Μηχανισµοί διάδοσης θερµότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηχανισµοί διάδοσης θερµότητας"

Transcript

1 Μηχανισµοί διάδοσης θερµότητας αγωγή µεταφορά ύλης ακτινοβολία Μεταφορά θερµότητας µε µεταφορά ύλης (convection) Οδηγός δύναµη: µεταβολές στην πυκνότητα Τα αέρια και τα ρευστά διαστέλλονται όταν Τ Η πυκνότητα τους Υφίστανται συνεχή µετατόπιση από υπερκείµενα στρώµατα µεγαλύτερης πυκνότητας Ελεύθερη (π.χ. βρασµός Η 2 Ο, καπνός τσιγάρου) ή Εξαναγκασµένη (π.χ. καρδιά, χρήση αντλίας) Παραδείγµατα Η µάζα του νερού θερµαίνεται λόγω µεταφοράς µάζας που οδηγείται από µεταβολές της πυκνότητας. Ανοδικά ρεύµατα αέρα δηµιουργούνται λόγω θέρµανσης του εδάφους. Ε. Κ. Παλούρα : Θερµότητα Page 1 of 13

2 Η επιδαπέδια θέρµανση & η ψύξη του εσωτερικού ψυγείου στηρίζονται σε µεταφορά θερµότητας λόγω µεταφοράς µάζας. ιάδοση θερµότητας µε αγωγή Μεταφορά θερµότητας Q χωρίς µεταφορά µάζας. To Q t Το Q Τ Το Q A (εµβαδόν επιφάνειας) Το Q L 1 Q = ( ka T) L t To Q συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας k (W m -1 K -1 ) Ε. Κ. Παλούρα : Θερµότητα Page 2 of 13

3 Πίνακας τιµών συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας για επιλεγµένα υλικά ευρείας χρήσης. Υλικό k (W/mK) Υλικό k (W/mK) ιαµάντι 1000 Hg 8.3 Au 314 Γυαλί 1.6 Al 205 Τούβλο µε µόνωση 0.15 Ατσάλι 50.2 Τούβλο 0.6 Ξύλο H 2 O (20 o C) 0.6 Μπετόν 0.8 Αέρας (0 o C) Εφαρµογές Για την ελαχιστοποίηση απωλειών ενέργειας στα κτίρια χρησιµοποιούνται υλικά πορώδη µε µεγάλο ποσοστό κενών που περιέχουν αέρα. Το πολυστυρένιο (styrofoam) έχει εξαιρετικές µονωτικές ιδιότητες επειδή οι φυσαλίδες αέρα που περιέχει εµποδίζουν την µεταφορά θερµότητας µε µεταφορά ύλης. Ε. Κ. Παλούρα : Θερµότητα Page 3 of 13

4 ιάδοση θερµότητας µε ακτινοβολία Νόµος Stefan ( ) : P =ε σ Τ 4 (Wcm -2 ) Νόµος Stefan-Boltzmann P=ε σ (Τ 4 -T 4 o ) 0<ε<1, ικανότητα εκποµπής (φύση επιφάνειας) σ=5,7 x 10-8 Wm -2 K -4 Νόµος Wien λ m T=0.29cm o C -1. Μετατόπιση του φάσµατος εκποµπής όταν µεταβάλλεται η θερµοκρασία του σώµατος. Ε. Κ. Παλούρα : Θερµότητα Page 4 of 13

5 Ο Ηλιος που βρίσκεται στους 6000Κ εκπέµπει µέρος του φάσµατος του στο ορατό. Αντίθετα τα σώµατα που βρίσκονται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος εκπέµπουν στο υπέρυθρο. Καλός εκποµπός καλός απορροφητής Καλός ανακλαστήρας κακός εκποµπός Μέλαν σώµα (ε=1) : απορροφά & δεν ανακλά. Οι έντονα ανακλαστικές εξωτερικές επιφάνειες του δορυφόρου ελαχιστοποιούν τις απώλειες θερµότητας. Ε. Κ. Παλούρα : Θερµότητα Page 5 of 13

6 Ανθρώπινο σώµα Εξαναγκασµένη µεταφορά θερµότητας (η καρδιά λειτουργεί σαν αντλία) Οι µηχανισµοί απώλειας θερµότητας από το ανθρώπινο σώµα µεταβάλλονται όταν αλλάζει η θερµοκρασία περιβάλλοντος. Στεγνό σώµα Μεταφορά ύλης 30% & Ακτινοβολία 50% Ιδρωµένο σώµα Εξάτµιση (αλλαγή φάσης) Τ=+1 ο C Mεταβολισµός +7% Εντονη άσκηση Mεταβολισµός +10% Q Νόµος Newton για την ψύξη t Θ t Nόµος θέρµανσης Joule : W=V I t=i 2 R t Ε. Κ. Παλούρα : Θερµότητα Page 6 of 13

7 Μηχανισµοί διάδοσης θερµότητας-εφαρµογές 1. Θερµός Λειτουργούν 2 µηχανισµοί µείωσης της µεταφοράς θερµότητας Ανακλαστική εσωτερική επιφάνεια µικρή εκποµπή µείωση απωλειών λόγω ακτινοβολίας ιπλά τοιχώµατα υπό κενό Μείωση µεταφοράς µε ύλη Μείωση µεταφοράς µε αγωγή. Ε. Κ. Παλούρα : Θερµότητα Page 7 of 13

8 2. Μεταβολές της θερµοκρασίας µεγάλων λιµνών. Οταν η επιφάνεια έχει Θ<4 ο C τα επιφανειακά στρώµατα διαστέλλονται επιπλέουν Όταν η επιφάνεια του Η 2 Ο : Θ=4 ο C τα επιφανειακά στρώµατα βυθίζονται µείξη & αποκατάσταση θερµικής ισορροπίας σε όλο το Η 2 Ο. σταµατούν οι µηχανισµοί µεταφοράς-µείξης η απώλεια θερµότητας γίνεται µόνο µε αγωγή που είναι βραδύς µηχανισµός Ε. Κ. Παλούρα : Θερµότητα Page 8 of 13

9 Εφαρµογές ακτινοβολίας µέλανος σώµατος Μέλαν σώµα: απορροφά 100% της προσπίπτουσας ακτινοβολίας & ανακλά 0%. Πυροµετρία Nόµος Wien λ m T=0,29cm/ o C. Εφαρµογές : για Τ>1000Κ Αστροφυσική Θερµογραφία (1960): Stefan-Βoltzmann P(Wm -2 )=σ ε (Τ 4 -Τ 4 ο ) Ανιχνευτές υπερύθρου : φωτογραφική ή τηλεοπτική εικόνα. διαφορά θερµοκρασίας από το περιβάλλον ±1Κ ευαισθησία ± 0,1 ο C. Εφαρµογές : Στρατός Ιατρική (εντοπισµός όγκων ή φλεγµονών) Περιβάλλον Εντοπισµός εστίας σε µεγάλες πυρκαγιές Απεικόνιση θερµών ρευµάτων στη ροή ποταµού όπου εκβάλλουν κανάλια ψύξης πυρηνικών εργοστασίων. Ε. Κ. Παλούρα : Θερµότητα Page 9 of 13

10 Νυχτερινή φωτογραφία δρόµου. Τα θερµά σηµεία στη στέγη του σπιτιού οφείλονται σε παράθυρα οροφής. Το καπώ του αυτοκινήτου και τα λάστιχα είναι ζεστά λόγω της λειτουργίας της µηχανής και της τριβής, αντίστοιχα. Το space shuttle µόλις προσγειώθηκε. Τα πιο θερµά του σηµεία (άσπρα και κόκκινα) βρίσκονται στην µύτη και τον θάλαµο διακυβέρνησης. Η κόκκινη περιοχή κοντά στην ουρά θερµαίνεται λόγω λειτουργίας των κινητήρων επιβράδυνσης. Ε. Κ. Παλούρα : Θερµότητα Page 10 of 13

11 Νυχτερινή φωτογραφία 2 µηχανοκίνητα εν κινήσει (το 2 ο όχηµα είναι τροφοδοσίας) Μεταβολή της θερµοκρασίας στο κρανίο ασθενούς λόγω ηµικρανίας Κατανοµή της θερµοκρασίας στην πλάτη ατόµου µε φλεγµονή στην σπονδυλική στήλη. Η απεικόνιση δεξιά είναι υψηλής διακριτικής ικανότητας. α β γ Κατανοµή της θερµοκρασίας στην πλάτη αλόγου: α) φυσιολογική, β) φλεγµονή στο οστό της ουράς, γ) φλεγµονή στο λαγόνιο οστό Ε. Κ. Παλούρα : Θερµότητα Page 11 of 13

12 Φαινόµενο θερµοκηπίου Τ ηλίου =6000Κ λ ηλίου 5000Å (0.5µm ορατό) Τ γής 300Κ λ γής =100µm (υπέρυθρο) Τοιχώµατα θερµοκηπίου : διαπερατά στο ορατό (5000 Å) & αδιαφανή στο υπέρυθρο η ακτινοβολία παγιδεύεται στο εσωτερικό του θερµοκηπίου άνοδος θερµοκρασίας. CΟ 2 : «οροφή του θερµοκηπίου ΓΗ» ιπλασιασµός του CO 2 => T=+2 o C => τήξη παγετώνων. Παραγωγή CO 2 : παραγωγή ενέργειας (π.χ. καύση πετρελαιοειδών). Το CO 2 λειτουργεί ως η «οροφή» του θερµοκηπίου «ΓΗ». Μεταβολή της συγκέντρωσης του CO 2 σε ppm από το 1958 έως το Ε. Κ. Παλούρα : Θερµότητα Page 12 of 13

13 Οζον: απορροφά επιλεκτικά την υπεριώδη (λ 3000 Å) του ήλιου. Η τρύπα του Ο 3 (φωτογραφία NASA). Η διάσπαση του Ο 3 επάγεται καταλυτικά από το ΝΟ (υπερηχητικά αεροσκάφη) Ο ΗΛΙΟΣ Θερµοκρασία Ηλίου Κέντρο: 15,000,000Κ Επιφάνεια: 5870Κ Παραγωγή ενέργειας: Η+Η+Η+Η He+2e + 6.4x10 18 erg/s Κατανάλωση καυσίµων : 600,000,000 tons/s Αναµενόµενη διάρκεια ζωής > 10,000,000,000 χρόνια ιάδοση θερµότητας Ακτινοβολία (r 0.7r o ) Μεταφορά ύλης (r>0.7r o ) Ε. Κ. Παλούρα : Θερµότητα Page 13 of 13

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη 1 K. Κουρκουτάς 3 Θερµότητα 3.1 Μονάδα µέτρησης της θερµότητας Η θερµότητα είναι µια µορφή ενέργειας, η οποία µεταφέρεται από το ένα σώµα στο άλλο. Η αυθόρµητη µεταφορά θερµότητας γίνεται πάντα από το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας ΜΜΚ 312 Μεταφορά Θερμότητας Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Διάλεξη 1 MMK 312 Μεταφορά Θερμότητας Κεφάλαιο 1 1 Μεταφορά Θερμότητας - Εισαγωγή Η θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία)

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Διάδοση Θερμότητας (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Τρόποι διάδοσης θερμότητας Με αγωγή Με μεταφορά (με τη βοήθεια ρευμάτων) Με ακτινοβολία άλλα ΠΑΝΤΑ από το θερμότερο προς το ψυχρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. 1. 1 Γνωριμία με τη Φυσική (Τι μελετά η Φυσική). 4 1. 2 Φαινόμενα. 4 1. 3 Οι έννοιες και τα φυσικά μεγέθη.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 7.1 Mεταφορά θερµότητας H θερµότητα µπορεί να µεταφερθεί από σηµείο του χώρου υψηλότερης θερµοκρασίας T 1 σε άλλο χαµηλότερης T µε αντίστοιχη µεταφορά µάζας. Η µεταφορά είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ενεργειακές µετρήσεις σε κτήρια, κέλυφος Χρήση θερµοκάµερας, διαπίστωση και προσδιορισµός απωλειών από θερµογέφυρες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενεργειακές Μετρήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΑ ΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1. Σχεδιασµός µέτρησης. Ο σχεδιασµός της µέτρησης περιλαµβάνει την συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επίδραση Τοίχου TROMBE στην Ενεργειακή Επίδοση του Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστήριο Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Ερευνών (Ψυκτικών ιατάξεων Κλιµατισµού & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ιευθυντής: Καθ. Μιχάλης Γρ. Βραχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Πυκνότητα: Η πυκνότητα του γυαλιού είναι 2,5 πράγμα που δίνει στο γυαλί μάζα 2,5 κιλών ανά τετραγωνικό μέτρο και χιλιοστό πάχους.

Πυκνότητα: Η πυκνότητα του γυαλιού είναι 2,5 πράγμα που δίνει στο γυαλί μάζα 2,5 κιλών ανά τετραγωνικό μέτρο και χιλιοστό πάχους. Περί γυαλιού Όπως γνωρίζετε, οι πρώτοι υαλοπίνακες έκαναν την εμφάνισή τους κάπου 2.000 χρόνια πριν και χρησιμοποιήθηκαν για να «κλείσουν» ανοίγματα κτιρίων, παρέχοντας προστασία των κατοίκων τους από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι:

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι: Ενδεικτικά θέματα Φυσικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Ενδεικτικά θέματα (με ενδεικτικές λύσεις / απαντήσεις) για τη δοκιμασία / τεστ εισαγωγής από τα Δημοτικά στα Πρότυπα Πειραματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η επιστήμη της Θερμοδυναμικής (Thermodynamics) συσχετίζεται με το ποσό της μεταφερόμενης ενέργειας (έργου ή θερμότητας) από ένα σύστημα προς ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Θερμικών Ηλιακών στον Κτιριακό Τομέα

Εφαρμογές Θερμικών Ηλιακών στον Κτιριακό Τομέα Ημερίδα 12 Ιουνίου 2008 Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Ενότητα ΙΙ Εφαρμογές Θερμικών Ηλιακών στον Κτιριακό Τομέα ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΗ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING BSc PHYSICS ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές τεχνολογίες θέρμανσης - εξοικονόμηση ενέργειας

Εναλλακτικές τεχνολογίες θέρμανσης - εξοικονόμηση ενέργειας Εναλλακτικές τεχνολογίες θέρμανσης - εξοικονόμηση ενέργειας Απόστολος Ευθυμιάδης, Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος Ηλ/γος Μηχανικός Νικόλαος Γαλάνης, Δρ. Μηχ/γος Μηχ., Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Ατμόσφαιρα είναι το αεριώδες περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδιότητα αυτή είναι η κίνηση, δηλαδή η δυνατότητα που έχουν τα σώματα να αλλάζουν θέση στο χώρο.

Η ιδιότητα αυτή είναι η κίνηση, δηλαδή η δυνατότητα που έχουν τα σώματα να αλλάζουν θέση στο χώρο. ΚΙΝΗΣΗ Εισαγωγικά (Εικόνες με τις αντίστοιχες λεζάντες) Ένας αετός πετά Ένας άνθρωπος περπατά Μια τίγρης ορμάει στο θύμα της Ενα ψάρι κολυμπάει Μια μπαλαρίνα περιστρέφεται Τα ρήματα που χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η θερµότητα και η θερµοκρασία

Η θερµότητα και η θερµοκρασία Η θερµότητα και η θερµοκρασία Επιστηµονικό µέρος Η θερµοκρασία και η θερµότητα Η θερµοκρασία και η θερµότητα αποτελούν δύο βασικές έννοιες Της Φυσικής οι οποίες σχετίζονται µε την έννοια της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα MOVIDA MOVing from Inspection to Domestic Advice by service companies Περνώντας από τις Επιθεωρήσεις στις κατ οίκον Συμβουλές από τις Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου 3 ο Μέρος Ποιες ενότητες προτείνονται για διδασκαλία και ποια η εξέλιξή τους ανά τάξη; Ποια η ύλη κάθε τάξης και τα προτεινόμενα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηµα 5: Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών για υποψήφιους οριστικούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Ερώτηµα 5: Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών για υποψήφιους οριστικούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών για υποψήφιους οριστικούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές Εισηγητές: Δρ. ΧαρίσιοςΑχίλλας, Δρ. ΧρίστοςΒλαχοκώστας, Δρ. ΑπόστολοςΜαλαμάκης, Δρ. Γεώργιος Μπανιάς Ερώτηµα 1: Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Φως: ορισμοί Από το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, το ανθρώπινο μάτι αντιλαμβάνεται ένα μικρό τμήμα (Σχήμα 2.1). Σχήμα 1.1: Το φωτεινό φάσμα Κάθε άνθρωπος διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Πέτρος Κατσαφάδος Ηλίας Μαυροματίδης Αθήνα 2010 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ... 3 1.2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 1.3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα