Οδηγίες Εγκατάστασης TECHNICAL MANUAL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Εγκατάστασης TECHNICAL MANUAL"

Transcript

1 REG. N UNI EN ISO 9001:2000 Art 1673 Ανιχνευτής εξωτερικού χώρου τριπλής τεχνολογίας / Triple technology outdoor detector Οδηγίες Εγκατάστασης TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SUMMARY ΣΕΛΙΔΑ/PAGE Τεχνικά χαρακτηριστικά Technical features 2 Περιγραφή Description 3-4 Προειδοποιήσεις Notices 4 Επιλογή περιοχής ανίχνευσης Detection Area choice 4-5 Αναγνώριση εξαρτημάτων Parts identification 6-7 Εγκατάσταση Installation Καλωδιώσεις Wiring 10 LED απεικόνισης Visualization LED 10 Ρύθμιση ανιχνευτή PIR Lower PIR adjustment Ρύθμιση ανιχνευτή MW MW range adjustment 13 Ρυθμίσεις DIP Switches DIP switches setting chart 13 Λειτουργία AND AND mode 14 Λειτουργία OR OR mode 15 Παραδείγματα λάθους εγκατάστασης Wrong installation examples Βλάβες Troubleshooting 20 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τριπλής τεχνολογίας, για εξωτερική χρήση. Δύο ανιχνευτές PIR και ένας ανιχνευτής MW με ρυθμιζόμενη λειτουργία. Συχνότητα MW: 10,525 GHz. Υπέρυθροι αισθητήρες διπλού στοιχείου, χαμηλής κατανάλωσης και με φίλτρο ακτινοβολίας UV. Μικρομετρική ρύθμιση των χαμηλών δεσμών (κατοχυρωμένο). Φακός Fresnel με προστασία από ακτινοβολία UV. Γωνία οριζόντιας ανίχνευσης: 60. Οριζόντιο εύρος κάλυψης +/- 45. Συσκευασία polycarbonate ανθεκτική σε ακτινοβολία UV. Βάση στήριξης από ανοξείδωτο ατσάλι. Κολάρα στήριξης σε κολώνα, από ανοξείδωτο ατσάλι (προαιρετικό παρελκόμενο). Βαθμός Προστασίας: IP44. Λειτουργία Αντιμάσκας. Ρυθμιζόμενη ευαισθησία υπερύθρων. Θερμοκρασία Λειτουργίας:-25 C 70 C. Απόσταση Λειτουργίας: 3 15 m. Τροφοδοσία: 11 ~ 15 Vcc. Κατανάλωση: 25 ma. Λειτουργία AND ή OR, επιλεγόμενη. Διαστάσεις: 81x56x189 mm. TECNICAL FEATURES Triple technology for outdoor use. Two PIR sensors and one microwave with switching function. MW frequency GHz. Infrared sensors low consumption double element and UV filter. Fine adjustment of the lower beam (patented system). UV rays resistant Fresnel Lens. Horizontal beam detection: 60. Horizontal detection excursion + / UV resistant polycarbonate case. Stainless steel wall fixing bracket. Stainless steel pole fixing brackets (available on request). Protection IP44. Antimasking function. Adjustable IR sensibility. Operating temperature: -25 C 70 C. Operating range: 3 15m. Power supply from 11 to 15 Vdc. Power consumption: 25mA. AND/OR selectable function. Dimensions: 81x56x189 mm. 2

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O ανιχνευτής εξωτερικού χώρου BOBBY διαθέτει δύο αισθητήρες διπλού πυροηλεκτρικού στοιχείου και ένα ανιχνευτή μικροκυμάτων στη συχνότητα των 10,525GHz. Ο ανιχνευτής έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να είναι κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικό χώρο και σε περιβάλλον με χαμηλές θερμοκρασίες. Οι 3 δέσμες ανίχνευσης είναι ρυθμιζόμενες και έχουν οριζόντια κάλυψη 150. Η χαμηλή υπέρυθρη δέσμη έχει κατακόρυφη ρύθμιση και έχει απόσταση ανίχνευσης από 3m έως 15m. Ο ανιχνευτής BOBBY διαθέτει προστασία Αντιμάσκας. Η λειτουργία Αντιμάσκας προστατεύει τον ανιχνευτή ΒΟΒΒΥ από προσπάθεια φίμωσης ή απενεργοποίησης του. Ο ανιχνευτής έχει δυνατότητα ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων ή πολύ μεγάλων μη μεταλλικών αντικειμένων που θα τοποθετηθούν μπροστά του (σε απόσταση 5~10 cm από τον ανιχνευτή). Ενεργοποίηση Αντιμάσκας: Μετακινείστε το DIP switch N 1 στη θέση ON. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία, το μπλε LED θα αναβοσβήνει για 30 δευτερόλεπτα. Κλείστε την πρόσοψη του ανιχνευτή κατά τη διάρκεια των 30 δευτερολέπτων που το μπλε LED αναβοσβήνει. Μετά, το κίτρινο και το μπλε LED θα αναβοσβήνουν ταυτόχρονα για 30 δευτερόλεπτα. Στο διάστημα αυτό ο μικροκυματικός ανιχνευτής ελέγχει δειγματοληπτικά τις ανακλάσεις από την περιοχή κάλυψης του. Είναι σημαντικό, κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης να μην υπάρχουν αντικείμενα ή άνθρωποι σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου από τον ανιχνευτή. Το κάλυμμα πρέπει να είναι κλειστό. Με το τέλος της ενεργοποίησης όλα τα LED s θα επιστρέψουν στην αρχική τους κατά-σταση. Αν ο ανιχνευτής φιμώνεται από μεταλλικό αντικείμενο για χρόνο μεγαλύτερο των 15 δευτερολέπτων τότε θα ενεργοποιηθεί η έξοδος FAULT. DESCRIPTION The BOBBY outdoor detector consists of two dual PIR passive sensors and a 10,525GHz microwave. The particularly evolved electronics has been designed to guarantee the maximum performances in external and rigid temperatures environment. The three beams are adjustable and allow getting a horizontal coverage distributed on 150. The lower infrared beam is even vertically adjustable and it allows getting a detection range between 3m and 15m. Besides the alarm functions, the detector is provided with ANTIMASKING functions ANTIMASKING function has been implemented to make the Bobby detector mostly unassailable from those, who could have access to the site where the sensor is installed, during the period in which the system of alarm results disabled, therefore in order to signalling attempts detector s tampering. The detector is able to notice attempts of microwave obscuring with metallic or great dimensions not metallic objects. (5 10 cm close to the detector). Antimasking activation: Move the dip n 1 in ON position. When this function is activated the blue LED get blinking for 30 sec. Close the cover during the blinking. Then yellow and blue LED will blink simultaneously for 30 s indicating that the sensor is sampling the microwave reflection. It is important that during the initialization no obstacles or persons are closer than 1 meter to the sensor. The cover must be in closed position. When initialization is finished all LED s will return to their normal function. If the detector is blinded by a metallic object for more than 15 s it indicates the masking and the FAULT relay get opened. At the first event of alarm the relay goes back to 3

4 Μετά την πρώτη ενεργοποίηση συναγερμού το Relay θα επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση (NC). O ανιχνευτής BOΒΒΥ είναι μέρος συστήματος ασφαλείας και όχι αυτόνομος συναγερμός. Προτείνεται η σύνδεση του σε κεντρικό πίνακα συναγερμού. the default status (NC). If Bobby is installed as a part of a Lince alarm system, might be useful connect the fault output to a SMS manager input (ex. Telephone dialler GSM). It is not recommended to connect this output to an alarm input. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ NOTICES Μετά την ενεργοποίηση του ανιχνευτή περιμένετε τουλάχιστον 3~4 λεπτά για να σταθεροποιηθεί η λειτουργία του και μετά πραγματοποιήστε έλεγχο λειτουργίας. Επιβεβαιώστε ότι η περιοχή κάλυψης του ανιχνευτή είναι ελεύθερη από εμπόδια ή κινούμενα αντικείμενα. Περιμένετε 30~40 δευτερόλεπτα και μετά εισέλθετε στην προστατευόμενη περιοχή και διακόψτε τις δέσμες ανίχνευσης. Πραγματοποιήστε έλεγχο λειτουργίας. Σε κάθε ανίχνευση θα ανάβει το μπλε LED. Μετά τον πρώτο συναγερμό περιμένετε 7~8 δευτερόλεπτα για να κάνετε και πάλι έλεγχο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου προσέξτε ώστε να διακόπτετε τις δέσμες κάθετα (βλέπε Σχήμα 1). Το διάγραμμα ανίχνευσης φαίνεται στο Σχήμα 1, στην επόμενη σελίδα. After having turned on the detector, wait at least 3 4 minutes before testing detection range in order to let the PIR become stable. To get a real simulation, verify that the protected area is free from obstacles in movement. Wait seconds and try to enter in the protected area. Pay attention to across the beams. Verify whether the detector works properly checking if the blue LED gets on after motion detection. After the first alarm it must wait about 7-8 seconds before to cause a new detection. During the test, pay attention to across the beams orthogonally (see Fig1) The detection diagram is shown in fig.1 in next page. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Η μέγιστη απόσταση ανίχνευσης είναι 15 μέτρα (με ύψος τοποθέτησης 120cm) και γωνία κάλυψης 60. Ο ανιχνευτής μπορεί να λειτουργήσει σαν AND ή OR, ανάλογα με την ρύθμιση των υπερύθρων ανιχνευτών (Ο μικροκυματικός ανιχνευτής είναι πάντα ενεργός). Λειτουργία AND: Στη λειτουργία αυτή, η οποία είναι κατάλληλη για εγκατάσταση σε εξωτερικό περιβάλλον και ειδικά όταν στο φυλασσόμενο χώρο υπάρχουν μικρά ζώα, για να δοθεί συναγερμός, απαιτείται ταυτόχρονη ανίχνευση από τους δύο υπέρυθρους ανιχνευτές και από το μικροκυματικό ανιχνευτή. DETECTION AREA CHOICE The maximum detection range is 15 m (at 120 cm from the ground) with covered area of about 60. The detector can work both in AND or in OR configuration for PIRs. (the microwave is always on). AND mode: In this configuration only the simultaneous interruption of the two infrared beams and the activation of the MW produce an alarm. This setting is recommended in outdoor environments and in presence of small animals. 4

5 Λειτουργία OR: Στη λειτουργία αυτή, η διαχείριση των υπέρυθρων ανιχνευτών είναι ανεξάρτητη. Όλες οι δυνατές επιλογές λειτουργίας περιγράφονται στην παράγραφο ρύθμισης των DIP switches. Δείτε τα αντίστοιχα παραδείγματα εγκατάστασης (σελίδες 13, 14 & 15). Η λειτουργία OR δεν συνίσταται για εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους και ειδικότερα αν κινούνται σε αυτούς μικρά ζώα. OR mode: In this configuration the management of the beams is separate; the possible configurations are described in the paragraph of setting out the DIP switch and relative examples of installation. (page13, page14, page15) OR mode is not recommended in completely outdoor environments and in presence of small animals. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΚΑΤΟΨΗ) COVERED AREA PATTERN (PLAN VIEW) Σχήμα 1 Figure 1 Ο ανιχνευτής δεν μπορεί να καλύψει τις ζώνες με γκρι χρώμα. Η προστασία των ζωνών με διακεκομμένη γραμμή μπορεί να επιτευχθεί με τη ρύθμιση του εσωτερικού μηχανισμού. Grey zones cannot be protected; the coverage of dashed zones can be obtained with rotation of internal mechanism. 5

6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ / PARTS IDENTIFICATION Εξάρτημα Περιγραφή Identification A Βίδες στήριξης ανιχνευτή σε τοίχο Detector on wall fixing screws B Βίδα στήριξης πρόσοψης Cover fixing screw C Πρόσοψη με φακό Fresnel Cover with Fresnel lens D Μηχανισμός ρύθμισης για χαμηλό ανιχνευτή PIR2 Adjusting knob for low PIR2 E Μηχανισμός οριζόντιας ρύθμισης κατά horizontally rotating device F G H I L Μικροδιακόπτης Tamper (μόνο για χρήση με τη βίδα A) Βάση τοποθέτησης σε τοίχο (από ανοξείδωτο ατσάλι) Στηρίγματα κολώνας τύπου U (2 τεμάχια) (Προαιρετικά παρελκόμενα, παρέχονται με το κιτ /00102AA) Βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M4 x 6 για την τοποθέτηση των βάσεων U (4 τεμάχια) - (προαιρετικά παρελκόμενα, παρέχονται με το κιτ /00102AA) Βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M4 x 10 (4 τεμάχια) (Προαιρετικά παρελκόμενα, παρέχονται με το κιτ /00102AA) Antitamper micro switch (only if fixed with screw A) Stainless steel wall fixing bracket U Shaped bracket (2pcs) (Νot supplied, available in kit /00102AA) Stainless Steel metric screw M4 x 6 for U brackets fixing (4pcs ) (Enclosed into kit item /00102AA) Stainless Steel metric screw M4 x 10 (Enclosed into kit item /00102AA) Τοποθετήστε τον ανιχνευτή στη βάση (G) χρησιμοποιώντας τις βίδες (A). Η βίδα στήριξης κοντά στον διακόπτη Tamper, και σε συνδυασμό με αυτόν, προσφέρει προστασία από σαμποτάζ του ανιχνευτή. Προσοχή! Μην αγγίζετε τους φακούς των υπερύθρων ανιχνευτών. Πίνακας 1 / Table 1 Fix the detector to the support (G) using the two screws (A). In particular, the mounting screw, close to the micro switch, ensures, also the anti tamper protection. Do not touch the filter lenses on the PIR s when handling the detector. Σχήμα 3 Figure 3 6

7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Το ύψος εγκατάστασης πρέπει να είναι μεταξύ 1 και 1,3 μέτρων, σε σταθερό έδαφος και όχι υπό κλίση. Αν στον φυλασσόμενο χώρο κινείται ζώο μεσαίου μεγέθους, ρυθμίστε το ύψος του ανιχνευτή, όπως φαίνεται στην σελίδα 16. Τοποθετείστε τη βάση στον τοίχο ή σε μία σταθερή κολώνα. Ξεβιδώστε την βίδα B και αφαιρέστε το κάλυμμα με το φακό. Βιδώστε τον ανιχνευτή στη βάση χρησιμοποιώντας τις βίδες A, (βλέπε Σχήμα8). Επίσης περάστε το καλώδιο όπως φαίνεται στα σήματα 5,6 και 7. Ρυθμίστε τον ανιχνευτή PIR 2 (κάτω), χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό κουμπί στη βάση του, ώστε να πετύχετε την βέλτιστη κάλυψη (βλέπε σχήματα 12 και 13). Χρησιμοποιήστε το trimmer για να ρυθμίσετε την ευαισθησία του μικροκυματικού ανιχνευτή (Σχήμα 14). Τοποθετείστε το κάλυμμα και βιδώστε το με τη βίδα (B) (Σχήμα 9). INSTALLATION Installation height must be between 1m and 1.30m (not tilted ground ) Important: if there is a medium size pet around the detection area, please adjust installation height as shown in the page 16 Fix the support on a wall or on a stable pole Unscrew the (B) screw an remove the front cover with lens. Screw up the detector on the support using the 2 provided screws (A) (see fig 8) passing through the connection cable as shown in the figures: fig 5 fig 6 fig 7 Lift up or take down the PIR 2 (lower) using the adjusting knob to choose the protected area as shown in fig 12 and fig13 o Rotate the trimmer to adjust the MW sensibility.(see fig 14) Mount the front cover fixing it with screw (B) (see fig 9) 120 cm Σχήμα 4 Figure 4 Προσοχή: Η μέγιστη απόσταση ανίχνευσης (15m) μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν ο ανιχνευτής τοποθετείται σε ύψος 120 cm. Important: The maximum detection range (15 meters) is obtained only if the installation height is 120 cm. 7

8 Αποφύγετε να τοποθετείτε τον ανιχνευτή εμπρός από κινούμενα αντικείμενα. Αν αυτό είναι αδύνατον, τότε, ρυθμίστε τον κατάλληλα ώστε να αποφύγετε ψευδείς συναγερμούς. Τοποθετείστε το κάλυμμα με το φακό fresnel πριν κάνετε δοκιμές. Ο ανιχνευτής δεν λειτουργεί χωρίς το κάλυμμα του. Avoid directing the detector towards moving objects or, if impossible, please take care in adjusting the detector in order to avoid false alarms. Be sure to install the cover with Fresnel lens before the detector testing. Without cover, the detector doesn t work. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ASSEMBLY SEQUENCE Ανοίξτε 4 τρύπες στον τοίχο και τοποθετήστε τα ούπατ. Περάστε τα καλώδια από την οπή και τοποθετείστε τη μεταλλική βάση στον τοίχο. Αν η τοποθέτηση γίνεται σε κολώνα συμβουλευτείτε το Σχήμα 7. Make four holes on the wall and insert the plugs. Pass the wires through the support slot and fix the metallic support on the wall. To fix the metallic support on the pole, please see fig.7 Σχήμα 5 Figure 5 Βιδώστε την μεταλλική βάση στον τοίχο, κάθετα ως προς το έδαφος. Fix the metallic support on the wall perpendicularly to the ground. Σχήμα 6 Figure 6 8

9 Βιδώστε την βάση πάνω στα στηρίγματα χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες βίδες. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε κολώνα χρησιμοποιήστε τα στηρίγματα U (προαιρετικά παρελκόμενα). Fix the support onto the mounting support with supplied screws. Place the brackets (not included) around the pole and fasten using the pole locking screws. Σχήμα 7 Figure 7 Ανοίξτε την οπή εισόδου του καλωδίου με τη χρήση ενός αιχμηρού αντικειμένου, όπως κατσαβίδι. Perforate the cable passage knockout using a sharp point tool, as a screwdriver or similar. Τοποθετείστε το σώμα του ανιχνευτή στη μεταλλική βάση και σταθεροποιήστε τον σύροντας προς τα κάτω. Στη συνέχεια βιδώστε το με τις κατάλληλες βίδες. Locate the detector body on the metallic support and slide it down, then fix it using the supplied screws. Σχήμα 8 Figure 8 Ρυθμίστε τον αισθητήρα PIR 2 και MW, τοποθετώντας την πρόσοψη όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Βιδώστε την πρόσοψη με την κατάλληλη βίδα. Adjust PIR2 and MW, close the detector inserting downwards the coverage as shown in figure. Fix the cover using the metric screw. Σχήμα 9 Figure 9 9

10 ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ / ΕLECTRIC WIRING Τροφοδοσία 12 Vcc Power 12 Vdc (10 ~ 15 Vcc) (10 ~ 15 Vdc) Έξοδος Αντιμάσκας. Antimasking output: To transmit technical alarm Έξοδος Tamper 24ωρης λειτουργίας 24 h Antitamper output Έξοδος Fig Συναγερμού: 10 Επαφή NC σε ηρεμία Alarm output: normally closed relay in stand by ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ LEDs INDICATION LEDs Χρώμα Λειτουργία Color Function LED 1 (Μπλε) LED γενικού συναγερμού LED 1 (Blue) General alarm LED LED 2 (Κίτρινο) LED ενεργοποίησης μικροκυματικού ανιχνευτή LED 2 (Yellow) Microwave LED LED 3 (Πράσινο) LED ενεργοποίησης επάνω PIR LED 3 (Green) Upper PIR LED LED 4 (Πράσινο) LED ενεργοποίησης κάτω PIR LED 4 (Green) Lower PIR LED Πίνακας 2 / Table 2 Σχήμα 11 Figure 11 10

11 ΡΥΘΜΙΣΗ PIR 2 Ρύθμιση του κάτω ανιχνευτή PIR 2 μέσω του ειδικού ρυθμιστικού. Ύψος τοποθέτησης 120cm. Ρύθμιση της θέσης του χαμηλότερου ανιχνευτή PIR 2. PIR 2 ADJUSTMENT PIR2 adjustment through adjusting knob. Installation height 120 cm Position adjustment related to different lower PIR 2 range. Σχήμα 12 Figure 12 Θέση E / Position E 120 cm 3 m 4 m 7 m 11 m 15 m Θέση D / Position D 120 cm 3 m 4 m 7 m 11 m 15 m 11

12 Θέση C / Position C 120 cm 3 m 4 m 7 m 11 m 15 m Θέση B / Position B 120 cm 3 m 4 m 7 m 11 m 15 m Θέση A / Position A 120 cm 3 m 4 m 7 m 11 m 15 m Σχήμα 13 Αν το κινούμενο αντικείμενο είναι πολύ μεγάλο (π.χ. αυτοκίνητο), υπάρχει πιθανότητα να ανιχνευθεί και εκτός της περιοχής των 15 μέτρων. Αν ο ανιχνευτής λειτουργεί σε κατάσταση τριπλού AND (Dip 3 και 4 σε θέση OFF), η απόσταση ανίχνευσης είναι αυτή που προκύπτει από την ρύθμιση του ανιχνευτή PIR 2 (κάτω). If the object in motion is very large (for example a car) there is possibility that the detector can detect its presence even if it s farther than 15m. If the detector is set in triple AND (Dip 3 and 4 in OFF position) configuration, the maximum distance of detection is the one setted through the Adjustment of the PIR 2 12

13 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ MW MW RANGE ADJUSTMENT Σχήμα14 / Figure 14 Ρυθμίστε την ευαισθησία του μικροκυματικού ανιχνευτή σε σχέση με την απαιτούμενη περιοχή κάλυψης. Adjust the microwave sensibility in relationship to the needed detection range. DIP SWITCHES ΚΑΙ JUMPER Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα και το Σχήμα11 για την σωστή τοποθέτηση των DIP switches και του βραχυκυκλωτήρα J1 για την επιλογή του τρόπου λειτουργίας που επιθυμείτε. DIP SWITCHES AND JUMPER SETTINGS Refer to the following chart and to the fig.11 for dip switches and jumper J1 set up. Dip 1 Off ΑΝΤΙΜΑΣΚΑ OFF Dip 1 Off Dip 1 Dip 2 Dip 2 Dip 3 Dip 4 Dip 3 Dip 4 Dip 3 Dip 4 Dip 3 Dip 4 Off Off Off Off Off ΑΝΤΙΜΑΣΚΑ ON Χαμηλή ευαισθησία IR Υψηλή ευαισθησία IR ΜΙΚΡΟΚΥΜΑ + PIR1 + PIR2 ΜΙΚΡΟΚΥΜΑ+ PIR2 (PIR1 εξαιρείται) ΜΙΚΡΟΚΥΜΑ + PIR1 (PIR2 εξαιρείται) ΜΙΚΡΟΚΥΜΑ + λειτουργία OR ανάμεσα σε PIR 1 και PIR 2 ANTIMASKING OFF Dip 1 ANTIMASKING ON Dip 2 Off IR sensitivity low Dip 2 IR sensitivity high Dip 3 Dip 4 Dip 3 Dip 4 Dip 3 Dip 4 Dip 3 Dip 4 Off Off Off Off Microwave and PIR1 & PIR2 Microwave and PIR1 (PIR2 disabled) Microwave and PIR2 (PIR1 disabled) Microwave and the OR function between PIR and PIR2 Jumper J1 Jumper J1 Βραχυκύκλωμα Ανοικτό κύκλωμα LED ενεργό LED ανενεργό Jumper J1 Jumper J1 Plugged Unplugged LEDs enabled LEDs disabled 13

14 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AND Παράδειγμα ανίχνευσης σε λειτουργία τριπλού AND (Dip 3 και 4 σε θέση OFF) AND MODE OPERATION Example of detection in triple AND configuration (Dip 3 and 4 in OFF position) 1. ΟΧΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Το ζώο ανιχνεύεται μόνο από τους 2 εκ των 3 αισθητήρων (κάτω PIR και MW). Δεν εκδηλώνεται συναγερμός 1. NO ALARM The pet is detected only by two of the thre sensor elements (PIR low and MW). The alarm is not enabled. 2. ΟΧΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Ο άνθρωπος ανιχνεύεται μόνο από τους 2 εκ των 3 αισθητήρων (επάνω PIR και MW). Δεν εκδηλώνεται συναγερμός. 2. NO ALARM The body is detected only by two of the three sensor elements (PIR high and MW). The alarm is not enabled. 3 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Ο άνθρωπος ανιχνεύεται και από τους 3 αισθητήρες (PIR 1+ PIR 2 + MW). Εκδηλώνεται συναγερμός. Προσοχή: τα παραδείγματα αναφέρονται σε λειτουργία τριπλού AND. Σε περίπτωση διαφορετικής ρύθμισης (DIP switches 3 και 4 σε θέση ΟΝ, βλέπε σελ. 17) οι συναγερμοί είναι ενεργοποιημένοι όπως και στα άλλα παραδείγματα (1 και 2). 3 ALARM The body is detected by the three sensor elements (PIR 1+PIR 2+MW). The alarm is enabled Warning: the examples are referred to the triple AND set up. In case of different set up (see DIP Switches 3 and 4 in ON position page 17) alarms are enabled also in the previous examples (1 and 2). 14

15 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ OR OR MODE OPERATION DIP Switch DIP 3 OFF DIP 4 ON ΜΙΚΡΟΚΥΜΑ + PIR2 (το PIR 1 εξαιρείται) MW + PIR 2 ( PIR 1 is disabled) Με την ρύθμιση των DIP switches, όπως φαίνεται στον πίνακα, το PIR 1 (επάνω) εξαιρείται και μόνο όταν ενεργοποιηθεί το PIR 2 (κάτω) και ο μικροκυματικός αισθητήρας, θα εκδηλωθεί συναγερμός. Αυτή η ρύθμιση δεν προτείνεται για λειτουργία σε ακάλυπτο εξωτερικό χώρο Setting up the DIP as shown in the table, PIR 1 (high) is excluded, and then the alarm will be enabled only when PIR 2 (lower) and microwave will detect an intrusion. This set up is not recommended in completely external environment DIP Switch DIP 3 ON DIP 4 OFF ΜΙΚΡΟΚΥΜΑ + PIR 1 (Το PIR2 εξαιρείται) MW + PIR 1 (PIR 2 is disabled) Με την ρύθμιση των DIP switches, όπως φαίνεται στον πίνακα, το PIR 2 (κάτω) εξαιρείται και μόνο όταν ενεργοποιηθεί το PIR 1 (επάνω) και ο μικροκυματικός αισθητήρας, θα εκδηλωθεί συναγερμός. Setting up the DIP as shown in the table, PIR 2 (lower) is excluded, then the alarm will be enabled only when PIR 1 (high) and microwave will detect an intrusion. Αυτή η ρύθμιση δεν προτείνεται για λειτουργία σε ακάλυπτο εξωτερικό περιβάλλον This set up is not recommended in completely external environment DIP Switch DIP 3 ON DIP 4 ON ΜΙΚΡΟΚΥΜΑ + PIR 1 ή PIR 2 MW + PIR 1 or PIR 2 Με την ρύθμιση των DIP switches όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, εκδηλώνεται συναγερμός μόνον όταν ενεργοποιηθούν ο μικροκυματικός ανιχνευτής και ένας από τους PIR 1 ή PIR 2. Αυτή η ρύθμιση δεν προτείνεται για λειτουργία σε ακάλυπτο εξωτερικό περιβάλλονo Setting up the DIP as shown in the table, the alarm is enabled when the microwave and one of the two PIR s (regardless of which of the two) detect an intrusion. This set up is not recommended in completely external environment 15

16 ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Τοποθετείστε τον ανιχνευτή κατακόρυφα ως προς το έδαφος. CORRECT INSTALLATION Position the detector vertically and perpendicularly to the ground ΛΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ο ανιχνευτής με κλίση προς τα κάτω) Αν ο ανιχνευτής δεν είναι τοποθετημένος κατακόρυφα ως προς το έδαφος, τότε θα μειωθεί η απόδοση της λειτουργίας του. WRONG INSTALLATION (detector tilted downwards) If the detector is not installed perpendicularly to the ground, as shown, operational reliability may result decreased. 16

17 ΛΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ο ανιχνευτής με κλίση προς τα πάνω) Αν ο ανιχνευτής δεν είναι τοποθετημένος κατακόρυφα ως προς το έδαφος, τότε θα μειωθεί η απόδοση της λειτουργίας του. WRONG INSTALLATION (detector tilted upwards) If the detector is not installed perpendicularly to the ground, as shown, operational reliability may result decreased. X ΛΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Προσοχή! Ο ανιχνευτής πρέπει να είναι τοποθετημένος κατακόρυφα ως προς το έδαφος. NOT CORRECT MOUNTING Take care to install the detector perpendicularly to the ground. 17

18 Ο ανιχνευτής Bobby είναι σχεδιασμένος ώστε να μην επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία. Παρόλα αυτά, η απευθείας έκθεση σε ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει ασταθή λειτουργία. Προσπαθήστε να αποφύγετε έκθεση σε απευθείας δυνατή ηλιακή ακτινοβολία κατά την λειτουργία του. Bobby is designed to avoid any light disturbance. However too strong light as direct sunlight may cause unstable condition of detector, for example direct sunlight. It s recommended to avoid such type of installation. Περιορισμοί στην εγκατάσταση: Το ύψος τοποθέτησης του ανιχνευτή είναι αποφασιστικός παράγοντας για την καλή λειτουργία του. Αν το ύψος τοποθέτησης είναι χαμηλότερο του 1m είναι πιθανόν μικρά ζώα να μην ανιχνεύονται και η απόσταση κάλυψης να μειωθεί κάτω από τα 10 μέτρα. Αν το ύψος τοποθέτησης είναι μεγαλύτερο των 130 cm, τότε μια μεγάλη περιοχή στην κάτω πλευρά ανίχνευσης θα είναι ακάλυπτη. Installing constraints: The detector installation height is a fundamental factor for its correct operation. If the installation height is smaller than 1m it is possible that small animals can be detected and the maximum detection area is less than ten meters; if the installation height is greater than 130 cm, there will be a great not protected area in the down portion of the detection range. 18

19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ Πρόβλημα Λύση Τα LEDs είναι ανενεργά Ψευδείς συναγερμοί Μερικές φορές δεν γίνεται ανίχνευση Συνεχείς συναγερμοί από την έξοδο FAULT Ελέγξτε για σωστές συνδέσεις Επαληθεύστε για σωστή τάση τροφοδοσίας (9.5 έως 16 Vdc) Επαληθεύστε αν το jumper1 είναι βραχυκυκλωμένο ή όχι Ελέγξτε αν ο ανιχνευτής είναι κάθετος με το έδαφος Ελέγξτε αν η περιοχή ανίχνευσης του κάτω ανιχνευτή PIR είναι μεγαλύτερες από αυτές που επιθυμείτε Ελέγξτε αν υπάρχουν κινούμενα αντικείμενα μέσα στην περιοχή ανίχνευσης Οι ρυθμίσεις MW είναι σε μέγιστη ευαισθησία Το κάτω PIR δεν είναι ρυθμισμένο σωστά Η ευαισθησία MW είναι ρυθμισμένη στο ελάχιστο Ελέγξτε για αντικείμενα κοντά στον ανιχνευτή Ελέγξτε για μεταλλικά αντικείμενα κοντά στον ανιχνευτή TROUBLE SHOOTING Trouble Solution LEDs inactive Make alarm even though no moving objet is in the area (false alarms) No detection, sometimes. Continuous alarm from FAULT output Check wiring connection Check the presence of current and if the voltage is between 9.5 and 16 Vdc Check if the jumper j1 is set or not The detector is not perpendicular to the ground Check if the lower detection area is wider than your planning Check if there are objects in movement in the detection area. MW adjustment is set at maximum level The Lower PIR is not properly adjusted MW adjustment is set at minimum level Check if there are any object around the detector Check if there are metallic objects around the detector 19

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 Art 1673 Αληρλεπηήο εμσηεξηθνύ ρώξνπ ηξηπιήο ηερλνινγίαο / Triple technology outdoor detector Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ SUMMARY

Διαβάστε περισσότερα

LINCE ITALIA S.p.A. REG.N.4796 UNI EN ISO 9001:2008 BABY. Ογκοµετρικός Ανιχνευτής Κουρτίνας Volumetric curtain detectors

LINCE ITALIA S.p.A. REG.N.4796 UNI EN ISO 9001:2008 BABY. Ογκοµετρικός Ανιχνευτής Κουρτίνας Volumetric curtain detectors LINCE ITALIA S.p.A. REG.N.4796 UNI EN ISO 9001:2008 BABY Ογκοµετρικός Ανιχνευτής Κουρτίνας Volumetric curtain detectors Art./Item PN: 1777BABY-BA,1779BABY-AM,1787BABY-BA/M,1789BABY-AM/M Οδηγίες Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Megatherm MT18 έως MT70

Megatherm MT18 έως MT70 Εγχειρίδιο χρήσης & Εγκατάστασης Λεβήτων Πυρόλυσης Megatherm MT18 έως MT70 04/2012 v1 2 Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προιόντα μας και την αγορά του λέβητα πυρόλυσης Megatherm. Παρακαλώ Thank

Διαβάστε περισσότερα

ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3

ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3 ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για καλύτερα αποτελέσματα της συσκευής ERMES-GSM, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Κανόνες Ασφαλείας: ΠΡΟΣΟΧΗ! : Μην μετακινείτε

Διαβάστε περισσότερα

1m..4m. Οδηγίες Ασφαλείας

1m..4m. Οδηγίες Ασφαλείας χώρου κοντά στο ταβάνι και σε θέση όχι µακρύτερα των 30 εκατοστών από αυτό. Ο ανιχνευτής πρέπει να τοποθετηθεί ώστε να βρίσκεται πάνω από το υψηλότερο παράθυρο ή άνοιγµα πόρτας του χώρου. SafeGas DT26

Διαβάστε περισσότερα

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit English/Ελληνικά/ Română Your-conditions CONTENTS Operation and maintenance Notices for operation... 1 Notices for use... 3 Names and

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 32. Deutsch... 62

English... 2. Ελληνικά... 32. Deutsch... 62 English... 2 Ελληνικά... 32 Deutsch... 62 V 1.26 Contents Introduction... 5 Intended use... 5 Package contents... 6 Technical specifications... 7 Safety instructions... 9 General safety instructions...

Διαβάστε περισσότερα

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα:

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα: Μοντέλα: RKI-26/RKO-26 Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual 66129901376 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540872 C Publication date: 3 Nov 2009 ΒΙΒΛΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL

INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL 1 epsi ERT C-H ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΩΜΑΤΟΣ ERT C-H PACKAGED AIR CONDITIONERS ROOF TOP TYPE UNITS Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ UPRIGHT REFRIGERATORS AND COUNTERS USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS ΕΛΛΗΝΙΚΑ (GR) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προτού χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello GAN/GAG-A128GVR-T3 GAN/GAG-A135GVR-T3 GAN/GAG-A180GVR-T3

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 56 V 1.5 Table of Contents Cassette Digitizer SilverCrest SKD 1000 A3 Table of Contents... 2 Introduction... 4 Intended Use... 4 Package Contents... 5 Technical Specifications...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540868 K Publication date: 18 Aug 2009 ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

DVI/DVO-18 DVI/DVO-24

DVI/DVO-18 DVI/DVO-24 Μοντέλα/Models DVI/DVO-18 DVI/DVO-24 Επιτοίχια Μονάδα Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual 66129901395 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93463 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1. ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

IAN 93463 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1. ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 GB CY MITRE SAW PKS 1500 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual GR CY ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα A2MVI-09 / A2MV-09 A2MVI-12 / A2MV-12 A2MVI-18 / A2MV-18 A2MVI-24 / A2MV-24 P2MVI-09 / P2MV-09 P2MVI-12 / P2MV-12 P2MVI-18 / P2MV-18 P2MVI-24 / P2MV-24 Wall Mounted Unit User s Manual Επιτοίχια Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

IAN 102855 BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟ BENCH PILLAR DRILL TISCHBOHRMASCHINE. Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

IAN 102855 BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟ BENCH PILLAR DRILL TISCHBOHRMASCHINE. Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1 BENCH PILLAR DRILL Translation of original operation manual ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας TISCHBOHRMASCHINE Originalbetriebsanleitung IAN

Διαβάστε περισσότερα

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 PERSONAL CARE Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 Hair & Beard Clippers Operation and Safety Notes Κουρευτική μηχανή για μαλλιά και γένια Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας Before reading, unfold both pages

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3 Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση...3 Σύνδεση στο ρεύμα...4 Τηλεχειριστήριο...5

Διαβάστε περισσότερα

epsi epsi WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL ESWC Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ESWC ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

epsi epsi WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL ESWC Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ESWC ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 1 Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 40 & 58

ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 40 & 58 ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΙΡΑ ΤΙΤΑΝ 6-16 ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΙΡΑ ΑΤLAS 18-20 ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΙΡΑ FLEXY 22-23 EIΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 28-34 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ARGOS 36-39 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ 42-45 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 13 TR Türkçe,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 13 TR Türkçe,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual PRESSURE WASHER PHD 150 C2 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under the most meticulous

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD 831 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 2 Αποθήκευση... 2 Συντήρηση... 2 Χειρισμός... 2 Περιβαλοντολογικά θέματα... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Φούρνος Μικροκυμμάτων Microwave Oven ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD PVR 865 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 2 Αποθήκευση... 2 Συντήρηση... 2 Χειρισμός... 2 Περιβαλοντολογικά θέματα... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα