ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. Συμπεριφορικό (άμεσης κατευθυνόμενης μάθησης) Βασίζεται στο σχήμα Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. Συμπεριφορικό (άμεσης κατευθυνόμενης μάθησης) Βασίζεται στο σχήμα Ε"

Transcript

1 ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ κ.σαλβαράς 1 Συμπεριφορικό (άμεσης κατευθυνόμενης μάθησης) Βασίζεται στο σχήμα Ε Α 1.Ενέργειες διδ/ας α.προσδιορίζουμε τι θα κάνουμε β.παρουσιάζουμε βήμα προς βήμα γ.χρησιμοποιούμε πολλά παραδείγματα δ.επαναλαμβάνουμε ε.ελέγχουμε με κλειστές ερωτήσεις στ.εξασκούμε ταυτόσημες ασκήσεις ζ.τι μάθαμε (τι είναι τα πράγματα Δηλωτική γνώση) 4 Γεμάτο κεφάλι 3 2 Άδειο 1 (τακτική μικρών βημάτων) κεφάλι 2.Αντίληψη για τη γνωστική δομή Συνύφανση γνωστικών τομέων ή μαθημάτων Κατατεμαχισμός διδακτέας ύλης σε μικρές ενότητες (με τη λογική ότι η μία προετοιμάζει την άλλη) Διάταξη ενοτήτων (γραμμική,εξακολουθητική) Έμφαση στη δηλωτική γνώση Συμπεριφορικοί διδακτικοί στόχοι(συγκεκριμένοι)-ανάλυση έργου Ανάλυση έργου,μαθησιακή ιεραρχία 3.Ποια είναι η επικοινωνία;πού στηρίζεται; Πομπός Μήνυμα αποδέκτες ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ άμεση διδ/α κώδικας ΜΑΘΗΤΕΣ ερωτήσεις κλειστές όχι διερευνητικές 1

2 Περισσότητα λόγου (πολλά λόγια ο εκπαιδευτικός) Κωδικοποίηση-Αποκωδικοποίηση (Κομματιάζει την ύλη και αποφεύγει τους διασπαστές) Χρησιμοποιεί τη θέση: Η γνώση μεταβιβάζεται. 2 4.Ποιος αξιολογεί; Έμφαση στο αποτέλεσμα,στο τι θα ξέρουν οι μαθητές στο τέλος της διδ/ας. Χρησιμοποιεί την αποδεικτική αξιολόγηση (συγκράτηση,αναγνώριση ) 5.Ποιος αντιλαμβάνεται τη μάθηση; Ως συσσωρευτική εξάσκηση 6.Σε ποιο επίπεδο κινείται; Ανάσυρση αναπαραγωγικής μνήμης 7.Πώς ερμηνεύει τα λάθη; Ως αποτέλεσμα απροσεξίας,σύγχυσης,επιπολαιότητας ΕΡΕΘΙΣΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Θετικές Αρνητικές Skinner Ο δάσκαλος επιδιώκει οι συνέπειες να είναι θετικές Συμπεριφορισμός δεκαετίας 50:Pavlov,Watson,Thordike (νόμος ευάρεστου αποτελέσματος) Μιλάμε για κολλάζ γνωστικών αντικειμένων που δε συνδέουν την ύλη. Ο συμπεριφορισμός θέλει συρραφές.να διακρίνουν, να εκτελέσουν, δεν ενδιαφέρεται για το ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ.Ο συμπεριφορισμός προετοιμάζει την κερκίδα,όχι τον πολίτη που σκέφτεται. Ο συμπεριφορισμός διατυπώνει κριτήρια επιτυχίας 90% και πάνω. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΥ Δέχεται τις γνωστικές διαδικασίες Δέχεται το φωναχτό-σιωπηρό λόγο (να σκέφτεται τις διαδικασίες που εφαρμόζει) Δέχεται την επίδειξη της γνώσης απ το δάσκαλο. Δεν κλείνει η διαδικασία με το τι μάθαμε,αλλά και πώς το μάθαμε. Φθίνουσα καθοδήγηση. Να μάθει ο μαθητής να εργάζεται με αυτοέλεγχο. 3 ΦΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ α)κατανόηση:να λέει ο μαθητής με δικά του λόγια. β)εκμάθηση:να μπορεί ο μαθητής να κάνει με ταχύτητα και ακρίβεια δηλ. να αναπτύξει δεξιότητες. γ)διατήρηση:αυτό που έμαθε ο μαθητής να το θυμάται,να το αναπαράγει,να το ανακυκλώνει. δ)διάκριση:αυτό που έμαθε ο μαθητής να το διακρίνει από άλλα όμοια ή παρόμοια. ε)γενίκευση:να εφαρμόζει αυτό που έμαθε σε νέες καταστάσεις με βοήθεια,με πιλότο,με καθρέφτη στ)προσαρμογή: Να εφαρμόζει αυτό που έμαθε σε νέες καταστάσεις με αλλαγές (δηλ.αντιστροφές,άλλους τρόπους,επεκτάσεις),χωρίς βοήθεια. Ο μαθητής έχει ανάγκη από το δάσκαλο για να λειτουργήσει ως πρότυπο για παρατήρηση και μίμηση,αλλά ο δάσκαλος του μαθαίνει και τα εργαλεία. Ορίζουμε επίπεδα κυριαρχίας,απλοποιούμε τη μάθηση.κάνε ότι έκανα στα όρια του αρχικού με αλλαγές. Θέση: Η γνώση μεταβιβάζεται. Προαπαιτούμενα Παραγωγή διδακτιού υλικού Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΗ: Στα γνωρίσματα της σκέψης των μαθητών Στα κυρίαρχα διδακτικά παραδείγματα Στις ταξινομίες διδακτικών στόχων,στην ανάλυση έργου και τη μαθησιακή εργασία 3

4 4 Στα είδη των ερωτήσεων: κλειστές-ανοιχτές, συγκλίνουσες-αποκλίνουσες, του αναπτυξιακού δομισμού Στους τρόπους οργάνωσης του περιεχομένου την ερεθιστικότητά του το είδος της γνώσης Στις στρατηγικές: Διδασκαλίας (φάσμα) Μάθησης Λεκτικής επικοινωνίας Χρήσης διδακτικών μέσων Στις λειτουργίες της αξιολόγησης τι; προκαταρκτική πού; Διαμορφωτική πόσο; Αποδεικτική τι; Παιδευτική πού; Προγνωστική 3.2 ΗΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ φυσικές βλάβες νοητική υστέρηση προβλήματα συμπεριφοράς ειδικές μαθησιακές δυσκολίες π.χ. Στόχος προγραμμάτων σπουδών :το γράμμα π 1 ος :Να γράφουν,να διαβάζουν,να αναλύουν,να συνθέτουν τη λέξη παπί (Δ),με τη χρήση της πολυαισθητηριακής μεθόδου (Σ),χωρίς να κάνουν λάθος (Κ) (Δ=δραστηριότητα,Σ=συνθήκη,Κ=κριτήριο) 2 ος Να διαβάζουν και να γράφουν συλλαβές με το σύμφωνο π και τα φωνήεντα ο,ι,ε,υ,α (Δ),με τη χρήση καρτελών (Σ), χωρίς να κάνουν λάθος (Κ) 3 ος Να διακρίνουν το Π σε λέξεις που το έχουν στην ίδια συλλαβή π.χ. πόδι (Δ),με τη χρήση καταλόγου λέξεων (Σ),χωρίς να κάνουν λάθος (Κ) 4 ος Να διακρίνουν το Π σε λέξεις που το έχουν σε οποιαδήποτε συλλαβή (Δ),με τη χρήση καταλόγου λέξεων (Σ),χωρίς να κάνουν λάθος (Κ) 4

5 5 ος Να διαβάζουν λέξεις με κεφαλαία και μικρά γράμματα που έχουν το Π (Δ),σε οποιαδήποτε συλλαβή (Σ),χωρίς να κάνουν λάθος (Κ) 5 6 ος Να γράφουν,να διαβάζουν και να αποδίδουν το νόημα των λέξεων που αρχίζουν από Π (Δ),με τη χρήση καταλόγου λέξεων,ουσιαστικών,ρημάτων,επιρρημάτων (Σ),απαντώντας σωστά στις 9 από τις 10 περιπτώσεις Κριτήριο κυριαρχίας 90% 7 ος Να διαβάζουνκαι να γράφουν προτάσεις με δυο τρεις λέξεις που αρχίζουν από Π (Δ),με τη χρήση καταλόγου λέξεων (Σ), απαντώντας σωστά στις 8 απ τις 10 Κριτήριο κυριαρχίας 80% Ο νέος συμπεριφορισμός βάζει: Χ στον παλιό συμπεριφορισμό Ε-Α σε περιορισμό την άμεση ανατροφοδότηση φωναχτό-σιωπηρό λόγο ασκήσεις με ομάδα (αυτορρύθμιση,αυτοέλεγχο,μεταγνώση,παίρνει από Vygotsky την επίδειξη και την μάθηση με μίμηση και παρατήρηση προτύπου Bandura Ό,τι κάνουμε πρέπει να το εντάσσουμε στο ΟΛΟ. ΔΟΜΗΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ. Κριτική σκέψη:κρίνω σημαίνει λογικά εξετάζω και οργανώνω και τίποτα άλλο. 1.Ενέργειες διδασκαλίας Πώς; Για ποιο σκοπό; ) ( Οι μαθητές επισημαίνουν το θέμα διερεύνησης Γιατί; 2.Καταφεύγουν στις πηγές μάθησης ( κείμενα κτλ. )Διαβάζουν (οπτική κωδικοποίηση),υπογραμμίζουν (τοπογραφική κωδικοποίηση) 3.Λένε πού το λέει και πώς το λέει; (λεκτική κωδικοποίηση για τις ανάγκες της βραχύχρονης μνήμης) 4.Διακρίνουν γνωρίσματα,ομαδοποιούν,προσδιορίζουν λεκτικά,καταλήγουν σε συμπεράσματα,επεξηγούν το πώς; και το γιατί; αναφέρουν παραδείγματα,διοργανώνουν με μοντέλα αναπαράστασης 5.Αναφέρονται στη διαδικασία (Ζητούμε να μας διοργανώσουν αυτά που έμαθαν σχηματικά 5

6 6 Αισθητηριακή Βραχυπρόθεσμη Μακροπρόθεσμη καταγραφή Μνήμη Μνήμη Οπτικοακουστική Τοπογραφική-Λεκτική Σημασιολογική-συμβολική κωδικοποίηση κωδικοποίηση κωδικοποίηση και test πάνω στη διαδικασία ανάσυρση-κριτική 2.Αντίληψη για τη γνωστική δομή -Δόμηση μαθημάτων κατά κλάδους -Χωρισμός σε ενότητες με δομή (ολότητα) πίσω απ αυτό που κάναμε να υπάρχει δομή -Διάταξη σπειροειδής -Διαπραγμάτωση με διαισθητικό και αναλυτικό τρόπο σκέψης -Αρτιότερο επίτευγμα το επιχείρημα (αναγκάζεις το μαθητή να δίνει βάρος στον επεξηγηματικό λόγο) -Εργάζεται με την πρόταση -Πολυαισθητηριακή δόμηση,πολλαπλή κωδικοποίηση -Δόμηση εσωτερικού λόγου (λεκτική αυτοκαθοδήγηση) θέλω το μαθητή να σκέφτεται (το δόμημα-το ενέργημα) 3.Πού στηρίζεται; δάσκαλος μαθητές Διερευνούν τον κώδικα Ανακαλύπτουν και διοργανώνουν τις σχέσεις του.έχουμε περάσει στην εποχή της σημειολογίας. Η θέση: «Η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ» 4.Πώς αξιολογεί -Έμφαση στη διαδικασία -Χρησιμοποιεί τη διαμορφωτική αξιολόγηση (είναι συμβόλαιο μεταξύ δασκάλου-μαθητή) -Η διαμορφωτική αξιολόγηση με τη διδ/ία πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι. 6

7 5.Πώς αντιλαμβάνεται τη μάθηση -Ως επανακάλυψη των γνώσεων μέσω διερευνητικών διαδικασιών λογικής δόμησης. 7 6.Σε ποιο επίπεδο κινείται -Επεξηγηματικής και διερευνητικής κατανόησης (να δίνει απαντήσεις στο πώς; και στο γιατί;) δεύτερο επίπεδο Τα παιδιά τα φέρνουμε στο σχολείο για να συνειδητοποιήσουν τις αρχές που κρύβονται. 7.Πώς ερμηνεύει τα λάθη -Ως παρουσίαση γνωστικών κενών που οφείλονται σε ατελή κωδικοποίηση. (Βruner πραξιακό,συμβολικό,εικονιστικό τρόπο) Δεν μπορείς να έχεις σπειροειδή αντίληψη για τη διδ/ία και να ακολουθείς την τακτική των μικρών βημάτων. Στην τάξη πρέπει να βασιλεύει ο τεκμηριωμένος-επεξηγηματικός λόγος. Η έννοια του χρόνου για τα παιδιά ωριμάζει στα 14 χρόνια. Γεωγραφία Πού; Ιστορία Πότε; κοντράνονται Ιστορία Κοινωνική και πολιτική Αγωγή π.χ. (Μελέτη Περιβάλλοντος) 1 η Ενότητα Δάσκ:Πού ζουν οι άνθρωποι; Μαθ.:Σε χωριά και πόλεις. Δ.:Γιατί; Μαθ.:-α.Ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον β. γ δ.. ε *Θέλουμε ο λόγος των μαθητών να είναι πολλαπλός και συνεχής. 2 η Ενότητα Δάσκ.:Ποιες ανάγκες ικανοποιούν; Μαθητές -μόρφωση -άθληση 7

8 -τροφή -ψυχαγωγία -υγεία Ζητάμε απ τους μαθητές να μας βρουν εικόνες που μας τα λέει το βιβλίο. 8 ανάγκες έργα και υπηρεσίες 3 η Ενότητα Τι μάθαμε χτες και προχτές; (Με δυο προτάσεις) Καλούμε τα παιδιά να σκεφτούν,να ανοίξουν την απλή πρόταση και να την κάνουν παράγραφο. Στο τέλος: Πρόταση κατακλείδα.(δύναμη του λόγου) ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ-ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ Ο μαθητής δουλεύει με τις καταφάσεις (μια γνώση που ξέρει από παλιά) στη σκέψη του. 1.Ενέργειες διδασκαλίας α.προσδιορίζεται το πρόβλημα β.εκμεταλλευόμαστε την προηγούμενη γνώση για την πρόταση σχεδίου ενεργειών και υπολογισμό αποτελεσμάτων γ.τίθεται το σχέδιο σε εφαρμογή δ.δημιουργία κοινωνικογνωστικής σύγκρουσης ε.γίνονται αντιστοιχίσεις στ.αναφαίνονται οι μετασχηματισμοί ζ.συσχετίζονται τα μοντέλα γνώσης η.ελέγχεται η γνωστική υπέρβαση ανάσυρση παραγωγική Μοντέλο εξισορρόπησης -Διαθεματική δόμηση της διδακτέας ύλης -Χωρισμός σε ενότητες με δομή (ολότητα,μετασχηματισμός,αυτορρύθμιση) -Διάταξη ενοτήτων σπειροειδής 8

9 -Έμφαση(δίνει έμφαση στο γραπτό λόγο) στη γενετική γνώση(μετασχηματισμούς). -Εργάζεται με την παράγραφο (πώς γίνονται τα πράγματα) -Καθιερώνει ανακυκλωτικά σχήματα διδασκαλίας -Δόμηση γνώσης με την ενδοσκοπική ανάκληση και με τις μεταγνωστικές δεξιότητες Βιωματικός δομισμός-αντρέας Δημητρίου Πίστευε ότι ο άνθρωπος έχει μία και αδιαίρετη δομή που υποδιαιρείται σε δομές (ποιοτική,ποσοτική,συσχετική,χωροχρονική κτλ.) 3.Πού στηρίζεται 9 Δάσκαλος Μαθητής αναδιοργανώνουν σχέσεις γνωστών μηνυμάτων παράγουν νέα κάνοντας ανακωδικοποίηση Παιδευτική αξιολόγηση:βοηθά το μαθητή να αναγνωρίσει και να διευθετήσει τα λάθη του. Θέση: Η γνώση οικοδομείται 4.Πώς αξιολογεί Έμφαση στο μετασχηματισμό για την ανάδειξη ανώτερων γνωστικών δομών Παιδευτική αξιολόγηση 5.Πώς αντιλαμβάνεται τη μάθηση Ως κατασκευή γνώσεων με αναγωγή απ την κατώτερη δομή στην ανώτερη 6.Σε ποιο επίπεδο κινείται παραγωγής γνώσεων 9

10 7.Πώς ερμηνεύει τα λάθη Ως ανεπαρκείς ή λαθεμένους μετασχηματισμούς προηγούμενων γνώσεων Συμπληρωματικές έννοιες Κονστρουκτιβισμός:είναι η αναγωγή απ την κατώτερη γνώση στην ανώτερη,απ την εμπειρική γνώση στη λογικομαθηματική. Η διδασκαλία μας έχει ανακυκλωτικό χαρακτήρα,τα μαθήματα είναι το ένα πάνω στο άλλο (ανακυκλωτικά) Ελέγχεται η γνωστική υπέρβαση Ο μαθητής να δουλέψει με αυτοέλεγχο,να πάρει ο μαθητής ένα πρόβλημα πολλαπλασιασμού και να κάνει ένα ή περισσότερα διαίρεσης και αντίστροφα. -ολότητα -ένταξη σχέσεων σε ομάδες -αυτορρύθμιση επιστημολογία της διδακτικής -αναδιοργάνωση Το πώς αλλιώς οδηγεί στην αναδιοργάνωση που υπάρχει. Συνδυαστικότητα:Ο μαθητής φτάνει σ ένα είδος παιδικής σοφίας δηλ. τον άλλο τρόπο,γιατί διαφορετικά οι μαθητές έχουν μείνει μονόφθαλμοι. Μέσα στο συγχρονικό παρόν υπάρχει ένα συγχρονικό παρελθόν και ένα συγχρονικό μέλλον. Αυτό που ζητάμε απ τα παιδιά είναι η εναντίωση, ο μαθητής νιώθει ένα τράνταγμα. Χωρίς το μετασχηματισμό δεν έχω γνώση,γιατί ο μετασχηματισμός είναι η πηγή της γνώσης. Οι δάσκαλοι ασκούνται στο χειρισμό της αντιστοίχισης «ένα προς ένα» Ένα στοιχείο πρέπει να παραμείνει σταθερό «αναλλοίωτο»,δηλ. οι μετασχηματισμοί έχουν και μία σταθερότητα (που είναι το κλειδί για τους μετασχηματισμούς) Επεκτάσεις: Δηλαδή πότε άλλοτε είδαμε κάτι όμοιο ή παρόμοιο (κάνει συνδέσεις) Τι άλλο έχουμε να πούμε τώρα; (ανοίγει τη δομή της γνώσης) Πηγαίνει η σκέψη «βήμα βήμα» και κάνει «συμπλεκτικότητα» (σύνθεση) Η συμπλεκτικότητα πάντοτε μας δίνει την ολότητα.να παρουσιαστεί το όλο σε σχέση με τις ομάδες. Πρώτος βασικός μετασχηματισμός είναι η αντιστρεψιμότητα και συνδυάζεται με τη θέση-αντίθεση.οδηγείται στην ισορρόπηση των δομών. ΚΥΡΙΑΡΧΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η διαδικασία της μάθησης στη γλωσσική διδασκαλία διαρθρώνεται με διάφορους τρόπους. Οι τρόποι αυτοί είναι συνάρτηση των αντίληψεών μας για -τη μάθηση -τη γνωστική δομή - τη διδακτική εργασία τη λεκτική επικοινωνία την απόδοση των μαθητών Οργανωτικές αρχές -την αξιολόγηση 10 10

11 του διδακτικού γίγνεσθαι: -το χειρισμό των λαθών -την παρακίνηση των μαθητών κ.ά. 11 Διαμορφώνονται δύο κυρίαρχα διδακτικά παραδείγματα προσεγγίσεων στη γλωσσική διδασκαλία: το συμπεριφοριστικό το γνωστικό Θα παρουσιαστούν ως κατασκευές από αντιλήψεις με υπόσταση ως εργαλειακή γνώση χρήσιμη για τη γλωσσική διδασκαλία οι αντιλήψεις είναι ριζικά διαμορφωμένες είναι αναπαραστάσεις που έχουμε μέσα μας. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Αντιλήψεις για.μάθηση Η γνώση αποκτιέται με την εξάσκηση με βάση το σχήμα: συσσωρευτική Ε Α + εξωτερικές τονώσεις-άμεσες ανατροφοδότηση.γνωστική δομή Οι τομείς του γλωσσικού μαθήματος διδάσκονται -ανάγνωση -γραμματική -σύνταξη απομονωμένοι ο ή συνυφαίνονται μέσω -ορθογραφία ένας απ τον άλλον ενός κειμένου σε -λεξιλόγιο μικρές ενότητες -γραπτή έκφραση γραμμικά ή με κάποια διαδοχή του τύπου είσοδος-έξοδος 11

12 Προσπαθεί με συγκεντρώσεις των περιπτώσεων να συγκροτήσει γλωσσικά σύνολα (φράσεις,προτάσεις-μοντέλα) *λογοτεχνικού τύπου Χωρίς να λαμβάνει υπόψη 12 την επικοινωνιακή περίσταση και χωρίς να προχωρεί στην κατηγοριοποίησή τους Χρησιμοποιεί ως μονάδα διδασκαλίας την πρόταση Διδακτική εργασία Η γνώση μεταβιβάζεται απ το Δ στους Μ με δόσεις και με την τακτική των μικρών βημάτων.οι μαθητές αναπαράγουν τα παραδείγματα γλωσσικής χρήσης με συνεχή άσκηση. 3 Γεμάτο κεφάλι 2 άδειο 1 τακτική μικρών βημάτων κεφάλι 1.Οι μαθητές διαβάζουν το κείμενο σε «ασυμφωνία» με το δάσκαλο. Χωρίς να ενεργοποιηθεί η αντίληψη/προσοχή τους που είναι επιλεκτικές και οι αναγνώσεις τους έχουν εξεταστικό χαρακτήρα απαιτούν τη διαμόρφωση κατάστασης προβληματισμού. 2.Η συζήτηση προσπαθεί να δώσει απάντηση στα ερωτήματα: τι λέει,πώς το λέει,γιατί,για ποιο σκοπό Οι μαθητές αναζητούν απαντήσεις: πού το λέει,πώς το λέει χωρίς να έχουν «εγκλωβιστεί» στη διαδικασία αφού δεν αναζητούν: να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν προβληματισμούς τους Οι ασκήσεις που καλούνται οι μαθητές να συμπληρώσουν: *Είναι παραδείγματα προς απομίμηση συνήθως ερήμην του κειμένου. 12

13 *Έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα,περνούν απ το ένα φαινόμενο στο άλλο χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η ετοιμότητα των μαθητών. *Η συμπλήρωσή τους γίνεται μία μία γραμμικά το βάρος πέφτει στη συμπλήρωση 4.Κυρίαρχη μορφή μαθητικής οργάνωσης «Όλοι μαζί ομοιόμορφα και συντονισμένα». Στο «Σκέφτομαι και γράφω» οι μαθητές γράφουν απευθείας το κείμενο,αφού προετοιμαστούν νοηματικά,συναισθηματικά 13 Το κείμενό τους είναι μία αναπαραγωγή του κειμένου του βιβλίου φτωχό σε περιεχόμενο,με χαλαρή δομή και επαναλήψεις κτλ. Χρησιμοποιείται μόνο η συγγραφική διαδικασία. Η γνώση που αποκτούν οι μαθητές είναι προϊόν «επιβεβλημένης συναίνεσης». Λεκτική επικοινωνία 1.Κωδικοποίηση Αποκωδικοποίηση Πομπός μήνυμα Αποδέκτες Δ κώδικας Μ 2.Κατεύθυνση επικοινωνίας περισσότητα λόγου Δ Μ Δ Μ κλειστή μονόδρομη αμφίδρομη ανατροφοδότηση Ο δάσκαλος λειτουργεί ως γυμναστής και όχι ως ανατόμος. ν ομιλία Δ ομιλία Μ Οι παρεμβάσεις που κάνει ο δάσκαλος: 13

14 ν Δ Εισηγείται,διατυπώνει ερωτήσεις Δ Επαινεί,αποδέχεται ιδέες,καθοδηγεί 14 ν Δ Επαινεί,αποδέχεται ιδέες Δ Επιπλήττει ν Δ Καθοδήγηση Μ Πρωτοβουλία ν Μ Απαντά μηχανικά Μ Απαντά σκεπτόμενα 4.Κλειστές ερωτήσεις ( ο εκπαιδευτικός που τις κάνει ξέρει ήδη τις απαντήσεις) 5.Ατεκμηρίωτος λόγος (προσφυγή στη μονοδιάστατη λογική) Ο δάσκαλος βρίσκεται στο προσκήνιο της διδασκαλίας. Θέση: Η γνώση μεταβιβάζεται Απόδοση μαθητών Έμφαση στη δηλωτική γνώση Μορφές εμφάνισης των προϊόντων Επίπεδα: 1.κατανόηση 2.εκμάθηση 3.διατήρηση 4.διάκριση 5.γενίκευση 6.προσαρμογή αναπαραγωγής απλής αφαίρεσης σκεπτόμενης αφαίρεσης Παρουσιάζονται προϊόντα στις φάσειςτης μαθησιακής ιεραρχίας.: περισσότερο 1,2,3 λιγγότερο 4,5 καθόλου 6 14

15 Αξιολόγηση των μαθητών 15 Έμφαση στο αποτέλεσμα ως προϊόν συσσωρευτικής εξάσκησης Χρησιμοποιείται η αποδεικτική αξιολόγηση με σκοπό την εξωτερική τόνωση. Χειρισμός λαθών των μαθητών Ερμηνεύονται Θεωρούνται ως αποτέλεσμα -βιασύνης -απροσεξίας ως συνώνυμο ως δείκτης -σύγχυσης αποτυχίας -της προσπάθειας δυσκολίας κειμένου, -επιπολαιότητας -του τρόπου διδ/ας λεξιλογίου,ασκήσεων κτλ. Αντιμετωπίζονται -με εξάσκηση -παρακίνηση Διαστάσεις Προσανατολισμός 1.Επιτυχία ορίζεται ως -στην επίδοση 2.Αξία δίνεται στην -η εκτίμηση με υψηλούς βαθμούς 3.Λόγοι ικανοποίησης -ικανότητα συμπλήρωσης 4.Ο δάσκαλος προσανατολισμένος -να τα καταφέρνει καλύτερα 5.Τα λάθη εκλαμβάνονται ως -Πώς οι μαθητές αποδίδουν/συμπληρώνουν 6.Λόγοι για καταβολή προσπάθειας -πηγή άγχους 7.Κριτήριο αξιολόγησης -επιδόσεις καλύτερες -σύμφωνα με ομάδες αναφοράς Το συμπεριφοριστικό κυρίαρχο διδακτικό παράδειγμα Στηρίζεται στον αμερικανικό δομισμό. Εξυπηρετείται απ τις αρχές της άμεσης διδ/ας. Οι μαθητές χάνουν τη συνολική όψη αυτού που μελετούν. Εξασκούνται να εκτελούν χωρίς να ψάχνουν το νόημα. Η τακτική των δόσεων και των μικρών βημάτων είναι η διδ/α της μη έννοιας. Συνταιριάζει για το σχεδιασμό προγραμμάτων για μαθητές με δυσκολίες γλωσσικής μορφής. Εφαρμόζουν τη μέθοδο ανάλυσης έργου. Στόχος προγραμμάτων σπουδών. ανάλυση:στόχους-βήματα 15

16 προσδιορίζοντας: κριτήρια επιτυχίας 16 τις συνθήκες τους ενισχυτές αλυσιδωτή ακολουθία Κάθε διδακτικό στόχο-βήμα τον διαπραγματευόμαστε με τις φάσεις της μαθησιακής ιεραρχίας: 1.Κατανόηση 2.Εκμάθηση 3.Διατήρηση τη μάθηση 4.Διάκριση 5.Γενίκευση 6.Προσαρμογή Ανακεφαλαίωση συσσωρευτική εξάσκηση τη γνωστική δομή συνύφανση τομέων γραμμική διάταξη γλωσσικά σύνολα πρόταση τη διδακτική εργασία ανάλυση έργου τακτική μικρών βημάτων μαθησιακή ιεραρχία επιβεβλημένη συναίνεση εξεταστική ανάγνωση όλοι μαζί ομοιόμορφα συγγραφική διαδικασία τη λεκτική επικοινωνία περισσότητα λόγου/άμεσες παρεμβάσεις μονόδρομη/αμφίδρομη κλειστές ερωτήσεις αμφίδρομη επικοινωνία 16

17 ΓΛΩΣΤΙΚΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Αντιλήψεις για Μάθηση: Η γνώση ανακαλύπτεται,οργανώνεται και κατασκευάζεται με βάση το σχήμα: προσδοκίες 17 Ε Γνωστικές διαδικασίες Α Αλλαγές και επικοινωνιακή κατάσταση ανατροφοδότηση μετασχηματισμός αναδόμησης ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗ Οι τομείς του γλωσσικού μαθήματος δε συνυφαίνονται αλλά δομούνται μέσω διαφόρων τύπων κειμένου: -απαριθμητικά Η γλώσσα αντιμετωπίζεται ως ΟΛΟ. -ενημερωτικά -λογοτεχνικά Η διδασκαλία αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του κειμένου -επεξηγηματικά που απαρτίζουν τη δομή του. -χρηστικά ΓΝΩΣΙΑΚΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗ Αντιλήψεις για Η γνώση ανακαλύπτεται,οργανώνεται και κατασκευάζεται με βάση το σχήμα: προσδοκίες Ε Γνωστικές διαδικασίες Α Αλλαγές και επικοινωνιακή κατάσταση ανατροφοδότηση μετασχηματισμός-αναδόμηση 17

18 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗ -απαριθμητικά -ενημερωτικά -λογοτεχνικά -επεξηγηματικά -χρηστικά 18 Οι τομείς του γλωσσικού μαθήματος δομούνται μέσω διαφόρων τύπων κειμένου. Η γλώσσα αντιμετωπίζεται ως ΟΛΟ. Η διδασκαλία αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του κειμένου που απαρτίζουν τη δομή του. Χαρακτηριστικά δομής κειμένου Οι τομείς του γλωσσικού μαθήματος ομογενοποιούνται σε γνώσεις-δομές 1.λειτουργία 2.πρότυπο οργάνωσης 3.περιεχόμενο 4.μορφή 5.γραμματοσυντακτικές δομές 6.διαδικασίες ανάγνωσης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Η λεκτική πράξη Επαναφέρεται Η παραγωγή γραπτού Η σημασία Η συγκρότηση Η ερμηνευτική λόγου της αναγκαίας προσπέλαση μεταγλώσσας Η μεταγλώσσα είναι η ορθογραφία,άρα μας ενδιαφέρει ο κώδικας στη γραπτή του μορφή. 18

19 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι. Η ΓΝΩΣΗ 19 Ανακαλύπτεται Οικοδομείται 5.Μετάπλαση 1.Διερευνητικό ερώτημα κειμένου 6.Συσχέτιση προϊόντων 2.Εξεταστική ανάγνωση,υπογράμμιση ανακαλυπτικής και 3.Ανακύκλωση πληροφοριών συνθετικής ανάγνωσης 4.Αναλυτική ανάγνωση,ανακάλυψη 7.Συνθετική και μεταμηνύματος γνωστική ανάγνωση 1.Γιατί; Πώς; Για ποιο σκοπό; 2.Υπογράμμιση φράσεων Επιλεκτική αντίληψη 3.Πού το λέει; Πώς το λέει; Έχετε δει ή νιώσει κάτι παρόμοιο; Έχετε θελήσει κάτι παρόμοιο; 4.Διάκριση,ομαδοποίηση Ανακάλυψη χαρακτηριστικών δομής κειμένου Βραχυπρόθεσμη μνήμη Εξέταση πληροφοριών υπό το φως δικών τους εμπειριών Μακροπρόθεσμη μνήμη Τα κείμενα για τα παιδιά πρέπει να έχουν σταθερή και προβλέψιμη δομή. Τα χαρακτηριστικά είναι έξι (6) : 1.Τόπος,χρόνος,άνθρωποι (πλαίσιο) 2.Αρχή (περιγράφουμε ένα εντυπωσιακό γεγονός,για να προκαλέσει την προσοχή του αναγνώστη) 3.Η αντίδραση του πρωταγωνιστή στο εντυπωσιακό γεγονός και οι στόχοι του. 4.Η προσπάθεια του πρωταγωνιστή με βάση τους στόχους του.(έχουμε μετατόπιση από τον προφο ρικό στο γραπτό λόγο,χρειάζονται τα εργαλεία) 5.Τα αποτελέσματα της προσπάθειας του πρωταγωνιστή με βάση τους στόχους του. 6.Οι συνέπειες που ακολουθούν πάντοτε τα αποτελέσματα.(δηλ. ένα κείμενο θα πρέπει στην αρχή να έχει έξι παραγράφους) Μετάπλαση:δηλ. να συμπληρώσουν τη δομή του κειμένου.π.χ.τι θα έλεγε κάποιος που είχε αντίθετη γνώμη. 19

20 Ένα λογοτεχνικό κείμενο να το κάνουμε πληροφοριακό με αλλαγή ρημάτων από Ενεργητική φωνή σε Μέση φωνή Αλλαγή σημαντική στα εργαλεία του μαθητή για να εκφραστεί,είναι σαν να εισάγεις άλλους τρόπους, επεκτάσεις Συνθετική και μεταγνωστική ανάγνωση δηλ. προσθέτω γνώσεις στο κείμενο.π.χ.πού αλλού είδαμε κάτι όμοιο ή παρόμοιο.(αυτοέλεγχο,αυτορρύθμιση).συσχετίζουμε τα προϊόντα της πρώτης δουλειάς με τις άλλες. Μεταβολή οπτικής γωνίας του χρόνου διαφορετική αρχή ή τέλος,μεταβολή του είδους π.χ. -Από θεατρικό σε διηγηματικό -Από πλάγιο λόγο σε ευθύ -Αφαίρεση προσώπων -Αλλαγή σκοπιάς -Μεταβολή εξέλιξης Κοινωνικογνωστική -Πρόσθεση,αφαίρεση επιθέτων,μεταφορών σύγκρουση -Αλλαγή λέξεων,φράσεων -Μεταφορά προσώπου,αριθμού. -Αφήγηση από το θύμα,δράστη,αυτόπτη μάρτυρα κτλ. 20 Ανάδειξη πολυμορφίας,ποικιλίας, διαφοροποίησης της γλώσσας Μετασχηματισμός (οδηγεί στην αναδιοργάνωση,είναι η πηγή της γνώσης) Πώς από το ένα..προέκυψε το άλλο; πού μοιάζουν; Τι άλλαξε και τι έμεινε Αναγωγή από την κατώτερη το ίδιο; δομή στην ανώτερη ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κυρίως το χρησιμοποιούν αυτοί που προέρχονται από την Πιαζετική σχολή) (Πού αλλού είδαμε κάτι όμοιο ή παρόμοιο,βοηθά στη μεταβίβαση) + + συμπλεκτικότητα αντιστρεψιμότητα συνδυαστικότητα Η σκέψη κατεβαίνει για να δούμετι άλλο Ιδιότητες σκέψης έχουμε να πούμε τώρα ΙΙ. Σκέφτομαι και γράφω (και εδώ έχουμε τη διαδικασία της εξισορρόπησης) Συγγραφικές διαδικασίες Μετασυγγραφικές διαδικασίες 20

21 ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 Δάσκαλος Μαθητές Μοντέλο Σημειωτικής Διερευνούν και μεταπλάθουν το κείμενο Ανακάλυψη,οργάνωση,παραγωγή μηνυμάτων Παίρνουμε την επικοινωνία από το δάσκαλο και το μαθητή και τη μεταφέρουμε στον κώδικα δηλ. από τον προφορικό στο γραπτό λόγο. -Κατεύθυνση επικοινωνίας Ανακυκλωτική -Έμμεσες λεκτικές παρεμβάσεις -Διερευνητικές ερωτήσεις -Αναλογία κλειστών/ανοιχτών (καλύτερη) ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΘΗΤΏΝ Έμφαση στη γνώση: τη διαδικαστική τη γενετική 21

22 Οι μαθητές να γίνονται κοινωνοί της σκέψης των συμμαθητών τους. 22 Στάδια: Ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης Οι δεξιότητες της γραφής και της ανάγνωσης συγκροτούνται σταδιακά. Κριτικό 5 Λειτουργικό 4 Αναπτυξιακό 3 προγραφικό προαναγνωστικό 1 Συγκρότησης του μηχανισμού 2 Η γνώση των σταδίων είναι απαραίτητη για την εκτίμηση της αναγνωστικής δεξιότητας των μαθητών,τη συγκεκριμενοποίηση των διδακτικών στόχων,την επιλογή των στρατηγικών διδασκαλίας,τη διαμόρφωση εξατομικευμένων προγραμμάτων διδακτικής παρέμβασης κτλ. ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Οι μαθητές μαθαίνουν τις διαδικασίες του αλφαβητικού συστήματος την κωδικοποίηση (γραφή) την αποκωδικοποίηση (ανάγνωση) Η χρησιμοποίηση του γραπτού λόγου δεν είναι σωστό να μετατίθεται. 22

23 Η συγκρότηση του μηχανισμού γραφής και ανάγνωσης 23 Διακρίνονται τρεις φάσεις η λογογραφική η αλφαβητική η ορθογραφική Συγκρατούνται λέξεις από Δομούνται σχέσεις μεταξύ Αναγνωρίζονται λέξεις με τη τα υπερισχύοντα μορφολογι- γράμματος και φωνήματος διαδικασία της γραφημικής-φωνηκά χαρακτηριστικά φωνολογική ενημερότητα τικής μετάφρασης κατάτμηση λόγου σε :λέξεις, ή γίνεται καταφυσυλλαβές,γράμματα. γή στο εσωτερικό Συγκερασμός φθόγγων δηλ να λεξικό. γράφουν και να διαβάζουν χωρίς: -παραλείψεις -προσθήκες -αντιστροφές -αντιμεταθέσεις κτλ. Λέξη που πρόκειται να γραφεί ή να διαβαστεί Τεχνική γραφημικής φωνητικής μετάφρασης Εσωτερικό λεξικό Επιλογή γραφημάτων για τη γραφή ή οδηγίες για την εκφορά της λέξης Α Δημοτικού: Άλλες τάξεις: Φωνολογική ενημερότητα Μορφηματική δομή των λέξεων 23

24 ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ -Πρόγραμμα προετοιμασίας με δραστηριότητες: α)γνωστικού σχήματος του σώματος ε)προαναγνωστικές δεξιότητες π.χ.τα παιπ.χ. να δείξουν το δεξί τους χέρι,το αριστερό κτλ. διά εκφράζονται και απομονώνουμε μια φράση τους να αναγνωρίσουν αυτά σ άλλα παιδιά κτλ. π.χ.«τα παιδιά που ζουν στην αυλή» β) Προσανατολισμού στο χώρο (κωδικοποίηση) π.χ. Να διακρίνουν τη θέση των αντικειμένων Τη διαβάζουμε όλοι μαζί. στο χώρο (αποκωδικοποίηση) πάνω από. κάτω από. Ύστερα παίζουμε το παιχνίδι της ξεχασμένης λέξης γ)προσανατολισμού στο χρόνο Τα παιδιά στην αυλή. π.χ. Να διατάξουν γεγονότα της ζωής τους κτλ. Αντικαθιστούμε τις λέξεις με χρωματιστές ταινίες. δ) Οργάνωσης του χρόνου Το που λί πε τά χχχχχχχ χχχχχχχ Μετρούν τις φωνούλες χτυπώντας το τραπεζάκι τους Κάνουμε αλλαγές χχχχχχχ χχχχχχχ 24 Στο Δημοτικό περιλαμβάνει δραστηριότητες α)πρώτη φάση (Σεπτέμβριος) -Προφορικής έκφρασης Τα παιδιά «διαβάζουν» εικόνες και συνθέτουν ιστορίες -Γραφικές ασκήσεις Διακρίνουν γραμμές στις εικόνες και ασκούνται στην απομίμησή τους -Σύνδεσης προφορικής και γραπτής έκφραση Τα παιδιά εκφράζονται,απομονώνουμε και γράφουμε φράσεις στον πίνακα (κωδικοποίηση) Ύστερα διαβάζουν αυτές (αποκωδικοποίηση) στ) Προγραφικές Αναπαριστούν διαδρομές: κυκλικές,ημικυκλικές,τεθλασμένες κτλ. με γραφικό τρόπο κτλ. Το πρόγραμμα εκμάθησης β) δεύτερη φάση (Οκτώβριος) (απαίτηση για κυρίαρχη μάθηση) -Γνωριμία με γράμματα διγράμματες και τριγράμματες συλλαβές-λέξεις Με 32 εικόνες συγκεκριμένων πραγμάτων που το πρώτο γράμμα ή την πρώτη συλλαβή την έχουμε χρωματίσει,βγάζουμε: ο,ι,η,α,ε,το,τι,τα,να,θα,με,σε,δε,για,που Η προσέγγιση είναι ολική. Ύστερα τα παιδιά αναγνωρίζουν το φθόγγο ή τη συλλαβή και σε άλλες λέξεις στην αρχή ή στο τέλος τους. Τέλος γράφουν 24

25 Παραλείπουμε λέξεις και τις βρίσκουν κτλ. Συχνή επανάληψη (ταυτόσημη/εναλλακτική). Εδώ χάνουμε πολύ χρόνο-32 διδακτικές ενότητες,έχουμε ένα «παπουτσωμένο» συμπεριφορισμό,πάμε βήμα-βήμα ενώ η ανάγνωση είναι δόμηση και αναδόμηση. Τύπος πρόσθετου υλικού που παράγουμε Παράδειγμα: Το γράμμα Ο Γράφω στην αρχή το Ο που λείπει: εικόνα εικόνα εικόνα _μπρέλα -μάδα -δηγός 25 γ φάση Εκμάθηση του μηχανισμού της ανάγνωσης πρώτης ανάγνωσης (μέσα Νοεμβρίου) (Κυρίαρχη μάθηση) Συζήτηση στην εικόνα Σιωπηρή ανάγνωση Ανάλυση και σύνθεση της λέξης με προφορικό και γραπτό συλλαβισμό Ανάγνωση του γλωσσικού στοιχείου στην αρχή,στο εσωτερικό ή στο τέλος Γραφή αυτού Φωναχτή ανάγνωση Συζήτηση για το Ποιος; το τι; κτλ. Συμπλήρωση εργασιών -Αναγνώριση του γλωσσικού στοιχείου «Γράφω και μαθαίνω» (Ορθογραφία) -Λέξεις για την καρτέλα (λεξιλόγιο) «Ποιος» και «Τι» (Σύνταξη) δ φάση Διορθωτική αγωγή της πρώτης Μερικά παιδιά: -συγχέουν γράμματα β-δ,μ-ν,φ-β -δυσκολεύονται να διαβάσουν συμπλέγματα γραμμάτων -κάνουν λάθος στην άρθρωση -διατυπώνουν «αγραμματικές» φράσεις (φράσεις που δεν υπάρχει σύνταξη) -γράφουν ανόμοια,άνισα,ανεβαίνουν κατεβαίνουν απ τη γραμμή των λέξεων -γράφουν ανάποδα συνήθως: το δ,το β, το γ, το ρ, το η -παραλείπουν γράμματα,συλλαβές ή διαβάζουν πολύ αργά -γράφουν ανορθόγραφα κτλ. Αντιμετώπιση -Πρόσθετο διδακτικό υλικό -Μοντέλο κυρίαρχης μάθησης -Χρησιμοποίηση όλων ιδιοτήτων της σκέψης: -ταύτιση -σύνθεση -αντιστροφή -αλληλοσυσχέτιση 25

26 1 ο παράδειγμα: το γράμμα γ α)εικόνα γάτα (ταύτιση) β)σύνθεση του γράμματος με φωνήεντα γ και δίψηφα φωνήεντα α γ)αντιστροφή ο Τοποθετούμε τα φωνήεντα ή τα δίψηφα φωνήεντα ι μπροστά από το σύμφωνο ε ου α ο ι ε ου γ 26 α α δ)αλληλοσυσχέτιση ο ο Συνδυάζουμε τις δύο προηγούμενες γ ι ι γ νοητικές ενέργειες: ε ε της σύνθεσης και της αντιστροφής ου ου Σύμφωνα με το σχήμα ενεργειών της νοημοσύνης κατά τον J.Piaget σύνθεση άρνηση αντιστροφή αλληλοσυσχέτιση επιβεβαίωση 2 ο παράδειγμα:μελέτη γραμμάτων που συγχέονται π.χ. το φ και το β Τα σύμφωνα αυτά είναι εξακολουθητικά.το φ είναι άηχο σύμφωνο,γιατί δε δημιουργεί παλμικές κινήσεις στο λάρυγγα,όταν το προφέρουμε.το β είναι ηχηρό σύμφωνο,γιατί δημιουργεί παλμικές κινήσεις όταν το προφέρουμε. Μερικά παιδιά συγχέουν τα άηχα και τα ηχηρά σύμφωνα όπως: φ-β, θ-δ, σ-ζ, χ-γ, ν-ντ, κ-γκ 26

27 Διδακτικές ενέργειες 27 1 η.συσχετίζουμε τα γράμματα αυτά με απλές λέξεις κλειδιά όπως: φίδι βόδι φ β 2 η.βάζουμε τα παιδιά να τα προφέρουν για να νιώσουν τη διαφορά τους 3 η.συνδυάζουμε τα σύμφωνα μ ένα φωνήεν: β-ο,φ-α,φ-ο 4 η Αντιστροφή 5 η Αλληλοσυσχέτιση 6 η Αλλάζουμε φωνήεντα ή δίψηφα φωνήεντα Λογογραφική Αλφαβητική Ορθογραφική Συγκροτούνται λέξεις Δομούνται σχέσεις Αναγνωρίζονται λέξεις Υπερισχύουν τα μορφολογικά Μεταξύ γραφήματος Οικοδομείται το χαρακτηρηστικά και φωνήματος οπτικό λεξιλόγιο (φωνήεντα) Τεχνική γραφημικής φωνητικής μετάφρασης Η ανάγνωση κειμένων δεν πρέπει να καθυστερεί Δεν είναι βήμα- βήμα συσσωρευτική διαδικασία Είναι δραστηριότητα δόμησης και αναδόμησης ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΙΩΠΗΡΗ ΦΩΝΑΧΤΗ Γραπτός λόγος Αποκωδικοποίηση Νόημα Κωδικοποίηση Προφορικός (Δομούν το νόημα) (ηχηροποιούν λόγος το νόημα) 27

28 28 Λέξη πριν το και τραβάμε μια γραμμή (υψώνουμε τη φωνή) Λέξη πριν το κόμμα τραβάμε δυο γραμμές (υψώνουμε τη φωνή) Λέξη πριν την τελεία τραβάμε τρεις γραμμές (υψώνουμε τη φωνή) Κουμπιάς Εκδόσεις Ατραπός «Μοντέλα ανάγνωσης» Ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης 1 ο στάδιο: Αναδυόμενης γραφής και ανάγνωσης-προφορικής έκφρασης,όπου οι μαθητές «διαβάζουν εικόνες»και συνθέτουν ιστορίες. Γραφικές με σκοπό οι μαθητές να διακρίνουν γραμμές και να ασκηθούν στην απομίμησή τους. Σύνδεσης προφορικής και γραπτής έκφρασης, με σκοπό την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση του λόγου κτλ. 2 ο στάδιο:(απαίτηση για μάθηση σε επίπεδο κυριαρχίας 90%) Γνωριμία με γράμματα,διγράμματες και τριγράμματες συλλαβές-λέξεις. 3 ο στάδιο: Εκμάθηση του μηχανισμού (Απαιτείται για μάθηση σε επίπεδο κυριαρχίας 90%) Οι μαθητές: α)κοιτάζουν την εικόνα του βιβλίου τους και κάνουν εικασίες για το τι θα διαβάσουν β)χρησιμοποιούν πρώτα τη σιωπηρή ανάγνωση,συναντούν τη νέα λέξη και προσπαθούν να διαβάσουν. γ)γράφουν τη λέξη,την αναλύουν και τη συνθέτουν με προφορικό και γραπτό συλλαβισμό. Η προσέγγιση είναι αναλυτικοσυνθετική. δ)αναγνωρίζουν το γλωσσικό στοιχείο στην αρχή,στο εσωτερικό και στο τέλος των λέξεων. δ)με 32 εικόνες συγκεκριμένων πραγμάτων που το πρώτο γράμμα ή την πρώτη συλλαβή την έχουμε χρωματίσει,βγάζουμε: ο, ι, η, α, ε,το, τι,τα, να, θα, με, σε, δε,για,που ε)η προσέγγιση είναι ολική.αναγνωρίζεται ο φθόγγος ή η συλλαβή και σε άλλες λέξεις,στην αρχή ή στο τέλος τους και γράφονται. συχνή επανάληψη, ταυτόσημη και εναλλακτική. στ)χρησιμοποιούν τη φωναχτή ανάγνωση,χωρίς να παραλείπουμε και την «εν χορώ» που συμβάλλει σημαντικά.με τη φωναχτή ανάγνωση ελέγχουμε την πρόοδο των μαθητών και υποβοηθούμε στη διόρθωση των αναγνωστικών λαθών,ιδιαίτερα εκείνων που αλλοιώνουν το νόημα του κειμένου. ζ)συζητούν πάνω στο κείμενο για το «ποιος» και το «τι». 28

ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. Συμπεριφορικό (άμεσης κατευθυνόμενης μάθησης) Βασίζεται στο σχήμα Ε

ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. Συμπεριφορικό (άμεσης κατευθυνόμενης μάθησης) Βασίζεται στο σχήμα Ε ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ κ.σαλβαράς 1 Συμπεριφορικό (άμεσης κατευθυνόμενης μάθησης) Βασίζεται στο σχήμα Ε Α 1.Ενέργειες διδ/ας α.προσδιορίζουμε τι θα κάνουμε β.παρουσιάζουμε βήμα προς βήμα γ.χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές;

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές; Τεχνικές για την καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής Ευγενία Νιάκα Σχολική Σύμβουλος Πώς μαθαίνουν οι μαθητές; Οι μαθητές δεν απορροφούν «σαν σφουγγάρια», ούτε αποδέχονται άκριτα κάθε νέα πληροφορία.

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Tο φαινόμενο της ανάγνωσης προσεγγίζεται ως ολική διαδικασία, δηλαδή ως λεξιλόγιο, ως προφορική έκφραση και ως κατανόηση. ημήτρης Γουλής Πρώτη Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 26-2-2015 (2 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 26-2-2015 (2 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 26-2-2015 (2 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Σωτηρία Τζιβινίκου Λέκτορας ΠΤΕΑ Γραφικός χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες)

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Γ2 (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Ο φίλος σας έγραψε μία μελέτη σχετικά με τρόπους βελτίωσης της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών. Επειδή, όμως, είναι ξένος, κάνει ακόμη λάθη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α) Διάταξη χώρου (γενικά): Β) Διάταξη χώρου (ως προς τις ΦΕ): Γ) Δυναμικό τάξης (αριθμός μαθητών, φύλο μαθητών, προνήπια-νήπια, κλπ): Δ) Διάρκεια διδασκαλίας: Ε) Ήταν προϊδεασμένοι οι μαθητές για το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν Ρ.Ρ. Βασίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του στο κεφάλαιο 6 του βιβλίου του Gavin Reid (Δυσλεξία 2003, επιμέλεια Γιάννης Παπαδάτος).

Το παρόν Ρ.Ρ. Βασίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του στο κεφάλαιο 6 του βιβλίου του Gavin Reid (Δυσλεξία 2003, επιμέλεια Γιάννης Παπαδάτος). Το παρόν Ρ.Ρ. Βασίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του στο κεφάλαιο 6 του βιβλίου του Gavin Reid (Δυσλεξία 2003, επιμέλεια Γιάννης Παπαδάτος). Κεφάλαιο 6 (G. Reid, 2003) Πρόσβαση στο Σχολικό Πρόγραμμα Στο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά άτυπης αξιολόγησης

Χαρακτηριστικά άτυπης αξιολόγησης Προσαρμογή Διδακτικών Στόχων σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες Νιάκα Ευγενία Ειδική παιδαγωγός, Σχολική Σύμβουλος Τι λάβαμε υπόψη; Το ατομικό ιστορικό των μαθητών Την αξιολόγηση της διεπιστημονικής ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα: 5 Ο στάδιο: γράφω και διαβάζω τρισύλλαβες λέξεις 6 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που αρχίζουν µε φωνήεν 7 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που έχουν τελικό σίγµα (-ς) 8 ο στάδιο: γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Κόπτσης Αλέξανδρος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Κόπτσης Αλέξανδρος ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Κόπτσης Αλέξανδρος Ανομοιογενής ομάδα διαταραχών που σχετίζονται με την απόκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης-ομιλίας-ανάγνωσης-γραφήςσυλλογισμού-μαθηματικών δεξιοτήτων. Δυσλεξία-Δυσγραφία-Δυσαναγνωσία-Δυσορθογραφία-Δυσαριθμησία

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διδασκαλίας 191

Μέθοδοι διδασκαλίας 191 Μέθοδοι διδασκαλίας 191 Μέθοδος Μέθοδος στη γενική της σημασία είναι ο τρόπος για να φτάσουμε στο σκοπό, η ρύθμιση της δραστηριότητας με καθορισμένο τρόπο 191 Μέθοδος Μέθοδος, σημαίνει τρόπος κατάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 19 Νοεμβρίου 2012 Επιμέρους τομείς στο γλωσσικό μάθημα 1. Προφορικός Λόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ. Ονοματεπώνυμο Μαθητή/τριας:... Τάξη Φοίτησης:... Συμπληρώνεται από τον/την:... Ημερομηνία:... ΓΕΝΙΚΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ. Ονοματεπώνυμο Μαθητή/τριας:... Τάξη Φοίτησης:... Συμπληρώνεται από τον/την:... Ημερομηνία:... ΓΕΝΙΚΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ Ονοματεπώνυμο Μαθητή/τριας:... Τάξη Φοίτησης:... Συμπληρώνεται από τον/την:... Ημερομηνία:... ΓΕΝΙΚΑ: 1) Η γλωσσική του ανάπτυξη έγινε φυσιολογικά; 2) Η κινητική του ανάπτυξη ήταν

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διδάσκουσες:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΕΦAΛΑΙΟ 3 Ερωτήσεις: εργαλείο, μέθοδος ή στρατηγική; Το να ζει κανείς σημαίνει να συμμετέχει σε διάλογο: να κάνει ερωτήσεις, να λαμβάνει υπόψη του σοβαρά αυτά που γίνονται γύρω του, να απαντά, να συμφωνεί...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Κατσούγκρη Αναστασία akatsou0708@gmail.com Διαφοροποίηση στη διδασκαλία Προϋπόθεση για την συνεκπαίδευση Η προσαρμογή της διδασκαλίας για να ανταποκριθεί σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ βιβλιο_layout 1 24/12/2015 11:50 πμ Page 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1. Εισαγωγή... 21 2. Τα αλφάβητα και οι λειτουργίες τους... 24 2.1 Το ελληνικό αλφάβητο: χαρακτήρες και χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση

Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη Ορισμός της μάθησης Σχολές που θεωρούν τη μάθηση ως μια διαδικασία πρόσκτησης της γνώσης (θεωρίες που συνδέονται με το συμπεριφορισμό),

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενη δομή σχεδίου μαθήματος για τα Μαθηματικά

Προτεινόμενη δομή σχεδίου μαθήματος για τα Μαθηματικά Καργιωτάκης Γιώργος, Μπελίτσου Νατάσσα Προτεινόμενη δομή σχεδίου μαθήματος για τα Μαθηματικά στις τάξεις Β, Δ και Ε (μιας διδακτικής ώρας). ΣΤΟΧΟΣ ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟ- ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Αρχική αξιολόγηση επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΕΣ v6.0 Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά με ειδικές ικανότητες και κινητικές δυσκολίες

ΑΚΤΙΝΕΣ v6.0 Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά με ειδικές ικανότητες και κινητικές δυσκολίες ΑΚΤΙΝΕΣ v6.0 Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά με ειδικές ικανότητες και κινητικές δυσκολίες Μαρία Καραβελάκη Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Συστημάτων ΙΝΤΕ*LEARN Τεχνολογίες Αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη, 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΑΖΙ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ», ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ 70 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ 70 12 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ \ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ. Οι παρακάτω δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις ικανότητες του γραμματισμού. Έτσι, οι μαθητές με αναπτυγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635 Γεωργία Φυντάνη, 4838 Μάθημα: Μαθησιακές Δυσκολίες Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 ο. Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D.

Μάθημα 5 ο. Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D. Μάθημα 5 ο Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D. Κοινωνικογνωστικές θεωρίες Κοινωνική μάθηση (Bandura) Κοινωνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ"

ΠΡΑΞΗ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΑΞΗ: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ" Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδυση της ανάγνωσης και της γραφής: έννοια και σύγχρονες απόψεις. Ευφημία Τάφα Καθηγήτρια ΠΤΠΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η ανάδυση της ανάγνωσης και της γραφής: έννοια και σύγχρονες απόψεις. Ευφημία Τάφα Καθηγήτρια ΠΤΠΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης Η ανάδυση της ανάγνωσης και της γραφής: έννοια και σύγχρονες απόψεις Ευφημία Τάφα Καθηγήτρια ΠΤΠΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης Αναγνωστική ετοιμότητα Παλαιότερα, οι επιστήμονες πίστευαν ότι: υπάρχει μια συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Γ ( )

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Γ ( ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Μάιος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Γ (2013-2014) Κεντρική Επιμόρφωση για Διευθυντές/ντριες & Εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΗΔομή του Εκπαιδευτικού Υλικού Για τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Γ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιείται το παρακάτω υλικό: Βιβλίο του Μαθητή, 3 τεύχη (240

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) 2015-2016 Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών Προφίλ σχολείου λειτούργησε το 1967-68, και μετακόμισε σε καινούριο κτήριο το 2014-2015 (ΚΑ) 129 μαθητές 10 εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος 43 ης Περιφέρειας ΔΕ Αττικής 22-9- 2016 Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο για ενήλικες (ηλικία άνω 25 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης

Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης 1 } Ορισµός: Απόδοση αξίας Απόδοση προσήµου σε κάτι που αξιολογείται Σύγκρισης δύο πραγµάτων } Αξιολόγηση Αποτίµηση στόχου (σύγκριση του στόχου µε το αποτέλεσµα) Σηµασία

Διαβάστε περισσότερα

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ;

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; Eρωτήματα ποιες επιλογές γίνονται τελικά; ποιες προκρίνονται από το Π.Σ.; ποιες προβάλλονται από το εγχειρίδιο; ποιες υποδεικνύονται από το ίδιο το αντικείμενο; με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ: Σεβασμός Κοινωνική δεξιότητα: Ακούω τον ομιλητή στο μάθημα Στόχοι μαθήματος: Ο μαθητής να: 1. Ονομάζει τα βασικά βήματα της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Φυσικές Επιστήμες Θεματικό εύρος το οποίο δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του σχολικού μαθήματος. Έμφαση στην ποιότητα, στη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενη δομή σχεδίου μαθήματος για τα Μαθηματικά

Προτεινόμενη δομή σχεδίου μαθήματος για τα Μαθηματικά Καργιωτάκης Γιώργος, Μπελίτσου Νατάσσα Προτεινόμενη δομή σχεδίου μαθήματος για τα Μαθηματικά στις τάξεις Β, Δ και Ε (μιας διδακτικής ώρας). ΣΤΟΧΟΣ ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟ- ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Αρχική αξιολόγηση επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών 15 Μαΐου 2012 Τι είναι Εμπέδωση; ΠΡΙΝ Εξατομίκευση Θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ https://sym.pblogs.gr ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; Αφήγηση, περιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 2016-2017 Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γραπτός λόγος είναι μια βασική μορφή επικοινωνίας του ανθρώπου που τον βοηθά να αντλήσει, αλλά και να μεταδώσει γνώσεις και πληροφορίες. Απαραίτητη για το σκοπό αυτό είναι η κατάκτηση των δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ. Και οι απαντήσεις τους

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ. Και οι απαντήσεις τους ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Και οι απαντήσεις τους Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο «παλιό» και στο «σύγχρονο» μάθημα των Μαθηματικών; Στο μάθημα παλαιού τύπου η γνώση παρουσιάζεται στο μαθητή από τον διδάσκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφωτική Αξιολόγηση του Μαθητή: Από τη Θεωρία στη Χάραξη Πολιτικής. Λεωνίδας Κυριακίδης, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διαμορφωτική Αξιολόγηση του Μαθητή: Από τη Θεωρία στη Χάραξη Πολιτικής. Λεωνίδας Κυριακίδης, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Διαμορφωτική Αξιολόγηση του Μαθητή: Από τη Θεωρία στη Χάραξη Πολιτικής Λεωνίδας Κυριακίδης, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 Δομή παρουσίασης Αξιολόγηση: Έννοια & Σημασία Σκοποί Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior)

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Να ξεκινάς πάντα απο το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται η ιστορία (coursebook), το λεξιλόγιο και η γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 1: Mεταγνώση Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Δρ Κορρές Κωνσταντίνος Θεωρίες μάθησης Ευνοϊκές συνθήκες για τη μάθηση Μέθοδοι διδασκαλίας Διδακτικές προσεγγίσεις (Ι) Συμπεριφορικές Θεωρίες μάθησης Για τους εκπροσώπους της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Σπουδάστρια: Αθηνά Κατσαντώνη (9923) Εποπτεύων καθηγητής: κ ος Πέσχος Δημήτριος. Τριμελής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ευθυγράμμιση Στόχων Διδασκαλία Αξιολόγηση ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανδρέας Σ. Ανδρέου (Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΠΑΚ - Συντονιστής) Μάριος Μιλτιάδου,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση των Μαθησιακών Δυσκολιών και Εφαρμογή του Τεστ Αθηνά

Προσέγγιση των Μαθησιακών Δυσκολιών και Εφαρμογή του Τεστ Αθηνά Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας με θέμα: Προσέγγιση των Μαθησιακών Δυσκολιών και Εφαρμογή του Τεστ Αθηνά Ιωάννινα Νοέμβριος2012 Επόπτης καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Εκπονήτριες: Αρμυριώτη Βασιλική (11071)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑTEI Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα: Λογοθεραπείας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΩΝ ΤΕΣΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ.

Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. Σκοταράς Νικόλαος Επ. Σχ. Σύμβουλος ΠΕ12, Δρ Ε.Μ.Π. skotaras@sch.gr Web: http://users.att.sch.gr/skotaras 1 1. Η σύγχρονη σχολική τάξη.(1 ) 2. Η γνώση που έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία

Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία Λίγα λόγια για την εργασία Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, σήμερα, αποτελούν μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση στο σχολείο. Ωστόσο πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2)

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2) Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2) Αντίληψη της ομιλίας Απεικόνιση της πρότασης «θα σας διηγηθώ την ιστορία των δύο νέων» κυματομορφή Φασματόγραμμα Συνάρθρωση Οι φθόγγοι αλληλεπικαλύπτονται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η ανάδυση της ανάγνωσης και της γραφής: έννοια και σύγχρονες απόψεις Ευφημία Τάφα Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Κρήτης Αναγνωστική ετοιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά 15-9-2016 Πώς δουλέψαμε στο γλωσσικό μάθημα; Προγράμματα Σπουδών. Στοχοκεντρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφοριστικές απόψεις για τη μάθηση. Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου

Συμπεριφοριστικές απόψεις για τη μάθηση. Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου Συμπεριφοριστικές απόψεις για τη μάθηση Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου http://www.youtube.com/watch?v=xt0ucxorpqe&feature=related Watson Ηιστορίαμετιςτρεις εκπαιδευόμενες δασκάλες ειδικής αγωγής Ποια τρία γεγονότα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣΜΑΘΗΣΗΣ A ΜΕΡΟΣ

ΘΕΩΡΙΕΣΜΑΘΗΣΗΣ A ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΙΕΣΜΑΘΗΣΗΣ A ΜΕΡΟΣ ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ikotini@sch.gr stzelepi@sch.gr Πώς μαθαίνουν οι μαθητές 2 Ενεργός συμμετοχή μαθητών Κοινωνική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διδασκαλίας 191

Μέθοδοι διδασκαλίας 191 Μέθοδοι διδασκαλίας 191 ΜΕΘΟΔΟΣ Μέθοδος στη γενική της σημασία είναι ο τρόπος για να φτάσουμε στο σκοπό, η ρύθμιση της δραστηριότητας με καθορισμένο τρόπο 191 ΜΕΘΟΔΟΣ Μέθοδοςσημαίνειτρόποςκατάκτησης ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Με τις ερωτήσεις του τύπου αυτού καλείται ο εξεταζόμενος να επιλέξει την ορθή απάντηση από περιορισμένο αριθμό προτεινόμενων απαντήσεων ή να συσχετίσει μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των μαθητών

Η αξιολόγηση των μαθητών Η αξιολόγηση των μαθητών Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΤΙΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ

ΤΑ ΣΤΙΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΑ ΣΤΙΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Το «στιλ των εντολών».

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ:

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ: Γενικές Δυσκολίες Μάθησης Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες «Μαθησιακές δυσκολίες αφορούν σε μία ομάδα ανομοιογενών διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με εγγενείς δυσκολίες σε πρόσκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ο εκπαιδευτικός) Προσέγγιση: ολική και αναλυτικοσυνθετική

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ο εκπαιδευτικός) Προσέγγιση: ολική και αναλυτικοσυνθετική ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η επαφή των µαθητών µε απλά Επεξεργασία εικόνας γλωσσικά στοιχεία (από τα απλά Επεξεργασία κειµένου στα σύνθετα) από τα οποία παράγεται αυτοτελές νόηµα Συµπληρωµατικές δραστηριότητες*

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημασία της Επικοινωνίας

Η Σημασία της Επικοινωνίας Η Σημασία της Επικοινωνίας Εκπαιδευτή Εκπαιδευόμενου των: Ανθσγου (Ι) Ντίντη Βασιλείου και Ανθσγου (Ι)Μουσταφέρη Μιλτιάδη Επιμέλεια: Επγος (ΜΑ) Νεκ. Καρανίκας Για την ασφαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις φυσικής και Δυσλεξία

Ασκήσεις φυσικής και Δυσλεξία Ασκήσεις φυσικής και Δυσλεξία 1. Εισαγωγή 2. Τύποι 3. Ασκήσεις Γρηγοριάδης Ιωάννης Φυσική Η φυσική αποτελεί πεδίο στο οποίο μπορούν να διαπρέψουν οι μαθητές με δυσλεξία καθώς η ιδιαιτερότητα τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Μέσω κανόνων Πλεονεκτήματα: κέρδος χρόνου, δυνατότητα επαναλήψεων, εκμετάλλευση των γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών, λιγότερη διδακτική προετοιμασία.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 ο. Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D.

Μάθημα 5 ο. Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D. Μάθημα 5 ο Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D. Κοινωνικογνωστικές θεωρίες Κοινωνική μάθηση (Bandura) Κοινωνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Θέμα διδακτικού υλικού: Όνομα αξιολογητή: Ημερομηνία αξιολόγησης: Γενικές Οδηγίες Να αξιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα