Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2011-2012 1. 2. 3. 4. 5. 6."

Transcript

1 2012

2 / 3 rd draft report

3

4 development Sustainable ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

5

6 ΟΡΑΜΑ Σ ύ γ χ ρ ο ν ε ς, Α σ φ α λ ε ί ς, Π ο ι ο τ ι κ έ ς Α σ τ ι κ έ ς Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ί ε ς ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ Επίτευξη καλύτερου οικονομικού και κοινωνικού αποτελέσματος Διασφάλιση ποιότητας περιβάλλοντος και δημιουργία εταιρικής κουλτούρας Μείωση επιχειρηματικού κινδύνου και δημιουργία βιώσιμης αξίας για όλους τους συμμετόχους ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οικονομική βιωσιμότητα εταιρειών Αστικών Συγκοινωνιών Βελτίωση ελκυστικότητας και υπηρεσιών Αστικών Συγκοινωνιών Διαφύλαξη περιβάλλοντος Οδική ασφάλεια - Μείωση ατυχημάτων Επικοινωνία και συγκοινωνιακή ενημέρωση Υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων

7 Καταγράφηκαν οι πρώτες οργανωτικές και επιχειρηματικές δράσεις στις Αστικές Συγκοινωνίες Ίδρυση της Ηλεκτρικής Εταιρείας Μεταφορών (ΗΕΜ) για τη λειτουργία τραμ, Ίδρυση της εταιρείας Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι (ΕΗΣ) και έναρξη λειτουργίας αστικού σιδηροδρόμου στον άξονα Πειραιάς-Κηφισιά τρόλεϊ, λεωφορείων 1941 Ίδρυση του Οργανισμού Ελέγχου Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΕΑΣ) 6 Κοινά Ταμεία Εκμετάλλευσης Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) Η γραμμή του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου φτάνει στην Κηφισιά Ίδρυση των Αστικών Συγκοινωνιών Περιοχής Αθηνών (ΑΣΠΑ) 1968 Ένωση των 6 ΚΤΕΛ (ΕΚΤΕΛ) Κατάργηση της ΗΕΜ και ίδρυση της ΗΛΠΑΠ (Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Πειραιώς 1970 Αθηνών Περιχώρων) 1976 Το Ελληνικό Κράτος αγοράζει την ΕΗΣ και ιδρύει την ΗΣΑΠ (Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών Πειραιώς) Αφαιρούνται άδειες λειτουργίας ΕΚΤΕΛ Ιδρύεται η Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών (ΕΑΣ) Καταργείται η ΟΕΑΣ και ιδρύεται ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣ) Καταργείται η ΣΕΠ (Ν. 2175/93) Ιδρύεται ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ ΑΕ) Ιδρύεται η ΕΘΕΛ ΑΕ η οποία αναλαμβάνει την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με θερμικά λεωφορεία Ν. 3297/04 Η εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου εκτελείται από τις ΕΦΣΕ και τις ΑΜΕΛ ΑΕ, ΤΡΑΜ ΑΕ και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΑΕ, οι οποίες υπάγονται στην οικονομική και συντονιστική εποπτεία του ΟΑΣΑ Καταργείται η ΕΑΣ (Ν. 2078/92) Η εκτέλεση του έργου των θερμικών λεωφορείων πραγματοποιείται από ιδιώτες: Συγκοινωνιακές Επιχειρήσεις (ΣΕΠ) Ν. 2669/98 - Νόμος Πλαίσιο Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός, οργάνωση, έλεγχος και η παροχή συγκοινωνιακού έργου όλων των μέσων ανήκουν στον ΟΑΣΑ. Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου διενεργείται από τους ΕΦΣΕ (Εκτελεστικούς Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΘΕΛ ΑΕ, ΗΛΠΑΠ ΑΕ, ΗΣΑΠ ΑΕ), οι οποίες είναι θυγατρικές εταιρείες του ΟΑΣΑ 2004 Ν. 3920/11 Εξυγίανση και ανάπτυξη αστικών συγκοινωνιών Αττικής Επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων ΟΑΣΑ 2011 Συγχώνευση ΕΘΕΛ και ΗΛΠΑΠ - ίδρυση ΟΣΥ ΑΕ (Οδικές Συγκοινωνίες) Συγχώνευση ΗΣΑΠ, ΑΜΕΛ και ΤΡΑΜ - ίδρυση ΣΤΑΣΥ ΑΕ (Σταθερές Συγκοινωνίες) Μέτοχος ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ: ΟΑΣΑ Ο Α Σ Α ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΑΣΥ ΑΕ Λειτουργία Μέσων Σταθερής Τροχιάς ΟΣΥ ΑΕ Λειτουργία Οδικών Συγκοινωνιών

8 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΔΙΕΤΙΑΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ Βελτίωση οικονομικών αποτελεσμάτων Νέος σχεδιασμός δρομολογίων & έργα ανακαίνισης σιδηροδρομικής γραμμής μετρό Αυτόματο σύστημα συλλογής κομίστρου Βελτιστοποίηση παραγόμενου έργου στην εκτύπωση-διανομή εισιτηρίου Έλεγχος κομίστρου Ολοκλήρωση έργων ΕΣΠΑ Βελτίωση ελκυστικότητας αστικών συγκοινωνιών Προώθηση μέτρων προτεραιότητας αστικών συγκοινωνιών Βελτίωση συγκοινωνιακής πληροφόρησης κοινού Προβολή σε ειδικά forum & mega-events (Special Olympics, European Mobility Week, etc.) Υποστήριξη κοινωνικών ομάδων (εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες, ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, κλπ.) Οδική ασφάλεια - μείωση ατυχημάτων Συμβολή στη βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών λεκανοπεδίου Αθήνας Ενίσχυση συνδυασμένου τρόπου μετακίνησης και εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, όπως χρήση αστικών συγκοινωνιών και ποδηλάτου Συμμετοχή σε πράσινες δράσεις (αναδασώσεις, εκδηλώσεις για τη βιώσιμη κινητικότητα κλπ) Συγκοινωνιακές παρεμβάσεις σε κύριους οδικούς άξονες και κρίσιμους κόμβους Λειτουργία νέων σταθμών μετρό (Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 72% μείωση λειτουργικού ελλείμματος, συγκριτικά με το 2010 και 77% συγκριτικά με το % μείωση δαπανών λειτουργίας, συγκριτικά με το 2010 και 32% συγκριτικά με το % αύξηση των εσόδων λειτουργίας, συγκριτικά με το 2010 και 2% συγκριτικά με το 2009 Στο 2011 υλοποιήθηκαν 600 προσωρινές και 300 μόνιμες τροποποιήσεις σε γραμμές θερμικών και ηλεκτρικών λεωφορείων Ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση υπηρεσιών εκτύπωσης καρτών και διανομής εισιτηρίων Ολοκλήρωση Α φάσης διαγωνισμού για τα έργα Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου και Σύστημα Τηλεματικής Εκπαίδευση και ενίσχυση σώματος ελέγχου εισιτηρίου με 800 εργαζόμενους Ολοκλήρωση έργων ανακαίνισης γραμμής ηλεκτρικού σιδηροδρόμου (Γραμμή 1 μετρό) Ενίσχυση στόλου με την παραλαβή των νέων λεωφορείων φυσικού αερίου (ΕΣΠΑ ) Συνεργασία με Google και υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής Google Transit Κατασκευή νέων λεωφορειολωρίδων, συνολικού μήκους 1,5 χλμ με ιδία κεφάλαια και μελέτη για την υλοποίηση 20 χλμ Νέα ιστοσελίδα ΟΑΣΑ (in-house δράση) για την οργανωμένη συγκοινωνιακή πληροφόρηση κοινού (μέση ημερήσια επισκεψιμότητα: 16000) Δωρεάν συγκοινωνιακή πληροφόρηση μέσω τηλεφωνικού κέντρου 185 Απάντηση σε 5500 αιτήματα πολιτών και διεκπεραίωση 1300 αιτημάτων Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, κατά ISO 9001:2008 Δημοσιοποίηση όλων των διοικητικών πράξεων και οικονομικών συναλλαγών και όλων των προμηθειών, ανεξαρτήτων προϋπολογισμού (Διαύγεια) 26% μείωση ατυχημάτων συγκριτικά με το 2010 Υποστήριξη Special Olympics 2011 με τη διάθεση 350 λεωφορείων Συμμετοχή στο Διεθνή Διαγωνισμό για την αναμόρφωση της Αθήνας (Re-think Athens) Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα μετακίνησης και δράσεις για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών Μεταφορά ποδηλάτων στους συρμούς μέσων σταθερής τροχιάς Υποστήριξη της δράσης Τραμ-ποδήλατο, παράλληλες διαδρομές 2011 Διάθεση λεωφορείων για την υποστήριξη της δράσης Πράσινη Δράση, Καθαρά Δάση Συγκοινωνιακές παρεμβάσεις για τη βελτίωση συνδέσεων με μέσα σταθερής τροχιάς Χρήση οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Το 19% του στόλου θερμικών λεωφορείων λειτουργούν με φυσικό αέριο Προβολή σχετικών μηνυμάτων στα οχήματα, σε στάσεις και σταθμούς των αστικών συγκοινωνιών Συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, το ΥΠΕΚΑ και Μ.Κ.Ο. (Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Ίδρυμα Ωνάση κλπ) για κοινές δράσεις

9

10 ,

11 7-920,, : - : 1., , 6. -

12 ΣΤΟΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΑΣΑ ΟΣΥ 1731 θερμικά λεωφορεία με diesel κινητήρα 414 θερμικά λεωφορεία φυσικού αερίου 366 ηλεκτρικά λεωφορεία ΣΤΑΣΥ 294 Βαγόνια Μετρό (Γραμμή 2 και 3) 226 βαγόνια ηλεκτρικού σιδηρ/μου (Γραμμή 1) 35 τραμ ΜΕΓΕΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟ- ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ 2009: 168εκ 2010: 158εκ 2011: 143εκ 2009: 851εκ 2010: 809εκ 2011: 732εκ 2, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΟΧΗΜΑΤΟ- ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΟΣΥ: 71% ΣΤΑΣΥ: 29% ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΟΣΥ: 59% ΣΤΑΣΥ: 41%

13

14 ,.,000 *.,,000 (direct impacts. impact), indirect impact),,000 induced/ multiplier

15 ** (catalytic impact) (supply side), , 3.0- ** - **. * **

16 , )...

17 ..

18 % 4% %

19

20

21 - 9001:2008 ISO

22 ., 2011, 2011 ( O %, 2%,. :

23 ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2011 (ΕΚ. ΕΥΡΩ) 2012 (ΕΚ. ΕΥΡΩ)* ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ εκ. 278εκ. 79εκ. 4.7εκ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 12.7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (έχουν τιμολογηθεί αλλά δεν έχουν εισπραχθεί) ΣΥΝΟΛΟ * με βάση αποπληρωμές που έγιναν μέχρι την 01/12/ * - * - ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Έσοδα λειτουργίας Πωλήσεις Κρατική επιδότηση Δανεισμός Οικονομική ενίσχυση έναντι δανεισμού Οφειλές τρίτων Δαπάνες λειτουργίας 200 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού Καύσιμα-συντήρηση Παροχές τρίτων 100 Λοιπές δαπάνες λειτουργίας 0

24 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ % % 61%, ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ AI

25 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ % +21.4% % +3.6% +23.0% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ % 39% 34% 9% 16% %, :

26 4 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ % 8% 14% 71% 4 1.5%, 6.1 8% ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ (185) :

27 : ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΑΣ ( ) ΕΥΡΩ/ΕΠΙΒΑΤΗ , ,189 38% , ,040 34% , ,739 34% , ,260 41% , ,975 43% , ,095 44% , ,499 52% , ,810 52% , ,085 49% , ,588 42% , ,319 41% , ,185 42% , ,998 42% , ,984 38% , ,737 35% , ,555 37% , ,277 50% ΕΥΡΩ/ΟΧΗΜΑΤΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ

28 .

29 , ). 4 AR4) IPCC (2007). -. CO 2 )

30

31 .. * 392 Euro I 1032 Euro II 401 Euro I - - Euro IV Euro V CNG), diesel, Euro V.

32 :.,

33 Google Transit Opti-trans project Opti-trans Galileo netbook - Google maps - - -

34 ,. -. (in-house -

35 - Re-Think Athens,, Special Olympics 2011 Special Olympics, Special Olympics

36 Enerqi ENERQI (Energy efficiency by using daily customers Quality observations to improve public transport). STAR 9001:2008»,. «Q ENERQI ISO

37 ΜΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ : % parking

38 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 34% 7% ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΚΟΜΙΣΤΡΟ 7% ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 16% 14% ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ / ΣΤΑΣΕΩΝ 4% ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 18% - -

39

40

41 1 Google transit..

42 -

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012 31/12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013. Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012 31/12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013. Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012 31/12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΕΛΠ ΟΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014 31/12/2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014 31/12/2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014 31/12/2014 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 4 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΔΠΧΑ ΕΛΠ ΟΑΣΑ ΟΣΥ Οχλμ ΠΔΕ ΣΑΣ Αποκλειστικές Λωρίδες Λεωφορείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2008-31.12.2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2008-31.12.2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2008-31.12.2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2008-31.12.2008 02 Σχεδιασμός-Εκτύπωση-Βιβλιοδεσία : EKΔOΣEIΣ AΔAM-ΠEPΓAMOΣ ABEE ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2009 31.12.2009

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2009 31.12.2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2009 31.12.2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΑΣΑ 01/01/09 31/12/09...2 ΜΕΡΟΣ Α...6 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...7 1.1. Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε....7 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2013 31/12/2013

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2013 31/12/2013 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2013 31/12/2013 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΕΛΠ ΟΑΣΑ ΟΣΥ Οχλμ ΠΔΕ ΣΑΣ ΣΤΑΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Περιόδου από 1/1/2007 έως 31/12/2007

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Περιόδου από 1/1/2007 έως 31/12/2007 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Περιόδου από 1/1/2007 έως 31/12/2007 Εκτύπωση: ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α.......................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2012-31.12.2012

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2012-31.12.2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2012-31.12.2012 Αθήνα Ιούνιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2 ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.. 7 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 9 3.1 Όραμα-Αποστολή-Αξίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Α. Ρουχωτάς, Αναπλ. Διευθυντής ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Α. Ρουχωτάς, Αναπλ. Διευθυντής ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Α. Ρουχωτάς, Αναπλ. Διευθυντής ΟΑΣΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Μητροπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Eταιρικής. Υπευθυνότητας 2008

Έκθεση Eταιρικής. Υπευθυνότητας 2008 Έκθεση Eταιρικής Υπευθυνότητας 2008 2 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....................................................................................9 2 ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.......................................10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Περιόδου από 1/1/2006 έως 31/12/2006

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Περιόδου από 1/1/2006 έως 31/12/2006 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Περιόδου από 1/1/2006 έως 31/12/2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΜΕΡΟΣ Α....................................................................... 5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΑΣΑ......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΣΑ ΑΕ. ΟΑΣΑ ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 1/1-31/12/2007 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΑΣΑ ΑΕ. ΟΑΣΑ ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 1/1-31/12/2007 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΑΣΑ ΑΕ ΟΑΣΑ ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης Της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ( 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 (9-ΜΗΝΟ) Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας Νοέμβριος 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. ΟΑΣΑ Α.Ε. Έκθεση Πεπραγμένων 2013 (9-μηνο) ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΑΣΣΚ ΔΕΔΕΚΟ ΕΛΠ ΕΠΣΕ ΕΣ ΘΕΠΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές Συγκοινωνίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές Συγκοινωνίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές Συγκοινωνίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Συγκοινωνίες: το συν στις κοινωνίες. Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2009 Αθήνα Μάιος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ... 6 3 OΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 8 3.1 Όραµα-Αποστολή-Αξίες...8 3.2

Διαβάστε περισσότερα

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 Περιεχόμενα Ο ρόλος του ΟΑΣΑ Βασική Λειτουργικότητα και κύρια χαρακτηριστικά ΑΣΣΚ Σκοπιμότητα του Έργου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΣΑ ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 1/1-31/12/2010

ΟΑΣΑ ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 1/1-31/12/2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2010 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Ευφυέστερες Δημόσιες Συγκοινωνίες στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Οργάνωση των Δημόσιων Συγκοινωνιών στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας Οδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Αναδιάρθρωση ηµοσίων Αστικών Συγκοινωνιών Μετασχηµατισµός εταιρειών

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Αναδιάρθρωση ηµοσίων Αστικών Συγκοινωνιών Μετασχηµατισµός εταιρειών ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εξυγίανση, Αναδιάρθρωση και Ανάπτυξη των Αστικών Συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άρθρο 1 Αναδιάρθρωση ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Μαρία Ζαρκαδούλα Κ.Α.Π.Ε. Συνέδριο ΤΕΕ: ρ «Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός Προοπτικές» Αθήνα, 9 Μαρτιου 2010

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Μαρία Ζαρκαδούλα Κ.Α.Π.Ε. Συνέδριο ΤΕΕ: ρ «Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός Προοπτικές» Αθήνα, 9 Μαρτιου 2010 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Προκλήσεις και δυνατότητες Μαρία Ζαρκαδούλα Γρηγόρης Ζωίδης Κ.Α.Π.Ε. Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών Συνέδριο ΤΕΕ: ρ «Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός Προοπτικές» Αθήνα, 9 Μαρτιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2 0 1 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Σελιδοποίηση - Εκτύπωση: ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ Aντιγόνης 60 & Λένορμαν Τηλ.: 210 5156820, Fax: 210 5156811 www.kambili.gr e-mail:info@kambili.gr ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργούμε μία Ελλάδα των συνδυασμένων μεταφορών, των σύγχρονων επικοινωνιών, των ολοκληρωμένων δικτύων

Δημιουργούμε μία Ελλάδα των συνδυασμένων μεταφορών, των σύγχρονων επικοινωνιών, των ολοκληρωμένων δικτύων Δημιουργούμε μία Ελλάδα των συνδυασμένων μεταφορών, των σύγχρονων επικοινωνιών, των ολοκληρωμένων δικτύων ένα διαμετακομιστικό κέντρο της Ν.Α. Ευρώπης, με εξυγίανση, ελεύθερη πρόσβαση και ανάπτυξη ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και χωροταξία

Περιβάλλον και χωροταξία III. ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Το περιβάλλον είναι δημόσιο αγαθό και βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών μας επιλογών. Αποτελεί για μας αναπτυξιακό πόρο και συγκριτικό πλεονέκτημα. Η πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Έκθεση Πεπραγμένων 2010

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Έκθεση Πεπραγμένων 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Έκθεση Πεπραγμένων 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΟΣΕ... 2 2. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν O Σ Ε Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 0 6 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ª¹ Äà Äûù, Äà Äû¹ ªÆ¹º ª ªË ºÃ¹Á Á¹ ª ANUAL_OSE_GRHELV.qxp 7/19/07 12:53 PM Page 3 1. Η ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ....................................................................4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ...8 3. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ...10

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ...8 3. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ...10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ...2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΟΥ Σ ΤΟΥ ΟΣΕ, κ. Νίκο Μ. Εμπέογλου...4 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, κ. Γεωργίου Γ. Γιαννούση...6 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΕ...8

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακή Σύγκλιση» Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 323.300,00 Δικαίωμα Προαίρεσης:

«Ψηφιακή Σύγκλιση» Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 323.300,00 Δικαίωμα Προαίρεσης: Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Διάρκεια : 16 μήνες Κωδ. ΟΠΣ: 327777 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα