ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ"

Transcript

1 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Γ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 4. ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ζ ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΠΑΤΗΡ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ Ἄρθρον περὶ Φιλαρέτου ( ) καὶ Ὁμιλία κατὰ τὴν παρουσίασιν ἐκδοθέντων κειμένων του ( ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης, Ἁγίας Σοφίας 6, Ν. Πεντέλη ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΜΌΝΟΝ ΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΜΌΝΟΝ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΝ ΓΡΑΠΤΗΝ ΑΔΕΙΑΝ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

2 2 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Πρῴην Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ^*^*^ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΠΑΤΗΡ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ^*^*^*^ Ὁ Γεώργιος Νικολάου Φιλάρετος ( ) ὑπῆρξεν ἕνας ἀπὸ τοὺς διαπρεπεστέρους πολιτικοὺς ἄνδρες τῆς ἐποχῆς του. Καταγόμενος ἀπὸ τὸ Προμύριον Πηλίου, ἐσπούδασε τὴν Νομικὴν ἐπιστήμην καὶ διεκρίθη καθ ὅλον του τὸν βίον ὡς δικηγόρος, πολιτικὸς ἀρθρογράφος, ἐκδότης ἐφημερίδων, συγγραφεὺς σωρείας βιβλίων ἱστορικοῦ καὶ πολιτικοῦ περιεχομένου, ἀλλὰ καὶ ἐνεργὸς πολιτικός. Ἔτσι ἐξελέγη κατὰ τὶς πρῶτες ἐκλογὲς μετὰ τὴν προσάρτησι τῆς Θεσσαλίας εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Κράτος τὸ 1881 βουλευτὴς Βόλου Φερῶν Πηλίου, ὅπως καὶ ἐπανειλημμένως ἔκτοτε, καὶ διετέλεσεν Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης καὶ Ἐξωτερικῶν, εἰς τὰ τέλη δὲ τῆς ζωῆς του ἐπελέγη, ὑπὸ τὸ δημοκρατικὸν Σύνταγμα τοῦ 1927, καὶ Γερουσιαστής. Ἠγωνίσθη σθεναρῶς ὑπὲρ τῶν Ἑλληνικῶν Δικαίων, τῆς καθάρσεως τοῦ δημοσίου βίου μὲ τὴν συγκρότησι κομμάτων ἀρχῶν, ὑπὲρ τοῦ γενικοῦ καλοῦ καὶ τῶν καλῶς ἐννοουμένων συμφερόντων τοῦ λαοῦ, ὄχι ἀτομικῶν ἐπιδιώξεων, πρὸ παντὸς δὲ ἐναντίον τῆς ξενοδούλου δυναστείας καὶ ὑπὲρ τῆς ἐγκαθιδρύσεως καὶ εἰς τὴν Πατρίδα μας πολιτεύματος Ἀβασιλεύτου Δημοκρατίας. Μὲ πρωτοβουλίαν τοῦ Α Ἀντιπροέδρου τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, βουλευτοῦ Μαγνησίας (Βόλου) Κυρίου Γεωργίου Σούρλα τὸ ὑπ αὐτοῦ προεδρευόμενον Διεθνὲς Ἰνστιτοῦτον Διαβαλκανικῆς Συνεργασίας «Ρήγας Βελεστινλῆς» προῆλθε προσφάτως, μὲ τὴν οἰκονομικὴν συνδρομὴν τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, εἰς τὴν ἔκδοσιν τριῶν πρώτων τόμων ἐκ τῶν Ἁπάντων τοῦ Γεωργίου Φιλαρέτου. Καὶ μὲ τὴν συνεργασίαν τοῦ Δήμου Σηπιάδος, εἰς τὸν ὁποῖον ὑπάγεται τώρα διοικητικῶς ὁ τόπος καταγωγῆς τοῦ Φιλαρέτου Προμύριον, ὠργανώθη διήμερον ἐκδηλώσεων πρὸς τιμὴν τοῦ ἀλησμονήτου πολιτικοῦ : τὴν 31 ην Μαΐου εἰς τὸν Βόλον, μὲ παρουσίασιν τῶν ἐκδοθέντων τόμων κειμένων του εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Θεσσαλίας καὶ τὴν 1 ην Ἰουνίου 2008 μὲ ἀποκαλυπτήρια προτομῆς του εἰς τὴν πλατεῖαν Δημαρχείου Βόλου καὶ μὲ ἐγκαίνια ἀναπαλαιωθείσης μικρᾶς οἰκίας τοῦ Φιλαρέτου εἰς Προμύριον. Κατὰ παράκλησιν τοῦ Ἀντιπροέδρου Κυρίου Γεωργίου Σούρλα καὶ τοῦ Δημάρχου Σηπιάδος Σταμάτη Βακούλα, καὶ αἱ τρεῖς αὐταὶ ἐκδηλώσεις ἡ παρουσίασις τῶν ἐκδοθέντων κειμένων τοῦ Γεωργίου Φιλαρέτου καὶ τὰ ἀποκαλυπτήρια

3 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 3 τῆς προτομῆς του εἰς Βόλον, καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ ἀναπαλαιωθέντος οἰκίσκου του εἰς Προμύριον, ἔγιναν ἀπὸ τὸν πρῴην Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας Χρῆστον Α. Σαρτζετάκην. Ἐν συνεχείᾳ καταχωρίζονται δύο κείμενα τοῦ Προέδρου Χρήστου Α. Σαρτζετάκη (α) τὸ ἀπὸ ἄρθρον του, ὑπὸ τὸν τίτλον «Γεώργιος Νικολάου Φιλάρετος, ὁ ἀληθινὸς Ἕλληνας», ζητηθὲν ὑπὸ τῆς καθημερινῆς ἐφημερίδος τοῦ Βόλου «Ταχυδρόμος» καὶ δημοσιευθὲν εἰς τὸ ἔνθετον «Ἀφετηρίες» τοῦ φύλλου της τῆς Κυριακῆς 1 ης Ἰουνίου 2008 (σελ. 36/Α4) (β) ἡ ὁμιλία του τὴν εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Θεσσαλίας κατὰ τὴν παρουσίασιν τῶν ἐκδοθέντων τόμων ἐκ τῶν Ἁπάντων Γεωργίου Φιλαρέτου. (α) ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Πρῴην Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ^*^ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ὁ ἀληθινὸς Ἕλληνας ^*^*^ Ὁ Γεώργιος Φιλάρετος, καταγόμενος ἀπὸ τὸ Προμύριον Μαγνησίας, ὑπῆρξε ἕνα ἀπὸ τὰ εὐγενέστερα τέκνα τῆς Θεσσαλικῆς γῆς. Γραπτὲς μαρτυρίες συγχρόνων του γιὰ τὸν βίο του δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχουν, ἐγὼ τοὐλάχιστον δὲν γνωρίζω. Ὅμως καὶ δὲν χρειάζονται γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ σκιαγράφησι τῆς προσωπικότητός του. Διότι αὐτὴ διαλάμπει ἀπὸ τὰ ἔργα του, τὴν πολιτική του δραστηριότητα καὶ τὰ κείμενά του, ἀληθινὰ γραπτὰ μνημεῖα ἐξόχου πολιτικῆς ἀρετῆς. Ἡ ἀποτίμησις δὲν εἶναι δυσχερής. Διότι παροιμιώδεις ὑπῆρξαν ἡ εἰλικρίνεια καὶ ἡ εὐθύτητα τοῦ Φιλαρέτου. Ἔτσι, ἀγωνιστὴς ἀκάματος στὴν ὑπηρεσία τοῦ κοινοῦ καλοῦ πρὸς χάριν τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος, πρόμαχος ἀσυμβίβαστος τῆς δημοκρατικῆς ἰδέας, δὲν εἶχε τίποτε νὰ κρύψει. Γι αὐτὸ καὶ ποτὲ δὲν ἐξέφερε γιὰ ὁποιοδήποτε θέμα λόγο διφορούμενο ἁπλῶς πρὸς εὐτελῆ ἱκανοποίησι ὅλων, ὅπως ὄχι σπανίως γίνεται στὸ πολιτικό μας στερέωμα. Οἱ ἀρετὲς αὐτὲς ἀβιάστως προκύπτουν ἀφ ἑνὸς ἀπὸ τὴν πολιτικὴ δραστηριότητα τοῦ Φιλαρέτου καὶ ἀφ ἑτέρου ἀπὸ τὰ κείμενά του. Πράγματι, ἀναδειχθεὶς ἐπανειλημμένως βουλευτής, διατελέσας καὶ Ὑπουργός, κατὰ τὰς δυσμᾶς δὲ τοῦ βίου του, ὑπὸ τὸ Σύνταγμα τοῦ 1927, καὶ ἀριστίνδην Γερουσιαστής, δὲν ἐκολάκευσε ποτέ κανένα. Οὔτε μεταξὺ τοῦ λαοῦ, τῶν προβλεπομένων ψηφοφόρων του. Ἀντιθέτως μὲ τὶς δημόσιες πρὸς τὸν λαὸν νουθεσίες του

4 4 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ συνεβούλευε ἀκόμη καὶ τὴν ἀποχὴ ἐνδιαφερομένων γιὰ διορισμὸ σὲ δημόσιες θέσεις, ἐὰν δὲν ἔχουν τὰ κατάλληλα προσόντα, ἀδιαφορῶν γιὰ τὸ ὅτι ἔτσι δυσαρεστοῦσε καὶ καθιστοῦσε πολιτικῶς ἐχθρούς του τοὺς ἀναξίους ὑποψηφίους θεσιθῆρες. Ἀλλά, οὔτε καὶ εἰς τὸ πεδίον τῶν πολιτικῶν ἀντιπαραθέσεων. Ἔτσι, μολονότι ἰδεολογικῶς ἀνήκων καὶ αὐτὸς στὴν δημοκρατικὴ παράταξι, δὲν ἐδίστασε νὰ ἀντιπαρατεθῇ καὶ πρὸς τὸν ὁμόφρονά του, τὸν μεσουρανοῦντα Ἐλευθέριον Βενιζέλον, ἐπὶ θέματος μᾶλλον φύσεως τακτικῆς. Διότι μόνον ἀπὸ ἰδεολογικὴ καθαρότητα καὶ δημοκρατικὴ συνέπεια ὁ Φιλάρετος ἐπιζητοῦσε ἔκτοτε, σχεδὸν ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνος, τὴν ἀπαλλαγὴ τῆς χώρας ἀπὸ τὴν ξένη δυναστεία καὶ τὴν ἐγκαθίδρυσι πολιτεύματος ἀβασιλεύτου δημοκρατίας, ἐνῷ ὁ Βενιζέλος ἦτο εἰς αὐτὸ ἀντίθετος. Καὶ ἦτο ἀντίθετος ἀπὸ ὑπερέχουσα πολιτικὴ διορατικότητα, μὲ τὴν ἐπίγνωσιν ὅτι προσπάθεια πραγματώσεως τοῦ ἀνεδαφικοῦ τότε ὀνείρου τοῦ Φιλαρέτου θὰ ἐπέφερεν ἔκτοτε ἀναποφεύκτως τὸν διχασμὸν τοῦ λαοῦ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ματαιωθῇ ἡ ἀπελευθερωτικὴ μὲ τοὺς βαλκανικοὺς πολέμους ἐξόρμησις τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἡ ὁποία ἀπέδωσε τὴν ἐλευθερία, ἔστω καὶ σὲ τμήματα μόνον, χωρῶν ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια ἑλληνικῶν, τῆς Ἠπείρου, τῆς Μακεδονίας, τῆς Θράκης, ἐπιτεύγματα συντελεσθέντα μόνον μὲ ὁμονοοῦντα τὸν Ἑλληνικὸν λαόν. Καὶ βεβαίως, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐνεργὸ συμμετοχή του στὴν πολιτική, ἐναργέστερον φωτίζουν τὴν προσωπικότητα τοῦ Φιλαρέτου τὰ πάμπολλα κείμενά του. Ὅλα κινοῦνται εἰς τὸ πεδίον τῆς πολιτικῆς σκέψεως, τὰ μὲν δημοσιευθέντα σὲ ἐφημερίδες ἄρθρα του, σὲ προβλήματα τρεχούσης ἐπικαιρότητος, ἐνῷ τὰ αὐτοτελῆ βιβλία του ἀναφέρονται βασικῶς εἰς τὴν πολιτικὴν Ἱστορίαν τῆς κρατικῶς ἀναγεννηθείσης Πατρίδος μας. Τὰ κείμενα τοῦ Φιλαρέτου δὲν ἀποκαλύπτουν μόνον σὲ κάθε γραμμή τους τὴν εἰλικρίνεια καὶ τὴν εὐθύτητα τοῦ συντάκτου των. Προδίδουν ἀκόμη ἐντονώτερον τὴν ἀδάμαστη μαχητικότητά του. Ἡ ὁποία ὅμως καθαρή, χωρὶς ἴχνος ἐμπαθείας, δὲν εἶναι ἀλόγιστη, ἀλλὰ ἡνιοχεῖται ἀπὸ μία ἰδιαιτέρως σπανίζουσα ἀρετή : τὴν ἄκρατη διανοητικὴ ἐντιμότητα. Ἔτσι, καίτοι κακίζων ὁ ἴδιος τὸν Κυβερνήτην Ἰωάννην Καποδίστριαν ὡς ἀνθύπατον τῆς Ρωσίας στὴν Ἑλλάδα καὶ ὑπεύθυνον ἐγκαινιασθείσης ἐθνοκτόνου ξενοεθνικῆς πολιτικῆς, δὲν παραλείπει νὰ ἐξάρῃ, ὅπως γράφει, «τὰ κατ ἐξοχὴν Ἑλληνοπρεπῆ φρονήματα» τοῦ ἀνδρὸς καὶ νὰ τονίσῃ, κατὰ λέξιν, «τὴν μεγάλην τοῦ Ἔθνους εὐγνωμοσύνην πρὸς τὸν ἄνδρα ἐκεῖνον, ὅστις, ἄσπιλος ἐν τῷ ἰδιωτικῷ του βίῳ, εἴπερ τις καὶ ἄλλος ἐμόχθησεν εἰς ἀπόκτησιν εὐρυτέρων ὁρίων καὶ πρὸς παγίωσιν τοῦ ἀρτισυστάτου Κράτους» κλπ., κλπ. Ὅπως ἐπίσης, καίτοι ἀνένδοτος πολέμιος τοῦ βασιλικοῦ θεσμοῦ καὶ ἀδιάλλακτος καθ ὅλην του τὴν ζωὴν ἀγωνιστὴς πρὸς ἐγκαθίδρυσιν πολιτεύματος ἀβασιλεύτου Δημοκρατίας, ὁ Φιλάρετος, καὶ πάλιν ἀπὸ διανοητικὴν ἐντιμότητα, ἐξυμνεῖ τὸν Βασιλέα Ὄθωνα, γράφων περὶ αὐτοῦ, κατὰ λέξιν, ὅτι «εἰς τὰς ἐξωτερικὰς σχέσεις τοῦ Κράτους ἐξυπηρέτει εἰλικρινῶς τὴν ἐθνικὴν πολιτικὴν καὶ ἦτο θιασώτης τῆς Μεγάλης Ἰδέας μέχρι μονομανίας. Ὁσάκις (δὲ) εὑρέθη εἰς τὴν ἀνάγκην νὰ συμφωνήσῃ εἰς ὑποδείξεις διπλωματικάς, τοῦτο ἔπραξεν ἐκ πεποιθήσεως, ὅτι ἐξυπηρέτει τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα, οὐδέποτε

5 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 5 δ ἐγένετο ὄργανον τῶν ξένων καὶ τῶν συμφερόντων ἐκείνων» ἐπίσης ὅτι «ἑρμηνέα καὶ ἡγέτην τῶν ἐθνικῶν πόθων εὗρεν ἡ μικρὰ Ἑλλὰς τὸν Βασιλέα Ὄθωνα, ὅστις ἀπὸ τῶν πρώτων βασιλικῶν αὐτοῦ ἔργων ἀπέδειξεν, ὅτι ἐνεκλιματίσθη ὑπὸ τὴν Ἀκρόπολιν ὡς ἡ ἐνσάρκωσις τοῦ ἐθνικοῦ ὀνείρου τῆς Μεγάλης Ἰδέας, τὸ ἄκουσμα τῆς ὁποίας ἐξήγειρεν ἰσχυρῶς τοὺς παλμοὺς παντὸς ἀνεξαιρέτως Ἕλληνος» καθὼς καὶ ἄλλα ἰδιαιτέρως ἐπαινετικὰ γιὰ τὸν ἐκπεσόντα Βασιλέα. Μὲ τὴν παρρησίαν του δὲ αὐτὴν ὁ Φιλάρετος προσφέρει ἐμμέσως καὶ ἄλλην, αὐτὴν πρὸς τὴν ἀληθινὴ Ἱστορίαν τῆς Πατρίδος μας, ὑπηρεσίαν : ἀναδεικνύει ἀμεσώτερον τὴν πικρὴ ἀλήθεια, ὅτι ἡ ἔκπτωσις τοῦ Ὄθωνος ἦτο ἔργον ξένων, συνετελέσθη μὲ τὴν παραπλάνησι τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ ἐκαλλιεργήθη συστηματικῶς μὲ τὶς ραδιουργίες τῶν ξένων, διότι αὐτοὶ ἤθελαν ξενόδουλον, κατὰ τὶς ἐπιθυμίες τους, Βασιλέα τῆς Ἑλλάδος καὶ ὄχι ὑπηρετοῦντα τὰ συμφέροντα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Τὰ προκείμενα γνωρίσματα χαρακτηρίζουν τὸ εἶδος γραφῆς τοῦ Φιλαρέτου. Ἀπὸ ἀπόψεως τώρα περιεχομένου ὅλα τὰ κείμενά του προδίδουν καὶ τὴν ἐκπληκτικὴ σὲ εὐρύτητα παιδεία του, καὶ βεβαίως ἑδραία τὴν κλασσική του μόρφωσι. Καί, ὅπως καὶ ἡ πολιτική του δραστηριότητα, ἐντάσσονται ὅλα στὸν μοναδικὸ ἄξονα, ποὺ ἀκολούθησε σὲ ὅλον του τὸν βίο : τὴν ὑπηρέτησι τῶν ἀληθινῶν συμφερόντων τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τῆς ἐθνικῆς μας κοινότητος γενικώτερον, ἐμπνεόμενα ἀπὸ ἀδόλευτη καὶ φλογερὴ καὶ ἄμετρη φιλοπατρία. Θὰ ἠμποροῦσε συνοπτικῶς νὰ λεχθῇ γιὰ τὸν Γεώργιον Φιλάρετον : Ὑπῆρξεν ἀληθινὸς Ἕλληνας. Εἶμαι ἰδιαιτέρως ὑπερήφανος, διότι τὴν ἀπαρχὴ τῆς ἐκδόσεως τῶν Ἁπάντων τοιούτου ἀνδρὸς ἐκλήθην νὰ παρουσιάσω στὸν Βόλο τὸ προσεχὲς Σάββατον 31 η Μαΐου Νέα Πεντέλη, 24 η Μαΐου Χ ρ ῆ σ τ ο ς Α. Σ α ρ τ ζ ε τ ά κ η ς ( (β) ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ^*^*^*^ Σεβασμιώτατε, Κύριε Ἀντιπρόεδρε τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, Κύριε Δήμαρχε Σηπιάδος,

6 6 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Κύριοι Ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν, Κυρίες καὶ Kύριοι, Α. Μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ ἀνταποκρίνομαι εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ Διεθνοῦς Ἰνστιτούτου Διαβαλκανικῆς Συνεργασίας «Ρήγας Βελεστινλῆς» καὶ τοῦ Δήμου Σηπιάδος, ὅπως παρουσιάσω τὴν πρόσφατη ἔκδοσι τῶν Ἁπάντων εὐκλεοῦς τῆς Μαγνησίας τέκνου, τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Φιλαρέτου τοῦ Νικολάου. Ἡ χαρά μου εἶναι εὔλογη. Ἀνάλογη πρὸς τὴν τιμή, ποὺ μοῦ γίνεται. Τιμὴ ἰδιαίτερη, ἀφοῦ προέρχεται ἀπὸ Ἵδρυμα μὲ ὑψιπετεῖς ἰδεολογικοὺς προσανατολισμούς, διαλαλουμένους καὶ εἰς αὐτὸν τὸν τίτλον του, ὡς Ἰνστιτούτου Διαβαλκανικῆς Συνεργασίας μὲ τὸ ὄνομα μάλιστα τοῦ σκαπανέως της καὶ πρωτομάρτυρος τῆς ἐθνικῆς μας ἐλευθερίας Ρήγα Βελεστινλῆ. Ὀνομασία, ποὺ εὐστόχως ἐκφράζει τὴν ἀληθινὰ μοναδικὴ διέξοδο τῶν διαπολιτειακῶν σχέσεων, ἐὰν ὄντως θέλουμε νὰ βασιλεύσῃ εἰρηνικὴ συμβίωσις διαρκὴς καὶ ὁμόνοια μεταξὺ τῶν λαῶν της καὶ εἰς τὴν γεωγραφική μας περιοχή τῆς ὁποίας τὰ κατὰ καιροὺς καὶ μέχρι τῶν ἡμερῶν μας δεινὰ ὠφείλοντο καὶ ὀφείλονται πάντοτε καὶ κυρίως, ἂν ὄχι ἀποκλειστικῶς, στὶς ἰδιοτελεῖς κακοποιὲς ἐπεμβάσεις καὶ ἀναμείξεις ξένων πρὸς τὴν περιοχή, ἐξωβαλκανικῶν δυνάμεων. Καὶ ἀκόμη, Ἵδρυμα, προεδρευόμενον ἀπὸ διακεκριμένον πολιτικὸν ἄνδρα, τὸν φίλον Ἀντιπρόεδρον τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων Κύριον Γεώργιον Σούρλαν. Καὶ βεβαίως ἡ τιμὴ μεγεθύνεται, διότι εἰς τὴν τιμητικὴν πρότασιν συνέτρεξε καὶ ὁ Δῆμος Σηπιάδος, τόπος καταγωγῆς τοῦ παρουσιαζομένου ἀειμνήστου Φιλαρέτου. Ὑπάρχει ὅμως καὶ πρόσθετος οὐσιαστικὸς γιὰ μένα λόγος. Τὸν Γεώργιον Φιλάρετον, δηλαδὴ τὴν σκέψι του, ἐγνώρισα γιὰ πρώτη φορὰ ἤδη ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τῶν φοιτητικῶν μου χρόνων, ἀπὸ παραπομπὴν εἰς ἔργον του τοῦ Καθηγητοῦ μου τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης ἀειμνήστου Γεωργίου Α. Φαρδῆ, ὁ ὁποῖος εἰς τὸ βιβλίον του Συνταγματικὸν Δίκαιον, τόμος ΙΙ, τεῦχος α, 1949, σελ. 3, ἄρχιζε τὴν περὶ τῶν δημοκρατικῶν πολιτευμάτων ἀνάπτυξιν μὲ τὸν ὁρισμὸν τοῦ πολιτεύματος τοῦ Γεωργίου Φιλαρέτου. Ἔτσι ὑπεκινήθη τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. Καὶ ὅταν μεταπολιτευτικῶς ἐπανεξεδόθησαν ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Ἐπικαιρότητα» τὰ βιβλία του «Ξενοκρατία καὶ Βασιλεία ἐν Ἑλλάδι » (1973) καὶ «Ἐκλογὴ πολιτεύματος» (1974), ἐνέκυψα εἰς τὴν μελέτην των. Καὶ κατεγοητεύθηκα. Ἦτο ἑπόμενο λοιπόν, νὰ ἀποδεχθῶ ἀσμένως τὴν πρότασι, νὰ παρουσιάσω τὴν πρόσφατη ἔκδοσι τριῶν τόμων ἐκ τῶν ἁπάντων τοῦ Γεωργίου Φιλαρέτου. Διότι, μοῦ δίδεται ἔτσι ἡ εὐκαιρία, νὰ ἐκφράσω καὶ δημοσίως τὰ ὅσα κατὰ τὸ παρελθόν, ἀλλὰ καὶ τώρα μὲ τὴν ἀναδίφησι τῶν δημοσιευομένων κειμένων του, συνεκόμισα γιὰ τὸ δημόσιον ἦθος, τὴν βαθύτητα τῆς σκέψεως καὶ κρίσεως, τὴν διανοητικὴν ἐντιμότητα, τὴν εἰλικρίνεια καὶ τὴν εὐθύτητα πολιτικοῦ ἀνδρὸς σπανιζούσης ἀρετῆς. Καὶ ὅλα τὰ γνωρίσματα αὐτὰ ἀναδίδονται ἀκέραια καὶ αὐθεντικὰ καὶ ἀνεπιτήδευτα ἀπὸ κάθε σελίδα τῶν κειμένων του.

7 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 7 Β. Οἱ παρουσιαζόμενοι τρεῖς τόμοι διαλαμβάνουν διαφωτιστικὲς εἰσαγωγὲς καὶ περιέχουν ὁ ἕνας σὲ φωτοανατύπωσι τὸ βιβλίο τοῦ Φιλαρέτου «Ξενοκρατία καὶ Βασιλεία ἐν Ἑλλάδι ( )», ποὺ ἐξεδόθη τὸ 1897, καὶ οἱ ἄλλοι δύο πολιτικὴ ἀρθρογραφία του στὶς ἐφημερίδες Εὔβοια ὁ πρῶτος καὶ Ρήγας, Ριζοσπάστης (ἐφημερίδα ἄσχετη ἀπὸ τὴν ὁμώνυμη τοῦ Κ.Κ.Ε.) καὶ Δημοκρατία Βόλου ὁ δεύτερος. Εἰς τὸν πρῶτον ἀπὸ τοὺς δύο αὐτοὺς τόμους τῆς πολιτικῆς ἀρθρογραφίας καταχωρίζεται στὶς σελ. 5 καὶ 6 ὁ λιτός, ἀλλὰ μεστὸς Πρόλογος τῆς ὅλης ἐκδόσεως ἀπὸ τὸν Πρόεδρον Κύριον Γεώργιον Σούρλαν, καὶ ἀκολουθοῦν τὰ ἐμπεριστατωμένα «Ἀντὶ Προλόγου» (σελ.9 10) καὶ ἐκτεταμένη «Εἰσαγωγὴ» διὰ τὸν βίον καὶ τὰ ἔργα τοῦ Φιλαρέτου μὲ ἐπίμετρον ἀναλυτικὸν «Πίνακα τῶν αὐτοτελῶν ἐκδόσεων καὶ τῶν ἀνατυπώσεων ἀπὸ περιοδικὰ» τῶν κειμένων του ἀπὸ τὸν ἐπιμελητὴν τῆς ἐκδόσεως Καθηγητὴν Κύριον Δημήτριον Παντελοδῆμον (σελ.11 54). Ἀπὸ τὸν πίνακα αὐτὸν προκύπτει, ὅτι οἱ ἀνωτέρω προσφερόμενοι τώρα στὴν δημοσιότητα τρεῖς τόμοι καλύπτουν μικρὸ μόνον μέρος τοῦ τεραστίου ἔργου τοῦ Φιλαρέτου. Προβλέπεται δέ, ὅπως σημειώνεται εἰς τὸ «Ἀντὶ Προλόγου», ἡ ἔκδοσις καὶ συμπληρωματικοῦ τεύχους μὲ Σημειώσεις καὶ τὰ Εὑρετήρια. Ὅμως αὐτὸ δὲν ἀρκεῖ. Πιστεύω, ὅτι εὐχὴ καὶ προσδοκία ὅλων μας, καὶ αὐτῶν, ποὺ θὰ γνωρίσουν γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὰ δημοσιευόμενα κείμενα τὸν Φιλάρετον, εἶναι νὰ συνεχισθῇ ἡ ἔκδοσις μὲ τὴν προσφορὰν εἰς τὸ ἀναγνωστικὸν κοινὸν καὶ ἄλλων σημαντικωτάτων τμημάτων του, ἰδίως τῶν ἐμφανισθέντων ὑπὸ τοῦ συγγραφέως εἰς αὐτοτελῆ βιβλία γενικωτέρας σημασίας κειμένων του. Ὅπως αὐτό, ποὺ ἔδωσε τὴν ἀφορμὴ τῆς ἰδικῆς μου γνωριμίας μὲ τὸ ἔργον του. Γ. Οἱ ἐγκύπτοντες εἰς τὰ κείμενα τοῦ Φιλαρέτου προέρχονται ἀβιάστως στὶς ἴδιες ὅλοι διαπιστώσεις περὶ τοῦ ἀνδρός, ποὺ χαρακτηρίσθηκε δικαίως ἀπὸ τοὺς συγχρόνους του ὡς Πατέρας τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, τῶν πεποιθήσεων καὶ ὁραμάτων του, τῶν ἀγώνων καὶ τῆς ἐν γένει πολιτείας του. Αὐτὲς ἐπιγραμματικῶς καὶ εὐστόχως ἐκτίθενται στὰ προτασσόμενα στὴν προκειμένη ἔκδοσι Πρόλογον τοῦ Προέδρου Κυρίου Σούρλα καὶ εἰσαγωγικὰ σημειώματα τοῦ ἐπιμελητοῦ τῆς ἐκδόσεως. Συνοψίζονται δέ : στὸν ἁγνὸ πατριωτισμὸ τοῦ Γεωργίου Φιλαρέτου καὶ τὸν ἀδάμαστο χαρακτῆρα του, τὴν συνέπεια καὶ τὴν μαχητικότητα εἰδικώτερα, στὴν ἔνθερμη προάσπισι τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων, στὴν προσπάθεια δημιουργίας πολιτικῶν κομμάτων ἀρχῶν, στὴν καταπολέμησι τῆς διαφθορᾶς, στὴν θωράκισι τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Δικαιοσύνης, στὴν κατωχύρωσι τῆς ἐλευθεροτυπίας, στὴν καθιέρωσι γνησίου δημοκρατικοῦ πολιτεύματος εἰς τὴν Πατρίδα μας, τῆς ἀβασιλεύτου Δημοκρατίας.

8 8 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Οἱ μεγαλοπράγμονες αὐτοὶ στόχοι, γιὰ τὴν ἐπίτευξι τῶν ὁποίων τόσον ἀγωνίσθηκε ὁ Φιλάρετος, θὰ πρέπει βεβαίως, ὅπως συμβαίνῃ γιὰ κάθε σοβαρὴ ἱστορικὴ ἀποτίμησι, νὰ καθοραθοῦν ἐν ὄψει τοῦ πνεύματος τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, τῆς περιρρεούσης ἀτμοσφαίρας μέσα στὴν ὁποίαν ἔζησε καὶ ἔδρασεν ὁ Φιλάρετος. Ἀλλὰ καὶ μὲ τέτοιο πρῖσμα διαλάμπει ψηλαφητὴ ἡ ἀλήθεια : Πρόκειται γιὰ στόχους διαχρονικούς, γιὰ α ἰ τ ή μ α τ α πάντοτε ἐπίκαιρα, χωρὶς βεβαίως αὐτὸ καὶ νὰ σημαίνῃ, ὅτι δὲν ἔγιναν ἔκτοτε καὶ στὴν Πατρίδα μας καὶ πρὸς τὴν κατεύθυνσι τοῦ ἐπιθυμητοῦ βήματα προόδου, σὲ ὡρισμένους μάλιστα τομεῖς σημαντικά. Μὲ ἄλλες λέξεις, ἡ ἐνεργητικότης καὶ ἡ γραφίδα τοῦ Φιλαρέτου δὲν ἐξηντλοῦντο σὲ πρόσκαιρες ἐπιδιώξεις. Ἐνεργῶς ἀναμειχθεὶς εἰς τὴν πολιτικὴν ζωὴν τῆς χώρας, ἐπανειλημμένως μάλιστα τιμηθεὶς διὰ τῆς λαϊκῆς ψήφου καὶ κατὰ τὰς δυσμὰς τοῦ βίου του ἀναδειχθεἰς ἀριστίνδην, ὑπὸ τὸ Σύνταγμα τοῦ 1927, σὲ ὕπατο ἀξίωμα τῆς νεοπαγοῦς ἀβασιλεύτου Δημοκρατίας, αὐτὸ τοῦ Γερουσιαστοῦ, παρὰ ταῦτα ὁ Φιλάρετος, συνεπὴς πρὸς τὶς πεποιθήσεις του, εὐθὺς καὶ ἀκέραιος, οὐδέποτε κατῆλθε στὸ ἐπίπεδο τῆς μικροπολιτικῆς, δὲν ἠσχολήθη μὲ εὐτελῆ προσωπικὰ αἰτήματα, δὲν ἐνέδωσε στὴν φαύλη ἱκανοποίησι ἐφημέρων προσωπικῶν αἰτημάτων καὶ τὴν θεραπεία συμφερόντων ἀντιθέτων πρὸς τὸ γενικὸ καλό. Καὶ τίποτε δὲν ἐκφράζει ἐναργέστερον τὴν στάσι του αὐτὴν ἀπὸ ρητὴ σὲ προεκλογικό του πρόγραμμα προτροπὴ πρὸς τοὺς ψηφοφόρους του, κατὰ λέξιν, «νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὴν λαοφθόρον θεσιθηρίαν καὶ μάλιστα ὅταν στεροῦνται τῶν ἀπαιτουμένων προσόντων»! Λόγος, ποὺ δὲν ἀρθρώθηκε ἀπὸ κανέναν ἄλλον ποτὲ καὶ δὲν ξανακούστηκε ἔκτοτε καὶ μέχρι σήμερα στὸ ὄχι πάντοτε εὐπρεπὲς πολιτικό μας στερέωμα. Ἀληθινὸς λοιπὸν πολιτικὸς ἀνὴρ ὁ Γεώργιος Φιλάρετος, γνήσιος Ἕλλην, εὐρυτάτης παιδείας καὶ ἔμπλεως τῆς προγονικῆς μας σοφίας, ἀπέβλεπε μόνον εἰς τὸ «κοινῇ συμφέρον», κατὰ τὴν Ἀριστοτελικὴν διατύπωσιν. Δ. Πάντοτε εἶναι πρόωρο τὸ κοίταγμα τῆς Ἱστορίας, καὶ μάλιστα ἀπὸ συγχρόνους. Στὸν ἀμείλικτον αὐτὸν κανόνα ὑπέκειτο φυσικὰ καὶ ὁ Φιλάρετος. Γι αὐτὸ καὶ οἱ κρίσεις του γιὰ καταστάσεις καὶ πρόσωπα εἶναι ἑπόμενο, νὰ μὴ συναντοῦν σήμερα ὅλες τὴν συμφωνία τῶν ἐπαϊόντων. Ὁ ἐπιμελητὴς τῆς προκειμένης ἐκδόσεως εὐστόχως ἐπισημαίνει στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ τόμου Ξενοκρατία καὶ Βασιλεία ἐν Ἑλλάδι ( ), σελ. 15 ἑπ., ὅτι ὁ Φιλάρετος ἀδικεῖ τὸν Καποδίστρια, χαρακτηρίζοντάς τον ὡς ἀνθύπατο τῆς Ρωσίας στὴν Ἑλλάδα καὶ ὑπεύθυνο τῆς ἐθνοκτόνου ξενοεθνικῆς πολιτικῆς, ποὺ ἀσκεῖται συστηματικὰ ἀπὸ τὴν συγκρότησιν ἐλευθέρου Ἑλληνικοῦ κράτους. Ὅπως ἐπίσης, συνεχίζει, ἀδικεῖ καὶ τὸν Ὄθωνα. Θὰ ἠμποροῦσα νὰ προσθέσω ἐδῶ ἀκόμη, πόσον πολιτικῶς ἀνεδαφικὰ ἦσαν ὁ διαρκὴς ἀγὼν καὶ ἡ ἐνεργὸς ἐπιδίωξις τοῦ Φιλαρέτου πρὸς ἐγκαθίδρυσι τῆς ἀβασιλεύτου δημοκρατίας ἤδη ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τοῦ περασμένου αἰῶνος καὶ ἡ γιὰ τὸν λόγον αὐτὸν περιστασιακὴ διάστασίς του μὲ τὸν ἀληθινὰ μεγάλον καὶ

9 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 9 ἀνεπανάληπτον Ἐλευθέριον Βενιζέλον. Ὄντως ἀνεδαφικά, ἐν ὄψει τῶν ἀναμφισβητήτων ἀληθειῶν, πρῶτον, ὅτι μόνον μὲ τὴν σμιλευθεῖσαν ἀπὸ τὸν Βενιζέλον ἐσωτερικὴν ὁμόνοιαν κατωρθώθη ὑπὸ τὴν πολιτικήν του ἡγεσίαν, τὸν ἀγωνιστικὸν παλμὸν καὶ τὴν θέρμην, ἡ ἀπελευθερωτικὴ ἐξόρμησις τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τὸ θαῦμα τῶν βαλκανικῶν πολέμων καὶ δεύτερον, ὅτι ἐὰν ὁ Βενιζέλος εὐθὺς μὲ τὴν ἔλευσίν του ἀπὸ τὴν ὑπόδουλη τότε Κρήτη εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ἀνάμειξίν του εἰς τὴν πολιτικήν της ζωὴν ἔθετε πολιτειακὸν ζήτημα, τὸ βεβαιότατον εἶναι, ὅτι δὲν θὰ εὕρισκε σύμφωνον μεγάλο μέρος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ θὰ ὡδηγούμεθα ἔτσι ἀναποφεύκτως ἀπὸ τότε στὸν ἐθνικὸ διχασμό, μὲ τὶς ἐθνοκτόνες συνέπειες νὰ ματαιωθῇ ἡ θριαμβευτικὴ μὲ τοὺς βαλκανικοὺς πολέμους ἐν ὁμονοίᾳ ἐξόρμησις τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ ἀπελευθέρωσις, ἔστω ὄχι ὁλοκλήρων, βορείων Ἑλληνικῶν χωρῶν (Ἠπείρου, Μακεδονίας. Θράκης). Ἄλλωστε πολιτικὴ σύνεσις ἀποτρέπει ἀπὸ βίαιες καὶ ἀπότομες θεμελιώδεις μεταβολές νὰ μὴ λησμονοῦμε, ὅτι, εἰς τὴν περίπτωσι, τελικῶς μόνον ὕστερα ἀπὸ πικρὲς περιπέτειες καὶ ἀνείπωτες ἐθνικὲς συμφορές, μετὰ δεκαετίες πολλές, μόλις τὸ 1974, ἐπετεύχθη ὁριστικῶς καὶ εἰς τὴν χώραν μας ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν ξένη δυναστεία καὶ ἡ ἐγκαθίδρυσις τῆς ἀβασιλεύτου Δημοκρατίας. Ε. Ὅμως καὶ ἐδῶ διαλάμπει ἡ διανοητικὴ ἐντιμότης τοῦ Φιλαρέτου. Εἶναι κατὰ τὴν διάνοιαν ἀντικειμενικός. Διότι δὲν ἐμφανίζεται μόνον ὡς ἀνηλεὴς τιμητής, ἀλλὰ ἐκφέρει καὶ τὸν καλόν του διὰ τοὺς ἐλεγχομένους λόγον. Πράγματι, παρὰ τὴν ἔντονον καταφοράν του κατὰ τοῦ Καποδιστρίου, ὡς ἀνωτέρω, καὶ τοῦ θεσμοῦ τῆς βασιλείας, διὰ τοῦ ὄχι ἀνεπιτυχοῦς χαρακτηρισμοῦ τῶν ἑκάστοτε φορέων αὐτοῦ ὡς τοποτηρητῶν ξένων συμφερόντων, δὲν ἀπουσιάζουν καὶ σελίδες ἐπαινετικαὶ δι ἀμφοτέρους. (α) Ἔτσι, π.χ., εἰς τὸ βιβλίον του «Ξενοκρατία καὶ Βασιλεία ἐν Ἑλλάδι», ἀναφερόμενος εἰς τὸν Καποδίστριαν, εἰς τὴν σελ. 47 ἀναγνωρίζει, κατὰ λέξιν, «τὰ κατ ἐξοχὴν Ἑλληνοπρεπῆ φρονήματα τοῦ προσωπικῶς ἁγνοῦ Ἰονίου Ἰωάννου Καποδιστρίου» καὶ ἐν συνεχείᾳ «τὴν μεγάλην τοῦ ἔθνους εὐγνωμοσύνην πρὸς τὸν ἄνδρα ἐκεῖνον, ὅστις, ἄσπιλος ἐν τῷ ἰδιωτικῷ του βίῳ, εἴπερ τις καὶ ἄλλος ἐμόχθησεν εἰς ἀπόκτησιν εὐρυτέρων ὁρίων καὶ πρὸς παγίωσιν τοῦ ἀρτισυστάτου Κράτους» εἰς τὴν σελ. 69 καταγράφει, κατὰ λέξιν, «οὐδεὶς ἐκ τῶν διευθυνόντων τἀντίθετα κόμματα ἐσκέφθη περὶ δολοφονίας ἀνδρός, εἰς ὃν καὶ οἱ ἀντίπαλοι αὐτοῦ ἀνεγνώριζον ἀρετὰς ἐξόχους καὶ μέγαν πατριωτισμὀν» εἰς τὴν σελ. 70, ἀδρότατα σκιαγραφῶν τὸν ἄνδρα, τονίζει κατὰ λέξιν : «δὲν δυνάμεθα νὰ παραλίπωμεν, ὅτι ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας εἶχε πολλὰ φυσικὰ χαρίσματα, ἅτινα ἐκαλλιέργησε διὰ τῆς φιλομαθίας καὶ φιλοπονίας του... ὅτι ἦν ἀναντιλέκτως ἁγνότατος ἐν τῷ ἰδιωτικῷ του βίῳ, θεοσεβὴς «φιλόπολίς τε καὶ χρημάτων κρείσσων». Χαρακτηριστικὰ καὶ διδακτικώτατα διὰ πάντα ἄρχοντα Ἑλλήνων εἶναι τὰ περὶ αὐτοῦ διὰ τὴν πρὸς τὰ χρήματα περιφρόνησιν καὶ ἄλλα τοῦ βίου του ἀνέκδοτα. Ὡς

10 10 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ πρὸς δὲ τὴν διπλωματικήν του ἱκανότητα ἱστορικοί τινες τὸν παραβάλλουσι πρὸς τὸν Καβούρ». (β) Ἐνῷ διὰ τὸν Ὄθωνα, ὁ Φιλάρετος εἰς τὸ ἴδιο βιβλίον του εἰς τὴν σελ. 83 ἰδιαιτέρως τονίζει, κατὰ λέξιν, «εἶναι ἀναμφισβήτητον, ὅτι ὁ βασιλεὺς Ὄθων... εἰς τὰς ἐξωτερικὰς σχέσεις τοῦ κράτους ἐξυπηρέτει εἰλικρινῶς τὴν ἐθνικὴν πολιτικὴν καὶ ἦτο θιασώτης τῆς «Μεγάλης Ἰδέας» μέχρι μονομανίας. Ὁσάκις εὑρέθη εἰς τὴν ἀνάγκην νὰ συμφωνήσῃ εἰς ὑποδείξεις διπλωματικάς, τοῦτο ἔπραξεν ἐκ πεποιθήσεως, ὅτι ἐξυπηρέτει τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα, οὐδέποτε δ ἐγένετο ὄργανον τῶν ξένων καὶ τῶν συμφερόντων ἐκείνων» ἀκολούθως εἰς ὁλόκληρον τὴν 34, σελ , ἀρθρώνει ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἐπικράτησις τῆς ἐθνικῆς πολιτικῆς» διθυραμβικὸν ὑπὲρ τοῦ Ὄθωνος ὕμνον διὰ τὴν ἐξωτερικὴν πολιτικὴν τῆς μικρᾶς Ἑλλάδος, τῆς ὁποίας ὁ ὁρίζων εἶναι, ὡς γράφει, «εὐρύς, εὐρύτατος διότι πᾶς Ἕλλην βαθέως ἔχει ριζώσει ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τὸ αἴσθημα τῆς ἀπελευθερώσεως ὅλου τοῦ δούλου Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τῆς Κρήτης μέχρι τοῦ Αἵμου καὶ ἀπὸ τῆς Ἀδριατικῆς θαλάσσης μέχρι τοῦ Εὐξείνου Πόντου, τῶν παραλιῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τῆς Κύπρου» διὰ νὰ προσθέσῃ, ὅτι «ἑρμηνέα καὶ ἡγέτην τῶν ἐθνικῶν πόθων εὗρεν ἡ μικρὰ Ἑλλὰς τὸν Βασιλέα Ὄθωνα, ὅστις ἀπὸ τῶν πρώτων βασιλικῶν αὐτοῦ ἔργων ἀπέδειξεν, ὅτι ἐνεκλιματίσθη ὑπὸ τὴν Ἀκρόπολιν ὡς ἡ ἐνσάρκωσις τοῦ ἐθνικοῦ ὀνείρου τῆς «Μεγάλης Ἰδέας»,... τὸ ἄκουσμα (τῆς ὁποίας) ἐξήγειρεν ἰσχυρῶς τοὺς παλμοὺς παντὸς ἀνεξαιρέτως Ἕλληνος» ἀκόμη, ὅτι «ὁ βασιλεὺς Ὄθων ἐνεπνεύσθη ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν τοῦ ἀγῶνος καὶ τοὺς πάντας ἐνἐπνεε διὰ τῆς πανελληνίου ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, βαίνων εὐθέως καὶ γενναίως πρὸς τὸν σκοπόν του» καὶ διὰ νὰ καταλήξῃ, ὅτι «Τὸ μικροσκοπικὸν κρατίδιον... ἐξήπλου ἀπὸ τῆς μεταξὺ Ὄθρυος καὶ Ταϋγέτου γωνίας τὸν ἐνθουσιασμὸν εἰς τοὺς ἐν τῇ Ἀνατολῇ χριστιανικοὺς πληθυσμοὺς καὶ ἐπέβαλεν εἰς τοὺς ξένους τὸν σεβασμὸν τῶν ἐθνικῶν πόθων, ἑλκῦον ἐκ τοῦ βασιλικοῦ ἐνθουσιασμοῦ ὡς ἀπὸ ἡλίου νέας δυνάμεις διὰ τὴν μέλλουσαν ἐθνικὴν σταδιοδρομίαν». (γ) Εἰς τὰ προκείμενα παραθέματα θὰ πρέπει νὰ προστεθοῦν τὰ ὅσα γράφει, εἰς τὸ ἴδιο βιβλίον του, ὁ Φιλάρετος, ἀφ ἑνὸς γιὰ τὴν ἐπίσκεψι τοῦ Ὄθωνος εἰς τὴν Σμύρνην καὶ τὴν ὑποκίνησιν ὑπ αὐτοῦ ἐπαναστάσεως εἰς τὴν ἀλύτρωτον Ἑλλάδα καὶ ἀφ ἑτέρου γιὰ τὴν γενναιότητα καὶ τὸν πατριωτισμὸν τῆς βασιλίσσης Ἀμαλίας. Συγκεκριμένως γιὰ τὸ πρῶτο ἐκθέτει (σελ ) τὰ ἀκόλουθα : «Ὀλίγους μῆνας μετὰ τὴν εἰς Ναύπλιον ἀπόβασίν του ὁ Ὄθων ἀνήλικος ἔτι μετέβη (5 Ἰουνίου 1833) incognito εἰς Σμύρνην ὡς ἓν τῶν μεγαλειτέρων κέντρων τῆς ἀλυτρώτου Ἑλλάδος, ἵνα χαιρετήσῃ, ἐνθαρρύνῃ καὶ παρηγορήσῃ τοὺς ὑποδούλους Ἕλληνας. Ἐν τῇ ἑλληνικωτάτῃ τῆς Ἰωνίας πόλει ἐγένετο δεκτὸς ὑπὸ τοσοῦτον ἁγίου ἐνθουσιασμοῦ, ὥστε καὶ αὐτοὶ οἱ φλεγματικοὶ Ἄγγλοι ἀξιωματικοὶ πολεμικοῦ πλοίου ἐδάκρυον ἐκ τῆς συγκινήσεως». Ἂς προσθέσω τώρα, μὲ μελαγχολικὸν σκεπτικισμὸν καὶ ὀδύνην γιὰ τὴν φθίνουσα πορεία τῶν ἐθνικῶν μας ἀντανακλαστικῶν, ὅτι αὐτὰ θὰ πρέπει νὰ τὰ διαβάσουν οἱ ἀχαλίνωτοι σύγχρονοι ψευτοπροοδευτικοί μας, οἱ ἐργολαβικῶς διαστρέφοντες τὴν Ἱστορία, καὶ βεβαίως οἱ καλῆς πίστεως ἀφελεῖς καὶ ἀνίδεοι

11 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 11 ὑποστηρικτές των, γιὰ νὰ παύσουν ἐπὶ τέλους, νὰ χαρακτηρίζουν βαναύσως καὶ χωρὶς ἐντροπὴ τὴν μικρασιατικὴν ἐκστρατείαν ὡς, δῆθεν, «ἰμπεριαλιστική» καὶ κατακτητικὴ ξένων ἐδαφῶν ἐπιχείρησι τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐνῷ ἐπρόκειτο περὶ ἀπελευθερωτικοῦ καθαρῶς ἀγῶνος περιοχῆς ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια ἑλληνικῆς, μὲ ζῶντα, ἀκμαῖον καὶ πλειονοψηφοῦντα τὸν Ἑλληνισμόν. Καὶ περαιτέρω, ὁ Φιλάρετος ἁδρότατα σκιαγραφεῖ (σελ. 112 ἑπ.) τὴν ὑποκίνησιν ἀπὸ τὸν Ὄθωνα ἐπαναστάσεως εἰς τὴν ἀλύτρωτον Ἑλλάδα (Ἤπειρον, Θεσσαλίαν, Μακεδονίαν) μὲ ποικίλη προπαρασκευή (διέγερσι τοῦ πατριωτισμοῦ, συλλογὴ χρημάτων, ὅπλων καὶ τροφοδοσιῶν σὲ παραμεθόριες ἀποθῆκες), γράφων κατὰ λέξιν, ὅτι «οὕτως ὁ Ὄθων ἐγένετο ὁ ἡγέτης τῆς πολεμικῆς πολιτικῆς, ἀναλαβὼν αὐτὸς οὗτος τὴν διεύθυνσιν πάσης ἐνεργείας». (δ) Ὡς πρὸς δὲ τὴν βασίλισσαν Ἀμαλίαν, ἀληθὲς ὑπὲρ αὐτῆς ἐγκώμιον ἀποτελοῦν τὰ ὅσα περὶ τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος καὶ τῆς ἐνεργητικότητός της καταγράφει ὁ Φιλάρετος, ἀναφερόμενος αὐτολεξεὶ εἰς ἰδικούς της λόγους. Ἔτσι, ὅταν μεθόριοι δυνάμεις ἐβοήθησαν ἐπαναστατικὸν κίνημα εἰς τὴν Ἤπειρον (τὸ 1854) καὶ ἐκινήθησαν οἱ πρεσβευταὶ Ἀγγλίας καὶ Γαλλίας, δεινῶς πιέζοντες πρὸς τήρησιν οὐδετερότητος, ὁ μὲν Ὄθων «ἔμενεν ἀμετάπειστος, ὑπερηφάνους καὶ ἀξιοπρεπεῖς δίδων ἀπαντήσεις εἰς τὰς τῶν ξένων ἀπειλάς», ἡ δὲ βασίλισσα Ἀμαλία, δεχθεῖσα ὑπουργούς, τοῦ Ὄθωνος ἀσθενοῦντος, συμβουλεύοντας μετριοπάθειαν, παρετήρησε, ὅτι θὰ θέσῃ καλλίτερα τὸ ζήτημα, εἰποῦσα : «Ἡ Εὐρώπη δώσασα τὸν θρόνον εἰς τὸν Ὄθωνα ἐφαντάσθη νὰ τὸν ἐχῃ ἐδῶ ἁπλοῦν ὄργανόν της τῶν ἰδικῶν της συμφερόντων καὶ τῆς πολιτικῆς της ἀλλ ἔσφαλεν. Ὁ Ὄθων συνεταύτισε τὴν τύχην του μὲ τὴν τύχην τοῦ ἔθνους. Τὸ ἔθνος ἔχει μεγάλην ἀποστολὴν εἰς τὴν Ἀνατολὴν καὶ ὁ Ὄθων τὴν ἀνεδέχθη ὁλόκληρον ἔστω μὲ κίνδυνόν του», διὰ νὰ τονίσῃ περαιτέρω, κατὰ λέξιν, «αὐτοὶ φοβοῦνται μὴ ὁ βασιλεὺς τεθῇ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ κινήματος καὶ ἐξέλθῃ ἔξω. Τὸ μόνον σωτήριον διὰ τὴν ἑλληνικὴν κυβέρνησιν, τὸ ἔθνος καὶ τὸ μέλλον του εἶναι νὰ προχωρήσῃ, νάνάψῃ ἡ ἐπανάστασις. Φωτιὰ λοιπόν, φωτιὰ καὶ πανταχόθεν φωτιά!». Ἀλλά, ὀξυνθείσης τῆς καταστάσεως μὲ τουρκικὸν τελεσίγραφον καὶ διακοπὴν τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων, ὅταν τὸ Ὑπουργεῖον μὲ διάβημα εἰς τὰ Ἀνάκτορα ἀποσκοποῦσε νὰ ἐμποδίσῃ τὸν Ὄθωνα ἀπὸ τοῦ νὰ ἀναλάβῃ τὴν ἀρχηγίαν, αὐτὸς μὲν ἠρνεῖτο, ἡ δὲ παρισταμένη βασίλισσα προσέθετε : «Τὶ θὰ μᾶς κάμουν αἱ δυτικαὶ Δυνάμεις ; θὰ καταλάβουν τὰς Ἀθήνας ; Ἄς ἔλθουν ἰδοὺ τοὺς ἀφίνομεν τὸ παλάτι μας δὲν ἐγγίζομεν τίποτε. Ἄς ἔλθουν νἀναπαύωνται ἐδῶ ἡμεῖς προχωροῦμεν εἰς τὴν Θεσσαλίαν... καὶ ἔπειτα νὰ εἰποῦν τῶν Τούρκων «ἐλᾶτε νὰ τοὺς σκοτώσητε». Ἀλλὰ καὶ θὰ μᾶς καύσουν μερικὰς πόλεις ἢ τὰ πλοῖα ; Καὶ εἰς τὴν ἐπανάστασιν τοῦ 1821 τὰ ἔκαυσεν ἡ Ἑλλὰς καὶ πάλιν τὰ ξανάκαμεν ἡ ζημία εἶναι μόνον ὑλική. Δὲν ἔχομεν χρήματα ; ἂς φᾶμε χόρτα. Πρώτη ἐγὼ τρώγω τὰ εἶπον αὐτὰ τοῦ Ρουάν (πρεσβευτοῦ τῆς Γαλλίας), καὶ ὅταν ἐκεῖνος ἀπαριθμοῦσε δυσκολίας καὶ μεγάλους κινδύνους ὅλα εἶναι εὔκολα, τῷ ἀπεκρίθην, à une volonté de fer». Oἱ Ὑπουργοὶ ὅμως ὁμοφώνως ἐπέμειναν καὶ ὁ Ὄθων ἠναγκάσθη νὰ μεταβάλῃ γνώμην.

12 12 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ (ε) Καὶ ἐπιλέγει, συνοψίζων, ὁ ἀνεπαναλήπτως ἀντικειμενικὸς Φιλάρετος (σελ.120) : Δραματικὰ ἀληθῶς ἦσαν τὰ ἐν τοῖς ἀνακτόροις τότε τελούμενα. Αἱ διπλωματικαὶ διακοινώσεις, ἡ ὑπουργικὴ διάστασις, ἡ δειλία ὑπουργῶν τινων καὶ αἱ διηνεκεῖς συσκέψεις καθίστων τὸν βασιλέα καὶ τὴν βασίλισσαν ἀξίους λύπης. Ἄγρυπνος, ὠχρός, πολλάκις κλαίων ὁ βασιλεύς, ἡ δὲ βασίλισσα ὑπὸ τὸ κράτος διηνεκοῦς ἐρεθισμοῦ ἀμφότεροι δὲ πλήρεις εὐγενοῦς αἰσθήματος, ἀποφάσεως καὶ γενναιότητος. Τοιαύτην εἰκόνα παρεῖχον τότε τὰ ἑλληνικὰ ἀνάκτορα! Εἰκὼν θλιβερὰ μέν, σεβαστὴ δὲ καὶ ἐπιβάλλουσα βασιλικοῦ ζεύγους παλαίοντος κατὰ ἀνυπερβλήτων δυσχερειῶν, παρεξηγουμένου καὶ πολεμουμένου, ἀλλ ἐπιμένοντος εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ πρὸς τὴν πατρίδα καθήκοντος». ΣΤ. Ἀλλὰ ἀνάγκη νὰ σημειωθῇ, ὅτι τέτοιο ὑπῆρξε γενικῶς τὸ ἦθος τῶν γενεῶν ἐκείνων, ποὺ εἶχαν γαλουχηθῆ μὲ τὸ ἀγωνιστικὸ πνεῦμα τοῦ 1821 καὶ ζοῦσαν μὲ τὴν φροντίδα τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν ἀλυτρώτων ἀδελφῶν : νὰ μάχωνται μὲν ἀνενδότως ὑπὲρ τῶν ἀρχῶν καὶ πεποιθήσεών των, χωρὶς ὅμως νὰ ἀπορρίπτουν ἀνοήτως, ὅπως γίνεται καμμιὰ φορὰ τώρα, ὁλοκληρωτικῶς τὸν ἀντίπαλο καὶ ἀκόμη, νὰ μὴ ἀποκρύπτουν, ἀντιθέτως νὰ προβάλλουν τὶς καλὲς πράξεις καὶ τὶς ἀρετὲς τοῦ ἀντιπάλου. Ἔτσι, ἐν σχέσει πρὸς τὸν Ὄθωνα καὶ ἄλλοι, καίτοι ἐπίσης πολέμιοι καὶ ἐξωρκισμένοι ἀντίπαλοί του, ἰσοδυνάμως τὸν ἐξύμνησαν. Ὅπως ὁ Γεώργιος Πετιμεζᾶς, ὀργανωτὴς τῆς κατὰ τοῦ Ὄθωνος ἀποτυχούσης ἐπαναστατικῆς κινήσεως τοῦ Ναυπλίου τοῦ Φεβρουαρίου 1862, ὁ ὁποῖος ὡς Πρόεδρος 20μελοῦς Ἐπιτροπῆς Ἐλέγχου, συσταθείσης ἀπὸ τὴν Β ἐν Ἀθήναις Ἐθνικὴ Συνέλευσι τὸ 1863, προκειμένου νὰ διερευνήσῃ τὴν κατασχεθεῖσαν εἰς τὰ ἀνάκτορα προσωπικὴν ἐμπιστευτικὴν ἀλληλογραφία τοῦ Ὄθωνος πρὸς ἀνεύρεσι τυχὸν ἐνοχοποιητικῶν ἐνεργειῶν του, μετὰ τὸ πέρας τοῦ ἐλέγχου αὐτοῦ, διενεργηθέντος παρὰ τὴν ἀντίδρασι τῶν πρεσβευτῶν τῶν προστατίδων δυνάμεων, διεκήρυξε μὲ ἀπαράμιλλον τόλμην ἐνώπιον τῆς Ἐπιτροπῆς, κατὰ λέξιν : «Κύριοι, ἐπείσθημεν ὅλοι τόσον ἀργὰ περὶ τῆς φιλοπατρίας τοῦ Ὄθωνος. Ἂς καύσωμεν τὴν ἀλληλογραφίαν αὐτήν, διότι, ἂν ὁ λαὸς λάβῃ γνῶσιν ταύτης, θὰ καύσῃ ἡμᾶς. Δυστυχῶς βγάλαμε τὰ μάτια μας καὶ τὰ μάτια τοῦ Ἔθνους». Ἤ, ὅπως ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως τοῦ 1864 Ἰωάννης Μεσσηνέζης, ἀργότερα Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν, ὁ ὁποῖος διεκήρυξε τὴν 10/ ἐνώπιον τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, κατὰ λέξιν «κατεπολέμησα τὸν Ὄθωνα σκληρὰ ἕως τὴν τελευταίαν στιγμήν, ἀλλὰ δὲν ὑπῆρξα προδότης... Ὀφείλομεν εἰς τὸν ἄνδρα αὐτὸν ἄπειρον εὐχαριστίαν, διότι ἔθεσε τὸν θεμέλιον λίθον διὰ τὴν σημερινήν μας ἐθνικὴν ὑπόστασιν. Ἠγάπησε τὴν Ἑλλάδα περισσότερον ἀπὸ ὅσον τὴν ἀγαπᾴ οἱοσδήποτε ἐξ ἡμῶν... Ἑπομένως κάθε τι, τὸ ὁποῖον ἔχει λεχθῆ ἐναντίον τοῦ ἀλησμονήτου Βασιλέως εἶναι ἀνεπίτρεπτον» ( 1 ). ( 1 ) Βλέπε, ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω, Κωνσταντίνου ΚΩΤΣΟΒΙΛΗ, Ἑλληνοφιλία τῶν Βαυαρῶν. Ὄθων Α, Βασιλεὺς τῆς Ἑλλάδος, Μόναχον, 2007, σελ

13 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 13 Παραδείγματα ὑπερτάτης πολιτικῆς καὶ διανοητικῆς ἀρετῆς, σπανιώτατα δυστυχῶς κατὰ τὶς ἡμέρες μας. Θὰ ἦτο φυσικὰ περιττὴ ἡ ἔκθεσις τῶν ἀνωτέρω, ἐὰν δὲν προχωρούσαμε στὴ συναγωγὴ τῶν πολιτικῶν διδαγμάτων, ποὺ ἀβιάστως προκύπτουν. Καὶ ποὺ εἶναι, τὸ πόσον εὐκόλως παραπλανῶνται οἱ λαοί, παρασυρόμενοι ἀπὸ δημεγέρτες καὶ λαοπλάνους σὲ βλαβερὲς ἀποφάσεις καὶ ἐπιλογές καὶ τὸ συχνότερο, παρασυρόμενοι ἀπὸ ἐντέχνως καλλιεργούμενες ἀπὸ ἐπιβούλους ξένους, μὲ τὴν βοήθεια πολλὲς φορὲς καὶ ἐγχωρίων, χωρὶς ἐπίγνωσι, ὑπηρετῶν, ψευδολογίες καὶ καταφορὲς εἰς βάρος δημοσίων προσώπων, καίτοι αὐτὰ μόνον γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ καὶ τὸ ἐθνικὸν συμφέρον ἐργάζονται. Αὐτὸ ἐπαληθεύθηκε μὲ τραγικὰ γιὰ τὴν Πατρίδα μας ἀποτελέσματα καὶ σὲ μετεγενέστερες περιόδους τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου. Ἀλλὰ καὶ προβάλλει ἀκόμη ἐπικινδυνωδέστερο στὴν σύγχρονη ἐποχὴ μὲ τὸν τεχνολογικῶς ἀπίστευτο πολλαπλασιασμὸ τῶν δυνατοτήτων δημοσίου ἐπηρεασμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης. Κύριο πρὸς τοῦτο ὄργανο ποικιλώνυμα μέσα μαζικῆς δῆθεν ἐνημερώσεως, στὴν πραγματικότητα ὅμως ὄχι σπανίως ἀποπροσανατολισμοῦ καὶ διανοητικοῦ εὐνουχισμοῦ τοῦ ἀθῴου καὶ ἀνυπόπτου λαοῦ. Καὶ αὐτὸ χάριν ἀδήλων, ὑπόπτων, πολλὲς φορὲς καὶ ἀνελληνικῶν ἢ καὶ ἀνθελληνικῶν συμφερόντων. Προσοχὴ λοιπὸν καὶ περίσκεψιν ἀξιώνουν ἀπὸ ὅλους τοὺς συνειδητοὺς πολῖτες ἰδιαιτέρως οἱ σημερινοὶ καιροί, ποὺ χαρακτηρίζονται στὸ ἐπίπεδο τοῦ δημοσίου βίου μας ἀπὸ κατακλυσμὸ ἀσυδότων κατηγοριῶν κατὰ προσώπων καὶ θεσμῶν, ποὺ πολλὲς φορὲς ἐξαντλοῦνται στὴν εὐτέλεια ἀκατονομάστων προσωπικῶν ὕβρεων καὶ χαρακτηρισμῶν. Ἂς διαποτίσει ὅλους ἡ ἐπίγνωσις, ὅτι τέτοια τακτικὴ μόνον ξένους ἐπιβούλους ὑπηρετεῖ, ἀφοῦ φθείρει στὴν πραγματικότητα ὄχι πρόσωπα, ἀλλὰ τοὺς θεσμοὺς τῆς δημοκρατικῆς μας πολιτείας, δεδομένου ὅτι ναὶ μὲν τὸ ψεῦδος τελικῶς καταρρέει καὶ πάντοτε ἡ ἀλήθεια ἀποκαθίσταται, ὅμως, ἀλλοίμονον, ὅταν τὸ κακὸν ἔχει ἤδη συντελεσθῆ καὶ εἶναι ἀνεπανόρθωτον. Ὅπως συνέβη π.χ. εἰς τὴν περίπτωσι τοῦ Ὄθωνος, τοῦ μόνου ἀληθινὰ Ἕλληνος Βασιλέως, ὁ ὁποῖος τόσον ἐμόχθησε καὶ ἔδωσε τὰ πάντα γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀκριβῶς δι αὐτὸ μὲ τὶς ραδιουργίες τῶν ξένων, ἐκμεταλλευθέντων τὴν εὐπιστία τοῦ ἀδόλου λαοῦ, ἐκθρονισθέντος... Ζ. Δὲν ἐξαντλοῦνται βεβαίως μὲ τὰ ἀνωτέρω ὁ πλοῦτος καὶ ἡ βαθύτης ἰδεῶν, ποὺ χαρακτηρίζουν τὰ κείμενα τοῦ Γεωργίου Φιλαρέτου. Ἀκόμη καὶ τὰ μικροτέρας ἐκτάσεως καὶ κατὰ προορισμὸν ἐφήμερα, ἐννοῶ τὴν συγκομιζομένη εἰς δύο τόμους τῆς προκειμένης ἐκδόσεως πολιτική του ἀρθρογραφία, προκαλοῦν ἀληθινὸ θαυμασμό. Προσφέρουν ἀνεπανάληπτη εὐφροσύνη ἡ ἐπισήμανσις τῶν θεμάτων, ἡ διεισδυτικότης τῆς ἀναλύσεως, ἡ ἀκαταμάχητη ἐπιχειρηματολογία, ὁ ἐκπληκτικῆς καλλιεπείας λόγος. Λόγος στιβαρός, εὐθύς, ἀπροκάλυπτος, ἀπεριτέμνητος. Δημιουργοῦν μοναδικὴ ἀτμόσφαιρα ἀσυγκρίτου πνευματικῆς εὐδίας. Ἐξόχως ἐνδιαφέροντα καὶ χρησιμότατα καὶ σήμερα, παρὰ

14 14 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ τὴν ἀπώλεια τῆς ἀμέσου ἐπικαιρότητός των λόγῳ παρελεύσεως τόσων δεκαετιῶν, ἡνιοχοῦν εὐδοκίμως τὴν πνευματικὴ τοῦ ἀναγνώστου ἀναγέννησι. Κυρίες καὶ Κύριοι, Αὐτὰ τὰ κύρια συγκομίζονται ἀβιάστως ἀπὸ τὰ κείμενα τοῦ Γεωργίου Φιλαρέτου. Ἡ ἄμετρη ἀγὰπη πρὸς τὴν Ἑλληνική μας Πατρίδα, ἡ ὁλόψυχη ὑπεράσπισις τῶν συμφερόντων τῆς ἐθνικῆς μας κοινότητος, ἡ ἀδόλευτη μὲ ἀνεπιτήδευτο δημοκρατικὸ φρόνημα μέριμνα ὑπὲρ τοῦ γενικοῦ καλοῦ τοῦ λαοῦ καὶ ὄχι ἀτομικῶν συμφερόντων, ἡ ἀποτίμησις καὶ τοῦ ἀντιπάλου στὴν δημοσία ζωὴ χωρὶς προκαταλήψεις καὶ ἐμπάθειες εἶναι συνοπτικῶς οἱ ὑποθῆκες, ποὺ μᾶς κατέλιπεν ὁ Γεώργιος Φιλάρετος μὲ τὸν βίο, τὴν πολιτική του δραστηριότητα, καὶ τὰ κείμενά του. Ὑποθῆκες ἐξόχως πολύτιμες, ἰδίως κατὰ τοὺς σημερινοὺς ὄχι χαρωποὺς καιρούς, γι αὐτὴν τὴν ἐπιβίωσι καὶ εὐτυχῆ πορεία τῆς ἐθνικῆς μας κοινότητος. Ἂς διατηρήσουμε λοιπὸν μέσα στὴν ψυχή μας ζείδωρη καὶ ζωοφόρο τὴν ἱερὴ μνήμη καὶ τὸ ὑπόδειγμα ζωῆς του. Χαιρετίζω μὲ ἐνθουσιασμὸ τὴν προκειμένη πολύτιμη ἔκδοσι κειμένων τοῦ Γεωργίου Φιλαρέτου σπανίας ἠθικῆς καὶ πνευματικῆς ἐμβελείας, ἀληθινῶν εὐαγγελίων πολιτικῆς ἀρετῆς. Καὶ ἀπευθύνω μύρια εὖγε πρὸς ὅλους τοὺς συντελεστές της. Σᾶς εὐχαριστῶ.

Ἡ συγκρότησις τοῦ Εἰδικοῦ Συμβουλίου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (8.11.2012) Ἀπὸ τὴν συμπαράστασιν τῶν ὀλίγων ἀλλὰ πιστῶν ἐθελοντῶν μας

Ἡ συγκρότησις τοῦ Εἰδικοῦ Συμβουλίου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (8.11.2012) Ἀπὸ τὴν συμπαράστασιν τῶν ὀλίγων ἀλλὰ πιστῶν ἐθελοντῶν μας Ἡ συγκρότησις τοῦ Εἰδικοῦ Συμβουλίου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (8.11.2012) Ἀπὸ τὴν συμπαράστασιν τῶν ὀλίγων ἀλλὰ πιστῶν ἐθελοντῶν μας Φωτεινὴ Γραμμὴ Εἰς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ ) Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ 6. ΑΡΘΡΑ a) Ἡ ὀφθαλμοφανὴς κοροϊδία τῶν ἀπαραδέκτων προτάσεων Νίμιτς ἐπὶ τοῦ Σκοπιανοῦ καὶ ὁ κατ ἐξακολούθησιν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ 30/ 11 / 2014 Διάρκεια: 3 ώρες Μαθητής/τρια:.. Τμήμα Μονάδες /100 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ Μίαν ἡμέραν τὴν ἐπλησίασα ἀπαρατήρητος, ἐνῷ ἔκλαιε γονυπετὴς πρὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΓΗΜΑ. Ιωάννη Γ. Θαλασσινού.

ΙΗΓΗΜΑ. Ιωάννη Γ. Θαλασσινού. ΙΗΓΗΜΑ «Άγγελέ μου πρόσεξε, μη χάσεις τα φτερά σου»! Ιωάννη Γ. Θαλασσινού. Κάποτε, λέει ένας μύθος, ήταν ένας άγγελος, που θέλησε να γνωρίσει τις χαρές και τις ηδονές, που ξελογιάζουν τους ανθρώπους. Ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Υμνογραφικὰ συμπληρώματα στὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς

Υμνογραφικὰ συμπληρώματα στὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς Ἄρθρο γιὰ Ἐκκλησιολόγο Θέματα Ἐκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ καὶ Λειτουργικῆς Υμνογραφικὰ συμπληρώματα στὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς Διονυσίου Ανατολικιώτου δρος φιλοσοφικῆς σχολῆς Ἀθηνῶν, πτυχιούχου κοινωνικῆς θεολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κολλυβάδες και Θεία Λατρεία

Κολλυβάδες και Θεία Λατρεία Κολλυβάδες και Θεία Λατρεία του Αρχιμ. Νικόδημου Σκρέττα, Επίκουρου Καθηγητή του Α.Π.Θ. Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Ἡ περίοδος τῆς Τουρκοκρατίας 1, ἐποχὴ ἐντόνων ζυμώσεων καὶ ἀνατρο-πῶν, ὡς πρὸς τὶς πολιτικὲς καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΑΝΘΗΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ

ΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΑΝΘΗΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Παραλῆπται τῆς παρούσης Διακηρύξεως: Ἕλληνες Πολίτες, κ.κ. Παπανδρέου Γεώργιος, Καραμανλής Κωνσταντῖνος, Σαμαράς Ἀντώνιος, Ἀρχηγοί Πολιτικῶν Κομμάτων, Κυρία Διαμαντοπούλου Ἄννα, Κύριος Βενιζέλος Εὐάγγελος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΤΡΙΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΩΣ εἶναι γνωστόν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας τῶν Ἐνισταμένων κατὰ

ΟΠΩΣ εἶναι γνωστόν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας τῶν Ἐνισταμένων κατὰ Oρθοδοξος Eκκλησια ΠατριουEκκλησιαστικου Ημερολογιου εν Eλλαδι Iερα Συνοδοσ τῶν Eνισταμενων Οἱ Ἡσυχαστικὲς Σύνοδοι τοῦ ΙΔ αἰῶνος ὡς ἡ Θ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

Εὐάγγελος Π. Λέκκος θεολόγος, νομικός. Ἡ ἀλήθεια γιά τήν περιουσία, τή φορολόγηση τῆς Ἐκκλησίας καί τή μισθοδοσία τῶν κληρικῶν της

Εὐάγγελος Π. Λέκκος θεολόγος, νομικός. Ἡ ἀλήθεια γιά τήν περιουσία, τή φορολόγηση τῆς Ἐκκλησίας καί τή μισθοδοσία τῶν κληρικῶν της Εὐάγγελος Π. Λέκκος θεολόγος, νομικός Ἡ ἀλήθεια γιά τήν περιουσία, τή φορολόγηση τῆς Ἐκκλησίας καί τή μισθοδοσία τῶν κληρικῶν της Εὐάγγελος Π. Λέκκος Ἐκδοτική παραγωγή Τηλ. 210-34.76.090 Ἡ αὐτοκράτειρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΚΕΨΙΣ Ι ΑΠΟΤΙΝΑΞΙΝ ΤΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΕΙΟΥ

ΙΑΣΚΕΨΙΣ Ι ΑΠΟΤΙΝΑΞΙΝ ΤΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΕΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. www.imga.gr

Περιεχόμενα. www.imga.gr Περιεχόμενα Συναξάρι: Ὁ Ἀββᾶς Κασσιανὸς ὁ Ρωμαῖος καὶ τὸ ἔργο του...3 Ὁ Ἀββᾶς Κασσιανὸς συνομιλεῖ μὲ τὸν Ἀββᾶ Πανφούτιο... 6 Ἐκ Φαναρίου: Στὴν Πόλι γιὰ τὴν γιορτή μου... 9 τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Δοσίθεου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΚΤΩΗΧΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΦΑΝΟΥΡΙΟΝ. ΚΑΝΩΝ Α φέρων Ἀκροστιχίδα κατ Ἀλφάβητον ἐν δὲ τοῖς Θεοτοκίοις «Κυρίλλου».

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΚΤΩΗΧΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΦΑΝΟΥΡΙΟΝ. ΚΑΝΩΝ Α φέρων Ἀκροστιχίδα κατ Ἀλφάβητον ἐν δὲ τοῖς Θεοτοκίοις «Κυρίλλου». ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΚΤΩΗΧΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΦΑΝΟΥΡΙΟΝ ΚΑΝΩΝ Α φέρων Ἀκροστιχίδα κατ Ἀλφάβητον ἐν δὲ τοῖς Θεοτοκίοις «Κυρίλλου». Ὠιδὴ α. Ἦχος α. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιᾷ. Α νωθεν προκύψας συμπαθῶς, ἐξ οὐρανίων

Διαβάστε περισσότερα

tὶς τελευταῖες ἡμέρες δημιουργήθηκε θέμα πρὸς

tὶς τελευταῖες ἡμέρες δημιουργήθηκε θέμα πρὸς tὶς τελευταῖες ἡμέρες δημιουργήθηκε θέμα πρὸς «σκανδαλισμὸν» καὶ παραπληροφόρηση, τὸ ὁποῖο ἀφορᾶ ἄμεσα στὴν Ἐπισκοπή μας καὶ θίγει τὴν Ἐκκλησία μας γενικότερα. Πρὸς διευκρίνιση λοιπόν, ὁ Ἐπίσκοπός μας

Διαβάστε περισσότερα

σφαλές. Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

σφαλές. Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα Τατιανῆς μάρτυρος ( 226) Εὐθασίας, Μερτίου μαρτύρων ( 305). Ἦχος δ. Ἑωθινὸν ζ. (τυπικὸν 6ης Ἰαν., 27 καὶ 8 10) * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη,

Διαβάστε περισσότερα

πού τόν καταδίκασαν χωρίς δίκη

πού τόν καταδίκασαν χωρίς δίκη ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ι ΡΥΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικ ς καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 330 ούλιος-α γουστος 2013 Πρός τούς 19 δελφούς ρχιερε ς πού τόν καταδίκασαν χωρίς δίκη...

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 7 6 Σ Ε Π Τ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αν. Αργιθέας Β 1 Στάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αν. Αργιθέας Β 1 Στάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Π.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 5 Π.1.1. Ιστορικό του Α Σταδίου της μελέτης... 5 Π.1.2. Συνοπτική περιγραφή της περιοχής μελέτης... 6 Π.1.2.1. Γεωγραφικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Ὠσηὲ προφήτου, Ἀνδρέου ὁσιομάρτυρος τοῦ ἐν Κρίσει ΕΤΟΣ ΝΔ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2041

ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Ὠσηὲ προφήτου, Ἀνδρέου ὁσιομάρτυρος τοῦ ἐν Κρίσει ΕΤΟΣ ΝΔ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2041 ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

«ἡμεῖςδὲτῇπροσευχῇκαὶτῇδιακονίᾳτοῦλόγουπροσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4).

«ἡμεῖςδὲτῇπροσευχῇκαὶτῇδιακονίᾳτοῦλόγουπροσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). «ἡμεῖςδὲτῇπροσευχῇκαὶτῇδιακονίᾳτοῦλόγουπροσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ I 2010 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 51 MΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ Περιεχόμενα Τεύχους ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ «ΨΥΧΟΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΜΑΣΤΙΓΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΚΑΙ «ΨΥΧΟΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΜΑΣΤΙΓΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014, ΤΕΥΧΟΣ 75 διάλογος «ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΚΑΙ «ΨΥΧΟΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΜΑΣΤΙΓΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ (α μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων 1. «Ναρκωτικά» Ὡς «ναρκωτικά»

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 240 / ΤΙΜΗ 1. ΡΟΖ ΒΡΩΜΑ 7 ΧΡΟΝΩΝ καί...

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 240 / ΤΙΜΗ 1. ΡΟΖ ΒΡΩΜΑ 7 ΧΡΟΝΩΝ καί... Ἀντιφωνητὴς...ἀριστεροί καί συνήθως ἄκρως ριζοσπαστικοί - πόσο βολεµένοι οἱ ἴδιοι σέ θέσεις µέ γερούς µισθούς καί ἐπιµίσθια, πόσο δεµένοι µέ τό σύστηµα πού καταριοῦνται Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

στοριογραφικη έρευνα περί πόλιν Ναούσικ ο ωδείο μας στην Κύπρο -Οι νέες ποικιλίες ροδακινιάς - νεκταρινιάς Ι»'4

στοριογραφικη έρευνα περί πόλιν Ναούσικ ο ωδείο μας στην Κύπρο -Οι νέες ποικιλίες ροδακινιάς - νεκταρινιάς Ι»'4 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ στοριογραφικη Έτος 33ο - Απρίλιος Ιούνιος 2010 έρευνα περί ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 131 ΐε εν 1106-2118 πόλιν Ναούσικ ο ωδείο μας στην Κύπρο ^ 1 -Οι νέες ποικιλίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Εὐλογία τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 4 Χαιρετισμός Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης & Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου 5 Συναξάρι: Βίος τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ 7 Ἐκ Φαναρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3499 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου

Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου vμες στους προσφυγικούς συνοικισμούς vστου Κεμάλ το σπίτι Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ' Λυκείου Θ. Κ. Γραμματολογικά στοιχεία Ο Γιώργος Ιωάννου γεννήθηκε το 1927 στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

591 Κ.Ι\ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου.

591 Κ.Ι\ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 591 Κ.Ι\ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑ ΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε στο Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Προς όλα τα μέλη, Λευκωσία, 18 Σεπτεμβρίου, 2012 Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Βάιος Φασούλας ΜΑΡΙΝΑ. Μυθιστόρημα

Βάιος Φασούλας ΜΑΡΙΝΑ. Μυθιστόρημα Βάιος Φασούλας ΜΑΡΙΝΑ Μυθιστόρημα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ Θεσσαλονίκη 2009 www.ziti.gr Γερμανία. Φθινόπωρο του 2003. Δε φαίνεται σαν το περυσινό, που το πρόσωπό του άρχισε να το δείχνει προς το τέλος του Οκτώβρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ «ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ Μ - 08 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΑΣΟΥΣ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΕΠΟΠΤΕΙΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ «ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ Μ - 08 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΑΣΟΥΣ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΕΠΟΠΤΕΙΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ «ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ Μ - 08 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΑΣΟΥΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 19 για τη διενέργεια των εκλογών της 7 ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-14 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...4 Οι κτίστες - Δομικά υλικά - Χτίσιμο των γεφυριών - Λόγοι κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποχαρακτηρισμός και επανοριοθέτηση Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας στην περιοχή Τσαΐρι Καλυβών του Δήμου Πολυγύρου»

Θέμα: «Αποχαρακτηρισμός και επανοριοθέτηση Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας στην περιοχή Τσαΐρι Καλυβών του Δήμου Πολυγύρου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βενιζέλου 64 Τ.Κ. : 54631, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ. : 2310-221726 Φαξ : 2310-265468 Ιστοσελίδα : www.geotee-kma.gr

Διαβάστε περισσότερα

3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α

3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α Υπουργική τροπολογία στο νομοσχέδιο «Για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα» Για την Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α ) όσον αφορά τα Πειραματικά Πρότυπα σχολεία 1. Γενικά Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα Πτυχιακή Εργασία Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών Τ.Ε.Ι Αθήνας Τµήµα: ιακόσµησης - Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων & Σχεδιασµού Επίπλου - Αντικειµένου Έρευνα - Επιµέλεια: ηµήτρης Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Ο ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ Ο ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β ΤΑΞΗΣ 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣ. ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Να γνωρίσουν οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Ασία, Καππαδοκία,Πόντος, Κρήτη. Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος, Νησιά Ιονίου. Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Νησιά Αιγαίου

Μ. Ασία, Καππαδοκία,Πόντος, Κρήτη. Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος, Νησιά Ιονίου. Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Νησιά Αιγαίου 3ο ΓΕΛ Ιωαννίνων-Επιφάνειος Σχολή Σχολ.έτος 2011-12 Ερευνητική Εργασία Θέμα:Δημοφιλείς παραδοσιακοί χοροί της Ελλάδας και φορεσιές. Το λαογραφικό υπόβαθρο Υπεύθυνη εκπ-κός: Νίκη Λιαπίκου, κλ. ΠΕ2 ΟΜΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑ.. ΤΑΞΗ...

ΜΕΡΟΣ Α ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑ.. ΤΑΞΗ... 941205 ΜΕΡΟΣ Α ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑ.. ΤΑΞΗ... 2 ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έρευνα Σελίδα 1. Γιατί τα αντικείμενα επιπλέουν ή βυθίζονται; 2 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο. Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου

Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο. Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Περιεχόμενα 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 17 18 20 22 24 Πασχαλινό Μήνυμα Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

«Τὸ σπουργιτάκι τοῦ Θεοῦ»: Στέλλα Μιτσακίδου*

«Τὸ σπουργιτάκι τοῦ Θεοῦ»: Στέλλα Μιτσακίδου* Μιὰ θαυμαστὴ σύγχρονη ἱστορία «Τὸ σπουργιτάκι τοῦ Θεοῦ»: Στέλλα Μιτσακίδου* ΤΗΝ 3η Ιουνίου 2005 φονεύθηκε σὲ αὐτοκινητικὸ δυστύχημα ἡ ἀγαπητή μας Στέλλα, ποὺ εἶχε στοιχεῖα «κατὰ Χριστὸν σαλότητος», μὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΑΕΞΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΕΚΑΕΞΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΕΚΑΕΞΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Στα μαθήματα αυτά εντοπίζονται οι μεγάλες τομές και φάσεις της ανθρώπινης ιστορίας και αναδεικνύονται τα γενικά χαρακτηριστικά ευρύτερων πολιτισμικών περιοχών της γης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 2020.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 2020. Πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 2020 Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ιούλιος 2013 1 Ενότητα 1: «Ανάλυση Στοχοθεσία»...5 I. Ανάλυση των

Διαβάστε περισσότερα

40 χρόνια μετά. Μαζικός αγώνας κόντρα στις αντιδραστικές λύσεις που το σύστημα ετοιμάζει Σε φάση συσσώρευσης και ανακύκλωσης

40 χρόνια μετά. Μαζικός αγώνας κόντρα στις αντιδραστικές λύσεις που το σύστημα ετοιμάζει Σε φάση συσσώρευσης και ανακύκλωσης δεκαπενθήμερη εφημερίδα του Κ.Ο. του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (μαρξιστικού-λενινιστικού) www.kkeml.gr χρόνος 31ος φ. 722 1.50 Ο λαός συνεχίζει τον αγώνα ενάντια στους ιμπεριαλιστές και τις κυβερνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΑ. Πτυχιακή εργασία της Άλμας Τότσκα 25/04

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΑ. Πτυχιακή εργασία της Άλμας Τότσκα 25/04 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΑ Πτυχιακή εργασία της Άλμας Τότσκα 25/04 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Άννα- Μαρία Ρεντζεπέρη, Λέκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥλλΟγΟΣ εργαζομενων και. «Αληθινὸς ἄρχων οὐ πέφυκε τὸ αὑτῷ συμφέρον σκοπεῖσθαι ἀλλὰ τὸ τῷ ἀρχομένῳ» (Πλάτωνας)

Ο ΣΥλλΟγΟΣ εργαζομενων και. «Αληθινὸς ἄρχων οὐ πέφυκε τὸ αὑτῷ συμφέρον σκοπεῖσθαι ἀλλὰ τὸ τῷ ἀρχομένῳ» (Πλάτωνας) FYLLO 34_28 x 40.qxd 14/11/2012 11:24 πμ Page 1 ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 34 AΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 «Αληθινὸς ἄρχων οὐ πέφυκε τὸ αὑτῷ συμφέρον σκοπεῖσθαι ἀλλὰ τὸ τῷ ἀρχομένῳ» (Πλάτωνας) Δεν είναι τυχαίο ότι η αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ, ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει ο χάρτης για την κομπόστα

Αλλάζει ο χάρτης για την κομπόστα Αλλάζει ο χάρτης για την κομπόστα Δυνατή η Ελλάδα, στην Κίνα μεταφέρεται το επίκεντρο της παραγωγής Στις χώρες του Νέου Κόσμου και στην Κίνα μετατοπίζεται σταδιακά το παιχνίδι των μεγάλων όγκων παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ IΞεκινώντας άπό τήν σκέψη, ότι κατ' ξοχήν στις μέρες μ*ς, υπάρχει μιά πλειάδα Ιί,υΌηρίων άλλά xxi ξένων, πού ασχολείται μέ τό Λϊησί μας, πού έμπνέεται άπ' αύτό και πού έχοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΒ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ Εικ. 1. Πύργος Ραγίου. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2006 ο Νομός Θεσπρωτίας υπαγόταν αρχαιολογικά στην Η ΕΠΚΑ. Έκτοτε, η νεοσύστατη ΛΒ ΕΠΚΑ, ως ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΕ: Μέχρι το 2015 θεώρηση βιβλιαρίων για τους οφειλέτες με εισόδημα 12.000 ευρώ

ΟΑΕΕ: Μέχρι το 2015 θεώρηση βιβλιαρίων για τους οφειλέτες με εισόδημα 12.000 ευρώ 25 Ιουνίου 2014 ΟΑΕΕ: Μέχρι το 2015 θεώρηση βιβλιαρίων για τους οφειλέτες με εισόδημα 12.000 ευρώ Όσοι ασφαλισμένοι οφείλουν από το 2011 και εντεύθεν ασφαλιστικές εισφορές και το φορολογητέο εισόδημά τους

Διαβάστε περισσότερα

ενώ πλέον είχαμε μπει στην πέμπτη δεκαετία από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, δεν βρέθηκε κάποιος να σηκώσει στην πλάτη του την χρόνια αυτή

ενώ πλέον είχαμε μπει στην πέμπτη δεκαετία από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, δεν βρέθηκε κάποιος να σηκώσει στην πλάτη του την χρόνια αυτή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παρασκευή 9 Μαίου 2014, ομιλία με αφορμή την τελετή των αποκαλυπτηρίων γλυπτού στη μνήμη των Εβραίων που εξοντώθηκαν στο Ολοκαύτωμα Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος του 65.

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ὅσιος Παχώμιος. Ὅταν ἔφθασε στήν. τοῦ στρατοῦ, ὅπου κατά οἰκονομία Θεοῦ διδάχθηκε τίς ἀλήθειες τῆς Χριστιανικῆς πίστεως ἀπό τούς συστρατιῶτες

Ὁ ὅσιος Παχώμιος. Ὅταν ἔφθασε στήν. τοῦ στρατοῦ, ὅπου κατά οἰκονομία Θεοῦ διδάχθηκε τίς ἀλήθειες τῆς Χριστιανικῆς πίστεως ἀπό τούς συστρατιῶτες Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 4 9 ο Μ Α Ρ Τ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 204/2014

Διαβάστε περισσότερα

6. Ρ. Μούζιλ, Ο νεαρός Τέρλες

6. Ρ. Μούζιλ, Ο νεαρός Τέρλες 35 6. Ρ. Μούζιλ, Ο νεαρός Τέρλες Τα πάντα γύρω του έμοιαζαν τώρα άδεια και βαρετά. Στο μεταξύ είχε μεγαλώσει κάτι άγνωστο και σκοτεινό ένιωθε να ξυπνάει μέσα του: ήταν η εφηβεία που άρχιζε. Και την κρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΔΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΙΟΔΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ Χ ί ηη &ΗΡΑΙΚΟΣ ^ΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΟΥΣ 5 ΗΝΑ»77 ΑΘΗΝΑ ΙΟΔΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ. ΕΚΔΟΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΚΠΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ. ΕΔΡΑ: ΠΙΤΣΙΝΙΑΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν ήξερε... δεν γνώριζε

Δεν ήξερε... δεν γνώριζε ΤΟΥΤΗ ΔΙΨΑ ΔΕ ΣΒΗΝΕΙ, ΤΟΥΤΗ Η ΜΑΧΗ ΔΕΝ ΠΑΥΕΙ, ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ, ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΚΛΑΒΟΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΟΣ 58ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 19874 ΤΙΜΗ 1.00 «Οχι» ΑΚΕΛ στο ξεπούλημα ημικρατικών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 133 ανακοινώσεις Πίνακας περιεχομένων Παράταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΕΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΕ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

ΑΣΠΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΕΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΕ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΑΣΠΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΕΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΕ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ H Κύπρος βρίσκεται ήδη στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Η επιβεβαίωση της

Διαβάστε περισσότερα

«Δημοκρατικοί» παραλογισμοί... και χαράτσια

«Δημοκρατικοί» παραλογισμοί... και χαράτσια «Δημοκρατικοί» παραλογισμοί... και χαράτσια Αναμφίβολα, είναι δεδομένος ο παραλογισμός της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, στη λήψη των αποφάσεων της, αναφορικά με την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΕΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΝΕΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στην πρόταση που κατέθεσε για την Αττική Οικολογική Απάντηση ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Γιώργος Δημαράς επεσήμανε ότι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κολυβάς (Μπερδεμπές)

Κώστας Κολυβάς (Μπερδεμπές) Ο Κώστας Κολυβάς (Μπερδεμπές), ο μπάρμπα Κώστας, γεννήθηκε το 1920 στον οικισμό Κολυβάτα Αλεξάνδρου. Ήταν το πρώτο από τα τρία παιδιά μιας φτωχής αγροτοκτηνοτροφικής οικογένειας. Έρχεται για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

NΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Του Αντώνη Καρανίκα

NΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Του Αντώνη Καρανίκα ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΕΜΠΑ Κωδικός: 014683 Ασπροποτάμου Αγράφων 4188 Απεραντίων ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Φραγκίστας ΧΡΥΣΩ Βίνιανης Φουρνά Κτημενίων Καρπενησίου ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ποταμιάς Κλεισούρας 8 Ν. Ηράκλειο Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

-The Thorn Birds. Колин Маккалоу Поющие в терновнике Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας Μετάφραση: Βικτώρια Τράπαλη

-The Thorn Birds. Колин Маккалоу Поющие в терновнике Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας Μετάφραση: Βικτώρια Τράπαλη -The Thorn Birds Колин Маккалоу Поющие в терновнике Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας Μετάφραση: Βικτώρια Τράπαλη Адаптированный текст подготовила Федорова Елена. Смотрите еще материалы на http://real-greece.ru/proza/knigi.html

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς

Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς 1 Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Μπροστά μας έχουμε μια νέα εποχή για την αυτοδιοίκηση. Μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί με

Διαβάστε περισσότερα

Για να δούμε κάποια άκρως διαφωτιστικά βίντεο: (update 20.11.2013) http://www.youtube.com/watch?v=k2b_ktz727k

Για να δούμε κάποια άκρως διαφωτιστικά βίντεο: (update 20.11.2013) http://www.youtube.com/watch?v=k2b_ktz727k Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα παιχτεί το ίδιο θεατρικό παραμύθι στο Πολυτεχνείο. Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε και το 90% του λαού συνεχίζει ακόμα π.χ. να πιστεύει ότι το Πολυτεχνείο έριξε την Χούντα.

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική ανασκόπηση των βοτάνων

Ιστορική ανασκόπηση των βοτάνων Σχολικό έτος 2012-2013 Ιστορική ανασκόπηση των βοτάνων Τα βότανα αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του φυτικού βασιλείου, είναι το σημείο επαφής μας με τη μάνα γη, ένας κόμβος επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο βασίλεια

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό περιέχει χρήσιμες συμβουλές και στρατηγικές με τις

Το βιβλίο αυτό περιέχει χρήσιμες συμβουλές και στρατηγικές με τις FYSIKH AGOGI 16X23 INSIDE. finalqxp.qxp_layout 1 22/9/15 1:03 μ.μ. Page 13 Εισαγωγή 13 Το βιβλίο αυτό περιέχει χρήσιμες συμβουλές και στρατηγικές με τις οποίες οι καθηγητές φυσικής αγωγής μπορούν να εντάξουν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1 Ἀντιφωνητὴς Πάσα δουλεία παρά φύσιν ἐστίν ΑΝΤΙΦΑΝΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1 Πρίν ἕξι µῆνες γράφαµε (φ. 236, ὑπό τόν τίτλο «Μέ τό ζόρι (εὐρω)παντρειά»)

Διαβάστε περισσότερα

18 ἐναντίον ἑνός; Εἶναι δυνατόν νά ἔχουμε ἐμεῖς δίκιο καί ὅλοι οἱ ἄλλοι ἄδικο;

18 ἐναντίον ἑνός; Εἶναι δυνατόν νά ἔχουμε ἐμεῖς δίκιο καί ὅλοι οἱ ἄλλοι ἄδικο; ΦΥΛΛΟ 64ο ΦΕΒΡOYAΡΙΟΣ 2015 Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.com MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Τώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1994 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΔΡΧ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1994 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΔΡΧ. ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1994 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΔΡΧ. 10 Οι λ ε ιτο υ ρ γ ίε ς τω ν χ α μένω ν υγροτόπ ω ν μας μπ ο ρ εί και π ρ έπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Α/Α Αξίωμα 'Ονοματεπώνυμο Ένωση 1 Γραμματέας Γυναικών ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΟΡΜΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΟΡΜΗ Το ταξίδι δίνει νόημα στην ζωή μας ή η αισθανόμαστε πως με το ταξίδι αποκτά νόημα η ζωή μας; Ο εξωτερικός κόσμος δίνει νόημα στην ζωή μας ή εμείς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία του

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Φιλολογίας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑΙ ΗΓΙΑΣΜΕΝΑΙ ΜΟΡΦΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ: Ο π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΤΑΣ (1941-4.1.2000) ΚΑΙ Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΗ (1943-6.12.

ΝΕΑΙ ΗΓΙΑΣΜΕΝΑΙ ΜΟΡΦΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ: Ο π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΤΑΣ (1941-4.1.2000) ΚΑΙ Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΗ (1943-6.12. nikolaos pettas 15/2_Layout 1 2/25/13 9:32 AM Page 1 ΝΕΑΙ ΗΓΙΑΣΜΕΝΑΙ ΜΟΡΦΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ: Ο π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΤΑΣ (1941-4.1.2000) ΚΑΙ Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΗ (1943-6.12.2012) ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΞΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος]

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] Περίληψη : Σκοπός της οριοθέτησης (μη πλεύσιμου) ποταμού ή του ρέματος, είναι η αποτύπωση της φυσικής κοίτης του ενόψει του χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρότατη εντολή. Συνελήφθη τρίτος ύποπτος Τρίτος Ελλαδίτης συνελήφθη ως ύποπτος για το πενταπλό φονικό στην Αγία

Ισχυρότατη εντολή. Συνελήφθη τρίτος ύποπτος Τρίτος Ελλαδίτης συνελήφθη ως ύποπτος για το πενταπλό φονικό στην Αγία ΑΥΡΙΟ Η ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ ΙΒΑΝ Ξέσπασμα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην καθιερωμένη δημοσιογραφική διάσκεψη που αντέδρασε όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει κατά πόσον υπάρχει εσωστρέφεια στο ΑΠΟΕΛ και αν αποκρύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /25.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /25.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 197/2013 ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για τον μοναδικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τετάρτη, 25 Απριλίου 2007 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α. ΣΤΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕ.ΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΕΥΡYΔΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. Α Αρχαίο Κείμενο

ΑΡΧΑΙΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. Α Αρχαίο Κείμενο ΑΡΧΑΙΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Αρχαίο Κείμενο «Διαλιπούσης δ ἡμέρας μάχῃ αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει προύχων αἱ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΑΔΑ: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIKOY & XΩΡΙKOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53,

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή δήλωση Δημήτρη Χριστόφια στην ερευνητική επιτροπή. Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013 -------------------------------------------

Γραπτή δήλωση Δημήτρη Χριστόφια στην ερευνητική επιτροπή. Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013 ------------------------------------------- Γραπτή δήλωση Δημήτρη Χριστόφια στην ερευνητική επιτροπή Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013 ------------------------------------------- Η κατανόηση της κατάστασης στην οποία βρέθηκε η Κύπρος σήμερα, επιβάλλει την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ( 17/30.5.2013). Κτήτωρ καὶ πρῶτος Καθηγούμενος τῆς Ιερᾶς Μονῆς.

Ο ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ( 17/30.5.2013). Κτήτωρ καὶ πρῶτος Καθηγούμενος τῆς Ιερᾶς Μονῆς. Ο ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ( 17/30.5.2013). Κτήτωρ καὶ πρῶτος Καθηγούμενος τῆς Ιερᾶς Μονῆς. εκκλησιαστικοσ ημεροδεικτης του σωτηριου ετους 2014 κατα το πατριον ημερολογιον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α] Εξέλιξη του Κύκλου Εργασιών, των Καθαρών Αποτελεσμάτων προ Φόρων και του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους για την πενταετία 2008 2012. Η καταγραφή, και ακολούθως η μελέτη, των

Διαβάστε περισσότερα

«Το δη µόσιο αίσθη µα είναι το παν. Με αυ τό, τί πο τα δεν µπο ρεί να αποτύχει. Χωρίς αυτό, τίποτα δεν µπο ρεί να πε τύ χει»,

«Το δη µόσιο αίσθη µα είναι το παν. Με αυ τό, τί πο τα δεν µπο ρεί να αποτύχει. Χωρίς αυτό, τίποτα δεν µπο ρεί να πε τύ χει», Η Α ΞΙΑ & ΑΠΟ ΣΤΟΛΗ ΤΩΝ Η ΜΟ ΣΙΩΝ ΣΧΕ ΣΕ ΩΝ «Το δη µόσιο αίσθη µα είναι το παν. Με αυ τό, τί πο τα δεν µπο ρεί να αποτύχει. Χωρίς αυτό, τίποτα δεν µπο ρεί να πε τύ χει», Αβραάµ Λίνκολν ν 86 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ 20 Ο ΑΙΩΝΑ

ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ 20 Ο ΑΙΩΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ 20 Ο ΑΙΩΝΑ «οι μεταλλαγές των ιδεών για την κατοίκιση και την οργάνωση του χώρου της Αθήνας από τον 19 ο στον 20 ο αιώνα με αφορμή την Μικρασιατική Καταστροφή» σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες του διαστήματος βρήκαν ή όχι τον Θεό;

Οι Έλληνες του διαστήματος βρήκαν ή όχι τον Θεό; Οι Έλληνες του διαστήματος βρήκαν ή όχι τον Θεό; Το πρώτο διαστημικό ταξίδι των Ελλήνων στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ, που έρχεται σαν συνέχεια των πανάρχαιων πόθων των Ελλήνων για διερεύνηση του Σύμπαντος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ГРЕЧЕСКОЕ ВОССТАНИЕ 1821 ГОДА В МАКЕДОНИИ И НА КРИТЕ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ГРЕЧЕСКОЕ ВОССТАНИЕ 1821 ГОДА В МАКЕДОНИИ И НА КРИТЕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ГРЕЧЕСКОЕ ВОССТАНИЕ 1821 ГОДА В МАКЕДОНИИ И НА КРИТЕ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ВОССТАНИЕ В МАКЕДОНИИ Στη Μακεδονία από κάθε άποψη ήταν πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Φλώρινα, 29-7-2011 Αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της Μελίτης, κ. Π. Αναστασιάδη, σε εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (3000-1100π.Χ.) 3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (3000-1100π.Χ.) 3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (3000-1100π.Χ.) 3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - Η Κρήτη κατοικήθηκε για πρώτη φορά τη Νεολιθική εποχή. - Ο σημαντικότερος οικισμός ήταν η Κνωσός. - Κατά τη 2 η

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσπάθεια του Ρόδερφορδ να Συμβιβαστεί με τον Χίτλερ

Η Προσπάθεια του Ρόδερφορδ να Συμβιβαστεί με τον Χίτλερ Η Προσπάθεια του Ρόδερφορδ να Συμβιβαστεί με τον Χίτλερ Του Κώλετ Μπρούκς Μια φωτογραφία στο βιβλίο της Εταιρίας Σκοπιά με τον τίτλο,«αληθινή Ειρήνη και Ασφάλεια-Πώς Μπορεί να βρεθεί;» απεικονίζει μερικούς

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Ε. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΦΗΜ

Σ. Ε. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΦΗΜ YNO IKA ANA EKTA 17 18 EKK H IA Iανουάριος 2001, Aριθµ. 1 Iανουάριος 2001, Aριθµ. 1 EKK H IA 19 Σ. Ε. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΦΗΜ. Κ Λ Η Ρ ΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΝ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διοργανώτρια Πόλη και οι Ολυμπιακοί Αγώνες

Η Διοργανώτρια Πόλη και οι Ολυμπιακοί Αγώνες Η Διοργανώτρια Πόλη και οι Ολυμπιακοί Αγώνες Γιάννης Πυργιώτης, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος, Εντεταλμένος Σύμβουλος και επικεφαλής Τεχνικής Διοίκησης Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Επιστημονικός Σύμβουλος του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διαρρηκτών στη Φλώρινα

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διαρρηκτών στη Φλώρινα ΕΤΟΣ 2o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 55 ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Η ηχώ σας εύχεται καλή Σαρακοστή! Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διαρρηκτών στη Φλώρινα Υπογραφή Συμφωνίας ΔΕΥΑΦ & Θερμοϋδραυλικών για δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

κ.ο. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ Θέσεις της Πολιτικής Επιτροπής

κ.ο. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ Θέσεις της Πολιτικής Επιτροπής 4 η Συνδιάσκεψη κ.ο. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ Θέσεις της Πολιτικής Επιτροπής Αθήνα, 29-30 Μαρτίου Α. Απολογισμός από την 3 η συνδιάσκεψη Ο απολογισμός της δράσης μας είναι αξεχώριστος από τις πολιτικές εξελίξεις. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2950 21 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/39231/13 Τροποποίηση συμπλήρωση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα