ΣΥΜΒΑΣΗ DEDICATED HOSTING ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : Σ 12 /2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ DEDICATED HOSTING ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : Σ 12 /2014"

Transcript

1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : Σ 2 /204 ΣΥΜΒΑΣΗ DEDICATED HOSTING Στην Αθήνα, σήµερα την , οι υπογράφοντες την παρούσα, αφενός η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» και µε διακριτικό τίτλο «Forthnet A.E.», η οποία εδρεύει στο Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο στα Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης (Γραφεία Αθήνας: Ατθίδων 4, Τ.Κ Καλλιθέα), µε Α.Φ.Μ και.ο.υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων (καλούµενη στο παρόν χάριν συντοµίας η ΕΤΑΙΡΙΑ), όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τους κκ. Ιωάννη Καβακλή και ηµήτριο Βάγια και αφετέρου το Ν.Π... µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» που εδρεύει στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39, µε Α.Φ.Μ και ΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (καλούµενη στο παρόν χάριν συντοµίας ο ΧΡΗΣΤΗΣ), όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο αυτού κ. Γεράσιµο Βουδούρη δηλώνουν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα εξής :. Στις 8/07/202, ηµέρα Τετάρτη πραγµατοποιήθηκε πρόχειρος διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών χρήσης δικτύου, εξοπλισµού υπολογιστικών συστηµάτων και φιλοξενίας (Dedicated Server) της εφαρµογής ηλεκτρονικής καταγραφής παρακλινικών εξετάσεων και παρακολούθησης επισκέψεων (e-diagnosis) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για χρονικό διάστηµα δώδεκα (2) µηνών και κατακυρώθηκε δυνάµει της αριθ. 533/5/ Απόφασης του.σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µετά από το µε ηµεροµηνία πρακτικό της αρµόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, στο όνοµα της ανωτέρω συµβαλλόµενης εταιρείας. 2. Ήδη σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, τα παραπάνω συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν στη σύναψη και υπογραφή της παρούσας σύµβασης, συνοµολογούντα και συναποδεχόµενα τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής, οι οποίοι έχουν ως εξής:. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Εταιρία παρέχει ένα ευρύ φάσµα προϊόντων, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών πρόσβασης και χρήσης του δικτύου της και ολοκληρωµένων εφαρµογών Internet. Στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης η Εταιρία, µε βάση την επιλογή του Χρήστη, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα A που προσαρτάται στην παρούσα, και έναντι του συµφωνηθέντος τιµήµατος φιλοξενεί τις εφαρµογές του συµβαλλόµενου Χρήστη, σε εξοπλισµό υπολογιστικών συστηµάτων και λογισµικού Servers, (π.χ. WWW Servers, Commerce Servers, Audio/Video broadcasting Servers, FTP & Mail Servers) αφιερωµένο ειδικά σε αυτόν (Dedicated Server), σε ειδικά διαµορφωµένες εγκαταστάσεις της Εταιρίας υπό τις Συνθήκες Περιβάλλοντος που ορίζει η παρούσα, προβάλλοντας τις συγκεκριµένες εφαρµογές στο ιαδίκτυο. 2. ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οι εφαρµογές του Χρήστη προβάλλονται στο ιαδίκτυο µε τη χρήση του δικτύου και του εξοπλισµού της Εταιρίας. Για κάθε φιλοξενούµενο server παρέχεται µία () θύρα Ethernet 0/00/000Mbps σε κατάλληλο switch, όχι απαραίτητα κοινό για όλους τους servers, για τη σύνδεσή του µε το ιαδίκτυο. Επίσης παρέχεται 2 η θύρα Ethernet 0/00/000Mbps σε περίπτωση σύνδεσης Αριθµός Πρωτοκόλλου : Σ 2/204

2 του server µε το δίκτυο διαχείρισης (χρησιµοποιείται στις υπηρεσίες εποπτείας, υποστήριξης λειτουργικού, backup). Σε αυτή την περίπτωση ο server θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη 2 η θύρα Ethernet. Μεµονωµένες επιπλέον θύρες Ethernet 0/00Mbps ή και θύρες Gigabit Ethernet (000Mbps) παρέχονται ανά server κατά περίπτωση και µε πρόσθετη χρέωση, σύµφωνα µε τον ισχύοντα τιµοκατάλογο της Εταιρίας. Σε περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες της µίας συνδέσεις ανά server, ενδοεπικοινωνία αυτών, ειδικές συνδεσµολογίες υψηλής διαθεσιµότητας κλπ. θα πρέπει ο Χρήστης να διαθέτει ανεξάρτητο switch για την υλοποίηση της σχετικής τοπολογίας, το οποίο µετά θα συνδέεται σε µία από τις διαθέσιµες θύρες Ethernet που παρέχει η Εταιρία. 3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Οι προδιαγραφές, το είδος, οι διαστάσεις και γενικά κάθε χαρακτηριστικό της ταυτότητας και ποσότητας του εξοπλισµού και η ακριβής διεύθυνση όπου τοποθετείται ορίζονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας. 4. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η Εταιρία αναλαµβάνει να παράσχει, εφόσον τις έχει επιλέξει ο Χρήστης στο Παράρτηµα Α, τις παρακάτω υπηρεσίες (εφεξής οι «Υπηρεσίες» ή η «Υπηρεσία»): 4.. Υπηρεσία Ενοικίασης και Φιλοξενίας υπολογιστικών συστηµάτων (Dedicated Hosting Service). H Εταιρεία παρέχει στον Χρήστη, υπηρεσίες ενοικίασης και φιλοξενίας υπολογιστικών συστηµάτων στο Data Center της εταιρίας, για τον εξοπλισµό που περιγράφεται στο Παράρτηµα Α της παρούσας. Η εταιρεία προσφέρει όλες τις απαραίτητες συνθήκες φιλοξενίας, φύλαξης και εποπτείας του εξοπλισµού τόσο σε επίπεδο H/W όσο και σε επίπεδο S/W. Ο server θα συνδεθεί στο backbone της Εταιρείας µέσω Fast Ethernet switches (00 Mbps) ή Gigabit Ethernet Switches(000 Mbps) παρέχοντας έτσι την δυνατότητα χρήσης όλου του απαιτούµενου Data Transfer και χρέωσης ανάλογα µε την πραγµατοποιούµενη χρήση Υπηρεσία Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας (Backup). Η Εταιρία παρέχει στον Χρήστη τα απαραίτητα εργαλεία (ftp account ή backup client) για την καθηµερινή λήψη αντιγράφων ασφαλείας, ανάλογα µε τον τύπο της υπηρεσίας backup που εκείνος έχει επιλέξει (και ο οποίος αναφέρεται στο παράρτηµα Α). Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ποια από τα δεδοµένα που περιέχονται στον server του θα συµπεριληφθούν στην διαδικασία λήψης αντιγράφων ασφαλείας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί από τον Χρήστη επαναφορά δεδοµένων από αντίγραφα ασφαλείας, η Εταιρία θα παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στον Χρήστη προκειµένου να γίνει η επαναφορά των δεδοµένων, εφόσον αυτά είναι διαθέσιµα. Η Εταιρία διατηρεί ιστορικά αντίγραφα ασφαλείας (ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία) σε µαγνητικές ταινίες σύµφωνα µε συγκεκριµένο σχεδιασµό, δεν εγγυάται όµως την απεριόριστη χρονικά διατήρηση των ιστορικών αυτών αρχείων Υπηρεσία Εποπτείας Συστηµάτων (Hardware/Services Monitoring). Η υπηρεσία εποπτείας λειτουργεί µέσω του εσωτερικού συστήµατος παρακολούθησης µε χρήση κατάλληλων SNMP queries ή ειδικού software (monitoring agent) που εγκαθίσταται σε κάθε server, για έλεγχο του ίδιου του server (hardware), του λειτουργικού συστήµατος ακόµη και επιλεγµένων εφαρµογών. Απαραίτητα για αυτό το σκοπό, απαιτείται να εγκατασταθούν SNMP / monitoring agents στους servers, ανάλογα µε τον τύπο της υπηρεσίας monitoring που έχει επιλέξει ο χρήστης (και ο οποίος αναφέρεται στο Παράρτηµα Α). Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων θα είναι διαθέσιµα στο Χρήστη µέσω κατάλληλου web interface. Αριθµός Πρωτοκόλλου : Σ 2/204 2

3 4.4. Υπηρεσίες ικτύου (Network Data Transfer). Η µέτρηση της δικτυακής κίνησης (data transfer), πραγµατοποιείται από on line web εφαρµογή παρακολούθησης (mrtg, cacti κτλ.) στο οποίο δίνεται πρόσβαση από την Εταιρία µε τη έναρξη της υπηρεσίας. Η µηνιαία κοστολόγηση του data transfer πραγµατοποιείται βάση της καταγεγραµµένης κίνησης του on line εργαλείου παρακολούθησης Υπηρεσίες Ασφαλείας (Firewall - Packet Filtering). Η Εταιρία χρησιµοποιεί λίστες προσβάσεων (access list) σε επίπεδο router ή/και αυτόνοµων συσκευών firewall για συγκεκριµένa subnets. Σε συνεργασία µε το Xρήστη θα περιγράφεται λεπτοµερώς ο σχηµατισµός της λίστας προσβάσεων προς/από τον εξοπλισµό του Χρήστη. Η Εταιρία αναλαµβάνει την ευθύνη της εφαρµογή της σχετικής λίστας προσβάσεων Υποστήριξη Λειτουργικού Συστήµατος (Operating System Support). Η Εταιρία παρακολουθεί την έκδοση των updates (service packs, patches, hot-fixes) του λειτουργικού συστήµατος από τον κατασκευαστή και τα εφαρµόζει στον server το συντοµότερο δυνατό (εντός ολίγων ωρών ή ηµερών, ανάλογα µε το βαθµό κρισιµότητας του update). Για την εφαρµογή των updates, είναι απαραίτητη η γνώση του Administrator Password από την Εταιρία. Η εφαρµογή των updates δύναται να καθυστερήσει, εφόσον υπάρχει υποψία ασυµβατότητας ή ανάγκη επανεκκίνησης του server, οπότε και θα προηγείται συνεννόηση µε τον Χρήστη Υποστήριξη Εφαρµογών. Ο Χρήστης µπορεί να υποβάλει γραπτώς αναλυτικό σενάριο µε συγκεκριµένη σειρά ενεργειών και να ζητήσει από την Εταιρία να το εκτελέσει στην περίπτωση δυσλειτουργίας του server ή των εφαρµογών κατά την οποία ο Χρήστης έχει απωλέσει τη δυνατότητα αποµακρυσµένης πρόσβασης, προκειµένου ο server να αναταχθεί και να αποκτήσει ο Χρήστης ξανά την αποµακρυσµένη πρόσβαση. Η Εταιρία ελέγχει την υποβαλλόµενη σειρά ενεργειών και, ανάλογα µε τη φύση τους, διατηρεί το δικαίωµα να ορίσει συγκεκριµένη χρέωση κάθε φορά που θα εκτελείται (µερικώς ή ολικώς) η σειρά των ενεργειών αυτών. Η εκτέλεση των συγκεκριµένων ενεργειών από την Εταιρία, δεν εγγυάται πάντως την ανάταξη του server ούτε την αποκατάσταση της αποµακρυσµένης πρόσβασης από τον Χρήστη. 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 5. Ο Χρήστης οφείλει να ελέγχει, παρακολουθεί και ρυθµίζει τη λειτουργία της εφαρµογής, η οποία αναφέρεται τόσο στα µέρη που έχουν αναπτυχθεί από τον Χρήστη όσο και σε αυτά που είναι προεγκατεστηµένα από την Εταιρία, από απόσταση µε τη χρήση των δυνατοτήτων που του παρέχει το λειτουργικό σύστηµα του εξοπλισµού ή µε τη χρήση ειδικού πακέτου λογισµικού. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δε διαθέτει τέτοιο λογισµικό, οφείλει εντός τριάντα (30) εργασίµων ηµερών από την υπογραφή της παρούσας µε δαπάνη του να το προµηθευτεί και εγκαταστήσει. Η Εταιρία δεν ευθύνεται, ούτε επιµελείται ή επεµβαίνει στην εφαρµογή, παραµετροποίηση, ρύθµιση, παρακολούθηση, έλεγχο, λειτουργία, συντήρηση, αποκατάσταση βλάβης, αντικατάσταση και γενικά σε οποιαδήποτε πράξη, για τις οποίες αποκλειστικά υπεύθυνος συµφωνείται, ότι είναι ο Χρήστης. 5.2 Ο Χρήστης αναλαµβάνει την υποχρέωση και υπόσχεται, ότι σε πλήρη συµµόρφωση µε όσα προβλέπονται στην παρούσα δεν θα µεταδίδει, αναµεταδίδει ή καταχωρεί, ούτε θα διακινεί παράνοµο και επιβλαβές περιεχόµενο και αποδέχεται, ότι αποτελεί συµβατικό και νόµιµο δικαίωµα της Εταιρίας να εµποδίζει µε κάθε νοµικό και τεχνικό µέσο την µετάδοση, αναµετάδοση, καταχώρηση ή διακίνηση τέτοιου περιεχοµένου, ο δε ο Χρήστης αναλαµβάνει κάθε σχετική ευθύνη τήρησης της νοµοθεσίας, αναγνωρίζει δε, ότι ευθύνεται αποκλειστικά σε πλήρη και ολοσχερή αποζηµίωση της Εταιρίας έναντι οποιασδήποτε ζηµίας αυτής και σε περίπτωση που η τελευταία ήθελε θεωρηθεί υπεύθυνη ή συνυπεύθυνη σε οποιοδήποτε βαθµό, σε σχέση µε περιεχόµενο που έχει µεταφερθεί σε αυτή από το Χρήστη, στο πλαίσιο της παρούσης, δυνάµενης της Εταιρίας να τον καλεί ως Αριθµός Πρωτοκόλλου : Σ 2/204 3

4 δικονοµικό εγγυητή στις σχετικές διαδικασίες ενώπιον των ικαστηρίων ή λοιπών αρµόδιων διοικητικών αρχών (π.χ. Ε.Ε.Τ.Τ). 5.3 Ειδικότερα, ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόµενο, αναλαµβάνει δε να αποζηµιώσει την Εταιρία έναντι οποιασδήποτε ζηµίας αυτής, που τυχόν προκληθεί σε σχέση µε το περιεχόµενο, και ιδίως εάν επειδή το περιεχόµενο είναι καθ' οποιονδήποτε τρόπο παράνοµο ή, αν κριθεί ότι το περιεχόµενο α) προκαλεί ζηµιά στην προσωπικότητα του επισκέπτη της ιστοσελίδας του Χρήστη ή οδηγεί σε παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής β) αποτελεί προσβολή της ανθρώπινης προσωπικότητας ή αξιοπρέπειας ή προωθεί τον επισκέπτη στη διάπραξη εγκληµατικών πράξεων γ) αποτελεί παράβαση του νόµου περί ασέµνου, προσβολή των ηθικών αρχών και αξιών, δ) εµπεριέχει υλικό που προσβάλει τις ηθικές αρχές και αξίες, ε) περιέχει σκηνές άσκοπης βίας, ακολασίας ή προωθεί τον επισκέπτη στην χρήση βίας, όπλων, εκρηκτικών υλικών, ναρκωτικών και οποιουδήποτε είδους βλαβερών ουσιών, στ) περιέχει πορνογραφικό περιεχόµενο ζ) καλλιεργεί φυλετικές, θρησκευτικές ή οποιεσδήποτε άλλες διακρίσεις, η) αποτελεί προσβολή ή αµφισβήτηση των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. 5.4 Επιπλέον, ο Χρήστης εγγυάται ότι στο περιεχόµενο δεν εµπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό το οποίο (ή η πρόσβαση στο οποίο) αποτελεί ποινικό αδίκηµα, απάτη ή άλλη παράνοµη ενέργεια και ότι αυτός συµµορφώνεται µε την ισχύουσα νοµοθεσία, οδηγίες, κανονισµούς ή κατευθυντήριες γραµµές που εκδίδουν οι ρυθµιστικές αρχές, τις σχετικές άδειες και άλλους κώδικες πρακτικής οι οποίοι σχετίζονται µε την παροχή των Υπηρεσιών. Συγκεκριµένα, ο Χρήστης εγγυάται ότι όλες οι απαραίτητες άδειες και συγκαταθέσεις (συµπεριλαµβανοµένων αυτών από ιδιοκτήτες βάσεων δεδοµένων, πνευµατικής ιδιοκτησίας ή εκµετάλλευσης) έχουν αποκτηθεί και ότι το εν λόγω περιεχόµενο δεν παραβιάζει την πνευµατική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώµατα οποιουδήποτε προσώπου. 5.5 Περαιτέρω, ο Χρήστης αναγνωρίζει και εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες δεν θα χρησιµοποιούνται (α) για την µετάδοση υλικού το οποίο είναι προσβλητικό, δυσφηµιστικό, ανήθικο, απειλητικό ή το οποίο παραβιάζει τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, το δικαίωµα της ιδιωτικότητας ή άλλα δικαιώµατα τρίτων, ή (β) για να παρενοχλήσει ή να προκαλέσει αδικαιολόγητη αναστάτωση, ή (γ) για να αποστέλλεται µη ζητηθείσα διαφήµιση ή διαφηµιστικό υλικό ή άλλου είδους µη ζητηθείσα πληροφορία ή (δ) για σκοπούς άλλους από αυτούς που συµφωνούνται µε την παρούσα Σύµβαση και τα Παραρτήµατά της. 5.6 Ο Χρήστης αποδέχεται ότι το περιεχόµενο των εφαρµογών του που φιλοξενούνται και προβάλλονται από την Εταιρία πρέπει να µην αντίκειται στην ισχύουσα νοµοθεσία και ότι κάθε χρήση του ικτύου που αντίκειται στο ισχύον δίκαιο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφεροµένων των διατάξεων των Νόµων 225/ 994 περί Προστασίας των Καταναλωτών (spamming), 22/993 περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, της παράνοµης πρόσβασης και χρήσης (hacking), καθώς και της τοποθέτησης ϊοµορφικών προγραµµάτων, ή στα Χρηστά Ήθη, εκτός από τις τυχόν ποινικές ή αστικές κυρώσεις, αποτελεί λόγο άµεσης καταγγελίας από την Εταιρία της παρούσας Σύµβασης (χωρίς την τήρηση προθεσµίας για την άρση της παραβίασης) σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα στο Άρθρο 0.5 της παρούσης. 5.7 Σε περίπτωση παραβίασης των ως άνω όρων αναφορικά προς το περιεχόµενο ή/και αθέτησης των παραπάνω εγγυήσεων, ο Χρήστης οφείλει να αποζηµιώσει πλήρως την Εταιρία και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζηµιά υποστεί αυτή και οφείλεται σε αγωγή ή/και απαίτηση για παραβίαση των προαναφερόµενων δικαιωµάτων λόγω της χρήσης, εκ µέρους της Εταιρίας ή του επισκέπτη, του περιεχοµένου που παρέχεται από τον Χρήστη σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση. Περαιτέρω, σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει ζηµιά εις βάρος κάποιου τρίτου µέρους λόγω ανακρίβειας στο περιεχόµενο που παρέχεται από τον Χρήστη, συµφωνείται Αριθµός Πρωτοκόλλου : Σ 2/204 4

5 ρητά ότι ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόλογος και ότι καµία ευθύνη δεν µπορεί να αναζητηθεί από την Εταιρία. 5.8 Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα προσωρινής διακοπής της λειτουργίας µέρους ή ολόκληρης της προσφερόµενης Υπηρεσίας προς το Χρήστη, χωρίς καµία περαιτέρω υποχρέωση προς αυτόν και χωρίς πρότερη ειδοποίηση: - Σε περίπτωση που ο Χρήστης παραβιάζει οποιαδήποτε εκ των υποχρεώσεών του ως περιγράφονται ανωτέρω (σχετικά µε το περιεχόµενο) - Σε περίπτωση που η Υπηρεσία λειτουργεί καταχρηστικά για το υπόλοιπο δίκτυο της Εταιρίας (προκαλεί Denial of Service Attacks, network flooding, κλπ.) - Στις περιπτώσεις που παραβιάζεται η τηλεπικοινωνιακή και κάθε άλλη σχετική νοµοθεσία. - Σε περίπτωση που ο Χρήστης καθυστερεί την πληρωµή περισσότερο από 30 ηµέρες. Μετά την παρέλευση ενός () µήνα από την τελευταία προσωρινή διακοπή και εφόσον ο λόγος διακοπής της Υπηρεσίας δεν έχει αναιρεθεί από την πλευρά του Χρήστη, η Εταιρία, θα µπορεί να διακόψει οριστικά την προσφερόµενη Υπηρεσία. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που ο λόγος διακοπής της Υπηρεσίας αναιρεθεί από την πλευρά του Χρήστη είτε κατά τη διάρκεια της προσωρινής είτε κατά τη διάρκεια της οριστικής διακοπής των Υπηρεσιών, υπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας τόσο η επαναφορά της λειτουργίας του µέρους ή ολόκληρης της προσφερόµενης Υπηρεσίας που έχει διακοπεί, όσο και η επιβολή σχετικής χρέωσης προς τον Χρήστη για την σχετική επαναφορά, σύµφωνα µε τον ισχύοντα τιµοκατάλογο της Εταιρίας. Ειδικά σηµειώνεται ότι τυχόν άσκηση από την Εταιρία του δικαιώµατός της να προχωρήσει είτε σε προσωρινή είτε σε οριστική διακοπή της λειτουργίας (µέρους ή ολόκληρης) της προσφερόµενης Υπηρεσίας προς το Χρήστη δεν επηρεάζει το δικαίωµά της να καταγγείλει την παρούσα Σύµβαση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις ως άνω ειδικές διατάξεις περί περιεχοµένου, καθώς και το σχετικό άρθρο της Καταγγελίας (άρθρο 0 της παρούσας) Ο Χρήστης υποχρεούται να µην γνωστοποιεί σε τρίτους κανέναν από τους κωδικούς (username & password) που του έχουν δοθεί για την πρόσβαση και διαχείριση της Υπηρεσίας. Ο Χρήστης, οφείλει να παραδώσει κατά την εγκατάσταση ή αργότερα, έγγραφο στο οποίο καταγράφει τη διαδικασία «Shutdown Restart» του Εξοπλισµού και τις περιστάσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται η Εταιρία να την ενεργοποιεί. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία ενεργοποιεί το restart εξοπλισµού του Χρήστη ύστερα από αίτηµα του µέσω της διαδικασίας του SMS ή µέσω fax Ο Χρήστης έχει λάβει γνώση των συστηµάτων λογισµικού υποστήριξης της εφαρµογής του, που είναι εγκατεστηµένο στην Εταιρία και δηλώνει, ότι είναι συµβατό µε την εφαρµογή του, καθώς επίσης, ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη να την διατηρεί συµβατή µε το λογισµικό των εξυπηρετητών της Εταιρίας. 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 6.. Η ευθύνη της Εταιρίας από την παρούσα καθορίζεται και αναζητείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τηλεπικοινωνιακή νοµοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η ευθύνη Αριθµός Πρωτοκόλλου : Σ 2/204 5

6 της εταιρείας περιορίζεται στην θετική ζηµία του Χρήστη, µη δυνάµενη να υπερβεί το συνολικό συµφωνηθέν αντάλλαγµα, όπως αυτό προκύπτει από τα οριζόµενα στο Άρθρο 7 και το Παράρτηµα Α της παρούσας. Η Εταιρία δεν εγγυάται για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια της επικοινωνίας για οποιοδήποτε σηµείο του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του ΟΤΕ, του Χρήστη ή άλλων δικτύων που χρησιµοποιούνται για τη λειτουργία της Σύµβασης, καταβάλλει όµως κάθε δυνατή προσπάθεια που αποσκοπεί στην καλή λειτουργία του δικτύου της. Η Εταιρία οφείλει να κάνει ότι είναι δυνατόν για την τήρηση των παραπάνω στο µέτρο που δεν υπάρχει ανωτέρα βία Επιπλέον η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε επίθεση (hacking), µετάδοση ιών, ή όποιων άλλων παρανόµων ή επιβλαβών ενεργειών τυχόν προσβάλλουν το περιεχόµενο της εφαρµογής του Χρήστη στο διαδίκτυο. Η Εταιρία, συνεργαζόµενη µε τον Χρήστη καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανίχνευση των παραπάνω επιβλαβών ενεργειών και εφαρµόζοντας πολιτική ασφαλείας που βασίζεται σε Packet Filtering, χρησιµοποιεί λίστες προσβάσεων (access list) µε στόχο να εξαλείψει το δυνατόν την παραπάνω πιθανότητα. Η Εταιρία δεν ελέγχει την εφαρµογή πριν, µετά και κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή της παραµονής της στον εξοπλισµό της Εταιρίας και δεν φέρει καµία ευθύνη ως προς το περιεχόµενο της εφαρµογής για το οποίο αποκλειστικά και µόνο υπεύθυνος είναι ο Χρήστης. Επίσης, η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη ως προς τη συµπεριφορά και τη χρήση του ιαδικτύου από το Χρήστη Η Εταιρία δεν ευθύνεται ολωσδιόλου για την µη λειτουργία ή δυσλειτουργία της εφαρµογής ή της χρήση της, εφόσον αυτή προέρχεται από ευθύνη του Χρήστη. Σε καµία περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται για θετική ή αποθετική ζηµία του Χρήστη Η Εταιρία υποχρεούται να διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία, έµπειρους και άρτια εκπαιδευµένους συνεργάτες, οι οποίοι θα παράσχουν τις υπηρεσίες τους χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα µέσα, πρότυπα, τρόπους και µεθοδολογίες για την προσήκουσα και σύµφωνη µε την παρούσα Σύµβαση υλοποίηση του αντικειµένου της, όπως αυτό περιγράφεται Η Εταιρία ενηµερώνει τον Χρήστη για την όποια αναβάθµιση του προεγκατεστηµένου λογισµικού που παραδίδει στον Χρήστη και οφείλει για κάθε εργασία προγραµµατισµένης συντήρησης να ενηµερώσει τον Χρήστη σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την εφαρµογή της Η Εταιρία υποχρεούται να µεριµνά για την καλή λειτουργία του εξοπλισµού σε επίπεδο hardware καθώς και να κάνει ότι είναι εντός των δυνατοτήτων της προκειµένου να τον επαναφέρει σε λειτουργική κατάσταση σε περίπτωση δυσλειτουργίας, προβαίνοντας σε όλες τις προβλεπόµενες ενέργειες σύµφωνα µε το συµβόλαιο υποστήριξης που διατηρείται µεταξύ της Εταιρίας και του κατασκευαστή του εξοπλισµού. 7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ 7.. Το λογισµικό και οι εφαρµογές, που παρέχονται από την Εταιρεία, αποτελούν πνευµατική και βιοµηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας ή/και τρίτων, οι οποίοι παρέχουν στην Εταιρία δικαιώµατα χρήσης των και προστατεύονται από τους ισχύοντες περί την Πνευµατική & Βιοµηχανική Ιδιοκτησία Νόµους Με τη λήξη της παρούσας Σύµβασης ο Χρήστης παύει να έχει οποιοδήποτε δικαίωµα χρήσης επί του λογισµικού σχεδιασµού και περιβάλλοντος και των εφαρµογών που παρέχονται από την Εταιρία και διατηρεί µόνο τα δικαιώµατα επί των δεδοµένων και των πληροφοριών που έχει ο ίδιος προσθέσει µε τη χρήση του λογισµικού της Εταιρίας Αριθµός Πρωτοκόλλου : Σ 2/204 6

7 και τις τυχόν εφαρµογές του, που φιλοξενούνται στον εξοπλισµό υπολογιστικών συστηµάτων και λογισµικού της Εταιρίας. 8. ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 8.. Το αντάλλαγµα που οφείλει ο Χρήστης και καταβάλλεται για τις Υπηρεσίες που του παρέχει η Εταιρία µε βάση την παρούσα αναλύεται στο Παράρτηµα Α. Η Εταιρία καθορίζει µονοµερώς τις βασικές κατηγορίες χρεώσεων και διατηρεί το δικαίωµα να καθορίζει κριτήρια για διαφοροποιήσεις στην τιµολόγηση κατά περίπτωση και ενδεικτικά µε βάση την κατηγορία του Χρήστη και άλλα εύλογα κατά την κρίση της κριτήρια. Τα τιµολόγια εκδίδονται στην αρχή κάθε µήνα και αφορούν Υπηρεσίες που διατέθηκαν στο χρονικό διάστηµα του προηγούµενου µηνός. Τα τιµολόγια πρέπει να εξοφλούνται µετρητοίς το αργότερο σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσής τους Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να µεταβάλει τα ισχύοντα τιµολόγια για τις Υπηρεσίες που παρέχει σύµφωνα µε τους όρους της τηλεπικοινωνιακής ή κάθε άλλης σχετικής νοµοθεσίας, ενηµερώνοντας, ωστόσο, εγγράφως τον Χρήστη σε περίπτωση που ταυτοχρόνως µε την µεταβολή επέλθει και αύξηση των χρεώσεων, δεκαπέντε (5) ηµέρες πριν την εφαρµογή των νέων χρεώσεων Σε περίπτωση που τυχόν αύξηση των χρεώσεων προκύπτει αποκλειστικά και µόνο από την Εµπορική Πολιτική της Εταιρίας - και όχι λόγω συµµόρφωσης µε τυχόν όρους της τηλεπικοινωνιακής ή άλλης σχετικής νοµοθεσίας - πέραν της υποχρέωσης της Εταιρίας να ενηµερώσει τον Χρήστη τριάντα (30) ηµέρες πριν την έναρξη ισχύος των νέων χρεώσεων, ο Χρήστης δικαιούται να ασκήσει το δικαίωµα καταγγελίας της παρούσας σύµβασης µε προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρεία εντός δεκαπέντε (5) ηµερών από την σχετική ειδοποίηση της Εταιρείας περί αύξησης των χρεώσεων. Η σύµβαση θα λήγει την ηµεροµηνία που θα ετίθετο σε ισχύ η σχετική αύξηση των χρεώσεων. 9. ΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης ορίζεται σε ένα () έτος και αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της (αρχική διάρκεια). Στην περίπτωση που µεταξύ της ηµεροµηνίας υπογραφής της σύµβασης και της ηµεροµηνίας έναρξης παροχής των περιγραφόµενων στην παρούσα υπηρεσιών µεσολαβεί ορισµένο χρονικό διάστηµα, ειδικά συµφωνείται µεταξύ των µερών ότι η αρχική αυτή διάρκεια της σύµβασης παρατείνεται αυτοδίκαια κατ' ανάλογο χρονικό διάστηµα. H Εταιρία θα ενηµερώνει εγγράφως τον Χρήστη, µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο (φαξ, ηλεκτρονικό µήνυµα , κλπ.) για την ηµεροµηνία έναρξης παροχής των υπηρεσιών. Με τη λήξη της αρχικής της διάρκειας η εν λόγω σύµβαση διακόπτεται αυτόµατα και χωρίς την ανάγκη προηγούµενης ειδοποίησης από την Εταιρία, εκτός εάν ο Χρήστης αποστείλει στην Εταιρία σχετική έγγραφη ειδοποίηση περί παράτασης της διάρκειας της για περαιτέρω διάστηµα τουλάχιστον εξήντα (30) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία λήξης της αρχικής διάρκειας. 0. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 0..Σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης από τον Χρήστη πριν από τη συµπλήρωση της συµφωνηθείσας αρχικής διάρκειας αυτής και χωρίς η Εταιρία να έχει προβεί σε παραβίαση των υποχρεώσεών της, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα, ο Χρήστης υποχρεούται στην καταβολή των τελών λειτουργίας για το χρονικό διάστηµα που υπολείπεται µέχρι την συµπλήρωση της αρχικής διάρκειας ισχύος της παρούσας σύµβασης, καταβολή που αναγνωρίζεται από τα µέρη ως εύλογη και δίκαιη αναλογικά Αριθµός Πρωτοκόλλου : Σ 2/204 7

8 προς την εν γένει επένδυση, στην οποία έχει προβεί η Εταιρία αναφορικά µε την αρχική διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύµβασης Οποιοδήποτε από τα µέρη δύναται να καταγγείλει το παρόν κατόπιν επίδοσης γραπτής ειδοποίησης στο άλλο µέρος άµεσα και αζηµίως, κατά πάντα χρόνο και χωρίς την τήρηση της ως άνω προθεσµίας, στις κάτωθι περιπτώσεις: α) για σπουδαίο λόγο, εφόσον το έτερο µέρος παραβιάζει ή παραλείπει να εκπληρώσει οποιαδήποτε υποχρέωση, όρο ή προϋπόθεση της παρούσας Σύµβασης, καθώς και των Παραρτηµάτων αυτής (οι οποίοι όροι και προϋποθέσεις συνοµολογούνται στο σύνολό τους ως ουσιώδεις), και επιµείνει στην παράλειψή του να επανορθώσει σε τριάντα (30) ηµέρες, αφότου το ανυπαίτιο µέρος του επιδώσει σχετική γραπτή προειδοποίηση. β) σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων, και ιδίως σε περίπτωση που η αθέτηση ή η αδυναµία τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων οφείλεται σε τυχερό γεγονός ή γεγονός ανωτέρας βίας, κατά τον Αστικό Κώδικα και τη Νοµολογία, το οποίο και εξακολουθεί για διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών (υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του Άρθρου 3.2 της παρούσας Σύµβασης). γ) αν κάποιο από τα µέρη κηρυχθεί σε πτώχευση ή υποβληθεί εναντίον του αίτηση για κήρυξή του σε πτώχευση ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή υποβληθεί σχετική αίτηση εναντίον του ή περιέλθει σε κατάσταση δικαιοπρακτικής ανικανότητας Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης µε τη θέση σε ισχύ της καταγγελίας οφείλει άµεσα, και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών, µε ίδιες δαπάνες να απεγκαταστήσει και να αποµακρύνει τον εξοπλισµό του από τις εγκαταστάσεις της Εταιρίας Η Εταιρία έχει πάντως το δικαίωµα κατόπιν επίδοσης σχετικής γραπτής ειδοποίησης να καταγγείλει αµέσως και αζηµίως την παρούσα, χωρίς µάλιστα την τήρηση της ανωτέρω 60ήµερης προθεσµίας, καθώς και να προβεί στην οριστική διακοπή της σύνδεσης του εξοπλισµού του Χρήστη µε το ιαδίκτυο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στην περίπτωση που η ιστοσελίδα του Χρήστη χρησιµοποιείται για την διενέργεια δικτυακών επιθέσεων (hacking κλπ.), προώθηση µέσω διαδικτύου προϊόντων ή περιεχοµένου που αντίκειται στην ισχύουσα νοµοθεσία (παιδική πορνογραφία, ναρκωτικά, κλπ.), καθώς και σε κάθε περίπτωση που ο Χρήστης παραβεί τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε το Άρθρο 5 της παρούσας («Υποχρεώσεις του Χρήστη») Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύµβασης από την Εταιρία ο Χρήστης δεν απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη φέρει για τυχόν ζηµίες. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας, τα µέρη δικαιούνται να εξαντλήσουν κάθε νόµιµο µέσο για την εξώδικη ή δικαστική επιδίωξη ικανοποίησης των δικαιωµάτων τους, όπως αυτά προβλέπονται από το Νόµο ή/και τους ειδικότερους όρους και διατάξεις της παρούσας Σύµβασης.. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ.. Συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες σε έγγραφη, προφορική ή άλλη µορφή που δίνονται από το ένα στο έτερο συµβαλλόµενο µέρος µε αφορµή την εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης, παραµένουν στην κυριότητα του παραδίδοντος µέρους. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία, χαρακτηρίζονται µε την παρούσα και τηρούνται ως εµπιστευτικά και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας Σύµβασης. Ουδείς των συµβαλλοµένων µερών θα αποκαλύψει σε τρίτους άνευ της εγγράφου συναινέσεως του Αριθµός Πρωτοκόλλου : Σ 2/204 8

9 ετέρου, τυχόν στοιχεία οριζόµενα ως εµπιστευτικά βάσει των διατάξεων αυτών της παρούσας Σύµβασης..2. Τα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τα εµπορικά / βιοµηχανικά απόρρητα επιδεικνύοντας αυστηρή εµπιστευτικότητα και να µην αποκαλύπτουν, χρησιµοποιούν, δηµοσιεύουν, διοχετεύουν ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο ανακοινώνουν σε τρίτο, άµεσα ή έµµεσα, εν όλω ή εν µέρει, για οποιοδήποτε λόγο (µε σκοπό τον ανταγωνισµό ή όχι), χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου µέρους, στοιχεία ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης ή εξ αφορµής αυτής, που δεν είναι προσιτά στο κοινό και αφορούν ενδεικτικά την επιχειρηµατική οργάνωση, τις επενδύσεις, τα προϊόντα, την οικονοµική κατάσταση, το πελατολόγιο, την εµπορική πολιτική, τα επιχειρηµατικά σχέδια και τις στρατηγικές, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, την κοστολόγηση, την τεχνογνωσία κλπ. του άλλου µέρους. Οι ως άνω πληροφορίες ενδέχεται να περιέχονται σε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό ή µη, χωρίς απαραίτητα να φέρουν την ένδειξη «εµπιστευτικό»..3. Η ανωτέρω περί εχεµύθειας υποχρέωση δεν αφορά: - Στοιχεία γενικώς στη διάθεση του κοινού, εκτός αν αυτή η διάθεση είναι αποτέλεσµα παραβιάσεως της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου. - Στοιχεία που κατέστην δηµοσίως γνωστά µετά την έναρξη της επικοινωνίας των συµβαλλοµένων µερών, χωρίς όµως αυτό να οφείλεται σε ενέργεια του αποδέκτη. - Στοιχεία λαµβανόµενα από τρίτους και µη υποκείµενα σε υποχρέωση εχεµύθειας. - Στοιχεία που ήταν ήδη στην κατοχή του αποδέκτη ή γνωστά σε αυτόν ελεύθερα από οποιαδήποτε υποχρέωση εµπιστευτικότητας, πριν από το χρόνο έναρξης της επικοινωνίας των µερών. - Στοιχεία που ο αποδέκτης δύναται να αποδείξει ότι ανεπτύχθησαν από εκείνον καλόπιστα, χωρίς παράβαση των όρων της παρούσας Σύµβασης και ανεξάρτητα από την πληροφόρηση που έλαβε στα πλαίσια των εδώ διαπραγµατεύσεων. - Στοιχεία τα οποία βάσει του νόµου, δικαστικών ή διοικητικών αρχών, υποχρεούται ο συµβαλλόµενος να ανακοινώσει..4. Το προσωπικό, τόσο του Χρήστη όσο και της Εταιρείας, που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας Σύµβασης δεσµεύεται από τις ως άνω υποχρεώσεις, τις κείµενες περί απορρήτου διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας, ασφάλειας της πληροφορίας και πληροφορικής, για τη µη ανακοίνωση, διασπορά, επεξεργασία, χρήση κλπ. πληροφοριών που καθ οιονδήποτε τρόπο θα περιέλθουν σε γνώση του. 2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Οι προσκλήσεις, ειδοποιήσεις και κοινοποιήσεις που αναφέρονται στην παρούσα θα είναι έγγραφες και θα απευθύνονται στη διεύθυνση του παραλήπτη που αναγράφεται κατωτέρω, θα αποστέλλονται δε είτε µέσω συστηµένου ταχυδροµείου και θα ισχύουν από την ηµέρα της παραλαβής τους, είτε µέσω fax οπότε θα πρέπει να αποστέλλεται σε επιβεβαίωση του περιεχοµένου του και το επίσηµο αντίγραφο του fax µέσω συστηµένου ταχυδροµείου, είτε µέσω οπότε και θα ισχύουν από την ηµεροµηνία παραδόσεως. Ειδικά σηµειώνεται, ωστόσο, ότι στην περίπτωση της καταγγελίας (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 0 της παρούσας Σύµβασης) η σχετική γραπτή ειδοποίηση περί άρσης της παραβίασης του Άρθρου 0.3(α) είτε θα αποστέλλεται από το καταγγέλλων µέρος µέσω συστηµένου ταχυδροµείου, είτε θα επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή, ενώ το έγγραφο της καταγγελίας θα επιδίδεται σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά και µόνο µε δικαστικό επιµελητή. Αριθµός Πρωτοκόλλου : Σ 2/204 9

10 Εάν αποδεδειγµένα δεν έχει γνωστοποιηθεί αλλαγή διεύθυνσης, όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων κλπ. θα γίνονται στις παρακάτω διευθύνσεις: ιεύθυνση της Εταιρίας: Forthnet AE, Ατθίδων 4, Τ.Κ Καλλιθέα ιεύθυνση του Χρήστη: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39,ΜΑΡΟΥΣΙ 3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 3.. Εκχώρηση Ο Χρήστης δεν δύναται να εκχωρήσει ή µεταβιβάσει µε οποιοδήποτε τρόπο, την παρούσα Σύµβαση, άνευ προηγούµενης εγγράφου συναινέσεως της Εταιρίας. Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να εκχωρήσει ή µεταβιβάσει το σύνολο των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων της από την παρούσα Σύµβαση χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του αντισυµβαλλοµένου της, ιδίως σε καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους της Ανωτέρα Βία Κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνεται για οιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναµία εκπλήρωσης υποχρέωσης, η οποία απορρέει από την παρούσα Σύµβαση, οφειλόµενη σε λόγους ανωτέρας βίας. Για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η ανωτέρα βία και τα αποτελέσµατά της, η ισχύς της παρούσας θα αναστέλλεται. Το συµβαλλόµενο µέρος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται µέσα σε δέκα (0) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει στο άλλο µέρος εγγράφως και να προσκοµίζει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη στερείται του δικαιώµατος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας, αν µέσα στην ανωτέρω 0ήµερη προθεσµία δεν αναφέρει τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και δεν προσκοµίσει τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία. Ωστόσο, σε περίπτωση που το γεγονός της ανωτέρας βίας εξακολουθεί για διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών ισχύουν τα οριζόµενα στην περίπτωση 0.3.(β) του σχετικού Άρθρου της Καταγγελίας Τροποποίηση Πλήρης Συµφωνία Επικεφαλίδες Όλοι οι όροι της παρούσας Σύµβασης και των Παραρτηµάτων αυτής ορίζονται ως ουσιώδεις. Η τροποποίηση ενός ή περισσοτέρων από τους όρους της Σύµβασης µπορεί να γίνει µόνο µε έγγραφη συµφωνία αµφοτέρων των συµβαλλοµένων. Το παρόν συµβόλαιο µαζί µε τα Παραρτήµατά του αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και συνιστούν την τελική και ολοκληρωτική συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών. Η συµφωνία δε αυτή θεωρείται ως πλήρως και αµοιβαίως αποδεκτή και αντικαθιστά από την υπογραφή της οποιαδήποτε προηγούµενη διαπραγµάτευση, συζήτηση, διαβεβαίωση, υπόσχεση ή συµφωνία, γραπτή ή προφορική η οποία δυνατόν να έγινε επί του αντικειµένου του συµβολαίου. Οι επικεφαλίδες των άρθρων είναι ενδεικτικές και χωρίς δεσµευτική σηµασία, έχουν συµπεριληφθεί αποκλειστικά και µόνο για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης του κειµένου, δεν τροποποιούν τις διατάξεις της Σύµβασης και δεν επηρεάζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µερών που απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας. Αριθµός Πρωτοκόλλου : Σ 2/204 0

11 3.4. Παραίτηση Οποιαδήποτε παραίτηση από τις διατάξεις της παρούσας ή από τα δικαιώµατα κάποιου από τους συµβαλλοµένους ή από τις αποζηµιώσεις που προκύπτουν από την παρούσα Σύµβαση θα πρέπει να γίνει εγγράφως για να τεθεί σε ισχύ. Η παράλειψη, αµέλεια ή καθυστέρηση εκ µέρους ενός από τους συµβαλλόµενους να εκτελέσει τις διατάξεις της σύµβασης αυτής ή των δικαιωµάτων ή αποζηµιώσεών του οποιαδήποτε στιγµή, δεν θα ερµηνεύεται και δεν θα θεωρείται ως παραίτηση εκ µέρους του συµβαλλόµενου αυτού, από τα δικαιώµατά του στο πλαίσιο της παρούσας Σύµβασης και µε κανέναν τρόπο δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα ολόκληρης της Σύµβασης ου ή µέρους αυτής ή δεν θα περιορίζει το δικαίωµα αυτού του συµβαλλόµενου να προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες Μερική Ακυρότητα Σε περίπτωση που µέρος ή διάταξη της παρούσας Σύµβασης ακυρωθεί µε απόφαση αρµοδίου ικαστηρίου ως µη νόµιµη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων διατάξεων της, οι οποίες θα παραµένουν ισχυρές και θα εφαρµόζονται Εφαρµοστέο ίκαιο - ωσιδικία Τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να επιλύουν συµβιβαστικά όλες τις διενέξεις και απαιτήσεις που αναφύονται σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση. Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων σχετικά µε την εφαρµογή, ερµηνεία, ακυρότητα όρων της Σύµβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων εκ συµβάσεως ή και αδικοπραξίας, καθώς και περί την εκτέλεση δίκες, ερµηνεύεται σύµφωνα µε το Ελληνικό ίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ ύλην αρµοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα µέρη υποβάλλονται οικιοθελώς. Η παρούσα Σύµβαση και τα συνηµµένα Παραρτήµατά της συντάχθηκαν σε δύο (2) πρωτότυπα και κάθε συµβαλλόµενος έλαβε από ένα δεόντως υπογεγραµµένο. Για την ΕΤΑΙΡΙΑ Για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ιωάννης Καβακλής Γενικός Εµπορικός /ντής ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥ ΟΥΡΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. Για την ΕΤΑΙΡΙΑ ηµήτριος Βάγιας /ντής Πωλήσεων & Υπηρεσιών Εταιρικών Πελατών Αριθµός Πρωτοκόλλου : Σ 2/204

12 Πίνακας. Βασικές Υπηρεσίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Οικονοµικοί Όροι) A/A Περιγραφή Τεµάχια Μηνιαίο Κόστος Υπηρεσίες ενοικίασης και Φιλοξενίας υπολογιστικών συστηµάτων Web Server HP Blade Server BL460c G7 CPU: 2 x Quad Core Intel Xeon E5506 (2.3GHz) RAM: 2 GB HDD: 2 x 46GB SAS (RAID-) Other: ILo 2 Management Port, Redundant Power Supply Support: 24x7, 6 hours call-to-repair Operating System: Windows 2008 R2 Enterprise Edition/cpu Web Server HP Blade Server BL460c G6 CPU: 2 x Quad Core Intel Xeon E5506 (2.3GHz) RAM: 2 GB HDD: 2 x 46GB SAS (RAID-) Other: ILo 2 Management Port, Redundant Power Supply Support: 24x7, 6 hours call-to-repair Operating System: Windows 2008 R2 Enterprise Edition/cpu Web Server HP Blade Server BL460c G7 CPU: 2 x Quad Core Intel Xeon E5506 (2.3GHz) RAM: 2 GB HDD: 2 x 46GB SAS (RAID-) Other: ILo 2 Management Port, Redundant Power Supply Support: 24x7, 6 hours call-to-repair Operating System: Windows 2008 R2 Enterprise Edition/cpu Web Server HP Blade Server BL460c G6 CPU: 2 x Quad Core Intel Xeon E5506 (2.3GHz) RAM: 2 GB HDD: 2 x 46GB SAS (RAID-) Other: ILo 2 Management Port, Redundant Power Supply Support: 24x7, 6 hours call-to-repair Operating System: Windows 2008 R2 Enterprise Edition/cpu Web Server HP Blade Server BL460c G7 CPU: 2 x Quad Core Intel Xeon E5506 (2.3GHz) RAM: 2 GB HDD: 2 x 46GB SAS (RAID-) Other: ILo 2 Management Port, Redundant Power Supply Support: 24x7, 6 hours call-to-repair Operating System: Windows 2008 R2 Enterprise Edition/cpu Αριθµός Πρωτοκόλλου : Σ 2/204 2

13 .6 Web Server HP Blade Server BL460c G7 CPU: 2 x Quad Core Intel Xeon E5506 (2.3GHz) RAM: 2 GB HDD: 2 x 46GB SAS (RAID-) Other: ILo 2 Management Port, Redundant Power Supply Support: 24x7, 6 hours call-to-repair Operating System: Windows 2008 R2 Enterprise Edition/cpu 2.7 SQL Server Primary HP DL 360 G7 / (U) CPU: 2 X Six-Core Intel Xeon, X GHz Ram: 2GB Hdds: 2x72GB SAS (Raid ) +4X46GB SAS (Raid 0) Support: 24x7, 6 hours call-to-repair Operating System: Windows 2008 R2 Enterprise Edition/cpu 2 MS SQL Server 2008 Standard Edition/cpu 2.8 SQL Server Failover HP DL 360 G7 / (U) CPU: 2 X Six-Core Intel Xeon, X GHz Ram: 2GB Hdds: 2x72GB SAS (Raid ) +4X46GB SAS (Raid 0) Support: 24x7, 6 hours call-to-repair Operating System: Windows 2008 R2 Enterprise Edition/cpu 2 MS SQL Server 2008 Standard Edition/cpu 2 2 Υπηρεσίες εποπτείας (Monitoring Services, Basic Level ) / server Basic Service Monitoring 8 Basic Hardware Monitoring 8 3 Υπηρεσίες Αποθήκευσης εδοµένων (Back up)/server Basic FTP Backup 5 GB 8 4 Υπηρεσίες Ασφαλείας (Firewall) / server Firewall 8 5 Επιπρόσθετες Υπηρεσίες IPs που απαιτούνται ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.274,69 Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο αναλογούν ΦΠA. (Αριθ. Πρωτ. ΑΑΥ Μ287/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης συνολικού ποσού ,00 που καταχωρήθηκε µε α/α 338 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας). Η µέτρηση και η παρακολούθηση του data transfer, πραγµατοποιείται από on line web εργαλείο παρακολούθησης (mrtg, cacti κτλ.) στο οποίο δίνεται πρόσβαση από την Εταιρία στον Χρήστη µε τη έναρξη της υπηρεσίας. Η µηνιαία κοστολόγηση του data transfer πραγµατοποιείται βάση της καταγεγραµµένης κίνησης του on line εργαλείου παρακολούθησης. Η ταχύτητα πρόσβασης στο internet ρυθµίζεται δυναµικά, χωρίς τη χρήση τεχνικών ratelimit στο δίκτυο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να εκµεταλλευτείτε ανά πασά στιγµή τη µέγιστη δυνατή διατιθέµενη ταχύτητα ανεξάρτητα από την κλίµακα χρέωσης που αρχικά έχει επιλεχθεί. Ως χώρος φιλοξενίας του εξοπλισµού ορίζεται ως ένα από τα ιδιόκτητα Data Center της Forthnet. Αριθµός Πρωτοκόλλου : Σ 2/204 3

14 Πίνακας 2 Κλίµακες όγκου µεταφοράς δεδοµένων Data Transfer Μηνιαίο Κόστος Data Transfer Συνολικό Μηνιαίο Κόστος Βασικών Υπηρεσιών & Data Transfer 0-50 GB 475, , GB 575, , GB 725, , GB 875,3 4.50, GB.25, ,00 Πίνακας 3 - Επιπλέον Κλίµακες όγκου µεταφοράς δεδοµένων Data Transfer Μηνιαίο Κόστος Data Transfer Συνολικό Μηνιαίο Κόστος Βασικών Υπηρεσιών & Data Transfer GB.325, , GB.475, , GB - Unlimited.675, ,00 Το συνολικό µηνιαίο κόστος της υπηρεσίας προκύπτει σαν άθροισµα του κόστους των βασικών υπηρεσιών, όπως αυτό καταγράφεται στον Πίνακα και του κόστους ανάλογα µε τον µηνιαίο όγκο µεταφοράς δεδοµένων (data transfer), όπως καταγράφεται στους Πίνακες 2 και 3. Η πολιτική χρέωσης της εταιρίας ορίζει ότι µέχρι Gbps Internet Feed (~324Terra/µήνα) η χρέωση του πελάτη εντάσσεται στο πακέτο Unlimited χωρίς να υπάρχει καµία ογκοχρέωση στην µεταφορά των δεδοµένων. Στις ανωτέρω τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ. Για την ΕΤΑΙΡΙΑ Για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ιωάννης Καβακλής Γενικός Εµπορικός /ντής ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥ ΟΥΡΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. Για την ΕΤΑΙΡΙΑ ηµήτριος Βάγιας /ντής Πωλήσεων & Υπηρεσιών Εταιρικών Πελατών Αριθµός Πρωτοκόλλου : Σ 2/204 4

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Υπεύθυνοι Επικοινωνίας Εξουσιοδοτηµένα Πρόσωπα Για την απρόσκοπτη και οργανωµένη υποστήριξη των Υπηρεσιών της Εταιρίας, απαιτείται να οριστεί ένας τεχνικός και ένας εµπορικός υπεύθυνος, οι οποίοι θα αντιπροσωπεύουν το Χρήστη, στην επικοινωνία µε το Τµήµα εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών της Εταιρίας. Η επικοινωνία αφορά στην αποστολή αιτηµάτων και προβληµάτων προς την Εταιρία ή στην ενηµέρωση και αποστολή µηνιαίων αναφορών προς τον Χρήστη. Ο Χρήστης, κατόπιν έγγραφης κοινοποίησης προς την Εταιρία, έχει τη δυνατότητα αντικατάστασης των υπευθύνων αν παραστεί ανάγκη. Χρήστης Technical contact Ονοµατεπώνυµο: Τηλέφωνο: Business contact Ονοµατεπώνυµο: Τηλέφωνο: Θέση: Θέση: Από πλευράς της Εταιρίας, ο Χρήστης θα µπορεί να επικοινωνεί µε τα ακόλουθα πρόσωπα, όταν κρίνει ότι υπάρχει λόγος. Εταιρία Technical contact Τµήµα Υποστήριξης Πελατών (ebusiness Customer Support) : Business contact Ονοµατεπώνυµο: Τηλέφωνο: Tηλέφωνο : Fax: Θέση: Account Manager Επίσης, κρίνεται απαραίτητος ο ορισµός από τον Χρήστη των προσώπων που είναι εξουσιοδοτηµένα από αυτόν να προσέρχονται στο Data Center και να έχουν πρόσβαση στον εξοπλισµό του. Η αντικατάσταση των εξουσιοδοτηµένων προσώπων είναι δυνατή έπειτα από έγγραφη κοινοποίηση από τον Χρήστη προς την Εταιρία των νέων εξουσιοδοτηµένων προσώπων. Η Εταιρία δεν θα επιτρέπει την πρόσβαση στον εξοπλισµό του χρήστη σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι σε θέση να ταυτοποιήσει ή δεν έχουν οριστεί από τον Χρήστη ως εξουσιοδοτηµένα. Αριθµός Πρωτοκόλλου : Σ 2/204 5

16 ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Όνοµα: Επώνυµο: Πατρώνυµο: Ηµ/νία Γεννήσεως: Αρ. ελτίου ταυτότητας: Ηµ/νία έκδοσης: Αρχή έκδοσης: Όνοµα: Επώνυµο: Πατρώνυµο: Ηµ/νία Γεννήσεως: Αρ. ελτίου ταυτότητας: Ηµ/νία έκδοσης: Αρχή έκδοσης: Για την ΕΤΑΙΡΙΑ Για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ιωάννης Καβακλής Γενικός Εµπορικός /ντής ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥ ΟΥΡΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. Για την ΕΤΑΙΡΙΑ ηµήτριος Βάγιας /ντής Πωλήσεων & Υπηρεσιών Εταιρικών Πελατών Αριθµός Πρωτοκόλλου : Σ 2/204 6

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ CLOUD SERVICES

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ CLOUD SERVICES ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : Σ /.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ CLOUD SERVICES Στην Αθήνα, σήμερα την, οι υπογράφοντες την παρούσα, αφενός η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA) Η Εταιρία και ο αντισυμβαλλόμενος Χρήστης, συμφωνούν για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (από την πρώτη προς τον δεύτερο) εξ αυτών που αναφέρονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 21/11/2016 ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Α.Φ.Μ.: 099727226 Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ: 10003 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: αφενός της (εταιρικός τύπος) εταιρείας με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο,, με έδρα την οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα»

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Μαρτίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ.. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ.. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) (Έδρα: Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΦΜ: 090401013,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: Στην Αθήνα, σήμερα την 2 α Ιανουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ: Αφενός Της εταιρείας «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδό Κοραή αρ. 4 και συμβάλλεται στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα, σήµερα 20 Ιανουαρίου 2014 ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των: Αφενός το Ν.Π.Ι.. µε την επωνυµία «Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (εφεξής Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Links to other sites ("Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες") Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα web sites τα οποία και δεν

Links to other sites (Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες) Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links (δεσμούς) προς άλλα web sites τα οποία και δεν Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των υπηρεσιών του site (stathiskotidis.gr) υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: # ,00..# ΕΥΡΩ. ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο :

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: # ,00..# ΕΥΡΩ. ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο : ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #..60.000,00..# ΕΥΡΩ ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο : Στην Βάρη

Διαβάστε περισσότερα

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι:

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Τρίπολη: 31-12-2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠ: 26370 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα 02/12/2013 ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (εφεξής Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Vodafone - Panafon Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» (περαιτέρω η VODAFONE ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ.

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω τηλεφώνων. της εταιρείας. ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται ως Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας ONECALL Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 3/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 2/61183/6-6-2014 14SYMV002283116 2014-09-10 Στην Ρόδο σήµερα την 06/06 του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 15:34:45 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨΚΖ465ΦΘΕ-ΞΒΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER Σελίδα 1 από 6 Αξιότιμε/ή συνεργάτη, Σας ενημερώνουμε ότι έχει συμπληρωθεί (ή συμπληρώνεται σύντομα) ένας χρόνος από την ημερομηνία αγοράς του RTK δέκτη σας και πολύ σύντομα οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 14SYMV001906849 2014-03-06 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ των Πράξεων ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την παροχή ειδησεογραφικών υπηρεσιών για ένα (1) έτος» Στην Καλλιθέα σήμερα, την 15 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «General Motors Ελλάς Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 56 & Δελφών 2, με ΑΦΜ 094139058 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ π. ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη διαχείριση των εξοπλιστικών ειδών που διατίθενται πανελλαδικά στα Σχολεία και τις Υπηρεσίες της δημόσιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ MY EASY WAY

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ MY EASY WAY ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ MY EASY WAY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδρομο Τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός - Κλειδί»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΔΥΠΠΥ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 Το Πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΕΔΔΥΠΠΥ και ΠΥΡΑΜΙΣ για τη χρήση της Υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου και της Πύλης «για την Υγεία μου» κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ιατρού: Συµβαλλόµενοι Στην Αθήνα σήµερα, την.../.../20..., µεταξύ : 1) Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «CITY INSURANCE BROKERS Α.Ε.», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Σχολική Εφορεία του 2/θ Μ/κού Σχολείου Μικρ. Ορφανού Στην Αθήνα, σήμερα, 19/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.25 11:10:52 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριδαία 25 / 06 /2014 Αρίθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Διακήρυξη ΔΑΠΜ 41607/ Τεύχος 3 «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41607 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,..., μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ ΟΡΟΙ ΦΡΗΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Oι παρόντες Όροι Χρήσης επέχουν θέση συμφωνίας μεταξύ αφενός της ατομικής επιχείρησης του Θεοδώρου Μπένου (καλουμένης εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας Πάροχος Τπηρεσιών ), η οποία -

Διαβάστε περισσότερα

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.»

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΥΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ Κ.Α. 62.03.002.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ COSMOTE BUSINESS E-SECURE

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ COSMOTE BUSINESS E-SECURE Ε Ι Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Π Ε Λ Α Τ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ COSMOTE BUSINESS E-SECURE ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ Τ/Φ ΓΡΑΜΜΗΣ: Α.Δ.Τ./ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤ. ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠ/ΠΟΥ: Α.Φ.Μ. ΠΕΛΑΤΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ. Τσεκλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/2013.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/2013. Θέμα: Ενημέρωση Συλλεκτών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα