Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 58/ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 58/ 2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 58/ 2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Sports for all» του ήµου Σερρών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : ΚΟΚΚΙΝΙ ΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΧΗΜ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ τεχνικής ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ έργου «Sports for all» του ήµου Σερρών ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Αρ. Μελέτης: 58 / 2013 A ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «SPORTS FOR ALL» Το έργο "SPORTS FOR ALL" αποσκοπεί στην προώθηση της υγείας και της κοινωνικής ευηµερίας στους τοπικούς πληθυσµούς της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας Βουλγαρίας, µέσα από το µαζικό αθλητισµό και τη συνεργασία. Οι στόχοι του έργου είναι: Α. Η ανάπτυξη των κατάλληλων συνθηκών για κοινές αθλητικές εκδηλώσεις µε σκοπό τη βελτίωση της υγείας και την ανάπτυξη της ευγενούς άµιλλας. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί µε συνδυασµό διαφόρων δράσεων όπως: 1. Προώθηση των αθλητικών εκδηλώσεων ως µέσου προαγωγής της υγείας, της σωµατικής δύναµης, της κοινωνικοποίησης, της υιοθέτησης υγειών τρόπων συµπεριφοράς και της επίτευξης προσωπικών στόχων. Αυτό θα επιτευχθεί µε τη διοργάνωση συνεδρίων αλλά και αθλητικών αγώνων. 2. Αύξηση των ποσοστών συµµετοχής στην άθληση µέσω της δηµιουργίας ίσων ευκαιριών για όλες τις οµάδες αθλούµενων και ιδιαίτερα για τα άτοµα µε περιορισµένη κινητικότητα. Αυτό θα επιτευχθεί µέσω της δηµιουργίας νέων ( ήµος Petrich) αλλά και µέσω της βελτίωσης των υφιστάµενων αθλητικών υποδοµών ( ήµος Σερρών). 3. ιατήρηση και επέκταση της συνεργασίας µεταξύ των φορέων στη διασυνοριακή περιοχή. Αυτό θα επιτευχθεί µέσα από τη δηµιουργία ενός δικτύου αθλητικών φορέων (Συλλόγων, Σωµατείων, Αθλητικών Ενώσεων, Σχολικών Οµάδων, κ.α.) που δραστηριοποιούνται στη διασυνοριακή περιοχή και τον προγραµµατισµό κοινής ατζέντας αγώνων για το µέλλον. Β. Άλλοι στόχοι της πράξης είναι: - Υποστήριξη των, εµπλεκόµενων µε τον αθλητισµό, φορέων στην κινητοποίηση- ευαισθητοποίηση περισσοτέρων και διαφορετικών οµάδων πληθυσµού και τη συµµετοχή τους σε αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες. - Κατάρτιση του προσωπικού των Αθλητικών Φορέων σε σχέση µε την παροχή πρώτων βοηθειών µε τη συνεργασία του Ερυθρού Σταυρού - Αύξηση του ποσοστού των νέων ανθρώπων που ασχολούνται µε τον αθλητισµό - Επέκταση χρονικά της αθλητικής περιόδου αλλά και εµπλουτισµός της θεµατολογίας των αθλητικών εκδηλώσεων 2

3 Τέλος, η γενικότερη αύξηση της ενασχόλησης µε τον αθλητισµό και την άσκηση θα συµβάλει στη βελτίωση της υγείας του πληθυσµού και στη µείωση των οικονοµικών επιπτώσεων στο εθνικό σύστηµα υγείας. Προκειµένου να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, το έργο επιδιώκει να: Να δηµιουργήσει ένα πλήρως εξοπλισµένο ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο, 653 θέσεων (από αυτές, 17 θέσεις αφορούν άτοµα µε περιορισµένη κινητικότητα) στο ήµο Petrich και να βελτιώσει 8 αθλητικές υποδοµές στο ήµο Σερρών. Να οργανώσει 4 αθλητικές εκδηλώσεις και συγκεκριµένα µία συζήτηση στρογγυλής τραπέζης (Round Table, 60 συµµετεχόντων), ένα Εργαστήριο (Workshop, 60 συµµετεχόντων) και 2 κοινούς αθλητικούς αγώνες (ένας στις Σέρρες και ένας στο Petrich (240 συµµετεχόντων). Να αναπτύξει κοινό προγραµµατισµό αθλητικών εκδηλώσεων για το µέλλον και να δηµιουργήσει δίκτυο αθλητικών φορέων στη διασυνοριακή περιοχή Στο έργο συµµετέχουν 2 εταίροι από τη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας. Αναλυτικότερα στο εταιρικό σχήµα συµµετέχουν οι εξής: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ήµος Petrich (συντονιστής εταίρος) ΕΛΛΑ Α: ήµος Σερρών Το έργο ξεκινάει τον Απρίλιο του 2013 και ολοκληρώνεται (σύµφωνα µε το ισχύον χρονοδιάγραµµα) στις 31/3/2015. Για την υλοποίηση του προβλέπονται, σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην εγκεκριµένη Αίτηση Χρηµατοδότησης (Application Form) και στο έγγραφο Justification of Budget, τα οποία αποτελούν και αναπόσπαστο κοµµάτι της µελέτης, τα εξής πακέτα εργασίας: ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ράση 1.2 ιαχείριση έργου και προετοιµασία αναφορών. Περιλαµβάνει την παρακολούθηση της προόδου του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου, την προετοιµασία αναφορών προόδου προς το Συντονιστή Εταίρο της πράξης, παρακολούθηση, καταχώρηση και αποστολή των δαπανών προς το φορέα πρωτοβάθµιου ελέγχου (Αρχή Πληρωµής), την επικοινωνία µε το συντονιστή εταίρο, την Κοινή Τεχνική Γραµµατεία και τη ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας,. Επίσης περιλαµβάνει τον συντονισµό όλων των εµπλεκόµενων φορέων, δηλαδή φορέων που ασχολούνται µε τον αθλητισµό και γενικότερα µε την υλοποίηση του έργου (π.χ. Ερυθρός Σταυρός, κα), παρακολούθηση και διαχείριση ποιότητας υποχρεώσεων έργου, την αξιολόγησή του καθώς επίσης και όλες τις εργασίες που σχετίζονται µε το κλείσιµο του έργου. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ: από 1/04/2013 έως 31/03/2015 ράση 1.3 Συναντήσεις µεταξύ των εταίρων Περιλαµβάνει τη συµµετοχή σε συναντήσεις του έργου (4 συναντήσεις συνολικά), οργάνωση των συναντήσεων που θα πραγµατοποιηθούν στις Σέρρες, προετοιµασία θεµατολογίας της κάθε συνάντησης, τήρηση πρακτικών και διερµηνεία. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ: από 01/06/2013 έως 31/03/2015 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2- ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΑΧΥΣΗ 3

4 Το Πακέτο Εργασίας περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες: ράση 2.1 Σχεδιασµός, παραγωγή και προώθηση ενηµερωτικού υλικού Η ράση αυτή περιλαµβάνει α) όλο το ενηµερωτικό υλικό (έντυπο) που θα ενηµερώνει το κοινό συνολικά για το έργο, β) πιο ειδικευµένο υλικό που θα διανεµηθεί τους συµµετέχοντες αθλητικούς φορείς και τέλος γ) τα αναµνηστικά δώρα που θα διανεµηθούν στους συµµετέχοντες αθλητές (µέλη σωµατείων, συλλόγων, µαθητές σχολείων). Το είδος, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ποσότητες θα προκύψουν από το παραδοτέο της ράσης 2.3. Κατ ελάχιστον θα παραχθούν 1000 τεµάχια γενικού ενηµερωτικού υλικού (leaflet), 500 τεµάχια εξειδικευµένου υλικού και 500 αναµνηστικά δώρα. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ: από 01/10/2013 έως 31/03/2015 ράση 2.2 Ανάπτυξη και διαρκής ενηµέρωση της ηλεκτρονικής πύλης του έργου Η ράση αυτή περιλαµβάνει τη δηµιουργία ηλεκτρονικής πύλης του έργου web site) στην οποία θα παρουσιάζεται το έργο, οι εταίροι, οι δράσεις και τα παραδοτέα του έργου και η οποία θα λειτουργήσει ως εργαλείο επικοινωνίας, προώθησης και συνεργασίας µεταξύ των εταίρων. Ο Συντονιστής Εταίρος είναι επιφορτισµένος µε τη δηµιουργία της πύλης ενώ υποχρέωση του ήµου Σερρών είναι εφοδιάζει το Συντονιστή Εταίρο µε υλικό που αφορά τις δράσεις του, τόσο στα ελληνικά όσο και µεταφρασµένο στα Βουλγαρικά. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ: από 01/10/2013 έως 28/02/2015 ράση 2.3 Ανάπτυξη Στρατηγικής Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας Η δράση αυτή περιλαµβάνει το σχεδιασµό ενός συνδυασµού τρόπων και µέσων επικοινωνίας, ενηµέρωσης και διαφήµισης του έργου µε σκοπό να επιτευχθεί στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό η ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά και των ωφελουµένων από την υλοποίηση αυτού. Η στρατηγική αυτή θα παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις υποχρεώσεις των εταίρων όσον αφορά στις επικοινωνιακές ενέργειες του έργου (logo και αναφορά στο πρόγραµµα χρηµατοδότησης, κ.α) αλλά και συγκεκριµένα το συνδυασµό τρόπων ενηµέρωσης (µέσα µαζικής ενηµέρωσης (ηλεκτρονικά και έντυπα), διαδίκτυο, ενηµερωτικά έντυπα, αφίσες και αναµνηστικά), τις δράσεις, το χρονοδιάγραµµα, τον προϋπολογισµό καθώς και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα προκειµένου να γίνει γνωστό το έργο και οι ωφέλειές τους. Επίσης θα προσδιορισθούν οι οµάδες - στόχοι (δηµιουργία βάσης δεδοµένων µε τις δραστηριότητές τους και των στοιχείων επικοινωνίας) καθώς και ο τρόπος προσέγγισης κάθε µίας, ο οποίος θα εξαρτάται από την ηλικία τους, τις ανάγκες τους και τις ιδιαιτερότητές τους. Η ράση αυτή εξαρτάται και βρίσκεται σε συνέργεια και συµπληρωµατικότητα µε το Πακέτο Εργασίας 4 και οι δράσεις ενηµέρωσης θα απευθυνθούν και στα µέλη του ικτύου/ δικτύων που θα δηµιουργηθούν. Οι δράσεις ενηµέρωσης φυσικά θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του έργου. Τέλος, το αποτέλεσµα της δράσης αυτής θα δώσει την αναγκαία πληροφορία (είδη και τεχνικές προδιαγραφές, ποσότητες) για τη ράση 2.1 που αφορά το σχεδιασµό, παραγωγή και προώθηση του ενηµερωτικού υλικού. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ: από 01/10/2013 έως 31/03/2014 ράση 2.4 Οργάνωση και υλοποίηση προωθητικών εκδηλώσεων 4

5 Η ράση αυτή περιλαµβάνει την υλοποίηση προωθητικών εκδηλώσεων µε σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα άσκησης και άθλησης και των θετικών επιδράσεων τους στην υγεία αλλά και τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας για τα θέµατα αυτά. Επίσης οι προωθητικές αυτές εκδηλώσεις θα αποτελέσουν το έναυσµα για την επικοινωνία των αθλητικών φορέων µεταξύ τους, το γόνιµο διάλογο και προβληµατισµό µε σκοπό να τεθούν οι βάσεις για µελλοντική συνεργασία. Συγκεκριµένα θα διοργανωθούν: Α) Συνέδριο (Round Table - διάρκειας 2 ηµερών) και 1 οι φιλικοί αγώνες (διάρκειας 2 ηµερών) Το συνέδριο αυτό που προβλέπεται να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου τριµήνου του έργου, στην έδρα του εταίρου, θα φέρει σε επαφή τους εκπροσώπους των αθλητικών φορέων (σωµατείων, συλλόγων, ενώσεων, σχολείων) που δραστηριοποιούνται στους 2 ήµους µε σκοπό να γνωρισθούν, να συζητήσουν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και να προβληµατισθούν για κοινές λύσεις. Το συνέδριο θα έχει αρχικά µία ενότητα αφιερωµένη σε γενικά θέµατα όπως ο αρχικός σχεδιασµός του δικτύου των αθλητικών φορέων και των κοινών εκδηλώσεων στο µέλλον και στη συνέχεια οι συµµετέχοντες θα χωρίζονται σε 3 διαφορετικά panels, ανάλογα µε το είδος του αθλήµατος, την ηλικία ή/και το φύλλο και τις ιδιαιτερότητες των αθλούµενων (άτοµα µε περιορισµένη κινητικότητα ή άλλο). Κάθε θεµατικό panel θα σχεδιάσει τους 1 ους φιλικούς αγώνες δηλαδή θα προτείνει το είδος των αγώνων, τους συµµετέχοντες αθλητικούς φορείς καθώς και όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την οµαλή διεξαγωγή τους. Οι 1 οι φιλικοί αγώνες θα πραγµατοποιηθούν στις Σέρρες κατά τη διάρκεια του 6 ου τριµήνου του έργου. Β) Εργαστήριο (Workshop- διάρκειας 2 ηµερών) και 2 οι Φιλικοί Αγώνες (διάρκειας 2 ηµερών) Το Εργαστήριο που προβλέπεται να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του 8 ου τριµήνου του έργου, στην έδρα του Συντονιστή εταίρου, Petrich, σκοπό έχει να οριστικοποιήσει το ίκτυο των αθλητικών φορέων και τον προγραµµατισµό των κοινών εκδηλώσεων για την περίοδο των 2 επόµενων χρόνων από τη λήξη του έργου. Η θεσµοθέτηση του ικτύου αυτού θα γίνει µε την υπογραφή σχετικών µνηµονίων και ορισµού εκπροσώπων ενώ ταυτόχρονα θα οριστικοποιηθούν και οι αθλητικές εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα τις χρονιές Οι 2 οι αθλητικοί αγώνες θα γίνουν τις ίδιες ηµέρες µε το Εργαστήριο. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ: από 01/10/2013 έως 31/03/2015 Όλο το Πακέτο Εργασίας 2, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, εξαρτάται και αλληλεπιδρά µε το Πακέτο Εργασίας 4, το οποίο θα συµβάλει στην πιο αποτελεσµατική και γρηγορότερη ίδρυση του ικτύου των Αθλητικών Φορέων που δραστηριοποιούνται στη διασυνοριακή περιοχή και στη βέλτιστη συνεργασία µεταξύ τους. ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Το Πακέτο Εργασίας 3 το οποίο σκοπεύει να εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειµένου οι ωφελούµενοι να αθλούνται σε κατάλληλες, 5

6 βελτιωµένες, ασφαλείς και προσβάσιµες σε όλους, αθλητικές υποδοµές. Ειδικότερα για το ήµο Σερρών περιλαµβάνει τις ακόλουθες ράσεις: ράση 3.2 Υλοποίηση έργων Μέσα από τη δράση αυτή θα πραγµατοποιηθεί το έργο «Αναβάθµιση Χώρων Μαζικού Αθλητισµού», προϋπολογισµού ,00, σύµφωνα µε τη µε αριθµό 8/2013 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ: Από 1/5/2013 έως 28/2/2015 ράση 3.4 Προµήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισµού. Μέσα από τη ράση αυτή θα υλοποιηθεί η «Προµήθεια ανυψωτικών συστηµάτων για Α.Μ.Ε.Α. και εξοπλισµού πρώτων βοηθειών», προϋπολογισµού ,00, σύµφωνα µε τη µε αριθµό 9/2013 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ: Από 1/5/2013 έως 30/9/ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΚ ΗΛΏΣΕΩΝ Το Πακέτο Εργασίας 4 περιλαµβάνει µία µόνο ράση, όπως περιγράφεται παρακάτω: ράση 4.1 ηµιουργία δικτύου αθλητικών φορέων και προγραµµατισµός κοινών εκδηλώσεων για το µέλλον Ο σκοπός αυτής της δράσης είναι να υποδείξει τη βιωσιµότητα του έργου µετά την ολοκλήρωσή του. Έτσι η προώθηση της άσκησης και της άθλησης µε σκοπό τη βελτίωση της υγείας, της κοινωνικοποίησης, της σύσφιξης των σχέσεων στη διασυνοριακή περιοχή θα αποτελεί και το αντικείµενο ενός ικτύου Αθλητικών φορέων, το οποίο θα θεσµοθετηθεί µε βάση τα αποτελέσµατα του Συνεδρίου και του Εργαστηρίου αλλά και µε τη βοήθεια σχετικής έρευνας που θα πραγµατοποιηθεί στη διασυνοριακή περιοχή. Το δίκτυο αυτό µπορεί να αποτελείται από µικρότερα θεµατικά δίκτυα ανάλογα µε το άθληµα ή άλλο κριτήριο που θα αποφασισθεί. Τέλος µία ατζέντα (πρόγραµµα) για κοινές εκδηλώσεις (αγώνες ή άλλο) θα σχεδιασθεί για την επόµενη διετία από τη λήξη του έργου. Η ατζέντα αυτή θα συµφωνηθεί µεταξύ των 2 ήµων και των εµπλεκόµενων αθλητικών φορέων και θα υπογραφεί. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ: Από 1/10/2013 έως 31/3/2015 A.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε όσα περιγράφηκαν παραπάνω, η παροχή υπηρεσιών που προτίθεται να ανατεθεί σε εξειδικευµένο και έµπειρο Τεχνικό Σύµβουλο στοχεύει στην υποστήριξη του ήµου Σερρών στην υλοποίηση και διαχείριση συγκεκριµένων δράσεων του έργου SPORTS FOR ALL. Το έργο του Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης αναλύεται στις εξής δράσεις: Υποστήριξη στο Συντονισµό και ιοίκηση του Έργου (Πακέτο Εργασίας 1): Περιλαµβάνει την υποστήριξη στην παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των δράσεων του ήµου Σερρών, καθώς και στη διοικητική, οικονοµική και τεχνική διαχείριση του έργου. Συγκεκριµένα 6

7 αναλαµβάνει την προετοιµασία κατάλληλων τριµηνιαίων αναφορών προόδου (επαναλαµβανόµενη εργασία για κάθε περίοδο αναφοράς σύµφωνα µε την υπογεγραµµένη Σύµβαση Χρηµατοδότησης του έργου από το Συντονιστή Εταίρο). Οι περίοδοι υποβολής των αναφορών σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης Χρηµατοδότησης (Subsidy Contract) είναι : Ιανουάριος Μάρτιος, Απρίλιος Ιούνιος, Ιούλιος Σεπτέµβριος, Οκτώβριος - εκέµβριος. Επιπλέον περιλαµβάνει την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην προετοιµασία φακέλων / αιτηµάτων πιστοποίησης δαπανών από τον Εθνικό φορέα πρωτοβάθµιου ελέγχου (Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταµείου Συνοχής» της Γενικής Γραµµατείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης / Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας). Για τις ανάγκες του έργου και για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης να συµµετέχει σε τεχνικές συναντήσεις, όποτε και όπου αυτές ορίζονται από την οµάδα του έργου SPORTS FOR ALL και κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή. Τέλος, για την εύρυθµη και απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, ο Σύµβουλος θα διατηρεί επικοινωνία µε τον Συντονιστή Εταίρο του έργου SPORTS FOR ALL και τους συνεργαζόµενους φορείς (Κοινή Τεχνική Γραµµατεία, ιαχειριστική Αρχή, Αρχή Πληρωµής, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, Αθλητικούς Συλλόγους/ Σωµατεία, ιευθύνσεις Εκπαίδευσης) εκπροσωπώντας - όπου απαιτείται τον ήµο Σερρών. Τέλος, ο Ανάδοχος θα διατηρεί αρχείο (έντυπο και ηλεκτρονικό), θα παρέχει νοµική υποστήριξη σε θέµατα δηµοσίων συµβάσεων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του συστήµατος διαχείρισης του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑ Α- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και σε όποιο άλλο θέµα προκύψει κατά τη διάρκεια της διαχείρισης του έργου. Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες µετάφρασης (ελληνικά αγγλικά και αγγλικά ελληνικά) για όποια έγγραφα του έργου θεωρείται απαραίτητο (αλληλογραφία µε Συντονιστή Εταίρο, µε Κοινή Τεχνική Γραµµατεία, κ.α), αφού η επίσηµη γλώσσα του Προγράµµατος είναι η αγγλική γλώσσα. ράσεις/ενδιάµεσα Παραδοτέα: Τίτλος Τριµηνιαίες Αναφορές Προόδου φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου (γλώσσα: Αγγλικά) του ήµου Σερρών ως εταίρου του έργου και Φάκελοι / Αιτήµατα Πιστοποίησης απανών (γλώσσα: Ελληνικά) προς την Αρχή Πληρωµής Τριµηνιαίες Αναφορές Προόδου φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου (γλώσσα: Αγγλικά) του έργου εκ µέρους του ήµου Σερρών εταίρου προς το Συντονιστή Εταίρο Έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο του έργου Αρχείο µεταφρασµένων εγγράφων Παρουσιάσεις στις συναντήσεις του Έργου σχετικά µε τη συνολική πορεία του έργου αλλά και για τις επιµέρους ράσεις Τήρηση πρακτικών Απολογισµός των παρεχόµενων υπηρεσιών του Αναδόχου ανά τρίµηνο Χρόνος Παράδοσης Στη λήξη της περιόδου αναφοράς 20 µέρες από τη λήξη της περιόδου αναφοράς Καθ όλη τη διάρκεια του έργου Καθ όλη τη διάρκεια του έργου 7

8 Υποστήριξη στη ηµοσιότητα και ιάχυση (Πακέτο Εργασίας 2): Περιλαµβάνει την υποστήριξη του ήµου Σερρών στην υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην ενηµέρωση, δηµοσιότητα και διάχυση του έργου. Συγκεκριµένα ο Σύµβουλος καλείται να προβεί στις εξής ενέργειες: ράση 2.1 Σχεδιασµός, παραγωγή και προώθηση ενηµερωτικού υλικού Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει, θα παράγει και θα προωθήσει κατάλληλα όλο το ενηµερωτικό υλικό που θα προγραµµατισθεί µέσα από τη ράση 2.3. Το υλικό αυτό κατ ελάχιστον περιλαµβάνει 1000 τεµάχια γενικού ενηµερωτικού φυλλαδίου (leaflet), 500 τεµάχια εξειδικευµένου φυλλαδίου και 500 αναµνηστικά δώρα. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι τελικές ποσότητες καθώς και το χρονοδιάγραµµα και ο τρόπος προώθησης τους θα γίνει σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της Στρατηγικής Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας. ράσεις/ενδιάµεσα Παραδοτέα: Τίτλος Γενικό ενηµερωτικό φυλλάδιο (leaflet) Κατ ελάχιστον 1000 τεµάχια Εξειδικευµένο ενηµερωτικό φυλλάδιο (brochure) Κατ ελάχιστον 500 τεµάχια Αναµνηστικά ώρα Κατ ελάχιστον 500 τεµάχια Χρόνος Παράδοσης 6 µήνες από την υπογραφή της 8 µήνες από την υπογραφή της Ένα χρόνο από την υπογραφή της ράση 2.2 Ανάπτυξη και διαρκής ενηµέρωση της ηλεκτρονικής πύλης του έργου Ο Ανάδοχος θα συντάσσει όλο το υλικό που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου (της οποίας της ευθύνη δηµιουργίας έχει ο Συντονιστής Εταίρος). Το υλικό αυτό θα αφορά περιγραφή του έργου και των δράσεων του, περιγραφή των εταίρων και των συνεργαζόµενων φορέων, την πρόοδο υλοποίησης του έργου καθόλη τη διάρκεια του έργου. Το υλικό αυτό θα πρέπει να µεταφράζεται και στη βουλγαρική γλώσσα. ράσεις/ενδιάµεσα Παραδοτέα: Τίτλος Υλικό ενηµέρωσης της ιστοσελίδας του έργου Γλώσσα: ελληνικά και βουλγαρικά Κατ ελάχιστον 50 σελίδες Α4 Χρόνος Παράδοσης Καθ όλη τη διάρκεια του έργου ράση 2.3 Ανάπτυξη Στρατηγικής Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, ο Σύµβουλος καλείται να σχεδιάσει και να συντονίσει τη συνολική επικοινωνιακή στρατηγική του έργου σύµφωνα µε τους στόχους που έχουν τεθεί για το έργο και τους κανόνες δηµοσιότητας του Προγράµµατος. Το Παραδοτέο θα περιλαµβάνει ενδεικτικά: α) Λογότυπο και οδηγίες για την ορθή χρήση του σύµφωνα µε τους κανόνες δηµοσιότητας του Προγράµµατος και τις Κοινοτικές Οδηγίες περί δηµοσιότητας β) Στόχοι και οµάδες στόχος ενεργειών επικοινωνίας 8

9 ηµιουργία βάσης δεδοµένων µε τις δραστηριότητές των οµάδων- στόχων και των στοιχείων επικοινωνίας και ο τρόπος προσέγγισης κάθε µίας γ) Πλάνο υλοποίησης ενεργειών δηµοσιότητας και επικοινωνίας Προτεινόµενος συνδυασµός τρόπων ενηµέρωσης (µέσα µαζικής ενηµέρωσης (ηλεκτρονικά και έντυπα), διαδίκτυο, ενηµερωτικά έντυπα, αφίσες και αναµνηστικά), προτεινόµενες δράσεις, χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των δράσεων, προϋπολογισµός καθώς και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Προτεινόµενο περιεχόµενο του γενικού ενηµερωτικού φυλλαδίου Προτεινόµενο περιεχόµενο του εξειδικευµένου ενηµερωτικού φυλλαδίου Πρόταση αναµνηστικού δώρου Τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω καθώς και προτεινόµενες ποσότητες αναπαραγωγής τους ράσεις/ενδιάµεσα Παραδοτέα: Τίτλος Στρατηγική ενηµέρωσης και επικοινωνίας Χρόνος Παράδοσης 3 µήνες από την υπογραφή της ράση 2.4 Οργάνωση και υλοποίηση προωθητικών εκδηλώσεων Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει το ήµο Σερρών στην οργάνωση και υλοποίηση των προωθητικών εκδηλώσεων που έχει αναλάβει να πραγµατοποιήσει στην έδρα του (το Συνέδριο (Round Table) και τους 1 ους Φιλικούς Αγώνες) καθώς και τη συµµετοχή του στις προωθητικές ενέργειες που θα λάβουν χώρα στην έδρα του Συντονιστή Εταίρου (το Εργαστήριο (Workshop) και οι 2 οι Φιλικοί Αγώνες). Η στήριξη θα περιλαµβάνει τουλάχιστον: Συνέδριο Εύρεση οµιλητών και συµµετεχόντων (30 ατόµων) Προτεινόµενες θεµατικές ενότητες και διαµόρφωση ατζέντας Παροχή υπηρεσιών κάλυψης της εκδήλωσης (αναλώσιµα, φωτογράφηση, διερµηνεία, τήρηση πρακτικών) 1 οι Φιλικοί Αγώνες Εύρεση συµµετεχόντων (60 ατόµων) ιαµόρφωση προγράµµατος Κάλυψη εκδήλωσης (διάθεση ηλεκτρονικού εξοπλισµού, µικροφωνικής εγκατάστασης, αναλώσιµα, φωτογράφηση, διερµηνεία, κ.α) Ο Ανάδοχος θα πρέπει είτε παράλληλα µε το Συνέδριο είτε παράλληλα µε τους 1 ους Φιλικούς Αγώνες και οπωσδήποτε µετά την παράδοση του εξοπλισµού, να φροντίσει να οργανώσει σεµινάρια ορθής χρήσης από το προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων τόσο των ανυψωτικών συστηµάτων σε συνεργασία µε τον αντίστοιχο προµηθευτή όσο και του εξοπλισµού πρώτων βοηθειών σε συνεργασία µε το τοπικό παράρτηµα του Ερυθρού Σταυρού. 9

10 Εργαστήριο (Workshop- διάρκειας 2 ηµερών) και 2 οι Φιλικοί Αγώνες (διάρκειας 2 ηµερών) Εύρεση συµµετεχόντων τόσο εκπροσώπων φορέων (30 άτοµα) όσο και αθλητών (60 άτοµα) για τη συµµετοχή τους αντίστοιχα στο Εργαστήριο και στους Αγώνες που θα γίνουν στην έδρα του Συντονιστή Εταίρου ( ήµος Petrich). ράσεις/ενδιάµεσα Παραδοτέα: Τίτλος Χρόνος Παράδοσης Υλοποίηση Συνεδρίου 6 µήνες από την υπογραφή της Υλοποίηση 1 ων Φιλικών Αγώνων 10 µήνες από την υπογραφή της Συµµετοχή στο Εργαστήριο και στους 2 ους φιλικούς Αγώνες 15 µήνες από την υπογραφή της Υποστήριξη στη Βελτίωση των υφιστάµενων αθλητικών υποδοµών (Πακέτο Εργασίας 3): Η υποστήριξη του Αναδόχου αφορά το γενικότερο έλεγχο και παρακολούθηση του φυσικού αντικείµενου των 2 διαγωνισµών που θα πραγµατοποιηθούν από το ήµο Σερρών (έργο και προµήθεια), τον έλεγχο τήρησης των χρονοδιαγραµµάτων, τη συµβουλευτική υποστήριξη σε περίπτωση εµφάνισης προβληµάτων και, τέλος, τη στήριξη στην ενηµέρωση των ωφελούµενων οµάδων κατά το στάδιο παραλαβής και παραχώρησης προς χρήση τόσο των υποδοµών όσο και του εξοπλισµού. ράσεις/ενδιάµεσα Παραδοτέα: Τίτλος Παρακολούθηση φυσικού αντικειµένου του Πακέτου Εργασίας 3 Χρόνος Παράδοσης Καθόλη τη διάρκεια του έργου Υποστήριξη στη ηµιουργία ικτύου Αθλητικών Φορέων και στο Προγραµµατισµό Κοινών Εκδηλώσεων (Πακέτο Εργασίας 4): Ο Ανάδοχος, σε συνδυασµό µε τις δράσεις του Πακέτου Εργασίας 2, θα συνδράµει την Αναθέτουσα Αρχή στη δηµιουργία του ικτύου Αθλητικών Φορέων αλλά και µικρότερων θεµατικών δικτύων (ανάλογα µε τα κριτήρια που θα προκύψουν από τις εργασίες του Συνεδρίου και του Εργαστηρίου). Θα παρέχει συµβουλευτικήνοµική υποστήριξη σχετικά µε τις προτεινόµενη θεσµική µορφή που µπορεί να έχει αυτό το ίκτυο, το σχήµα εκπροσώπησής του καθώς και προτεινόµενο καταστατικό- κανονισµό λειτουργίας. Επίσης θα υποστηρίξει τη διαµόρφωση µίας ατζέντας κοινών εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν την επόµενη διετία από τη λήξη του έργου, µετά από τη σύµφωνη γνώµη όλων των εµπλεκοµένων φορέων. ράσεις/ενδιάµεσα Παραδοτέα: 10

11 Τίτλος ικτύου συνεργαζόµενων Αθλητικών Φορέων στη διασυνοριακή περιοχή Ατζέντα κοινών εκδηλώσεων, διάρκειας 2 ετών Χρόνος Παράδοσης 16 µήνες από την υπογραφή της Σέρρες ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο /ΝΤΗΣ Τ.Υ.. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β ΚΟΚΚΙΝΙ ΟΥ ΑΘΗΝΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ 11

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ τεχνικής ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ έργου «Sports for all» του ήµου Σερρών ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Αρ. Μελέτης: 58 / 2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ A/A Προϋπολογισµός Τίτλος (µε ΦΠΑ) Υποστήριξη στο Συντονισµό και ιοίκηση του Έργου (Πακέτο Εργασίας 1) Σύνταξη τριµηνιαίων Αναφορών Προόδου φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου και Φακέλων / Αιτηµάτων Πιστοποίησης απανών (ως εταίρος του έργου) (γλώσσα: Ελληνικά) προς την Αρχή Πληρωµής 1 Σύνταξη τριµηνιαίων Αναφορών Τριµηνιαίες Αναφορές Προόδου φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου (γλώσσα: Αγγλικά) του έργου προς το Συντονιστή Εταίρο ,00 Τήρηση έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου Παροχή υπηρεσιών µετάφρασης Παροχή υπηρεσιών νοµικής υποστήριξης 2 Παρουσιάσεις στις συναντήσεις του Έργου - Τήρηση πρακτικών- Υπηρεσίες διερµηνείας (αγγλικά) 810,00 Υποστήριξη στη Σχεδίαση και Υλοποίηση των ράσεων ηµοσιότητας και ιάχυσης (Πακέτο Εργασίας 2) 3 Σχεδιασµός, παραγωγή και προώθηση ενηµερωτικού υλικού Κατ ελάχιστον 1000 τεµάχια γενικό ενηµερωτικό φυλλάδιο (leaflet) Κατ ελάχιστον 500 τεµάχια εξειδικευµένο ενηµερωτικό 6.750,00 φυλλάδιο (brochure) Κατ ελάχιστον 500 τεµάχια Αναµνηστικά ώρα Μετάφραση των παραπάνω στα βουλγάρικα 4 Συµβολή στη ανάπτυξη και διαρκή ενηµέρωση της ηλεκτρονικής πύλης του έργου 500,00 Παροχή υπηρεσιών µετάφρασης Κατ ελάχιστον 50 σελίδες Α4 (ελληνικά- βουλγάρικα) 5 Ανάπτυξη Στρατηγικής Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας 4.000,00 Οργάνωση και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών ,00 Υποστήριξη στον κοινό προγραµµατισµό και δηµιουργία δικτύου αθλητικών 12

13 οργανώσεων (Πακέτο Εργασίας 4) 7 Ανάπτυξη κοινού προγραµµατισµού αθλητικών εκδηλώσεων 6.000,00 για το µέλλον και δηµιουργία δικτύου αθλητικών οργανώσεων ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 Σέρρες ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο /ΝΤΗΣ Τ.Υ.. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β ΚΟΚΚΙΝΙ ΟΥ ΑΘΗΝΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ 13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ τεχνικής ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ έργου «Sports for all» του ήµου Σερρών ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Αρ. Μελέτης: 58 / 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A 1 Προϋπολογισµός Τίτλος (µε ΦΠΑ) Υποστήριξη στο Συντονισµό και ιοίκηση του Έργου (Πακέτο Εργασίας 1) Σύνταξη τριµηνιαίων Αναφορών Προόδου φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου και Φακέλων / Αιτηµάτων Πιστοποίησης απανών (ως εταίρος του έργου) (γλώσσα: Ελληνικά) προς την Αρχή Πληρωµής Σύνταξη τριµηνιαίων Αναφορών Τριµηνιαίες Αναφορές Προόδου φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου (γλώσσα: Αγγλικά) του έργου προς το Συντονιστή Εταίρο Τήρηση έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου Παροχή υπηρεσιών µετάφρασης Παροχή υπηρεσιών νοµικής υποστήριξης 2 Παρουσιάσεις στις συναντήσεις του Έργου - Τήρηση πρακτικών- Υπηρεσίες διερµηνείας (αγγλικά) Υποστήριξη στη Σχεδίαση και Υλοποίηση των ράσεων ηµοσιότητας και ιάχυσης (Πακέτο Εργασίας 2) 3 Σχεδιασµός, παραγωγή και προώθηση ενηµερωτικού υλικού Κατ ελάχιστον 1000 τεµάχια γενικό ενηµερωτικό φυλλάδιο (leaflet) Κατ ελάχιστον 500 τεµάχια εξειδικευµένο ενηµερωτικό φυλλάδιο (brochure) Κατ ελάχιστον 500 τεµάχια Αναµνηστικά ώρα Μετάφραση των παραπάνω στα βουλγάρικα 4 Συµβολή στη ανάπτυξη και διαρκή ενηµέρωση της ηλεκτρονικής πύλης του έργου Παροχή υπηρεσιών µετάφρασης Κατ ελάχιστον 50 σελίδες Α4 (ελληνικά- βουλγάρικα) 5 Ανάπτυξη Στρατηγικής Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας 6 Οργάνωση και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών 14

15 Υποστήριξη στον κοινό προγραµµατισµό και δηµιουργία δικτύου αθλητικών οργανώσεων (Πακέτο Εργασίας 4) 7 Ανάπτυξη κοινού προγραµµατισµού αθλητικών εκδηλώσεων για το µέλλον και δηµιουργία δικτύου αθλητικών οργανώσεων ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σέρρες Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 15

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2013 ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 02/08/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2013 ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 02/08/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καστοριά, 01-08- 2013 Αρ. Πρωτ.:68829/3423 Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθµ 2/2012 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕ ΑΜΘ.

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθµ 2/2012 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕ ΑΜΘ. AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθµ 2/2012 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕ ΑΜΘ. Αριθµ. Απόφασης: 44/2012 Περίληψη απόφασης: : Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του Τεύχους Προκήρυξης και

Διαβάστε περισσότερα

Περαία, 20/02/2015 Αριθµ. Πρωτ.:3633

Περαία, 20/02/2015 Αριθµ. Πρωτ.:3633 Περαία, 20/02/2015 Αριθµ. Πρωτ.:3633 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση της υπηρεσίας: Πρόγραµµα Ενεργειών Ευαισθητοποίησης Τοπικής Κοινωνίας ήµου Θερµαϊκού στο πλαίσιο της ράσης Ενηµέρωση-Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /30519 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /30519 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ.Μελέτης: Αρ. Πρ.: 81 / /30519 2013 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Τηλέφωνο : 26210 37146, 2610 316242 Fax : 2621037169, 2610 317877 e mail : aepde@aepde.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πύργος, 07 06 2013 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη.

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα