Washing machine Máquina de lavar Lavadora

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Washing machine Máquina de lavar Lavadora"

Transcript

1 EN PT ES EL User manual... 2 Manual do Utilizador Manual de instrucciones Εγχειρίδιο χρήσης...74 Washing machine Máquina de lavar Lavadora Πλυντήριο ρούχων ZWH7120 P

2 EN Contents Safety information... Environment concerns... Product description... Technical data... Installation... Fist use... Daily use Control panel Set your washing program International wash code symbols Programs informations Washing programs Care and cleaning Something not working Safety information Important! In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety. General safety It is dangerous to alter the specifications or attempt to modify this product in anyway. During high temperature wash program the door glass may get hot. Do not touch it! Make sure that small pets do not climb into the drum. To avoid this, please check into the drum before using the appliance. Any objects such as coins, safety pins, nails, screws, stones or any other hard, sharp material can cause extensive damage and must not be placed into the machine. Only use the advised quantities of fabric softener and detergent. Damage to the fabric can ensue if you overfill. Refer to the manufacturer s recommendations of quantities. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Wash small items such as socks, laces, washable belts etc in a washing bag or pillow case as it is possible for such items to slip down between the tub and the inner drum. Do not use your washing machine to wash articles with whalebones, material without hems or torn material. Always unplug the appliance and turn off the water supply after use and before cleaning or maintenance. Under no circumstances should you attempt to repair the machine yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact your local Service Centre. Always insist on genuine spare parts. 2

3 Installation Use This appliance is heavy. Care should be taken when moving it. When unpacking the appliance, check that it is not damaged. If in doubt, do not use it and contact the Service Centre. All packing and transit bolts must be removed before use. Serious damage can occur to the product and to property if this is not adhered to. See relevant section in the user manual. After having installed the appliance, check that it is not standing on the inlet and drain hose and the worktop is not pressing the electrical supply cable. If the machine is situated on a carpeted floor, please adjust the feet in order to allow air to circulate freely. Always be sure, that there is no water leakage from hoses and their connections after the installation. Any plumbing work required to install this appliance should be carried out by a qualified plumber. Any electrical work required to install this appliance should be carried out by a qualified electrician. This appliance is designed for domestic use. It must not be used for purposes other than those for which it was designed. Only wash fabrics which are designed to be machine washed. Follow the instructions on each garment label. Do not overload the appliance. See the relevant section in the user manual. Before washing, ensure that all pockets are empty and buttons and zips are fastened. Avoid washing frayed or torn articles and treat stains such as paint, ink, rust, and grass before washing. Underwired bras must NOT be machine washed. Garments which have been in contact with volatile petroleum products should not be machine washed. If volatile cleaning fluids are used, care should be taken to ensure that the fluid is removed from the garment before placing in the machine. Never pull the power supply cable to remove the plug from the socket; always take hold of the plug itself. Never use the washing machine if the power supply cable, the control panel, the working surface or the base are damaged so that the inside of the washing machine is accessible. Child safety This washing machine is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. The packaging components (e.g. plastic film, polystyrene) can be dangerous to children - danger of suffocation! Keep them out of children s reach Keep all detergents in a safe place out of children s reach. Make sure that children or pets do not climb into the drum. To avoid this the machine incorporates special feature. To activate this device, rotate the button (without pressing it) inside the door clockwise until the groove is horizontal. If necessary use a coin. To disable this device and restore the possibility of closing the door, rotate the button anti-clockwise until the groove is vertical. 3

4 Environment concerns Packaging materials The materials marked with the symbol recyclable. >PE<=polyethylene >PS<=polystyrene >PP<=polypropylene This means that they can be recycled by disposing of them properly in appropriate collection containers. Old machine Use authorised disposal sites for your old appliance. Help to keep your country tidy! are With adequate pre-treatment, stains and limited soiling can be removed; the laundry can then be washed at a lower temperature. Measure out detergent according to the water hardness, the degree of soiling and the quantity of laundry being washed. The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Ecological hints To save water, energy and to help protect the environment, we recommend that you follow these tips: Normally soiled laundry may be washed without prewashing in order to save detergent, water and time (the environment is protected too!). The machine works more economically if it is fully loaded. 4

5 Product description Detergent Dispenser Drawer Worktop 6 7 Rating Plate Front Feet 11 Water Drain Hose 12 Hose Holders 3 Control Panel 8 Water Inlet Hose 13 Back Feet 4 Door Opening Handle 9 Drain Hose Support 5 Drain Filter 10 Mains Cable Technical data Dimensions Power supply voltage/frequency Total power absorbed Minimum fuse protection Water supply pressure Maximum Load Spin Speed Width Height Depth Minimum Maximum Cottons Synthetics Delicates Hand Wash Maximum 60 cm 85 cm 54 cm V/50 Hz 2000 W 10A 0,05 MPa 0,8 MPa 7.0 kg 2.5 kg 2.5 kg 2.0 kg 1200 rpm 5

6 Installation Unpacking Important! All transit bolts and packing must be removed before using the appliance. You are advised to keep all transit devices so that they can be refitted if the machine ever has to be transported again. Using a spanner unscrew and remove the two rear bottom screws. Slide out the two plastic pins. Lay the machine on its back ensuring that the hoses are not crushed. Place one of the polystyrene angle packings under the machine. Very carefully remove the front polystyrene block (B) by gently pulling the polyethylene bag (1) downwards then (2) out, ensuring not to tear the bag (If fitted). Some models are provided with a bottom cover that will be found inside the washing machine drum. After ensuring the polyethylene bags have been removed, follow below instruction: (1). Locate the bottom cover as 2 shown in position (C). (2). Then push the top end to lock to the bottom of washing machine. Remove the polystyrene base, set the machine upright and unscrew the remaining rear screw. Slide out the relevant pin. Cover all the open holes with the plugs which you can find in the bag containing the instruction booklet B C 2 6 Remove the polystyrene block (A) protecting the motor (If fitted). A Positioning Install the machine on a flat hard floor. Make sure that air circulation around the machine is not impeded by carpets, rugs etc. Check that the machine does not touch the wall or cupboard units.

7 Carefully level by screwing the adjustable front feet in or out. In this case, make sure the end cannot come unhooked when the machine is emptying. Never place cardboard, wood or similar materials under the machine to compensate for any unevenness in the floor. Water inlet Connect the water inlet hose to a tap with 3/4 BSP thread. Use the hose supplied with the washing machine. DO NOT USE OLD HOSES. The other end of the inlet hose which connects to the machine can be turned in any direction. Simply loosen the fitting, rotate the hose and retighten the fitting, making sure there are no water leaks. This could be done by tying it to the tap with a piece of string or attaching it to the wall. In a sink drain pipe branch. This branch must be above the trap so that the bend is at least 60 cm above the ground. Directly into a drain pipe at a height of not less than 60 cm and not more than 90 cm. The end of the drain hose must always be ventilated, i.e. the inside diameter of the drain pipe must be larger than the outside diameter of the drain hose. The drain hose must not be kinked. Run it along the floor; only the part near the drainage point must be raised. 90 cm 60 cm The inlet hose must not be lengthened. If it is too short and you do not wish to move the tap, you will have to purchase a new, longer hose specially designed for this type of use. Water drainage The end of the drain hose can be positioned in three ways: Hooked over the edge of a sink using the plastic hose guide supplied with the machine. For the correct functioning of the machine the drain hose must remain hooked on the proper support piece situated on the top part of back side of the appliance. Electrical Connection This machine is designed to operate on a V, single-phase, 50 Hz supply. An incorrect power supply may void your warranty. 7

8 Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required (2.0 kw), also taking into account any other appliances in use. Important! Connect the machine to an earthed socket. The manufacturer declines any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution. Should the appliance power supply cable need to be replaced, this should be carried out by our Service Centre. First Use Run a cotton cycle at 90 C, without any laundry in the machine, to remove any manufacturing residue from the drum and tub. Pour 1/2 a measure of detergent into the dispenser drawer and start the machine. Ensure that the electrical and water connections comply with the installation instructions. Daily Use Sorting the laundry Follow the wash code symbols on each garment label and the manufacturer s washing instructions. Sort the laundry as follows: whites, coloureds, synthetics, delicates, woollens. Before loading the laundry Never wash whites and coloureds together. Whites may lose their whiteness in the wash. New coloured items may run in the first wash; they should therefore be washed separately the first time. Make sure that no metal objects are left in the laundry (e.g. coins, hair clips, safety pins, pins). Remove persistent stains before washing. Button up pillowcases, close zip fasteners, hooks and poppers. Tie any belts or long tapes. Rub particularly soiled areas with a special detergent or detergent paste. Treat curtains with special care. Remove hooks or tie them up in a bag or net. Removing stains Stubborn stains may not be removed by just water and detergent. It is therefore advisable to treat them prior to washing. Blood: treat fresh stains with cold water. For dried stains, soak overnight in water with a special detergent then rub in the soap and water. Oil based paint: moisten with benzine stain remover, lay the garment on a soft cloth and dab the stain; treat several times. Dried grease stains: moisten with turpentine, lay the garment on a soft surface and dab the stain with the fingertips and a cotton cloth. 8

9 Rust: oxalic acid dissolved in hot water or a rust removing product used cold. Be careful with rust stains which are not recent since the cellulose structure will already have been damaged and the fabric tends to hole. Mould stains: treat with bleach, rinse well (whites and fast coloureds only). Grass: soap lightly and treat with bleach (whites and fast coloureds only). Ball point pen and glue: moisten with acetone (*), lay the garment on a soft cloth and dab the stain. Lipstick: moisten with acetone (*) as above, then treat stains with methylated spirits. Remove any residual marks from white fabrics with bleach. Red wine: soak in water and detergent, rinse and treat with acetic or citric acid, then rinse. Treat any residual marks with bleach. Ink: depending on the type of ink, moisten the fabric first with acetone (*), then with acetic acid; treat any residual marks on white fabrics with bleach and then rinse thoroughly. Tar stains: first treat with stain remover, methylated spirits or benzine, then rub with detergent paste. (*) do not use acetone on artificial silk. Load the laundry Open the door by carefully pulling the door handle outwards. Maximum loads Place the laundry in the drum, one item at a time, shaking them out as much as possible. Close the door. Recommended loads are indicated in the program charts. General rules: Cotton, linen: drum full but not too tightly packed; Synthetics: drum no more than half full; Delicate fabrics and woollens: drum no more than one third full. Washing a maximum load makes the most efficient use of water and energy.for heavily soiled laundry, reduce the load size. Detergents and additives Good washing results also depend on the choice of detergent and use of the correct quantities to avoid waste and protect the environment. Although biodegradable, detergents contain substances which, in large quantities, can upset the delicate balance of nature. The choice of detergent will depend on the type of fabric (delicates, woollens, cottons, etc.), the colour, washing temperature and degree of soiling. Only low suds Front load washer detergents should be used in this appliance: powder detergents for all types of fabric. powder detergents for delicate fabrics (60 C max) and woollens, liquid detergents, preferably for low temperature wash program (60 C max) for all types of fabric, or special for woollens only. The detergent and any additives must be placed in the appropriate compartments of the dispenser drawer before starting the wash program. If using concentrated powder or liquid detergents, a program without prewash must be selected. Any fabric softener or starching additives must be poured into the compartment marked before starting the wash program. 9

10 Follow the product manufacturer s recommendations on quantities to use and do not exceed the MAX mark in the detergent dispenser drawer. Do not spray stain pre-treatment products (e.g. Vanish) on or near the machine, as it can attack plastic materials reducing its life. Quantity of detergent to be used The type and quantity of detergent will depend on the type of fabric, load size, degree of soiling and hardness of the water used. Water hardness is classified in so-called degrees of hardness. Information on hardness of the water in your area can be obtained from the relevant water supply company, or from your local authority. Follow the product manufacturers instructions on quantities to use. Not enough washing powder causes: the washload to turn grey, greasy clothes. Too much washing powder causes: sudsing, reduced agitation and washing effect, inadequate rinsing. Use less detergent if: you are washing a small load, the laundry is lightly soiled, large amounts of foam form during washing. Open the detergent dispenser drawer The detergent dispenser is divided into three compartments. Compartment : this compartment is used for washing powder or liquid. Compartment : this compartment is used for fabric conditioner and starching agent. Aways add laundry detergents before switching the machine on and keep the dispenser clean and dry, so that the detergent can be efficiently dispensed from the unit. Add the detergent When using the washing machine for the first time, check that the dispenser is set for the type of detergent you will use. To do this, proceed as follows: Pull the dispenser drawer forward until it stops. Remove the drawer. Push the drawer edge outwards where indicated by the arrow (PUSH) to facilitate drawer removal. Some models have Flexi Dose option ( ) which allow to use liquid or powder detergent. pressing the catch downwards and by pulling it out. Check the position of the flap at the detergent compartment in the dispenser drawer. (Factory setting is flap up for powder.) REMOVE TO CLEAN PUSH REMOVE TO CLEAN PUSH 10 Compartment : this compartment is only used for washing powder when a program has Prewash or Stain. UP- Flap position if using POWDER detergent. DOWN - Flap position if using LIQUID detergent.

11 Clip the flap down if you are going to use liquid detergent. Refit the dispenser back into its runners. Remember: If you change the type of detergent you use, the position of the flap will need changing. You are now ready to add detergent. If you wish to carry out the prewash phase, pour it into the compartment marked. If required, pour fabric softener into the compartment marked (the amount used must not exceed the MAX mark in the drawer). Measure out the detergent and the fabric softener Measure out the amount of detergent required, pour it into the main wash compartment. for prewash Close the drawer gently. for softener for mainwash Control panel Program selector dial 6 Extra Rinse Button 2 Temperature button 7 Display 3 Spin button 8 Spin button 4 5 Rinse Hold button Quick Wash button 9 10 Start/Pause button Delay Start button 11

12 Set your washing program Program selector dial Turn the program selector dial to the required program. The green Start/Pause ( ) light starts to flash. The selector dial is divided into following sections: (Cancelling/Off) (Cottons) (Cottons Prewash) (Cottons Economy) (Synthetics) (Mixed Fabric) (Delicates) (Wool/Handwash) (Rinse) (Drain) (Spin) (Easy Iron) (Blanket) (Mini 30) (Jeans) * for more programs information see page 16. The selector dial can be turned either clockwise or anticlockwise. Position O to Reset program/switching OFF the machine. At the end of the program the selector dial must be turned to position O, to switch the machine off. Attention! If you turn the program selector dial to another program when the machine is working, the red Start/Pause ( ) pilot light will flash 3 times to indicate a wrong selection. The machine will not perform the new selected program. Cancelling a program Turn the selector dial to O to cancel a program which is running. Now you can select a new program. Temperature selector dial Press this button repeatedly to increase or decrease the temperature, if you want your laundry to be washed at a temperature different from the one proposed by the washing machine. By selecting position (Cold) the machine will wash with cold water. To be used for extremely delicate items, such as curtains. If a temperature is chosen that is not allowed with the selected program, the red pilot light of the Start/pause ( ) button will flash 3 times. 12

13 Spin Buttons ( ) Press the Spin button repeatedly to change the spin speed, if you want your laundry to be spun at a speed different from the one proposed by the washing machine. The relevant light will light up. Rinse Hold ( ) By selecting this option the water of the last rinse is not emptied out to prevent the fabrics from creasing. To empty out the water: turn the program selector dial to O. select the Drain ( ) or Spin ( ) program. reduce the spin speed if needed, by means of the relevant button. depress Start/Pause ( ) button. Quick Wash Buttons ( ) Extra Rinse Option ( ) This option can be used for lightly soiled in order to obtain a good washing result in a short time. The washing time will be reduced according to type of fabric and the selected temperature. If an option is chosen that is not allowed with the selected program, the red pilot light of the Start/Pause ( ) button will flash 3 times. This option is recommended for people who are allergic to detergents, and in areas where the water is very soft. The machine performs some additional rinses. Display The display shows the following information: Duration of the selected program. After selecting a program the duration is displayed in hours and minutes (for example 2.05). The duration is calculated automatically on the basis of the maximum recommended load for each type of fabric. 13

14 Display (continues) Start/Pause button ( ) After the program has started, the time remaining is updated every minute. Delayed start The selected delay (20 hours max) set by means of the relevant button appears on the display for about 3 seconds, then the duration of the previously selected program is displayed. The delay time value decreases by one unit every hour and then, when 1 hours remain, the time decreases every minute. Incorrect option selection If an option which is not compatible with the set wash programme is selected, the message is displayed for about 2 seconds and the integrated red Start/Pause light start flashing. Alarm codes In the event of operating problems, some alarm codes can be displayed, for example E20 (see paragraph Something not working ). End of programme When the program has finished a flashing zero is displayed. Door open When the door has not been closed a flashing E40 is displayed. To start the selected program, press the Start/Pause ( ) button; the corresponding green pilot light stops flashing. To interrupt a program which is running, depress the Start/Pause ( ) button: the corresponding green pilot light starts to flash. To restart the program from the point at which it was interrupted, press the Start/Pause ( ) button again. If you have chosen a delayed start ( begin the countdown. ), the machine will 14 Delay Start Button ( ) Before you start the program, this option makes it possible to delay the starting of the washing program by 30 min - 60 min - 90 min, 2 hours and then by 1 hour till 20 hours. The selected delay time will appear on the display for about 3 seconds, then the duration of the program will appear again.

15 Delay Start Button (continues) Child Lock Option ( ) The above options must be selected after choosing the wash program with the dial, and before pressing the Start/Pause ( ) button. If after having set the delay start option (and pressed Start/Pause ( ) button) and you wish the cancel it, follow the below steps: set the washing machine to PAUSE by pressing the Start/Pause ( ) button; deselect the Delay start ( ) option, changing the status; press the Start/Pause ( Important! ) button to start the program. The selected delay can be changed only after selecting the washing program again. The door will lock through out the delay time. If you need to open the door, you must first set the washing machine to PAUSE by pressing the Start/Pause button, after that you need to wait about 2-3 minutes to release door lock, the Door Lock ( ) pilot light is flashing to show the door release is in process, pilot light switch off when the door can be opened. The Child Lock feature will allow you to lock the controls while the machine is running to prevent tampering. ACTIVATE Child Lock by pressing the Temperature ( ) and Spin ( ) buttons about 3 seconds, the padlock symbol is displayed on the screen. To DE-ACTIVE Child Lock simply press the Temperature ( ) and Spin ( ) buttons about 3 seconds, the padlock symbol in the screen will disappear. Child Lock will remain activated until you de-activate it, even if the machine is turned off. Acoustic Signals Option The machine is provided of an acoustic device, which sounds in the following cases: when selecting a wash program when depressing the options buttons at the end of the cycle in the event of operating problems By pressing the Rinse Hold and Quick Wash buttons simultaneously for about 3 seconds, the acoustic signal is deactivated (except for the events of operating problems). By pressing these 2 buttons again, the acoustic signal is reactivated. 15

16 Altering an option or a running program It is possible to change any option before the program carries it out. The option Quick Wash ( ) cannot be modified after the Start/Pause has been pressed. Changing a running program is possible only by resetting it. Turn the program selector dial to O and then to the new program position. The washing water in the tub not be emptied out. Start the new program by depressing the Start/Pause ( ) button again. Interrupting a program Depress the Start/Pause ( ) button to interrupt a program which is running, the corresponding light starts to flash. Depress the button again to restart the program. Opening the door after the program has started If you need to open the door, you must first set the washing machine to PAUSE by pressing the Start/Pause ( ) button, after that you need to wait about 2-3 minutes to release door lock. If the machine is already heating or the water level is above the bottom edge of the door or that the drum is turning. In this case the door can not be opened. If you can not open the door but you need to open it you have to switch the machine off by turning the selector dial to O. After about 3 minutes the door can be opened (pay attention to the water level and temperature!). International wash code symbols These symbols appear on fabric labels, in order to help you choose the best way to treat your laundry. Energetic wash Delicate wash Max.wash Max.wash Max.wash Max.wash temperature temperature temperature temperature 95 C 60 C 40 C 30 C Hand wash Do not wash at all Bleaching Bleach in cold water Do not bleach Ironing Hot iron max 200 C Warm iron max 150 C Lukewarm iron max 110 C Do not iron Dry cleaning Dry cleaning in all solvents Dry cleaning in perchlorethylene, petrol, pure alcohol, R 111 & R 113 Dry cleaning in petrol, pure alcohol and R 113 Do not dry clean Drying high temperature low temperature Tumble dry Do not tumble dry 16

17 Programs informations (Cancelling/Off) (Cottons) (Cottons Prewash) (Cottons Economy) (Synthetics) (Mixed Fabric) To reset a programme and to switch off the machine turn the selector dial to O. Now, a new programme can be selected. Washing programme for white and coloured cottons fabrics. select this program if you wish your laundry to be prewashed at 30 C before the main wash. select this program if you wish your laundry to be washed is slightly/ normally soiled cottons. This program will obtain good washing results whilst saving energy. Washing programme for synthetic or mixed fabrics. Highly energy efficient cold wash programme for lightly soiled laundry. This programme requires a detergent which is active in cold water. (Delicates) (Wool/ Handwash) (Rinse) (Drain) (Spin) (Easy Iron) (Blanket) (Mini 30) (Jeans) Washing programme for delicate fabrics. Washing programme for machine washable wool as well as for hand washable woollens and delicate fabrics with the hand washing care symbol. With this programme it is possible to rinse and spin cotton garments which have been washed by hand. The machine performs 3 rinses, followed by a final spin at maximum speed. The spin speed can be reduced by pressing Spin button. For emptying out the water of the last rinse in programmes with the Rinse Hold ( ) option. Turn first the programme selector dial to O, then select programme Drain and press the Start/Pause button. Separate spin for hand washed garments and after programmes with Rinse Hold ( ) option. Before selecting this programme the selector dial must be turned to O. You can choose the speed by means of the relevant button to adapt it to the fabrics to be spun. Selecting this programme the laundry is gently washed and spun to avoid any creasing. In this way ironing is easier. Furthermore the machine will perform some additional rinses. This programme can be used only for cotton and synthetic fabrics. A gentle program designed for mixed fabrics found in delicate clothes. Separate programme for lightly soiled synthetics, mixed fabrics and delicates. Trousers, shirts or jackets in denim and jersey realized with hi-tech materials. The Extra Rinse option is activated automatically. 17

18 Washing programs Program/ Temperature Type of laundry Description of program Options Max. Load Cottons (Cold) - 90 C White, coloured cotton and linen (Normally soiled items).: e.g. shirts, underwear, towels. Main wash at - 90 C Rinses Long spin Spin Reduction 7.0 kg COTTONS Prewash (Cold) - 90 C White, coloured cotton and linen (Heavy soiled items).: e.g. sheets, tablecloths, household linen. Main wash at - 90 C Rinses Long spin Spin Reduction 7.0 kg Economy C White, coloured cotton and linen (slightly or normally soiled cotton items).: e.g. shirts, blouses, underwear, towels. Main wash at C Rinses Long spin Spin Reduction 7.0 kg Synthetics (Cold) - 60 C Synthetic or mixed fabrics (Normally soiled items).: e.g. underwear, coloured garments, non-shrink shirts, blouses. Main wash at - 60 C Rinses Long spin Spin Reduction 2.5 kg Mixed Fabric (Cold) Mixed fabrics (lightly soiled laundry). Main wash at (Cold) Rinses Long spin Spin Reduction 2.5 kg Delicates (Cold) - 40 C Delicate fabrics (Normally soiled items).: e.g. curtains, acrylics, viscose, polyester. Main wash at - 40 C Rinses Short spin Spin Reduction (Maximum 700 rpm.) 2.5 kg Wool/ Handwash (Cold) - 40 C Woollens and hand washing fabrics. Main wash at - 40 C Rinses Long spin Spin Reduction 2.0 kg Rinse Separate rinse cycle for hand washed items of cottons. Rinses Long spin Spin Reduction 7.0 kg 18

19 Program/ Temperature Type of laundry Description of program Options Max. Load Drain For emptying out the water left in the drum. Drain of water Not available 7.0 kg Spin Separate spin program for spin out the water from clothes. Drain Long spin Spin Reduction 7.0 kg Easy Iron (Cold) - 40 C Cottons and synthetic or mixed fabrics. Main wash at - 40 C Rinses Short spin Spin Reduction (Maximum 900 rpm.) 2.5 kg SPECIALS Blanket C Mini C A gentle program designed for mixed fabrics found in delicate clothes. Synthetics and delicates (lightly soiled items) or which only needs freshening up. Main wash at C Rinses Short spin Main wash at 30 C Rinses Short spin Spin Reduction (Maximum 700 rpm.) Spin Reduction (Maximum 700 rpm.) 7.0 kg 2.5 kg Jeans (Cold) - 60 C Trousers, shirts or jackets in denim and jersey realized with hi-tech materials. Main wash at Spin Reduction - 60 C Rinses Long spin 2.5 kg * Cottons Economy at 60 C is recommended for a full load of normally soiled cottons, and is the water and energy rating label program (in accordance with CEE 92/75 standards). Care and cleaning Important! You must DISCONNECT the appliance from the electricity supply, before you can carry out any cleaning or maintenance work. Descaling The water we use normally contains lime. It is a good idea to periodically use a water softening powder in the machine. Do this separately from any laundry washing, and according to the softening powder manufacturer's instructions. This will help to prevent the formation of lime deposits. After each wash Leave the door open for a while. This helps to prevent mould and stagnant smells forming inside the appliance. Keeping the door open after a wash will also help to preserve the door seal. Maintenance Wash With the use of low temperature washes it is possible to get a build up of residues inside the drum. We recommend that a maintenance wash be performed on a regular basis. 19

20 To run a maintenance wash: The drum should be empty of laundry. Select the hottest cotton wash program. Use a normal measure of detergent, must be a powder with biological properties. use a small brush to clean the recess. External cleaning Clean the exterior cabinet of the appliance with soap and water only, and then dry thoroughly. Replace the drawer and run the rinse programme without any clothes in the drum. Cleaning the dispenser drawer The washing powder and additive dispenser drawer should be cleaned regularly. Remove the drawer by pressing the catch downwards and by pulling it out. Flush it out under a tap, to remove any traces of accumulated powder. Cleaning the drain filter Drain filter collects lint and other items left in the dirty laundry to prevent pump blockage The pump must be cleaned regularly. To clean the filter, proceed as follows: Turn programme selector dial to position Off (O). Unplug the appliance. Open the door. Turn the drum and align the filter cover (FILTER) with the arrow on the door seal. To aid cleaning, the top part of the additive compartment should be removed. Cleaning the drawer recess Having removed the drawer, use a small brush to clean the recess, ensuring that all washing powder residue is removed from the upper and lower part of the recess. Open the filter cover by pressing the special hook and by rotating the cover upwards. Press here 20

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine Waschmaschine Πλυντήριο Ρούχων Lavatrice WNF 7300 WE20 WNF 7361 SCE20

Washing Machine Waschmaschine Πλυντήριο Ρούχων Lavatrice WNF 7300 WE20 WNF 7361 SCE20 Washing Machine Waschmaschine Πλυντήριο Ρούχων Lavatrice WNF 7300 WE20 WNF 7361 SE20 User s Manual Bedienungsanleitung Εγχειρίδιο Χρήστη Manuale utente 1 Important safety instructions This section contains

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 17 TR Türkçe,33 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

RENLIG PT ES GR NL FWM7

RENLIG PT ES GR NL FWM7 RENLIG PT ES GR NL FWM7 PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 58 NEDERLANDS 88 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 7 Painel de controlo 8 Primeira utilização 11 Personalização

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine. User s Manual Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη WMB 50601 Y+ Document Number 2820524193_EN / 21-08-14.(19:18)

Washing Machine. User s Manual Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη WMB 50601 Y+ Document Number 2820524193_EN / 21-08-14.(19:18) Washing Machine User s Manual Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη WMB 50601 Y+ Document Number 2820524193_EN / 21-08-14.(19:18) This product was manufactured using the latest technology in environmentally

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine User s Manual Perilica rublja

Washing Machine User s Manual Perilica rublja WMB 50621 UY Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo Document Number 2820523301_EN/ 23-01-13.(14:32) 1 Important

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 843

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 843 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 IT Italiano,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use. Washer-dryer. Contents XWDE 961480. ! This symbol reminds you to read this instruction manual.

Instructions for use. Washer-dryer. Contents XWDE 961480. ! This symbol reminds you to read this instruction manual. Instructions for use Washer-dryer! This symbol reminds you to read this instruction manual. GB GB GR RO Contents English,1 Ελληνικά,15 Română,29 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép WMB 71221

Washing Machine Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép WMB 71221 Washing Machine Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép WMB 71221 1 Important safety instructions This section contains safety instructions that will help protect from risk of personal injury or property damage.

Διαβάστε περισσότερα

FDR 701 EL. Washing Machine User s Manual Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη. Document Number 2820522592_EN/ 24-12-12.(9:43)

FDR 701 EL. Washing Machine User s Manual Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη. Document Number 2820522592_EN/ 24-12-12.(9:43) FDR 701 EL Washing Machine User s Manual Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Document Number 2820522592_EN/ 24-12-12.(9:43) 1 Important instructions for safety and environment This section contains safety

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 922

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 922 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 ES Español,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 843

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 843 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 IT Italiano,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie

user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie Dishwasher Πλυντήριο πιάτων Umývačka riadu ESF2450 2 electrolux CONTENTS Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Safety

Διαβάστε περισσότερα

Dryer Στεγνωτήριο Szárító DCU 7430 X

Dryer Στεγνωτήριο Szárító DCU 7430 X Dryer Στεγνωτήριο Szárító DCU 7430 X Read this manual prior to initial operation of the product! Dear Customer, We hope that your product, which has been manufactured in modern facilities and passed through

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents EFMF 1023

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents EFMF 1023 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 FR Français,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 700

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 700 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 HU Magyar,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης 63 200 N. MOUDANIA GREECE www.babystar.gr NEW Your child s safety depends on you. Proper playard usage cannot be assured unless you follow these instructions. Η ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use. Washer-dryer. Contents XWDE 961480

Instructions for use. Washer-dryer. Contents XWDE 961480 Instructions for use Washer-dryer! This symbol reminds you to read this instruction manual. GB GB English,1 GR Ελληνικά,15 RO Română,29 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 1022

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 1022 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 I Italiano,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 621

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 621 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 BG Áúëãàðñêè,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 843

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 843 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 IT Italiano,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 1022

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 1022 Instructions for use WASHING MACHINE English,1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Dryer Στεγνωτήριο DPU 8340 X

Dryer Στεγνωτήριο DPU 8340 X Dryer Στεγνωτήριο DPU 8340 X Please read this user manual first! Dear ustomer, We hope that you get the best results from the product which has been manufactured in state-of-the-art plants and passed through

Διαβάστε περισσότερα

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit 13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit The P.R.O. Tri Sprint Suit features our Transfer Repel fabric which is hydrodynamic perfect for short distance races such as sprint or Olympic but can also be worn over

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. S-Video. Composite

ENGLISH. S-Video. Composite CMP-USBVG6 ENGLISH 1.) Hardware Introduction 1. USB 2.0 connector 2. Audio input Left / Right 3. Composite Input 4. S-Video Input VHS Player Camera S-Video DVD Player Multiple devices Set-top Box Game

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 13 TR Türkçe,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

Dryer Στεγνωτήριο DPU 8340 X

Dryer Στεγνωτήριο DPU 8340 X Dryer Στεγνωτήριο DPU 8340 X Please read this user manual first! Dear ustomer, We hope that you get the best results from the product which has been manufactured in state-of-the-art plants and passed through

Διαβάστε περισσότερα

STAGES 12 MIN ROUNDS 198

STAGES 12 MIN ROUNDS 198 LEVEL IΙI IPSC MATCH 1-9-2013 LEVEL IΙI MATCH STAGES 12 MIN ROUNDS 198 Course designer C. Kathareios J. Kelaidakis STAGE 1 George Meimaridis MEDIUM COURSE 10 IPSC targets, 3 IPSC Popper,1 MP, 1 Metal No-Shoot

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 TR Türkçe,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque

Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque Οδηγίες Ασφαλείας Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, σιγουρευτείτε ότι έχει την ίδια τάση ρεύματος με του σπιτιού σας. Προσοχή: 1. Ποτέ μην καλύπτετε τη σχάρα

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7025

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7025 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 PT Português,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Instruction manual TUMBLE DRYER. Contents IDCA 735. Important information, 2-3

Instruction manual TUMBLE DRYER. Contents IDCA 735. Important information, 2-3 Instruction manual TUMBLE DRYER Contents Important information, 2-3 EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,17 NL Nederlands,33 Installation, 4 Where to install the tumble dryer Ventilation Electrical connections

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 922

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 922 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 ES Español,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΡΙΚΙ ΚΑΦΕ ELECTRIC COFFEE BOILER (ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ / FOR BREWING GREEK COFFEE) Μοντέλο / Model : CM4005 AC230V 50Hz - 800W Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Specifications

Χαρακτηριστικά Specifications Χαρακτηριστικά Specifications Η Metron επενδύει στο σχεδιασμό τεχνολογικό προϊόντων τολμά και σχεδιάζει έναν ανελκυστήρα, ο οποίος: - Δεν απαιτεί μηχανοστάσιο - Δεν απαιτεί αυξημένες διαστάσεις φρεατίου

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης

Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης 63 200 N. MOUDANIA GREECE www.babystar.gr NEW Κάθισμα Αυτοκινήτου Μεταφοράς Travel System Car Seat Για βρέφη έως 13 κιλά / Σύμφωνα με ECE R44.03 παγκοσμίως For infants up

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 13 TR Türkçe,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS...................................................... 3 2. PRODUCT DESCRIPTION.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *9458676952* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 No Additional

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-9167 Read this booklet thoroughly before using and store it for future reference Διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ CONVECTOR PANEL HEATER ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΒΕΚΤΟΡ Model / Μοντέλο: MCH20018 Keep these instructions in a safe place for future reference. Φυλάξτε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 1043

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 1043 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 IT Italiano,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

Table Electric Fan 16 Επιτραπέζιος Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας 16

Table Electric Fan 16 Επιτραπέζιος Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας 16 Table Electric Fan 16 Επιτραπέζιος Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας 16 Model / Μοντέλο: FSTC-40 GB GR OWNER S MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el Linea ROSH-el Linea SUAW-el ΝΕΟ Σωληνωτά µοτέρ µε ενσωµατωµένη ηλεκτρονική ανίχνευση εµποδίου NEW tubular motors with integrated electronic Προηγµένη τεχνολογία για ρολά (ROSH-el) και τέντες (SUAW-el)

Διαβάστε περισσότερα

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control Torrent Basin, Mountainous Watershed Management Dr. Panagiotis Stefanidis

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 1043

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 1043 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 IT Italiano,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγύηση καλής λειτουργίας Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα Smartphone Bitmore συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) Ετών. Please read carefully the Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το

Διαβάστε περισσότερα

GW 35 - GW 40 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΟΤΗΡΙΩΝ GLASS WASHERS

GW 35 - GW 40 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΟΤΗΡΙΩΝ GLASS WASHERS washers ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΟΤΗΡΙΩΝ GLASS WASHERS GW 35 - GW 40 Η νέα σειρά πλυντηρίων BELOGIA για ποτήρια, φλιτζάνια και ποτήρια μπύρας ή κρασιού είναι η καλύτερη επιλογή για μικρά καφέ και αναψυκτήρια, για snack

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops tel: 00302109653270 fax: 00302109653180 mail:info@pvmounting.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙ ΕΡΩΜΑΤΟΣ / STEAM IRONING SYSTEM Μοντέλο / Model : KBS-11B AC220-240V 50Hz - 2300W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις

Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις Model / Μοντέλο KCF-70 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH Thank you for choosing Kerosun Ceramic Fan

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

45x45 Κανάλια Δαπέδου 3 σε 2 εσ. Βάσεις 2Μ ή 1x4M 542 Κουτιά Δαπέδου 1500 4 Άνοιγμα 147x247mm 1504 240 Κουτιά Δαπέδου 1510 5

45x45 Κανάλια Δαπέδου 3 σε 2 εσ. Βάσεις 2Μ ή 1x4M 542 Κουτιά Δαπέδου 1500 4 Άνοιγμα 147x247mm 1504 240 Κουτιά Δαπέδου 1510 5 electraplan Ενδοδαπέδιο σύστημα διανομής Ύψος Εγκατάσταση Πλάτος ρεύματος, τηλ/κων και data Μπετόν σε κουτί καναλιού Περιεχόμενα: Σελίδα min mm τύπου έως mm 528 Ανοιγμα 132x132mm Υπολογισμός καναλιών 2

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 PT Português,13 PL Polski,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ / ELECTRIC STEAM IRON Μοντέλο / Model : YPF-609 AC230V 50Hz - 1800W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-9058 Read this booklet thoroughly before using and store it for future reference Διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Diabetic retinopathy Η εικόνα αυτή δείχνει ένα παράδειγμα του πώς μπορεί η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να επηρεάσει την όραση. Τι είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTION BOOK GOV 580C. Vented Tumble Dryer. English 2. Portuguese. Ελληικα. Deutsch 35

INSTRUCTION BOOK GOV 580C. Vented Tumble Dryer. English 2. Portuguese. Ελληικα. Deutsch 35 INSTRUCTION BOOK Vented Tumble Dryer GOV 580C English 2 Portuguese Ελληικα 13 24 Deutsch 35 INDEX Introduction Delivery Information Unpacking the Product Safety Reminders Use Installation The Laundry Environmental

Διαβάστε περισσότερα