Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Το όριο σπλαγχνικού και εγκεφαλικού κρανίου είναι η γραµµή που περνάει από: Ριζορρίνιο - υπερκόγχιο χείλος - ζυγωµατικό τόξο - έξω ακουστικό πόρο Ποιο είναι το σωστό: Τα οστά του προσώπου είναι υµενογενή Το όριο πρόσθιου και µέσου κρανιακού βόθρου είναι: Το τετρηµένο πέταλο του ηθµοειδούς Το κάλαιο Οι µείζονες πτέρυγες του σφηνοειδούς Το άνω χείλος του λιθοειδούς Ισχύει η απάντηση «Κανένα από τα παραπάνω» Μέσα στο γναθιαίο πόρο πορεύονται: Τα κάτω φατνιακά αγγεία και το γναθιαίο νεύρο Ανεξάρτητο οστό είναι: Η κάτω ρινική κόγχη Ο κροταφίτης µυς: ιέρχεται κάτω από το ζυγωµατικό τόξο Τα όρια του καρωτιδικού τριγώνου είναι: Οπίσθια γαστέρα του διγάστορα - άνω γαστέρα του ωµοϋοειδή πρόσθιο χείλος του στερνοκλειδοµαστοειδή Οπίσθιοι κλάδοι της έξω καρωτίδας είναι οι αρτηρίες: Στερνοκλειδοµαστοειδής, ινιακή, οπίσθια ωτιαία Ψηλαφητό σφυγµό έχουν: Προσωπική αρτηρία και επιπολής κροταφική αρτηρία Ποιο είναι σωστό; Το περιτόναιο καλύπτει το άνω και µέσο 3µόριο του δεξιού νεφρού Ποιο είναι σωστό; Η πρόσθια επιφάνεια του δεξιού νεφρού έρχεται σε σχέση, στα άνω 2/3 µε το ήπαρ, στο κάτω 1/3 µε τη δεξιά κολική καµπή και κατά το έσω χείλος µε το δωδεκαδάκτυλο Ποιο είναι σωστό; Ο ουρητήρας πορεύεται πάνω στο µείζονα ψοΐτη, πίσω από το περιτόναιο, χιάζεται µε το αιδιοµηρικό νεύρο και τα έσω σπερµατικά αγγεία Η γαστροδωδεκαδακτυλική αρτηρία είναι κλάδος της: Κοινής ηπατικής αρτηρίας Η κατιούσα (δεύτερη) µοίρα του δωδεκαδακτύλου προς τα πίσω ΕΝ έρχεται σε σχέση µε: Την ηπατική αρτηρία Ο κερκοφόρος λοβός του ήπατος εντοπίζεται: Μεταξύ του φλεβώδους συνδέσµου και της κάτω κοίλης φλέβας 1

2 Σε ποιο τοίχωµα του αριστερού κόλπου της καρδιάς βρίσκεται το αριστερό κολποκοιλιακό στόµιο: Πρόσθιο τοίχωµα Το αγγειονευρώδες δεµάτιο του τραχήλου περιέχει: Την κοινή καρωτίδα αρτηρία, την έσω σφαγίτιδα φλέβα και το πνευµονογαστρικό νεύρο Η βραχιόνια αρτηρία: Πορεύεται στην έσω αύλακα του δικεφάλου µαζί µε το µέσο νεύρο Η κορυφή του πνεύµονα έρχεται σε σχέση και αυλακώνεται από: Την υποκλείδια αρτηρία Το κάτω χείλος του πνεύµονα εντοπίζεται κατά την επίκρουση στη µέση µασχαλιαία γραµµή (ήρεµη αναπνοή): Στην όγδοη πλευρά Ο έσχατος εγκέφαλος αποτελείται: Από τον προµήκη µυελό και την 4 η κοιλία Η τρίτη ή µέση κοιλία αποτελεί στοιχείο του: ιάµεσου εγκεφάλου Στα παραγάγγλια ανήκει (-ουν): Η µυελώδης ουσία των επινεφριδίων Έξω διάµεσο πυρήνα ονοµάζουµε: Την κεντρική µοίρα του συµπαθητικού συστήµατος Όλα τα παρακάτω δεµάτια του νωτιαίου µυελού είναι ανιόντα ΕΚΤΟΣ από: Το πλάγιο πυραµιδικό δεµάτιο Ο ιππόκαµπος: Έρχεται σε άµεση σχέση µε τα οπίσθια σκέλη της ψαλίδας Όλα τα παρακάτω ισχύουν για τον προµήκη, ΕΚΤΟΣ από το ότι: Ανήκει στον οπίσθιο εγκέφαλο Σε ποιο από τα παρακάτω οστά εντοπίζεται το υπέρεισµα του αστραγάλου; Πτέρνα Σε ποιο από τα παρακάτω οστά εντοπίζεται η αύλακα του ωλενίου νεύρου; Βραχιόνιο οστό Τι από τα παρακάτω ισχύει για την ωοθήκη; Εµφανίζει έσω και έξω επιφάνεια, πρόσθιο και οπίσθιο χείλος, άνω και κάτω άκρο Ο κινητικός φλοιός εντοπίζεται: Στην πρόσθια κεντρική έλικα Η εγκάρσια σχισµή διαχωρίζει: Τα ηµισφαίρια από την παρεγκεφαλίδα Σε ποιο κρανιακό νεύρο ανήκει ο κάτω σιαλικός πυρήνας; Στο γλωσσοφαρυγγικό Ποιες είναι οι δέσµες του νωτιαίου µυελού; Πρόσθια, πλάγια, οπίσθια 2

3 Οι αρτηρίες του νωτιαίου µυελού είναι: Πρόσθια, πλάγιες, οπίσθια Ποιο από τα παρακάτω ΕΝ είναι σύνδεσµος των ηµισφαιρίων; ιαφανές διάφραγµα Οι πυρήνες του τελικού εγκεφάλου είναι: Ραβδωτό σώµα, ταινιοειδής πυρήνας, αµυγδαλοειδής πυρήνας Τι ΕΝ περιλαµβάνει ο ρινικός εγκέφαλος: Οσφρητικά νηµάτια Που εκβάλλει ο υδραγωγός του εγκεφάλου: Άνω γωνία τέταρτης κοιλίας Ο (-οι) χώρος (-οι) γύρω από την αραχνοειδή µήνιγγα είναι: Υποσκληρίδιος, υπαραχνοειδής Ποιους αρτηριακούς κλάδους δίνει η έσω καρωτίδα: Πρόσθια και µέση εγκεφαλική και οπίσθια αναστοµωτική αρτηρία Ποιο από τα παρακάτω ΕΝ εξυπηρετεί την οδό της γεύσης: Υπογλώσσιο νεύρο Τι ΕΝ νευρώνει η ΙΙΙ εγκεφαλική συζυγία: Άνω λοξό µυ Το πρόσθιο έξω δευτερεύον στέλεχος του βραχιονίου πλέγµατος σχηµατίζεται από: Κοιλιακούς κλάδους του άνω και µέσου πρωτεύοντος στελέχους Ποιο από τα παρακάτω ΕΝ αποτελεί κλάδο του βραχιονίου πλέγµατος προς το βραχίονα: Έξω δερµατικό νεύρο του πήχη Ποιο από τα παρακάτω ΕΝ είναι κλάδος του οσφυϊκού πλέγµατος: Αδοιϊκό νεύρο Η κεντρική µοίρα του συµπαθητικού εκτείνεται από: Α8 Ο3 Ποιο από τα παρακάτω ΕΝ αποτελεί µέρος της περιφερικής µοίρας του συµπαθητικού συστήµατος: Νωτιαία γάγγλια Ποιο από τα παρακάτω ΕΝ ανήκει στην κεντρική µοίρα του παρασυµπαθητικού συστήµατος: Οσφυική µοίρα έξω διάµεσου πυρήνα Ποιο από τα παρακάτω ΕΝ είναι ανώτερο κέντρο του φυτικού συστήµατος; Επίφυση Αν ζητήσουµε από κάποιον να κοιτάξει κάτω και δεξιά, ποιών οφθαλµικών µυών ελέγχεται η λειτουργία; εξιού κάτω ορθού και αριστερού άνω λοξού Το κερκιδικό νεύρο αποσχίζεται σε δύο τελικούς κλάδους στην: Παρακονδύλια απόφυση Το φρενικό νεύρο στον τράχηλο πορεύεται πάνω στον: Πρόσθιο σκαληνό µυ 3

4 Ποιοι από τους παρακάτω ΕΝ είναι κλάδοι του πνευµονογαστρικού νεύρου: Νεφρικοί κλάδοι Ποιο νεύρο ΕΝ περνάει από το υπερκόγχιο σχίσµα: Άνω γναθικό νεύρο Ποιοι είναι οι αιθουσαίοι πυρήνες ανά πλευρά: Άνω, έσω, έξω και κατιών Το απευθυσµένο έρχεται σε σχέση µε: Τον προστάτη Τα κύρια ανατοµικά στοιχεία που περιέχει το άνω µεσοθωράκιο είναι: Θύµος Οισοφάγος Μείζων θωρακικός πόρος Η πρόσθια επιφάνεια του σώµατος της µήτρας έρχεται σε σχέση µε: Την ουροδόχο κύστη Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει σωστά το ερεθισµαταγωγό σύστηµα της καρδιάς: Ο φλεβοκολπικός κόµβος είναι ο φυσικός βηµατοδότης της καρδιάς Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει σωστά το στόµαχο: Καλύπτεται τελείως από περιτόναιο εκτός από τις θέσεις όπου πορεύονται τα αγγεία κατά µήκος των τόξων και από µία µικρή ακάλυπτη περιοχή πίσω από το καρδιακό στόµιο Από ποιούς τρεις κλάδους της κοιλιακής αρτηρίας δέχεται αίµα ο στόµαχος: Αριστερή γαστρική, κοινή ηπατική, σπληνική αρτηρία Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει σωστά την αριστερή γαστρεπιπλοϊκή αρτηρία: Πορεύεται κατά µήκος του µείζονος τόξου του στοµάχου Αποτελεί κλάδο της σπληνικής αρτηρίας Βρίσκεται µεταξύ των πετάλων του µείζονος επιπλόου Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει σωστά την οριζόντια (τρίτη) µοίρα του δωδεκαδακτύλου: Ο χοληδόχος πόρος και ο κύριος παγκρεατικός πόρος εκβάλλουν στο οπίσθιο έσω τοίχωµά της Συµβάλλει µε τη νήστιδα στη νηστιδοδωδεκαδακτυλική καµπή Υποστηρίζεται απο ινοµυώδη ταινία που ονοµάζεται κρεµαστήρας µυς του δωδεκαδακτύλου (σύνδεσµος του Treitz) Επειδή προσφύονται σε αυτό το µείζον επίπλουν και ο ηπατοδωδεκαδακτυλικός σύνδεσµος, µετακινείται µαζί µε το στόµαχο Ισχύει η απάντηση «Κανένα από τα παραπάνω» Το δωδεκαδάκτυλο δέχεται αίµα κυρίως από την: Άνω και κάτω παγκρεατοδωδεκαδακτυλική αρτηρία Στην πύλη του σπλήνα βρίσκονται όλα τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από: Παγκρεατοσπληνικούς λεµφαδένες Οι µύες που συµµετέχουν στην έσω στροφή της κνήµης είναι: Ηµιϋµενώδης, ηµιτενοντώδης και ραπτικός 4

5 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει σωστά τη µείζονα σαφηνή φλέβα: Αναστοµώνεται ελεύθερα µε την ελάσσονα σαφηνή φλέβα Αναγνωρίσατε ποιος από τους ακόλουθους µύες, ενεργώντας µαζί, κάµπτουν το µηρό στην άρθρωση του ισχίου και συγχρόνως σταθεροποιούν την κατ ισχίον άρθρωση: Μείζων ψοΐτης και λαγόνιος Πτώση του άκρου ποδός οφείλεται σε βλάβη του: Κοινού περονιαίου νεύρου Βλάβη του κερκιδικού νεύρου, πάνω από την έκφυση των κλάδων του για τη νεύρωση του τρικέφαλου βραχιόνιου µυός, έχει ως αποτέλεσµα: Αδυναµία έκτασης της άρθρωσης του αγκώνα Βλάβη του ωλένιου νεύρου έχει ως αποτέλεσµα: Εκτεταµένη απώλεια της κινητικότητας και αισθητικότητας του χεριού Ποιο νεύρο αποτελεί την αποκλειστική κινητική νεύρωση του διαφράγµατος: Φρενικό Ο πρώτος αυχενικός σπόνδυλος (άτλας) έχει όλα τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από: Ακανθώδη απόφυση Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει σωστά την ιγνυακή αρτηρία: Αποσχίζεται στην πρόσθια και οπίσθια κνηµιαία αρτηρία Ο κύριος σύνδεσµος µεταξύ της κλείδας και του άνω άκρου είναι: Κορακοκλειδικός Ποιος από τους παρακάτω µύες ΕΝ εισέρχεται στο πέλµα: Τρίτος περονιαίος Ποιος ( οι) από τους παρακάτω µύες αφορίζει (-ουν) τον ιγνυακό βόθρο: Όλα τα παραπάνω Ένας ασθενής έπεσε πάνω στην έσω πλευρά του αγκώνα. Αισθάνθηκε έντονο πόνο και είχε απώλεια της αισθητικότητας στο έσω χείλος της παλάµης. Ακτινογραφίες έδειξαν κάταγµα της παρατροχίλιας απόφυσης. Ποιο περιφερικό νεύρο έχει υποστεί βλάβη: Ωλένιο Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει σωστά το πρόσθιο διαµέρισµα της κνήµης: Περιέχει τέσσερις µύες: πρόσθιος κνηµιαίος, εκτείνων τον µεγάλο δάκτυλο, εκτείνων τους δακτύλους και πρόσθιος περονιαίος µυς Οι µύες του προσθίου διαµερίσµατος νευρώνονται απο το εν τω βάθει περονιαίο νεύρο Οι µύες του προσθίου διαµερίσµατος αιµατώνονται από την πρόσθια κνηµιαία αρτηρία Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή: Ο δικέφαλος βραχιόνιος και ο βραχιονοκερκιδικός καταφύονται στην κερκίδα 5

6 Η τυµπανική κοιλότητα (µέσο ους) περιέχει: Ακουστικά οστάρια Χορδή του τυµπάνου Μυ του αναβολέα Η οστέινη µοίρα του έσω ωτός αποτελείται από τρία µέρη: Κοχλία, αίθουσα και ηµικύκλιους σωλήνες Οι παρακάτω διαπιστώσεις για το σκηνίδιο της παραγκεφαλίδας είναι σωστές ΕΚΤΟΣ από: Σχηµατίζεται από το µηνιγγικό πέταλο της σκληρής µήνιγγας Στο πρόσθιο χείλος του υπάρχει η εντοµή του σκηνιδίου Χωρίζει την παρεγκεφαλίδα από τους ινιακούς λοβούς των ηµισφαιρίων Το ελεύθερο χείλος προσφύεται µπροστά στις πρόσθιες κλινοειδείς αποφύσεις Ισχύει η απάντησηκανένα από τα παραπάνω Ποιο από τα παρακάτω ανατοµικά στοιχεία παρεµποδίζει (-ουν) τις στροφικές κινήσεις του εγκεφάλου εντός του κρανίου: ρέπανο του εγκεφάλου ρέπανο της παρεγκεφαλίδας Σώµα του σφηνοειδούς οστού Ποιό (ά) από τα παρακάτω νεύρα χορηγεί (ούν) αισθητικούς κλάδους στη σκληρή µήνιγγα: Τρίδυµο Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει σωστά το έσω γονατώδες σώµα: έχεται ακουστικές πληροφορίες από το οπίσθιο διδύµιο και από τον έξω ληµνίσκο έχεται ακουστικές πληροφορίες και από τους δύο υµενώδεις λαβυρίνθους, αλλά κυρίως από του αντιθέτου έσω ωτός Προβάλλεται στον ακουστικό φλοιό Ποιο (-α) από τα παρακάτω ανατοµικά στοιχεία συµµετέχει (-ουν) στην πρόσληψη του ήχου: Έξω ληµνίσκος Τρίδυµο νεύρο Προσωπικό νεύρο Ποια από τις παρακάτω περιοχές της λευκής ουσίας ΕΝ περιέχει φλοιονωτιαίες ίνες: Πρόσθιο σκέλος της έσω κάψας Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει σωστά το σύστηµα των κοιλιών του εγκεφάλου: Τα χοριοειδή πλέγµατα υπάρχουν στις πλάγιες κοιλίες, στην τρίτη και στην τέταρτη κοιλία Οι παρακάτω διαπιστώσεις για την τρίτη κοιλία είναι σωστές, ΕΚΤΟΣ από: Το χοριοειδές πλέγµα βρίσκεται στο έδαφός της Οι παρακάτω διαπιστώσεις για τον υπαραχνοειδή χώρο είναι σωστές, ΕΚΤΟΣ από: Περιέχει εγκεφαλονωτιαίο υγρό και τις εγκεφαλικές αρτηρίες, όχι όµως και τις εγκεφαλικές φλέβες Ποιά (-ες) από τις παρακάτω δοµές αποτελεί (-ούν) µέρος του µεταιχµιακού συστήµατος (limbic system): Ιπποκάµπειoς σχηµατισµός 6

7 Οι παρακάτω διαπιστώσεις για την πρόσθια κεντρική χώρα του µετωπιαίου λοβού είναι σωστές, ΕΚΤΟΣ από: Κάθε µυς αντιπροσωπεύεται στην κύρια κινητική χώρα Οι παρακάτω διαπιστώσεις για το κινητικό κέντρο του λόγου είναι σωστές, ΕΚΤΟΣ από: εν συνδέεται µε το αισθητικό κέντρο του λογού του Wernicke Οι παρακάτω διαπιστώσεις για την οπτική χώρα του φλοιού είναι σωστές, ΕΚΤΟΣ από: Το κύριο κέντρο της όρασης εντοπίζεται στα τοιχώµατα της βρεγµατοϊνιακής σχισµής Ο κύριος εκτείνων µυς του µηρού είναι: Ο µέγας γλουτιαίος µυς Οι επιπολής µύες του τραχήλου είναι: Μυώδες πλάτυσµα, στερνοκλειδοµαστοειδής και τραπεζοειδής Ποιο εγκεφαλικό νεύρο αποτελεί την κύρια νευρική οδό κοινής αισθητικότητας της κεφαλής, ιδιαίτερα του προσώπου και το κινητικό νεύρο των µασητήριων µυών: Τρίδυµο Οι παρακάτω διαπιστώσεις για τον υπαραχνοειδή χώρο είναι σωστές, ΕΚΤΟΣ από: Τα εγκεφαλικά νεύρα πορεύονται έξω από τον υπαραχνοειδή χώρο, εντός ελύτρων που προέρχονται από τη σκληρή µήνιγγα 7

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Το Ανθρώπινο Σώµα Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Οστά της Κεφαλής - Εγκεφαλικό Kρανίο Στοιχεία ανατοµίας Ο σκελετός της κεφαλής ή κρανίο, διαιρείται στο εγκεφαλικό ή κυρίως κρανίο και στο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας. ebooks4greeks.gr. Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας. ebooks4greeks.gr. Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης Το Ανθρώπινο Σώµα Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης Οστά της Κεφαλής - Εγκεφαλικό Kρανίο Ο σκελετός της κεφαλής ή κρανίο, διαιρείται στο εγκεφαλικό ή κυρίως κρανίο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το νευρικό σύστημα είναι ένα πολύπλοκο σύστημα του οργανισμού, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται: α) Η επικοινωνία με το εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Aνασκόπηση. Ανατομία των μυών και των νεύρων του προσώπου. Anatomy of Facial Muscles and Nerves ΕΙΣΑΓΩΓH ΙΣΤΟΡΙΚH ΑΝΑΔΡΟΜH. Σκανδαλάκης Π.

Aνασκόπηση. Ανατομία των μυών και των νεύρων του προσώπου. Anatomy of Facial Muscles and Nerves ΕΙΣΑΓΩΓH ΙΣΤΟΡΙΚH ΑΝΑΔΡΟΜH. Σκανδαλάκης Π. Ανατομία των μυών και των νεύρων του προσώπου Aνασκόπηση Σκανδαλάκης Π. Καθηγητής & Διευθυντής Ανατομίας και Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Anatomy of Facial Muscles and Nerves Skandalakis P. ΕΙΣΑΓΩΓH

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ Ανδρέας Μ. Μαμαντόπουλος, Αναστάσιος Γ. Γερασιμάτος Γεώργιος - Μάριος Ι. Καραγιάννης ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 Το Νευρικο Συστημα ελεγχει τις σωματικες δραστηριοτητες που απαιτουν ταχυτητα όπως οι μυικες συστολες και η ταχυτητα της εκκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΙΔΡΥΜΑ : Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΛΙΑΠΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΗΤΣΙΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 14.01 ΙΑΤΡΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων

Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων Σπονδυλοθεραπεία (NMT) Επαγγελματική Εκπαίδευση 1ου Έτους Σεμινάριο Ανατομικής Ψηλάφησης Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων Σύλλογος Σπονδυλοθεραπείας & Συναισθηματικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού.

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού. Οστά Η πυελική ζώνη αποτελείται από την συνένωση των ανώνυµων οστών (συνένωση του λαγόνιου, του ισχιακού και του ηβικού οστού) µε το ιερό οστό (σταθερή σύνδεση µε την ΣΣ). Το οστό είναι ένα µακρύ οστό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 7 - Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ Επειδή µιά εικόνα αξίζει χιλιάδες λέξεις προτιµήθηκε η παράθεση εννιά εικόνων που περιγράφουν λεπτοµερώς την ανατοµία και τις γενικώς παρατηρούµενες παθήσεις του ίππου στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΡΗΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

[ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ]

[ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ] Κατατακτήριες Εξετάσεις Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών Δεκέμβριος 2014 Ανατομία 1) Αναφέρατε τα κύρια χαρακτηριστικά των παρακάτω οστών: α) Βραχιόνιο Το βραχιόνιο οστό είναι το μόνο οστό του βραχίονα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Επιμέλεια Πουλακάκης Νίκος Ηράκλειο 2009 ΠΗΓΕΣ 1. Ηickman, C.P., L.S. Roberts, A. Larson, H. 2001.Ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ»

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ» ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ» Ο TO ΟΣΦΡΗΤΙΚΟ ΝΕΥΡΟ Ι ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΟΣΦΡΗΤΙΚΟ ΝΕΥΡΟ Ι ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟ ΝΕΥΡΟ II ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Κυκλοφορικό ή καρδιοαγγειακό σύστημα. Αποτελείται Καρδιά και αγγεία (αρτηρίες και φλέβες). Κύρια αποστολή του καρδιαγγειακού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ, ΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

«ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ, ΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ, ΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων) κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου. Διάγνωση, χειρουργική αντιμετώπιση και λειτουργική αποκατάσταση

Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων) κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου. Διάγνωση, χειρουργική αντιμετώπιση και λειτουργική αποκατάσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Κλινικές Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες» Ορθοπαιδική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Η. Λαμπίρης Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ Εργασία της: ΤΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγενείς ανωμαλίες κρανιοπροσωπικής. A. Κοτσίνας Επικ. Καθηγητής

Συγγενείς ανωμαλίες κρανιοπροσωπικής. A. Κοτσίνας Επικ. Καθηγητής Συγγενείς ανωμαλίες κρανιοπροσωπικής ανάπτυξης A. Κοτσίνας Επικ. Καθηγητής Φαρυγγικά τόξα Εμφανίζονται με κρανιοουραία αλληλουχία πέντε ζεύγη το πρώτο ζεύγος -την 22η ημέρα το δεύτερο και τρίτο ζεύγος

Διαβάστε περισσότερα

Δυσαρθρία. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Ε.Υ.Π. Τμήμα Λογοθεραπείας. Πτυχιακή Εργασία με Θέμα. Υπεύθυνος καθηγητής: Πέσχος Δημήτριος

Δυσαρθρία. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Ε.Υ.Π. Τμήμα Λογοθεραπείας. Πτυχιακή Εργασία με Θέμα. Υπεύθυνος καθηγητής: Πέσχος Δημήτριος Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Ε.Υ.Π. Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία με Θέμα Δυσαρθρία Υπεύθυνος καθηγητής: Πέσχος Δημήτριος Επιμέλεια: Μποτσέτος Κωνσταντίνος Α.Μ. : 591 Ιωάννινα 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Σπουδάστρια: Πρόκλου Αθανασία Υπεύθυνος καθηγητής: Βαρσαμίδης Κωνσταντίνος 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η πτυχιακή εργασία αυτή είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΑΝΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΥΡΑ (λείοι μύες, καρδιακός μυς, αδένες) (Σπλαχνικά Νεύρα)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ «Οι κακώσεις του θώρακα, της αυχενικής και θωρακικής µοίρας της Σπονδυλικής Στήλης. Η σηµασία των κακώσεων αυτών στην καθηµερινή ζωή.»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Σκιώτη Ευαγγελία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008

Διαβάστε περισσότερα