Ευφυής Ανάλυση της Θαλάσσιας Κίνησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευφυής Ανάλυση της Θαλάσσιας Κίνησης"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πτυχιακή Εργασία Ευφυής Ανάλυση της Θαλάσσιας Κίνησης και Μεταφοράς για Περιβαλλοντικά Ασφαλή Ναυτιλία Του φοιτητή Σελημίδη Δημήτρη Επιβλέπων Καθηγητής Μαραγκουδάκης Μανώλης Αρ. Μητρώου: 323Μ/11025 Σάμος 2013

2

3 Πρόλογος Η αύξηση στην κυκλοφορία πλοίων στο Αιγαίου, μαζί με την έλλειψη πολιτικής παρακολούθησης του, συμβάλουν στην αύξηση των πιθανοτήτων ατυχημάτων πλοίων, θέτοντας σε περιβαλλοντικό και οικολογικό κίνδυνο το Αιγαίο πέλαγος ενώ ταυτόχρονα προκαλούν οικονομικές επιβαρύνσεις στο Ελληνικό κράτος. Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η συμβολή στην μείωση των πιθανοτήτων ατυχημάτων και η παρακολούθηση των παραγόντων κινδύνου με την ανάπτυξη μιας πύλης πληροφόρησης για περιβαλλοντικά βέλτιστες διαδρομές σε πλοία, ειδοποίηση για πιθανότητα ατυχήματος και υποστήριξη χάραξης πολιτικής. Για την παρακολούθηση των παραγόντων κινδύνου και την εξαγωγή πορισμάτων για ασφαλή ή μη ταξίδια, αναπτύχθηκε μια διαδικτυακή εφαρμογή που αξιολογεί την επικινδυνότητα ανά περιοχές της θαλάσσιας επιφάνειας του Αιγαίου ανάλογα με τις παραμέτρους του χρήστη, στηριζόμενη σε δύο τομείς της Πληροφορικής που γνώρισαν ανάπτυξη τον τελευταίο καιρό, στις χωρικές βάσεις δεδομένων και την εξόρυξη πληροφορίας. Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, της σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπό την επίβλεψη του κ. Μανώλη Μαραγκουδάκη, επίκουρου Καθηγητή. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον επιβλέποντα καθηγητή κύριο Μαραγκουδάκη Μανώλη για την καθοδήγηση του σε όλη την διάρκεια της διπλωματικής, για την αμεσότητα του και την επεξηγηματικότατα του σε όσες απορίες είχαν δημιουργηθεί καθώς και στην παροχή πηγών. Ευχαριστίες στους κυρίους Ridley Windland και Μάριο Βόντα για την παροχή δεδομένων και διευκρινίσεων για την κίνηση των πλοίων. 3

4

5 Περίληψη Ο στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η συμβολή στην παρακολούθηση και ανάλυση της θαλάσσιας κίνησης και των κινδύνων σε κάθε περιοχή του Αιγαίου. Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πύλης όπου πρόσβαση θα έχουν πλοιοκτήτες, φορείς χάραξης πολιτικής και η επιστημονική κοινότητα. Η πύλη αυτή θα χρησιμοποιείται για να προτείνει περιβαλλοντικά βέλτιστες διαδρομές σε πλοία και να παρέχει υποστήριξη για χάραξη πολιτικής βάσει αναλύσεων δεδομένων και εξόρυξης ω- φέλιμης γνώσης με αλγόριθμους ανάλυσης κοινών γνωρισμάτων και εξόρυξης πληροφοριών. Η πύλη βασίζεται σε ιστορικά και πραγματικού χρόνου θαλάσσια δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών θέσης και ταχύτητας πλοίων, μετεωρολογικές προβλέψεις και πληροφορίες χάρτη. Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων, όπου κατάλληλο σύστημα διαχείρισης της παρέχει αξιόπιστη αναπαράσταση τους και ταχύτητα απόκρισης ενώ κατάλληλες υπηρεσίες ιστού αναλαμβάνουν την τροφοδοσία της πύλης με πληροφορίες. Μέσω της πύλης, το έργο στοχεύει άμεσα στο να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχήματος πλοίων και κατά συνέπεια να συμβάλλει στην προστασία του Αιγαίου. Παράλληλα, η πύλη στοχεύει να προσκομίσει κέρδος στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν, κυρίως μέσω των υπηρεσιών μείωσης κινδύνου ατυχήματος προς πλοιοκτήτες. Στους φορείς έρευνας θα δοθεί μοναδική ευκαιρία για α- νάπτυξη μεθοδολογιών διαχείρισης και ανάλυσης τεράστιων ποσοτήτων ετερογενών χωρο-χρονικών δεδομένων συνεχούς ροής και εκτίμησης κινδύνων σε πραγματικό χρόνο. Τέλος, τα συμπεράσματα της μελέτης στο Αιγαίο θα είναι χρήσιμα σε φορείς και ενδιαφερόμενους σε παγκόσμιο επίπεδο. 5

6

7 Abstract The goal of this thesis is a contribution to monitoring and analyzing of the marine traffic and risks in Aegean Sea. The main objective about this thesis is to develop a web portal where ship owners, policy makers and scientific community can be informed about the marine traffic and risks. This web portal will be used to suggest environmentally optimal routes for shipping and provide support for policy development based on data analysis and data mining research. The portal is based on historical and real-time marine data, including location information, speed and hazard level of ships, weather conditions and map information. All ship data is stored in a database, where appropriate management system provides reliable data representation and speed, while appropriate web services undertake to supply the portal with weather information. Through the web portal, this project aims to directly reduce the risk of vessel accidents and thus helps protect the Aegean from all its aspects. At the same time, the web portal aims to provide a profit to the companies involved, particularly through reducing accident risk to ship owners. Policy makers will be given a unique research opportunity to develop methodologies for the analysis of vast amounts of heterogeneous spatio-temporal data streaming and risk assessment in real time. Finally, the conclusions of the study in the Aegean will be useful to stakeholders and interested parties worldwide. 7

8

9 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Περίληψη...5 Abstract Εισαγωγή Θαλάσσια κίνηση Κίνδυνοι ατυχήματος Επιπτώσεις θαλάσσιων ατυχημάτων Τεχνολογίες πληροφορικής και θαλάσσια δεδομένα Συστήματα παρακολούθησης της θαλάσσιας κίνησης Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Τι είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Περιγραφικά Δεδομένα Χωρικά Δεδομένα Χωρικά Ερωτήματα Ορθογώνιο Ελάχιστης Οριοθέτησης Χωρικές Βάσεις Δεδομένων Συστήματα διαχείρισης χωρικών βάσεων δεδομένων Χωρικά ευρετήρια Βασικές Εννοείς Δομές δεδομένων Τοπολογικές σχέσεις Τεχνολογίες και τεχνικές Διαδικτυακή Χαρτογράφηση

10 3 Εξόρυξη Δεδομένων Τι είναι η εξόρυξη δεδομένων Κατηγοριοποίηση (Classification) Παλινδρόμηση (Regression) Συσχέτιση (Association) Συδταδιοποίηση (Clustering) Αλγόριθμοι συσταδοποίησης Ιεραρχικοί Αλγόριθμοι Διαμεριστικοί αλγόριθμοι k-means Αλγόριθμοι με βάση την κατανομή EM Αλγόριθμοι με βάση την πυκνότητα DBSCAN Πειράματα Ευφυής Ανάλυση της Θαλάσσιας Κίνησης Συγκέντρωση δεδομένων Ανάλυση δεδομένων Προγραμματιστική ανάλυση Συμπεράσματα Βιβλιογραφία

11 1 Εισαγωγή Η ανάπτυξη της ναυτιλίας, οι διεθνείς εμπορικές και τουριστικές σχέσεις καθώς και η γεωγραφική θέση του Αιγαίου συμβάλουν στην αύξηση της κίνησης των πλοίων στην περιοχή του. Καθημερινά, εκατοντάδες πλοία χρησιμοποιούν τα θαλάσσια ύδατα του Αιγαίου ώστε να μεταφέρουν ανθρώπους, προϊόντα, υλικά και καύσιμα από και προς της περιοχές της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Μέσης Ανατολής, πλέοντας σε ελληνικά ύδατα. 1.1 Θαλάσσια κίνηση Η θαλάσσια κίνηση στην Μεσόγειο Θάλασσα έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια λόγω της τεχνολογικής προόδου στα πλοία, τα οποία έχουν βελτιωθεί σημαντικά στην ταχύτητα, την χωρητικότητα και το μέγεθος τους. Ιδιαίτερα η κίνηση αυξάνεται στην ανατολική Μεσόγειο, η οποία αποτελεί την θαλάσσια πύλη μεταφοράς καυσίμων μεταξύ της Μέσης Ανατολής και της Δυτικής Ευρώπης. Επίσης, τουριστικά κρουαζιερόπλοια επιλέγουν περιοχές της ανατολικής μεσογείου για την διεξαγωγή των κρουαζιέρων, προσφέροντας οικονομική και τουριστική άνθιση στην περιοχή. Παρόλα αυτά, η ναυτιλία της περιοχής γίνεται χωρίς έλεγχο σε μεγάλο βαθμό και επιφυλάσσει κινδύνους. Πάρα το μικρό μέγεθος της Μεσογείου σε σχέση με την επιφάνεια που καλύπτει τη Γη, η Μεσόγειος φιλοξενεί το 4 με 18% των θαλάσσιων ειδών παγκοσμίως και περίπου το ¼ των οργανισμών θεωρούνται ενδημικά. Χαρακτηρίζεται από ένα μεγάλο πλήθος μικρών νησιών και στενά κανάλια, όπου βρίσκουν κατάλληλες συνθήκες για να επιβιώσουν πολλά προστατευόμενα είδη, όπως θαλάσσιες χελώνες και καρχαρίες. Κατά συνέπεια, θεωρείται σημαντικό να προστατευτεί η ανατολική Μεσόγειος από τις καταστροφικές επιπτώσεις της ναυτιλίας. 11

12 Λαμβάνοντας υπόψη τη οικολογική σημασία της περιοχής και την οικονομική σημασία της προς την Ελλάδα και τις παγκόσμιες οικονομίες, θα έπρεπε να υπάρχουν στρατηγικές για την διαχείριση και την εποπτεία της ναυτιλίας, όπως συμβαίνει σε αντίστοιχες θάλασσες παγκοσμίως. 1.2 Κίνδυνοι ατυχήματος Η συνεχής αύξηση της θαλάσσιας κίνησης επιφυλάσσει κινδύνους με βαριές καταστροφές που θα επηρεάσουν μακροχρόνια το περιβαλλοντολογικό και το κοινωνικο-οικονομικό κομμάτι της Μεσογείου. Το Αιγαίο έχει το υψηλότερο ποσοστό ατυχημάτων στην περιοχή της Μεσογείου. Σύμφωνα με μετρήσεις που έχουν γίνει από το «Αρχιπέλαγος» 1, σε τρία κομβικά περάσματα του Αιγαίου, παρατηρήθηκε ότι περίπου εκατό πλοία διέρχονται καθημερινά. Από αυτά, το 65% ήταν φορτηγά πλοία, το 21% ήταν δεξαμενόπλοια, και μόνο το 5% ήταν τα επιβατηγά πλοία. Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο μέρος των πλοίων που πλέουν στο Αιγαίο αποτελούν κίνδυνο στην περιοχή. Μάλιστα, περίπου τα μισά πλοία πλέουν με «Σημαία ευκαιρίας» 2, αυξάνοντας τις πιθανότητες ατυχήματος. Έλλειψη θαλάσσιων οδών Λόγω της ιδιαίτερης χαρακτηριστικής μορφής του Αιγαίου και την χρήση του από κατηγορίες πλοίων εμπορικά, μεταγωγικά, αλιευτικά, επιβατικά για την πρόληψη ατυχημάτων θα έπρεπε να υπάρχουν λωρίδες πλεύσης, όπου επικίνδυνα πλοία δεν θα συναντιούνται ποτέ με τα υπόλοιπα. Με την έλλειψη 1 Μετρήσεις περιόδου Νοέμβριος Νοέμβριο 2011 σε τρία περάσματα του Αιγαίου (Εύβοια-Άνδρος, Μύκονος-Ικαρία, Ικαρία-Σάμο) 2 Ως «Σημαία ευκαιρίας» ή σημαία ευκολίας, σύμφωνα με τον ορισμό που έδωσε ο ΟΟΣΑ το 1959 χαρακτηρίζονται οι σημαίες κάποιων Χωρών όπως της Λιβερίας, του Παναμά, της Ονδούρας και της Κόστα Ρίκα, των οποίων οι νόμοι επιτρέπουν και επί της ουσίας διευκολύνουν τα νηολογημένα υπό την σημαία τους πλοία ξένης πλοιοκτησίας, αντίθετα απ ότι ισχύουν στις υπόλοιπες Χώρες όπου το δικαίωμα χρησιμοποίησης της σημαίας τους παρέχεται με αυστηρούς περιορισμούς που συνεπάγουν βαριές υποχρεώσεις. 12

13 θαλάσσιων οδών τα πλοία κινούνται κατά βούληση, χωρίς έλεγχο και επιλογή ασφαλούς διαδρομής, όπως απεικονίζεται στην εικόνα 1, απειλώντας την πλεύση των υπόλοιπων πλοίων που βρίσκονται στο Αιγαίο. Εικόνα 1 - Η κίνηση στο Αιγαίο χωρίς θαλάσσιες οδούς από τις μετρήσεις του «Αρχιπέλαγος» Η χρήση καθορισμένων γραμμών πλεύσης έχει αποδειχθεί ότι ελάττωσε τον αριθμό ατυχημάτων σε άλλες θάλασσες παγκοσμίως, μειώνοντας την πιθανότητα οικολογικών και κοινωνικο-οικονομικών καταστροφών. Έλλειψη εποπτείας και ελέγχου Εκτός από την έλλειψη θαλάσσιων οδών, δεν υπάρχει επαρκής παρακολούθηση των πλοίων που διέρχονται από το Αιγαίο Πέλαγος. Η Ελληνική Κυβέρνηση υποτίθεται ότι εποπτεύει τα ελληνικά ύδατα, όμως οι λιμενικές αρχές δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό ούτε καταρτισμένο προσωπικό για να παρακολουθούν την θαλάσσια κίνηση. 13

14 Ένα ανεκτικό περιβάλλον, διευκολύνει τους επιτήδειους να αλιεύουν παράνομα ή μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία χωρίς την τήρηση κανονισμών ασφαλείας. Τα πλοία που παρανομούν δεν ανησυχούν αν συλληφθούν, διότι γνωρίζουν ότι οι Ελληνικές Αρχές δεν μπορούν να τους εντοπίσουν. Αυτές οι παράνομες και ανεξέλεγκτες δραστηριότητες συμβάλλουν στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, που απειλεί την επιβίωση των θαλασσών, καθώς και τις εθνικές και διεθνείς οικονομίες. «Σημαίες ευκαιρίας» Όπως αναφέρθηκε στην 1 η υποσημείωση της σελίδας 12, η «Σημαία ευκαιρίας» δίνεται από χώρες, όπως η Λιβερία, στις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διεθνείς νόμοι και συμβάσεις, δεν επιβαρύνουν φορολογικά τους πλοιοκτήτες, δίνουν χαμηλό μισθό στους εργάτες και δεν απαιτούν σωστή συντήρηση των πλοίων. Οι «Σημαίες ευκαιρίας» χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο από τις ναυτιλιακές εταιρείες να μειώσουν τις δαπάνες για την διατήρηση της κατάλληλης υποδομής για την πρόληψη της ρύπανσης καθώς και την μείωση δαπανών συντήρησης. Είναι σαφές ότι τα πλοία που είναι νηολογημένα και φέρουν σημαίες από αυτές τις χώρες, θεωρούνται επικίνδυνα και έχουν αυξημένες πιθανότητες πρόκλησης ατυχήματος, λόγω των υποβαθμισμένων συνθηκών των πλοίων. Επιπλέον, η χρήση τέτοιας σημαίας «βοηθά» τα πλοία που εμπλέκονται σε α- τυχήματα να κρυφτούν, αφού μπορούν να μεταφέρουν τα δικαιώματα του πλοίου σε άλλη χώρα, περιπλέκοντας τις νομικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, αν ένα πλοίο ανήκει στην Λιβερία και προκαλέσει ατύχημα, υπάγεται νομικά στους νόμους της Λιβερίας, οι οποίοι δεν έχουν θεσπιστεί ακόμη. Ο πλοιοκτήτης μπορεί να μεταφέρει τα δικαιώματα του στον Παναμά, και το νομικό ζήτημα περιπλέκεται. 14

15 Ακατάλληλες διαδρομές από πλοία με επικίνδυνα φορτία Λόγω της φύσης του Αρχιπελάγους, υπάρχουν κανάλια με διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ των νησιών και την ηπειρωτική Ελλάδα. Τα κανάλια αυτά ποικίλουν σε βάθος, μήκος, πλάτος, βιοποικιλότητα - και ως εκ τούτου διαφέρουν ως προς την καταλληλότητά τους για τη ναυσιπλοΐα. Η έλλειψη θαλάσσιων οδών, εποπτείας και ελέγχου της θαλάσσιας κίνησης επιτρέπει σε όλα τα είδη του πλοίου να ταξιδέψουν κατά βούληση τους. Αυτή η χαοτική κατάσταση περιλαμβάνει, φυσικά, και πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες. Τα πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία μεταφέρουν πρόσθετο κίνδυνο, και η χρήση ακατάλληλων καναλιών, όπως στενά ή ρηχά κανάλια με υψηλή πυκνότητα διέλευσης μεγαλώνει τους κινδύνους πρόκλησης ατυχήματος. Έλλειψη σχεδίων έκτακτης ανάγκης Εκτός από τους παραπάνω κινδύνους που επιφυλάσσει η ναυσιπλοΐα στο Αιγαίο, στην Ελλάδα δεν υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που συμβεί ένα ατύχημα στη θάλασσα. Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης είναι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση ατυχήματος, ώστε περιοριστούν οι καταστροφές στο οικοσύστημα και να ελαχιστοποιηθούν οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν την επικινδυνότητα της ναυσιπλοΐας στο Αιγαίο και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις αρμόδιες ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές. Η παρούσα διπλωματική εργασία προσπαθεί να βελτιώσει την εποπτεία στο Αιγαίο με την δημιουργία μια διαδικτυακής πύλης πληροφοριών για ασφαλή ναυτιλία. 1.3 Επιπτώσεις θαλάσσιων ατυχημάτων Η έλλειψη παρακολούθησης της πορείας και των χαρακτηριστικών των πλοίων που πλέουν καθημερινά στο Αιγαίο, αυξάνουν τις πιθανότητες πρό- 15

16 κλησης ενός θαλάσσιου ατυχήματος. Ένα θαλάσσιο ατύχημα προκαλεί ανεπανόρθωτες ζημιές στο οικοσύστημα του Αιγαίου καθώς και κοινωνικόοικονομικές ζημιές στην Ελλάδα και την Τουρκία. Στο Αιγαίο πέλαγος έχουν συμβεί κατά καιρούς σοβαρά ατυχήματα που προκάλεσαν ανεπανόρθωτες ζημιές στο περιβάλλον, με μεγαλύτερη την βύθιση του πετρελαιοφόρου «Irene Serenade», που άδειασε 120 χιλιάδες τόνους αργό πετρέλαιο κοντά στην Πύλο. Για την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος και κυρίως των επιπτώσεων που προκαλεί ένα θαλάσσιο ατύχημα, θα χρησιμοποιηθεί μια πιο πρόσφατη περίπτωση ατυχήματος, του πλοίου «Sea Diamond» στην Σαντορίνη το 2007, ένα θαλάσσιο ατύχημα που κόστιζε περίπου 7,2 εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό κράτος και προκάλεσε μεγάλες οικολογικές καταστροφείς στο Αιγαίο. Το ναυάγιο του Sea Diamond Το «Sea Diamond» είναι ένα κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας «Louis Hellenic Cruises» που βυθίστηκε στις 7 Απριλίου το 2007, στα ανοικτά των ακτών της Σαντορίνης, δεκατέσσερις ώρες μετά την πρόσκρουση του σε ύφαλο. Το πλοίο μετέφερε επιβάτες και 352 Εικόνα 2 Τοξικές ουσίες από το Sea Diamond άτομα πλήρωμα. Η πρόσκρουση του πλοίου και η βύθιση του προκάλεσε το θάνατο δύο ατόμων. Μετά την εκκένωση του πλοίου, το πλοίο ρυμουλκήθηκε έξω από την θάλασσα, όπου βρίσκεται μέχρι και σήμερα στην Καλντέρα, γαντζωμένο από την προπέλα σε βράχο, από όπου εκτιμάται πως αναπόφευκτα θα κυλήσει πολύ βαθύτερα, συντελώντας πιθανώς σε αύξηση της ρύπανσης αν τραυματιστεί το κουφάρι του. 16

17 Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ατυχήματος ήταν καταστροφικές, καθώς από το πλοίο διέρρευσαν 250 λίτρα πετρελαίου, τα οποία έπνιξαν την ακτή και κατέστρεψαν όλη την θαλάσσια ζωή της περιοχής. Σήμερα, το πλοίο συνεχίζει να μολύνει την περιοχή, από τη συνεχή διαρροή πετρελαίου και από μια σειρά τοξικών ρύπων, όπως αμίαντος και υδράργυρος, καθώς το σκαρί του πλοίου αποσυντίθεται. Μελέτες έχουν δείξει ότι αυτοί οι μολυσματικοί παράγοντες μπορούν να περάσουν στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα, αφού ψάρια της περιοχής αλιεύονται για κατανάλωση. Στην εικόνα 2 απεικονίζεται ένα στιγμιότυπο όπου οι ρίποι του πλοίου μολύνουν την περιοχή χρόνια μετά το ατύχημα. Το θαλάσσιο ατύχημα κόστισε στο Ελληνικό κράτος πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ για τον καθαρισμό των αποβολών του πλοίου και της περιοχής, χωρίς να απομακρυνθεί το πλοίο από την Καλντέρα, αφήνοντας το ενδεχόμενο πιθανής μόλυνσης στο μέλλον. Στον απόηχο του ατυχήματος, το ελληνικό Υ- πουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων επέβαλε πρόστιμο στην εταιρία Louis Cruises και τον καπετάνιο του πλοίου, ύψους 1,57 εκατομμυρίων δολαρίων για περιβαλλοντικές ζημίες. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕ- ΘΕ) εκτίμησε ότι οι επιπτώσεις της βύθισης του πλοίου δεν επηρέασε το υδάτινο περιβάλλον. Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία ότι η μελέτη αυτή δεν ήταν πλήρης και υποστηρίζεται ότι το βυθισμένο πλοίο περικλείει κινδύνους. Μελετώντας την παραπάνω έκθεση για το ναυάγιο του «Sea Diamond», παρατηρείται η μεγάλη οικολογική καταστροφή που προκλήθηκε από ένα θαλάσσιο ατύχημα στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης και η κοινωνικόοικονομική επιβάρυνση της Ελλάδας. Το ελληνικό κράτος έδωσε 7 εκατομμύρια ευρώ για να καθαρίσει την περιοχή και σημειώθηκε μείωση στην τουριστική προσέλκυση της περιοχής. Το κόστος των ναυτιλιακών ατυχημάτων είναι πολλές φορές μεγαλύτερο από την περίπτωση που μελετήθηκε πιο πάνω. Το μεγαλύτερο θαλάσσιο ατύχημα 17

18 προκλήθηκε από την ημι-υποβρύχια κινητή μονάδα γεώτρησης «Deep Water Horizon» με κόστος ατυχήματος τα 11.8 δισεκατομμύρια δολάρια. 1.4 Τεχνολογίες πληροφορικής και θαλάσσια δεδομένα Ορισμένοι λόγοι που προκαλούν θαλάσσια ατυχημάτων δεν μπορούσαν να αποφθεχθούν στο παρελθόν, διότι δεν υπήρχαν τα κατάλληλα μέσα καταγραφής των κινήσεων ενός πλοίου, ούτε τρόποι αξιολόγησης και πρόβλεψης των συνθηκών και επικρατούν σε κάθε περιοχή του Αιγαίου. Ακόμη και όταν τα δεδομένα έγιναν γνωστά, δεν υπήρχαν τρόποι πρόσβασης από όλους τους ενδιαφερόμενους σε αυτές. Με την πάροδο των χρόνων και την τεχνολογική πρόοδο τα πλοία είναι ικανά να εκπέμπουν ανά πάσα στιγμή πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους και την πορεία τους. Η ύπαρξη ενός συστήματος αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων είναι απαραίτητο ώστε αν κάποιος φορέας ή ένα υ- πολογιστικό σύστημα χρειάζεται πληροφορίες, το σύστημα να είναι ικανό να τις προσφέρει άμεσα. Για την αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων έγιναν σύγχρονα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών, ικανά να χειρίζονται και να απεικονίζουν τον πραγματικό χώρο σε ψηφιακά δεδομένα, γνωστά ως Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα. Με την χρήση κατάλληλου γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων γίνεται η κατάλληλη παρακολούθηση του στίγματος και της πορείας ενός πλοίου. Ένας ακόμη παράγοντας μείζονος σημασίας για την θαλάσσια κίνηση είναι η γνώση των συνθηκών που επικρατούν σε κάθε περιοχή και η αξιολόγηση τους ως προς την επικινδυνότητα ή την καταλληλότητα πλεύσης. Η γνώση των δεδομένων σχετικά με την θαλάσσια κίνηση σε μια περιοχή μπορεί να α- ξιολογηθεί από έναν άνθρωπο, αφού μελετήσει όλες τις συνθήκες που επικρατούν στις γύρω περιοχές και τα πλοία που έπλευσαν σε αυτή καθώς και τις μετεωρολογικές μετρήσεις. Γίνεται αντιληπτό, ότι η μελέτη ενός μεγάλου 18

19 όγκου δεδομένων και η αξιολόγηση ολόκληρης της περιοχής του Αιγαίου με ανθρώπινη μελέτη αποτελεί πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Την μείωση του χρόνου ανάλυσης θαλάσσιων δεδομένων και την αξιολόγηση κάθε περιοχής προσφέρουν κατάλληλοι αλγόριθμοι εξόρυξης πληροφορίας, οι οποίοι μελετούν τα δεδομένα, ξεχωρίζουν διάφορα χαρακτηριστικά και εξάγουν ωφέλιμες πληροφορίες για τα ζητήματα που τέθηκαν. Τέλος, η πρόσβαση σε συγκεντρωμένα δεδομένα και η απεικόνιση τους σε υπολογιστές ενός φορέα δυσκολεύει το έργο του στην πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου. Η χρήση βάσεων δεδομένων και γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων σε έναν υπολογιστή αποτελεί κακή πρακτική διότι ο φορέας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα διαφορετικά αιτήματα μελέτης χαρακτηριστικών και η αναπαραγωγή του συστήματος σε άλλους υπολογιστές μπορεί να προκαλέσει διαφοροποίηση στα δεδομένα, όπως απώλεια ενημέρωσης ενός υπολογιστή. Στη λύση του προβλήματος βοηθά η διαδικτυακή χαρτογράφηση και τα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, τα οποία επιτρέπουν έναν φορέα να προβάλει όλες τις πληροφορίες διαδικτυακά και ο κάθε ενδιαφερόμενος να τις αναλύει όπως επιθυμεί. 1.5 Συστήματα παρακολούθησης της θαλάσσιας κίνησης Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η χρήση ενός συστήματος παρακολούθησης της θαλάσσιας κίνησης στο Αιγαίο για την α- ποφυγή οικολογικών και κοινωνικο-οικονομικών καταστροφών. Παρά την τεχνολογική πρόοδο που βοηθά αρκετά στην παρακολούθηση της θαλάσσιας κίνησης και την αναγκαιότητα μιας εφαρμογής ανάλυσης και παρακολούθησης του Αιγαίου, δεν έχει γίνει κάποια ολοκληρωμένη προσπάθεια. Για την παρακολούθηση της θαλάσσιας κίνησης παγκοσμίως έχει δημιουργηθεί η ιστοσελίδα MarineTraffic.com, όπου απεικονίζεται η τρέχουσα θέση κάθε πλοίου σε παγκόσμιο χάρτη, συνοδευόμενη από πληροφορίες, όπως η κατεύ- 19

20 θυνση, η ταχύτητα, η σημαία και λοιπές. Η διαδικτυακή πύλη είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση Παρά την πληρότητα της διαδικτυακής πύλης όσο αφορά την ρεαλιστική παρακολούθηση των πλοίων, δεν προσφέρεται καμία δυνατότητα απεικόνισης παρελθοντικών καταστάσεων. Επίσης, δεν προσφέρονται τρόποι ευφυής α- νάλυση των πληροφοριών, ώστε να εξαχθεί αυτόματα γνώση από τα δεδομένα, παρά την καταγραφή τους. Οι πληροφορίες της διαδικτυακής πύλης αφορούν μόνο την πληροφόρηση και απεικόνιση των δεδομένων. Έχουν αναπτυχθεί ορισμένες εφαρμογές παρακολούθησης της θαλάσσιας κίνησης, βασισμένες σε λογισμικά Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων με ενσωματωμένες τεχνικές ανάλυσης της επικινδυνότητας της περιοχής, αλλά δεν αφορούν περιοχές της Ελλάδας. Μια πλήρη μελέτη για την ανάλυση της θαλάσσιας κίνησης έχει δημοσιευθεί το 2003 από το λιμενικό σώα του Χόνγκ Κόνγκ, με ονομασία Marine Traffic Risk Assessment For Hong Kong Waters (Mara Study). Η μελέτη πρότεινε και σχεδίασε ένα μοντέλο, όπου βάσει τις καταγραφής των χαρακτηριστικών και του ιστορικού πλεύσης κάθε πλοίου και των καιρικών συνθηκών αξιολογούσε την επικινδυνότητα κάθε περιοχής για ορισμένα χρόνια και πρότεινε μέτρα ασφάλειας και κατά πόσο αυτά θα μειώσουν τους κινδύνους επικινδυνότητας. Για την μελέτη χρησιμοποιήθηκε ένας εξομοιωτής πλεύσης πλοίων. Το μοντέλο που αναπτύχθηκε στο Χονγκ Κονγκ ενώ αξιολογούσε κατάλληλα την επικινδυνότητα κάθε περιοχής της θάλασσας, στηρίχθηκε μόνο σε ανάλυση συνολικών δεδομένων δύο ετών και προέβλεπε τα επόμενα. Επίσης, το σύστημα δεν ήταν προσβάσιμο με κάποια εφαρμογή, ούτε είναι δυνατή η προσαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης κινδύνων ανάλογα της επιθυμίες του χρήστη. 20

21 Μια παρόμοια μελέτη για την ανάλυση της κίνησης των πλοίων και τον περιορισμό της επικινδυνότητας έχει γίνει από το Κέντρο Μηχανικών του Λιμενικού του Στετίν στην Πολωνία. Η μελέτη επικεντρώθηκε κυρίως στην μελέτη κίνησης των πλοίων μέσα σε ένα λιμάνι, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα σε τυχόν μανούβρες. Για την λειτουργία του συστήματος αναπτύχθηκε ένας εξομοιωτής πλοίων, όπου σχεδιάζονται τα πλοία προς εξομοίωση και με την χρήση της φυσικής και των εξωτερικών επιρροών γίνεται η μελέτη κίνησης τους. Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε βοήθησε να μειωθούν τα ατυχήματα στο πολυσύχναστο λιμάνι της Πολωνίας. 21

22

23 2 Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της πληροφορικής που έφερε σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης και απεικόνισης χωρικών δεδομένων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και γνώρισε μεγάλη άνθιση, κυρίως το 2007 και έπειτα. 2.1 Τι είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Ως Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα χαρακτηρίζεται ένα σύστημα διαχείρισης χωρικών δεδομένων και συσχετισμένων ιδιοτήτων. Ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα είναι ένα σύστημα έξυπνου χάρτη, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να αποτυπώσουν μια περίληψη του πραγματικού κόσμου, χρησιμοποιώντας γεωμετρικά σχήματα και να δημιουργήσουν ερωτήσεις χωρικού ή περιγραφικού χαρακτήρα, να αναλύσουν χωρικά δεδομένα, να τα προσαρμόσουν και να τα αποδώσουν σε αναλογικά ή ψηφιακά μέσα. Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα παρέχουν δυνατότητες συσχέτισης μεταξύ αναγκών και πληροφοριών για την κάλυψη οργανωτικών και διαχειριστικών λειτουργιών. Με βάση τα μοντέλα συσχετίσεων που περιέχονται στη βάση πληροφοριών, τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα δίνουν δυνατότητα πρόβλεψης φαινομένων και δημιουργία υποθετικών καταστάσεων για τον έλεγχο και την αύξηση της ετοιμότητας κυρίως των κρατικών μηχανισμών. Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, όπως και τα συστήματα CAD, α- ποτυπώνουν χωρικά δεδομένα σε γεωγραφικό ή χαρτογραφικό ή καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων. Βασικό χαρακτηριστικό των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων είναι ότι τα χωρικά δεδομένα συνδέονται με περιγραφικά δεδομένα και οι χρήστες μπορούν να πάρουν όχι μόνο πληροφορίες 23

24 που αφορούν την θέση του αντικειμένου, αλλά και πληροφορίες όπως το που αναφέρεται, πως ονομάζεται και λοιπά. Η σύνδεση μεταξύ τω χωρικών και περιγραφικών δεδομένων γίνεται είτε με σχεσιακό μοντέλο αναφοράς, όπου τα περιγραφικά δεδομένα υπάρχουν σε πίνακες και συσχετίζονται με μοναδικές αριθμητικές τιμές που χαρακτηρίζουν τα χωρικά δεδομένα, είτε με αντικειμενοστραφείς αναπαραστάσεις δεδομένων, όπου τα αντικείμενα μοντελοποιούν κάποια αντικείμενα ή περιοχές και ταυτόχρονα φέρουν όλη την περιγραφική πληροφορία. Η εναλλαγή μεταξύ των βάσεων χωρικών και περιγραφικών δεδομένων δίνει τη δυνατότητα όχι μόνον της εύρεσης κάποιου στοιχείου ή κάποιας πληροφορίας, αλλά και της χρησιμοποίησης πολλαπλών δεδομένων αποθηκευμένων σε μεγάλο αριθμό αρχείων. Οι δυνατότητες συνδυασμένης χρησιμοποίησης των χωρικών και των περιγραφικών πληροφοριών καθιστούν τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα ισχυρότατα βοηθήματα για το σχεδιασμό ενεργειών και τη λήψη αποφάσεων. Αυτό ισχύει τόσο για αποφάσεις που βασίζονται σε αντικειμενικά στοιχεία, στατιστικές αξιολογήσεις και πραγματικούς αριθμούς, όσο και για αποφάσεις που βασίζονται σε αρχές πολιτικής. Οι αποφάσεις αυτής της κατηγορίας ακολουθούν διαφορετική λογική, όπου όμως ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα και πάλι μπορεί να δώσει τα υπάρχοντα στοιχεία και να προδιαγράψει τις επιπτώσεις των αποφάσεων σε θεωρητικό επίπεδο. 2.2 Περιγραφικά Δεδομένα Τα περιγραφικά δεδομένα είναι δεδομένα που περιγράφουν κάποια χαρακτηριστικά ενός στοιχείου του χώρου χωρίς να σχετίζονται άμεσα με τον εντοπισμό και την γεωμετρική δραστηριότητα του. Πρόκειται για δεδομένα που αφορούν την περιγραφή του αντικειμένου, όπως το όνομα του, το χρώμα του και λοιπά. 24

25 Οι εφαρμογές και τα πληροφοριακά συστήματα που αναπτύχθηκαν πριν ορισμένα χρόνια χρησιμοποιούσαν περιγραφικά δεδομένα για την απεικόνιση ενός αντικειμένου στον χώρο, περιγράφοντας τις διαστάσεις, το εμβαδό και άλλα χαρακτηριστικά. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα των χρηστών στηρίζοντας σε σχεσιακούς πίνακες και αναφορές μεταξύ των αντικειμένων, προκαλώντας προβλήματα λόγω πολυπλοκότητας και όγκου πληροφοριών. Ένα τετράγωνο για να αποτυπωθεί ως περιγραφικό δεδομένο θα πρέπει να καταχωρηθεί κάθε πλευρά του ως εγγραφή σε ένα πίνακα και για κάθε σχέση του στο χώρο, όπως κοντινά τετράγωνα, πρέπει να καταχωρηθεί σε αντίστοιχο σχεσιακό πίνακα. Η προσθήκη ενός δεύτερου τετραγώνου σημαίνει τροποποίηση και προσθήκη όλων των σχέσεων που έχει με τα υπόλοιπα του χώρου. Παρά την αυξανόμενη χρήση των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και τον όγκο των δεδομένων, πολλά πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποιούν περιγραφικά δεδομένα. Για την σωστή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων χρησιμοποιούνται ρουτίνες και βιβλιοθήκες δημιουργίας και τυποποίησης χωρικών αντικειμένων στην μνήμη του υπολογιστή, πριν και μετά την επεξεργασία. Στην εικόνα 3 απεικονίζεται η περιγραφική δήλωση ενός δήμου με μοναδιαία ακτίνα. Για τον σχεδιασμό μιας τετραγωνικής περιοχής, απαιτείται η χρήση τεσσάρων πινάκων, όπου περιγράφονται τα δομικά της στοιχεία. Για την δημιουργία περισσοτέρων δήμων και συσχέτιση μεταξύ τους, όπως γειτονικές περιοχές, θα πρέπει να δημιουργηθούν πολλοί πίνακες όπως ο παρακάτω. 25

26 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ Όνομα_Περιοχής Κωδ_Περιοχής Πληθυσμός Όρια-ID Δήμος_Καρλοβάσσου AD1EF4 ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΑΚΜΕΣ Όρια-ID Όνομα_Ακμής Όνομα_Ακμής Σημείο_Τερματισμού AD1EF4 Α Α 1 AD1EF4 Β Α 2 AD1EF4 Γ Β 2 AD1EF4 Δ Β 3 Γ 3 Γ 4 Δ 4 Δ 1 ΣΗΜΕΙΑ Σημείο_Τερματισμού Συντεταγμένη_Χ Συντεταγμένη_Υ Εικόνα 3) Περιγραφική δήλωση περιοχής Με την χρήση περιγραφικών δεδομένων γίνεται απαγορευτική η ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζεται πάνω σε αυτά, λόγω του όγκου και της δυσχρηστίας στη διαχείριση των δεδομένων. Οι ανάγκες οδήγησαν στην δημιουργία ενός νέου τύπου δεδομένου, εύκολο στη διαχείριση. 2.3 Χωρικά Δεδομένα Τα χωρικά δεδομένα είναι δεδομένα που περιγράφουν και απεικονίζουν κάθε στοιχείο του χώρου με γεωμετρικά σχήματα. Προσδιορίζουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του στοιχείου, όπως η θέση, οι διαστάσεις, το σχήμα που το περιγράφει και άλλα. Ορίζονται από μαθηματικώς ορισμένα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν την δυνατότητα εντοπισμού του αντικειμένου και απεικονίζονται εύκολα σε καρτεσιανό επίπεδο με προβολικές συντεταγμένες x, y. Τα χωρικά δεδομένα αναλαμβάνουν την μοντελοποίηση του χώρου με την χρήση διανυσμάτων ως βασική δομή και αναπαριστούν τα αντικείμενα με 26

27 σημεία, γραμμές και πολύγωνα. Τα σημεία αντιπροσωπεύουν την περίπτωση όπου µόνο η θέση στο χώρο είναι απαραίτητη για το αντικείμενο και όχι η έκταση της. Οι γραμμές αποτελούν το τρόπο σύνδεσης αντικειμένων ή αντικείμενα που μόνο το μήκος και η θέση έχουν σημασία. Τέλος, τα πολύγωνα αναπαριστούν αντικείμενα όπου έχει σημασία ο χώρος, η θέση και η έκταση που καλύπτουν. Τα χωρικά δεδομένα αποτελούνται από συγκεκριμένες ιδιότητες που βοηθούν τους χρήστες των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων να υποβάλουν ερωτήματα σχετικά με την σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων χωρικών αντικειμένων, χωρίς να είναι καθορισμένη η σχέση από την αρχή. Το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα αναλαμβάνει να εξετάσει όλες τις ιδιότητες ενός χωρικού αντικειμένου και την θέση του στο χώρο, ώστε να απαντήσει στο ερώτημα του χρήστη. 2.4 Χωρικά Ερωτήματα Τα χωρικά δεδομένα μοντελοποιούν τα στοιχεία ενός χώρου με γεωμετρικά σχήματα. Η υποβολή ενός ερωτήματος εξετάζει τα αντικείμενα που αναφέρονται μαζί με τις ιδιότητες τους, όπως η θέση, το εμβαδό καθώς και την σχέση που έχει το αντικείμενο στον χώρο. Τα ερωτήματα, σε ψευδογλώσσα, που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης σε ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα είναι Length (Αντικείμενο Α) Το ερώτημα επιστρέφει την τιμή του μήκους του αντικειμένου Α αν πρόκειται για γραμμή ή το μήκος της περιμέτρου του αντικειμένου αν πρόκειται για πολύγωνο. Area (Αντικείμενο Α) Το ερώτημα επιστρέφει την τιμή του εμβαδού του αντικειμένου. 27

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Ύλη Εργαστηρίου ΒΔ Ύλη - 4 Ενότητες.1 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων.2 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Δημιουργία Πινάκων Εισαγωγή/Ανανέωση/Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Βάση Δεδομένων: Με το όρο Βάση Δεδομένων εννοούμε ένα σύνολο δεδομένων που είναι οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Βάσεις Δεδομένων - Γενικά Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα. Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι:

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι: Χωρική Ανάλυση Ο σκοπός χρήσης των ΣΓΠ δεν είναι μόνο η δημιουργία μίας Β.Δ. για ψηφιακές αναπαραστάσεις των φαινομένων του χώρου, αλλά κυρίως, η βοήθειά του προς την κατεύθυνση της υπόδειξης τρόπων διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ Τα τελευταία 25 χρόνια, τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας αντιµετωπίζονται σε παγκόσµιο αλλά και εθνικό επίπεδο µε την βοήθεια των Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία

Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία Νοέμβριος 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΓΤΠ61 2012 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Χαρτογραφία ονομάζεται η επιστήμη που περιλαμβάνει ένα σύνολο προσδιορισμένων μελετών, τεχνικών ακόμη και καλλιτεχνικών εργασιών που αφορούν απεικονίσεις, υπό κλίμακα,

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Αστικός Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Υποδομή. Ο μνημειακός πλούτος της Θεσσαλονίκης και οι παραγωγικές δραστηριότητες της πόλης.

Αστικός Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Υποδομή. Ο μνημειακός πλούτος της Θεσσαλονίκης και οι παραγωγικές δραστηριότητες της πόλης. Αστικός Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Υποδομή. Ο μνημειακός πλούτος της Θεσσαλονίκης και οι παραγωγικές δραστηριότητες της πόλης. Ν. Καρανικόλας, Π. Λαφαζάνη, Μ. Μυρίδης. * Περίληψη Οι πληροφορίες που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων. Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας

Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων. Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας 1 Εισαγωγή Το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων που καλούμαστε να επεξεργαστούμε είναι πολυδιάστατα.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών Α. Κουκουβίνος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας

Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας Ν. Μαµάσης και Α. Κουκουβίνος Αθήνα 2006 Συστήµατα Γεωγραφικής Πληροφορίας Σύστηµα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ, Geographic Information System,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες Πτυχιακή εργασία Φοιτήτρια: Ριζούλη Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016 Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS 8 June 2016 Η ΕΤΑΙΡΙΑ Δομή παρουσίασης Προφίλ Υπηρεσίες Περιγραφή Χρήση Εφαρμογές Πλεονεκτήματα Εργαλεία I IΙ ΙΙΙ IV Η εταιρία Web GIS Επικοινωνία Θέματα προς συζήτηση 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Δομές δεδομένων και αρχείων

Πληροφορική 2. Δομές δεδομένων και αρχείων Πληροφορική 2 Δομές δεδομένων και αρχείων 1 2 Δομή Δεδομένων (data structure) Δομή δεδομένων είναι μια συλλογή δεδομένων που έχουν μεταξύ τους μια συγκεκριμένη σχέση Παραδείγματα δομών δεδομένων Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη μιας προσαρμοστικής πολιτικής αντικατάστασης αρχείων, με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις 1) Ερωτήσεις Σωστού/Λάθους (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Excel της Microsoft είναι λογισμικό διαχείρισης ΒΔ (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Access της Microsoft είναι λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 4 ο σεμινάριο 2 Ιουνίου 2015 Ύλη Γνωριμία με τα GIS μοντέλα δεδομένων και τύπους αρχείων Κανονικοποίηση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Με την επίσημη υποστήριξη: Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Διαφάνεια 16-1

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Διαφάνεια 16-1 Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Διαφάνεια 16-1 Κεφάλαιο 20 Φυσικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων και Ρύθμιση Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγκη Ανάπτυξης Μοντέλων και Δομών Χωρικών Δεδομένων

Ανάγκη Ανάπτυξης Μοντέλων και Δομών Χωρικών Δεδομένων Ανάγκη Ανάπτυξης Μοντέλων και Δομών Χωρικών Δεδομένων Η περιγραφή των γεωγραφικών δεδομένων, η σύνδεση και διαχείριση γεωμετρικής πληροφορίας, η οποία αναφέρεται σε: μετρητικές ιδιότητες που αναφέρονται:

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 1

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Ιωάννης Μανωλόπουλος, Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Οπτικοποίηση Απαλοιφή

Κεφάλαιο 8. Οπτικοποίηση Απαλοιφή Κεφάλαιο 8. Οπτικοποίηση Απαλοιφή Oι οπτικές επιδράσεις, που μπορεί να προκαλέσει μια εικόνα στους χρήστες, αποτελούν ένα από τα σπουδαιότερα αποτελέσματα των λειτουργιών γραφικών με Η/Υ. Τον όρο της οπτικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Δρ. Κακαρόντζας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Βάσεις Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις Δεδομένων; Σύστημα για αποθήκευση, μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή ο μεσημβρινός τέμνει ξανά τον παράλληλο σε αντιδιαμετρικό του σημείο θα θεωρούμε μεσημβρινό το ημικύκλιο και όχι ολόκληρο τον κύκλο.

Επειδή ο μεσημβρινός τέμνει ξανά τον παράλληλο σε αντιδιαμετρικό του σημείο θα θεωρούμε μεσημβρινό το ημικύκλιο και όχι ολόκληρο τον κύκλο. ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ Η ιστιοπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης δεν διαφέρει στα βασικά από την ιστιοπλοΐα τριγώνου η οποία γίνεται με μικρά σκάφη καi σε προκαθορισμένο στίβο. Όταν όμως αφήνουμε την ακτή και ανοιγόμαστε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Ορισμός Βάσης Δεδομένων Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων ΣΔΒΔ (DBMS) Χαρακτηριστικά προσέγγισης συστημάτων αρχειοθέτησης Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

Οι πράξεις της συνένωσης. Μ.Χατζόπουλος 1

Οι πράξεις της συνένωσης. Μ.Χατζόπουλος 1 Οι πράξεις της συνένωσης Μ.Χατζόπουλος 1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (ΠΡΜ) Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Πέτρου 8 Πάτρα 28 Δέδες 12 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα ΠΡΟΙΟΝ (ΠΡ) Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Βάρος Π35

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Η βιομηχανία κρουαζιέρας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο σήμερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Η βιομηχανία κρουαζιέρας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο σήμερα ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Η βιομηχανία κρουαζιέρας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο σήμερα Συνοπτικά σημεία της ομιλίας του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Posidonia Sea Tourism Forum 2015 ΑΘΗΝΑ 26 Μαΐου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Πληροφορική 2. Βάσεις Δεδομένων (Databases) Πληροφορική 2 Βάσεις Δεδομένων (Databases) 1 2 Επίπεδα αρχεία (flat files) Επίπεδο αρχείο είναι ένα αρχείο που αποτελείται από ένα σταθερό, μικρό αριθμό πεδίων. Οι εγγραφές του αρχείου μπορεί να μην ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή. Γεωμετρικός Πυρήνας Παραμετρική Σχεδίαση

Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή. Γεωμετρικός Πυρήνας Παραμετρική Σχεδίαση Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή Γεωμετρικός Πυρήνας Παραμετρική Σχεδίαση Παραμετρική σχεδίαση Παραμετρικό αντικείμενο (2D σχήμα/3d στερεό) ονομάζουμε το αντικείμενο του οποίου η (γεωμετρική)

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Βασικά θέματα Βάσεων Δεδομένων Ένα Σύστημα Βάσης Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified in Crisis Management with G.I.S. (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ THALATTA 2012 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ THALATTA 2012 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ THALATTA 2012 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 22 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κυρίες και Κύριοι, Αναμφίβολα ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί μια από τις δυναμικότερες και επιλεκτικότερες μορφές σύγχρονου τουρισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

τεχνολογιών χαρτοσύνθεσης σε περιβάλλον διαδικτύου

τεχνολογιών χαρτοσύνθεσης σε περιβάλλον διαδικτύου Μία πρόταση για τη διδασκαλία των τεχνολογιών χαρτοσύνθεσης σε περιβάλλον διαδικτύου Ανδριανή Σκοπελίτη, Βύρων Αντωνίου, Λύσανδρος Τσούλος Εργαστήριο Χαρτογραφίας, Ε.Μ.Π. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ

Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ Γενικά ερωτήµατα στα οποία απαντά ένα ΣΓΠ Εντοπισµού (locaton) Ιδιότητας (condton) Τάσεων (trend) ιαδροµών (routng) Μορφών ή προτύπων (pattern) Και µοντέλων (modellng) παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα (περιεχόμενο) μιας βάσης δεδομένων αποθηκεύεται στο δίσκο

Τα δεδομένα (περιεχόμενο) μιας βάσης δεδομένων αποθηκεύεται στο δίσκο Κατακερματισμός 1 Αποθήκευση εδομένων (σύνοψη) Τα δεδομένα (περιεχόμενο) μιας βάσης δεδομένων αποθηκεύεται στο δίσκο Παραδοσιακά, μία σχέση (πίνακας/στιγμιότυπο) αποθηκεύεται σε ένα αρχείο Αρχείο δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ.Χατζόπουλος 2 Δένδρο αναζήτησης είναι ένας ειδικός τύπος δένδρου που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την αναζήτηση μιας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων YouTube Ιδρύθηκε το 2005 Στόχος του ήταν να δημιουργήσει μία παγκόσμια κοινότητα Βάση δεδομένων βίντεο Μέσα σε ένα χρόνο από τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κατακερματισμός. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1

Κατακερματισμός. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 Κατακερματισμός 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 H ιδέα που βρίσκεται πίσω από την τεχνική του κατακερματισμού είναι να δίνεται μια συνάρτησης h, που λέγεται συνάρτηση κατακερματισμού ή παραγωγής τυχαίων τιμών

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκες εδοµένων και Εξόρυξη Γνώσης (Data Warehousing & Data Mining)

Αποθήκες εδοµένων και Εξόρυξη Γνώσης (Data Warehousing & Data Mining) Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Αποθήκες εδοµένων και Εξόρυξη Γνώσης (Data Warehousing & Data Mining) Εξόρυξη Γνώσης από Χωρικά εδοµένα (spatial data mining) Γιάννης Θεοδωρίδης, Νίκος Πελέκης

Διαβάστε περισσότερα

21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB. Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι

21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB. Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι 21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι Τι είναι Αλγόριθμος; Οι οδηγίες που δίνουμε με λογική σειρά, ώστε να εκτελέσουμε μια διαδικασία ή να επιλύσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών Παραδοτέο: Αναφορά Συντήρησης και Λειτουργίας της Εφαρμογής Συντήρηση Διαδικτυακής Πύλης και Εφαρμογών Πίνακας Περιεχομένων 1 Εργασίες συντήρησης της διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ανάλυση προβλήματος. Δομή ακολουθίας. Δομή επιλογής. Δομή επανάληψης. Απαντήσεις. 1. Η έννοια πρόβλημα Επίλυση προβλημάτων...

Περιεχόμενα. Ανάλυση προβλήματος. Δομή ακολουθίας. Δομή επιλογής. Δομή επανάληψης. Απαντήσεις. 1. Η έννοια πρόβλημα Επίλυση προβλημάτων... Περιεχόμενα Ανάλυση προβλήματος 1. Η έννοια πρόβλημα...13 2. Επίλυση προβλημάτων...17 Δομή ακολουθίας 3. Βασικές έννοιες αλγορίθμων...27 4. Εισαγωγή στην ψευδογλώσσα...31 5. Οι πρώτοι μου αλγόριθμοι...54

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης Περιεχόμενα Δομές δεδομένων 37. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία)...11 38. Εισαγωγή στους μονοδιάστατους πίνακες...16 39. Βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάστατους πίνακες...25 40. Ασκήσεις στους μονοδιάστατους

Διαβάστε περισσότερα

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας GET SDI PORTAL v1 Οδηγός Βοήθειας Μεταδεδομένα εγγράφου Στοιχείο/Element Τιμή/value Ημερομηνία/Date 2011-06-16 Τίτλος/Title GETSDIPortal_v1_Help_v1.0 Θέμα/Subject Οδηγός Βοήθειας Έκδοση/Version 1.0 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

9. Συστολικές Συστοιχίες Επεξεργαστών

9. Συστολικές Συστοιχίες Επεξεργαστών Κεφάλαιο 9: Συστολικές συστοιχίες επεξεργαστών 208 9. Συστολικές Συστοιχίες Επεξεργαστών Οι συστολικές συστοιχίες επεξεργαστών είναι επεξεργαστές ειδικού σκοπού οι οποίοι είναι συνήθως προσκολλημένοι σε

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. 170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος ρ. Έλλη Παγουρτζή Μονάδα Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικός Κατακερματισμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Δυναμικός Κατακερματισμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Δυναμικός Κατακερματισμός Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Κατακερματισμός Τι αποθηκεύουμε στους κάδους; Στα παραδείγματα δείχνουμε μόνο την τιμή του πεδίου κατακερματισμού Την ίδια την εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης AIS Automatic Identification System Ορισμός Απαίτηση από τον ΙΜΟ (international Maritime Organization) από το 2004 (για πλοία με χωρητικότητας μεγαλύτερη από 300 gt) Παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Δεντρικά Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Δεντρικά Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Δεντρικά Ευρετήρια 1 Δέντρα Αναζήτησης Ένα δέντρο αναζήτησης (search tree) τάξεως p είναι ένα δέντρο τέτοιο ώστε κάθε κόμβος του περιέχει το πολύ p - 1 τιμές αναζήτησης και ρ δείκτες ως εξής P 1 K 1 P

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3 και 9 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Δεδομένα αφαιρετική αναπαράσταση της πραγματικότητας και συνεπώς μία απλοποιημένη όψη της δηλαδή.

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και παρουσίαση στατιστικών δεδομένων

Συλλογή και παρουσίαση στατιστικών δεδομένων Συλλογή και παρουσίαση στατιστικών δεδομένων Απογραφή Δειγματοληψία Συνεχής καταγραφή Πίνακες Διαγράμματα Στατιστικές εκθέσεις Τρόποι συλλογής δεδομένων Οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων ποικίλουν και κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Λοΐσιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντισυνταγματάρχης) Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc στη Γεωπληροφορική Διευθυντής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

MK Prosopsis Ltd - Assistive Technology Products & Services

MK Prosopsis Ltd - Assistive Technology Products & Services Βασικά Στοιχεία Λογισμικό Επικοινωνώ: Συμβολογράφος Σύντομος Οδηγός Σημειώσεις Τι είναι: o Πρόκειται για ένα λογισμικό το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει του μαθητές που δυσκολεύονται στο γραπτό λόγο (και

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα συντεταγμένων

Συστήματα συντεταγμένων Κεφάλαιο. Για να δημιουργήσουμε τρισδιάστατα αντικείμενα, που μπορούν να παρασταθούν στην οθόνη του υπολογιστή ως ένα σύνολο από γραμμές, επίπεδες πολυγωνικές επιφάνειες ή ακόμη και από ένα συνδυασμό από

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Στρίγκος Θεόδωρος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο el01222@mail.ntua.gr Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth.

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Μια εικονική εκδρομή με το Google Earth Αγαπητέ μαθητή, Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ Χαρτογραφία Ι 1 Το σχήμα και το μέγεθος της Γης [Ι] Σφαιρική Γη Πυθαγόρεια & Αριστοτέλεια αντίληψη παρατηρήσεις φυσικών φαινομένων Ομαλότητα γεωμετρικού σχήματος (Διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

Μην αποθηκεύετε απλώς τις πληροφορίες σας, διαχειριστείτε τις

Μην αποθηκεύετε απλώς τις πληροφορίες σας, διαχειριστείτε τις Διαχείριση αρχείων Μην αποθηκεύετε απλώς τις πληροφορίες σας, διαχειριστείτε τις 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Εξοικονόμηση χώρου Αύξηση αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορές - Ναυτιλία

Μεταφορές - Ναυτιλία ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μεταφορές - Ναυτιλία 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 2 ο σεμινάριο 13 Μαΐου 2015 Χάρτες... παντού OpenStreetMap OpenStreetMap Υπηρεσία απεικόνισης και διάθεσης χωρικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η πληροφορία έχει τα δικά της στάδια εξέλιξης 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η διαχείριση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 4o Συνέδριο InfoCom Green ICT 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΠΛΑΤφόρμα έξυπνου διαλογισμικού για συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία δεδομένων από συστήματα πολλαπλών ετερογενών ΑισθητήρΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 Συλλογή δεδομένων κυρίως με τη βοήθεια της Διαδικτυακής Κοινότητας 3 Automatic Identification System (AIS): Όλα τα πλοία ολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΧΡΟΝΟΣΗΜΑΣΜΕΝΩΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΧΡΟΝΟΣΗΜΑΣΜΕΝΩΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΧΡΟΝΟΣΗΜΑΣΜΕΝΩΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Σχετικές μελέτες Εφαρμογή Δεδομένων Συμπεράσματα Εισαγωγή Μελέτη και προσαρμογή των διάφορων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (Computer Aided Design)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (Computer Aided Design) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (Computer Aided Design) Ενότητα # 2: Στερεοί Μοντελοποιητές (Solid Modelers) Δρ Κ. Στεργίου

Διαβάστε περισσότερα

Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων

Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων Ενότητα 4 η Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. - krasvas@mail.ntua.gr Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ & ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΘ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ & ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΘ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ & ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΘ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ [μέχρι τη ομή Επιλογής] Περιεχόμενα >ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΚΕΦ.1.1/... 2 ΤΥΠΟΥ Β1: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ... 2 ΤΥΠΟΥ Β2: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ... 2 >ΕΝΟΤΗΤΑ 2/ΚΕΦ.2.1/...

Διαβάστε περισσότερα

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων 0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων Δρ Κώστας Παπασταύρος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Κύπρος Ημερίδα Ακαδημίας Αθηνών, 20.4.2012 Τεχνολογία & επιπτώσεις Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΥΣ Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Φοιτήτρια: Κοντζοπούλου Παναγιώτα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) στη διαχείριση καταστροφών

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) στη διαχείριση καταστροφών Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) στη διαχείριση καταστροφών Χρίστος Χαλκιάς ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - ΜΠΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΏΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα