ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-34/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-34/2008"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-34/2008 ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2008

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθμός και Ημερ/νία Δγής Τροποποίησης Ημερομηνία Καταχώρησε την Τροποποίηση Καταχώρησης Τροποποίησης Βαθμός Ονοματεπώνυμο Μονογραφή Οδηγίες: 1. Οι μεταβολές στην παρούσα ΠαΔ επιφέρονται μόνον κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ/ΔΙΔΟ. 2. Δίπλα στη θέση κάθε μεταβολής και στη στήλη Α/Α αναγράφεται το κεφαλαίο Τ και ο α/α της τροποποίησης (π.χ Τ1, Τ2 κλπ). 3. Στον παραπάνω πίνακα καταχωρείται κάθε διαταγή για να επιβεβαιωθεί η εγγραφή της τροποποίησης.

3 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΓΜΑΤΟΣ/1α Τηλ. (Εσωτ.) :3670 ΚΟΙΝ.: Φ. 310/64/ Σ.330 Αθήνα, 22 Ιουλ 2008 ΘΕΜΑ: Δόγματα Στρατού Ξηράς ΣΧΕΤ : α. Κανονισμός Στρατιωτικής Αλληλογραφίας β. ΣΚ 41-5 (Θεματολόγιο Στρατού ξηράς) γ. ΣΚ 40-5 (Στρατιωτικά Δημοσιεύματα) δ. ΠαΔ 0-1/1999/ΓΕΣ/ΔΟΡ (Έκδοση και Διακίνηση ΠαΔ) ε. ΠαΔ 3-10/2003/ΓΕΕΘΑ «Περί εκδόσεως Διακλαδικών Δογμάτων ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 0-34/2008 ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ 1. Σκοπός της παρούσας Πάγιας Διαταγής είναι να καθορίσει το πλαίσιο και τις διαδικασίες εκπόνησης, έκδοσης, αξιολόγησης και αναθεώρησης των δογμάτων του Στρατού Ξηράς. ΓΕΝΙΚΑ 2. Σύμφωνα με τις Κατευθύνσεις Αμυντικής Σχεδίασης, το ΓΕΣ εκδίδει τα δόγματα του ΣΞ, για την εξασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ των Ο-Σ, σε θέματα εκπαίδευσης, υποστήριξης των επιχειρήσεων και προαγωγής της διακλαδικότητας. 3. Δόγμα είναι θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες διέπουν τις ενέργειες των στρατιωτικών δυνάμεων ή τμημάτων τους, προς υποστήριξη εθνικών αντικειμενικών σκοπών. Παρέχει εξουσία, αλλά απαιτεί κρίση κατά την εφαρμογή του. α. Οι αρχές αυτές καθρεφτίζουν τη συλλογική γνώση του στρατού σχετικά με παλαιές, παρούσες και μελλοντικές επιχειρήσεις. Εστιάζουν στο πώς και όχι στο τι πρέπει να σκέφτεται κανείς, όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Παρέχουν επιτακτικές οδηγίες στο στρατιωτικό προσωπικό, αλλά επιπλέον παρέχουν ελευθερία προσαρμογής στις περιστάσεις. Αν και προορισμένες να καθοδηγούν τις ενέργειες των διοικητών, οι δογματικές αρχές δεν πρέπει να περιορίζουν την πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητά τους. β. Οι αρχές του δόγματος στρατού είναι επιτακτικές και ακολουθούνται κατ αυτόν τον τρόπο, εκτός και αν, κατά την κρίση του διοικητή, οι συνθήκες υπαγορεύουν διαφορετικά. Αν προκύψει διάσταση ανάμεσα στις αρχές δόγματος του ΣΞ και στις αρχές διακλαδικού δόγματος, ακολουθούνται οι τελευταίες.

4 2 γ. Το δόγμα συνιστά το κορυφαίο κείμενο της επιχειρησιακής λειτουργίας, που κατά περίπτωση επιλαμβάνεται. Τούτο σημαίνει ότι οποιοδήποτε συναφές κείμενο (ΠαΔ, σχέδιο, διαταγή, επιχειρησιακή οδηγία κλπ) αναφέρεται στην ίδια λειτουργία, πρέπει να είναι εναρμονισμένο και να συνάδει με τις προβλέψεις του. 4. Τα δόγματα είναι θεσμικά κείμενα, τα οποία παρέχουν στους Διοικητές όλων των κλιμακίων ένα πλαίσιο αρχών, κανόνων και διαδικασιών το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την οργάνωση, σχεδίαση, διεξαγωγή και υποστήριξη των επιχειρήσεων με κύριο σκοπό την μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας του ΣΞ και γνώμονα για την επιχειρησιακή σχεδίαση. 5. Οι δογματικές αρχές δεν είναι πλήρεις χωρίς επιπλέον επίπεδα, περισσότερο λεπτομερούς και περισσότερο λεπτομερώς εφαρμοσμένης καθοδήγησης. Τέτοιου είδους καθοδήγηση περιλαμβάνεται στις λοιπές στρατιωτικές εκδόσεις, όπου αναλύονται «Τακτικές, Τεχνικές και Διαδικασίες (ΤΤΔ)». Οι ΤΤΔ υποστηρίζουν και υλοποιούν δογματικές αρχές, συνδέοντάς τις με τις σχετικές εφαρμογές τους. Όσον αφορά το «πώς» των δογματικών αρχών, οι ΤΤΔ περιλαμβάνουν παραστατικές και κανονιστικές μεθόδους και ενέργειες, ως ακολούθως: α. Τακτική είναι η χρησιμοποίηση των μονάδων στη μάχη. Είναι δηλαδή μία διατεταγμένη συμφωνία (συγκρότηση, διάταξη, συνδυασμός προσπαθειών) και ο ελιγμός των μονάδων μεταξύ τους ή/και με τον εχθρό, ώστε να χρησιμοποιηθεί το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, προς επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού. (1) Η τακτική διαιρείται σε γενική τακτική (συνδυασμός ενεργειών των διαφόρων όπλων κατά τη μάχη) και τακτική όπλων (συνδυασμός ενεργειών μέσα στο ίδιο όπλο κατά τη μάχη). (2) Είναι κυρίως περιγραφική, απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να αναπτύσσει και να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις κατά εχθρικών δυνάμεων. (3) Η τακτική απαιτεί πάντοτε την εφαρμογή κρίσης. Για παράδειγμα, η επιβολή τοπικής ασφάλειας σε ένα εχθρικό περιβάλλον απαιτεί από τους διοικητές να μελετήσουν το έδαφος από στρατιωτική άποψη και να διατάξουν τις δυνάμεις τους ώστε να αξιοποιούν στο μέγιστο τα μέσα και τις θέσεις τους. Η χρησιμοποίηση μιας τακτικής μπορεί να απαιτεί τη χρήση και ενσωμάτωση μερικών τεχνικών ασφάλειας, όπως είναι η περιμετρική ασφάλεια, η εκπομπή περιπόλου, κλπ. β. Τεχνικές είναι γενικές και λεπτομερείς μέθοδοι, που χρησιμοποιούν τα στρατεύματα ή/και οι διοικητές, για να εκτελέσουν καθορισμένες αποστολές και λειτουργίες, ιδιαίτερα δε περιγράφουν τη μέθοδο χρησιμοποίησης εξοπλισμού και προσωπικού.

5 3 (1) Οι τεχνικές περιγράφουν τον τρόπο, όχι όμως τον μόνο τρόπο. Αποτελούν τον κύριο τρόπο μεταβίβασης της συσσωρευμένης γνώσης που αποκομίζουν απ τις επιχειρήσεις οι επιτυχημένες μονάδες. (2) Σε περισσότερες από μία τεχνικές μπορεί, βάσει δόγματος, να έχει δοθεί η έγκριση να διεκπεραιώσουν μία καθορισμένη αποστολή ή λειτουργία. Η απόφαση του διοικητή να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ειδική τεχνική πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση της αποστολής, του εχθρού, του εδάφους, των δυνάμεων και του διαθέσιμου χρόνου. (3) Η διατύπωση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το υπάρχον δόγμα και τον σκοπό του ανώτερου διοικητή. Μερικές φορές οι τεχνικές απαιτούν την εφαρμογή κρίσης. Για παράδειγμα, η τεχνική προετοιμασίας μιας μεμονωμένης θέσης μάχης απαιτεί τόσο την επιλογή της τοποθεσίας όσο και την εκσκαφή της θέσης. Η επιλογή της τοποθεσίας απαιτεί επιχειρησιακή κρίση ενώ η προετοιμασία της απαιτεί λίγη ή και καθόλου κρίση (πρέπει μόνο να πληροί τα κριτήρια για μια κατάλληλα προετοιμασμένη θέση μάχης). γ. Διαδικασίες είναι οι πρότυποι και λεπτομερείς τρόποι ενέργειας, που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίον εκτελείται μία αποστολή και ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίον το στρατιωτικό προσωπικό εκτελεί την αποστολή αυτή. Περιλαμβάνουν μία προκαθορισμένη και διατεταγμένη σειρά ενεργειών και ανεξάρτητα από τις περιστάσεις εκτελούνται πάντοτε με τον αυτό τρόπο. Ο διοικητής δε χρειάζεται να αξιολογήσει τις διάφορες καταστάσεις, γιατί πέρα από τη λήψη απόφασης για το ποια διαδικασία είναι κατάλληλη για μια κατάσταση και για το αν μία ενέργεια έχει ολοκληρωθεί σωστά, οι διαδικασίες μπορεί να μην απαιτήσουν εφαρμογή κρίσης. 6. Βασική επιδίωξη στην εκπόνηση δογμάτων είναι αυτά να αποτελούν τη βάση και το πλαίσιο για την επιτυχή σχεδίαση και διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Αυτό προϋποθέτει, όπως τα δόγματα παρέχουν τις αναγκαίες κατευθύνσεις με σαφήνεια και ρεαλισμό, αντανακλούν τη σύγχρονη επιχειρησιακή τακτική, έχουν όραμα και διαπνέονται από την επιχειρησιακή τέχνη και επιστήμη. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ 7. Η ιεράρχηση των δογμάτων του ΣΞ παρέχει τη δομή για την ανάπτυξη και τη μελλοντική εκπόνηση αυτών. Διαμορφώνει το περιεχόμενο με περιεκτικό τρόπο χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες, εναρμονίζει τα εγχειρίδια εκστρατείας με τις ανάγκες των στελεχών και επιβάλλει μια εξάρτηση από τα υψηλότερα προς τα χαμηλότερα επίπεδα. Τα δόγματα του ΣΞ ιεραρχούνται όπως παρακάτω. α. Θεμελιώδη Δόγματα Θεμελιώδη δόγματα είναι αυτά τα οποία αποτελούν το θεμέλιο για την ανάπτυξη των βασικών δογμάτων.

6 4 Δόγμα ΣΞ. (1) Αποτελεί το θεμελιώδες δόγμα του ΣΞ. Βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο δόγματος (Στρατηγικό) στην ιεράρχηση των δογμάτων και αποτελεί το θεμέλιο για την ανάπτυξη των βασικών δογμάτων (Επιχειρησιακό επίπεδο). Ο σκοπός του είναι κυρίως να διαμορφώσει ιδέες και να τις κάνει κατανοητές σ όλους και παράλληλα να δώσει κατευθυντήριες οδηγίες. Βασίζεται άμεσα στην Πολιτική Εθνικής Άμυνας, στην Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική και σ άλλα θεσμικά κείμενα, είναι δε ειδικά σχεδιασμένο για χρήση στο εσωτερικό του ΣΞ. (2) Η βασική του λειτουργία είναι να καθορίσει ένα πλαίσιο αρχών και ιδεών διεξαγωγής του πολέμου που θα είναι πλήρως κατανοητό, με σκοπό να εδραιώσει τις βάσεις για την επιτυχή διεξαγωγή του. β. Βασικά Δόγματα Είναι τα δόγματα τα οποία καλύπτουν το σύνολο των λειτουργιών των επιχειρήσεων (προσωπικό, πληροφορίες, επιχειρήσεις, ΔΜ, επικοινωνίες, πληροφορική, κλπ.) στηρίζονται στο θεμελιώδη δόγματα και αποτελούν τη βάση ανάπτυξης των εξειδικευμένων δογμάτων. Επιχειρησιακό Δόγμα Περιλαμβάνει τα βασικά δόγματα που ρυθμίζουν τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων σ όλα τα κλιμάκια σ επιχειρησιακό επίπεδο. Επιδιώκει να ενισχύσει την κατανόηση αυτών των αρχών και να δώσει τις κατευθυντήριες οδηγίες, για εφαρμογή τους. γ. Εξειδικευμένα Δόγματα Είναι τα δόγματα τα οποία βασίζονται στα βασικά και παρέχουν ένα λεπτομερέστατο και κατά βάση εξειδικευμένο πλαίσιο για το αντικείμενο ενός τομέα λειτουργίας(πχ Δόγμα Άμυνας Νήσου, Δόγμα Επιχειρήσεων Ποταμίων Γραμμών, Δόγμα Επιχειρήσεων Κατοικημένων Τόπων, Δόγμα ΗΠ, κλπ). Τακτικό Δόγμα Περιλαμβάνει τα εξειδικευμένα δόγματα που αποτελούν τον όγκο των οδηγιών και των κατευθύνσεων του δόγματος στο εσωτερικό του Στρατού, σε τακτικό επίπεδο. Αναφέρονται στην τακτική χρησιμοποίηση των δυνάμεων καθώς και στις επιχειρησιακές λειτουργίες των. 8. Η ιεράρχηση των δογμάτων, στο Στρατό Ξηράς, φαίνεται σχηματικά στο Παράρτημα Α.

7 5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ 9. Ο τρόπος με τον οποίο ο στρατός προτίθεται να διεξάγει επιχειρήσεις στο μέλλον και οι δυνατότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση αυτών των επιχειρήσεων θέτουν τη βάση για την ανάπτυξη - εκπόνηση ενός δόγματος. Ο αντικειμενικός σκοπός αυτών που πραγματοποιούν την ανάπτυξη - εκπόνηση είναι η παραγωγή ενός δυναμικού δόγματος που θα αυξήσει την ικανότητα του στρατού να φέρνει σε πέρας αποστολές μέσα από ένα σύνολο στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ένα δυναμικό δόγμα επιβάλλεται να διαθέτει πλείστα όσα χαρακτηριστικά, ώστε κατ ελάχιστο να είναι: αποτελεσματικό, αποδεκτό, καλομελετημένο, διαρκές, ευέλικτο, κατανοητό, συνεπές και συνοπτικό. α. Το αποτελεσματικό δόγμα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται, εκπαιδεύονται, επιχειρούν και υποστηρίζονται οι δυνάμεις, κι ως εκ τούτου συμβάλλει άμεσα στην επιτυχή εκτέλεση των επιχειρήσεων. β. Το αποδεκτό δόγμα γίνεται πιστευτό και τίθεται σε εφαρμογή, αφού υποστηρίζει ένα σύνολο προσπαθειών. Η αποδοχή είναι αποτέλεσμα συμφωνίας της πλειοψηφίας. Η ευθυγράμμιση των δογμάτων του ΣΞ με τα αντίστοιχα διακλαδικά δόγματα του ΓΕΕΘΑ βοηθά στην επίτευξη αποδοχής. γ. Το καλομελετημένο δόγμα ενσωματώνει τα κατάλληλα ιστορικά και επιχειρησιακά διδάγματα, συμπεράσματα από ασκήσεις και πρόσφατες επιχειρήσεις, νέες ιδέες και εφαρμογές, εκφράζοντας μία εδραιωμένη αντίληψη της τέχνης και της επιστήμης των στρατιωτικών επιχειρήσεων. δ. Το διαρκές δόγμα ερμηνεύει τρέχοντα πραγματικά γεγονότα και άλλα που έχουν προβλεφθεί στο εγγύς μέλλον, ενώ παράλληλα αποσκοπεί να αντιμετωπίσει μελλοντικές απαιτήσεις που θα επιφέρει ο εκσυγχρονισμός των δυνάμεων και η σχεδίαση των επιχειρήσεων. ε. Το ευέλικτο δόγμα επιτρέπει στο στρατιωτικό προσωπικό και στις δυνάμεις να προσαρμόζονται σε διαφορετικές ή μεταβαλλόμενες συνθήκες. στ. Το κατανοητό δόγμα αναπτύσσει μία κοινή αντίληψη που αφορά τον τρόπο με τον οποίον μπορεί κανείς να διεξάγει επιχειρήσεις. Χρησιμοποιεί σαφείς, ακριβείς όρους και ιδέες και συντάσσεται με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του προσωπικού του ΣΞ. ζ. Το συνεπές δόγμα δεν είναι αντίθετο με άλλα δόγματα του ΣΞ, διακλαδικά δόγματα του ΓΕΕΘΑ ή διεθνείς συμφωνίες. η. Το συνοπτικό δόγμα παρέχει ένα περιεκτικό πλήθος σκέψεων, ελαχιστοποιώντας την επανάληψη από άλλα δογματικά και διοικητικά δημοσιεύματα/έγγραφα.

8 6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ 10. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των δογμάτων του Στρατού Ξηράς καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, που είναι: α. Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική (ΕΘΣΣ). β. Κατευθύνσεις Αμυντικής Σχεδίασης (ΚΑΣ) γ. Αποστολή του Στρατού Ξηράς. δ. Δόγματα πιθανών αντιπάλων. ε. Εθνικός γεωγραφικός χώρος. στ. Ανθρώπινο δυναμικό χώρας. ζ. Διακλαδικά δόγματα. η. Η στρατηγική και τα δόγματα του ΝΑΤΟ, Ε.Ε και άλλων χωρών. θ. Οικονομικές δυνατότητες και τεχνολογικές εξελίξεις. ι. Ηθικές δυνάμεις ιστορία, παράδοση, αγώνες και θυσίες του Ελληνικού Έθνους. απειλές. ια. Το διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας και οι νέες ιβ. Λοιποί διεθνείς οργανισμοί στους οποίους συμμετέχει η χώρα μας και ισχύουσες διεθνείς συνθήκες. (ΟΗΕ-ΝΑΤΟ-ΕΕ-ΟΑΣΕ Συνθήκη Μείωσης Εξοπλισμών «CFE» κλπ.). ιγ. Τα διδάγματα, τα συμπεράσματα από επιχειρήσεις και ασκήσεις και η συνεχής μελέτη - έρευνα των επιτελείων. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ-ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΟΓΜΑΤΩΝ 11. Της διαδικασίας εκπόνησης έκδοσης δογμάτων προΐσταται ο Διευθυντής του Κλάδου Δόγματος και Εκπαίδευσης (ΔΙΔΕ) του ΓΕΣ Το αρμόδιο επιτελικό και συντονιστικό όργανο είναι η Διεύθυνση Δόγματος (ΔΙΔΟ). 13. Η διαδικασία εκπόνησης-έκδοσης ενός δόγματος είναι μία περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία η οποία απαιτεί προσεκτική σχεδίαση και συνεχή συντονισμό. Αυτή απαιτεί χρόνο 8 έως 14 μήνες για να αναζητήσει κανείς στοιχεία,

9 7 να τα αναλύσει, επεξεργαστεί τόσο από την ελληνική όσο και από τη διεθνή βιβλιογραφία, να εγκριθούν και να ολοκληρωθεί η διανομή του δόγματος. ήτοι: 14. Η διαδικασία εκπόνησης-έκδοσης ενός δόγματος περιλαμβάνει 5 στάδια α. Προγραμματισμό β. Έγκριση Περιγράμματος-Περιεχομένου γ. Εκπόνηση-Επεξεργασία Προσχεδίων δ. Έγκριση Έκδοση-Διανομή ε. Εφαρμογή-Αξιολόγηση-Αναθεώρηση 15. Η διαδικασία εκπόνησης-έκδοσης και ο απαιτούμενος χρόνος επεξεργασίας τους, αναλύονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Β και στις Προσθήκες 1 και 2/Β. 16. Η φιλοσοφία σύνταξης των δογμάτων που διέπουν την εκπόνηση και επεξεργασία τους, αναλύεται στο Παράρτημα Δ. 17. Ο ρόλος των δογμάτων στο παρόν και στο μέλλον, αναπτύσσεται στο Παράρτημα Ε. 18. Η εμπέδωση των δογμάτων που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή τους, αναλύεται στο Παράρτημα ΣΤ. ΕΥΘΥΝΕΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 19. Οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες των φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία εκπόνησης, επεξεργασίας, έκδοσης και αναθεώρησης των δογμάτων του ΣΞ, αναγράφονται στο Παράρτημα Γ. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΟΓΜΑΤΟΣ 20. Δομή-Περιεχόμενο α. Τα δόγματα του ΣΞ αποτελούν θεσμικά κείμενα που περιέχουν διοικητικές πράξεις κανονιστικού περιεχομένου, ρυθμίζουν αντικείμενα οργάνωσης, λειτουργίας, εκπαίδευσης και άλλων λειτουργιών του ΣΞ β. Η δομή και το περιεχόμενο ενός δόγματος δεν μπορεί να καθοριστεί απόλυτα, λόγω του ότι κάθε δόγμα πραγματεύεται διαφορετικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα οι παράγοντες και οι παράμετροι που υπεισέρχονται ποικίλουν. Σε κάθε όμως περίπτωση ακολουθεί τα καθοριζόμενα στο ΣΚ 40-5 (Στρατιωτικά Δημοσιεύματα).

10 8 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 21. Ένα δόγμα τίθεται σε εφαρμογή μετά την έγκρισή του από το ΑΣΣ ολομέλειας και την κύρωσή του από τον κ. Α/ΓΕΣ. 22. Αλλαγή του προγραμματισμού ή του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης του δόγματος είναι δυνατή, κατόπιν έγκρισης της Ιεραρχίας του ΓΕΣ, μετά από πλήρη και αιτιολογημένη εισήγηση της Διεύθυνση Δόγματος. 23. Λοιπά όπως ΣΚ 40-5 (Στρατιωτικά Δημοσιεύματα). 24. Όταν ο αριθμός των τροποποιήσεων ενός δόγματος αυξηθεί και η χρησιμοποίησή του καθίσταται δύσχρηστη, επανεκδίδεται με μέριμνα της Διεύθυνση Δόγματος. 25. Η παρούσα ισχύει με την έκδοσή της και καταργεί την ΠαΔ 0-34/2004/ΓΕΣ/ΔΙΔΟ. Ακριβές Αντίγραφο Αντγος Δημήτριος Βούλγαρης Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ Ανχης (ΠΖ) Παναγιώτης Νάκος Τμηματάρχης 1α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αποδέκτες για Ενέργεια Αποδέκτες Πίνακα Α3 (από ΑΟ301 μέχρι ΑΟ355) Αποδέκτες Πίνακα Α4 (ΑΟ410) ΣΣΕ-ΣΔΙΕΠ-ΣΜΥ-ΣΠΛΗ-ΣΕΟΕΔ ΣΠΖ-ΣΑΤΘ-ΣΠΒ-ΣΜΧ-ΣΑΚΕΔΒ-ΣΑΣ ΣΤΕΑΤΧ-ΣΑ/ΚΕΕΜ-ΣΑ/ΚΕΥΠ-ΣΕΥ-ΣΑΕΠ ΣΧΑΛ-ΣΕΑΠ Αποδέκτες για Πληροφορία ΓΕΣ/ΔΙΔΟ/1α (αντ. 8) ΑΔΙΣΠΟ ΓΕΣ/ΓΓ (αντ. 10 ως απόθεμα) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α Ιεράρχηση Δογμάτων Στρατού Ξηράς Β Διαδικασία Εκπόνησης-Έκδοσης Δογμάτων Γ Ευθύνες-Αρμοδιότητες Δ Φιλοσοφία Σύνταξης Δογμάτων Ε Ρόλος του Δόγματος ΣΤ Εμπέδωση των Δογμάτων

11 Δόγμα Πληροφοριών ΣΞ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΠαΔ 0-34/2008 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΓΜΑΤΟΣ/1α 22 Ιουλ 2008 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΔΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δόγμα ΗΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ Δόγμα Πληροφοριών Επιχειρήσεις (α) Δόγμα Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Δόγμα ΕΥΕ Δόγμα Άμυνας Νήσου Δόγμα Διαμόρφωσης Ηγετών Δόγμα Αγώνα Ποταμίων Γραμμών Δόγμα Αμυντικής Οργάνωσης - Οχύρωσης Δόγμα ΗΠ Δόγμα Επιχειρήσεων Κατοικημένων Τόπων ΤΑΚΤΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΣΚ, ΕΕ, ΤΕ, ΟΔΗΓΙΩΝ, κλπ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (α) Καλύπτεται από το επιχειρησιακό δόγμα και από τον ΕΕ Ακριβές Αντίγραφο Αντγος Γεώργιος Βέζος Α Υ/ΓΕΣ Ανχης (ΠΖ) Παναγιώτης Νάκος Τμηματάρχης 1α

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗΝ ΠαΔ 0-34/2008 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΓΜΑΤΟΣ/1α. 22 Ιουλ 2008 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ-ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΟΓΜΑΤΩΝ Η διαδικασία εκπόνησης των δογμάτων, υλοποιείται με τα ακόλουθα στάδια: 1. Στάδιο 1 ο : Προγραμματισμός α. Η Διεύθυνση Δόγματος, αντιλαμβανόμενη τις απαιτήσεις ενός δόγματος σύμφωνα και με την αποστολή του Στρατού, των ιδεών οι οποίες κατευθύνουν έναν πιθανό πόλεμο, και των μακροπρόθεσμων βλέψεων του Στρατού, καταρτίζει, υποβοηθούμενη και συνεργαζόμενη με τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς του ΓΕΣ, μακροπρόθεσμο προγραμματισμό έκδοσης δογμάτων, λαμβάνοντας υπόψη της τα αντίστοιχα εκδοθέντα διακλαδικά δόγματα του ΓΕΕΘΑ, καθώς επίσης και την αναγκαιότητα των νέων δογμάτων. Οι απαιτήσεις της εκπόνησης ενός δόγματος προκύπτουν από: (1) Μια τυπική διαδικασία που εξετάζει, αναλύει, επικυρώνει, μεταφράζει και ενσωματώνει εγκεκριμένες ιδέες. Ο πειραματισμός και η ανάλυση οδηγούν στην ισχυροποίηση κάποιων ιδεών, οι οποίες θα προστεθούν περαιτέρω τόσο στις αρχές του δόγματος όσο και στις τακτικές, τεχνικές και διαδικασίες. (2) Τις παρατηρήσεις που συλλέγονται στα διάφορα εκπαιδευτικά κέντρα (σχολεία εφαρμογής, κλπ), μαζί με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση της εκπαίδευσης, των ασκήσεων ή της υπάρχουσας εμπειρίας. (3) Την εξέταση του στρατιωτικού δόγματος προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το δόγμα είναι εναρμονισμένο και δεν αντιβαίνει σε διακλαδικά ή συμμαχικά δόγματα που έχουμε αποδεχθεί. (4) Τα διδάγματα που εξάγονται μετά από ασκήσεις, κατά την συμμετοχή των δυνάμεών μας σε εθνικές και ειρηνευτικές αποστολές και από τα συμπεράσματα διεξαχθεισών επιχειρήσεων εθνικών και ξένων δυνάμεων. β. Στον παραπάνω προγραμματισμό εκπόνησης περιλαμβάνεται αριθμός των αναγκαιούντων δογμάτων, και μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Δόγματος, μέχρι την 30 η Ιουλίου κατ έτος, το ΓΕΣ αποφασίζει κατά προτεραιότητα την εκπόνηση αριθμού δογμάτων για το επόμενο έτος, με έγκριση του κ. Α/ΓΕΣ. 2. Στάδιο 2 ο : Έγκριση Περιγράμματος-Περιεχομένου α. Μετά την έγκριση του προγραμματισμού της έκδοσης δογμάτων, συγκροτούνται Ομάδες Εργασίας (ΟΕ) με τη συμμετοχή, κατά περίπτωση, επιτελών όλων του συναρμοδίων φορέων, Μειζόνων Επιχειρησιακών Σχηματισμών και Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον απαιτηθεί.

13 Β-2 β. Πριν από την έναρξη εκπόνησης ενός δόγματος απαιτείται ένα εγκεκριμένο περίγραμμα. Αυτό είναι το επίσημο έγγραφο που καθιερώνει τις προδιαγραφές της εκπόνησης ενός δόγματος. Κατά το στάδιο αυτό συγκαλείται σύσκεψη με μέριμνα της Διεύθυνσης Δόγματος, με σκοπό την επεξεργασία του περιγράμματος, την ανάθεση έργου στα μέλη της ΟΕ, καθώς και την έναρξη εκπόνησης του 1 ου προσχεδίου. γ. Κανονικά, το χρονικό διάστημα των 8 έως14 μηνών αρχίζει όταν το περίγραμμα υποβάλλεται για έγκριση και τελειώνει όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση του δόγματος. Η ανάπτυξη, επεξεργασία και έγκριση ενός περιγράμματος σχεδιάζεται για να εξασφαλίσει ότι το προτεινόμενο δόγμα αναγνωρίζει τα μείζονα ζητήματα και καλύπτει επαρκώς απαραίτητα θέματα, έχει δε τις απαιτούμενες λεπτομέρειες για να διατηρείται ο έλεγχος της επεξεργασίας. δ. Το εγκεκριμένο περίγραμμα καθοδηγεί την ομάδα εργασίας (ΟΕ) καθ όλη την διάρκεια εκπόνησης, και επιπλέον: (1) Επιτρέπει στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) να διαμορφώνει τις γενικές προτεραιότητες του δόγματος. (2) Καθιερώνει ιεραρχικά τον έλεγχο από πάνω προς τα κάτω και εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία. (3) Καθιερώνει ένα διευθυντικό όργανο. (4) Επιβεβαιώνει ότι τα αρχικά ή αναθεωρημένα δόγματα είναι σε γενικές γραμμές εναρμονισμένα με υπάρχοντα άλλα δόγματα. (5) Παρέχει τη δυνατότητα σε άλλους φορείς να επηρεάζουν έγκαιρα το περιεχόμενο του δόγματος. (6) Τεκμηριώνει το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης. δόγματος. (7) Εξουσιοδοτεί τη δέσμευση πιστώσεων για την έκδοση του ε. Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας η Διεύθυνση Δόγματος επιφέρει τις απαραίτητες αλλαγές στο περίγραμμα και στη συνέχεια το προωθεί, για έγκριση από το Διευθυντή του Κλάδου Δόγματος και Εκπαίδευσης (ΔΙΔΕ). 3. Στάδιο 3 ο : Εκπόνηση-Επεξεργασία Προσχεδίων α. Εκπόνηση Κατά την εκπόνηση του δόγματος λαμβάνονται υπόψη: (1) Τα θεσμικά κείμενα, όπως Νομοθετικά Διατάγματα, η ΠΕΑ, η ΕΘΣΣ, τα υπάρχοντα Εθνικά και Συμμαχικά Δόγματα, οι μελέτες και τα επιχειρησιακά διδάγματα, καθώς και λοιπή βιβλιογραφία που θα κριθεί ως απαραίτητη.

14 Β-3 (2) Οι ορισμοί, συντμήσεις και ορολογία που εμπεριέχονται στα θεσμικά κείμενα (ΠΕΑ, ΕΘΣΣ, Λοιπά Δόγματα, Διακλαδικό Κανονισμό Κοινής Ορολογίας ΕΔ κ.λ.π). Σε περίπτωση που απαιτείται να χρησιμοποιηθούν νέοι ορισμοί και συντμήσεις, οι οποίοι δεν υπάρχουν σε θεσμικά κείμενα ή να τροποποιηθούν κάποιοι από τους ήδη υπάρχοντες, πρέπει να αναφέρονται και να επεξηγούνται στο τελευταίο κεφάλαιο του δόγματος. β. Επεξεργασία (1) Ο συντονισμός αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην διαδικασία εκπόνησης ενός δόγματος. Πριν από την ολοκλήρωση του δόγματος, ο συντάκτης θα πρέπει να συμβουλεύεται όλους τους συναρμόδιους φορείς. Συνήθως τα προσχέδια (αν απαιτείται μπορούν να χαρακτηρίζονται ως 1 ο προσχέδιο, που εγκρίνεται από το Διευθυντή του Κλάδου Δόγματος και Εκπαίδευσης προκειμένου να σχολιασθεί από τους φορείς του ΓΕΣ, 2 ο προσχέδιο, που εγκρίνεται από τον ΑΎ/ΓΕΣ, προκειμένου να σχολιασθεί επιπλέον και από τους Μείζονες Σχηματισμούς και Στρατιωτικές Σχολές, τελικό κλπ.) χρησιμοποιούνται για εξωτερική επεξεργασία. (2) Κανονικά τα δόγματα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας τουλάχιστο δύο φορές, αλλά όχι περισσότερο από τρεις φορές. Οι συντάκτες μπορούν να ζητούν να αρθεί η αξίωση για ένα δεύτερο προσχέδιο, όταν δεν προκύπτουν κρίσιμα ή μείζονα σχόλια από την επεξεργασία του πρώτου συντονιστικού προσχεδίου. (3) Απαιτείται η παροχή επαρκούς χρόνου στους άλλους συναρμόδιους φορείς για μία προσεκτική και σε βάθος ανάλυση, διαβιβάζοντας λεπτομερή και εξειδικευμένα απόψεις και σχόλια, κατηγοριοποιημένα μείζονος σημασίας, ουσιαστικά ως ζωτικής, μείζονος σημασίας, ουσιαστικής και ελάσσονος σημασίας. Χρησιμοποιούν την επισήμανση «ζωτικής» με φειδώ και είναι πρόθυμοι να θέσουν το θέμα σε ανώτερο επίπεδο για επίλυση αν χρειαστεί. Αν το θέμα δεν είναι τέτοιου ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, το χαρακτηρίζουν ως σχόλιο κατώτερης σημασίας. (α) Τα ζωτικής σημασίας σχόλια θα οδηγήσουν στην αποδοχή ή μη του δόγματος, αν δεν επιλυθούν ικανοποιητικά. (β) Τα μείζονος σημασίας θα οδηγήσουν στην αποδοχή ή μη του προσχεδίου αν δεν επιλυθούν ικανοποιητικά. Αυτά μπορεί να είναι λεπτομερή σχόλια που θίγουν ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος, σε ένα σημείο του προσχεδίου ή άλλα θέματα που όλα μαζί συνιστούν ένα θέμα ενδιαφέροντος. (γ) Τα ουσιαστικής σημασίας σχόλια διατυπώνονται μόνο για τμήματα του προσχεδίου που εμφανίζονται λανθασμένα, ελλιπή, παραπλανητικά ή δημιουργούν σύγχυση. (δ) Ελάσσονος σημασίας που έχουν σκοπό να διορθώσουν ασυμφωνίες μεταξύ των παραγράφων του προσχεδίου, που αναφέρονται στο ίδιο θέμα, τυπογραφικά, ορθογραφικά και συντακτικά λάθη.

15 Β-4 (4) Η Διεύθυνση Δόγματος συγκαλεί κάθε φορά την Ομάδα Εργασίας για να εξετάσει σχόλια που προκύπτουν από την επεξεργασία και να επιβεβαιώσει τη συμπερίληψη των σχολίων ζωτικού ενδιαφέροντος, ενώ διατηρεί την τελική απόφαση για το αν θα αποδεχθεί ή θα απορρίψει ένα συγκεκριμένο σχόλιο και θέτει προς επίλυση κάθε ζήτημα που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά της. (5) Η Διεύθυνση Δόγματος τηρεί αρχείο των σχολίων/προτάσεων που αποδέχεται ή απορρίπτει, όπου συμπεριλαμβάνεται και το σκεπτικό που οδήγησε στην απόρριψη των κρίσιμων και μείζονος σημασίας σχολίων. Οι εκπρόσωποι των φορέων ενημερώνονται για τους λόγους που δεν έγιναν δεκτές οι προτάσεις τους. Η διαδικασία αυτή χρησιμεύει στο να διευρύνει την οικοδόμηση συναίνεσης που είναι απαραίτητη για την ενίσχυση του δόγματος και δίνει στους φορείς την δυνατότητα να απαντήσουν με πρόσθετη τεκμηρίωση, επί των απορριφθεισών προτάσεων. (6) Η Διεύθυνση Δόγματος καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την επίλυση κρίσιμων θεμάτων που έχουν τεθεί από τους συναρμόδιους φορείς κατά την επεξεργασία ενός προσχεδίου, πριν από τη συνέχιση της επεξεργασίας του επόμενου προσχεδίου. Ανεπίλυτα κρίσιμα ζητήματα από συναρμόδιους φορείς επεξεργασίας θα πρέπει να τίθενται επίσημα και να επιλύονται σε υψηλότερο επίπεδο πριν από την ολοκλήρωση. γ. Ο χρόνος σύνταξης, επεξεργασίας, διανομής και σχολιασμού των προσχεδίων ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης του δόγματος, όπως Προσθήκη 1/Β 4. Στάδιο 4 ο : Έγκριση-Έκδοση-Διανομή α. Έγκριση: Περιλαμβάνει την εισαγωγή και παρουσίαση στο ΑΣΣ ολομέλειας, του τελικού προσχεδίου του δόγματος, με μέριμνα της Διεύθυνση Δόγματος, το οποίο εγκρίνει το δόγμα, σύμφωνα με το Ν. 2292/95 (άρθρο 17, παράγραφος 1β), και τίθεται σε εφαρμογή μετά την κύρωσή του από τον κ. Α/ΓΕΣ, σύμφωνα με το (γ) σχετικό. β. Έκδοση-Διανομή: (1) Μετά την κύρωση του δόγματος, με μέριμνα της Διεύθυνση Δόγματος, αποστέλλεται το δόγμα σε ηλεκτρονική μορφή στους αποδέκτες, για κέρδος χρόνου και στη συνέχεια σε συνεργασία με το ΤΥΕΣ, ακολουθεί η εκτύπωση και διανομή του, σύμφωνα με την ΠαΔ 9-28/89/ΓΕΣ Περί Διαδικασιών Τυπογραφικών Εργασιών. (2) Τα δόγματα εκτυπώνονται σε χαρτί σατινέ, διαστάσεων 17,5Χ25 εκατοστά του μέτρου και έγχρωμη εκτύπωση όπου απαιτείται. Βιβλιοδετούνται με σκληρό, χρώματος κυανού, ερυθρού ή πράσινου, πλαστικό

16 Β-5 κάλυμμα (εξώφυλλο) με χρυσοτυπεία και με κορδόνι (για προσθαφαίρεση σελίδων). 5. Στάδιο 5 ο : Εφαρμογή-Αξιολόγηση-Αναθεώρηση α. Κατά το στάδιο αυτό πραγματοποιείται συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής των δογμάτων, μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ασκήσεων και αξιολογήσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο υπηρετούν το σκοπό για τον οποίο εκδόθηκαν. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν καθορίζουν την ανάγκη ή μη αναθεώρησης των ήδη υπαρχόντων δογμάτων ή την εκπόνηση ενός νέου. β. Η ΔΙΔΟ/ΓΕΣ είναι υπεύθυνη για την συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των δογμάτων, προκειμένου να διαπιστώσει ότι τα εν ισχύ δόγματα είναι πρακτικά και επίκαιρα. Η περίοδος αξιολόγησης είναι συνεχόμενη και ξεκινά από την ημέρα έγκρισης και έκδοσης ενός δόγματος και τελειώνει την ημέρα που αρχίζει η αναθεώρησή του. Διακρίνονται δύο (2) διαδικασίες αξιολόγησης διακλαδικών δογμάτων: (1) Η αξιολόγηση που προκύπτει από τα σχόλια των φορέων που χρησιμοποιούν το δόγμα. (2) Η αξιολόγηση που πραγματοποιείται από την ΔΙΔΟ. γ. Όλοι οι αρμόδιοι φορείς που χρησιμοποιούν τα δόγματα ενθαρρύνονται να αξιολογούν την αξία τους και να υποβάλλουν/ διαβιβάζουν σχόλια στην ΔΙΔΟ οποτεδήποτε υπάρχει ανάγκη για αναθεώρηση/τροποποίηση οποιουδήποτε είδους. Οι τροποποιήσεις που υποδεικνύονται από τα σχόλια, εάν είναι επειγούσης φύσεως, υφίστανται άμεση επεξεργασία και υποβάλλονται για έγκριση στην Ιεραρχία, για να πραγματοποιηθούν εφόσον απαιτούνται. δ. Η ΔΕΚΠ ενσωματώνει το νέο ή το αναθεωρημένο δόγμα στα θεσμικά εκπαιδευτικά προγράμματα, οι Διοικητές το συμπεριλαμβάνουν στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα και το εφαρμόζουν στις ασκήσεις, στα σχέδια, στις επιχειρήσεις, τις αποστολές τους, τα Κέντρα Εκπαίδευσης και οι λοιποί φορείς παρέχουν πληροφορίες στη ΔΙΔΟ για την εφαρμογή του δόγματος και υποβάλλουν προτάσεις. ε. Ο κανονικός κύκλος ζωής ενός δόγματος είναι συνήθως 5 χρόνια (αν δεν αναθεωρηθεί), οπότε και αναθεωρείται, εφόσον απαιτείται. Σε κάθε περίπτωση θα επανεκδίδεται κάθε 10 χρόνια. Η Διεύθυνση Δόγματος 24 μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσης επανεξετάζει τα δόγματα. Ο έλεγχος αυτός επικεντρώνεται στο αν το δόγμα ισχύει, και αν δεν ισχύει, χρησιμεύει για την ανάληψη διορθωτικών κινήσεων όπως, εξέλιξη-ανάπτυξη νέου δόγματος, αναθεώρηση υπάρχοντος δόγματος, έκδοση τροποποιημένου δόγματος, κλπ. Αποφάσεις που είναι νέες, οι οποίες αναθεωρούν ή τροποποιούν το δόγμα θα πρέπει να αρχίζουν με το 1 ο στάδιο της διαδικασίας (προγραμματισμό).

17 Β-6 στ. Αν η Διεύθυνση Δόγματος εκτιμήσει ότι μία δημοσίευση δεν χρειάζεται πλέον, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες απόσυρσης, που περιγράφονται στο (γ) σχετικό. 6. Η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης-έκδοσης των δογμάτων, στο ΣΞ, φαίνονται σχηματικά στις Προσθήκες 1 και 2. Ακριβές Αντίγραφο Αντγος Γεώργιος Βέζος Α Υ/ΓΕΣ Ανχης (ΠΖ) Παναγιώτης Νάκος Τμηματάρχης 1α ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 1 Διαδικασία Εκπόνησης-Έκδοσης Δογμάτων 2 Χρονοδιάγραμμα Εκπόνησης-Έκδοσης Δογμάτων Στρατού Ξηράς

18 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗΝ ΠαΔ 0-34/2008 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΓΜΑΤΟΣ/1α 22 Ιουλ 2008 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ-ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΟΓΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙ Α ΠΡΟΣΧΕΔΙΩ Ν ΕΦΑΡΜΟΓΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ- ΕΚΔΟΣΗ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤ ΟΣ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΟΥ Ακριβές Αντίγραφο Υπτγος Παναγιώτης Τσολακίδης Δ.ΔΙΔΕ Ανχης (ΠΖ) Παναγιώτης Νάκος Τμηματάρχης 1α

19 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗΝ ΠαΔ 0-34/2008 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΓΜΑΤΟΣ/1α 22 ΙουΛ 2008 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ-ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗ 1 ΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗ 2 ΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ κ. Α/ΓΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ-ΕΚΔΟΣΗ-ΕΓΚΡΙΣΗ 1 ΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 1 ΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΩΝ 1 ΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΔΟΣΗ- ΕΓΚΡΙΣΗ 2 ΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 2 ΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΩΝ 2 ΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΣΣ- ΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ κ. Α/ΓΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΤΥΕΣ ΕΩΣ 3 ΜΗΝΕΣ ΕΩΣ 1 ΜΗΝΑ ΕΩΣ 1 ΜΗΝΑ ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ ΕΩΣ 1 ΜΗΝΑ ΕΩΣ 1 ΜΗΝΑ ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ ΕΩΣ 1 ΜΗΝΑ ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ 8-14 ΜΗΝΕΣ Ακριβές Αντίγραφο Υπτγος Παναγιώτης Τσολακίδης Δ.ΔΙΔΕ Ανχης (ΠΖ) Παναγιώτης Νάκος Τμηματάρχης 1α

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΗΝ ΠαΔ 0-34/2008 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΓΜΑΤΟΣ/1α 22 Ιουλ 2008 ΕΥΘΥΝΕΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία εκπόνησης- έκδοσης και αναθεώρησης των διακλαδικών δογμάτων, έχουν ως ακολούθως: 1. Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο (ΑΣΣ) Σύμφωνα με το νόμο 2292/1995 (ΦΕΚ 35Α, άρθρο 17, 1β), το ΑΣΣ ολομέλειας λαμβάνει απόφαση ή γνωμοδοτεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα δόγματα του ΣΞ. 2. Α/ΓΕΣ Ο Α/ΓΕΣ είναι υπεύθυνος για την έκδοση και κύρωση των δογμάτων του ΣΞ, προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνεργασία μεταξύ των Ο-Σ και φορέων του ΓΕΣ σε θέματα εκπαίδευσης, υποστήριξης των επιχειρήσεων και προαγωγής της διακλαδικότητας, μετά τη γνωμοδότηση του ΑΣΣ. 3. Α Υ/ΓΕΣ Καθορίζει την πολιτική εκπόνησης των δογμάτων, εγκρίνει τα προσχέδια των δογμάτων, προκειμένου να διαβιβαστούν για σχολιασμό και υποβολή προτάσεων για τη βελτίωσή τους στους Μείζονες Σχηματισμούς και Στρατιωτικές Σχολές. 4. Κλάδος Δόγματος και Εκπαίδευσης α. Συντονίζει την έκδοση των δογμάτων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, εγκρίνει το περίγραμμα και το περιεχόμενο αυτών και κατευθύνει τις σχετικές εργασίες της Διεύθυνση Δόγματος. β. Εγκρίνει τη σχολίαση και τις προτάσεις των διακλαδικών δογμάτων του ΓΕΕΘΑ, κατά το στάδιο της επεξεργασίας των. 5. Διεύθυνση Δόγματος (ΔΙΔΟ) Είναι ο αρμόδιος φορέας του ΓΕΣ: α. Για την εκπόνηση του συνόλου των δογμάτων του ΣΞ. β. Για το συντονισμό της επεξεργασίας των δογμάτων του ΣΞ με τους λοιπούς φορείς.

21 Γ-2 γ. Για το συντονισμό της επεξεργασίας των διακλαδικών δογμάτων με τους λοιπούς φορείς του ΣΞ και την υποβολή προτάσεων και σχολίων στο ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΔΟ. δ. Για το συντονισμό εκπόνησης των στρατιωτικών δημοσιευμάτων που περιέχουν δόγμα (τακτικές, τεχνικές και διαδικασίες), από τους λοιπούς αρμόδιους φορείς. ε. Την εισαγωγή στο ΑΣΣ όλων των δογμάτων του ΣΞ, για λήψη απόφασης ή γνωμοδότηση. στ. Για τον εναρμονισμό, όπου απαιτείται, των δογμάτων του ΣΞ και των λοιπών στρατιωτικών δημοσιευμάτων με τα αντίστοιχα συναφή διακλαδικά δόγματα του ΓΕΕΘΑ, από τα οποία απορρέουν. 6. Κλάδοι ΓΕΣ-Δνσεις Ο-Σ α. Υποβάλουν προτάσεις για την έκδοση νέων ή αναθεώρηση υφισταμένων δογμάτων. β. Ευθύνονται για την εκπόνηση τμημάτων ενός δόγματος λόγω αρμοδιότητας, όταν απαιτείται. γ. Διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό στις ΟΕ για την εκπόνηση και επεξεργασία των δογμάτων, σε θέματα αρμοδιότητάς των. δ. Διαβιβάζουν τα σχόλια και τις προτάσεις τους στη Διεύθυνση Δόγματος επί των προσχεδίων των δογμάτων του ΣΞ, κατά το στάδιο της επεξεργασίας αυτών, κατά περίπτωση. ε. Διαβιβάζουν τα σχόλια και τις προτάσεις τους στη Διεύθυνση Δόγματος επί των προσχεδίων των διακλαδικών δογμάτων του ΓΕΕΘΑ, κατά το στάδιο της επεξεργασίας αυτών, κατά περίπτωση. στ. Μεριμνούν για την εμπέδωση και υλοποιούν την εφαρμογή των δογμάτων, προβαίνοντας σε ανάλογες ενέργειες. 7. Μείζονες Επιχειρησιακοί Σχηματισμοί Μείζονες Σχηματισμοί α. Συνδράμουν στην επεξεργασία των δογμάτων του ΣΞ με: (1) Τη συμμετοχή εκπροσώπων τους στις συσκέψεις των ΟΕ, όταν απαιτείται. (2) Την επεξεργασία των προσχεδίων και την υποβολή σχολίων και προτάσεων, όταν απαιτείται. β. Μεριμνούν για την εμπέδωση και υλοποιούν την εφαρμογή των δογμάτων, προβαίνοντας σε ανάλογες ενέργειες.

22 Γ-3 γ. Υποβάλουν τα αποτελέσματα εφαρμογής των εκδοθέντων δογμάτων, με αντίστοιχες εισηγήσεις-προτάσεις. 8. Στρατιωτικές Σχολές-Σχολές Ο-Σ α. Συνδράμουν στην επεξεργασία των δογμάτων του ΣΞ, με: (1) Τη συμμετοχή εκπροσώπων τους στις συσκέψεις των ΟΕ, όταν απαιτείται. (2) Την επεξεργασία των προσχεδίων και την υποβολή σχολίων και προτάσεων. (3) Την υποβολή των αποτελεσμάτων εφαρμογής των εκδοθέντων δογμάτων, όπως αυτά προκύπτουν μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ασκήσεων, αξιολογήσεων πολεμικών παιγνίων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο υπηρετούν το σκοπό για τον οποίο εκδόθηκαν και αν υπάρχουν αδυναμίες και ελλείψεις, ώστε στη συνέχεια να βελτιωθούν, εφόσον απαιτείται. β. Μεριμνούν για την εμπέδωση και υλοποιούν την εφαρμογή των δογμάτων, προβαίνοντας σε ανάλογες ενέργειες. Ακριβές Αντίγραφο Αντγος Γεώργιος Βέζος Α Υ/ΓΕΣ Ανχης (ΠΖ) Παναγιώτης Νάκος Τμηματάρχης 1α

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΤΗΝ ΠαΔ 0-34/2008 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΓΜΑΤΟΣ/1α 22 Ιουλ 2008 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΟΓΜΑΤΩΝ 1. Τα δόγματα καθορίζουν τις θεμελιώδεις αρχές που καθοδηγούν τη σχεδίαση, εκτέλεση και υποστήριξη των επιχειρήσεων και δραστηριοτήτωνενεργειών των δυνάμεων του ΣΞ, προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί ΑΝΣΚ, πολιτικοί και στρατιωτικοί. 2. Διατυπώνουν με βάση την ΠΕΑ, την ΕΘΣΣ και τα Διακλαδικά Δόγματα την πολιτική και τις διαδικασίες, παρέχοντας έτσι ένα γενικό πλαίσιο που διέπει το σύνολο των τρόπων ενεργείας. Στην ευρύτερή τους έννοια, τα δόγματα πρέπει να εκλαμβάνονται ως η «πρέπουσα συμπεριφορά», ήτοι οι κανόνες στους οποίους πρέπει να βασιζόμαστε και να ανατρέχουμε σε κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου παρέχουν γενικές κατευθύνσεις για το τι πρέπει να γίνει ανεξάρτητα από το είδος αλλά και τα δεδομένα των εκάστοτε επιχειρήσεων ή / και καταστάσεων. 3. Το δόγμα τυποποιεί, κατά το δυνατόν, την γενική ιδέα ενεργείας αποτελώντας μία δυναμική διαδικασία η οποία θα πρέπει να επηρεάζει και να επηρεάζεται από την τεχνολογία, την εκπαίδευση, την τακτική και τους ΑΝΣΚ. 4. Σε όλα τα επίπεδα, το δόγμα είναι συγκεκριμένο και ξεκάθαρο, σχεδιασμένο να επιτύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα, από μία διακλαδική ή μη δύναμη, δίνοντας παράλληλα και το περιθώριο για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας στο επιχειρησιακό ή / και τακτικό επίπεδο. 5. Κατά συνέπεια δια των δογμάτων επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της στρατηγικής, στρατιωτικής, επιχειρησιακής καθώς και της τακτικής αποτελεσματικότητας, οι οποίες περιγράφονται σε γενικές γραμμές παρακάτω: α. Στρατιωτική Αποτελεσματικότητα Είναι η διαδικασία δια της οποίας οι δυνάμεις μετατρέπουν τους διατιθεμένους πόρους σε μαχητική ισχύ. Ως αποτελεσματικές μπορούν να θεωρηθούν οι στρατιωτικές δυνάμεις οι οποίες επιτυγχάνουν την άντληση της μέγιστης μαχητικής ικανότητας από τα διατιθέμενα πολιτικά και φυσικά μέσα. β. Στρατηγική Αποτελεσματικότητα Το στρατηγικό επίπεδο της αποτελεσματικότητας αφορά στον τρόπο διάθεσης των δυνάμεων, ούτως ώστε να διασφαλίζονται οι εθνικοί ΑΝΣΚ, όπως αυτοί τίθενται από την πολιτική ηγεσία.

24 Δ-2 γ. Επιχειρησιακή Αποτελεσματικότητα Το επιχειρησιακό επίπεδο της αποτελεσματικότητας περιλαμβάνει την συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και τελικώς ανάπτυξη των θεμελιωδών αρχών και δογμάτων, τα οποία εφαρμοζόμενα στο πεδίο της μάχης συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων. δ. Τακτική Αποτελεσματικότητα Το τακτικό επίπεδο της αποτελεσματικότητος αναφέρεται στις συγκεκριμένες μεθόδους και τεχνικές που πρέπει να χρησιμοποιούνται στο επίπεδο των Μονάδων, με σκοπό την επίτευξη των επιχειρησιακών ΑΝΣΚ. Ακριβές Αντίγραφο Αντγος Γεώργιος Βέζος Α Υ/ΓΕΣ Ανχης (ΠΖ) Παναγιώτης Νάκος Τμηματάρχης 1α

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΣΤΗΝ ΠαΔ 0-34/2008 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΓΜΑΤΟΣ/1α 22 Ιουλ 2008 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ 1. Το δόγμα προσδιορίζει τις γενικές αρχές και καθορίζει το γενικό πλαίσιο για την οργάνωση, σχεδίαση και διεξαγωγή της υπόψη επιχειρησιακής λειτουργίας. Δεν πρεσβεύει δογματισμό χαρακτηριστικό οκνού και κοινότυπου νου αλλά εμφορείται από το πνεύμα της διδαχής και αποτελεί ένα βοήθημα, το οποίο μέσω παραδεκτών επιχειρησιακών αρχών και προβλέψεων, επιχειρεί να κατευθύνει επιτυχώς την κοινή προσπάθεια, προς επίτευξη του τεθέντος ΑΝΣΚ. 2. Το δόγμα παρέχει εξουσία και παράλληλα ενθαρρύνει το Διοικητή τον πλέον ενημερωμένο «παράγοντα» της δεδομένης επιχειρησιακής κατάστασης και σε τελική ανάλυση τον υπεύθυνο για την αντιμετώπισή της να αναπτύξει την επιβαλλόμενη από την περίσταση πρωτοβουλία, για την επιτυχή έκβαση της αποστολής του, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα δεδομένα. Υπό την έννοια αυτή οι προβλέψεις του δόγματος είναι μεν δεσμευτικές, στο μέτρο όμως που αυτές αντανακλούν το εκάστοτε υφιστάμενο επιχειρησιακό περιβάλλον και κατά συνέπεια απαιτεί κρίση κατά την εφαρμογή του. 3. Το δόγμα είναι ένα δυναμικό κείμενο και αποτελεί το σημείο αναφοράς από το οποίο εξικνούνται οι δύο βασικές συνιστώσες της επιτυχούς διεξαγωγής/εκτέλεσης των συνδεδιασμένων/διακλαδικών επιχειρήσεων, ήτοι της επιχειρησιακής σχεδίασης και της επιχειρησιακής εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια το δόγμα συνεισφέρει στην επίτευξη του τελικού επιδιωκόμενου αποτελέσματος (επιτυχείς επιχειρήσεις) και οι προβλέψεις του υλοποιούνται μέσω των παραπάνω δύο λειτουργιών. Παράλληλα όμως μέσω αυτών αντλεί συμπεράσματα και διδάγματα, προκειμένου να τύχει της ανάλογης αναθεώρησης. Συνεπώς πρέπει να κατανοηθεί ότι το δόγμα είναι κάτι το ζωντανό καθόσον οι παράμετροι που το επηρεάζουν, συνεχώς μεταβάλλονται και ως εκ τούτου η ανατροφοδότηση των δογμάτων και η ετοιμότητα για βελτίωση ή τροποποίηση αυτών θα πρέπει να είναι συνεχής. 4. Το δόγμα αναφέρεται στο παρόν και στο αμέσως προσεχές μέλλον (αύριο). Εστιάζεται στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνατότητες, τη βέλτιστη χρήση των οποίων επιδιώκει, με την εφαρμογή της επιχειρησιακής τέχνης και ενσωματώνει τις χρονικά δοκιμασμένες αρχές, για την επιτυχή στρατιωτική δράση, με την άντληση στοιχείων από διδάγματα που προέκυψαν από ασκήσεις και επιχειρήσεις. Παράλληλα αποτελεί και το σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη των νέων ιδεών και αντιλήψεων, προς αντιμετώπιση των μελλοντικών απαιτήσεων και προκλήσεων. Ακριβές Αντίγραφο Αντγος Γεώργιος Βέζος Α Υ/ΓΕΣ Ανχης (ΠΖ) Παναγιώτης Νάκος Τμηματάρχης 1α

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΣΤΗΝ ΠαΔ 0-34/2008 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΓΜΑΤΟΣ/1α 22 Ιουλ 2008 ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ 1. Με την έκδοση των δογμάτων δεν σημαίνει αυτόματα ότι ολοκληρώθηκε και το έργο μας στον τομέα αυτό. Επιβάλλεται ως εκ τούτου να εμπεδώνονται τα δόγματα, έτσι ώστε όλες οι τακτικές, τεχνικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται ή πρόκειται να εφαρμοσθούν να είναι σύμφωνες με αυτά. Δεν αρκεί μια απλή ανάγνωση των θεσμικών αυτών κειμένων. Απαιτείται η προσεκτική μελέτη και η σχολαστική ανάλυσή τους, ώστε να εφαρμόζονται με επιτυχία, αλλά και να προσδιορίζονται οι διαδικασίες ορθού ελέγχου των καθοριζομένων κατά την υλοποίηση. 2. Το δόγμα είναι το θεσμικό κείμενο που παρέχει στις σύγχρονες δυνάμεις, την απαιτούμενη φιλοσοφία πολύπλευρης προσέγγισης όλου του φάσματος των επιχειρήσεων, τη διοίκηση και έλεγχο, την κοινή γλώσσα, τη συνεργασία στο θέατρο των επιχειρήσεων και συμβάλει στην επίτευξη της εναρμόνισης των ενεργειών κατά την εκτέλεση των επιχειρήσεων. Είναι ένα από τα βασικά οργανωτικά στοιχεία του θεωρητικού συστατικού (αρχές του πολέμου, δόγμα, επιχειρησιακά σχέδια, εγχειρίδια τακτικής κ.α.) της μαχητικής ισχύος και αποτελεί έναν από τους κύριους συντελεστές εφαρμογής της διακλαδικότητας. 3. Δεδομένου ότι το δόγμα αποτελεί ένα σχετικά «νέο» κείμενο στο Στρατό μας και προκειμένου να ενστερνισθούν τα στελέχη και ιδιαίτερα οι Διοικητές το σημαντικό του ρόλο και να τύχει της προσήκουσας μελέτης και κυρίως εκμετάλλευσης, επιβάλλεται να: α. Αναλύεται σε όλα τα στελέχη ο ρόλος των δογμάτων, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα Ε και να επιδιώκεται η εμπέδωσή τους και η ανάλογη εφαρμογή τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Προσθήκη 1/ΣΤ. β. Ενταχθεί η διδασκαλία των δογμάτων στην ακαδημαϊκή και θεωρητική εκπαίδευση και να εστιασθεί η επιχειρησιακή εκπαίδευση σε θέματα βασικών προβλέψεων των δογμάτων, οι οποίες και να εξετάζονται ως ειδικοί ΑΝΣΚ των ασκήσεων. Τα δόγματα να διδάσκονται, στους ΜΕΣ τους Σχηματισμούς και στην ΣΔΙΕΠ. Η διδασκαλία αυτών να γίνεται ως εξής: (1) Στους ΜΕΣ και στους Σχηματισμούς με μέριμνά τους με τη μορφή διαλέξεων σε συγκεντρώσεις προσωπικού. (2) Στη Σχολή Επιτελών, με διαλέξεις από κατάλληλο προσωπικό, εντασσόμενες στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Σχολής. γ. Συντάσσονται με μέριμνα των αρμοδίων φορέων του ΓΕΣ οι συνεπαγόμενες από τα δόγματα τακτικές, τεχνικές και διαδικασίες, όπως, κανονισμοί, επιχειρησιακές οδηγίες κλπ.

27 ΣΤ-2 δ. Αναπροσαρμόζονται, σε όση έκταση απαιτείται, τα ήδη εκδοθέντα σχέδια, ώστε να συνάδουν με το πνεύμα του περιεχομένου των εκδοθέντων δογμάτων. Ακριβές Αντίγραφο Αντγος Γεώργιος Βέζος Α Υ/ΓΕΣ Ανχης (ΠΖ) Παναγιώτης Νάκος Τμηματάρχης 1α ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 1 Οδηγίες Εφαρμογής Δόγματος

28 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΣΤΗΝ ΠαΔ 0-34/2008 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΓΜΑΤΟΣ/1α 22 Ιουλ 2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΟΓΜΑΤΟΣ 1. Τα δόγματα καθορίζουν τις γενικές γραμμές των ενεργειών μας, περιλαμβάνουν τους βασικούς κανόνες για τη δομή οργάνωσης, διοίκησης ελέγχου και εμπλοκής των δυνάμεων σε επιχειρήσεις όλων των επιπέδων. 2. Η εμπέδωση του δόγματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιοποίησή του στην επιχειρησιακή σχεδίαση και κατ επέκταση στις επιχειρήσεις και επιτυγχάνεται με την γνώση και κατανόηση του περιεχομένου του και την εκπαίδευση. Συγκεκριμένα: α. Κατανόηση του Δόγματος Η κατανόηση του δόγματος επιτυγχάνεται ως ακολούθως: (1) Με την επισταμένη σε βάθος μελέτη του δόγματος. (2) Με την παρουσίαση/ενημέρωση του δόγματος, υπό μορφή διαλέξεως με επισήμανση των κύριων σημείων του και την συζήτηση επί συγκεκριμένων προβλέψεών του. Αυτό προϋποθέτει την εκ μέρους του ακροατηρίου προγενέστερη μελέτη και γνώση του δόγματος, προκειμένου να υπάρξει το αναγκαίο υπόβαθρο και ο σχετικός προβληματισμός, ο οποίος θα πυροδοτήσει στη συνέχεια τη συζήτηση. (3) Με την ανάλυση των βασικών του σημείων και επεξήγηση των νέων εννοιών που εισάγει. Τούτο είναι δυνατό να επιτευχθεί: (α) των βασικών του σημείων. Με την οργάνωση σεμιναρίων προς ενδελεχή εξέταση (β) Με την έκδοση εγγράφων φυλλαδίων στα οποία θα επεξηγούνται κυρίως οι νέοι όροι και νέες έννοιες, με αναφορά παραδειγμάτων από την εφαρμογή τους σε επιχειρήσεις. β. Εκπαίδευση Ασκήσεις (1) Η εκπαίδευση συνιστά το κύριο μέσο εμπέδωσης των τακτικών, τεχνικών και διαδικασιών. Από τον κανόνα αυτό δεν είναι δυνατό να εξαιρεθεί το δόγμα. (2) Επισημαίνεται όμως ότι τα δόγματα δεν αποτελούν επιχειρησιακά εγχειρίδια. Τα επιχειρησιακά εγχειρίδια συνιστούν παρεπόμενα των δογμάτων κείμενα, τα οποία εκδίδονται υπό μορφή κανονισμών, επιχειρησιακών οδηγιών και διαδικασιών. Τα εγχειρίδια αυτά με οδηγό τις προβλέψεις του δόγματος,

29 ΣΤ-1-2 αναλύουν περαιτέρω τις παραμέτρους της κάθε λειτουργίας, υπεισέρχονται σε λεπτομέρειες και παρέχουν συγκεκριμένες και άμεσα εφαρμόσιμες τεχνικές και διαδικασίες και χρησιμοποιούνται ως βοηθήματα διοικητών, επιτελών, σπουδαστών και γενικά των στελεχών του ΣΞ. (3) Η εφαρμογή του δόγματος στην θεωρητική εκπαίδευση είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί είτε άμεσα, όταν δεν έχουν εκδοθεί τα παρεπόμενα επιχειρησιακά εγχειρίδια, είτε έμμεσα με την διδασκαλία των εγχειριδίων αυτών. Η τελευταία μέθοδος αποτελεί και τον προσφορότερο τρόπο εφαρμογής των δογμάτων στη θεωρητική εκπαίδευση. (4) Οι ασκήσεις αποτελούν την δραστηριότητα που το δόγμα εμπεδώνεται και παράλληλα αξιολογείται. Με τις ασκήσεις παρέχεται η μοναδική δυνατότητα να εξετασθούν προβλέψεις του δόγματος, είτε ως ειδικοί ΑΝΣΚ αυτής, είτε στο σύνολό τους. (5) Η χρήση μέσων προσομοίωσης συνεισφέρει τόσο στην εμπέδωση, όσο και στην αξιολόγηση του δόγματος κατά την εκπαίδευση και τις ασκήσεις. γ. Επιχειρησιακή Σχεδίαση (1) Το δόγμα αποτελεί τη βάση της σχεδίασης. Καθορίζει τις γενικές αρχές και το πλαίσιο ανάπτυξής της. (2) Με βάση αυτές τις αρχές και εντός του προκαθορισθέντος πλαισίου η σχεδίαση εμβαθύνει, επεκτείνει και με κύριο εργαλείο την επιχειρησιακή τέχνη υλοποιεί τις προβλέψεις του δόγματος, για τη συγκεκριμένη κατάσταση που επιλαμβάνεται. (3) Το δόγμα προσδιορίζει τα επιχειρησιακά στοιχεία σχεδίασης. Ο επιτελής των σχεδίων είναι αυτός που θα τα αναπτύξει κατάλληλα, ώστε να εκπληρωθεί η αποστολή του διοικητή. Το δόγμα προσδιορίζει το πλαίσιο διοίκησης και ελέγχου και τον μηχανισμό λήψης της απόφασης. Ο επιτελής των σχεδίων όμως είναι αυτός που θα καθορίσει την ιδεατή τους μορφή για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης περίπτωσης. (4) Η εμπλοκή του δόγματος στις επιχειρήσεις που ουσιαστικά συνιστά την πεμπτουσία της σχεδίασης είναι ουσιαστική, πλήν όμως έμμεση. Το σχέδιο είναι αυτό που καθορίζει τον τρόπο ενεργείας του διοικητή προς εκπλήρωση της αποστολής του, ενώ η τακτική είναι η λειτουργία υλοποίησης της εκτέλεσης του σχεδίου. Το δόγμα αποτελεί τον συνδετικό ιστό μεταξύ των δύο επί μέρους αυτών λειτουργιών. Κατά τη σχεδίαση ο διοικητής με βάση τις προβλέψεις του δόγματος, εκπονεί το σχέδιό του και μέσω της επιχειρησιακής τέχνης μετουσιώνει την επίτευξη των στρατηγικών ΑΝΣΚ με τακτικές ενέργειες των τμημάτων του. 3. Συμπερασματικά επισημαίνεται ότι, το δόγμα συνιστά την κορωνίδα και τον φάρο της επιχειρησιακής σχεδίασης, η δε εκπαίδευση αποτελεί τον κυριότερο συντελεστή εμπέδωσής του. Η σχέση του δόγματος με την επιχειρησιακή εκπαίδευση και επιχειρησιακή σχεδίαση είναι αμφίδρομη, αφού:

30 ΣΤ-1-3 α. Το δόγμα, αποτελεί τη βάση στην οποία αμφότερες εδράζονται, αλλά παράλληλα αντλεί στοιχεία για τη βελτίωση του, από τις ασκήσεις και τις επιχειρήσεις. β. Η εκπαίδευση και η σχεδίαση εδράζονται στο δόγμα, αποτελούν όμως παράλληλα και τις κύριες πηγές τροφοδότησης διδαγμάτων, για ανάλογη τροποποίηση του δόγματος. Ακριβές Αντίγραφο Υπτγος Παναγιώτης Τσολακίδης Δ.ΔΙΔΕ Ανχης (ΠΖ) Παναγιώτης Νάκος Τμηματάρχης 1α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη; ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία Περίληψη γραπτού Λόγου Τι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που, χωρίς να προδίδει το αρχικό,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Παραδείγµατα ολιγόλεπτου διαγωνίσµατος Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στη διδακτική ενότητα 3. Κύριος στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Εγκρίθηκε στις 3.11.1999 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ α/α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Β.Ε. 6 8-9-2006 5 β Ειδικά θέματα Εκπαιδεύσεων Ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως.

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως. 1 Αθλητικό παράπτωµα Αθλητικός χώρος «Αθλητικό παράπτωµα» σηµαίνει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη αντικείµενη προς τους εν Κύπρο κρατούντες ή διεθνείς κανόνες ή κανονισµούς ή την διεθνή αθλητική δεοντολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ Εφαρμόζεται από 1.1.2007 αλλά και για προηγούμενα χρόνια εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι επιεικέστερες

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Oι κάτοχοι απολυτηρίου Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α )

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσημη Χρήση Κοινωνοικονομικά μόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: / /2011 ΑΙΤΗΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-1829) 150 1. Η έκρηξη και η εδραίωση της Επανάστασης (1821-1823) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Αφού µελετήσετε το απόσπασµα από την επαναστατική προκήρυξη του Αντώνη Οικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τα κείμενα αυτά.

Ενότητα 1. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τα κείμενα αυτά. Ενότητα 1 Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα Π ώς θα μελετούμε κάθε ενότητα Κάθε ενότητα αποτελείται από τέσσερα (4) κείμενα. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ; "Το συν/γιια ως μέσον διεθνούς πληρωμής" ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΟΥ ΑΓΑΠΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΙΠΙΑΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΑΗΣ

ΘΕΜΑ; Το συν/γιια ως μέσον διεθνούς πληρωμής ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΟΥ ΑΓΑΠΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΙΠΙΑΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΑΗΣ T.E.l. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΛΙΟίΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ; "Το συν/γιια ως μέσον διεθνούς πληρωμής" ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΟΥ ΑΓΑΠΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΙΠΙΑΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΑΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 322/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαρτίου 2014 για την επιβολή ειδικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΜΕ Αγαπητή/αγαπητέ Συνάδελφε, Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4039 (ΦΕΚ Α 15/02/02/2012) Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3820/2010 (Μαρόκο) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός σκοπός διαβάθμιση δραστηριότητες 1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων. (ΦΕΚ Α' 208/27-09-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1. Η φύση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 25 Ιουνίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76 Κύρωση του Οργανισμού της Σχολής Μονίμων Υπαξι ωματικών του Στρατού Ξηράς.

Διαβάστε περισσότερα

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα)

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Κεφάλαιο 3 4 (από µετάφραση) Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να γνωρίσουν το µέγεθος της αξιοπιστίας του Αγησιλάου και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ )ΥΣ ΠΟΑΙΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ Κ.Ε.Π ( Το παράδειγμα του Κ.Ε.Π. του Δήμου της Νέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14

ΜΕΡΟΣ Α : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/6/2015 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες (7.45 π.μ.-9.45 π.μ.) ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Το εξεταστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών α) Η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών α.1. α.2. α.3. Ανταπόκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΕΪΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αρθρο 17. Επιβολή φόρου Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, φόρος με την ονομασία «φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦ.1 Γενική Εφορεία ΚΕΦ.2 Περιφερειακή Οργάνωση Επαρχιακές Εφορείες Τοπικές Εφορείες Καθήκοντα και υποχρεώσεις Επαρχιακών και Τοπικών Εφόρων ιαδικασία ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ «Προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Βέροιας, για χρονικό διάστημα δύο (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η γεωργία αποτελεί τον κυριότερο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής του Δήμου Βέροιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνικοοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2015 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Λόγω διάλυσης της Βουλής δεν αποτελεί: α) Αν έχουν παραιτηθεί ή καταψηφιστεί από αυτή, δύο Κυβερνήσεις και η σύνθεσή της δεν εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός, ειδικές χρήσεις νερού 7 Άρθρο 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά παροχής δικαιώματα..7 Άρθρο 3 Σχέση του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/14 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/296 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Φεβρουαρίου 2015 για τη θέσπιση διαδικαστικών λεπτομερειών της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός-Πόροι ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009 ΤΜΗΜΑ Α & Β Αρ.Πρωτ.Βαθμός Προτερ. Φ.251/ 154552 /B6 ΕΞ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/11 ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Άρθρο Ι-1 Ίδρυση της Ένωσης 1. Εκφράζοντας τη βούληση των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ, 3-4 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι σήµαινε για τους Αθηναίους η αναγγελία της συντριβής της ναυτικής τους δύναµης στους Αιγός Ποταµούς;

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία 455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. Άρθρο 27 -Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων 1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τίτλος προγράμματος: «Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία και εφαρμογή της ενότητας συνέδραμαν και οι συνάδελφοι Μαρία Ανθίμου και Χριστίνα Κκαΐλη (Δημοτικό Σχολείο Μενεού) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ.22. «Οδηγία 2005/36/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα»

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα τηλ.213

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Ανατολικής Μάνης Σχολική Επιτροπή Β'/θμιας Εκπ/σης Ελευθερολακώνων 23200 - Γύθειο Πληρ.: Δρακουλάκου Ελένη Τηλ.: 2733360349, 6946558500 Φαξ: 2733360348 Γύθειο 06-03-2013 Αριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4135, 18.7.2007 Ν. 103(Ι)/2007 Ο περί των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η σύνταξη του παρόντος κανονισμού βασίζεται στις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του Νόμου 2725/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

Κύτταρο, η Θεµελιώδης Μονάδα της Ζωής

Κύτταρο, η Θεµελιώδης Μονάδα της Ζωής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κύτταρο, η Θεµελιώδης Μονάδα της Ζωής Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Οι µικρότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. Άρθρο1 Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 1. Ιδρύεται στα Ιωάννινα νόµιµα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 55 56 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2327 (ΦΕΚ 156/31-7-1995 τεύχος Α ) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Εθνικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Προμελέτη σκοπιμότητας επενδυτικού σχεδίου που αφορά τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ο κανονισμός 14 των Κανονισμών Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 311/2005 αναφέρεται επί λέξει: Κάθε σχολική μονάδα διαμορφώνει με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/13/127188 Σ.245 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΟΥΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΟΥΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57 Ταχ. Κώδ : 105 64 Αθήνα Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Λογιστηρίου Γραφείο Πολιτιστικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 3 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2011 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 3.ΒΟΥΛΔΗΣ 4.ΚΟΣΜΑΣ 5.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 6.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 7.ΜΑΝΙΑΤΗΣ 8.ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες υποβολής προτάσεων Προϋποθέσεις για την ένταξη έργων στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020

Διαδικασίες υποβολής προτάσεων Προϋποθέσεις για την ένταξη έργων στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Διαδικασίες υποβολής προτάσεων Προϋποθέσεις για την ένταξη έργων στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020 Ηράκλειο 23 Δεκεμβρίου 2015 Α. Γενικά Στοιχεία Καν 1303/2013 ΕΕ Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ. Α/23.12.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.A

Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.A ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη

Διαβάστε περισσότερα

για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις

για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις 23. 6. 90 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 158/59 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις (90/314/EOK) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων

Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 457Β4691ΩΓ-0ΣΩ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11 /2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ημερ. Ανάρτησης: 05/01/2015 ΠΟΛ. 1002 Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αφιέρωση... 7 Εισαγωγή... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τι θα κερδίσετε από αυτό το βιβλίο... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ανάληψη των ευθυνών σας... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Όλα ερείπια: το ψάξιμο στα συντρίμμια... 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ιστορία - ΛΥΣΕΙΣ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011 07:30 10:30

Μάθημα: Ιστορία - ΛΥΣΕΙΣ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011 07:30 10:30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: Ιστορία - ΛΥΣΕΙΣ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011 07:30

Διαβάστε περισσότερα

1 Επιμέλεια: Κατερίνα Κούρτη, Υιλόλογος

1 Επιμέλεια: Κατερίνα Κούρτη, Υιλόλογος ΞΕΝΟΥΩΝΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ 2. ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 27-29 Πραγματολογικά σχόλια Κόνων: Αθηναίος στρατηγός που έδρασε στο τέλος του 5ου και τις αρχές του 4ου αι. π.χ. και ο οποίος συνέβαλε με τις ενέργειές του στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997 Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 26 και 27 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΥΕΛΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΥΕΛΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΥΕΛΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΣΑΗ ΙΦΤΟ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ... 5 ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα"(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α).

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α). ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93). [ΙΣΧΥΕΙ από 13-7-93 ΠΡΟΣΟΧΗ βλ.σημ.συντ] (Προσοχή Βλέπε και Αρθ-4 παρ.8 του Ν-2508/97 ΦΕΚ-124/Α/13-6-97, και Αρθρα 326 έως 336 του ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99) 'Εχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004.

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004. 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9.1 Επιλογή δείγµατος Το λογισµικό «Ένα ονειρικό ταξίδι στην Κνωσό» δοκιµάστηκε και αξιολογήθηκε

Διαβάστε περισσότερα