Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 Υψηλές Επιδόσεις. Με Υπευθυνότητα.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 Υψηλές Επιδόσεις. Με Υπευθυνότητα."

Transcript

1 Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 Υψηλές Επιδόσεις. Με Υπευθυνότητα. B S H Ο Ι Κ Ι Α Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ Α. Β. Ε.

2 Οι μάρκες που διαχειρίζεται στην Ελλάδα η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σελίδα 3 Περί απολογισμού Σελίδα 4 Μήνυμα από τη Γενική Διεύθυνση Σελίδα 6 1: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Σελίδα Ιστορική διαδρομή της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ Σελίδα Συμμετοχή σε Eνώσεις και Φορείς Σελίδα Βραβεύσεις / Διακρίσεις Σελίδα Οικονομική Ανάπτυξη & Επιχειρηματική Στρατηγική Σελίδα Εταιρική Διακυβέρνηση Σελίδα Διοικητική Οργάνωση Σελίδα Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων & Εσωτερικός Έλεγχος Σελίδα Διαχείρηση κινδύνων Σελίδα Κίνδυνοι και ευκαιρίες σχετικά με την Αειφόρο Ανάπτυξη Σελίδα 17 2: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σελίδα Οι Εταιρικές μας αρχές Σελίδα Οργανωτική δομή για θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας Σελίδα Κώδικας Δεοντολογίας της BSH Σελίδα Το Οικουμενικό Σύμφωνο - Global Compact Σελίδα Οι Συμμέτοχοι της Εταιρείας Σελίδα Διάλογος με τους Συμμετόχους Σελίδα Οι Κοινωνικές μας δράσεις Σελίδα Στόχοι της Εταιρικής Υπευθυνότητας Σελίδα 27 3: ΑΓΟΡΑ Σελίδα Προϊόντα και Υπηρεσίες Σελίδα Ποιότητα προϊόντων και ασφάλεια Σελίδα Πληροφορίες για προϊόντα Σελίδα Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά προϊόντων Σελίδα Διαχείριση σχέσεων με πελάτες Σελίδα Υπεύθυνες Προμήθειες Σελίδα 36 4: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Σελίδα Το ανθρώπινο δυναμικό σε αριθμούς Σελίδα Αξιολόγηση προσωπικού Σελίδα Ίσες ευκαιρίες και σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα Σελίδα Εκπαίδευση και ανάπτυξη Σελίδα Πρόσθετες παροχές προς τους εργαζομένους Σελίδα Εθελοντισμός εργαζομένων Σελίδα Εσωτερική επικοινωνία Σελίδα Συλλογικές Συμβάσεις Σελίδα Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Σελίδα 44 5: ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Σελίδα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Σελίδα Περιβαλλοντικά Θέματα της BSH Σελίδα Κλιματική Αλλαγή Σελίδα Περιβαλλοντική Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση Σελίδα Προϊόντα με περιορισμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα Σελίδα 54 ΠΙΝΑΚΕΣ Σελίδα 56 Πίνακας βασικών στοιχείων επίδοσης Σελίδα 56 Πίνακες GRI Σελίδα 57 Δείκτες Επίδοσης Σελίδα 58 Έλεγχος Επιπέδου Εφαρμογής Σελίδα 63 ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 67

4 4 Π Ε Ρ Ι Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ Περί απολογισμού Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 (περίοδος 1/1/ /12/2011) αποτελεί τη δεύτερη συνεχή έκδοση της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ. Η Εταιρεία μας έχει αποφασίσει να εκδίδει Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας σε ετήσια βάση. Με τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην παρουσίαση της συνολικής της επίδοσης όσον αφορά στην Αειφόρο Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα, καθώς και στην ενίσχυση του διαλόγου με τις διάφορες ομάδες συμμετόχων με τις οποίες συνδέεται, όπως οι εργαζόμενοι, οι μέτοχοι (μητρική Εταιρεία Ομίλου BSH), πελάτες, καταναλωτές και λοιποί συμμέτοχοι καθώς και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την Εταιρεία ή για θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Ο Απολογισμός αντανακλά τη δέσμευση της Εταιρείας να λειτουργεί στις Αγορές ως κοινωνικά υπεύθυνος οργανισμός. Δίνοντας σαφή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση αναφορικά με τις δράσεις κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας της Εταιρείας, δημοσιοποιώντας τις εταιρικές αξίες που συμβάλλουν στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική της επιτυχία, τονίζοντας διαρκώς το σεβασμό της στα ανθρώπινα δικαιώματα, και χρησιμοποιώντας τον Απολογισμό ως ένα ολοκληρωμένο εργαλείο εταιρικής επικοινωνίας, η Εταιρεία στοχεύει στην εντονότερη εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων μερών. Πεδίο και Όριο Ο Απολογισμός καλύπτει το πλήρες εύρος των θεμάτων που άπτονται της Οικονομικής, Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής επίδρασης της Εταιρείας, χωρίς να υφίσταται κάποιος συγκεκριμένος περιορισμός ως προς το πεδίο ή το όριο του Απολογισμού. Ο Απολογισμός καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ στην Ελλάδα (παραγωγικές εγκαταστάσεις, διοικητικές υπηρεσίες κλπ), ενώ δεν περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν θυγατρικές εταιρείες, ενδεχόμενες κοινοπραξίες, προμηθευτές ή τρίτους. Καθώς στον Απολογισμό δεν περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν θυγατρικές εταιρείες της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ, πιθανές εξαγορές, πωλήσεις, κοινοπραξίες με τρίτους και άλλες δραστηριότητες, δεν αναμένεται να επηρεάσουν τη δυνατότητα σύγκρισης των δεδομένων από έτος σε έτος. Στο πλαίσιο του παρόντος απολογισμού δεν έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές στο πεδίο, στο όριο, ή στις μεθόδους εκτίμησης που εφαρμόζονται. Ενδεχόμενες αναθεωρήσεις πληροφοριών σημειώνονται, ενώ επίσης διευκρινίζονται και οι λόγοι για την αναθεώρηση στα αντίστοιχα σημεία. Δεν υφίστανται σημαντικές αλλαγές αναφορικά με το μέγεθος, τη δομή ή την ιδιοκτησία, που να επηρεάζουν το περιεχόμενο του Απολογισμού. Όπου υπάρχουν άλλες διαφοροποιήσεις, αυτές αναφέρονται στις επιμέρους ενότητες. Διαδικασία καθορισμού περιεχομένου Ο καθορισμός των θεμάτων που περιλαμβάνονται στον Απολογισμό, πραγματοποιήθηκε με βάση μια παγκόσμια έρευνα που διεξήγαγε η μητρική μας εταιρεία (BSH) μεταξύ διαφόρων συμμετόχων, με σκοπό την αξιολόγηση και προτεραιοποίηση των σημαντικών θεμάτων της. Τα αποτελέσματα της έρευνας συνδυάστηκαν με εσωτερική έρευνα σε κάθε τομέα της εταιρείας και με τον τρόπο αυτό προέκυψε μια

5 Π Ε Ρ Ι Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 5 καταγραφή των σημαντικότερων θεμάτων. Επιπλέον, για τον καθορισμό των περιεχομένων του Απολογισμού, ελήφθησαν υπόψη και οι αρχές του Global Reporting Initiative: Αρχή της Συμμετοχικότητας Αρχή της Ουσιαστικότητας Αρχή του Πλαισίου Αειφορίας Αρχή της Πληρότητας. Μεθοδολογία Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ, έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες για τους Απολογισμούς ΕΚΕ / Αειφορίας του διεθνούς Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI έκδοση G3.1). Για τη σύνταξη του Απολογισμού έχει συσταθεί ειδική ομάδα στελεχών από όλες τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις Τμήματα. Βασικό έργο της ομάδας αποτελεί η συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών που αφορούν στους τομείς της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Εταιρεία. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται, έχουν συλλεχθεί βάσει διαδικασιών καταγραφής που εφαρμόζει η Εταιρεία, αλλά και από τις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο πλαίσιο εφαρμογής διαφόρων συστημάτων. Σε διάφορα σημεία που παρατίθενται επεξεργασμένα μη πρωτογενή δεδομένα, συχνά αναφέρεται ο τρόπος ή η μέθοδος υπολογισμού ενώ παράλληλα ακολουθούνται οι οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI έκδοση G3.1). Εξωτερική επαλήθευση Για τη BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ η εξωτερική επαλήθευση συνιστά πρακτική με αυξημένη προστιθέμενη αξία για τον Απολογισμό και την ποιότητα της λογοδοσίας της προς τους συμμετόχους της. Η Εταιρεία προχώρησε σε εξωτερική επαλήθευση 2 κεφαλαίων του Απολογισμού (Ανθρώπινο Δυναμικό και Περιβάλλον), με σκοπό να επεκτείνει στο μέλλον την πρακτική αυτή και στα υπόλοιπα κεφάλαια. Σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε τα σχόλια που προέκυψαν από τη διαδικασία εξωτερικής επαλήθευσης, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των επόμενων Απολογισμών που θα δημοσιευθούν. Η δήλωση του ανεξάρτητου Φορέα Επαλήθευσης, παρατίθεται στις σελίδες Η δημιουργία του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη και την επιστημονική καθοδήγηση της εταιρείας Sustainable Development. Επικοινωνία Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με: Θωμά Μοδέστου, Διευθυντής Ποιότητας & Συντονιστή EKE Tηλ: , fax: ή με Ζωή Ζάχαρη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ Tηλ: , fax:

6 6 Μ Η Ν Υ Μ Α Α Π Ο Τ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Από αριστερά ο κ. Manfred Normann, ο κ. Byron Vargas και ο κ. Ελευθέριος Ελευθεράκης Αγαπητέ αναγνώστη, Κάνοντας τον απολογισμό του προηγούμενου έτους, μένουμε ικανοποιημένοι γιατί και το 2011 επιβεβαίωσε τη θέση μας στην ελληνική αγορά οικιακών συσκευών, όπου κατέχουμε την πρώτη θέση με μερίδιο αγοράς άνω του 42%, επιτυγχάνοντας πολύ καλά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς της εταιρείας σε καιρούς δύσκολους για τις επιχειρήσεις. Η επιτυχία αυτή οφείλεται, εκτός των άλλων, στην πλήρη γκάμα συσκευών ενεργειακά υπεραποδοτικών, φιλικών προς το περιβάλλον, ένα σημαντικό μέρος της οποίας είναι «made in Greece». Εν μέσω μιας περιόδου συνεχόμενης οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε, η BSH καλείται να συνεχίσει να ανταποκρίνεται με ευθύνη στις ανάγκες των συμμετόχων της. Αναγνωρίζοντας τον παγκόσμιο προβληματισμό για θέματα περιβάλλοντος, τις δυσκολίες και τους επιχειρηματικούς κινδύνους που συνεπάγεται η οικονομική κρίση, καθώς και τις δραματικές κοινωνικές συνέπειές της στην Ελλάδα, η εταιρεία ενσωμάτωσε το 2011 με ακόμη πιο ξεκάθαρο τρόπο τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης στο σύνολο της επιχειρηματικής της λειτουργίας και δραστηριότητας. Δημιουργήσαμε όλη την απαραίτητη οργανωτική υποδομή για να βελτιώσουμε

7 Μ Η Ν Υ Μ Α Α Π Ο Τ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η 7 ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα του διαλόγου μας με τους συμμετόχους και την κοινωνία ειδικά. Κύριος σκοπός μας είναι να διαχειριστούμε τα αποτελέσματά μας με τρόπο τέτοιον ώστε να καταφέρουμε να υποστηρίξουμε την επιτυχία μας σε βάθος χρόνου, διατηρώντας αδιάλειπτα την «κοινωνική άδεια λειτουργίας». Το 2011, οι συνεχείς προσπάθειές μας να επιχειρούμε πάντα με πλήρη συνείδηση των ευθυνών μας για το κοινωνικό και το φυσικό περιβάλλον και με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη επιβραβεύτηκαν με μια σειρά από διακρίσεις, όπως το χρυσό βραβείο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρηματικής Ηθικής (ΕΒΕΝ), το ασημένιο βραβείο του Δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας (CR Index), το βραβείο Περιβαλλοντικής Οργάνωσης και Διοίκησης από τον ΠΑΣΕΠΠΕ κ.ά. Στρατηγική μας προτεραιότητα παραμένει η παραγωγή και η διάθεση ενεργειακά υπεραποδοτικών οικιακών συσκευών. Σύμφωνα με μελέτες, οι συσκευές αυτές μπορούν να συμβάλουν σημαντικά (μέχρι και 25%) στη μείωση της κατανάλωσης των κτηρίων στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί το 40% του συνόλου της ενεργειακής κατανάλωσης. Δυστυχώς την περίοδο αυτή η δημόσια συζήτηση στρέφεται αποκλειστικά ή κυρίως γύρω από την κάλυψη των στόχων παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πολύ λιγότερο γύρω από τις δυνατότητες για μείωση της κατανάλωσης. Θα πρέπει κανείς να αναλογιστεί πως κοστίζει τρείς φορές περισσότερο να παραγάγει και να διανείμει μία κιλοβατώρα από το να μειώσει αντίστοιχα την κατανάλωσή της. Για το λόγο αυτόν λανσάραμε μια καμπάνια «αποδοτικής χρήσης φυσικών πόρων» στα εργοστάσια και τα τμήματα διοίκησης, στοχεύοντας σε μια μείωση κατά 25% της κατανάλωσης ενέργειας, νερού και άλλων φυσικών πόρων μέχρι το Το ίδιο ισχύει και για όλες τις πρώτες ύλες που καταναλώνουμε, καθώς και για την ανακύκλωση και την απόρριψή τους αφού είναι δεδομένο ότι κάποιες από αυτές ήδη σπανίζουν στη φύση καθώς και ότι έχει αυξηθεί το κόστος τους. Ως θυγατρική ενός παγκόσμιου ομίλου, η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ χτίζει το μέλλον της βασιζόμενη στη συνεχή προσπάθεια να παραμένει πρωτοπόρος στην εύρεση, την εξέλιξη, και τη διατήρηση τον καταλληλότερων ανθρώπων. Η μακρόπνοη πολιτική ανάπτυξης του προσωπικού μας και τα μέτρα συνεχούς βελτίωσης ικανοτήτων και δεξιοτήτων επιτρέπουν στους εργαζομένους μας να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους. Το γεγονός αυτό μας καθιστά έναν από τους πιο ελκυστικούς εργοδότες στην αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίσαμε να στρέψουμε περισσότερο την προσοχή μας στα θέματα της διαχείρισης των ταλέντων μας και της διαφοροποίησης. Και οι δύο αυτές επιδιώξεις μας εντάσσονται στη στρατηγική μας για την αειφορία. Ο παρών Απολογισμός Αειφορίας ο δεύτερος κατά σειρά παραθέτει και εξηγεί τους στόχους μας, τα επιτεύγματά μας και τις θεματικές ενότητες στις οποίες συνεχίζουμε να εργαζόμαστε. Ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI) και αποτελεί την αναφορά προόδου μας σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact). H μητρική μας εταιρεία (BSH Βosch & Siemens Ηausger te GmbH), έχοντας υπογράψει το Παγκόσμιο Σύμφωνο, δεσμεύει και εμάς στην προώθηση υπεύθυνων πρακτικών αειφορίας εκεί όπου δραστηριοποιούμαστε. Μέσα στο 2012 θα γίνουμε και εμείς μέλη του ελληνικού παραρτήματος του UN Global Compact. Ελπίζουμε να βρείτε στον απολογισμό αυτό πλούσιες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Θα σας ήμασταν ευγνώμονες για τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις. Για τη διευκόλυνση όλων μας επισυνάπτουμε σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο παρακαλούμε να μας το στείλετε συμπληρωμένο. Manfred Normann Byron Vargas Ελευθέριος Ελευθεράκης Διευθύνων Σύμβουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Διευθύνων Σύμβουλος Διοικητική Διεύθυνση & Αναπληρωτής Πρόεδρος ΔΣ Εμπορική Διεύθυνση

8 8 Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Φ Ι Λ 1 Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ είναι μέλος του ομίλου BSH Bosch und Siemens Ηausger te GmbH, του μεγαλύτερου κατασκευαστή οικιακών συσκευών στην Ευρώπη. Ο όμιλος προέκυψε από την κοινοπραξία, η οποία συστάθηκε το 1967 μεταξύ της Robert Bosch GmbH (Στουτγάρδη) και της Siemens AG (Μόναχο), και το 2011 κατέγραψε ετήσιες πωλήσεις 9,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. O Όμιλος της BSH προσφέρει μεγάλες οικιακές συσκευές, καταναλωτικά προϊόντα και οικιακή τεχνολογία. Τα τελευταία δέκα χρόνια η εταιρεία έχει αναπτυχθεί ραγδαία. Σήμερα, ο Όμιλος BSH διαθέτει 42 εργοστάσια σε 13 χώρες στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική και την Ασία. Σε συνδυασμό με ένα παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών, η οικογένεια της BSH απαρτίζεται σήμερα από περίπου 70 εταιρείες σε 49 χώρες, με συνολικό εργατικό δυναμικό σχεδόν ανθρώπων. Η έδρα του Ομίλου BSH βρίσκεται στο Μόναχο. Η BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. έχει την έδρα της στην Κηφισιά, όπου και στεγάζονται ο εμπορικός τομέας, ο τομέας μάρκετινγκ και το κεντρικό τεχνικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (service). Διαθέτει υποκαταστήματα πωλήσεων σε Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Κύπρο, δύο παραγωγικές μονάδες οικιακών συσκευών στον Αγ. Ι. Ρέντη (για ηλεκτρικά ψυγεία και κουζίνες), αποθηκευτικούς χώρους στον Ασπρόπυργο Αττικής και τεχνικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (service) στην Κύπρο. Διαθέτει επίσης ένα ολοκληρωμένο δίκτυο service οικιακών συσκευών σε όλη την Ελλάδα, με κεντρικές μονάδες στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο Κρήτης και συμβεβλημένα συνεργεία σε όλη την Ελλάδα.

9 9 Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Φ Ι Λ 9 Ο Όμιλος της BSH κατά το 2011 Toronto Irvine La Follette Mexiko City New Bern Casablanca Tel Aviv Dubai Jeddah Mumbai Seoul Chuzhou Nanjing Wuxi Hong Kong Kabinburi Bangkok Kuala Lumpur Singapore Lima São Paulo Buenos Aires Montevideo Johannesburg Melbourne Auckland 13 μάρκες, 42 εργοστάσια, ~ εργαζόμενοι ~ 9,7 δισ. Εuro πωλήσεις το 2011 ~ 70 εταιρείες σε 49 χώρες Παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεων και εξηπηρέτησης πελατών Ηγετική θέση στην Ευρώπη Oslo Stockholm Helsinki St. Petersburg Υπόμνημα Κεντρικά Θυγατρικές Εργοστάσια Κουζίνας Ψυγείων Πλυντηρίων πιάτων Πλυντηρίων/Στεγν. ρούχων Μικροσυσκευών Κινητήρες/Αντλίες Group Headquarters Subsidiaries Santander Vitoria Estella Huarte Esquiroz Zaragoza LaCartuja Montañana Lisbon Factories: Cooking Refrigeration/Freezing Dishwashing Washing/Drying Milan Ballerup Consumer Products Nauen Milton Keynes Motors/Pumps Berlin Warsaw Amsterdam Lodz Brussels Bad Neustadt Prague Luxembourg Bretten Giengen Regensburg Michalovce Paris Lipsheim Dillingen Munich Traunreut Vienna Geroldswil Budapest Nazarje Çerkezköy Bucharest Athens Kiev Istanbul Moscow

10 10 Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Φ Ι Λ Εργοστάσιο, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Κέντρο Διανομής/ Αποθήκες (Ασπρόπυργος) Κεντρικό ρόλο για την επιτυχία μας στην αγορά κατέχουν οι μάρκες Bosch και Siemens. Με τις τρεις εξειδικευμένες μάρκες (Gaggenau, Neff, Constructa), η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ διασφαλίζει ότι ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε πελάτη. Συγχρόνως η πολύ δυνατή παραδοσιακή Ελληνική μάρκα PITSOS ολοκληρώνει τo χαρτοφυλάκιο των μαρκών μας καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην Ελληνική αγορά. Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας περιλαμβάνει μεγάλες και μικρές οικιακές συσκευές. Η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά με μερίδιο το 2011 πάνω από 42% όσον αφορά τις λευκές οικιακές συσκευές, ενώ η εξαγωγική της δραστηριότητα αυξάνεται συνεχώς και εκτείνεται στις ευρωπαϊκές χώρες και στην Κύπρο. Ο τζίρος της ανέρχεται στα 205,9 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 63,8 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν στις εξαγωγές. Η BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε διατηρεί την μεγαλύτερη ιδιόκτητη οργάνωση Εξυπηρέτησης Καταναλωτών μεταξύ όλων των παραγωγών και εμπόρων οικιακών συσκευών στην Ελλάδα. Νέα Κηφισιά: Πωλήσεις, Εξυπηρέτηση Πελατών Άγιος Ιωάννης Ρέντης: Εργοστάσιο Ασπρόπυργος: Κέντρο Διανομής/ Αποθήκες Θεσσαλονίκη: Πωλήσεις, Εξυπηρέτηση Πελατών Πάτρα: Εξυπηρέτηση Πελατών Ηράκλειο: Εξυπηρέτηση Πελατών Λευκωσία: Πωλήσεις, Εξυπηρέτηση Πελατών

11 Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Φ Ι Λ Ιστορική Διαδρομή της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ Τα σημαντικότερα σημεία στην ιστορική διαδρομή της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ, είναι τα εξής: 1865: Ιδρύεται η ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε. από την ομώνυμη οικογένεια για την παραγωγή μικρών οικιακών συσκευών και θερμαστρών 1959: Κατασκευάστηκε το νέο εργοστάσιο της Εταιρείας στο Ρέντη, όπου και ξεκίνησε η παραγωγή ψυγείων και θερμαστρών πετρελαίου 1968: Παραγωγή ασπρόμαυρων τηλεοράσεων. 1974: Έναρξη συνεργασίας της ΠΙΤΣΟΣ με τη Siemens Hellas Α.Ε. 1977: Εξαγορά του 60% της ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε. από την Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH και την Siemens Hellas A.E. 1986: Σύναψη συμφωνίας με τη Robert Bosch για τη διανομή οικιακών συσκευών στην Ελλάδα. 1989: Έναρξη παραγωγής ψυγείων Νο-Frost στο εργοστάσιο της Αθήνας. 1990: Έναρξη παραγωγής κουζινών με βυθιζόμενα κουμπιά (POP) στο εργοστάσιο της Αθήνας. 1996: Η Bosch, η Siemens και η Pitsos δραστηριοποιούνται από κοινού με την επωνυμία BSP ΑΒΕ 1996: Έναρξη παραγωγής πυρολυτικών κουζινών στο εργοστάσιο της Αθήνας. 1998: Ενσωμάτωση της μάρκας Gaggenau στην BSP 1998: Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ κατά ISO : Έναρξη παραγωγής της νέας σειράς κουζινών Competence International Cooker στο εργοστάσιο της Αθήνας. 2000: Έναρξη παραγωγής κουζινών και ψυγείων Inox στο εργοστάσιο της Αθήνας. 2001: Πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της BSH Πωλήσεις, Εξυπηρέτηση Πελατών (Κηφισιά) Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ κατά ISO : Ενσωμάτωση της μάρκας Neff στην BSP 2002: Μετονομασία της Εταιρείας σε BSH Οικιακές Συσκευές ABE. 2003: Συγχώνευση της Euroservice A.E. με την BSH Οικιακές Συσκευές ABE. 2003: Βράβευση Recognized for Excellence της BSH Οικιακές Συσκευές ABE από το EFQM. 2004: Πρώτη παραγωγή Ψυγειοκαταψυκτών με τεχνολογία και συνδεση με διαδίκτυο. 2005: Συμπλήρωση 140 ετών από την ίδρυση της Pitsos. 2007: Συμπλήρωση 40 ετών από την ίδρυση του ομίλου BSH 2007: Πρώτη παραγωγή της νέας «πλατφόρμας» ελεύθερων κουζινών Inter- Cooker 2 στο εργοστάσιο της Αθήνας. 2009: Πρώτη παραγωγή της νέας «πλατφόρμας» εντοιχιζόμενων κουζινών InterCooker 5 στο εργοστάσιο της Αθήνας. 2010: Έκδοση πρώτου απολογισμού ΕΚΕ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative, Έκδοση G : Πρώτη παραγωγή της νέας «πλατφόρμας» ελεύθερων κουζινών Inter- Cooker2.5 στο εργοστάσιο της Αθήνας. 2011: Λανσάρισμα των πρώτων κλιματικά ουδέτερων συσκευών, ως προς τη χρήση, στην Ευρώπη. 2011: Εξωτερική επαλήθευση της συμμόρφωσης του Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΟHSAS 18001:2007) της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ.

12 12 Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Φ Ι Λ 1.2 Συμμετοχή σε Ενώσεις και Φορείς Η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ συμμετέχει ενεργά σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς φορείς και οργανώσεις: Οργανισμός Περιγραφή και Σκοπός οργανισμού Συμμετοχή Σήμανση Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) Σύνδεσμος Βιομηχανιών & Επιχειρήσεων Ηλεκτρικών Συσκευών (ΣΒΕΗΣ) Ελληνογερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. UN Global Compact (Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών) Εκπροσωπεί συλλογικά τις επιχειρήσεις μέλη του στις σχέσεις τους με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους καθώς και με το Κράτος, προωθώντας τον διάλογο και την εφαρμογή αποτελεσματικών και κοινά αποδεκτών λύσεων. Παρεμβαίνει δημόσια, υπεύθυνα και τεκμηριωμένα, στις διεργασίες και εξελίξεις που διαμορφώνουν το επιχειρηματικό και το οικονομικό περιβάλλον, καθώς και τον κοινωνικό διάλογο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προασπίζει και εκπροσωπεί τα συμφέροντα του κλάδου. Η στατιστική παρακολούθηση της ελληνικής αγοράς με συνεχή αναφορά στην δραστηριότητα των επιχειρήσεων στον όγκο των πραγματοποιούμενων πωλήσεων και στην δραστηριότητα της συγκεκριμένης αγοράς. Η εναρμόνιση των στατιστικών συστημάτων έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των μελών. Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο προσφέρει υπηρεσίες στις ελληνικές και γερμανικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ή να επεκταθούν στο εξωτερικό. Η εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) στην Ελλάδα. Η BSH (μητρική εταιρεία) αποτελεί μέλος του UN Global Compact και έχει δεσμευτεί απέναντι στο Σύμφωνο και στις 10 Αρχές που το διέπουν. Μέλος Από το 1977 Μέλος Από το 2000 Μέλος Από το 1992 Ιδρυτικό Μέλος (από το 2004 που ιδρύθηκε) Μέλος από το 2004 CECED European Committee of Domestic Equipment Manufacturers Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ European Business Ethics Network (EBEN) Η BSH ως μέλος του CECED ακολουθεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του. Η ανταπόκριση των μελών στον Κώδικα αποτελεί μια εθελοντική πρωτοβουλία για τη προώθηση δίκαιων και αειφόρων προτύπων αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας, την κοινωνική ισότητα και την περιβαλλοντική απόδοση. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το Κοινή πεποίθηση των ιδρυτικών μελών του Ινστιτούτου ήταν η αναγνώριση της ανάγκης να αναβαθμιστεί και να υποστηριχθεί ο ρόλος όσων, άμεσα ή έμμεσα, έρχονται σε επαφή με τον πελάτη. Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι ένα Δίκτυο επιχειρήσεων με σκοπό την προώθηση της κόσμο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον, με απώτερο έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και την προβολή της, τόσο προς τον επιχειρηματικό στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Στόχος του Δικτύου είναι η προώθηση των αρχών της Επιχειρηματικής Ηθικής, της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και σε εθελοντικούς οργανισμούς. Μέλος από το 1977 Μέλος από το 2010 Μέλος από 2011 Μέλος από 2011 EFQM Το European Foundation for Quality Management (E.F.Q.M.) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ο κύριος φορέας στην Ευρώπη που παρέχει εργαλεία και μεθόδους για την επίτευξη αριστείας σε οργανισμούς πάσης φύσεως που θέλουν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους. Μέλος από 1999

13 Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Φ Ι Λ Βραβεύσεις /Διακρίσεις Η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ κατά το 2011 έλαβε τα ακόλουθα βραβεία / διακρίσεις: Οργανισμός Περιγραφή Σήμανση European Business Ethics Network (EBEN), Ελληνικός Κλάδος Χρυσό βραβείο αριστείας στην επιχειρηματική ηθική για τις εξαιρετικές της επιδόσεις στους τομείς «Internal Auditing» και «Business Analysis». Ελληνικό Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CRI) Ασημένιο βραβείο του Δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας για εξαιρετικές επιδόσεις στον τομέα της ΕΚΕ. Επιπλέον στα πλαίσια της ίδιας διοργάνωσης απονεμήθηκε στην Εταιρεία ειδική διάκριση στην κατηγορία «Εργασιακό Περιβάλλον». Βραβείο GREEN LEADER στην PITSOS για τις περιβαλλοντική της πρωτοβουλία σχετικά με τις πρώτες κλιματικά ουδέτερες ως προς την χρήση τους συσκευές στην Ευρώπη. Χρυσό Βραβείο Superbrand για την αναγνωρισιμότητα και επωνυμία της μάρκας της. Boussias Communications & Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν- (ΑΣΣΟΕ) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) Βράβευση της PITSOS για καινοτόμες και σύγχρονες πρακτικές στην κατηγορία κοινωνικών δικτύων και διαδραστικού μαρκετινκ. Βραβείο Οργάνωσης και Διοίκησης για το Περιβάλλον σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές. 1.4 Οικονομική Ανάπτυξη και Επιχειρηματική Στρατηγική Το 2011, ο κύκλος εργασιών της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ ανήλθε σε 205,9 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,17% σε σχέση με το Τα μεικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 49,2 εκ. ευρώ έναντι 63,9 εκ. ευρώ το 2010, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 289%, καθώς διαμορφώθηκαν σε 6,3 εκ. ευρώ από 2,2 εκ. ευρώ το Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων, ανήλθαν σε 3,6 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 106,1% σε σχέση με το Η Εταιρεία κατέβαλλε στο ελληνικό κράτος εργοδοτικές εισφορές ύψους 9,7 εκ. ευρώ για το Η Επιχειρηματική μας Στρατηγική Η BSH όντας μία εκ των ηγέτιδων εταιρειών παγκοσμίως στον τομέα της παραγωγής οικιακών συσκευών έχει επιτύχει να συνδέσει τον όνομά της με την καινοτομία, την ποιότητα και την αξιοπιστία. Επιπλέον κατέχει ηγετική θέση και στην ελληνική αγορά, ενώ η εξαγωγική της δραστηριότητα με υψηλής ποιότητας προϊόντα made in Greece εκτείνεται σε περισσότερες ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες. Η στρατηγική της Εταιρείας βασίζεται στις αρχές αειφορίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας και στοχεύει στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους, το προσωπικό και την ευρύτερη κοινωνία. Η Αειφορία είναι αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής στρατηγικής, της δομής και οργάνωσης καθώς και των εταιρικών μας αρχών. Σημαντικός πυλώνας πάνω στον οποίο στηρίζονται όλα αυτά είναι η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία των σχέσεών μας με πελάτες και συμμετόχους. Επιδιώκουμε συνεχώς την ενίσχυση των δυνατών μας σημείων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Η μακροπρόθεσμη αειφόρος ανάπτυξη της Εταιρείας είναι στενά συνδεδεμένη με την εκπλήρωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών απαιτήσεων. Οι στρατηγικοί μας στόχοι για την επόμενη τριετία είναι: Διατήρηση της ηγετικής μας θέσης στην αγορά στον τομέα των μεγάλων οικιακών συσκευών. Περεταίρω διείσδυση και βελτίωση των μεριδίων μας στις μικρές συσκευές.

14 14 Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Φ Ι Λ Διατήρηση μιας υγιούς κερδοφορίας. Ενίσχυση των εξαγωγών μας, μείωση της εξάρτησης της παραγωγής από την ελληνική αγορά. Ελαχιστοποίηση επιχειρηματικών και οικονομικών κινδύνων. Βελτίωση της επικοινωνίας μας με τους συμμετόχους για θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Προϊοντική καινοτομία μέσω της ανάπτυξης περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων 1.5 Εταιρική Διακυβέρνηση Η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ ακολουθεί πρακτικές υπεύθυνης εσωτερικής λειτουργίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης με βάση τις απαιτήσεις που ισχύουν σε διεθνές επίπεδο. Το σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ έχει ως σκοπό να διασφαλίζει τη διαφανή, χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας, που μακροπρόθεσμα οδηγεί στην επιχειρηματική και οικονομική επιτυχία. Επιπλέον, οι πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που ακολουθεί η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της, βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα έχουν ληφθεί υπόψη και οι προδιαγραφές που τέθηκαν. Το Διοικητικό Συμβούλιο Ο ανώτερος φορέας διακυβέρνησης στη BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο αποτελείται από 9 συνολικά μέλη, εκ των οποίων τα έξι (6) είναι μη εκτελεστικά. Στο ΔΣ δεν συμμετέχουν ανεξάρτητα μέλη. Γενική αρμοδιότητα του Δ.Σ είναι η διοίκηση και εκπροσώπηση της επιχείρησης. Το Δ.Σ. της Εταιρείας διατηρεί επικοινωνία, τόσο ως σώμα όσο και τα μέλη του ξεχωριστά, με τους εργαζόμενους της Εταιρείας και τη μέτοχο Εταιρεία σε διαρκή βάση. Επιπλέον, συστηματική και άμεση επικοινωνία με τους μετόχους, πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ενώ όσον αφορά την επικοινωνία με τους εργαζόμενους, υπάρχει σωματείο εργαζομένων, το οποίο επικοινωνεί με τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Στη BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ ο ρόλος του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι διαχωρισμένοι, ενώ παράλληλα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν είναι εκτελεστικό μέλος, με αποτέλεσμα την διάκριση των διοικητικών καθηκόντων και την ενίσχυση της διαφάνειας στην επιχείρηση. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει ως κύρια αρμοδιότητα να συγκαλεί και να προεδρεύει του Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Όνομα Ιδιότητα Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Winfried Seitz Πρόεδρος Δ.Σ. Byron Vargas Αναπληρωτής Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελευθέριος Ελευθεράκης Διευθύνων Σύμβουλος Manfred Normann Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Μπομπής Μέλος Δ.Σ. Πάνος Ξυνής Μέλος Δ.Σ. Thomas Baader Μέλος Δ.Σ. Christian Prenzel Μέλος Δ.Σ. Χαράλαμπος Περγαντής Μέλος Δ.Σ. Σημείωση: Τα 5 μέλη του Δ.Σ. είναι Γερμανικής υπηκοότητας και τα υπόλοιπα ελληνικής. Αναλογία φύλων και ηλικιακή κατανομή Διοικητικού Συμβουλίου Φύλο Μέλη Διοικητικού < >50 Συμβουλίου Γυναίκες Άνδρες Σύνολο

15 Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Φ Ι Λ 15 Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων τα άτομα που θεωρούνται καταλληλότερα για την άσκηση υπεύθυνης διοίκησης. Η αξιολόγηση των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. πραγματοποιείται από τη Γενική Συνέλευση με βάση τους ανάλογους στόχους που έχουν τεθεί. Επιπλέον, στα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνονται και κριτήρια από όλους τους πυλώνες της Εταιρικής Ευθύνης (Διοίκηση, Αγορά, Περιβάλλον, Κοινωνία). Ο ανώτατος φορέας Διακυβέρνησης ενημερώνεται για τα θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας συγκεκριμένα ο συντονιστής θεμάτων Εταιρικής υπευθυνότητας αναφέρεται στον αναπληρωτή πρόεδρο του Δ.Σ. κο Byron Vargas. Νομική Μορφή και Μετοχική Σύνθεση Η Εταιρεία έχει καταχωρηθεί στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών με την επωνυμία «BSH Οικιακές Συσκευές Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «BSH EΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» και με αριθμό μητρώου 916/01 ΑΤ/Β/86/405(2002). Μέτοχοι της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ είναι οι εταιρείες: BSH HOME APLIANCES HOLDING GmbH: μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 99,99%). BSH VERMOEGENSVERWALTUNGS GmbH: 62 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 0,01%). 1.6 Διοικητική Οργάνωση Η κατανομή των διοικητικών δραστηριοτήτων μεταξύ των τριών εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της ΒSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ έχει ως εξής: Byron Vargas Herzberg Αναπληρωτής Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Τεχνικός τομέας (Παραγωγή, Εξέλιξη, Τεχνικές Υπηρεσίες, Βιομηχανικός σχεδιασμός, Ποιότητα, Projects, Εταιρική Υπευθυνότητα, Περιβάλλον Υγεία & Ασφάλεια) Ελευθέριος Ελευθεράκης Διευθύνων Σύμβουλος Πωλήσεις, Μάρκετινγκ, Διαφήμιση Manfred Normann Διευθύνων Σύμβουλος Διοίκηση επιχειρήσεων ( Ανθρώπινοι πόροι, Οικονομικό, Λογιστήριο πελατών, Λογιστήριο πιστωτών, Αγορές, Εφοδιαστική, Πληροφορική τεχνολογία, Service). Οργανόγραμμα BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ Διοικητικό Συμβούλιο Πωλήσεις, Μάρκετινγκ Ελευθέριος Ελευθεράκης Διοίκηση επιχειρήσεων & Εξυπηρέτηση Πελατών Manfred Normann Τεχνολογία Byron Vargas Herzberg Πωλήσεις Λευκών Συσκευών Αλυσίδων Πωλήσεις Λευκών Συσκευών Συνεταιρισμών & Ανεξαρτήτων Διοίκηση Επιχειρήσεων Πωλήσεις Εφοδιαστική Διοίκηση Έργων Εξέλιξη Προϊόντων & Παραγωγή Πωλήσεις Μικροσυσκευών Προμήθειες Βιομηχανικός Σχεδιασμός Πωλήσεις Κύπρου Οικονομική Διεύθυνση & Λογιστήριο Ποιότητα Περιβάλλον & Ασφάλεια ΕΚΕ Marketing Ανθρώπινο Δυναμικό Τεχνικές Υπηρεσίες Πληροφορική Τεχνολογία Εξυπηρέτηση Πελατών

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 Υψηλές Επιδόσεις. Με Υπευθυνότητα.

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 Υψηλές Επιδόσεις. Με Υπευθυνότητα. Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 Υψηλές Επιδόσεις. Με Υπευθυνότητα. B S H Ο Ι Κ Ι Α Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ Α. Β. Ε. Οι μάρκες που διαχειρίζεται στην Ελλάδα η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Βιωσιμότητας 2012 & 2013. βsh oikiakeσ συσκευεσ α.β.ε.

Έκθεση Βιωσιμότητας 2012 & 2013. βsh oikiakeσ συσκευεσ α.β.ε. Έκθεση Βιωσιμότητας 2012 & 2013 βsh oikiakeσ συσκευεσ α.β.ε. eκθεση βιωσιμοτητασ 2012 & 2013 περiexomena 3 Περιεχόμενα 23 48 09 35 63 Περί απολογισμού 4 Mήνυμα Γενικής Διεύθυνσης 6 Η εταιρεία 9 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 Ο ς ΕΥ του ΟΤΕ και της COSMOTE βασίζεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από το Global Reporting Initiative (GRI). Ο ς ΕΥ 2013 του ΟΤΕ και της COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012 Μάρτιος 2013 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 4. Περιβάλλον 5. Δέσμευση προς την Αγορά 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Με ευθύνη για τους Ανθρώπους μας

Με ευθύνη για τους Ανθρώπους μας Η ιστορία της PITSOS 1865 Ίδρυση της εταιρείας ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε. - PITSOS από την ομώνυμη οικογένεια για την παραγωγή μικρών οικιακών συσκευών και συσκευών πετρελαίου 1959 Έναρξη της παραγωγής ψυγείων και θερμαστρών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

& Οικουμενικό Σύμφωνο

& Οικουμενικό Σύμφωνο & Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 05 Η συμμετοχή του Ομίλου ΤITAN στην πρωτοβουλία για το Οικουμενικό Σύμφωνο Συλλογικές πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για την ΕΚΕ και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 1 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010 BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ A.B.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 1. Εισαγωγή Σελίδα 4 2. Μήνυμα Διευθυνόντων Συμβούλων Σελίδα 5 Η εταιρεία 3. BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E.: Η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΕΚΕ (1) Ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη νοείται η ηθική ευθύνη, η συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Συνέδριο «H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην εποχή της Οικονομικής Κρίσης: Επανατοποθέτηση ή εγκατάλειψη;» Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΑΡΧΗ 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιδιώκουμε συστηματικά την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της έννοιας της επιχειρηματικής αριστείας, υπότοπρίσματωνκριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρική υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής. Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος

Η εταιρική υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής. Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Η εταιρική υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος 4 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Λευκωσία, 01.07.2011 Η GENESIS

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο. Δρ. Καρατζόγλου Βένος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο. Δρ. Καρατζόγλου Βένος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο Δρ. Καρατζόγλου Βένος ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ως επιχείρηση ορίζεται κάθε φορέας που αποσκοπεί στην παραγωγή και διάθεση αγαθών και

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008-2009 ALUMIL S.A. COP REPORT 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΟΙ ΔΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ...4 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ...6 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ...8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...9 ALUMIL S.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της INTERAMERICAN ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C)

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) 2. Ουσιαστικότητα ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της OMYA HELLAS ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων International Non Governmental Organizations Accountability Charter Απρίλιος 2008 Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Profile 2014. Communication Dept_Sept 2014

Profile 2014. Communication Dept_Sept 2014 Profile 2014 Communication Dept_Sept 2014 Περιεχόμενα Ιστορική αναδρομή Όμιλος AkzoNobel Vivechrom σήμερα Αγορά Προϊόντα Vivechrom Vivechrom Profile 2 Ιστορική Αναδρομή: Νίκαια 1932 Ιδρύεται από τον Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D)

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 3. Στοχοθέτηση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 7-8 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Συνάντηση Εργασίας Αθήνα Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης Δημοσίων Οργανισμών (ΚΕΔΟ) Δομή μοντέλου ΚΕΔΟ Μοντέλο ΚΕΔΟ Διαφάνεια Act Plan Αναφορά αποτελεσμάτων Αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Στηρίζω» Αθήνα, Ιούνιος 2011 Λένα Σαρικάκη Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διεύθυνση Στρατηγικής Τομέας Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία λειτουργεί πάντα συμμορφούμενη με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η εταιρεία λειτουργεί πάντα συμμορφούμενη με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αρχή 1 η : Υποστήριξη και σεβασμός της προστασίας διεθνών αποδεκτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αρχή 2 η : Εξασφάλιση μη εμπλοκής επιχειρήσεων σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας

Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας Επιμέλεια & Παρουσίαση: Μηνόπουλος Σίμος, Κιλκίς, Ιανουάριος 2015 Εισαγωγή Το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας, είναι κατά την προσωπική μου άποψη, μια ολοκληρωμένη πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΤΗ ΧΑΡΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον ρ. Κ. Αραβώσης Πρόεδρος ΠΑΣΕΠΠΕ ΘΕΣΜΟΣ Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Κριτήρια Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4 1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης. 2 η Εκδοση

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης. 2 η Εκδοση τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης 2 η Εκδοση 1 Εισαγωγή Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για (ΣΕΑ) καθορίζει τις βασικές αξίες και αρχές που θεωρούνται θεμελιώδεις για την επιτυχή προετοιμασία και την

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY. O Χάρτης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY. O Χάρτης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY O Χάρτης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας Οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, προγράμματα, πολιτικές και διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE 1 Αριθμός Πρωτ.: 35/1.9.2011 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011 Αγαπητές Κυρίες, Κύριοι, με αφορμή το Σχέδιο Διαβούλευσης για την επικείμενη Πράξη Διοικητή Τ.Ε για τα ΣΕΕ στις Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές Επιχειρησιακής Συμπεριφοράς. του. Ομίλου ΒSH

Κατευθυντήριες Γραμμές Επιχειρησιακής Συμπεριφοράς. του. Ομίλου ΒSH 1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Κατευθυντήριες Γραμμές Επιχειρησιακής Συμπεριφοράς του Ομίλου ΒSH 2 η Έκδοση 2015 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Η αλληλεπίδραση µεταξύ Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Μάρτιος 2013 Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ Τονίζει H σηµερινή παγκόσµια οικονοµική κρίση οφείλεται στην έλλειψη διαφάνειας, λογοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη 2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι οι εργαζόμενοι οι επενδυτές οι πελάτες, οι δημόσιοι και ρυθμιστικοί φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000, BRC κτλ Aθηνά Παναγιώτου Επικεφαλής Επιθεωρητής Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000, BRC κτλ Aθηνά Παναγιώτου Επικεφαλής Επιθεωρητής Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000, BRC κτλ Aθηνά Παναγιώτου Επικεφαλής Επιθεωρητής Εταιρικά στοιχεία 7μελές Δ.Σ ΜΕΤΟΧΟΣ : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (100%) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ : 2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (ΠΣ Σ.Τ.Ξ.Ε.) στα θέματα ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Saint-Gobain. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) Μάιος 2014

Όμιλος Saint-Gobain. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) Μάιος 2014 Όμιλος Saint-Gobain Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) Μάιος 2014 Ως ένας από τους ηγέτες παγκοσμίως, σε όλες τις δραστηριότητες μας, έχουμε θέσει το στόχο να είμαστε η Αναφορά για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 2. Παρουσίαση δεικτών κατα GRI

Παράρτημα 2. Παρουσίαση δεικτών κατα GRI Παράρτημα 2 Παρουσίαση δεικτών κατα GRI Oλοκληρώνοντας με ικανοποιητικά αποτελέσματα, όπως προκύπτει και από τις Εκθέσεις Ανεξάρτητης Διασφάλισης (σελ. 55-58) τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα