ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. Συμπεριφορικό (άμεσης κατευθυνόμενης μάθησης) Βασίζεται στο σχήμα Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. Συμπεριφορικό (άμεσης κατευθυνόμενης μάθησης) Βασίζεται στο σχήμα Ε"

Transcript

1 ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ κ.σαλβαράς 1 Συμπεριφορικό (άμεσης κατευθυνόμενης μάθησης) Βασίζεται στο σχήμα Ε Α 1.Ενέργειες διδ/ας α.προσδιορίζουμε τι θα κάνουμε β.παρουσιάζουμε βήμα προς βήμα γ.χρησιμοποιούμε πολλά παραδείγματα δ.επαναλαμβάνουμε ε.ελέγχουμε με κλειστές ερωτήσεις στ.εξασκούμε ταυτόσημες ασκήσεις ζ.τι μάθαμε (τι είναι τα πράγματα Δηλωτική γνώση) 4 Γεμάτο κεφάλι 3 2 Άδειο 1 (τακτική μικρών βημάτων) κεφάλι 2.Αντίληψη για τη γνωστική δομή Συνύφανση γνωστικών τομέων ή μαθημάτων Κατατεμαχισμός διδακτέας ύλης σε μικρές ενότητες (με τη λογική ότι η μία προετοιμάζει την άλλη) Διάταξη ενοτήτων (γραμμική,εξακολουθητική) Έμφαση στη δηλωτική γνώση Συμπεριφορικοί διδακτικοί στόχοι(συγκεκριμένοι)-ανάλυση έργου Ανάλυση έργου,μαθησιακή ιεραρχία 3.Ποια είναι η επικοινωνία;πού στηρίζεται; Πομπός Μήνυμα αποδέκτες ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ άμεση διδ/α κώδικας ΜΑΘΗΤΕΣ ερωτήσεις κλειστές όχι διερευνητικές 1

2 Περισσότητα λόγου (πολλά λόγια ο εκπαιδευτικός) Κωδικοποίηση-Αποκωδικοποίηση (Κομματιάζει την ύλη και αποφεύγει τους διασπαστές) Χρησιμοποιεί τη θέση: Η γνώση μεταβιβάζεται. 2 4.Ποιος αξιολογεί; Έμφαση στο αποτέλεσμα,στο τι θα ξέρουν οι μαθητές στο τέλος της διδ/ας. Χρησιμοποιεί την αποδεικτική αξιολόγηση (συγκράτηση,αναγνώριση ) 5.Ποιος αντιλαμβάνεται τη μάθηση; Ως συσσωρευτική εξάσκηση 6.Σε ποιο επίπεδο κινείται; Ανάσυρση αναπαραγωγικής μνήμης 7.Πώς ερμηνεύει τα λάθη; Ως αποτέλεσμα απροσεξίας,σύγχυσης,επιπολαιότητας ΕΡΕΘΙΣΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Θετικές Αρνητικές Skinner Ο δάσκαλος επιδιώκει οι συνέπειες να είναι θετικές Συμπεριφορισμός δεκαετίας 50:Pavlov,Watson,Thordike (νόμος ευάρεστου αποτελέσματος) Μιλάμε για κολλάζ γνωστικών αντικειμένων που δε συνδέουν την ύλη. Ο συμπεριφορισμός θέλει συρραφές.να διακρίνουν, να εκτελέσουν, δεν ενδιαφέρεται για το ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ.Ο συμπεριφορισμός προετοιμάζει την κερκίδα,όχι τον πολίτη που σκέφτεται. Ο συμπεριφορισμός διατυπώνει κριτήρια επιτυχίας 90% και πάνω. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΥ Δέχεται τις γνωστικές διαδικασίες Δέχεται το φωναχτό-σιωπηρό λόγο (να σκέφτεται τις διαδικασίες που εφαρμόζει) Δέχεται την επίδειξη της γνώσης απ το δάσκαλο. Δεν κλείνει η διαδικασία με το τι μάθαμε,αλλά και πώς το μάθαμε. Φθίνουσα καθοδήγηση. Να μάθει ο μαθητής να εργάζεται με αυτοέλεγχο. 3 ΦΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ α)κατανόηση:να λέει ο μαθητής με δικά του λόγια. β)εκμάθηση:να μπορεί ο μαθητής να κάνει με ταχύτητα και ακρίβεια δηλ. να αναπτύξει δεξιότητες. γ)διατήρηση:αυτό που έμαθε ο μαθητής να το θυμάται,να το αναπαράγει,να το ανακυκλώνει. δ)διάκριση:αυτό που έμαθε ο μαθητής να το διακρίνει από άλλα όμοια ή παρόμοια. ε)γενίκευση:να εφαρμόζει αυτό που έμαθε σε νέες καταστάσεις με βοήθεια,με πιλότο,με καθρέφτη στ)προσαρμογή: Να εφαρμόζει αυτό που έμαθε σε νέες καταστάσεις με αλλαγές (δηλ.αντιστροφές,άλλους τρόπους,επεκτάσεις),χωρίς βοήθεια. Ο μαθητής έχει ανάγκη από το δάσκαλο για να λειτουργήσει ως πρότυπο για παρατήρηση και μίμηση,αλλά ο δάσκαλος του μαθαίνει και τα εργαλεία. Ορίζουμε επίπεδα κυριαρχίας,απλοποιούμε τη μάθηση.κάνε ότι έκανα στα όρια του αρχικού με αλλαγές. Θέση: Η γνώση μεταβιβάζεται. Προαπαιτούμενα Παραγωγή διδακτιού υλικού Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΗ: Στα γνωρίσματα της σκέψης των μαθητών Στα κυρίαρχα διδακτικά παραδείγματα Στις ταξινομίες διδακτικών στόχων,στην ανάλυση έργου και τη μαθησιακή εργασία 3

4 4 Στα είδη των ερωτήσεων: κλειστές-ανοιχτές, συγκλίνουσες-αποκλίνουσες, του αναπτυξιακού δομισμού Στους τρόπους οργάνωσης του περιεχομένου την ερεθιστικότητά του το είδος της γνώσης Στις στρατηγικές: Διδασκαλίας (φάσμα) Μάθησης Λεκτικής επικοινωνίας Χρήσης διδακτικών μέσων Στις λειτουργίες της αξιολόγησης τι; προκαταρκτική πού; Διαμορφωτική πόσο; Αποδεικτική τι; Παιδευτική πού; Προγνωστική 3.2 ΗΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ φυσικές βλάβες νοητική υστέρηση προβλήματα συμπεριφοράς ειδικές μαθησιακές δυσκολίες π.χ. Στόχος προγραμμάτων σπουδών :το γράμμα π 1 ος :Να γράφουν,να διαβάζουν,να αναλύουν,να συνθέτουν τη λέξη παπί (Δ),με τη χρήση της πολυαισθητηριακής μεθόδου (Σ),χωρίς να κάνουν λάθος (Κ) (Δ=δραστηριότητα,Σ=συνθήκη,Κ=κριτήριο) 2 ος Να διαβάζουν και να γράφουν συλλαβές με το σύμφωνο π και τα φωνήεντα ο,ι,ε,υ,α (Δ),με τη χρήση καρτελών (Σ), χωρίς να κάνουν λάθος (Κ) 3 ος Να διακρίνουν το Π σε λέξεις που το έχουν στην ίδια συλλαβή π.χ. πόδι (Δ),με τη χρήση καταλόγου λέξεων (Σ),χωρίς να κάνουν λάθος (Κ) 4 ος Να διακρίνουν το Π σε λέξεις που το έχουν σε οποιαδήποτε συλλαβή (Δ),με τη χρήση καταλόγου λέξεων (Σ),χωρίς να κάνουν λάθος (Κ) 4

5 5 ος Να διαβάζουν λέξεις με κεφαλαία και μικρά γράμματα που έχουν το Π (Δ),σε οποιαδήποτε συλλαβή (Σ),χωρίς να κάνουν λάθος (Κ) 5 6 ος Να γράφουν,να διαβάζουν και να αποδίδουν το νόημα των λέξεων που αρχίζουν από Π (Δ),με τη χρήση καταλόγου λέξεων,ουσιαστικών,ρημάτων,επιρρημάτων (Σ),απαντώντας σωστά στις 9 από τις 10 περιπτώσεις Κριτήριο κυριαρχίας 90% 7 ος Να διαβάζουνκαι να γράφουν προτάσεις με δυο τρεις λέξεις που αρχίζουν από Π (Δ),με τη χρήση καταλόγου λέξεων (Σ), απαντώντας σωστά στις 8 απ τις 10 Κριτήριο κυριαρχίας 80% Ο νέος συμπεριφορισμός βάζει: Χ στον παλιό συμπεριφορισμό Ε-Α σε περιορισμό την άμεση ανατροφοδότηση φωναχτό-σιωπηρό λόγο ασκήσεις με ομάδα (αυτορρύθμιση,αυτοέλεγχο,μεταγνώση,παίρνει από Vygotsky την επίδειξη και την μάθηση με μίμηση και παρατήρηση προτύπου Bandura Ό,τι κάνουμε πρέπει να το εντάσσουμε στο ΟΛΟ. ΔΟΜΗΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ. Κριτική σκέψη:κρίνω σημαίνει λογικά εξετάζω και οργανώνω και τίποτα άλλο. 1.Ενέργειες διδασκαλίας Πώς; Για ποιο σκοπό; ) ( Οι μαθητές επισημαίνουν το θέμα διερεύνησης Γιατί; 2.Καταφεύγουν στις πηγές μάθησης ( κείμενα κτλ. )Διαβάζουν (οπτική κωδικοποίηση),υπογραμμίζουν (τοπογραφική κωδικοποίηση) 3.Λένε πού το λέει και πώς το λέει; (λεκτική κωδικοποίηση για τις ανάγκες της βραχύχρονης μνήμης) 4.Διακρίνουν γνωρίσματα,ομαδοποιούν,προσδιορίζουν λεκτικά,καταλήγουν σε συμπεράσματα,επεξηγούν το πώς; και το γιατί; αναφέρουν παραδείγματα,διοργανώνουν με μοντέλα αναπαράστασης 5.Αναφέρονται στη διαδικασία (Ζητούμε να μας διοργανώσουν αυτά που έμαθαν σχηματικά 5

6 6 Αισθητηριακή Βραχυπρόθεσμη Μακροπρόθεσμη καταγραφή Μνήμη Μνήμη Οπτικοακουστική Τοπογραφική-Λεκτική Σημασιολογική-συμβολική κωδικοποίηση κωδικοποίηση κωδικοποίηση και test πάνω στη διαδικασία ανάσυρση-κριτική 2.Αντίληψη για τη γνωστική δομή -Δόμηση μαθημάτων κατά κλάδους -Χωρισμός σε ενότητες με δομή (ολότητα) πίσω απ αυτό που κάναμε να υπάρχει δομή -Διάταξη σπειροειδής -Διαπραγμάτωση με διαισθητικό και αναλυτικό τρόπο σκέψης -Αρτιότερο επίτευγμα το επιχείρημα (αναγκάζεις το μαθητή να δίνει βάρος στον επεξηγηματικό λόγο) -Εργάζεται με την πρόταση -Πολυαισθητηριακή δόμηση,πολλαπλή κωδικοποίηση -Δόμηση εσωτερικού λόγου (λεκτική αυτοκαθοδήγηση) θέλω το μαθητή να σκέφτεται (το δόμημα-το ενέργημα) 3.Πού στηρίζεται; δάσκαλος μαθητές Διερευνούν τον κώδικα Ανακαλύπτουν και διοργανώνουν τις σχέσεις του.έχουμε περάσει στην εποχή της σημειολογίας. Η θέση: «Η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ» 4.Πώς αξιολογεί -Έμφαση στη διαδικασία -Χρησιμοποιεί τη διαμορφωτική αξιολόγηση (είναι συμβόλαιο μεταξύ δασκάλου-μαθητή) -Η διαμορφωτική αξιολόγηση με τη διδ/ία πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι. 6

7 5.Πώς αντιλαμβάνεται τη μάθηση -Ως επανακάλυψη των γνώσεων μέσω διερευνητικών διαδικασιών λογικής δόμησης. 7 6.Σε ποιο επίπεδο κινείται -Επεξηγηματικής και διερευνητικής κατανόησης (να δίνει απαντήσεις στο πώς; και στο γιατί;) δεύτερο επίπεδο Τα παιδιά τα φέρνουμε στο σχολείο για να συνειδητοποιήσουν τις αρχές που κρύβονται. 7.Πώς ερμηνεύει τα λάθη -Ως παρουσίαση γνωστικών κενών που οφείλονται σε ατελή κωδικοποίηση. (Βruner πραξιακό,συμβολικό,εικονιστικό τρόπο) Δεν μπορείς να έχεις σπειροειδή αντίληψη για τη διδ/ία και να ακολουθείς την τακτική των μικρών βημάτων. Στην τάξη πρέπει να βασιλεύει ο τεκμηριωμένος-επεξηγηματικός λόγος. Η έννοια του χρόνου για τα παιδιά ωριμάζει στα 14 χρόνια. Γεωγραφία Πού; Ιστορία Πότε; κοντράνονται Ιστορία Κοινωνική και πολιτική Αγωγή π.χ. (Μελέτη Περιβάλλοντος) 1 η Ενότητα Δάσκ:Πού ζουν οι άνθρωποι; Μαθ.:Σε χωριά και πόλεις. Δ.:Γιατί; Μαθ.:-α.Ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον β. γ δ.. ε *Θέλουμε ο λόγος των μαθητών να είναι πολλαπλός και συνεχής. 2 η Ενότητα Δάσκ.:Ποιες ανάγκες ικανοποιούν; Μαθητές -μόρφωση -άθληση 7

8 -τροφή -ψυχαγωγία -υγεία Ζητάμε απ τους μαθητές να μας βρουν εικόνες που μας τα λέει το βιβλίο. 8 ανάγκες έργα και υπηρεσίες 3 η Ενότητα Τι μάθαμε χτες και προχτές; (Με δυο προτάσεις) Καλούμε τα παιδιά να σκεφτούν,να ανοίξουν την απλή πρόταση και να την κάνουν παράγραφο. Στο τέλος: Πρόταση κατακλείδα.(δύναμη του λόγου) ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ-ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ Ο μαθητής δουλεύει με τις καταφάσεις (μια γνώση που ξέρει από παλιά) στη σκέψη του. 1.Ενέργειες διδασκαλίας α.προσδιορίζεται το πρόβλημα β.εκμεταλλευόμαστε την προηγούμενη γνώση για την πρόταση σχεδίου ενεργειών και υπολογισμό αποτελεσμάτων γ.τίθεται το σχέδιο σε εφαρμογή δ.δημιουργία κοινωνικογνωστικής σύγκρουσης ε.γίνονται αντιστοιχίσεις στ.αναφαίνονται οι μετασχηματισμοί ζ.συσχετίζονται τα μοντέλα γνώσης η.ελέγχεται η γνωστική υπέρβαση ανάσυρση παραγωγική Μοντέλο εξισορρόπησης -Διαθεματική δόμηση της διδακτέας ύλης -Χωρισμός σε ενότητες με δομή (ολότητα,μετασχηματισμός,αυτορρύθμιση) -Διάταξη ενοτήτων σπειροειδής 8

9 -Έμφαση(δίνει έμφαση στο γραπτό λόγο) στη γενετική γνώση(μετασχηματισμούς). -Εργάζεται με την παράγραφο (πώς γίνονται τα πράγματα) -Καθιερώνει ανακυκλωτικά σχήματα διδασκαλίας -Δόμηση γνώσης με την ενδοσκοπική ανάκληση και με τις μεταγνωστικές δεξιότητες Βιωματικός δομισμός-αντρέας Δημητρίου Πίστευε ότι ο άνθρωπος έχει μία και αδιαίρετη δομή που υποδιαιρείται σε δομές (ποιοτική,ποσοτική,συσχετική,χωροχρονική κτλ.) 3.Πού στηρίζεται 9 Δάσκαλος Μαθητής αναδιοργανώνουν σχέσεις γνωστών μηνυμάτων παράγουν νέα κάνοντας ανακωδικοποίηση Παιδευτική αξιολόγηση:βοηθά το μαθητή να αναγνωρίσει και να διευθετήσει τα λάθη του. Θέση: Η γνώση οικοδομείται 4.Πώς αξιολογεί Έμφαση στο μετασχηματισμό για την ανάδειξη ανώτερων γνωστικών δομών Παιδευτική αξιολόγηση 5.Πώς αντιλαμβάνεται τη μάθηση Ως κατασκευή γνώσεων με αναγωγή απ την κατώτερη δομή στην ανώτερη 6.Σε ποιο επίπεδο κινείται παραγωγής γνώσεων 9

10 7.Πώς ερμηνεύει τα λάθη Ως ανεπαρκείς ή λαθεμένους μετασχηματισμούς προηγούμενων γνώσεων Συμπληρωματικές έννοιες Κονστρουκτιβισμός:είναι η αναγωγή απ την κατώτερη γνώση στην ανώτερη,απ την εμπειρική γνώση στη λογικομαθηματική. Η διδασκαλία μας έχει ανακυκλωτικό χαρακτήρα,τα μαθήματα είναι το ένα πάνω στο άλλο (ανακυκλωτικά) Ελέγχεται η γνωστική υπέρβαση Ο μαθητής να δουλέψει με αυτοέλεγχο,να πάρει ο μαθητής ένα πρόβλημα πολλαπλασιασμού και να κάνει ένα ή περισσότερα διαίρεσης και αντίστροφα. -ολότητα -ένταξη σχέσεων σε ομάδες -αυτορρύθμιση επιστημολογία της διδακτικής -αναδιοργάνωση Το πώς αλλιώς οδηγεί στην αναδιοργάνωση που υπάρχει. Συνδυαστικότητα:Ο μαθητής φτάνει σ ένα είδος παιδικής σοφίας δηλ. τον άλλο τρόπο,γιατί διαφορετικά οι μαθητές έχουν μείνει μονόφθαλμοι. Μέσα στο συγχρονικό παρόν υπάρχει ένα συγχρονικό παρελθόν και ένα συγχρονικό μέλλον. Αυτό που ζητάμε απ τα παιδιά είναι η εναντίωση, ο μαθητής νιώθει ένα τράνταγμα. Χωρίς το μετασχηματισμό δεν έχω γνώση,γιατί ο μετασχηματισμός είναι η πηγή της γνώσης. Οι δάσκαλοι ασκούνται στο χειρισμό της αντιστοίχισης «ένα προς ένα» Ένα στοιχείο πρέπει να παραμείνει σταθερό «αναλλοίωτο»,δηλ. οι μετασχηματισμοί έχουν και μία σταθερότητα (που είναι το κλειδί για τους μετασχηματισμούς) Επεκτάσεις: Δηλαδή πότε άλλοτε είδαμε κάτι όμοιο ή παρόμοιο (κάνει συνδέσεις) Τι άλλο έχουμε να πούμε τώρα; (ανοίγει τη δομή της γνώσης) Πηγαίνει η σκέψη «βήμα βήμα» και κάνει «συμπλεκτικότητα» (σύνθεση) Η συμπλεκτικότητα πάντοτε μας δίνει την ολότητα.να παρουσιαστεί το όλο σε σχέση με τις ομάδες. Πρώτος βασικός μετασχηματισμός είναι η αντιστρεψιμότητα και συνδυάζεται με τη θέση-αντίθεση.οδηγείται στην ισορρόπηση των δομών. ΚΥΡΙΑΡΧΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η διαδικασία της μάθησης στη γλωσσική διδασκαλία διαρθρώνεται με διάφορους τρόπους. Οι τρόποι αυτοί είναι συνάρτηση των αντίληψεών μας για -τη μάθηση -τη γνωστική δομή - τη διδακτική εργασία τη λεκτική επικοινωνία την απόδοση των μαθητών Οργανωτικές αρχές -την αξιολόγηση 10 10

11 του διδακτικού γίγνεσθαι: -το χειρισμό των λαθών -την παρακίνηση των μαθητών κ.ά. 11 Διαμορφώνονται δύο κυρίαρχα διδακτικά παραδείγματα προσεγγίσεων στη γλωσσική διδασκαλία: το συμπεριφοριστικό το γνωστικό Θα παρουσιαστούν ως κατασκευές από αντιλήψεις με υπόσταση ως εργαλειακή γνώση χρήσιμη για τη γλωσσική διδασκαλία οι αντιλήψεις είναι ριζικά διαμορφωμένες είναι αναπαραστάσεις που έχουμε μέσα μας. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Αντιλήψεις για.μάθηση Η γνώση αποκτιέται με την εξάσκηση με βάση το σχήμα: συσσωρευτική Ε Α + εξωτερικές τονώσεις-άμεσες ανατροφοδότηση.γνωστική δομή Οι τομείς του γλωσσικού μαθήματος διδάσκονται -ανάγνωση -γραμματική -σύνταξη απομονωμένοι ο ή συνυφαίνονται μέσω -ορθογραφία ένας απ τον άλλον ενός κειμένου σε -λεξιλόγιο μικρές ενότητες -γραπτή έκφραση γραμμικά ή με κάποια διαδοχή του τύπου είσοδος-έξοδος 11

12 Προσπαθεί με συγκεντρώσεις των περιπτώσεων να συγκροτήσει γλωσσικά σύνολα (φράσεις,προτάσεις-μοντέλα) *λογοτεχνικού τύπου Χωρίς να λαμβάνει υπόψη 12 την επικοινωνιακή περίσταση και χωρίς να προχωρεί στην κατηγοριοποίησή τους Χρησιμοποιεί ως μονάδα διδασκαλίας την πρόταση Διδακτική εργασία Η γνώση μεταβιβάζεται απ το Δ στους Μ με δόσεις και με την τακτική των μικρών βημάτων.οι μαθητές αναπαράγουν τα παραδείγματα γλωσσικής χρήσης με συνεχή άσκηση. 3 Γεμάτο κεφάλι 2 άδειο 1 τακτική μικρών βημάτων κεφάλι 1.Οι μαθητές διαβάζουν το κείμενο σε «ασυμφωνία» με το δάσκαλο. Χωρίς να ενεργοποιηθεί η αντίληψη/προσοχή τους που είναι επιλεκτικές και οι αναγνώσεις τους έχουν εξεταστικό χαρακτήρα απαιτούν τη διαμόρφωση κατάστασης προβληματισμού. 2.Η συζήτηση προσπαθεί να δώσει απάντηση στα ερωτήματα: τι λέει,πώς το λέει,γιατί,για ποιο σκοπό Οι μαθητές αναζητούν απαντήσεις: πού το λέει,πώς το λέει χωρίς να έχουν «εγκλωβιστεί» στη διαδικασία αφού δεν αναζητούν: να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν προβληματισμούς τους Οι ασκήσεις που καλούνται οι μαθητές να συμπληρώσουν: *Είναι παραδείγματα προς απομίμηση συνήθως ερήμην του κειμένου. 12

13 *Έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα,περνούν απ το ένα φαινόμενο στο άλλο χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η ετοιμότητα των μαθητών. *Η συμπλήρωσή τους γίνεται μία μία γραμμικά το βάρος πέφτει στη συμπλήρωση 4.Κυρίαρχη μορφή μαθητικής οργάνωσης «Όλοι μαζί ομοιόμορφα και συντονισμένα». Στο «Σκέφτομαι και γράφω» οι μαθητές γράφουν απευθείας το κείμενο,αφού προετοιμαστούν νοηματικά,συναισθηματικά 13 Το κείμενό τους είναι μία αναπαραγωγή του κειμένου του βιβλίου φτωχό σε περιεχόμενο,με χαλαρή δομή και επαναλήψεις κτλ. Χρησιμοποιείται μόνο η συγγραφική διαδικασία. Η γνώση που αποκτούν οι μαθητές είναι προϊόν «επιβεβλημένης συναίνεσης». Λεκτική επικοινωνία 1.Κωδικοποίηση Αποκωδικοποίηση Πομπός μήνυμα Αποδέκτες Δ κώδικας Μ 2.Κατεύθυνση επικοινωνίας περισσότητα λόγου Δ Μ Δ Μ κλειστή μονόδρομη αμφίδρομη ανατροφοδότηση Ο δάσκαλος λειτουργεί ως γυμναστής και όχι ως ανατόμος. ν ομιλία Δ ομιλία Μ Οι παρεμβάσεις που κάνει ο δάσκαλος: 13

14 ν Δ Εισηγείται,διατυπώνει ερωτήσεις Δ Επαινεί,αποδέχεται ιδέες,καθοδηγεί 14 ν Δ Επαινεί,αποδέχεται ιδέες Δ Επιπλήττει ν Δ Καθοδήγηση Μ Πρωτοβουλία ν Μ Απαντά μηχανικά Μ Απαντά σκεπτόμενα 4.Κλειστές ερωτήσεις ( ο εκπαιδευτικός που τις κάνει ξέρει ήδη τις απαντήσεις) 5.Ατεκμηρίωτος λόγος (προσφυγή στη μονοδιάστατη λογική) Ο δάσκαλος βρίσκεται στο προσκήνιο της διδασκαλίας. Θέση: Η γνώση μεταβιβάζεται Απόδοση μαθητών Έμφαση στη δηλωτική γνώση Μορφές εμφάνισης των προϊόντων Επίπεδα: 1.κατανόηση 2.εκμάθηση 3.διατήρηση 4.διάκριση 5.γενίκευση 6.προσαρμογή αναπαραγωγής απλής αφαίρεσης σκεπτόμενης αφαίρεσης Παρουσιάζονται προϊόντα στις φάσειςτης μαθησιακής ιεραρχίας.: περισσότερο 1,2,3 λιγγότερο 4,5 καθόλου 6 14

15 Αξιολόγηση των μαθητών 15 Έμφαση στο αποτέλεσμα ως προϊόν συσσωρευτικής εξάσκησης Χρησιμοποιείται η αποδεικτική αξιολόγηση με σκοπό την εξωτερική τόνωση. Χειρισμός λαθών των μαθητών Ερμηνεύονται Θεωρούνται ως αποτέλεσμα -βιασύνης -απροσεξίας ως συνώνυμο ως δείκτης -σύγχυσης αποτυχίας -της προσπάθειας δυσκολίας κειμένου, -επιπολαιότητας -του τρόπου διδ/ας λεξιλογίου,ασκήσεων κτλ. Αντιμετωπίζονται -με εξάσκηση -παρακίνηση Διαστάσεις Προσανατολισμός 1.Επιτυχία ορίζεται ως -στην επίδοση 2.Αξία δίνεται στην -η εκτίμηση με υψηλούς βαθμούς 3.Λόγοι ικανοποίησης -ικανότητα συμπλήρωσης 4.Ο δάσκαλος προσανατολισμένος -να τα καταφέρνει καλύτερα 5.Τα λάθη εκλαμβάνονται ως -Πώς οι μαθητές αποδίδουν/συμπληρώνουν 6.Λόγοι για καταβολή προσπάθειας -πηγή άγχους 7.Κριτήριο αξιολόγησης -επιδόσεις καλύτερες -σύμφωνα με ομάδες αναφοράς Το συμπεριφοριστικό κυρίαρχο διδακτικό παράδειγμα Στηρίζεται στον αμερικανικό δομισμό. Εξυπηρετείται απ τις αρχές της άμεσης διδ/ας. Οι μαθητές χάνουν τη συνολική όψη αυτού που μελετούν. Εξασκούνται να εκτελούν χωρίς να ψάχνουν το νόημα. Η τακτική των δόσεων και των μικρών βημάτων είναι η διδ/α της μη έννοιας. Συνταιριάζει για το σχεδιασμό προγραμμάτων για μαθητές με δυσκολίες γλωσσικής μορφής. Εφαρμόζουν τη μέθοδο ανάλυσης έργου. Στόχος προγραμμάτων σπουδών. ανάλυση:στόχους-βήματα 15

16 προσδιορίζοντας: κριτήρια επιτυχίας 16 τις συνθήκες τους ενισχυτές αλυσιδωτή ακολουθία Κάθε διδακτικό στόχο-βήμα τον διαπραγματευόμαστε με τις φάσεις της μαθησιακής ιεραρχίας: 1.Κατανόηση 2.Εκμάθηση 3.Διατήρηση τη μάθηση 4.Διάκριση 5.Γενίκευση 6.Προσαρμογή Ανακεφαλαίωση συσσωρευτική εξάσκηση τη γνωστική δομή συνύφανση τομέων γραμμική διάταξη γλωσσικά σύνολα πρόταση τη διδακτική εργασία ανάλυση έργου τακτική μικρών βημάτων μαθησιακή ιεραρχία επιβεβλημένη συναίνεση εξεταστική ανάγνωση όλοι μαζί ομοιόμορφα συγγραφική διαδικασία τη λεκτική επικοινωνία περισσότητα λόγου/άμεσες παρεμβάσεις μονόδρομη/αμφίδρομη κλειστές ερωτήσεις αμφίδρομη επικοινωνία 16

17 ΓΛΩΣΤΙΚΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Αντιλήψεις για Μάθηση: Η γνώση ανακαλύπτεται,οργανώνεται και κατασκευάζεται με βάση το σχήμα: προσδοκίες 17 Ε Γνωστικές διαδικασίες Α Αλλαγές και επικοινωνιακή κατάσταση ανατροφοδότηση μετασχηματισμός αναδόμησης ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗ Οι τομείς του γλωσσικού μαθήματος δε συνυφαίνονται αλλά δομούνται μέσω διαφόρων τύπων κειμένου: -απαριθμητικά Η γλώσσα αντιμετωπίζεται ως ΟΛΟ. -ενημερωτικά -λογοτεχνικά Η διδασκαλία αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του κειμένου -επεξηγηματικά που απαρτίζουν τη δομή του. -χρηστικά ΓΝΩΣΙΑΚΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗ Αντιλήψεις για Η γνώση ανακαλύπτεται,οργανώνεται και κατασκευάζεται με βάση το σχήμα: προσδοκίες Ε Γνωστικές διαδικασίες Α Αλλαγές και επικοινωνιακή κατάσταση ανατροφοδότηση μετασχηματισμός-αναδόμηση 17

18 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗ -απαριθμητικά -ενημερωτικά -λογοτεχνικά -επεξηγηματικά -χρηστικά 18 Οι τομείς του γλωσσικού μαθήματος δομούνται μέσω διαφόρων τύπων κειμένου. Η γλώσσα αντιμετωπίζεται ως ΟΛΟ. Η διδασκαλία αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του κειμένου που απαρτίζουν τη δομή του. Χαρακτηριστικά δομής κειμένου Οι τομείς του γλωσσικού μαθήματος ομογενοποιούνται σε γνώσεις-δομές 1.λειτουργία 2.πρότυπο οργάνωσης 3.περιεχόμενο 4.μορφή 5.γραμματοσυντακτικές δομές 6.διαδικασίες ανάγνωσης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Η λεκτική πράξη Επαναφέρεται Η παραγωγή γραπτού Η σημασία Η συγκρότηση Η ερμηνευτική λόγου της αναγκαίας προσπέλαση μεταγλώσσας Η μεταγλώσσα είναι η ορθογραφία,άρα μας ενδιαφέρει ο κώδικας στη γραπτή του μορφή. 18

19 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι. Η ΓΝΩΣΗ 19 Ανακαλύπτεται Οικοδομείται 5.Μετάπλαση 1.Διερευνητικό ερώτημα κειμένου 6.Συσχέτιση προϊόντων 2.Εξεταστική ανάγνωση,υπογράμμιση ανακαλυπτικής και 3.Ανακύκλωση πληροφοριών συνθετικής ανάγνωσης 4.Αναλυτική ανάγνωση,ανακάλυψη 7.Συνθετική και μεταμηνύματος γνωστική ανάγνωση 1.Γιατί; Πώς; Για ποιο σκοπό; 2.Υπογράμμιση φράσεων Επιλεκτική αντίληψη 3.Πού το λέει; Πώς το λέει; Έχετε δει ή νιώσει κάτι παρόμοιο; Έχετε θελήσει κάτι παρόμοιο; 4.Διάκριση,ομαδοποίηση Ανακάλυψη χαρακτηριστικών δομής κειμένου Βραχυπρόθεσμη μνήμη Εξέταση πληροφοριών υπό το φως δικών τους εμπειριών Μακροπρόθεσμη μνήμη Τα κείμενα για τα παιδιά πρέπει να έχουν σταθερή και προβλέψιμη δομή. Τα χαρακτηριστικά είναι έξι (6) : 1.Τόπος,χρόνος,άνθρωποι (πλαίσιο) 2.Αρχή (περιγράφουμε ένα εντυπωσιακό γεγονός,για να προκαλέσει την προσοχή του αναγνώστη) 3.Η αντίδραση του πρωταγωνιστή στο εντυπωσιακό γεγονός και οι στόχοι του. 4.Η προσπάθεια του πρωταγωνιστή με βάση τους στόχους του.(έχουμε μετατόπιση από τον προφο ρικό στο γραπτό λόγο,χρειάζονται τα εργαλεία) 5.Τα αποτελέσματα της προσπάθειας του πρωταγωνιστή με βάση τους στόχους του. 6.Οι συνέπειες που ακολουθούν πάντοτε τα αποτελέσματα.(δηλ. ένα κείμενο θα πρέπει στην αρχή να έχει έξι παραγράφους) Μετάπλαση:δηλ. να συμπληρώσουν τη δομή του κειμένου.π.χ.τι θα έλεγε κάποιος που είχε αντίθετη γνώμη. 19

20 Ένα λογοτεχνικό κείμενο να το κάνουμε πληροφοριακό με αλλαγή ρημάτων από Ενεργητική φωνή σε Μέση φωνή Αλλαγή σημαντική στα εργαλεία του μαθητή για να εκφραστεί,είναι σαν να εισάγεις άλλους τρόπους, επεκτάσεις Συνθετική και μεταγνωστική ανάγνωση δηλ. προσθέτω γνώσεις στο κείμενο.π.χ.πού αλλού είδαμε κάτι όμοιο ή παρόμοιο.(αυτοέλεγχο,αυτορρύθμιση).συσχετίζουμε τα προϊόντα της πρώτης δουλειάς με τις άλλες. Μεταβολή οπτικής γωνίας του χρόνου διαφορετική αρχή ή τέλος,μεταβολή του είδους π.χ. -Από θεατρικό σε διηγηματικό -Από πλάγιο λόγο σε ευθύ -Αφαίρεση προσώπων -Αλλαγή σκοπιάς -Μεταβολή εξέλιξης Κοινωνικογνωστική -Πρόσθεση,αφαίρεση επιθέτων,μεταφορών σύγκρουση -Αλλαγή λέξεων,φράσεων -Μεταφορά προσώπου,αριθμού. -Αφήγηση από το θύμα,δράστη,αυτόπτη μάρτυρα κτλ. 20 Ανάδειξη πολυμορφίας,ποικιλίας, διαφοροποίησης της γλώσσας Μετασχηματισμός (οδηγεί στην αναδιοργάνωση,είναι η πηγή της γνώσης) Πώς από το ένα..προέκυψε το άλλο; πού μοιάζουν; Τι άλλαξε και τι έμεινε Αναγωγή από την κατώτερη το ίδιο; δομή στην ανώτερη ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κυρίως το χρησιμοποιούν αυτοί που προέρχονται από την Πιαζετική σχολή) (Πού αλλού είδαμε κάτι όμοιο ή παρόμοιο,βοηθά στη μεταβίβαση) + + συμπλεκτικότητα αντιστρεψιμότητα συνδυαστικότητα Η σκέψη κατεβαίνει για να δούμετι άλλο Ιδιότητες σκέψης έχουμε να πούμε τώρα ΙΙ. Σκέφτομαι και γράφω (και εδώ έχουμε τη διαδικασία της εξισορρόπησης) Συγγραφικές διαδικασίες Μετασυγγραφικές διαδικασίες 20

21 ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 Δάσκαλος Μαθητές Μοντέλο Σημειωτικής Διερευνούν και μεταπλάθουν το κείμενο Ανακάλυψη,οργάνωση,παραγωγή μηνυμάτων Παίρνουμε την επικοινωνία από το δάσκαλο και το μαθητή και τη μεταφέρουμε στον κώδικα δηλ. από τον προφορικό στο γραπτό λόγο. -Κατεύθυνση επικοινωνίας Ανακυκλωτική -Έμμεσες λεκτικές παρεμβάσεις -Διερευνητικές ερωτήσεις -Αναλογία κλειστών/ανοιχτών (καλύτερη) ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΘΗΤΏΝ Έμφαση στη γνώση: τη διαδικαστική τη γενετική 21

22 Οι μαθητές να γίνονται κοινωνοί της σκέψης των συμμαθητών τους. 22 Στάδια: Ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης Οι δεξιότητες της γραφής και της ανάγνωσης συγκροτούνται σταδιακά. Κριτικό 5 Λειτουργικό 4 Αναπτυξιακό 3 προγραφικό προαναγνωστικό 1 Συγκρότησης του μηχανισμού 2 Η γνώση των σταδίων είναι απαραίτητη για την εκτίμηση της αναγνωστικής δεξιότητας των μαθητών,τη συγκεκριμενοποίηση των διδακτικών στόχων,την επιλογή των στρατηγικών διδασκαλίας,τη διαμόρφωση εξατομικευμένων προγραμμάτων διδακτικής παρέμβασης κτλ. ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Οι μαθητές μαθαίνουν τις διαδικασίες του αλφαβητικού συστήματος την κωδικοποίηση (γραφή) την αποκωδικοποίηση (ανάγνωση) Η χρησιμοποίηση του γραπτού λόγου δεν είναι σωστό να μετατίθεται. 22

23 Η συγκρότηση του μηχανισμού γραφής και ανάγνωσης 23 Διακρίνονται τρεις φάσεις η λογογραφική η αλφαβητική η ορθογραφική Συγκρατούνται λέξεις από Δομούνται σχέσεις μεταξύ Αναγνωρίζονται λέξεις με τη τα υπερισχύοντα μορφολογι- γράμματος και φωνήματος διαδικασία της γραφημικής-φωνηκά χαρακτηριστικά φωνολογική ενημερότητα τικής μετάφρασης κατάτμηση λόγου σε :λέξεις, ή γίνεται καταφυσυλλαβές,γράμματα. γή στο εσωτερικό Συγκερασμός φθόγγων δηλ να λεξικό. γράφουν και να διαβάζουν χωρίς: -παραλείψεις -προσθήκες -αντιστροφές -αντιμεταθέσεις κτλ. Λέξη που πρόκειται να γραφεί ή να διαβαστεί Τεχνική γραφημικής φωνητικής μετάφρασης Εσωτερικό λεξικό Επιλογή γραφημάτων για τη γραφή ή οδηγίες για την εκφορά της λέξης Α Δημοτικού: Άλλες τάξεις: Φωνολογική ενημερότητα Μορφηματική δομή των λέξεων 23

24 ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ -Πρόγραμμα προετοιμασίας με δραστηριότητες: α)γνωστικού σχήματος του σώματος ε)προαναγνωστικές δεξιότητες π.χ.τα παιπ.χ. να δείξουν το δεξί τους χέρι,το αριστερό κτλ. διά εκφράζονται και απομονώνουμε μια φράση τους να αναγνωρίσουν αυτά σ άλλα παιδιά κτλ. π.χ.«τα παιδιά που ζουν στην αυλή» β) Προσανατολισμού στο χώρο (κωδικοποίηση) π.χ. Να διακρίνουν τη θέση των αντικειμένων Τη διαβάζουμε όλοι μαζί. στο χώρο (αποκωδικοποίηση) πάνω από. κάτω από. Ύστερα παίζουμε το παιχνίδι της ξεχασμένης λέξης γ)προσανατολισμού στο χρόνο Τα παιδιά στην αυλή. π.χ. Να διατάξουν γεγονότα της ζωής τους κτλ. Αντικαθιστούμε τις λέξεις με χρωματιστές ταινίες. δ) Οργάνωσης του χρόνου Το που λί πε τά χχχχχχχ χχχχχχχ Μετρούν τις φωνούλες χτυπώντας το τραπεζάκι τους Κάνουμε αλλαγές χχχχχχχ χχχχχχχ 24 Στο Δημοτικό περιλαμβάνει δραστηριότητες α)πρώτη φάση (Σεπτέμβριος) -Προφορικής έκφρασης Τα παιδιά «διαβάζουν» εικόνες και συνθέτουν ιστορίες -Γραφικές ασκήσεις Διακρίνουν γραμμές στις εικόνες και ασκούνται στην απομίμησή τους -Σύνδεσης προφορικής και γραπτής έκφραση Τα παιδιά εκφράζονται,απομονώνουμε και γράφουμε φράσεις στον πίνακα (κωδικοποίηση) Ύστερα διαβάζουν αυτές (αποκωδικοποίηση) στ) Προγραφικές Αναπαριστούν διαδρομές: κυκλικές,ημικυκλικές,τεθλασμένες κτλ. με γραφικό τρόπο κτλ. Το πρόγραμμα εκμάθησης β) δεύτερη φάση (Οκτώβριος) (απαίτηση για κυρίαρχη μάθηση) -Γνωριμία με γράμματα διγράμματες και τριγράμματες συλλαβές-λέξεις Με 32 εικόνες συγκεκριμένων πραγμάτων που το πρώτο γράμμα ή την πρώτη συλλαβή την έχουμε χρωματίσει,βγάζουμε: ο,ι,η,α,ε,το,τι,τα,να,θα,με,σε,δε,για,που Η προσέγγιση είναι ολική. Ύστερα τα παιδιά αναγνωρίζουν το φθόγγο ή τη συλλαβή και σε άλλες λέξεις στην αρχή ή στο τέλος τους. Τέλος γράφουν 24

25 Παραλείπουμε λέξεις και τις βρίσκουν κτλ. Συχνή επανάληψη (ταυτόσημη/εναλλακτική). Εδώ χάνουμε πολύ χρόνο-32 διδακτικές ενότητες,έχουμε ένα «παπουτσωμένο» συμπεριφορισμό,πάμε βήμα-βήμα ενώ η ανάγνωση είναι δόμηση και αναδόμηση. Τύπος πρόσθετου υλικού που παράγουμε Παράδειγμα: Το γράμμα Ο Γράφω στην αρχή το Ο που λείπει: εικόνα εικόνα εικόνα _μπρέλα -μάδα -δηγός 25 γ φάση Εκμάθηση του μηχανισμού της ανάγνωσης πρώτης ανάγνωσης (μέσα Νοεμβρίου) (Κυρίαρχη μάθηση) Συζήτηση στην εικόνα Σιωπηρή ανάγνωση Ανάλυση και σύνθεση της λέξης με προφορικό και γραπτό συλλαβισμό Ανάγνωση του γλωσσικού στοιχείου στην αρχή,στο εσωτερικό ή στο τέλος Γραφή αυτού Φωναχτή ανάγνωση Συζήτηση για το Ποιος; το τι; κτλ. Συμπλήρωση εργασιών -Αναγνώριση του γλωσσικού στοιχείου «Γράφω και μαθαίνω» (Ορθογραφία) -Λέξεις για την καρτέλα (λεξιλόγιο) «Ποιος» και «Τι» (Σύνταξη) δ φάση Διορθωτική αγωγή της πρώτης Μερικά παιδιά: -συγχέουν γράμματα β-δ,μ-ν,φ-β -δυσκολεύονται να διαβάσουν συμπλέγματα γραμμάτων -κάνουν λάθος στην άρθρωση -διατυπώνουν «αγραμματικές» φράσεις (φράσεις που δεν υπάρχει σύνταξη) -γράφουν ανόμοια,άνισα,ανεβαίνουν κατεβαίνουν απ τη γραμμή των λέξεων -γράφουν ανάποδα συνήθως: το δ,το β, το γ, το ρ, το η -παραλείπουν γράμματα,συλλαβές ή διαβάζουν πολύ αργά -γράφουν ανορθόγραφα κτλ. Αντιμετώπιση -Πρόσθετο διδακτικό υλικό -Μοντέλο κυρίαρχης μάθησης -Χρησιμοποίηση όλων ιδιοτήτων της σκέψης: -ταύτιση -σύνθεση -αντιστροφή -αλληλοσυσχέτιση 25

26 1 ο παράδειγμα: το γράμμα γ α)εικόνα γάτα (ταύτιση) β)σύνθεση του γράμματος με φωνήεντα γ και δίψηφα φωνήεντα α γ)αντιστροφή ο Τοποθετούμε τα φωνήεντα ή τα δίψηφα φωνήεντα ι μπροστά από το σύμφωνο ε ου α ο ι ε ου γ 26 α α δ)αλληλοσυσχέτιση ο ο Συνδυάζουμε τις δύο προηγούμενες γ ι ι γ νοητικές ενέργειες: ε ε της σύνθεσης και της αντιστροφής ου ου Σύμφωνα με το σχήμα ενεργειών της νοημοσύνης κατά τον J.Piaget σύνθεση άρνηση αντιστροφή αλληλοσυσχέτιση επιβεβαίωση 2 ο παράδειγμα:μελέτη γραμμάτων που συγχέονται π.χ. το φ και το β Τα σύμφωνα αυτά είναι εξακολουθητικά.το φ είναι άηχο σύμφωνο,γιατί δε δημιουργεί παλμικές κινήσεις στο λάρυγγα,όταν το προφέρουμε.το β είναι ηχηρό σύμφωνο,γιατί δημιουργεί παλμικές κινήσεις όταν το προφέρουμε. Μερικά παιδιά συγχέουν τα άηχα και τα ηχηρά σύμφωνα όπως: φ-β, θ-δ, σ-ζ, χ-γ, ν-ντ, κ-γκ 26

27 Διδακτικές ενέργειες 27 1 η.συσχετίζουμε τα γράμματα αυτά με απλές λέξεις κλειδιά όπως: φίδι βόδι φ β 2 η.βάζουμε τα παιδιά να τα προφέρουν για να νιώσουν τη διαφορά τους 3 η.συνδυάζουμε τα σύμφωνα μ ένα φωνήεν: β-ο,φ-α,φ-ο 4 η Αντιστροφή 5 η Αλληλοσυσχέτιση 6 η Αλλάζουμε φωνήεντα ή δίψηφα φωνήεντα Λογογραφική Αλφαβητική Ορθογραφική Συγκροτούνται λέξεις Δομούνται σχέσεις Αναγνωρίζονται λέξεις Υπερισχύουν τα μορφολογικά Μεταξύ γραφήματος Οικοδομείται το χαρακτηρηστικά και φωνήματος οπτικό λεξιλόγιο (φωνήεντα) Τεχνική γραφημικής φωνητικής μετάφρασης Η ανάγνωση κειμένων δεν πρέπει να καθυστερεί Δεν είναι βήμα- βήμα συσσωρευτική διαδικασία Είναι δραστηριότητα δόμησης και αναδόμησης ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΙΩΠΗΡΗ ΦΩΝΑΧΤΗ Γραπτός λόγος Αποκωδικοποίηση Νόημα Κωδικοποίηση Προφορικός (Δομούν το νόημα) (ηχηροποιούν λόγος το νόημα) 27

28 28 Λέξη πριν το και τραβάμε μια γραμμή (υψώνουμε τη φωνή) Λέξη πριν το κόμμα τραβάμε δυο γραμμές (υψώνουμε τη φωνή) Λέξη πριν την τελεία τραβάμε τρεις γραμμές (υψώνουμε τη φωνή) Κουμπιάς Εκδόσεις Ατραπός «Μοντέλα ανάγνωσης» Ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης 1 ο στάδιο: Αναδυόμενης γραφής και ανάγνωσης-προφορικής έκφρασης,όπου οι μαθητές «διαβάζουν εικόνες»και συνθέτουν ιστορίες. Γραφικές με σκοπό οι μαθητές να διακρίνουν γραμμές και να ασκηθούν στην απομίμησή τους. Σύνδεσης προφορικής και γραπτής έκφρασης, με σκοπό την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση του λόγου κτλ. 2 ο στάδιο:(απαίτηση για μάθηση σε επίπεδο κυριαρχίας 90%) Γνωριμία με γράμματα,διγράμματες και τριγράμματες συλλαβές-λέξεις. 3 ο στάδιο: Εκμάθηση του μηχανισμού (Απαιτείται για μάθηση σε επίπεδο κυριαρχίας 90%) Οι μαθητές: α)κοιτάζουν την εικόνα του βιβλίου τους και κάνουν εικασίες για το τι θα διαβάσουν β)χρησιμοποιούν πρώτα τη σιωπηρή ανάγνωση,συναντούν τη νέα λέξη και προσπαθούν να διαβάσουν. γ)γράφουν τη λέξη,την αναλύουν και τη συνθέτουν με προφορικό και γραπτό συλλαβισμό. Η προσέγγιση είναι αναλυτικοσυνθετική. δ)αναγνωρίζουν το γλωσσικό στοιχείο στην αρχή,στο εσωτερικό και στο τέλος των λέξεων. δ)με 32 εικόνες συγκεκριμένων πραγμάτων που το πρώτο γράμμα ή την πρώτη συλλαβή την έχουμε χρωματίσει,βγάζουμε: ο, ι, η, α, ε,το, τι,τα, να, θα, με, σε, δε,για,που ε)η προσέγγιση είναι ολική.αναγνωρίζεται ο φθόγγος ή η συλλαβή και σε άλλες λέξεις,στην αρχή ή στο τέλος τους και γράφονται. συχνή επανάληψη, ταυτόσημη και εναλλακτική. στ)χρησιμοποιούν τη φωναχτή ανάγνωση,χωρίς να παραλείπουμε και την «εν χορώ» που συμβάλλει σημαντικά.με τη φωναχτή ανάγνωση ελέγχουμε την πρόοδο των μαθητών και υποβοηθούμε στη διόρθωση των αναγνωστικών λαθών,ιδιαίτερα εκείνων που αλλοιώνουν το νόημα του κειμένου. ζ)συζητούν πάνω στο κείμενο για το «ποιος» και το «τι». 28

ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. Συμπεριφορικό (άμεσης κατευθυνόμενης μάθησης) Βασίζεται στο σχήμα Ε

ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. Συμπεριφορικό (άμεσης κατευθυνόμενης μάθησης) Βασίζεται στο σχήμα Ε ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ κ.σαλβαράς 1 Συμπεριφορικό (άμεσης κατευθυνόμενης μάθησης) Βασίζεται στο σχήμα Ε Α 1.Ενέργειες διδ/ας α.προσδιορίζουμε τι θα κάνουμε β.παρουσιάζουμε βήμα προς βήμα γ.χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Tο φαινόμενο της ανάγνωσης προσεγγίζεται ως ολική διαδικασία, δηλαδή ως λεξιλόγιο, ως προφορική έκφραση και ως κατανόηση. ημήτρης Γουλής Πρώτη Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές;

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές; Τεχνικές για την καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής Ευγενία Νιάκα Σχολική Σύμβουλος Πώς μαθαίνουν οι μαθητές; Οι μαθητές δεν απορροφούν «σαν σφουγγάρια», ούτε αποδέχονται άκριτα κάθε νέα πληροφορία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 26-2-2015 (2 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 26-2-2015 (2 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 26-2-2015 (2 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Σωτηρία Τζιβινίκου Λέκτορας ΠΤΕΑ Γραφικός χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες)

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Γ2 (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Ο φίλος σας έγραψε μία μελέτη σχετικά με τρόπους βελτίωσης της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών. Επειδή, όμως, είναι ξένος, κάνει ακόμη λάθη,

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα: 5 Ο στάδιο: γράφω και διαβάζω τρισύλλαβες λέξεις 6 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που αρχίζουν µε φωνήεν 7 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που έχουν τελικό σίγµα (-ς) 8 ο στάδιο: γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΗΔομή του Εκπαιδευτικού Υλικού Για τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Γ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιείται το παρακάτω υλικό: Βιβλίο του Μαθητή, 3 τεύχη (240

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις ικανότητες του γραμματισμού. Έτσι, οι μαθητές με αναπτυγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635 Γεωργία Φυντάνη, 4838 Μάθημα: Μαθησιακές Δυσκολίες Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΕΣ v6.0 Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά με ειδικές ικανότητες και κινητικές δυσκολίες

ΑΚΤΙΝΕΣ v6.0 Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά με ειδικές ικανότητες και κινητικές δυσκολίες ΑΚΤΙΝΕΣ v6.0 Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά με ειδικές ικανότητες και κινητικές δυσκολίες Μαρία Καραβελάκη Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Συστημάτων ΙΝΤΕ*LEARN Τεχνολογίες Αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη, 4

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΕΦAΛΑΙΟ 3 Ερωτήσεις: εργαλείο, μέθοδος ή στρατηγική; Το να ζει κανείς σημαίνει να συμμετέχει σε διάλογο: να κάνει ερωτήσεις, να λαμβάνει υπόψη του σοβαρά αυτά που γίνονται γύρω του, να απαντά, να συμφωνεί...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ https://sym.pblogs.gr ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; Αφήγηση, περιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Δρ Κορρές Κωνσταντίνος Θεωρίες μάθησης Ευνοϊκές συνθήκες για τη μάθηση Μέθοδοι διδασκαλίας Διδακτικές προσεγγίσεις (Ι) Συμπεριφορικές Θεωρίες μάθησης Για τους εκπροσώπους της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Σπουδάστρια: Αθηνά Κατσαντώνη (9923) Εποπτεύων καθηγητής: κ ος Πέσχος Δημήτριος. Τριμελής

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση των Μαθησιακών Δυσκολιών και Εφαρμογή του Τεστ Αθηνά

Προσέγγιση των Μαθησιακών Δυσκολιών και Εφαρμογή του Τεστ Αθηνά Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας με θέμα: Προσέγγιση των Μαθησιακών Δυσκολιών και Εφαρμογή του Τεστ Αθηνά Ιωάννινα Νοέμβριος2012 Επόπτης καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Εκπονήτριες: Αρμυριώτη Βασιλική (11071)

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2010 Εργαστήριο

13 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2010 Εργαστήριο 13 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2010 Εργαστήριο «Δυσλεξία: Μια λέξη δύσκολη και μόνο να την πεις φαντάσου το μαρτύριο όμως να τη ζεις» Μαρία Χριστοπούλου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία

Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία Λίγα λόγια για την εργασία Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, σήμερα, αποτελούν μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση στο σχολείο. Ωστόσο πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ(DAST) Δριδάκη Αργυρώ Α.Μ.: 10909 Κόλλια Δήμητρα Α.Μ.: 11283

ΤΟ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ(DAST) Δριδάκη Αργυρώ Α.Μ.: 10909 Κόλλια Δήμητρα Α.Μ.: 11283 ΤΟ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ(DAST) Δριδάκη Αργυρώ Α.Μ.: 10909 Κόλλια Δήμητρα Α.Μ.: 11283 Αναπτυξιακή Δυσλεξία Παγκόσμια Ομοσπονδία Νευρολογίας το 1968 «μια διαταραχή στα παιδιά τα οποία,

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγνωση. Ικανότητα γρήγορης και αυτόματης αναγνώρισης λέξεων. Γνώση γραμμάτων και αντιστοιχίας γραμμάτων φθόγγων. Κατανόηση κειμένου

Ανάγνωση. Ικανότητα γρήγορης και αυτόματης αναγνώρισης λέξεων. Γνώση γραμμάτων και αντιστοιχίας γραμμάτων φθόγγων. Κατανόηση κειμένου Ανάγνωση Ικανότητα γρήγορης και αυτόματης αναγνώρισης λέξεων Γνώση γραμμάτων και αντιστοιχίας γραμμάτων φθόγγων Γνώση σημασίας λέξεων (λεξιλόγιο πρόσληψης) Κατανόηση κειμένου Οικειότητα με γραπτέςλέξειςκαι

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1 επίκτητη και ειδική ή εξελικτική δυσλεξία Η δυσλεξία ως πρόβλημα της ανάγνωσης, διακρίνεται σε δύο μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Tα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία της σειράς «ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΙΑΒΑΖΩ µε µικρά βήµατα µέσα από συγκεκριµένους στόχους» πρώτο, δεύτερο και τρίτο µέρος, αποτελούν πολύ καλό βοήθηµα για την πρώτη ανάγνωση και γραφή. Οι µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη του Κωνσταντίνου Θώδη * Η εικόνα που προβάλλεται και έχει επικρατήσει για το παιδί με «μαθησιακές δυσκολίες» είναι η εικόνα ενός έξυπνου παιδιού, το

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Αναλυτικά Προγράμματα ή Προγράμματα Σπουδών ¾ Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Τι είναι σχέδιο μαθήματος, Τι περιλαμβάνει ένα σχέδιο μαθήματος ¾ Μορφές σχεδίων μαθήματος ¾ Διδακτικές τεχνικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 βιβλιο_layout 1 20/6/2014 4:43 πμ Page 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕφAλαιο 1: Ένα μοντέλο αναγνωστικής κατανόησης Η εξέλιξη της έννοιας «αναγνωστική κατανόηση»...

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τα παιδιά: [π.χ. πλήθος παιδιών, κατανομή ανά φύλο/εθνότητα, αναλογία προνήπια/νήπια, κανόνες τάξης, καθημερινές ρουτίνες]

Γνωριμία με τα παιδιά: [π.χ. πλήθος παιδιών, κατανομή ανά φύλο/εθνότητα, αναλογία προνήπια/νήπια, κανόνες τάξης, καθημερινές ρουτίνες] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παρατήρηση 1: κουλτούρες πρακτικής μαθηματικών Σχολείο, Τάξη, Παιδιά Γνωριμία με το σχολείο: Που βρίσκεται; Πώς θα το περιγράφατε; [π.χ. περιοχή, κοινότητα, πλήθος παιδιών (φύλο, εθνότητα), κοινωνικο-οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com

Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com Τι είναι Μαθησιακές Δυσκολίες; Καμπύλη Νοημοσύνης Δείκτης Νοημοσύνης ποσοστό % κατηγορία πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι Είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητα;

Τι Είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητα; Τι Είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητα; Τα κύρια συμπτώματα των παιδιών με ΔΕΠ-Υ είναι η εκδήλωση συμπτωμάτων απροσεξίας, υπερκινητικότητας και/ή παρορμητικότητας σε βαθμό δυσανάλογο

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινή Κωστή Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή

Φωτεινή Κωστή Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Φωτεινή Κωστή Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Παιχνίδια «Μαντεύω» Η δασκάλα ή ένα παιδί περιγράφει με 1-2 προτάσεις το αντικείμενο της κρυμμένης εικόνας ή ένα πρόσωπο και τα παιδιά προσπαθούν να μαντέψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΔΙΑ ΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΑΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΔΙΑ ΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΑΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΔΙΑ ΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΑΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Ιστορική αναδρομή Ο πρώτος που αναγνώρισε αυτό το σύνδρομο ήταν ο John Langdon Down, το 1866. Μέχρι τα μέσα του 20 ου αιώνα, η αιτία που

Διαβάστε περισσότερα

Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης. Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους. Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές

Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης. Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους. Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης Βασικές παραδοχές : Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές Αυτοί που δεν καταλαβαίνουν είναι ανίκανοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Β Γυμνασίου Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Θέμα: Η συνοχή ενός ευρύτερου Κειμένου Διάρκεια: Μία περίοδος Στην τέταρτη ενότητα ο προγραμματισμός προβλέπει έξι περιόδους. Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

1 Νεοελληνική Γραμματική, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1995, σελ. 227.

1 Νεοελληνική Γραμματική, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1995, σελ. 227. 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Το να γράφει κάποιος μαθητής ορθογραφημένα συχνά αποτελεί ένδειξη πως πρόκειται για άτομο μεθοδικό και με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Αντίθετα, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 Στη διδασκαλία συνήθως τα παιδιά αρχικά διδάσκονται τις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Γ Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑ γέννηση ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Αναγνωρίζει και προτιμά τη φωνή της μητέρας καθώς και ήχους της γλώσσας. Μιμείται ήχους της γλώσσας. 2 μηνών Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1 Η ορθογραφία ως σύνθετη μηχανιστική δεξιότητα. 2 Η εκμάθηση της γραφής αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Είδος διδακτικής πρακτικής: project, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία Προτεινόμενη διάρκεια: 20 ώρες Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η διδακτική ενότητα «Τα φύλα στη λογοτεχνία»

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Στο υποέργο Π2γ: Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία / εκμάθηση και πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 13/1/2009 ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό εργαστήριο Σχεδιάζοντας ένα χάρτη εννοιών για τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου

Παιδαγωγικό εργαστήριο Σχεδιάζοντας ένα χάρτη εννοιών για τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου Παιδαγωγικό εργαστήριο Σχεδιάζοντας ένα χάρτη εννοιών για τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου Θ. ΙΩΑΝΝΟΥ Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Δ Αθήνας «Προστατευόμενες περιοχές: Διαδρομές στο χώρο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τι είναι Μαθηματικά; Ποια είναι η αξία τους καθημερινή ζωή ανάπτυξη λογικής σκέψης αισθητική αξία και διανοητική απόλαυση ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Αναγνώριση Ανάγκης Αναγνώριση ανάγκης για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα μιας αρχικής αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοσύνη. Μπορεί να μετρηθεί; Βασίλειος Κωτούλας 2 η Περιφέρεια ΔΕ Καρδίτσας

Νοημοσύνη. Μπορεί να μετρηθεί; Βασίλειος Κωτούλας 2 η Περιφέρεια ΔΕ Καρδίτσας Νοημοσύνη Μπορεί να μετρηθεί; Βασίλειος Κωτούλας 2 η Περιφέρεια ΔΕ Καρδίτσας S Αμφισβήτηση S Αξιολόγηση της νοημοσύνης (Νασιάκου, (1980): Νοημοσύνη είναι ό,τι μετρούν τα τεστ νοημοσύνης) S Τρόπος αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα