Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012"

Transcript

1 Υδρογυµναστική σε παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση. 1 Παναγάκη Παναγιώτα 2 Χριστοδούλου Πηνειώ 1 Φυσικοθεραπεύτρια, Ειδικό ηµοτικό Σχολείο-Νηπιαγωγείο ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου, 2 Nηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής, MSc, Υποψήφια διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, Νηπιαγωγείο ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου, Koκκινοπήλια Αγρινίου. Περίληψη Σκοπός της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης ενός προγράµµατος υδρογυµναστικής σε παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση, αναφορικά µε τη λειτουργικότητα και την κινητική τους ανάπτυξη. Γιατί παρά τα θεωρητικά οφέλη της άσκησης στο νερό για τα παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση, αναφορικά µε την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της άσκησης στο νερό η έρευνα είναι περιορισµένη. Το δείγµα της παρούσας µελέτης αποτέλεσαν συνολικά 24 παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση, χρονολογικής ηλικίας 4-14 ετών. Το πρόγραµµα παρέµβασης εφαρµόστηκε στα 12 παιδιά. Την οµάδα ελέγχου αποτέλεσαν τα υπόλοιπα 12 παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση, τα οποία δε συµµετείχαν σε πρόγραµµα υδρογυµναστικής, αλλά µόνο στις προγραµµατισµένες συνεδρίες φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας. Η διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος υδρογυµναστικής ήταν έξι µήνες. Μετά το πέρας της εφαρµογής του προγράµµατος διαπιστώθηκε ότι η κινητική ανάπτυξη των παιδιών που συµµετείχαν εκτός των άλλων συνεδριών και στο πρόγραµµα υδρογυµναστικής βελτιώθηκε σηµαντικά. Λέξεις κλειδιά: υδρογυµναστική, εγκεφαλική παράλυση. 1. Εισαγωγή Η εγκεφαλική παράλυση αποτελεί µία από τις πιο σοβαρές νευροαναπτυξιακές διαταραχές, που συνήθως διαγιγνώσκεται κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής του παιδιού. Ο όρος εγκεφαλική παράλυση αναφέρεται σε µια οµάδα παθήσεων, στην οποία παρατηρούνται διαταραχές της ανάπτυξης της κίνησης ή της στάσης µε συχνά και ποικίλα νευροαναπτυξιακά προβλήµατα, τα οποία οφείλονται σε βλάβη εκείνων των περιοχών του εγκεφάλου που ελέγχουν τη λειτουργία των µυών και προκαλούν την παθολογική δραστηριότητά τους (Νεστορίδης, 2004). Επιπλέον, εκτός από τη δυσλειτουργία της κινητικότητας, το παιδί µε εγκεφαλική παράλυση µπορεί να παρουσιάζει ποικίλες διαταραχές και δυσκολίες (πολλαπλές αναπηρίες), οι οποίες σχετίζονται µε τη νοηµοσύνη, τις αισθήσεις, την προσαρµοστική συµπεριφορά και την αποδοχή του παιδιού από το περιβάλλον του ((Πολυχρονοπούλου, 2003). Τα παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση δεν παρουσιάζουν όλα όµοιες δυσκολίες, επειδή η βλάβη δε βρίσκεται πάντα στο ίδιο σηµείο του εγκεφάλου. Γι αυτό το λόγο αναφέρεται πως η εγκεφαλική παράλυση είναι διαφορετική σε κάθε παιδί. Ωστόσο, τα παιδιά στα οποία η βλάβη εντοπίζεται στην ίδια περιοχή παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά (Χαραλάµπους, 2008). Τα κοινά αυτά χαρακτηριστικά είναι ταξινοµηµένα στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: τη σπαστικότητα, την αθέτωση και την αταξία. Ο τρόµος και η υπερκινητικότητα είναι µορφές µε σηµαντικά µικρότερη συχνότητα εµφάνισης. Στην πραγµατικότητα όµως συναντάµε περιπτώσεις παιδιών µε µικτή µορφή, δηλαδή παιδιά που παρουσιάζουν ένα είδος συνδυασµού αυτών των µορφών (Χαραλάµπους, 2008). Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι σε καµία άλλη περίπτωση αναπηρίας δεν απαιτείται η συνεργασία και η συµβολή τόσο µεγάλης ISSN

2 διεπιστηµονικής οµάδας αποκατάστασης. Η οµάδα αποκατάστασης, όπως είναι αυτονόητο, αποτελεί το κύτταρο της αποκατάστασης και στελεχώνεται από πολλούς ειδικούς επιστήµονες (εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή, φυσίατρο, παιδονευρολόγο, παιδίατρο, οφθαλµίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, παιδαγωγό, γονείς κ.ά.), (Πολυχρονοπούλου, 2003 Νεστορίδης, 2004). Η εγκεφαλική παράλυση χρειάζεται ολιστική αντιµετώπιση και τα µέλη που απαρτίζουν την οµάδα αποκατάστασης αποτελούν τους κρίκους µιας αλυσίδας που εξακολουθεί να υφίσταται, όσο υπάρχουν κοινοί στόχοι όλων των εµπλεκοµένων στην αγωγή, την εκπαίδευση και την αποκατάσταση του κάθε παιδιού (Νεστορίδης, 2004). Η υδρογυµναστική αναφέρεται στην εφαρµογή του νερού ως θεραπευτικό µέσο. Είναι µια µορφή άσκησης η οποία εκτελείται στο υδάτινο περιβάλλον (µε µουσική ή χωρίς, µε όργανα ή χωρίς). Η ευεργετική επίδραση του νερού στην αποκατάσταση των ατόµων που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις είναι γνωστή από τον πατέρα της ιατρικής τον Ιπποκράτη. Σήµερα η υδρογυµναστική χρησιµοποιείται σε όλο τον κόσµο από πολλές οµάδες πληθυσµών µε σηµαντικά οφέλη. Οι φυσικοθεραπευτές χρησιµοποιούν το νερό ως µέσο αποκατάστασης σε θεραπευτικές πισίνες µε την εφαρµογή διαφόρων υδροθεραπευτικών µεθόδων (Watsh, Jahara, Halliwick). Η κατάλληλη θερµοκρασία του νερού για θεραπευτικούς σκοπούς είναι C. Η θεραπευτική δράση του νερού βασίζεται στις αρχές και τις ιδιότητές του (άνωση, υδροστατική πίεση, αντίσταση του ρευστού, θερµοκρασία), (Φίλιας, Παναγάκη, Χριστοδούλου, Σχορτσιανίτη, Καγγέλη, Μπονάτσος, Χαϊκάλης, Ρογδάκης, Ραζής, 2012). Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά την άνωση, σύµφωνα µε την αρχή του Αρχιµήδη, όταν ένα σώµα είναι πλήρως ή µερικώς βυθισµένο σε ένα ρευστό σε ηρεµία, υφίσταται µία ανοδική ώθηση ίση µε το βάρος του ρευστού που εκτοπίζεται. Αυτή η ανοδική ώθηση ονοµάζεται άνωση. Η άνωση δηµιουργεί το ευχάριστο συναίσθηµα της έλλειψης βαρύτητας και της επίπλευσης (Takeshima et al., 2002). Με τη βοήθεια της άνωσης οι κινήσεις των άνω και κάτω άκρων καθώς και της σπονδυλικής στήλης γίνονται πιο εύκολα και ελεύθερα, γιατί δεν υπάρχει φόρτιση στις αρθρώσεις προάγοντας και διατηρώντας έτσι την µυοσκελετική λειτουργία σε παθήσεις που η φόρτιση δεν επιτρέπεται ή δεν είναι δυνατή (Darby & Yacle, 2000). Κατά την εµβύθιση ενός ασθενούς στο νερό το ποσό του βάρους του σώµατος που υποστηρίζεται από τα κάτω άκρα είναι ανάλογο του βάθους του νερού (D Acquisto et al., 2001). H υδροστατική πίεση είναι η πίεση που ασκεί το νερό στο σώµα κατά την εµβύθισή του σ αυτό (Edlich et al., 1987). Είναι ισοδύναµη σε όλες τις επιφάνειες ενός βυθισµένου σώµατος και αυξάνεται όσο αυξάνεται το βάθος του νερού. Αυτό το χαρακτηριστικό του νερού βοηθά τη φλεβική επιστροφή και τη λειτουργία του λεµφικού συστήµατος συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο στη µείωση των οιδηµάτων και των αιµατωµάτων (Takeshima et al., 2002). Επιπλέον, το νερό πιέζει τους πνεύµονες αναγκάζοντας το άτοµο να αναπνέει βαθύτερα. Έτσι αυξάνεται η ζωτική χωρητικότητα των πνευµόνων, που έχει βρεθεί ότι είναι µειωµένη στα άτοµα µε εγκεφαλική παράλυση, µε αποτέλεσµα να βελτιώνεται η αναπνευστική τους λειτουργία και να µην κουράζονται τόσο γρήγορα όσο στο παρελθόν (Driver & O Connor, 2004). Σύµφωνα µε τις αρχές της υδροδυναµικής κατά τη διάρκεια της κίνησης ενός αντικειµένου πάνω σε ένα ρευστό ενεργεί πάνω σ αυτό µία δύναµη αντίστασης, που ονοµάζεται συνολική αντίσταση και έχει διεύθυνση αντίθετη από την κατεύθυνση της κίνησης. Η αντίσταση αυτή είναι µεγαλύτερη στο νερό απ ότι στον αέρα (Ruoti et ISSN

3 al.,1994 Τσούρδου,2006). Η κίνηση του σώµατος στο νερό εµποδίζεται από την αντίσταση του ρευστού. Το φαινόµενο της αντίστασης του νερού το εκµεταλλευόµαστε στην εφαρµογή της υδρογυµναστικής και συγκεκριµένα όταν έχουµε στόχο την ενδυνάµωση των χαλαρών και ατροφικών µυών. Η αντίσταση του νερού βοηθά στην ενδυνάµωση και ενεργοποίηση των µυών ολόκληρου του σώµατος. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται όργανα ή εξαρτήµατα κολύµβησης µε µεγάλη επιφάνεια, τα οποία προσαρµόζονται κατάλληλα στα ατροφικά µέλη του σώµατος και έτσι συµβάλλουν µέσω της κατάλληλης κίνησης µέσα στο νερό, στην ενδυνάµωσή τους (Bates & Hanson,1996). Η αντίσταση του νερού συµβάλλει ακόµη και στη βελτίωση των στατικοκινητικών αντανακλαστικών, ιδιαίτερα µάλιστα στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχουν λειτουργικές διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήµατος (πάρεση, τετραπληγία, ηµιπληγία κ.ά.), (Φραγκοράπτης, 2000). Η δύναµη αντίστασης είναι οµοιόµορφη σε όλη την τροχιά κίνησης και εξαρτάται από την ταχύτητα της κίνησης και την επιφάνεια του µέλους που κινείται. Όσο πιο γρήγορα γίνεται η κίνηση µέσα στο νερό, τόσο η αντίσταση αυξάνεται. Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισµα του νερού δίνει τη δυνατότητα στο φυσικοθεραπευτή να εφαρµόσει την κινησιοθεραπεία µε αυστηρά προοδευτικό πρόγραµµα προσφέροντας γρηγορότερη και ασφαλέστερη αποκατάσταση του ατόµου που συµµετέχει σ αυτό. Η δύναµη της αντίστασης του νερού σε συνδυασµό µε την άνωση βοηθά στην ιδανικότερη αποκατάσταση ακόµη και των πιο αδύνατων µυών. Παράλληλα, ένα επιπλέον πλεονέκτηµα της άσκησης στο νερό είναι τα µειωµένα επίπεδα φόρτισης των αρθρώσεων. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται ένα ευχάριστο περιβάλλον για τα παιδιά µε ασταθείς αρθρώσεις. Η άσκηση στο νερό είναι µια ελκυστική µορφή άσκησης και για τα παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση. Η πλευστότητα του νερού µειώνει την επίδραση της βαρύτητας και παρέχει αυξηµένη υποστήριξη της σωστής θέσης του σώµατος. Αυτά τα χαρακτηριστικά µπορούν να επιτρέψουν στα παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση να ασκηθούν στο νερό µε περισσότερη ελευθερία απ ότι στην ξηρά (Bates & Hanson, 1996). Ταυτόχρονα οι ανθεκτικές δυνάµεις της πλευστότητας και της έλξης επιτρέπουν τη διεξαγωγή ποικίλων αερόβιων δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων δύναµης που µπορούν να τροποποιηθούν εύκολα επιτρέποντας έτσι ένα ευρύ φάσµα κινητικών ικανοτήτων για τις περιπτώσεις των συγκεκριµένων παιδιών. Tα θεραπευτικά οφέλη της υδρογυµναστικής συνοψίζονται ως ακολούθως: Με την εµβύθιση του ατόµου σε ζεστό νερό σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες χαρακτηριστικές ιδιότητες του νερού προάγεται η µυϊκή χαλάρωση και µειώνεται η υπερτονία (µυϊκός σπασµός-σπαστικότητα). Μειώνεται η ευαισθησία στον πόνο, διευκολύνοντας έτσι την επίτευξη των στόχων της αποκατάστασης. Αυξάνεται η ευκολία κίνησης της άρθρωσης βελτιώνοντας έτσι και διατηρώντας την τροχιά των δύσκαµπτων αρθρώσεων. Ειδικές θεραπευτικές ασκήσεις µπορούν να ξεκινήσουν πιο γρήγορα επισπεύδοντας τον χρόνο της αποκατάστασης και προλαµβάνοντας δευτερογενείς επιπλοκές. Αυξάνεται η µυϊκή δύναµη στις περιπτώσεις υπερβολικής αδυναµίας. Επιφέρει οξείες αιµοδυναµικές προσαρµογές. Βελτιώνεται η περιφερική και λεµφική κυκλοφορία. Αυξάνεται η επιφανειακή κυκλοφορία του αίµατος. ISSN

4 Βελτιώνεται η κιναισθησία του σώµατος και η σταθερότητα του κορµού. Βελτιώνεται το ψυχολογικό προφίλ του ατόµου. Βελτιώνεται η ισορροπία και η νευροµυική συναρµογή διευκολύνοντας την λειτουργική αποκατάσταση και ανεξαρτητοποίηση του ασθενούς (Καµπούρη, Παπανδρίκου, Χρήστου, Κανελλοπούλου, Μπαλζάκη, 2010 Grosse, 2005). Η Υδρογυµναστική προλαµβάνει την εµφάνιση παθήσεων. Παράλληλα, η Υδρογυµναστική αποτελεί έναν από τους πιο ασφαλής τρόπους για την αποκατάσταση των ασθενών. Τα µειονεκτήµατα της υδρογυµναστικής είναι η µεγάλη θερµιδική απώλεια για το άτοµο, η απουσία έκκεντρης µυϊκής σύσπασης, το αίσθηµα δύσπνοιας σε αρχάριους και το αίσθηµα βραδυκαρδίας σε νερό µε θερµοκρασία κάτω από 25 βαθµούς Κελσίου (αν και δε χρησιµοποιείται αυτή η θερµοκρασία του νερού για θεραπευτικούς σκοπούς). Η Υδρογυµναστική είναι κατάλληλη για τις παρακάτω παθήσεις: Παραπληγία Τετραπληγία Εγκεφαλικά Επεισόδια Εγκεφαλική Παράλυση Ορθοπεδικές και Ρευµατικές παθήσεις Μετεγχειρητική Αποκατάσταση Καρδιοαναπνευστικές Παθήσεις Αθλητικές Κακώσεις (Bates &Hanson,1996). 2. Αντενδείξεις Υδρογυµναστικής. Όλα τα άτοµα θα πρέπει να ελέγχονται για την πιθανή παρουσία αντενδείξεων αναφορικά µε τη δυνατότητα συµµετοχής τους σε συνεδρίες υδρογυµναστικής. Κάθε θεραπευτική πισίνα θα πρέπει να δηµιουργήσει τις δικές της αρχές σε ότι αφορά τις αντενδείξεις. Οι παράµετροι εξαρτώνται κάθε φορά από το πρόγραµµα και τον αριθµό των ατόµων που αντιµετωπίζονται (Norm, Hanson, 1992). Ορισµένες από τις αντενδείξεις για την εφαρµογή προγράµµατος υδρογυµναστικής είναι οι ακόλουθες: Είναι αυτονόητο ότι ιδιαίτερα εξασθενηµένα άτοµα ή άτοµα σε εµπύρετη κατάσταση δεν επιτρέπεται να υποστούν υδρογυµναστική, όπως και εκείνα που πάσχουν από ακράτεια κοπράνων. Ακράτεια ούρων δε θεωρείται φυσιολογικά αντένδειξη, αλλά αν είναι έντονη θα ήταν προτιµότερο να αυξηθεί το ποσοστό του χλωρίου στην πισίνα. Επιληπτικά άτοµα δεν αποκλείονται από τα προγράµµατα παρέµβασης υδρογυµναστικής, αλλά πρέπει να επιλέγονται µε προσοχή και να βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη για όσο χρονικό διάστηµα βρίσκονται µέσα στο νερό. Επίσης αντένδειξη υδρογυµναστικής αποτελούν διάφορες υδρόφιλες ασθένειες όπως ο τύφος, η χολέρα και η δυσεντερία, δερµατολογικές παθήσεις, κυκλοφοριακές διαταραχές, µυκητησιακές µολύνσεις, λοιµώξεις ανώτερου αναπνευστικού, λοιµώξεις µέσου ωτός (Norm, Hanson,1992), λοιµώξεις ουροποιογεννητικού συστήµατος. 3. Μεθοδολογία 3.1. είγµα Όσον αφορά τη συγκρότηση του δείγµατος µιας εµπειρικής µελέτης, όπως είναι γνωστό υπάρχουν κάποιοι κανόνες που πρέπει να ακολουθηθούν, προκειµένου να συγκροτηθεί ένα τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγµα (κλήρωση, πίνακας τυχαίων αριθµών κ.ά.). ISSN

5 Στη συγκεκριµένη περίπτωση έγινε συµπερίληψη στο δείγµα όλων των παιδιών µε εγκεφαλική παράλυση που εντοπίστηκαν και πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής. Πιο συγκεκριµένα, στην παρούσα µελέτη, όπως προαναφέρθηκε συµµετείχαν 24 παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση, χρονολογικής ηλικίας 4-14 ετών (Μ.Ο.=10,83, S.D.=.768). Από αυτά τα 12 πέραν των άλλων συνεδριών (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία), συµµετείχαν και σε ένα πρόγραµµα υδρογυµναστικής. Η συχνότητα εφαρµογής του προγράµµατος ήταν δύο φορές την εβδοµάδα και η διάρκεια της κάθε συνεδρίας ήταν 45 λεπτά (10 λεπτά προθέρµανση, 25 λεπτά κυρίως πρόγραµµα και 10 λεπτά αποθεραπεία). Τα υπόλοιπα 12 παιδιά δε συµµετείχαν στο συγκεκριµένο πρόγραµµα υδροθεραπείας. Συµµετείχαν µόνο στις προγραµµατισµένες συνεδρίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και φυσικοθεραπείας. Σε κανένα παιδί δεν έγινε έκχυση αλλαντικής τοξίνης κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του προγράµµατος παρέµβασης υδρογυµναστικής, αλλά ούτε και τους προηγούµενους µήνες πριν την εφαρµογή του προαναφερόµενου προγράµµατος. Και αυτό µε δεδοµένο το γεγονός ότι οι εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης µπορεί να επιφέρουν τουλάχιστον για ένα εξάµηνο, σηµαντική βελτίωση στην κινητική εξέλιξη των περισσοτέρων παιδιών µε εγκεφαλική παράλυση. Κατά συνέπεια στην περίπτωσή µας, τα θετικά αποτελέσµατα αναφορικά µε τη βελτίωση του εύρους κίνησης και της συλληπτικής ικανότητας των παιδιών που συµµετείχαν στις συνεδρίες υδρογυµναστικής οφείλονται στην υδρογυµναστική Εργαλεία της έρευνας Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια χρησιµοποιήθηκαν τα ακόλουθα όργανα µέτρησης: Μετρική ταινία. υναµόµετρο χειρός Jamar. Γωνιόµετρο Myrin Μέθοδος Υδρογυµναστικής Στις περιπτώσεις των παιδιών που πήραν µέρος στο συγκεκριµένο πρόγραµµα παρέµβασης χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Halliwick. Η συγκεκριµένη µέθοδος αναπτύχθηκε από τον James McMillan κατά τη δεκαετία του 1930 στη σχολή θηλέων Ηalliwick στην Αγγλία. Αυτή η µέθοδος είναι βασισµένη στις αρχές της υδροδυναµικής και της ανθρώπινης εξέλιξης και προορίζεται ως µία τεχνική διδασκαλίας κολύµβησης. Όµως πολλές από τις αρχές της µπορούν να εφαρµοστούν και για ειδικούς θεραπευτικούς σκοπούς. Κατά την εφαρµογή της µεθόδου Halliwick θεραπεία και ψυχαγωγία συγκεράζονται αρµονικά. Η µέθοδος Halliwick αποτελεί µία ιδιαίτερη θεραπευτική προσέγγιση, η οποία βασίζεται στη µεθοδική και στοχευµένη αισθητικοκινητική διαδικασία του προγράµµατος των 10 σταδίων και συµβάλλει στην ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών και βρεφών. Το πρόγραµµα των 10 σταδίων, εκµεταλλεύεται τις φυσικές και θερµοδυναµικές ιδιότητες του υδάτινου περιβάλλοντος και τα ψυχολογικά οφέλη της µουσικής. Η µέθοδος Halliwick επικεντρώνεται κυρίως στη θεραπεία των βλαβών διαφόρων σωµατικών λειτουργιών καθώς και στην εκπαίδευση αναφορικά µε τις κινητικές δεξιότητες του ατόµου, προσβλέποντας στη βελτίωση της λειτουργικότητας των δεξιοτήτων διαβίωσης του ατόµου και κατά συνέπεια στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. ISSN

6 Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής παρέµβασης οι δραστηριότητες συχνά έχουν εξατοµικευµένη µορφή και εκτελούνται µε κάθε άτοµο χωριστά. Όπως προαναφέρθηκε η µέθοδος Halliwick, που περιγράφεται καλύτερα ως τεχνική νευροθεραπευτικής διευκόλυνσης και αποκατάστασης, ακολουθεί µία αρχή αποδέσµευσης. Οι θεραπευτές ή οι εκπαιδευτές χρησιµοποιούν δραστηριότητες για να διευκολύνουν πρότυπα κίνησης λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη το επίπεδο δυσκολίας της δραστηριότητας και το ποσοστό της καθοδήγησης που παρέχεται µε απτική επαφή. Ειδικότερα, ο θεραπευτής ξεκινάει µε τις εύκολες δραστηριότητες και καθοδηγεί το άτοµο µε τα χέρια για να εξασφαλίσει τη σωστή εκτέλεση της κίνησης. Καθώς ο συµµετέχων στο πρόγραµµα αποκτά καλύτερη τεχνική κατά την εκτέλεση της κίνησης, ο θεραπευτής ελαττώνει το ποσοστό της βοήθειας που του παρέχει και αυξάνει το βαθµό δυσκολίας της δραστηριότητας. Όταν το άτοµο κατακτήσει πλήρως τη δραστηριότητα, ο θεραπευτής προκαλεί στροβιλισµό γύρω από το σώµα για να προκαλέσει την ικανότητά του και κατ επέκταση να ενισχύσει τη µάθηση. Οι δραστηριότητες είναι σχεδιασµένες µε βάση τις γενικές αρχές που περιγράφονται σε ένα πρόγραµµα 10 σηµείων. Αυτές οι γενικές αρχές µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Προσαρµογή στο νερό. 1. Νοητική προσαρµογή. Κάνοντας το άτοµο να αισθάνεται άνεση, ενώ στο νερό αισθάνεται στρεσαρισµένος. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω του σωστού χειρισµού και της εκπαίδευσης των ατόµων σε ότι αφορά τις επιδράσεις του νερού στις κινήσεις τους (Becker, Cole,1997). 2. Αποδέσµευση. Η αρχή της αποδέσµευσης χρησιµοποιείται για να σχεδιαστούν και να εκτελεστούν όλες οι δραστηριότητες. Αυτή η εξέλιξη θεωρείται ότι εκπαιδεύει και ενισχύει την τεχνική του ασθενή µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο (Becker, Cole, 1997 Κούκου, 2008). Έλεγχος περιστροφής. 3. Χρησιµοποιώντας την τεχνική του ελέγχου περιστροφής, οι ασθενείς µπορούν να αλλάζουν τη θέση τους στο νερό. ίνεται έµφαση στις κινήσεις της κεφαλής καθώς αυτές επηρεάζουν καθοριστικά τη θέση του σώµατος στο νερό. 4. Έλεγχος κατακόρυφης περιστροφής. Οι κινήσεις στο µετωπιαίο επίπεδο ενθαρρύνονται. Αυτές οι κινήσεις συνήθως ελέγχονται µε την κάµψη και την έκταση του αυχένα. 5. Έλεγχος πλευρικής περιστροφής. Οι κινήσεις στο εγκάρσιο επίπεδο ενθαρρύνονται (π.χ. ρολλάρισµα από την ύπτια στην πρηνή). 6. Έλεγχος συνδυασµένης περιστροφής. Ενθαρρύνεται µία κοχλιοειδής κίνηση, η οποία συνδυάζει τον έλεγχο τόσο της κατακόρυφης όσο και της εγκάρσιας περιστροφής. Όταν ο ασθενής την κατέχει, µπορεί πάντα να πετύχει µία θέση στο νερό στην οποία να µπορεί να αναπνέει (Becker, Cole, 1997 Κούκου, 2008). Έλεγχος της κίνησης στο νερό. 7. Χρήση της άνωσης. Τα άτοµα διδάσκονται να ελέγχουν την ποσότητα της στήριξης επίπλευσης που παρέχει το νερό. 8. Ισορροπία στην ακινησία. Τα άτοµα διδάσκονται να λαµβάνουν και να διατηρούν µία θέση στο νερό ενώ ο στροβιλισµός του δοκιµάζει τη σταθερότητά τους. 9. Το γλίστρηµα λόγω στροβιλισµού. Όταν είναι έτοιµο το άτοµο να λάβει και να διατηρήσει οριζόντιες θέσεις, ο θεραπευτής δηµιουργεί στροβιλισµό γύρω από το άτοµο για να τον µετακινήσει µέσα στο νερό (Becker, Cole, 1997 Κούκου, 2008). Κίνηση στο νερό. ISSN

7 10. Βασική εξέλιξη. Πριν µάθει συγκεκριµένα λακτίσµατα κολύµβησης, το άτοµο ενθαρρύνεται να κινεί τον εαυτό του µέσα στο νερό µε τον ευκολότερο δυνατό τρόπο (Κούκου, 2008). 4. Αποτελέσµατα Πριν την εφαρµογή του προγράµµατος υδρογυµναστικής, αλλά και µετά την ολοκλήρωσή του, αξιολογήθηκε η κινητική ανάπτυξη όλων των παιδιών µε τα προαναφερόµενα όργανα µέτρησης. Πιο συγκεκριµένα, αξιολογήθηκε το εύρος κίνησης των άνω και των κάτω άκρων και η συλληπτική ικανότητα των συµµετεχόντων. Μετά το πέρας της εφαρµογής του προγράµµατος διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που συµµετείχαν στο εν λόγω πρόγραµµα παρουσίασαν σηµαντική βελτίωση αναφορικά µε τις κινητικές τους δεξιότητες. ιαπιστώθηκε σηµαντική βελτίωση τόσο στο εύρος κίνησης των άνω και των κάτω άκρων, όσο και στη συλληπτική ικανότητα των άνω άκρων. 5. Συµπεράσµατα-Προτάσεις Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν διερεύνηση της επίδρασης της εφαρµογής ενός προγράµµατος υδρογυµναστικής στη λειτουργικότητα και την κινητική ανάπτυξη των παιδιών µε εγκεφαλική παράλυση. Θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι τα παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση, λόγω της ιδιαιτερότητας των περιπτώσεών τους, χαρακτηρίζονται από υποκινητικότητα, περισσότερο από κάθε άλλη οµάδα ατόµων µε αναπηρία. Ο βασικότερος παράγοντας µειωµένου εύρους κίνησης, ανεξαρτήτως αιτιολογίας είναι η υποκινητικότητα (Jenkins, 2005). Η υποκινητικότητα έχει ως άµεσο επακόλουθο τη µείωση της µυϊκής µάζας, της δύναµης και της ελαστικότητας των γύρω συνδέσµων που οδηγεί σε περιορισµό του εύρους κίνησης. Επιπλέον, σηµαντικό ρόλο στο εύρος κίνησης διαδραµατίζει και ο εγκέφαλος του ανθρώπου. Γιατί όταν ένα άτοµο στέκεται όρθιο ο εγκέφαλός του στέλνει σήµατα στους µυς να κινήσουν τα οστά και να αλλάξουν τη θέση του σώµατος (Jenkins, 2005). Ο περιορισµός της κίνησης ενδέχεται να οδηγήσει σε σκληρότητα της άρθρωσης, η οποία περιορίζει το εύρος κίνησης. Η υδρογυµναστική αδιαµφισβήτητα αποτελεί ένα πολύ συναρπαστικό κοµµάτι της φυσικοθεραπείας. Ας µην ξεχνάµε ότι το νερό αποτελεί για τον άνθρωπο πηγή ζωής. Ο άνθρωπος από την αρχή της ύπαρξής του ενστικτωδώς έλκεται από το νερό, αφού στο αρχικό στάδιο της ζωής του ζει µέσα σε αυτό (αµνιακό υγρό). Στην υδρογυµναστική ο θεραπευτής προσπαθεί εκµεταλλευόµενος τις ιδιότητες του νερού και τις επιδράσεις τους στον ανθρώπινο οργανισµό να βοηθήσει τους ανθρώπους µε αναπηρία να επιλύσουν ορισµένα από τα προβλήµατα τους µε σκοπό να γίνουν περισσότερο λειτουργικοί και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Η ευχαρίστηση που αισθάνεται το άτοµο µέσα στο νερό το βοηθά να χαλαρώσει και να δεχτεί ευκολότερα και πιο ευχάριστα τη σχεδιασµένη εξατοµικευµένη ή οµαδική παρέµβαση. Σε κάθε συνεδρία θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας τόσο µέσα στην πισίνα, όσο και έξω απ αυτή. Συµπερασµατικά, η υδρογυµναστική σα µορφή συµπληρωµατικήςεναλλακτικής θεραπείας, µπορεί να ωφελήσει τα παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση, βελτιώνοντας τη µυϊκή τους δύναµη, την καρδιαγγειακή λειτουργία, τις αδρές κινητικές τους δεξιότητες, το ψυχολογικό τους προφίλ και κατ επέκταση την ISSN

8 ποιότητα ζωής τους. Η προπόνηση στο νερό επιφέρει βελτίωση στην ελαστικότητα, στη µυϊκή δύναµη και στη βάδιση (Driver & O Connor, 2004). Το υδάτινο περιβάλλον παρέχει τη δυνατότητα στα παιδιά να εκπληρώσουν τους στόχους τους και να δουν τα αποτελέσµατα. Η ηρεµία του νερού εξασφαλίζει την ευχάριστη συνεργασία µεταξύ παιδιού και φυσικοθεραπευτή, η οποία αποτελεί το κλειδί για µια επιτυχηµένη αποκατάσταση της λειτουργικής του ικανότητας. Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή τόσο κατά την είσοδο των παιδιών µε κινητικά προβλήµατα στο νερό, όσο και κατά την έξοδό τους από αυτό. Επιπλέον, παρατηρείται µία δυσκολία αναφορικά µε την οργάνωση προγραµµάτων υδρογυµναστικής, λόγω έλλειψης υποδοµής, λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης, λόγω έλλειψης εξειδικευµένου προσωπικού, λόγω έλλειψης µέσων µεταφοράς, αλλά και λόγω έλλειψης κατανόησης της σπουδαιότητας της προσαρµοσµένης κολύµβησης από τους αρµόδιους φορείς. Στη βάση των προαναφεροµένων προτείνεται η διερεύνηση της επίδρασης προγραµµάτων υδρογυµναστικής αναφορικά µε το ψυχολογικό προφίλ των παιδιών µε εγκεφαλική παράλυση, αλλά και των παιδιών µε αναπηρία γενικότερα. Βιβλιογραφία Association of Swimming Therapy (1992). Swimming for People with Disabilities. London, UK: A.C. Black. Bates, A. & Hanson, N. (1996). Aquatic Exercise Therapy. W.B. Saunders Company Ruoti, G.R., Morris, M.D. and Cole A.J. (1997). Aquatic Rehabilitation. Philadelphia, Lippincott. Becker E. Bruce, Andrew j. Cole (1997). Comprehensive Aquatic Therapy, Butterworth, Heinemann, Boston. D Aquisto, L., D Aquisto, D., Renne, D. (2001). Metabolic and cardiovascular responses in older women during shallow-water exersice. J Strehgth Cand Res, 15(1), Driver S., O connor J., Curt L., (2004). Evaluation of an aquatics programme on fitness parameters of individuals with a brain injury, Brain Injury,18, Edlich, R., Towler, M., Goitz, R. et al., (1987). Bioengineering principaples of hydrotherapy. J Burn Care Rehabil, 8, Κούκου, Ε. (2008). Η χρήση της υδροκινησιοθεραπείας στη βελτίωση της όρθιας στάσης και της βάδισης. ΑΤΕΙ Τµήµα Φυσικοθεραπείας, Θεσσαλονίκη. Grosse, S. (2005). Halliwick techniques: enhancing aquatics for individuals with disabilities. American Journal of Recreation Therapy, 4(2), Νεστορίδης, Χ. (2004). Κινητικές αναπηρίες σε παιδιά. Στο «Πρόσβαση» Η υποστηρικτική τεχνολογία στην εκπαίδευση των ατόµων µε Σοβαρά κινητικά προβλήµατα. Αναβάθµιση του θεσµού εκπαίδευσης ατόµων µε σοβαρά κινητικά προβλήµατα στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Μέτρο 1.1., Ενέργεια 1.1.4, Πράξη Α, ΕΠΕΑΕΚ. Πολυχρονοπούλου, Σ. (2003). Παιδιά µε ειδικές ανάγκες και δυνατότητες: Σύγχρονες τάσεις εκπαίδευσης και ειδικής Υποστήριξης (Τόµος, Α ), Αθήνα. Ruoti, R., Troup, J., & Berger, R. (1994). The effect of no swimming water exercises on older adults. J Orth Phys Ther, 19 (3), ISSN

9 Takeshima, N., Nakata, M., Kobayashi, F., Tanaka, N., Tanaka, K. & Pollock, M.L.(1997). Oxygen uptake and heart rate differences between walking on land and in water in the eldery. JAPA, 5: Τσούρδου, Θ. (2006). Λειτουργικές και βιοχηµικές προσαρµογές ηλικιωµένων γυναικών στην υδρογυµναστική άσκηση. ιδακτορική ιατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Φίλιας, Α., Παναγάκη, Π., Χριστοδούλου, Π. Σχορτσιανίτη, Ε., Καγγέλη, Π., Μπονάτσος, Ε., Χαϊκάλης, Ε., Ρογδάκης, Θ., Ραζής, Ν. Θεραπευτική κολύµβηση-υδροθεραπεία Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής (18-22 Απριλίου 2012, Κυλλήνη). Φραγκοράπτης, Ε. (2000). Εφαρµογές Μεθόδων Υδροθεραπείας» ΑΤΕΙΘ, Θεσσαλονίκη. Χαραλάµπους, Μ. (2008). Τετραπληγία σε παιδιά. Πτυχιακή εργασία, Τµήµα Φυσικοθεραπέιας, Θεσσαλονίκη. ISSN

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΝΕΣΤΟΡΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. «Κινητικές Αναπηρίες σε Παιδιά»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΝΕΣΤΟΡΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. «Κινητικές Αναπηρίες σε Παιδιά» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Η Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση ΝΕΣΤΟΡΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ «Κινητικές Αναπηρίες σε Παιδιά» Περίληψη 9 Εισαγωγή 10 Αιτίες κινητικήςαναπηρίας 11 Εγκεφαλική παράλυση 12 Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικες Αποκαταστασης, Εκπαιδευση Και Συστηματα Υγειονομικης Περιθαλψης

Τεχνικες Αποκαταστασης, Εκπαιδευση Και Συστηματα Υγειονομικης Περιθαλψης Ενότητα 6 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ Τεχνικες Αποκαταστασης, Εκπαιδευση Και Συστηματα Υγειονομικης Περιθαλψης Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Mintaze Kerem Gunel Akmer Mutlu Ozgun Kaya Kara Ayse Livanelioglu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ O01 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV Ζουρλαδάνη Α., Παππάς Ε., Τσαλογλίδου Α., Τριανταφύλλου Χ., Ματζιάρη Χ. Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Οι κινητικές αναπηρίες στα παιδιά προκαλούνται από διάφορες αιτίες.

Οι κινητικές αναπηρίες στα παιδιά προκαλούνται από διάφορες αιτίες. των Ατόµων µε Σοβαρά Κινητικά Προβλήµατα Περίληψη Οι κινητικές αναπηρίες στα παιδιά προκαλούνται από διάφορες αιτίες. Ανεξάρτητα από τις αιτίες, απαιτείται ένα οργανωµένο θεραπευτικό οµαδικό πλαίσιο όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ Η Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση των Ατόµων µε Σοβαρά Κινητικά Προβλήµατα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ Η Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση των Ατόµων µε Σοβαρά Κινητικά Προβλήµατα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Παρουσίαση / Ανάλυση περιπτώσεων CASE STUDIES ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Περιστατικό 1 5 Περιστατικό 2 16 Περιστατικό 3 25 Περιστατικό 4 37 Παρουσίαση / Ανάλυση περιπτώσεων CASE STUDIES

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΔΡΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΔΡΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΔΡΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Πέτρος Σταματιάδης Φυσικοθεραπευτής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Δρ. Θ. Αντ. Λοϊζίδης MD, PhD Επιστημονικός Διευθυντής, Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης, Senior Member of European College of PRM,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Παπαδάκης Νικόλαος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Παπαδάκης Νικόλαος ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ Η/Υ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Εγχειρίδιο κατάρτισης Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ Σεµινάριο Εξειδίκευσης: Αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροθεραπεIα στην αποκατaσταση των αθλητικων κακωσεων

ΥδροθεραπεIα στην αποκατaσταση των αθλητικων κακωσεων 52 KEΦΑΛΑΙΟ E ΥδροθεραπεIα στην αποκατaσταση των αθλητικων κακωσεων Ε.Η. ΜΠΑΚΑΣ Είναι γεγονός ότι την τελευταία εικοσαετία αυξήθηκε σημαντικά το ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας για την εφαρμογή προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

All rights reserved ISBN: 978-618-80369-0-1

All rights reserved ISBN: 978-618-80369-0-1 COPYRIGHT Ελληνική Εταιρεία Θεραπευτικής Γυμναστικής και Ειδικής Φυσικής Αγωγής Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 992215, 2310 991066, 2310 992253 www.pe.uth.gr/helathe e-mail: eletefa@yahoo.gr All rights reserved

Διαβάστε περισσότερα

A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΚΙΜΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΚΙΜΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 2004 Γιώργος Ν. Φιλίππου Εργοθεραπευτής M.A., OTR Καθηγητής Εφαρµογών Τεχνολογία στην Εργοθεραπεία 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισαγωγή 3 Ορισµοί 4 Το σύστηµα της Dr. Bain

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ» ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ» ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: Γαλανοπούλου Πηνελόπη, Δ/ 03035 Σχίζα Παναγιώτα, Δ/ 03237

ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: Γαλανοπούλου Πηνελόπη, Δ/ 03035 Σχίζα Παναγιώτα, Δ/ 03237 Εισηγητής: κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ» ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ Ε ): «ΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΑ ΑΤΟΜΑ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: Γαλανοπούλου Πηνελόπη, Δ/ 03035 Σχίζα Παναγιώτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ : ΣΚΟΥΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 1 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ: ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Σχολές Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Πτυχιακή εργασία µε θέµα: ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Εισηγήτρια: Κα Γεωργιάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΉ ΠΑΡΆΛΥΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για Γονείς και Δασκάλους

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΉ ΠΑΡΆΛΥΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για Γονείς και Δασκάλους ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΉ ΠΑΡΆΛΥΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για Γονείς και Δασκάλους Ανάπτυξη Πακέτων Κατάρτισης για την Υποστήριξη Γονέων και Εκπαιδευτικών Παιδιών με Εγκεφαλική Παράλυση ( 3-18 ετών) Αριθμός έγκρισης 2010-3292/001-001

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ο01 ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Μεϊμέτη Ε. 1, Αρβανιτίδου Ε. 1, Κουτρούπη Χ. 1, Ερμείδου Δ. 2 1.Προπτυχιακές Φοιτήτριες Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 2.Νοσηλεύτρια Τ.Ε. Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Section: Sport Injuries Sport Rehabilitation Oral & Poster Presentations of the 17 th International Congress of Physical Education & Sport

Section: Sport Injuries Sport Rehabilitation Oral & Poster Presentations of the 17 th International Congress of Physical Education & Sport 1 Θεματική Ενότητα: Αθλητική Τραυματολογία Προπόνηση Αποκατάστασης Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Sport Injuries Sport Rehabilitation

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Επιµέλεια εργασίας: Βουδούρης Στέργιος Κατσούλης Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Η Λεπτή Κινητικότητα και το Παιδί με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο

Η Λεπτή Κινητικότητα και το Παιδί με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η Λεπτή Κινητικότητα και το Παιδί με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ: Βαγγέλης Βασαλάκης Εργοθεραπευτής Μαρία Μούκα Εργοθεραπεύτρια ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χ.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Καλώς ήρθατε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Καλώς ήρθατε ΑΡΧΙΚΗ Καλώς Ήρθατε στον ιστότοπό μας... Το Έργο Λόγος Έκφραση απευθύνεται σε παιδιά µε δυσκολίες, σε εφήβους, σε ενήλικες, σε γονείς, και σε εκπαιδευτικούς. Στο γραφείο ειδικών θεραπειών

Διαβάστε περισσότερα

1η Ημερίδα Η Ειδική Φυσική Αγωγή Στην Eκπαίδευση

1η Ημερίδα Η Ειδική Φυσική Αγωγή Στην Eκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Θεσσαλονίκη, Μεγάλη αίθουσα ισογείου 4 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αυτισμός, σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας (προεγχειρητική και μετεγχειρητική) παιδιού με αυτισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ της ΙΓΝΑΤΙΑ ΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ (Α.Μ. 2904) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΕΠΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα