Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις,που ισχύουν από προβλέπονται τα εξής :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις,που ισχύουν από 1.6.1999 προβλέπονται τα εξής :"

Transcript

1 Αθήνα 20 / 7 /1999 Αρ. Πρωτ.2/54865/0022 ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση ν.2685/99» Σας κοινοποιούμε, τις διατάξεις του Ν.2685/99 ( ΦΕΚ 35 Α ), περί δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας για ενημέρωση και εφαρμογή. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις,που ισχύουν από προβλέπονται τα εξής : Επί του άρθρου 1: Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται η έκταση εφαρμογής του κοινοποιουμένου νόμου. Συγκεκριμένα στις ρυθμίσεις του υπάγονται οι με οποιαδήποτε ιδιότητα μετακινούμενοι ( λειτουργοί, υπάλληλοι, ιδιώτες, κ. ά.) με εντολή του Δημοσίου, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ στο εσωτερικό ή εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας, με ειδική αποστολή, για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση, ή μετεκπαίδευση καθώς επίσης και οι τοποθετούμενοι, μετατιθέμενοι και αποσπώμενοι. Ακόμη ορίζονται οι κατ ' είδος δαπάνες, στις οποίες υποβάλλονται οι μετακινούμενοι και υποχρεούται να καταβάλει το δημόσιο, οι οποίες συνίστανται στα έξοδα μετακίνησης, στα έξοδα διανυκτέρευσης, στην ημερήσια αποζημίωση καθώς και στα έξοδα μετάθεσης, τοποθέτησης, απόσπασης και αποχώρησης των υπαλλήλων από την υπηρεσία. Επί του άρθρου 2: Με το άρθρο αυτό προσδιορίζεται η έννοια της έδρας, καθορίζεται δηλαδή η πόλη που θα έχει ως αφετηρία, σε κάθε περίπτωση, ο μετακινούμενος. Διατηρείται το όριο των 120 ημερών ως ανώτατο όριο των επιτρεπομένων ημερών εκτός έδρας του μετακινούμενου. Τονίζεται ότι, στο όριο αυτό περιλαμβάνονται και οι ημέρες εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας στο εξωτερικό, όχι όμως και για συμμετοχή των υπαλλήλων σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση, καθώς οι μετακινήσεις αυτές δεν αφορούν σε εκτέλεση υπηρεσίας. Το ανώτατο αυτό όριο ημερών, καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου υπουργού και του υπουργού Οικονομικών Με τις αποφάσεις αυτές θα καθορίζονται, όχι μόνο οι κατ ' έτος επιτρεπόμενες ημέρες εκτός έδρας των υπαλλήλων, ανάλογα με τον κλάδο, την κατηγορία και την ειδικότητα τους αλλά και ο μηνιαίος καταμερισμός αυτών, ο οποίος δεν είναι κατ ' ανάγκη κατανέμονται οι δικαιούμενες ημέρες ανάλογα με τις μηνιαίες ανάγκες της κάθε υπηρεσίας. Οι εν λόγω αποφάσεις, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου θα εκδοθούν σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του ( δηλαδή μέχρι ) και μπορεί να έχουν διαρκή ισχύ. Είναι αυτονόητο ότι θα υπάρχει πάντα δυνατότητα τροποποίησης αυτών με νέες αποφάσεις. Όσον αφορά στις ημέρες εκτός έδρας που πραγματοποιήθηκαν μέχρι , αυτές θα συμψηφιστούν με τις καθοριζόμενες με τις νέες αποφάσεις. Επισημαίνεται ότι, οι κατά μήνα ημέρες δεν μπορεί να συμψηφιστούν κατ ' έτος. Ετσι, οι ημέρες μετακίνησης κάποιων μηνών που δεν έγιναν δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο μήνα. Εξαίρεση προβλέπεται σε ειδικές περιπτώσεις που καθορίζονται με τις ίδιες αποφάσεις. 6

2 Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι, για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου δεν απαιτείται και η διανυκτέρευση του υπαλλήλου, αλλά λαμβάνονται υπόψη όλες οι εκτός έδρας μετακινήσεις αυτού. Έτσι, η ημέρα της αυθημερόν επιστροφής υπολογίζεται ως πλήρης ημέρα. Υπέρβαση του ανώτατου ορίου επιτρέπεται : α ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων ( θεομηνίες, πυρκαγιές, επιδημίες } β ) για τους μηχανικούς του ΥΠΕΧΩΔΕ, που μετακινούνται για τις ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων γ ) για τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους που μετακινούνται για την εφαρμογή προγραμμάτων και ελέγχων του Υπουργείου Γεωργίας. Στην περίπτωση αυτή απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση κοινής απόφασης του αρμόδιου υπουργού και του υπουργού Οικονομικών, η οποία πρέπει να εκδοθεί το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη μετακίνηση αφού πρώτα εξαντληθεί το ανώτατο όριο των 120 ημερών. Η προθεσμία αυτή έχει αποκλειστικό χαρακτήρα, δηλαδή, μετά την άπρακτη παρέλευση της καμιά δαπάνη δεν θα αναγνωρίζεται για τέτοιου είδους μετακινήσεις. Επίσης, με κοινές υπουργικές αποφάσεις δύναται να καθορίζεται και το ανώτατο όριο των κατά μήνα χιλιομέτρων που επιτρέπεται να μετακινούνται οι υπάλληλοι με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. Μετά την εξάντληση του καθοριζομένου ανωτάτου ορίου θα καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο των εισιτηρίων των φθηνότερων συγκοινωνιακών μέσων. Τέλος ορίζεται ότι, η έναρξη μετακίνησης κατά τις μη εργάσιμες ημέρες δεν επιτρέπεται, παρά μόνο στις περιπτώσεις που η απόσταση και τα συγκοινωνιακά μέσα τη δικαιολογούν, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων. Δηλαδή, η μετακίνηση κατά τις μη εργάσιμες ημέρες δικαιολογείται μόνο στις περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας του υπαλλήλου να βρίσκεται στο συγκεκριμένο χρόνο στον τόπο που του ανατέθηκε η εκτέλεση υπηρεσίας ή η συμμετοχή σε σεμινάριο κλπ., λόγω κυρίως, της χιλιομετρικής απόστασης σε συνάρτηση με τα συγκοινωνιακά μέσα που συνδέουν τους εν λόγω τόπους. Επί του άρθρου 3; Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προσδιορίζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια τα όργανα που είναι αρμόδια για την έκδοση των αποφάσεων ή εντολών μετακίνησης : α. Για τους υπαλλήλους των Υπουργείων και των Περιφερειών, αρμοδιότητα έχει ο Υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας αντίστοιχα, καθώς και τα εξουσιοδοτημένα από αυτούς όργανα. β. Για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ β ' βαθμίδας και των λοιπών προσώπων, αρμοδιότητα έχει ο Νομάρχης και τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα. γ. Για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α ' βαθμίδας και των λοιπών Ν. Π. Δ. Δ. αρμοδιότητα έχει το αρμόδιο για διορισμό όργανο ή τα ειδικά για το σκοπό αυτόν εξουσιοδοτημένα όργανα. Επίσης, τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων ή εντολών, η ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό των αντίστοιχων υπηρεσιών. Κατ ' εξαίρεση και μόνο σε περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης μετακίνησης, 7

3 μπορεί να εκδοθεί εντολή ή απόφαση χωρίς ύπαρξη σχετικής πίστωσης αλλά με αναφορά στον τρόπο που αυτή θα καλυφθεί. Οι παραπάνω αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης πρέπει να είναι γραπτές, να προηγούνται της μετακίνησης και να αναγράφονται απαραιτήτως τα παρακάτω στοιχεία : α. Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του υπαλλήλου ( κλάδος, βαθμός και ειδικότητα ) β. Ημερομηνία μετακίνησης γ. Απαιτούμενος αριθμός ημερών εκτός έδρας δ. Συγκεκριμένη αιτία, για την οποία επιβάλλεται η μετακίνηση αυτή ε. Τόπος και μέσο μετακίνησης στ Ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό Επιπλέον δε, θα πρέπει να αναφέρεται αν θα διανυκτερεύσει ο μετακινούμενος εκτός της έδρας του, καθώς και ο ακριβής αριθμός των διανυκτερεύσεων αυτών, όταν τα στοιχεία αυτά μπορούν εξ αρχής να προσδιοριστούν. Εξαίρεση από την γραπτή εντολή αναγνωρίζεται σε περιπτώσεις επείγουσας μετακίνησης, λόγω εξαιρετικής ανάγκης όπου η εκ των υστέρων γραπτή έγκριση πρέπει να παρέχεται εντός του ορίου των δέκα ημερών από την ημερομηνία επιστροφής του μετακινούμενου. Και η προθεσμία αυτή έχει χαρακτήρα αποκλειστικό. Επί του άρθρου 4: Στο άρθρο αυτό ορίζονται τα συγκοινωνιακά και άλλα μέσα που δικαιούνται να χρησιμοποιούν οι μετακινούμενοι με εντολή του δημοσίου και καθορίζονται κατά κατηγορία οι θέσεις των συγκοινωνιακών αυτών μέσων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, καθώς και ποιοι μετακινούμενοι υπάγονται σε κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες. Με τον κοινοποιούμενο νόμο έγινε ανακατάταξη των θέσεων που δικαιούνται να ταξιδεύουν οι μετακινούμενοι σχέση με το προηγούμενο νομικό καθεστώς ( ν.2346/1995). Επί του άρθρου 5: Με το άρθρο αυτό αποσαφηνίζεται πλήρως η έννοια των εξόδων μετακίνησης που δικαιούνται οι υπάλληλοι κατά τις εντός έδρας μετακινήσεις τους, καθώς και σε τι συνίστανται αυτές. Με τον όρο «έξοδα μετακίνησης εντός έδρας» νοούνται οι δαπάνες που υποβάλλεται ο υπάλληλος για τις εντός της πόλης, που είναι η έδρα του, υπηρεσιακές μετακινήσεις, λόγω χρησιμοποίησης των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ως πόλη θεωρείται το οικιστικό σύνολο που περιλαμβάνει όχι μόνο την ομώνυμη πόλη, αλλά και τους συνεχόμενους οικισμούς και προάστια, ανεξάρτητα αν είναι δήμοι ή κοινότητες, εφόσον συνδέονται μεταξύ τους με αστικό συγκοινωνιακό δίκτυο. Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή για τους δήμους και κοινότητες που συστάθηκαν με το ν. 2539/1997, εφόσον απέχουν από την έδρα του μετακινούμενου πάνω από 20 χιλιόμετρα ή 8

4 κάτω από 20 χιλιόμετρα και δεν εξυπηρετούνται με τακτική συγκοινωνία. Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται η χρήση ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου. Έξοδα μετακίνησης εντός έδρας δικαιούνται μόνο οι επιμελητές, οι οποίοι, λόγω της φύσεως της εργασίας τους, μετακινούνται συνεχώς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις τα έξοδα αυτά μπορεί να καταβάλλονται και σε υπαλλήλους άλλων κλάδων, οι οποίοι παράλληλα με τα καθήκοντα τους ασκούν χρέη επιμελητή, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν επιμελητές. Γι αυτές τις μετακινήσεις δεν εκδίδεται γραπτή εντολή και δεν καταβάλλεται κανένα άλλο ποσό πέραν των ανωτέρω εξόδων μετακίνησης. Είναι αυτονόητο ότι έξοδα κίνησης εντός έδρας δεν δικαιούνται οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε μικρές πόλεις, στις οποίες οι διαδρομές είναι μικρές και δεν απαιτείται η χρήση αστικού συγκοινωνιακού μέσου. Επίσης, διατηρούνται τα προβλεπόμενα από ειδικές διατάξεις κατ ' αποκοπή έξοδα μετακίνησης, τα οποία δεν υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων. Τα έξοδα αυτά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου υπουργού. Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν δικαιούται έξοδα μετακίνησης ο υπάλληλος για την μετάβαση του από την κατοικία του στην υπηρεσία του και αντίστροφα, ανεξάρτητα από το που βρίσκεται αυτή. Επί του άρθρου 6: Στο άρθρο αυτό προσδιορίζονται τα έξοδα μετακίνησης που καταβάλλονται στους μετακινούμενους για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους και τα οποία συνίστανται α ) στο αντίτιμο των εισιτηρίων που καταβάλλουν οι μετακινούμενοι, προσαυξημένο κατά 10% για μικροδαπάνες ταξιδιού, β ) στη δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η χρήση ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου, γ ) στη δαπάνη διοδίων, καθώς και δ ) στο ναύλο του αυτοκινήτου σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μεταφορικό μέσο. Η αναφερόμενη χιλιομετρική αποζημίωση καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών. Η προσαύξηση 10% επί του αντιτίμου των εισιτηρίων υπολογίζεται επί της αξίας των εισιτηρίων κάθε μεταφορικού μέσου ( λεωφορείο, τρένο, πλοίο, αεροπλάνο ). Σε περίπτωση που χορηγούνται στους μετακινούμενους υπαλλήλους εισιτήρια με μειωμένη τιμή, λόγω τυχόν εκπτώσεων, το πρόσθετο ποσοστό υπολογίζεται επί της πράγματι καταβληθείσας αξίας των εισιτηρίων. Η προσαύξηση αυτή, δεν υπολογίζεται επί της αξίας των εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών, της κάρτας απεριορίστων διαδρομών, καθώς και στις δαπάνες για κίνηση με μισθωμένο ή ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο. Επί του άρθρου 7: Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ορίζονται σαφώς οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται, κατά τις υπηρεσιακές μετακινήσεις, η χρήση ιδιωτικού μεταφορικού μέσου, με 9

5 στόχο να αποφεύγονται οι συχνές διανυκτερεύσεις εκτός έδρας, που είναι πιο δαπανηρές ενώ με τη χρήση του ιδιωτικού μεταφορικού μέσου είναι δυνατή η αυθημερόν επιστροφή. Επισημαίνεται ότι, το αυτοκίνητο πρέπει να είναι ιδιοκτησίας του μετακινούμενου, ή του συζύγου αυτού και πρέπει να είναι ο ίδιος κάτοχος άδειας οδήγησης. Η μετακίνηση γίνεται με προσωπική ευθύνη του μετακινούμενου για τυχόν ατύχημα ή ζημία του αυτοκινήτου. Ειδικότερα η χρήση Ι. Χ. αυτοκινήτου επιτρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις : Α. Για εντός έδρας μετακινήσεις : α. Των τεχνικών υπαλλήλων που επιβλέπουν δημόσια έργα, όπως αυτά προσδιορίζονται με την παρ.3 του άρθρου 1 του ν.1418/84, όπως " τροποποιήθηκε κα ι ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρουμε ειδικότητες τεχνικού προσωπικού που εμπίπτουν στην παραπάνω διάταξη : μηχανικούς γενικά, χημικούς, γεωλόγους, γεωπόνους, δασολόγους, υπομηχανικούς, δασοπόνους, εργοδηγούς, σχεδιαστές, τεχνίτες, εργαστηριακούς βοηθούς, γεωτρυπανιστές, εργατοτεχνίτες συνεργείων συντήρησης οδών, διαγράμμισης και αποχιονισμού, οδηγούς οχημάτων, χειριστές μηχανημάτων κλπ. β. Των υπαλλήλων που διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις, δειγματοληψίες, συντήρηση σχολείων, επισκέψεις κοινωνικού, υγειονομικού ή ιατρικού σκοπού και μετακινούνται εντός των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε πόλεις άνω των κατοίκων, όπως τα όρια των πόλεων αυτών προσδιορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 5 του νόμου αυτού και με ανώτατο όριο τα 500 χιλιόμετρα μηνιαίως. Πέραν των 500 χιλ. αναγνωρίζεται μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου συγκοινωνιακού μέσου. Προκειμένου οι παραπάνω μετακινούμενοι να δικαιωθούν χιλιομετρική αποζημίωση πρέπει να υπάρχει γραπτή εντολή για χρησιμοποίηση Ι. Χ. αυτοκινήτου και να μην έχουν λάβει πάγια έξοδα μετακίνησης κατά το μήνα της μετακίνησης τους αυτής. Όσοι από τους προαναφερόμενους δεν διαθέτουν ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, θα τους καταβάλλεται το αντίτιμο του εισιτηρίου. Β. Για εκτός έδρας μετακινήσεις : α. Μέσα στα όρια του νομού που υπηρετούν οι υπάλληλοι ή της περιφέρειας για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σ ' αυτήν, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα. β. Εκτός των ορίων του νομού ή της περιφέρειας, αν πρόκειται να μεταβούν διαδοχικά σε περισσότερες από μία περιοχές. Η διάταξη αυτή, έχει την έννοια ότι η μετάβαση του υπαλλήλου σε δύο ή περισσότερες περιοχές γίνεται για εκτέλεση υπηρεσίας σε κάθε περιοχή, η οποία και θα αναγράφεται αναλυτικά στη διαταγή μετακίνησης. Σε καμιά περίπτωση δεν θεωρείται διαδοχική μετακίνηση, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, η μετακίνηση με μέσο μαζικής μεταφοράς σε διαδοχικές πόλεις που περιλαμβάνονται στο σύνηθες δρομολόγιο του μέσου αυτού. γ. Στη νησιωτική Ελλάδα, όταν από τον τόπο προορισμού του υπαλλήλου προβλέπεται διαδοχική μετακίνηση. δ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, μπορεί να επιτραπεί η χρήση ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την έκδοση της εντολής μετακίνησης οργάνου. Η ευθύνη για την υλοποίηση της διάταξης αυτής, ανήκει στον εντολέα, ο οποίος αποφαίνεται για την έκτακτη ανάγκη. 10

6 Ωστόσο, επειδή μπορεί να γίνει κατάχρηση του μέτρου αυτού, τα ελεγκτικά όργανα μπορεί, στα όρια των αρμοδιοτήτων τους, να εκτιμήσουν το μέγεθος της ανάγκης. Τα παραπάνω ισχύουν και για τα όργανα του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου που μετακινούνται για τη διενέργεια ελέγχων. Γ. Για μετακινήσεις του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που μετέχει στην προετοιμασία και διεξαγωγή των γενικών και ειδικών εξετάσεων και μόνο κατά την περίοδο αυτή. Μίσθωση μεταφορικού μέσου επιτρέπεται μόνο : α. Όταν ο μετακινούμενος υποχρεούται να μεταφέρει υλικά, που λόγω βάρους ή όγκου δεν μεταφέρονται με συγκοινωνιακά μέσα και τα οποία συνδέονται με το σκοπό της μετακίνησης αυτού β. Όταν δεν εξυπηρετείται συγκοινωνιακά η περιοχή που θα μετακινηθεί ο υπάλληλος. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου, χωρίς να πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, στον υπάλληλο καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής. Συνεπώς, με την επιφύλαξη των παραπάνω εξαιρέσεων, ο υπάλληλος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει το ιδιόκτητο αυτοκίνητο του εκτός των γεωγραφικών ορίων του νομού. Σε περίπτωση χρήσης αυτού, δεν δικαιούται χιλιομετρικής αποζημίωσης αλλά το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου, της αντίστοιχης διαδρομής και θέσης που δικαιούται ο υπάλληλος. Επί του άρθρου 8: Με το άρθρο αυτό ορίζονται σαφώς η έννοια και οι προϋποθέσεις της διανυκτέρευσης, καθώς και το ύψος της δαπάνης αυτής. Καταρχήν, περιορίζεται η διανυκτέρευση μόνο σε μεγάλες αποστάσεις. Έτσι, για απόσταση μέχρι 120 χιλιόμετρα από την έδρα του μετακινούμενου, με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο ή μέχρι 80 χιλιόμετρα με συγκοινωνιακό μέσο ή μέχρι 20 ναυτικά μίλια ( ν. μ.) για μετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα, δεν επιτρέπεται διανυκτέρευση. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η διανυκτέρευση στις εξής περιπτώσεις ; α. Όταν οι υπάλληλοι υποχρεωθούν να διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο για αντιμετώπιση θεομηνιών, πυρκαγιών, επιδημιών, για περιπολίες ή για άλλη υπηρεσιακή ανάγκη, που δικαιολογεί, λόγω της φύσεως της, τη διανυκτέρευση στην ύπαιθρο. β. Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής ( π. χ. έλλειψη συγκοινωνιακού μέσου ) που θα βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική αρχή. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, η σχετική δαπάνη δεν νομιμοποιείται και απορρίπτεται. Το ύψος της δαπάνης διανυκτέρευσης αυξάνεται και προσαρμόζεται στις σημερινές τιμές, ανάλογα με την κατηγορία που εντάσσονται οι δικαιούχοι, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 11

7 του κοινοποιούμενού νόμου και ανέρχεται σε δρχ δρχ., δρχ. και δρχ. Τα ποσά αυτά, κατά τη θερινή περίοδο, ( Ιουλίου - Σεπτεμβρίου ), αναπροσαρμόζονται σε δρχ., δρχ δρχ. και δρχ, αντίστοιχα, λόγω της αύξησης της τιμής των δωματίων των ξενοδοχείων κατά τους μήνες αυτούς. Επισημαίνεται ότι για την καταβολή της δαπάνης διανυκτέρευσης, ο μετακινούμενος πρέπει να προσκομίσει το δελτίο παροχής υπηρεσιών της ξενοδοχειακής μονάδας, πανσιόν ή ενοικιαζόμενου δωματίου στο οποίο διέμεινε, διαφορετικά δεν θα του αναγνωριστεί. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει ξενοδοχείο, πανσιόν ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο στον τόπο της εκτός έδρας μετακίνησης του υπαλλήλου, τότε μπορεί να διαμείνει στο πλησιέστερο απ ' αυτά, ανεξάρτητα αν η απόσταση είναι μικρότερη από τα επιτρεπόμενα χιλιόμετρα που προβλέπονται από το άρθρο αυτό για διανυκτέρευση. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση αρμόδιας κρατικής αρχής ( Γραφείο Τουρισμού, Τουριστική Αστυνομία κλπ.) ότι στον τόπο όπου μετακινήθηκε για εκτέλεση υπηρεσίας δεν υπάρχει ξενοδοχείο, πανσιόν ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ώστε να ανταποκρίνονται στα εκάστοτε πραγματικά δεδομένα. Τέλος, σε περίπτωση που τη δαπάνη διανυκτέρευσης του μετακινούμενου καλύπτει άλλος φορέας από αυτόν που ανήκει, δεν καταβάλλεται δαπάνη διανυκτέρευσης. Επί του άρθρου 9: Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προσδιορίζεται η έννοια της ημερήσιας αποζημίωσης ως το χρηματικό ποσό που καλύπτει τα έκτακτα έξοδα του μετακινούμενου που προκαλούνται από την μετακίνηση και παραμονή του εκτός έδρας και ορίζεται στις δραχμές, ανεξάρτητα θέσης ή βαθμού αυτού. Συγκεκριμένα, η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται : Α. ΟΛΟΚΛΗΡΗ α. Όταν πληρούνται οι οριζόμενες από το νόμο προϋποθέσεις διανυκτέρευσης (χιλιομετρική απόσταση σε συνάρτηση με τα μεταφορικά μέσα, κλπ). β. Όταν οι δαπάνες διανυκτέρευσης και μόνο αυτές καλύπτονται από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ. Επισημαίνεται ότι για την καταβολή ολόκληρης της ημερήσιας αποζημίωσης θα πρέπει να αποδεικνύεται η διανυκτέρευση του υπαλλήλου. Προς τούτο θα πρέπει να προσκομισθεί δελτίο παροχής υπηρεσιών από το ξενοδοχείο, ή πανσιόν ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο, που διέμεινε και να γίνεται ρητή αναφορά στην απόφαση ή εντολή μετακίνησης της κάλυψης των δαπανών από το Δημόσιο, κλπ. Σ ε περίπτωση αμφισβήτησης της διανυκτέρευσης του υπαλλήλου σ τον τόπο που μετακινήθηκε, τα ελεγκτικά όργανα δύναται να ζητήσουν οποιοδήποτε στοιχείο που κατά την κρίση τους θα αποδεικνύει αυτή Β. ΜΙΣΗ 12

8 Όταν στις προηγούμενες περιπτώσεις παρέχεται στον μετακινούμενο και ημιδιατροφή (πρωινό και ένα γεύμα ή μόνο ένα γεύμα ). Θα πρέπει βέβαια, να γίνεται σχετική μνεία στην απόφαση ή εντολή μετακίνησης. Γ. ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ (1/3) α. Την ημέρα που ο μετακινούμενος επιστρέφει στην έδρα του μετά από διανυκτέρευση. β. Όταν ο μετακινούμενος μεταβεί και επιστρέψει αυθημερόν στην έδρα του σε απόσταση πάνω από 40 χιλιόμετρα ή 10 ν. μ. ή πάνω από 5 ναυτικά μίλια, αν πρόκειται για μετακίνηση από νησί σε νησί. γ. Όταν ο μετακινούμενος μεταβεί, και επιστρέψει αυθημερόν στην έδρα του σε απόσταση πάνω από 20 και μέχρι 40 χιλιόμετρα, προκειμένου μόνο για : ( ϊ ) υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας, εκτός από αυτούς που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία, καθώς και υπαλλήλους των Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όταν μετακινούνται αποκλειστικά και μόνο για την εφαρμογή προγραμμάτων ή ελέγχων του γεωργικού τομέα. (ιι) υπαλλήλους του Οργανισμού Βάμβακος και του Εθνικού Οργανισμού Καπνού όταν μετακινούνται αποκλειστικά και μόνο για την εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας, σποροπαραγωγής, γεωργικής μέριμνας και εφαρμογών, καθώς και για ελέγχους της αρμοδιότητας τους. Επί του άρθρου 10: Οι μετακινούμενοι εκτός έδρας λειτουργοί και υπάλληλοι, κατόπιν εντολής των Ανακριτικών και Δικαστικών Αρχών, για να καταθέσουν ως μάρτυρες ή τεχνικοί σύμβουλοι για υπόθεση που σχετίζεται με την υπηρεσία τους, καθώς και όσοι παραπέμπονται να εξετασθούν ενώπιον Β / θμιων Υγειονομικών Επιτροπών, θεωρείται ότι μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας και δικαιούνται τα προβλεπόμενα από τον κοινοποιούμενο νόμο έξοδα μετακίνησης, ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης, εφόσον δεν τους καταβλήθηκε αντίστοιχη αποζημίωση από τα Δικαστήρια Οι δαπάνες μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων που μεταβαίνουν για εκτέλεση υπηρεσίας σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς, δημόσιες επιχειρήσεις, και Ο. Τ. Α., κατόπιν αιτήματος των υπηρεσιών αυτών, βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των φορέων αυτών. Τα αναφερόμενα στον κοινοποιούμενο νόμο έξοδα μετακίνησης και η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλονται και στα αιρετά όργανα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τις μετακινήσεις τους. Ειδικά δε για τις μετακινήσεις από την κατοικία τους στην έδρα της Ν. Α, για να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων, δικαιούνται τα παραπάνω έξοδα, εφόσον η απόσταση είναι μεγαλύτερη των 30 χιλιομέτρων ή πάνω από 10 ναυτικά μίλια σε νησιά εκτός της έδρας της Ν. Α. Επί του άρθρου 11 13

9 Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι δαπάνες μετακίνησης των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών. Δεν τίθεται ανώτατο όριο στη δαπάνη διανυκτέρευσης των προσώπων αυτών, το δε ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης που δικαιούνται καθορίζεται στις δραχμές, ενώ για την ημέρα επιστροφής καθώς και για μετακινήσεις με αυθημερόν επιστροφή το παραπάνω ποσό περιορίζεται στο ένα τρίτο. Οι συνοδοί ασφαλείας διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο με το πρόσωπο που συνοδεύουν και δικαιούνται τα ίδια έξοδα διανυκτέρευσης. Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Επί του άρθρου 12: Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αναγνωρίζεται η δαπάνη εγγραφής ή συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια ή εργασίες κέντρων ερευνών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, στους υπαλλήλους του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, που συμμετέχουν σε αυτά με εντολή της υπηρεσίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της δαπάνης αυτής είναι να προσκομίσει ο αποστελλόμενος υπάλληλος, στην υπηρεσία του, την εξοφλητική απόδειξη πληρωμής. Επιπλέον δε, στους υπαλλήλους που μετακινούνται για την παραπάνω αιτία στο εσωτερικό, επιτρέπεται η χρήση ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου με καταβολή των αντίστοιχων εξόδων, καθώς και δαπάνη διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης, με τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 8 και 9 του νόμου αυτού. Επί του άρθρου 13: Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι δαπάνες μετακίνησης που δικαιούνται οι πολιτικοί δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι που αποσπώνται σε υπηρεσία εκτός της έδρας της υπηρεσίας που ανήκουν οργανικά, οι οποίες εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα : Aπόσταση ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Μέχρι 50 χλμ /1 0 ν. μίλια Αντίτιμο εισιτηρίων ή χιλιομετρική αποζημίωση. Πάνω από 50 χλμ /10 ν. μ. Μέχρι 40 Αντίτιμο εισιτηρίων ή χιλιομετρική με αυθημερόν επι στροφή ημέρες αποζημίωση και 1/3 ημερήσιας αποζημίωσης Πάνω από 50 χλμ /10 ν. μ. Μέχρι 40 Αντίτιμο εισιτηρίων ή χιλιομ. αποζημίωση και προσωρινή εγκα τάσταση ημέρες, ολόκληρη ημερήσια αποζημίωση και δαπάνες διανυκτέρευσης Πάνω από 6 Αντίτιμο εισιτηρίων ή χιλιομετρική μήνες αποζημίωση, ολόκληρη ημερήσια αποζημίωση και δαπάνες διανυκτέρευσης μέχρι 40 ημέρες και επιπλέον δαπάνη οικοσκευής μέχρι δρχ. με προσαύξηση 200 δρχ. ανά χιλιόμετρο για πάνω από 100 χλμ. 14

10 Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών ( όπως φορολογικοί έλεγχοι, στελέχωση περιφερειακών αερολιμένων κατά τη θερινή περίοδο ) η αύξηση του αριθμού των ημερών απόσπασης με καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης και δαπανών διανυκτέρευσης, με κοινή απόφαση του αρμόδιου υπουργού και του υπουργού Οικονομικών, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 90 ημέρες συνολικά για κάθε απόσπαση. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι, οι αποσπώμενοι υπάλληλοι που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός του τόπου που αποσπάσθηκαν δεν δικαιούνται άλλη ημερήσια αποζημίωση και δαπάνες διανυκτέρευσης. για το χρόνο που τους καταβάλλεται ήδη αποζημίωση λόγω απόσπασης. Δαπάνες απόσπασης δεν δικαιούνται : α. Οι αποσπώμενοι με αίτηση τους β. Οι παραμένοντες στη θέση στην οποία αποσπάστηκαν κατά παράταση της αρχικής απόσπασης, εφόσον έχουν εξαντλήσει το όριο των ημερών καταβολής σε αυτούς της σχετικής αποζημίωσης ή σε περίπτωση που αποσπώνται πάλι εντός διμήνου στον ίδιο τόπο. γ. Οι αποσπώμενοι από περιφερειακές υπηρεσίες στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και από την περιφέρεια κάθε νομού στην έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Τέλος, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων η απόσπαση υπαλλήλων στους χώρους λειτουργίας των καζίνο, για τον έλεγχο των επιχειρήσεων αυτών. Στους εν λόγω υπαλλήλους καταβάλλονται δαπάνες απόσπασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Επί του άρθρου 14: Οι δαπάνες που δικαιούται ο μετακινούμενος, λόγω μετάθεσης, υπάλληλος αλλάζουν σε σχέση με το προϊσχύον νομικό καθεστώς. Συγκεκριμένα δικαιούται : α. Έξοδα μετακίνησης. Του ιδίου και των μελών της οικογένειας του, καθώς και ποσοστό 10% επί του ατομικού εισιτηρίου του. Σε περίπτωση μετάθεσης υπαλλήλων - συζύγων δικαιούνται και οι δύο του ποσοστού αυτού. β - Έξοδα μετάθεσης. Βασικό ποσό δραχμών για μετακίνηση μέχρι 100 χλμ από τον τόπο μετάθεσης. Για πάνω από 100 χιλιόμετρα απόσταση, προστίθενται και διακόσιες δραχμές ανά χιλιόμετρο. Το βασικό αυτό ποσό, προσαυξάνεται κατά περίπτωση ως εξής : Α. Κατά 10% Για κάθε μετακινούμενο μέλος της οικογένειας του υπαλλήλου, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού. 15

11 Β. Κατά 50% Για μεταθέσεις από, προς και μεταξύ των νομών Λέσβου, Χίου Σάμου και Δωδεκανήσου Γ. Κατά 30% Για μεταθέσεις από, προς και μεταξύ νήσων προβληματικής περιοχής κατηγορίας Α, όπως αυτές καθορίζονται με την κοινή απόφαση αρ. ΔΙΔΑΔ / Φ.50/265/29847/92 των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, πλην των αναφερομένων στην προηγούμενη περίπτωση ( Β ) Δ. Κατά 20% Για λοιπές, πλην των παραπάνω περιπτώσεων, μεταθέσεις από νησί σε νησί, από την ηπειρωτική Ελλάδα στη νησιωτική και αντίστροφα, όταν χρησιμοποιείται θαλάσσιο μέσο μεταφοράς της οικοσκευής για περισσότερο από 20 ναυτικά μίλια. Το παραπάνω βασικό ποσό και τα ποσοστά προσαύξησης μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Αν η μετακίνηση περιλαμβάνει και θαλάσσια διαδρομή, καταβάλλεται ο ναύλος του ιδιόκτητου αυτοκινήτου του υπαλλήλου ή του συζύγου του, καθώς και ο ναύλος απλής διαδρομής του φορτηγού αυτοκινήτου Δ. Χ., που μεταφέρει την οικοσκευή του μετατιθέμενου. Η δαπάνη μεταφοράς της οικοσκευής καταβάλλεται με την προσκόμιση φορτωτικής ή άλλων επίσημων παραστατικών στοιχείων ; που καλύπτουν τουλάχιστον το 70% της δικαιούμενης δαπάνης. Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό των παραστατικών στοιχείων δεν καλύπτει το παραπάνω ποσοστό, καταβάλλεται στον μετατιθέμενο υπάλληλο το συνολικό ποσό των παραστατικών στοιχείων και το 30% τόσο του βασικού ποσού { δηλαδή των ) όσο και των προσαυξήσεων του, αν υπάρχουν. Αν δεν προσκομιστεί φορτωτική ή άλλο επίσημο παραστατικό στοιχείο, καταβάλλεται μόνο το 30% του βασικού ποσού. Των παραπάνω εξόδων μετάθεσης δικαιούνται και οι εκπαιδευτικοί π ου μετατίθενται με αίτηση τους μετά τη συμπλήρωση 4 διδακτικών ετών ή χωρίς αίτηση τους, εφόσον μετακινηθούν για τις ανάγκες της υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους στον τόπο από τον οποίο μετατίθενται. Τέλος, οι τοποθετούμενοι σε τόπους εκτός της έδρας της οργανικής τους μονάδας και σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χλμ δικαιούνται των εξόδων μετακίνησης αυτών και των μελών της οικογένειάς τους, καθώς και το μισό του βασικού ποσού των δαπανών μετάθεσης του άρθρου αυτού.. Επί του άρθρου 15: Τις δαπάνες μετάθεσης δεν δικαιούνται : α. Οι νεοδιοριζόμενοι υπάλληλοι για τη μετάβαση τους από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο διορισμού τους 16

12 β. Οι μετατιθέμενο με αίτηση τους, εφόσον η μετάθεση τους πραγματοποιείται πριν παρέλθουν 4 έτη από την προηγούμενη μετάθεση ή τοποθέτηση γ. Οι τοποθετούμενοι με αίτηση τους, κατά τις διατάξεις της παρ. 9 του προηγούμενου άρθρου. Επί του άρθρου 16: Οι κρατικοί λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και όσοι απολύονται για λόγους υγείας, δικαιούνται για την μετάβαση τους από τον τόπο που υπηρετούσαν στον τόπο της μόνιμης εγκατάστασης τους, τα έξοδα μετακίνησης αυτών και των μελών της οικογένειας τους και τα έξοδα μετάθεσης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 14 του κοινοποιούμενου νόμου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των παραπάνω δαπανών είναι να προσκομίσουν οι δικαιούχοι φορτωτική ή άλλα επίσημα παραστατικά στοιχεία, που να καλύπτουν το 80% της δικαιούμενης δαπάνης. Τα παραπάνω έξοδα δικαιούνται επίσης και τα μέλη της οικογένειας των εν ενεργεία αποβιούντων κρατικών λειτουργών και δημοσίων υπαλλήλων, εφόσον η μετακίνηση τους, από τον τόπο που υπηρετούσε ο αποβιώσας υπάλληλος στον τόπο της μόνιμης εγκατάστασης τους, πραγματοποιηθεί σε αποκλειστική προθεσμία 6 μηνών από το θάνατο του υπαλλήλου. Επί του άρθρου 17: Στους μετακινούμενους στο εξωτερικό ( πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό ) για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή ή για εκπαίδευση, κατόπιν εντολής του δημοσίου ή νπδδ, καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης ως εξής : α. Για μετακίνηση μέχρι 30 ημέρες. Καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης, ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης. β. Για μετακίνηση πάνω από 30 ημέρες. Θεσπίζεται επίδομα αλλοδαπής, σε ποσοστό επί του επιδόματος αλλοδαπής του Έλληνα πρέσβη στη χώρα που μεταβαίνουν οι μετακινούμενοι και με τις ίδιες προϋποθέσεις που χορηγείται στους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Το ύψος αυτού καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονομικών, για τους πολιτικούς υπαλλήλους και των Υπουργών Εθνικής Αμυνας, Εξωτερικών και Οικονομικών για το στρατιωτικό προσωπικό, με εξαίρεση τις ειδικές περιπτώσεις του άρθρου 20 του νόμου αυτού. Οι υπηρετούντες στο εξωτερικό πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι, καθώς και όσοι έχουν μεταβεί στο εξωτερικό για εκπαίδευση ή εκτέλεση υπηρεσίας για διάστημα πάνω από 12 μήνες και μετακινούνται σε άλλη πόλη, του ίδιου ή άλλου κράτους για εκτέλεση υπηρεσίας, εκπαίδευση ή με ειδική αποστολή, δικαιούνται έξοδα μετακίνησης, ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης. Οι παραπάνω, εφόσον έρχονται στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας δικαιούνται έξοδα μετακίνησης, δαπάνες διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση εσωτερικού. 17

13 Όσοι όμως, από τους παραπάνω έχουν μεταβεί στο εξωτερικό για εκπαίδευση που διαρκεί λιγότερο από έτος, δικαιούνται έξοδα μετακίνησης και διανυκτέρευσης, εφόσον μετακινούνται για λόγους εκπαίδευσης στην ίδια ή άλλη χώρα του εξωτερικού και δεν καλύπτονται τα έξοδα αυτά από το Φορέα Εκπαίδευσης τους. Εκπαίδευσης τους. Επίσης, παρέχεται η ευχέρεια στους μετακινούμενους από και προς το εξωτερικό αλλά και εντός της ίδιας ή άλλης χώρας του εξωτερικού να χρησιμοποιούν το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο τους ή του συζύγου τους. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται η χιλιομετρική αποζημίωση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίτιμο του αεροπορικού εισιτηρίου της αντίστοιχης διαδρομής και της θέσης που δικαιούται ή του αντίστοιχου συγκοινωνιακού μέσου, αν δεν υπάρχει αεροπορική σύνδεση. Ως ημέρες ταξιδιού δικαιολογούνται μόνο οι απαιτούμενες για τη μετακίνηση με αεροπορικό μέσο. Σε περίπτωση μετακίνησης με άλλο μέσο, πλην αεροπορικού, ή και ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου, καταβάλλεται η πραγματοποιηθείσα δαπάνη ( αντίτιμο εισιτηρίου ) καθώς και ποσοστό 10% επί του εισιτηρίου για μικροδαπάνες ταξιδιού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της εντολής μετακίνησης από και προς το εξωτερικό είναι η ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό της αντίστοιχης υπηρεσίας και η αναφορά της στην απόφαση ή εντολή. Επί του άρθρου 18: Με το άρθρο αυτό γίνεται κατάταξη των χωρών, στις οποίες μπορεί να μετακινηθούν τα πρόσωπα που αναφέρονται στον κοινοποιούμενο νόμο, σε τρεις κατηγορίες. Η διάκριση αυτή έγινε με κριτήριο το βιοτικό επίπεδο, των χωρών αυτών, προκειμένου να καταβληθεί αντίστοιχη ημερήσια αποζημίωση. Προβλέπεται δε ότι, με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών μπορεί να γίνει ανακατάταξη των χωρών στις κατηγορίες αυτές. Επί του άρθρου 19: Με το άρθρο αυτό καθορίζεται το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης των. υπαλλήλων που μετακινούνται στο εξωτερικό, η οποία είναι ανάλογη με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο μετακινούμενος, σύμφωνα με την κατάταξη του άρθρου 4 του κοινοποιούμενου νόμου, καθώς και με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται η χώρα μετάβασης και καθιερώνεται πλέον η καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης σε ΕΥΡΩ Για τον υπολογισμό του ποσού της ημερήσιας αποζημίωσης και τον καθορισμό της ισοτιμίας ΕΥΡΩ-Δραχμής, θα λαμβάνεται υπόψη το δελτίο τιμών συναλλάγματος της ημέρας αναχώρησης του μετακινούμενου. Οι μετακινούμενοι στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας, στους οποίους καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού, όταν καλούνται να μεταβούν σε άλλη χώρα από αυτή της μετάβασης τους, δικαιούνται μόνο την ημερήσια αποζημίωση της χώρας στην οποία μετακινούνται Επίσης, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να αναπροσαρμόζει τα ποσά της ημερήσιας αποζημίωσης που αναφέρονται στο άρθρο αυτό. Επί του άρθρου 20: 18

14 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται η ημερήσια αποζημίωση που καταβάλλεται στο προσωπικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τόσο στο στρατιωτικό όσο και στο πολιτικό, που υπηρετεί ή επιβαίνει σε πολεμικά πλοία ή υποβρύχια καθώς και όταν μεταβαίνει για ειδικές αποστολές. Η καταβολή αυτής γίνεται σε ΕΥΡΩ, με τον υπολογισμό που αναφέρθηκε στο προηγούμενο άρθρο. Επιπλέον δε, καθορίζεται, για πρώτη φορά, ημερήσια αποζημίωση εσωτερικού κατά τις ημέρες πλου, για το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί ή επιβαίνει σε πολεμικά πλοία καθώς και για το πολιτικό προσωπικό που επιβαίνει σε αυτά. Στο προσωπικό που επιβαίνει σε πολεμικά πλοία ξένων κρατών, κατά την διάρκεια των εν πλω ασκήσεων, καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση που αντιστοιχεί στην κατηγορία της χώρας, της οποίας τη σημαία φέρει το πλοίο. Στο προσωπικό που υπηρετεί ή επιβαίνει στα πολεμικά πλοία του. Πολεμικού Ναυτικού, όταν αυτά συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε ειδικές αποστολές για επιχειρήσεις, οι οποίες καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καταβάλλεται η παραπάνω αποζημίωση στο διπλάσιο, για τις ημέρες παραμονής τους εκτός των ελληνικών θαλασσών. Επί του άρθρου 21: Η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καταβάλλεται για όλες τις ημέρες παραμονής στο εξωτερικό, καθώς και για την ημέρα αναχώρησης και επιστροφής, ως εξής : Α. ΟΛΟΚΛΗΡΗ α. Για κάθε ημέρα παραμονής και διανυκτέρευσης στη χώρα μετάβασης. β. Για την ημέρα μετάβασης και επιστροφής. γ. Σε περίπτωση πρόσκλησης, όταν προσφέρεται από την ίδια ή άλλη πηγή μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου και τα έξοδα διανυκτέρευσης. β. συμπληρωματική Σε περίπτωση καταβολής μέρους της δικαιούμενης αποζημίωσης από άλλη πηγή, καταβάλλεται το υπόλοιπο αυτής, μέχρι τη συμπλήρωση ολόκληρης της αποζημίωσης. Γ. ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 30% Όταν μετακινούνται οι υπηρετούντες στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή ή για εκπαίδευση, στην ίδια ή άλλη χώρα του εξωτερικού και επιστρέφουν αυθημερόν. Η περίπτωση αυτή αφορά τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο εξωτερικό και λαμβάνουν επίδομα αλλοδαπής. Για τους λοιπούς υπαλλήλους, οι οποίοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού, έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην παρ.3 του άρθρου 19. Δ. ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 50% α. Σε περίπτωση αυθημερόν μετάβασης και επιστροφής από την Ελλάδα στο εξωτερικό. 19

15 β - Σε περίπτωση που παρέχεται δωρεάν ημιδιατροφή ( πρωινό και ένα γεύμα ή μόνο ένα γεύμα ) ή διατροφή με μειωμένες τιμές. Ε. ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 75% Σε περιπτώσεις μετακίνησης με πληρωμένα ή καλυμμένα τα έξοδα πλήρους διατροφής και διανυκτέρευσης από φορέα άλλον από εκείνον στον οποίο ανήκει ο μετακινούμενος. Επί του άρθρου 22: Οι δαπάνες διανυκτέρευσης των μετακινουμένων στο εξωτερικό υπαλλήλων, με ειδική αποστολή, για εκτέλεση υπηρεσία ή για εκπαίδευση, συνίστανται στα έξοδα διαμονής τους σε ξενοδοχείο, τα οποία καταβάλλονται στο νόμισμα της χώρας που μεταβαίνουν, όταν αυτό εντάσσεται στην κατηγορία των σταθερών ισοτιμιών, αλλιώς σε ΕΥΡΩ Επίσης, καθορίζεται η κατηγορία του ξενοδοχείου που επιτρέπεται να διαμένει ο μετακινούμενος, σε αντιστοιχία με την κατηγορία, στην οποία εντάσσεται ο κάθε υπάλληλος. Επί του άρθρου 23: Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται οι δαπάνες μετάθεσης, τοποθέτησης ή απόσπασης στο εξωτερικό των υπαλλήλων, οι οποίες συνίστανται : α. Στα έξοδα μετακίνησης αυτών και των μελών της οικογένειας τους. β. Στις δαπάνες για τη μεταφορά της οικοσκευής τους. γ. Στα έξοδα πρώτης εγκατάστασης. Τα έξοδα αυτά, που για πρώτη φορά, καταβάλλονται σε όλους τους υπαλλήλους και όχι μόνο στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, χορηγούνται στους μετακινούμενους για την αντιμετώπιση των αυξημένων εξόδων κατά την εγκατάσταση τους στον τόπο της νέας τους έδρας και ισοδυναμούν με ένα μηνιαίο επίδομα αλλοδαπής, χωρίς προσαυξήσεις. Τις παραπάνω δαπάνες δικαιούνται : α. Οι μετατιθέμενοι, τοποθετούμενοι ή αποσπώμενο ) από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα ή από μια πόλη του εξωτερικού σε άλλη πόλη της ίδιας ή άλλης χώρας. β. Οι αποσπώμενοι ή τοποθετούμενοι στο εξωτερικό, σε πρεσβευτικές ή προξενικές διπλωματικές αρχές ή διεθνείς οργανισμούς. γ. Οι αποστελλόμενοι για υπηρεσία ή με ειδική αποστολή ή εκπαίδευση. δ - Οι παραιτούμενοι ή απολυόμενοι λόγω συνταξιοδότησης, που υπηρετούν στο εξωτερικό, για την επιστροφή τους στην Ελλάδα. ε. Η οικογένεια υπαλλήλου που απεβίωσε στο εξωτερικό, τα μέλη της οποίας δικαιούνται τις δαπάνες για τη μεταφορά της οικοσκευής και τα έξοδα μετακίνησης τους. Δεν δικαιούνται τα παραπάνω έξοδα οι μετακινούμενοι υπάλληλοι, στις εξής περιπτώσεις : 20

16 α. Όταν μετακινούνται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του έτους. β. Όταν ανακαλούνται, πριν τη συμπλήρωση τριμήνου, από την αποστολή τους στο εξωτερικό για υπηρεσία ή με ειδική αποστολή, ύστερα από αίτηση τους ή με υπαιτιότητα τους. Επισημαίνεται ότι δεν δικαιούνται τα έξοδα μετακίνησης των μελών της οικογένειας τους, όταν αυτά δεν συνταξιδεύουν και μετακινούνται μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος 6 μηνών από την ημερομηνία μετακίνησης των υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι που μετακινούνται με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, δικό τους ή του συζύγου, δικαιούνται την αξία ενός αεροπορικού εισιτηρίου της αντίστοιχης διαδρομής της θέσης που δικαιούνται να ταξιδεύουν και επιπλέον το μισό της αξίας αυτού, όταν συνοδεύονται από ένα μέλος της οικογένειας τους, ή ολόκληρη την αξία, όταν συνοδεύονται από περισσότερα μέλη. Ως δαπάνες για τη μεταφορά της οικοσκευής θεωρούνται το κόμιστρο, τα έξοδα συσκευασίας και αποσυσκευασίας, τα έξοδα φόρτωσης και εκφόρτωσης και οι δαπάνες ενδιάμεσων σταθμών. Επίσης, τα ασφάλιστρα, αποθήκευτρα και υπέρβαρα, μόνο για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως ορίζουν οι ειδικές περί αυτών διατάξεις. Τονίζεται ότι, οι τελευταίες αυτές δαπάνες δικαιολογούνται μόνο για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και όχι για εξομοιούμενους προς αυτούς υπαλλήλους. Στην οικοσκευή του μετακινούμενου υπαλλήλου περιλαμβάνεται το σύνολο του οικιακού εξοπλισμού, η επίπλωση, ο ρουχισμός και τα ατομικά είδη, εκτός του αυτοκινήτου. Επίσης, προβλέπεται το μέγιστο όριο κυβισμού της οικοσκευής που δικαιούνται να μεταφέρουν, κατά περίπτωση, οι μετακινούμενοι, τα οποίο καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών με σύμπραξη και του υπουργού Εξωτερικών, προκειμένου περί των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών. Ανατίθεται σε ειδική επιτροπή από υπαλλήλους των Υπουργείων Εξωτερικών και Οικονομικών, η αρμοδιότητα έγκρισης του ύψους της δαπάνης μεταφοράς της οικοσκευής από την Ελλάδα στο εξωτερικό και αντίστροφα, καθώς και από μια πόλη του εξωτερικού σε άλλη, της ίδιας ή άλλης χώρας, κατόπιν αξιολόγησης τριών (3) τουλάχιστον προσφορών αναγνωρισμένων γραφείων ή εταιρειών μεταφορών, που υποβάλλονται από τον ίδιο τον μετακινούμενο. Προϋπόθεση για την έγκριση της εν λόγω δαπάνης είναι η πραγματοποίηση της μεταφοράς το αργότερο μέσα σε 6 μήνες από την ανάληψη υπηρεσίας από τον μετακινούμενο στη νέα του θέση ή από την παράδοση υπηρεσίας, αν πρόκειται για απολυόμενους ή παραιτούμενους. Η ίδια προϋπόθεση ισχύει και για τις δαπάνες μεταφοράς οικοσκευής υπαλλήλου που απεβίωσε στο εξωτερικό. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να εγκριθεί δαπάνη και μετά την παραπάνω προθεσμία, όχι όμως και πέραν των 12 μηνών. Τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής καταβάλλονται μόνο στον ένα σύζυγο σε περίπτωση που μετακινούνται και οι δύο σύζυγοι στην ίδια πόλη. Τέλος, αναγνωρίζεται, για πρώτη φορά δαπάνη υπερβάλλοντος βάρους αποσκευών για τους αποστελλόμενους στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας ή εκπαίδευση, για χρονικό 21

17 διάστημα μικρότερο του έτους αλλά μεγαλύτερο του διμήνου, ίση με το διπλάσιο του ορίου που δικαιολογεί δωρεάν η αεροπορική εταιρία με την οποία μετακινείται ο υπάλληλος Επί του άρθρου 24: Προκειμένου να ελέγχονται οι εν λόγω δαπάνες μετακίνησης οι οικονομικές υπηρεσίες του Δημοσίου, τω ν ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ υποχρεούνται στο τέλος κάθε εξαμήνου να συντάσσουν και να υποβάλλουν απολογιστικές καταστάσεις δαπανών μετακίνησης των υπαλλήλων τους και γενικότερα των προσώπων που μετακινούνται, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ανεξάρτητα από το φορέα που βαρύνουν. Οι σχετικές λεπτομέρειες καθώς και ο τρόπος κατάρτισης και απεικόνισης των στοιχείων των απολογιστικών αυτών καταστάσεων και ο χρόνος υποβολής τους, θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Επί του άρθρου 32 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι οι δαπάνες για τις μετακινήσεις στο εξωτερικό πληρώνονται με χρηματικά εντάλματα και απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Σημειώνεται ότι το επίδομα αλλοδαπής που καταβάλλεται στους μετακινούμενους στο εξωτερικό πάνω από 30 ημέρες, υπόκειται μόνο σε φόρο εισοδήματος. Ειδικά, η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού και το επίδομα αλλοδαπής, που καταβάλλεται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ των οικείων ασφαλιστικών ταμείων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και δεν μπορεί να ξεπεράσει το 5% για κάθε ταμείο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων αποδεικνύονται οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες μετακίνησης και διενεργείται ο σχετικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από τον κοινοποιούμενο νόμο, εξακολουθούν να ισχύουν αυτές που είχαν εκδοθεί με τον προϊσχύοντα νόμο. Τέλος καμιά δαπάνη δεν αναγνωρίζεται σε βάρος του Δημοσίου για προσωπική αλληλογραφία ανωτάτων λειτουργών και λοιπών υπαλλήλων του Δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ, καθώς και των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών ( ΔΕΚΟ ), με εξαίρεση τις ατέλειες που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ζ ' Ψηφίσματος του Επί του άρθρου 33 Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η κατάργηση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 12 και 15 του προηγουμένου νόμου περί μετακινήσεων ( ν.2346/95) καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που είναι αντίθετη με τα οριζόμενα με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου. Επίσης, προβλέπεται η διατήρηση των ειδικών διατάξεων, που ρυθμίζουν τις μετακινήσεις στο εσωτερικό του στρατιωτικού γενικά προσωπικού. 22

18 Τέλος, η αριθμ /11553/0022/ ΚΥΑ ( ΦΕΚ 1044/ Β ), που εκδόθηκε κατ ' εξουσιοδότηση των ειδικών διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 1735/87 ( ΦΕΚ 195/ Α ) οι οποίες δεν καταργήθηκαν με τον κοινοποιούμενο νόμο, εξακολουθεί να ισχύει. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ 23

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΑΠΟΣΠΑΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΑΠΟΣΠΑΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΑΠΟΣΠΑΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ α. εισαγωγικα Με τα άρθρα του Ν 4336/2015 ρυθμίζονται θέματα της εκτός έδρας μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων. Εξ αιτίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Μετακινούμενους στο Εξωτερικό Σύμφωνα με το Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94Α)

Οδηγίες προς Μετακινούμενους στο Εξωτερικό Σύμφωνα με το Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94Α) ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς Μετακινούμενους στο Εξωτερικό Σύμφωνα με το Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94Α) Α. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΩ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη 2610

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη 2610

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη 2610

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/11/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/11/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/11/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ. οικ. 2/74450/ΔΕΠ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 09/

Απόσπασμα Πρακτικού 09/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αρ. πρωτ.: 1877/28-2-2014 Απόσπασμα Πρακτικού 09/17-02-2014 Σήμερα, 17 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ΤΑΧΥΤΕΡΗ & καλύτερη ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ - ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ολόκληρου του κειμένου στο WORD (select all) και καλύτερη εκτύπωση συνιστάται η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2685/18-2-1999 (ΦΕΚ 35/Α') Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.

Ν. 2685/18-2-1999 (ΦΕΚ 35/Α') Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Ν. 2685/18-2-1999 (ΦΕΚ 35/Α') Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94 14 Αυγούστου 2015 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94 14 Αυγούστου 2015 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Σηµείωση : Με την παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 2920/01,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 425 01000351802990016 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 35 18 Φεβρουαρίου 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠΆΡΙΘ. 2685 Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35/Α)

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35/Α) Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35/Α) (Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Ενημέρωση Μάιος 2013) Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94 14 Αυγούστου 2015 ΝOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4336 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμ βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012)

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.34035 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ξάνθη, 20/1/2016 Α.Π Προς 1. Τα Τμήματα του ΔΠΘ 2. Καθηγητές / Λέκτορες του ΔΠΘ Ξάνθη Κομοτηνή Αλεξανδρούπολη Ορεστιάδα

Ξάνθη, 20/1/2016 Α.Π Προς 1. Τα Τμήματα του ΔΠΘ 2. Καθηγητές / Λέκτορες του ΔΠΘ Ξάνθη Κομοτηνή Αλεξανδρούπολη Ορεστιάδα Ξάνθη, 20/1/2016 Α.Π. 1413 Προς 1. Τα Τμήματα του ΔΠΘ 2. Καθηγητές / Λέκτορες του ΔΠΘ Ξάνθη Κομοτηνή Αλεξανδρούπολη Ορεστιάδα ΘΕΜΑ: Δαπάνες για μετακινήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης έργων συμμετοχή σε συνέδρια

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2685/1999 / Α-35 Κάλυψη δαπανών μετακινουμ.υπαλλήλων-κλπ διατάξεις.

Ν 2685/1999 / Α-35 Κάλυψη δαπανών μετακινουμ.υπαλλήλων-κλπ διατάξεις. Ν 2685/1999 / Α-35 Κάλυψη δαπανών μετακινουμ.υπαλλήλων-κλπ διατάξεις. ΦΕΚ Α' 35/18.2.1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2685 Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015.

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Όλες οι καταστάσεις πληρωμής έκτακτων αμοιβών των μονίμων καθηγητών αποστέλλονται με πρωτοκολλημένο διαβιβαστικό στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.:22518 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες : Ε. Κάβουρα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση 3 ου Θέµατος Ανάληψη Υποχρεώσεων Καταβολής Οφειλών προς το δηµόσιο

Εισήγηση 3 ου Θέµατος Ανάληψη Υποχρεώσεων Καταβολής Οφειλών προς το δηµόσιο Εισήγηση 3 ου Θέµατος Ανάληψη Υποχρεώσεων Καταβολής Οφειλών προς το δηµόσιο Με το υπ. αριθ. Πρωτ.. Έγγραφο του Δικηγόρου Βασίλειο Ξεφτέρη που έχει οριστεί εκκαθαριστής της ΕΑΠΑΞ Α.Ε. ΟΤΑ και στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ Οδηγίες εξόδων μετακινήσεων σύμφωνα με Ν. 2685/1999, Ν.3833/2010, Αποφ. Υπ. Οικ. 2/33481/0022/27-4-2011 (ΦΕΚ 1069 Β ), όπως ισχύουν και κάθε τροποποίηση αυτών. Α. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr Α. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr Α. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr Α. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος 1. Φοίτηση - Καταβάλλεται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

-3- ΓΕΝΙΚΑ. Με εντολή Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ

-3- ΓΕΝΙΚΑ. Με εντολή Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ Θ Ε Μ Α: "Χορήγηση εφάπαξ επιδόματος αεροθεραπείας στους ασφ/νους και συνταξιούχους που πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων, πνευμονοκονίαση καθώς και στους νεφροπαθείς για τη θερινή περίοδο 1997".

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

Διδότου ΑΘΗΝΑ Τηλ.: Fax : WEB:peddy.gr

Διδότου ΑΘΗΝΑ Τηλ.: Fax : WEB:peddy.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΕΔΔΥ) Διδότου 26-106 80 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 2124607- Fax : 2105240790 Email: peddy@otenet.gr WEB:peddy.gr Πληροφορίες :Ν. Μπόκαρης 4 / 6 / 2 0 1 5 Τ η λ. 6 9

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29-12-2004 ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 1104060/7954/0016 1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12 η (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ: Α ΠΟΛ: 1155 Τηλ.: 2103375376,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 25/9/2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/58182/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Φ.5/114196/Β3/2011 ΦΕΚ Β/2234/2011. Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Α.Ε.Ι..

Αρ. Πρωτ.: Φ.5/114196/Β3/2011 ΦΕΚ Β/2234/2011. Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Α.Ε.Ι.. Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: Φ.5/114196/Β3/2011 ΦΕΚ Β/2234/2011 Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Α.Ε.Ι.. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Στην παρούσα ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών. 2. Προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα Αθήνα, 12 Απριλίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μετακίνηση στο εξωτερικό Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μετακίνηση στο εξωτερικό Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Πρωτ.: 5685 Αριθμ. Διεκπ.: 3597 Aθήνα, 19/4/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Μετακίνηση στο εξωτερικό Έχοντας υπόψη: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 1.Την παρ. 1 του άρθρου 65

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Κ.Υ Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση Τομεακό πρόγραμμα Leonardo da Vinci

Ι.Κ.Υ Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση Τομεακό πρόγραμμα Leonardo da Vinci Ι.Κ.Υ Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση Τομεακό πρόγραμμα Leonardo da Vinci Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2009 1. Δαπάνες προσωπικού (πίν.j3) 2. Δαπάνες ταξιδίων & διαβίωσης (πίν.j4) 3. Δαπάνες εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η σχετική νομοθεσία είναι η Υ.Α Αριθ /0026/2013 (ΦΕΚ 393 Β ).

Η σχετική νομοθεσία είναι η Υ.Α Αριθ /0026/2013 (ΦΕΚ 393 Β ). ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Tο Στεγαστικό Επίδομα των 1000 ευρώ χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές (πρώτου κύκλου σπουδών) των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και υποβάλλουν τα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% Κάθε επιχείρηση αποδίδει μηνιαία στο ΙΚΑ εργοδοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αθήνα, 4 Μαΐου Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Κ. Γιάννη Αλαβάνο

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αθήνα, 4 Μαΐου Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Κ. Γιάννη Αλαβάνο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Κ. Γιάννη Αλαβάνο Με το αριθµ. πρωτ. 121/14-3-2006 έγγραφο της Ενωσης Μηχανικών ηµοσίων Υπαλλήλων ιπλωµατούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Ι.Χ. ΚΑΙ Φ.Ι.Χ.)

ΟΡΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Ι.Χ. ΚΑΙ Φ.Ι.Χ.) H International Real Insurance, με συνεχόμενη επιτυχή παρουσία στον κλάδο οδικής βοήθειας στην ασφαλιστική αγορά, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των καιρών, και βασιζόμενη στην εμπειρία & αξιοπιστία της,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Π1α/Γ.Π. οικ /2006 (ΦΕΚ 645, τ. Β ). Τέθηκε σε ισχύ:

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Π1α/Γ.Π. οικ /2006 (ΦΕΚ 645, τ. Β ). Τέθηκε σε ισχύ: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Π1α/Γ.Π. οικ. 60227/2006 (ΦΕΚ 645, τ. Β ). Τέθηκε σε ισχύ: 01.01.2006 Καθορισμός των δικαιολογητικών και των λεπτομερειών της διαδικασίας χορήγησης της εφάπαξ παροχής, που προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό. (Πράξη Κατάθεσης Υπ.Εργασίας 23/26-3-2001) Στην Αθήνα σήμερα 26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Hλεκτρονική διεύθυνση: www.espeth.gr και espeth.blogspot.gr e-mail : espeth2012@gmail.com

Hλεκτρονική διεύθυνση: www.espeth.gr και espeth.blogspot.gr e-mail : espeth2012@gmail.com ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.) Νόµιµα αναγνωρισµένο σωµατείο µε την υπ αριθµ. 361/2012 διαταγή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, καταχωρηµένο στα βιβλία σωµατείων του αυτού δικαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών και θερμαστών που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου» Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29/8/2011 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/61158/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Παραδόσεις αγαθών που ενεργούνται από τις παραπάνω περιοχές :

Ι. Παραδόσεις αγαθών που ενεργούνται από τις παραπάνω περιοχές : ΠΟΛ.1254/10.12.1990 Κοινοποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν.1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α ) και της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν.1884/16.6.1990 (ΦΕΚ 81 Α ) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αριθμ. Πρωτ. Βαθ. Προτερ. Μ07/16 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Βαθμός Ασφαλείας. Αριθμ. Πρωτ. Βαθ. Προτερ. Μ07/16 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 12-1-2011 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Διαδικασία Διαχείρισης Κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ισχύουν από 1.9.2007

Οδηγίες για τη Διαδικασία Διαχείρισης Κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ισχύουν από 1.9.2007 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ/νση : Χρ. Λαδά 6 Πληροφορίες : Ε. Καφεντζή, Μ. Χατζάρα Τηλέφωνο : 210 368 9038, 727 5044

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης

Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Ενημερωτικό των αιρετών στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή & Χρήστου Φιρτινίδη εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Συναδέλφισσες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 / 475 Μ/ 2007 Πλήρωσης οργανικής θέσεως μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ Ν.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 / 475 Μ/ 2007 Πλήρωσης οργανικής θέσεως μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΥΡΓΙ 15/11/2007 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ:4682 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΤΑΧ.Δνση:Πυργί-Χίος Τ.Κ 821 02 Τηλ.22710 72876 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 / 475 Μ/ 2007 Πλήρωσης οργανικής θέσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 27/06/2013

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 27/06/2013 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Ορισμοί

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Ορισμοί ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι πιο κάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2016» Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2016» Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.- ΘΡΑΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 27536/21-06-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η. ΑΘΗΝΑ 1 /04/2011 Αριθ.Πρωτ.: Δ.ΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ.37105

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η. ΑΘΗΝΑ 1 /04/2011 Αριθ.Πρωτ.: Δ.ΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ.37105 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Τμήμα Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 23/4/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη Δ/νση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους ΔΕΝ τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:20 (μέσω )

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:20 (μέσω  ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΤΜ. ΔΙΑΔ.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

Αγορίτσα Μπίζιου Υπάλληλος τμήματος ERASMUS/ ΙΚΥ

Αγορίτσα Μπίζιου Υπάλληλος τμήματος ERASMUS/ ΙΚΥ Αγορίτσα Μπίζιου Υπάλληλος τμήματος ERASMUS/ ΙΚΥ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σύνολο αιτήσεων: 30 Αιτηθέν ποσό: 1.310.627,16 Ευρώ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σύνολο αιτήσεων προς υλοποίηση: 23 Συνολικό ποσό εγκεκριμένων αιτήσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Θηβών 401 Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση συστήματος επιφυλακών για το προσωπικό που στελεχώνει το Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος και των Περιφερειακών Γραφείων της Διεύθυνσης Φάσματος της

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα