Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.A

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.A"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.A ΜΕΡΟ Α: Παραδείγματα Εργαλείων υλλογήσ Δεδομζνων για τη Διερεφνηςη Δεικτών Δεκζμβριοσ 2012

2 Ο παρών τόμος αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο τόμος αναφέρεται στα Εργαλεία υλλογής Δεδομένων που διαμόρφωσαν και αξιοποίησαν τα σχολεία της Προσχολικής Εκπαίδευσης κατά τις διαδικασίες της συστηματικής διερεύνησης των δεικτών της επιλογής τους. Ο τόμος αποτελεί μέρος των «Καλών Πρακτικών» των σχολείων και θα αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών. Η επιμέλεια του τόμου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Κ. Λάμνια, Κ. Δημόπουλο και Γ. Πασιά και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του την επιλογή και επεξεργασία των κειμένων συμμετείχε η εκπαιδευτικός οφού Ευστρατία, ΠΕ60. Επιστημονική Επιτροπή Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέλος Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής πουδών Π.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών Δ.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος Ομάδα Έργου Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06, Ζώτος Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη Ευαγγελία ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου Ιωάννα ΠΕ09, Ρουσάκης Ιωάννης ΠΕ70, αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία ΠΕ60, τελλάκου Βάσω ΠΕ12, τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα Δήμητρα ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04. To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ( ) Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (MIS : ) («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 Οριζόντια Πράξη») 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ΜΕΡΟ Α ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. 1 ο Νηπιαγωγείο Κάρλας - τεφανοβικείου, Μαγνησίας: «Ζωγραφιές μαθητών» ο Νηπιαγωγείο Πατρών «χέδιο συνέντευξης με τους μαθητές» /θεσιο Νηπιαγωγείο Πειραματικού σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών : «Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς των μαθητών» ο 2/θεσιο Νηπιαγωγείο κύδρας, Πέλλας : «Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς των μαθητών» ο 2/θεσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Καλλονής Λέσβου : «Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς των μαθητών» ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Δεμενίκων Αχαϊας : «Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς των μαθητών» ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πατρών : «Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς των μαθητών ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πατρών Εργαλείο : «Ερωτηματολόγιο προς τους εκπαιδευτικούς» ο Νηπιαγωγείο Πατρών :Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς των μαθητών ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης : «χέδιο συνέντευξης με τους γονείς των μαθητών» ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης: «Παρατήρηση μαθητών» ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης : Κλείδα Παρατήρησης της επικοινωνίας με τους γονείς των μαθητών» ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης : Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς των μαθητών» ο Νηπιαγωγείο Κάρλας-τεφανοβικείου, Μαγνησίας : «Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς» ο 2θέσιο Νηπιαγωγείο Κορινού Πιερίας: «Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς» ο 2θέσιο Νηπιαγωγείο Κορινού Πιερίας: «χέδιο συνέντευξης των νηπίων» ο Νηπιαγωγείο Κορινού, Πιερίας : «Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικών»

4 Εισαγωγή Ο παρών τόμος αποτελεί προϊόν του πιλοτικού-ερευνητικού έργου «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης», όπως αυτό εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της διετίας σε νηπιαγωγεία της χώρας μας. Η έκδοσή του έχει στόχο αφενός να παρουσιάσει τις φιλότιμες προσπάθειες των προσχολικών μονάδων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και αφετέρου να αποτελέσει μια βάση παραδειγμάτων αποτελεσματικής εφαρμογής του προγράμματος της αυτοαξιολόγησης στο νηπιαγωγείο. τον τόμο περιλαμβάνονται επιλεγμένα παραδείγματα εφαρμογών της αυτοαξιολόγησης, όπως αναπτύχθηκαν από τα συγκεκριμένα νηπιαγωγεία στο πλαίσιο των διαδικασιών της συστηματικής διερεύνησης δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Ειδικότερα, το υλικό του τόμου έχει ως σκοπό να συμβάλει: α) στη μεθοδολογική υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης στο νηπιαγωγείο και β) στη δημιουργία μιας τράπεζας ιδεών για τις διαδικασίες που απαιτούν οι διαφορετικές φάσεις της αυτοαξιολόγησης και της βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στις μονάδες της προσχολικής αγωγής. Σο υλικό αναφέρεται σε παραδείγματα εργαλείων συλλογής δεδομένων που διαμόρφωσαν και αξιοποίησαν τα σχολεία κατά τις διαδικασίες της συστηματικής διερεύνησης των δεικτών της επιλογής τους. 4

5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5

6 1. 1ο Νηπιαγωγείο Κάρλας Μαγνησία - τεφανοβικείου: «Ζωγραφιές μαθητών» Εργαλεία υλλογής Δεδομένων Αριθμός διδασκόντων κατά το : 3 Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 3 Αριθμός μαθητών: 40 Αριθμός τμημάτων: 2 Το ακόλουκο εργαλείο χρθςιμοποιικθκε από το 1ο Νθπιαγωγείο Κάρλασ- Στεφανοβικείου για τθ ςυλλογι δεδομζνων κατά τθ διάρκεια τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ του δείκτθ 2.3 που αφορά τθ διαχείριςθ και τθν αξιοποίθςθ των μζςων και των πόρων. Σφμφωνα με τθν ζκκεςθ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ που ςυνζταξε το νθπιαγωγείο οι παιδικζσ ηωγραφιζσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ μθ λεκτικό εργαλείο αξιολόγθςθσ, όταν δεν είναι εφκολο να χρθςιμοποιθκεί θ γλϊςςα ωσ μζςο επικοινωνίασ. Στο πλαίςιο αυτό ηθτικθκε από τα παιδιά του νθπιαγωγείου να ηωγραφίςουν το «Σχολείο των ονείρων τουσ». Κατά αυτόν τον τρόπο μποροφν να εκφράςουν τα ςυναιςκιματά τουσ με τρόπουσ που δεν τουσ επιτρζπουν άλλα μζςα επικοινωνίασ. 6

7 ΑΝΑΡΑΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΝΗΡΙΩΝ 7

8 2. 61 ο Νηπιαγωγείο Πατρών : «χέδιο συνέντευξης με τους μαθητές» Εργαλεία υλλογής Δεδομένων Αριθμός διδασκόντων κατά το : 4 Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 4 Αριθμός μαθητών: 53 Αριθμός τμημάτων: 3 Το ςχζδιο ςυνζντευξθσ που ακολουκεί διαμόρφωςε το 61 ο Νθπιαγωγείο Ρατρϊν προκειμζνου να ςυλλζξει δεδομζνα από τουσ μακθτζσ κατά τθ διαδικαςία τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ του δείκτθ που αφορά τισ ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν. 8

9 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΗΡΙΩN Ονοματεπϊνυμο παιδιοφ: Το παιδί είναι: Νιπιο Ρρονιπιο Φοιτά ςτο: Κλαςςικό 1 Κλαςςικό 2 Ολοιμερο 1. Σου αρζςει να παίηεισ μόνοσ/θ ςου ι με άλλα παιδιά; 2. Με ποια παιδιά κα ικελεσ να παίηεισ; 3. Ροια παιδιά κα καλοφςεσ ςτθ γιορτι ςου οπωςδιποτε; 4. Στο νθπιαγωγείο ςου αρζςει να εργάηεςαι μόνοσ/θ ι μαηί με άλλα παιδιά; 9

10 3. 2/θεσιο Νηπιαγωγείο Πειραματικού σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών : «Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς των μαθητών» Εργαλεία υλλογής Δεδομένων Αριθμός διδασκόντων κατά το : 3 Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 3 Αριθμός μαθητών: 50 Αριθμός τμημάτων: 3 Το ακόλουκο ερωτθματολόγιο που απευκφνεται προσ τουσ γονείσ των μακθτϊν διαμορφϊκθκε από το 2/κεςιο Νθπιαγωγείο Ρειραματικοφ Νθπιαγωγείου Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν ωσ εργαλείο διερεφνθςθσ των απόψεων τουσ ςε ςχζςθ με τθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ τουσ με άλλα παιδιά κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ αξιολόγθςθσ που αφορά τισ «Σχζςεισ μεταξφ των Μακθτϊν». 10

11 ΦΥΛΛΟ ΓΝΩΙΜΙΑΣ ΤΟΥ ΡΑΙΔΙΟΥ ΡΟΥ ΑΦΟΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΡΑΙΔΙΑ 1. Ονοματεπϊνυμο παιδιοφ: 2. α. Θζςθ ςτθν οικογζνεια (π.χ. πρϊτο παιδί, το μικρότερο από τρία κτλ). Ρρϊτο παιδί: Δεφτερο: Τρίτο: Μικρότερο από όλα: β. Αν υπάρχουν άλλα αδζλφια παρακαλοφμε ςθμειϊςτε τθν θλικία τουσ: γ. Το παιδί είναι μοναχοπαίδι 3. Άλλα μζλθ τθσ οικογζνειασ που μζνουν μαηί ςασ: Ραπποφσ : Γιαγιά: Άλλα πρόςωπα:.. 4. Ζχει κάποιουσ ιδιαίτερουσ φόβουσ ι πράγματα που δεν του αρζςουν; 5. Τι αρζςει ςτο παιδί ςασ να κάνει; Με τι του αρζςει να παίηει; 6. Του αρζςει να παίηει με ατομικά ι ομαδικά παιχνίδια; 11

12 7. Σασ μιλάει το παιδί για το πϊσ περνάει τθν θμζρα του ςτο νθπιαγωγείο; 8. Σασ μιλάει για τουσ φίλουσ του; Ναι Πχι 9. Αν ναι, αναφζρατε τον/τθν καλφτερο/θ φίλθ 10. Ροιουσ άλλουσ αναφζρει ωσ φίλουσ του; Ραρακαλοφμε πείτε μασ αν κάποια πράγματα δεν του αρζςουν 12. ςτθν ςχζςθ του με τα άλλα παιδιά. 13. Υπάρχει κάτι άλλο που νομίηετε ότι είναι ςθμαντικό να γνωρίηουμε 14. για το παιδί ςασ ςτισ ςχζςεισ του με τα άλλα παιδιά; 15. Ρϊσ κα χαρακτθρίηατε τθν επικοινωνία του παιδιοφ ςασ με άλλα παιδιά; 12

13 16. Ρϊσ κα περιγράφατε τθν προςωπικότθτα του παιδιοφ ςασ με λίγα λόγια; Σασ ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία Οι νθπιαγωγοί 13

14 4. 3 ο 2/θεσιο Νηπιαγωγείο κύδρας, Πέλλας : «Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς των μαθητών» Εργαλεία υλλογής Δεδομένων Αριθμός διδασκόντων κατά το : 3 Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 3 Αριθμός μαθητών: 34 Αριθμός τμημάτων: 2 Το ερωτθματολόγιο που ακολουκεί απευκφνεται προσ τουσ γονείσ των μακθτϊν και διερευνά τισ απόψεισ τουσ ςχετικά με τθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ τουσ ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ (παιδιά και ενθλίκουσ). Το ερωτθματολόγιο διαμορφϊκθκε από το 3 ο Νθπιαγωγείο Σκφδρασ και κα μποροφςε να αξιοποιθκεί για τθ ςυλλογι δεδομζνων κατά τθ διαδικαςία τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ του δείκτθ αξιολόγθςθσ που αφορά τισ «Σχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν». 14

15 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ Ονοματεπϊνυμο παιδιοφ : Κυκλϊςτε τθν απάντθςθ που ςασ ταιριάηει ι απαντιςτε ςυνοπτικά ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 1. Κυκλϊςτε τθν απάντθςθ που αφορά το παιδί ςασ : α) νιπιο αγόρι β) νιπιο κορίτςι γ) προ-νιπιο αγόρι δ) προ-νιπιο κορίτςι 2. Ζχει αδζρφια το παιδί ςασ; α) Ναι β) Πχι 3. Αν ναι, πόςα: 4. Ροια θ ςχζςθ του παιδιοφ ςασ με τ αδζρφια του; α) Καλι β) Επικετικι γ) Σχζςθ ηιλειασ Αναφζρετε ςυνοπτικά : 15

16 4. Ζχετε παρατθριςει επικετικι ςυμπεριφορά του παιδιοφ ςασ; α) Ναι β) Πχι Αναφζρετε ςυνοπτικά τθ ςυμπεριφορά : 5. Ρϊσ αντιδρά το παιδί ςασ ςε ενδεχόμενο καυγά ςφγκρουςθ μεταξφ των γονζων ; 6. Υπάρχουν ςτιγμζσ βίασ ι καυγάδων ςτθν οικογζνειά ςασ ι ζςτω και ςυηιτθςθ με αρκετι ζνταςθ ; α) Ναι β) Πχι Αναφζρετε ενδεικτικά : 7. Ραρακολουκεί ςτθν τθλεόραςθ προγράμματα με ςκθνζσ βίασ; α) Ναι β) Πχι Αναφζρετε ενδεικτικά: 16

17 8. Ραίηει με ςυνομθλίκουσ του; Αν ναι, ποια θ ςυμπεριφορά του ; 9. Αναφζρετε ζνα περιςτατικό ζκρθξθσ κυμοφ του παιδιοφ ςασ που ςασ προβλθμάτιςε: 10. Ρϊσ νομίηετε ότι κα μποροφςαμε να χειριςτοφμε εμείσ ωσ παιδαγωγοί τουσ τθν επικετικι ςυμπεριφορά του παιδιοφ ςασ ; 11. Αναφζρετε ενζργειεσ δικζσ ςασ όταν το παιδί ςασ εμφανίηει μια επικετικι ςυμπεριφορά; 12. Ζχετε υπολογιςτι ςτο ςπίτι; α) Ναι β) Πχι 17

18 Αν ναι, αναφζρετε τι προγράμματα χρθςιμοποιεί το παιδί και αν παίηει μόνο του ι με τθν επίβλεψι ςασ. 13. Θα κζλατε να παρακολουκιςετε κάποιο ςεμινάριο ςχετικό με τθ ςυμπεριφορά των παιδιϊν; α) Ναι β) Πχι Αν ναι, προτείνετε διάφορα κζματα που ςασ απαςχολοφν : 14. Αςχολείται το παιδί ςασ με κάποια εξωςχολικι δραςτθριότθτα; ηωγραφικι, καράτε, ποδόςφαιρο, μπαλζτο, κ.λπ.) : 15.Δίνετε ςτα παιδιά ςασ τθν ευκαιρία να εκφράςουν τα ςυναιςκιματά τουσ ; α) Ναι β) Πχι 16. Με τι αςχολείται περιςςότερο το παιδί ςασ ςτο ςπίτι ; 18

19 17. Ροια πράγματα κυμϊνουν το παιδί ςασ και πϊσ αντιδρά όταν κυμϊνει ; 18. Συνεργάηεται το παιδί ςασ με άλλα παιδιά εκτόσ νθπιαγωγείου; 19. Οργανϊνετε ςυναντιςεισ με τουσ φίλουσ των παιδιϊν ςασ ; 20. Ρόςο ςυχνά παίηετε με τα παιδιά ςασ; 21. Συγκρίνετε τα παιδιά ςασ με άλλα παιδιά ι με τα αδζρφια του; α) Ναι β) Πχι Αν ναι, πιςτεφετε ότι αυτό είναι καλό ι κακό; Αιτιολογιςτε τθν απάντθςι ςασ. Σασ ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία 19

20 5. 1 ο 2/θεσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Καλλονής Λέσβου: «Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς των μαθητών» Εργαλεία υλλογής Δεδομένων Αριθμός διδασκόντων κατά το : 4 Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 4 Αριθμός μαθητών: 42 Αριθμός τμημάτων: 2 Το ακόλουκο ερωτθματολόγιο που απευκφνεται προσ τουσ γονείσ των μακθτϊν χρθςιμοποιικθκε ωσ εργαλείο διερεφνθςθσ των απόψεϊν τουσ ςε ςχζςθ με τθ ςυνεργαςία τουσ με το νθπιαγωγείο. Το ςυγκεκριμζνο εργαλείο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ ςυλλογι δεδομζνων κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ που αφορά τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του Δείκτθ Αξιολόγθςθσ 3.3 «Σχζςεισ μεταξφ νθπιαγωγείου-γονζων». 20

21 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 1. Ροιεσ είναι οι προςδοκίεσ ςασ από το νθπιαγωγείο; 2. Ριςτεφετε ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξφ των γονιϊν και του νθπιαγωγείου; 3. Με ποιουσ τρόπουσ κα κζλατε να βελτιωκεί; 4. Θα κζλατε να ενθμερϊνεςτε από τισ νθπιαγωγοφσ για κζματα που αφοροφν τθ ςυμπεριφορά και τθν πρόοδο του παιδιοφ ςασ ςτο νθπιαγωγείο; 5. Γιατί άλλο κα κζλατε να ενθμερϊνεςτε από τισ νθπιαγωγοφσ ; 6. Κάκε πότε κα κζλατε να ενθμερϊνεςτε ; i. Κάκε εβδομάδα ii. Κάκε μινα iii. Κάκε τρεισ μινεσ 21

22 7. Θα κζλατε να παρακολουκιςετε επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ ςτο χϊρο του νθπιαγωγείου από ειδικοφσ για κζματα που αφοροφν το παιδί ςασ; Αν ναι, με ποια ςυχνότθτα; 8. Για ποιο από τα παρακάτω κζματα κα ςασ ενδιζφερε περιςςότερο να ενθμερωκείτε; Διαχείριςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των παιδιϊν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων- επικετικότθτα Επιλογι δραςτθριοτιτων και παιχνιδιϊν κατάλλθλων για τθν θλικία του παιδιοφ Συναιςκθματικι αγωγι, ανάπτυξθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ Διατροφι Χρόνιεσ αςκζνειεσ Ρροετοιμαςία του παιδιοφ για το Δθμοτικό Νθπιαγωγείο, κίνθτρα για μάκθςθ. Μακθςιακζσ δυςκολίεσ Επικοινωνία και διαπροςωπικζσ ςχζςεισ. Απαντιςεισ ςε δφςκολεσ ερωτιςεισ των παιδιϊν. Εργαςίεσ που μπορϊ να κάνω ςτο ςπίτι 22

23 9. Θα κζλατε να ςυμμετζχετε ςε δραςτθριότθτεσ που οργανϊνει το νθπιαγωγείο; Αν ναι, με ποιο τρόπο; 10. Θα μποροφςατε να βοθκιςετε εκελοντικά ςε ανάγκεσ που ζχει το νθπιαγωγείο; Αν ναι, προτείνετε κάποιον τρόπο που μπορείτε να το κάνετε. Σασ ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία 23

24 6. 1 ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Δεμενίκων Αχαϊας: «Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς των μαθητών» Εργαλεία υλλογής Δεδομένων Αριθμός διδασκόντων κατά το : 4 Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 4 Αριθμός μαθητών: 57 Αριθμός τμημάτων: 3 Το ακόλουκο ερωτθματολόγιο που απευκφνεται προσ τουσ γονείσ των μακθτϊν διαμορφϊκθκε από το 1 Ο Ολοιμερο Νθπιαγωγείο Δεμενίκων ωσ εργαλείο διερεφνθςθσ των απόψεων των γονζων ςε ςχζςθ με τον βακμό ικανοποίθςισ τουσ από τθ ςυνεργαςία τουσ με το νθπιαγωγείο κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ αξιολόγθςθσ 3.3 που αφορά τισ «Σχζςεισ μεταξφ νθπιαγωγείου-γονζων». 24

25 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ Αγαπθτοί γονείσ, Στο πλαίςιο του προγράμματοσ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ το οποίο υλοποιείται ςτο Νθπιαγωγείο μασ, παρακαλοφμε να απαντιςετε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ. Με τον τρόπο αυτό κα ςυμβάλλετε ςτο ζργο μασ και ςτθν καλφτερθ επικοινωνία μεταξφ μασ. Η ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου είναι προαιρετικι και ανϊνυμθ. Σασ ευχαριςτοφμε πολφ για τθ ςυνεργαςία. Οι νθπιαγωγοί του 1 ου Νθπιαγωγείου Δεμενίκων (Ραρακαλοφμε ςυμπλθρϊςτε το ερωτθματολόγιο ςθμειϊνοντασ Χ όπου χρειάηεται). 1. Φφλο: Άνδρασ Γυναίκα 2. Ηλικία: Μικρότεροσ/θ από Επάγγελμα: Σπουδζσ: Δθμοτικό Νθπιαγωγείο Γυμνάςιο Ρανεπιςτιμιο Άλλο Ρτυχίο 5. Το παιδί ςασ είναι: Νιπιο Ρρονιπιο 6. Στο Νθπιαγωγείο ζχουν πραγματοποιθκεί μζχρι τϊρα δυο ςυναντιςεισ εκπαιδευτικϊν- γονζων. Συμμετείχατε; Αν όχι, γιατί; 25

26 Ρϊσ κα χαρακτθρίηατε τθν ζωσ τϊρα ςυνεργαςία ςασ με το εκπαιδευτικό προςωπικό του νθπιαγωγείου που φοιτά το παιδί ςασ; Μζτρια Καλι Ρολφ καλι Ράρα πολφ καλι 7. Στθν αρχι τθσ χρονιάσ ενθμερϊςατε τθ νθπιαγωγό του παιδιοφ ςασ για τυχόν κζματα υγείασ του παιδιοφ, δυςκολίεσ του ι άλλο πρόβλθμα; Κακόλου Λίγο Ρολφ Ράρα πολφ 8. Νομίηετε πωσ χρειάηεται θ ενθμζρωςθ τθσ νθπιαγωγοφ για κάποιεσ δυςκολίεσ που προκφπτουν ςτθν οικογζνειά ςασ και επθρεάηουν το παιδί ςασ; Ναι Πχι 9. Θεωρείτε ότι το νθπιαγωγείο μπορεί να ςασ βοθκιςει ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων; Ναι Πχι 10. Θεωρείτε πωσ θ νθπιαγωγόσ του παιδιοφ ςασ κα ζχει βοικεια ςτο ζργο τθσ αν γνωρίηει από τθν αρχι κάποια ςτοιχεία που αφοροφν ςτο παιδί ςασ: Ναι Πχι 11. Ριςτεφετε ότι θ επίςκεψθ κάποιων ειδικϊν ςτο χϊρο του νθπιαγωγείου κα βοθκοφςε εκπαιδευτικοφσ και γονείσ ςτο ζργο τουσ : Κακόλου Λίγο Ρολφ Ράρα πολφ 12. Τι κα προτείνατε εςείσ για να βελτιωκεί θ επικοινωνία, ςυνεργαςία μεταξφ νθπιαγωγείου και γονζων; 26

27 7. 13 ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πατρών : «Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς των μαθητών» Εργαλεία υλλογής Δεδομένων Αριθμός διδασκόντων κατά το : 5 Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 5 Αριθμός μαθητών: 61 Αριθμός τμημάτων: 3 Το ακόλουκο ερωτθματολόγιο που απευκφνεται προσ τουσ γονείσ των μακθτϊν διαμορφϊκθκε από το 13ο Νθπιαγωγείο Ρατρϊν ωσ εργαλείο διερεφνθςθσ των απόψεων των γονζων ςε ςχζςθ με τον βακμό ικανοποίθςισ τουσ από τθ ςυνεργαςία τουσ με το νθπιαγωγείο κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ αξιολόγθςθσ 3.3 που αφορά τισ «Σχζςεισ μεταξφ νθπιαγωγείου-γονζων». 27

28 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ Το ερωτθματολόγιο αυτό ςκοπεφει ςτθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ των απόψεων των γονζων για τθν επικοινωνία, τισ ςχζςεισ και τθ ςυνεργαςία με το νθπιαγωγείο κακϊσ και τισ πρωτοβουλίεσ που μποροφν να αναλάβουν από κοινοφ γονείσ και εκπαιδευτικοί για τθν ανάπτυξθ καλϊν πρακτικϊν. 1. Φφλο: Άνδρασ Γυναίκα 2. Ηλικία ετϊν ετϊν ετϊν ετϊν ετϊν 3. Επάγγελμα 4. Επάγγελμα ςυηφγου 5. Εκπαίδευςθ: Δθμοτικό Γυμνάςιο Λφκειο ΑΕΙ / ΤΕΙ Master Διδακτορικό 6. Εκπαίδευςθ ςυηφγου: Δθμοτικό Γυμνάςιο Λφκειο ΑΕΙ / ΤΕΙ Master Διδακτορικό 7. Ρόςα παιδιά ζχετε; 8. Σε ποιο τμιμα του Νθπιαγωγείου φοιτά το παιδί ςασ ΚΛΑΣΙΚΟ 1 ΚΛΑΣΙΚΟ 2 ΟΛΟΗΜΕΟ ΕΩΤΗΜΑΤΑ Σασ παρακαλοφμε ςθμειϊςτε με ζνα ι περιςςότερα όπου χρειάηεται. 9. Ρόςο ςυχνά επιςκζπτεςτε το νθπιαγωγείο για ενθμζρωςθ; i. μία φορά το μινα τουλάχιςτον ii. μία φορά το τρίμθνο iii. ςπάνια iv. ποτζ 28

29 10. Σθμειϊςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ δυςκολεφεςτε να επιςκζπτεςτε πιο ςυχνά το νθπιαγωγείο: i. δεν ζχω κάτι να ρωτιςω ii. δεν ζχω χρόνο λόγω εργαςίασ iii. δεν είμαι πολφ ευχαριςτθμζνοσ από τθ ςυμπεριφορά τθσ νθπιαγωγοφ iv. με δυςκολεφει θ φροντίδα των άλλων παιδιϊν μου v. δε με βολεφουν οι ϊρεσ που δζχεται θ νθπιαγωγόσ 11. Σθμειϊςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ δυςκολεφεςτε να επιςκζπτεςτε πιο ςυχνά το νθπιαγωγείο: i. δεν ζχω κάτι να ρωτιςω ii. δεν ζχω χρόνο λόγω εργαςίασ iii. δεν είμαι πολφ ευχαριςτθμζνοσ από τθ ςυμπεριφορά τθσ νθπιαγωγοφ iv. με δυςκολεφει θ φροντίδα των άλλων παιδιϊν μου v. δε με βολεφουν οι ϊρεσ που δζχεται θ νθπιαγωγόσ 12. Πταν ςυηθτάτε με τον/τθ Νθπιαγωγό ςτισ προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ, ζχετε ςτθ διάκεςι ςασ όςο χρόνο χρειάηεται για να ςυηθτιςετε για το παιδί ςασ; i. ναι ii. μερικζσ φορζσ, γιατί είναι λίγο βιαςτικι iii. ςπάνια, γιατί ςυνικωσ φεφγει αμζςωσ iv. ποτζ 13. Πταν ςυναντάτε τον/τθ νθπιαγωγό, για ποια ηθτιματα ςασ ενθμερϊνει ςυνικωσ: i. για τισ δυςκολίεσ του παιδιοφ ii. για τθ ςυμπεριφορά του iii. για τρόπουσ βοικειασ του παιδιοφ ςτο ςπίτι iv. για το πρόγραμμα του νθπιαγωγείου 14. Σθμειϊςτε ποια από τα παρακάτω κζματα κα επικυμοφςατε να ςυηθτιςετε ςτθν ομάδα γονζων: i. Γνωςτικι ανάπτυξθ του παιδιοφ ii. Συναιςκθματικι ανάπτυξθ του παιδιοφ 29

30 iii. Κοινωνικι ανάπτυξθ του παιδιοφ iv. Επικοινωνία γονζων και παιδιϊν v. Σχζςεισ αδελφϊν vi. Σχζςεισ με ςυνομθλίκουσ vii. Επικετικότθτα viii. Φοβίεσ ix. Κοινωνικι απομόνωςθ x. Υπερβολικι δειλία, ςυςτολι xi. Ραραβατικι ςυμπεριφορά 15. Ροιεσ δραςτθριότθτεσ ςασ προτείνουν ςυνικωσ οι νθπιαγωγοί για τθν εναςχόλθςι ςασ με το παιδί ςασ; i. να διαβάηουμε μαηί εξωςχολικά βιβλία ii. να επιςκεπτόμαςτε με το παιδί Μουςεία, Βιβλιοκικεσ, Θζατρα κ.λπ. iii. να ςυηθτάμε μαηί του για όλα τα κζματα iv. να παίηουμε μαηί του παιδαγωγικά παιχνίδια v. να μθ βλζπει μόνο του τθλεόραςθ vi. δεν μασ προτείνει τίποτα 16. Επικοινωνείτε ςυνικωσ με το/τθ νθπιαγωγό για: i. να ηθτιςω βοικεια για τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ προβλιματοσ του παιδιοφ ii. να ρωτιςω για τθν εικόνα του παιδιοφ μζςα ςτθ τάξθ iii. να ρωτιςω ςχετικά με τθ ςυμπεριφορά μου απζναντι ςτο παιδί iv. ςυμβουλζσ πωσ να βοθκιςω το παιδί ςτο ςπίτι v. κάτι άλλο 17. Ρόςεσ από τισ απόψεισ και κρίςεισ του/τθσ νθπιαγωγοφ για το παιδί ςασ είναι ςωςτζσ; i. Πλεσ ii. Οι περιςςότερεσ iii. Μερικζσ iv. Ελάχιςτεσ 30

31 18. Μπορείτε να πείτε ελεφκερα ςτο/ςτθ νθπιαγωγό τθ γνϊμθ ςασ για τθ ςυμπεριφορά του απζναντι ςτο παιδί ςασ ι τον τρόπο εργαςίασ του; Ναι Πχι 19. Ζχετε διαφωνιςει ποτζ με το/τθ νθπιαγωγό; Ναι Πχι 20. Αν ΝΑΙ, για ποιο ηιτθμα; i. για τον τρόπο εργαςίασ ςτο νθπιαγωγείο ii. για τθ ςυμπεριφορά του απζναντι ςτο παιδί iii. για τισ απαιτιςεισ από το παιδί 21. Συηθτάτε με το παιδί ςασ για όςα γίνονται ςτο νθπιαγωγείο; i. Κακθμερινά ii. πολλζσ φορζσ iii. μερικζσ φορζσ iv. ελάχιςτα 22. Αιςκάνεςτε ικανοποιθμζνοι από τθν επικοινωνία ςασ με το/τθ νθπιαγωγό; πάρα πολφ πολφ λίγο κακόλου Ροιον τρόπο επικοινωνίασ από τουσ παρακάτω κεωρείτε εςείσ πιο αποτελεςματικό; i. Μζςω τθλεφϊνου ii. Με ςφντομεσ ςυηθτιςεισ πριν τθν ζναρξθ και μετά τθ λιξθ των μακθμάτων iii. Με ειδικό ραντεβοφ ςτο νθπιαγωγείο iv. Με τισ προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ που οργανϊνει το νθπιαγωγείο v. Με τθ διοργάνωςθ από το νθπιαγωγείο προγραμμάτων Συμβουλευτικισ Γονζων 23. Τι κα πρζπει να κάνει το νθπιαγωγείο για να βελτιωκεί θ επικοινωνία με τθν οικογζνεια; i. να αναπτφξει δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ να εμπλακοφν οι γονείσ ii. να διοργανϊςει τμιματα Συμβουλευτικισ Γονζων με αντικείμενο «Σχζςεισ Νθπιαγωγείου Οικογζνειασ» iii. να προςκαλοφν τουσ γονείσ ςυχνότερα iv. να διακζτουν περιςςότερο χρόνο για ςυηιτθςθ με τουσ γονείσ v. να μθν επικοινωνοφν με τουσ γονείσ μόνο για τα 31

32 αρνθτικά ηθτιματα vi. να εξθγοφν με υπομονι τα προβλιματα ςτουσ γονείσ 24. Αν υπιρχε θ δυνατότθτα από τθ νθπιαγωγό κα κζλατε: i. να μπείτε ςτθ τάξθ και να παρακολουκιςετε το μάκθμα ii. να ςυμμετζχετε ενεργά ςε δράςεισ του νθπιαγωγείου(π.χ. ςτθ προετοιμαςία μιασ γιορτισ, ςε προγράμματα περιβαλλοντικισ- αγωγισ υγείασ κ.λπ.) iii. να βοθκιςετε τθ νθπιαγωγό ςε εργαςίεσ ςτθ τάξθ (π.χ. καταςκευζσ) iv. να ςυμμετζχετε ςτθ λιψθ αποφάςεων για κζματα διοίκθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ v. να αξιοποιιςετε Υπθρεςίεσ και Ρρόςωπα προσ όφελοσ του νθπιαγωγείου vi. δε κζλω να εμπλακϊ γιατί άλλοσ ο ρόλοσ του νθπιαγωγείου και άλλοσ του γονιοφ Ευχαριςτοφμε για τθ βοικειά ςασ 32

33 8. 13 ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πατρών : «Ερωτηματολόγιο προς τους εκπαιδευτικούς» Εργαλεία υλλογής Δεδομένων Αριθμός διδασκόντων κατά το : 5 Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 5 Αριθμός μαθητών: 61 Αριθμός τμημάτων: 3 Το ακόλουκο ερωτθματολόγιο που απευκφνεται προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ διαμορφϊκθκε από το 13ο Νθπιαγωγείο Ρατρϊν ωσ εργαλείο διερεφνθςθσ του βακμοφ ικανοποίθςισ τουσ από τθ ςυνεργαςία τουσ με τουσ γονείσ κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ αξιολόγθςθσ 3.3 που αφορά τισ «Σχζςεισ μεταξφ νθπιαγωγείου-γονζων». 33

34 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Το ερωτθματολόγιο αυτό ςκοπεφει ςτθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ των απόψεων των εκπαιδευτικϊν για τθν επικοινωνία, τισ ςχζςεισ και τθ ςυνεργαςία με τθν οικογζνεια κακϊσ και τισ πρωτοβουλίεσ που μποροφν να αναλάβουν από κοινοφ εκπαιδευτικοί και γονείσ για τθν ανάπτυξθ καλϊν πρακτικϊν. 1. Φφλο: Άνδρασ Γυναίκα 2. Ηλικία ετϊν ετϊν ετϊν ετϊν ετϊν 3. Σε ποιο τμιμα του Νθπιαγωγείου διδάςκετε; ΚΛΑΣΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΕΩΤΗΜΑΤΑ 4. Ρόςο ςυχνά καλείτε τουσ γονείσ ςτο νθπιαγωγείο για προγραμματιςμζνθ ενθμζρωςθ; 5. Σθμειϊςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ πιςτεφετε ότι δυςκολεφονται οι γονείσ να ςασ επιςκεφκοφν πιο ςυχνά 34

35 6. Για ποια ηθτιματα ενθμερϊνετε τουσ γονείσ ςυνικωσ; 7. Ροιεσ δραςτθριότθτεσ προτείνετε ςυνικωσ ςτουσ γονείσ για τθν καλφτερθ προετοιμαςία του παιδιοφ; 8. Για ποιουσ λόγουσ επικοινωνοφν ςυνικωσ οι γονείσ μαηί ςασ; 9. Μπορείτε να πείτε ελεφκερα ςτο γονζα τθ γνϊμθ ςασ για τθ ςυμπεριφορά ι το γνωςτικό επίπεδο του παιδιοφ; 10. Ζχετε διαφωνιςει ποτζ με τουσ γονείσ; Ναι Πχι Αν ΝΑΙ, για ποιο ηιτθμα; 35

36 11. Αιςκάνεςτε ικανοποιθμζνοι από τθν επικοινωνία ςασ με τουσ γονείσ; πάρα πολφ πολφ λίγο κακόλου 12. Τι κα μποροφςε να κάνει το νθπιαγωγείο για να βελτιωκεί θ επικοινωνία με τθν οικογζνεια; 13. Ροιεσ από τισ παρακάτω διευρυμζνεσ πρακτικζσ επικοινωνίασ κα δεχόςαςτε να ςυμμετζχουν οι γονείσ; Να μπουν ςτθ τάξθ και να παρακολουκιςουν το μάκθμα Να ςυμμετζχουν ενεργά ςε δράςεισ του νθπιαγωγείου(π.χ. ςτθ προετοιμαςία μιασ γιορτισ, ςε προγράμματα περιβαλλοντικισ- αγωγισ υγείασ κ.λπ.) Να βοθκοφν τθ νθπιαγωγό ςε εργαςίεσ ςτθ τάξθ (π.χ. καταςκευζσ) Να ςυμμετζχετε ςτθ λιψθ αποφάςεων για κζματα διοίκθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ Να αξιοποιιςουν Υπθρεςίεσ και Ρρόςωπα προσ όφελοσ του νθπιαγωγείου Δε κζλω να εμπλακοφν γιατί άλλοσ ο ρόλοσ του γονζα και άλλοσ του εκπαιδευτικοφ 36

37 9. 61 ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πατρών : «Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς των μαθητών» Εργαλεία υλλογής Δεδομένων Αριθμός διδασκόντων κατά το : 4 Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 4 Αριθμός μαθητών: 53 Αριθμός τμημάτων: 3 Το ακόλουκο ερωτθματολόγιο που απευκφνεται προσ τουσ γονείσ διαμορφϊκθκε από το 61ο Νθπιαγωγείο Ρατρϊν ωσ εργαλείο διερεφνθςθσ του βακμοφ ικανοποίθςισ τουσ από τθ ςυνεργαςία τουσ με τουσ εκπαιδευτικοφσ κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ αξιολόγθςθσ 3.3 που αφορά τισ «Σχζςεισ μεταξφ νθπιαγωγείου-γονζων». 37

38 ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Αγαπθτοί γονείσ, ςτα πλαίςια του προγράμματοσ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ, το οποίο υλοποιείται ςτο νθπιαγωγείο μασ, παρακαλοφμε να απαντιςετε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ. Με τον τρόπο αυτό κα ςυμβάλλετε ςτο ζργο μασ και ςτθν καλφτερθ μεταξφ μασ επικοινωνία. Η ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου είναι προαιρετικι και ανϊνυμθ. Σασ ευχαριςτοφμε πολφ για τθ ςυνεργαςία. Οι νθπιαγωγοί του 61ου Νθπιαγωγείου Ρατρϊν (Ραρακαλοφμε ςυμπλθρϊςτε το ερωτθματολόγιο ςθμειϊνοντασ Χ όπου χρειάηεται). 1. Φφλο: Άνδρασ Γυναίκα 2. Ηλικία: μικρότεροσ/θ από Επάγγελμα:.. 4. Είςτε: Γονζασ Κθδεμόνασ 5. Σπουδζσ: Δθμοτικό Γυμνάςιο Λφκειο Ρανεπιςτιμιο Άλλο Ρτυχίο 38

39 6. Το παιδί ςασ φοιτά ςτο τμιμα: κλαςςικό 1 Κλαςςικό 2 Ολοιμερο 7. Είναι: νιπιο προνιπιο 8. Η ενθμζρωςθ από το νθπιαγωγείο ςχετικά με τθν πρόοδο του παιδιοφ ςασ είναι απαραίτθτθ: πάρα πολφ πολφ μζτρια κακόλου 9. Η ενθμζρωςθ από το νθπιαγωγείο γίνεται μζχρι τϊρα: κάκε εβδομάδα κάκε μινα κάκε τρίμθνο ςπάνια 10. Κατά τθν ενθμζρωςθ, για να ςυηθτιςετε με τθ νθπιαγωγό και να ανταλλάξετε απόψεισ αφιερϊνετε χρόνο: πολφ αρκετό λίγο κακόλου 11. Κατά τθ γνϊμθ ςασ θ ςυνεργαςία και επικοινωνία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν και γονζων είναι: πολφ καλι καλι μζτρια 12. Ζχετε ποτζ διαφωνιςει με τθν εκπαιδευτικό του παιδιοφ ςασ για κάποιο κζμα; ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ΝΑΙ, για ποιο κζμα; Είςτε ευχαριςτθμζνοσ/θ από τθ ςυνεργαςία με τθν εκπαιδευτικό για τθν επίλυςθ προβλθμάτων που τυχόν αντιμετωπίηει το παιδί ςασ; πάρα πολφ πολφ λίγο κακόλου 14. Τι κα προτείνατε εςείσ για να βελτιωκεί θ επικοινωνία, ςυνεργαςία μεταξφ νθπιαγωγείου και γονζων;. Σασ ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία 39

40 ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης : «χέδιο συνέντευξης με τους γονείς των μαθητών Εργαλεία υλλογής Δεδομένων Το ακόλουκο ςχζδιο ςυνζντευξθσ που απευκφνεται προσ τουσ γονείσ διαμορφϊκθκε από το 85ο Νθπιαγωγείο Θεςςαλονίκθσ ωσ εργαλείο διερεφνθςθσ του βακμοφ ικανοποίθςισ τουσ από τθ ςυνεργαςία τουσ με τουσ εκπαιδευτικοφσ κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ αξιολόγθςθσ 3.3 που αφορά τισ «Σχζςεισ μεταξφ νθπιαγωγείου-γονζων». 40

41 χζδιο ςυνζντευξησ με γονείσ μαθητών 1. Ροιεσ είναι οι εντυπϊςεισ των παιδιϊν και ποια τα ςυναιςκιματά τουσ κατά τθν επιςτροφι τουσ από το νθπιαγωγείο; 2. Με ποιουσ από τουσ οικείουσ τουσ ζχουν πιο ςτενι επαφι; 3. Ζχουν φίλουσ με τουσ οποίουσ παίηουν ςτο ςπίτι και πϊσ επικοινωνοφν με αυτοφσ; Συνεργάηονται, ςυηθτοφν; 4. Με ποιουσ από τουσ ςυμμακθτζσ τουσ κζλουν να κάνουν ομάδα ςτο νθπιαγωγείο; 5. Ριςτεφετε ότι δίνεται ζμφαςθ από το νθπιαγωγείο ςτισ ζννοιεσ ςεβαςμόσ, αυτοεκτίμθςθ, αξιοπρζπεια; 6. Θα κζλατε να ςυμμετζχετε πιο ενεργά ςτισ δραςτθριότθτεσ του νθπιαγωγείου; 7. Τα παιδιά ςτισ ςυνομιλίεσ τουσ ςτο ςπίτι μα τουσ γονείσ και τα αδζρφια τουσ χρθςιμοποιοφν μεγάλεσ προτάςεισ, άρκρα κ.λπ.; 8. Χρωματίηουν τθ φωνι τουσ ι μιλοφν μονότονα; 9. Πταν τα παιδιά φζρνουν ςτο ςπίτι κάποια εργαςία πϊσ τθν παρουςιάηουν; Εξθγοφν με λεπτομζρειεσ τον τρόπο που δοφλεψαν ι απλϊσ αναφζρονται ςτο περιεχόμενο ςυνοπτικά; Σασ ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία 41

42 ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης : «Παρατήρηση των μαθητών Εργαλεία υλλογής Δεδομένων Το ακόλουκο ςχζδιο παρατιρθςθσ των μακθτϊν διαμορφϊκθκε από το 85ο Νθπιαγωγείο Θεςςαλονίκθσ ωσ εργαλείο διερεφνθςθσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ αξιολόγθςθσ 4.3 που αφορά ςτθν «Ανάπτυξθ και εφαρμογι Ραιδαγωγικϊν Ρρακτικϊν και Ρρακτικϊν Αξιολόγθςθσ των Μακθτϊν». 42

43 ΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΣΗΝ ΣΑΞΗ 1. Ραρατθροφμε το παιδί τθ ςτιγμι τθσ ειςόδου του ςτο νθπιαγωγείο. Ζρχεται χαροφμενο, είναι ομιλθτικό, βιάηεται να μπει ςτθν τάξθ; 2. Αμζςωσ μετά τθν είςοδό του ςτθν τάξθ: α) μπαίνει ςε κάποια ομάδα, β) χρειάηεται πιο πολφ χρόνο ι γ) παίηει μόνο του. 3. Ραρατθροφμε τθν ςυμπεριφορά και τισ ςυνομιλίεσ που ζχει ςτισ περιοχζσ δραςτθριοτιτων κατά τθν ελεφκερθ απαςχόλθςθ. 4. Σθμειϊνουμε τισ απαντιςεισ που δίνει κατά τθν διάρκεια των οργανωμζνων δραςτθριοτιτων. 5. Πταν αφθγείται, προςζχουμε: το είδοσ των προτάςεων που χρθςιμοποιεί, αν τοποκετεί ςωςτά τα πρόςωπα και τουσ χρόνου, αν χρθςιμοποιεί άρκρα, αν θ άρκρωςι του είναι κακαρι, αν θ ςφνταξθ που χρθςιμοποιεί είναι ςωςτι, αν χρθςιμοποιεί επίκετα, αντωνυμίεσ, ςφνκετεσ λζξεισ, παρομοιϊςεισ κ.λπ. 6. Τζλοσ, εάν ςυμμετζχει αυκόρμθτα ςε ςυηθτιςεισ; Λζει κάποιο παραμφκι μόνο του ι κάνει περίλθψθ κάποιου που διαβάςαμε; 43

44 ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης : «Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς των μαθητών»» Εργαλεία υλλογής Δεδομένων Αριθμός διδασκόντων κατά το : 2 Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 2 Αριθμός μαθητών: 42 Αριθμός τμημάτων: 2 Το ερωτθματολόγιο που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από το 37 ο Νθπιαγωγείο Θεςςαλονίκθσ ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ του δείκτθ 3.3 που αφορά τισ ςχζςεισ νθπιαγωγείου και γονζων. Χρθςιμοποιικθκε ωσ μζςο για τθ ςυλλογι δεδομζνων που αφοροφν τθ διερεφνθςθ τθσ ςυνεργαςίασ των γονζων με το νθπιαγωγείο. 44

45 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ Συμπληρώνετε με ςτισ ερωτήςεισ 1. Το ερωτθματολόγιο ςυμπλιρωςε : Α. Ο πατζρασ Β. Η μθτζρα 2. Ηλικία: μικρότεροσ /θ από 25 ετϊν ετϊν ετϊν ετϊν ετϊν άνω των 45 ετϊν 3. Σπουδζσ: Δεν ολοκλιρωςα το Δθμοτικό Δθμοτικό Γυμνάςιο Λφκειο Τεχνικι - επαγγελματικι ςχολι / ΙΕΚ Ρτυχιοφχοσ Α.Ε.Ι. Κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ Άλλο πτυχίο 4. Εκνικότθτα: Ελλθνικι Αλβανικι ϊςικθ Γεωργιανι Άλλθ (κατονομάςτε τθ): 45

46 Β ΜΕΡΟ Βάηετε ςε κφκλο τισ επιλογζσ ςασ 5. Ρϊσ κα χαρακτθρίηατε τισ ςχζςεισ μεταξφ του ςυλλόγου διδαςκόντων (νθπιαγωγϊν) και των γονζων; Α. όχι καλζσ Β. καλζσ Γ. άριςτεσ 6. Ρόςθ ςθμαςία κεωρείτε ότι δίνει το νθπιαγωγείο και θ διεφκυνςι του ςτθν επικοινωνία και τθν κατανόθςθ μεταξφ εκπαιδευτικϊν και γονζων; Δϊςτε παραδείγματα. Α. μικρι ςθμαςία Β. ικανοποιθτικι Γ. μεγάλθ Ραραδείγματα: 7. Ρόςο ςυχνά επικυμείτε να επικοινωνεί το νθπιαγωγείο με τουσ γονείσ; Α. μια φορά τθν εβδομάδα Β. μια φορά το μινα Γ. άλλο (προςδιορίςτε το χρόνο) 8. Ρϊσ κρίνετε τθ ςυνεργαςία τθσ διεφκυνςθσ του νθπιαγωγείου με τον Σφλλογο Γονζων και Κθδεμόνων (τουσ γονείσ); Α. όχι καλι Β. ικανοποιθτικι Γ. άριςτθ 9. Ρόςο ςυμφωνείτε με το παρακάτω: Το νθπιαγωγείο ςυνεργάηεται με τουσ γονείσ για τθν υποςτιριξθ μακθτϊν που αντιμετωπίηουν ζνταξθσ, μακθςιακζσ, κ.λπ. δυςκολίεσ 46

47 Α. δε ςυμφωνϊ κακόλου Β. ςυμφωνϊ εν μζρει Γ. ςυμφωνϊ απόλυτα 10. Αναφζρατε με ποιο τρόπο ςυνεργάηεται το νθπιαγωγείο για τθν υποςτιριξθ των μακθτϊν που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ζνταξθσ, μακθςιακζσ δυςκολίεσ, κλπ. 11. Για ποιο κζμα νομίηετε ότι κα ςασ ενδιζφερε περιςςότερο να ενθμερϊνεςτε ; Α. Για τθν πρόοδο / εξζλιξθ του παιδιοφ Β. Για τισ δυςκολίεσ/ προβλιματα του παιδιοφ Γ. για το πρόγραμμα Δ. όλα τα παραπάνω 12. Το νθπιαγωγείο ανταλλάςςει πλθροφορίεσ με τουσ γονείσ και οι γονείσ για τθν ανάπτυξθ και τθν πρόοδο των μακθτϊν; Α. ςπάνια Β. μερικζσ φορζσ Γ. ςυχνά 13. Με ποιο τρόπο επικυμείτε να επικοινωνεί το νθπιαγωγείο με τουσ γονείσ; (μπορείτε να επιλζγετε περιςςότερεσ από μια απαντιςεισ) Α. με ζντυπο υλικό (εφθμερίδεσ, φυλλάδια, αφίςεσ, κ.λπ.) Β. με άμεςθ επαφι (ςυναντιςεισ προςωπικζσ και ομαδικζσ, διαλζξεισ με ειδικοφσ) Γ. Τθλεφωνικά- θλεκτρονικά (διαδίκτυο) Δ. άλλο (αναφζρατε) 14. Οι γονείσ ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ με τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν ανάπτυξθ και τθν πρόοδο των μακθτϊν; Α. ςπάνια Β. μερικζσ φορζσ Γ. ςυχνά 15. Θα ςασ ενδιζφερε θ ςυμμετοχι και εμπλοκι των γονζων ςτθν επικοινωνία νθπιαγωγείου ςπιτιοφ; Α. ναι Β. όχι 47

48 Γ. δεν ξζρω / δεν απαντϊ 16. Με ποιο τρόπο μποροφν οι γονείσ να ςυμβάλλουν ςτθν επικοινωνία νθπιαγωγείου ςπιτιοφ; Αναφζρατε παραδείγματα 17. Τι περιμζνετε από τθν επικοινωνία του νθπιαγωγείου με το ςπίτι; 18. Τι προτείνετε να αλλάξει / να βελτιωκεί όςον αφορά τθ ςυνεργαςία ςασ με το νθπιαγωγείο; 48

49 ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης : «Κλείδα Παρατήρησης της επικοινωνίας με τους γονείς των μαθητών» Εργαλεία υλλογής Δεδομένων Αριθμός διδασκόντων κατά το : 2 Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 2 Αριθμός μαθητών: 42 Αριθμός τμημάτων: 2 Η κλείδα παρατιρθςθσ που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από το 37 ο Νθπιαγωγείο Θεςςαλονίκθσ ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ του δείκτθ 3.3 που αφορά τισ ςχζςεισ νθπιαγωγείου και γονζων. Χρθςιμοποιικθκε ωσ μζςο για τθ ςυλλογι δεδομζνων που αφοροφν τον αρικμό, τθ ςυχνότθτα, το είδοσ και τθ διάρκεια τόςο των οργανωμζνων των ςυναντιςεων με τουσ γονείσ όςο και των άτυπων. 49

50 ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ Χρονικό Διάςτημα: ζνασ μινασ Οργανωμζνεσ ςυναντήςεισ Αρικμόσ Άτυπεσ ςυναντήςεισ Αρικμόσ Συχνότθτα 1φ/θμ. 2φ/βδ 1φ/βδ 2φ/μθν + Συχνότθτα 1φ/θμ. 2φ/βδ 1φ/βδ 2φ/μθν + Είδοσ Ενθμζρωςθ για πρόοδο Είδοσ Ενθμζρωςθ για πρόοδο Ενθμζρωςθ για προβλιματα Ραράπονα γονιοφ Ραρουςίαςθ ςτοιχείων γονιοφ προσ εκπαιδευτικό Ενθμζρωςθ για προβλιματα Ραράπονα γονιοφ Ραρουςίαςθ ςτοιχείων γονιοφ προσ εκπαιδευτικό Διάρκεια 10-15ϋ 15-20ϋ 30ϋ 30ϋ+ Διάρκεια 10-15ϋ 15-20ϋ 30ϋ 30ϋ+ Σθμείωςθ: το «+» ςθμαίνει επιπλζον χρόνοσ. Ρ.χ. 2φ/μθν + ςθμαίνει ότι πραγματοποιοφνται ςυναντιςεισ δυο φορζσ το μινα ι μεςολαβεί και μεγαλφτερο διάςτθμα 50

51 14. 1 ο Νηπιαγωγείο Κάρλας-τεφανοβικείου, Μαγνησίας : «Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς»» Εργαλεία υλλογής Δεδομένων Αριθμός διδασκόντων κατά το : 4 Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 4 Αριθμός μαθητών: 45 Αριθμός τμημάτων: 2 Το ερωτθματολόγιο που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από το 1 ο Νθπιαγωγείο Κάρλασ- Στεφανοβικείου ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ του δείκτθ 3.3 που αφορά τισ ςχζςεισ νθπιαγωγείου και γονζων. Χρθςιμοποιικθκε ωσ μζςο για τθ ςυλλογι δεδομζνων που αφοροφν τθ διερεφνθςθ τθσ ςυνεργαςίασ των γονζων με το νθπιαγωγείο 51

52 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 1. Είναι ικανοποιθτικόσ ο αρικμόσ των οργανωμζνων ςυναντιςεων εκπαιδευτικϊν-γονζων; Τα κζματα των ςυναντιςεων πρζπει να τίκενται: Α) από τουσ εκπαιδευτικοφσ Β) από τουσ γονείσ Β) και από τουσ δφο 3. Το νθπιαγωγείο ςαν βακμίδα εκπαίδευςθσ ζχει τθν ίδια βαρφτθτα για εςάσ με τισ άλλεσ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ; Θα κζλατε να γνωρίηετε περιςςότερα για τουσ ςτόχουσ και τισ διαδικαςίεσ του νθπιαγωγείου; Το νθπιαγωγείο αναλαμβάνει τθν πρωτοβουλία να ηθτά πλθροφορίεσ από εςάσ για το παιδί ςασ; Οι εκπαιδευτικοί εκτιμοφν τισ πλθροφορίεσ που δίνετε για το παιδί ςασ;

53 7. Ενθμερϊνεςτε ςυχνά για τθ φοίτθςθ του παιδιοφ ςασ; Ρόςο ςθμαντικι είναι για ςασ θ κοινωνικοποίθςθ του παιδιοφ ςασ; Γνωρίηετε για τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ που γίνεται μζςω του ατομικοφ φακζλου (portfolio) του παιδιοφ ςασ; Ροιοσ τομζασ κα πρζπει να με απαςχολεί περιςςότερο ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ του παιδιοφ μου; i. Η εξζλιξι του ςτθ γλϊςςα ii. Η εξζλιξι του ςτα μακθματικά iii. Η εξζλιξι του ςτθ ςυμπεριφορά iv. Η εξζλιξι του ςτισ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ v. Πλα τα παραπάνω 11. Ρροτείνετε ζνα κζμα που ςασ απαςχολεί για τθν επόμενθ ςυνάντθςθ 53

54 ο 2θέσιο Νηπιαγωγείο Κορινού Πιερίας: «Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς»» Εργαλεία υλλογής Δεδομένων Αριθμός διδασκόντων κατά το : 3 Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 3 Αριθμός μαθητών: 34 Αριθμός τμημάτων: 2 Το ερωτθματολόγιο που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από το 1 ο Νθπιαγωγείο Θεςςαλονίκθσ ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ του δείκτθ 4.3 που αφορά τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και πρακτικϊν αξιολόγθςθσ των μακθτϊν. 54

55 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙ Σασ παρακαλοφμε να βάλετε Χ, όπου ςυμφωνείτε ςτθν τετράβακμθ κλίμακα αξιολόγθςθσ, όπου: 4: πολφ καλι (εικόνα χωρίσ προβλιματα) 3: καλι (τα κετικά ςτοιχεία περιςςότερα από τα αρνθτικά ) 2: μζτρια (κάποια ςοβαρά προβλιματα) 1: αδφναμθ (αρκετά ςοβαρά προβλιματα) α/α Ρόςο ςυμφωνείτε με κάκε μία από τισ παρακάτω δθλϊςεισ: Από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ το νθπιαγωγείο ενθμερϊνει τουσ γονείσ για τουσ κανονιςμοφσ λειτουργίασ του νθπιαγωγείου. 2 Το νθπιαγωγείο ενθμερϊνει τουσ γονείσ για το αναλυτικό πρόγραμμα και τισ διδακτικζσ μεκόδουσ, που εφαρμόηει το νθπιαγωγείο. 3 Τα νιπια νοιϊκουν άνετα και οικεία ςτο χϊρο του νθπιαγωγείου. 4 Το νθπιαγωγείο ενθμερϊνει από τθν αρχι τουσ γονείσ για τθν αυκεντικι αξιολόγθςθ, τθ χρθςιμότθτα και τθ χριςθ του Φακζλου Αξιολόγθςθσ 5 Οι Φάκελοι Αξιολόγθςθσ είναι πολφ χριςιμοι, γιατί βλζπουμε τθν εξζλιξθ και τθν αυκεντικι δουλειά των παιδιϊν. 6 Οι Φάκελοι Αξιολόγθςθσ καταγράφουν τα μακθςιακά επιτεφγματα των παιδιϊν και μασ δίνουν τθν ευκαιρία να διαπιςτϊςουμε τισ επιτυχίεσ ι να προβλθματιςτοφμε και να ενιςχφςουμε τισ προςπάκειεσ τουσ. 7 Οι Φάκελοι Αξιολόγθςθσ αποτελοφν μια ςοβαρι πθγι πλθροφοριϊν και προίκα για τθ μακθςιακι εξζλιξθ των παιδιϊν. 8 Οι Φάκελοι Αξιολόγθςθσ μασ φοβίηουν λίγο, γιατί δεν ζχουμε τθν απαιτοφμενθ γνϊςθ και πικανόν να ςτιγματίηει το παιδί μασ μελλοντικά 55

56 9 Οι Φάκελοι Αξιολόγθςθσ δεν προςφζρουν τα αναμενόμενα παιδαγωγικά και διδακτικά αποτελζςματα και οφτε βελτιϊνουν τθν εικόνα οργάνωςθσ και λειτουργίασ του νθπιαγωγείου. 10 Οι Φάκελοι Αξιολόγθςθσ αναδεικνφουν ςθμαντικά το παιδαγωγικό και διδακτικό ζργο, που επιτελείται ςτο νθπιαγωγείο. Σασ ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία 56

57 17. 1 ο 2θέσιο Νηπιαγωγείο Κορινού Πιερίας: «χέδιο συνέντευξης των νηπίων»» Εργαλεία υλλογής Δεδομένων Αριθμός διδασκόντων κατά το : 3 Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 3 Αριθμός μαθητών: 34 Αριθμός τμημάτων: 2 Το ςχζδιο ςυνζντευξθσ με μακθτζσ που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από το 1 ο Νθπιαγωγείο Θεςςαλονίκθσ ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ του δείκτθ 4.3 που αφορά τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και πρακτικϊν αξιολόγθςθσ των μακθτϊν. Οι ςυνεντεφξεισ ζγιναν με το κάκε παιδί κατά τθ διάρκεια των ελεφκερων δραςτθριοτιτων και αφοροφν τον τρόπο που βιϊνει το κάκε παιδί τθ ςχζςθ του με το νθπιαγωγείο. 57

58 ΧΕΔΙΟ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΙ ΧΕΕΙ ΚΑΙ ΣΙ ΔΡΑΕΙ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ (ςυνζντευξθ με το κάκε παιδί από τθ νθπιαγωγό ςτο χρόνο των ελευκζρων δραςτθριοτιτων) Πνομα παιδιοφ: Ημερομθνία: 1. Θζλεισ να ζρχεςαι κάκε μζρα ςτο νθπιαγωγείο και γιατί; 2. Σε ποια γωνιά τθσ τάξθσ (παρεοφλα, βιβλιοκικθ, κουκλόςπιτο, μπακάλικο, οικοδομικοφ υλικοφ, ιατρείου, παιδαγωγικοφ υλικοφ, κουκλοκζατρο) προτιμάσ να παίηεισ πιο πολφ; 3. Με ποιον κζλεισ να παίηεισ πιο πολφ, είναι ο αγαπθμζνοσ ςου φίλοσ και τι ςου αρζςει ς αυτόν/ς αυτι; 4. Υπάρχει κάποια δραςτθριότθτα που ςου αρζςει περιςςότερο; 5. Τι νομίηεισ ότι κάνεισ πολφ καλά - ότι είςαι πολφ καλόσ ς αυτό και θ νθπιαγωγόσ ςε επιβραβεφει; 6. Κάνεισ κάτι που ςτενοχωρεί τθ νθπιαγωγό ςου και μπορεί να λυπάται; 7. Τι είναι αυτό που δεν ςου αρζςει κακόλου ςτο νθπιαγωγείο; 8. Θυμάςαι κάτι που να ςε ςτενοχϊρθςε ι να ςε φόβιςε πολφ ςτο νθπιαγωγείο; 9. Ρωσ αιςκάνεςαι όταν οι γονείσ ςου ζρχονται ςτο νθπιαγωγείο για να μακαίνουν τισ επιτυχίεσ ι τισ δυςκολίεσ ςου; 10. Αν θ μαμά ςου ζλεγε πωσ δεν κα ξαναπάσ ςτο νθπιαγωγείο, πωσ κα ζνοιωκεσ; 58

59 18. 1 ο Νηπιαγωγείο Κορινού, Πιερίας : «Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικών»» Εργαλεία υλλογής Δεδομένων Αριθμός διδασκόντων κατά το : 3 Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 3 Αριθμός μαθητών: 34 Αριθμός τμημάτων: 2 Το ερωτθματολόγιο που ακολουκεί απευκφνεται προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ διαμορφϊκθκε από το 1 ο Νθπιαγωγείο Κορινοφ ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ του δείκτθ 4.3 που αφορά τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και πρακτικϊν αξιολόγθςθσ των μακθτϊν. 59

60 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ Άξονασ 1 οσ : Οικοδόμθςθ αμοιβαίων ςχζςεων 1. Σχθμάτιςα κετικζσ ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ με κάκε παιδί μζςα ςτο χρόνο. 2. Σχθμάτιςα κετικζσ ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ με τθν οικογζνεια κάκε παιδιοφ προκειμζνου να υποςτθρίξω τθν ανάπτυξθ και πρόοδο του παιδιοφ. 3. Συνεργάςτθκα με ςυναδζλφουσ και αντιπροςϊπουσ τθσ κοινότθτασ προκειμζνου να υποςτθρίξω τα παιδιά και τισ οικογζνειεσ. 4. Σχεδίαςα και υλοποίθςα ζνα πρόγραμμα δραςτθριοτιτων το οποίο απαντοφςε ςτισ ανάγκεσ των παιδιϊν και των οικογενειϊν τουσ. Άξονασ 2 οσ : Σχεδιαςμόσ και οργάνωςθ αναπτυξιακά κατάλλθλου προγράμματοσ 5. Ραρατιρθςα ςυςτθματικά τα παιδιά και προχωροφςα ςτθν εξατομίκευςθ του προγράμματοσ ανάλογα με τισ παρατθριςεισ. 6. Δθμιοφργθςα ζνα ηεςτό και φιλόξενο περιβάλλον το οποίο υποςτιριξε τθν ανάπτυξθ των παιδιϊν. 7. Εξαςφάλιςα τθν αςφάλεια και τθν υγεία των παιδιϊν μζςα από το πρόγραμμα που ςχεδίαςα. 8. Οδιγθςα τα παιδιά ςε κετικζσ ςυμπεριφορζσ. Άξονασ 3 οσ : Εξαςφάλιςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ μάκθςθσ των παιδιϊν 9. Χρθςιμοποίθςα τισ απλζσ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ για τθν εξζλιξθ και μάκθςθ των παιδιϊν. 60

61 10. Ραριγαγα δραςτθριότθτεσ που διευκόλυναν τθν ανάπτυξι τουσ. Άξονασ 4 οσ : Διαρκισ ενθμζρωςθ πάνω ςε κζματα προςχολικισ εκπαίδευςθσ 11. Συμμετείχα ςε επιμορφϊςεισ για τθν διεφρυνςθ των γνϊςεων και ικανοτιτων μου. 12. Συμμετείχα ςε επαγγελματικοφσ οργανιςμοφσ ςχετικοφσ με τθν προςχολικι εκπαίδευςθ. 13. Ραρατιρθςα ςυναδζλφουσ που είχαν κατακτιςει νζεσ επιτυχθμζνεσ τεχνικζσ και προςεγγίςεισ. Άξονασ 5 οσ : Υποςτιριξθ επαγγελματικϊν ςτακερϊν προτφπων 14. Ακολοφκθςα τουσ κανόνεσ θκικισ δεοντολογίασ ςε όλεσ τισ ςυμφωνίεσ μου με τα παιδιά, τισ οικογζνειεσ των παιδιϊν, τουσ αντιπροςϊπουσ τθσ κοινότθτασ. 15. Σεβάςτθκα τθν εχεμφκεια και εμπιςτοςφνθ των γονζων και των παιδιϊν 16. Επζδειξα ςεβαςμό ςε όλα τα παιδιά και τισ οικογζνειζσ τουσ. Θα χρθςιμοποιιςουμε τθν τετράβακμθ κλίμακα από 4 1, όπου 4: πολφ καλι (εικόνα χωρίσ προβλιματα), 3 : καλι (τα κετικά ςτοιχεία περιςςότερα από τα αρνθτικά ). 2: μζτρια (κάποια ςοβαρά προβλιματα), 1: αδφναμθ (αρκετά ςοβαρά προβλιματα) τθσ Ομάδασ ζργου ΑΕΕ, γιατί κεωροφμε ότι μπορεί να αποδϊςει τα διάφορα κριτιρια με αρκετι ακρίβεια και ςαφινεια. 61

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη; ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία Περίληψη γραπτού Λόγου Τι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που, χωρίς να προδίδει το αρχικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14

ΜΕΡΟΣ Α : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/6/2015 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες (7.45 π.μ.-9.45 π.μ.) ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Το εξεταστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΣΙΟΜΠΟΤΗ-ΣΑΜΣΑΡΗ Φιλόλογος Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Προλεγόμενα Τα Τμήματα Ένταξης, αν και λειτουργούν στην Α/βάθμια Εκπαίδευση από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Υπ. Απόφαςθ 7001/Γ2 (ΦΕΚ 1562/27-06-2011) 1) Ειςαγωγή Η ςφγχρονθ κοινωνικι, οικονομικι, πολιτιςμικι και πολιτικι πραγματικότθτα ςτισ κοινωνίεσ δυτικοφ τφπου

Διαβάστε περισσότερα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα Σοφία Αυγητίδου Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η ΡΑΕΚ θέτει και δημοσιεύει την παρούσα πρόταση ως προς τις αρχές και τη Μεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί θεωρεί ότι είναι μια ευκαιρία για να κάνει επίδειξη της τέχνης του και να εντυπωσιάσει (σ. 103, ΥΑΠ).

Γιατί θεωρεί ότι είναι μια ευκαιρία για να κάνει επίδειξη της τέχνης του και να εντυπωσιάσει (σ. 103, ΥΑΠ). ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-Κεφ. Η Θέμα: Συνάντηση Σωκράτη-Πρωταγόρα Προπαρασκευή συζήτησης Σωκράτης Πώς παρουσιάζει τον Ιπποκράτη: -είναι ντόπιος -είναι από πλούσιο και μεγάλο σπίτι -δεν έχει λιγότερα προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητές στο μικροσκόπιο, ιδιώτες στην έρευνα. Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Εφημερίδα: ΤΟ ΒΗΜΑ Ρεπορτάζ: ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ

Καθηγητές στο μικροσκόπιο, ιδιώτες στην έρευνα. Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Εφημερίδα: ΤΟ ΒΗΜΑ Ρεπορτάζ: ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ Καθηγητές στο μικροσκόπιο, ιδιώτες στην έρευνα Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια Εφημερίδα: ΤΟ ΒΗΜΑ Ρεπορτάζ: ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ Δημοσίευση: 12/06/2011, 05:45 Αθήνα «Κατακλυσμός» έρχεται στην ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική Στρατηγική Διοίκηση και Διαχείριση της Απόδοσης 5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Έως τώρα έχουμε μιλήσει Κεφάλαιο 2: Σημαντική επιρροή του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία και εφαρμογή της ενότητας συνέδραμαν και οι συνάδελφοι Μαρία Ανθίμου και Χριστίνα Κκαΐλη (Δημοτικό Σχολείο Μενεού) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα «Εισαγωγή στο ίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσµούς» ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΜΕ Αγαπητή/αγαπητέ Συνάδελφε, Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Λογοτεχνίας. Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα

Όμιλος Λογοτεχνίας. Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα Όμιλος Λογοτεχνίας Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών «Κων/νος Καραμανλής» Δράκογλου Αναστασία, adrakogl@yahoo.gr Κιννά Πασχαλίνα, kinpash@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Τρίτη Γραπτή Εργασία στο Αστικό και Εργατικό Δίκαιο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ και φορείσ ΕΑΕ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ και φορείσ ΕΑΕ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ και φορείσ ΕΑΕ ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος «Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα» ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματική μικρή δραστηριότητα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Με προσκαλούν και προσκαλώ»

Παραδειγματική μικρή δραστηριότητα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Με προσκαλούν και προσκαλώ» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματική μικρή δραστηριότητα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Με προσκαλούν και

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 1 ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2008-2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Λόγω διάλυσης της Βουλής δεν αποτελεί: α) Αν έχουν παραιτηθεί ή καταψηφιστεί από αυτή, δύο Κυβερνήσεις και η σύνθεσή της δεν εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας B Λυκείου. Τίτλος: «Περί ύφους: παίζοντας με τα συστατικά του ύφους στον πεζό λόγο»

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας B Λυκείου. Τίτλος: «Περί ύφους: παίζοντας με τα συστατικά του ύφους στον πεζό λόγο» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας B Λυκείου Τίτλος: «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Στην αρχή της Τετραβίβλου του ο Πτολεμαίος, ο μεγάλος αστρονόμος και γεωγράφος του 2ου αιώνα μ.χ. διαιρεί την επιστήμη των άστρων σε δύο μέρη. Με σημερινούς όρους το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Κύτταρο, η Θεµελιώδης Μονάδα της Ζωής

Κύτταρο, η Θεµελιώδης Μονάδα της Ζωής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κύτταρο, η Θεµελιώδης Μονάδα της Ζωής Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Οι µικρότερες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Όταν μια καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ευθεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καλλιέργεια προφορικών δεξιοτήτων των νηπίων: Διδακτικές δραστηριότητες του προφορικού λόγου στο νηπιαγωγείο»

ΘΕΜΑ: «Καλλιέργεια προφορικών δεξιοτήτων των νηπίων: Διδακτικές δραστηριότητες του προφορικού λόγου στο νηπιαγωγείο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Ζ1/9760/23.12.14 (ΦΕΚ 3591/31.12.14, τ. Β ), Υ.Α. Β7/29073/6.7.06

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο Στάδια εξέλιξης του ανθρώπου Α Στάδιο Απουσία θνητών ειδών ἦν γάρ ποτε χρόνος, ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη οὐκ ἦν Β Στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ» ΔΡΑΣΗ 6: ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η ανάγκη να μειωθεί το περίφημο δημοκρατικό έλλειμμα, να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΑΠ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΑΠ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΑΠ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΑΞΕΩΝ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Σύμφωνα με τα νέα Ωρολόγια Προγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούνιος 2011) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόγραμμα Αλφαβητισμός, που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ 2 Δ. Προγράμματα Σπουδών Στην ενότητα αυτή το Ίδρυμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ; "Το συν/γιια ως μέσον διεθνούς πληρωμής" ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΟΥ ΑΓΑΠΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΙΠΙΑΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΑΗΣ

ΘΕΜΑ; Το συν/γιια ως μέσον διεθνούς πληρωμής ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΟΥ ΑΓΑΠΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΙΠΙΑΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΑΗΣ T.E.l. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΛΙΟίΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ; "Το συν/γιια ως μέσον διεθνούς πληρωμής" ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΟΥ ΑΓΑΠΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΙΠΙΑΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΑΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΝΟΣΤΑΦΥΑΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών

Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών Δράση 4.1/10 - «Δημιουργία δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ» 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή...3 2. Το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Τις ερωτήσεις επιμελήθηκε η εξιδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛ- ΛΙΝΤΖΑ. Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί ότι οι πέρα από τα κοινά µέτρα δηµιουργικοί άνθρωποι στον τοµέα του πνεύµατος έχουν σιδερένιαν αντοχή και µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ «Προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Βέροιας, για χρονικό διάστημα δύο (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 8-10 Απριλίου 2005 «Πολιτεία-Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Θ. Ψυχογιός Τοπ-Πολεοδόμος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7.1. Περιεχόμενο 1.Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα κατανοήσει το θέμα που εκφέρεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr

Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr Πανελλήνιες 2014 Ενδεικτικές απαντήσεις στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Α1 Είναι γνωστό ότι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ πεζογραφίας και δραματικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι μαθητές της ομάδας λογοτεχνίας της βιβλιοθήκης ασχολήθηκαν με το έργο πέντε γυναικών συγγραφέων: Ζωρζ Σαρή, Λότη Πέτροβιτς- Ανδρουτσοπούλου,

Οι μαθητές της ομάδας λογοτεχνίας της βιβλιοθήκης ασχολήθηκαν με το έργο πέντε γυναικών συγγραφέων: Ζωρζ Σαρή, Λότη Πέτροβιτς- Ανδρουτσοπούλου, ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007 Οι μαθητές της ομάδας λογοτεχνίας της βιβλιοθήκης ασχολήθηκαν με το έργο πέντε γυναικών συγγραφέων: Ζωρζ Σαρή, Λότη Πέτροβιτς- Ανδρουτσοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 2 ο ΣΚΟΠΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 2 ο ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται σήμερα στην Ιεράπετρα μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Oι κάτοχοι απολυτηρίου Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αφιέρωση... 7 Εισαγωγή... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τι θα κερδίσετε από αυτό το βιβλίο... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ανάληψη των ευθυνών σας... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Όλα ερείπια: το ψάξιμο στα συντρίμμια... 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρώτες βοήθειες και αντιλήψεις του πληθυσμού στους Νομούς Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου και Μεσσηνίας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρώτες βοήθειες και αντιλήψεις του πληθυσμού στους Νομούς Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου και Μεσσηνίας Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρώτες βοήθειες και αντιλήψεις του πληθυσμού στους Νομούς Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου και Μεσσηνίας ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271 Αγαπητέ κ. Δήμαρχε Σας στέλνω συνημμένη την μελέτη στελέχωσης του δήμου σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: 13 / 06 / 05 Τάξη: Β Ενιαίου Λυκείου Ώρα: 7.45π.µ. Σελίδες: 5 ιάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΠΑΡΤΣΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΔΥΝΑΤΑ ΓΙΑ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ

Η ΜΠΑΡΤΣΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΔΥΝΑΤΑ ΓΙΑ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ εβδομαδιαία αθλητική εφημερίδα Τρίτη 22 Μαΐου 2012 1,30 Αρ. φύλλου:66 www.korinhiaspors.gr Η ΜΠΑΡΤΣΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΔΥΝΑΤΑ ΓΙΑ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ Άρεσε ο βραζιλιάνος στόπερ στο φιλικό με Πανιώνιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 14-06 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 Στην Κέρκυρα σήμερα 14-06 - 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 7 ΜΕΡΟΣ Α... 13 Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3. Κεφάλαιο 4. Κεφάλαιο 5. Κεφάλαιο 6. Κεφάλαιο 7. Κεφάλαιο 8.

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 7 ΜΕΡΟΣ Α... 13 Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3. Κεφάλαιο 4. Κεφάλαιο 5. Κεφάλαιο 6. Κεφάλαιο 7. Κεφάλαιο 8. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 7 ΜΕΡΟΣ Α... 13 Κεφάλαιο 1 Η σταχτοπούτα της ζωής μας!... 15 Κεφάλαιο 2 Συνδέοντας τα κομμάτια: o εαυτός μας!... 23 Κεφάλαιο 3 Οι σχέσεις μας είναι ο καθρέφτης μας!... 27 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς «Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς Το «Ειρήνη» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό απευθυνόμενο σε παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών. Περιλαμβάνει: Μια ταινία κινουμένων σχεδίων (διάρκειας 7 λεπτών) Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τίτλος προγράμματος: «Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 Ερωτήσεις στο Ηλεκτρικό Ρεύμα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα ; 2. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος στο S.I. ; Με ποια όργανα μετριέται η ένταση του ρεύματος και πως συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

8 Μάρτη. Η βία κατά των γυναικών

8 Μάρτη. Η βία κατά των γυναικών 8 Μάρτη 8 Μάρτη πριν από λίγες μέρες. Για ακόμα μια φορά αντιμετωπίστηκε ως μέρα γιορτής. Διαφημίσεις Ηondos center. Ανακοινώσεις από «ευαισθητοποιημένους» σε θέματα ισότητας. Οι επιφανειακές αναφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ.Φακ.: 7.11.15.10 Αρ.Τηλ.: 22809543 Αρ.Φαξ:22800802 e-mail:oloimero@schools.ac.cy. 2 Σεπτεμβρίου 2010

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ.Φακ.: 7.11.15.10 Αρ.Τηλ.: 22809543 Αρ.Φαξ:22800802 e-mail:oloimero@schools.ac.cy. 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ.Φακ.: 7.11.15.10 Αρ.Τηλ.: 22809543 Αρ.Φαξ:22800802 e-mail:oloimero@schools.ac.cy 2 Σεπτεμβρίου 2010 Διευθυντή/ντρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Θέμα: Κληρονομικά προβλήματα από νομική άποψη (κληρονομικό δίκαιο) από μαθηματική (συλλογισμοί και πράξεις για τον υπολογισμό των μεριδίων) Διδάσκοντες: Κ. Ντούρου (Κοινωνικός Γραμματισμός)

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου Υπεύθυνες Καθηγήτριες κ. Λαγουτάρη Ελένη κ. Σούσου Άρτεμις Ομάδα Μαθητών Κάμτσιος Παναγιώτης Κασπάρης Δημήτριος Κατσαΐτης Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αυτή είναι η οικογένειά μου

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αυτή είναι η οικογένειά μου Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αυτή είναι η οικογένειά μου Ενότητα: Οικογένεια, συγγενικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Στη βάση του περίτεχνου ανδριάντα του Στρατηλάτη Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, υπάρχει το εξής έμμετρο επίγραμμα: «Σε άτι γοργό καβαλάρης

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ. ιιιιιιι. Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή

Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ. ιιιιιιι. Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή τ.ε.ι. Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ιιιιιιι Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή Καθηγητής: Τσαρουχάς Αναστάσιος Σπουδάστριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ:.. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η Οι ιστοί των οργάνων του πεπτικού συστήματος Α) Ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση) των ωρών απασχόλησης ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση) των ωρών απασχόλησης ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aμαρούσιο:20-9-2013 Αριθ.Πρωτ. Δ/2510 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-6-2014 Α1. Β1. Ορόσημο www.orosimo.gr Τηλ. 2810 222 724

Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-6-2014 Α1. Β1. Ορόσημο www.orosimo.gr Τηλ. 2810 222 724 Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-6-2014 Α1. Ο Γ. Βιζυηνός χαρακτηρίζεται εκτός των άλλων, ως δραματικός πεζογράφος. Η περίτεχνη πλοκή της αφήγησης, με τις εναλλαγές των σκηνών ή των συγκρούσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΥΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

Β) Ντάκουλας Κωνσταντίνος Παππάς Βασίλης Πάσχος Αλέξανδρος Τσούκος Ηρακλής. Γ) Γείτονα Ανθή Πάτση Συμέλα Σκινήτης Φίλιππος Χασκή Βασιλική

Β) Ντάκουλας Κωνσταντίνος Παππάς Βασίλης Πάσχος Αλέξανδρος Τσούκος Ηρακλής. Γ) Γείτονα Ανθή Πάτση Συμέλα Σκινήτης Φίλιππος Χασκή Βασιλική Η τάξη μας αποτελείται από συνολικά 16 μαθητές. Χωριστήκαμε σε 4 ομάδες, όπου η κάθε ομάδα αποτελείται από 4 μαθητές: Α) Γιαγκούλας Στέλιος Παππάς Μάριος Τσιτσιόρης Γιώργος Φιλόκι Κλάιμπι Β) Ντάκουλας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του Πλάτωνα στα Μαθηματικά

Η συμβολή του Πλάτωνα στα Μαθηματικά ΠΛΑΤΩΝ Η συμβολή του Πλάτωνα στα Μαθηματικά I. Ανδρέας Παπαϊωάννου II. Αλέξανδρος Μπαλάσκας III. Κωνσταντίνος Θούας IV.Λουκάς Σωτηρόπουλος V. Πέτρος Κορφιάτης Εισηγητής : Γεώργιος Κ. Ντόντος (ΠΕ03) Χρονικη

Διαβάστε περισσότερα