Saint Barbara. Greek Orthodox Church Annual Dinner Dance Ad Journal. 480 Racebrook Road - Orange, Connecticut

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Saint Barbara. Greek Orthodox Church 1919-2014. Annual Dinner Dance Ad Journal. 480 Racebrook Road - Orange, Connecticut"

Transcript

1 Saint Barbara Greek Orthodox Church Annual Dinner Dance Ad Journal 480 Racebrook Road - Orange, Connecticut

2 Greek Orthodox Archdiocese of America 8-10 East 79th Street, New York, New York Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος της Ημέρας των Ευχαριστιών Μή μεριμνᾶτε περί μηδενός ἐν παντί τῇ προσευχῇ καί τῇ δεήσει μετά εὐχαριστίας τά αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρός τόν Θεόν. (Φιλιπ. 4:6) Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ, Καθώς ἑορτάζουμε τήν Ἡμέρα Εὐχαριστιῶν, μία ἰδιαίτερη ἑορτή στήν ἱστορία καί ζωή αὐτοῦ τοῦ ἔθνους, αἰσθανόμεθα εὐγνώμονες σέ Ἐκεῖνον ὁ Ὁποῖος μᾶς εὐλογεῖ πλουσίως μέ χάρη καί ζωή. Αἰνοῦμε τόν μεγάλο καί παντοδύναμο Θεό ὁ Ὁποῖος γνωρίζει καί φροντίζει γιά τίς ἀνάγκες μας, γεμίζει τήν ζωή μας μέ χαρά καί ἐλπίδα, μᾶς ἀνακουφίζει στίς δύσκολες ὧρες μας καί μᾶς στηρίζει μέ τήν ὑπόσχεση τῆς αἰώνιας ζωῆς. Ἡ κοινωνία μας μέ τόν Θεό καί ἡ προσφορά προσευχῶν εὐχαριστίας μας γιά ὅλα ὅσα μᾶς χαρίζει διώχνουν τό ἆγχος ἤ τήν ἀνησυχία. Ἀπό ἡμέρα σέ ἡμέρα, ἀπό ἔτος σέ ἔτος, οἱ καταστάσεις τῆς ζωῆς μας ἀλλάζουν. Θά ἔλθουν προκλήσεις. Θά νιώσουμε μεγάλες χαρές καί εὐτυχισμένες περιστάσεις. Ἀγαπημένα μέλη τῆς οἰκογενείας μας καί φίλοι θά φύγουν ἀπ αὐτή τήν προσωρινή ζωή. Θά δημιουργηθοῦν νέες σχέσεις. Μέσα σέ ὅλα αὐτά, μᾶς προτρέπει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: Μή μεριμνᾶτε περί μηδενός (Φιλιπ. 4:6), διότι ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στόν Δημιουργό καί Λυτρωτή μας. Γιά τόν Ὀρθόδοξο Χριστιανό, ἡ ἀντιμετώπιση τῶν εὐχάριστων γεγονότων ἀλλά καί τῶν δυσκολιῶν τῆς ζωῆς πρέπει να εἶναι αὐτή πού περιγράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: ἐν παντί τῇ προσευχῇ καί τῇ δεήσει μετά εὐχαριστίας τά αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρός τόν Θεόν (Φιλιπ. 4:6). Ἀνταποκρινόμεθα μέ πίστη σέ ὅλες τίς καταστάσεις καί τά γεγονότα τῆς ζωῆς μέ προσευχή καί ἱκεσία. Ἐπαφιέμεθα στόν Θεό. Ἀποζητοῦμε τό θέλημά Του καί τήν καθοδήγησή Του. Ὑπερνικοῦμε τόν φόβο γιά τό ἄγνωστο μέ ἐγκάρδια προσευχή. Καταπολεμοῦμε τό ἆγχος τῆς ἀβεβαιότητος ἐπικαλού-μενοι τό ὄνομα τοῦ Κυρίου. Ἀλλά οἱ προσευχές μας δέν εἶναι ἱκεσίες πού χαρακτηρίζονται ἀπό ἀνησυχία, ἀνυπομονησία ἤ παραίτηση. Διαπνέονται ἀπό πνεῦμα καί δύναμη εὐγνωμοσύνης. Εἶναι γεμᾶτες ἀπό εὐγνωμοσύνης αἴνους καί λατρεία γιά τόν Θεό μας ὁ Ὁποῖος μᾶς ἀγαπᾶ καί μᾶς χαρίζει τήν σωτηρία. Οἱ προσευχές μας ἀπηχοῦν τήν διαβεβαίωση τοῦ Ψαλμωδοῦ ὁ ὁποῖος ἔψαλε, Ὁ Κύριος εἶναι πέτρα μου, καί φρούριόν μου, καί ἐλευθερωτής μου Θεός μου, βράχος μου ἐπ αὐτόν ἐλπίζω (Ψαλμός 18:2). Στίς στιγμές τῆς ζωῆς μας κατά τίς ὁποῖες τό ἆγχος καί ὁ φόβος θά μποροῦσαν νά μᾶς καταβάλουν, οἱ αἰτήσεις μας στόν Θεό γιά τήν βοήθειά Του σέ καιρό ἀνάγκης, οἱ προσευχές μας σέ Ἐκεῖνον θά πρέπει νά εἶναι πλήρεις εὐγνωμοσύνης. Οἱ ἱκεσίες μας πρέπει νά φανερώ-νουν τό βάθος τῆς πίστεώς μας στήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ. Αὐτή εἶναι ἡ τεράστια μαρτυρία τῆς Ἡμέρας Εὐχαριστιῶν. Πρόκειται βεβαίως καί γιά ἡμέρα ἀδελφοσύνης μεταξύ οἰκογενειῶν καί φίλων. Ὅμως, πρόκειται καί γιά ἡμέρα κατά τήν ὁποία τιμοῦμε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ζοῦμε τήν ζωή μας σέ καθημερινή βάση. Εἶναι ἡ ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἐπιβεβαιώνουμε τήν στάση μας σέ ὅλα τά πράγματα. Εὐχαριστοῦμε στήν λατρεία μας. Εὐχαριστοῦμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον στούς κοινούς ἐν Χριστῷ δεσμούς μας. Εὐχαριστοῦμε ἐκείνους οἱ ὁποῖοι προσφέρουν εὐσπλαγχνική καί θυσιαστική ὑπηρεσία. Εἴμεθα εὐγνώνονες ὅταν λαμβάνουμε τεράστιες εὐλογίες. Ἄς εἴμεθα ἐπίσης εὐγνώμονες κάθε στιγμή, προσφέροντας τίς προσευχές καί τήν εὐγνωμοσύνη μας στόν Θεό, μαζί μέ τούς ἀγγέλους Του προσφέροντας εὐλογία καί δόξα καί σοφία καί εὐχαριστία καί τιμή καί δύναμη καί ἰσχύ στόν Θεόν μας. Ἀμήν. (Ἀποκ. 7:12). Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη, ὁ ἈρχιεπίσκοποςἈμερικῆς Δημήτριος

3 Greek Orthodox Archdiocese of America 8-10 East 79th Street, New York, New York Encyclical of Archbishop Demetrios for Thanksgiving Day Have no anxiety about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. (Philippians 4:6) Beloved Brothers and Sisters in Christ, As we commemorate Thanksgiving Day, a special holiday in the history and life of this nation, we do so with grateful hearts to the One who blesses us abundantly with grace and life. We praise our great and mighty God who knows and provides for our needs, who fills our lives with joy and hope, who brings us comfort in our times of struggle, and who assures us with the promises of eternal life. When we commune with Him and offer our prayers of thanksgiving for all that He gives to us, we have no need for anxiety or worry. From day to day and year to year the circumstances of our lives will change. Challenges will come. Great joy and happiness will be experienced. Dear family members and friends will leave this temporal life. New relationships will begin. Through all of this, we are encouraged by the Apostle Paul to have no anxiety about anything because our trust is in our Creator and Redeemer. For the Orthodox Christian, the response to both the joys and struggles of life is this: in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. In faith we respond to all of the circumstances and events of life with prayer and supplication. We turn to God. We seek His will and His guidance. We overcome the fear of the unknown with prayer of the heart. We vanquish the anxiety of uncertainty by calling on the name of the Lord. But our prayers are not supplications marked by worry, impatience, or resignation. They are infused with the spirit and power of thankfulness. They are filled with grateful praise and adoration of our God who loves us and gives us salvation. Our prayers echo the affirmation of the Psalmist who sang, The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer, my God, my rock, in whom I take refuge, my shield, and the horn of my salvation, my stronghold. (Psalm 18:2) In a moment of life when anxiety and fear could consume us, our requests to God for His provision in our time of need, our prayers to Him should be filled with thanksgiving. Our supplications should reveal the depth of our faith in the almighty power of God. This is the tremendous witness of this day of Thanksgiving. Certainly, it is a time of fellowship with family and friends. However, it is also a day that commemorates the way we live our lives each day. It is a day that affirms the attitude we should have in all things. We give thanks in our worship. We give thanks to one another in the bonds we share in Christ. We give thanks to those who offer compassionate and sacrificial service. We are thankful when we receive tremendous blessings. May we also be thankful in each moment, offering our prayers and gratefulness to God, joining with the heavenly hosts offering blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might to our God for ever and ever! Amen (Revelation 7:12). With paternal love in Christ, DEMETRIOS Archbishop of America

4 Saint Barbara Greek Orthodox Church 480 Racebrook Road., Orange, CT, Tel.: (203) Fax: (203) Web: Give thanks to the Lord; call upon his name; make known his deeds among the people. 1 Chronicles 16:8 My dear brothers and sisters in Christ, This year marks the 95th Anniversary of the official establishment of the Saint Barbara Parish. The world has changed much since the year Technology, science and inventions have progressed at an accelerated rate since that time. We began the 20th Century with the infancy of airplanes, automobiles and radio and now have space travel, computers, smart phones, the Internet, and medical advances too numerous to mention. The Greek Orthodox Church in America has also grown greatly since the early 1900 s. The Orthodox Church first arrived on these shores to minister to the Greek Orthodox faithful that were emigrating to the United States of America. These early settlers arrived in this New Land with great determination and hope, and a desire to establish parishes where they could offer thanksgiving to God for the great opportunities that their new homeland had to offer. They saved coins, sent money to family in Greece and other parts of the world, built churches, learned how to read and write English, established businesses, began families, and supported fellow immigrants and their new neighbors. They banded together to assist each other as they sought to establish firm foundations in this country. As current members of the Saint Barbara community we are inheritors of the sacrifices made by our forefathers and foremothers. Through our active participation in the Church we are able to build on their strong foundation of faith and offer God a portion of the personal blessings that He has so graciously granted to us. We are called to emulate the dedication of the Saints; to praise God; educate our faithful; minister to our neighbors; assist the needy; visit those who suffer; and live our lives according to the example that Christ has set for us now and for generations to come. I pray that God continues to bless you and your family and grants you all a wonderful Thanksgiving. Faithfully, Father Peter Rev. Peter J. Orfanakos

5 Saint Barbara Greek Orthodox Church 480 Racebrook Road., Orange, CT, Tel.: (203) Fax: (203) Web: Dear fellow parishioners, It has been an honor to serve as President of the Parish Council of the community of Saint Barbara for this past year. The more I dedicate my efforts, time, and expertise to this community, the more I see how many committed and dedicated parishioners we have. Everyone cares for the development and enhancement of our Church community. We have accomplished a lot under the extraordinary guidance of Father Peter, Father Joel and Father Steve! I cherish every moment working with them! In addition, a heart warming thank you to all of the Parish Council members for their continued hard work and commitment. I also want to thank Lea for helping me on this trip of faith and commitment to our Saint Barbara Parish. I welcome you to our Annual Dinner Dance and pray that you enjoy the evening! Look around you how our Saint Barbara family has grown, how much we have accomplished working together as a true community of faith and let s all embrace the challenges in the future. Saint Barbara is looking over us and is helping us to keep improving and enhancing our church for our children, grandchildren, and great-grandchildren!!! And as we prepare to celebrate Christmas, the birth of Jesus Christ, keep Him in your hearts and keep your faith in Him strong. I wish you all to have very happy, healthy, and joyous holiday season! Thank you! In Christ, Maria Diamantis Maria Diamantis

6 Continue earnestly in prayer, Being vigilant in it with thanksgiving... Colossians 4.2 Dear Saint Barbara Family, May the blessings of the Lord abide in you abundantly, and may you extend that graciousness to others, with the same manner of goodness and love, that God gives to you. With love in Christ, Fr. Peter, Presbytera Vangie John-Peter Orfanakos Freely you have received, Freely give. Matthew 10.8 Saint Barbara Greek Orthodox Church 6

7 Yorkside Pizza & Restaurant Best Wishes From Our Family To Yours George, Nota, Eleni and Niko Koutroumanis Catering Available Visit our website: Friend us on Facebook: Yorkside Pizza & Restaurant 288 York Street New Haven CT Saint Barbara Greek Orthodox Church 7

8 Saint Barbara Parish Council Maria Diamantis Cynthia Anasson Mary Constantinidi Nota Koutroumanis Kevin Burr Paul Dalakas Mark Hojnowski John Kaiser Constantina Karageorge Paul Redding George Scarveles Vicky Vagenas Steven Yates Saint Barbara Greek Orthodox Church 8

9 Best Wishes and Thank you to the Members of the Parish Council for their Commitment and Dedication to the Saint Barbara Community Two Friends Saint Barbara Greek Orthodox Church 9

10 Best Wishes Saint Barbara Philoptochos Society President - Mercy Scafariello Vice President - Maria Rethis Treasurer - Oly Hadjimichael Ass t Treasurer - Jane Hadjimichael Recording Secretary - Sophia Messore Corresponding Secretary - Anne Faraclas Advisor - Mary Constantinidi And the Entire Philoptochos Board Saint Barbara Greek Orthodox Church 10

11 Saint Barbara Jr. G.O.Y.A. President: Elias Papadimitriou First Vice President: Ana Esposito Second Vice President: Christen Maccone Treasurer: Peter Kaouris Corresponding Secretary: Diamantis Kefalas Recording Secretary: Katie Esposito Saint Barbara Greek Orthodox Church 11

12 Orange Trumbull Fairfield Wethersfield Voted #1 Pancakes in Connecticut Six Years Straight! George Chatzopoulos Saint Barbara Greek Orthodox Church 12

13 Nelson Associates, Inc. Insurance Best Wishes Nelson Nicholson Carole Nicholson Saint Barbara Greek Orthodox Church 13

14 Athenian Diner I Athenian Diner II 1426 Whalley Avenue 864 Washington Street New Haven, CT 0651 Middletown, CT Athenian Diner III 1064 Boston Post Road Milford, CT Happy and Healthy Holidays to the Saint Barbara Church Community The Daoutis Family Saint Barbara Greek Orthodox Church 14

15 Best Wishes Saint Barbara P. T. O. Saint Barbara Greek Orthodox Church 15

16 We give thanks to thee, O God; We give thanks; We call on thy name And recount thy wondrous deeds. Psalm 75:1 Holiday Blessings To All! Fr. Steven & Presbytera Electra Sarigianis Saint Barbara Greek Orthodox Church 16

17 O give thanks to the LORD, Call on his name, Make known his deeds among the peoples! Sing to him, sing praises to him, Tell of all his wonderful works! Psalm 105:1-2 Holiday Greetings! Fr. Joel & Presbytera Sandra McEachen Saint Barbara Greek Orthodox Church 17

18 Best Wishes Alex Alexiades and Family Saint Barbara Greek Orthodox Church 18

19 Best Wishes Valley Diner Restaurant 636 New Haven Avenue Derby, CT Telephone: (203) Fax: (203) Perry Pettas - Jimmy Kokenos - John Kokenos Plaza Diner Restaurant 737 Bridgeport Avenue Shelton, CT Telephone: (203) Fax: (203) Damon Anastasion - Perry Pettas Jimmy Kokenos Saint Barbara Greek Orthodox Church 19

20 Best Wishes Saint Barbara Greek Orthodox Church 20

21 Happy Holidays Nick and Niki Papadopoulos Saint Barbara Greek Orthodox Church 21

22 andrew stefanou salon & spa From Andrew Stefanou Salon and Spa and Family Best Wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year! Saint Barbara Greek Orthodox Church 22

23 In Memory of my Beloved Parents Evdos and Alexandra Genetos And family members George, Mary, Sophia and Steve Genetos Clara Genetos Saint Barbara Greek Orthodox Church 23

24 Saint Barbara Greek Orthodox Church 24

25 Consider Renting The Saint Barbara Community Center for your next Family Celebration Weddings - Baptisms Anniversaries - Birthdays Call the Church Office For more details Saint Barbara Greek Orthodox Church 25

26 Saint Barbara Greek Orthodox Church 26

27 Saint Barbara Greek Orthodox Church 27

28 Happy Holidays The Golden Years Ministry Saint Barbara Greek Orthodox Church 28

29 Best Wishes for the Holiday Season! The Hadjimichael Family Vagos, Oly and Thespina Michael, Eleni, Vageli, Dionysi and Jordan Saint Barbara Greek Orthodox Church 29

30 In Loving Memory of George C. Morris Forever in our Hearts Your Loving Family Linda Christos, Andrea, George, Nicholas & Isabella Costas, Karina, George & Alexander Despina, Ryan, Markus, Angelika & Nikoletta Saint Barbara Greek Orthodox Church 30

31 Best Wishes Andreas and Jane Drakonakis Saint Barbara Greek Orthodox Church 31

32 In Memory of our Beloved Parents, Pappou and Yiayia George and Angeliki Loussides and our Beloved Brother and Uncle John A. Amoratis Niko, Lea, George & Kiki Loussides Saint Barbara Greek Orthodox Church 32

33 Chris Skabardonis - President Nicholas Vlamis - Vice President Steve Rountos - Secretary James Tzepos - Treasurer Board Members Nicholas Anthis Damon Anastasion John Daoutis Vasili Kaloidis Themi Kolitsas George Marnelakis George Tsioflikis Nick Vlastaris Office Administrator - Hrysoula Trimpalis 1440 Whalley Avenue, New Haven, CT Office Fax Saint Barbara Greek Orthodox Church 33

34 Sunday School and Greek School Students Luke V. Berner, Kallista V. Berner Zachary V. Berner Kristen Burr Tennyson Delos Kyra Hojnowski Stephen Hojnowski Sophia Karatzas Alena Kittleman Olivia Kittleman Nicholas Kokenos Stephanie Kokenos Evie Komninakas Kyriako Komninakas Irena Komninakas Isabel Messore John Messore Ephemia Nicolakis Kassiani Nicolakis Alexa Pacholyk Alida Panagiotakis Gabriella Panagiotakis Giovanni Panagiotakis David Patrick Stella Patrick Christina Riggione Michael Riggione Liam Basile Sheeley Markus Soennischen Panagiotis Eleas Vlahos Anastasia Koniditsiotis Maria Koniditsiotis Christopher Lawrence Gabriel Lawrence Nathan Medina Yianni Medina Saint Barbara Greek Orthodox Church 34

35 Official Wing of St. Barbara! Saint Barbara Greek Orthodox Church 35

36 Best Wishes The Greek Olive Restaurant 402 Sargent Drive New Haven, CT Phone: Let Us Cater Your Next Big Fat Greek Event! Saint Barbara Greek Orthodox Church 36

37 Love and Best Wishes To Our Saint Barbara Family Harry, Jane Dana, Julia & Dean Hajedemos In Memory of Mr. & Mrs. Joseph St. John Fotis & Antigoni Diamantes Saint Barbara Greek Orthodox Church 37

38 Best Wishes to All! The Diamantis Family Ilias - Maria Bill - Keira - Sofia - Leah Peter Sophia Best Wishes Gregory J. Stamos Attorney At Law 200 Main Street P.O. Box 166 Ansonia, CT Phone: (203) Fax: (203) Saint Barbara Greek Orthodox Church 38

39 Wishing the Clergy and Parishioners of Saint Barbara Church All God s Blessings Brad, Val and Kristen Lott Best Wishes Advance Paper Company, Inc. 328 Food Terminal Plaza New Haven, CT Tel: or Toll Free: Fax: Saint Barbara Greek Orthodox Church 39

40 347 East Marin Street - Branford, CT Certified Public Accountant Personal & Business Tax & Accounting Services More Than 30 Years of Experience 2969 Whitney Avenue Hamden, CT Office: (203) Business Cell: (203) Saint Barbara Greek Orthodox Church 40

41 Saint Barbara Greek Orthodox Church 41

42 Wishing You Happy Holidays Maritime Grille 2548 Boston Post Road Guilford, CT Lunch & Dinner - Banquet Facilities Open 7 Days Peter & Sofia Melanidis Tel: Fax: Continued Success to the Saint Barbara Community Nick, Irene, Kosta & Vageli Milas Saint Barbara Greek Orthodox Church 42

43 Happy Holidays and all the best for the New Year 2015 Kosta and Eleni Melanidis In Memory of Alexander, Margaret & Anastasia Goumas Best Wishes Lucy and Elaine Saint Barbara Greek Orthodox Church 43

44 Best Wishes KAP Audio - Peter G. Pantelis Digital Audio Production, CD Pre-Mastering Engineering 1/4 Analog, Cass, LP Records to CD Transfers, Live Multitrack Recording 35 Horace Street Stratford, CT Phone: (203) Fax: (203) Cell: (203) Saint Barbara Greek Orthodox Church 44

45 In Loving Memory of Marie Greetings From Tennessee To All Our Cousins And Fellow Church Members The Basel, Wyatt and Miller Families Claire Genetos & Helen Bass In Memory of In Memory of My Beloved Mother Our Loved Ones Arete Harold & Evelyn Anne G. Meehan McGrath Saint Barbara Greek Orthodox Church 45

46 Congratulations to everyone on another successful In Memory of Fr. John P. Orfanakos and Marie Basel Odyssey Festival Aquiles and Mary The Reddings Constantindi Happy Holidays Aegean Florist, Orange, CT Flowers for Any Occasion For Members of the Saint Barbara Community Saint Barbara Building Fund will receive 6% of your total purchase Tel: (cell) Tel: e-mal: Maria Fifis Saint Barbara Greek Orthodox Church 46

47 To our Saint Barbara Community Family and Friends Best Wishes for a Blessed Our Parish Missions Committee Thanks You for Your Support Holiday Season Kevin, Chrisanne and Kristen Burr In Memory of the Cosmas Family Wishing you all the best in 2015 Taso, Dora, Victoria, John, Katherine, James and Nina John & Peggy Elefteriades Emanuel Cosmas Saint Barbara Greek Orthodox Church 47

48 Happy Holidays In Memory of our beloved brother Sergius ( Serge ) Gromyko Who Fell Asleep Too Soon on November 4, 1996 Eternal Memory, Don and Larisa Feliciano and Family In Memory of George Necklas In love and memory of my dear wife, Mary Georgia Necklas and Family Peter Stamos Saint Barbara Greek Orthodox Church 48

49 Best Wishes for the Happy Holidays Holiday Season Steven and Joann Stavrides and Family Mary Ann and, Steve Verinis And Family Best Wishes Christ is Born! Marie Verinis and family Glorify Him! Saint Barbara Greek Orthodox Church 49

50 Patrons Damon and Jodi Anastasion George and Nita Anastasion Peter and Maria Anastasion In memory of Beth Georgene Angeletti In memory of Georgene Kledaras Ed and Lillian Basel Conella P. Chagares Bill and Bobby Chaltas Helen Faraclas Harriet K. Kral George and Sharon Pappas Sperie and Nikie Perakos Peter and Florence Proestakis George and Antonia Theodos Herb and Helen Wachter

51

52 Consider Renting The Saint Barbara Community Center for your next Family Celebration Weddings - Baptisms Anniversaries - Birthdays Call the Church Office For more details

Page 1 July/August 2015. «Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου» (Ματθ. Γ:3)

Page 1 July/August 2015. «Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου» (Ματθ. Γ:3) Page 1 July/August 2015 «Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου» (Ματθ. Γ:3) A MESSAGE FROM OUR PRIEST In This Issue Priest s Message President s Message Church Calendar Philoptochos News

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of the Greek Community CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY

The Voice of the Greek Community CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY The Voice of the Greek Community MAR/APR 2013 1 CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY VOL. 73 NO. 532 HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL 600 E. BOULEVARD CHARLOTTE, NC 28203 704-334-4771

Διαβάστε περισσότερα

ORQODOJOS ZWH. The Monthly Publication of

ORQODOJOS ZWH. The Monthly Publication of ORQODOJOS ZWH The Monthly Publication of ORTHODOX LIFE SAINT VASILIOS GREEK ORTHODOX CHURCH 5 Paleologos Street, Peabody, MA 01960-4496. Tel: (978) 531-0777. Fax: (978) 538-9522 Web: www.stvasilios.org.

Διαβάστε περισσότερα

Elevation Of The Holy Cross

Elevation Of The Holy Cross Monthly Bulletin September 2013 Inside this issue: Clergy Message Spiritual Wisdom Calendar Greek Message President s Message Metropolis Clergy Message Sacraments Donations Parish News Youth News Other

Διαβάστε περισσότερα

41-47 Wisteria St., Perth Amboy, N.J. (732) 826-4466 Fr. Angelo J. Michaels. Saints Peter & Paul June 29th. "O first-enthroned of the Apostles,

41-47 Wisteria St., Perth Amboy, N.J. (732) 826-4466 Fr. Angelo J. Michaels. Saints Peter & Paul June 29th. O first-enthroned of the Apostles, St. Demetrios Parish Newsletter June 2015 41-47 Wisteria St., Perth Amboy, N.J. (732) 826-4466 Fr. Angelo J. Michaels Saints Peter and Paul June 29th June 2015 RELIGIOUS CALENDAR June 7 Epistle St. Paul's

Διαβάστε περισσότερα

The Ascension Light FATHER S MESSAGE THE DAY OF JUDGMENT ORTHODOX CHURCH. I am the light of the world JANUARY - MARCH 2014

The Ascension Light FATHER S MESSAGE THE DAY OF JUDGMENT ORTHODOX CHURCH. I am the light of the world JANUARY - MARCH 2014 The Ascension Light FATHER S MESSAGE I am the light of the world JANUARY - MARCH 2014 THE DAY OF JUDGMENT My dear brothers and sisters in Christ, Once again we proceed toward the period of Holy and Great

Διαβάστε περισσότερα

A MESSAGE FROM OUR PRIEST

A MESSAGE FROM OUR PRIEST November/December 2014 November/December 2014 Page 1 Volume 12, Issue 6 A Publication of the Greek Orthodox Church of Saint George Piscataway, New Jersey «Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν

Διαβάστε περισσότερα

GOOD NEWS GREEK ORTHODOX CHURCH OF THE ANNUNCIATION, ROCHESTER, NY. December 2014. Sunday School Update

GOOD NEWS GREEK ORTHODOX CHURCH OF THE ANNUNCIATION, ROCHESTER, NY. December 2014. Sunday School Update GOOD NEWS GREEK ORTHODOX CHURCH OF THE ANNUNCIATION, ROCHESTER, NY www.annunciationrochester.org President s Message Jim Stathopoulos offers his remarks at the end of his tenure as President December 2014

Διαβάστε περισσότερα

www.patriarchate.org www.goarch.org www.pittsburgh.goarch.org

www.patriarchate.org www.goarch.org www.pittsburgh.goarch.org November 18, 2012 www.patriarchate.org www.goarch.org (AD 1979) www.pittsburgh.goarch.org HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL 1000 Yverdon Drive, Camp Hill, PA 17011 Tel. 717.763.7441 www.holytrinityhbg.org

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of the Greek Community JAN/FEB 2013 1

The Voice of the Greek Community JAN/FEB 2013 1 The Voice of the Greek Community JAN/FEB 2013 1 CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY VOL. 73 NO. 531 HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL 600 E. BOULEVARD CHARLOTTE, NC 28203 704-334-4771

Διαβάστε περισσότερα

DOXA. Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 NOVEMBER 2011 STEWARDSHIP: MORE THAN GIVING

DOXA. Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 NOVEMBER 2011 STEWARDSHIP: MORE THAN GIVING Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 DOXA The monthly newsletter of Saint Katherine Greek Orthodox Church Volume 9, Number 11 NOVEMBER 2011 STEWARDSHIP:

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George

The Voice of Saint George November/December November/December 2012 2012 Page 1 Volume 10, Issue 6 A Publication of the Greek Orthodox Church The Voice of Saint George of Saint George Piscataway, New Jersey ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH UNION, NJ 908-964-7957. www.stdgocunion.org. A Message from Father George:

ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH UNION, NJ 908-964-7957. www.stdgocunion.org. A Message from Father George: THE ST. DEMETRIOS Greek Orthodox Metropolis of New Jersey GREEK ORTHODOX CHURCH UNION, NJ 908-964-7957 www.stdgocunion.org A Message from Father George: Beloved Family of St. Demetrios G.O. Church, November,

Διαβάστε περισσότερα

We Welcome Fr. Athanasios Nenes

We Welcome Fr. Athanasios Nenes THE ARCHANGEL S CALL - January 2015 Page 1 TAXIARCHAE/ARCHANGELS GREEK ORTHODOX CHURCH WATERTOWN, MASSACHUSETTS WWW.GOARCHANGELS.ORG We Welcome Fr. Athanasios Nenes Fr. Athanasios Nenes was born in Bridgeport,

Διαβάστε περισσότερα

Issue 1204 March 2012

Issue 1204 March 2012 Issue 1204 March 2012 O Lord and Master of my life, keep from me the spirit if indifference and discouragement, lust of power, and idle chatter Instead, grant to me, Your servant, the spirit of wholeness

Διαβάστε περισσότερα

Dear Parishioners, With Love in the Incarnate Christ, Fr. Anargyros. Αγαπητοί Ενορίτες,

Dear Parishioners, With Love in the Incarnate Christ, Fr. Anargyros. Αγαπητοί Ενορίτες, Dear Parishioners, Christ is born! Glorify him! O Christ, what shall we offer You for Your coming on earth as a Man for our sake? Every creature that has its being from You gives thanks to You: the angels

Διαβάστε περισσότερα

VOICE THE. 97th Annual Community Dinner Dance. THE VOICE September 2014 - Volume No. 288. Catechism 101

VOICE THE. 97th Annual Community Dinner Dance. THE VOICE September 2014 - Volume No. 288. Catechism 101 THE VOICE THE VOICE September 2014 - Volume No. 288 TABLE OF CONTENTS Father s Article... 1 Archangels... 3 Back to School... 4 P.T.A.... 5 Sunday School... 6 Youth Ministry... 7 Orthodox Studies... 8

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George Dimhniaio Deltio Ths Ellhnikhs Orqodoxhs Koinothtas Agiou Gewrgiou

The Voice of Saint George Dimhniaio Deltio Ths Ellhnikhs Orqodoxhs Koinothtas Agiou Gewrgiou Non-Profit Org. U.S. POSTAGE Paid New Brunswick, N.J. Permit No. 379 January February 2006 Volume 4 - Issue 1 A publication of the Greek Orthodox Church of Saint George Piscataway, New Jersey The Voice

Διαβάστε περισσότερα

ST. ATHANASIOS GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. 51 Paramus Road, Paramus, New Jersey 07652

ST. ATHANASIOS GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. 51 Paramus Road, Paramus, New Jersey 07652 ST. ATHANASIOS GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ T H E G O O D N E WS 51 Paramus Road, Paramus, New Jersey 07652 Tel: 201-368-8881 - Fax: 201-368-9195 - Emergency Tel: 201-925-6994

Διαβάστε περισσότερα

THE ORTHODOX L GHT.. the light of the knowledge of the glory of God 2 Corinthians 4.6

THE ORTHODOX L GHT.. the light of the knowledge of the glory of God 2 Corinthians 4.6 THE ORTHODOX L GHT.. the light of the knowledge of the glory of God 2 Corinthians 4.6 Greek Orthodox Church of Saint George & The Shrine of Saint Nectarios Clifton, NJ Winter Issue: December 2013 February

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George

The Voice of Saint George May/June May/June 2013 2013 Page 1 Volume 11, Issue 3 A Publication of the Greek Orthodox Church The Voice of Saint George of Saint George Piscataway, New Jersey ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

THE HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL CAMP HILL, PA

THE HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL CAMP HILL, PA THE SOURCE October 2014 Issue # 10-14 HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL CAMP HILL, PA Church growth and funding missionary work Dear Brothers and Sisters in Christ: Toward the end of the sacrament

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George

The Voice of Saint George July/August July/August 2013 2013 Page 1 Volume 11, Issue 4 A Publication of the Greek Orthodox Church The Voice of Saint George of Saint George Piscataway, New Jersey ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George

The Voice of Saint George March/April 2014 March/April 2014 Page 1 Greek Orthodox Church The Voice of Saint George of Saint George ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Volume 12, Issue 2 A Publication

Διαβάστε περισσότερα

THE HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL CAMP HILL, PA. Graduations, Pentecost, and Goals

THE HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL CAMP HILL, PA. Graduations, Pentecost, and Goals THE SOURCE June / July 2014 Issue # 6-14 HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL CAMP HILL, PA Graduations, Pentecost, and Goals This year Pentecost falls around the same time as many graduation ceremonies.

Διαβάστε περισσότερα

Published ten times a year

Published ten times a year www.stnickaa.org Saint John Chrysostom Author of the Divine Liturgy Mosaic, Hagia Sophia Constantinople November 2008 Volume XXI Issue IX Published ten times a year ECUMENICAL PATRIARCHATE His All Holiness,

Διαβάστε περισσότερα

DOXA. Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 MARCH 2012 RESTORATION INSIDE THIS ISSUE...

DOXA. Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 MARCH 2012 RESTORATION INSIDE THIS ISSUE... Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 DOXA The monthly newsletter of Saint Katherine Greek Orthodox Church Volume 10, Number 3 MARCH 2012 RESTORATION GOD

Διαβάστε περισσότερα

ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH 908-964-7957 UNION, NJ www.stdgocunion.org

ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH 908-964-7957 UNION, NJ www.stdgocunion.org THE Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH 908-964-7957 UNION, NJ www.stdgocunion.org My Beloved Spiritual Children, In just a few weeks, our beloved Community will

Διαβάστε περισσότερα

DORMITION OF THE VIRGIN MARY

DORMITION OF THE VIRGIN MARY MARCH/APRIL 2013 PUBLICATION DORMITION OF THE VIRGIN MARY GREEK ORTHODOX CHURCH 29 Central St., Somerville, MA, 02143 Tel.( 617) 625-2222 Fax (617) 628-4529 Web : www.dormitionchurch.org E-mail : office@dormitionchurch.org

Διαβάστε περισσότερα

JULY 2006 Volume 36 Issue 7 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware

JULY 2006 Volume 36 Issue 7 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware HOLY TRINITY JULY 2006 Volume 36 Issue 7 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware The Official Publication of Holy Trinity Greek Orthodox Church 808 N. Broom Street, Wilmington,

Διαβάστε περισσότερα