ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΜΑΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΜΑΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ"

Transcript

1 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2» ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΜΑΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟ Ι Γ. ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟ ΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2 ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΜΑΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ Ηιδιαίτερη κλινική έκφραση της αθηρωµάτωσης στους διαβητικούς ασθενείς Η αθηρωµατική νόσος εκδηλώνεται κλινικά σαν στεφανιαίανόσος εγκεφαλοαγγειακή νόσος και περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια 4th Department of Internal Medicine, Centre for Medical Angiology, Evangelismos General Hospital, Athens

3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑΣ συχνότερη εµφάνιση από ότι στο γενικό πληθυσµό και σε µικρότερη ηλικία ταχύτερη εξέλιξη και βαρύτερες κλινικές εκδηλώσεις ίση συχνότητα προσβολής ανδρών και γυναικών πολυεστιακή κατανοµή των αθηρωµατικών βλαβών και κυρίως στα περιφερικά τµήµατα του αρτηριακού δικτύου

4 ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΜΑΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 Η µακροαγγειοπάθεια σχετίζεται µε: την ηλικία των ασθενών λιγότερο µε τη διάρκεια και το βαθµό της υπεργλυκαιµίας είναι δυνατόν να προηγηθεί της εκδήλωσης του διαβήτη κατά αρκετά χρόνια 4th Department of Internal Medicine, Centre for Medical Angiology, Evangelismos General Hospital, Athens

5 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (%) ΤΗΣ ΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑΣ THE WHO MULTINATIONAL STUDY Άνδρες Γυναίκες Στεφανιαία νόσος Περιφερική αρτηριοπάθεια ιαλείπουσα χωλότητα Ακρωτηριασµός ΑΕΕ Σύνολο The WHO Diabetes Drafting Group, Diabetologia th Department of Internal Medicine, Centre for Medical Angiology, Evangelismos General Hospital, Athens

6 ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ο επιπολασµός της διαλείπουσας χωλότητας είναι 3,8 φορές µεγαλύτερος στους διαβητικούς άνδρες και 6 φορές µεγαλύτερος στις διαβητικές γυναίκες συγκριτικά µε το µη διαβητικό πληθυσµό σχετίζεται µε την ηλικία και τη διάρκεια του διαβήτη 50% των ακρωτηριασµών εκτελούνται σε διαβητικούς Μελέτη του Framingham 4th Department of Internal Medicine, Centre for Medical Angiology, Evangelismos Hospital, Athens

7 ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΟΠΑΘΕΙΑΣ (ΑΝΑ 10,000 ΑΤΟΜΑ-ΕΤΗ) ( ΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΑΝΑΙΜΑΚΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ) P = ιαβητικοί Μη ιαβητικοί Osmundson et al, Diabetes Care th Department of Internal Medicine, Centre for Medical Angiology, «Evangelismos» Hospital, Athens, Greece

8 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑΣ ΧΩΛΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑ ΣΕ ΙΑΣΤΗΜΑ 6 ΕΤΩΝ Ασθενείς µε κρίσιµη ισχαιµία 40 % 18 % ιαβητικοί µε διαλείπουσα χωλότητα n= 47 Μη ιαβητικοί µε ιαλείπουσα χωλότητα n= 224 Jonason et al, Eur J Vasc Surg th Department of Internal Medicine, Centre for Medical Angiology, «Evangelismos» Hospital, Athens, Greece

9 ΑΘΗΡΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 υσλιπιδαιµία Υπέρταση Υπερινσουλιναιµία / Ινσουλινοαντοχή Αιµορρεολογικές διαταραχές Υπεργλυκαιµία ΑGE s Οξειδωτικό φορτίο AGE = advanced glycation end products Adapted from Bierman EL Arterioscler Thromb 1992;12(6): th Department of Internal Medicine, Centre for Medical Angiology, «Evangelismos» Hospital, Athens, Greece

10 ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ADVANCED GLYCOSYLATION END PRODUCTS (AGE S) Ο σχηµατισµός των AGE s είναι αποτέλεσµα της µη ενζυµικής γλυκοζυλίωσης των πρωτεϊνών στους ιστούς Πιθανώς συµµετέχουν στην παθογένεια της µακροαγγειοπάθειας µέσω γλυκοζυλίωσης των λιποπρωτεϊνών γλυκοζυλίωσης του κολλαγόνου, των πρωτεογλυκανών και των ελαστικών ινών του αγγειακού τοιχώµατος ενδοθηλιακής βλάβης ενεργοποίησης των αιµοπεταλίων και των παραγόντων πήξης M Brownlee et al, N Engl J Med th Department of Internal Medicine, Centre for Medical Angiology, Evangelismos General Hospital, Athens, Greece

11 ΑΙΜΟΡΡΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Ελαττωµένη παραµορφωτικότητα των ερυθροκυττάρων και αυξηµένη τάση για συσσώρευση. Παθολογική ρεοκινητική των λευκοκυττάρων. Ενεργοποίηση των αιµοπεταλίων και αυξηµένη τάση για συγκόλληση. Αυξηµένα επίπεδα ινωδογόνου, θροµβογλοβουλίνης και α 2 -µακροσφαιρίνης. 4th Department of Internal Medicine, Centre for Medical Angiology, Evangelismos Hospital, Athens

12 ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΑΝΤΟΧΗ Ο ΚΡΥΦΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ιαβήτης τύπου 2 Υπερινσουλιναιµία IGT υσλιπιδαιµία Υπέρταση IGT = impaired glucose tolerance ιαταραχές των αιµοστατικών παραµέτρων 4th Department of Internal Medicine, Centre for Medical Angiology, «Evangelismos» Hospital, Athens, Greece

13 Συνήθεις θέσεις χωλότητας % Απόφραξη Αορτή Λαγόνιος Ισχαιµία Γλουτό Ισχίο - µηρό % Μηριαία αρτηρία και κλάδοι Ιγνυακή αρτηρία Μηρό - γαστροκνηµία Γαστροκνηµία Σφυρό άκρο πόδα % Κνηµιαία και περονιαία αρτηρία Άκρο πόδα ιαµαντόπουλος Ε. ιδακτορική ιατριβή, 1971.

14 είκτης Συστολικής Πίεσης Σφυρών ή Σφυροβραχιόνιος είκτης ABI = = Φυσιολογικός ΑBI: >0.9 και <1.3 Roussin A, et al. Can J Cardiol 2005.

15 ΑΒΙ METΑ ΚΟΠΩΣΗ εν υπάρχει συγκεκριµένο πρωτόκολλο Υπολογίζεται συνήθως µετά από 6 λεπτά άσκησης σε διάδροµο (3.2 Km/h, κλίση 10-20%) ή µετά από ανυψώσεις (tiptoeing) ή πελµατιαίες κάµψεις εκτάσεις όταν υπάρχει αδυναµία έγερσης. Επί έκλυσης του άλγους η εξέταση διακόπτεται Μέτρηση ΑΒΙ: 1 µετά την κόπωση και 3-5 µετά ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΑΒΙ METΑ ΚΟΠΩΣΗ Ελάττωση τουλάχιστον κατά 20% του ΑΒΙ ηρεµίας και µη επαναφορά στα 5 λεπτά

16 ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝ Εργοµετρία Πληθυσµογραφία (µέτρηση δακτυλικών πιέσεων) Υπερηχογραφικές τεχνικές CW Doppler, B-mode, Υπερηχοτοµογραφία Duplex και Triplex Μαγνητική αγγειογραφία, CT αγγειογραφία Κλασική ή ψηφιακή αγγειογραφία Τεχνικές µελέτης της µικροκυκλοφορίας

17 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΤΥΛΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΕΙΚΤΗ ( Β ) ακτυλικές πιέσεις < 40 mm Hg δυσµενής δείκτης επούλωσης τραυµάτων < 30 mm Hg κρίσιµη ισχαιµία ακτυλοβραχιόνιος δείκτης 0.7 διαγνωστικό κριτήριο ΠΑΝ Β = Συστολική Αρτηριακή Πίεση (ΣΑΠ) των δακτύλων Η υψηλότερη από τις δύο βραχιόνιες αρτηρίες ΣΑΠ

18 ΕΓΧΡΩΜΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ TRIPLEX

19 MRI αγγειογραφία - Προτείνεται από την ADA για τη διάγνωση της ΠΑΝ στα διαβητικά άτοµα, κυρίως λόγω της µικρότερης νεφροτοξικότητας (σε σχέση µε DSA) - Έχει µεγάλη ακρίβεια στη διάγνωση στενώσεων > 50% - Υπερεκτιµά το βαθµό στένωσης - Περιορισµένη αξιοπιστία στην απεικόνιση των βατών αρτηριών του άκρου ποδός

20 CT αγγειογραφία - Μέθοδος εκλογής επί περιορισµών της MRI (π. χβηµατοδότης, Stent ) - Mεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα στην απεικόνιση αρτηριακών αποφράξεων ( 94% και 100% ) - Μικρότερη ακρίβεια στη διάγνωση στενώσεων ( 36-73% και 58-78% ) -Ηακρίβεια της µεθόδου περιορίζεται στα διαβητικά άτοµα από την παρουσία ασβεστώσεων - Για την απεικόνιση των αρτηριών του άκρου ποδός απαιτούνται υψηλές δόσεις σκιαγραφικού, που συνεπάγονται νεφροτοξικότητα

21 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΝ Εκτίµηση των παραγόντων κινδύνου Εκτίµηση της βαρύτητας Των συµπτωµάτων Τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου Αντιαιµοπεταλιακά Επιδείνωση Εργοθεραπεία Βελτίωση Φαρµακευτική θεραπεία Εκτίµηση επεµβατικού Κινδύνου / όφελος Επεµβατική επαναιµάτωση Αγγειοπλαστική Χειρουργική αποκατάσταση

22 Ως «ιαβητικό Πόδι» µε την ευρύτερη έννοια ορίζεται κάθε αναγνωρίσιµη λειτουργική ή/και ανατοµική ανωµαλία στα κάτω άκρα των διαβητικών ασθενών Ως «Σύνδροµο του ιαβητικού Ποδιού» ορίζεται η εξέλκωση ή/και η ιστική επιµόλυνση συνήθως κατόπιν τραυµατισµού, σε υπόστρωµα νευροπάθειας ή/και µακροαγγειοπάθειας που µπορεί να οδηγήσει σε ακρωτηριασµό.

23 Αποτελεί µία από τις πλέον σοβαρές επιπλοκές του Σακχαρώδη ιαβήτη εν θεωρείται πλέον όψιµη επιπλοκή αφού είναι δυνατόν να διαγνωσθεί και σε νεοανακαλυφθέντα διαβήτη

24 ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Το 15 % των διαβητικών θα εµφανίσει έλκος του άκρου ποδός σε κάποια φάση της ζωής τους (life-time risk). Ο επιπολασµός του διαβητικού έλκους κυµαίνεται στο 4-10 % του διαβητικού πληθυσµού. Ετήσια επίπτωση του διαβητικού έλκους: 2.5 %. Palumbo et al, NIH, 1984 International Consensus on the diabetic foot, 1999 Moss et al, Arch Intern Med, th Department of Internal Medicine, Centre for Medical Angiology, Evangelismos Hospital, Athens, Greece

25 ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης διαβητικού έλκους Στους άνδρες (?) σε άτοµα µεγάλης ηλικίας (από % σε 5-10% σε διαβητικούς > 50 ετών) σε άτοµα χαµηλού κοινωνικο-οικονοµικού και µορφωτικού επιπέδου International Consensus on the diabetic foot, 1999

26 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ Το διαβητικό νοσηλείας διαβητικών. έλκος αποτελεί την κύρια αιτία στο 6-20 % των νοσηλευοµένων Μέση διάρκεια νοσηλείας: : ηµέρες (κατά 59 % µεγαλύτερη χωρίς έλκος) αυτής των διαβητικών

27 Ετήσια επίπτωση των σχετιζοµένων µε διαβήτη ακρωτηριασµών: 5-24 / άτοµα / έτος 6-8 / 1000 διαβητικά άτοµα / έτος Στο 85 % των ακρωτηριασµών σε διαβητικά άτοµα προηγείται έλκος του άκρου ποδός International Consensus on the diabetic foot, 1999

28 Κάθε ακρωτηριασθείς ασθενής κοστίζει στο κοινωνικό σύνολο περισσότερα από ετησίως. Ο ένας στους τρεις θα χάσει και το άλλο σκέλος µέσα στην επόµενη τριετία. Οι δύο στους τρεις δεν θα ζουν µετά από πέντε έτη.

29 Αιτιοπαθογένεια του ιαβητικού Έλκους ΔΙΑΒΗΤΗΣ Νευροπάθεια Αγγειοπάθεια Αυτόνομη Ξηροδερμία Διαταραχή της κατανομής της αιματικής ροής Σωματική Ελαττωμένη αντίληψη του πόνου Μυική ατροφία Κινητική Μυική ατροφία Ανώμαλη κατανομή πιέσεων Κρίσιμη ισχαιμία Παραμορφώσεις του άκρου ποδός Αμιγώς νευροπαθητικό έλκος Νευροϊσχαιμικό έλκος Αμιγώς ισχαιμικό έλκος

30 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΕΛΚΩΝ Νευροπάθεια 62% Νευροπάθεια και ισχαιµία 25% Ισχαιµία 13% Edmonds, The foot in Diabetes, 1987 Η συχνότητα των αµιγώς ισχαιµικών ελκών είναι 3-4 φορές µικρότερη από τη συχνότητα των νευροπαθητικών. Matsuda, Diabetes Res Clin Pract, th Department of Internal Medicine, Centre for Medical Angiology, Evangelismos Hospital, Athens

31 ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟ ΙΟΥ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ Νευρο-Ισχαιµικό Ανώδυνο Φυσιολογικής χροιάς - Θερµό Πελµατιαία εντόπιση έλκους Παρουσία κάλων Οστικές παραµορφώσεις ( π.χ. γαµψοδακτυλία εφίππευση δακτύλων ) Απώλεια αισθητικότητας Αρτηριακές σφύξεις ψηλαφητές Αυξηµένη δερµατική ροή Οστεοαρθροπάθεια Charcot Επώδυνο Ωχρό Ψυχρό, ξηρό µε σχάσεις δέρµατος ακτυλική και ραχιαία εντόπιση βλάβης Όχι - Αλλά απουσία τριχοφυΐας Όχι - Αλλά δυστροφία ονύχων Όχι Αρτηριακές σφύξεις αψηλάφητες ή Ελαττωµένη δερµατική και ολική ροή Όχι

32 Νευροπάθεια στο Σακχαρώδη ιαβήτη Υπεργλυκαιµία Μεταβολικές διαταραχές AGEs Οξειδωτικό στρες Ενδοθηλιακές βλάβες ΝΟ PGI 2 ιαταραχές της µικροκυκλοφορίας υσλειτουργία του Νευρώνα και των κυττάρων Schwann Αποµυελίνωση περιφερικών νευριδίων Εκφύλιση των νευριδίων Am J Med. 1999;107(2B):17S 26S

33 Μειωµένη πυκνότητα νευρικών ινιδίων σε διαβητική νευροπάθεια (Β) Am J Med. 1999;107(2B):9S 16S 16S

34 Μείωση της µέγιστης ταχύτητας αγωγής σε διαβητικούς µε την πάροδο των ετών. Μέγιστη ταχύτητα αγωγής (m/sec) Mη ιαβητικοί ιαβητικοί Έτη Am J Med. 1999;107(2B):9S 16S

35 Διαβητική Αισθητικοκινητική Νευροπάθεια Ελάττωση της αντίληψης του πόνου και της θερµότητας µηχανικό, θερµικό ή χηµικό τραύµα Ατροφία των µυών του άκρου ποδός παραµορφώσεις του άκρου ποδός ανώµαλη κατανοµή πιέσεων στη βάδιση Εξελκώσεις στα σηµεία αυξηµένων πιέσεων

36 ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ( ΣΝ 3) Βαθµός Περιγραφή Κόπωση, κράµπες, διαξιφιστικόάλγος Καύσος, αιµωδίες, αίσθηµαβελόνων 1 2 Θέση Μηρός / κνήµες / πόδι 0 / 1 / 2 Πότε παρατηρείται επιδείνωση Ξυπνάει τον ασθενή τη νύχτα Ανακούφιση από τον πόνο όταν Ηµέρα / ηµέρακαινύχτα / νύχτα 0 / 1 / 2 Όχι / ναι 0 / 1 Κάθεταιήξαπλώνει/ είναιόρθιος / βαδίζει 0 / 1/ 2 Boulton AJM, Malik RA, Diabetic neuropathy, Med Clin N Am 1998

37 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟ Α Ι ΙΩΣ ΕΠΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ Κινητικότητα των αρθρώσεων Ατροφία µυών Περιοχές αυξηµένης πελµατιαίας πίεσης Ερυθρότητα Ανάπτυξη τυλώδους ιστού Αιµορραγίες κάτωθεν των τύλων οµικές ανωµαλίες Γαµψοδακτυλία εφίππευση δακτύλων Προπέτεια κεφαλών µεταταρσίων µεγάλου δακτύλου Ακεραιότητα του δέρµατος κατάσταση ονύχων Νευροπαθητική αρθροπάθεια - άρθρωση Charcot

38 Hallux Valgus From Levin and Pfeifer, The Uncomplicated Guide to Diabetes Complications, American College of Physicians. All Rights Reserved.

39 2006. American College of Physicians. All Rights Reserved.

40 Σχηματισμός τύλου στο ύψος της κεφαλής του πρώτου και τρίτου μεταταρσίου και εξάρθρημα του δεύτερου δακτύλου

41 Hammer Toes Claw Toes From Levin and Pfeifer, The Uncomplicated Guide to Diabetes Complications, American College of Physicians. All Rights Reserved.

42 2006. American College of Physicians. All Rights Reserved.

43 Γαμψοδακτυλία

44

45 Εξάρθρημα του δεύτερου δακτύλου, μετατόπιση της πρώτης μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης, απορρόφηση της κεφαλής του πρώτου και τρίτου μεταταρσίου

46 Ατροφία μυών και παραμόρφωση δακτύλων

47 Διαβητική οστεοαρθροπάθεια: Απορρόφηση των οστών του ταρσού. Κατακερματισμός και ασαφοποίηση των κεφαλών των μεταταρσίων. 4th Department of Internal Medicine, Centre for Medical Angiology, Evangelismos Hospital, Athens, Greece

48 Νευρο-οστεοαρθροπάθεια Charcot δεξιάς ποδοκνηµικής µε στοιχεία φλεγµονής

49 2006. American College of Physicians. All Rights Reserved.

50 2006. American College of Physicians. All Rights Reserved.

51 2006. American College of Physicians. All Rights Reserved.

52 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ Αισθητικοκινητική Πολυνευροπάθεια Επιπολής αισθητικότητα - Μονοϊνίδια Semmes-Weinstein 10-g Αντίληψη δόνησης - ιαπασών 128 Ηz - Bιοθεσιόµετρο Αντίληψη θερµοκρασίας - Ειδικοί δίσκοι ή ράβδοι - Ειδικό µηχάνηµα Ηλεκτροφυσιολογική µελέτη εκτίµησης της ταχύτητας αγωγής των κινητικών και αισθητικών νεύρων των κάτω άκρων

53 Μονοϊνίδια Semmes-Weinstein 10-g ιαπασών Μη αντίληψη της ίνας συνεπάγεται 10-πλάσια αύξηση κινδύνου για έλκος

54 Βιοθεσιόµετρο Ουδός αντίληψης των δονήσεων (ΟΑ ) > 25 Volt συνοδεύεται από 4-πλάσιο κίνδυνο για έλκος σε 10 χρόνια συγκριτικά µε ΟΑ < 13

55 Πελµατογράφηµα

56 Αυτόνοµη Νευροπάθεια Ελαττωµένη εφίδρωση ξηροδερµία ιάνοιξη αρτηριοφλεβικών αναστοµώσεων αυξηµένη αιµατική ροή στη µικροκυκλοφορία Ρωγµές και διαβρώσεις του δέρµατος Οίδηµα του άκρου ποδός Αυξηµένος κίνδυνος εξέλκωσης

57 Η ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΦΙ ΡΩΣΗ ΚΑΙ ΞΗΡΟΤΗΤΑ ΕΡΜΑΤΟΣ ΣΧΑΣΗ ΕΞΕΛΚΩΣΗ Η χρήση ειδικού επιθέµατος Neuropad που δεν αλλάζει χρώµα (από µπλε σε ροζ) σε ξηρό δέρµα συµβάλλει στην αναγνώριση της δυσλειτουργίας των περιφερικών αισθητικών νεύρων Σε άτοµα µε Σ Τ2 το Neuropad έχει ευαισθησία 86% και ειδικότητα 67% Zick R et al, Klinikarzt Papanas N et al, Exp Clin Endocrinol Diabetes 2005.

58

59 2006. American College of Physicians. All Rights Reserved.

60 2006. American College of Physicians. All Rights Reserved.

61 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΙΜΑΤΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ Ιστορικό διαλείπουσας χωλότητας Επισκόπηση του άκρου ποδός Ωχρότητα κατά την ανύψωση του άκρου Απουσία τριχοφυΐας υστροφία των ονύχων Ψυχρό-ξηρό µε σχάσεις δέρµα Ψηλάφηση και ακρόαση των περιφερικών αρτηριών Μέτρηση των συστολικών πιέσεων και υπολογισµός του σφυροβραχιόνιου δείκτη ( ΑΒΙ )

62 Ο διαβητικός δεν αλγεί Ο ένας στους τρεις 1 in 5 people over 65 διαβητικούς > 50 ετών has PAD πάσχει από περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια! Αλλά, από αυτούς µόνο ο ένας στους δέκα θα παρουσιάσει διαλείπουσα χωλότητα

63 Ισχαιμικό έλκος πτέρνης σε ασθενή με αποφρακτική αρτηριοπάθεια 4th Department of Internal Medicine, Centre for Medical Angiology, Evangelismos Hospital, Athens, Greece

64 Ισχαιμικό έλκος με νέκρωση στη ραχιαία επιφάνεια του δεύτερου δακτύλου σε ασθενή με κρίσιμη ισχαιμία

65 2006. American College of Physicians. All Rights Reserved.

66 Ξηρά γάγγραινα 4th Department of Internal Medicine, Centre for Medical Angiology, Evangelismos Hospital, Athens, Greece

67 Συχνότητα Ακρωτηριασµού σε Ασθενείς µε Αµιγώς Νευροπαθητικό ή Νευροϊσχαιµικό ιαβητικό Πόδι Μη Ακρωτηριασθέντες Ακρωτηριασθέντες Α Β Γ Συχνότητα Ακρωτηριασµών Α. Νευροπαθητικά 3 / % Β. Νευροϊσχαιµικά 32 / % Γ. Σύνολο 35 / % p = th Department of Internal Medicine, Centre for Medical Angiology, Evangelismos General Hospital, Athens

68 2006. American College of Physicians. All Rights Reserved.

69 Πρόληψη του έλκους Τακούνι Εσωτερικό πέλµα Σηµείο άξονα Εξωτερική σόλα 5

70 2006. American College of Physicians. All Rights Reserved.

71 Το σύνδροµο του διαβητικού ποδιού αποτελεί µια συχνή επιπλοκή ενός επιδηµικού νοσήµατος, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε αυξηµένη νοσηρότητα και θνητότητα και χρήζει έγκαιρης αναγνώρισης και ιατρικής παρέµβασης American College of Physicians. All Rights Reserved.

72 Η εφαρµογή µέτρων πρόληψης και θεραπευτικής αντιµετώπισης του ιαβητικού Ποδιού υπολογίζεται ότι θα µειώσει τους ακρωτηριασµούς σε ποσοστό >85%

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ακρωτηριασμός κάτω άκρων, η σχέση του με τον Σακχαρώδη. Διαβήτη και την Περιφερική Αγγειακή Νόσο: Μια νοσηλευτική

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ακρωτηριασμός κάτω άκρων, η σχέση του με τον Σακχαρώδη. Διαβήτη και την Περιφερική Αγγειακή Νόσο: Μια νοσηλευτική ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩN: «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση Περιφερικής Αρτηριοπάθειας σε άτομα με Σακχαρώδη ιαβήτη

ιάγνωση Περιφερικής Αρτηριοπάθειας σε άτομα με Σακχαρώδη ιαβήτη ιάγνωση Περιφερικής Αρτηριοπάθειας σε άτομα με Σακχαρώδη ιαβήτη ημήτριος Ν. Λύκος ιευθυντής Παθολογικής Κλινικής Γ. Ν. Νάουσας 23ο Συνέδριο.Ε.Β.Ε Θεσσαλονίκη 12-14 Νοεμβρίου 2009 Τα πιο ταλαιπωρημένα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής ΑΠΘ Αγγειοχειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟ Ι

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟ Ι ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟ Ι Α. Φωτιάδου 1,. Τσέτης 2, Α. Καραντάνας 2 1 Department of Radiology, Robert Jones and Agnes Hunt Orthopaedic Hospital, Oswestry, UK 2 Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση 21 ANAΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 15, 2009 (21-39) Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση O. Παπαδόπουλος 1, Δ. Καρυπίδης 2, Π.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της περιφερικής αρτηριακής νόσου

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της περιφερικής αρτηριακής νόσου 299 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 10-11, 2008 (299-305) Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της περιφερικής αρτηριακής νόσου Ε. Δ. Αυγερινός, Χ. Δ. Λιάπης Πρόσφατα ανακοινώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου

Χαιρετισμός Προέδρου 1 Χαιρετισμός Προέδρου Η Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (ΕΜΕΔΙΠ) συστάθηκε για να συντονίσει τις προσπάθειες όλων των ιατρικών ειδικοτήτων και παραϊατρικών εξειδικεύσεων που εμπλέκονται στην

Διαβάστε περισσότερα

2010 Ξενοδοχείο Crowne Plaza Αθήνα 15-17. Τελικό. διεθνή ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. Απριλίου. & Βιβλίο Περιλήψεων ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟ ΙΟΥ

2010 Ξενοδοχείο Crowne Plaza Αθήνα 15-17. Τελικό. διεθνή ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. Απριλίου. & Βιβλίο Περιλήψεων ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟ ΙΟΥ 2o Με ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟ ΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ διεθνή συµµετοχή 15-17 Απριλίου 2010 Ξενοδοχείο Crowne Plaza Αθήνα Τελικό Πρόγραµµα & Βιβλίο Περιλήψεων Οργάνωση-Γραµµατεία Χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ζ7 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΙΙ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΤΣΙΑΝΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

6-8. Τελικό Πρόγραµµα & Βιβλίο Περιλήψεων. Πανελλήνιο Συνέδριο. Φεβρουαρίου 2014. Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων ιαβητικού Ποδιού.

6-8. Τελικό Πρόγραµµα & Βιβλίο Περιλήψεων. Πανελλήνιο Συνέδριο. Φεβρουαρίου 2014. Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων ιαβητικού Ποδιού. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας o Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων ιαβητικού Ποδιού Με διεθνή συµµετοχή Οργάνωση - Γραµµατεία 6-8 Φεβρουαρίου 2014 Royal Olympic Hotel Αθήνα Τελικό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

3. Διαβητικό Πόδι Ο Ρόλος του Νοσηλευτή στη Διαχείριση της Φροντίδας του Διαβητικού Ποδιού.

3. Διαβητικό Πόδι Ο Ρόλος του Νοσηλευτή στη Διαχείριση της Φροντίδας του Διαβητικού Ποδιού. 82 3. Διαβητικό Πόδι Ο Ρόλος του Νοσηλευτή στη Διαχείριση της Φροντίδας του Διαβητικού Ποδιού. Καμπίτση Μαρία Α Χειρουργική Κλινική «Τζάνειο» Νοσοκομείο Πειραιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο σακχαρώδης διαβήτης (Σ.Δ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

15 ï ÅÔÇÓÉÏ ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ ÓÕÍÅ ÉÆÏÌÅÍÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ

15 ï ÅÔÇÓÉÏ ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ ÓÕÍÅ ÉÆÏÌÅÍÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ Åíùóç Åðéóôçìïíéêïý Ðñïóùðéêïý Íïóïêïìåßïõ Ï Åõáããåëéóìüò (ÅÅÐÍÅ) 15 ï ÅÔÇÓÉÏ ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ ÓÕÍÅ ÉÆÏÌÅÍÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ Å Ê Ð Á É Ä Å Õ Ó Ç Ó Γ. Ν. Α. Ï Å Õ Á Ã Ã Å Ë É Ó Ì Ï Ó ÁÈÇÍÁ 22-26 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2010 Äþìá

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ.

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος για μικροαγγειοπαθητικές επιπλοκές: Πότε και πώς

Έλεγχος για μικροαγγειοπαθητικές επιπλοκές: Πότε και πώς Έλεγχος για μικροαγγειοπαθητικές επιπλοκές: Πότε και πώς Ν. Τεντολούρης Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ειδική Νοσολογία Πανεπιστημίου Αθηνών & Διαβητολογικό Κέντρο Γ. Ν. Α. Λαϊκό Μικροαγγειοπαθητικές

Διαβάστε περισσότερα

Νευρογενής διαλείπουσα χωλότητα - αντιμετώπιση με βελονισμό

Νευρογενής διαλείπουσα χωλότητα - αντιμετώπιση με βελονισμό 2 / 2014 Νευρογενής διαλείπουσα χωλότητα - αντιμετώπιση με βελονισμό Η διαλείπουσα χωλότητα αφορά την εμφάνιση πόνου, μουδιάσματος και αδυναμίας στα κάτω άκρα (γλουτοί, μηροί, γάμπες, πέλματα), εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

γ) Ασυµπτωµατικοί ενήλικες µε A1c µεταξύ 5.7% και 6.4% δ) Ενήλικας µε γλυκόζη πλάσµατος 140 mg/dl, 2 h µετά από του στόµατος λήψη 75g γλυκόζης

γ) Ασυµπτωµατικοί ενήλικες µε A1c µεταξύ 5.7% και 6.4% δ) Ενήλικας µε γλυκόζη πλάσµατος 140 mg/dl, 2 h µετά από του στόµατος λήψη 75g γλυκόζης 2 ιαγνωστικά Κριτήρια Αναστασία Θανοπούλου 1. Με βάση την Αµερικανική ιαβητολογική Εταιρεία (American Diabetes Association, ADA), ποιος από τους παρακάτω ασθενείς πληρεί τα κριτήρια για τη διάγνωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης 1 Α. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Η Ορθοπαιδική είναι η ειδικότητα της ιατρικής, η οποία ασχολείται µε τις παθήσεις και τις κακώσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA:NOΣHΛEYTIKH ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΠΟΝΟΥ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΠΟΝΟΥ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΠΟΝΟΥ 1) Συνώνυµα Συνδρόµου Ινοµυαλγίας Η ινοµυαλγία ανήκει στην οµάδα του «συνδρόµου του γενικευµένου ιδιοπαθούς µυοσκελετικού πόνου». Η ινοµυαλγία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΑΘΗΝΑ ΣΗΤΕΙΑ 2008 1 Ευχαριστήρια Ευχαριστώ θερµά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου. Ενημέρωση & Πρόληψη

Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου. Ενημέρωση & Πρόληψη Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Ενημέρωση & Πρόληψη Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Μεταβολικό Σύνδρομο Παχυσαρκία Υπερλιπιδιαμία Υπέρταση Σακχαρώδης Διαβήτης Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Μεταβολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΛΙΝΕΖΟΛΙ Η, ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ, ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΛΙΝΕΖΟΛΙ Η, ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ, ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Π.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ==================================================== ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ UNIVERSITY OF CRETE Κλινική Κοινωνικής & Οικογενειακής Ιατρικής Τ.Θ. 2208, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ:2810394600, Φαξ:2810394606 ιευθυντής: Χ. Λιονής, Αναπλ. Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποθυρεοειδισµός - Θυρεοειδίτιδα Hashimoto

Υποθυρεοειδισµός - Θυρεοειδίτιδα Hashimoto 13 Υποθυρεοειδισµός - Θυρεοειδίτιδα Hashimoto Α. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ Ενδοκρινολόγος Επιμελητής Α, Β Ενδοκρινολογικό Τμήμα «ΓΝΑ Αλεξάνδρα» ΕΙΣΑΓΩΓΗ υποθυρεοειδισμός απαντάται με συχνότητα 0,5-1,5% στον γενικό πληθυσμό.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία 60 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΆΊΊΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Η νοσογόνος παχυσαρκία (ΝΠ) είναι μια πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Εκτίμηση Λήψη Ιστορικού Εξέταση των Ψυχοδιανοητικών Λειτουργιών Εξέταση του Λόγου Εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών Οι λειτουργίες των Εγκεφαλικών Συζυγιών Ι-ΧΙΙ Λειτουργική εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών

Διαβάστε περισσότερα