Οδηγίες Εγκατάστασης TECHNICAL MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Εγκατάστασης TECHNICAL MANUAL"

Transcript

1 REG. N UNI EN ISO 9001:2000 Art 1673 Ανιχνευτής εξωτερικού χώρου τριπλής τεχνολογίας / Triple technology outdoor detector Οδηγίες Εγκατάστασης TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SUMMARY ΣΕΛΙΔΑ/PAGE Τεχνικά χαρακτηριστικά Technical features 2 Περιγραφή Description 3-4 Προειδοποιήσεις Notices 4 Επιλογή περιοχής ανίχνευσης Detection Area choice 4-5 Αναγνώριση εξαρτημάτων Parts identification 6-7 Εγκατάσταση Installation Καλωδιώσεις Wiring 10 LED απεικόνισης Visualization LED 10 Ρύθμιση ανιχνευτή PIR Lower PIR adjustment Ρύθμιση ανιχνευτή MW MW range adjustment 13 Ρυθμίσεις DIP Switches DIP switches setting chart 13 Λειτουργία AND AND mode 14 Λειτουργία OR OR mode 15 Παραδείγματα λάθους εγκατάστασης Wrong installation examples Βλάβες Troubleshooting 20 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τριπλής τεχνολογίας, για εξωτερική χρήση. Δύο ανιχνευτές PIR και ένας ανιχνευτής MW με ρυθμιζόμενη λειτουργία. Συχνότητα MW: 10,525 GHz. Υπέρυθροι αισθητήρες διπλού στοιχείου, χαμηλής κατανάλωσης και με φίλτρο ακτινοβολίας UV. Μικρομετρική ρύθμιση των χαμηλών δεσμών (κατοχυρωμένο). Φακός Fresnel με προστασία από ακτινοβολία UV. Γωνία οριζόντιας ανίχνευσης: 60. Οριζόντιο εύρος κάλυψης +/- 45. Συσκευασία polycarbonate ανθεκτική σε ακτινοβολία UV. Βάση στήριξης από ανοξείδωτο ατσάλι. Κολάρα στήριξης σε κολώνα, από ανοξείδωτο ατσάλι (προαιρετικό παρελκόμενο). Βαθμός Προστασίας: IP44. Λειτουργία Αντιμάσκας. Ρυθμιζόμενη ευαισθησία υπερύθρων. Θερμοκρασία Λειτουργίας:-25 C 70 C. Απόσταση Λειτουργίας: 3 15 m. Τροφοδοσία: 11 ~ 15 Vcc. Κατανάλωση: 25 ma. Λειτουργία AND ή OR, επιλεγόμενη. Διαστάσεις: 81x56x189 mm. TECNICAL FEATURES Triple technology for outdoor use. Two PIR sensors and one microwave with switching function. MW frequency GHz. Infrared sensors low consumption double element and UV filter. Fine adjustment of the lower beam (patented system). UV rays resistant Fresnel Lens. Horizontal beam detection: 60. Horizontal detection excursion + / UV resistant polycarbonate case. Stainless steel wall fixing bracket. Stainless steel pole fixing brackets (available on request). Protection IP44. Antimasking function. Adjustable IR sensibility. Operating temperature: -25 C 70 C. Operating range: 3 15m. Power supply from 11 to 15 Vdc. Power consumption: 25mA. AND/OR selectable function. Dimensions: 81x56x189 mm. 2

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O ανιχνευτής εξωτερικού χώρου BOBBY διαθέτει δύο αισθητήρες διπλού πυροηλεκτρικού στοιχείου και ένα ανιχνευτή μικροκυμάτων στη συχνότητα των 10,525GHz. Ο ανιχνευτής έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να είναι κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικό χώρο και σε περιβάλλον με χαμηλές θερμοκρασίες. Οι 3 δέσμες ανίχνευσης είναι ρυθμιζόμενες και έχουν οριζόντια κάλυψη 150. Η χαμηλή υπέρυθρη δέσμη έχει κατακόρυφη ρύθμιση και έχει απόσταση ανίχνευσης από 3m έως 15m. Ο ανιχνευτής BOBBY διαθέτει προστασία Αντιμάσκας. Η λειτουργία Αντιμάσκας προστατεύει τον ανιχνευτή ΒΟΒΒΥ από προσπάθεια φίμωσης ή απενεργοποίησης του. Ο ανιχνευτής έχει δυνατότητα ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων ή πολύ μεγάλων μη μεταλλικών αντικειμένων που θα τοποθετηθούν μπροστά του (σε απόσταση 5~10 cm από τον ανιχνευτή). Ενεργοποίηση Αντιμάσκας: Μετακινείστε το DIP switch N 1 στη θέση ON. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία, το μπλε LED θα αναβοσβήνει για 30 δευτερόλεπτα. Κλείστε την πρόσοψη του ανιχνευτή κατά τη διάρκεια των 30 δευτερολέπτων που το μπλε LED αναβοσβήνει. Μετά, το κίτρινο και το μπλε LED θα αναβοσβήνουν ταυτόχρονα για 30 δευτερόλεπτα. Στο διάστημα αυτό ο μικροκυματικός ανιχνευτής ελέγχει δειγματοληπτικά τις ανακλάσεις από την περιοχή κάλυψης του. Είναι σημαντικό, κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης να μην υπάρχουν αντικείμενα ή άνθρωποι σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου από τον ανιχνευτή. Το κάλυμμα πρέπει να είναι κλειστό. Με το τέλος της ενεργοποίησης όλα τα LED s θα επιστρέψουν στην αρχική τους κατά-σταση. Αν ο ανιχνευτής φιμώνεται από μεταλλικό αντικείμενο για χρόνο μεγαλύτερο των 15 δευτερολέπτων τότε θα ενεργοποιηθεί η έξοδος FAULT. DESCRIPTION The BOBBY outdoor detector consists of two dual PIR passive sensors and a 10,525GHz microwave. The particularly evolved electronics has been designed to guarantee the maximum performances in external and rigid temperatures environment. The three beams are adjustable and allow getting a horizontal coverage distributed on 150. The lower infrared beam is even vertically adjustable and it allows getting a detection range between 3m and 15m. Besides the alarm functions, the detector is provided with ANTIMASKING functions ANTIMASKING function has been implemented to make the Bobby detector mostly unassailable from those, who could have access to the site where the sensor is installed, during the period in which the system of alarm results disabled, therefore in order to signalling attempts detector s tampering. The detector is able to notice attempts of microwave obscuring with metallic or great dimensions not metallic objects. (5 10 cm close to the detector). Antimasking activation: Move the dip n 1 in ON position. When this function is activated the blue LED get blinking for 30 sec. Close the cover during the blinking. Then yellow and blue LED will blink simultaneously for 30 s indicating that the sensor is sampling the microwave reflection. It is important that during the initialization no obstacles or persons are closer than 1 meter to the sensor. The cover must be in closed position. When initialization is finished all LED s will return to their normal function. If the detector is blinded by a metallic object for more than 15 s it indicates the masking and the FAULT relay get opened. At the first event of alarm the relay goes back to 3

4 Μετά την πρώτη ενεργοποίηση συναγερμού το Relay θα επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση (NC). O ανιχνευτής BOΒΒΥ είναι μέρος συστήματος ασφαλείας και όχι αυτόνομος συναγερμός. Προτείνεται η σύνδεση του σε κεντρικό πίνακα συναγερμού. the default status (NC). If Bobby is installed as a part of a Lince alarm system, might be useful connect the fault output to a SMS manager input (ex. Telephone dialler GSM). It is not recommended to connect this output to an alarm input. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ NOTICES Μετά την ενεργοποίηση του ανιχνευτή περιμένετε τουλάχιστον 3~4 λεπτά για να σταθεροποιηθεί η λειτουργία του και μετά πραγματοποιήστε έλεγχο λειτουργίας. Επιβεβαιώστε ότι η περιοχή κάλυψης του ανιχνευτή είναι ελεύθερη από εμπόδια ή κινούμενα αντικείμενα. Περιμένετε 30~40 δευτερόλεπτα και μετά εισέλθετε στην προστατευόμενη περιοχή και διακόψτε τις δέσμες ανίχνευσης. Πραγματοποιήστε έλεγχο λειτουργίας. Σε κάθε ανίχνευση θα ανάβει το μπλε LED. Μετά τον πρώτο συναγερμό περιμένετε 7~8 δευτερόλεπτα για να κάνετε και πάλι έλεγχο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου προσέξτε ώστε να διακόπτετε τις δέσμες κάθετα (βλέπε Σχήμα 1). Το διάγραμμα ανίχνευσης φαίνεται στο Σχήμα 1, στην επόμενη σελίδα. After having turned on the detector, wait at least 3 4 minutes before testing detection range in order to let the PIR become stable. To get a real simulation, verify that the protected area is free from obstacles in movement. Wait seconds and try to enter in the protected area. Pay attention to across the beams. Verify whether the detector works properly checking if the blue LED gets on after motion detection. After the first alarm it must wait about 7-8 seconds before to cause a new detection. During the test, pay attention to across the beams orthogonally (see Fig1) The detection diagram is shown in fig.1 in next page. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Η μέγιστη απόσταση ανίχνευσης είναι 15 μέτρα (με ύψος τοποθέτησης 120cm) και γωνία κάλυψης 60. Ο ανιχνευτής μπορεί να λειτουργήσει σαν AND ή OR, ανάλογα με την ρύθμιση των υπερύθρων ανιχνευτών (Ο μικροκυματικός ανιχνευτής είναι πάντα ενεργός). Λειτουργία AND: Στη λειτουργία αυτή, η οποία είναι κατάλληλη για εγκατάσταση σε εξωτερικό περιβάλλον και ειδικά όταν στο φυλασσόμενο χώρο υπάρχουν μικρά ζώα, για να δοθεί συναγερμός, απαιτείται ταυτόχρονη ανίχνευση από τους δύο υπέρυθρους ανιχνευτές και από το μικροκυματικό ανιχνευτή. DETECTION AREA CHOICE The maximum detection range is 15 m (at 120 cm from the ground) with covered area of about 60. The detector can work both in AND or in OR configuration for PIRs. (the microwave is always on). AND mode: In this configuration only the simultaneous interruption of the two infrared beams and the activation of the MW produce an alarm. This setting is recommended in outdoor environments and in presence of small animals. 4

5 Λειτουργία OR: Στη λειτουργία αυτή, η διαχείριση των υπέρυθρων ανιχνευτών είναι ανεξάρτητη. Όλες οι δυνατές επιλογές λειτουργίας περιγράφονται στην παράγραφο ρύθμισης των DIP switches. Δείτε τα αντίστοιχα παραδείγματα εγκατάστασης (σελίδες 13, 14 & 15). Η λειτουργία OR δεν συνίσταται για εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους και ειδικότερα αν κινούνται σε αυτούς μικρά ζώα. OR mode: In this configuration the management of the beams is separate; the possible configurations are described in the paragraph of setting out the DIP switch and relative examples of installation. (page13, page14, page15) OR mode is not recommended in completely outdoor environments and in presence of small animals. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΚΑΤΟΨΗ) COVERED AREA PATTERN (PLAN VIEW) Σχήμα 1 Figure 1 Ο ανιχνευτής δεν μπορεί να καλύψει τις ζώνες με γκρι χρώμα. Η προστασία των ζωνών με διακεκομμένη γραμμή μπορεί να επιτευχθεί με τη ρύθμιση του εσωτερικού μηχανισμού. Grey zones cannot be protected; the coverage of dashed zones can be obtained with rotation of internal mechanism. 5

6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ / PARTS IDENTIFICATION Εξάρτημα Περιγραφή Identification A Βίδες στήριξης ανιχνευτή σε τοίχο Detector on wall fixing screws B Βίδα στήριξης πρόσοψης Cover fixing screw C Πρόσοψη με φακό Fresnel Cover with Fresnel lens D Μηχανισμός ρύθμισης για χαμηλό ανιχνευτή PIR2 Adjusting knob for low PIR2 E Μηχανισμός οριζόντιας ρύθμισης κατά horizontally rotating device F G H I L Μικροδιακόπτης Tamper (μόνο για χρήση με τη βίδα A) Βάση τοποθέτησης σε τοίχο (από ανοξείδωτο ατσάλι) Στηρίγματα κολώνας τύπου U (2 τεμάχια) (Προαιρετικά παρελκόμενα, παρέχονται με το κιτ /00102AA) Βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M4 x 6 για την τοποθέτηση των βάσεων U (4 τεμάχια) - (προαιρετικά παρελκόμενα, παρέχονται με το κιτ /00102AA) Βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M4 x 10 (4 τεμάχια) (Προαιρετικά παρελκόμενα, παρέχονται με το κιτ /00102AA) Antitamper micro switch (only if fixed with screw A) Stainless steel wall fixing bracket U Shaped bracket (2pcs) (Νot supplied, available in kit /00102AA) Stainless Steel metric screw M4 x 6 for U brackets fixing (4pcs ) (Enclosed into kit item /00102AA) Stainless Steel metric screw M4 x 10 (Enclosed into kit item /00102AA) Τοποθετήστε τον ανιχνευτή στη βάση (G) χρησιμοποιώντας τις βίδες (A). Η βίδα στήριξης κοντά στον διακόπτη Tamper, και σε συνδυασμό με αυτόν, προσφέρει προστασία από σαμποτάζ του ανιχνευτή. Προσοχή! Μην αγγίζετε τους φακούς των υπερύθρων ανιχνευτών. Πίνακας 1 / Table 1 Fix the detector to the support (G) using the two screws (A). In particular, the mounting screw, close to the micro switch, ensures, also the anti tamper protection. Do not touch the filter lenses on the PIR s when handling the detector. Σχήμα 3 Figure 3 6

7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Το ύψος εγκατάστασης πρέπει να είναι μεταξύ 1 και 1,3 μέτρων, σε σταθερό έδαφος και όχι υπό κλίση. Αν στον φυλασσόμενο χώρο κινείται ζώο μεσαίου μεγέθους, ρυθμίστε το ύψος του ανιχνευτή, όπως φαίνεται στην σελίδα 16. Τοποθετείστε τη βάση στον τοίχο ή σε μία σταθερή κολώνα. Ξεβιδώστε την βίδα B και αφαιρέστε το κάλυμμα με το φακό. Βιδώστε τον ανιχνευτή στη βάση χρησιμοποιώντας τις βίδες A, (βλέπε Σχήμα8). Επίσης περάστε το καλώδιο όπως φαίνεται στα σήματα 5,6 και 7. Ρυθμίστε τον ανιχνευτή PIR 2 (κάτω), χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό κουμπί στη βάση του, ώστε να πετύχετε την βέλτιστη κάλυψη (βλέπε σχήματα 12 και 13). Χρησιμοποιήστε το trimmer για να ρυθμίσετε την ευαισθησία του μικροκυματικού ανιχνευτή (Σχήμα 14). Τοποθετείστε το κάλυμμα και βιδώστε το με τη βίδα (B) (Σχήμα 9). INSTALLATION Installation height must be between 1m and 1.30m (not tilted ground ) Important: if there is a medium size pet around the detection area, please adjust installation height as shown in the page 16 Fix the support on a wall or on a stable pole Unscrew the (B) screw an remove the front cover with lens. Screw up the detector on the support using the 2 provided screws (A) (see fig 8) passing through the connection cable as shown in the figures: fig 5 fig 6 fig 7 Lift up or take down the PIR 2 (lower) using the adjusting knob to choose the protected area as shown in fig 12 and fig13 o Rotate the trimmer to adjust the MW sensibility.(see fig 14) Mount the front cover fixing it with screw (B) (see fig 9) 120 cm Σχήμα 4 Figure 4 Προσοχή: Η μέγιστη απόσταση ανίχνευσης (15m) μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν ο ανιχνευτής τοποθετείται σε ύψος 120 cm. Important: The maximum detection range (15 meters) is obtained only if the installation height is 120 cm. 7

8 Αποφύγετε να τοποθετείτε τον ανιχνευτή εμπρός από κινούμενα αντικείμενα. Αν αυτό είναι αδύνατον, τότε, ρυθμίστε τον κατάλληλα ώστε να αποφύγετε ψευδείς συναγερμούς. Τοποθετείστε το κάλυμμα με το φακό fresnel πριν κάνετε δοκιμές. Ο ανιχνευτής δεν λειτουργεί χωρίς το κάλυμμα του. Avoid directing the detector towards moving objects or, if impossible, please take care in adjusting the detector in order to avoid false alarms. Be sure to install the cover with Fresnel lens before the detector testing. Without cover, the detector doesn t work. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ASSEMBLY SEQUENCE Ανοίξτε 4 τρύπες στον τοίχο και τοποθετήστε τα ούπατ. Περάστε τα καλώδια από την οπή και τοποθετείστε τη μεταλλική βάση στον τοίχο. Αν η τοποθέτηση γίνεται σε κολώνα συμβουλευτείτε το Σχήμα 7. Make four holes on the wall and insert the plugs. Pass the wires through the support slot and fix the metallic support on the wall. To fix the metallic support on the pole, please see fig.7 Σχήμα 5 Figure 5 Βιδώστε την μεταλλική βάση στον τοίχο, κάθετα ως προς το έδαφος. Fix the metallic support on the wall perpendicularly to the ground. Σχήμα 6 Figure 6 8

9 Βιδώστε την βάση πάνω στα στηρίγματα χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες βίδες. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε κολώνα χρησιμοποιήστε τα στηρίγματα U (προαιρετικά παρελκόμενα). Fix the support onto the mounting support with supplied screws. Place the brackets (not included) around the pole and fasten using the pole locking screws. Σχήμα 7 Figure 7 Ανοίξτε την οπή εισόδου του καλωδίου με τη χρήση ενός αιχμηρού αντικειμένου, όπως κατσαβίδι. Perforate the cable passage knockout using a sharp point tool, as a screwdriver or similar. Τοποθετείστε το σώμα του ανιχνευτή στη μεταλλική βάση και σταθεροποιήστε τον σύροντας προς τα κάτω. Στη συνέχεια βιδώστε το με τις κατάλληλες βίδες. Locate the detector body on the metallic support and slide it down, then fix it using the supplied screws. Σχήμα 8 Figure 8 Ρυθμίστε τον αισθητήρα PIR 2 και MW, τοποθετώντας την πρόσοψη όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Βιδώστε την πρόσοψη με την κατάλληλη βίδα. Adjust PIR2 and MW, close the detector inserting downwards the coverage as shown in figure. Fix the cover using the metric screw. Σχήμα 9 Figure 9 9

10 ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ / ΕLECTRIC WIRING Τροφοδοσία 12 Vcc Power 12 Vdc (10 ~ 15 Vcc) (10 ~ 15 Vdc) Έξοδος Αντιμάσκας. Antimasking output: To transmit technical alarm Έξοδος Tamper 24ωρης λειτουργίας 24 h Antitamper output Έξοδος Fig Συναγερμού: 10 Επαφή NC σε ηρεμία Alarm output: normally closed relay in stand by ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ LEDs INDICATION LEDs Χρώμα Λειτουργία Color Function LED 1 (Μπλε) LED γενικού συναγερμού LED 1 (Blue) General alarm LED LED 2 (Κίτρινο) LED ενεργοποίησης μικροκυματικού ανιχνευτή LED 2 (Yellow) Microwave LED LED 3 (Πράσινο) LED ενεργοποίησης επάνω PIR LED 3 (Green) Upper PIR LED LED 4 (Πράσινο) LED ενεργοποίησης κάτω PIR LED 4 (Green) Lower PIR LED Πίνακας 2 / Table 2 Σχήμα 11 Figure 11 10

11 ΡΥΘΜΙΣΗ PIR 2 Ρύθμιση του κάτω ανιχνευτή PIR 2 μέσω του ειδικού ρυθμιστικού. Ύψος τοποθέτησης 120cm. Ρύθμιση της θέσης του χαμηλότερου ανιχνευτή PIR 2. PIR 2 ADJUSTMENT PIR2 adjustment through adjusting knob. Installation height 120 cm Position adjustment related to different lower PIR 2 range. Σχήμα 12 Figure 12 Θέση E / Position E 120 cm 3 m 4 m 7 m 11 m 15 m Θέση D / Position D 120 cm 3 m 4 m 7 m 11 m 15 m 11

12 Θέση C / Position C 120 cm 3 m 4 m 7 m 11 m 15 m Θέση B / Position B 120 cm 3 m 4 m 7 m 11 m 15 m Θέση A / Position A 120 cm 3 m 4 m 7 m 11 m 15 m Σχήμα 13 Αν το κινούμενο αντικείμενο είναι πολύ μεγάλο (π.χ. αυτοκίνητο), υπάρχει πιθανότητα να ανιχνευθεί και εκτός της περιοχής των 15 μέτρων. Αν ο ανιχνευτής λειτουργεί σε κατάσταση τριπλού AND (Dip 3 και 4 σε θέση OFF), η απόσταση ανίχνευσης είναι αυτή που προκύπτει από την ρύθμιση του ανιχνευτή PIR 2 (κάτω). If the object in motion is very large (for example a car) there is possibility that the detector can detect its presence even if it s farther than 15m. If the detector is set in triple AND (Dip 3 and 4 in OFF position) configuration, the maximum distance of detection is the one setted through the Adjustment of the PIR 2 12

13 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ MW MW RANGE ADJUSTMENT Σχήμα14 / Figure 14 Ρυθμίστε την ευαισθησία του μικροκυματικού ανιχνευτή σε σχέση με την απαιτούμενη περιοχή κάλυψης. Adjust the microwave sensibility in relationship to the needed detection range. DIP SWITCHES ΚΑΙ JUMPER Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα και το Σχήμα11 για την σωστή τοποθέτηση των DIP switches και του βραχυκυκλωτήρα J1 για την επιλογή του τρόπου λειτουργίας που επιθυμείτε. DIP SWITCHES AND JUMPER SETTINGS Refer to the following chart and to the fig.11 for dip switches and jumper J1 set up. Dip 1 Off ΑΝΤΙΜΑΣΚΑ OFF Dip 1 Off Dip 1 Dip 2 Dip 2 Dip 3 Dip 4 Dip 3 Dip 4 Dip 3 Dip 4 Dip 3 Dip 4 Off Off Off Off Off ΑΝΤΙΜΑΣΚΑ ON Χαμηλή ευαισθησία IR Υψηλή ευαισθησία IR ΜΙΚΡΟΚΥΜΑ + PIR1 + PIR2 ΜΙΚΡΟΚΥΜΑ+ PIR2 (PIR1 εξαιρείται) ΜΙΚΡΟΚΥΜΑ + PIR1 (PIR2 εξαιρείται) ΜΙΚΡΟΚΥΜΑ + λειτουργία OR ανάμεσα σε PIR 1 και PIR 2 ANTIMASKING OFF Dip 1 ANTIMASKING ON Dip 2 Off IR sensitivity low Dip 2 IR sensitivity high Dip 3 Dip 4 Dip 3 Dip 4 Dip 3 Dip 4 Dip 3 Dip 4 Off Off Off Off Microwave and PIR1 & PIR2 Microwave and PIR1 (PIR2 disabled) Microwave and PIR2 (PIR1 disabled) Microwave and the OR function between PIR and PIR2 Jumper J1 Jumper J1 Βραχυκύκλωμα Ανοικτό κύκλωμα LED ενεργό LED ανενεργό Jumper J1 Jumper J1 Plugged Unplugged LEDs enabled LEDs disabled 13

14 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AND Παράδειγμα ανίχνευσης σε λειτουργία τριπλού AND (Dip 3 και 4 σε θέση OFF) AND MODE OPERATION Example of detection in triple AND configuration (Dip 3 and 4 in OFF position) 1. ΟΧΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Το ζώο ανιχνεύεται μόνο από τους 2 εκ των 3 αισθητήρων (κάτω PIR και MW). Δεν εκδηλώνεται συναγερμός 1. NO ALARM The pet is detected only by two of the thre sensor elements (PIR low and MW). The alarm is not enabled. 2. ΟΧΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Ο άνθρωπος ανιχνεύεται μόνο από τους 2 εκ των 3 αισθητήρων (επάνω PIR και MW). Δεν εκδηλώνεται συναγερμός. 2. NO ALARM The body is detected only by two of the three sensor elements (PIR high and MW). The alarm is not enabled. 3 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Ο άνθρωπος ανιχνεύεται και από τους 3 αισθητήρες (PIR 1+ PIR 2 + MW). Εκδηλώνεται συναγερμός. Προσοχή: τα παραδείγματα αναφέρονται σε λειτουργία τριπλού AND. Σε περίπτωση διαφορετικής ρύθμισης (DIP switches 3 και 4 σε θέση ΟΝ, βλέπε σελ. 17) οι συναγερμοί είναι ενεργοποιημένοι όπως και στα άλλα παραδείγματα (1 και 2). 3 ALARM The body is detected by the three sensor elements (PIR 1+PIR 2+MW). The alarm is enabled Warning: the examples are referred to the triple AND set up. In case of different set up (see DIP Switches 3 and 4 in ON position page 17) alarms are enabled also in the previous examples (1 and 2). 14

15 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ OR OR MODE OPERATION DIP Switch DIP 3 OFF DIP 4 ON ΜΙΚΡΟΚΥΜΑ + PIR2 (το PIR 1 εξαιρείται) MW + PIR 2 ( PIR 1 is disabled) Με την ρύθμιση των DIP switches, όπως φαίνεται στον πίνακα, το PIR 1 (επάνω) εξαιρείται και μόνο όταν ενεργοποιηθεί το PIR 2 (κάτω) και ο μικροκυματικός αισθητήρας, θα εκδηλωθεί συναγερμός. Αυτή η ρύθμιση δεν προτείνεται για λειτουργία σε ακάλυπτο εξωτερικό χώρο Setting up the DIP as shown in the table, PIR 1 (high) is excluded, and then the alarm will be enabled only when PIR 2 (lower) and microwave will detect an intrusion. This set up is not recommended in completely external environment DIP Switch DIP 3 ON DIP 4 OFF ΜΙΚΡΟΚΥΜΑ + PIR 1 (Το PIR2 εξαιρείται) MW + PIR 1 (PIR 2 is disabled) Με την ρύθμιση των DIP switches, όπως φαίνεται στον πίνακα, το PIR 2 (κάτω) εξαιρείται και μόνο όταν ενεργοποιηθεί το PIR 1 (επάνω) και ο μικροκυματικός αισθητήρας, θα εκδηλωθεί συναγερμός. Setting up the DIP as shown in the table, PIR 2 (lower) is excluded, then the alarm will be enabled only when PIR 1 (high) and microwave will detect an intrusion. Αυτή η ρύθμιση δεν προτείνεται για λειτουργία σε ακάλυπτο εξωτερικό περιβάλλον This set up is not recommended in completely external environment DIP Switch DIP 3 ON DIP 4 ON ΜΙΚΡΟΚΥΜΑ + PIR 1 ή PIR 2 MW + PIR 1 or PIR 2 Με την ρύθμιση των DIP switches όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, εκδηλώνεται συναγερμός μόνον όταν ενεργοποιηθούν ο μικροκυματικός ανιχνευτής και ένας από τους PIR 1 ή PIR 2. Αυτή η ρύθμιση δεν προτείνεται για λειτουργία σε ακάλυπτο εξωτερικό περιβάλλονo Setting up the DIP as shown in the table, the alarm is enabled when the microwave and one of the two PIR s (regardless of which of the two) detect an intrusion. This set up is not recommended in completely external environment 15

16 ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Τοποθετείστε τον ανιχνευτή κατακόρυφα ως προς το έδαφος. CORRECT INSTALLATION Position the detector vertically and perpendicularly to the ground ΛΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ο ανιχνευτής με κλίση προς τα κάτω) Αν ο ανιχνευτής δεν είναι τοποθετημένος κατακόρυφα ως προς το έδαφος, τότε θα μειωθεί η απόδοση της λειτουργίας του. WRONG INSTALLATION (detector tilted downwards) If the detector is not installed perpendicularly to the ground, as shown, operational reliability may result decreased. 16

17 ΛΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ο ανιχνευτής με κλίση προς τα πάνω) Αν ο ανιχνευτής δεν είναι τοποθετημένος κατακόρυφα ως προς το έδαφος, τότε θα μειωθεί η απόδοση της λειτουργίας του. WRONG INSTALLATION (detector tilted upwards) If the detector is not installed perpendicularly to the ground, as shown, operational reliability may result decreased. X ΛΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Προσοχή! Ο ανιχνευτής πρέπει να είναι τοποθετημένος κατακόρυφα ως προς το έδαφος. NOT CORRECT MOUNTING Take care to install the detector perpendicularly to the ground. 17

18 Ο ανιχνευτής Bobby είναι σχεδιασμένος ώστε να μην επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία. Παρόλα αυτά, η απευθείας έκθεση σε ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει ασταθή λειτουργία. Προσπαθήστε να αποφύγετε έκθεση σε απευθείας δυνατή ηλιακή ακτινοβολία κατά την λειτουργία του. Bobby is designed to avoid any light disturbance. However too strong light as direct sunlight may cause unstable condition of detector, for example direct sunlight. It s recommended to avoid such type of installation. Περιορισμοί στην εγκατάσταση: Το ύψος τοποθέτησης του ανιχνευτή είναι αποφασιστικός παράγοντας για την καλή λειτουργία του. Αν το ύψος τοποθέτησης είναι χαμηλότερο του 1m είναι πιθανόν μικρά ζώα να μην ανιχνεύονται και η απόσταση κάλυψης να μειωθεί κάτω από τα 10 μέτρα. Αν το ύψος τοποθέτησης είναι μεγαλύτερο των 130 cm, τότε μια μεγάλη περιοχή στην κάτω πλευρά ανίχνευσης θα είναι ακάλυπτη. Installing constraints: The detector installation height is a fundamental factor for its correct operation. If the installation height is smaller than 1m it is possible that small animals can be detected and the maximum detection area is less than ten meters; if the installation height is greater than 130 cm, there will be a great not protected area in the down portion of the detection range. 18

19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ Πρόβλημα Λύση Τα LEDs είναι ανενεργά Ψευδείς συναγερμοί Μερικές φορές δεν γίνεται ανίχνευση Συνεχείς συναγερμοί από την έξοδο FAULT Ελέγξτε για σωστές συνδέσεις Επαληθεύστε για σωστή τάση τροφοδοσίας (9.5 έως 16 Vdc) Επαληθεύστε αν το jumper1 είναι βραχυκυκλωμένο ή όχι Ελέγξτε αν ο ανιχνευτής είναι κάθετος με το έδαφος Ελέγξτε αν η περιοχή ανίχνευσης του κάτω ανιχνευτή PIR είναι μεγαλύτερες από αυτές που επιθυμείτε Ελέγξτε αν υπάρχουν κινούμενα αντικείμενα μέσα στην περιοχή ανίχνευσης Οι ρυθμίσεις MW είναι σε μέγιστη ευαισθησία Το κάτω PIR δεν είναι ρυθμισμένο σωστά Η ευαισθησία MW είναι ρυθμισμένη στο ελάχιστο Ελέγξτε για αντικείμενα κοντά στον ανιχνευτή Ελέγξτε για μεταλλικά αντικείμενα κοντά στον ανιχνευτή TROUBLE SHOOTING Trouble Solution LEDs inactive Make alarm even though no moving objet is in the area (false alarms) No detection, sometimes. Continuous alarm from FAULT output Check wiring connection Check the presence of current and if the voltage is between 9.5 and 16 Vdc Check if the jumper j1 is set or not The detector is not perpendicular to the ground Check if the lower detection area is wider than your planning Check if there are objects in movement in the detection area. MW adjustment is set at maximum level The Lower PIR is not properly adjusted MW adjustment is set at minimum level Check if there are any object around the detector Check if there are metallic objects around the detector 19

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ Ο ανιχνευτής BS-272 είναι διπλής τεχνολογίας και έχει σχεδιαστεί για εγκαταστάσεις εξωτερικού χώρου. Χάρη στις μικρές του διαστάσεις είναι ιδανικό για τοποθέτηση στα παράθυρα.

Διαβάστε περισσότερα

REG. N UNI EN ISO 9001:2000. Bobby Universale ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY

REG. N UNI EN ISO 9001:2000. Bobby Universale ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 Bobby Universale ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY Πίνακας περιεχομένων ΓΕΝΙΚΑ ABSTRACT 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL FEATURES 3 ΠΡΟΣΟΧΗ - WARNING

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Επιτοίχια τοποθέτηση Μήκος ανίχνευσης 12µ, 7.5 Συχνότητα µικροκυµάτων 24.125 GHz Τεχνολογία µικροεπεξεργαστή DSP (Ψηφιακή επεξεργασία σήµατος) Μήκος ανίχνευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

LINCE ITALIA S.p.A. REG.N.4796 UNI EN ISO 9001:2008 BABY. Ογκοµετρικός Ανιχνευτής Κουρτίνας Volumetric curtain detectors

LINCE ITALIA S.p.A. REG.N.4796 UNI EN ISO 9001:2008 BABY. Ογκοµετρικός Ανιχνευτής Κουρτίνας Volumetric curtain detectors LINCE ITALIA S.p.A. REG.N.4796 UNI EN ISO 9001:2008 BABY Ογκοµετρικός Ανιχνευτής Κουρτίνας Volumetric curtain detectors Art./Item PN: 1777BABY-BA,1779BABY-AM,1787BABY-BA/M,1789BABY-AM/M Οδηγίες Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 Art 1673 Αληρλεπηήο εμσηεξηθνύ ρώξνπ ηξηπιήο ηερλνινγίαο / Triple technology outdoor detector Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ SUMMARY

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE SPECIFICATION ORDER NO. LDD-00L LDD-0L LDD-00L LDD-00L LDD-700L CURRENT RANGE 00mA 0mA 00mA VOLTAGE RANGE Note. ~ VDC for LDD-00~700L/LW ; ~ 8VDC for LDD-00~700LS CURRENT ACCURACY (Typ.) ±% at VDC input

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό led. Διακόπτης Tamper. Φακός αισθητήρα

Ενδεικτικό led. Διακόπτης Tamper. Φακός αισθητήρα MC -335R (DMT) Ασύρματος αισθητήρας ΡΙR συμβατός με συστήματα FOCUS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ενδεικτικό led Διακόπτης Tamper Φακός αισθητήρα Μικροδιακόπτες DIP SWITCH ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ποτέ μην

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

DIRRVE-DT DIRFE-DT ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγίες Χρήσης και εγκατάσταση. Έκδοση 2.0

DIRRVE-DT DIRFE-DT ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγίες Χρήσης και εγκατάσταση. Έκδοση 2.0 DIRRVE-DT DIRFE-DT ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγίες Χρήσης και εγκατάσταση Έκδοση 2.0 Τεχνικός Ασφαλείας από 08:30 μέχρι 23:00, τηλέφωνο 6948 278 268 365 ημέρες τον χρόνο στην διάθεση σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ POLITEC

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ POLITEC ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ POLITEC Φωτογρ Κωδ Μοντέλο Σύντοµη Περιγραφή Description ALES S04385 ALES-60 ΙΠΛΗ ΕΣΜΗ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ 60Μ - 4CH IR double beam synchronized (4 channels), indoors 60m outdoors, enviroment

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ BS-4000 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΠΛΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ευχαριστούμε για την επιλογή του προϊόντος. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

DIRVE K. UNIVERSAL Ανιχνευτής εξωτερικού χώρου με διπλό υπέρυθρο. Οδηγός εγκατάστασης (έκδοση 1.4)

DIRVE K. UNIVERSAL Ανιχνευτής εξωτερικού χώρου με διπλό υπέρυθρο. Οδηγός εγκατάστασης (έκδοση 1.4) DIRVE K UNIVERSL Ανιχνευτής εξωτερικού χώρου με διπλό υπέρυθρο Οδηγός εγκατάστασης (έκδοση 1.4) Σας ευχαριστούμε πολύ για την επιλογή των προϊόντων μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

DIRRVE - DIRFE ΕΞΩΤ. ΧΡΗΣΗΣ DUAL-IR ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

DIRRVE - DIRFE ΕΞΩΤ. ΧΡΗΣΗΣ DUAL-IR ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ DIRRVE - DIRFE ΕΞΩΤ. ΧΡΗΣΗΣ DUAL-IR ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ (VERSION 2.6) Το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ευχαριστούμε για την επιλογή του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram.

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram. Corner Joints Machining, Frame edge sealing. Page ID: frame01 D D C A, B A C B C A 20 60 Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts

Διαβάστε περισσότερα

Electrical Specifications at T AMB =25 C DC VOLTS (V) MAXIMUM POWER (dbm) DYNAMIC RANGE IP3 (dbm) (db) Output (1 db Comp.) at 2 f U. Typ.

Electrical Specifications at T AMB =25 C DC VOLTS (V) MAXIMUM POWER (dbm) DYNAMIC RANGE IP3 (dbm) (db) Output (1 db Comp.) at 2 f U. Typ. Surface Mount Monolithic Amplifiers High Directivity, 50Ω, 0.5 to 5.9 GHz Features 3V & 5V operation micro-miniature size.1"x.1" no external biasing circuit required internal DC blocking at RF input &

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el Linea ROSH-el Linea SUAW-el ΝΕΟ Σωληνωτά µοτέρ µε ενσωµατωµένη ηλεκτρονική ανίχνευση εµποδίου NEW tubular motors with integrated electronic Προηγµένη τεχνολογία για ρολά (ROSH-el) και τέντες (SUAW-el)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL. Κατάλογος - Catalogue. Eνδοδαπέδια Κανάλια & Κουτιά Παροχών - Διακλαδώσεων Underfloor Channels & Boxes and Juction Boxes

ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL. Κατάλογος - Catalogue. Eνδοδαπέδια Κανάλια & Κουτιά Παροχών - Διακλαδώσεων Underfloor Channels & Boxes and Juction Boxes ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL Μήκος 2,5 μέτρα, από λαμαρίνα γαλβανισμένη κατά ΕΝ 10142, 2 χωρισμάτων ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ και 3 χωρισμάτων. Πάχος ελάσματος καλύμματος και βάσης 1,5mm Standard length 2,5 m, sheet steel galvanized

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ: 1- (Normally Closed) επαφή. Εάν δεν χρησιµοποιείται αφήστε την κλειστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ: 1- (Normally Closed) επαφή. Εάν δεν χρησιµοποιείται αφήστε την κλειστή. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ευχαριστούµε που επιλέξατε τον ανιχνευτή µας. Ο 9456/9457 είναι ένας εξωτερικός µικρών διαστάσεων ανιχνευτής, ιδιαίτερα ικανός για να εγκαθίσταται σε πατζούρια / παράθυρα / πόρτες. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορες οδηγίες EL500 SE

Γρήγορες οδηγίες EL500 SE Γρήγορες οδηγίες EL500 E Σύνδεση των επιστροφών στα μπουτόν. Συνδέστε την φύσα των επιστροφών στην υποδοχή CN6 που βρίσκετε στην πλακέτα EL500. Το καλώδιο έχει 10 επαφές (P1 έως P8, B και το CP). Οι παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ PASSIVE INFRARED DETECTOR (P.IR)

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ PASSIVE INFRARED DETECTOR (P.IR) ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ PASSIVE INFRARED DETECTOR (P.IR) ΓΕΝΙΚΑ Ο παθητικός ανιχνευτής υπέρυθρης ακτινοβολίας χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό κίνησης, μέσα σε κλειστό χώρο (εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater.

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater. Low Impedance, For Switching Power Supplies Low impedance and high reliability withstanding 5000 hours load life at +05 C (3000 / 2000 hours for smaller case sizes as specified below). Capacitance ranges

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

DIRRVE DIRFE ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΠΛΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

DIRRVE DIRFE ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΠΛΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ DIRRVE DIRFE ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΠΛΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ (VERSION.4) [SMD] [Series 100] [48bit] [SPV] [AN] [IP54] [Anti shadowing] Το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

If error is detected the display will show the message "E" followed by the relative error code.

If error is detected the display will show the message E followed by the relative error code. INPUT MENU Select input type by pressing key and then F-button at the same time. The display will show: In1 = TC type J -100 ~ 1000 ºC In2 = TC type K -100 ~ 1300 ºC In3 = RTD Pt-100-100 ~ 600 ºC In4 =

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται ως είσοδο μια ακολουθία S από n (n 40) ακέραιους αριθμούς και επιστρέφει ως έξοδο δύο ακολουθίες από θετικούς ακέραιους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ Επερωτήσεις SQL Άσκηση 1 Για το ακόλουθο σχήμα Suppliers(sid, sname, address) Parts(pid, pname,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 90 90 INTERNAL CORNER SIZES ΟΠΤΙΚΗ PERSPECTIVE ΠΑΝΩ ΟΨΗ TOP VIEW ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΦΙΩΝ SHELF DIMENSIONS T1 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (1) MAXIMUM LOADING CAPACITIES (1) ΤΥΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός QR ενεργοποίησης

Κωδικός QR ενεργοποίησης Εγχειρίδιο χρήσης Το εγχειρίδιο αυτό ισχύει για τα κλιματιστικά MORRIS με λειτουργία WiFi. Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν την χρήση του κλιματιστικού και να το κρατήσετε για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Second Order Partial Differential Equations

Second Order Partial Differential Equations Chapter 7 Second Order Partial Differential Equations 7.1 Introduction A second order linear PDE in two independent variables (x, y Ω can be written as A(x, y u x + B(x, y u xy + C(x, y u u u + D(x, y

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

T370ML. rev.0210. Σύστημα Kit Θυροτηλεόρασης. 2 καλωδίων SV-370S. Έγχρωμο. Οδηγίες Χρήσης

T370ML. rev.0210. Σύστημα Kit Θυροτηλεόρασης. 2 καλωδίων SV-370S. Έγχρωμο. Οδηγίες Χρήσης T370ML rev.0210 Σύστημα Kit Θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων SV-370S Έγχρωμο Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή 33 Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και να σας συγχαρούμε για την αγορά αυτού του προπιόντος το οποίο έχει κατασκευαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ZOOM Modern LE Ds lamp of cold light with a 5X magni - fication. The intensity of light can be adjusted. Its articulated arm eases the movement

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111 8 9 ΚΩΔ / CODE CT-100 ΛΟΥΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (οριζόντια) Ο ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ 5 Κ-STYLE ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 1.00μ 1.50μ 2.00μ2.50μ 3.00μ 3.50μ 4.00μ 4.50μ 5.00μ 5.50μ 6.00μ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

aluset sliding system for doors and windows

aluset sliding system for doors and windows aluset sliding system for doors and windows ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÁ - CERTIFICATES 4 aluset ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES aluset 5 ÔÅ ÍÉÊH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ - TECHNICAL DESCRIPTION TEXNIKH

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο EV3 Μέρος 2

Εισαγωγή στο EV3 Μέρος 2 Εισαγωγή στο EV3 Μέρος 2 Δρ. Γιώργος Α. Δημητρίου Εργαστήριο και Αυτομάτων Συστημάτων & Ακαδημία Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Linear diffuser. Dimensions. Description

Linear diffuser. Dimensions. Description Dimensions -- + D -- Description is a rectangular linear diffuser in aluminium. is suitable for both supply and exhaust air. is equipped with air guide baffles, making it possible to use for horizontal

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANELS CENTRE PARTING LANDING DOOR.1. Πόρτα ορόφου χωρίς κάσωμα, για ανακαινίσεις Landing door without frames, for modernization

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Πολλαπλή υπέρυθρη δέσμη εξωτερικού χώρου. Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης. Rakson Δυναμικά δίπλα σας

Matrix. Πολλαπλή υπέρυθρη δέσμη εξωτερικού χώρου. Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης. Rakson Δυναμικά δίπλα σας Matrix Πολλαπλή υπέρυθρη δέσμη εξωτερικού χώρου Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Rakson Δυναμικά δίπλα σας Διαβάστε προσεκτικά πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση Η σειρά Matrix είναι παθητικές δέσμες οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Solution to Review Problems for Midterm III

Solution to Review Problems for Midterm III Solution to Review Problems for Mierm III Mierm III: Friday, November 19 in class Topics:.8-.11, 4.1,4. 1. Find the derivative of the following functions and simplify your answers. (a) x(ln(4x)) +ln(5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας. Assembly Operating instructions. Montageanleitung. Απογυμνωτές PV-AZM...3. Stripping pliers PV-AZM...3.

Οδηγίες Λειτουργίας. Assembly Operating instructions. Montageanleitung. Απογυμνωτές PV-AZM...3. Stripping pliers PV-AZM...3. MA000 MA267 (de_en) (gr_en) Montageanleitung Οδηγίες Λειτουργίας Απογυμνωτής PV-AZM... για MC3, MC4 MA000 MA267 (de_en) (gr_en) Assembly Operating instructions Stripping pliers PV-AZM... for MC3 and MC4

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΚΑ Α.Ε. επίσημος αντιπρόσωπος. Ασύρµατο Σύστηµα Αµφίδροµης Επικοινωνίας. µε Συχνότητα λειτουργίας 868 MHz

ΗΛΚΑ Α.Ε. επίσημος αντιπρόσωπος. Ασύρµατο Σύστηµα Αµφίδροµης Επικοινωνίας. µε Συχνότητα λειτουργίας 868 MHz Ασύρµατο Σύστηµα Αµφίδροµης Επικοινωνίας µε Συχνότητα λειτουργίας 868 MHz Οι πίνακες ελέγχου της σειράς lares µπορούν να διαχειριστούν έως 64 ασύρµατες ( ή 128 Ζώνες) µέσω των νέων ποµποδέκτων που συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system 310104 310100 310103 310001 310013 310040 310006 310004 310003 310001 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ (ΜΑΡΚΙΖΑΣ - ΤΟΙΧΟΥ) UNIVERSAL SUPPORT BRACKET 310002 ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (RFI) ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ (ΕΝΙ)

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (RFI) ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ (ΕΝΙ) Κατάλογος προϊόντων ΙΠΟΛΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Η χρήση μικροελεγκτών σε ανιχνευτές παθητικών υπερύθρων επιτρέπουν την εφαρμογή των καλύτερων αλγόριθμων για την ανίχνευση ενός κινούμενου προσώπου. Τα PATROL-401PET

Διαβάστε περισσότερα

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω 0 1 2 3 4 5 6 ω ω + 1 ω + 2 ω + 3 ω + 4 ω2 ω2 + 1 ω2 + 2 ω2 + 3 ω3 ω3 + 1 ω3 + 2 ω4 ω4 + 1 ω5 ω 2 ω 2 + 1 ω 2 + 2 ω 2 + ω ω 2 + ω + 1 ω 2 + ω2 ω 2 2 ω 2 2 + 1 ω 2 2 + ω ω 2 3 ω 3 ω 3 + 1 ω 3 + ω ω 3 +

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5 osram.com QUICKTRONIC PROFESSIONA QTP5 ECG for T5/ 16mm, T8/ 26mm, DUUX fluorescent lamps QTP5 i.e. UMIUX T5 HO ES 01 Product Features: Up to 100.000 hours lifetime 1 amp start with optimized filament

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

sliding system for doors and windows

sliding system for doors and windows I n l I n l sliding system for doors and windows ISO 9001 ISO 9001 t e r n a T h e U t i o n a l t i m a C e r t t e i f l u e V a i c a 03017000029 ALFA PRESS S.A. t i o n B o d y t e r n a T h e U t

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

SOLO. intelligent security systems

SOLO. intelligent security systems SOLO intelligent security systems ΕΝΘ.1 HIK VISION ANALOG PICADIS SYSTEM DS-2CE15C2P(N)-VFIT3Bullet 720 TVL High Resolution Vari-focal 1/3'' PICADIS,1.3 MP, DS-2CE15C2P-IR DS-2CE55C2P-IRM 1280 (H) 960

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Δακτυλίου. Token Ring - Polling

Δίκτυα Δακτυλίου. Token Ring - Polling Δίκτυα Δακτυλίου Token Ring - Polling Όλοι οι κόμβοι είναι τοποθετημένοι σε ένα δακτύλιο. Εκπέμπει μόνο ο κόμβος ο οποίος έχει τη σκυτάλη (token). The token consists of a number of octets in a specific

Διαβάστε περισσότερα

Ventilated Distribution Transformers

Ventilated Distribution Transformers General Purpose Energy efficient dry-type transformers 600 Volt Class, isolation type, single and three phase, 1 through 00. Indoor and outdoor models available. Accessories and Optional Styles trostatic

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Actual Size. 4An affordable, first step in measuring light 4With a push of the button, the meter runs for

Actual Size. 4An affordable, first step in measuring light 4With a push of the button, the meter runs for Light is the Energy for Plant Growth Spectrum To Measure Is To Know LIGHT DLI 100 Light Meter Displays DLI after 24 hours Why is Daily Light Integral (DLI) important? DLI is directly correlated with plant

Διαβάστε περισσότερα

Duevi CE 60-3 GSM. Ασύρματος, ενσύρματος και ενσωματωμένο GSM

Duevi CE 60-3 GSM. Ασύρματος, ενσύρματος και ενσωματωμένο GSM CCTV Εισαγωγή στα συτήματα Ιανουάριος 2012 SECURITY Report 3 REviEw Πίνακας Συναγερμού Γράφει ο Παύλος Κερασίδης Duevi CE 60-3 GSM Ασύρματος, ενσύρματος και ενσωματωμένο GSM Θέλετε ασύρματους αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα