Οδηγίες Εγκατάστασης TECHNICAL MANUAL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Εγκατάστασης TECHNICAL MANUAL"

Transcript

1 REG. N UNI EN ISO 9001:2000 Art 1673 Ανιχνευτής εξωτερικού χώρου τριπλής τεχνολογίας / Triple technology outdoor detector Οδηγίες Εγκατάστασης TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SUMMARY ΣΕΛΙΔΑ/PAGE Τεχνικά χαρακτηριστικά Technical features 2 Περιγραφή Description 3-4 Προειδοποιήσεις Notices 4 Επιλογή περιοχής ανίχνευσης Detection Area choice 4-5 Αναγνώριση εξαρτημάτων Parts identification 6-7 Εγκατάσταση Installation Καλωδιώσεις Wiring 10 LED απεικόνισης Visualization LED 10 Ρύθμιση ανιχνευτή PIR Lower PIR adjustment Ρύθμιση ανιχνευτή MW MW range adjustment 13 Ρυθμίσεις DIP Switches DIP switches setting chart 13 Λειτουργία AND AND mode 14 Λειτουργία OR OR mode 15 Παραδείγματα λάθους εγκατάστασης Wrong installation examples Βλάβες Troubleshooting 20 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τριπλής τεχνολογίας, για εξωτερική χρήση. Δύο ανιχνευτές PIR και ένας ανιχνευτής MW με ρυθμιζόμενη λειτουργία. Συχνότητα MW: 10,525 GHz. Υπέρυθροι αισθητήρες διπλού στοιχείου, χαμηλής κατανάλωσης και με φίλτρο ακτινοβολίας UV. Μικρομετρική ρύθμιση των χαμηλών δεσμών (κατοχυρωμένο). Φακός Fresnel με προστασία από ακτινοβολία UV. Γωνία οριζόντιας ανίχνευσης: 60. Οριζόντιο εύρος κάλυψης +/- 45. Συσκευασία polycarbonate ανθεκτική σε ακτινοβολία UV. Βάση στήριξης από ανοξείδωτο ατσάλι. Κολάρα στήριξης σε κολώνα, από ανοξείδωτο ατσάλι (προαιρετικό παρελκόμενο). Βαθμός Προστασίας: IP44. Λειτουργία Αντιμάσκας. Ρυθμιζόμενη ευαισθησία υπερύθρων. Θερμοκρασία Λειτουργίας:-25 C 70 C. Απόσταση Λειτουργίας: 3 15 m. Τροφοδοσία: 11 ~ 15 Vcc. Κατανάλωση: 25 ma. Λειτουργία AND ή OR, επιλεγόμενη. Διαστάσεις: 81x56x189 mm. TECNICAL FEATURES Triple technology for outdoor use. Two PIR sensors and one microwave with switching function. MW frequency GHz. Infrared sensors low consumption double element and UV filter. Fine adjustment of the lower beam (patented system). UV rays resistant Fresnel Lens. Horizontal beam detection: 60. Horizontal detection excursion + / UV resistant polycarbonate case. Stainless steel wall fixing bracket. Stainless steel pole fixing brackets (available on request). Protection IP44. Antimasking function. Adjustable IR sensibility. Operating temperature: -25 C 70 C. Operating range: 3 15m. Power supply from 11 to 15 Vdc. Power consumption: 25mA. AND/OR selectable function. Dimensions: 81x56x189 mm. 2

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O ανιχνευτής εξωτερικού χώρου BOBBY διαθέτει δύο αισθητήρες διπλού πυροηλεκτρικού στοιχείου και ένα ανιχνευτή μικροκυμάτων στη συχνότητα των 10,525GHz. Ο ανιχνευτής έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να είναι κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικό χώρο και σε περιβάλλον με χαμηλές θερμοκρασίες. Οι 3 δέσμες ανίχνευσης είναι ρυθμιζόμενες και έχουν οριζόντια κάλυψη 150. Η χαμηλή υπέρυθρη δέσμη έχει κατακόρυφη ρύθμιση και έχει απόσταση ανίχνευσης από 3m έως 15m. Ο ανιχνευτής BOBBY διαθέτει προστασία Αντιμάσκας. Η λειτουργία Αντιμάσκας προστατεύει τον ανιχνευτή ΒΟΒΒΥ από προσπάθεια φίμωσης ή απενεργοποίησης του. Ο ανιχνευτής έχει δυνατότητα ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων ή πολύ μεγάλων μη μεταλλικών αντικειμένων που θα τοποθετηθούν μπροστά του (σε απόσταση 5~10 cm από τον ανιχνευτή). Ενεργοποίηση Αντιμάσκας: Μετακινείστε το DIP switch N 1 στη θέση ON. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία, το μπλε LED θα αναβοσβήνει για 30 δευτερόλεπτα. Κλείστε την πρόσοψη του ανιχνευτή κατά τη διάρκεια των 30 δευτερολέπτων που το μπλε LED αναβοσβήνει. Μετά, το κίτρινο και το μπλε LED θα αναβοσβήνουν ταυτόχρονα για 30 δευτερόλεπτα. Στο διάστημα αυτό ο μικροκυματικός ανιχνευτής ελέγχει δειγματοληπτικά τις ανακλάσεις από την περιοχή κάλυψης του. Είναι σημαντικό, κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης να μην υπάρχουν αντικείμενα ή άνθρωποι σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου από τον ανιχνευτή. Το κάλυμμα πρέπει να είναι κλειστό. Με το τέλος της ενεργοποίησης όλα τα LED s θα επιστρέψουν στην αρχική τους κατά-σταση. Αν ο ανιχνευτής φιμώνεται από μεταλλικό αντικείμενο για χρόνο μεγαλύτερο των 15 δευτερολέπτων τότε θα ενεργοποιηθεί η έξοδος FAULT. DESCRIPTION The BOBBY outdoor detector consists of two dual PIR passive sensors and a 10,525GHz microwave. The particularly evolved electronics has been designed to guarantee the maximum performances in external and rigid temperatures environment. The three beams are adjustable and allow getting a horizontal coverage distributed on 150. The lower infrared beam is even vertically adjustable and it allows getting a detection range between 3m and 15m. Besides the alarm functions, the detector is provided with ANTIMASKING functions ANTIMASKING function has been implemented to make the Bobby detector mostly unassailable from those, who could have access to the site where the sensor is installed, during the period in which the system of alarm results disabled, therefore in order to signalling attempts detector s tampering. The detector is able to notice attempts of microwave obscuring with metallic or great dimensions not metallic objects. (5 10 cm close to the detector). Antimasking activation: Move the dip n 1 in ON position. When this function is activated the blue LED get blinking for 30 sec. Close the cover during the blinking. Then yellow and blue LED will blink simultaneously for 30 s indicating that the sensor is sampling the microwave reflection. It is important that during the initialization no obstacles or persons are closer than 1 meter to the sensor. The cover must be in closed position. When initialization is finished all LED s will return to their normal function. If the detector is blinded by a metallic object for more than 15 s it indicates the masking and the FAULT relay get opened. At the first event of alarm the relay goes back to 3

4 Μετά την πρώτη ενεργοποίηση συναγερμού το Relay θα επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση (NC). O ανιχνευτής BOΒΒΥ είναι μέρος συστήματος ασφαλείας και όχι αυτόνομος συναγερμός. Προτείνεται η σύνδεση του σε κεντρικό πίνακα συναγερμού. the default status (NC). If Bobby is installed as a part of a Lince alarm system, might be useful connect the fault output to a SMS manager input (ex. Telephone dialler GSM). It is not recommended to connect this output to an alarm input. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ NOTICES Μετά την ενεργοποίηση του ανιχνευτή περιμένετε τουλάχιστον 3~4 λεπτά για να σταθεροποιηθεί η λειτουργία του και μετά πραγματοποιήστε έλεγχο λειτουργίας. Επιβεβαιώστε ότι η περιοχή κάλυψης του ανιχνευτή είναι ελεύθερη από εμπόδια ή κινούμενα αντικείμενα. Περιμένετε 30~40 δευτερόλεπτα και μετά εισέλθετε στην προστατευόμενη περιοχή και διακόψτε τις δέσμες ανίχνευσης. Πραγματοποιήστε έλεγχο λειτουργίας. Σε κάθε ανίχνευση θα ανάβει το μπλε LED. Μετά τον πρώτο συναγερμό περιμένετε 7~8 δευτερόλεπτα για να κάνετε και πάλι έλεγχο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου προσέξτε ώστε να διακόπτετε τις δέσμες κάθετα (βλέπε Σχήμα 1). Το διάγραμμα ανίχνευσης φαίνεται στο Σχήμα 1, στην επόμενη σελίδα. After having turned on the detector, wait at least 3 4 minutes before testing detection range in order to let the PIR become stable. To get a real simulation, verify that the protected area is free from obstacles in movement. Wait seconds and try to enter in the protected area. Pay attention to across the beams. Verify whether the detector works properly checking if the blue LED gets on after motion detection. After the first alarm it must wait about 7-8 seconds before to cause a new detection. During the test, pay attention to across the beams orthogonally (see Fig1) The detection diagram is shown in fig.1 in next page. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Η μέγιστη απόσταση ανίχνευσης είναι 15 μέτρα (με ύψος τοποθέτησης 120cm) και γωνία κάλυψης 60. Ο ανιχνευτής μπορεί να λειτουργήσει σαν AND ή OR, ανάλογα με την ρύθμιση των υπερύθρων ανιχνευτών (Ο μικροκυματικός ανιχνευτής είναι πάντα ενεργός). Λειτουργία AND: Στη λειτουργία αυτή, η οποία είναι κατάλληλη για εγκατάσταση σε εξωτερικό περιβάλλον και ειδικά όταν στο φυλασσόμενο χώρο υπάρχουν μικρά ζώα, για να δοθεί συναγερμός, απαιτείται ταυτόχρονη ανίχνευση από τους δύο υπέρυθρους ανιχνευτές και από το μικροκυματικό ανιχνευτή. DETECTION AREA CHOICE The maximum detection range is 15 m (at 120 cm from the ground) with covered area of about 60. The detector can work both in AND or in OR configuration for PIRs. (the microwave is always on). AND mode: In this configuration only the simultaneous interruption of the two infrared beams and the activation of the MW produce an alarm. This setting is recommended in outdoor environments and in presence of small animals. 4

5 Λειτουργία OR: Στη λειτουργία αυτή, η διαχείριση των υπέρυθρων ανιχνευτών είναι ανεξάρτητη. Όλες οι δυνατές επιλογές λειτουργίας περιγράφονται στην παράγραφο ρύθμισης των DIP switches. Δείτε τα αντίστοιχα παραδείγματα εγκατάστασης (σελίδες 13, 14 & 15). Η λειτουργία OR δεν συνίσταται για εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους και ειδικότερα αν κινούνται σε αυτούς μικρά ζώα. OR mode: In this configuration the management of the beams is separate; the possible configurations are described in the paragraph of setting out the DIP switch and relative examples of installation. (page13, page14, page15) OR mode is not recommended in completely outdoor environments and in presence of small animals. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΚΑΤΟΨΗ) COVERED AREA PATTERN (PLAN VIEW) Σχήμα 1 Figure 1 Ο ανιχνευτής δεν μπορεί να καλύψει τις ζώνες με γκρι χρώμα. Η προστασία των ζωνών με διακεκομμένη γραμμή μπορεί να επιτευχθεί με τη ρύθμιση του εσωτερικού μηχανισμού. Grey zones cannot be protected; the coverage of dashed zones can be obtained with rotation of internal mechanism. 5

6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ / PARTS IDENTIFICATION Εξάρτημα Περιγραφή Identification A Βίδες στήριξης ανιχνευτή σε τοίχο Detector on wall fixing screws B Βίδα στήριξης πρόσοψης Cover fixing screw C Πρόσοψη με φακό Fresnel Cover with Fresnel lens D Μηχανισμός ρύθμισης για χαμηλό ανιχνευτή PIR2 Adjusting knob for low PIR2 E Μηχανισμός οριζόντιας ρύθμισης κατά horizontally rotating device F G H I L Μικροδιακόπτης Tamper (μόνο για χρήση με τη βίδα A) Βάση τοποθέτησης σε τοίχο (από ανοξείδωτο ατσάλι) Στηρίγματα κολώνας τύπου U (2 τεμάχια) (Προαιρετικά παρελκόμενα, παρέχονται με το κιτ /00102AA) Βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M4 x 6 για την τοποθέτηση των βάσεων U (4 τεμάχια) - (προαιρετικά παρελκόμενα, παρέχονται με το κιτ /00102AA) Βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M4 x 10 (4 τεμάχια) (Προαιρετικά παρελκόμενα, παρέχονται με το κιτ /00102AA) Antitamper micro switch (only if fixed with screw A) Stainless steel wall fixing bracket U Shaped bracket (2pcs) (Νot supplied, available in kit /00102AA) Stainless Steel metric screw M4 x 6 for U brackets fixing (4pcs ) (Enclosed into kit item /00102AA) Stainless Steel metric screw M4 x 10 (Enclosed into kit item /00102AA) Τοποθετήστε τον ανιχνευτή στη βάση (G) χρησιμοποιώντας τις βίδες (A). Η βίδα στήριξης κοντά στον διακόπτη Tamper, και σε συνδυασμό με αυτόν, προσφέρει προστασία από σαμποτάζ του ανιχνευτή. Προσοχή! Μην αγγίζετε τους φακούς των υπερύθρων ανιχνευτών. Πίνακας 1 / Table 1 Fix the detector to the support (G) using the two screws (A). In particular, the mounting screw, close to the micro switch, ensures, also the anti tamper protection. Do not touch the filter lenses on the PIR s when handling the detector. Σχήμα 3 Figure 3 6

7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Το ύψος εγκατάστασης πρέπει να είναι μεταξύ 1 και 1,3 μέτρων, σε σταθερό έδαφος και όχι υπό κλίση. Αν στον φυλασσόμενο χώρο κινείται ζώο μεσαίου μεγέθους, ρυθμίστε το ύψος του ανιχνευτή, όπως φαίνεται στην σελίδα 16. Τοποθετείστε τη βάση στον τοίχο ή σε μία σταθερή κολώνα. Ξεβιδώστε την βίδα B και αφαιρέστε το κάλυμμα με το φακό. Βιδώστε τον ανιχνευτή στη βάση χρησιμοποιώντας τις βίδες A, (βλέπε Σχήμα8). Επίσης περάστε το καλώδιο όπως φαίνεται στα σήματα 5,6 και 7. Ρυθμίστε τον ανιχνευτή PIR 2 (κάτω), χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό κουμπί στη βάση του, ώστε να πετύχετε την βέλτιστη κάλυψη (βλέπε σχήματα 12 και 13). Χρησιμοποιήστε το trimmer για να ρυθμίσετε την ευαισθησία του μικροκυματικού ανιχνευτή (Σχήμα 14). Τοποθετείστε το κάλυμμα και βιδώστε το με τη βίδα (B) (Σχήμα 9). INSTALLATION Installation height must be between 1m and 1.30m (not tilted ground ) Important: if there is a medium size pet around the detection area, please adjust installation height as shown in the page 16 Fix the support on a wall or on a stable pole Unscrew the (B) screw an remove the front cover with lens. Screw up the detector on the support using the 2 provided screws (A) (see fig 8) passing through the connection cable as shown in the figures: fig 5 fig 6 fig 7 Lift up or take down the PIR 2 (lower) using the adjusting knob to choose the protected area as shown in fig 12 and fig13 o Rotate the trimmer to adjust the MW sensibility.(see fig 14) Mount the front cover fixing it with screw (B) (see fig 9) 120 cm Σχήμα 4 Figure 4 Προσοχή: Η μέγιστη απόσταση ανίχνευσης (15m) μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν ο ανιχνευτής τοποθετείται σε ύψος 120 cm. Important: The maximum detection range (15 meters) is obtained only if the installation height is 120 cm. 7

8 Αποφύγετε να τοποθετείτε τον ανιχνευτή εμπρός από κινούμενα αντικείμενα. Αν αυτό είναι αδύνατον, τότε, ρυθμίστε τον κατάλληλα ώστε να αποφύγετε ψευδείς συναγερμούς. Τοποθετείστε το κάλυμμα με το φακό fresnel πριν κάνετε δοκιμές. Ο ανιχνευτής δεν λειτουργεί χωρίς το κάλυμμα του. Avoid directing the detector towards moving objects or, if impossible, please take care in adjusting the detector in order to avoid false alarms. Be sure to install the cover with Fresnel lens before the detector testing. Without cover, the detector doesn t work. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ASSEMBLY SEQUENCE Ανοίξτε 4 τρύπες στον τοίχο και τοποθετήστε τα ούπατ. Περάστε τα καλώδια από την οπή και τοποθετείστε τη μεταλλική βάση στον τοίχο. Αν η τοποθέτηση γίνεται σε κολώνα συμβουλευτείτε το Σχήμα 7. Make four holes on the wall and insert the plugs. Pass the wires through the support slot and fix the metallic support on the wall. To fix the metallic support on the pole, please see fig.7 Σχήμα 5 Figure 5 Βιδώστε την μεταλλική βάση στον τοίχο, κάθετα ως προς το έδαφος. Fix the metallic support on the wall perpendicularly to the ground. Σχήμα 6 Figure 6 8

9 Βιδώστε την βάση πάνω στα στηρίγματα χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες βίδες. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε κολώνα χρησιμοποιήστε τα στηρίγματα U (προαιρετικά παρελκόμενα). Fix the support onto the mounting support with supplied screws. Place the brackets (not included) around the pole and fasten using the pole locking screws. Σχήμα 7 Figure 7 Ανοίξτε την οπή εισόδου του καλωδίου με τη χρήση ενός αιχμηρού αντικειμένου, όπως κατσαβίδι. Perforate the cable passage knockout using a sharp point tool, as a screwdriver or similar. Τοποθετείστε το σώμα του ανιχνευτή στη μεταλλική βάση και σταθεροποιήστε τον σύροντας προς τα κάτω. Στη συνέχεια βιδώστε το με τις κατάλληλες βίδες. Locate the detector body on the metallic support and slide it down, then fix it using the supplied screws. Σχήμα 8 Figure 8 Ρυθμίστε τον αισθητήρα PIR 2 και MW, τοποθετώντας την πρόσοψη όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Βιδώστε την πρόσοψη με την κατάλληλη βίδα. Adjust PIR2 and MW, close the detector inserting downwards the coverage as shown in figure. Fix the cover using the metric screw. Σχήμα 9 Figure 9 9

10 ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ / ΕLECTRIC WIRING Τροφοδοσία 12 Vcc Power 12 Vdc (10 ~ 15 Vcc) (10 ~ 15 Vdc) Έξοδος Αντιμάσκας. Antimasking output: To transmit technical alarm Έξοδος Tamper 24ωρης λειτουργίας 24 h Antitamper output Έξοδος Fig Συναγερμού: 10 Επαφή NC σε ηρεμία Alarm output: normally closed relay in stand by ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ LEDs INDICATION LEDs Χρώμα Λειτουργία Color Function LED 1 (Μπλε) LED γενικού συναγερμού LED 1 (Blue) General alarm LED LED 2 (Κίτρινο) LED ενεργοποίησης μικροκυματικού ανιχνευτή LED 2 (Yellow) Microwave LED LED 3 (Πράσινο) LED ενεργοποίησης επάνω PIR LED 3 (Green) Upper PIR LED LED 4 (Πράσινο) LED ενεργοποίησης κάτω PIR LED 4 (Green) Lower PIR LED Πίνακας 2 / Table 2 Σχήμα 11 Figure 11 10

11 ΡΥΘΜΙΣΗ PIR 2 Ρύθμιση του κάτω ανιχνευτή PIR 2 μέσω του ειδικού ρυθμιστικού. Ύψος τοποθέτησης 120cm. Ρύθμιση της θέσης του χαμηλότερου ανιχνευτή PIR 2. PIR 2 ADJUSTMENT PIR2 adjustment through adjusting knob. Installation height 120 cm Position adjustment related to different lower PIR 2 range. Σχήμα 12 Figure 12 Θέση E / Position E 120 cm 3 m 4 m 7 m 11 m 15 m Θέση D / Position D 120 cm 3 m 4 m 7 m 11 m 15 m 11

12 Θέση C / Position C 120 cm 3 m 4 m 7 m 11 m 15 m Θέση B / Position B 120 cm 3 m 4 m 7 m 11 m 15 m Θέση A / Position A 120 cm 3 m 4 m 7 m 11 m 15 m Σχήμα 13 Αν το κινούμενο αντικείμενο είναι πολύ μεγάλο (π.χ. αυτοκίνητο), υπάρχει πιθανότητα να ανιχνευθεί και εκτός της περιοχής των 15 μέτρων. Αν ο ανιχνευτής λειτουργεί σε κατάσταση τριπλού AND (Dip 3 και 4 σε θέση OFF), η απόσταση ανίχνευσης είναι αυτή που προκύπτει από την ρύθμιση του ανιχνευτή PIR 2 (κάτω). If the object in motion is very large (for example a car) there is possibility that the detector can detect its presence even if it s farther than 15m. If the detector is set in triple AND (Dip 3 and 4 in OFF position) configuration, the maximum distance of detection is the one setted through the Adjustment of the PIR 2 12

13 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ MW MW RANGE ADJUSTMENT Σχήμα14 / Figure 14 Ρυθμίστε την ευαισθησία του μικροκυματικού ανιχνευτή σε σχέση με την απαιτούμενη περιοχή κάλυψης. Adjust the microwave sensibility in relationship to the needed detection range. DIP SWITCHES ΚΑΙ JUMPER Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα και το Σχήμα11 για την σωστή τοποθέτηση των DIP switches και του βραχυκυκλωτήρα J1 για την επιλογή του τρόπου λειτουργίας που επιθυμείτε. DIP SWITCHES AND JUMPER SETTINGS Refer to the following chart and to the fig.11 for dip switches and jumper J1 set up. Dip 1 Off ΑΝΤΙΜΑΣΚΑ OFF Dip 1 Off Dip 1 Dip 2 Dip 2 Dip 3 Dip 4 Dip 3 Dip 4 Dip 3 Dip 4 Dip 3 Dip 4 Off Off Off Off Off ΑΝΤΙΜΑΣΚΑ ON Χαμηλή ευαισθησία IR Υψηλή ευαισθησία IR ΜΙΚΡΟΚΥΜΑ + PIR1 + PIR2 ΜΙΚΡΟΚΥΜΑ+ PIR2 (PIR1 εξαιρείται) ΜΙΚΡΟΚΥΜΑ + PIR1 (PIR2 εξαιρείται) ΜΙΚΡΟΚΥΜΑ + λειτουργία OR ανάμεσα σε PIR 1 και PIR 2 ANTIMASKING OFF Dip 1 ANTIMASKING ON Dip 2 Off IR sensitivity low Dip 2 IR sensitivity high Dip 3 Dip 4 Dip 3 Dip 4 Dip 3 Dip 4 Dip 3 Dip 4 Off Off Off Off Microwave and PIR1 & PIR2 Microwave and PIR1 (PIR2 disabled) Microwave and PIR2 (PIR1 disabled) Microwave and the OR function between PIR and PIR2 Jumper J1 Jumper J1 Βραχυκύκλωμα Ανοικτό κύκλωμα LED ενεργό LED ανενεργό Jumper J1 Jumper J1 Plugged Unplugged LEDs enabled LEDs disabled 13

14 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AND Παράδειγμα ανίχνευσης σε λειτουργία τριπλού AND (Dip 3 και 4 σε θέση OFF) AND MODE OPERATION Example of detection in triple AND configuration (Dip 3 and 4 in OFF position) 1. ΟΧΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Το ζώο ανιχνεύεται μόνο από τους 2 εκ των 3 αισθητήρων (κάτω PIR και MW). Δεν εκδηλώνεται συναγερμός 1. NO ALARM The pet is detected only by two of the thre sensor elements (PIR low and MW). The alarm is not enabled. 2. ΟΧΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Ο άνθρωπος ανιχνεύεται μόνο από τους 2 εκ των 3 αισθητήρων (επάνω PIR και MW). Δεν εκδηλώνεται συναγερμός. 2. NO ALARM The body is detected only by two of the three sensor elements (PIR high and MW). The alarm is not enabled. 3 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Ο άνθρωπος ανιχνεύεται και από τους 3 αισθητήρες (PIR 1+ PIR 2 + MW). Εκδηλώνεται συναγερμός. Προσοχή: τα παραδείγματα αναφέρονται σε λειτουργία τριπλού AND. Σε περίπτωση διαφορετικής ρύθμισης (DIP switches 3 και 4 σε θέση ΟΝ, βλέπε σελ. 17) οι συναγερμοί είναι ενεργοποιημένοι όπως και στα άλλα παραδείγματα (1 και 2). 3 ALARM The body is detected by the three sensor elements (PIR 1+PIR 2+MW). The alarm is enabled Warning: the examples are referred to the triple AND set up. In case of different set up (see DIP Switches 3 and 4 in ON position page 17) alarms are enabled also in the previous examples (1 and 2). 14

15 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ OR OR MODE OPERATION DIP Switch DIP 3 OFF DIP 4 ON ΜΙΚΡΟΚΥΜΑ + PIR2 (το PIR 1 εξαιρείται) MW + PIR 2 ( PIR 1 is disabled) Με την ρύθμιση των DIP switches, όπως φαίνεται στον πίνακα, το PIR 1 (επάνω) εξαιρείται και μόνο όταν ενεργοποιηθεί το PIR 2 (κάτω) και ο μικροκυματικός αισθητήρας, θα εκδηλωθεί συναγερμός. Αυτή η ρύθμιση δεν προτείνεται για λειτουργία σε ακάλυπτο εξωτερικό χώρο Setting up the DIP as shown in the table, PIR 1 (high) is excluded, and then the alarm will be enabled only when PIR 2 (lower) and microwave will detect an intrusion. This set up is not recommended in completely external environment DIP Switch DIP 3 ON DIP 4 OFF ΜΙΚΡΟΚΥΜΑ + PIR 1 (Το PIR2 εξαιρείται) MW + PIR 1 (PIR 2 is disabled) Με την ρύθμιση των DIP switches, όπως φαίνεται στον πίνακα, το PIR 2 (κάτω) εξαιρείται και μόνο όταν ενεργοποιηθεί το PIR 1 (επάνω) και ο μικροκυματικός αισθητήρας, θα εκδηλωθεί συναγερμός. Setting up the DIP as shown in the table, PIR 2 (lower) is excluded, then the alarm will be enabled only when PIR 1 (high) and microwave will detect an intrusion. Αυτή η ρύθμιση δεν προτείνεται για λειτουργία σε ακάλυπτο εξωτερικό περιβάλλον This set up is not recommended in completely external environment DIP Switch DIP 3 ON DIP 4 ON ΜΙΚΡΟΚΥΜΑ + PIR 1 ή PIR 2 MW + PIR 1 or PIR 2 Με την ρύθμιση των DIP switches όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, εκδηλώνεται συναγερμός μόνον όταν ενεργοποιηθούν ο μικροκυματικός ανιχνευτής και ένας από τους PIR 1 ή PIR 2. Αυτή η ρύθμιση δεν προτείνεται για λειτουργία σε ακάλυπτο εξωτερικό περιβάλλονo Setting up the DIP as shown in the table, the alarm is enabled when the microwave and one of the two PIR s (regardless of which of the two) detect an intrusion. This set up is not recommended in completely external environment 15

16 ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Τοποθετείστε τον ανιχνευτή κατακόρυφα ως προς το έδαφος. CORRECT INSTALLATION Position the detector vertically and perpendicularly to the ground ΛΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ο ανιχνευτής με κλίση προς τα κάτω) Αν ο ανιχνευτής δεν είναι τοποθετημένος κατακόρυφα ως προς το έδαφος, τότε θα μειωθεί η απόδοση της λειτουργίας του. WRONG INSTALLATION (detector tilted downwards) If the detector is not installed perpendicularly to the ground, as shown, operational reliability may result decreased. 16

17 ΛΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ο ανιχνευτής με κλίση προς τα πάνω) Αν ο ανιχνευτής δεν είναι τοποθετημένος κατακόρυφα ως προς το έδαφος, τότε θα μειωθεί η απόδοση της λειτουργίας του. WRONG INSTALLATION (detector tilted upwards) If the detector is not installed perpendicularly to the ground, as shown, operational reliability may result decreased. X ΛΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Προσοχή! Ο ανιχνευτής πρέπει να είναι τοποθετημένος κατακόρυφα ως προς το έδαφος. NOT CORRECT MOUNTING Take care to install the detector perpendicularly to the ground. 17

18 Ο ανιχνευτής Bobby είναι σχεδιασμένος ώστε να μην επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία. Παρόλα αυτά, η απευθείας έκθεση σε ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει ασταθή λειτουργία. Προσπαθήστε να αποφύγετε έκθεση σε απευθείας δυνατή ηλιακή ακτινοβολία κατά την λειτουργία του. Bobby is designed to avoid any light disturbance. However too strong light as direct sunlight may cause unstable condition of detector, for example direct sunlight. It s recommended to avoid such type of installation. Περιορισμοί στην εγκατάσταση: Το ύψος τοποθέτησης του ανιχνευτή είναι αποφασιστικός παράγοντας για την καλή λειτουργία του. Αν το ύψος τοποθέτησης είναι χαμηλότερο του 1m είναι πιθανόν μικρά ζώα να μην ανιχνεύονται και η απόσταση κάλυψης να μειωθεί κάτω από τα 10 μέτρα. Αν το ύψος τοποθέτησης είναι μεγαλύτερο των 130 cm, τότε μια μεγάλη περιοχή στην κάτω πλευρά ανίχνευσης θα είναι ακάλυπτη. Installing constraints: The detector installation height is a fundamental factor for its correct operation. If the installation height is smaller than 1m it is possible that small animals can be detected and the maximum detection area is less than ten meters; if the installation height is greater than 130 cm, there will be a great not protected area in the down portion of the detection range. 18

19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ Πρόβλημα Λύση Τα LEDs είναι ανενεργά Ψευδείς συναγερμοί Μερικές φορές δεν γίνεται ανίχνευση Συνεχείς συναγερμοί από την έξοδο FAULT Ελέγξτε για σωστές συνδέσεις Επαληθεύστε για σωστή τάση τροφοδοσίας (9.5 έως 16 Vdc) Επαληθεύστε αν το jumper1 είναι βραχυκυκλωμένο ή όχι Ελέγξτε αν ο ανιχνευτής είναι κάθετος με το έδαφος Ελέγξτε αν η περιοχή ανίχνευσης του κάτω ανιχνευτή PIR είναι μεγαλύτερες από αυτές που επιθυμείτε Ελέγξτε αν υπάρχουν κινούμενα αντικείμενα μέσα στην περιοχή ανίχνευσης Οι ρυθμίσεις MW είναι σε μέγιστη ευαισθησία Το κάτω PIR δεν είναι ρυθμισμένο σωστά Η ευαισθησία MW είναι ρυθμισμένη στο ελάχιστο Ελέγξτε για αντικείμενα κοντά στον ανιχνευτή Ελέγξτε για μεταλλικά αντικείμενα κοντά στον ανιχνευτή TROUBLE SHOOTING Trouble Solution LEDs inactive Make alarm even though no moving objet is in the area (false alarms) No detection, sometimes. Continuous alarm from FAULT output Check wiring connection Check the presence of current and if the voltage is between 9.5 and 16 Vdc Check if the jumper j1 is set or not The detector is not perpendicular to the ground Check if the lower detection area is wider than your planning Check if there are objects in movement in the detection area. MW adjustment is set at maximum level The Lower PIR is not properly adjusted MW adjustment is set at minimum level Check if there are any object around the detector Check if there are metallic objects around the detector 19

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Επιτοίχια τοποθέτηση Μήκος ανίχνευσης 12µ, 7.5 Συχνότητα µικροκυµάτων 24.125 GHz Τεχνολογία µικροεπεξεργαστή DSP (Ψηφιακή επεξεργασία σήµατος) Μήκος ανίχνευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

LINCE ITALIA S.p.A. REG.N.4796 UNI EN ISO 9001:2008 BABY. Ογκοµετρικός Ανιχνευτής Κουρτίνας Volumetric curtain detectors

LINCE ITALIA S.p.A. REG.N.4796 UNI EN ISO 9001:2008 BABY. Ογκοµετρικός Ανιχνευτής Κουρτίνας Volumetric curtain detectors LINCE ITALIA S.p.A. REG.N.4796 UNI EN ISO 9001:2008 BABY Ογκοµετρικός Ανιχνευτής Κουρτίνας Volumetric curtain detectors Art./Item PN: 1777BABY-BA,1779BABY-AM,1787BABY-BA/M,1789BABY-AM/M Οδηγίες Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 Art 1673 Αληρλεπηήο εμσηεξηθνύ ρώξνπ ηξηπιήο ηερλνινγίαο / Triple technology outdoor detector Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ SUMMARY

Διαβάστε περισσότερα

DIRRVE-DT DIRFE-DT ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγίες Χρήσης και εγκατάσταση. Έκδοση 2.0

DIRRVE-DT DIRFE-DT ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγίες Χρήσης και εγκατάσταση. Έκδοση 2.0 DIRRVE-DT DIRFE-DT ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγίες Χρήσης και εγκατάσταση Έκδοση 2.0 Τεχνικός Ασφαλείας από 08:30 μέχρι 23:00, τηλέφωνο 6948 278 268 365 ημέρες τον χρόνο στην διάθεση σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ BS-4000 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΠΛΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ευχαριστούμε για την επιλογή του προϊόντος. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

DIRRVE - DIRFE ΕΞΩΤ. ΧΡΗΣΗΣ DUAL-IR ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

DIRRVE - DIRFE ΕΞΩΤ. ΧΡΗΣΗΣ DUAL-IR ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ DIRRVE - DIRFE ΕΞΩΤ. ΧΡΗΣΗΣ DUAL-IR ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ (VERSION 2.6) Το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ευχαριστούμε για την επιλογή του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

DIRVE K. UNIVERSAL Ανιχνευτής εξωτερικού χώρου με διπλό υπέρυθρο. Οδηγός εγκατάστασης (έκδοση 1.4)

DIRVE K. UNIVERSAL Ανιχνευτής εξωτερικού χώρου με διπλό υπέρυθρο. Οδηγός εγκατάστασης (έκδοση 1.4) DIRVE K UNIVERSL Ανιχνευτής εξωτερικού χώρου με διπλό υπέρυθρο Οδηγός εγκατάστασης (έκδοση 1.4) Σας ευχαριστούμε πολύ για την επιλογή των προϊόντων μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el Linea ROSH-el Linea SUAW-el ΝΕΟ Σωληνωτά µοτέρ µε ενσωµατωµένη ηλεκτρονική ανίχνευση εµποδίου NEW tubular motors with integrated electronic Προηγµένη τεχνολογία για ρολά (ROSH-el) και τέντες (SUAW-el)

Διαβάστε περισσότερα

DIRRVE DIRFE ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΠΛΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

DIRRVE DIRFE ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΠΛΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ DIRRVE DIRFE ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΠΛΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ (VERSION.4) [SMD] [Series 100] [48bit] [SPV] [AN] [IP54] [Anti shadowing] Το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ PASSIVE INFRARED DETECTOR (P.IR)

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ PASSIVE INFRARED DETECTOR (P.IR) ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ PASSIVE INFRARED DETECTOR (P.IR) ΓΕΝΙΚΑ Ο παθητικός ανιχνευτής υπέρυθρης ακτινοβολίας χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό κίνησης, μέσα σε κλειστό χώρο (εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

If error is detected the display will show the message "E" followed by the relative error code.

If error is detected the display will show the message E followed by the relative error code. INPUT MENU Select input type by pressing key and then F-button at the same time. The display will show: In1 = TC type J -100 ~ 1000 ºC In2 = TC type K -100 ~ 1300 ºC In3 = RTD Pt-100-100 ~ 600 ºC In4 =

Διαβάστε περισσότερα

T370ML. rev.0210. Σύστημα Kit Θυροτηλεόρασης. 2 καλωδίων SV-370S. Έγχρωμο. Οδηγίες Χρήσης

T370ML. rev.0210. Σύστημα Kit Θυροτηλεόρασης. 2 καλωδίων SV-370S. Έγχρωμο. Οδηγίες Χρήσης T370ML rev.0210 Σύστημα Kit Θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων SV-370S Έγχρωμο Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή 33 Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και να σας συγχαρούμε για την αγορά αυτού του προπιόντος το οποίο έχει κατασκευαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111 8 9 ΚΩΔ / CODE CT-100 ΛΟΥΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (οριζόντια) Ο ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ 5 Κ-STYLE ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 1.00μ 1.50μ 2.00μ2.50μ 3.00μ 3.50μ 4.00μ 4.50μ 5.00μ 5.50μ 6.00μ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8 Art. 4052 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Το παρόν φυλλάδιο οδηγιών χρήσης είναι πνευματική ιδιοκτησία της SIGMA SECURITY A.B.E.E. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system 310104 310100 310103 310001 310013 310040 310006 310004 310003 310001 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ (ΜΑΡΚΙΖΑΣ - ΤΟΙΧΟΥ) UNIVERSAL SUPPORT BRACKET 310002 ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Πολλαπλή υπέρυθρη δέσμη εξωτερικού χώρου. Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης. Rakson Δυναμικά δίπλα σας

Matrix. Πολλαπλή υπέρυθρη δέσμη εξωτερικού χώρου. Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης. Rakson Δυναμικά δίπλα σας Matrix Πολλαπλή υπέρυθρη δέσμη εξωτερικού χώρου Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Rakson Δυναμικά δίπλα σας Διαβάστε προσεκτικά πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση Η σειρά Matrix είναι παθητικές δέσμες οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Actual Size. 4An affordable, first step in measuring light 4With a push of the button, the meter runs for

Actual Size. 4An affordable, first step in measuring light 4With a push of the button, the meter runs for Light is the Energy for Plant Growth Spectrum To Measure Is To Know LIGHT DLI 100 Light Meter Displays DLI after 24 hours Why is Daily Light Integral (DLI) important? DLI is directly correlated with plant

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (RFI) ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ (ΕΝΙ)

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (RFI) ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ (ΕΝΙ) Κατάλογος προϊόντων ΙΠΟΛΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Η χρήση μικροελεγκτών σε ανιχνευτές παθητικών υπερύθρων επιτρέπουν την εφαρμογή των καλύτερων αλγόριθμων για την ανίχνευση ενός κινούμενου προσώπου. Τα PATROL-401PET

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC26

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC26 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC26 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

SOLO. intelligent security systems

SOLO. intelligent security systems SOLO intelligent security systems ΕΝΘ.1 HIK VISION ANALOG PICADIS SYSTEM DS-2CE15C2P(N)-VFIT3Bullet 720 TVL High Resolution Vari-focal 1/3'' PICADIS,1.3 MP, DS-2CE15C2P-IR DS-2CE55C2P-IRM 1280 (H) 960

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

HSY-S216 EM Μεταλλικό Στεγανό access control σύστημα Εγχειρίδιο χρήσης

HSY-S216 EM Μεταλλικό Στεγανό access control σύστημα Εγχειρίδιο χρήσης HSY-S216 EM Μεταλλικό Στεγανό access control σύστημα Εγχειρίδιο χρήσης Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση 1. Γενικά Αυτό το προιόν είναι ένα επαγωγικός ελεγκτής πρόσβασης με κωδικό.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops tel: 00302109653270 fax: 00302109653180 mail:info@pvmounting.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Duevi CE 60-3 GSM. Ασύρματος, ενσύρματος και ενσωματωμένο GSM

Duevi CE 60-3 GSM. Ασύρματος, ενσύρματος και ενσωματωμένο GSM CCTV Εισαγωγή στα συτήματα Ιανουάριος 2012 SECURITY Report 3 REviEw Πίνακας Συναγερμού Γράφει ο Παύλος Κερασίδης Duevi CE 60-3 GSM Ασύρματος, ενσύρματος και ενσωματωμένο GSM Θέλετε ασύρματους αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Self Installation Guide. www.cytanet.com.cy 8000 80 80. Ευρυζωνικές Υπηρεσίες ιαδικτύου. Broadboand Internet Services

Οδηγός Εγκατάστασης. Self Installation Guide. www.cytanet.com.cy 8000 80 80. Ευρυζωνικές Υπηρεσίες ιαδικτύου. Broadboand Internet Services Οδηγός Εγκατάστασης Ευρυζωνικές Υπηρεσίες ιαδικτύου Self Installation Guide Broadboand Internet Services www.cytanet.com.cy 8000 80 80 Περιεχόμενα 1 Τι περιέχει το πακέτο 2 2 Υποδοχές 3 3 Συνδεσμολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 100% aluminium modular system for indoor and outdoor settings Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 06/2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τοπιο πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης Οδηγίες χρήσης EL 1. Γενικές πληροφορίες >30 cm Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ δέκτη και πομπού Πομπός >30 cm Δέκτης 5-120 m Μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER. Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης

LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER. Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης SKU# 210013 Rated Voltage 220-240V, 50Hz ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ για την αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη 1. Εγκατάσταση ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδρομή της υπέρυθρης δέσμης ΠΡΕΠΕΙ να διατηρείται ελεύθερη, χωρίς εμπόδια, πάντα! ιαφορετικά, το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

BS-316. Πίνακας ανίχνευσης αερίου με σύνδεση έως και 16 εισόδων. Εγκατάσταση οδηγίες χρήσεως

BS-316. Πίνακας ανίχνευσης αερίου με σύνδεση έως και 16 εισόδων. Εγκατάσταση οδηγίες χρήσεως BS-316 Πίνακας ανίχνευσης αερίου με σύνδεση έως και 16 εισόδων Εγκατάσταση οδηγίες χρήσεως Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα 1 Οδηγίες χρήσεως---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Διαβάστε περισσότερα

ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3

ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3 ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για καλύτερα αποτελέσματα της συσκευής ERMES-GSM, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Κανόνες Ασφαλείας: ΠΡΟΣΟΧΗ! : Μην μετακινείτε

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Οδηγός Εγκατάστασης. VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013. www.cyta.com.cy 8000 80 80

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Οδηγός Εγκατάστασης. VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013. www.cyta.com.cy 8000 80 80 Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Οδηγός Εγκατάστασης VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013 www.cyta.com.cy 8000 80 80 Περιεχόμενα 1 Τι περιέχει το πακέτο 3 2 Υποδοχές 4 3 Τρόπος σύνδεσης VDSL2 modem και ηλεκτρονικού υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Συναγερμού Πτώσης

Εγχειρίδιο Χρήσης Συναγερμού Πτώσης Εγχειρίδιο Χρήσης Συναγερμού Πτώσης Fall Alarm (Model:CX299) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 2. Εμφάνιση και τοποθέτηση 2 2.1 Επεξήγηση 2 2.2 Τοποθέτηση 2 3. Εισαγωγή κάρτας SIM 2 4. Βασικές Λειτουργίες 3 4.1

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Τα καλώδια σύνδεσης...4 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter...5 Επιλογή τύπου συσσωρευτών...

Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Τα καλώδια σύνδεσης...4 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter...5 Επιλογή τύπου συσσωρευτών... Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Τα καλώδια σύνδεσης...4 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter...5 Επιλογή τύπου συσσωρευτών...5 Παράλληλη σύνδεση περισσότερων μονάδων και τριφασική σύνδεση...5

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης C11 Μετρητής Ενέργειας Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση προϊόντος... 2 2. Εγκατάσταση... 3 3. Έλεγχος του μετρητή... 4 3.1. Οθόνη και πλήκτρα...4 3.2. Δομή μενού...5 4. Ρυθμίσεις μετρητή... 7

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA

FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA FHL Wind Data logger. Γενικά Το FHL Wind Data logger ειναι ενα προγραμμα που λαμβάνει, απεικονίσει και καταγραφει δεδομενα μέρους του ναυτιλιακού εξοπλισμου γέφυρας.

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας / Τιμοκατάλογος 203 Energy Meters Μετρητές Ενέργειας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Ενοποιημένου Σχεδιασμού

Εργασία Ενοποιημένου Σχεδιασμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργασία Ενοποιημένου Σχεδιασμού ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ ΒΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RFID ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit 13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit The P.R.O. Tri Sprint Suit features our Transfer Repel fabric which is hydrodynamic perfect for short distance races such as sprint or Olympic but can also be worn over

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στο CD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Three LEDs Blue microphone

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Hydraulic Fittings Description: Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. Range: From Ø 3/8" up to Ø 4". Pressure Rating: 10

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές σημειώσεις για το μάθημα: «Εισαγωγή στην Μηχατρονική»

Εργαστηριακές σημειώσεις για το μάθημα: «Εισαγωγή στην Μηχατρονική» Εργαστηριακές σημειώσεις για το μάθημα: «Εισαγωγή στην Μηχατρονική» Τμήμα Μηχανολογίας Δρ. Φασουλάς Γιάννης, jfasoulas@staff.teicrete.gr Τ.Ε.Ι. Κρήτη, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Ηράκλειο Κρήτης, (2013)

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631 Υψηλής Ποιότητας Εξωτερική Σειρήνα με Μπαταρία και Flash. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγίες Εγκατάστασης Σειρήνας AL-631 Χαρακτηριστικά AL-631 Η Εξωτερική Σειρήνα

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

McProfit 68093x / 68103x

McProfit 68093x / 68103x McProfit 68093x / 68103x 681030 ΛΕΥΚΟΣ 681032 ΜΑΥΡΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 120W 680930 ΛΕΥΚΟΣ 680932 ΜΑΥΡΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 400W Σελίδα 2 Οπωσδήποτε κρατήσατε ελάχιστο όριο απόστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα. Μπροστινή πλευρά / Πίσω πλευρά / Τμήμα χειρισμού. Πίσω πλευρά της συσκευής

Εισαγωγή. Περιεχόμενα. Μπροστινή πλευρά / Πίσω πλευρά / Τμήμα χειρισμού. Πίσω πλευρά της συσκευής Εισαγωγή Αγαπητοί πελάτες, σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε τον καταμετρητή χαρτονομισμάτων rapidcount T της radiotec. Με την αγορά αυτού του προϊόντος υψηλής ποιότητας κάνατε μία πολύ καλή επιλογή.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών

Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ακολουθήστε μας... lympia Electronics @lympiaelectro lympia Electronics lympiaelectronics lympia Electronics ν Πιστεύουμε στη ν Παράγουμε στη BS-634, BS-636 Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM ΝΕΟ Kλειδαριά γραναζωτή ΠΡΟΪΟΝ για όλες τις σειρές αλουμινίου Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ / CODE CTC-100 ΚΩΔ / CODE CTC-110

ΚΩΔ / CODE CTC-100 ΚΩΔ / CODE CTC-110 22 23 ΚΩΔ / CODE CTC-100 ΛΟΥΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΑ (οριζόντια) Ο ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ 6 HALF-ROUND ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 3.00μ 3.50μ 4.00μ 4.50μ 5.00μ 5.50μ 6.00μ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death.

INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death. ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ENGLISH INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death. Συγχαρητήρια για την αγορά των WP αναρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα