Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011)"

Transcript

1 Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω Alphanet 7. Χρήση ΑΤΜ άλλων τραπεζών (Ευρωζώνη & ΔΙΑΣΝΕΤ) για καταβολή μετρητών 1 3 Για αναλήψεις (επί του ποσού αναλήψεως) υπέρ της Διευθύνσεως Κρατικών Λαχείων κατ' εντολήν πρακτόρων και λαχειοπωλών έως Ευρώ 150 Πάγιο 1,40 1,40 για εξόφληση οφειλών τους από την αγορά λαχείων από Ευρώ 151 έως Ευρώ 250 Πάγιο 1,20 1,20 από τις Κεντρικές Υπηρεσίες για πελάτες Καταστημάτων μας άνω των Ευρώ 251 Πάγιο 1,10 1,10 2. Εντολές προς άλλη τράπεζα Για ερώτηση υπολοίπου Πάγιο 0,14 0, Απλή εντολή εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως Εκτός Ευρωζώνης: Αναλήψεις 1% 4,40 Μέσω Καταστήματος 8. Πληρωμή οφειλών στο ΑΤΜ Με προδιαγραφές SEPA (8) του λογαριασμού ΔΕΗ Πάγιο 0,50 0,50 (βλ. Γενικές Παρατηρήσεις αριθ.) του λογαριασμού WIND Πάγιο 0,29 0,29 Ποσό Ευρώ (8) Πάγιο του λογαριασμού ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Πάγιο 0,44 0,44 Ποσό > Ευρώ (8) Πάγιο (5 & 9) 9. Πάγιες Εντολές για Εκτός προδιαγραφών SEPA (8) Πάγιο πληρωμή ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ () Πάγιο 0,30 0,30 (βλ. Γενικές Παρατηρήσεις αριθ.) πληρωμή Φυσικού Αερίου (Ε.Π.Α.Α) Πάγιο 0,50 0,50 Επείγουσες Πάγιο Πλέον 10 Πλέον 10 λοιπές πληρωμές Πάγιο 3 0 Με επιλογή εξόδων "OUR" Πλέον 1, Αγορά τραπεζικών ή ιδιωτικών επιταγών σε Ευρώ που είναι πληρωτέες σε Μέσω Alphaphone / Alpha Web Banking (7) άλλη τράπεζα (βλ. Γενικές Παρατηρήσεις αριθμ. 2) Με προδιαγραφές SEPA 11. Αγορά επιταγών σε Ευρώ Ιδιώτες Πάγιο 0,30 0,30 εκδόσεως της Τραπέζης (11) Εταιρίες Πάγιο 0,80 0,80 εκδόσεως καταθετών ή πιστούχων που Εκτός προδιαγραφών SEPA Ιδιώτες Πάγιο 8 8 τηρούν λογαριασμό καταθέσεων ή χορηγήσεων στην Τράπεζα Εταιρίες Πάγιο Ανάκληση πληρωμής επιταγής (ανά τεμάχιο). Με επιλογή εξόδων "OUR" (4) Ποσό Ευρώ Πάγιο Πλέον 1 Πλέον 1 Εισπράττεται και σε περιπτώσεις κλοπής ή απώλειας Εταιρίες: ανά υποβολή Υπεύθυνης Δηλώσεως (αφορά σε πλήθος τεμαχίων) Πάγιο 5 5 Ευρώ < Ποσό Ευρώ Πάγιο Πλέον 2,0 Πλέον 2,0 13. Επιστροφή επιταγής στον κομιστή Πάγιο 5 5 Ποσό > Ευρώ Πάγιο Πλέον 8 Πλέον 8 (κάτοχο λογ/μού καταθέσεων της Τραπέζης) Ακύρωση ή τροποποίηση εντολής Πάγιο Πληρωμή πιστωτικών καρτών τρίτων τραπεζών (εσωτερικού) Με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων μέσω Καταστήματος Πάγιο 3 3 Alphaphone / Alpha Web Banking Πάγιο 0,50 0,50 Όροι Συναλλαγών Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση ) 14. Αναγγελία ειδοποίηση πελάτη για κάλυψη ακάλυπτης επιταγής του (1) Ισχύει για ποσά έως (2) Εισπράττονται ανεξαρτήτως νομίσματος εφόσον επιλογή επιβαρύνσεως της εντολής είναι SHA ή BEN. (3) Εισπράττονται ανεξαρτήτως νομίσματος, ποσού εφόσον επιλογή επιβαρύνσεως της εντολής είναι SHA ή BEN. Με καταβολή μετρητών Πάγιο 5 5 (4) Μόνον εντός Ελλάδος ανάλογα με τη διμερή συμφωνία. Σε περίπτωση μη συμφωνίας ακουλουθείται το τιμολόγιο. 2.3 Απλή εντολή εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως (5) Δωρεάν για τους κατόχους λογαριασμού Alpha Μισθοδοσία. Μέσω Alphaphone / Alpha Web Banking (7) () Οι εισερχόμενες εντολές (μέχρι ) σε περίπτωση λογαριασμού Αlpha Μισθοδοσία φέρουν έκπτωση 80%. Ιδιώτες Πάγιο (7) Εντολές προς τράπεζες εξωτερικού διενεργούνται για ποσά έως Ευρώ και με επιλογή εξόδων SHA. Εταιρίες Πάγιο (8) Εντολές με χρέωση του λογαριασμού "Alpha Έξυπνη Διαχείριση" φέρουν έκπτωση 50% επί των αναγραφομένων Ακύρωση ή τροποποίηση εντολής Πάγιο (9) Δωρεάν για τους κατόχους λογαριασμών Alpha Προνομιακός των πελατών της Υπηρεσίας AlphaPrime 2.4 Προς Καταστήματα Βαλκανικών χωρών της Τραπέζης (1) (10) Στις εισερχόμενες εντολές πληρωμής σε Ευρώ ή λοιπά νομίσματα της Ε.Ε., εφόσον πιστώνονται σε λογαριασμούς πληρωμών σε ίδιο νόμισμα, τίθεται ως αξία εκτοκισμού η ημερομηνία αξίας της εντολής. για πίστωση λογαριασμού καταθέσεων Πάγιο 7 7 Στις εισερχόμενες εντολές πληρωμής σε νομίσματα της Ε.Ε., εφόσον πιστώνονται σε λογαριασμούς διαφορετικού νομίσματος, τίθεται ως αξία εκτοκισμού δύο ημέρες από την ημερομηνία αξίας της εντολής. για καταβολή μετρητών Πάγιο Στις εισερχόμενες εντολές πληρωμής σε νομίσματα εκτός Ε.Ε., εφόσον πιστώνονται σε λογαριασμούς γενικά, τίθεται ως αξία εκτοκισμού δύο ημέρες από την ημερομηνία αξίας της εντολής. 3. Έκδοση επιταγών σε Ευρώ 01 (11) Σε πίστωση λογαριασμού ιδιωτών, πιστώνονται με αξία την ημερομηνία εξοφλήσεως της επιταγής 3.1 Έκδοση επιταγών σε συνάλλαγμα Εργασίες Συναλλάγματος έναντι δικαιολογητικών 2 1% Αγορά τραπεζικών επιταγών συναλλάγματος άνευ δικαιολογητικών Εκδόσεως της Τραπέζης 4. Εντολές από άλλη Τράπεζα (10) 1. 2 Εκδόσεως άλλων τραπεζών για συμψηφισμό υποχρεώσεων 2% 4.1 Με πίστωση λογαριασμού καταθέσεων (2), () 2. Αγορά Traveler s Cheques (ανά τεμάχιο) Πάγιο 2 2 Μέχρι του ισοτίμου Ευρώ Πάγιο Τραπεζογραμμάτια από του ισοτίμου Ευρώ , Πάγιο Μετατροπή ξένων τραπεζογραμματίων σε Ευρώ ή άλλα ξένα τραπεζογραμμάτια: άνω του ισοτίμου Ευρώ Πάγιο 8 8 Έως Ευρώ Πάγιο 3,50 3,50 Άνω των Ευρώ Κατάθεση Ευρώ σε λογαριασμούς συναλλάγματος (με valeur 2 εργάσιμες ημέρες) 4.2 Με καταβολή μετρητών (3) Πάγιο Κατάθεση ξένων τραπεζογραμματίων χωρών Ε.Ε. σε λογαριασμούς συναλλάγματος 4.3 Με πίστωση του λογαριασμού Alpha Προνομιακός των πελατών της Υπηρεσίας AlphaPrime Σε λογαριασμούς ιδίου νομίσματος (valeur ημερομηνία καταθέσεως) 2 ανεξαρτήτως ποσού Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Σε λογαριασμούς διαφορετικού νομίσματος (valeur 4 εργάσιμες ημέρες) Με πίστωση λογαριασμού Alpha Έξυπνη Διαχείριση 3.4 Κατάθεση ξένων τραπεζογραμματίων χωρών εκτός Ε.Ε.σε Μέχρι του ισοτίμου Ευρώ Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν λογαριασμούς συναλλάγματος γενικά (valeur 4 εργάσιμες ημέρες) 2 Άνω του ισοτίμου Ευρώ Έκπτωση 50% επί των αναγραφομένων στο 4.1, κλίμακα "άνω του 3.5 Ανάληψη ξένων τραπεζογραμματίων (πλην USD) από λογαριασμούς 2 ισοτίμου Ευρώ " συναλλάγματος του ίδιου ή άλλου ξένου νομίσματος 5. Μετατροπή εισερχόμενων εντολών ή επιταγών Ανάληψη τραπεζογραμματίων USD από λογαριασμούς συναλλάγματος 4 συναλλάγματος σε ισόποσο άλλο συνάλλαγμα 01 του ίδιου νομίσματος ή άλλου ξένου νομίσματος για κατάθεση σε λογαριασμό συναλλάγματος 3. Ανάληψη Ευρώ από λογαριασμούς συναλλάγματος. Μετατροπή τραπεζικής επιταγής εκδόσεως 3,5 3.7 Χορήγηση συναλλάγματος (ανά διαβατήριο) Τραπέζης ή εισερχόμενης εντολής, σε ξένα Τουριστικό Πάγιο 5 10 τραπεζογραμμάτια του ιδίου ή άλλου νομίσματος Σπουδαστικό Πάγιο Προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος Αγορά χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων συναλλάγματος έναντι Ευρώ (επί του ισότιμου του premium σε Ευρώ) Πάγιο (ανά επιταγή)

2 Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Αξίες Εξωτερικού Εγγυητικές Επιστολές σε Ευρώ 1. Απλές αξίες σε συνάλλαγμα προς 1. Συμμετοχής σε διαγωνισμούς Είσπραξη κατ αδιαίρετο τρίμηνο 3 15 Ανεξαρτήτως λήξεως Καλής Εκτελέσεως κατ αδιαίρετο τρίμηνο Παράταση Πάγιο Λήψεως προκαταβολής, πληρωμών και Αξίες Εσωτερικού δασμών κατ αδιαίρετο τρίμηνο (3) Απλές προς είσπραξη 4. Προς ΕΟΤ για άδεια λειτουργίας Ανεξαρτήτως λήξεως 4 3 γραφείου τουρισμού κατ αδιαίρετο 5 30 Παράταση Πάγιο 3 3 τρίμηνο. 2. Αξίες προς είσπραξη μέσω ανταποκριτών εσωτερικού 5. Προς ΑΤΕ κατ εντολή καπνεμπόρων 1 (επιπλέον των κανονικών) κατ αδιαίρετο μήνα. 1, Έξοδα επιστροφής αξίας απλήρωτης. Κατ εντολή αγροτών ή γεωργικών Πάγιο ή διαμαρτυρημένης συνεταιρισμών και για τις οποίες έχει 1 9 Εισαγωγές κατατεθεί κάλυμμα σε μετρητά σε 1. Αξίες με Φορτωτικά Έγγραφα 4 30 δεσμευμένο άτοκο λογαριασμό 2. Εξόφληση Προθεσμιακών Υποχρεώσεων Αντικαταστάσεως δεκάτων Παράταση Αξιών α) Προμήθεια εκδόσεως (1) Πάγιο Προς ΟΠΕΚΕΠΕ για προεξόφληση 9. Λοιπές εγγυητικές, προς ΟΠΕΚΕΠΕ 4. Ενέγγυες πιστώσεις β) Προμήθεια εκτελέσεως/διακανονισμού (1) 4 30 επιδοτήσεων κατ αδιαίρετο τρίμηνο κατ αδιαίρετο μήνα 0,5 1 γ) Προμήθεια βεβαιώσεως ανά αδιαίρετο τρίμηνο (2) Προς Α.Ε. Αποθετηρίου Τίτλων 35 δ) Προμήθεια τροποποιήσεως Πάγιο Προς ΕΤΕΣΕΠ, Συνεγγυητικό 5 ε) Προμήθεια εγγυήσεως/ακάλυπτων 12. Τροποποίηση όρων εγγυητικής 7 30 πιστώσεων ανά αδιαίρετο τρίμηνο Επιστολής Πάγιο στ) Προμήθεια ακυρώσεως Πάγιο Επιστολή προεπιλογής: πρόθεση 5. Έκδοση εντολής πληρωμής προμήθειας εμπορικών εκδόσεως εγγυητικής επιστολής Πάγιο 0 0 Πάγιο 3 3 αντιπροσώπων προς Καταστήματα της Τραπέζης συμμετοχής ή καλής εκτελέσεως. Απλές Εισαγωγές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (5) 14. Έκδοση επιστολής πιστοληπτικής Προμήθεια διαχειρίσεως και υποβολής στοιχείων Εισαγωγών ικανότητας Μέσω Δικτύου Καταστημάτων από 0 έως και Πάγιο 7 7 Τύπου Α Πάγιο Μέσω Alpha Web Banking για Επιχειρήσεις Τύπου Β Πάγιο από 0 έως και Πάγιο 1,20 1,20 ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ανάληψη έργων) από ,01 έως και Πάγιο,20, Συμμετοχής σε διαγωνισμούς 3 15 Εξαγωγές 1. Καλής Εκτελέσεως κατ αδιαίρετο τρίμηνο Αξίες Για Ε/Ε έως 10% του προϋπολογισμού έργου. 1. Απλές Αξίες προς είσπραξη Πρόσθετης εγγυήσεως καλής εκτελέσεως συμβάσεων Παράταση Αξιών Πάγιο 7 7 Για Ε/Ε 10% του προϋπολογισμού έργου. 3. Αξίες με φορτωτικά έγγραφα προς είσπραξη Αντικαταστάσεως δεκάτων Αξίες με Φορτωτικά Έγγραφα ελεύθερα 19. Λήψεως προκαταβολής 8 30 πληρωμής (Συναποκομίσεις) 1 15 Εγγυητικές Επιστολές σε Συνάλλαγμα 5. Επιστραφείσες απλήρωτες Συμμετοχής σε διαγωνισμούς Εντολές ληφθείσες για τακτοποίηση εκκρεμότητας Εξαγωγών 0,7 12 Ευρώ > Καλής Εκτελέσεως 5 0 για την οποία δεν υφίσταται φάκελος Άμεσες Πληρωμές 3. Προκαταβολών, πληρωμής 7 90 Ενέγγυες Πιστώσεις εμπορευμάτων κ.λπ. (4) 1. Κοινοποίηση Βεβαίωση ανά αδιαίρετο τρίμηνο 2, Εκτέλεση / Διακανονισμός Ακύρωση / Μη εκτέλεση Πάγιο Τροποποίηση Πάγιο Μεταβίβαση σε άλλο δικαιούχο 2 9 (1) παρέχεται έκπτωση 30% με ελάχιστο ποσό Ευρώ 21, στους κατόχους του λογαριασμού "Alpha Έξυπνη Διαχείριση" (2) παρέχεται έκπτωση 30% με ελάχιστο ποσό Ευρώ 14, στους κατόχους του λογαριασμού "Alpha Έξυπνη Διαχείριση" (3) παρέχεται έκπτωση 30% με ελάχιστο ποσό Ευρώ 21, στους κατόχους του λογαριασμού "Alpha Έξυπνη Διαχείριση" 7. Οδηγίες Καλύψεως Πάγιο (4) παρέχεται έκπτωση 30% με ελάχιστο ποσό Ευρώ 3, στους κατόχους του λογαριασμού "Alpha Έξυπνη Διαχείριση" Λοιπές Υπηρεσίες Εισαγωγών/Εξαγωγών 1. Έξοδα SWIFT α) Για εντολή πληρωμής Πάγιο β) Για έκδοση/διαβίβαση Ενεγγύου Πιστώσεως, Ε/Ε, SBLC Πάγιο γ) Λοιπά μηνύματα Πάγιο Έξοδα Ταχυμεταφοράς Πάγιο Κατάπτωση Stand by L/C Ε/Ε Πάγιο Όροι Συναλλαγών Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση ) 2 Σημείωση: Για τις Εγγυητικές Επιστολές σε συνάλλαγμα, η προμήθεια υπολογίζεται σε ΕΥΡΩ βάσει της τιμής πωλήσεως του αντίστοιχου συναλλάγματος, που ισχύει κατά την ημέρα της εισπράξεως ή χρεώσεως του λογαριασμού. (5) Εισπράττεται επιπλέον προμήθεια εκδόσεως εντολής προς άλλη τράπεζα, βάσει της κατηγορίας υπηρεσιών Κίνηση Κεφαλαίων κωδικός 2.1 "Απλή εντολή εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως"

3 Όροι Συναλλαγών Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση ) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Χρεόγραφα Διάφορα (...συνέχεια) 1. Φύλαξη Χρεογράφων: 10. Χορήγηση καρνέ επιταγών ( συνέχεια) Μετοχών Τραπέζης και Εταιριών του Ομίλου και για λογαριασμό Alpha Μισθοδοσία : Δωρεάν το πρώτο καρνέ ανά έτος Ομολόγων που έχουν αγορασθεί μέσω Τραπέζης Κάθε επόμενο: Έκπτωση 50% στις χρεώσεις Alpha Προνομιακός Χρεογράφων και Ομολόγων γενικά 4 15 για τον λογαριασμό Alpha Προνομιακό των πελατών AlphaPrime : Δωρεάν τρία δεκάφυλλα καρνέ ανά έτος (ετησίως) Κάθε επόμενο: Έκπτωση 50% στις χρεώσεις Alpha Προνομιακός Χρεογράφων και Ομολόγων σε για το λογαριασμό Alpha Έξυπνη Διαχείριση : Δωρεάν το πρώτο καρνέ ανά έτος 12 εξασφάλιση δανείων ή εγγυητικών επιστολών Κάθε επόμενο: Έκπτωση 35% στις χρεώσεις για "λοιπούς λογαριασμούς" 2. Προσωρινή Κατάθεση Μετοχών Βεβαιώσεων για Γενικές Συνελεύσεις: για λοιπούς λογαριασμούς (ανά φύλλο επιταγής),παραγγελία μέσω: για συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις Καταστήματος Πάγιο 1 1 της Τραπέζης και Εταιριών του Ομίλου Εναλλακτικών Δικτύων Πάγιο 0,80 0,80 για συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις Εκτύπωση με μέριμνα του πελάτη (8) Πάγιο 0,30 0,30 Πάγιο 0 λοιπών εταιριών με κατάθεση μετοχών 11. Πληρωμή εργοδοτικών εισφορών υπέρ του Ι.Κ.Α. για συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις Από το δίκτυο της Τραπέζης λοιπών εταιριών με κατάθεση βεβαιώσεως Πάγιο κατά τις 3 τελευταίες ημερολογιακές ημέρες του μήνα 1,5 15 του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών εκτός Τραπέζης και θυγατρικών εταιριών, κατά τις υπόλοιπες ημερολογιακές ημέρες του μήνα Από τα εναλλακτικά δίκτυα της Τραπέζης Παράσταση σε Γενικές Συνελεύσεις, οι μετοχές των οποίων είτε έχουν αποϋλοποιηθεί είτε όχι (βλ. Γενικές Παρατηρήσεις αριθ.3) (ανεξαρτήτως ημερομηνίας) δι αντιπροσώπου Πάγιο Πληρωμή οφειλών Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Φ.Ε.Ν.Π. δι υπαλλήλου Τραπέζης Πάγιο Από το δίκτυο της Τραπέζης Διάφορα κατά τις 3 τελευταίες ημερολογιακές ημέρες του μήνα 1, Ενοικίαση θυρίδων κατά τις υπόλοιπες ημερολογιακές ημέρες του μήνα (ανάλογα με το μέγεθος) (βλ. Γενικές Παρατηρήσεις αριθ.3) Κάτοχοι λογαριασμού Alpha Έξυπνη Διαχείριση Από τα εναλλακτικά δίκτυα της Τραπέζης μόνο για μικρές θυρίδες και για το πρώτο έτος Δωρεάν (ανεξαρτήτως ημερομηνίας) μόνο για μικρές θυρίδες και για τα επόμενα έτη ισχύουν τα αναγραφόμενα για την ενοικίαση θυρίδων 13. Alpha Web Banking Υπηρεσίες με χρήση συσκευής Κάτοχοι λογαριασμού Alpha Μισθοδοσία και πελάτες υπηρεσίας AlphaPrime Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας (ανά είδος συνδρομητή) Ιδιώτες Επιχειρήσεις για το πρώτο έτος Δωρεάν Αρχική διάθεση συσκευής πρόσθετου κωδικού ασφαλείας Δωρεάν Δωρεάν για τα επόμενα έτη (7) έκπτωση 50% επί των αναγραφομένων για την ενοικίαση θυρίδων Χρήση υπηρεσιών/πραγματοποίηση συναλλαγών με Πάγιο 7 Πάγιο 12 (1) Ισχύει για ποσά έως (εφάπαξ) (ετησίως) 2. Αντίγραφα λογ/μών (χρέωση μηνιαίως) Κόστος αντικαταστάσεως της συσκευής σε περίπτωση Πάγιο 12 Πάγιο 17 Μηνιαίο (έντυπο) Πάγιο Μηδέν Μηδέν απώλειας (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Τριμηνιαίο (έντυπο) λογαριασμών Alpha Προνομιακός Alpha Ταμιευτήριο Plus Πάγιο Μηδέν Μηδέν Εβδομαδιαίο (έντυπο) Πάγιο 9 9 Ημερήσιο (έντυπο) Πάγιο Μηνιαίo (μαγνητικό ή μέσω Alpha Bank File Transfer) Πάγιο Eβδομαδιαίo (μαγνητικό ή μέσω Alpha Bank File Transfer) Πάγιο Hμερήσιo (μαγνητικό ή μέσω Alpha Bank File Transfer) Πάγιο Αποστολή ημερήσιου extrait μέσω SWIFT Πάγιο 35 το μήνα 35 το μήνα 4. Έξοδα μηνυμάτων SWIFT: για εντολή πληρωμής Πάγιο 19 (ανά μήνυμα) για έκδοση/διαβίβαση Ενεγγύου Πιστώσεως, Ε/Ε, SBLC Πάγιο 25 (ανά μήνυμα) για λοιπά μηνύματα Πάγιο 15 (ανά μήνυμα) Γενικές Παρατηρήσεις 5. Εκτίμηση ακινήτων Βάσει τιμολογίου εκτιμητού μηχανικού 1. Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις.. Έλεγχος τίτλων Πάγιο Τονίζεται ότι όλες οι επιταγές σε Ευρώ που είναι πληρωτέες σε άλλη τράπεζα κατατίθενται υποχρεωτικά σε λογαριασμούς καταθέσεων ή χορηγήσεων ως εξής: 4. Εντολές από άλλη Τράπεζα Τα πραγματικά για επιταγές ίδιας ή άλλης πόλης η τρίτη εργάσιμη ημέρα, 8. Παροχή στοιχείων από το αρχείο Πάγιο για επιταγές άλλης χώρας Ζώνης Ευρώ η έβδομη εργάσιμη ημέρα της Τραπέζης (για κάθε σελίδα πέραν της πρώτης Ευρώ 0,5) για επιταγές άλλης χώρας εκτός Ζώνης Ευρώ η δέκατη εργάσιμη ημέρα 9. Έρευνα περιουσιακών στοιχείων για * οι τραπεζικές επιταγές άλλων τραπεζών που προσκομίζονται από πελάτες της Υπηρεσίας AlphaPrime και το προιόν προορίζεται για επένδυση αγοράζονται τοις μετρητοίς λογαριασμό κληρονόμων, συνδίκων και 3. Η προμήθεια είτε για την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών υπέρ του Ι.Κ.Α., είτε για την πληρωμή οφειλών Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Φ.Ε.Ν.Π. εισπράττεται μόνον στην περίπτωση που 4.2 Με καταβολή μετρητών (3) ο πελάτης προσέρχεται στο Κατάστημα για να δώσει την εντολή πληρωμής κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ημερολογιακών ημερών του μηνός. σε όλο το δίκτυο Πάγιο Το ως άνω Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και ισχύει από την παραπάνω ημερομηνία. σε μέρος μόνο του δικτύου Το παρόν περιλαμβάνει τις συνήθεις βασικές συναλλαγές της Τραπέζης και δεν επεκτείνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Για το λόγο αυτό συνιστάται να συμβουλεύεσθε 10. Χορήγηση καρνέ επιταγών τους αρμοδίους λειτουργούς της Τραπέζης πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή σας. για λογαριασμό Alpha Προνομιακός, παραγγελία μέσω:. Ως συναλλαγή προδιαγραφών SEPA χαρακτηρίζεται κάθε συναλλαγή ηλεκτρονικής μεταφοράς πιστώσεων, εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία υλοποιείται εφόσον Καταστήματος πληρούνται όλες οι κάτωθι προϋποθέσεις: με μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο: Η χώρα προορισμού ανήκει στον SEPA* έως Ευρώ Πάγιο 1 1 Το νόμισμα είναι το Ευρώ και δεν υφίσταται περιορισμός όσον αφορά το ύψος του ποσού της εντολής πληρωμής από Ευρώ 3.000, Πάγιο 0,80 0,80 Ύπαρξη ονόματος εντολέα, IBAN εντολέα, ονόματος δικαιούχου, IBAN δικαιούχου, BIC της τράπεζας του δικαιούχου άνω των Ευρώ Πάγιο 0,10 0,10 Υποχρεωτική απουσία ειδικών οδηγιών Εναλλακτικών Δικτύων Υποχρεωτική επιλογή επιβαρύνσεως εξόδων SHA (Share) με μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο: έως Ευρώ Πάγιο 0,80 0,80 *Στον SEPA περιλαμβάνονται οι 27 υφιστάμενες χώρες/μέλη καθώς και οι εξής χώρες: Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν και Ελβετία. από Ευρώ 3.000, Πάγιο 0,4 0,4 7. Μόνο εφόσον πρόκειται για μισθωτό του λογαριασμου Alpha Μισθοδοσία άνω των Ευρώ Πάγιο 0,08 0,08 8. Δεν ισχύει η δυνατότητα για τους κατόχους του λογαριασμού Alpha Έξυπνη Διαχείριση 3

4 Όροι Καταθέσεων Χορηγήσεων (τελευταία ενημέρωση ) 1. Καταθέσεις (σε Ευρώ) Ιδιωτών Επιχειρήσεων Λογαριασμός Κλίμακες ποσών (σε Ευρώ) Επιτόκιο Ετήσια Απόδοση ** Λογαριασμός Κλίμακες ποσών (σε Ευρώ) Επιτόκιο Ετήσια Απόδοση ** Alpha ,01 Άνω 1,50% 1,3740% Alpha ,01 Άνω 0,50% 0,458% Προνομιακός ,01 έως ,20% 1,0983% (Ευρώ 3.000*) ,01 έως ,50% 0,458% (Ευρώ 300*) ,01 έως ,00% 0,9148% ,01 έως ,50% 0,458% 0.000,01 έως ,55% 0,502% ,01 έως ,40% 0,354% ,01 έως ,55% 0,502% έως ,40% 0,354% ,01 έως ,55% 0,502% 3.000,01 έως ,45% 0,4111% Alpha ,01 Άνω 0,50% 0,4571% 1.000,01 έως ,40% 0,354% Ταμειακή ,01 έως ,50% 0,4571% έως ,30% 0,2740% Διαχείριση ,01 έως ,50% 0,4571% ,01 έως ,40% 0,35% Alpha ,01 Άνω 0,75% 0,857% έως ,40% 0,35% Ταμιευτήριο ,01 έως ,50% 0,458% (Ευρώ 300*) ,01 έως ,50% 0,458% Alpha ,01 Άνω 1,25% 1,141% 0.000,01 έως ,35% 0,3197% Έξυπνη ,01 έως ,00% 0,910% ,01 έως ,25% 0,2283% Διαχείριση ,01 έως ,80% 0,7322% ,01 έως ,25% 0,2283% (Ευρώ 3.000*) ,01 έως ,80% 0,7322% 3.000,01 έως ,15% 0,139% 3.000,01 έως ,0% 0,5488% 1.000,01 έως ,15% 0,139% έως ,00% 0,0000% έως ,15% 0,139% Επενδυτικός AlphaPrime Επιτόκιο ανώτατης κλίμακας Αlpha Ταμιευτήριο + 0,75% Alpha ,01 Άνω 1,80% 1,500% Ταμιευτήριο Plus ,01 έως ,00% 0,9148% Alpha 290 (Ευρώ 300*) ,01 έως ,00% 0,9148% Όψεως (Ευρώ 3.000*) *** 0.000,01 έως ,5% 0,5941% ,01 έως ,5% 0,5941% Δεσμευμένες Καταθέσεις 0,75% 0,857% ,01 έως ,5% 0,5941% 3.000,01 έως ,40% 0,354% Όψεως ,01 Άνω 1,50% 1,3740% 1.000,01 έως ,40% 0,354% Κατοίκων Εξωτερικού έως ,00% 0,0000% έως ,40% 0,354% Repos *** Alpha ,01 Άνω 2,50% 2,2957% για Παιδιά 500,01 έως ,00% 1,8343% Προθεσμιακές Καταθέσεις (Ευρώ 1.500*) *** (Ευρώ 0*) έως 500 1,75% 1,040% Alpha ,01 Άνω 2,50% 2,2957% για Εφήβους 750,01 έως ,00% 1,8343% (Ευρώ 0*) έως 750 1,75% 1,040% Alpha ,01 Άνω 2,50% 2,2957% για Νέους 1.000,01 έως ,00% 1,8343% (Ευρώ 0*) έως ,75% 1,040% Alpha Μισθοδοσία (γεν. παρατ. 12) έως ,25% 3,9412% (Ευρώ 0*) 3.000,01 Άνω 0,75% 0,83% 0,0000% 0,0000% * Ελάχιστα όρια ανοίγματος. Για τους λογαριασμούς Alpha Προνομιακός και Alpha 290 της υπηρεσίας AlphaPrime, ελάχιστο όριο ανοίγματος Ευρώ 0 ** Μετά Φόρου (10%) επί των τόκων *** Διαπραγματεύσιμο 4

5 Όροι Καταθέσεων Χορηγήσεων (τελευταία ενημέρωση ) 1. Καταθέσεις (σε Ευρώ) συνέχεια Έξοδα Κινήσεων Γενικές Παρατηρήσεις Alpha 290, Alpha 500 Για κάθε κίνηση (ανάληψη ή κατάθεση) πέραν των τεσσάρων κάθε μήνα (κλιμακούμενη χρέωση κάθε μήνα): 1. Οι τόκοι υπολογίζονται κάθε εξάμηνο και ειδικότερα την 30/ και 31/12 εκάστου έτους με βάση έτος 30 ημερών, εκτός του Alpha Ταμειακή Διαχείριση, Alpha Έξυπνη Διαχείριση και Alpha Μισθοδοσία οι τόκοι των οποίων υπολογίζονται κάθε τρίμηνο Από 5 μέχρι και 500 κινήσεις κάθε μήνα (χρέωση κάθε μήνα) Ευρώ 1 και ειδικότερα την 31/3, 30/, 30/9 και 31/12 εκάστου έτους. Άνω των 500 κινήσεων κάθε μήνα (χρέωση κάθε μήνα) Ευρώ 3 2. Στους λογαριασμούς Alpha Προνομιακός, Alpha Ταμιευτήριο Plus, Alpha 1I 2 I 3 για παιδιά, για εφήβους, για νέους, Alpha Ταμειακή Διαχείριση Για κάθε κίνηση πέραν των εικοσιεννέα κάθε μήνα (κλιμακούμενη χρέωση κάθε μήνα): Από 30 και μέχρι 500 κινήσεων κάθε μήνα (χρέωση κάθε μήνα) Ευρώ 1 Alpha Μισθοδοσία, Alpha 500, Alpha Ταμειακή Διαχείριση και Alpha Έξυπνη Διαχείριση που το επιτόκιο καθορίζεται βάσει κλίμακος, ο τόκος υπολογίζεται στο εκάστοτε ημερήσιο διαθέσιμο υπόλοιπο κεφαλαίου, με το αντίστοιχο επιτόκιο της κλίμακος, (που αναλογεί στο ύψος του κεφαλαίου) για όλο το ποσό του κεφαλαίου. Άνω των 500 κινήσεων κάθε μήνα (χρέωση κάθε μήνα) Ευρώ 3 3. Στο λογαριασμό Alpha Ταμιευτήριο που το επιτόκιο καθορίζεται βάσει κλίμακος, ο τόκος υπολογίζεται για όλο το ποσό του Alpha Έξυπνη Διαχείριση Ανεξαρτήτως πλήθους κινήσεων (αναλήψεων ή καταθέσεων) Δωρεάν κεφαλαίου με το αντίστοιχο επιτόκιο της κλίμακος που προσδιορίζεται βάσει του μέσου ημερήσιου υπολοίπου εξαμήνου. Επί του ποσού των τόκων παρακρατείται φόρος ύψους 10% ο οποίος αποδίδεται στο Eλληνικό Δημόσιο. Η κατάθεση μετρητών σε Ευρώ σε λογαριασμό καταθέσεων ιδιωτών αποφέρει τόκους από την ημερομηνία καταθέσεως ενώ, σε έντοκο λογαριασμό επιχειρησεων από την επόμενη εργάσιμη μέρα. Οι κινήσεις (καταθέσειςαναλήψεις) που πραγματοποιούνται με κάρτες εκδόσεως της Alpha Bank (π.χ. Enter Visa, Visa, Mastercard, American Express, κ.λπ.) δεν επιβαρύνονται με τα έξοδα αυτά. Επίσης με έξοδα κινήσεων δεν επιβαρύνονται οι Πάγιες Εντολές, οι Πιστώσεις τόκων όλων των λογαριασμών καταθέσεων καθώς και οι χρεώσεις με τον αναλογούντα φόρο, οι πιστώσεις μισθοδοσίας εφόσον πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό τρόπο, οι κινήσεις λογαριασμών που πραγματοποιούνται μέσω Alpha Phone, Alphaline, Alpha Web Banking, οι κινήσεις που αφορούν σε μίσθωμα θυρίδων, οι κινήσεις σε λογαριασμούς της υπηρεσίας Alpha Prime, οι κινήσεις που αφορούν σε αντιλογισμό συναλλαγής, καθώς και στην συναλλαγή για την οποία πραγματοποιήθηκε ο αντιλογισμός.. Στην κατάθεση Ξένων Τραπεζογραμμάτιων ως ημερομηνία κατάθεσεως (valeur) βλ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 3.3., 3.4 Στην ανάληψη η τοκοφορία του ποσού που αναλαμβάνεται σταματά την προηγούμενη εργάσιμη. 7. Η ανάληψη μετρητών σε Ευρώ σταματά την τοκοφορία του ποσού που κάθε φορά αναλαμβάνεται: α. την ίδια ημέρα μόνον όταν αυτή πραγματοποιείται σε λογαριασμούς: i. άτοκους, όψεως ii. Alpha Ταμιευτήριο, Alpha Ταμιευτήριο Plus, Alpha Προνομιακός, Alpha Μισθοδοσία, Σειρά Alpha 1I 2 I 3, Alpha 290, Alpha 500, Alpha Ταμειακή Διαχείριση, Alpha Έξυπνη Διαχείριση. β. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα στους λοιπούς έντοκους λογαριασμούς. 8. Η μεταφορά ποσών από λογαριασμό καταθέσεων ή/και χορηγήσεων σε άλλο λογαριασμό καταθέσεων ή/και χορηγήσεων λογίζεται με τοκοφόρο ημερομηνία αυθημερόν. 9. Κόστος πρόωρης απόδοσης κεφαλαίου προθεσμιακών καταθέσεων (ισχύς από 30/7/2011): i. Στην ολική ή μερική πρόωρη απόδοση κεφαλαίου απλής προθεσμιακής καταθέσεως, το κόστος υπολογίζεται ως: (Κ * Ε * Δ)/Β, όπου Κ= κεφάλαιο που αποδίδεται, Ε = 2% προεξοφλητικό επιτόκιο, Δ = υπολειπόμενη διάρκεια σε ημέρες έως τη λήξη, Β = 30 (ημέρες έτους βάσης), ή 35 όταν το νόμισμα είναι λίρα Αγγλίας. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δεδουλευμένων πιστωτικών τόκων του κεφαλαίου που προεξοφλείται. ii. Στην ολική πρόωρη απόδοση κεφαλαίου της Alpha Μηνιαίας Προόδου, όταν αυτή πραγματοποιείται: στην επέτειο του προϊόντος: οι πιστωτικοί τόκοι αποδίδονται στον πελάτη στο σύνολό τους χωρίς οποιαδήποτε μείωση σε ημερομηνία διαφορετική από την επέτειο του προϊόντος: οι πιστωτικοί τόκοι της τρέχουσας περιόδου που πραγματοποιείται η πρόωρη εξόφληση, μηδενίζονται. 10. Η Alpha Bank συμμετέχει στο ΤAΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 374/ Όταν κατόπιν ειδικής συμφωνίας πραγματοποιείται ανάληψη από μη διαθέσιμο υπόλοιπο, τότε υπολογίζεται χρεωστικός τόκος για το αναλαμβανόμενο ποσό, με επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε ελάχιστο δανειστικό επιτόκιο με προσαύξηση ολόκληρου του περιθωρίου. 12. Για τους όρους και τα έξοδα των καταθετικών λογαριασμών συναλλάγματος συνιστάται να συμβουλεύεστε πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή σας τους αρμοδίους λειτουργούς της Alpha Bank. 13. Σε περίπτωση απουσίας αυτόματης ηλεκτρονικής πιστώσεως του λογ/μού Alpha Μισθοδοσία επί έξι συνεχείς μήνες, ο λογαριασμός εκτοκίζεται από το επόμενο ημερολογιακό τρίμηνο εκτοκισμού με τα ισχύοντα επιτόκια του λογ/μού Alpha Ταμιευτήριο. 5

6 Όροι Καταθέσεων Χορηγήσεων (τελευταία ενημέρωση ) 2. Χορηγήσεις (σε Ευρώ) Ιδιωτών Στεγαστικά Δάνεια Καταναλωτικά Δάνεια Επιτόκιο Επεξηγήσεις Επιτόκιο Επεξηγήσεις Alpha Σταθερό Σταθερό επιτόκιο για 3 έτη 4,90% 14,15,1,17,18,19,20,24 Alpha Όλα σε 1 για μεταφορά από άλλες τράπεζες Κυμαινόμενο 10,00% 2 Σταθερό επιτόκιο για 5 έτη 5,10% 14,15,1,17,18,19,20,24 για μεταφορά από την Alpha Bank Κυμαινόμενο 12,00% 2 Σταθερό επιτόκιο για 7 έτη 5,30% 14,15,1,17,18,19,20,24 για μεταφορά από άλλες τράπεζες Σταθερό 10,50% 2 Σταθερό επιτόκιο για 10 έτη 5,50% 14,15,1,17,18,19,20,24 για μεταφορά από την Alpha Bank Σταθερό 12,50% 2 Σταθερό επιτόκιο για 15 έτη 5,80% 14,15,1,17,18,19,20,24 για λογαριασμούς μισθοδοσίας για μεταφορά από άλλες τράπεζες Κυμαινόμενο 9,00% 2α Στη συνέχεια, επιλογή σταθερού επιτοκίου ή κυμαινομένου επιτοκίου κατ'αντιστοιχία με το Alpha Euro Rate 14,15,1,17,18,19,20,24 Alpha Πράσινες Λύσεις Πράσινη Μετακίνηση Κυμαινόμενο 8,75% 27β Alpha Προστασία Alpha Πράσινες Λύσεις Ενεργειακό Σπίτι Φωτοβολταϊκά Κυμαινόμενο 8,75% 27β ποσοστό χρηματοδοτήσεως έως και 75% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου Alpha Πράσινες Λύσεις Ενεργειακό Σπίτι Καταναλωτικό Δάνειο Κυμαινόμενο 8,75% 27β για 5 έτη Euribor 3μήνου πλέον περιθωρίου 3,30% 15,1,17,19,20,24 Alpha Πράσινες Λύσεις Ενεργειακό Σπίτι Καταναλωτικό Δάνειο Plus Κυμαινόμενο 9,75% για 7 έτη Euribor 3μήνου πλέον περιθωρίου 3,50% 15,1,17,19,20,24 ποσοστό χρηματοδοτήσεως άνω του 75% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου Alpha Επιπλέον Κυμαινόμενο 12,50% για 5 έτη Euribor 3μήνου πλέον περιθωρίου 3,0% 15,1,17,19,20,24 για λογαριασμούς μισθοδοσίας Alpha Προνομιακός Κυμαινόμενο 11,50% για 7 έτη Euribor 3μήνου πλέον περιθωρίου 3,80% 15,1,17,19,20,24 για κατόχους λογαριασμού Alpha Μισθοδοσία Κυμαινόμενο 0% για τα πρώτα 100 Alpha Δέσμευση 11,00% από 100 και άνω Με κυμαινόμενο επιτόκιο για ποσό δανείου άνω των Ευρώ % 15,34 Alpha Επιλογή άνω των Ευρώ Κυμαινόμενο 9,75% 21 για ποσό δανείου από Ευρώ ,01 έως Ευρώ ,00% 15,34 Ευρώ ,01 έως Ευρώ Κυμαινόμενο 12,00% 21 για ποσό δανείου έως Ευρώ ,10% 15,34 Ευρώ.000,01 έως Ευρώ Κυμαινόμενο 12,50% 21 Σταθερό επιτόκιο για 3 έτη 4,90% 15,34 έως Ευρώ.000 Κυμαινόμενο 13,75% 21 Σταθερό επιτόκιο για 5 έτη 5,10% 15,34 Σταθερό επιτόκιο για 7 έτη 5,30% 15,34 για μισθοδοτούμενους μεσω Τραπέζης μείον 1,5 ποσοστιαία μονάδα ανά κλίμακα επί του κυμαιν. επιτοκίου 21α Σταθερό επιτόκιο για 10 έτη 5,50% 15,34 Σταθερό επιτόκιο για 15 έτη 5,80% 15,34 Alpha Μέτρον Άριστον Σταθερό 13,50% 2 Alpha Euro Rate Alpha Καταναλωτικό Δάνειο για αγορά αυτοκινήτου Σταθερό 10,50% 22α Κυμαινόμενο επιτόκιο ποσοστό χρηματοδοτήσεως έως και 0% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου Alpha Δάνειο Φοιτητικών & Μεταπτυχιακών Εξόδων Σταθερό 11,50% 27β για ποσό δανείου άνω των Ευρώ Euribor 3μήνου πλέον περιθωρίου 2,90% 15,1,17,19,20,24 για ποσό δανείου από Ευρώ ,01 έως Ευρώ Euribor 3μήνου πλέον περιθωρίου 3,00% 15,1,17,19,20,24 Alpha 700 Κυμαινόμενο 13,50% 39 για ποσό δανείου έως Ευρώ Euribor 3μήνου πλέον περιθωρίου 3,10% 15,1,17,19,20,24 ποσοστό χρηματοδοτήσεως από 0% έως 75% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου Alpha Προσωπικό Δάνειο Πρώτων Εξόδων Εγκαταστάσεως (Στεγ. Μόνο) Σταθερό 9,50% 2β για ποσό δανείου άνω των Ευρώ Euribor 3μήνου πλέον περιθωρίου 3,10% 15,1,17,19,20,24 για ποσό δανείου από Ευρώ ,01 έως Ευρώ Euribor 3μήνου πλέον περιθωρίου 3,20% 15,1,17,19,20,24 Alpha Δάνειο Εξόδων Κατοικίας Κυμαινόμενο Επιτόκιο Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 4,00% 38, 40 για ποσό δανείου έως Ευρώ Euribor 3μήνου πλέον περιθωρίου 3,30% 15,1,17,19,20,24 ποσοστό χρηματοδοτήσεως άνω του 75% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου Alpha Δάνειο Αξιοποίησης Χαρτοφυλακίου για ποσό δανείου άνω των Ευρώ Euribor 3μήνου πλέον περιθωρίου 3,40% 15,1,17,19,20,24 Ονομαστική αξία του χαρτοφυλακίου που ενεχυριάζεται: για ποσό δανείου από Ευρώ ,01 έως Ευρώ Euribor 3μήνου πλέον περιθωρίου 3,50% 15,1,17,19,20,24 Ευρώ ,01 και άνω Κυμαινόμενο Επιτόκιο Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 4,00% 40 για ποσό δανείου έως Ευρώ Euribor 3μήνου πλέον περιθωρίου 3,0% 15,1,17,19,20,24 Ευρώ ,01 έως Ευρώ Κυμαινόμενο Επιτόκιο Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 4,50% 40 Ευρώ 0.000,01 έως Ευρώ Κυμαινόμενο Επιτόκιο Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 5,00% 40 Alpha Δάνειο Επισκευής Με κυμαινόμενο επιτόκιο όπως στο δάνειο Alpha Euro Rate πλέον προσαυξήσεως 1,50% 15,1,17,20,24 Alpha X12 (για λογαριασμούς μισθοδοσίας) Σταθερό 11,50% Σταθερό επιτόκιο για 3 έτη,40% 15,1,17,20,24 Δάνεια μέσω Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων Ανάλογα με την επιχείρηση 22γ Σταθερό επιτόκιο για 5 έτη,0% 15,1,17,20,24 Κάρτες Επιτόκια (πλέον Εισφ. Ν.128/75) Ετήσια Συνδρομή Σταθερό επιτόκιο για 7 έτη,80% 15,1,17,20,24 Κυμαινόμενα Αγορών Αναλήψεων Κύρια κάρτα Πρόσθετη Κάρτα Σταθερό επιτόκιο για 10 έτη 7,00% 15,1,17,20,24 Χρυσή Κάρτα American Express (flexible credit line) 13,50% 17,75% Ευρώ 120 Ευρώ 0 Σταθερό επιτόκιο για 15 έτη 7,30% 15,1,17,20,24 Κάρτα American Express (flexible credit line) 13,50% 17,75% Ευρώ 0 Ευρώ 30 Χρυσή Alpha Bank Visa 11,75% 12,25% Ευρώ 50 Ευρώ 25 Επιδοτούμενα Στεγαστικά Δάνεια σε Δικαιούχους ΟΕΚ Bonus Premium American Express 17,25% 18,75% Ευρώ 24 Ευρώ 0 Με κυμαινόμενο επιτόκιο 2,5% 13,20,35 Alpha Bank Bonus American Express 17,25% 18,75% Ευρώ 24 Ευρώ 12 Alpha Bank Bonus Visa 17,50% 18,75% Ευρώ 24 Ευρώ 12 Λοιπά Υφιστάμενα Στεγαστικά Δάνεια Κυμαινομένου Επιτοκίου 4,50% 13,15 Alpha Bank Bonus MasterCard 17,50% 18,75% Ευρώ 24 Ευρώ 12 Κάρτα Blue από την American Express 17,25% 18,75% Ευρώ 24 Ευρώ 12 Alpha Στεγαστικό Δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο (CHF) Dynamic American Express 17,25% 18,00% Ευρώ 17 Ευρώ 0 Με σταθερό επιτόκιο για 3 έτη 3,50% 15,1,17,19,20,24,3 Με κυμαινόμενο επιτόκιο Έξοδα χρήσεως τρίτων δικτύων: (i) Κάρτες Visa: Ευρώ 1 ποσοστό χρηματοδοτήσεως έως 0% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου CHF Libor 3μήνου πλέον περιθωρίου 2,0% 15,1,17,19,20,24,3 (ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ/κατάστημα άλλων Τραπεζών) (ii) Κάρτες American Express: 1,25% επί του ποσού της συναλλαγής ποσοστό χρηματοδοτήσεως από 0% έως 80% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου CHF Libor 3μήνου πλέον περιθωρίου 2,90% 15,1,17,19,20,24,3 (iii) Κάρτες MasterCard: α) Ελλάδα: Ευρώ 0,5 + 0,20% του ποσού της συναλλαγής β) Ευρώπη: Ευρώ 0,50 + 0,12% του ποσού της συναλλαγής Alpha Πράσινες Λύσεις Ενεργειακό Σπίτι γ) Εκτός Ευρώπης: Ευρώ 1 Με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 3μήνου πλέον περιθωρίου 3,10% 15,1,19,20,34α Σταθερό επιτόκιο για 3 έτη 4,90% 15,1,19,20,34α Έξοδα επανεκδόσεως/επαναποστολής Λογαριασμών: Ευρώ 1 ανά λογαριασμό Σταθερό επιτόκιο για 5 έτη 5,10% 15,1,19,20,34α Σταθερό επιτόκιο για 7 έτη 5,30% 15,1,19,20,34α Επιβάρυνση για τη μετατροπή συναλλαγών εξωτερικού σε Ευρώ: Έως και 2% επί του ποσού της συναλλαγής Σταθερό επιτόκιο για 10 έτη 5,50% 15,1,19,20,34α Σταθερό επιτόκιο για 15 έτη 5,80% 15,1,19,20,34α Κόστος ειδοποιήσεως και παρακολουθήσεως καθυστερήσεως καταβολής: 129 ημέρες καθυστερήσεως: Ευρώ ημέρες καθυστερήσεως: Ευρώ ημέρες καθυστερήσεως: Ευρώ ημέρες καθυστερήσεως: Ευρώ 8

7 Όροι Καταθέσεων Χορηγήσεων (τελευταία ενημέρωση ) 2. Χορηγήσεις (σε Ευρώ) Επιχειρήσεων Επιτόκιο Επεξηγήσεις Επιτόκιο Επεξηγήσεις Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο (ΕΔΕ) για κεφάλαιο κινήσεως 8,5% 1,3, για δάνεια μέσης και μακράς προθεσμίας 8,5% 2,3,4ii,4iii,5, ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Alpha Προνομιακό Επιχειρήσεων (ΑΠΕ) για κεφάλαιο κινήσεως 5,90% 1,3, Δάνεια με την εγγύηση του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. (4) (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ν. (5) ) για δάνεια μέσης και μακράς προθεσμίας 5,90% 2,3,4ii,4iii,5, Πρόγραμμα Καλύψεως Δαπανών Αγοράς κυμαινόμενο μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου.00% 1,3β,42 Πρώτων Υλών, Εμπορευμάτων και Υπηρεσιών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ ΕΥΡΩ 2,5 ΕΚΑΤ. ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Jeremie Ι () Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια Alpha Ανοικτό Επιχειρηματικό κυμαινόμενο ΕΔΕ πλέον περιθωρίου 1,00% έως 4,00% 1,33, 33α Δάνεια Επενδυτικού και Αναπτυξιακού Σκοπού κυμαινόμενο ΑΠΕ πλέον περιθωρίου από 0% έως 2,50% 12α,33,43,44 έως Ευρώ Alpha Σταθερό Επιχειρηματικό σταθερό για 1 έτος ή 9,00% 33 σταθερό για 2 έτη ή 9,75% 33 σταθερό για 3 έτη 10,25% 33 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΕΥΡΩ 2,5 ΕΚΑΤ. Alpha Ταμειακή Διαχείριση κυμαινόμενο ΕΔΕ πλέον περιθωρίου 1,00% έως 4,00% 1,30,30α Alpha 500 (επιτόκιο υπεραναλήψεως) ΕΔΕ 2,3, Alpha Έξυπνη Διαχείριση (1) κυμαινόμενο ΕΔΕ πλέον περιθωρίου 4,00% 1,29α, 33β Alpha 00 Κεφάλαιο Κινήσεως χωρίς χρονικούς περιορισμούς ΕΔΕ 1,3, Alpha Ανάπτυξη (2) Alpha 05 Κεφάλαιο Κινήσεως USD, GBP, JPY, CHF ΕΔΕ Συναλλάγματος 3, ανάλογα με τις παρεχόμενες 1. κυμαινόμενο ή Τριμηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 7,00% 29 εξασφαλίσεις, δυνατότητα επιλογής σταθερό για 2 έτη ή 9,00% 29 Alpha 20 Κεφάλαιο Κινήσεως σταθερό για 3 έτη 7,25% 3 ανάμεσα σε σταθερό για 4 έτη 9,75% κυμαινόμενο ή ΕΔΕ πλέον περιθωρίου 0% έως 4,00% 29 Alpha 30 Κεφάλαιο Κινήσεως σταθερού επιτοκίου ορισμένου χρόνου Διαπραγματεύσιμο 3, σταθερό για 2 έτη ή 9,75% 29 σταθερό για 4 έτη 10,50% 29 Alpha 50 Κεφάλαιο Κινήσεως κυμαινομένου επιτοκίου Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου από 0% έως 5,00% 1,3, Alpha Εξοπλισμός (2) Alpha 51 Κεφάλαιο Κινήσεως κυμαινομένου επιτοκίου 3μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου από 0% έως 5,00% 1,3, ανάλογα με τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις, δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 1. κυμαινόμενο ή Μηνιαίο ή Τριμηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 4,00% έως 7,00% 11 σταθερό για 3 έτη ή 9,25% 11 Alpha 52 Κεφάλαιο Κινήσεως κυμαινομένου επιτοκίου μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου από 0% έως 5,00% 1,3, σταθερό για 5 έτη 10,25% κυμαινόμενο ή ΕΔΕ πλέον περιθωρίου 0% έως 4,00% 11 Alpha 70 Τρεχούμενος Προνομιακός ΑΠΕ 1,3, σταθερό για 3 έτη ή 10,25% 11 σταθερό για 5 έτη 10,75% 11 Alpha 71 Δανειακός Προνομιακός ΑΠΕ 2,3, Alpha Επαγγελματικό Ακίνητο (2) κυμαινόμενο ή ΕΔΕ πλέον περιθωρίου 0% έως 4,00% 12, 12α,12β Δάνειο Παγίων Εγκαταστάσεων ΕΔΕ 2,3,4,5, κυμαινόμενο ή Μηνιαίο ή Τριμηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 3,50% έως 7,00% 12, 12α,12β σταθερό για 3 έτη ή 9,00% 12, 12α,12β Alpha 810 Επαγγελματική Στέγη κυμαινόμενο ή ΕΔΕ πλέον περιθωρίου 1,00% 4,5 σταθερό για 5 έτη ή 9,75% 12, 12α,12β ( αγορά σταθερό για 3 έτη,50% 3,4ii,4iii,5 σταθερό για 10 έτη ή 10,00% 12, 12α,12β επισκευή, ανέγερση) σταθερό για 15 έτη 10,50% 12, 12α,12β Μη Κατοίκων Όψεως 2005 κυμαινόμενο σύμφωνα με τα επιτόκια των Κεντρικών Τραπεζών Επαγγελματίες ΤΑΞΙ Αγορά καινούργιου ΤΑΞΙ / Απόκτηση αδείας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ / Αγορά αυτοκινήτου ΤΑΞΙ & απόκτηση αδείας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ ανάλογα με τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις, δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε κυμαινόμενο ή ΕΔΕ πλέον περιθωρίου από 0% έως 4,00% σταθερό για 2 έτη ή 9,00% 29 σταθερό για 4 έτη 9,50% σταθερό για 2 έτη ή 9,75% 29 σταθερό για 4 έτη 10,50% 29 Επαγγελματίες ΚΤΕΛ (2) Αγορά Λεωφορείου ΚΤΕΛ / Αγορά αδείας λεωφορείου ΚΤΕΛ 1. σταθερό για 8 έτη ή 10,50% κυμαινόμενο ή Τριμηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου από 5,00% έως 7,00% κυμαινόμενο ή ΕΔΕ πλέον περιθωρίου από 0% έως 4,00% σταθερό για το 1 o έτος και στη συνέχεια 8,75% 31 3α. σταθερό για 7 έτη ή 9,50% 31 3β. κυμαινόμενο ή Τριμηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου από 5,00% έως 7,00% 31 3β.1 κυμαινόμενο ΕΔΕ πλέον περιθωρίου από 0% έως 4,00% 31 Επαγγελματίες Τουριστικών Αντικατάσταση Τουριστικών Λεωφορείων Δημόσιας Χρήσης Λεωφορείων Δημόσιας Χρήσεως κυμαινόμενο ή ΕΔΕ πλέον περιθωρίου 4,00% 29 Ανώτατο όριο χρηματοδοτήσεως Ευρώ (1) σταθερό για 2 έτη ή 9,00% 29 Νέες εκταμιεύσεις θα πραγματοποιούνται με βάση το ΕΔΕ ή/και τα εκάστοτε ισχύοντα σταθερά επιτόκια (2) σταθερό για 4 έτη 9,50% 29 Αποκλειστικά για πελάτες που έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 (3) (4) Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.: Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ALPHA Πράσινες Λύσεις Οικολογική επιχείρηση (2) (5) Ε.Τ.Ε.ΑΝ.: Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανάλογα με τις παρεχόμενες () 1. κυμαινόμενο ή Μηνιαίο ή Τριμηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 4,00% έως 7,00% 32α JEREMIE : Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises εξασφαλίσεις, δυνατότητα επιλογής 2. κυμαινόμενο ΕΔΕ πλέον περιθωρίου 0% έως 4,00% 32α ανάμεσα σε Δάνειο Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (2,3) κυμαινόμενο ή Μηνιαίο ή Τριμηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 4,50% έως 7,00% 32 κυμαινόμενο ΕΔΕ πλέον περιθωρίου 0% έως 4,00% 32 7

8 Όροι Καταθέσεων Χορηγήσεων (τελευταία ενημέρωση ) 2. Χορηγήσεις (σε Ευρώ) συνέχεια Γενικές Παρατηρήσεις Επεξηγήσεις (...συνέχεια) 1. Η καταβολή μετρητών σε τρεχούμενους αλληλόχρεους λογαριασμούς χορηγήσεων συνεπάγεται τη διακοπή της τοκοφορίας του δανείων εξοφλούμενου ποσού την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η καταβολή μετρητών για εξόφληση δόσεων τοκοχρεωλυτικών ή χρεολυτικών συνεπάγεται τη διακοπή της τοκοφορίας του εξοφλούμενου ποσού αυθημερόν α. 22. Εισπράττεται Ετήσια Συνδρομή Ευρώ 80. Χωρίς Ετήσια Συνδρομή τα πρώτα 3 έτη. Εισπράττονται Αμοιβή Προεγκρίσεως Ευρώ 15 και κατά την εκταμίευση Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος Ευρώ 3,50 ανά μήνα διάρκειας 2. Η ανάληψη μετρητών (εκταμίευση) από τρεχούμενους αλληλόχρεους λογαριασμούς χορηγήσεων συνεπάγεται την έναρξη της τοκοφορίας του αναλαμβανόμενου ποσού την προηγούμενη εργάσιμη. Η ανάληψη μετρητών (εκταμίευση) με τη μορφή δανείου τοκοχρεωλυτικού ή χρεολυτικού, συνεπάγεται την έναρξη της τοκοφορίας του αναλαμβανόμενου ποσού αυθημερόν. 22α. 22β. δανείου. H Εφάπαξ Αμοιβή Προεγκρίσεως συμψηφίζεται κατά την εκταμίευση του δανείου με τα Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος. Εισπράττονται κατά την εκταμίευση Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος Ευρώ 100. Εισπράττονται Εφάπαξ Αμοιβή Προεγκρίσεως Ευρώ 15 και κατά την εκταμίευση Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος Ευρώ 2,10 ανά μήνα 3. Η καθυστέρηση εξοφλήσεως οποιουδήποτε ποσού ή δόσεως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, που είχε συμφωνηθεί συμβατικά, συνεπάγεται 22γ. διάρκειας δανείου. H Εφάπαξ Αμοιβή Προεγκρίσεως συμψηφίζεται κατά την εκταμίευση του δανείου με τα Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος. Εισπράττονται κατά την εκταμίευση Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος Ευρώ 50 έως Ευρώ 300. την επιβάρυνση αυτού με επιτόκιο υπερημερίας, που υπολογίζεται από την ημερομηνία καθυστερήσεως μέχρι την ημερομηνία 23. Εισπράττονται Εφάπαξ Αμοιβή Προεγκρίσεως Ευρώ 15 και κατά την εκταμίευση Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος Ευρώ 2,80 ανά μήνα εξοφλήσεώς του. διάρκειας δανείου. H Εφάπαξ Αμοιβή Προεγκρίσεως συμψηφίζεται κατά την εκταμίευση του δανείου με τα Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος. 4. Η μεταβολή του κυμαινόμενου επιτοκίου ενεργοποιείται από την ημερομηνία που αναφέρεται κάθε φορά στην ανακοίνωση που δημοσιεύει η Τράπεζα στον ημερήσιο πολιτικό και οικονομικό Τύπο Τα επιτόκια προσαυξάνονται κατά 0,0% όταν χρηματοδοτείται ακίνητο επαγγελματικής χρήσεως. Εισπράττονται Εφάπαξ Αμοιβή Προεγκρίσεως Ευρώ 15 και κατά την εκταμίευση Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος Ευρώ 3,15 ανά μήνα διάρκειας δανείου. H Εφάπαξ Αμοιβή Προεγκρίσεως συμψηφίζεται κατά την εκταμίευση του δανείου με τα Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος. Επεξηγήσεις 2. Εισπράττονται Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος βάσει του ποσού του δανείου κατά την εκταμίευση: i) 120 για ποσά έως ii) 180 για ποσά άνω των Οι τόκοι υπολογίζονται ανά τρίμηνο (31/3,30/,30/9,31/12) και βάσει έτους 30 ημερών. 2α. Έκπτωση 50% στα Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος. 2. Οι τόκοι υπολογίζονται ανά τρίμηνο ή εξάμηνο (30/, 31/12) ανάλογα με τη συμφωνία πελάτου και Τραπέζης (σύμβαση δανείου). 2β. Εισπράττονται Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος βάσει του ποσού του δανείου κατά την εκταμίευση: i) 80 για ποσά έως ii) 120 για ποσά άνω των 3. Κατά την υπογραφή της συμβάσεως εισπράττονται πραγματικά έξοδα (έξοδα ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας και φερεγγυότητας ποσά άνω των δανειολήπτη, έξοδα νομικού ελέγχου ακινήτων, δαπάνες εξετάσεως αιτήματος δανειοδότησης και προέγκρίσεως δανείου κλπ.) ως κάτωθι: 27. Εισπράττονται Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος 50. α) 0,30%0,50% εφάπαξ για τις μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις. 27α. Εισπράττονται κατά την εκταμίευση Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος 90. β) 0,10%0,30% ετησίως επί των εγκρινομένων ορίων βραχυπρόθεσμης χρηματοδοτήσεως. 27β Εισπράττονται κατά την εκταμίευση Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος Κατά τη σύναψη δανείων, ο δανειοδοτούμενος επιβαρύνεται επίσης με έξοδα: 28. Ισχύει το επιτόκιο του αντίστοιχου δανείου για κατοικία. i) ελέγχου τίτλων (πάγιο 150) ii) συμβολαιογραφικά έξοδα iii) προσημειώσεως ή υποθήκης. 29. Εισπράττεται κατά την εκταμίευση Εφάπαξ Δαπάνη Εξετάσεως Αιτήματος Δανειοδοτήσεως Ευρώ Σε περίπτωση που η απορρόφηση του δανείου καθυστερεί, εισπράττεται προμήθεια αδράνειας 0,5% με ελάχιστο Ευρώ 0 που υπολογίζεται επί του μη αναληφθέντος τμήματος του δανείου εντός εξαμήνου από την έγκρισή του. 29α. 30. Εισπράττεται κατά την εκταμίευση Εφάπαξ Δαπάνη Εξετάσεως Αιτήματος Δανειοδοτήσεως Ευρώ 200. Εισπράττεται κατά την εκταμίευση Εφάπαξ Δαπάνη Εξετάσεως Αιτήματος Δανειοδοτήσεως, ως κάτωθι:. Το περιθώριο αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεως (τόσο για χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κινήσεως όσο και για δάνεια Ποσό Δανείου: Έως μέσης και μακράς προθεσμίας). Εφάπαξ Δαπάνη: , καταβαλλόμενα εφ άπαξ κατά την εκταμίευση. 30α. Εισπράττεται Ετήσια Δαπάνη Επαναξιολογήσεως Ανανεώσεως Ορίου, ως κάτωθι: , καταβαλλόμενα εφ άπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση. Ποσό Δανείου: Έως , καταβαλλόμενα εφ άπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση. Ετήσια Δαπάνη: ετησίως, καταβαλλόμενα κατά την εκταμίευση και σε συνέχεια επετειακά. 31. Εισπράττεται κατά την εκταμίευση Εφάπαξ Δαπάνη Εξετάσεως Αιτήματος Δανειοδοτήσεως Ευρώ Εισπράττεται κατά την εκταμίευση Εφάπαξ Δαπάνη Εξετάσεως Αιτήματος Δανειοδοτήσεως ως κάτωθι: 32. Δεν εισπράττεται Δαπάνη Εξετάσεως Αιτήματος Δανειοδοτήσεως. Ποσό δανείου: Έως Άνω των α. Εισπράττεται κατά την εκταμίευση Εφάπαξ Δαπάνη Εξετάσεως Αιτήματος Δανειοδοτήσεως, ως κατωθι: Εφάπαξ Δαπάνη: Ποσό Δανείου: Έως , άνω των , Εισπράττεται Εφάπαξ Δαπάνη Εξετάσεως Αιτήματος Δανειοδοτήσεως* ως κάτωθι: Εφάπαξ Δαπάνη: Ποσό δανείου: Εισπράττεται κατά την εκταμίευση Εφάπαξ Δαπάνη Εξετάσεως Αιτήματος Δανειοδοτήσεως Ευρώ 150 Εφάπαξ Δαπάνη: α. Εισπράττεται Ετήσια Δαπάνη Επαναξιολογήσεως Ανανεώσεως Ορίου Ευρώ 100. * συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες: νομικού ελέγχου τίτλων, τεχνικού ελέγχου και πιστοποιήσεων / εκθέσεων προόδου εργασιών 33β. Εισπράττεται Ετήσια Δαπάνη Επαναξιολογήσεως Ανανεώσεως Ορίου Ευρώ α. Τα έξοδα παραστάσεως και εγγραφής προσημειώσεως όπως εκάστοτε ισχύουν βαρύνουν το δανειολήπτη 34. Εισπράττεται Εφάπαξ Δαπάνη Εξετάσεως Αιτήματος Δανειοδοτήσεως Ευρώ 250. Τα έξοδα επιδόσεως των συμβάσεων ενεχυριάσεως 12β. 13. Σε περίπτωση επιμηκύνσεως ή μειώσεως της αρχικής διάρκειας του δανείου εισπράττεται επιπλέον επιβάρυνση 150 Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (σήμερα 1,25%) πλέον περιθωρίου που 34α. βαρύνουν το δανειολήπτη. Εισπράττεται Εφάπαξ Δαπάνη Εξετάσεως Αιτήματος Δανειοδοτήσεως Ευρώ 200. Τα έξοδα υποθηκοφυλακείου και παραστάσεως δικηγόρου 14. καθορίζει η Τράπεζα για την αντίστοιχη κατηγορία στεγαστικού δανείου. Μετά τη λήξη της αρχικής σταθερής περιόδου το επιτόκιο μετατρέπεται αυτόματα σε Κυμαινόμενο, συνδεμένο με το Euribor 3μήνου πλέον του αντίστοιχου περιθωρίου του προϊόντος Alpha Euro Rate. Παράλληλα ο πελάτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει ένα από τα 35. για την εγγραφή βάρους βαρύνουν τον δανειολήπτη. Εισπράττεται Εφάπαξ Δαπάνη Εξετάσεως Αιτήματος Δανειοδοτήσεως Ευρώ 150. Τα έξοδα υποθηκοφυλακείου και παραστάσεως δικηγόρου για την εγγραφή βάρους βαρύνουν τον δανειολήπτη. τότε ισχύοντα σταθερά επιτόκια για 3, 5, 7, 10 ή 15 έτη. 3. Μετά τη λήξη της αρχικής σταθερής περιόδου και για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου, το επιτόκιο μετατρέπεται αυτόματα σε Κυμαινόμενο 15. Εισπράττεται Εφάπαξ Δαπάνη Εξετάσεως Αιτήματος Υφιστάμενου Στεγαστικού Δανείου Ευρώ 150 σε περιπτώσεις αλλαγών: διάρκειας αποπληρωμής δανείου, στεγαστικού προγράμματος, καλύμματος, ενεχομένων και μερικής 37. όπως περιγράφεται στον όρο (37). Το κυμαινόμενο επιτόκιο του δανείου σε Ελβετικό Φράγκο έχει ως βάση το LIBOR 3M CHF, πλέον περιθωρίου που καθορίζει η Τράπεζα άρσης προσημειώσεως, πλέον εξόδων νομικού ελέγχου, εκτιμήσεως ακινήτου, εγγραφής ή μεταρρύθμισης προσημειώσεως εφόσον απαιτείται. για τη συγκεκριμένη κατηγορία στεγαστικού δανείου. Ευρώ 50 για εξέταση αιτήματος εντάξεως στο πρόγραμμα «Προσαρμόζω τη Δόση μου», για παροχή περιόδου χάριτος κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου Ευρώ 20 για χορήγηση επιστολής πρόθεσης άρσης προσημειώσεως, επαναχορήγηση αντιγράφων συμβάσεων Εισπράττεται Ετήσια Συνδρομή Ευρώ 40. Εισπράττεται Ετήσια Συνδρομή Ευρώ Εισπράττονται Έξοδα Νομικού και Τεχνικού Ελέγχου Ευρώ 235 πριν τη διενέργεια των αντιστοίχων ελέγχων, τα οποία δεν 40. Το Euribor 3 μηνών θα αναπροσαρμόζεται κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και συγκεκριμένα κάθε 1/1, 1/4, 1/7 και 1/10 εκάστου έτους. επιστρέφονται, εφόσον οι έλεγχοι πραγματοποιηθούν 41. Το συγκεκριμένο προϊόν αφορά αποκλειστικά πελάτες οι οποίοι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Δ/σεως Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής. 17. Εισπράττεται εφάπαξ Δαπάνη Εξετάσεως Αιτήματος Δανειοδοτήσεως Ευρώ 500, ανεξάρτητη της διάρκειας και του ύψους του δανείου και αφορά 42. Εισπράττεται κατά την εκταμίευση Εφάπαξ Προμήθεια Εγγυήσεως υπέρ Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. 2,10% επί του συνολικού δανείου στον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη, στον αρχικό προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου, στην οριστική έγκριση και 43. Εισπράττεται Δαπάνη για την εκάστοτε Τροποποιήση της αρχικής συμβάσεως Ευρώ 150 εκταμίευση (ελάχιστα έξοδα παρακολουθήσεως καλυμμάτων και ειδικών εξασφαλίσεων) 44. Εισπράττεται Εφάπαξ Δαπάνη Εκτιμήσεων/Πιστοποιήσεων Ευρώ Τα σταθερά επιτόκια προσαυξάνονται κατά 0,30% για ύψος χρηματοδοτήσεως άνω του 0% της αξίας του ακινήτου. 19. Για κάθε πιστοποίηση/έκθεση προόδου εργασιών που πραγματοποιείται από συνεργαζόμενο μηχανικό της Τραπέζης, εισπράττονται Ευρώ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 2,5 εκατοστιαίες μονάδες επιπλέον του εκάστοτε συμβατικού επιτοκίου 20. Τα έξοδα υποθηκοφυλακείου και παραστάσεως δικηγόρου για την εγγραφή βάρους βαρύνουν τον δανειολήπτη ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Εισφορά του Νόμου 128/75 0,0% για επιχειρηματικά δάνεια 0,12% για στεγαστικά δάνεια

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007)

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007) ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.27) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Έκδοση εντολών μέσω δικτύου ALPHANET για καταβολή μετρητών 1 2.1 ΑΠΛΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (1), () Μέσω Καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα ιευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση. Το

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ιευκρίνιση: Η υπηρεσία Alpha Prime Personal Banking της Τραπέζης μετονομάζεται σε Alpha Bank Gold Personal Banking. Η τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ... 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ... 3. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ... 4. ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 71. 11.06.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Οκτώβριος 2013 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω SEPA 1, SWIFT σε Ευρώ, μέχρι 50χιλ από λογαριασμό Ευρώ ή μετρητά Ευρώ όπου εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α4-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Α5- ΛΟΙΠΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α4-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Α5- ΛΟΙΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β Γ Ε ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ Ξ.Τ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - Ξ.Τ. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Η Θ Ι Κ ΚΑ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β Γ Ε ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ Ξ.Τ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν -ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Η Θ Ι Κ ΚΑ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.4.2.β ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα. Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013

Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013 Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014

Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014 Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ --------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασμών ταμιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50 03. Λογαριασμοί όψεως ακίνητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00 Α. Α.. 8 9 ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ Εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος (ΒραχυπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα) Πάγιο 0,00 Έξοδα αξιολόγησης/έγκρισης επιχειρηματικών Χρηματοδοτήσεων: Βραχυπρόθεσμα δάνεια (m m) Μέσομακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα