- 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή. -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. -Τεχνικές Προδιαγραφές. -Προϋπολογισµός. -Έντυπο προσφοράς.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή. -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. -Τεχνικές Προδιαγραφές. -Προϋπολογισµός. -Έντυπο προσφοράς."

Transcript

1 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 02/2015. ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,73 ευρώ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,61 ευρώ. ΦΠΑ 23%: ,12 ευρώ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: ,73 ευρώ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή. -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. -Τεχνικές Προδιαγραφές. -Προϋπολογισµός. -Έντυπο προσφοράς. ΘΕΡΜΗ ΜΑΙΟΣ 2015

2 - 2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 02/2015. ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,73 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών για την επισκευή και συντήρηση του συνόλου των οχηµάτων του ήµου Θέρµης (επιβατικών, φορτηγών, µηχανηµάτων έργου, αγροτικών µηχανηµάτων κ.α.) τα οποία θα χρησιµοποιηθούν σε εργασίες επισκευής και συντήρησης αυτών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των ,73 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%. Η ανάθεση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους µε πιθανή ηµεροµηνία έναρξης την 10/05/2016,ηµεροµηνία λήξης των υφιστάµενων συµβάσεων, σε ότι αφορά το σύνολο των οµάδων εκτός των ελαστικών των οποίων η πιθανή ηµεροµηνία έναρξης της σύµβασης άρχεται την 01/01/2016 και µε πιθανή διάρκεια έως την 09/05/2017. Σε περίπτωση που οι υφιστάµενες συµβάσεις εξαντληθούν πριν την 10/05/2016 τότε οι νέες συµβάσεις θα ξεκινούν πριν την πιθανή ηµεροµηνία (10/05/2016) χωρίς να αυξάνεται η διάρκεια ισχύος της σύµβασης. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό των ετών 2016 και 2017 και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους. Η σύµβαση ή συµβάσεις δύναται να παραταθούν για έως και τρεις (3) µήνες µετά από απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Θέρµη, 0 5/0 5/ Θέ ρµ η, 0 5/ 05 / Ο Σ υν τάξας. Ο Αν. Πρ οϊ σ τάµ ενος. Ι. ΛΑ ΜΠΟ ΥΡ ΑΣ Χ. ΠΟΛ ΥΖ ΟΣ Μ Η ΧΑ ΝΙΚ ΟΣ ΟΧ ΗΜ ΑΤΩΝ Τ.Ε ΜΗ ΧΑ ΝΟΛΟ ΓΟΣ Μ ΗΧ ΑΝΙΚΟ Σ Π.Ε. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Θέρµη, 05/05/2015 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΕΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ

3 - 3 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 02/2015. ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,73 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ήµος έχει στην κατοχή του ογδόντα έξι (86 86) συνολικά αυτοκίνητα, µηχανήµατα έργου και αγροτικά µηχανήµατα, διαφόρων εργοστασίων κατασκευής και για την τακτική και έκτακτη συντήρηση και επισκευή τους απαιτείται πλήθος ανταλλακτικών και ελαστικών που θα χρησιµοποιηθούν για την επισκευή ή συντήρηση αυτών. Αναλυτικός κατάλογος των οχηµάτων, των µηχανηµάτων έργου και των αγροτικών µηχανηµάτων του ήµου επισυνάπτεται στη συνέχεια. ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Α) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Α/Α ΟΧΗΜΑ ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1 KHH 3500 SKODA FABIA TMBJC25J1B ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 KHH 3501 SKODA FABIA TMBJC25JXB ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3 KHH 3502 SKODA FABIA TMBJC25J1B ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4 KHH 3503 SKODA FABIA TMBJC25J5B ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 5 KHH 3504 SKODA FABIA TMBJC25J2B ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 6 ΚΗΗ 2106 CITROEN C3 VF7FCHFXC ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7 ΚΗΗ 3514 VOLKSWAGEN GOLF WVWZZZ1JZ1W ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 ΚΗΙ 4683 MITSUBISHI CARISMA XMCSNDA6A3F ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 ΚΗΙ 4685 MITSUBISHI CARISMA XMCSNDA6A3F ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 KHH 2101 KIA SORENTO KNEJC ΤΖΙΠ 11 ΚΗΙ 4742 MITSUBISHI PAJERO JMPONH77WIX ΤΖΙΠ 12 ΚΗΗ 3541 CITROEN C3 VF7SC8HR4CA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 13 KHH 3471 VAN HOOL YBGMD162987F20769 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 14 ΚΗΙ 4718 MERCEDES WDB ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 15 ΚΗΟ 8719 FORD TRAN,130,177 WFOEXXGBVEX ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 16 KHH 3497 MAN ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ WMAA51ZZZ3S ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 17 KHI 7156 MAN ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ WMA G ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Α/Α ΟΧΗΜΑ ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

4 ΚΗΗ 2110 RENAULT MIDLUM220,16/C855 VF644ACA ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 19 ΚΗΗ 2148 IVECO A1LM01 ZCFA1LG ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 20 ΚΗΗ 3479 DAIMLER 957,66 WDB Z ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 21 ΚΗΗ 3491 MAN WMAF070796M ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 22 ΚΗΗ 3515 MERCEDES 1831 LS WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 23 ΚΗΙ 3809 MERCEDES WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 24 ΚΗΙ 7209 RENAULT PRΕΜΙUM VF622AVA ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 25 ΚΗΟ 7863 MERCEDES 1922K38 LWDB621107,15, ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 26 ΚΗΟ 7864 STAYER K38147 H991065,10,25,14 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 27 ΚΗΟ 7895 MERCEDES 1922K/38 WDB ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 28 ΚΗΟ 8546 MERCEDES 2024 WDB656109YK ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 29 ΚΗΟ 8634 MERCEDES 1523 WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 30 ΚΗΟ 8656 MERCEDES 1523 WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 31 ΚΗΟ 8749 MAN WHAF033235M ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 32 ΚΗΟ 8909 MERCEDES WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 33 ΚΗΙ 4744 MITSUBISHI L MMBONC6403D ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 34 ΚΗΟ 8655 MAZDA B 2600 JMZUF8UE ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 35 ΚΗΟ 8715 VOLKSWAGEN CADDY WY1ZZZ9UZYT ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 36 ΚΗΟ 8486 STAYER VAN1626YY61YY2098 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 37 ΚΗΗ 3532 MERCEDES ACTROSS 3336 ΚΗΗ 3533 MERCEDES ACTROSS 2632 WDB L ΡΥΜΟΥΛΚΟ 26ΤΝ (ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ) ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝOIXTO ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ 26ΤΝ 38 WDB L ΚΗΗ 3525 MERCEDES 1522 WDB L ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 40 ΚΗΗ 3531 MERCEDES WDB V ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 41 ΚΗΗ 1988 IVECO T82DEDDS WJMS3TS ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ+ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 42 ΚΗΗ 5817 RENAULT KANGOO VF1FCOBAF ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 43 ΚΗΗ 5821 OPEL COMBO W0L0XCF ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 44 ΚΗΗ 5822 OPEL COMBO W0L0XCF ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 45 ΚΗΟ 8792 RENAULT KERAX VF633KVC ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 46 ΚΗΗ 5827 IVECO 160E ZCFA61MJ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ Β) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 47 ΜΕ DAIMLER 975,26 [1318] WDB L ΣΑΡΩΘΡΟ 48 ΜΕ IVECO 1,30E+20 ZCFAIG000B ΣΑΡΩΘΡΟ 49 ΜΕ SCHMIDT S5W1P ZA9S4W1PZZ1E89283 ΣΑΡΩΘΡΟ 50 ΜΕ RCM S.P.A SUPER BOXER D ΣΚΟΥΠΑΚΙ 51 ΜΕ RCM S.P.A SUPER BOXER D ΣΚΟΥΠΑΚΙ 52 ΜΕ RCM S.P.A SUPER BOXER D ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

5 - 5 - Α/Α ΟΧΗΜΑ ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 53 ΚΗΗ 2103 FORD 2ΑW WF0LMB107W ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 54 ΚΗΗ 2105 FORD 2AW WF0LMBE107W ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 55 ΚΗΗ 3462 FORD 2 AW WFOLMBE108W ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 56 ΚΗΙ 4453 OPEL WOL000071T ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 57 ΚΗΙ 6834 MITSUBISHI L MMB0NK6404D ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 58 ΚΗΙ 7783 FORD AG0703 WF0LMBD205W ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 59 ΚΗΟ 8716 VOLK/GEN WV1ZZZ9UZXT ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 60 ΚΗΟ 8934 NISSAN JN1AFUD21U ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 61 ΚΗΗ 3516 MAN WMAT373520W ΦΟΡΤΗΓΟ 62 ΚΗΙ 6840 MMC SITTIPOL MMBJNK34JSG ΦΟΡΤΗΓΟ 63 ΚΗΙ 6842 MAN WMAL71ZZZYY ΦΟΡΤΗΓΟ 64 ΚΗΙ 7769 MERCEDES CH ΦΟΡΤΗΓΟ 65 ΚΗΟ 8548 STAYER ΦΟΡΤΗΓΟ 66 ΚΗΟ 7865 MITSUBISHI L 300 JMBGZPO2VLA ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΟΥΒΑΚΙ Β) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 67 ΜΕ MERCEDES UNIMOG WDB424126W ΑΛΑΤΙΕΡΑ 68 ΜΕ JCB SLP3CXTS4E SLP3CXTS4E ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 69 ΜΕ JCB JCXSM4T JCB3CX4TP ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 70 ΜΕ ΚΟΜΑΤSU WB 93 R-2 FKI93F21275 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 71 ΜΕ SANY PQ 190 III A 07PY ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ 72 ΜΕ VOLVO 5D70D VCE00S70V0H Ο ΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 73 ΜΕ FIAT SL 40 B ΦΟΡΤΩΤΗΣ 74 ΜΕ UNIMOG U 300 WDB V ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 75 ΜΕ VENIERI VF ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ 76 ΜΕ 3547 KOMATSU D53-A ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Α/Α ΟΧΗΜΑ ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 77 KHH 3461 FORD 2 AW WFOLMBE10W ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 78 ΚΗΙ 3802 MERCEDES WDB ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 79 ΚΗΙ 4745 MITSUBISHI L MMB0NK6403D ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 80 ΚΗΙ 6835 MITSUBISHI L MMB0NK6404D ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 81 ΚΗΙ 7784 FORD AG0703 MF0LMBD205W ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ Β) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 82 ΑΜ ANT.CARRARO TTR 4400HST 7347 ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΚΟ 83 ΑΜ A.CARRARO CARR SRX ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΚΟ 84 ΑΜ HOLDER A-TRAC 8.72C ΤΡΑΚΤΕΡ

6 85 ΑΜ JOHN DEERE JD ΤΡΑΚΤΕΡ 86 ΜΕ VOLKSWAGEN WV2ZZZZIZPH ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ εδοµένου ότι στην Ελληνική αγορά προµήθειας ανταλλακτικών αυτοκινήτων δεν υπάρχουν εταιρίες οι οποίες να προµηθεύουν µε κάθε είδους ανταλλακτικό που θα χρειαστεί οποιοδήποτε αυτοκίνητο ή µηχάνηµα έργου ή αγροτικό µηχάνηµα του ήµου, η παρούσα µελέτη για την προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών για τη συντήρηση των αυτοκινήτων βασίζεται στην οµαδοποίηση των αυτοκινήτων, π.χ. φορτηγά ή επιβατικά, και στις ανάγκες σε ανταλλακτικά που µπορεί να απαιτηθούν για τα αυτοκίνητα της κάθε οµάδας Η εν λόγω οµαδοποίηση των οχηµάτων κάθε µορφής,των ανταλλακτικών και των ελαστικών που απαιτούνται για την επισκευή, για την παρούσα µελέτη είναι η εξής: Οµάδα 1: Ανταλλακτικά κάθε είδους επί της Υπερκατασκευής των Φορτηγών,πυροσβεστικού οχήµατος και των Απορριµµατοφόρων οχηµάτων του ήµου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑ ΑΣ 1 Α/Α ΟΧΗΜΑ ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1 ΚΗΗ 2110 RENAULT MIDLUM220,16/C855 VF644ACA ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 2 ΚΗΗ 2144 ISUZU NPR75 JAANPR75H ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 3 ΚΗΗ 2148 IVECO A1LM01 ZCFA1LG ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 4 ΚΗΗ 3479 DAIMLER 957,66 WDB Z ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 5 ΚΗΗ 3491 MAN WMAF070796M ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 6 ΚΗΗ 3515 MERCEDES 1831 LS WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 7 ΚΗΙ 3809 MERCEDES WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 8 ΚΗΙ 7209 RENAULT PRΕΜΙUM VF622AVA ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 9 ΚΗΟ 7863 MERCEDES 1922K38 LWDB621107,15, ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 ΚΗΟ 7864 STAYER K38147 H991065,10,25,14 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 11 ΚΗΟ 7895 MERCEDES 1922K/38 WDB ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 12 ΚΗΟ 8546 MERCEDES 2024 WDB656109YK ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 13 ΚΗΟ 8634 MERCEDES 1523 WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 14 ΚΗΟ 8656 MERCEDES 1523 WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 15 ΚΗΟ 8749 MAN WHAF033235M ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 16 ΚΗΟ 8909 MERCEDES WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 17 ΚΗΗ 3525 MERCEDES 1522 WDB L ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 18 ΚΗΗ 3531 MERCEDES WDB V ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 19 ΚΗΗ 1988 IVECO T82DEDDS WJMS3TS ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ+ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 20 ΚΗΟ 8792 RENAULT KERAX VF633KVC ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 21 ΜΕ MERCEDES UNIMOG WDB424126W ΑΛΑΤΙΕΡΑ 22 ΜΕ DAIMLER 975,26 [1318] WDB L ΣΑΡΩΘΡΟ 23 ΜΕ IVECO 1,30E+20 ZCFAIG000B ΣΑΡΩΘΡΟ 24 ΜΕ SCHMIDT S5W1P ZA9S4W1PZZ1E89283 ΣΑΡΩΘΡΟ 25 ΜΕ VOLKSWAGEN WV2ZZZZIZPH ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 26 ΚΗΗ 5827 IVECO 160E ZCFA61MJ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 27 ΚΗΟ 8486 STAYER VAN1626YY61YY2098 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

7 - 7 - Οµάδα 2: Ανταλλακτικά κάθε είδους επί των Φορτηγών, Απορριµµατοφόρων, Λεωφορείων, Πυροσβεστικού οχήµατος, επιβατικών και ηµιφορτηγών του ήµου. Ανταλλακτικά κάθε είδους για την επισκευή συσκευών ταχογράφων και περιοριστών ταχύτητας για τα φορτηγά, απορριµµατοφόρα, πυροσβεστικό όχηµα, µηχανήµατα έργου και λεωφορεία του ήµου που φέρουν τον ως άνω εξοπλισµό, λαµπτήρες οχηµάτων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑ ΑΣ 2 Α/Α ΟΧΗΜΑ ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1 KHH 3500 SKODA FABIA TMBJC25J1B ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 KHH 3501 SKODA FABIA TMBJC25JXB ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3 KHH 3502 SKODA FABIA TMBJC25J1B ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4 KHH 3503 SKODA FABIA TMBJC25J5B ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 5 KHH 3504 SKODA FABIA TMBJC25J2B ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 6 ΚΗΗ 2106 CITROEN C3 VF7FCHFXC ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7 ΚΗΗ 3514 VOLKSWAGEN GOLF WVWZZZ1JZ1W ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 ΚΗΙ 4683 MITSUBISHI CARISMA XMCSNDA6A3F ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 ΚΗΙ 4685 MITSUBISHI CARISMA XMCSNDA6A3F ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 KHH 2101 KIA SORENTO KNEJC ΤΖΙΠ 11 ΚΗΙ 4742 MITSUBISHI PAJERO JMPONH77WIX ΤΖΙΠ 12 ΚΗΗ 3541 CITROEN C3 VF7SC8HR4CA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 13 KHH 3471 VAN HOOL YBGMD162987F20769 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 14 ΚΗΙ 4718 MERCEDES WDB ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 15 ΚΗΟ 8719 FORD TRAN,130,177 WFOEXXGBVEX ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 16 KHH 3497 MAN ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ WMAA51ZZZ3S ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 17 KHI 7156 MAN ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ WMA G ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 18 ΚΗΗ 2110 RENAULT MIDLUM220,16/C855 VF644ACA ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 19 ΚΗΗ 2144 ISUZU NPR75 JAANPR75H ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 20 ΚΗΗ 2148 IVECO A1LM01 ZCFA1LG ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 21 ΚΗΗ 3479 DAIMLER 957,66 WDB Z ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 22 ΚΗΗ 3491 MAN WMAF070796M ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 23 ΚΗΗ 3515 MERCEDES 1831 LS WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 24 ΚΗΙ 3809 MERCEDES WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 25 ΚΗΙ 7209 RENAULT PRΕΜΙUM VF622AVA ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 26 ΚΗΟ 7863 MERCEDES 1922K38 LWDB621107,15, ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 27 ΚΗΟ 7864 STAYER K38147 H991065,10,25,14 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 28 ΚΗΟ 7895 MERCEDES 1922K/38 WDB ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 29 ΚΗΟ 8546 MERCEDES 2024 WDB656109YK ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 30 ΚΗΟ 8634 MERCEDES 1523 WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 31 ΚΗΟ 8656 MERCEDES 1523 WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 32 ΚΗΟ 8749 MAN WHAF033235M ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 33 ΚΗΟ 8909 MERCEDES WDB K ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 34 ΚΗΙ 4744 MITSUBISHI L MMBONC6403D ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 35 ΚΗΟ 8655 MAZDA B 2600 JMZUF8UE ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

8 36 ΚΗΟ 8715 VOLKSWAGEN CADDY WY1ZZZ9UZYT ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 37 ΚΗΟ 8486 STAYER VAN1626YY61YY2098 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΗΗ 3532 MERCEDES ACTROSS 3336 WDB L ΡΥΜΟΥΛΚΟ 26ΤΝ (ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ) 39 ΚΗΗ 3533 MERCEDES ACTROSS 2632 WDB L ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝOIXTO ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ 26ΤΝ 40 ΚΗΗ 3525 MERCEDES 1522 WDB L ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 41 ΚΗΗ 3531 MERCEDES WDB V ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 42 ΚΗΗ 1988 IVECO T82DEDDS WJMS3TS ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ+ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 43 ΚΗΗ 5817 RENAULT KANGOO VF1FCOBAF ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 44 ΚΗΗ 5821 OPEL COMBO W0L0XCF ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 45 ΚΗΗ 5822 OPEL COMBO W0L0XCF ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 46 ΚΗΟ 8792 RENAULT KERAX VF633KVC ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 47 ΚΗΗ 2103 FORD 2ΑW WF0LMB107W ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 48 ΚΗΗ 2105 FORD 2AW WF0LMBE107W ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 49 ΚΗΗ 3462 FORD 2 AW WFOLMBE108W ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 50 ΚΗΙ 4453 OPEL WOL000071T ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 51 ΚΗΙ 6834 MITSUBISHI L MMB0NK6404D ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 52 ΚΗΙ 7783 FORD AG0703 WF0LMBD205W ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 53 ΚΗΟ 8716 VOLK/GEN WV1ZZZ9UZXT ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 54 ΚΗΟ 8934 NISSAN JN1AFUD21U ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 55 ΚΗΗ 3516 MAN WMAT373520W ΦΟΡΤΗΓΟ 56 ΚΗΙ 6840 MMC SITTIPOL MMBJNK34JSG ΦΟΡΤΗΓΟ 57 ΚΗΙ 6842 MAN WMAL71ZZZYY ΦΟΡΤΗΓΟ 58 ΚΗΙ 7769 MERCEDES CH ΦΟΡΤΗΓΟ 59 ΚΗΟ 8548 STAYER ΦΟΡΤΗΓΟ 60 ΚΗΟ 7865 MITSUBISHI L 300 JMBGZPO2VLA ΦΟΡΤΗΓΟ 61 KHH 3461 FORD 2 AW WFOLMBE10W ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 62 ΚΗΙ 3802 MERCEDES WDB ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 63 ΚΗΙ 4745 MITSUBISHI L MMB0NK6403D ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 64 ΚΗΙ 6835 MITSUBISHI L MMB0NK6404D ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 65 ΚΗΙ 7784 FORD AG0703 MF0LMBD205W ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 66 ΚΗΗ 5827 IVECO 160E ZCFA61MJ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ Οµάδα 3:Ανταλλακτικά 3 κάθε είδους επί των Μηχανηµάτων Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανηµάτων του ήµου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑ ΑΣ 3 Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1 ΜΕ DAIMLER 975,26 [1318] WDB L ΣΑΡΩΘΡΟ 2 ΜΕ IVECO 1,30E+20 ZCFAIG000B ΣΑΡΩΘΡΟ 3 ΜΕ SCHMIDT S5W1P ZA9S4W1PZZ1E89283 ΣΑΡΩΘΡΟ 4 ΜΕ RCM S.P.A SUPER BOXER D ΣΚΟΥΠΑΚΙ 5 ΜΕ RCM S.P.A SUPER BOXER D ΣΚΟΥΠΑΚΙ

9 - 9-6 ΜΕ RCM S.P.A SUPER BOXER D ΣΚΟΥΠΑΚΙ 7 ΜΕ MERCEDES UNIMOG WDB424126W ΑΛΑΤΙΕΡΑ 8 ΜΕ JCB SLP3CXTS4E SLP3CXTS4E ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 9 ΜΕ JCB JCXSM4T JCB3CX4TP ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 10 ΜΕ ΚΟΜΑΤSU WB 93 R-2 FKI93F21275 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 11 ΜΕ SANY PQ 190 III A 07PY ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ 12 ΜΕ VOLVO 5D70D VCE00S70V0H Ο ΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 13 ΜΕ FIAT SL 40 B ΦΟΡΤΩΤΗΣ 14 ΜΕ UNIMOG U 300 WDB V ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 15 ΜΕ VENIERI VF ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ 16 ΑΜ ANT.CARRARO TTR 4400HST 7347 ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΚΟ 17 ΑΜ A.CARRARO CARR SRX ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΚΟ 18 ΑΜ HOLDER A-TRAC 8.72C ΤΡΑΚΤΕΡ 19 ΑΜ JOHN DEERE JD ΤΡΑΚΤΕΡ 20 ΜΕ VOLKSWAGEN WV2ZZZZIZPH ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 21 ΜΕ 3547 KOMATSU D53-A ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ Οµάδα 4: 4 Ελαστικά για τα οχήµατα του ήµου. (Φορτηγών, Απορριµµατοφόρων, Λεωφορείων, Πυροσβεστικού οχήµατος, επιβατικών, ηµιφορτηγών, Μηχανηµάτων Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανηµάτων του ήµου). ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑ ΑΣ 4 ΑΡ.ΟΧΗM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R 1 ΚΗΗ 3500 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R ΚΗΗ 3501 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R ΚΗΗ 3502 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R ΚΗΗ 3503 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R KHH 3504 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R ΚΗΗ 2106 ΣΙΤΡΟΕΝ 175/65R ΚΗΗ 3514 ΓΚΟΛΦ 205/55R ΚΗΙ 4683 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 195/60R ΚΗΙ 4685 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 195/60R ΚΗΗ 2101 ΚIA 245/70R ΚΗΙ 4742 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 215/65R KHH 3541 CITROEN 185/65R Α/Α ΑΡ.ΟΧΗM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R 1 ΚΗΗ 3471 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 295/80R22,5 295/80R22,5 6-2 ΚΗΙ 4718 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 295/80R22,5 295/80R22,5 6-3 ΚΗΟ 8719 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 225/70R15 225/70R ΚΗΗ 3497 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 295/80R22,5 295/80R22,5 6-5 ΚΗΙ 7156 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 265/70R /70R Α/Α ΑΡ.ΟΧΗM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R 1 ΚΗΗ 2110 ΑΠΟΡ/ΡΟ 285/70R19,5 285/70R19, ΚΗΗ 2148 ΑΠΟΡ/ΡΟ 285/70R19,5 285/70R19, ΚΗΗ 3479 ΦΟΡΤΗΓΟ 315/80R22,5 315/80R22, ΚΗΗ 3491 ΑΠΟΡ/ΡΟ 12R22,5 12R22, ΚΗΗ 3515 ΑΠΟΡ/ΡΟ 315/80R22,5 315/80R22, ΚΗΙ 3809 ΑΠΟΡ/ΡΟ 295/80R22,5 295/80R22,5 2 4

10 ΚΗΙ 7209 ΑΠΟΡ/ΡΟ 315/70R22,5 315/70R22, ΚΗΟ 7863 ΑΠΟΡ/ΡΟ 13R22,5 13R22, ΚΗΟ 7864 ΑΠΟΡ/ΡΟ 13R22,5 13R22, ΚΗΟ 7895 ΑΠΟΡ/ΡΟ 13R22,5 13R22, ΚΗΟ 8546 ΑΠΟΡ/ΡΟ 315/80R22,5 315/80R22, ΚΗΟ 8634 ΑΠΟΡ/ΡΟ 11R22,5 11R22, ΚΗΟ 8656 ΑΠΟΡ/ΡΟ 11R22,5 11R22, ΚΗΟ 8749 ΑΠΟΡ/ΡΟ 11R22,5 11R22, ΚΗΟ 8909 ΑΠΟΡ/ΡΟ 12R22,5 12R22, ΚΗΙ 4744 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 185R14 185R ΚΗΟ 8655 ΜΑΖDΑ 205R ΚΗΟ 8715 ΚΑΝΤΥ 165/80R ΚΗΟ 8486 ΠΥΡ/ΚΟ 11R22,5 11R22, ΚΗΗ 3532 MERCEDES- ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 315/80R22,5 315/80R22,5 2 8 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 385/65R22, ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ 10R22,5 10R22, ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ 10R22,5 10R22, ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ 7.00R ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ KHH 1988 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 13R R ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 385/65R 22, KHH 3525 AΠOΡ/ΡΟ 285/70R19,5 285/70R19, ΚΗΗ 3531 ΑΠΟΡ/ΡΟ 315/70R22,5 315/70R22, ΚΗΗ 5821 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 185/60 R ΚΗΗ 5822 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 185/60 R ΚΗΗ 5827 ΑΠΟΡ/ΡΟ 285/70/R19,5 285/70/R19, ΚΗΟ 8792 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 2 8 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 385/65R 22, Α/Α ΑΡ.ΟΧΗM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R 1 ΒΑΕ 6819 ΝΤΑΥΤΟΝΑ ΚΗΗ 2103 ΦΟΡΝΤ 215/70R15 215/70R ΚΗΗ 2105 ΦΟΡΝΤ 215/70R15 215/70R ΚΗΗ 3462 ΦΟΡΝΤ 215/70R15 215/70R ΚΗΙ 4453 ΟΠΕΛ 175/70R ΚΗΙ 6834 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 185R14 185R ΚΗΙ 7783 ΦΟΡΝΤ 205/75R14 205/75R ΚΗΟ 8716 ΚΑΝΤΥ 165/80R ΚΗΟ 8934 ΝΙΣΣΑΝ 205R ΚΗΗ 3516 ΦΟΡΤΗΓΟ 13R R ΚΗΙ 6840 ΜΜC ΦΟΡΤΗ 205/80R ΚΗΙ 6842 ΦΟΡΤΗΓΟ 10R17,5 10R17, ΚΗΙ 7769 ΦΟΡΤΗΓΟ 12R22,5 12R22, ΚΗΟ 8548 ΦΟΡΤΗΓΟ 13R22,5 13R22, ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 12.0/ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 12.5/ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 12.5/ ΜΕ ΙΣΩΠΕ ΟΤΗΣ 17,5-25 L ΜΕ Ο ΟΣΤ/ΡΑΣ 14, ΜΕ ΙΑΒΟΛΑΚΙ 10-16, ΚΗΗ 3533 MERCEDES- ANATR/NO 315/80R22,5 315/70R22, ΚΗΟ 7865 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 185R14 185R ΜΕ ΑΛΑΤ/ΜΕΑΣ 365/80R ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 17,5L /80R ΑΜ ΤΡΑΚΤΕΡ 380/70R24 6,50R16 2 2

11 ΑΜ ΤΡΑΚΤΕΡ 4Χ4 405/70R20 16,9R ΚΗΗ 5817 ΡΕΝΟ 165/70R Α/Α ΑΡ.ΟΧΗM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R 1 ΚΗΗ 3461 ΦΟΡΝΤ 215/70R15 215/70R ΚΗΙ 3802 ΠΡΑΣΙΝΟ 185/75R14 185/75R ΚΗΙ 4745 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 185R14 185R ΚΗΙ 6835 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 185R14 185R ΚΗΙ 7784 ΦΟΡΝΤ 205/75R14 205/75R ΚΗΟ 8364 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 4-7 ΑΜ ΚΑΡΑΡΟ 29x ) 4-8 ΑΜ ΚΑΡΑΡΟ 31x15.5R ΜΕ ΚΑΛΑΘ/ΡΟ 195R14 195R Με την ανωτέρω οµαδοποίηση των αυτοκινήτων των ανταλλακτικών και των ελαστικών, ο ήµος θα µπορέσει να καλύψει τις ανάγκες συντήρησης των αυτοκινήτων του µετά την ολοκλήρωση των συµβάσεων που είναι σήµερα σε ισχύ µε αναδόχους σχετικών υπηρεσιών, π.χ. υπερκατασκευές κλπ. Η προσφορά των συµµετεχόντων θα πρέπει να καλύπτει όλα τα ανταλλακτικά που περιλαµβάνει κάθε ανωτέρω Οµάδα Οχηµάτων και ενδεικτικά περιγράφονται στη συνέχεια. Η προσφορά των συµµετεχόντων θα πρέπει να καλύπτει όλα τα ελαστικά που περιλαµβάνονται στην οµάδα 4. Οµάδα 1: 1 Ανταλλακτικά κάθε είδους για την υπερκατασκευή των Φορτηγών και των Απορριµµατοφόρων οχηµάτων του ήµου για την συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευής οχήµατος καθώς και των συστηµάτων και υποσυστηµάτων αυτής, α/α Περιγραφή είδους Ποσότητα (ΤΕΜ) 1. Φανάρια πίσω 8 2. Δοχείο διαστολής 2 3. Ρουλεμάν Φυσούνες 4 5. Βαλβίδες 4 6. Χειριστήρια 2 7. Τσιμούχες Άξονας ανυψωτικού 4 9. Γλισιέρες Αντλίες υπερκατασκευών Κατανεμητής πιέσεως Βοηθητική αντλία πετρελαίου Κόμπλερ Αντλία λαδιού Κορώνα Ρελέ υπερκατασκευής Σασμανάκι PTO Κυλινδράκια Αντλία νερού Αισθητήρες Μαρκούτσια Φάροι 20 Τιμή μονάδος Σύνολο

12 23. Λάστιχα Υπερκατασκευής πίσω πόρτας απορριμματοφόρου Οµάδα 2: 2 Ανταλλακτικά κάθε είδους επί των Φορτηγών, Απορριµµατοφόρων, Λεωφορείων, Πυροσβεστικού οχήµατος, επιβατικών και ηµιφορτηγών του ήµου. Ανταλλακτικά κάθε είδους για την επισκευή συσκευών ταχογράφων και περιοριστών ταχύτητας για τα φορτηγά, απορριµµατοφόρα, πυροσβεστικό όχηµα, µηχανήµατα έργου και λεωφορεία του ήµου που φέρουν τον ως άνω εξοπλισµό, λαµπτήρες οχηµάτων. α/α Περιγραφή είδους Ποσότητα (ΤΕΜ) 1. Σετ συμπλέκτη (Δίσκος-Πλατώ- 6 Ρουλεμάν). 2. Μίζα 2 3. Τακάκια Κολάρα ψυγείου επάνω 6 5. Κολάρα ψυγείου κάτω 6 6. Κολάρα δοχείου διαστολής 4 7. Κολάρα νερού καλοριφέρ (σετ 2 4 τεμάχια, πάνω κάτω). 8. Δυναμό 2 9. Φερμουίτ Φανάρια μπροστινά Φανάρια πίσω Φλας Δοχείο διαστολής Φίλτρο Αέρος Φίλτρο Λαδιού Φίλτρο Πετρελαίου Φίλτρο Ξηραντήρα Δισκόπλακες πίσω Δισκόπλακες εμπρός Ταμπούρα εμπρός άξονα Ταμπούρα πίσω άξονα Πόμπα φρένου Ρεγουλατόρος φρένων πίσω (αριστερά-δεξιά) Ρουλεμάν Βολάν Αντλία συμπλέκτη άνω Αντλία συμπλέκτη κάτω Ψυγείο νερού Ιμάντες Ιμάντες βεντιλατέρ Τεντωτήρας ιμάντα Πτερωτή υδραργύρου Θερμοστάτες Αντλία ταχυτήτων Φυσούνες φρένων εμπρός Φυσούνες φρένων πίσω Ατέρμονας Τιμονιού Βαλβίδα αέρος τετραπλή 4 Τιμή μονάδος Σύνολο

13 Σιαγόνες φρένων Σινεμπλόκ ζυγαριάς εμπρός Σινεμπλόκ ζυγαριάς πίσω Αντλία φρένων Μηχανισμός παραθύρου Τσιμούχες Τσιμούχες πίσω τροχών Τσιμούχες βολάν Κατανεμητής Διακόπτης κομπλαρίσματος PTO Βοηθητική αντλία πετρελαίου Αντλία πετρελαίου Εξάτμιση (Τελικό καζανάκι) Σταυρός κεντρικού Αντλία λαδιού Αντλία λεβιέ Υπερσυμπιεστής Σκάστρα Μπάρα τιμονιού (μεγάλη) Μπάρα τιμονιού (μικρή) Ξηραντήρας κυκλώματος (πλήρης) Παντόφλα φρένων Λεβιές χειροφρένου Ψαλίδια-μπαλάκια Ντίζες ταχυτήτων Κυλινδράκια Αντλία νερού Παγούρι νερού Καλώδια φρένων Κλειδαριές Υαλοκαθαριστήρες Μπουζί Φανάρια εμπρός Φανάρια πίσω Τακάκια Ιμάντες Μηχανισμός παραθύρου Καθρέπτης (αριστερός ή δεξιός) Φίλτρο λαδιού Φίλτρο αέρος Αμορτισέρ Ανταλλακτικά μίζας Αντλία βενζίνης Σετ συμπλέκτη (Δίσκος-Πλατώ- 6 Ρουλεμάν). 82. Διακόπτης μίζας Αναλώσιμα διάφορα Σένσορας Ψηφιακού Ταχογράφου Ντουί Δότη-Φύσες Καλωδίωση Σφραγίδες (Σασμάν-Ταχογράφου) Μπαταρίες Σένσορας Αναλογικού 1

14 Ταχογράφου 90. Ρολόι Ταχογράφου Μηχανισμός Ταχογράφου Ποτενσιόμετρο Καπάκια Νούμερα Χιλιομέτρων Μηχανισμός Χιλιομέτρων Λάμπες Η Λάμπες Η Λάμπες Η Λάμπες 12V/21V / 5W Λάμπες 24V/21W (Καρυδάκι) Λάμπες 12V/21W (Καρυδάκι) Λάμπες Η3 24V Λάμπες Η3 12V Λάμπες 24V/5W (Φουντούκι) Λάμπες 12V/5W (Φουντούκι). 100 Οµάδα 3: 3 Ανταλλακτικά κάθε είδους επί των Μηχανηµάτων Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανηµάτων του ήµου. α/α Περιγραφή είδους Ποσότητα (ΤΕΜ) 1. Ηλεκτροβαλβίδα 8 2. Μπουκάλα υπέρ 1 3. Καρότσι 1 4. Φούσκα 2 5. Μοτέρ σκούπας 1 6. Δοχείο νερού 1 7. Κορώνα διαφορικού 1 8. Πηνίο διαφορικού (κομπλέ) Δίσκοι φρένων Υδραυλικό φτερωτής Βασιλικός πύρος Αποστάτης Δακτυλίδι Ροδέλα G Στεγανά Σετ συμπλέκτη (Δίσκος-Πλατώ- 6 Ρουλεμάν). 17. Μπεκ Κλαπέ χοάνης Φυσούνα χοάνης Λάστιχα χοάνης Ηλεκτροβαλβίδα νερού Ηλεκτροβαλβίδα αέρα Φίλτρο νερού κάδου Φίλτρο νερού πιστολιού Ροδάκι χοάνης 2 Τιμή μονάδος Σύνολο

15 Σινεμπλόκ ζυγαριάς εμπρός Σινεμπλόκ ζυγαριάς πίσω Φίλτρο αέρος Φίλτρο λαδιού Φίλτρο νερού Φίλτρο πετρελαίου Αντλία φρένων Μίζα Αντλία νερού Δοχείο διαστολής Κόμπλερ Άξονας αντλίας Καζανάκι πλαστικό Γλυσιέρες τηλεσκοπικού Πόμπα φρένου Άξονας σασμάν Γρανάζι σασμάν Συγχρονιζέ Ημιαξόνια Λάμα JCB (εμπρόσθιου κουβά) Βαλβίδα σταθερής πίεσης σασμάν Δόντια κουβά Λάμα Grader Βίδες λάμας Grader (Με παξιμάδι) Ακρολέπιδα μαχαιριού Grader 16 Οµάδα 4: 4 Ελαστικά για τα οχήµατα του ήµου (Φορτηγών, Απορριµµατοφόρων, Λεωφορείων, Πυροσβεστικού οχήµατος, επιβατικών, ηµιφορτηγών, Μηχανηµάτων Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανηµάτων του ήµου). ΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α/Α ΑΡ.ΟΧΗM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F 1 ΚΗΗ 3500 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R ΚΗΗ 3501 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R ΚΗΗ 3502 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R ΚΗΗ 3503 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R KHH 3504 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R ΚΗΗ 2106 ΣΙΤΡΟΕΝ 175/65R ΚΗΗ 3514 ΓΚΟΛΦ 205/55R ΚΗΙ 4683 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 195/60R ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΑΞΙΑ ΣΕ

16 ΚΗΙ 4685 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 195/60R ΚΗΗ 2101 ΚIA 245/70R ΚΗΙ 4742 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 215/65R KHH 3541 CITROEN 185/65R ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α/Α ΑΡ.ΟΧΗM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R 1 ΚΗΗ 3471 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 295/80R22,5 295/80R22, ΚΗΙ 4718 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 295/80R22,5 295/80R22, ΚΗΟ 8719 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 225/70R15 225/70R ΚΗΗ 3497 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 295/80R22,5 295/80R22, ΚΗΙ 7156 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 265/70R /70R ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α/Α ΑΡ.ΟΧΗM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R 1 ΚΗΗ 2110 ΑΠΟΡ/ΡΟ 285/70R19,5 285/70R19, ΚΗΗ 2148 ΑΠΟΡ/ΡΟ 285/70R19,5 285/70R19, ΚΗΗ 3479 ΦΟΡΤΗΓΟ 315/80R22,5 315/80R22, ΚΗΗ 3491 ΑΠΟΡ/ΡΟ 12R22,5 12R22, ΚΗΗ 3515 ΑΠΟΡ/ΡΟ 315/80R22,5 315/80R22, ΚΗΙ 3809 ΑΠΟΡ/ΡΟ 295/80R22,5 295/80R22, ΚΗΙ 7209 ΑΠΟΡ/ΡΟ 315/70R22,5 315/70R22, ΚΗΟ 7863 ΑΠΟΡ/ΡΟ 13R22,5 13R22, ΚΗΟ 7864 ΑΠΟΡ/ΡΟ 13R22,5 13R22, ΚΗΟ 7895 ΑΠΟΡ/ΡΟ 13R22,5 13R22, ΚΗΟ 8546 ΑΠΟΡ/ΡΟ 315/80R22,5 315/80R22, ΚΗΟ 8634 ΑΠΟΡ/ΡΟ 11R22,5 11R22, ΚΗΟ 8656 ΑΠΟΡ/ΡΟ 11R22,5 11R22, ΚΗΟ 8749 ΑΠΟΡ/ΡΟ 11R22,5 11R22, ΚΗΟ 8909 ΑΠΟΡ/ΡΟ 12R22,5 12R22, ΚΗΙ 4744 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 185R14 185R ΚΗΟ 8655 ΜΑΖDΑ 205R ΚΗΟ 8715 ΚΑΝΤΥ 165/80R ΚΗΟ 8486 ΠΥΡ/ΚΟ 11R22,5 11R22, ΚΗΗ 3532 MERCEDES- ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 315/80R22,5 315/80R22, ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 385/65R22, ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ 10R22,5 10R22, ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ 10R22,5 10R22, ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ 7.00R ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ KHH 1988 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 13R R ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 385/65R 22, KHH 3525 AΠOΡ/ΡΟ 285/70R19,5 285/70R19, ΚΗΗ 3531 ΑΠΟΡ/ΡΟ 315/70R22,5 315/70R22, ΚΗΗ 5821 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 185/60 R ΚΗΗ 5822 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 185/60 R ΚΗΗ 5827 ΑΠΟΡ/ΡΟ 285/70/R19,5 285/70/R19, KHO 8792 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 13R22,5 13R22, ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 385/65R 22,5 6-6

17 TEXNIKH YΠΗΡΕΣΙΑ Α/Α ΑΡ.ΟΧΗM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R 1 ΒΑΕ 6819 ΝΤΑΥΤΟΝΑ ΚΗΗ 2103 ΦΟΡΝΤ 215/70R15 215/70R ΚΗΗ 2105 ΦΟΡΝΤ 215/70R15 215/70R ΚΗΗ 3462 ΦΟΡΝΤ 215/70R15 215/70R ΚΗΙ 4453 ΟΠΕΛ 175/70R ΚΗΙ 6834 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 185R14 185R ΚΗΙ 7783 ΦΟΡΝΤ 205/75R14 205/75R ΚΗΟ 8716 ΚΑΝΤΥ 165/80R ΚΗΟ 8934 ΝΙΣΣΑΝ 205R ΚΗΗ 3516 ΦΟΡΤΗΓΟ 13R R ΚΗΙ 6840 ΜΜC ΦΟΡΤΗ 205/80R ΚΗΙ 6842 ΦΟΡΤΗΓΟ 10R17,5 10R17, ΚΗΙ 7769 ΦΟΡΤΗΓΟ 12R22,5 12R22, ΚΗΟ 8548 ΦΟΡΤΗΓΟ 13R22,5 13R22, ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 12.0/ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 12.5/ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 12.5/ ΜΕ ΙΣΩΠΕ ΟΤΗΣ 17,5-25 L ΜΕ Ο ΟΣΤ/ΡΑΣ 14, ΜΕ ΙΑΒΟΛΑΚΙ 10-16, ΚΗΗ 3533 MERCEDES- ANATR/NO 315/80R22,5 315/70R22, ΚΗΟ 7865 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 185R14 185R ΜΕ ΑΛΑΤ/ΜΕΑΣ 365/80R ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 17,5L /80R ΑΜ ΤΡΑΚΤΕΡ 380/70R24 6,50R ΑΜ ΤΡΑΚΤΕΡ 4Χ4 405/70R20 16,9R KHH 5817 ΡΕΝΟ 165/70R ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α/Α ΑΡ.ΟΧΗM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R 1 ΚΗΗ 3461 ΦΟΡΝΤ 215/70R15 215/70R ΚΗΙ 3802 ΠΡΑΣΙΝΟ 185/75R14 185/75R ΚΗΙ 4745 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 185R14 185R ΚΗΙ 6835 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 185R14 185R ΚΗΙ 7784 ΦΟΡΝΤ 205/75R14 205/75R ΚΗΟ 8364 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ ΑΜ ΚΑΡΑΡΟ 29x ) ΑΜ ΚΑΡΑΡΟ 31x15.5R ΜΕ ΚΑΛΑΘ/ΡΟ 195R14 195R CPV : ,33, : 2.488,40, : 2.487, : 5.073,18, : 1.815,00, : 350, : 1.926,81, : 828,93, : , : 2.041,25, : 308,94, : 1.308, : 6.273,17, : 650,40, : 4.390, : 8.243,82, : 7.555,54, : 1.105,68

18 : 260,16, : 3.170,70, : 6.601, : 1.047, : 463,41, : 2.211, : 4.081,08, : ,18, : 182,91. Τα παραπάνω Ανταλλακτικά και οι ποσότητες αυτών δεν αποκλείουν σε καµιά περίπτωση τη χρήση κάποιου άλλου ανταλλακτικού που τυχόν θα απαιτούνταν και το οποίο δε δύναται να προβλεφθεί. ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Θέ ρµη, 05/05/2015 Θέρµη, 05/05/2015 Ο Συντάξας. Ο Αν. Προϊστάµενος. Ι. ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ Χ. ΠΟΛΥΖΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Θέρµη, 05/05/2015 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΕΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 02/2015. ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,73 ευρώ. ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Για την «προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση του συνόλου των οχηµάτων του ήµου Θέρµης (επιβατικών,φορτηγών,µηχανηµάτων έργου, αγροτικών µηχανηµάτων κ.α.). Άρθρο 1ο - Αντικείµενο της προµήθειας. Η συγγραφή αυτή αφορά στην προµήθεια τεµαχίων ανταλλακτικών των πάσης φύσης οχηµάτων του ήµου για την επισκευή και συντήρηση αυτών και 356 τεµαχίων ελαστικών των πάσης φύσης οχηµάτων του ήµου για την αντικατάσταση υφιστάµενων ελαστικών. Τα προς προµήθεια είδη αφορούν το σύνολο των ανταλλακτικών και ελαστικών που κατά την διάρκεια της σύµβασης µπορεί να απαιτηθούν προκειµένου να είναι εφικτή η συντήρηση ή η επισκευή των οχηµάτων είτε αυτά περιγράφονται στην παρούσα µελέτη είτε όχι. Το σύνολο των ποσοτήτων καθώς και η αξία της σύµβασης ως προς το µέγιστο όριο τους δεν µπορεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης να ξεπερασθούν. Οι ποσότητες αυτών ανά οµάδα αναφέρονται αναλυτικά στον προϋπολογισµό της µελέτης. Οι ποσότητες των περιγραφόµενων ειδών της µελέτης, κατά την εκτέλεση της προµήθειας µπορεί να µεταβάλλονται ανά οµάδα ή και ανά σύµβαση ακόµη και µε είδη που είναι εκτός περιγραφών του προϋπολογισµού της µελέτης,χωρίς να αυξάνεται το ποσό της αξίας της σύµβασης που θα συναφθεί µε τον ανάδοχο και χωρίς να υπάρχει υπέρβαση του συνόλου των ποσοτήτων της µελέτης. Άρθρο 2ο - ιατάξεις που ισχύουν. Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις: α) Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» β) Της ΥΑ 11389/93 "Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ" (ΕΚΠΟΤΑ) γ) Του N. 3463/ «ηµοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 2037/ ) του ΥΠ.ΕΣ...Α. δ) Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α). ε) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». στ) Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ /28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωµοδότησης του Τµήµατος του Ν.Σ.Κ- απάνες δηµοσιεύσεων διαγωνισµών ηµοσίων Συµβάσεων ΟΤΑ Α βαθµ.». ζ)της ΚΥΑ Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400/ τεύχος Β) µε την οποία ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας,Υποδοµών,Μεταφορών και ικτύων.

20 Θ)Ο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/ )«Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/ ), η)η Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» θ)η µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ)» Άρθρο 3ο - Συµβατικά τεύχη. Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η ιακήρυξη. β) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές. γ) Ο προϋπολογισµός. δ) Η Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων. ε) Το έντυπο προσφοράς. Άρθρο 4ο Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας. Η προµήθεια θα γίνει κατόπιν διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού και ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», και στο Π 60/07. ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Η ιαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. Άρθρο 5 ο ικαιούµενοι συµµετοχής. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί). β) Όλα τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά. γ) Συνεταιρισµοί. δ) Ενώσεις προµηθευτών. υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εµπορικό ή βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. Άρθρο 6 ο Χρόνος και τρόπος παράδοσης των ανταλλακτικών - ιάρκεια σύµβασης ή συµβάσεων(ανταλλακτικών και ελαστικών). Η παράδοση των υλικών θα γίνει τµηµατικά από την υπογραφή της σύµβασης και αναλόγως των αναγκών του ήµου.η µεταφορά των υλικών βαρύνει τον ανάδοχο και τα υλικά θα παραδίδονται στο εργοτάξιο του ήµου Θέρµης αφού προηγουµένως γίνει συνεννόηση µε τον επιβλέποντα που θα ορίσει η αρµόδια για την διαχείριση της προµήθειας Υπηρεσία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αριθ. Μελέτης: /2011 Φορέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 52 /2012 ΕΡΓΟ: Προµήθεια φίλτρων οχηµάτων- µηχ/των έργων ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

150 40 6.000,00 100 40 4.000,00 175 40 7.000,00 50 40 2.000,00 225 40 9.000,00 45 40 1.800,00 125 40 5.000,00

150 40 6.000,00 100 40 4.000,00 175 40 7.000,00 50 40 2.000,00 225 40 9.000,00 45 40 1.800,00 125 40 5.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παροχή Υπηρεσιών: «Συντήρηση και επισκευή των ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ήµου Σερρών» /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Για το έτος 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

- 2 - ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 04/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 8 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 8 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΛΕΤΗΣ 8 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.752,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κωδ. Προϋπ/σµού: 10.6671.0001

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κωδ. Προϋπ/σµού: 10.6671.0001 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Προϋπολογισµός: 39.999,60 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 67/2013 ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 80.000,00 Παπάγου 16/10/2013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Μελέτης: 45/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Μελέτης: 45/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΝΟΥ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ορεστιάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αχαρνές, 27/12 ΣΥΜΒΑΣΗ

Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αχαρνές, 27/12 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χρόνος Προτεραιότητας: «Κοινός» ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αχαρνές, 27/12 12/201 /2012 Αρ. πρωτ.: 111998 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΦΟΡΕΑΣ: αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αναφέρεται στο πλύσιµο και γρασάρισµα των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Μαραθώνος για το έτος 2016. Συγκεκριµένα απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003060679 2015-09-17

15REQ003060679 2015-09-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 10/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΙΝΟΗΣ 6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 68 /2015 Α.Π. 52212 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή - Πίνακας οχηµάτων / µηχανηµάτων / δικύκλων ΟΜΑ Α Α:. Συντηρήσεις Οχηµάτων/µηχανηµάτων/δικύκλων

Τεχνική Περιγραφή - Πίνακας οχηµάτων / µηχανηµάτων / δικύκλων ΟΜΑ Α Α:. Συντηρήσεις Οχηµάτων/µηχανηµάτων/δικύκλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Συντήρηση & επισκευή οχηµάτων/µηχνηµάτων/δικύκλων έτους 2014 Τεχνική Περιγρφή - Πίνκς

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΩΨ8-Τ70. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 13/01/2014 Αρ. πρωτ.: 1947 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΩΨ8-Τ70. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 13/01/2014 Αρ. πρωτ.: 1947 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χρόνος Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 13/01/2014 Αρ. πρωτ.: 1947 Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 969,00. πλέον ΦΠΑ(23%) ήτοι 1191,87. Αρ.πρωτ 74434.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 969,00. πλέον ΦΠΑ(23%) ήτοι 1191,87. Αρ.πρωτ 74434. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.πρωτ 74434. Ηµεροµ 10/06/2015.. Μ Ε Λ Ε Τ Η «Προµήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες των δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : 25.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης:4/2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 204 /2011 ΘΕΜΑ: 17 ο «Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. /νση: Τέρµα Σισµάνογλου, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ανέστης Ελευθέριος Τηλ.: 2531022810 ΜΕΛΕΤΗ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ 34100 Πληροφορίες :κ. Ιωάννης Κοραής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 19/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ -ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:13007 Ταχ. Δ/νση: Κάτω Τιθορέα 350.15 Τηλέφωνο: 22343-50113 FAX : 22343-50114 ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑ: 306671 CPV: 34350000-5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.430,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.018,90

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 4 ΚΗΗ 2044 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 5 ΚΗΗ 2045 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 6 ΚΗΗ 2046 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 7 ΚΗΗ 2047 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 4 ΚΗΗ 2044 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 5 ΚΗΗ 2045 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 6 ΚΗΗ 2046 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 7 ΚΗΗ 2047 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ Ωραιόκαστρο, 28-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια κάδων Ωραιοκάστρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/νση: Λεχόβου 4 Τ.κ.: 56626 Τηλ: 2313313333-6 Fax: 2313313433 E-mail: gep.sykies@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 13Ε /2012 ΣΤΙΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ( ΤΕΤΑΡΤΗ )

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 13Ε /2012 ΣΤΙΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ( ΤΕΤΑΡΤΗ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 16-10-2012 Αριθ. Πρωτ. 11923 3 Ο ΧΙΛ.ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 24/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 Προϋπολογισµού: 50.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Μελέτης: 07/2015 Κ.Α.20.6671 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015

ΜΕΛΕΤΗ. Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015 Νομός Ημαθίας Δήμος Βέροιας Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 133 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ - ΒΡΑΧΟΥ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ - ΒΡΑΧΟΥ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΗΜΟΣ: ΤΙΤΛΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ - ΒΡΑΧΟΥ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2009 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ - ΒΡΑΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΧΑΝΙΩΝ XANIA 06// 204 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π. 8357 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ:ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΦΙΩΤΟ ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ηµοτικός Κήπος, Χανιά Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο ΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Τεχνικές προδιαγραφές, 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΩΝ 2013 K.A.:10.6643.01 20.6643, 20.6641.01,

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΩΝ 2013 K.A.:10.6643.01 20.6643, 20.6641.01, ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την υπ αριθ. 78/2013 µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου Κοµοτηνής για το έτος 2013. Η προµήθεια θα περιλαµβάνει:

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Προµήθεια Εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών. εκτυπώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έργο: Προµήθεια Εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών. εκτυπώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Έργο: υλικών µηχανογράφησης Κωδ.Προϋπ/σµού: ΚΑ 10-6613 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια Εντύπων και υλικών µηχανογράφησης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

385070.14.363551 385070.14.204120 ZCFA1AD0002115452

385070.14.363551 385070.14.204120 ZCFA1AD0002115452 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια: «Ανταλλακτικά ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ µηχανηµάτων και αυτοκινήτων ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ του ήµου Σερρών» για το έτος 2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣ Αριθ. Μελέτης: 21/2013 ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

498.531,50 23% 613.193,75

498.531,50 23% 613.193,75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 104/12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 613.193,75 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ (ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Προµήθεια και τοποθέτηση Συστήµατος Αντιεµπλοκής κατά. την Πέδηση (ABS) σε οχήµατα του ήµου Νεάπολης Συκεών».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Προµήθεια και τοποθέτηση Συστήµατος Αντιεµπλοκής κατά. την Πέδηση (ABS) σε οχήµατα του ήµου Νεάπολης Συκεών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ /ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜ.: Έργων-Μελετών & Σχεδίου Πόλης Ταχ. /νση: Λεχόβου 4 Ταχ. Κώδικας: 566 26 Πληροφορίες: ηµήτρης Αµουτζιάς Τηλέφ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη συντάσσεται για την προµήθεια λογισµικών, η οποία θα καλύψει τις ανάγκες διαφόρων υπηρεσιών του ήµου Χαλανδρίου. Το ύψος της δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής ΗΜΟΣ ΗΜΟΥ Κ.Α. : 1. Κ.Α. 10.6643.02 2. Κ.Α. 20.6641.03 3. Κ.Α. 30.6641.03 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 106.584,00 σε ΕΥΡΩ

Προϋπολογισµού: 106.584,00 σε ΕΥΡΩ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΗΜΟΣ: ΤΙΤΛΟΣ: Συντήρηση µη ασφαλτοστρωµένου οδικού δικτύου του ήµου 2009 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 40/2009 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Συντήρηση µη ασφαλτοστρωµένου οδικού δικτύου του ήµου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ Τ Ε Χ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ετήσιο) A.M. : 125/2015 232.680,00 (με Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ετήσιο) A.M. : 125/2015 232.680,00 (με Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων για τα τροχοφόρα και τα μηχανήματα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων και πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» ΚΑ. ΠΙΣΤΩΣ. : 35.7135.0006 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.968,90 ΕΥΡΩ 2015 1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπαλαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 221.500,00 ( με ΦΠΑ 23%) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 221.500,00 ( με ΦΠΑ 23%) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 231 232 233 234 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ, 000 LT ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ, 000

Διαβάστε περισσότερα

- - - (K.A ) : 2.714, Fax:

- - - (K.A ) : 2.714, Fax: /ΝΣΗ ΤΜ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ασετυλίνης - προπανίου - αργού» ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείµενο Συγγραφής ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην πλήρωση των φιαλών οξυγόνου, ασετυλίνης και

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α. Άμφισσα Τ.Κ.33 100 CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων Άμφισσα Τ.Κ.33 100 Προϋπολογισμός: 46.872,40 Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 3 Σίνδος Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 39/14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (ΣΑΣΜΑΝ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.610,00 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πάροδος 25 ης Μαρτίου Αριθμός: 1 Τ.Κ. : 70400 Μοίρες Πληροφορίες: Πηρουνάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2892340241

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.600,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2016 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 06.05.2016 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 2072 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα Κ.Μ. : Π 35/2013 ΠΡΟΫΠ: 5.830,20 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 6699.0019

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα