ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/ /12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012 31/12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013. Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε."

Transcript

1 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

2

3 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/ /12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.

4 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΕΛΠ ΟΑΣΑ ΟΣΥ Οχλμ ΠΔΕ ΣΑΣ ΣΤΑΣΥ ΥΓΟΣ Αποκλειστικές Λωρίδες Λεωφορείων Αστικές Συγκοινωνίες Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Α.Ε. Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. Οχηματοχιλιόμετρο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Σύστημα Αστικών Συγκοινωνιών (περιοχή ευθύνης ΟΑΣΑ) Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος

5 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Περιεχόμενα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΑΣΑ 01/01/12 31/12/ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 2 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΑΣΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ... 4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 5 ΟΑΣΑ Α.Ε Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ... 5 Όργανα Διοίκησης - Οργανόγραμμα... 6 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ... 8 Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός... 8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Έσοδα Έξοδα Δείκτες Μοναδιαίου Κόστους & Εσόδων Συντελεστής Ανάκτησης Κόστους Αποτελέσματα Χρήσης Επενδύσεις Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ ΕΣΠΑ) Διαθέσιμοι Πόροι ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ευφυή Συστήματα Μεταφορών Re Think Athens Επέκταση Τραμ Στο Κέντρο Του Πειραιά Αποκλειστικές Λωρίδες Λεωφορείων (ΑΛΛ) Εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης Ποδηλατόδρομοι Εφαρμογές εύρεσης βέλτιστης διαδρομής Πληροφόρηση Κοινού Επικοινωνία με Πολίτες ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Πρότυπα (μοντέλα) Στρατηγικού Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού Πιστοποίηση ΟΑΣΑ κατά ISO 9001: Ανθρώπινο Δυναμικό ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Λειτουργία νέων σταθμών ΜΕΤΡΟ Μελέτη αναβάθμισης του έργου των ΚΤΕΛ και συνεργασία με Α.Σ Διεξαγωγή μετρήσεων επιβατικής κίνησης λεωφορειακών γραμμών Α.Σ

6 1 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΑΣΑ 01/01/12 31/12/12 Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος Αλέξανδρος Δελούκας 13/12-31/12/2012 Μέλη Δ.Σ. Σπυρίδων Βρεττός Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος 01/01-12/12/2012 Μη εκτελεστικό Μέλος 13/12-31/12/2012 Δημήτριος Παπαδάκης Μη εκτελεστικό Μέλος 13/12-31/12/2012 Παναγιώτης Παπαδάκος Μη εκτελεστικό Μέλος 13/12-31/12/2012 Νικόλαος Τσιλίφης Μη εκτελεστικό Μέλος 13/12-31/12/2012 Κωνσταντίνος Στρατικόπουλος Μη εκτελεστικό Μέλος 13/12-31/12/2012 Ιωάννης Αλεξανδράκης Εκπρόσωπος Εργαζομένων 01/01-31/12/2012 Δημήτριος Δημητρίου Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος 01/01-12/12/2012 Κωνσταντίνος Χλωμούδης Μη εκτελεστικό Μέλος 01/01-12/12/2012 Ιωάννης Σεργόπουλος Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος 01/01-12/12/2012 Διονύσιος Κόκκιας Μη εκτελεστικό Μέλος 01/01-12/12/2012 Δημήτριος Πανόπουλος Μη εκτελεστικό Μέλος 01/01-12/12/2012

7 2 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, Από την θέση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου έχω την τιμή να παρουσιάσω την Έκθεση Πεπραγμένων της Εταιρείας για την περίοδο 1/1-31/12/2012. Επισημαίνω ότι η ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων μου ουσιαστικά έπεται του διαστήματος της προαναφερθείσας περιόδου, αλλά η παρουσίαση των πεπραγμένων αποτελεί καθήκον μου δεδομένης της συνέχειας στην διοίκηση της Εταιρείας. Κατά τη διάρκεια 2012, οι συγκοινωνιακές δραστηριότητες του ΟΑΣΑ επικεντρώθηκαν σε δυο κυρίως κατευθύνσεις. Στην αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών και προβλημάτων των Αστικών Συγκοινωνιών Στη σταδιακή προσαρμογή των δικτύων των λεωφορείων και τρόλεϊ στα εκτελούμενα έργα επέκτασης των Μέσων Σταθερής Τροχιάς. Η παρατεινόμενη οικονομική ύφεση, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών σε συνδυασμό με την αύξηση της ανεργίας είχαν σαν αποτέλεσμα τη συνολική μείωση της επιβατικής κίνησης του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών από 732 εκ. το 2011 σε 652 εκ. το 2012, ήτοι μείωση 11%. Ως αποτέλεσμα της μείωσης της επιβατικής κίνησης του ΣΑΣ τα έσοδα κομίστρου μειώθηκαν κατά 6,6% σε σχέση με το 2011 και διαμορφώθηκαν στα επίπεδα του Παρ όλα αυτά οι εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ σταθεροποίησαν κατά το 2012 το παραγόμενο συγκοινωνιακό έργο (οχηματοχιλιόμετρα) σε σχέση με το 2011 διατηρώντας έτσι το επίπεδο της προσφερόμενης υπηρεσίας προς το επιβατικό τους κοινό. Συνεχίζοντας την προσπάθεια της οικονομικής βιωσιμότητας και ανάπτυξης των Αστικών Συγκοινωνιών, οι λειτουργικές δαπάνες του Συστήματος μειώθηκαν κατά 14% σε σχέση με το 2011 και κατά 32% σε σχέση με το Έτσι για πρώτη φορά ο Όμιλος ΟΑΣΑ παρουσίασε πλεόνασμα λειτουργίας μετά την Αντισταθμιστική Καταβολή για Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) ύψους 13,4 εκατ. ευρώ. Επίσης, κατά το 2012, ο Όμιλος ΟΑΣΑ χρηματοδοτήθηκε από το ΠΔΕ-ΕΣΠΑ με 9,1 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 5,1 εκ. ευρώ για τα έργα της ΟΣΥ και 4 εκ. ευρώ για τα έργα της Γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ.

8 3 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Κύριοι Μέτοχοι, Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά μου ως νέα Διοίκηση του ΟΑΣΑ το Δεκέμβριο του 2012 βασική προτεραιότητα ήταν η εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και ο σχεδιασμός μιας νέας αναπτυξιακής πολιτικής και προοπτικής για τις αστικές συγκοινωνίες. Με βάση τις παρούσες συγκυρίες αλλά και την ανάγκη του πολίτη για ποιοτική, ασφαλή και περιβαλλοντολογικά φιλική αστική συγκοινωνία, η στρατηγική του ομίλου ΟΑΣΑ για την προσεχή περίοδο περιλαμβάνει τους παρακάτω βασικούς στόχους: 1. Βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών 2. Οικονομική βιωσιμότητα και ανάπτυξη σχεδίου επιχειρησιακής λειτουργίας του Ομίλου ΟΑΣΑ 3. Αξιοποίηση περιουσίας και αναζήτηση νέων πηγών εσόδων. Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο αρχών και προτεραιοτήτων θεωρούμε ότι βασική μας αποστολή αλλά και στρατηγική μας επιδίωξη πρέπει να είναι η παροχή υψηλής ποιότητας συγκοινωνιακών υπηρεσιών και η μεγιστοποίηση της κοινωνικής και οικονομικής ανταποδοτικότητας των πόρων σε συνδυασμό με την βελτίωση των συγκοινωνιακών και οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας. Τέλος, εκ μέρους της νέας διοίκησης του ΟΑΣΑ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη που συνέβαλαν στην αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου. Αθήνα, Ιούνιος 2013 Αλέξανδρος Σ. Δελούκας Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

9 4 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΑΣΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Μεταβολές (ποσά σε χιλ. Ευρώ) / / /2010 Έσοδα Πωλήσεων ,65% -6,58% 6,34% Λειτουργικά Έσοδα ,43% -6,72% 3,52% Συνολικά Έσοδα ,35% -13,82% 13,31% Αντισταθμιστική Καταβολή (Ν.3920/11) ,57% Λειτουργικές Δαπάνες ,16% -13,91% -21,21% Συνολικά Έξοδα ,92% -17,67% -25,80% Συντελεστής Ανάκτησης Κόστους 60% 55% 42% 42,86% 9,09% 30,95% Δύναμη Τακτικού Προσωπικού (31.12.) ,08% -4,91% -15,96% Στόλος Οχημάτων Λεωφορεία (Οχήματα) ,60% -0,28% -0,33% Τρόλεϊ (Οχήματα) ,00% 0,00% 0,00% Μετρό (Βαγόνια) ,00% 0,00% 0,00% Ηλεκτρικός (Βαγόνια) ,00% 0,00% 0,00% Τραμ (Συρμοί) ,00% 0,00% 0,00% Παραχθέν Έργο (εκατ. Οχλμ) ,49% 0,00% -9,49% Επιβιβάσεις (εκατ.) ,41% -10,93% -9,52% Πωλήσεις / Επιβίβαση 0,38 0,36 0,31 23,20% 4,89% 17,45% Πωλήσεις / Οχλμ. 1,72 1,85 1,57 9,56% -6,94% 17,74% Λειτ. Δαπάνες / Επιβίβαση 0,70 0,72 0,82-15,20% -2,91% -12,66% Λειτ. Δαπάνες / Οχλμ. 3,17 3,68 4,21-24,59% -13,87% -12,45% Δίκτυο (χλμ.) Λεωφορείων ,17% -2,38% -6,96% Τρόλεϊ ,02% -1,02% 0,00% ΜΕΤΡΟ - Ηλεκτρικός 77,2 77,2 77,2 0,00% 0,00% 0,00% Τραμ 23,7 23,7 23,7 0,00% 0,00% 0,00% Πλήθος Γραμμών Λεωφορείων ,59% -1,47% -6,21% Πλήθος Γραμμών Τρόλεϊ ,00% 0,00% 0,00% Πλήθος Στάσεων Λεωφορείων ,57% -0,66% -0,92% Πλήθος Στάσεων Τρόλεϊ ,00% 0,00% 0,00% Πλήθος Σταθμών ΜΕΤΡΟ - Ηλεκτρικός ,00% 0,00% 0,00% Πλήθος Στάσεων ΤΡΑΜ ,00% 0,00% 0,00%

10 5 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΑΣΑ Α.Ε. Το 1977 ιδρύθηκαν ο ΟΑΣ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών) και η ΕΑΣ (Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών) ως εξ ολοκλήρου Κρατικές Επιχειρήσεις, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ν. 588/1977). Το 1992 διαλύθηκε η ΕΑΣ (Ν. 2078/1992) και ιδρύθηκαν στη θέση της οκτώ (8) ιδιωτικές Συγκοινωνιακές Επιχειρήσεις (ΣΕΠ) που λειτούργησαν έως το Δεκέμβριο του Στην συνέχεια ετέθησαν υπό εκκαθάριση και ιδρύθηκε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και ως καθολικός διάδοχος του ΟΑΣ (Ν. 2175/1993). Το Δεκέμβριο του 1998 ψηφίστηκε νέος νόμος με βάση τον οποίο ανατίθεται στον ΟΑΣΑ ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η οργάνωση, ο συντονισμός, ο έλεγχος και η παροχή του συγκοινωνιακού έργου όλων των επίγειων και υπόγειων μέσων μαζικής μεταφοράς της περιοχής Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων (Ν. 2669/98). Το Δεκέμβριο του 2004 ψηφίζεται νέος νόμος (Ν. 3297) με βάση τον οποίο ορίζεται ότι η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με τα μέσα μαζικής μεταφοράς διενεργείται από τους ΕΦΣΕ (ΕΘΕΛ. ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ) και τις Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) με τις οποίες συμβάλλεται ο ΟΑΣΑ. Το Μάρτιο του 2011 ψηφίστηκε από τη Βουλή ο Νόμος 3920/2011 περί Εξυγίανσης, Αναδιάρθρωσης και Ανάπτυξης των Αστικών Συγκοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής..Με το νόμο επιδιώχθηκε η αναδιοργάνωση των εταιριών ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΑΜΕΛ και ΤΡΑΜ μέσω μετασχηματισμού τους σε δυο εταιρίες θυγατρικές του ΟΑΣΑ (μια για τα μέσα σταθερής τροχιάς και μια για τα οδικά μέσα μεταφοράς), επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων του ΟΑΣΑ και των σχέσεών του με τις παραπάνω εταιρίες καθώς και θέματα προσωπικού των εταιριών του Ομίλου ΟΑΣΑ. Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ Από τον Ιούλιο του 2011 η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με τα δημόσια μέσα μεταφοράς διενεργείται από τις εταιρίες Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) Α.Ε. και Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ ) Α.Ε., οι οποίες ιδρύθηκαν κατ εφαρμογή του Ν.3920 (ΦΕΚ 33/Β/ ) και των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων με αριθμ /2638 περί συγχώνευσης ΕΘΕΛ ΑΕ με ΗΛΠΑΠ ΑΕ σε ΟΣΥ ΑΕ και 28737/2637 περί συγχώνευσης ΑΜΕΛ ΑΕ με ΗΣΑΠ ΑΕ και ΤΡΑΜ ΑΕ σε ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Η περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ περιλαμβάνει τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής πλην των νήσων.

11 6 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Όργανα Διοίκησης - Οργανόγραμμα Τα όργανα διοίκησης του ΟΑΣΑ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (το οποίο αποτελείται από έξι μέλη) και ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό και το κατ εξοχήν αποφασιστικό όργανο, αρμόδιο να εποπτεύει και να ασκεί έλεγχο σε κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία, τη διαχείριση της περιουσίας και γενικά στην δραστηριότητα του Οργανισμού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος αποτελεί το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού και προΐσταται ιεραρχικά όλων των υπηρεσιακών μονάδων και του προσωπικού. Στο διάγραμμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η υφιστάμενη οργανωτική διάρθρωση του ΟΑΣΑ στις 31/12/2012.

12 7 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012

13 8 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ Μέσα στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και με σημαντικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό στις εταιρίες του Ομίλου ΟΑΣΑ η εφαρμογή συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου κατά το 2012 είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη στόχων που τέθηκαν από τη Διοίκηση του ΟΑΣΑ και το Μέτοχο (Ελληνικό Δημόσιο). Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός Οι συγκοινωνιακές δράσεις του ΟΑΣΑ συνεχίστηκαν και κατά το 2012 δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση: στην αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών και προβλημάτων των Α.Σ. στην σταδιακή προσαρμογή των δικτύων των λεωφορείων και τρόλλεϋ στο δίκτυο των μέσων σταθερής τροχιάς στον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών με τη συνέχεια των διαδικασιών για υλοποίηση των δύο μεγάλων έργων υψηλής τεχνολογίας στον τομέα των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, που θα πραγματοποιηθούν παράλληλα. Πρόκειται για το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεματικής (ΟΣΤ)» και το «Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ)». Πολλές συγκοινωνιακές δράσεις επηρεάσθηκαν από την ελλιπή αναπλήρωση των πόρων (κυρίως του προσωπικού κίνησης) της ΟΣΥ, που ήταν αποτέλεσμα τόσο των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, όσο και των μετατάξεων του ν. 3920/2011 και των συνταξιοδοτήσεων του προσωπικού. Η μείωση του αριθμού των οδηγών κατέστησε αναγκαία τη μείωση του αριθμού των προγραμματισμένων δρομολογίων στις υφιστάμενες γραμμές λεωφορείων και τρόλλεϊ. Η διαδικασία αυτή είχε ως συνέπεια την επιλεκτική μείωση της συχνότητας εξυπηρέτησης των επιβατών, χωρίς ωστόσο να μειώνεται το κατώτερο επιτρεπτό επίπεδο εξυπηρέτησης. Επιπλέον, στις περιπτώσεις όπου η συχνότητα εξυπηρέτησης δεν ήταν εφικτό να μειωθεί, αναπρογραμματίσθηκε η δρομολόγηση οχημάτων και οδηγών με στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης των μέσων μέσω π.χ. της ακριβέστερης εκτίμησης των χρόνων διαδρομής, του ωραρίου λειτουργίας, του επαναπρογραμματισμού των διαλειμμάτων και αλλαγών βαρδιών, κ.ο.κ Επίσης Έγιναν νέες δρομολογήσεις γραμμών λόγω μεταβολών στην επιβατική κίνηση και το παρεχόμενο έργο καθώς και τροποποιήσεις χρόνων διαδρομής και χρονοαποστάσεων Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες για την ανάπτυξη των Δημοτικών Συγκοινωνιών που περιελάμβαναν μεταξύ άλλων εγκρίσεις νέων η τροποποιήσεις υφισταμένων γραμμών κλπ.

14 9 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Διενεργήθηκαν αυτοψίες σε όλους τους σταθμούς ταξί και καταγράφηκαν διάφορα προβλήματα θέσης και σήμανσης. Παράλληλα εκπονήθηκαν μελέτες για τη χωροθέτηση νέων σταθμών ταξί στην περιοχή ευθύνης του ΟΑΣΑ. Στο πλαίσιο επέκτασης της Γραμμής 2 του ΜΕΤΡΟ προς το Ελληνικό, ολοκληρώθηκε το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών στους δήμους των νοτίων προαστίων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία τροφοδοτικών γραμμών του δικτύου ΜΕΤΡΟ. Σχετικά με τον απαιτούμενο σταθμό μετεπιβίβασης λεωφορείων πλησίον του τερματικού σταθμού «Ελληνικό» εξακολουθεί να εκκρεμεί η εξασφάλιση του προτεινόμενου χώρου για την κάλυψη των αναγκών μετεπιβίβασης από το δίκτυο των λεωφορείων στο δίκτυο του μετρό, δεδομένου ότι ανήκει στην περιοχή του πρώην Αεροδρομίου, ιδιοκτησίας ΤΑΙΠΕΔ. Λειτούργησε σε πενθήμερη βάση (δυο βάρδιες ημερησίως), ο Θάλαμος Επιχειρήσεων Παρακολούθησης & Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ), ενώ έγιναν ενέργειες για την περαιτέρω αναβάθμισή του με τεχνικά αλλά και διοικητικά μέτρα. Επίσης συνεχίστηκε σε συνεργασία με την Τροχαία, η δράση των γερανοφόρων οχημάτων που διαθέτει ο ΟΑΣΑ για την απομάκρυνση των παράνομα σταθμευμένων κατά μήκος των διαδρομών λεωφορειακών γραμμών. Συνεχίστηκαν οι δράσεις για τη συντήρηση και αναβάθμιση του υλικού θέσης (εξοπλισμός στάσεων, στέγαστρα, προεξοχές πεζοδρομίων). Παράλληλα μετά από απογραφή των φωτοβολταϊκών συστημάτων φωτισμού στάσεων ακολούθησε η αποξήλωση αυτών λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος συντήρησης αφού στην περιοχή πολλών στάσεων έχει τοποθετηθεί δημοτικός φωτισμός.

15 10 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Κατά το έτος 2012 παρατηρούνται στα λειτουργικά μεγέθη του Ομίλου ΟΑΣΑ τα εξής: Το συνολικό παραγόμενο έργο (οχηματοχιλιόμετρα) παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα του Η επιβατική κίνηση (επιβιβάσεις) παρουσίασε περαιτέρω σημαντική μείωση περίπου 11% σε σχέση με το Οι δείκτες τήρησης του προγράμματος δρομολογήσεων παρουσίασαν συνολική βελτίωση. Το συγκοινωνιακό έργο που προσφέρθηκε στο επιβατικό κοινό κατά τα τελευταία έτη παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν. Σημειώνεται ότι η διατήρηση και βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας του Ομίλου επιτεύχθηκε σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία (όπως παρουσιάζεται και σε επόμενη ενότητα των Οικονομικών Μεγεθών) οι εταιρείες του Ομίλου παρουσίασαν σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους αλλά και μείωση του προσωπικού τους. Πίνακας 1: Παραγόμενο Έργο (χιλ. οχηματοχιλιόμετρα) Λεωφορεία Τρόλεϊ Ηλεκτρικός (Γραμμή 1) Μετρό (Γραμμές 2 & 3) ΤΡΑΜ ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 2: Επιβατική Κίνηση (χιλ. επιβιβάσεις) Λεωφορεία Τρόλεϊ Ηλεκτρικός (Γραμμή 1) Μετρό (Γραμμές 2 & 3) ΤΡΑΜ ΣΥΝΟΛΟ

16 11 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Πίνακας 3 : Συγκοινωνιακό Έργο ΟΣΥ Λεωφορεία (Τυπική Χειμερινή Καθημερινή Ημέρα) Προγραμματισμένα Δρομολόγια (ΟΑΣΑ) Εκτελούμενα Δρομολόγια (Λεωφ.) Ποσοστό Εκτέλεσης Δρομολογίων Προγραμματισμένες Βάρδιες Οδηγών Εργασθέντα Ρεπό Μέγιστος Αριθμός Προγραμματισμένων Οχημάτων ,0% ,9% ,2% ,5% Πίνακας 4 : Συγκοινωνιακό Έργο ΟΣΥ Τρόλεϊ (Τυπική Χειμερινή Καθημερινή Ημέρα) Προγραμματισμένα Δρομολόγια (ΟΑΣΑ) Εκτελούμενα Δρομολόγια (ΗΛΠΑΠ) Ποσοστό Εκτέλεσης Δρομολογίων Προγραμματισμένες Βάρδιες Οδηγών Εργασθέντα Ρεπό Μέγιστος Αριθμός Προγραμματισμένων Οχημάτων ,6% ,5% ,7% ,8% Πίνακας 5 : Συγκοινωνιακό Έργο ΣΤΑΣΥ Γραμμή 1 (Τυπική Χειμερινή Καθημερινή Ημέρα) Προγραμματισμένα Δρομολόγια (διπλής κατευθυνσης) Εκτελούμενα Δρομολόγια (Γραμμή 1) Ποσοστό Εκτέλεσης Δρομολογίων Προγραμματισμένες Βάρδιες Οδηγών Προγραμματισμένος Αριθμός Συρμών ,8% ,4% ,6% ,9% 89 19

17 12 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Πίνακας 6 : Συγκοινωνιακό Έργο ΣΤΑΣΥ- Γραμμές 2 & 3 (Τυπική Χειμερινή Καθημερινή Ημέρα) Προγραμματισμένα Δρομολόγια (διπλής κατευθυνσης) Εκτελούμενα Δρομολόγια (Γραμμές 2 & 3) Ποσοστό Εκτέλεσης Δρομολογίων Προγραμματισμένες Βάρδιες Οδηγών Προγραμματισμένος Αριθμός Συρμών ,9% ,9% Πίνακας 7 : Συγκοινωνιακό Έργο ΣΤΑΣΥ ΤΡΑΜ (Τυπική Χειμερινή Καθημερινή Ημέρα) Προγραμματισμένα Δρομολόγια (διπλής κατευθυνσης) Εκτελούμενα Δρομολόγια Ποσοστό Εκτέλεσης Δρομολογίων Προγραμματισμένες Βάρδιες Οδηγών Προγραμματισμένος Αριθμός Συρμών ,3% ,4% 72 24

18 13 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ως προς τα οικονομικά μεγέθη 1 του Ομίλου ΟΑΣΑ κατά το έτος 2012 παρατηρείται: Μείωση σε ποσοστό 6,6% στα συνολικά έσοδα κομίστρου, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από το 11% της μείωσης της επιβατικής κίνησης. Περαιτέρω σημαντική μείωση 13,5% στις λειτουργικές δαπάνες Ομίλου και 18% στις συνολικές. Βελτίωση του ποσοστού ανάκτησης κόστους στο 60% Βελτίωση επί μέρους δεικτών μοναδιαίου κόστους και εσόδων (έσοδα κομίστρου / επιβίβαση, λειτουργικά έξοδα / επιβίβαση, λειτουργικά έξοδα / οχηματοχιλιόμετρο) Επίσης κατά το έτος 2012, μετά και από την εφαρμογή του Ν. 3920/11, ο Όμιλος ΟΑΣΑ παρουσιάζει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και μείωση των υποχρεώσεών του και σε συνδυασμό με την αντισταθμιστική καταβολή (Ν.3920/11) καλύπτει πλήρως την εξυπηρέτηση των λειτουργικών του εξόδων. Έσοδα Πωλήσεις Υπηρεσιών Σύμφωνα με τα στοιχεία πωλήσεων εισιτηρίων και καρτών των φορέων ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ για το έτος 2012 τα συνολικά έσοδα από εισιτήρια και κάρτες (μηνιαίες και ετήσιες) έφτασαν στα 221,39 εκατομμύρια ευρώ, τα τιμολογημένα έσοδα από συμβάσεις με το Ελλην. Δημόσιο για ελεύθερη ή με μειωμένο κόμιστρο μετακίνηση επιβατών ανήλθαν στα 22,63 εκατομμύρια ευρώ, τα λοιπά έσοδα (έσοδα από Parking, πρόστιμα παραβατών, κλπ) ανήλθαν σε 2,9 εκατομμύρια ευρώ ενώ ο συνολικός αριθμός επικυρώσεων εισιτηρίων διαμορφώθηκε σε ΦΟΡΕΑΣ Πίνακας 8: Ανάλυση εσόδων από πωλήσεις υπηρεσιών (2012) (σε Ευρώ) ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΟΣΥ ΣΤΑΣΥ ΣΥΝΟΛΟ Τα οικονομικά μεγέθη είναι σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

19 14 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Τα έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών και τα συνολικά έσοδα (πλην της αντισταθμιστικής καταβολής) των εταιριών του Ομίλου ΟΑΣΑ για την πενταετία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 9 : Έσοδα Ομίλου ( ) (σε χιλ. Ευρώ) ΟΣΥ ΣΤΑΣΥ ΣΑΣ ΟΑΣΑ Πωλήσεις Λειτουργικά Συνολικά Πωλήσεις Λειτουργικά Συνολικά Πωλήσεις Λειτουργικά Συνολικά Πωλήσεις Λειτουργικά Συνολικά ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Στα ποσά δεν εμπεριέχεται ΦΠΑ. 2. Στα Συνολικά Έσοδα δεν περιλαμβάνεται η Αντισταθμιστική Καταβολή. 3. Στα Συνολικά Έσοδα εμπεριέχεται κάθε έσοδο του φορέα. Όπως παρατηρείται στον πιο πάνω πίνακα, η δύσκολη οικονομική συγκυρία σε συνδυασμό με την αύξηση της ανεργίας συνετέλεσε στη μείωση των εσόδων από πωλήσεις υπηρεσιών του ΣΑΣ κατά 6,5% σε σχέση με το 2011 ενώ τα συνολικά έσοδα πλην αντισταθμιστικής καταβολής- σημείωσαν μείωση 14% περίπου (μειωμένα έσοδα από διαφήμιση, ενοίκια, πιστωτικούς τόκους). Κάλυψη Λειτουργικών Ελλειμμάτων Ο Όμιλος ΟΑΣΑ ως φορέας παροχής Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) λαμβάνει από τον κρατικό προϋπολογισμό αντισταθμιστική καταβολή που καλύπτει λειτουργικά ελλείμματα.. Η αντισταθμιστική καταβολή καθορίζεται από τον Ν.3920/11 και καταβάλλεται για όσο διάστημα ο Όμιλος ΟΑΣΑ παραμένει συνολικά ελλειμματικός. Προ της ψήφισης του προαναφερθέντος Νόμου, οι (πρώην) εταιρείες του ΣΑΣ κάλυπταν τα λειτουργικά τους ελλείμματα, μέρος των επενδυτικών τους προγραμμάτων, καθώς και άλλες τους υποχρεώσεις (πληρωμές τόκων, αποπληρωμές δανείων κλπ) μέσω των αντισταθμιστικών καταβολών, έκτακτων χρηματοδοτήσεων καθώς και τραπεζικών δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Το 2011, βάσει του Ν.3920/11 όλες οι υποχρεώσεις προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία κλπ. καθώς και προς Τράπεζες διαγράφηκαν και αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο. Συνεπώς κατά το έτος 2012 οι εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ κάλυψαν τα λειτουργικά τους ελλείμματα αποκλειστικά από την αντισταθμιστική καταβολή του Ν.3920/11 χωρίς έκτακτες χρηματοδοτήσεις ή την λήψη δανείων. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι αντισταθμιστικές καταβολές από τον Κρατικό Προϋπολογισμό καθώς και οι έκτακτες χρηματοδοτήσεις και δάνεια που έλαβαν οι ΟΣΥ ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ κατά την περίοδο Σημειώνεται ότι ο ΟΑΣΑ δεν επιχορηγείται απευθείας από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Σύμφωνα με τον Ν.3920/11 ο ΟΑΣΑ εισπράττει 2% από το σύνολο των εσόδων των συγκοινωνιακών φορέων

20 15 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 συμπεριλαμβανομένης της Αντισταθμιστικής Καταβολής για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Πίνακας 10 : Χρηματοδοτήσεις Καταβολές ( ) (σε χιλ. Ευρώ) ΟΣΥ ΣΤΑΣΥ ΟΑΣΑ ΣΥΝΟΛΟ Αντισταθμ. Καταβολή Δανεισμός Εκτακτη Χρηματ/τηση Αντισταθμ. Καταβολή Δανεισμός* Εκτακτη Χρηματ/τηση* Δανεισμός Εκτακτη Χρηματ/τηση (* περιλαμβάνεται μόνο ο τ. ΗΣΑΠ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Αντισταθμιστική Καταβολή μέχρι και το 2011 περιλαμβάνει τον αναλογούντα ΦΠΑ. Έξοδα Οι λειτουργικές δαπάνες (αμοιβές και έξοδα προσωπικού, αμοιβές τρίτων, παροχές τρίτων, φόροι και τέλη, διάφορα έξοδα, αναλώσεις ανταλλακτικών) και οι συνολικές δαπάνες των εταιριών του Ομίλου ΟΑΣΑ για την πενταετία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα Πίνακας 11 : Έξοδα ΣΑΣ ( ) ΟΣΥ ΣΤΑΣΥ ΣΑΣ ΟΑΣΑ (χιλ. ΕΥΡΩ) Λειτουργικά Συνολικά Λειτουργικά Συνολικά Λειτουργικά Συνολικά Λειτουργικά Συνολικά Όπως προκύπτει από τον πιο πάνω πίνακα, οι λειτουργικές δαπάνες του ΣΑΣ (ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ) μειώθηκαν κατά 13,5% έναντι του 2011 ενώ οι λειτουργικές δαπάνες του ΟΑΣΑ σημείωσαν σημαντική μείωση κατά 39,5%.

21 16 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Οι συνολικές δαπάνες του ΣΑΣ μειώθηκαν κατά 18,2% έναντι του 2011 ενώ αντίθετα του ΟΑΣΑ αυξήθηκαν κατά 15% λόγω της έκτακτης ζημίας που προέκυψε από την απομείωση ομολόγου 10,00 εκατ. από τη συμμετοχή στο PSI και η οποία επιβάρυνε τα έκτακτα έξοδα του ΟΑΣΑ. Δείκτες Μοναδιαίου Κόστους & Εσόδων Οι δείκτες Μοναδιαίου Κόστους και Εσόδων παρουσιάζουν την διαχρονική εξέλιξη εσόδων και δαπανών σε αναγωγή ανά Επιβίβαση και Οχηματοχιλιόμετρο παραγόμενου Έργου. Πίνακας 12: Έσοδα Πωλήσεων ανά Επιβίβαση Πίνακας 13: Λειτ. Έξοδα ανά Επιβίβαση ΣΤΑΣΥ ΟΣΥ ΣΥΝΟΛΟ ,41 0,24 0, ,42 0,25 0, ,40 0,24 0, ,45 0,30 0, ,46 0,32 0,38 ΣΤΑΣΥ ΟΣΥ ΣΥΝΟΛΟ ,67 0,94 0, ,79 0,97 0, ,72 0,89 0, ,60 0,80 0, ,60 0,77 0,70 Πίνακας 14: Έσοδα Πωλήσεων ανά Οχηματοχιλιόμετρο Πίνακας 15: Λειτουργικά Έξοδα ανά Οχηματοχιλιόμετρο ΣΤΑΣΥ ΟΣΥ ΣΥΝΟΛΟ ,86 1,02 1, ,30 1,02 1, ,18 1,01 1, ,33 1,26 1, ,73 1,26 1,72 ΣΤΑΣΥ ΟΣΥ ΣΥΝΟΛΟ ,65 3,92 4, ,20 3,97 4, ,65 3,71 4, ,37 3,41 3, ,53 3,00 3,17

22 17 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Συντελεστής Ανάκτησης Κόστους Ο συντελεστής ανάκτησης κόστους, ο οποίος κατά το 2009 ανήλθε στο 40%, διαμορφώθηκε κατά το 2012 στο 60% λόγω της σημαντικής μείωσης των λειτουργικών δαπανών των εταιριών του Ομίλου. Όπως προκύπτει από τον πιο κάτω πίνακα οι λειτουργικές δαπάνες του 2012 μειώθηκαν πάνω από 41%, σε σχέση με το Πίνακας 16: Συντελεστής Ανάκτησης Κόστους (χιλ. Ευρώ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ % % % % % Αποτελέσματα Χρήσης Τα αποτελέσματα χρήσης των εταιριών του Ομίλου ΟΑΣΑ, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, για την τελευταία πενταετία παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα Πίνακας 17: Αποτελέσματα χρήσης (Κέρδη/Ζημίες ) (σε χιλ. Ευρώ) ΟΣΥ ΣΤΑΣΥ ΟΑΣΑ

23 18 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Επενδύσεις Τα ποσά που δαπανήθηκαν για επενδύσεις από τις εταιρίες του Ομίλου ΟΑΣΑ την τελευταία πενταετία παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα Πίνακας 18: Επενδύσεις (χιλ. Ευρώ) ΟΣΥ ΣΤΑΣΥ ΟΑΣΑ ΣΑΣ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ ΕΣΠΑ) Τα ποσά με τα οποία χρηματοδοτήθηκε ο Όμιλος ΟΑΣΑ κατά το 2012 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί και Συγχρηματοδοτούμενοι Πόροι) είτε για έργα που είχαν ολοκληρωθεί είτε για έργα που συνεχίζονταν κατά το 2012 παρουσιάζονται στο πιο κάτω πίνακα Πίνακας 19: Χρηματοδότηση από ΠΔΕ 2012 ΟΣΥ ΑΕ Νέα Προμήθεια Λεωφορείων ΕΘΕΛ ,00 Κατασκευή Αμαξοστασίου Ανθούσας ,00 Σύνδεση Αμαξοστασίου Ρουφ με το υπάρχον δίκτυο των τρόλλεϋ του Πειραιά ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΣΥ Α.Ε ,90 ΣΤΑΣΥ ΑΕ Ανακαίνιση υποδομής - επιδομής της γραμμής ΗΣΑΠ και ενίσχυση της σήραγγας από Ομόνοια έως Μοναστηράκι ,96 Αποκατάσταση κελύφους παλαιού αμαξοστασίου στο σταθμό Αττικής ΗΣΑΠ ,00 Επισκευή γεφυρών σε ολόκληρο το δίκτυο των ΗΣΑΠ 7.771,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε ,96 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ ,86 Διαθέσιμοι Πόροι Στους επόμενους δύο πίνακες παρουσιάζονται τα μεγέθη των βασικών συντελεστών παραγωγής (προσωπικό και οχήματα) του εταιριών του Ομίλου ΟΑΣΑ κατά τα τελευταία έτη.

24 19 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Πίνακας 20: Δύναμη Τακτικού Προσωπικού ΟΣΥ ΣΤΑΣΥ ΟΑΣΑ ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 21: Στόλος Οχημάτων ΟΣΥ Λεωφορεία Τρόλεϊ Γραμμή 1 ΣΤΑΣΥ Γραμμές 2 & 3 ΤΡΑΜ Οχήματα Οχήματα Βαγόνια Βαγόνια Συρμοί

25 20 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ευφυή Συστήματα Μεταφορών «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεματικής (ΟΣΤ)» Το ΟΣΤ είναι ένα σύστημα διαχείρισης στόλου και πληροφόρησης επιβατών για λεωφορεία και τρόλλευ με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της ποιότητας του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου. Ειδικότερα, με την εφαρμογή του συστήματος οι επιβάτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τον ακριβή χρόνο διέλευσης των μέσων μεταφοράς σε φωτεινό πίνακα ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της λειτουργίας του συστήματος έτσι ώστε να είναι εφικτή οποιαδήποτε παρέμβαση στην δρομολόγηση. Το έργο υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ με διενέργεια διαγωνισμού, η Α Φάση του οποίου προκηρύχθηκε στις 17 Φεβρουαρίου Κατά τη διάρκεια του 2012 ξεκίνησε η Β Φάση του Διεθνούς Διαγωνισμού που αφορά στην «Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών και Σύμβαση Σύμπραξης καθώς και τα παραρτήματα αυτών για το ΟΣΤ» προς τους προεπιλεγέντες υποψηφίους. Κατά το χρόνο συγγραφής του παρόντος έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της αξιολόγησης των διαγωνιζομένων και έχει επιλεγεί ο προσωρινός ανάδοχος του έργου. «Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ)» Το ΑΣΣΚ αφορά σε ένα ολοκληρωμένο και ενιαίο σύστημα συλλογής κομίστρου για όλα τα μέσα αστικής μεταφοράς που έχει στόχο τη διασφάλιση των εσόδων του συστήματος και τη δίκαιη τιμολόγηση των υπηρεσιών. Το έργο υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ με διενέργεια διαγωνισμού, η Α Φάση του οποίου προκηρύχθηκε στις 4 Απριλίου 2011 και κατά τη διάρκεια του 2012 ξεκίνησε η διαδικασία της Β Φάσης του έργου που αφορά στην κατάρτιση των σχεδίων των τευχών του διαγωνισμού. Κατά το χρόνο συγγραφής του παρόντος είναι σε εξέλιξη η Β Φάση του Διαγωνισμού. Re Think Athens Στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη Ανασυγκρότησης του Κέντρου της Αθήνας με άξονα την οδό Πανεπιστημίου» το οποίο αποτελεί μέρος του Προγράμματος του ΥΠΕΚΑ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ 2014 και χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Ωνάση προβλέπεται η δημιουργία νέων λεωφορειολωρίδων στην περιοχή του κέντρου (οδοί Ακαδημίας, Πατησίων, Ομήρου, κλπ). Παράλληλα προβλέπεται η επέκταση του Τραμ δια μέσου των οδών Πανεπιστημίου και Πατησίων μέχρι το Πεδίον Άρεως. Ο ΟΑΣΑ μετέχει στις δράσεις ανασυγκρότησης του κέντρου και διερευνά τις παραμέτρους υλοποίησης του έργου σε ότι αφορά τα θέματα των

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 (9-ΜΗΝΟ) Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας Νοέμβριος 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. ΟΑΣΑ Α.Ε. Έκθεση Πεπραγμένων 2013 (9-μηνο) ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΑΣΣΚ ΔΕΔΕΚΟ ΕΛΠ ΕΠΣΕ ΕΣ ΘΕΠΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Eταιρικής. Υπευθυνότητας 2008

Έκθεση Eταιρικής. Υπευθυνότητας 2008 Έκθεση Eταιρικής Υπευθυνότητας 2008 2 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....................................................................................9 2 ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.......................................10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2 0 1 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Σελιδοποίηση - Εκτύπωση: ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ Aντιγόνης 60 & Λένορμαν Τηλ.: 210 5156820, Fax: 210 5156811 www.kambili.gr e-mail:info@kambili.gr ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Αναδιάρθρωση ηµοσίων Αστικών Συγκοινωνιών Μετασχηµατισµός εταιρειών

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Αναδιάρθρωση ηµοσίων Αστικών Συγκοινωνιών Μετασχηµατισµός εταιρειών ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εξυγίανση, Αναδιάρθρωση και Ανάπτυξη των Αστικών Συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άρθρο 1 Αναδιάρθρωση ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013 ΧΡΟΝΙΑ Απολογισμός ης 20 χρήσης 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 15/5/2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ...8 3. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ...10

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ...8 3. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ...10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ...2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΟΥ Σ ΤΟΥ ΟΣΕ, κ. Νίκο Μ. Εμπέογλου...4 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, κ. Γεωργίου Γ. Γιαννούση...6 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΕ...8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση 2014 (από την 1 η Ιανουαρίου 2014 έως την 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονικής Αναφοράς Αθήνα, 28 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 4 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση 2014 (από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 2014 Σεπτέμβριος 2012 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Σελίδες 1 έως και 180) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΓΕΝΙΚΑ... 4 Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε «Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία... 4 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές Συγκοινωνίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές Συγκοινωνίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές Συγκοινωνίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Συγκοινωνίες: το συν στις κοινωνίες. Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 Θέμα: Έγκριση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ. αριθμός απόφασης: 52 Εγκρίθηκε ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ, ως εξής: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα