Όλες οι αλλαγές καταγράφονται και είναι διαθέσιμες ακόμα και σε περίπτωση αστοχίας ή λάθους

13 Άλλα συστήματα διαχείρισης Εκτίμηση ενεργειακού κόστους ΕΚΤ και μηνιαία αναφορά του Dashboards για γρήγορη αποσφαλμάτωση και κατανόηση επίδοσης πληροφοριακών πόρων Σύστημα page by page reading και μετατροπών Jdistiller Επεξεργασία εξειδικευμένων στατιστικών, π.χ. PDF downloads Σύστημα διαχείρισης δικτυακών συσκευών (Observium) και συλλογής αρχείων διαμόρφωσης τους (Rancid), κ.α.

14 Διαδικασίες, separation of concerns ΕΣΕΚΤ & staging Αυστηρή εφαρμογή διαδικασιών εγκατάστασης και διάθεσης ως Παραγωγικών Υπηρεσιών Staging, πανομοιότυπα περιβάλλοντα, Ανάπτυξης, Δοκιμών και Παραγωγής Εξασφαλίζεται διαδικασία εγκατάστασης ανεξάρτητη από πρόσωπα Αντίστοιχα τεκμηριωνονται ανεξάρτητα από πρόσωπα θέματα/προβλήματα λειτουργίας και εγκατάστασης o Διαχωρίζονται οι εκδόσεις λογισμικού o Διαχωρίζονται οι ρόλοι: Ο χείριστής δεν μπορεί να είναι developer, και ο developer administrator Separation of concerns o Δεν συγχέονται διαδικασίες ανάπτυξης/δοκιμών και διάθεσης υπηρεσιών, οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα downtimes +

15 DevOps εργαλεία για αυτοματοποίηση SaaS πλατφόρμας Σε συνδυασμό με προαναφερθέντα εργαλεία διαμόρφωσης επιτυγχάνουν: o Αυτοματοποίηση διαμόρφωσης και ενιαία διαμόρφωση για δεκάδες μηχανήματα o Μαζική αυτοματοποίηση εντολών και επαναλαμβανομένων σεναρίων σε πολλαπλούς εξυπηρετητές o Ελαχιστοποίηση ανθρώπινων λαθών Εργαλεία για δυναμικά dashboards Εργαλείο για καταγραφή πληροφοριακών πόρων ΕΚΤ και μεταξύ τους συσχετίσεων

16 Configuration & Orchestration ΕΣΕΚΤ Automation Configuration Management: Puppet o Άυτοματοποιεί και ενοποιεί σε ένα σημείο κοινή διαμόρφωση δεκάδων εξυπηρετητών o Πολύ γρήγορη δυνατότητα νέου server ανεξάρτητα από πλατφόρμα Cloud ή virtualization Orchestration: Rundeck o Orchestration automation o Αυτοματοποεί την διάθεση και την ανανέωση των εφαρμογών o Μπορεί να δοθεί και στους developers για την εκτέλεση εντολών με προβλέψιμο, ασφαλή και με logging τρόπο

17 Σύστημα Καταγραφής Στοιχείων και ΕΣΕΚΤ Σχέσεων Πληροφοριακών Πόρων

18 Disaster Recovery Η δυνατότητα ανάνηψης του οργανισμού από «καταστροφή»: o Ανάνηψη: η συνέχιση παροχής των υπηρεσιών του οργανισμού ακόμα και σε περίπτωση προβλήματος του κυρίου site o Αφορά όχι μόνο δεδομένα αλλά την ολοκληρωμένη υπηρεσία Προϋποθέσεις: o Συνεχές data replication των υπηρεσιών που προστατεύονται σε απομακρυσμένο site o Την ύπαρξη εξοπλισμού ώστε σε περίπτωση καταστροφής να μπορεί να γίνει έναρξη των υπηρεσιών στο απομακρυσμένο site o Την ύπαρξη διαδικασιών και πολιτικών ώστε να αναγνωρισθεί η καταστροφή, να εκκινηθεί η διαδικασία να παρασχεθούν οι υπηρεσίες στο απομακρυσμένο site και τέλος να γίνει και η επιστροφή στο κύριο site

19 Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Το αντίστοιχο του Disaster Recovery Site Data Replication για το σύνολο της Πρόσκλησης 31 Πρώτο βήμα για «bit wise preservation» ψηφιακού υλικού πρόσκλησης 31 Υπο υλοποίηση: o Η συλλογή γίνεται μέσω του harvester ήδη o Πακετάρισμα σε υπηρεσία σε εξέλιξη o Διαχειριστικά εργαλεία υπηρεσίας επίσης σε εξέλιξη Πιθανά μεγάλος όγκος δεδομένων o Ενίσχυση αποθηκευτικού χώρου ΕΚΤ μακράς αποθήκευσης με εξοπλισμό Long Term File System (LTFS) Tape Library

20 Κύριες επιλογές Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ: Ευελιξία, χωρίς κόστος αδειοδότησης, Εσωτερική τεχνογνωσια, μεγάλη κλιμάκωση σε νέες υπηρεσίες Εφαρμογή τεχνολογιών virtualisation και Hybrid Cloud: Βελτιστοποίηση και ανεξαρτησία από φυσικές υποδομές Μικρότερο κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας Εφαρμογή πράσινης πληροφορικής (Green IT) Mακροπρόθεσμη βιωσιμότητας και χαμηλό περιβαλλοντικό κόστος Virtualisation και Datacenter Ευελιξία αλλά και έλεγχος στην διαχείριση Εργαλεία και πρακτικές IT Automation/Configuration Management

21 Τεχνολογικές Απαιτήσεις Υποδομή: Μεγάλη διάρκεια κύκλου ζωής δεδομένων/υπηρεσιών o Π.χ. Διδακτορικά, ΕΣΚΕΠ o Έμφαση σε πρότυπα, SOA και όχι μονολιθικές εφαρμογές. Τεχνολογίες αιχμής με έμφαση σε ελαχιστοποίηση TCO (Total Cost of Ownership), o Με διάδοση ή υπό διάδοση στην τοπική αγορά (μελλοντική υποστήριξη) o Όχι παροδικά trends o Έμφαση σε ελάχιστο TCO και όχι με έμφαση σε ελάχιστο Time to Market. Π.χ. μια startup μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα εξωτερικό κλειστό Proprietary Cloud PaaS (π.χ. για monitoring/messaging/κλπ), για γρήγορη ανάπτυξη. Όχι όμως μια κλιμακώσιμη υποδομή Διατήρηση και εμβάθυνση εσωτερικής τεχνογνωσίας σε core περιοχές αιχμής: π.χ. CRIS, scientific data, e-infrastructures

22 Hybrid Cloud Εσωτερική virtualization πλατφόρμα (2008) o Τεράστια οικονομία και ευελιξία o Επαναδιαμόρφωση πόρων on demand Εξωτερικό Public Iaas Cloud o Πρόσθετοι πόροι o Πλατφόρμα ανάπτυξης Hybrid Cloud: o Διαλειτουργικότητα εσωτερικού Virtualisation/IaaS Cloud με Public IaaS Cloud o Μεταφορά VMs μέσω IT Configuration Management! o Ανεξαρτησία από τοποθεσία εκτέλεσης VM

23 Scale Out συστοιχίες εξυπηρετητών Διαμόρφωση εξυπηρετητών Scale Out (οριζόντια κλιμάκωση) εξυπηρετητών ΕΛ/ΛΑΚ σε προηγμένες διαμορφώσεις o Βάσεις Δεδομένων o Εξυπηρετητές αναζήτησης o Εξυπηρετητές Επεξεργασίας/Μετατροπής Άρχείων

24 Εργα ΕΣΕΚΤ σε εξέλιξη Click to edit Master Υποέργο title style 9 ΕΠΣΕΤ- ΚΔ Υποέργο 9 «Υπολογιστικός εξοπλισμός» Κεντρικοί στόχοι: o Τη διάθεση σε παραγωγική βάση του συνόλου των υπηρεσιών και του περιεχομένου της πράξης ΕΠΣΕΤ-ΚΔ στην απαιτούμενη κλίμακα o Τη δημιουργία εφεδρικού site, Disaster Recovery/Business Continuity. Άξονες: 1. Συστήματα ψηφιοποίησης και υποστήριξης (περιφερειακός εξοπλισμός) 2. Συστήματα εικονικοποιημένων και scale out υποδομών (εξοπλισμός Κεντρικής Υποδομής Κύριο site) 3. Συστήματα υποστήριξης Disaster Recovery/Business Continuity (Εξοπλισμός Κεντρικής Υποδομής Εφεδρικό/Disaster Revovery site) 4. Συστημικό (έτοιμο/ τυποποιημένο) Λογισμικό Κεντρικής Υποδομής DR/BCP site φιλοξενείται σε Υπολογιστικό Κέντρο NOC Πανεπιστημίου Πατρών

25 Περιφερειακός εξοπλισμός Συστήματα ψηφιοποίησης και υποστήριξης (περιφερειακός εξοπλισμός) o Σαρωτής μεγάλων διαστάσεων Bookeye 4 v2 (x1) o Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή DSLR + τραπέζι αναπαραγωγής (x2) o Φορητός σαρωτής τριών διαστάσεων NextEngine 3D (x1) o Σύστημα παραγωγής/πρόσκτησης HD Live Video Streams (Newtek TRMS) και (2) HD professional Cameras (x1) o Σταθμοί εργασίας / laptop

26 Σύστημα Μετάδοσης Ροών Video σε ΕΣΕΚΤ High Definition

27 Συστήματα εικονικοποιημένων και ΕΣΕΚΤ scale out υποδομών 1. Κυρίοι Εξυπηρετητές εικονικών μηχανών, 6x IBM x3630 M4 2. Συστοιχία δικτύου αποθήκευσης κυρίου Site IBM Storwise V7000 x1 και IBM SAN24B-5 switches x2 3. Σύστημα Core Δικτύου Δεδομένων 10GE (2 x IBM G8264 switches, 4 x IBM G8052) 4. Εξυπηρετητές scale out (Cloud commodity based storage, scale out DB-App servers), 6x IBM x3630 M4 5. Υπηρεσίες: Εγκατάσταση και μετάπτωση λογισμικού και δεδομένων στα 1,2 από την παρούσα εγκατάσταση VΜware Virtual Infrastructure (6ΧSun X4150 servers, 1XHDS SAN)

28 C I S C O SYST RPS MODE MASTER STAT DUPLX SPEED STACK 1X 2X SYST 7 RPS MASTR STAT DUPLX SPEED STACK MODE X 12X 13X 14X X 2X MODE X 15X 16X MODE MODE 18X MODE SYST RPS MASTR STAT DUPLX SPEED SYST RPS MASTR STAT DUPLX SPEED MODE SYST RPS MASTR STAT DUPLX SPEED SYST RPS MASTR STAT DUPLX SPEED 22 SYST RPS MASTR STAT DUPLX SPEED 1X 2X 1X 2X 1X 2X 1X 2X X 2X 23X 24X 25X 26X X 12X X 31X 32X X X 12X 11X 12X 13X 14X 13X 14X X 12X 13X 14X 13X 14X 34 11X 12X 13X 14X X 36X 37X 38X POWER STATUS ACTIVE VPN FLASH X 24X 23X 24X 43 23X 24X 44 25X 26X Catalyst 3750-E Series-48 25X 26X 25X 26X 47X 48X X 24X 25X 26X 23X 24X 25X 26X 48 47X 48X CISCO ASA X2-1 X Catalyst 3750 SERIES SERIES CISCO ASA 5540 SERIES Adaptive Security Appliance Adaptive Security Appliance X 36X 35X 36X 37X 38X 37X 38X X 36X 35X 36X 37X 38X 37X 38X X 36X 37X 38X C I S C O SYST RPS MODE X 48X 47X 48X MASTER STAT DUPLX SPEED STACK X 48X 47X 48X 47X 48X 1X 2X 1 2 Catalyst 2960 SERIES 3 4 Catalyst 2960 SERIES 1 2 Catalyst 2960 SERIES Catalyst 2960 SERIES 1 2 Catalyst 2960 SERIES X 12X 13X 14X SYST RPS MASTR STAT DUPLX SPEED STACK MODE X 2X X 24X 25X 26X 25 15X 16X X 18X X 36X 37X 38X 37 POWER STATUS ACTIVE VPN FLASH 31X 32X X 34X Catalyst 3750-E Series X 48X 49 X2-1 X X 48X Catalyst 3750 SERIES SYST RPS MASTR STAT DUPLX SPEED STACK MODE SYST RPS MASTR STAT DUPLX SPEED STACK MODE SYST RPS MASTR STAT DUPLX SPEED STACK MODE SYST RPS MASTR STAT DUPLX SPEED STACK MODE X 2X X 2X X 2X X 2X X 15X 16X 15X 16X 18X X 15X 16X 18X X 15X 16X 18X X 18X X 31X 32X X 31X 32X 34X X 31X 32X 34X X 31X 32X 34X 34X X 48X 47X 48X 47X 48X 47X 48X Catalyst 3750 SERIES Catalyst 3750 SERIES Catalyst 3750 SERIES Catalyst 3750 SERIES ΕΣΕΚΤ Αρχιτεκτονική Δικτύου 10/1GE GRNET GRNET Primary Link GRNET Backup Link Network Edge L3-EDGE-RPM - Primary Edge Router L3-EDGE-SEC - Backup Edge Router Cisco 3750E Cisco 3750E Network Core UTP ASA-PRM- Primary Firewall ASA5550 Inside Outside Layer 3 Routing/Firewalling for Datacenter Networks UTP ASA-SEC - Secondary Firewall Outside ASA5550 Inside UTP /// L2-DC-ACCESS Access Network (Datacenter) Layer 2 Datacenter Swithing 1000Base-SX 1000Base-SX UTP /// Stacked 4XCisco 3750G L3-CORE-PRM - Primary L3 Switch (internal networks) Cisco 3750G L3-CORE-SEC - Secondary L3 Switch(internal networks) Cisco 3750G 3750G-SEC-YPOGEIO ( ) Access Network (Users) Cisco 2960 L2-ACCESS Internal Users

29 Συστήματα υποστήριξης Disaster ΕΣΕΚΤ Recovery/Business Continuity (1) Υλοποίηση σε Παν. Πάτρας. Συγχρονισμός πάνω από 1Gbps IP και VΜware Virtual Infrastructure. Σημαντικά μειωμένος φόρτος διαχείρισης λόγω Vmware replication. RTO εως 15min. Απαιτεί δέσμευση ανθρώπινων πόρων α) σωστή και up to date διαμόρφωση replication και σε υπηρεσίες πέρα από VMs β) δοκιμές μετάβασης γ) μετάβαση στο Cold Disaster Recovery Site o Μόνο από εσωτερικό προσωπικό (εξαρτάται απόλυτα από διάρθρωση συστήματος)

30 Συστήματα υποστήριξης Disaster ΕΣΕΚΤ Recovery/Business Continuity (2) 1. Εξυπηρετητές εικονικών μηχανών Εφεδρικού Site, 3x IBM x3630 M4 2. Συστοιχία δικτύου αποθήκευσης κυρίου Site IBM Storwise V3700 x1 και IBM SAN24B-5 switches x2 3. Δίκτυο Δεδομένων Εφεδρικού Site 1GE (2 x IBM G8052 switches ) 4. Racks και UPS εφεδρικού site (x2) To εφεδρικό site ανάλογα με ανάγκες έχει δυνατότητες επιπλέον επέκτασης σε υποδομές.

31 Ευκαιρίες Click to και edit Master δυνατότητες title style που ΕΣΕΚΤ δίνονται Κορυφαία Ασφάλεια σε επίπεδο Πληροφοριακών Συστημάτων (Disaster Recovery) Δυνατότητα για χειρισμό/φιλοξενία επιπρόσθετου αριθμού εφαρμογών/αποθετηρίων/ηλεκτρονικών εκδόσεων o Προηγούμενη αναβάθμιση το 2008 (ΕΠΣΕΤ-Γ Φάση) Ανανέωση εξοπλισμού ψηφιοποίσης o Ταχύτερα, σε υψηλότερη ποιότητα για επιλεγμένο υλικό o Δύο ταυτόχρονες μεταδόσεις Video Streaming o Κινητός σταθμός φωτογράφησης/ψηφιοποίησης o 3D scanning Σταθερότερη λειτουργία File Server και Disaster Recovery και σε εσωτερικά αρχεία

32 Υποέργο 3 SaaS 1ος άξονας «Οριζόντια υποστηρικτικά εργαλεία για διαχείριση υπηρεσιών και ασφάλειας» o Άξονας 1: Επαύξηση υποδομών: Ενίσχυση σε εξοπλισμό scale out για υποστήριξη υπηρεσιών SaaS σε συνδυασμό με με υποδομή ΕΠΣΕΤ L2 μεταγωγείς για διασύνδεση servers και εξοπλισμός ασφάλειας δικτύου (firewalls) Υποδομές για αρχειακή ασφαλή διαφύλαξης δεδομένων (LTO6/LTFS) Enterprise Backup S/W και HW Backup Deduplication devices Προσφέρει επιπρόσθετα hardware resources στο ΕΚΤ για παροχή υπηρεσιών Προσφέρει ασφάλεια δεδομένων στο επίπεδο του Backup με την προμήθεια νέου συστήματος που καλύπτει αυξημένες ανάγκες (ιδιαίτερα κρίσιμο) Ενισχύει ασφάλεια δικτύου ΕΚΤ Προσφέρει μαζικό χώρο αποθήκευσης (>500ΤΒ) με ανοικτά πρότυπα (LTFS) για αρχειακά δεδομένα και χαμηλό ενεργειακό κόστος

33 Υποέργο 3 SaaS 2 ος Αξονας «Οριζόντια υποστηρικτικά εργαλεία για διαχείριση υπηρεσιών και ασφάλειας» o Άξονας 2: Εισαγωγή εννοιών και εργαλείων ITIL και Service Management Περιλαμβάνει IT Service Management Tools και εκπαιδεύσεις Προσφέρει εργαλεία, εκπαίδευση και μελέτες ώστε να εισαχθούν μέθοδοι IT Service Management στον οργανισμό Δίνει εργαλεία και πόρους για αναδιοργάνωση διαδικασιών ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας και σε επίπεδο υπηρεσιών Εξειδικευμένη εφαρμογή διαχείρισης πληροφοριακών πόρων, σε διασύνδεση με τα υπάρχοντα συστήματα ΕΚΤ

34 Υποέργο 3 SaaS 3 ος Άξονας «Οριζόντια υποστηρικτικά εργαλεία για διαχείριση υπηρεσιών και ασφάλειας» o Άξονας 3: Υπηρεσίες ασφάλειας για τις 7 προαναφερόμενες υπηρεσίες SaaS της Πράξης. Security Auditing Consulting σε επίπεδο αποτίμησης ευπαθειών/επικυνδυνότητας/πολιτικές ασφαλείας Διαδικασίες, μέθοδοι και αποτίμηση ασφαλείας για υπηρεσίες SaaS Επικαιροποίηση κανονισμού λειτουργίας και ασφαλείας φορέα Εκπαιδεύσεις ασφάλειας για προσωπικό οργανισμού

35 Datacenter EKT Υψηλό επίπεδο διαθεσιμότητας, ασφάλειας και ενεργειακής απόδοσης Ηλεκτρολογική υποδομή Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (500KVA) και προηγμένοι αυτοματισμοί Σύστημα προστασίας και αδιάλειπτης λειτουργίας Ηλεκτρικοί πίνακες και καλωδιώσεις «Εξυπνοι» μετρητές ενέργειας Βελτίωση του συνόλου της ηλεκτρολογικής υποδομής Green IT: Σύστημα διαχωρισμού θερμού και ψυχρού διαδρόμου για περιβαλλοντικά αποδοτική ψύξη (Cold Isle Containment) Θεωρία κλιματισμού Υλοποίηση Βελτιώσεις χώρου και επαύξηση υποδομών Βελτίωση πυραντοχής χώρου Προμήθεια ικριωμάτων Βελτίωση ψύξης UPS

36 5Green η Συνεδρίαση IT Παρακολούθηση ενέργειας Έξυπνοι μετρητές Εγκατάσταση μετρητών σε πολλαπλά σημεία Καταγραφή μεγάλου πλήθους στοιχείων Διαρκή απεικόνιση και καταγραφή PUE Διαθέσιμο ιστορικό και real time στο epset.gr

37 Cold Isle Containment PUE: 1.53 (21/7/2013) > 1.8 για πλειοψηφία εγκαταστάσεων, μικρότερο «καλύτερο»

38 Datacenter ΕΚΤ Datacenter «Επαύξηση επιπέδου ασφάλειας και διαθεσιμότητας φυσικών υποδομών του Υπολογιστικού Κέντρου ΕΚΤ «Προσέφερε πλήρες σύγχρονο Datacenter με δυνατότητα παροχής υπηρεσιών Datacenter Collocation

39 Ευχαριστώ!

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας/ Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες. Διαχειριστικός Έλεγχος Ιούλιος 2013 Αθήνα

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας/ Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες. Διαχειριστικός Έλεγχος Ιούλιος 2013 Αθήνα Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας/ Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες Διαχειριστικός Έλεγχος Ιούλιος 2013 Αθήνα Τεκμηρίωση & Διαχείριση Περιεχομένου & Δεδομένων Φιλοξενία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e ΥπΑΑΤ)» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΤΙΤΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Προφίλ Lancom

Εταιρικό Προφίλ Lancom Εταιρικό Προφίλ Η Lancom είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο πεδίο των IT υπηρεσιών data center, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες cloud computing και τηλεπικοινωνιών.

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: {Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη} Αναθέτουσα Αρχή: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.219.

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.219. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος», στο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδομένων»

στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδομένων» Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο «Εξοπλισμός αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικός και δικτυακός εξοπλισμός για το ενεργειακά σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 14: Cloud Computing Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ»

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» στο πλαίσιο του Υποέργου «Ψηφιακές εφαρμογές μεταδόσεων υψηλής ευκρίνειας και υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης υψηλής ανάλυσης» της Πράξης «Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Ανάπτυξη καινοτόμων δικτυακών εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης : 1.415.000,40 ( 1.150.406,83 + 23% ΦΠΑ 264.

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης : 1.415.000,40 ( 1.150.406,83 + 23% ΦΠΑ 264. Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υποδομής ψηφιακής επιστημονικής έρευνας, και οργάνωσης, διαχείρισης, επεξεργασίας και αποθήκευσης ψηφιακού υλικού» σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 21/02/2014, Δρ. Νίκος Χούσος Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση της ροής επιστημονικών και τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών

Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ michael.chalaris@glyfada.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση επέκταση δικτυακών υποδομών του ΥΠΕΞ και των Αρχών Εξωτερικού» Αναθέτουσα Αρχή: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ Α.Μ. Τ-227 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 2013 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 Η εξέλιξη του Cloud Computing 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Για την επιχείρησή σας ModernBiz Glossary 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. A Apache Hadoop: Ένα πλαίσιο λογισμικού ανοιχτού κώδικα που διευκολύνει και καθιστά αποδοτικότερη

Διαβάστε περισσότερα