ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ. Κατά τη διάρκεια αρχικού προσδιορισμού του επιτοκίου Α Β Γ Δ. επιτόκιο σταθερό για 5 έτη. επιτόκιο. για 10 έτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ. Κατά τη διάρκεια αρχικού προσδιορισμού του επιτοκίου Α Β Γ Δ. επιτόκιο σταθερό για 5 έτη. επιτόκιο. για 10 έτη"

Transcript

1 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΠΙΤΟΚΙΑ Κατά τη διάρκεια αρχικού προσδιορισμού του επιτοκίου Α Β Γ Δ ΕΞΟΔΑ κυμαινόμενο αναφοράς* για 1 έτος για 3 έτη για 5 έτη για 7 έτη για 1 έτη προέγκριση αιτήματος εξέταση έγκριση (επιπλέον του Α) τεχνικός έλεγχος νομικός έλεγχος (έλεγχος τίτλων και παράσταση δικηγόρου για εγγραφή προσημείωσης) (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Euribor μηνός + περιθώριο από 6,6% έως 7,% 6,1% έως Τα πραγματικά έξοδα ,5% εκτιμιτών ακινήτων 2 BANK SADERAT IRAN 3 BMW Austria Bank GmbH 4 CITIBANK EUROPE PLC (CEP) 5 FCA BANK GMBH (πρ.fga BANK) 6 HELLENIC POST CREDIT Α.Ε.Π.Π. 7 page 1 of 15

2 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΠΙΤΟΚΙΑ Κατά τη διάρκεια αρχικού προσδιορισμού του επιτοκίου Α Β Γ Δ ΕΞΟΔΑ κυμαινόμενο αναφοράς* για 1 έτος για 3 έτη για 5 έτη για 7 έτη για 1 έτη προέγκριση αιτήματος εξέταση έγκριση (επιπλέον του Α) τεχνικός έλεγχος νομικός έλεγχος (έλεγχος τίτλων και παράσταση δικηγόρου για εγγραφή προσημείωσης) (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) Για ποστοστό χρηματοδότησης έως 6%: HSBC BANK plc Euribor 1m/3m + 3,5% 8 KEDR BANK CLOSE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 5,5%7,% 6,5% 7,5% ZIRAAT BANKASI A.S. 4 ΓΙΑ ΠΟΣΑ < 1Κ 5 ΓΙΑ ΠΟΣΑ 11Κ 2Κ ΕΚΤ + (2,5% 6,%) 4%8% 4%8% 4%8% 4%8% 4%8% 6 ΓΙΑ ΠΟΣΑ τα πραγματικά έξοδα τα πραγματικά έξοδα 21Κ 3Κ 8 ΓΙΑ ΠΟΣΑ 31Κ UNICREDIT BANK A.G. 11 VOLKSWAGEN BANK GmbH 12 Euribor 3 ΑΛΦΑ Α.Ε. 3.% 3.2% μηνών + 4,1%4,5% Tα πραγματικά έξοδα παραστάσεως 13 ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εuribor 3 μηνών + περιθώριο από 3,6% 5.25% 5.65% 49 Tα πραγματικά έξοδα Tα πραγματικά έξοδα 14 page 2 of 15

3 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΠΙΤΟΚΙΑ Κατά τη διάρκεια αρχικού προσδιορισμού του επιτοκίου Α Β Γ Δ ΕΞΟΔΑ κυμαινόμενο αναφοράς* για 1 έτος για 3 έτη για 5 έτη για 7 έτη για 1 έτη προέγκριση αιτήματος εξέταση έγκριση (επιπλέον του Α) τεχνικός έλεγχος νομικός έλεγχος (έλεγχος τίτλων και παράσταση δικηγόρου για εγγραφή προσημείωσης) (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) 15 OPTIMA BANK A.E. (πρ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.) CREDIT M (ΠΡΩΗΝ ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ) Α.Ε.Π.Π. 16 EUROBANK ERGASIAS S.A. Euribor τριμήνου μηνιαίας αναπροσαρμογής + spread 4,3% Euribor τριμήνου μηνιαίας αναπροσαρμογής + spread 4,3% 2,7% 2,7% 2,9% 2,9% 3,1% 3,1% Ο έλεγχος τίτλων περιλαμβάνεται στο Γ. Επιπλέον εφάπαξ δαπάνη συναίνεσης και εγγραφής προσημείωσης από 3 (Διαμορφώνεται ανάλογα με τις αποφάσεις των κατά τόπους Δικηγορικών Συλλόγων) Ο έλεγχος τίτλων περιλαμβάνεται στο Γ. Επιπλέον εφάπαξ δαπάνη συναίνεσης και εγγραφής προσημείωσης από 3 (Διαμορφώνεται ανάλογα με τις αποφάσεις των κατά τόπους Δικηγορικών Συλλόγων) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EURIBOR 1 MΗΝΑ + περιθώριο από 4% έως 5,1% 5,5% 6,% 35 (Εφόσον το δάνειο είναι ενυπόθηκο) 142,4 (πλέον εξόδων μετακίνησης σε περιπτώσεις Έλεγχος τίτλων: 5 αποστάσεων άνω των 3 χλμ παράσταση δικηγόρου για (,15/χλμ) από την έδρα του εγγραφή προσημείωσης 298,84 ελάχιστη εκτιμητή ή εξόδων αμοιβή του εκάστοτε Δικ.Συλλόγου ακτοπλοϊκών εισιτηρίων/ (ανάλογα με την τοποθεσία του διανυκτέρευσης όπου ακινήτου) απαιτείται) * Στη στήλη του κυμαινομένου επιτοκιου αναφέρεται 1. Tο αναφοράς πλέον του περιθωρίου (spread) π.χ. Euribor μηνός + 2%, ή 2. Το συμβατικό, το αναφοράς και το εύρος μεταβολής π.χ. 5,5%, (ΕΚΤ, 5%1%), ανάλογα με τον τρόπο προσδιορισμού της μεταβολής του από την τράπεζα. 3. Το ελάχιστο προσφοράς για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ανέρχεται σε,25%, με ισχύ από Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην παρούσα δικτυακή διεύθυνση προέρχονται από τρίτες πηγές (τράπεζες) και μεταφέρονται όπως εδόθησαν, χωρίς ευθύνη της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι πληροφορίες αυτές αποσκοπούν στην παροχή πληροφόρησης και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν παροχή συμβουλής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πρόταση. page 3 of 15

4 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΠΙΤΟΚΙΑΣΕΠΠΕ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ καταναλωτικά δάνεια καταναλωτικά δάνεια ανοικτά δάνεια με εξασφάλιση χωρίς εξασφάλιση υπερανάληψη από έξοδα έξοδα έξοδα τρεχούμενο λογ/σμό κυμαινόμενο αναφοράς* κυμαινόμενο αναφοράς* ΣΕΠΠΕ (A) (B) (Α) (Β) (Α) (Β) συγκέντρωση εξέταση έγκριση ετήσια συνδρομή συγκέντρωση εξέταση έγκριση συγκέντρωση εξέταση έγκριση στοιχείων πελάτη (επιπλέον του Α) στοιχείων πελάτη (επιπλέον του Α) στοιχείων πελάτη (επιπλέον του Α) ΣΕΠΠΕ ΣΕΠΠΕ ΣΕΠΠΕ ΣΕΠΠΕ (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (2) AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ α. Καταναλωτικό Δάνειο με εξασφάλιση Ενδεικτικό μετρητά: Ενδεικτικό ΣΕΠΠΕ 7,32% για δάνειο α. 15,, β. ΣΕΠΠΕ 15,81 % Εuribor μηνός + 5. και αποπληρωμή σε 1 έτη, β. 15, πλέον 14% για δάνειο περιθώριο από 15, Καταναλωτικό Δάνειο με εμπράγματη εξόδων νομικού και (Β.Ε.Κ.Π. πλέον περιθωρίου Spread 5,75%) 3. και 7,% έως 8,% εξασφάλιση: Ενδεικτικό ΣΕΠΠΕ 9,23% για τεχνικού ελέγχου αποπληρωμή σε δάνειο 5. και αποπληρωμή σε 1 έτη 1 έτη 2 BANK SADERAT IRAN 8,9% 9,5% 1,9% 11,5% 11,4% 3 BMW Austria Bank GmbH 8,6%, 9,% 17 4 CITIBANK EUROPE PLC (CEP) 5 FCA BANK GMBH (πρ.fga BANK) 5,55% 11,45% 7,41% 13,94% HELLENIC POST CREDIT Α.Ε.Π.Π. 7 HSBC BANK plc 8 KEDR BANK CLOSE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 6%11,5% 8,1%12,84% 2 9 ZIRAAT BANKASI A.S. 1,5%*ΠΟΣΟΥ 1% 1% ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1 UNICREDIT BANK A.G. 6.5% (ΕΚΤ + 5.5) 11 VOLKSWAGEN BANK GmbH 7.9% 9.56% ΑΛΦΑ Α.Ε. 1 ΣΕΠΠΕ 13,57% για δάνειο Ευρώ Με προσημείωση Ακινήτου: ΣΕΠΠΕ 6,81% για 15., με ονομαστικό δάνειο Ευρώ 3., με ονομαστικό 11,75% διάρκειας 72 Με προσημείωση κυμαινόμενο 5,75 % (Euribor 3M μηνών και έξοδα επεξεργασίας Ακινήτου: Euribor σήμερα,% πλέον περιθωρίου 5,75%) αιτήματος Ευρώ 18 (συμπ. 3M πλέον διάρκειας 84 μηνών και έξοδα επεξεργασίας 11,75% εισφοράς Ν.128/75,,6%). περιθωρίου 5,75%. αιτήματος Ευρώ 25 (συμπ. εισφοράς Ν.128/75, και για Για Με εξασφάλιση,6%). Με εξασφάλιση Μετρητών: 25 μισθοδοτούμενους μισθοδοτούμενους μέσω Μετρητών: Euribor ΣΕΠΠΕ 5,74% για δάνειο Ευρώ 3., με μέσω Τραπέζης Τραπέζης: 12,2% για δάνειο Ευρώ 3M πλέον ονομαστικό κυμαινόμενο 4,75% 1,75% 15., με ονομαστικό περιθωρίου 4,75%. (Euribor 3M σήμερα,% πλέον περιθωρίου 1,75% διάρκειας 72 4,75%) διάρκειας 84 μηνών και έξοδα μηνών και έξοδα επεξεργασίας επεξεργασίας αιτήματος Ευρώ 25 (συμπ. αιτήματος Ευρώ 9 (συμπ. εισφοράς Ν.128/75,,6%). εισφοράς Ν.128/75,,6%). 18 και για μισθοδοτούμενους μέσω Τραπέζης 9 Για λογαριασμούς Alpha Προνομιακός (μισθοδοτούμενων) Κυμαινόμενο 11,75% Alpha Μισθοδοσία Έως Ευρώ 2 Κυμαινόμενο,% Άνω των Ευρώ 2 Κυμαινόμενο 11,25% 13 page 4 of 15

5 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΠΙΤΟΚΙΑΣΕΠΠΕ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ καταναλωτικά δάνεια καταναλωτικά δάνεια ανοικτά δάνεια με εξασφάλιση χωρίς εξασφάλιση υπερανάληψη από έξοδα έξοδα έξοδα τρεχούμενο λογ/σμό κυμαινόμενο αναφοράς* κυμαινόμενο αναφοράς* ΣΕΠΠΕ (A) (B) (Α) (Β) (Α) (Β) συγκέντρωση εξέταση έγκριση ετήσια συνδρομή συγκέντρωση εξέταση έγκριση συγκέντρωση εξέταση έγκριση στοιχείων πελάτη (επιπλέον του Α) στοιχείων πελάτη (επιπλέον του Α) στοιχείων πελάτη (επιπλέον του Α) ΣΕΠΠΕ ΣΕΠΠΕ ΣΕΠΠΕ ΣΕΠΠΕ (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (2) ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 175 (Εξ αυτών, προκαταβάλλονται με 12,37% ( αναφοράς το Euribor 3 την υποβολή του 15.32% 12.5% μηνών) αιτήματος, τα έξοδα αξιολόγησης αιτήματος 15) 14 OPTIMA BANK A.E. (πρ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.) 15 CREDIT M (ΠΡΩΗΝ ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ) Α.Ε.Π.Π. 1,5% 11.27% 2 (ΕΚΤ + 9,5%) 16 EUROBANK ERGASIAS S.A. 12,5% (Εuribor 3M, «Η Τράπεζα δικαιούται κάθε μήνα να αναπροσαρμόσει το με βάση τη μεταβολή του euribor 3Μ, ωστόσο εάν δε μεταβάλλει τα επιτόκια της ένα μήνα τότε δικαιούται τον αμέσως επόμενο μήνα να προβεί σε μεταβολή επιτοκίων που αντιστοιχεί στο άθροισμα των τελευταίων δύο μεταβολών του δείκτη»). 16,8% 12,5% (Εuribor 3M, «Η Τράπεζα δικαιούται κάθε μήνα να αναπροσαρμόσει το με βάση τη μεταβολή του euribor 3Μ, ωστόσο εάν δε μεταβάλλει τα επιτόκια της ένα μήνα τότε 16,8% δικαιούται τον αμέσως επόμενο μήνα να προβεί σε μεταβολή επιτοκίων που αντιστοιχεί στο άθροισμα των τελευταίων δύο μεταβολών του δείκτη»). 8 (χρεώνονται στον 1ο λογαριασμό) ,9% 13,5% 5,9% 13,5% (Εuribor 3M, «Η Τράπεζα δικαιούται κάθε μήνα να αναπροσαρμόσει το με βάση τη μεταβολή του euribor 3Μ, ωστόσο εάν δε μεταβάλλει τα επιτόκια 7,99% 16,51% της ένα μήνα τότε δικαιούται τον αμέσως επόμενο μήνα να προβεί σε μεταβολή επιτοκίων που αντιστοιχεί στο άθροισμα των τελευταίων δύο μεταβολών του δείκτη») 7,99% 16,51% 5 Έξοδα Εξέτασης & 3 Αμοιβή Μεσίτη Πιστώσεων. 9,1% 14,5% (Εuribor 3M, «Η Τράπεζα δικαιούται κάθε μήνα να αναπροσαρμόσει το με βάση τη μεταβολή του euribor 3Μ, ωστόσο εάν δε μεταβάλλει τα επιτόκια της ένα μήνα τότε δικαιούται τον αμέσως επόμενο μήνα να προβεί σε μεταβολή επιτοκίων που αντιστοιχεί στο άθροισμα των 12,6% 18,85% τελευταίων δύο μεταβολών του δείκτη») 9,1% 14,5% (Εuribor 3M, «Η Τράπεζα δικαιούται κάθε μήνα να αναπροσαρμόσει το με βάση τη μεταβολή του euribor 3Μ, ωστόσο εάν δε μεταβάλλει τα επιτόκια της ένα μήνα τότε δικαιούται τον αμέσως επόμενο μήνα να προβεί σε 12,6% 18,85% μεταβολή επιτοκίων που αντιστοιχεί στο άθροισμα των τελευταίων δύο μεταβολών του δείκτη») ,3%15,8% (3, τα έξοδα χρεώνονται μόνο μία φορά, μετά την πρώτη χρήση του ορίου) 13,3%15,8% (3, τα έξοδαχρεώνονται μόνο μία φορά, μεά την πρώτη χρήση του ορίου) 17 15,75% Βασικό Επιτόκιο Ανοιχτών Καταναλωτικής Πίστης (ΒΕΑΚΠ) σε ευρώ + περιθώριο 5,25%. Η αναπροσαρμογή του ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΕΑΚΠ βασίζεται στη μεταβολή Euribor 1M σε Α.Ε. σχέση με το ισχύον κατά το χρόνο της προηγούμενης αναπροσαρμογής +,5% 1,95%13,55% Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικών Δανείων (ΒΕΚ) σε ευρώ + περιθώριο από,15% έως 5 Δαπάνες 2,45%. Η αναπροσαρμογή του ΒΕΚ βασίζεται Εξέτασης Αιτήματος 28,27% 2 7 στη μεταβολή Euribor 1M σε σχέση με το 6,25% 13,% 7,7%14,48% & 22 Αμοιβή 12,2%14,5% 16,3%19,1% 14,85%17,88% 2 ισχύον κατά το χρόνο της προηγούμενης Προμηθευτή/Μεσίτη αναπροσαρμογής +,5% πιστώσεων 13,95% Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικών Δανείων (ΒΕΚ) σε ευρώ + περιθώριο 2,85%.Η αναπροσαρμογή του ΒΕΚ βασίζεται στη μεταβολή Euribor 1M σε σχέση με το ισχύον κατά το χρόνο της προηγούμενης αναπροσαρμογής +,5% 18 * Στη στήλη του κυμαινομένου επιτοκιου αναφέρεται 1. Tο αναφοράς πλέον του περιθωρίου (spread) π.χ. Euribor μηνός + 2%, ή 2. Το συμβατικό, το αναφοράς και το εύρος μεταβολής π.χ. 5,5%, (ΕΚΤ, 5%1%), ανάλογα με τον τρόπο προσδιορισμού της μεταβολής του από την τράπεζα. 3. Το ελάχιστο προσφοράς για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ανέρχεται σε,25%, με ισχύ από Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην παρούσα δικτυακή διεύθυνση προέρχονται από τρίτες πηγές (τράπεζες) και μεταφέρονται όπως εδόθησαν, χωρίς ευθύνη της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι πληροφορίες αυτές αποσκοπούν στην παροχή πληροφόρησης και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν παροχή συμβουλής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πρόταση. 1 «H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ALPHA BANK). Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης. Το παρόν Τιμολόγιο αφορά μόνον τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα καταστήματα του πρώην δικτύου της Citibank και ισχύει μέχρι την εφαρμογή ενιαίου Τιμολογίου.» page 5 of 15

6 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΕΠΠΕ ετήσια συνδρομή ανάληψη μετρητών* (cash advance) μέσω του δικτύου: * έχει απαγορευθεί με την Υπουργ Αποφ. Ζ1798/28, η καταβολή προμήθειας στην περίπτωση αυτή της τράπεζας άλλων τραπεζών στην ΕλλάδαΕ.Ε. άλλων τραπεζών σε τρίτες χώρες (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αγορών:17,5 Αναλήψεων:19,5 19,68% 25 1,5 4 2 BANK SADERAT IRAN 3 BMW Austria Bank GmbH 4 CITIBANK EUROPE PLC (CEP) 5 FCA BANK GMBH (πρ.fga BANK) 6 HELLENIC POST CREDIT Α.Ε.Π.Π. Αγορών: 14,75 % Μετρητών: 16,5 Αναλήψεων 16,41 % 25 & Α ΕΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ 7 Ο 1ος χρόνος ΔΩΡΕΑΝ Αγορών 18,95% HSBC BANK plc 19.6% 3 η Κύρια κάρτα Αναλήψεων 21,95% 15 η κάθε Πρόσθετη κάρτα 8 KEDR BANK CLOSE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 9 page 6 of 15

7 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΕΠΠΕ ετήσια συνδρομή ανάληψη μετρητών* (cash advance) μέσω του δικτύου: * έχει απαγορευθεί με την Υπουργ Αποφ. Ζ1798/28, η καταβολή προμήθειας στην περίπτωση αυτή της τράπεζας άλλων τραπεζών στην ΕλλάδαΕ.Ε. άλλων τραπεζών σε τρίτες χώρες (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ZIRAAT BANKASI A.S. 1 UNICREDIT BANK A.G. 11 VOLKSWAGEN BANK GmbH 12 ΑΛΦΑ Α.Ε. 1 Alpha Bank Bonus Visa Αγορών: 17,75% Αναλήψεων: 19,% Alpha Bank Bonus Visa Αγορών: 21,3% Αναλήψεων: 22,55% Alpha Bank Bonus Visa 3 Το κόστος χρήσεως του Δικτύου Alpha Bank για αναλήψεις μετρητών (cash advance) αναλαμβάνεται από την Τράπεζα. Τα παρακάτω έξοδα χρήσεως τρίτων δικτύων για αναλήψεις μετρητών επιβάλλονται από τους Διεθνείς Οργανισμούς Πληρωμών. Ελλάδα: Visa: 1 ανά συναλλαγή MasterCard:,65 ανά συναλλαγή +,2% επί του ποσού συναλλαγής American Express: 1,25% επί του ποσού της συναλλαγής Ε.Ε.: Visa: 1 ανά συναλλαγή MasterCard:,5 ανά συναλλαγή +,12% επί του ποσού συναλλαγής American Express: 1,25% επί του ποσού της συναλλαγής Τα παρακάτω έξοδα χρήσεως τρίτων δικτύων για αναλήψεις μετρητών επιβάλλονται από τους Διεθνείς Οργανισμούς Πληρωμών. Ευρώπη: Visa: 1 ανά συναλλαγή MasterCard:,5 ανά συναλλαγή +,12% επί του ποσού συναλλαγής American Express: 1,25% επί του ποσού της συναλλαγής Χώρες εκτός Ευρώπης: Visa: 1 ανά συναλλαγή MasterCard: 1 ανά συναλλαγή American Express: 1,25% επί του ποσού της συναλλαγής 13 ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Από 15/1/219 έως και 14/11/219: Αγορών: 15,14% Αναλήψεων: 16,64% (Τα επιτόκια μεταβάλλονται την 15η ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα, κατά το ποσοστό μεταβολής της μέσης τιμής του δείκτη επιτοκίου Euribor μηνός του αμέσως προηγούμενου μήνα.) Αγορών: 15,5% Αναλήψεων: 18,% 14 OPTIMA BANK A.E. (πρ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.) 15 CREDIT M (ΠΡΩΗΝ ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ) Α.Ε.Π.Π. 15,5% ( ΕΚΤ) 17,49% για αγορές με την πιστωτική κάρτα Κύρια κάρτα: 1ο έτος δωρεάν. Μετά το 1ο έτος 12. Σε περίπτωση πραγματοποίησης τουλάχιστον 3 συναλλαγών (οποιουδήποτε ποσού) εντός του έτους ή 1 συναλλαγής ποσού μεγαλύτερου των 5, δωρεάν. Πρόσθετη κάρτα: Δωρεάν για πάντα. Ανάληψη από ΑΤΜ: 1 Ανάληψη από ταμείο τραπεζικού καταστήματος: 2,75 πλέον,33% επί του ποσού της συναλλαγής. από ΑΤΜ: 1. από ταμείο τραπεζικού καταστήματος: 2,75 πλέον,33% επί του ποσού της συναλλαγής. από ΑΤΜ: 1 από ταμείο τραπεζικού καταστήματος: 2,75 πλέον,33% επί του ποσού της συναλλαγής. 16 page 7 of 15

8 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΕΠΠΕ ετήσια συνδρομή ανάληψη μετρητών* (cash advance) μέσω του δικτύου: * έχει απαγορευθεί με την Υπουργ Αποφ. Ζ1798/28, η καταβολή προμήθειας στην περίπτωση αυτή της τράπεζας άλλων τραπεζών στην ΕλλάδαΕ.Ε. άλλων τραπεζών σε τρίτες χώρες (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) EUROBANK ERGASIAS S.A. Αγορών: 17,85%, Αναλήψεων: 2,% (Εuribor 3M, «Η Τράπεζα δικαιούται κάθε μήνα να αναπροσαρμόσει το με βάση τη μεταβολή του euribor 3Μ, ωστόσο εάν δε μεταβάλλει τα επιτόκια της ένα μήνα τότε δικαιούται τον αμέσως επόμενο μήνα να προβεί σε μεταβολή επιτοκίων που αντιστοιχεί στο άθροισμα των τελευταίων δύο μεταβολών του δείκτη») Αγορών: 16,85%, Αναλήψεων: 2,% Αγορών: 23,37 % Αναλήψεων: 25,84% Αγορών: 22,24%, Αναλήψεων: 25,84% 3, 3,,75 ανά συναλλαγή,75 ανά συναλλαγή Έξοδα επεξεργασίας 2,% επί του ποσού συναλλαγής σε συνάλλαγμα (εκτός ευρωζώνης) με ελάχιστη χρέωση 1 &,75 ανά συναλλαγή. Έξοδα επεξεργασίας 2,% επί του ποσού συναλλαγής σε συνάλλαγμα (εκτός ευρωζώνης), με ελάχιστη χρέωση 1 &,75 ανά συναλλαγή. 17 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αγορών 15,95% Αναλήψεων μετρητών 19,15% 22.35% 29 Τα παρακάτω έξοδα αφορούν έξοδα που επιβάλλονται από τους ανταποκριτές του οργανισμού VISA και αποδίδονται σε αυτούς. Συγκεκριμένα: Από το δίκτυο των ΑΤΜs άλλων Τραπεζών :,75 ανά συναλλαγή Από τα Ταμεία άλλων Τραπεζών:,33% επί του ποσού της συναλλαγής πλέον 2,75 ανά συναλλαγή. Τα παρακάτω έξοδα αφορούν έξοδα που επιβάλλονται από τους ανταποκριτές του οργανισμού VISA και αποδίδονται σε αυτούς. Συγκεκριμένα: Από το δίκτυο των ΑΤΜs άλλων Τραπεζών : $1,5 ανά συναλλαγή Από τα Ταμεία άλλων τραπεζών :,33% επί του ποσού της συναλλαγής πλέον $1,75 ανά συναλλαγή. 18 Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην παρούσα δικτυακή διεύθυνση προέρχονται από τρίτες πηγές (τράπεζες) και μεταφέρονται όπως εδόθησαν, χωρίς ευθύνη της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι πληροφορίες αυτές αποσκοπούν στην παροχή πληροφόρησης και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν παροχή συμβουλής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πρόταση. 1 «H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ALPHA BANK). Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης. Το παρόν Τιμολόγιο αφορά μόνον τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα καταστήματα του πρώην δικτύου της Citibank και ισχύει μέχρι την εφαρμογή ενιαίου Τιμολογίου.» page 8 of 15

9 ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΤΟΛΕΣ/ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ εμβάσματα σε ευρώ εμβάσματα σε συνάλλαγμα ΤΡΑΠΕΖA έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες της Ε.Ε. πληρωμή εισερχομένων εντολών πληρωμή εισερχομένων εντολών έκδοση εντολών συναλλαγές STP συναλλαγές STP έκδοση εντολών συν/γές για χώρες εκτός Ε.Ε. έως άνω των ΝΟΝ STP συν/γές συν/γές STP ΝΟΝ STP από άλλη τράπεζα στην Ελλάδα από χώρα εντός Ε.Ε. από χώρα εκτός Ε.Ε. (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (1) AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε..2% ελαχ. 2μεγ. 15.2% ελαχ. 2μεγ. 15.2% ελαχ. 2μεγ. 15 πλέον % ελαχ. 2μεγ. 15.2% 3 3 πλέον ελαχ. 2μεγ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εντολές προς άλλη τράπεζα σε ευρώ (DCT SWIFT): Από,1 έως 5. πάγιο 11, από 5.,1 έως 12.5 πάγιο 14, από 12.5,1 έως 5. πάγιο 35 Εντολές προς άλλη τράπεζα σε ευρώ (DCT SWIFT): Από 5.,1 έως 1. πάγιο 8, από 1.,1 έως 15. πάγιο 15, από 15.,1 και άνω πάγιο 2 Εντολές προς άλλη τράπεζα σε ευρώ (DCT SWIFT): Από,1 έως 5. πάγιο 11, από 5.,1 έως 12.5 πάγιο 14, από 12.5,1 έως 5. πάγιο 35, από 5.,1 έως 1. πάγιο 8, από 1.,1 έως 15. πάγιο 15, από 15.,1 και άνω πάγιο 2 Εισερχόμενες εντολές (DCT SWIFT) Εισερχόμενες εντολές (DCT SWIFT) εντός ΕΟΧ: εντός ΕΟΧ: Εντολές προς άλλη τράπεζα σε Από,1 έως 5. πάγιο 2, από Από,1 έως 5. πάγιο 2, από Εντολές προς άλλη τράπεζα σε ευρώ (SWIFT): 5.,1 έως 5. πάγιο 4, από 5.,1 έως 5. πάγιο 4, συνάλλαγμα (SWIFT): Από,1 έως 5. πάγιο 18, από 5.,1 έως 15. πάγιο από από 5.,1 έως 15. Από,1 έως 5. πάγιο Εισερχόμενες εντολές (SWIFT). Εισερχόμενες εντολές (SWIFT). Εισερχόμενες εντολές (SWIFT). από 5.,1 έως 12.5 πάγιο 6, από 15.,1 και άνω πάγιο πάγιο 6, από 15.,1 και άνω 18, από 5.,1 έως 12.5 Από,1 έως 5. πάγιο 3, Από,1 έως 5. πάγιο 3, Από,1 έως 5. πάγιο 3, 25, από 12.5,1 έως 5. 7 πάγιο 7 πάγιο 25, από 12.5,1 έως από 5.,1 έως 5. πάγιο από 5.,1 έως 5. πάγιο από 5.,1 έως 5. πάγιο πάγιο 45, από 5.,1 έως Εισερχόμενες εντολές (DCT SWIFT) Εισερχόμενες εντολές (DCT SWIFT) 5. πάγιο 45, από 5, από 5.,1 έως 15. 5, από 5.,1 έως 15. 5, από 5.,1 έως πάγιο 1, από εκτός ΕΟΧ: εκτός ΕΟΧ: 5.,1 έως 1. πάγιο πάγιο 7, από 15.,1 και άνω πάγιο 7, από 15.,1 και άνω πάγιο 7, από 15.,1 και άνω 1.,1 έως 15. πάγιο Από,1 έως 5. πάγιο 3, από Από,1 έως 5. πάγιο 3, από 1, από 1.,1 έως πάγιο 8 πάγιο 8 πάγιο 8 2, από 15.,1 και άνω 5.,1 έως 5. πάγιο 5, από 5.,1 έως 5. πάγιο 5, 15. πάγιο 2, από πάγιο 25 από 5.,1 έως 15. πάγιο από από 5.,1 έως ,1 και άνω πάγιο 25 7, από 15.,1 και άνω πάγιο πάγιο 7, από 15.,1 και άνω 8 πάγιο 8 2 BANK SADERAT IRAN τρία (3) τοις χιλίοις και 2 Ευρώ τρία (3) τοις χιλίοις και 2 Ευρώ τρία (3) τοις χιλίοις και 2 Ευρώ τρία (3) τοις χιλίοις και 25 Ευρώ τρία (3) τοις χιλίοις και 2 Ευρώ 3 BMW Austria Bank GmbH 4 CITIBANK EUROPE PLC (CEP) SEPA CREDIT TRANSFER min.,5max. 1 TARGET 2 /SWIFT.min. 2 max. 1 SEPA CREDIT TRANSFER min.,5max. 1 TARGET 2/SWIFT. min. 2 max. 1 SEPA CREDIT TRANSFER min. 8 max. 21 TARGET 2/SWIFT min. 14 max. 21 TARGET 2/SWIFT: min. 8 max. 21 SEPA CREDIT TRANSFER min.,2 SEPA CREDIT TRANSFER min.,2 max. 1 max. 1 TARGET 2/SWIFT. TARGET 2/SWIFT.min. 1 max. 1 min. 1 max. 1 TARGET 2/SWIFT: min. 1,5 max. 21 TARGET2 /SWIFT.min 1 max. 1 TARGET 2/SWIFT.min. 1 max. 1 TARGET 2/SWIFT: min. 1 max. 1 5 FCA BANK GMBH (πρ.fga BANK) 6 HELLENIC POST CREDIT Α.Ε.Π.Π EUR: 1EUR 25,1,25%,3% 12.5EUR: 5EUR HSBC BANK plc 5 STP + 1 STP + 15 ελάχ. 25μέγ. 5 ελάχ. 3μέγ ,15.EUR: 8EUR 5.,1EUR και πάνω: 1EUR,3% ελάχ. 3μέγ EUR: 1EUR 25,112.5EUR: 5EUR 12.5,15.EUR: 8EUR 5.,1EUR και πάνω: 1EUR 25 EUR: 1EUR 25,112.5EUR: 5EUR 12.5,15.EUR: 8EUR 5.,1EUR και πάνω: 1EUR 25 EUR: 1EUR 25,112.5EUR: 5EUR 12.5,15.EUR: 8EUR 5.,1EUR και πάνω: 1EUR 8 KEDR BANK CLOSE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK,15% επί του ποσού (min 2 max 15 ),15% επί του ποσού (min 2 max 15 ),15% επί του ποσού (min 2 max 15 ),25% επί του ποσού (min 2 usd max 15 usd),25% επί του ποσού (min 2 usd,25% επί του ποσού (min 2 usd,25% επί του ποσού (min 2 usd max 15 usd) max 15 usd) max 15 usd) 9 ZIRAAT BANKASI A.S. 1 page 9 of 15

10 ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΤΟΛΕΣ/ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ εμβάσματα σε ευρώ εμβάσματα σε συνάλλαγμα ΤΡΑΠΕΖA έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες της Ε.Ε. πληρωμή εισερχομένων εντολών πληρωμή εισερχομένων εντολών έκδοση εντολών συναλλαγές STP συναλλαγές STP έκδοση εντολών συν/γές για χώρες εκτός Ε.Ε. έως άνω των ΝΟΝ STP συν/γές συν/γές STP ΝΟΝ STP από άλλη τράπεζα στην Ελλάδα από χώρα εντός Ε.Ε. από χώρα εκτός Ε.Ε. (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (1).2%.2%,2%.2% UNICREDIT BANK A.G ελαχ. 25μεγ. 3 ελαχ. 25μεγ. 3 συν nonstp έξοδα τρίτων ελαχ. 25μεγ. 3 ελαχ. 25μεγ VOLKSWAGEN BANK GmbH 12 ΑΛΦΑ Α.Ε. 1 Έως 5.: 12 Από 5.,1 έως 5.: 1,5 ελάχ. 15, μεγ. 75 (Με προδιαγραφές SEPA) 2 ελάχ. 1, μεγ. 25 (Με προδιαγραφές SEPA) Έως 5.: 19 Από 5.,1 έως 5.: 2 ελάχ. 2, μεγ. 1 Από 5.,1 και άνω: 2,5 ελάχ. 125, μεγ. 3 (εκτός προδιαγραφών SEPA) Έως 5.: 19 Από 5.,1 έως 5.: 2 ελάχ. 2, μεγ. 1 Από 5.,1 και άνω: 2,5 ελάχ. 125, μεγ. 3 (ανεξαρτήτως νομίσματος) Έως του Έως του ισοτίμου 12.5: 3 Έως του ισοτίμου 12.5: 3 Έως 5.: 19 Έως του ισοτίμου 12.5: 3 Έως του ισοτίμου 12.5: 3 ισοτίμου 12.5: 3 Από 5.,1 έως 5.: 2 Από του ισοτίμου 12.5,1 έως Από του ισοτίμου 12.5,1 έως Από του ισοτίμου 12.5,1 έως ελάχ. 2, μεγ. 1 Από του ισοτίμου 12.5,1 έως Από του ισοτίμου 12.5,1 έως 5.: 5 5.: 5 5.: 5 Από 5.,1 και άνω: 2,5 5.: 5 5.: 5 Από 5.,1 και άνω: 8 Από 5.,1 και άνω: 8 Από 5.,1 και άνω: 8 ελάχ. 125, μεγ. 3 Από 5.,1 και άνω: 8 Από 5.,1 και άνω: 8 13 ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. έως και 1.: 8 1.,1 έως και 5.: 2 / ελάχ.12 + έξοδα αποστολής 8 2,5 / ελάχ.125 μεγ. 3 + έξοδα αποστολής 15 1) Ελλάδα: τα παραπλεύρως (στήλες 3 ή 4) + 4,9 υπέρ πληρώτριας (εκτός ΤτΕ) 2) Ε.Ε. : τα παραπλεύρως (στήλες 3 ή 4) + 1 υπέρ πληρώτριας 1),1 15: 2) 1),1 15: 2) 15,1 5.: 4 3) 15,1 5.: 4 3) 5.,1 και άνω: 9 (άλλη 5.,1 και άνω: 9 (άλλη 2,5 / ελάχ.15 μέγ. 3 + έξοδα 2,5 / ελάχ.15 μέγ. 3 + έξοδα τράπεζα Ελλάδας) 4) 5.,1 τράπεζα Ελλάδας) 4) αποστολής 15 αποστολής 15 και άνω: 3 (χώρα εντός Ε.Ε.) 5.,1 και άνω: 3 (χώρα εντός 5) βλέπε στήλη 12 (χώρα εκτός Ε.Ε.) 5) βλέπε στήλη Ε.Ε.) 12 (χώρα εκτός Ε.Ε.) 1),1 15: 2) 15,1 1.: 1,2 3) 1.,1 12.5: 4 4) 12.5,1 5.: 9 5) 5.,1 και άνω: 3 1),1 15: 1),1 15: 2) 15,1 1.: 1,2 3) 2) 15,1 1.: 1,2 3) 1.,1 12.5: 4 4) 1.,1 12.5: 4 4) 12.5,1 5.: 9 5) 5.,1 12.5,1 5.: 9 5) 5.,1 και άνω: 3 και άνω: 3 14 OPTIMA BANK A.E. (πρ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.) έως 12.5 : 15 άνω των 12.5 :,15% ελάχ. 22, μέγ. 15,,15 % ελάχ. 22, μέγ. 15, έως 12.5 : 15 άνω των 12.5 :,15% ελάχ. 22, μέγ. 15, Πλέον Εξόδων Χειρόγραφης Διαχείρισης: 7,5,15 % ελάχ. 22, μέγ. 15, πλέον εξόδων χειρόγραφης διαχείρισης / NON STP 7,5 7,5,15 % ελάχ. 22, μέγ. 15, Έξοδα χειρόγραφης διαχείρισης / NON STP 7, (Εισπράττεται επιπλέον προμήθεια (Εισπράττεται επιπλέον προμήθεια (Εισπράττεται επιπλέον προμήθεια αγοράςπώλησης συναλλάγματος αγοράςπώλησης συναλλάγματος αγοράςπώλησης συναλλάγματος όπου μεσολαβεί μετατροπή όπου μεσολαβεί μετατροπή όπου μεσολαβεί μετατροπή νομίσματος) νομίσματος) νομίσματος) 15 CREDIT M (ΠΡΩΗΝ ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ) Α.Ε.Π.Π. 16 EUROBANK ERGASIAS S.A. Eurobank & Υπηρεσία "έμβασμα express" <= 12.5: 1 (συμπεριλαμβάνονται έξοδα 1,15 για τη μηδενική χρέωση του δικαιούχου) <= 12.5: 15 (συμπεριλαμβάνονται έξοδα αποστολής 6) 12.5,1 5.: 4 (συμπεριλαμβάνονται έξοδα αποστολής 6) 9 (συμπεριλαμβάνονται έξοδα αποστολής 6) 9 (συμπεριλαμβάνονται έξοδα αποστολής 6) επιπλέον 15 επιπλέον 15,3% ελαχ. 37 μεγ. 312 (συμπεριλαμβάνονται έξοδα αποστολής 12),3% ελαχ. 37 μεγ. 312 (συμπεριλαμβάνονται έξοδα αποστολής 12) έως 2: <= 12.5: 3,5 12.5,1 5.: 5 >= 5.: 8 Ταμιευτήριο : έως 2: <= 12.5: 3,5 12.5,1 5.: 5 >= 5.: 8 επιπλέον 15 επιπλέον 15,3% ελαχ. 37 μεγ. 312 (συμπεριλαμβάνονται έξοδα αποστολής 12),3% ελαχ. 37 μεγ. 312 (συμπεριλαμβάνονται έξοδα αποστολής 12) έως 2: <= 12.5: 3,5 12.5,1 5.: 5 >= 5.: 8 έως 2: <= 12.5: 3,5 12.5,1 5.: 5 >= 5.: 8 έως 2: <= 12.5: 3,5 12.5,1 5.: 5 >= 5.: 8 έως 2: <= 12.5: 3,5 12.5,1 5.: 5 >= 5.: 8 έως 2: <= 12.5: 3,5 12.5,1 5.: 5 >= 5.: 8 έως 2: <= 12.5: 3,5 12.5,1 5.: 5 >= 5.: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. έως 5,.: 11, 5,.1 12,5.: 12,* 12.5,1 και άνω:,2% ελαχ. 25,μεγ. 1,* * επιπλέον έξοδα αποστολής μηνύματος 6,,2% ελαχ. 1,μεγ. 3, επιπλέον έξοδα αποστολής μηνύματος 6, επιπλέον των τιμών των στηλών (3) & (4) 9, έως 15,: 15, 15,1 έως 12,5. : 2, * από 12,5.1 και άνω:,3% ελαχ. 37,5μεγ. 3, * * επιπλέον έξοδα αποστολής μηνύματος 1, έως 15,: 15,1 12,5.: 4, 12,5.1 5,.: 6, 5,.1 και άνω: 1, έως 15,: 2, 15,1 12,5.: 9, 12,5.1 5,.: 14, 5,.1 και άνω: 2, έως 15,: 15, 15,1 έως 12,5. : 2, * ό,τι ισχύει για από 12,5.1 και άνω:,3% τα εμβάσματα σε ευρώ, πλέον ελαχ. 37,5μεγ. 3, * προμήθειας μετατροπής * επιπλέον έξοδα αποστολής συναλλάγματος 2% με ελάχιστο μηνύματος 6, (για χώρες όριο το 1 και ανώτατο όριο τα εντός Ε.Ο.Χ.) ή 1, (για χώρες 3 εκτός Ε.O.X.) ό,τι ισχύει για τα εμβάσματα σε ευρώ, πλέον προμήθειας μετατροπής συναλλάγματος 2% με ελάχιστο όριο το 1 και ανώτατο όριο τα 3 ό,τι ισχύει για τα εμβάσματα σε ευρώ, πλέον προμήθειας μετατροπής συναλλάγματος 2% με ελάχιστο όριο το 1 και ανώτατο όριο τα 3 Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην παρούσα δικτυακή διεύθυνση προέρχονται από τρίτες πηγές (τράπεζες) και μεταφέρονται όπως εδόθησαν, χωρίς ευθύνη της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι πληροφορίες αυτές αποσκοπούν στην παροχή πληροφόρησης και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν παροχή συμβουλής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πρόταση. 1 «H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ALPHA BANK). Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης. Το παρόν Τιμολόγιο αφορά μόνον τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα καταστήματα του πρώην δικτύου της Citibank και ισχύει μέχρι την εφαρμογή ενιαίου Τιμολογίου.» page 1 of 15

11 ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΑΤΜ' s ΤΡΑΠΕΖA κατάθεση σε λογ/σμό τρίτου* * έχει απαγορευθεί με την Υπουργ Αποφ. Ζ121/211, η καταβολή προμήθειας ή εξόδων για την κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου που είναι πελάτης του πιστωτικού ιδρύματος μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό όταν ο δικαιούχος όταν ο δικαιούχος των δύο λογ/σμών των δύο λογ/σμών είναι το ίδιο είναι διαφορετικό πρόσωπο πρόσωπο αδράνεια λογ/σμού* *έχει απαγορευθεί με την Υπουργ Αποφ. Ζ121/211, η επιβολή εξόδων αδράνειας σε καταθετικούς λογαριασμούς που παραμένουν ακίνητοι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το ελάχιστο διάστημα που ορίζει το πιστωτικό ίδρυμα διαχείριση/κίνηση λογ/σμού* *βλ. σχετικές απαγορεύσεις με τις Υπουργ Αποφ. Ζ1798/28 και Ζ1 21/211 ανάληψη μετρητών με χρέωση αποταμιευτικού λογαριασμού μέσω του δικτύου: της τράπεζας* *έχει απαγορευθεί με την Υπουργ Αποφ. Ζ121/211, η άλλων τραπεζών καταβολή προμήθειας ή λειτουργικών εξόδων σε στην ΕλλάδαΕ.Ε. περίπτωση ανάληψης μετρητών απο κατάστημα ή ΑΤΜ του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος άλλων τραπεζών σε τρίτες χώρες της τράπεζας ερώτηση υπολοίπου μέσω του δικτύου: άλλων τραπεζών (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) page 11 of 15

12 ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ χωρίς συμφωνημένη διάρκεια με συμφωνημένη διάρκεια* (καταθέσεις προθεσμίας) λογαριασμοί ταμιευτηρίου τρεχούμενοι λογαριασμοί ποσό κατάθεσης 1 μήνα 3 μηνών 6 μηνών 9 μηνών 12 μηνών 24 μηνών (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) 5, AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε..5 2, , , / / / / / / ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1) Από,1 5.,1% 2) Από 5.,1 1.,15% 3) Από 1.,1 5.,25% 4) Από 5.,1 15.,3% 5) Από 15.,1 3.,4% 6) Από 3.,1 και άνω,6%,1 % 2, / / / / / / 5, / / / / / / 2 5, 2,6% 2,6% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% BANK SADERAT IRAN 2,25% 2, 3,1% 3,1% 3,35% 3,35% 3,35% 3,35% 5, 3,1% 3,1% 3,35% 3,35% 3,35% 3,35% 3 5, BMW Austria Bank GmbH 2, 5, 4 5, CITIBANK EUROPE PLC (CEP) % % 2, 5, 5 5, FCA BANK GMBH (πρ.fga BANK) 2, 5, 6 Page 12 of 15

13 ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ χωρίς συμφωνημένη διάρκεια με συμφωνημένη διάρκεια* (καταθέσεις προθεσμίας) λογαριασμοί ταμιευτηρίου τρεχούμενοι λογαριασμοί ποσό κατάθεσης 1 μήνα 3 μηνών 6 μηνών 9 μηνών 12 μηνών 24 μηνών (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) 5, HELLENIC POST CREDIT Α.Ε.Π.Π. 2, 5, 7 5,.%.%.%.%.% HSBC BANK plc 5. :,5% :,5% :,1% 5.1 και άνω :,15% 5.:,% 5.1 και άνω:,% 2,.% 2.% 2.%.%.% 5,.% 2.% 2.%.%.% 8 5, 3,5 4,2 4,6 KEDR BANK CLOSE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 2, 3,5 4,2 4,6 5, 3,5 4,2 4,6 9 5, 1% 1,5% 1,6% 1.6% ZIRAAT BANKASI A.S. 2, 1% 1,5% 1,6% 1.6% 5, 1% 1,5% 1,6% 1.6% 1 5, UNICREDIT BANK A.G , , , VOLKSWAGEN BANK GmbH 2, 5, 12 Page 13 of 15

14 ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ χωρίς συμφωνημένη διάρκεια με συμφωνημένη διάρκεια* (καταθέσεις προθεσμίας) λογαριασμοί ταμιευτηρίου τρεχούμενοι λογαριασμοί ποσό κατάθεσης 1 μήνα 3 μηνών 6 μηνών 9 μηνών 12 μηνών 24 μηνών (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) 5,,5,5,5,5,5 Δεν υφίσταται ΑΛΦΑ Α.Ε :,5% έως 2.:,1% 2.+ :,2% έως 2.:,1% 2,,5,5,5,5,5 Δεν υφίσταται 5,,15,15,2,1,1 Δεν υφίσταται 13 5,,5%,5%,5%,5%,5% ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. α),1 1.:,1% β) 1.,1 και άνω:,2% α),1 1.:,1% γ) 1.,1 και άνω:,2% 2,,5%,5%,5%,5%,5% 5,,5%,5%,5%,5%,5% 14 5,,5,7,7,7,8 OPTIMA BANK A.E. (πρ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.),1,1 2,,5,7,7,7,8 5,,5,7,7,7,8 15 5, CREDIT M (ΠΡΩΗΝ ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ) Α.Ε.Π.Π. 2, 5, EUROBANK ERGASIAS S.A. Τύπος Επιτοκίου Κλιμακωτό <= 1.,1% 1. 2.,1% > 2.,1,3% Τύπος Επιτοκίου Κλιμακωτό <= 1.,1% 1. 2.,1% > 2.,1,3% Τύπος Επιτοκίου Κλιμακωτό <= 1.,1% > 1.,3% <= 1.,1% > 1.,3% 5, 2, 5,,15%,15%,15%,15%,15%,15%,15%,15%,15%,15%,15%,15%,15%,15%,15%,15%,15%,15%,15%,15%,15%,15%,15%,15%,15%,15%,15%,15%,15%,15% _ Page 14 of 15

15 ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ χωρίς συμφωνημένη διάρκεια με συμφωνημένη διάρκεια* (καταθέσεις προθεσμίας) λογαριασμοί ταμιευτηρίου τρεχούμενοι λογαριασμοί ποσό κατάθεσης 1 μήνα 3 μηνών 6 μηνών 9 μηνών 12 μηνών 24 μηνών (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) 5,,15,15,1,1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.,1 2.,,1% 2.,1 και άνω,2%,1 2.,,1% 2.,1 και άνω,2% 2,,15,15,1,1 5,,15,15,1,1 18 * παρέχεται πληροφόρηση για τα αντιπροσωπευτικά ποσά των 5., 2. και 5.. ** η ενημέρωση των στοιχείων του πίνακα Επιτοκίων Καταθέσεων θα πραγματοποιείται στις 15 και 3 κάθε μήνα Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην παρούσα δικτυακή διεύθυνση προέρχονται από τρίτες πηγές (τράπεζες) και μεταφέρονται όπως εδόθησαν, χωρίς ευθύνη της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι πληροφορίες αυτές αποσκοπούν στην παροχή πληροφόρησης και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν παροχή συμβουλής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πρόταση. 1 «H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ALPHA BANK). Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης. Το παρόν Τιμολόγιο αφορά μόνον τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα καταστήματα του πρώην δικτύου της Citibank και ισχύει μέχρι την εφαρμογή ενιαίου Τιμολογίου.» Page 15 of 15

ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ αδράνεια ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 1,20,40 Έξοδα ιαχειρίσεως: 9/εξάµηνο εφόσον το µέσο ηµερήσιο υπόλοιπο εξαµήνου < 300 Έξοδα Κινήσεως: Για κάθε κίνηση στα ταµεία πέραν των πέντε κάθε µήνα υφίσταται επιβάρυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Πληροφόρησης Τελών

Δελτίο Πληροφόρησης Τελών Δελτίο Πληροφόρησης Τελών Όνομα του παρόχου λογαριασμού πληρωμών: Alpha Bank Cyprus Ltd Όνομα του λογαριασμού: Λογαριασμός Τρεχούμενος Alpha 100 (Ευρώ) Ημερομηνία: 04.03.2019 Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Πληροφόρησης Τελών

Δελτίο Πληροφόρησης Τελών Δελτίο Πληροφόρησης Τελών Όνομα του παρόχου λογαριασμού πληρωμών: Alpha Bank Cyprus Ltd Όνομα του λογαριασμού: Λογαριασμός με Όριο (Ευρώ) Ημερομηνία: 31.10.2018 Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Πληροφόρησης Τελών

Δελτίο Πληροφόρησης Τελών Δελτίο Πληροφόρησης Τελών Όνομα του παρόχου λογαριασμού πληρωμών: Alpha Bank Cyprus Ltd Όνομα του λογαριασμού: Λογαριασμός με Όριο (Ξένο νόμισμα) Ημερομηνία: 31.10.2018 Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα ΠιστωτικόςΦορέας: Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Πληροφόρησης Τελών

Δελτίο Πληροφόρησης Τελών Δελτίο Πληροφόρησης Τελών Όνομα του παρόχου λογαριασμού πληρωμών: Alpha Bank Cyprus Ltd Όνομα του λογαριασμού: Λογαριασμός Προειδοποίησης 2 Ημερών (Ξένο νόμισμα) Ημερομηνία: 31.10.2018 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός Φορέας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ: 094014250

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Όνομα του παρόχου πληρωμών: The Cyprus Development Bank Public Company Ltd Όνομα του : Τρεχούμενος Λογαριασμός Ημερομηνία: 31/10/2018 Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Πληροφόρησης Τελών

Δελτίο Πληροφόρησης Τελών Δελτίο Πληροφόρησης Τελών Όνομα του παρόχου λογαριασμού πληρωμών: Alpha Bank Cyprus Ltd Όνομα του λογαριασμού: Λογαριασμός Προειδοποίησης (Ευρώ) Ημερομηνία: 31.10.2018 Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Όνομα του παρόχου λογαριασμού πληρωμών: The Cyprus Development Bank Public Company Ltd Όνομα του λογαριασμού: Τρεχούμενος Ημερομηνία: 31/10/2018 Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Όνομα του παρόχου πληρωμών: Τράπεζα Κύπρου Δ.Ε. Λτδ Όνομα του : Τρεχούμενος με όριο (για πελάτες IBU) Ημερομηνία: 01/02/2019 Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Επιτοκίων Δανειακών Προϊόντων

Πίνακας Επιτοκίων Δανειακών Προϊόντων Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 ΑΦΜ: 094014250 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών www.eurobank.gr Πίνακας Επιτοκίων Δανειακών Προϊόντων Διευκρινίσεις: Τα προϊόντα και τα επιτόκια τους είναι τα βασικά, τα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Τελευταία Ενημέρωση:26.8.2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Πληροφόρησης Τελών

Δελτίο Πληροφόρησης Τελών Δελτίο Πληροφόρησης Τελών Όνομα του παρόχου λογαριασμού πληρωμών: ANCORIA BANK LTD Όνομα του λογαριασμού: Τρεχούμενος Ημερομηνία: 31 Οκτωβρίου 2018 Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει σχετικά με τα τέλη χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank, µετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρµόζει τα επιτόκια της από 18.6.2007 ως ακολούθως: ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 4-15 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 3. ΚΑΡΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014 ΘΕΜΑ : Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Όνομα του παρόχου λογαριασμού πληρωμών: EUROBANK CYPRUS LTD Όνομα του λογαριασμού: Τρεχούμενος Λογαριασμός ΧΩΡΙΣ όριο Ημερομηνία: 31/10/2018 Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Όνομα του παρόχου πληρωμών: The Cyprus Development Bank Public Company Ltd Όνομα του : Αποταμιευτικός λογαριασμός cdbsaver Ημερομηνία: 31/10/2018 Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank μετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρμόζει τα επιτόκια της από 14.08.2006 ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Όνομα του παρόχου πληρωμών: The Cyprus Development Bank Public Company Ltd Όνομα του : Ταμιευτήριο Ημερομηνία: 31/10/2018 Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει σχετικά με τα τέλη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. Ι ΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-15 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Νομικές Οντότητες Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 3 2. Λογαριασμοί 4 3. Επιταγές 5 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 6 5. Κάρτες 9 6. Εμπορικές Συναλλαγές 11 7.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ιευκρίνιση: Οι πελάτες της υπηρεσίας Alpha Prime Personal Banking θα ενημερώνονται για την τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών που αυτή προσφέρει μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank µετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρµόζει τα επιτόκιά της από 19.3.2007 ως ακολούθως: ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015 ΕΞΟ Α ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ: άνεια Τακτής Προθεσμίας: Με Υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ηλαδή, το ποσό του κεφαλαίου δανεισµού συν τους τόκους και τις ενδεχόµενες δαπάνες που σχετίζονται µε την πίστωση που λαµβάνετε

ηλαδή, το ποσό του κεφαλαίου δανεισµού συν τους τόκους και τις ενδεχόµενες δαπάνες που σχετίζονται µε την πίστωση που λαµβάνετε Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus

Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ / ΑΝΕΙΑ) Έξοδα Ετοιμασίας Συμβολαίων 40 75 80 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007)

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007) ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.27) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Έκδοση εντολών μέσω δικτύου ALPHANET για καταβολή μετρητών 1 2.1 ΑΠΛΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (1), () Μέσω Καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Τ.Α. Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά μας για το πρόγραμμα «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ προνόμιο» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-14 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

N/A. Εμβάσματα SEPA 0,15% min 4 max 10

N/A. Εμβάσματα SEPA 0,15% min 4 max 10 ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα Διεκπεραίωσης : 4 Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Αλλα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα Επικοινωνία : Ανδρέας Γκότζης, Τηλ.: 210-3294203 1 / 18 Αθηνά Κάρμη, Τηλ.: 210-3704846

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-15 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. Ι ΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-15 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ιευκρίνιση: Η υπηρεσία Alpha Prime Personal Banking της Τραπέζης μετονομάζεται σε Alpha Bank Gold Personal Banking. Η τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1 Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης Δεν υπάρχει κατώτατο όριο 2 Λειτουργικό κόστος λογ/σμού Δεν υπάρχει 3 Αντίγραφο λογ/σμού Δωρεάν ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ 4 Ελάχιστο ποσό αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. Ι ΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση, από το Δ.Σ. της Τράπεζας, όταν αυτό κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 2) Το Δ.Σ. της Τράπεζας, παρέχει στον Γενικό Δ/ντή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Φυσικά πρόσωπα Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 3 2. Λογαριασμοί 4 3. Επιταγές 5 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 6 5. Κάρτες 10 6. Άλλες Υπηρεσίες 15 1. Δάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

10,00 (10 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία)

10,00 (10 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία) Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών Β. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1. Δάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Bank µετά την αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης και λαµβάνοντας υπ όψιν τις συνθήκες αγοράς αυξάνει τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank λαµβάνοντας υπ όψιν την µείωση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης µειώνει: - το Ελάχιστο ανειστικό Επιτόκιο (Ε Ε) Επιχειρηµατικών ανείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Φυσικά πρόσωπα Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 3 2. Λογαριασμοί 4 3. Επιταγές 5 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 6 5. Κάρτες 10 6. Άλλες Υπηρεσίες 15 1. Δάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΧΡΕΩΣΗΣ. 0.1% υπολογισμένο στο ποσό της ανάληψης - Ελάχιστο - Μέγιστο

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΧΡΕΩΣΗΣ. 0.1% υπολογισμένο στο ποσό της ανάληψης - Ελάχιστο - Μέγιστο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 1 Ανάληψη μετρητών 1.1 Στο ίδιο νόμισμα 1.2 Σε διαφορετικό νόμισμα 1.3 Σε 0.1% υπολογισμένο στο ποσό της ανάληψης 0.1% υπολογισμένο στο ποσό της

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. Ι ΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-15 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος Ημερομηνία Για την Τράπεζα Ο/Η Αιτών/ούσα για Κύρια Κάρτα Ο/Η Αιτών/ούσα για Πρόσθετη Κάρτα

Τόπος Ημερομηνία Για την Τράπεζα Ο/Η Αιτών/ούσα για Κύρια Κάρτα Ο/Η Αιτών/ούσα για Πρόσθετη Κάρτα ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ της σύμβασης πιστωτικών καρτών της Alpha Bank Τυποποιημένες ευρωπαϊκές πληροφορίες καταναλωτικής πίστεως 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση 20,00

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. Ι ΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-15 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1α. ΑΝΟΙΓΜΑ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια*

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια* 2. Τήρηση λογαριασμού (λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Φυσικά πρόσωπα Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 3 2. Λογαριασμοί 4 3. Επιταγές 5 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 6 5. Κάρτες 10 6. Άλλες Υπηρεσίες 15 1. Δάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs) Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 2 2. Λογαριασμοί 2 3. Επιταγές 4 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 5 5. Κάρτες 8 6. Εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

... 15,80% , 14,80% , 14,30% , 13,80%. άνω, 13,30%.

... 15,80% , 14,80% , 14,30% , 13,80%. άνω, 13,30%. Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Περιεχόμενα Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες συναλλαγής για τα πακέτα και Λογαριασμοί Συναλλαγές Μετρητών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών Ιδιώτες > Πιστωτικές > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ DEBIT MASTERCARD/ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ DEBIT MASTERCARD ) > Προπληρωμένες Επαγγελματίες και ΜΜΕ > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση 20,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ Το παρόν Τιµολόγιο Εργασιών Εγκρίθηκε κατά την υπ αρίθµ 222/02.02.2011 Συνεδρίαση του /Σ. Ισχύει από την 03 η Φεβρουαρίου 2011 και µέχρι την αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Περιεχόμενα Λογαριασμοί Πληρωμές/Εμβάσματα Συναλλαγές Μετρητών Έξοδα Επικοινωνίας Άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος Ημερομηνία Για την Τράπεζα Ο Αιτών για Κύρια Κάρτα Ο Αιτών για Πρόσθετη Κάρτα

Τόπος Ημερομηνία Για την Τράπεζα Ο Αιτών για Κύρια Κάρτα Ο Αιτών για Πρόσθετη Κάρτα 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα: Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α στη σύμβαση πιστωτικών καρτών Alpha Bank Τυποποιημένες ευρωπαϊκές πληροφορίες καταναλωτικής πίστεως Α) Πιστωτικός

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών Ιδιώτες Πιστωτικές Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ DEBIT MASTERCARD/ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ DEBIT MASTERCARD ) Προπληρωμένες Επαγγελματίες και ΜΜΕ Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών Ιδιώτες > Πιστωτικές > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS) > Προπληρωμένες Επαγγελματίες και ΜΜΕ > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD BUSINESS /ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ DEBIT MASTERCARD / ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ DEBIT MASTERCARD)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Νομικές Οντότητες Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 3 2. Λογαριασμοί 4 3. Επιταγές 5 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 6 5. Κάρτες 9 6. Εμπορικές Συναλλαγές 11 7.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω:

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Λάρισα, 13/03/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση 20,00

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ - ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ - ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΔΠ01 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗ: 01 / 05.02.2019 Σελ. 1 από 11 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ - ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 1. Κεφάλαιο Κίνησης 8,00% 3,50%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση 20,00

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση )

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση ) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs) Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 2 2. Λογαριασμοί 2 3. Επιταγές 4 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 5 5. Κάρτες 8 6. Εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών Ιδιώτες > Πιστωτικές > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΕΘΝΟCASH PLUS AGROKARTA) > Προπληρωμένες Επαγγελματίες και ΜΜΕ > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD BUSINESS /ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS/ ΕΘΝΟCASH

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57 ΠΡΟΪΟΝΤΑ «ESTIA 3 ΠΡΟΝΟΜΙΟ (10 40 ΕΤΗ)» Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδότησης σε ευρώ, το οποίο έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την ιδιαίτερα χαμηλή επιτοκιακή επιβάρυνση του πελάτη για τα πρώτα 3 έτη

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος Ημερομηνία Για την Τράπεζα Ο/Η Αιτών/ούσα για Κύρια Κάρτα Ο/Η Αιτών/ούσα για Πρόσθετη Κάρτα

Τόπος Ημερομηνία Για την Τράπεζα Ο/Η Αιτών/ούσα για Κύρια Κάρτα Ο/Η Αιτών/ούσα για Πρόσθετη Κάρτα ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ της σύμβασης πιστωτικών καρτών της Alpha Bank Τυποποιημένες ευρωπαϊκές πληροφορίες καταναλωτικής πίστεως 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ στη σύμβαση Κάρτας Διευκολύνσεως Πληρωμών Alpha Bank Τυποποιημένες ευρωπαϊκές πληροφορίες καταναλωτικής πίστεως

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ στη σύμβαση Κάρτας Διευκολύνσεως Πληρωμών Alpha Bank Τυποποιημένες ευρωπαϊκές πληροφορίες καταναλωτικής πίστεως ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ στη σύμβαση Κάρτας Διευκολύνσεως Πληρωμών Alpha Bank Τυποποιημένες ευρωπαϊκές πληροφορίες καταναλωτικής πίστεως 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα