ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK"

Transcript

1 ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank µετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρµόζει τα επιτόκιά της από ως ακολούθως: ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Α. Τα επιτόκια των λογαριασµών Ταµιευτηρίου, Ταµιευτηρίου Plus και Προνοµιακού αυξάνονται έως και 0,25%. Β. Τα επιτόκια των λογαριασµών καταθέσεων Alpha για παιδιά, εφήβους και νέους αυξάνονται κατά 0,25%. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Α. Το Ελάχιστο ανειστικό Επιτόκιο (Ε Ε) της Τραπέζης, αυξάνεται κατά 0,25%. Β. Τα κυµαινόµενα επιτόκια της Καταναλωτικής Πίστεως αυξάνονται έως και 0,25%. Το επιτόκιο του Προγράµµατος συγκεντρώσεως και εξοφλήσεως οφειλών Alpha Όλα σε 1 παραµένει αµετάβλητο. Το επιτόκιο της κάρτας Χρυσή Alpha Bank Visa παραµένει αµετάβλητο. Γ. Τα κυµαινόµενα επιτόκια στεγαστικών δανείων αυξάνονται κατά 0,25%.. Τα σταθερά επιτόκια στεγαστικών δανείων διάρκειας 3, 5, 7, 10 και 15 ετών παραµένουν αµετάβλητα, ήτοι 4,60%, 4,75%, 4,95%, 5,10%, και 5,30% αντιστοίχως. Το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου Alpha Προστασία παραµένει αµετάβλητο, µε προνοµιακό επιτόκιο 4,20% για τα 3 πρώτα έτη και µετέπειτα κυµαινόµενο επιτόκιο συνδεδεµένο µε το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον περιθωρίου µε προκαθορισµένο όριο αυξήσεως έως 2%. ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ (CHF) Ύστερα από την αύξηση κατά 0,25% του επιτοκίου έσµη Στόχος της Ελβετικής Κεντρικής Τράπεζας για το Libor τριµήνου σε Ελβετικό Φράγκο, αναπροσαρµόζει το κυµαινόµενο επιτόκιο του στεγαστικού δανείου σε Ελβετικό Φράγκο από 2,00% σε 2,25%, πλέον περιθωρίου µε ισχύει από την

2 1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ Ι ΙΩΤΩΝ µε ισχύ από ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (πλέον εισφοράς του Ν.128/75) Α. Στεγαστικά άνεια 1. Alpha Σταθερό - µε σταθερό επιτόκιο για 3 έτη 4,60% - µε σταθερό επιτόκιο για 5 έτη 4,75% - µε σταθερό επιτόκιο για 7 έτη 4,95% - µε σταθερό επιτόκιο για 10 έτη 5,10% - µε σταθερό επιτόκιο για 15 έτη 5,30% Μετά τη λήξη της σταθερής περιόδου και για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου το επιτόκιο δύναται να µετατραπεί σε κυµαινόµενο επιτόκιο µε βάση το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον περιθωρίου 1,80%. 5,55% Τα ανωτέρω επιτόκια προσαυξάνονται κατά 0,30% σε περίπτωση χρηµατοδοτήσεως άνω του 80% της εκτιµώµενης αξίας του ακινήτου. Το ανωτέρω προϊόν χορηγείται και µε την επιδότηση του Ελληνικού ηµοσίου σε δικαιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις επιδοτήσεως. 2. Alpha Προστασία - µε σταθερό επιτόκιο για 3 έτη 4,20% στη συνέχεια µε κυµαινόµενο επιτόκιο µε βάση το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον περιθωρίου ανάλογα µε τη συνολική διάρκεια του δανείου ως κατωτέρω: - 1,80% για 10 έτη 5,55% - 1,90% για 15 έτη 5,65% - 2,00% για 20 έτη 5,75% Τα ανωτέρω περιθώρια προσαυξάνονται κατά 0,15% σε περίπτωση χρηµατοδοτήσεως άνω του 80% της εκτιµώµενης αξίας του ακινήτου. 3. Alpha έσµευση - Με κυµαινόµενο επιτόκιο µε βάση το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον περιθωρίου 1,30% 5,05% - µε σταθερό επιτόκιο για 3 έτη 4,60% - µε σταθερό επιτόκιο για 5 έτη 4,75% - µε σταθερό επιτόκιο για 7 έτη 4,95% - µε σταθερό επιτόκιο για 10 έτη 5,10% - µε σταθερό επιτόκιο για 15 έτη 5,30% Μετά τη λήξη της σταθερής περιόδου και για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου το επιτόκιο δύναται να µετατραπεί σε κυµαινόµενο επιτόκιο µε βάση το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον περιθωρίου 1,30%. 5,05%

3 4. Alpha Euro Rate Με κυµαινόµενο επιτόκιο µε βάση το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον περιθωρίου: - 1,80% για ποσό δανείου έως Ευρώ ,55% - 1,50% για ποσό δανείου από Ευρώ έως Ευρώ ,25% - 1,30% για ποσό δανείου άνω των Ευρώ ,05% Τα ανωτέρω επιτόκια προσαυξάνονται κατά 0,30% σε περίπτωση χρηµατοδοτήσεως άνω του 80% της εκτιµώµενης αξίας του ακινήτου. Τα ανωτέρω δάνεια χορηγούνται και µε την επιδότηση του Ελληνικού ηµοσίου σε δικαιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις επιδοτήσεως. 5. Alpha άνειο Επισκευής Κατοικίας - µε σταθερό επιτόκιο για 3 έτη 5,60% - µε σταθερό επιτόκιο για 5 έτη 5,75% - µε σταθερό επιτόκιο για 7 έτη 5,95% - µε σταθερό επιτόκιο για 10 έτη 6,10% - µε σταθερό επιτόκιο για 15 έτη 6,30% - µε κυµαινόµενο επιτόκιο µε βάση το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον περιθωρίου 2,75%. 6,50% 6. Επιδοτούµενα Στεγαστικά άνεια σε ικαιούχους του ΟΕΚ Με κυµαινόµενο επιτόκιο µε βάση το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον περιθωρίου 2,15%. 5,90% 7. Λοιπά Υφιστάµενα Στεγαστικά άνεια Κυµαινοµένου Επιτοκίου 7,00%

4 Β. Καταναλωτικά άνεια 1. "Alpha Όλα σε 1" Πρόγραµµα Μεταφοράς Υπολοίπων ανείων και Καρτών - για µεταφορά υπολοίπων δανείων και καρτών άλλων τραπεζών και Alpha Bank 8,50% - για µεταφορά υπολοίπων δανείων και καρτών µόνο Alpha Bank 10,50% 2. Alpha Επιπλέον Πρόγραµµα Υπεραναλήψεως 11,50% - για λογαριασµούς µισθοδοσίας 9,50% 3. Alpha x 5 Προσωπικό άνειο 9,90% 4. Alpha Ανοικτό - Άνω των Ευρώ ,00% - Ευρώ ,01 έως ,50% - Ευρώ 6.000,01 έως ,00% - Έως Ευρώ ,50% 5. Alpha Προσωπικό άνειο 12,25% 6. Alpha Καταναλωτικό άνειο - όταν το ύψος της ίδιας συµµετοχής του οφειλέτη είναι από 0% έως 25% 11,25% - όταν το ύψος της ίδιας συµµετοχής του οφειλέτη είναι άνω του 25% 10,00% 7. Alpha άνειο Φυσικού Αερίου και Λοιπών εργασιών 9,00% 8. Alpha άνειο Φοιτητικών Εξόδων 8,75% 9. Alpha Μεταπτυχιακών Σπουδών - όταν το ύψος της ίδιας συµµετοχής του οφειλέτη είναι από 0% έως 25% 9,56% - όταν το ύψος της ίδιας συµµετοχής του οφειλέτη είναι άνω του 25% 8,50% 10. Alpha ,95% 11. Alpha Προσωπικό άνειο Πρώτων Εξόδων Εγκαταστάσεως (διατίθεται µόνο µε Στεγαστικά άνεια) 7,00% 12. Alpha Προσωπικό άνειο 10,35% 13. Alpha Καταναλωτικό άνειο - όταν το ύψος της ίδιας συµµετοχής του οφειλέτη είναι από 0% έως 25% 9,56% - όταν το ύψος της ίδιας συµµετοχής του οφειλέτη είναι άνω του 25% 8,50% 14. Alpha ΚΤΕΛ 4,90%

5 Γ. Κάρτες - Χρυσή Alpha Bank Visa 9,75% - Alpha Bank Visa 16,50% - Alpha Bank Bonus Visa 16,75% - Alpha Bank MasterCard 16,75% - Πράσινη Κάρτα American Express (επιτόκιο flexible credit line) 12,50% - Χρυσή Κάρτα American Express (επιτόκιο flexible credit line) 12,50% - Πιστωτική κάρτα American Express 16,50% - Κάρτα Blue από την American Express 16,50% - Alpha Bank Bonus American Express 16,50% - TIM Bonus American Express 16,50% - TIM Bonus American Express Χρυσή 16,75% - Dynamic Visa (1ο εξάµηνο) 13,01% (µετά το 1ο εξάµηνο) 15,86% - Alpha Visa για γονείς 15,75% - Alpha Visa για νέους 16,00% - Store Cards (Καλογήρου Silver&Gold, Nutriclub Card, Amway Card, Gratsias) 16,75% - BMW- American Express Card 16,50% - Alpha Bank Electron Visa Cineφίλοι 16,75% - Artion Visa 16,75% Aνάληψη µετρητών - Visa Cash Advance (Συµβατικό επιτόκιο +0,50%) 17,25% - Πράσινη Κάρτα American Express 16,25% - Χρυσή Κάρτα American Express 16,25% - Corporate American Express 16,25% - Alpha Βank Visa Business 17,25%

6 . Λοιπές Χορηγήσεις Ιδιωτών 1. Alpha Προνοµιακός (επιτόκιο υπεραναλήψεως) 10,75% 2. άνεια για Αγορά Μετοχών 10,75% 3. Alpha Εξόφλησης Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποθέσεων - έναντι καλυµµάτων Α' τάξεως 7,00% - εν µέρει έναντι ή άνευ καλυµµάτων Α' τάξεως 12,25% - µε ενσωµάτωσή τους σε δάνειο για κατοικία, ισχύει το επιτόκιο του αντίστοιχου στεγαστικού δανείου ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1.Alpha Προνοµιακός 1 - Άνω των Ευρώ ,75% - Ευρώ ,01 έως ,30% - Ευρώ ,01 έως ,20% - Ευρώ ,01 έως ,70% - Ευρώ ,01 έως ,60% - Ευρώ ,01 έως ,55% - Ευρώ 3.000,01 έως ,80% - Ευρώ 1.000,01 έως ,70% - Έως Ευρώ ,55% 2. Alpha Ταµιευτήριο 2 - Άνω των Ευρώ ,10% - Ευρώ ,01 έως ,55% - Ευρώ ,01 έως ,45% - Ευρώ ,01 έως ,40% - Ευρώ ,01 έως ,20% - Ευρώ ,01 έως ,10% - Ευρώ 3.000,01 έως ,70% - Ευρώ 1.000,01 έως ,60% - Έως Ευρώ ,55%

7 3. Alpha Ταµιευτήριο Plus 1 - Άνω των Ευρώ ,75% - Ευρώ ,01 έως ,80% - Ευρώ ,01 έως ,65% - Ευρώ ,01 έως ,60% - Ευρώ ,01 έως ,35% - Ευρώ ,01 έως ,30% - Ευρώ 3.000,01 έως ,90% - Ευρώ 1.000,01 έως ,85% - Έως Ευρώ ,75% 4. Σειρά Alpha Για Παιδιά - 'Ανω των Ευρώ ,90% - Ευρώ 500,01 έως ,50% - Έως Ευρώ 500 2,25% Για Έφηβους - 'Ανω των Ευρώ ,90% - Ευρώ 750,01 έως ,50% - Έως Ευρώ 750 2,25% Για Νέους - 'Ανω των Ευρώ ,90% - Ευρώ 1.000,01 έως ,50% - Έως Ευρώ ,25% 5. Alpha Μισθοδοσία - Έως Ευρώ ,50% - Ευρώ ,01 έως ,25% - 'Ανω των Ευρώ ,01 1,00% Το επιτόκιο κάθε κλίµακας εφαρµόζεται σε ολόκληρο το ποσό της καταθέσεως µε βάση: 1 το ύψος του ηµερήσιου διαθέσιµου υπολοίπου. 2 το ύψος του µέσου εξαµηνιαίου διαθέσιµου υπολοίπου.

8 2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ µε ισχύ από ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (πλέον εισφοράς Ν.128/75) Α. Επιχειρηµατικά άνεια 1. Μικρές Επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών έως Ευρώ 2,5 εκατ. και Ελεύθερους Επαγγελµατίες ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ - Alpha Ανοικτό Επιχειρηµατικό * 7,50% - Alpha Σταθερό Επιχειρηµατικό 7,00% για 1 έτος 7,25% για 2 έτη 7,50% για 3 έτη - Alpha Ταµειακή ιαχείριση * 7,50% - Alpha Ανάπτυξη * 7,50% 8,00% για 2 έτη 8,50% για 4 έτη - Alpha Επαγγελµατικό Ακίνητο* Euribor 3µήνου 6,00% για 3 έτη 6,50% για 5 έτη 7,25% για 10 έτη 7,50% για 15 έτη - Alpha Εξοπλισµός * 4,90% για το 1 ο έτος Επαγγελµατίες ΤΑΞΙ * 7,00% για 3 έτη 7,50% για 5 έτη 7,50% άνειο για: - αγορά καινούργιου αυτοκινήτου ΤΑΞΙ - απόκτηση αδείας ΤΑΞΙ - αγορά αυτοκινήτου ΤΑΞΙ και απόκτηση αδείας Ε Χ ΤΑΞΙ 6,50% για 2 έτη 7,50% 7,00% για 4 έτη Επαγγελµατίες Τουριστικών Λεωφορείων ηµοσίας Χρήσεως * άνειο για: - χρηµατοδότηση αντικαταστάσεως ηµοσίας Χρήσεως Τουριστικών Λεωφορείων Ιδιοκτήτες Λεωφορείων ΚΤΕΛ * 7,00% για 2 έτη 7,50% για 4 έτη 7,50% Χρηµατοδοτήσεις για: - αγορά λεωφορείου ΚΤΕΛ 6,50% για 8 έτη Euribor 3µήνου - αγορά αδείας λεωφορείου ΚΤΕΛ 4,00% για 1 ο έτος και 6,75%για τα υπόλοιπα 7 έτη 4,00% σταθερό για 1 ο έτος και Euribor 3µήνου για τα υπόλοιπα 7 έτη

9 2. Λοιπές Επιχειρήσεις - Alpha 500 Επιτόκιο Υπεραναλήψεως * - Alpha 600 Κεφάλαιο Κινήσεως χωρίς χρονικούς περιορισµούς* - Alpha 605 Κεφάλαιο Κινήσεως USD, GBP, JPY, CHF * 7,50% 7,50% Ε Ε Συναλλάγµατος - Alpha 620 Κεφάλαιο Κινήσεως, µε σταθερό επιτόκιο για 3 έτη - Alpha 630 Κεφάλαιο Κινήσεως µε σταθερό επιτόκιο ορισµένου χρόνου 7,25% για 3 έτη ιαπραγµατεύσιµο - Alpha 650 Κεφάλαιο Κινήσεως µε βάση το τρέχον επιτόκιο Euribor 1 µηνός* Euribor 1 µηνός - άνειο Παγίων Εγκαταστάσεων* 7,50% - Alpha 810 Επαγγελµατικής Στέγης* 7,50% - Alpha 810 Επαγγελµατικής Στέγης* 6,50% για 3 έτη - Μη Κατοίκων Όψεως 2005* 7,50% * Πλέον ισχύοντος περιθωρίου προσαυξήσεως κατά περίπτωση ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1. Alpha 500 (Επιχειρήσεων) - 'Ανω των Ευρώ ,01 1,40% - Ευρώ ,01 έως ,75% - Ευρώ ,01 έως ,65% - Ευρώ ,01 έως ,60% - Έως Ευρώ ,40% Το επιτόκιο της κάθε κλίµακας εφαρµόζεται σε ολόκληρο το υπόλοιπο του λογαριασµού (δηλ. στο ύψος του ηµερησίου διαθέσιµου υπολοίπου).

10 2. Alpha Ταµειακή ιαχείριση (Επιχειρήσεων) - 'Ανω των Ευρώ ,01 1,40% - Ευρώ ,01 έως ,75% - Ευρώ ,01 έως ,65% - Ευρώ ,01 έως ,60% - Έως Ευρώ ,40% Το επιτόκιο της κάθε κλίµακας εφαρµόζεται σε ολόκληρο το υπόλοιπο του λογαριασµού (δηλ. στο ύψος του ηµερησίου διαθέσιµου υπολοίπου). 3. Alpha 290 (Όψεως Επιχειρήσεων) ιαπραγµατεύσιµο Επιτόκιο 4. Επιτόκια εσµευµένων Καταθέσεων 2,10% 5. Όψεως 2005 (κατοίκων Εξωτερικού) - 'Ανω των Ευρώ ,01 1,50% - Έως Ευρώ ,00% 6. Repos ιαπραγµατεύσιµο Επιτόκιο Αθήναι, 16 Μαρτίου 2007

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ιευκρίνιση: Η υπηρεσία Alpha Prime Personal Banking της Τραπέζης μετονομάζεται σε Alpha Bank Gold Personal Banking. Η τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Τελευταία Ενημέρωση:26.8.2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007)

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007) ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.27) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Έκδοση εντολών μέσω δικτύου ALPHANET για καταβολή μετρητών 1 2.1 ΑΠΛΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (1), () Μέσω Καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα ιευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση. Το

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57 ΠΡΟΪΟΝΤΑ «ESTIA 3 ΠΡΟΝΟΜΙΟ (10 40 ΕΤΗ)» Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδότησης σε ευρώ, το οποίο έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την ιδιαίτερα χαμηλή επιτοκιακή επιβάρυνση του πελάτη για τα πρώτα 3 έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα. Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης

Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα. Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης Περίληψη Προϊόντα Στεγαστικής Πίστης από εµπορικές Τράπεζες Προγράµµατα επιδοτήσεων στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.4.2.β ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα. Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΑΜΠΑΛΑΚΗ, Α.Μ. 34/05 Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Τ. Λαζαρίδης Εξεταστής:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO EΛTIO ALPHA BANK ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 TEYXOΣ 86

OIKONOMIKO EΛTIO ALPHA BANK ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 TEYXOΣ 86 OIKONOMIKO EΛTIO TPIMHNIAIA EK OΣH THΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 TEYXOΣ 86 Η ΑΝΘHΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ: ΝΕΑ ΠΡΟΪONTA ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΓΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ... σελ. 3 ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Μείωση παρουσίασαν γενικά τα επιτόκια των σημαντικότερων κατηγοριών νέων καταθέσεων και δανείων τον Ιούνιο του 2009. Ιδιαίτερα σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στα επιτόκια των νέων συμφωνιών επαναγοράς (repos),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σπουδαστες:Πασχαλίδου Γεωργία Λουκανάρη Αλεξάνδρα Επιβλέπων Καθηγητής: Τσούκας

Διαβάστε περισσότερα

-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. 1.1. Γενικά- Ιστορική Αναδροµή...1. 1.2. Ρυθµιστικές Μεταβολές στο Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα 1-7

-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. 1.1. Γενικά- Ιστορική Αναδροµή...1. 1.2. Ρυθµιστικές Μεταβολές στο Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα 1-7 -ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. Γενικά- Ιστορική Αναδροµή...1 1.2. Ρυθµιστικές Μεταβολές στο Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα 1-7 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ..8 2.1. Ζήτηση Τραπεζικών Προϊόντων...8-13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σύγχρονα Τραπεζικά προϊόντα κα η λογιστική και πληροφοριακή τους διαχείριση από τις επιχειρήσεις

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σύγχρονα Τραπεζικά προϊόντα κα η λογιστική και πληροφοριακή τους διαχείριση από τις επιχειρήσεις ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύγχρονα Τραπεζικά προϊόντα κα η λογιστική και πληροφοριακή τους διαχείριση από τις επιχειρήσεις Μαστρακούλης Γεώργιος Εισηγητής : ρ. Καραγιώργος Θεοφάνης ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής. Κεφαλαιαγοράς,

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής. Κεφαλαιαγοράς, ALPHA BANK Α.Μ.Α.Ε. 6066/06/Β/86/05 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 1/319/9.12.2004) Αθήναι, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα