- 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή. -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. -Τεχνικές Προδιαγραφές. -Προϋπολογισµός. -Έντυπο προσφοράς.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή. -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. -Τεχνικές Προδιαγραφές. -Προϋπολογισµός. -Έντυπο προσφοράς."

Transcript

1 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 02/2015. ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,73 ευρώ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,61 ευρώ. ΦΠΑ 23%: ,12 ευρώ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: ,73 ευρώ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή. -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. -Τεχνικές Προδιαγραφές. -Προϋπολογισµός. -Έντυπο προσφοράς. ΘΕΡΜΗ ΜΑΙΟΣ 2015

2 - 2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 02/2015. ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,73 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών για την επισκευή και συντήρηση του συνόλου των οχηµάτων του ήµου Θέρµης (επιβατικών, φορτηγών, µηχανηµάτων έργου, αγροτικών µηχανηµάτων κ.α.) τα οποία θα χρησιµοποιηθούν σε εργασίες επισκευής και συντήρησης αυτών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των ,73 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%. Η ανάθεση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους µε πιθανή ηµεροµηνία έναρξης την 10/05/2016,ηµεροµηνία λήξης των υφιστάµενων συµβάσεων, σε ότι αφορά το σύνολο των οµάδων εκτός των ελαστικών των οποίων η πιθανή ηµεροµηνία έναρξης της σύµβασης άρχεται την 01/01/2016 και µε πιθανή διάρκεια έως την 09/05/2017. Σε περίπτωση που οι υφιστάµενες συµβάσεις εξαντληθούν πριν την 10/05/2016 τότε οι νέες συµβάσεις θα ξεκινούν πριν την πιθανή ηµεροµηνία (10/05/2016) χωρίς να αυξάνεται η διάρκεια ισχύος της σύµβασης. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό των ετών 2016 και 2017 και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους. Η σύµβαση ή συµβάσεις δύναται να παραταθούν για έως και τρεις (3) µήνες µετά από απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Θέρµη, 0 5/0 5/ Θέ ρµ η, 0 5/ 05 / Ο Σ υν τάξας. Ο Αν. Πρ οϊ σ τάµ ενος. Ι. ΛΑ ΜΠΟ ΥΡ ΑΣ Χ. ΠΟΛ ΥΖ ΟΣ Μ Η ΧΑ ΝΙΚ ΟΣ ΟΧ ΗΜ ΑΤΩΝ Τ.Ε ΜΗ ΧΑ ΝΟΛΟ ΓΟΣ Μ ΗΧ ΑΝΙΚΟ Σ Π.Ε. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Θέρµη, 05/05/2015 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΕΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ

3 - 3 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 02/2015. ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,73 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ήµος έχει στην κατοχή του ογδόντα έξι (86 86) συνολικά αυτοκίνητα, µηχανήµατα έργου και αγροτικά µηχανήµατα, διαφόρων εργοστασίων κατασκευής και για την τακτική και έκτακτη συντήρηση και επισκευή τους απαιτείται πλήθος ανταλλακτικών και ελαστικών που θα χρησιµοποιηθούν για την επισκευή ή συντήρηση αυτών. Αναλυτικός κατάλογος των οχηµάτων, των µηχανηµάτων έργου και των αγροτικών µηχανηµάτων του ήµου επισυνάπτεται στη συνέχεια. ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Α) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Α/Α ΟΧΗΜΑ ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1 KHH 3500 SKODA FABIA TMBJC25J1B ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 KHH 3501 SKODA FABIA TMBJC25JXB ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3 KHH 3502 SKODA FABIA TMBJC25J1B ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4 KHH 3503 SKODA FABIA TMBJC25J5B ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 5 KHH 3504 SKODA FABIA TMBJC25J2B ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 6 ΚΗΗ 2106 CITROEN C3 VF7FCHFXC ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7 ΚΗΗ 3514 VOLKSWAGEN GOLF WVWZZZ1JZ1W ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 ΚΗΙ 4683 MITSUBISHI CARISMA XMCSNDA6A3F ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 ΚΗΙ 4685 MITSUBISHI CARISMA XMCSNDA6A3F ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 KHH 2101 KIA SORENTO KNEJC ΤΖΙΠ 11 ΚΗΙ 4742 MITSUBISHI PAJERO JMPONH77WIX ΤΖΙΠ 12 ΚΗΗ 3541 CITROEN C3 VF7SC8HR4CA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 13 KHH 3471 VAN HOOL YBGMD162987F20769 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 14 ΚΗΙ 4718 MERCEDES WDB ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 15 ΚΗΟ 8719 FORD TRAN,130,177 WFOEXXGBVEX ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 16 KHH 3497 MAN ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ WMAA51ZZZ3S ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 17 KHI 7156 MAN ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ WMA G ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Α/Α ΟΧΗΜΑ ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

4 ΚΗΗ 2110 RENAULT MIDLUM220,16/C855 VF644ACA ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 19 ΚΗΗ 2148 IVECO A1LM01 ZCFA1LG ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 20 ΚΗΗ 3479 DAIMLER 957,66 WDB Z ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 21 ΚΗΗ 3491 MAN WMAF070796M ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 22 ΚΗΗ 3515 MERCEDES 1831 LS WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 23 ΚΗΙ 3809 MERCEDES WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 24 ΚΗΙ 7209 RENAULT PRΕΜΙUM VF622AVA ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 25 ΚΗΟ 7863 MERCEDES 1922K38 LWDB621107,15, ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 26 ΚΗΟ 7864 STAYER K38147 H991065,10,25,14 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 27 ΚΗΟ 7895 MERCEDES 1922K/38 WDB ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 28 ΚΗΟ 8546 MERCEDES 2024 WDB656109YK ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 29 ΚΗΟ 8634 MERCEDES 1523 WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 30 ΚΗΟ 8656 MERCEDES 1523 WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 31 ΚΗΟ 8749 MAN WHAF033235M ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 32 ΚΗΟ 8909 MERCEDES WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 33 ΚΗΙ 4744 MITSUBISHI L MMBONC6403D ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 34 ΚΗΟ 8655 MAZDA B 2600 JMZUF8UE ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 35 ΚΗΟ 8715 VOLKSWAGEN CADDY WY1ZZZ9UZYT ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 36 ΚΗΟ 8486 STAYER VAN1626YY61YY2098 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 37 ΚΗΗ 3532 MERCEDES ACTROSS 3336 ΚΗΗ 3533 MERCEDES ACTROSS 2632 WDB L ΡΥΜΟΥΛΚΟ 26ΤΝ (ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ) ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝOIXTO ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ 26ΤΝ 38 WDB L ΚΗΗ 3525 MERCEDES 1522 WDB L ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 40 ΚΗΗ 3531 MERCEDES WDB V ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 41 ΚΗΗ 1988 IVECO T82DEDDS WJMS3TS ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ+ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 42 ΚΗΗ 5817 RENAULT KANGOO VF1FCOBAF ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 43 ΚΗΗ 5821 OPEL COMBO W0L0XCF ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 44 ΚΗΗ 5822 OPEL COMBO W0L0XCF ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 45 ΚΗΟ 8792 RENAULT KERAX VF633KVC ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 46 ΚΗΗ 5827 IVECO 160E ZCFA61MJ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ Β) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 47 ΜΕ DAIMLER 975,26 [1318] WDB L ΣΑΡΩΘΡΟ 48 ΜΕ IVECO 1,30E+20 ZCFAIG000B ΣΑΡΩΘΡΟ 49 ΜΕ SCHMIDT S5W1P ZA9S4W1PZZ1E89283 ΣΑΡΩΘΡΟ 50 ΜΕ RCM S.P.A SUPER BOXER D ΣΚΟΥΠΑΚΙ 51 ΜΕ RCM S.P.A SUPER BOXER D ΣΚΟΥΠΑΚΙ 52 ΜΕ RCM S.P.A SUPER BOXER D ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

5 - 5 - Α/Α ΟΧΗΜΑ ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 53 ΚΗΗ 2103 FORD 2ΑW WF0LMB107W ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 54 ΚΗΗ 2105 FORD 2AW WF0LMBE107W ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 55 ΚΗΗ 3462 FORD 2 AW WFOLMBE108W ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 56 ΚΗΙ 4453 OPEL WOL000071T ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 57 ΚΗΙ 6834 MITSUBISHI L MMB0NK6404D ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 58 ΚΗΙ 7783 FORD AG0703 WF0LMBD205W ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 59 ΚΗΟ 8716 VOLK/GEN WV1ZZZ9UZXT ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 60 ΚΗΟ 8934 NISSAN JN1AFUD21U ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 61 ΚΗΗ 3516 MAN WMAT373520W ΦΟΡΤΗΓΟ 62 ΚΗΙ 6840 MMC SITTIPOL MMBJNK34JSG ΦΟΡΤΗΓΟ 63 ΚΗΙ 6842 MAN WMAL71ZZZYY ΦΟΡΤΗΓΟ 64 ΚΗΙ 7769 MERCEDES CH ΦΟΡΤΗΓΟ 65 ΚΗΟ 8548 STAYER ΦΟΡΤΗΓΟ 66 ΚΗΟ 7865 MITSUBISHI L 300 JMBGZPO2VLA ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΟΥΒΑΚΙ Β) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 67 ΜΕ MERCEDES UNIMOG WDB424126W ΑΛΑΤΙΕΡΑ 68 ΜΕ JCB SLP3CXTS4E SLP3CXTS4E ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 69 ΜΕ JCB JCXSM4T JCB3CX4TP ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 70 ΜΕ ΚΟΜΑΤSU WB 93 R-2 FKI93F21275 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 71 ΜΕ SANY PQ 190 III A 07PY ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ 72 ΜΕ VOLVO 5D70D VCE00S70V0H Ο ΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 73 ΜΕ FIAT SL 40 B ΦΟΡΤΩΤΗΣ 74 ΜΕ UNIMOG U 300 WDB V ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 75 ΜΕ VENIERI VF ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ 76 ΜΕ 3547 KOMATSU D53-A ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Α/Α ΟΧΗΜΑ ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 77 KHH 3461 FORD 2 AW WFOLMBE10W ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 78 ΚΗΙ 3802 MERCEDES WDB ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 79 ΚΗΙ 4745 MITSUBISHI L MMB0NK6403D ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 80 ΚΗΙ 6835 MITSUBISHI L MMB0NK6404D ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 81 ΚΗΙ 7784 FORD AG0703 MF0LMBD205W ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ Β) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 82 ΑΜ ANT.CARRARO TTR 4400HST 7347 ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΚΟ 83 ΑΜ A.CARRARO CARR SRX ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΚΟ 84 ΑΜ HOLDER A-TRAC 8.72C ΤΡΑΚΤΕΡ

6 85 ΑΜ JOHN DEERE JD ΤΡΑΚΤΕΡ 86 ΜΕ VOLKSWAGEN WV2ZZZZIZPH ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ εδοµένου ότι στην Ελληνική αγορά προµήθειας ανταλλακτικών αυτοκινήτων δεν υπάρχουν εταιρίες οι οποίες να προµηθεύουν µε κάθε είδους ανταλλακτικό που θα χρειαστεί οποιοδήποτε αυτοκίνητο ή µηχάνηµα έργου ή αγροτικό µηχάνηµα του ήµου, η παρούσα µελέτη για την προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών για τη συντήρηση των αυτοκινήτων βασίζεται στην οµαδοποίηση των αυτοκινήτων, π.χ. φορτηγά ή επιβατικά, και στις ανάγκες σε ανταλλακτικά που µπορεί να απαιτηθούν για τα αυτοκίνητα της κάθε οµάδας Η εν λόγω οµαδοποίηση των οχηµάτων κάθε µορφής,των ανταλλακτικών και των ελαστικών που απαιτούνται για την επισκευή, για την παρούσα µελέτη είναι η εξής: Οµάδα 1: Ανταλλακτικά κάθε είδους επί της Υπερκατασκευής των Φορτηγών,πυροσβεστικού οχήµατος και των Απορριµµατοφόρων οχηµάτων του ήµου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑ ΑΣ 1 Α/Α ΟΧΗΜΑ ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1 ΚΗΗ 2110 RENAULT MIDLUM220,16/C855 VF644ACA ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 2 ΚΗΗ 2144 ISUZU NPR75 JAANPR75H ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 3 ΚΗΗ 2148 IVECO A1LM01 ZCFA1LG ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 4 ΚΗΗ 3479 DAIMLER 957,66 WDB Z ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 5 ΚΗΗ 3491 MAN WMAF070796M ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 6 ΚΗΗ 3515 MERCEDES 1831 LS WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 7 ΚΗΙ 3809 MERCEDES WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 8 ΚΗΙ 7209 RENAULT PRΕΜΙUM VF622AVA ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 9 ΚΗΟ 7863 MERCEDES 1922K38 LWDB621107,15, ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 ΚΗΟ 7864 STAYER K38147 H991065,10,25,14 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 11 ΚΗΟ 7895 MERCEDES 1922K/38 WDB ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 12 ΚΗΟ 8546 MERCEDES 2024 WDB656109YK ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 13 ΚΗΟ 8634 MERCEDES 1523 WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 14 ΚΗΟ 8656 MERCEDES 1523 WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 15 ΚΗΟ 8749 MAN WHAF033235M ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 16 ΚΗΟ 8909 MERCEDES WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 17 ΚΗΗ 3525 MERCEDES 1522 WDB L ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 18 ΚΗΗ 3531 MERCEDES WDB V ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 19 ΚΗΗ 1988 IVECO T82DEDDS WJMS3TS ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ+ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 20 ΚΗΟ 8792 RENAULT KERAX VF633KVC ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 21 ΜΕ MERCEDES UNIMOG WDB424126W ΑΛΑΤΙΕΡΑ 22 ΜΕ DAIMLER 975,26 [1318] WDB L ΣΑΡΩΘΡΟ 23 ΜΕ IVECO 1,30E+20 ZCFAIG000B ΣΑΡΩΘΡΟ 24 ΜΕ SCHMIDT S5W1P ZA9S4W1PZZ1E89283 ΣΑΡΩΘΡΟ 25 ΜΕ VOLKSWAGEN WV2ZZZZIZPH ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 26 ΚΗΗ 5827 IVECO 160E ZCFA61MJ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 27 ΚΗΟ 8486 STAYER VAN1626YY61YY2098 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

7 - 7 - Οµάδα 2: Ανταλλακτικά κάθε είδους επί των Φορτηγών, Απορριµµατοφόρων, Λεωφορείων, Πυροσβεστικού οχήµατος, επιβατικών και ηµιφορτηγών του ήµου. Ανταλλακτικά κάθε είδους για την επισκευή συσκευών ταχογράφων και περιοριστών ταχύτητας για τα φορτηγά, απορριµµατοφόρα, πυροσβεστικό όχηµα, µηχανήµατα έργου και λεωφορεία του ήµου που φέρουν τον ως άνω εξοπλισµό, λαµπτήρες οχηµάτων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑ ΑΣ 2 Α/Α ΟΧΗΜΑ ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1 KHH 3500 SKODA FABIA TMBJC25J1B ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 KHH 3501 SKODA FABIA TMBJC25JXB ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3 KHH 3502 SKODA FABIA TMBJC25J1B ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4 KHH 3503 SKODA FABIA TMBJC25J5B ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 5 KHH 3504 SKODA FABIA TMBJC25J2B ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 6 ΚΗΗ 2106 CITROEN C3 VF7FCHFXC ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7 ΚΗΗ 3514 VOLKSWAGEN GOLF WVWZZZ1JZ1W ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 ΚΗΙ 4683 MITSUBISHI CARISMA XMCSNDA6A3F ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 ΚΗΙ 4685 MITSUBISHI CARISMA XMCSNDA6A3F ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 KHH 2101 KIA SORENTO KNEJC ΤΖΙΠ 11 ΚΗΙ 4742 MITSUBISHI PAJERO JMPONH77WIX ΤΖΙΠ 12 ΚΗΗ 3541 CITROEN C3 VF7SC8HR4CA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 13 KHH 3471 VAN HOOL YBGMD162987F20769 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 14 ΚΗΙ 4718 MERCEDES WDB ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 15 ΚΗΟ 8719 FORD TRAN,130,177 WFOEXXGBVEX ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 16 KHH 3497 MAN ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ WMAA51ZZZ3S ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 17 KHI 7156 MAN ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ WMA G ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 18 ΚΗΗ 2110 RENAULT MIDLUM220,16/C855 VF644ACA ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 19 ΚΗΗ 2144 ISUZU NPR75 JAANPR75H ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 20 ΚΗΗ 2148 IVECO A1LM01 ZCFA1LG ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 21 ΚΗΗ 3479 DAIMLER 957,66 WDB Z ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 22 ΚΗΗ 3491 MAN WMAF070796M ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 23 ΚΗΗ 3515 MERCEDES 1831 LS WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 24 ΚΗΙ 3809 MERCEDES WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 25 ΚΗΙ 7209 RENAULT PRΕΜΙUM VF622AVA ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 26 ΚΗΟ 7863 MERCEDES 1922K38 LWDB621107,15, ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 27 ΚΗΟ 7864 STAYER K38147 H991065,10,25,14 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 28 ΚΗΟ 7895 MERCEDES 1922K/38 WDB ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 29 ΚΗΟ 8546 MERCEDES 2024 WDB656109YK ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 30 ΚΗΟ 8634 MERCEDES 1523 WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 31 ΚΗΟ 8656 MERCEDES 1523 WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 32 ΚΗΟ 8749 MAN WHAF033235M ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 33 ΚΗΟ 8909 MERCEDES WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 34 ΚΗΙ 4744 MITSUBISHI L MMBONC6403D ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 35 ΚΗΟ 8655 MAZDA B 2600 JMZUF8UE ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

8 36 ΚΗΟ 8715 VOLKSWAGEN CADDY WY1ZZZ9UZYT ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 37 ΚΗΟ 8486 STAYER VAN1626YY61YY2098 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΗΗ 3532 MERCEDES ACTROSS 3336 WDB L ΡΥΜΟΥΛΚΟ 26ΤΝ (ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ) 39 ΚΗΗ 3533 MERCEDES ACTROSS 2632 WDB L ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝOIXTO ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ 26ΤΝ 40 ΚΗΗ 3525 MERCEDES 1522 WDB L ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 41 ΚΗΗ 3531 MERCEDES WDB V ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 42 ΚΗΗ 1988 IVECO T82DEDDS WJMS3TS ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ+ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 43 ΚΗΗ 5817 RENAULT KANGOO VF1FCOBAF ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 44 ΚΗΗ 5821 OPEL COMBO W0L0XCF ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 45 ΚΗΗ 5822 OPEL COMBO W0L0XCF ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 46 ΚΗΟ 8792 RENAULT KERAX VF633KVC ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 47 ΚΗΗ 2103 FORD 2ΑW WF0LMB107W ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 48 ΚΗΗ 2105 FORD 2AW WF0LMBE107W ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 49 ΚΗΗ 3462 FORD 2 AW WFOLMBE108W ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 50 ΚΗΙ 4453 OPEL WOL000071T ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 51 ΚΗΙ 6834 MITSUBISHI L MMB0NK6404D ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 52 ΚΗΙ 7783 FORD AG0703 WF0LMBD205W ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 53 ΚΗΟ 8716 VOLK/GEN WV1ZZZ9UZXT ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 54 ΚΗΟ 8934 NISSAN JN1AFUD21U ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 55 ΚΗΗ 3516 MAN WMAT373520W ΦΟΡΤΗΓΟ 56 ΚΗΙ 6840 MMC SITTIPOL MMBJNK34JSG ΦΟΡΤΗΓΟ 57 ΚΗΙ 6842 MAN WMAL71ZZZYY ΦΟΡΤΗΓΟ 58 ΚΗΙ 7769 MERCEDES CH ΦΟΡΤΗΓΟ 59 ΚΗΟ 8548 STAYER ΦΟΡΤΗΓΟ 60 ΚΗΟ 7865 MITSUBISHI L 300 JMBGZPO2VLA ΦΟΡΤΗΓΟ 61 KHH 3461 FORD 2 AW WFOLMBE10W ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 62 ΚΗΙ 3802 MERCEDES WDB ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 63 ΚΗΙ 4745 MITSUBISHI L MMB0NK6403D ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 64 ΚΗΙ 6835 MITSUBISHI L MMB0NK6404D ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 65 ΚΗΙ 7784 FORD AG0703 MF0LMBD205W ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 66 ΚΗΗ 5827 IVECO 160E ZCFA61MJ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ Οµάδα 3:Ανταλλακτικά 3 κάθε είδους επί των Μηχανηµάτων Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανηµάτων του ήµου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑ ΑΣ 3 Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1 ΜΕ DAIMLER 975,26 [1318] WDB L ΣΑΡΩΘΡΟ 2 ΜΕ IVECO 1,30E+20 ZCFAIG000B ΣΑΡΩΘΡΟ 3 ΜΕ SCHMIDT S5W1P ZA9S4W1PZZ1E89283 ΣΑΡΩΘΡΟ 4 ΜΕ RCM S.P.A SUPER BOXER D ΣΚΟΥΠΑΚΙ 5 ΜΕ RCM S.P.A SUPER BOXER D ΣΚΟΥΠΑΚΙ

9 - 9-6 ΜΕ RCM S.P.A SUPER BOXER D ΣΚΟΥΠΑΚΙ 7 ΜΕ MERCEDES UNIMOG WDB424126W ΑΛΑΤΙΕΡΑ 8 ΜΕ JCB SLP3CXTS4E SLP3CXTS4E ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 9 ΜΕ JCB JCXSM4T JCB3CX4TP ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 10 ΜΕ ΚΟΜΑΤSU WB 93 R-2 FKI93F21275 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 11 ΜΕ SANY PQ 190 III A 07PY ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ 12 ΜΕ VOLVO 5D70D VCE00S70V0H Ο ΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 13 ΜΕ FIAT SL 40 B ΦΟΡΤΩΤΗΣ 14 ΜΕ UNIMOG U 300 WDB V ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 15 ΜΕ VENIERI VF ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ 16 ΑΜ ANT.CARRARO TTR 4400HST 7347 ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΚΟ 17 ΑΜ A.CARRARO CARR SRX ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΚΟ 18 ΑΜ HOLDER A-TRAC 8.72C ΤΡΑΚΤΕΡ 19 ΑΜ JOHN DEERE JD ΤΡΑΚΤΕΡ 20 ΜΕ VOLKSWAGEN WV2ZZZZIZPH ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 21 ΜΕ 3547 KOMATSU D53-A ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ Οµάδα 4: 4 Ελαστικά για τα οχήµατα του ήµου. (Φορτηγών, Απορριµµατοφόρων, Λεωφορείων, Πυροσβεστικού οχήµατος, επιβατικών, ηµιφορτηγών, Μηχανηµάτων Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανηµάτων του ήµου). ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑ ΑΣ 4 ΑΡ.ΟΧΗM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R 1 ΚΗΗ 3500 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R ΚΗΗ 3501 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R ΚΗΗ 3502 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R ΚΗΗ 3503 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R KHH 3504 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R ΚΗΗ 2106 ΣΙΤΡΟΕΝ 175/65R ΚΗΗ 3514 ΓΚΟΛΦ 205/55R ΚΗΙ 4683 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 195/60R ΚΗΙ 4685 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 195/60R ΚΗΗ 2101 ΚIA 245/70R ΚΗΙ 4742 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 215/65R KHH 3541 CITROEN 185/65R Α/Α ΑΡ.ΟΧΗM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R 1 ΚΗΗ 3471 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 295/80R22,5 295/80R22,5 6-2 ΚΗΙ 4718 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 295/80R22,5 295/80R22,5 6-3 ΚΗΟ 8719 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 225/70R15 225/70R ΚΗΗ 3497 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 295/80R22,5 295/80R22,5 6-5 ΚΗΙ 7156 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 265/70R /70R Α/Α ΑΡ.ΟΧΗM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R 1 ΚΗΗ 2110 ΑΠΟΡ/ΡΟ 285/70R19,5 285/70R19, ΚΗΗ 2148 ΑΠΟΡ/ΡΟ 285/70R19,5 285/70R19, ΚΗΗ 3479 ΦΟΡΤΗΓΟ 315/80R22,5 315/80R22, ΚΗΗ 3491 ΑΠΟΡ/ΡΟ 12R22,5 12R22, ΚΗΗ 3515 ΑΠΟΡ/ΡΟ 315/80R22,5 315/80R22, ΚΗΙ 3809 ΑΠΟΡ/ΡΟ 295/80R22,5 295/80R22,5 2 4

10 ΚΗΙ 7209 ΑΠΟΡ/ΡΟ 315/70R22,5 315/70R22, ΚΗΟ 7863 ΑΠΟΡ/ΡΟ 13R22,5 13R22, ΚΗΟ 7864 ΑΠΟΡ/ΡΟ 13R22,5 13R22, ΚΗΟ 7895 ΑΠΟΡ/ΡΟ 13R22,5 13R22, ΚΗΟ 8546 ΑΠΟΡ/ΡΟ 315/80R22,5 315/80R22, ΚΗΟ 8634 ΑΠΟΡ/ΡΟ 11R22,5 11R22, ΚΗΟ 8656 ΑΠΟΡ/ΡΟ 11R22,5 11R22, ΚΗΟ 8749 ΑΠΟΡ/ΡΟ 11R22,5 11R22, ΚΗΟ 8909 ΑΠΟΡ/ΡΟ 12R22,5 12R22, ΚΗΙ 4744 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 185R14 185R ΚΗΟ 8655 ΜΑΖDΑ 205R ΚΗΟ 8715 ΚΑΝΤΥ 165/80R ΚΗΟ 8486 ΠΥΡ/ΚΟ 11R22,5 11R22, ΚΗΗ 3532 MERCEDES- ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 315/80R22,5 315/80R22,5 2 8 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 385/65R22, ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ 10R22,5 10R22, ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ 10R22,5 10R22, ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ 7.00R ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ KHH 1988 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 13R R ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 385/65R 22, KHH 3525 AΠOΡ/ΡΟ 285/70R19,5 285/70R19, ΚΗΗ 3531 ΑΠΟΡ/ΡΟ 315/70R22,5 315/70R22, ΚΗΗ 5821 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 185/60 R ΚΗΗ 5822 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 185/60 R ΚΗΗ 5827 ΑΠΟΡ/ΡΟ 285/70/R19,5 285/70/R19, ΚΗΟ 8792 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 2 8 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 385/65R 22, Α/Α ΑΡ.ΟΧΗM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R 1 ΒΑΕ 6819 ΝΤΑΥΤΟΝΑ ΚΗΗ 2103 ΦΟΡΝΤ 215/70R15 215/70R ΚΗΗ 2105 ΦΟΡΝΤ 215/70R15 215/70R ΚΗΗ 3462 ΦΟΡΝΤ 215/70R15 215/70R ΚΗΙ 4453 ΟΠΕΛ 175/70R ΚΗΙ 6834 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 185R14 185R ΚΗΙ 7783 ΦΟΡΝΤ 205/75R14 205/75R ΚΗΟ 8716 ΚΑΝΤΥ 165/80R ΚΗΟ 8934 ΝΙΣΣΑΝ 205R ΚΗΗ 3516 ΦΟΡΤΗΓΟ 13R R ΚΗΙ 6840 ΜΜC ΦΟΡΤΗ 205/80R ΚΗΙ 6842 ΦΟΡΤΗΓΟ 10R17,5 10R17, ΚΗΙ 7769 ΦΟΡΤΗΓΟ 12R22,5 12R22, ΚΗΟ 8548 ΦΟΡΤΗΓΟ 13R22,5 13R22, ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 12.0/ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 12.5/ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 12.5/ ΜΕ ΙΣΩΠΕ ΟΤΗΣ 17,5-25 L ΜΕ Ο ΟΣΤ/ΡΑΣ 14, ΜΕ ΙΑΒΟΛΑΚΙ 10-16, ΚΗΗ 3533 MERCEDES- ANATR/NO 315/80R22,5 315/70R22, ΚΗΟ 7865 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 185R14 185R ΜΕ ΑΛΑΤ/ΜΕΑΣ 365/80R ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 17,5L /80R ΑΜ ΤΡΑΚΤΕΡ 380/70R24 6,50R16 2 2

11 ΑΜ ΤΡΑΚΤΕΡ 4Χ4 405/70R20 16,9R ΚΗΗ 5817 ΡΕΝΟ 165/70R Α/Α ΑΡ.ΟΧΗM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R 1 ΚΗΗ 3461 ΦΟΡΝΤ 215/70R15 215/70R ΚΗΙ 3802 ΠΡΑΣΙΝΟ 185/75R14 185/75R ΚΗΙ 4745 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 185R14 185R ΚΗΙ 6835 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 185R14 185R ΚΗΙ 7784 ΦΟΡΝΤ 205/75R14 205/75R ΚΗΟ 8364 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 4-7 ΑΜ ΚΑΡΑΡΟ 29x ) 4-8 ΑΜ ΚΑΡΑΡΟ 31x15.5R ΜΕ ΚΑΛΑΘ/ΡΟ 195R14 195R Με την ανωτέρω οµαδοποίηση των αυτοκινήτων των ανταλλακτικών και των ελαστικών, ο ήµος θα µπορέσει να καλύψει τις ανάγκες συντήρησης των αυτοκινήτων του µετά την ολοκλήρωση των συµβάσεων που είναι σήµερα σε ισχύ µε αναδόχους σχετικών υπηρεσιών, π.χ. υπερκατασκευές κλπ. Η προσφορά των συµµετεχόντων θα πρέπει να καλύπτει όλα τα ανταλλακτικά που περιλαµβάνει κάθε ανωτέρω Οµάδα Οχηµάτων και ενδεικτικά περιγράφονται στη συνέχεια. Η προσφορά των συµµετεχόντων θα πρέπει να καλύπτει όλα τα ελαστικά που περιλαµβάνονται στην οµάδα 4. Οµάδα 1: 1 Ανταλλακτικά κάθε είδους για την υπερκατασκευή των Φορτηγών και των Απορριµµατοφόρων οχηµάτων του ήµου για την συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευής οχήµατος καθώς και των συστηµάτων και υποσυστηµάτων αυτής, α/α Περιγραφή είδους Ποσότητα (ΤΕΜ) 1. Φανάρια πίσω 8 2. Δοχείο διαστολής 2 3. Ρουλεμάν Φυσούνες 4 5. Βαλβίδες 4 6. Χειριστήρια 2 7. Τσιμούχες Άξονας ανυψωτικού 4 9. Γλισιέρες Αντλίες υπερκατασκευών Κατανεμητής πιέσεως Βοηθητική αντλία πετρελαίου Κόμπλερ Αντλία λαδιού Κορώνα Ρελέ υπερκατασκευής Σασμανάκι PTO Κυλινδράκια Αντλία νερού Αισθητήρες Μαρκούτσια Φάροι 20 Τιμή μονάδος Σύνολο

12 23. Λάστιχα Υπερκατασκευής πίσω πόρτας απορριμματοφόρου Οµάδα 2: 2 Ανταλλακτικά κάθε είδους επί των Φορτηγών, Απορριµµατοφόρων, Λεωφορείων, Πυροσβεστικού οχήµατος, επιβατικών και ηµιφορτηγών του ήµου. Ανταλλακτικά κάθε είδους για την επισκευή συσκευών ταχογράφων και περιοριστών ταχύτητας για τα φορτηγά, απορριµµατοφόρα, πυροσβεστικό όχηµα, µηχανήµατα έργου και λεωφορεία του ήµου που φέρουν τον ως άνω εξοπλισµό, λαµπτήρες οχηµάτων. α/α Περιγραφή είδους Ποσότητα (ΤΕΜ) 1. Σετ συμπλέκτη (Δίσκος-Πλατώ- 6 Ρουλεμάν). 2. Μίζα 2 3. Τακάκια Κολάρα ψυγείου επάνω 6 5. Κολάρα ψυγείου κάτω 6 6. Κολάρα δοχείου διαστολής 4 7. Κολάρα νερού καλοριφέρ (σετ 2 4 τεμάχια, πάνω κάτω). 8. Δυναμό 2 9. Φερμουίτ Φανάρια μπροστινά Φανάρια πίσω Φλας Δοχείο διαστολής Φίλτρο Αέρος Φίλτρο Λαδιού Φίλτρο Πετρελαίου Φίλτρο Ξηραντήρα Δισκόπλακες πίσω Δισκόπλακες εμπρός Ταμπούρα εμπρός άξονα Ταμπούρα πίσω άξονα Πόμπα φρένου Ρεγουλατόρος φρένων πίσω (αριστερά-δεξιά) Ρουλεμάν Βολάν Αντλία συμπλέκτη άνω Αντλία συμπλέκτη κάτω Ψυγείο νερού Ιμάντες Ιμάντες βεντιλατέρ Τεντωτήρας ιμάντα Πτερωτή υδραργύρου Θερμοστάτες Αντλία ταχυτήτων Φυσούνες φρένων εμπρός Φυσούνες φρένων πίσω Ατέρμονας Τιμονιού Βαλβίδα αέρος τετραπλή 4 Τιμή μονάδος Σύνολο

13 Σιαγόνες φρένων Σινεμπλόκ ζυγαριάς εμπρός Σινεμπλόκ ζυγαριάς πίσω Αντλία φρένων Μηχανισμός παραθύρου Τσιμούχες Τσιμούχες πίσω τροχών Τσιμούχες βολάν Κατανεμητής Διακόπτης κομπλαρίσματος PTO Βοηθητική αντλία πετρελαίου Αντλία πετρελαίου Εξάτμιση (Τελικό καζανάκι) Σταυρός κεντρικού Αντλία λαδιού Αντλία λεβιέ Υπερσυμπιεστής Σκάστρα Μπάρα τιμονιού (μεγάλη) Μπάρα τιμονιού (μικρή) Ξηραντήρας κυκλώματος (πλήρης) Παντόφλα φρένων Λεβιές χειροφρένου Ψαλίδια-μπαλάκια Ντίζες ταχυτήτων Κυλινδράκια Αντλία νερού Παγούρι νερού Καλώδια φρένων Κλειδαριές Υαλοκαθαριστήρες Μπουζί Φανάρια εμπρός Φανάρια πίσω Τακάκια Ιμάντες Μηχανισμός παραθύρου Καθρέπτης (αριστερός ή δεξιός) Φίλτρο λαδιού Φίλτρο αέρος Αμορτισέρ Ανταλλακτικά μίζας Αντλία βενζίνης Σετ συμπλέκτη (Δίσκος-Πλατώ- 6 Ρουλεμάν). 82. Διακόπτης μίζας Αναλώσιμα διάφορα Σένσορας Ψηφιακού Ταχογράφου Ντουί Δότη-Φύσες Καλωδίωση Σφραγίδες (Σασμάν-Ταχογράφου) Μπαταρίες Σένσορας Αναλογικού 1

14 Ταχογράφου 90. Ρολόι Ταχογράφου Μηχανισμός Ταχογράφου Ποτενσιόμετρο Καπάκια Νούμερα Χιλιομέτρων Μηχανισμός Χιλιομέτρων Λάμπες Η Λάμπες Η Λάμπες Η Λάμπες 12V/21V / 5W Λάμπες 24V/21W (Καρυδάκι) Λάμπες 12V/21W (Καρυδάκι) Λάμπες Η3 24V Λάμπες Η3 12V Λάμπες 24V/5W (Φουντούκι) Λάμπες 12V/5W (Φουντούκι). 100 Οµάδα 3: 3 Ανταλλακτικά κάθε είδους επί των Μηχανηµάτων Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανηµάτων του ήµου. α/α Περιγραφή είδους Ποσότητα (ΤΕΜ) 1. Ηλεκτροβαλβίδα 8 2. Μπουκάλα υπέρ 1 3. Καρότσι 1 4. Φούσκα 2 5. Μοτέρ σκούπας 1 6. Δοχείο νερού 1 7. Κορώνα διαφορικού 1 8. Πηνίο διαφορικού (κομπλέ) Δίσκοι φρένων Υδραυλικό φτερωτής Βασιλικός πύρος Αποστάτης Δακτυλίδι Ροδέλα G Στεγανά Σετ συμπλέκτη (Δίσκος-Πλατώ- 6 Ρουλεμάν). 17. Μπεκ Κλαπέ χοάνης Φυσούνα χοάνης Λάστιχα χοάνης Ηλεκτροβαλβίδα νερού Ηλεκτροβαλβίδα αέρα Φίλτρο νερού κάδου Φίλτρο νερού πιστολιού Ροδάκι χοάνης 2 Τιμή μονάδος Σύνολο

15 Σινεμπλόκ ζυγαριάς εμπρός Σινεμπλόκ ζυγαριάς πίσω Φίλτρο αέρος Φίλτρο λαδιού Φίλτρο νερού Φίλτρο πετρελαίου Αντλία φρένων Μίζα Αντλία νερού Δοχείο διαστολής Κόμπλερ Άξονας αντλίας Καζανάκι πλαστικό Γλυσιέρες τηλεσκοπικού Πόμπα φρένου Άξονας σασμάν Γρανάζι σασμάν Συγχρονιζέ Ημιαξόνια Λάμα JCB (εμπρόσθιου κουβά) Βαλβίδα σταθερής πίεσης σασμάν Δόντια κουβά Λάμα Grader Βίδες λάμας Grader (Με παξιμάδι) Ακρολέπιδα μαχαιριού Grader 16 Οµάδα 4: 4 Ελαστικά για τα οχήµατα του ήµου (Φορτηγών, Απορριµµατοφόρων, Λεωφορείων, Πυροσβεστικού οχήµατος, επιβατικών, ηµιφορτηγών, Μηχανηµάτων Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανηµάτων του ήµου). ΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α/Α ΑΡ.ΟΧΗM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F 1 ΚΗΗ 3500 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R ΚΗΗ 3501 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R ΚΗΗ 3502 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R ΚΗΗ 3503 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R KHH 3504 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R ΚΗΗ 2106 ΣΙΤΡΟΕΝ 175/65R ΚΗΗ 3514 ΓΚΟΛΦ 205/55R ΚΗΙ 4683 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 195/60R ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΑΞΙΑ ΣΕ

16 ΚΗΙ 4685 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 195/60R ΚΗΗ 2101 ΚIA 245/70R ΚΗΙ 4742 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 215/65R KHH 3541 CITROEN 185/65R ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α/Α ΑΡ.ΟΧΗM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R 1 ΚΗΗ 3471 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 295/80R22,5 295/80R22, ΚΗΙ 4718 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 295/80R22,5 295/80R22, ΚΗΟ 8719 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 225/70R15 225/70R ΚΗΗ 3497 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 295/80R22,5 295/80R22, ΚΗΙ 7156 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 265/70R /70R ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α/Α ΑΡ.ΟΧΗM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R 1 ΚΗΗ 2110 ΑΠΟΡ/ΡΟ 285/70R19,5 285/70R19, ΚΗΗ 2148 ΑΠΟΡ/ΡΟ 285/70R19,5 285/70R19, ΚΗΗ 3479 ΦΟΡΤΗΓΟ 315/80R22,5 315/80R22, ΚΗΗ 3491 ΑΠΟΡ/ΡΟ 12R22,5 12R22, ΚΗΗ 3515 ΑΠΟΡ/ΡΟ 315/80R22,5 315/80R22, ΚΗΙ 3809 ΑΠΟΡ/ΡΟ 295/80R22,5 295/80R22, ΚΗΙ 7209 ΑΠΟΡ/ΡΟ 315/70R22,5 315/70R22, ΚΗΟ 7863 ΑΠΟΡ/ΡΟ 13R22,5 13R22, ΚΗΟ 7864 ΑΠΟΡ/ΡΟ 13R22,5 13R22, ΚΗΟ 7895 ΑΠΟΡ/ΡΟ 13R22,5 13R22, ΚΗΟ 8546 ΑΠΟΡ/ΡΟ 315/80R22,5 315/80R22, ΚΗΟ 8634 ΑΠΟΡ/ΡΟ 11R22,5 11R22, ΚΗΟ 8656 ΑΠΟΡ/ΡΟ 11R22,5 11R22, ΚΗΟ 8749 ΑΠΟΡ/ΡΟ 11R22,5 11R22, ΚΗΟ 8909 ΑΠΟΡ/ΡΟ 12R22,5 12R22, ΚΗΙ 4744 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 185R14 185R ΚΗΟ 8655 ΜΑΖDΑ 205R ΚΗΟ 8715 ΚΑΝΤΥ 165/80R ΚΗΟ 8486 ΠΥΡ/ΚΟ 11R22,5 11R22, ΚΗΗ 3532 MERCEDES- ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 315/80R22,5 315/80R22, ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 385/65R22, ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ 10R22,5 10R22, ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ 10R22,5 10R22, ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ 7.00R ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ KHH 1988 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 13R R ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 385/65R 22, KHH 3525 AΠOΡ/ΡΟ 285/70R19,5 285/70R19, ΚΗΗ 3531 ΑΠΟΡ/ΡΟ 315/70R22,5 315/70R22, ΚΗΗ 5821 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 185/60 R ΚΗΗ 5822 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 185/60 R ΚΗΗ 5827 ΑΠΟΡ/ΡΟ 285/70/R19,5 285/70/R19, KHO 8792 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 13R22,5 13R22, ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 385/65R 22,5 6-6

17 TEXNIKH YΠΗΡΕΣΙΑ Α/Α ΑΡ.ΟΧΗM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R 1 ΒΑΕ 6819 ΝΤΑΥΤΟΝΑ ΚΗΗ 2103 ΦΟΡΝΤ 215/70R15 215/70R ΚΗΗ 2105 ΦΟΡΝΤ 215/70R15 215/70R ΚΗΗ 3462 ΦΟΡΝΤ 215/70R15 215/70R ΚΗΙ 4453 ΟΠΕΛ 175/70R ΚΗΙ 6834 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 185R14 185R ΚΗΙ 7783 ΦΟΡΝΤ 205/75R14 205/75R ΚΗΟ 8716 ΚΑΝΤΥ 165/80R ΚΗΟ 8934 ΝΙΣΣΑΝ 205R ΚΗΗ 3516 ΦΟΡΤΗΓΟ 13R R ΚΗΙ 6840 ΜΜC ΦΟΡΤΗ 205/80R ΚΗΙ 6842 ΦΟΡΤΗΓΟ 10R17,5 10R17, ΚΗΙ 7769 ΦΟΡΤΗΓΟ 12R22,5 12R22, ΚΗΟ 8548 ΦΟΡΤΗΓΟ 13R22,5 13R22, ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 12.0/ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 12.5/ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 12.5/ ΜΕ ΙΣΩΠΕ ΟΤΗΣ 17,5-25 L ΜΕ Ο ΟΣΤ/ΡΑΣ 14, ΜΕ ΙΑΒΟΛΑΚΙ 10-16, ΚΗΗ 3533 MERCEDES- ANATR/NO 315/80R22,5 315/70R22, ΚΗΟ 7865 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 185R14 185R ΜΕ ΑΛΑΤ/ΜΕΑΣ 365/80R ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 17,5L /80R ΑΜ ΤΡΑΚΤΕΡ 380/70R24 6,50R ΑΜ ΤΡΑΚΤΕΡ 4Χ4 405/70R20 16,9R KHH 5817 ΡΕΝΟ 165/70R ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α/Α ΑΡ.ΟΧΗM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R 1 ΚΗΗ 3461 ΦΟΡΝΤ 215/70R15 215/70R ΚΗΙ 3802 ΠΡΑΣΙΝΟ 185/75R14 185/75R ΚΗΙ 4745 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 185R14 185R ΚΗΙ 6835 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 185R14 185R ΚΗΙ 7784 ΦΟΡΝΤ 205/75R14 205/75R ΚΗΟ 8364 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ ΑΜ ΚΑΡΑΡΟ 29x ) ΑΜ ΚΑΡΑΡΟ 31x15.5R ΜΕ ΚΑΛΑΘ/ΡΟ 195R14 195R CPV : ,33, : 2.488,40, : 2.487, : 5.073,18, : 1.815,00, : 350, : 1.926,81, : 828,93, : , : 2.041,25, : 308,94, : 1.308, : 6.273,17, : 650,40, : 4.390, : 8.243,82, : 7.555,54, : 1.105,68

18 : 260,16, : 3.170,70, : 6.601, : 1.047, : 463,41, : 2.211, : 4.081,08, : ,18, : 182,91. Τα παραπάνω Ανταλλακτικά και οι ποσότητες αυτών δεν αποκλείουν σε καµιά περίπτωση τη χρήση κάποιου άλλου ανταλλακτικού που τυχόν θα απαιτούνταν και το οποίο δε δύναται να προβλεφθεί. ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Θέ ρµη, 05/05/2015 Θέρµη, 05/05/2015 Ο Συντάξας. Ο Αν. Προϊστάµενος. Ι. ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ Χ. ΠΟΛΥΖΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Θέρµη, 05/05/2015 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΕΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 02/2015. ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,73 ευρώ. ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Για την «προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση του συνόλου των οχηµάτων του ήµου Θέρµης (επιβατικών,φορτηγών,µηχανηµάτων έργου, αγροτικών µηχανηµάτων κ.α.). Άρθρο 1ο - Αντικείµενο της προµήθειας. Η συγγραφή αυτή αφορά στην προµήθεια τεµαχίων ανταλλακτικών των πάσης φύσης οχηµάτων του ήµου για την επισκευή και συντήρηση αυτών και 356 τεµαχίων ελαστικών των πάσης φύσης οχηµάτων του ήµου για την αντικατάσταση υφιστάµενων ελαστικών. Τα προς προµήθεια είδη αφορούν το σύνολο των ανταλλακτικών και ελαστικών που κατά την διάρκεια της σύµβασης µπορεί να απαιτηθούν προκειµένου να είναι εφικτή η συντήρηση ή η επισκευή των οχηµάτων είτε αυτά περιγράφονται στην παρούσα µελέτη είτε όχι. Το σύνολο των ποσοτήτων καθώς και η αξία της σύµβασης ως προς το µέγιστο όριο τους δεν µπορεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης να ξεπερασθούν. Οι ποσότητες αυτών ανά οµάδα αναφέρονται αναλυτικά στον προϋπολογισµό της µελέτης. Οι ποσότητες των περιγραφόµενων ειδών της µελέτης, κατά την εκτέλεση της προµήθειας µπορεί να µεταβάλλονται ανά οµάδα ή και ανά σύµβαση ακόµη και µε είδη που είναι εκτός περιγραφών του προϋπολογισµού της µελέτης,χωρίς να αυξάνεται το ποσό της αξίας της σύµβασης που θα συναφθεί µε τον ανάδοχο και χωρίς να υπάρχει υπέρβαση του συνόλου των ποσοτήτων της µελέτης. Άρθρο 2ο - ιατάξεις που ισχύουν. Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις: α) Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» β) Της ΥΑ 11389/93 "Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ" (ΕΚΠΟΤΑ) γ) Του N. 3463/ «ηµοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 2037/ ) του ΥΠ.ΕΣ...Α. δ) Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α). ε) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». στ) Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ /28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωµοδότησης του Τµήµατος του Ν.Σ.Κ- απάνες δηµοσιεύσεων διαγωνισµών ηµοσίων Συµβάσεων ΟΤΑ Α βαθµ.». ζ)της ΚΥΑ Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400/ τεύχος Β) µε την οποία ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας,Υποδοµών,Μεταφορών και ικτύων.

20 Θ)Ο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/ )«Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/ ), η)η Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» θ)η µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ)» Άρθρο 3ο - Συµβατικά τεύχη. Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η ιακήρυξη. β) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές. γ) Ο προϋπολογισµός. δ) Η Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων. ε) Το έντυπο προσφοράς. Άρθρο 4ο Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας. Η προµήθεια θα γίνει κατόπιν διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού και ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», και στο Π 60/07. ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Η ιαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. Άρθρο 5 ο ικαιούµενοι συµµετοχής. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί). β) Όλα τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά. γ) Συνεταιρισµοί. δ) Ενώσεις προµηθευτών. υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εµπορικό ή βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. Άρθρο 6 ο Χρόνος και τρόπος παράδοσης των ανταλλακτικών - ιάρκεια σύµβασης ή συµβάσεων(ανταλλακτικών και ελαστικών). Η παράδοση των υλικών θα γίνει τµηµατικά από την υπογραφή της σύµβασης και αναλόγως των αναγκών του ήµου.η µεταφορά των υλικών βαρύνει τον ανάδοχο και τα υλικά θα παραδίδονται στο εργοτάξιο του ήµου Θέρµης αφού προηγουµένως γίνει συνεννόηση µε τον επιβλέποντα που θα ορίσει η αρµόδια για την διαχείριση της προµήθειας Υπηρεσία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 188,000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016.

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 346.245,00 (

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 28/5/213 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16572 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ) & ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρθρο Αρθ.Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002840998 2015-06-11

15PROC002840998 2015-06-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ. 145 63 Τηλ.: 213.2007185-108 Κηφισιά, 11/06/2015 Αρ.Πρωτ.: 25100 ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ : 15PROC002610655

Α ΑΜ : 15PROC002610655 Α ΑΜ : 15PROC002610655 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ: 17943/26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡOI ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.718,38 Φ.Π.Α. 23 %: 124.365,22

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.960,00 πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.960,00 πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (.Ε.Υ.Α.Θ. ) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φορέας:.Ε.Υ.Α.Θ. Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή, 23/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Αρ.πρωτ. : 47896 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας. Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας. Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα