ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΕΖΞΩΕ6-ΓΞ4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 14ης / 5 Ιουνίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 320/2013 Θ Ε Μ Α «Έγκριση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του σχεδίου συµφωνητικού διαµονής του Οίκου Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας και λήψη απόφασης για χορήγηση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας» ΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΣΠΑΝ ΩΝΗ-ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Στο ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 5 του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 19.00, συνεδρίασε δηµόσια το ηµοτικό Συµβούλιο Καβάλας, µετά την από 29 Μαΐου 2013 έγγραφη πρόσκληση της κας Προέδρου, που δόθηκε στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ακριτίδης Παναγιώτης, Βαβαλέσκου Θεοδώρα, Βακιρτζή Έλσα, Βέρρος Αριστείδης, εµερτζίδης Παύλος, ηµητριάδης Ανέστης, ηµητριάδης Νικόλαος, Εµφιετζής Σάββας, Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Ιατρού Σωτήριος, Ιωαννίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Κυριατζής Αναστάσιος, Μιχαλάκης Χριστόδουλος, Μουριάδης Θεόδωρος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Παπαντίδης Ιορδάνης, Παππάς Ευάγγελος, Πεφάνης Κωνσταντίνος, Σµυρλόγλου Αναστάσιος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός, Τεκέογλου-Κορδοµάτη Αλεξάνδρα, Τζώτζος Κωνσταντίνος, Τσανάκα ήµητρα, Τσοχαταρίδης Χρήστος, Χατζηαναστασίου Αναστάσιος, Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος. Ασλανίδου- ίνα Ευαγγελία, Πρόεδρος ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε την υπ αριθ. 14/2013 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Αντωνιάδης Ιωάννης, Γεωργιάδης Παντελεήµων, Γλάνος Χρήστος, Ζαχαριάδης ήµος, Καλανταρίδης Ηλίας, Καλλιοντζής Θεόδωρος, Λιόγκας Βασίλειος, Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Παππάς Λεωνίδας, Πασχαλίδης Σάββας, Πυραλεµίδου Χρυσούλα, Συγγιρίδης Ανέστης, ηµοτικοί Σύµβουλοι και Λαφτσής Ανδρέας, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αµυγδαλεώνα, Γιτίσογλου Βασίλειος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Λιµνιών. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν: Απεχώρησαν: Κιοσές Νικόλαος, µετά την υπ αριθ. 314/2013 Α Σ. Ιατρού Σωτήριος, Τζώτζος Κωνσταντίνος, µετά την υπ αριθ. 316/2013 Α Σ. Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος, µετά την υπ αριθ. 319/2013 Α Σ. Επανήλθαν: Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Κωνσταντίνος Σιµιτσής (άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010). 1

2 Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του σχεδίου συµφωνητικού διαµονής του Οίκου Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας και λήψη απόφασης για χορήγηση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας», ανέγνωσε την υπ αριθ /2013 εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Θεόδ. Μουριάδη, στην οποία αναφέρονται τα εξής: Παρακαλούµε να εγκρίνετε τα παρακάτω, που αφορούν στη λειτουργία του «Οίκου Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας» και είναι απαραίτητα για την πληρότητα του φακέλου υποψηφιότητας ένταξης του εν λόγω έργου: Α) τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας Β) το σχέδιο συµφωνητικού διαµονής επωφελούµενου. Επίσης είναι απαραίτητη η λήψη απόφασης σχετικά µε τη µη έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας του «Οίκου Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας», διότι φορέας υλοποίησης είναι ο ήµος Καβάλας και δεν προκύπτει από κανένα επίσηµο έγγραφο (ΦΕΚ) χορήγηση τέτοιας Άδειας σε αντίστοιχο φορέα ( ήµο) από αρµόδια υπηρεσία. Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων, 65 & 94 του Ν. 3852/2010, 1 παρ. 1 του Ν. 2345/1995, και την ανωτέρω εισήγηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Οίκου Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας, που έχει ως εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η φιλοξενία σε Κοινωνικούς Ξενώνες εντάσσεται στην πολιτική προσωρινής µεταβατικής φιλοξενίας και σε καµία περίπτωση δεν αποκτά σταθερό και µόνιµο χαρακτήρα. Στόχος είναι η κινητοποίηση, η κοινωνική επανένταξη και η µετάβαση των επωφελούµενων σε ανεξάρτητες µορφές στέγασης. Οι Κοινωνικοί Ξενώνες απευθύνονται σε άτοµα τα οποία στερούνται οποιουδήποτε υποστηρικτικού περιβάλλοντος προκειµένου να καλύψουν και να εξασφαλίσουν την βασική ανάγκη της στέγασης. Κάθε κοινωνικός ξενώνας πρέπει να διασφαλίζει τις απαιτούµενες συνθήκες ιδιωτικότητας και ασφάλειας, υγιεινής και καθαριότητας. ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός λειτουργίας του Οίκου Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας είναι η υποδοχή, προσωρινή φιλοξενία και ανακούφιση σε άτοµα ή οικογένειες που αντιµετωπίζουν άµεσο πρόβληµα στέγασης, στερούνται οικονοµικών και κοινωνικών πόρων για εξασφάλιση χώρου διαµονής και των βασικών µέσων επιβίωσης και ταυτόχρονα βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης κοινωνικής ανάγκης ή κρίσης και διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο βλάβης. Οι φιλοξενούµενοι χρήζουν άµεσης προστασίας, αλλά και της χρονικής δυνατότητας για την αξιολόγηση της κατάστασής τους, τη διαµόρφωση εξατοµικευµένου σχεδίου διαχείρισης και αντιµετώπισης των αναγκών επιβίωσης και διαµονής, ώστε τα προβλήµατά τους να αντιµετωπιστούν µε τον καλύτερο δυνατό και εξατοµικευµένο τρόπο. Αυτό περιλαµβάνει σχεδιασµό και προγραµµατισµό παροχής των κατάλληλων αναγκαίων υπηρεσιών ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης για τη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών και προϋποθέσεων, ώστε να επανενταχθούν αποτελεσµατικά τόσο στο επαγγελµατικό όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο προκειµένου να αντιµετωπίσουν αυτοδύναµα τις ανάγκες τους. Επιπλέον, περιλαµβάνει διασύνδεση µε υπηρεσίες κατάρτισης εκπαίδευσης µε σκοπό την ένταξη στην αγορά εργασίας, καθώς και διασύνδεση µε όποιες άλλες υπηρεσίες κρίνεται αναγκαίο Επιµέρους στόχοι - δράσεις και υπηρεσίες του Οίκου Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας 1. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Οίκου Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας είναι σηµαντικό να περιλαµβάνονται υπηρεσίες όπως: έρευνα, πρόληψη, streetwork, κάλυψη των βασικών αναγκών 2

3 επιβίωσης, εκπαίδευση, υπηρεσίες για την ψυχοκοινωνική ενδυνάµωση, εργασιακή αποκατάσταση, όπου αυτό καθίσταται δυνατό µε βάση την ηλικία και τις δεξιότητες του ατόµου, επανένταξη των αστέγων στον κοινωνικό ιστό αλλά και δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας για την κατανόηση του φαινοµένου και αποστιγµατισµό της οµάδας στόχου. Παράλληλα θα πρέπει να παρεµβαίνει µε προτάσεις προς αρµόδιους φορείς της πολιτείας στο πλαίσιο σχεδιασµού πολιτικών για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της έλλειψης στέγης. Οι δράσεις και τα προγράµµατα που θα αναπτύσσονται στο πλαίσιο λειτουργίας του Οίκου Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας θα στοχεύουν στην ενδυνάµωση των ωφελούµενων µε κατεύθυνση: Την υιοθέτηση ενεργού ρόλου απέναντι στην ζωή Την υπεύθυνη διεκδίκησης των δικαιωµάτων Τη σταδιακή αυτονόµηση Την ισότιµη ένταξη στον κοινωνικό ιστό 2. Μία από τις πιο σηµαντικές δράσεις του Οίκου Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας είναι η ανάπτυξη του εθελοντισµού και η κινητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου ως προς την αντιµετώπιση του φαινοµένου. Η δηµιουργία ενός δικτύου κοινωνικών φορέων και πολιτών θα συµβάλλει σηµαντικά στη λειτουργία του Οίκου Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι την µέριµνα για την καθαριότητα των χώρων του κτιρίου θα έχουν τόσο οι φιλοξενούµενοι, όσο και εθελοντές πολίτες. Για την όλη λειτουργία του ξενώνα θα υπάρχει επίσης συνεργασία του ήµου Καβάλας µε την ειδικά προβλεπόµενη στο καταστατικό της Στέγης Πολιτισµού Νέας Καρβάλης επιτροπή Κυριών του φορέα. Οι εθελοντές που θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα θα αναλάβουν έναν ουσιαστικό ρόλο όχι µόνο στην αντιµετώπιση του προβλήµατος των αστέγων, αλλά και στην στελέχωση του Οίκου Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας σε όλες τις βαθµίδες παροχής υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 2. ΦΟΡΕΑΣ - ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ι ΡΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Φορέας υλοποίησης του ΟΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ είναι ο ήµος Καβάλας. ΑΡΘΡΟ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Ο Φορέας οφείλει: 1. να παρέχει στους φιλοξενούµενους όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες υποστήριξης και ειδικότερα πρέπει να εξασφαλίζει: Υγιεινή, άνετη και ασφαλή διαµονή. Υγιεινή και ισορροπηµένη διατροφή η οποία καταρχήν θα παρέχεται από εταιρεία catering αλλά και από άλλους φορείς που δύναται να καλύψουν την συγκεκριµένη ανάγκη. Μέριµνα για την ιατρική φροντίδα των ενοίκων, η οποία συνίσταται στην παραποµπή των ασθενών στο νοσοκοµείο και σε έκτακτες περιπτώσεις σε συνοδεία των ασθενών σε αυτό και σε τακτικό έλεγχο από την οµάδα αγωγής υγείας, η οποία θα τηρεί στενή συνεργασία µε το επιστηµονικό προσωπικό και την επιστηµονική - διαχειριστική επιτροπή του ξενώνα. 2. να παρέχει Υπηρεσίες Υποστήριξης σε συνεχή βάση. 3. να ενηµερώνει τις οικογένειες και να φροντίζει για την επανασύνδεση της οικογένειας όταν αυτό καθίσταται εφικτό ή τους δικαστικούς συµπαραστάτες των ενοίκων αναφορικά µε τη διαβίωσή τους στον Οίκο Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας και να επιζητά τη συνεργασία τους. 4. να προασπίζει τη δυνατότητα κάθε ενοίκου για προσωπική ζωή, µε σεβασµό της ιδιωτικότητας, των θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων και της σεξουαλικότητας του (νόµος κατά των φυλετικών και σεξουαλικών διακρίσεων. Οδηγίες 2000/43/ΕΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 και 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2000, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης). 5. να εφαρµόζει το συµβόλαιο δικαιωµάτων - υποχρεώσεων, που συνυπογράφει µε τους ενοίκους. 3

4 ΑΡΘΡΟ 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 4.1. Φορέας Υλοποίησης Φορέας υλοποίησης του Κοινωνικού Ξενώνα Αστέγων θα είναι ο ήµος Καβάλας 4.2. Λειτουργία Ο Φορέας υλοποίησης συνέταξε τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Οίκου Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας. Επιπλέον θα συντάσσει ατοµικό συµφωνητικό διαµονής µε κάθε επωφελούµενο, το οποίο θα δεσµεύει τα συµβαλλόµενα µέρη ως προς την τήρηση των όρων φιλοξενίας ιαχειριστική Επιτροπή Την συνολική ευθύνη λειτουργίας του ΟΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ θα την έχει η Τριµελής Επιτροπή ιαχείρισης που θα αποτελείται από: ένα ηµοτικό Σύµβουλο, τον Προϊστάµενο της /νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού του ήµου Καβάλας και τον ιοικητικό Υπάλληλο της οµής. Αρµοδιότητες της Επιτροπής αποτελούν η καταγραφή αναγκών, ελλείψεων, πρόσθετων παροχών και θεµάτων που αφορούν την λειτουργία του Οίκου Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας, τη διατύπωσή τους µε την µορφή εισήγησης προς το.σ. του ήµου Καβάλας µε σκοπό την λήψη των απαιτούµενων αποφάσεων. Επίσης, στην αρµοδιότητα της Επιτροπής θα είναι η διαχείριση των αιτηµάτων / παραποµπών δυνητικά ωφελουµένων, καθώς και η λήψη απόφασης για την ένταξή τους υναµικότητα Στον Οίκο Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας είναι δυνατόν να φιλοξενηθούν συνολικά είκοσι έξι (26) άτοµα εκ των οποίων δύο (2) µε ειδικές ανάγκες ιάρκεια Παραµονής Η φιλοξενία στον Οίκο Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας είναι προσανατολισµένη στο να στηρίξει τους άστεγους να προχωρήσουν σε ανεξάρτητες µορφές στέγασης. Στοχεύει, δηλαδή, να προσφέρει ένα ενδιάµεσο βήµα προς πιο οριστικές και µακροπρόθεσµες λύσεις και σε κάθε περίπτωση έχει από βραχύ έως µεσοπρόθεσµο ορίζοντα µέχρι 6 µήνες κατ ανώτατο όριο. Ανά τρεις µήνες συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης της πορείας αυτονόµησης των φιλοξενούµενων από τον υπεύθυνο /-η της δοµής. υνατότητα παράτασης δίνεται µόνο µε απόφαση της τριµελούς Επιτροπής ιαχείρισης του Οίκου Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας, κατόπιν εισηγήσεως κοινωνικού λειτουργού του ήµου Καβάλας µε ειδικά αιτιολογηµένη έκθεση και για ορισµένο χρονικό διάστηµα, κατόπιν εξατοµικευµένης εκτίµησης των αναγκών του και µε στόχο τη διασφάλιση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των εν εξελίξει διαδικασιών αυτονόµησης του φιλοξενούµενου Στελέχωση Στο βασικό προσωπικό το οποίο απαιτείται για να λειτουργήσει ο Οίκος Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας περιλαµβάνονται οι παρακάτω ειδικότητες: Επιστηµονικό Προσωπικό: 1 άτοµο, µε χρέη ιοικητικού Υπευθύνου / Γενικών Καθηκόντων της οµής ( ιοικητικός υπάλληλος από το υπάρχον προσωπικό του ήµου Καβάλας). 1 άτοµο, µε χρέη Επιστηµονικά Υπευθύνου της οµής (Κοινωνικός Λειτουργός, από το υπάρχον προσωπικό του ήµου Καβάλας). Η παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης, ιατρικής φροντίδας, κατάρτισης, εκπαίδευσης και επαγγελµατικής αποκατάστασης γίνεται µέσω διασύνδεσης µε αρµόδιες Υπηρεσίες, καθώς και µε τη συνδροµή εθελοντών. Στον ατοµικό φάκελο που τηρείται για κάθε φιλοξενούµενο περιγράφεται υποχρεωτικά το πλάνο διασύνδεσής του µε τις παραπάνω Υπηρεσίες. Υποστηρικτικό Προσωπικό: 1 άτοµο µε νέα πρόσληψη για την ανάληψη της γενικής φροντίδας κατά τις ώρες εκτός ωραρίου του ιοικητικού Υπευθύνου. Σε κάθε δραστηριότητα του Ξενώνα, όπως η καθαριότητα, είναι υποχρεωτική η συµµετοχή των φιλοξενούµενων. Ειδικότερα για τα δωµάτια φιλοξενίας, υπεύθυνος για την καθαριότητα και υγιεινή είναι ο κάθε ένοικος. Στην περίπτωση των δίκλινων δωµατίων υπεύθυνοι είναι εξίσου και οι δύο ένοικοι, και ούτω καθ εξής. 4

5 Τη συντήρηση των χώρων του κτιρίου θα αναλάβουν τα συνεργεία της /νσης Τεχνικών υπηρεσιών του ήµου µε αυτεπιστασία Εθελοντισµός Ειδικότερα ως προς τους εθελοντές θα πραγµατοποιηθεί προσπάθεια για τη δηµιουργία δικτύου που θα απευθύνεται σε όλους του πολίτες του ήµου Καβάλας. Οι εθελοντές που θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα θα αναλάβουν έναν ουσιαστικό ρόλο όχι µόνο στην αντιµετώπιση του προβλήµατος των αστέγων, αλλά και στην «στελέχωση» του Οίκου Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας σε όλες τις βαθµίδες παροχής υπηρεσιών. ίδεται η δυνατότητα ανά οµάδες να εργάζονται στον δρόµο (streetwork) για τον εντοπισµό των αστέγων και την παροχή αναλυτικής πληροφόρησης. Άλλες ενδεικτικές δράσεις θα είναι η συµµετοχή σε ειδικές εξωτερικές κινητές µονάδες, που σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα προσφέρουν επιτόπου στους αστέγους φαγητό, ένδυση, κλινοσκεπάσµατα, κλπ Σίτιση Στον Οίκο Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας παρέχονται δύο ηµερήσια γεύµατα στους φυλοξενούµενους (γεύµα και δείπνο). Τη σίτιση των φιλοξενούµενων θα αναλάβει εταιρία catering, η οποία θα παρέχει στους φιλοξενούµενους έτοιµα γεύµατα παρασκευασµένα σε χώρο εκτός του κτιρίου, τοποθετηµένα σε κλειστές συσκευασίες. Η χρήση της κουζίνας από τους φιλοξενούµενους θα περιορίζεται στην παρασκευή ροφηµάτων και πρόχειρων γευµάτων, κυρίως για το πρωινό τους, ενώ αυτοί θα µπορούν να γευµατίζουν τόσο στο χώρο της τραπεζαρίας όσο και αποµονωµένοι, αν το επιθυµούν, στα δωµάτια φιλοξενίας. Εκτός από την εταιρία catering και εθελοντές πολίτες και επιχειρήσεις θα µπορούν να συνδράµουν ως προς την ικανοποίηση της ανάγκης αυτής µέσω παροχής τροφίµων (γάλατα, γιαούρτια, χυµούς, φρούτα, ψωµί, συσκευασµένα δηµητριακά κλπ) ή ειδικών τροφίµων για βρέφη και παιδιά (ειδικά γάλατα, κρέµες κλπ) ως δωρεά Κτιριακές προδιαγραφές Στο ισόγειο θα υπάρχουν δύο δωµάτια φιλοξενίας δυναµικότητας τριών ατόµων µε ξεχωριστό χώρο µπάνιου το κάθε ένα, ενιαίος, κοινός χώρος καθιστικού και κουζίνας, ένας χώρος γραφείου διοίκησης µε δύο γραφεία, καθώς επίσης ένα κοινό wc για τους φιλοξενούµενους και το προσωπικό, το οποίο θα κατασκευαστεί µε τις προδιαγραφές που προβλέπονται για ΑΜΕΑ. Στο ισόγειο, επίσης προβλέπεται χώρος πλυσταριού µε δύο πλυντήρια-στεγνωτήρια, για χρήση από τους φιλοξενούµενους, και λεβητοστασίου. Η πρόσβαση στους εν λόγω χώρους θα πραγµατοποιείται από ξεχωριστές εισόδους και δεν θα υπάρχει επικοινωνία εσωτερικά του κτιρίου. Στον πρώτο όροφο προβλέπονται τρία δωµάτια και ένα διαµέρισµα. Ένα από τα δωµάτια θα έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας δύο Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, ενώ τα άλλα δύο θα µπορούν να φιλοξενήσουν έως πέντε άτοµα το κάθε ένα. Όλα τα δωµάτια θα διαθέτουν ξεχωριστό χώρο µπάνιου. Το διαµέρισµα θα έχει δυναµικότητα τριών ατόµων και θα αποτελείται από δύο δωµάτια, ένα µονόκλινο και ένα δίκλινο, και ένα κοινό µπάνιο. Η πρόσβαση στον πρώτο όροφο θα πραγµατοποιείται είτε µε χρήση των δύο κλιµακοστασίων είτε µε ανελκυστήρα. Στο δεύτερο όροφο θα δηµιουργηθούν ένα δωµάτιο δυναµικότητας δύο ατόµων µε µπάνιο και ένα διαµέρισµα µε δύο δωµάτια, ένα µονόκλινο και ένα δίκλινο µε κοινό χώρο µπάνιου. Η πρόσβαση στον δεύτερο όροφο θα πραγµατοποιείται είτε µε χρήση των δύο κλιµακοστασίων είτε µε ανελκυστήρα. Σε κάθε δωµάτιο φιλοξενίας θα υπάρχουν ντουλάπες και κοµοδίνα για την αποθήκευση του ρουχισµού και των προσωπικών ειδών των φιλοξενούµενων καθώς επίσης και τραπέζι χωρητικότητας τόσων ατόµων όσοι και οι φιλοξενούµενοι ανά δωµάτιο Πυρασφάλεια Η µελέτη Πυρασφάλειας συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Κανονισµό Πυροπροστασίας Κτιρίων Π.. 71/1988, Το άρθρο 12 Α των υποχρεωτικών διατάξεων και τα Παραρτήµατα Α,Β,Γ,, της 3/1981 Πυροσβεστικής ιάταξης, εγκρίθηκε δε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας. Σύµφωνα µε αυτή θα τοποθετηθούν τρεις αγγελτήρες, τρεις φαροσειρήνες κοντά στις εξόδους και δέκα πυροσβεστήρες που θα επιθεωρούνται ανά δώδεκα µήνες Θέρµανση Στο κτίριο του ξενώνα έχει προβλεφθεί και εγκατασταθεί σύστηµα κεντρικής θέρµανσης µε πετρέλαιο. Ο Λέβητας θα θερµαίνεται µε καυστήρα πετρελαίου Diesel αυτόµατης λειτουργίας κατάλληλο για λειτουργία µε εναλλασσόµενο ρεύµα 220 V/ 50 Hz (Χαρακτηριστικά Λέβητα:

6 60.20Mcal/h) και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ Ο καυστήρας θα είναι ικανότητας: W = Kg/h και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ Τα σώµατα (στα λουτρά και w.c.) θα είναι χαλύβδινα, εγχώριας προέλευσης, κατάλληλα για πίεση λειτουργίας 4 bar. Τα υπόλοιπα σώµατα θα είναι FAN COIL CHILLER για θέρµανση και ψύξη Ασφάλεια υλικών, κατασκευών και εγκαταστάσεων Όλα τα υλικά και οι εγκαταστάσεις που θα ενσωµατωθούν στον Οίκο Κοινωνικής Μέριµνας, τόσο κατά την κατασκευή του όσο και κατά την λειτουργία του, θα πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από τις µελέτες που έχουν συνταχθεί και θεωρηθεί από τη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Καβάλας Κανόνες Υγιεινής Θα πρέπει να πληρούνται οι υγειονοµικές προδιαγραφές όπως αυτές προκύπτουν από τον νόµο. Τα κλινοσκεπάσµατα, τα προσόψια και οι πετσέτες µπάνιου πρέπει να πλένονται στους 90 ο C Φυσιογνωµία του χώρου α. Χωροθέτηση Ο Οίκος Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Καρβάλης. β. Χώροι (βλ. παράγραφο 4.8. «Κτιριακές προδιαγραφές») ΑΡΘΡΟ 5. ΟΜΑ Α ΣΤΟΧΟΣ Γενική οµάδα στόχος των επωφελούµενων προβλέπεται να είναι: Αυτοεξυπηρετούµενα πλήρως, ενήλικα άτοµα, ζευγάρια, µονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες µε τα ανήλικα παιδιά τους µε παντελή έλλειψη χώρου διαµονής ή διαµένοντα σε ακατάλληλους και επισφαλείς χώρους, που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη στέγη, στερούνται παντελώς των απαραίτητων οικονοµικών πόρων και οικογενειακών, συγγενικών και κοινωνικών σχέσεων για την κάλυψη των αναγκών στέγασης και επιβίωσης τους, βρίσκονται σε έκτακτη κατάσταση ή κρίση και διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο βλάβης. ηλαδή: Όσοι διανυκτερεύουν στο δρόµο ή σε ξενώνες ύπνου Γυναίκες αρχηγοί οικογένειας µε ανήλικα παιδιά Άτοµα, ζευγάρια και οικογένειες µε τα ανήλικα παιδιά τους σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω έκτακτης απώλειας στέγης και οικονοµικών πόρων Μετανοσοκοµειακοί πλήρως αυτοεξυπηρετούµενοι ασθενείς µε ιατρικά προσδιορισµένο χρόνο ολοκλήρωσης της αποθεραπείας τους ή άτοµα πλήρως αυτοεξυπηρετούµενα που ακολουθούν αποδεδειγµένα ιατρική θεραπεία ως εξωτερικοί ασθενείς σε νοσηλευτικό ίδρυµα ή/και οι συνοδοί τους, που δεν χρήζουν ειδικής ή αυξηµένης νοσηλευτικής περίθαλψης και δεν διατρέχουν οι ίδιοι, ούτε θέτουν τους λοιπούς φιλοξενούµενους σε κίνδυνο. ΑΡΘΡΟ 6. Παρεχόµενες Υπηρεσίες 1. Παροχή στέγης και διατροφής. 2. Oι υπηρεσίες που θα παρέχονται θα είναι ίδιες για όλους. Συγκεκριµένα: Παροχές Κοινωνικής Υπηρεσίας Υποδοχή (intake) Κοινωνικός Φροντιστής Συµβουλευτική και ενηµέρωση µε παραποµπή σε αρµόδια υπηρεσία Ψυχοκοινωνική στήριξη Κοινωνικοπρονοιακή κάλυψη των φιλοξενούµενων (έκδοση βιβλιαρίων, έκδοση επιδοµάτων και συντάξεων κ.λπ.) Κοινωνική αποκατάσταση (παραποµπές σε θεραπευτήρια, γηροκοµεία κ.λπ.) και επανένταξη εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 3. Βοήθεια στο δρόµο 4. Με σκοπό την κατά το δυνατό αντιµετώπιση και ικανοποίηση των αναγκών των αστέγων, θα οργανώνονται σε συνεργασία µε τους εθελοντές αποστολές εξωτερικών οµάδων για την παροχή βοήθειας στον δρόµο. Οι οµάδες αυτές, δραστηριοποιούµενες κυρίως σε περιόδους έκτακτης 6

7 ανάγκης (λόγω κακών καιρικών συνθηκών, κ.λπ.), θα παρέχουν φαγητό, κουβέρτες και υπνόσακους σε όσους έχουν ανάγκη, καθώς και πληροφορίες για το που µπορούν να διανυκτερεύσουν. 5. Οι οµάδες θα είναι οργανωµένες κατά τα διεθνή πρότυπα και απαρτίζονται από ειδικευµένο προσωπικό (γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές κ.α.) ή θα βρίσκονται σε άµεση επικοινωνία και συνεργασία µαζί τους. 6. Τα υλικά τα οποία θα διανέµονται στο δρόµο µπορεί να προέρχονται από τη συνεργασία µε τους υπόλοιπους κοινωνικούς φορείς του ήµου. ΑΡΘΡΟ 7. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Τα άτοµα που παραπέµπονται για φιλοξενία πρέπει: να εµπίπτουν στην οµάδα στόχο που περιγράφεται ανωτέρω να αποδέχονται τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας µε έγγραφη δήλωσή τους να µην κάνουν χρήση παράνοµων και εξαρτησιογόνων ουσιών να µην πάσχουν από βαρύ ή άλλο νόσηµα που χρήζει ειδικής ιατρικής ή νοσηλευτικής και θεραπευτικής αγωγής ή αυξηµένης νοσηλευτικής φροντίδας για χρόνιες παθήσεις να µην πάσχουν από µεταδιδόµενο νόσηµα που σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση καθιστά αδύνατη ή επισφαλή τη συµβίωση µε άλλα άτοµα να µην πάσχουν από ψυχική διαταραχή που να χρήζει αυξηµένης ή ειδικής φροντίδας και να δύναται να συµβιώσουν µε ασφάλεια µε άλλα άτοµα Να µην προκαλούν µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικής τους ζωής τους άλλους ενοίκους (ζητήµατα θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων, σεξουαλικός προσανατολισµός) 7.1 Εισαγωγή στον Οίκο Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας ικαιολογητικά Για την εισαγωγή στον Οίκο Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας ακολουθείται συγκεκριµένη διαδικασία εξατοµικευµένης προσέγγισης των ωφελούµενων και απόφαση της Τριµελούς Επιτροπής ιαχείρισης που θα αξιολογήσει τον ωφελούµενο και το αίτηµα του. Επιπλέον απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Βασικές ιατρικές εξετάσεις (η υπηρεσία αυτή βασίζεται στην εθελοντική παροχή υπηρεσιών ιατρών / ιατρικών εργαστηρίων / Κοινωνικού Ιατρείου Φαρµακείου ήµου Καβάλας / ηµοτικών Ιατρείων ήµου Καβάλας) 2. Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας 3. Εκκαθαριστικό σηµείωµα του τελευταίου Οικονοµικού Έτους, ή υπεύθυνη δήλωση περί µη κατάθεσης φορολογικής δήλωσης 4. Αποδοχή και υπογραφή του συµφωνητικού διαµονής ΑΡΘΡΟ 8. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Την αρµοδιότητα για τη διαχείριση των αιτηµάτων στέγασης (λήψη απόφασης) φέρει η Τριµελής Επιτροπή ιαχείρισης. Παραποµπές προς την Τριµελή Επιτροπή µπορούν να πραγµατοποιούν η /νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού του ήµου Καβάλας, η κοινωνική υπηρεσία του νοσοκοµείου Καβάλας, άλλοι κοινωνικοί φορείς και πολίτες του ήµου Καβάλας. Την αξιολόγηση των αιτηµάτων και την τελική απόφαση για την εισαγωγή ατόµων στον Οίκο Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας αναλαµβάνει η Τριµελής Επιτροπή ιαχείρισης. ΑΡΘΡΟ 9. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Για την επίτευξη του στόχου της λειτουργίας του Οίκου Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας θεωρείται απαραίτητη η ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασιών µε υπηρεσίες και κοινωνικούς φορείς. Ενδεικτικά: Κοινωνικές υπηρεσίες και δοµές ήµου Καβάλας. Κοινωνική Υπηρεσία Νοσοκοµείου Καβάλας. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις µε συναφείς καταστατικούς σκοπούς Εκκλησία. Φορείς για την επαγγελµατική κατάρτιση και επανένταξη των φιλοξενούµενων. Συµµετοχή σε δίκτυα µε συναφές αντικείµενο. 7

8 ΑΡΘΡΟ 10. Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισµού λειτουργίας Η διάρκεια ισχύος του παρόντος Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας είναι αορίστου χρόνου. Αν από την εφαρµογή του παρόντος προκύψει ανάγκη αναθεώρησης ή τροποποίησης άρθρου ή ευρύτερης ενότητας, απαιτείται σχετική έγγραφη αιτιολογηµένη πρόταση από την Επιτροπή ιαχείρισης ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καβάλας, το οποίο και θα αποφασίζει σχετικά µε την αναθεώρηση ή τροποποίηση του παρόντος. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων του παρόντος αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο εγγράφως. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε τον παρόντα εσωτερικό κανονισµό εφαρµόζονται οι εκάστοτε νόµοι που ισχύουν. Β. Εγκρίνει το σχέδιο συµφωνητικού διαµονής του Οίκου Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας, που έχει ως εξής: Στην Καβάλα σήµερα την, µεταξύ των εξής συµβαλλοµένων µερών: 1. του ήµου Καβάλας, ο οποίος εδρεύει στην Καβάλα επί της οδού Κύπρου 10, στην Καβάλα, ΑΦΜ , ΟΥ Καβάλας, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον. και έχει οριστεί µε την υπ αριθ../201 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας 2.Του/της...µε Α Τ... και ΑΦΜ..., ΟΥ... Αφού έλαβαν υπ όψιν τους παρακάτω όρους από τους οποίους θα διέπεται η συνεργασία τους: Προοίµιο Σκοπός λειτουργίας του Οίκου Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας είναι η υποδοχή, προσωρινή φιλοξενία και ανακούφιση σε άτοµα ή οικογένειες που αντιµετωπίζουν άµεσο πρόβληµα στέγασης, στερούνται οικονοµικών και κοινωνικών πόρων για εξασφάλιση χώρου διαµονής και των βασικών µέσων επιβίωσης και ταυτόχρονα βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης κοινωνικής ανάγκης ή κρίσης και διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο βλάβης. Σκοπός της λειτουργίας του Οίκου Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας είναι η ενδυνάµωσή των ενοίκων του στην προσπάθειά τους να αντιµετωπίσουν τα πολύπλευρα προβλήµατά τους προσφέροντάς τους εκτός από προσωρινή στέγη και πολύπλευρη εξατοµικευµένη υποστήριξη προσαρµοσµένη στις ανάγκες του κάθε φιλοξενούµενου. Ο Οίκος Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας δεν αποτελεί παροχή ενός µόνιµου καταλύµατος στους ενοίκους του αλλά µία περίοδο «ανασυγκρότησης» προκειµένου να αντιµετωπιστούν κατά το δυνατόν οι παράγοντες που οδήγησαν στην απώλεια στέγης µε απώτερο στόχο την κοινωνική τους επανένταξη. Άρθρο 1: ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Η διάρκεια του παρόντος ορίζεται σε έξι µήνες το ανώτερο, µε έναρξη την. και λήξη την.. Με την παρέλευση αυτού του διαστήµατος ο ωφελούµενος οφείλει µετά από σχετική ενηµέρωση που θα πραγµατοποιηθεί ένα µήνα πριν την ηµεροµηνία λήξης του διαστήµατος, να αποχωρήσει από τη στέγη. Σε διαφορετική περίπτωση θα κινηθεί κάθε νόµιµη διαδικασία που ο νόµος ορίζει για την ικανοποίηση των όρων του άρθρου. 8

9 Άρθρο 2: ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Ο ήµος Καβάλας υποχρεούται να τηρεί ως απόρρητα τα προσωπικά δεδοµένα του ωφελούµενου επιδεικνύοντας αυστηρή εµπιστευτικότητα και να µην ανακοινώνει σε τρίτους µε οποιοδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία, τα προσωπικά του δεδοµένα. Η υποχρέωση εχεµύθειας αφορά και στον ίδιο τον ωφελούµενο ο οποίος δεσµεύεται να µην ανακοινώνει προς τρίτους στοιχεία για άλλους φιλοξενούµενους - ωφελούµενους που διαµένουν στον Οίκο Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας. Η υποχρέωση εχεµύθειας εκτείνεται τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος συµφωνητικού όσο και απεριόριστα µετά τη λύση ή λήξη αυτού. Άρθρο 3: ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Οι παροχές εκ µέρους του ήµου Καβάλας για τους διαµένοντες στον Οίκου Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας αφορούν στα κάτωθι: Παροχή στέγης και τροφής Παροχή συνθηκών υγιεινής Παροχές κοινωνικής υπηρεσίας Συµβουλευτική και ενηµέρωση µε παραποµπή σε αρµόδια υπηρεσία Ψυχο-κοινωνική στήριξη Κοινωνικο-προνοιακή κάλυψη των φιλοξενούµενων (έκδοση βιβλιαρίων, έκδοση επιδοµάτων και συντάξεων κ.λπ.) Κοινωνική αποκατάσταση (παραποµπές σε θεραπευτήρια, γηροκοµεία κ.λπ.) και επανένταξη Άρθρο 4: ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΙΑΜΟΝΗΣ Οι αιτούντες στέγης στον οίκο Οίκου Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας θα πρέπει να εµπίπτουν σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες: 1. Να διανυκτερεύουν στο δρόµο 2. Να είναι γυναίκες αρχηγοί οικογένειας µε ανήλικα παιδιά που αντιµετωπίζουν πρόβληµα στέγασης 3. Άτοµα, ζευγάρια και οικογένειες µε τα ανήλικα παιδιά τους σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω έκτακτης απώλειας στέγης και οικονοµικών πόρων 4. Μετανοσοκοµειακοί πλήρως αυτοεξυπηρετούµενοι ασθενείς µε ιατρικά προσδιορισµένο χρόνο ολοκλήρωσης της αποθεραπείας τους ή άτοµα πλήρως αυτοεξυπηρετούµενα που ακολουθούν αποδεδειγµένα ιατρική θεραπεία ως εξωτερικοί ασθενείς σε νοσηλευτικό ίδρυµα ή/και οι συνοδοί τους, που δεν χρήζουν ειδικής ή αυξηµένης νοσηλευτικής περίθαλψης και δεν διατρέχουν οι ίδιοι, ούτε θέτουν τους λοιπούς φιλοξενούµενους σε κίνδυνο. Άρθρο 5: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Για την εισαγωγή στον Οίκου Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας ακολουθείται συγκεκριµένη διαδικασία εξατοµικευµένης προσέγγισης των ωφελούµενων και αξιολόγησης του από την επιστηµονική - διαχειριστική επιτροπή. Ο ωφελούµενος µε την κατάθεση του αιτήµατος οφείλει να προσκοµίσει: 1. Βασικές ιατρικές εξετάσεις που θα βεβαιώνουν ότι δεν πάσχει από µεταδοτικά νοσήµατα. 2. Έκθεση κοινωνικής έρευνας 3. Εκκαθαριστικό σηµείωµα του τελευταίου Οικονοµικού Έτους, ή υπεύθυνη δήλωση περί µη κατάθεσης φορολογικής δήλωσης 4. Βιβλιάριο απορίας (αν αυτό υπάρχει) 5. Αποδοχή των όρων και υπογραφή του παρόντος συµφωνητικού διαµονής 6. Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία δηλώνεται η αποδοχή των όρων του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας Άρθρο 6: ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Όλοι οι ένοικοι οφείλουν να σέβονται και να ακολουθούν τις αρχές λειτουργίας του Οίκου Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας, να συµβιώνουν αρµονικά µε τους άλλους φιλοξενούµενους 9

10 και να συνεργάζονται µε το προσωπικό και τους εθελοντές για την οµαλή λειτουργία του. Κάθε ένοικος πριν την φιλοξενία του στον Οίκο Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας οφείλει να γνωρίζει τις αρχές και όρους λειτουργίας του για τους οποίους θα ενηµερωθεί κατά την πρώτη ενηµερωτική συνάντηση, να υπογράφει το σχετικό Συµφωνητικό ιαµονής στον Οίκο Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας αποδεχόµενος τους κανονισµούς λειτουργίας και δηλώνει µε υπεύθυνη δήλωση την αποδοχή των όρων του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας. Ο κάθε ωφελούµενος - φιλοξενούµενος οφείλει να τηρεί τα κάτωθι: 1. τους κανόνες προσωπικής υγιεινής 2. τους κανόνες υγιεινής του προσωπικού χώρου διαµονής του αλλά και των κοινόχρηστων χώρων 3. συνεργασία µε το προσωπικό και τους εθελοντές 4. προσφορά εργασίας, τόσο µέσα στον ίδιο τον ξενώνα όσο και σε άλλες δραστηριότητες και δοµές της ήµου Καβάλας ακολουθώντας τις οδηγίες και τις αρµοδιότητες που θα του οριστούν από τον ήµο Καβάλας, ως ελάχιστο αντίτιµο της διαµονής του στον Οίκου Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας και ως τρόπο και µέσο κινητοποίησης του προς εργασία. 5. συναίνεση µε τους κανόνες κοινής συµβίωσης που ορίζουν ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ τα κάτωθι: η χρήση σωµατικής βίας η χρήση λεκτικής βίας η απειλή βίας η χρήση αλκοόλ ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών το κάπνισµα σε εσωτερικούς χώρους του κτιρίου η φιλοξενία ζώων οι επισκέψεις από φίλους και συγγενείς κατά τις µεταµεσονύκτιες ώρες η φιλοξενία φίλων ή συγγενών σε χώρο του ξενώνα η πρόκληση µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που φέρει ο καθένας ως προς ζητήµατα που αφορούν τις θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις και το σεξουαλικό προσανατολισµό. Άρθρο 7: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Όλοι οι ένοικοι καλούνται να συναινέσουν µε τους κανόνες κοινής συµβίωσης που ορίζονται και να τους τηρήσουν απαρέγκλιτα, να λειτουργήσουν συλλογικά και µε ατοµική ευθύνη αναλαµβάνοντας αρµοδιότητες και καθήκοντα που αφορούν τόσο σε εργασίες εντός του Οίκου Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας όσο και σε άλλες δραστηριότητες και δοµές του ήµου Καβάλας, και να συµβιώσουν αρµονικά µε τους υπολοίπους ενοίκους. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους τα ανωτέρω οριζόµενα σηµατοδοτεί την αποµάκρυνση του ωφελούµενου από τον ξενώνα ακόµη και αν δεν έχει παρέλθει το διάστηµα παραµονής που ορίζεται στο παρόν συµφωνητικό διαµονής. Άρθρο 8: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, καθώς και τυχόν ανανέωση ή παράταση του παρόντος συµφωνητικού είναι ισχυρή µόνο αν καταρτιστεί εγγράφως και εγκριθεί από την τριµελή επιτροπή. Άρθρο 9: ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Η παρούσα σύµβαση έχει το χαρακτήρα της απλής και περιορισµένης διάρκειας παραχώρησης χρήσης ακινήτου (ξενώνα), άνευ ανταλλάγµατος, για τη φιλοξενία του αντισυµβαλλόµενου από τον ήµο Καβάλας, στα πλαίσια της ασκούµενης κοινωνικής δράσης και πολιτικής του ήµου. Σε καµία περίπτωση δεν έχει και ούτε µπορεί να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά της συµβάσεως µισθώσεως. Το παραχωρηθέν ακίνητο ή τµήµα του ακινήτου, µετά τη λήξη της χρονικής ισχύος της παρούσας, οφείλει ο φιλοξενούµενος να το αποδώσει αµέσως και αναντίρρητα στο ήµο Καβάλας, σε πρώτη ζήτηση αυτής. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, Αυτά αφού συµφωνήθηκαν µεταξύ των εδώ συµβαλλοµένων, συντάχθηκε το παρόν σε δύο (2) αντίτυπα, το οποίο αφού υπογράφηκε ως ακολούθως, κάθε συµβαλλόµενο µέρος έλαβε από ένα. 10

11 Γ. Ορίζει ότι δεν απαιτείται έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας του Οίκου Κοινωνικής Μέριµνας και Προστασίας, διότι φορέας υλοποίησης είναι ο ήµος Καβάλας και δεν προκύπτει από κανένα επίσηµο έγγραφο (ΦΕΚ) χορήγηση τέτοιας Άδειας σε αντίστοιχο φορέα ( ήµο) από αρµόδια υπηρεσία. Η Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου Άννα Σπανδώνη-Παράσχου Ακριβές αντίγραφο Καβάλα 6 Ιουνίου 2013 O Γραµµατέας του ηµοτικού Συµβουλίου Χρήστος Γ. Παρασκευάς 11

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση ηµοτικών Κτιρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και Απολύµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Επανοµή, 9-12-2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 210 /νση :Πλατεία Ι.Μεταξά- Επανοµή Τ.Κ. 57500,Επανοµή Θεσ/νίκης Τηλ.:2392045371 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ήµου Καβάλας ΝΠ του ήµου Καβάλας µε την επωνυµία Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ήµου Καβάλας ΝΠ του ήµου Καβάλας µε την επωνυµία Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 4 ης /26 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 57/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΗΕΝΑ ΥΣΕΙΣΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ& Ο ΡΟΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος Προς τη Βουλή των Ελλήνων To παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού, επικαιροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Τύπος και Εθνικό Σύστηµα Υγείας» Για το Α Εξάµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αθήνα 8 Φεβρουαρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 3319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής Εισαγωγή Επιλογή Σχεδίου Ανάπτυξης (1/2) Για την προκριθείσα πρώτη επιλογή της περιοχής της «Βιοµηχανικής Ζώνης ραπετσώνας- Κερατσινίου» έχουν διατυπωθεί αρκετές

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 12 /10/2009 Αριθ. Πρωτ.: 18384 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πάτρα, 12 /10/2009 Αριθ. Πρωτ.: 18384 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 12 /10/2009 Αριθ. Πρωτ.: 18384 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα ιοικητικού Προσωπικού Αρµόδιος Υπάλληλος κα Kωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023 Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τον τίτλο παραµονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθροµετανάστευση, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του ταµείου συνοχής Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 130 της 25/05/1994 σ. 0001-0013 Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 14 τόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΥΓ3/89292 (ΦΕΚ Β

ΑΡΙΘ. ΥΓ3/89292 (ΦΕΚ Β ΑΡΙΘ. ΥΓ3/89292 (ΦΕΚ Β 1973/31.12.2003) Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική σύµφωνα µε την Ο ΗΓΙΑ 2001/20/ΕΚ της 4ης Απριλίου 2001 "για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περ/κή /νση υτικής Ελλάδας Τ.Κ. 26 0 - ΠΑΤΡΑ Α.Π. ΡΟ32/ 4630 / 3.3 ΠΑΤΡΑ : 27-08- 202 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 56/202 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ:

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ: ΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ: 3 Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: «Συνθετική έκθεση - µελέτη αναφορικά µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Σύνταγµα προβλέπει το δικαίωµα κάθε πολίτη ακρόασής του ενώπιον του αρµόδιου ικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 12 Ιουνίου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 12 Ιουνίου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.:74155 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 19ο Οκτώβριος 2008

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 19ο Οκτώβριος 2008 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ε Ν Ο Ν Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής Το Μυστήριο του Γάµου. Του Αρχ. Καλλίστρατου Λυράκη Ο σύζυγος ο πιστός, κοντά στην

Διαβάστε περισσότερα

(2000-2004) (Dalin,1998) (Fullan,1991,1993,Levin,1976,Ravitch,2000,Rogers, 1995, Sarason,1982,1990).

(2000-2004) (Dalin,1998) (Fullan,1991,1993,Levin,1976,Ravitch,2000,Rogers, 1995, Sarason,1982,1990). ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ: Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (2000-2004) Χρίστος ούκας,σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αρετή- ήµητρα ούκα,msc Ανάπτυξης- Σχεδιασµού Εκπαιδευτικών Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυµνο, 18/09/2015. Αριθ. Πρωτ.: 4851 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ρέθυµνο, 18/09/2015. Αριθ. Πρωτ.: 4851 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Τεύχος 1043 / Μαϊος 2007. Έλα Πνεύµα Άγιο. Στον καθένα δίνεται η φανέρωση του Πνεύµατος για κάποιο καλό.

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Τεύχος 1043 / Μαϊος 2007. Έλα Πνεύµα Άγιο. Στον καθένα δίνεται η φανέρωση του Πνεύµατος για κάποιο καλό. Έλα Πνεύµα Άγιο «Αδελφοί, κανείς δεν µπορεί να πει: ο Ιησούς είναι Κύριος, παρά µόνο κάτω από την έµπνευση του Αγίου Πνεύµατος. Υπάρχει βέβαια ποικιλία χαρισµάτων, αλλά το ίδιο Πνεύµα. Και ποικιλία διακονιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 5 ης /4 Φεβρουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 92/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

.. . 10 3 . . . 6.» . . 3852/2010 .

.. . 10           3        .            .     . 6.»                .       . 3852/2010 . ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΟΖ3ΩΡΣ-3Ψ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 5/8-2-2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ. Αποφ. 50/2012 ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο για

Διαβάστε περισσότερα

Εφηµερίδα Ποντίκι, 16.2.2006 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΨΗΦΟΣ: Από το όνειρο ως τη δικαίωση

Εφηµερίδα Ποντίκι, 16.2.2006 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΨΗΦΟΣ: Από το όνειρο ως τη δικαίωση Εφηµερίδα Ποντίκι, 16.2.2006 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΨΗΦΟΣ: Από το όνειρο ως τη δικαίωση Σε όλο τον 18ο αλλά και στον 19ο αιώνα η εικόνα που υπήρχε διεθνώς για τη γυναίκα ήταν αυτή της αιθέριας ευαίσθητης ύπαρξης, απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 02/10/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:31830/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Η επιστολή του Γ. Βαρουφάκη προς το Eurogroup. Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Η επιστολή του Γ. Βαρουφάκη προς το Eurogroup. Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 Η επιστολή του Γ. Βαρουφάκη προς το Eurogroup Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 Ολόκληρη η επιστολή µε τη λίστα των ελληνικών µεταρρυθµίσεων, που απέστειλε ο υπουργός Οικονοµικών Γιάνης Βαρουφάκης προς τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας όπου υπηρετεί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων όλης της χώρας.» (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 398/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ 1. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΣΟΣ 1.1. Το παιχνίδι µε τις λέξεις 1.2. Το δάσος µέσα από τις αισθήσεις: χρώµατα, µυρωδιές και ήχοι 1.3. Το ζωντανό δάσος 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Προς όλα τα μέλη, Λευκωσία, 18 Σεπτεμβρίου, 2012 Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ. Ανακοινώνει

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ. Ανακοινώνει Α Α: ΒΕ ΧΩ1 -ΕΜΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκόπελος 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. 2185 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 21-05 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ:Φ555/Ζ/ΛΣΤ/2457 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος Προχωράµε για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος για να πάει η Ελλάδα µπροστά Με πίστη και πεποίθηση υποστηρίζω την ύπαρξη στην ελληνική κοινωνία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα Πτυχιακή Εργασία Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών Τ.Ε.Ι Αθήνας Τµήµα: ιακόσµησης - Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων & Σχεδιασµού Επίπλου - Αντικειµένου Έρευνα - Επιµέλεια: ηµήτρης Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ.Ο.Υ. ΡΟ ΟΥ δεδοµένης της εκτός λειτουργίας του µηχανογραφικού της συστήµατος

ΠΟΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ.Ο.Υ. ΡΟ ΟΥ δεδοµένης της εκτός λειτουργίας του µηχανογραφικού της συστήµατος ΠΟΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ.Ο.Υ. ΡΟ ΟΥ δεδοµένης της εκτός λειτουργίας του µηχανογραφικού της συστήµατος Συνάδελφοι, Ήδη διανύουµε την δεύτερη εβδοµάδα, όπου το µηχανογραφικό σύστηµα της.ο.υ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 111 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Παρασκευή 2 ΜΑΪΟΥ 2014 & ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρώντας το νερό ως στοιχείο

Θεωρώντας το νερό ως στοιχείο Υ ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γεώργιος Κ. Στουρνάρας Καθηγητής Υδρογεωλογίας και Τεχνικής Γεωλογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών Εισαγωγή Η λέξη περιβάλλον οδηγεί συνειρµικώς σε µόλυνση, ρύπανση,

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των πολιτών στις εξ αποστάσεως καταναλωτικές συναλλαγές Εισήγηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα, στο Συνέδριο που διοργανώνει η Επιστηµονική Ένωση ικηγόρων «Θέµις» (5-6 Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΒ, 4 Μαΐου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΒ, 4 Μαΐου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΒ, 4 Μαΐου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Εγγυήσεις για την εργασιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 19/10/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088716 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πανούλη. Γιάννης

Στον Πανούλη. Γιάννης Στον Πανούλη Γιάννης Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή, Στο βιβλίο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη μεθοδολογία αντιμετώπισης των θεμάτων που καλύπτουν την προς εξέταση ύλη. Αυτό επιτυγχάνεται με την επίλυση και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 215 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-215 Αριθ. Απόφασης: 82/215 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 253430122, 6974726352. e-mail: dikedi@iasmos.gr, xbouka@gmail.com

Τηλ. : 253430122, 6974726352. e-mail: dikedi@iasmos.gr, xbouka@gmail.com ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος 13.03.2014 Αρ. Πρωτ. 23 Πληρ.: Μπούκα Χριστίνα Τηλ. : 253430122, 6974726352 Φαξ : 2534350119 /νση: Εθν.Άµυνας 4 Τ.Κ. : 69200 ΙΑΣΜΟΣ e-mail: dikedi@iasmos.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 379 ΘΕΜΑ. Εκδοση ψηφίσµατος σχετικά µε τους Ισραηλινούς βοµβαρδισµούς στη λωρίδα της Γάζας.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 379 ΘΕΜΑ. Εκδοση ψηφίσµατος σχετικά µε τους Ισραηλινούς βοµβαρδισµούς στη λωρίδα της Γάζας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µήνα Ιουλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ 16 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Οριοθέτηση ιευθέτηση του

Διαβάστε περισσότερα

«Ευζωία αγροτικών ζώων».

«Ευζωία αγροτικών ζώων». ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέµα: «Ευζωία αγροτικών ζώων». ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: Αρ. Μελέτης: Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Ν.

Προϋπολογισµός: Αρ. Μελέτης: Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ''

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ Ταχ. Δ/νση:: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τους φίλους που με στήριξαν στην προσπάθειά μου αυτή.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τους φίλους που με στήριξαν στην προσπάθειά μου αυτή. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ.) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ. Οι διακρίσεις αυτές συνοδεύονται από αντίστοιχο διακριτικό για τη στολή, όπως αυτά

ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ. Οι διακρίσεις αυτές συνοδεύονται από αντίστοιχο διακριτικό για τη στολή, όπως αυτά ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ Το Πρόγραμμα της Ομάδος Προσκόπων προσφέρει στα παιδιά της ηλικίας αυτής κίνητρα και ευκαιρίες για ηθική, πνευματική, φυσική και κοινωνική ανάπτυξη διευρύνοντας τις ατομικές κλίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ορεστιάδα 11-07-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» Προς την Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Με τις εισαγόµενες διατάξεις, µε τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση

Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Εκκινούμε από την αρχή ότι η οικολογική και η οικονομική κρίση συνδέονται και αλληλοτροφοδοτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 10 η. Θέµα 1 ο «Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων 2015, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα»

Συνεδρίαση 10 η. Θέµα 1 ο «Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων 2015, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 15-17 Ταχ. Κώδικας: 117 43, Αθήνα Τηλ.: 2132063554 E-mail: epolitismou@patt.gov.gr Συνεδρίαση 10 η Απόφαση υπ

Διαβάστε περισσότερα

1o ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Τάξη: Β Α Τετράμηνο

1o ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Τάξη: Β Α Τετράμηνο 1o ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Τάξη: Β Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Εθελοντισμός, Δημιουργικότητα, Δράση» ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 1. Ζώης Γέρος 2. Καραπιπέρης Βασίλης 3. Μάριος Σύρρας 4. Ειρήνη Φρυγανά 5. Νταβανέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 4/2015 για τη σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου, επί ωροµισθία, σύµφωνα µε τη διαδικασία του Π.. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 4/2015 για τη σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου, επί ωροµισθία, σύµφωνα µε τη διαδικασία του Π.. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 8/9/205 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 8878 Ν.Π... ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, Η.ΠΕ.ΘΕ. (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ.)» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

προϋπολογισµού 53.600,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.),

προϋπολογισµού 53.600,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 66Τ9ΩΕ5-ΜΦΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 25 η Ιουνίου 2015 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2013 για την προµήθεια δύο βαλβίδων αντεπιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6163 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η παραγωγή ηλεκτρισµού από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), όπως είναι ιδίως η αιολική ενέργεια, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

των Δικαστικών Επιµελητών στις εκλογές Αιδώς! συνάδελφοι συνδικαλιστές

των Δικαστικών Επιµελητών στις εκλογές Αιδώς! συνάδελφοι συνδικαλιστές EDITORIAL Συµµετοχή των Δικαστικών Επιµελητών στις εκλογές Αιδώς! συνάδελφοι συνδικαλιστές Σ υνάδελφοι, την τελευταία διετία πάγιο αίτηµα του κλάδου µας ήταν ο διορισµός των Δικαστικών Επιµελητών ως αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστέλλι, 19-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 26783 ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση: Καστέλλι Ηρακλείου Τµήµα: Ανθρώπινου υναµικού & ιοικητικής Μέριµνας Τηλ.: 28913 40130, 40132 Fax: 28910

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέμα: Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέμα: Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, 28-08 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 2959 Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες : Α. Κόπτσης Θ. Νικολόπουλος Τηλέφωνο : 210.34.42.234 210.34.43.605 Fax : 210.34.42.241

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να έχουµε δύναµη για τις προσπάθειές µας. Θα ήθελα ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 194/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Ι. Η καταγγελία Προς 1. Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου dimotikosymvoulio@cityofathens.gr 2. Διεύθυνση Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/ 39 Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΕΕΤΑΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΕΕΤΑΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΕΕΤΑΑ Περιεχόμενα ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ...3 ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ...35 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ' ΠΕΡΙΟ ΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟ ΟΣ Γ' ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ' Τετάρτη 10 Μαρτίου 1999 Αθήνα, σήµερα στις 10 Μαρτίου 1999, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.36' συνήλθε στην Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ BIOL_G_GYMN_LAST.indd 1 11/1/2013 1:10:07 μμ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Ευαγγελία Μαυρικάκη, Επίκ. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Μαριάννα Γκούβρα, Βιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ταχ. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Κατερίνη 14/01/2014 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. Ταχ. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡ ΙΚΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. «Μέλισσα, µέλισσα, µέλι γλυκύτατο»

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡ ΙΚΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. «Μέλισσα, µέλισσα, µέλι γλυκύτατο» ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡ ΙΚΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ «Μέλισσα, µέλισσα, µέλι γλυκύτατο» ΓΑΡ ΙΚΙ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 1. Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 1.1. Τα µέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Πρόγραμμα «Σκαπανέας» «ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ΑΘΗΝΑ 2012 Το σχέδιο στο εξώφυλλο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 1/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, L 167/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 13 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 243/2014

Συνεδρίαση 13 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 243/2014 Συνεδρίαση 13 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 243/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ» ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 795 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 05-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 103308 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 05-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 103308 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 05-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 103308 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος]

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] Περίληψη : Σκοπός της οριοθέτησης (μη πλεύσιμου) ποταμού ή του ρέματος, είναι η αποτύπωση της φυσικής κοίτης του ενόψει του χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 47 /2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ τ. Β 378/09-03-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τη σύντοµη παρουσίαση του φυσικού πλαισίου αναφοράς (Πίνδος - Αχελώος).

Τη σύντοµη παρουσίαση του φυσικού πλαισίου αναφοράς (Πίνδος - Αχελώος). 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία εξετάζει τον τρόπο, µε τον οποίο η «άγρια ανάπτυξη» κυριολεκτικά εξαφανίζει την ιστορία και την πολιτιστική κληρονοµιά αλλά και µεταβάλλει ριζικά τα δεδοµένα του χώρου. Τον

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ' ΠΕΡΙΟ ΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟ ΟΣ Γ' ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Π' ευτέρα 15 Φεβρουαρίου 1999 Αθήνα, σήµερα στις 15 Φεβρουαρίου 1999, ηµέρα ευτέρα και ώρα 18.14' συνήλθε στην

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003307705 2015-11-13

15PROC003307705 2015-11-13 5PROC003307705 205--3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 133 ανακοινώσεις Πίνακας περιεχομένων Παράταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22 /10/2012 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.102797 ΠΡΟΣ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22 /10/2012 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.102797 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φ. Τσαλίκογλου Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 50 Ταχ. Κώδ.: 104 38 Τηλέφωνο: 210 5236283 FAX: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Τ.Κ. Πόλη: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Mερέτη Ευαγγελία 25313

Διαβάστε περισσότερα