ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών"

Transcript

1 ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Κεφάλαιο 12 Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών! Μονοπώλιο είναι η κατάσταση στην οποία µια µόνο επιχείρηση εξυπηρετεί ολόκληρη την αγορά! Ο µονοπωλητής σε αντίθεση µε την ανταγωνιστική επιχείρηση είναι διαµορφωτής τιµών! Η έλλειψη ανταγωνισµού επιτρέπει στον µονοπωλητή να χρεώνει πάνω από το οριακό του κόστος Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 2 1

2 Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών! Ο µονοπωλητής αυξάνει την τιµή όσο η αύξηση των εσόδων του είναι µεγαλύτερη από την µείωση τους λόγο της εξόδου κάποιων καταναλωτών από την αγορά Έχει απεριόριστη δύναµη ο µονοπωλητής; Μπορεί να επιλέξει και την τιµή και την ποσότητα; Όχι Μόλις επιλέξει ο µονοπωλητής την τιµή (ποσότητα), οι καταναλωτές επιλέγουν την ποσότητα (τιµή) που θα διακινηθεί στην αγορά Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης Πως δηµιουργούνται τα µονοπώλια! Ο βασικός λόγος ύπαρξης µονοπωλίων είναι τα εµπόδια εισόδου νέων επιχειρήσεων σε µία αγορά! Είδη εµποδίων εισόδου: " Φυσικά εµπόδια " Αποκλειστική κατοχή ενός φυσικού πόρου " Οικονοµίες κλίµακας (Φυσικό µονοπώλιο) " Νοµικά εµπόδια εισόδου " ικαιώµατα ευρεσιτεχνίας και δικαιώµατα δηµιουργών " Κρατικά µονοπώλια " Ελεγχόµενες άδειες εξασκήσεως επαγγέλµατος (δικηγόροι, γιατροί, λογιστές,. κλπ) Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 4 2

3 Πως δηµιουργούνται τα µονοπώλια! Φυσικό µονοπώλιο έχουµε όταν µία επιχείρηση µπορεί να προσφέρει το αγαθό σε χαµηλότερο κόστος από ότι δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις AC D AC Q Έχουµε φυσικό µονοπώλιο όταν υπάρχουν οικονοµίες κλίµακας στα επίπεδα παραγωγής που καλύπτουν την ζήτηση Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 5 Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών Μονοπώλιο!Μία επιχείρηση Ανταγωνισµός!Πολλές επιχειρήσεις! ιαµορφωτής τιµών!μειώνει την παραγωγή για να αυξήσει την τιµή P!Αποδέκτης τιµών!παράγει όσο µπορεί στην δεδοµένη τιµή P D Q D Q Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 6

4 Ισορροπία µε µονοπώλιο (ενιαία τιµή) Τιµή (P) 10 Ζητούµενη Ποσότητα (Q)( 0 Συνολικό έσοδο (TR=PQ)( 0 Οριακό έσοδο (MR= MR= TR/ TR/ Q) Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 7 Ισορροπία µε µονοπώλιο! Η καµπύλη ζήτησης και MR Η καµπύλη ζήτησης δίνει το AR δηλαδή την P του µονοπωλητή. Η αύξηση της παραγωγής κατά µία µονάδα, αυξάνει τα έσοδα του µονοπωλητή (κατά $7) (επίπτωση παραγωγής), και µειώνει τα έσοδα από τους υπάρχοντες αγοραστές (κατά $2) (επίπτωση τιµής). Το οριακό έσοδο από την αλλαγή της τιµής από $8 σε $7 είναι $7-$2=$5. Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 8 4

5 Ισορροπία µε µονοπώλιο! Ελαστικότητα ζήτησης και TR Καθώς συνεχίζεται η µείωση της τιµής, η MR µειώνεται πιο γρήγορα από την P. Ο µονοπωλητής δεν θα µειώσει την τιµή κάτω από $5 όπου MR=0. Ο µονοπωλητής έχει κίνητρο να µειώσει (αυξήσει) την τιµή στο ελαστικό (ανελαστικό) µέρος της καµπύλης ζήτησης Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης Ισορροπία µε µονοπώλιο Τιµή (P) Ζητούµενη Ποσότητα (Q) Συνολικό έσοδο (TR=PQ) Οριακό έσοδο (MR= MR= TR/ TR/ Q) Συνολικό κόστος Οριακό κόστος (MR= MR= TR/ TR/ Q) Κέρδος TR-TC TC ! Έχοντας αποκλείσει το ανελαστικό τµήµα της καµπύλης ζήτησης αναζητούµε το σηµείο που µεγιστοποιεί το κέρδος του µονοπωλητή εισάγοντας και το κόστος παραγωγής στην διαδικασία λήψης αποφάσεων Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 10 5

6 Ισορροπία µε µονοπώλιο! Το κέρδος του µονοπωλητή µεγιστοποιείται όταν το οριακό έσοδο είναι ίσο µε το οριακό κόστος Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 11 Ισορροπία µε µονοπώλιο! Το οριακό έσοδο του µονοπωλητή δεν ισούται µε την τιµή, καθώς ό µονοπωλητής δεν είναι αποδέκτης της τιµής, δηλαδή, ο µονοπωλητής λαµβάνει υπόψη του την σχέση τιµής και ποσότητας max Π = TR TC = q p() q q MCq Η συνθήκη πρώτου βαθµού µας δίνει Π = q p q + q p MC = 0 p q + q p = MC Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 12 6

7 Ισορροπία µε µονοπώλιο! Το οριακό έσοδο του µονοπωλητή είναι µεγαλύτερο από την τιµή, p MR = q + p < p q καθώς η καµπύλη ζήτησης έχει αρνητική κλίση! Επίσης καλό είναι να θυµηθούµε την σχέση MR και ελαστικότητας της ζήτησης p p MR = q + p = p q q = p 1 ε Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 1 q p Ισορροπία µε µονοπώλιο! Τα κέρδη του µονοπωλητή είναι: Π = TR TC = [ p() q ATC]q! Τα οποία στο παράδειγµά µας είναι: Π = [ p() q ATC] q = ( 7 5) = $ 6! Ο µονοπωλητής λοιπόν έχει κέρδος όταν p > ATC Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 14 7

8 Ισορροπία µε µονοπώλιο! Υπάρχουν όµως περιπτώσεις που βραχυχρόνια δεν έχουµε κέρδη ή ακόµη παρατηρούνται ζηµίες Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 15 Μονοπώλιο και τέλειος ανταγωνισµός P P M P C M MR C S, MC D! Ο µονοπωλητής µπορεί να πουλάει σε p>mc. Εποµένως µειώνει την ποσότητα που πουλά έτσι ώστε να µεγαλώνει η διαφορά µεταξύ p και MC. Q M Q C Q Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 16 8

9 Μονοπώλιο και τέλειος ανταγωνισµός! Παρόµοια µε την περίπτωση επιβολής φόρου έχουµε µία αναδιανοµή από τους καταναλωτές στον µονοπωλητή (αντί της κυβέρνησης) και απώλειες για την κοινωνία σαν σύνολο P P M P C Αναδιανοµή από τους καταναλωτές στον µονοπωλητή Μη αντισταθµιζόµενη Πλεόνασµα απώλεια Καταναλωτών M Πλεόνασµα καταναλωτών Κέρδη µονοπωλητή Πλεόνασµα παραγωγών MR C S, MC D Q M Q C Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 17 Μονοπώλιο και τέλειος ανταγωνισµός! Καθώς το µονοπώλιο είναι πολύ πιο επικερδές από µια ανταγωνιστική επιχείρηση, υπάρχουν µεγάλα κίνητρα να δαπανηθούν µεγάλα ποσά για την δηµιουργία ή εκµετάλλευση µονοπωλίων (rentseeking activities)! Εποµένως µέρος των αναµενόµενων κερδών από το µονοπώλιο, µπορεί να δαπανηθούν σε δραστηριότητες κατάκτησης µονοπωλιακών δικαιωµάτων, δραστηριότητες ι οποίες ελάχιστα παραγωγικές είναι. Εποµένως, ένα µέρος των αναδιανεµόµενων πλεονασµάτων µπορεί να χαρακτηριστεί σαν µη αντισταθµιζόµενη απώλεια Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 18

10 Μονοπώλιο και τέλειος ανταγωνισµός! Τα θετικά στοιχεία του µονοπωλίου Μείωση κόστους Ισορροπία µε τέλειο ανταγωνισµό Ισορροπία µε µονοπώλιο Τα θετικά από την λειτουργία ενός µονοπωλίου µπορούν να προκύψουν εάν υπάρχουν οικονοµίες κλίµακας που µπορεί να εκµεταλλευτεί το µονοπώλιο, ή εάν γίνουν σηµαντικές επενδύσεις σε έρευνα που να οδηγήσει στη µείωση του κόστους Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 1 Κρατική πολιτική απέναντι στα µονοπώλια! Καθώς το µονοπώλιο οδηγεί σε µη αντισταθµιζόµενες απώλειες (δηλαδή σε µη άριστη κατανοµή των παραγωγικών συντελεστών) χρειάζεται η κρατική παρέµβαση! Η κρατική παρέµβαση παίρνει τη µορφή: " Βελτίωση / υποστήριξη του ανταγωνισµού µέσω της Επιτροπής Ανταγωνισµού " Ρυθµιστικές παρεµβάσεις στα µονοπώλια " Κρατικοποιήσεις µονοπωλίων Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 20 10

11 Κρατική πολιτική απέναντι στα µονοπώλια! Βελτίωση / υποστήριξη του ανταγωνισµού Η αντιµονοπωλιακή δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να περιορίσει την δύναµη των µονοπωλίων " Αποτρέποντας µη κοινωνικά ωφέλιµες συγχωνεύσεις " ιαχωρίζοντας υπάρχουσες επιχειρήσεις σε µικρότερες " Αποτρέποντας τις επιχειρήσεις να δρουν µε τρόπους που µειώνουν τον ανταγωνισµό στην αγορά Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 21 P Κρατική πολιτική απέναντι στα µονοπώλια! Ρυθµιστικές παρεµβάσεις στα µονοπώλια Στην περίπτωση των φυσικών µονοπωλίων η κυβέρνηση µπορεί να παρέµβει και να καθορίσει τα όρια και το πλαίσιο των τιµολογιακών πολιτικών για να προστατεύσει τους καταναλωτές Τέτοιες τιµολογιακές πολιτικές είναι: ζηµιά o o o Τιµολόγηση σύµφωνα µε το οριακό κόστος Τιµολόγηση σύµφωνα µε το µέσο κόστος Ελεγχόµενο κέρδος (σαν ποσοστό επί του κεφαλαίου;) ATC D MC Q Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 22 11

12 Κρατική πολιτική απέναντι στα µονοπώλια! Κρατικοποιήσεις µονοπωλίων Αντί το κράτος να παρεµβαίνει µε ρυθµιστικό ρόλο, µπορεί να αναλάβει τη διαχείριση του φυσικού µονοπωλίου Παραδείγµατα: " Οργανισµοί κοινής ωφέλειας " Ταχυδροµεία " Τηλεπικοινωνίες " Ηλεκτρισµός " Εθνικά σηµαντικοί κλάδοι Προβλήµατα αποδοτικότητας και γραφειοκρατίας Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 2 Ισορροπία µε µονοπώλιο (διακριτή τιµή)! Ως τώρα εξετάσαµε τη συµπεριφορά του µονοπωλίου υποθέτοντας ότι διαθέτει το προϊόν του µε ενιαία τιµή, αλλά αυτή δεν είναι η πιο κερδοφόρα τιµολογιακή πολιτική! Το µονοπώλιο µπορεί να αυξήσει τα κέρδη του χρεώνοντας διαφορετικές τιµές στους καταναλωτές ανάλογα µε την προθυµία τους να πληρώσουν, δηλαδή ακολουθώντας διακριτή πολιτική τιµών Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 24 12

13 Ισορροπία µε µονοπώλιο (διακριτή τιµή)! Όσο περισσότερο µπορεί να διαφοροποιεί την τιµή που χρεώνει ο µονοπωλητής τόσο µεγαλώνει τα συνολικά του έσοδα Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 25 P Συνολικά έσοδα = $0 + Συνολικά έσοδα = $28 4 Συνολικά έσοδα = $24 D Μεγιστοποίηση εσόδων µε ενιαία τιµή Q Ισορροπία µε µονοπώλιο (διακριτή τιµή)! Είδη διακριτικής πολιτικής τιµών " Βασισµένη στην ποσότητα που πωλείται " Τιµές συνδροµών αντί µεµονωµένων αγορών εισιτηρίων, περιοδικών κλπ " Βασισµένη στον τύπο του αγοραστή " ιαφοροποίηση τιµών αεροπορικών εισιτηρίων " Κουπόνια εκπτώσεων " Βασισµένη και σε ποσότητα αλλά και χαρακτηριστικά καταναλωτή " Φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια και λόγο έγκυρης κράτησης αλλά και χρήσης κάρτας συχνών πτήσεων Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 26 1

14 Ισορροπία µε µονοπώλιο (διακριτή τιµή)! Τα όρια της χρέωσης διακριτών τιµών Ο µονοπωλητής µπορεί να χρεώνει διαφορετικές τιµές εάν: " Μπορεί να διακρίνει µεταξύ διαφορετικών οµάδων καταναλωτών µε διαφορετική ελαστικότητα ζήτησης " Εάν το αγαθό που πουλά σε διαφορετικές τιµές δεν µπορεί να µεταπωληθεί σε µια δευτερογενή αγορά " Πολύ δύσκολο να χρεωθούν διαφορετικές τιµές σε διαρκή αγαθά Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 27 Ισορροπία µε µονοπώλιο (διακριτή τιµή)! Στην περίπτωση της χρέωσης τέλεια διακριτών τιµών ο µονοπωλητής µπορεί να καρπωθεί το σύνολο του πλεονάσµατος των καταναλωτών.! Στην περίπτωση αυτή δεν έχουµε µη αντισταθµιζόµενη απώλεια, ο µονοπωλητής παράγει το άριστο µέγεθος P Μονοπωλιακή ισορροπία MC AC Ισορροπία τέλειου ανταγωνισµού D Q Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 28 14

15 Περίληψη! Μονοπώλιο είναι η µορφή αγοράς στην οποία υπάρχει µόνο µία επιχείρηση! «Βλέπει» την συνολική ζήτηση της αγοράς! Το οριακό έσοδο του µονοπωλητή είναι πάντα µικρότερο της τιµής, MR>AR=P! Παράγει όπου MR=MC! Εποµένως, P>MC! Εποµένως, Q C >Q M! Ως εκ τούτου έχουµε µη αντισταθµιζόµενες απώλειες Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 2 Περίληψη! Η κρατική παρέµβαση για την προστασία των καταναλωτών µπορεί να πάρει τις εξής µορφές " Βελτίωση / υποστήριξη του ανταγωνισµού µέσω της Επιτροπής Ανταγωνισµού " Ρυθµιστικές παρεµβάσεις στα µονοπώλια " Κρατικοποιήσεις µονοπωλίων! Η παρέµβαση δικαιώνεται εάν τα οφέλη είναι µεγαλύτερα από τις πιθανές µειώσεις κόστους και το κόστος της παρέµβασης Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 0 15

16 Περίληψη! Ο µονοπωλητής µπορεί να αυξήσει τα κέρδη του παραπάνω χρεώνοντας διαφορετικές τιµές για το ίδιο προϊόν. Προϋποθέσεις: " Ικανότητα διαχωρισµού καταναλωτών σε οµάδες " Απουσία δευτερογενούς αγοράς! Η πολιτική διακριτών τιµών αυξάνει την ανισότητα αλλά µειώνει την µη αντισταθµιζόµενη απώλεια Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 1 ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Τέλος Κεφαλαίου 12 16

15 ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Ενώ µια ανταγωνιστική επιχείρηση παίρνει ως δεδοµένες τις τιµές,δηλαδή είναι λήπτης τιµών, το µονοπώλιο αντίθετα είναι διαµορφωτής τιµών. ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Μια επιχείρηση θεωρείται µονοπώλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ. Κεφάλαιο 8. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1

ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ. Κεφάλαιο 8. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1 ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ Κεφάλαιο 8 Ε. Σαρτζετάκης Διαφορισμός τιμών Τιμολόγησηότανηεπιχείρησηέχειισχυρήθέσηστηναγορά: διαφορισμός τιμών Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σε κάποιο βαθμό δύναμη σε κάποια αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 19 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 19.1.1 Οικονοµικά αγαθά Οικονοµικά αγαθά είναι τα µέσα µε τα οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων. Τα αγαθά µπορεί να είναι υλικά αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 Διάλεξη 6 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 1 Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέχρι στιγμής το μονοπώλιο έχει θεωρηθεί σαν μια επιχείρηση η οποία πωλεί το προϊόν της σε κάθε πελάτη στην ίδια τιμή. Δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή επιστηµών της ιοίκησης Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης. ιευκρίνηση:

Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή επιστηµών της ιοίκησης Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης. ιευκρίνηση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή επιστηµών της ιοίκησης Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης Βιοµηχανική Οργάνωση και Θεωρία Παιγνίων (Πρώτο µέρος σηµειώσεων) Λάµπρος Λαµπρινάκης - 2010 ιευκρίνηση: Οι σηµειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση - Στη βραχυχρόνια περίοδο, υποθέτουμε ότι το πλήθος των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά ενός αγαθού παραμένει σταθερό. - Αντίθετα, στη μακροχρόνια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ι

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ι ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ι Παράδοση Ι α) Εισαγωγικά β) Το βασικό υπόδειγμα γ) Ορισμένα στοιχεία από το παρελθόν δ) Θεωρία της επιχείρησης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Περιγράφονται στο outline β) Το βασικό υπόδειγμα Συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΟΙ ΠΟΡΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΟΙ ΠΟΡΟΙ Κεφάλαιο 9 Αγαθά τα οποία παρέχονται χωρίς χρέωση! Τα περισσότερα αγαθά στις οικονοµίες της αγοράς κατανέµονται µέσω των αγορών! Για τα αγαθά αυτά οι τιµές είναι τα σήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών

Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών 1 Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών Βασικές συνιστώσες της οικονοµικής ανάλυσης στις µεταφορές Ζήτηση, Προσφορά και αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις, κοινωνικό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική Μακροοικονομική Μικροοικονομική Η Μακροοικονομική είναι ο κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του ή μεγάλων επιμέρους τομέων του Η Μικροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις η αποτυχία των νόµων της αγοράς Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις Εξαιρέσεις και η αποτυχία των νόµων της αγοράς στον τοµέα των µεταφορών 1. Ο ανταγωνισµός είναι αρκετά ισχυρός έτσι ώστε να ωθήσει την τιµή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ EIΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θέμα: Πολ. Οικονομίας Α. Σε ποιες περιπτώσεις, σύμφωνα με τη νεοκλασική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ I. Εισαγωγή Μια βασική πρόκληση των οικονομικών παραμένει ακόμη και σήμερα να είναι η διαδικασία της κυβερνητικής ρύθμισης των αγορών, ότι αποκαλούμε τα «οικονομικά των ρυθμίσεων».

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΑΛΜΑΝΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ιδάσκουσα: Μαρία Γεωργακάλου Ψαχνά, Νοέµβριος 2008 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ...1

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t Κεφάλαιο 1 Η αγορά Το συμβατικό πρώτο κεφάλαιο ενός βιβλίου μικροοικονομικής αποτελεί μια πραγμάτευση των «ορίων και των μεθόδων» της Οικονομικής. Παρόλο που το αντικείμενο αυτό μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΠΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΑΝΤΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους. Από

Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους. Από Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους Από Ιωάννης Κατσαμποξάκης Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στηνεφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΡΟΣ Α: «Τέλειος» ανταγωνισµός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΡΟΣ Α: «Τέλειος» ανταγωνισµός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΚΡΑΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: «Τέλειος» ανταγωνισµός A1. Το υπόδειγµα των εγχειριδίων Στον Πλούτο των Εθνών (1776) ο Adam Smith παρουσίασε το φηµισµένο πλέον επιχείρηµά του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΥΓΕΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΥΓΕΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΑΘΗΜΑ 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΥΓΕΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα αποτελούν σηµαντικό µέρος του προγράµµατος δηµοσίων δαπανών: το 2001 διατίθενται για υγεία και πρόνοια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΕΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τσιρώνης Ιωάννης και Αγγουρίδης Βασίλειος ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος Πανεπιστημιακές Σημειώσεις Για αποκλειστική και μόνο χρήση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα