Washing machine Máquina de lavar Lavadora

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Washing machine Máquina de lavar Lavadora"

Transcript

1 EN PT ES EL User manual... 2 Manual do Utilizador Manual de instrucciones Εγχειρίδιο χρήσης...74 Washing machine Máquina de lavar Lavadora Πλυντήριο ρούχων ZWH7120 P

2 EN Contents Safety information... Environment concerns... Product description... Technical data... Installation... Fist use... Daily use Control panel Set your washing program International wash code symbols Programs informations Washing programs Care and cleaning Something not working Safety information Important! In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety. General safety It is dangerous to alter the specifications or attempt to modify this product in anyway. During high temperature wash program the door glass may get hot. Do not touch it! Make sure that small pets do not climb into the drum. To avoid this, please check into the drum before using the appliance. Any objects such as coins, safety pins, nails, screws, stones or any other hard, sharp material can cause extensive damage and must not be placed into the machine. Only use the advised quantities of fabric softener and detergent. Damage to the fabric can ensue if you overfill. Refer to the manufacturer s recommendations of quantities. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Wash small items such as socks, laces, washable belts etc in a washing bag or pillow case as it is possible for such items to slip down between the tub and the inner drum. Do not use your washing machine to wash articles with whalebones, material without hems or torn material. Always unplug the appliance and turn off the water supply after use and before cleaning or maintenance. Under no circumstances should you attempt to repair the machine yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact your local Service Centre. Always insist on genuine spare parts. 2

3 Installation Use This appliance is heavy. Care should be taken when moving it. When unpacking the appliance, check that it is not damaged. If in doubt, do not use it and contact the Service Centre. All packing and transit bolts must be removed before use. Serious damage can occur to the product and to property if this is not adhered to. See relevant section in the user manual. After having installed the appliance, check that it is not standing on the inlet and drain hose and the worktop is not pressing the electrical supply cable. If the machine is situated on a carpeted floor, please adjust the feet in order to allow air to circulate freely. Always be sure, that there is no water leakage from hoses and their connections after the installation. Any plumbing work required to install this appliance should be carried out by a qualified plumber. Any electrical work required to install this appliance should be carried out by a qualified electrician. This appliance is designed for domestic use. It must not be used for purposes other than those for which it was designed. Only wash fabrics which are designed to be machine washed. Follow the instructions on each garment label. Do not overload the appliance. See the relevant section in the user manual. Before washing, ensure that all pockets are empty and buttons and zips are fastened. Avoid washing frayed or torn articles and treat stains such as paint, ink, rust, and grass before washing. Underwired bras must NOT be machine washed. Garments which have been in contact with volatile petroleum products should not be machine washed. If volatile cleaning fluids are used, care should be taken to ensure that the fluid is removed from the garment before placing in the machine. Never pull the power supply cable to remove the plug from the socket; always take hold of the plug itself. Never use the washing machine if the power supply cable, the control panel, the working surface or the base are damaged so that the inside of the washing machine is accessible. Child safety This washing machine is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. The packaging components (e.g. plastic film, polystyrene) can be dangerous to children - danger of suffocation! Keep them out of children s reach Keep all detergents in a safe place out of children s reach. Make sure that children or pets do not climb into the drum. To avoid this the machine incorporates special feature. To activate this device, rotate the button (without pressing it) inside the door clockwise until the groove is horizontal. If necessary use a coin. To disable this device and restore the possibility of closing the door, rotate the button anti-clockwise until the groove is vertical. 3

4 Environment concerns Packaging materials The materials marked with the symbol recyclable. >PE<=polyethylene >PS<=polystyrene >PP<=polypropylene This means that they can be recycled by disposing of them properly in appropriate collection containers. Old machine Use authorised disposal sites for your old appliance. Help to keep your country tidy! are With adequate pre-treatment, stains and limited soiling can be removed; the laundry can then be washed at a lower temperature. Measure out detergent according to the water hardness, the degree of soiling and the quantity of laundry being washed. The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Ecological hints To save water, energy and to help protect the environment, we recommend that you follow these tips: Normally soiled laundry may be washed without prewashing in order to save detergent, water and time (the environment is protected too!). The machine works more economically if it is fully loaded. 4

5 Product description Detergent Dispenser Drawer Worktop 6 7 Rating Plate Front Feet 11 Water Drain Hose 12 Hose Holders 3 Control Panel 8 Water Inlet Hose 13 Back Feet 4 Door Opening Handle 9 Drain Hose Support 5 Drain Filter 10 Mains Cable Technical data Dimensions Power supply voltage/frequency Total power absorbed Minimum fuse protection Water supply pressure Maximum Load Spin Speed Width Height Depth Minimum Maximum Cottons Synthetics Delicates Hand Wash Maximum 60 cm 85 cm 54 cm V/50 Hz 2000 W 10A 0,05 MPa 0,8 MPa 7.0 kg 2.5 kg 2.5 kg 2.0 kg 1200 rpm 5

6 Installation Unpacking Important! All transit bolts and packing must be removed before using the appliance. You are advised to keep all transit devices so that they can be refitted if the machine ever has to be transported again. Using a spanner unscrew and remove the two rear bottom screws. Slide out the two plastic pins. Lay the machine on its back ensuring that the hoses are not crushed. Place one of the polystyrene angle packings under the machine. Very carefully remove the front polystyrene block (B) by gently pulling the polyethylene bag (1) downwards then (2) out, ensuring not to tear the bag (If fitted). Some models are provided with a bottom cover that will be found inside the washing machine drum. After ensuring the polyethylene bags have been removed, follow below instruction: (1). Locate the bottom cover as 2 shown in position (C). (2). Then push the top end to lock to the bottom of washing machine. Remove the polystyrene base, set the machine upright and unscrew the remaining rear screw. Slide out the relevant pin. Cover all the open holes with the plugs which you can find in the bag containing the instruction booklet B C 2 6 Remove the polystyrene block (A) protecting the motor (If fitted). A Positioning Install the machine on a flat hard floor. Make sure that air circulation around the machine is not impeded by carpets, rugs etc. Check that the machine does not touch the wall or cupboard units.

7 Carefully level by screwing the adjustable front feet in or out. In this case, make sure the end cannot come unhooked when the machine is emptying. Never place cardboard, wood or similar materials under the machine to compensate for any unevenness in the floor. Water inlet Connect the water inlet hose to a tap with 3/4 BSP thread. Use the hose supplied with the washing machine. DO NOT USE OLD HOSES. The other end of the inlet hose which connects to the machine can be turned in any direction. Simply loosen the fitting, rotate the hose and retighten the fitting, making sure there are no water leaks. This could be done by tying it to the tap with a piece of string or attaching it to the wall. In a sink drain pipe branch. This branch must be above the trap so that the bend is at least 60 cm above the ground. Directly into a drain pipe at a height of not less than 60 cm and not more than 90 cm. The end of the drain hose must always be ventilated, i.e. the inside diameter of the drain pipe must be larger than the outside diameter of the drain hose. The drain hose must not be kinked. Run it along the floor; only the part near the drainage point must be raised. 90 cm 60 cm The inlet hose must not be lengthened. If it is too short and you do not wish to move the tap, you will have to purchase a new, longer hose specially designed for this type of use. Water drainage The end of the drain hose can be positioned in three ways: Hooked over the edge of a sink using the plastic hose guide supplied with the machine. For the correct functioning of the machine the drain hose must remain hooked on the proper support piece situated on the top part of back side of the appliance. Electrical Connection This machine is designed to operate on a V, single-phase, 50 Hz supply. An incorrect power supply may void your warranty. 7

8 Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required (2.0 kw), also taking into account any other appliances in use. Important! Connect the machine to an earthed socket. The manufacturer declines any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution. Should the appliance power supply cable need to be replaced, this should be carried out by our Service Centre. First Use Run a cotton cycle at 90 C, without any laundry in the machine, to remove any manufacturing residue from the drum and tub. Pour 1/2 a measure of detergent into the dispenser drawer and start the machine. Ensure that the electrical and water connections comply with the installation instructions. Daily Use Sorting the laundry Follow the wash code symbols on each garment label and the manufacturer s washing instructions. Sort the laundry as follows: whites, coloureds, synthetics, delicates, woollens. Before loading the laundry Never wash whites and coloureds together. Whites may lose their whiteness in the wash. New coloured items may run in the first wash; they should therefore be washed separately the first time. Make sure that no metal objects are left in the laundry (e.g. coins, hair clips, safety pins, pins). Remove persistent stains before washing. Button up pillowcases, close zip fasteners, hooks and poppers. Tie any belts or long tapes. Rub particularly soiled areas with a special detergent or detergent paste. Treat curtains with special care. Remove hooks or tie them up in a bag or net. Removing stains Stubborn stains may not be removed by just water and detergent. It is therefore advisable to treat them prior to washing. Blood: treat fresh stains with cold water. For dried stains, soak overnight in water with a special detergent then rub in the soap and water. Oil based paint: moisten with benzine stain remover, lay the garment on a soft cloth and dab the stain; treat several times. Dried grease stains: moisten with turpentine, lay the garment on a soft surface and dab the stain with the fingertips and a cotton cloth. 8

9 Rust: oxalic acid dissolved in hot water or a rust removing product used cold. Be careful with rust stains which are not recent since the cellulose structure will already have been damaged and the fabric tends to hole. Mould stains: treat with bleach, rinse well (whites and fast coloureds only). Grass: soap lightly and treat with bleach (whites and fast coloureds only). Ball point pen and glue: moisten with acetone (*), lay the garment on a soft cloth and dab the stain. Lipstick: moisten with acetone (*) as above, then treat stains with methylated spirits. Remove any residual marks from white fabrics with bleach. Red wine: soak in water and detergent, rinse and treat with acetic or citric acid, then rinse. Treat any residual marks with bleach. Ink: depending on the type of ink, moisten the fabric first with acetone (*), then with acetic acid; treat any residual marks on white fabrics with bleach and then rinse thoroughly. Tar stains: first treat with stain remover, methylated spirits or benzine, then rub with detergent paste. (*) do not use acetone on artificial silk. Load the laundry Open the door by carefully pulling the door handle outwards. Maximum loads Place the laundry in the drum, one item at a time, shaking them out as much as possible. Close the door. Recommended loads are indicated in the program charts. General rules: Cotton, linen: drum full but not too tightly packed; Synthetics: drum no more than half full; Delicate fabrics and woollens: drum no more than one third full. Washing a maximum load makes the most efficient use of water and energy.for heavily soiled laundry, reduce the load size. Detergents and additives Good washing results also depend on the choice of detergent and use of the correct quantities to avoid waste and protect the environment. Although biodegradable, detergents contain substances which, in large quantities, can upset the delicate balance of nature. The choice of detergent will depend on the type of fabric (delicates, woollens, cottons, etc.), the colour, washing temperature and degree of soiling. Only low suds Front load washer detergents should be used in this appliance: powder detergents for all types of fabric. powder detergents for delicate fabrics (60 C max) and woollens, liquid detergents, preferably for low temperature wash program (60 C max) for all types of fabric, or special for woollens only. The detergent and any additives must be placed in the appropriate compartments of the dispenser drawer before starting the wash program. If using concentrated powder or liquid detergents, a program without prewash must be selected. Any fabric softener or starching additives must be poured into the compartment marked before starting the wash program. 9

10 Follow the product manufacturer s recommendations on quantities to use and do not exceed the MAX mark in the detergent dispenser drawer. Do not spray stain pre-treatment products (e.g. Vanish) on or near the machine, as it can attack plastic materials reducing its life. Quantity of detergent to be used The type and quantity of detergent will depend on the type of fabric, load size, degree of soiling and hardness of the water used. Water hardness is classified in so-called degrees of hardness. Information on hardness of the water in your area can be obtained from the relevant water supply company, or from your local authority. Follow the product manufacturers instructions on quantities to use. Not enough washing powder causes: the washload to turn grey, greasy clothes. Too much washing powder causes: sudsing, reduced agitation and washing effect, inadequate rinsing. Use less detergent if: you are washing a small load, the laundry is lightly soiled, large amounts of foam form during washing. Open the detergent dispenser drawer The detergent dispenser is divided into three compartments. Compartment : this compartment is used for washing powder or liquid. Compartment : this compartment is used for fabric conditioner and starching agent. Aways add laundry detergents before switching the machine on and keep the dispenser clean and dry, so that the detergent can be efficiently dispensed from the unit. Add the detergent When using the washing machine for the first time, check that the dispenser is set for the type of detergent you will use. To do this, proceed as follows: Pull the dispenser drawer forward until it stops. Remove the drawer. Push the drawer edge outwards where indicated by the arrow (PUSH) to facilitate drawer removal. Some models have Flexi Dose option ( ) which allow to use liquid or powder detergent. pressing the catch downwards and by pulling it out. Check the position of the flap at the detergent compartment in the dispenser drawer. (Factory setting is flap up for powder.) REMOVE TO CLEAN PUSH REMOVE TO CLEAN PUSH 10 Compartment : this compartment is only used for washing powder when a program has Prewash or Stain. UP- Flap position if using POWDER detergent. DOWN - Flap position if using LIQUID detergent.

11 Clip the flap down if you are going to use liquid detergent. Refit the dispenser back into its runners. Remember: If you change the type of detergent you use, the position of the flap will need changing. You are now ready to add detergent. If you wish to carry out the prewash phase, pour it into the compartment marked. If required, pour fabric softener into the compartment marked (the amount used must not exceed the MAX mark in the drawer). Measure out the detergent and the fabric softener Measure out the amount of detergent required, pour it into the main wash compartment. for prewash Close the drawer gently. for softener for mainwash Control panel Program selector dial 6 Extra Rinse Button 2 Temperature button 7 Display 3 Spin button 8 Spin button 4 5 Rinse Hold button Quick Wash button 9 10 Start/Pause button Delay Start button 11

12 Set your washing program Program selector dial Turn the program selector dial to the required program. The green Start/Pause ( ) light starts to flash. The selector dial is divided into following sections: (Cancelling/Off) (Cottons) (Cottons Prewash) (Cottons Economy) (Synthetics) (Mixed Fabric) (Delicates) (Wool/Handwash) (Rinse) (Drain) (Spin) (Easy Iron) (Blanket) (Mini 30) (Jeans) * for more programs information see page 16. The selector dial can be turned either clockwise or anticlockwise. Position O to Reset program/switching OFF the machine. At the end of the program the selector dial must be turned to position O, to switch the machine off. Attention! If you turn the program selector dial to another program when the machine is working, the red Start/Pause ( ) pilot light will flash 3 times to indicate a wrong selection. The machine will not perform the new selected program. Cancelling a program Turn the selector dial to O to cancel a program which is running. Now you can select a new program. Temperature selector dial Press this button repeatedly to increase or decrease the temperature, if you want your laundry to be washed at a temperature different from the one proposed by the washing machine. By selecting position (Cold) the machine will wash with cold water. To be used for extremely delicate items, such as curtains. If a temperature is chosen that is not allowed with the selected program, the red pilot light of the Start/pause ( ) button will flash 3 times. 12

13 Spin Buttons ( ) Press the Spin button repeatedly to change the spin speed, if you want your laundry to be spun at a speed different from the one proposed by the washing machine. The relevant light will light up. Rinse Hold ( ) By selecting this option the water of the last rinse is not emptied out to prevent the fabrics from creasing. To empty out the water: turn the program selector dial to O. select the Drain ( ) or Spin ( ) program. reduce the spin speed if needed, by means of the relevant button. depress Start/Pause ( ) button. Quick Wash Buttons ( ) Extra Rinse Option ( ) This option can be used for lightly soiled in order to obtain a good washing result in a short time. The washing time will be reduced according to type of fabric and the selected temperature. If an option is chosen that is not allowed with the selected program, the red pilot light of the Start/Pause ( ) button will flash 3 times. This option is recommended for people who are allergic to detergents, and in areas where the water is very soft. The machine performs some additional rinses. Display The display shows the following information: Duration of the selected program. After selecting a program the duration is displayed in hours and minutes (for example 2.05). The duration is calculated automatically on the basis of the maximum recommended load for each type of fabric. 13

14 Display (continues) Start/Pause button ( ) After the program has started, the time remaining is updated every minute. Delayed start The selected delay (20 hours max) set by means of the relevant button appears on the display for about 3 seconds, then the duration of the previously selected program is displayed. The delay time value decreases by one unit every hour and then, when 1 hours remain, the time decreases every minute. Incorrect option selection If an option which is not compatible with the set wash programme is selected, the message is displayed for about 2 seconds and the integrated red Start/Pause light start flashing. Alarm codes In the event of operating problems, some alarm codes can be displayed, for example E20 (see paragraph Something not working ). End of programme When the program has finished a flashing zero is displayed. Door open When the door has not been closed a flashing E40 is displayed. To start the selected program, press the Start/Pause ( ) button; the corresponding green pilot light stops flashing. To interrupt a program which is running, depress the Start/Pause ( ) button: the corresponding green pilot light starts to flash. To restart the program from the point at which it was interrupted, press the Start/Pause ( ) button again. If you have chosen a delayed start ( begin the countdown. ), the machine will 14 Delay Start Button ( ) Before you start the program, this option makes it possible to delay the starting of the washing program by 30 min - 60 min - 90 min, 2 hours and then by 1 hour till 20 hours. The selected delay time will appear on the display for about 3 seconds, then the duration of the program will appear again.

15 Delay Start Button (continues) Child Lock Option ( ) The above options must be selected after choosing the wash program with the dial, and before pressing the Start/Pause ( ) button. If after having set the delay start option (and pressed Start/Pause ( ) button) and you wish the cancel it, follow the below steps: set the washing machine to PAUSE by pressing the Start/Pause ( ) button; deselect the Delay start ( ) option, changing the status; press the Start/Pause ( Important! ) button to start the program. The selected delay can be changed only after selecting the washing program again. The door will lock through out the delay time. If you need to open the door, you must first set the washing machine to PAUSE by pressing the Start/Pause button, after that you need to wait about 2-3 minutes to release door lock, the Door Lock ( ) pilot light is flashing to show the door release is in process, pilot light switch off when the door can be opened. The Child Lock feature will allow you to lock the controls while the machine is running to prevent tampering. ACTIVATE Child Lock by pressing the Temperature ( ) and Spin ( ) buttons about 3 seconds, the padlock symbol is displayed on the screen. To DE-ACTIVE Child Lock simply press the Temperature ( ) and Spin ( ) buttons about 3 seconds, the padlock symbol in the screen will disappear. Child Lock will remain activated until you de-activate it, even if the machine is turned off. Acoustic Signals Option The machine is provided of an acoustic device, which sounds in the following cases: when selecting a wash program when depressing the options buttons at the end of the cycle in the event of operating problems By pressing the Rinse Hold and Quick Wash buttons simultaneously for about 3 seconds, the acoustic signal is deactivated (except for the events of operating problems). By pressing these 2 buttons again, the acoustic signal is reactivated. 15

16 Altering an option or a running program It is possible to change any option before the program carries it out. The option Quick Wash ( ) cannot be modified after the Start/Pause has been pressed. Changing a running program is possible only by resetting it. Turn the program selector dial to O and then to the new program position. The washing water in the tub not be emptied out. Start the new program by depressing the Start/Pause ( ) button again. Interrupting a program Depress the Start/Pause ( ) button to interrupt a program which is running, the corresponding light starts to flash. Depress the button again to restart the program. Opening the door after the program has started If you need to open the door, you must first set the washing machine to PAUSE by pressing the Start/Pause ( ) button, after that you need to wait about 2-3 minutes to release door lock. If the machine is already heating or the water level is above the bottom edge of the door or that the drum is turning. In this case the door can not be opened. If you can not open the door but you need to open it you have to switch the machine off by turning the selector dial to O. After about 3 minutes the door can be opened (pay attention to the water level and temperature!). International wash code symbols These symbols appear on fabric labels, in order to help you choose the best way to treat your laundry. Energetic wash Delicate wash Max.wash Max.wash Max.wash Max.wash temperature temperature temperature temperature 95 C 60 C 40 C 30 C Hand wash Do not wash at all Bleaching Bleach in cold water Do not bleach Ironing Hot iron max 200 C Warm iron max 150 C Lukewarm iron max 110 C Do not iron Dry cleaning Dry cleaning in all solvents Dry cleaning in perchlorethylene, petrol, pure alcohol, R 111 & R 113 Dry cleaning in petrol, pure alcohol and R 113 Do not dry clean Drying high temperature low temperature Tumble dry Do not tumble dry 16

17 Programs informations (Cancelling/Off) (Cottons) (Cottons Prewash) (Cottons Economy) (Synthetics) (Mixed Fabric) To reset a programme and to switch off the machine turn the selector dial to O. Now, a new programme can be selected. Washing programme for white and coloured cottons fabrics. select this program if you wish your laundry to be prewashed at 30 C before the main wash. select this program if you wish your laundry to be washed is slightly/ normally soiled cottons. This program will obtain good washing results whilst saving energy. Washing programme for synthetic or mixed fabrics. Highly energy efficient cold wash programme for lightly soiled laundry. This programme requires a detergent which is active in cold water. (Delicates) (Wool/ Handwash) (Rinse) (Drain) (Spin) (Easy Iron) (Blanket) (Mini 30) (Jeans) Washing programme for delicate fabrics. Washing programme for machine washable wool as well as for hand washable woollens and delicate fabrics with the hand washing care symbol. With this programme it is possible to rinse and spin cotton garments which have been washed by hand. The machine performs 3 rinses, followed by a final spin at maximum speed. The spin speed can be reduced by pressing Spin button. For emptying out the water of the last rinse in programmes with the Rinse Hold ( ) option. Turn first the programme selector dial to O, then select programme Drain and press the Start/Pause button. Separate spin for hand washed garments and after programmes with Rinse Hold ( ) option. Before selecting this programme the selector dial must be turned to O. You can choose the speed by means of the relevant button to adapt it to the fabrics to be spun. Selecting this programme the laundry is gently washed and spun to avoid any creasing. In this way ironing is easier. Furthermore the machine will perform some additional rinses. This programme can be used only for cotton and synthetic fabrics. A gentle program designed for mixed fabrics found in delicate clothes. Separate programme for lightly soiled synthetics, mixed fabrics and delicates. Trousers, shirts or jackets in denim and jersey realized with hi-tech materials. The Extra Rinse option is activated automatically. 17

18 Washing programs Program/ Temperature Type of laundry Description of program Options Max. Load Cottons (Cold) - 90 C White, coloured cotton and linen (Normally soiled items).: e.g. shirts, underwear, towels. Main wash at - 90 C Rinses Long spin Spin Reduction 7.0 kg COTTONS Prewash (Cold) - 90 C White, coloured cotton and linen (Heavy soiled items).: e.g. sheets, tablecloths, household linen. Main wash at - 90 C Rinses Long spin Spin Reduction 7.0 kg Economy C White, coloured cotton and linen (slightly or normally soiled cotton items).: e.g. shirts, blouses, underwear, towels. Main wash at C Rinses Long spin Spin Reduction 7.0 kg Synthetics (Cold) - 60 C Synthetic or mixed fabrics (Normally soiled items).: e.g. underwear, coloured garments, non-shrink shirts, blouses. Main wash at - 60 C Rinses Long spin Spin Reduction 2.5 kg Mixed Fabric (Cold) Mixed fabrics (lightly soiled laundry). Main wash at (Cold) Rinses Long spin Spin Reduction 2.5 kg Delicates (Cold) - 40 C Delicate fabrics (Normally soiled items).: e.g. curtains, acrylics, viscose, polyester. Main wash at - 40 C Rinses Short spin Spin Reduction (Maximum 700 rpm.) 2.5 kg Wool/ Handwash (Cold) - 40 C Woollens and hand washing fabrics. Main wash at - 40 C Rinses Long spin Spin Reduction 2.0 kg Rinse Separate rinse cycle for hand washed items of cottons. Rinses Long spin Spin Reduction 7.0 kg 18

19 Program/ Temperature Type of laundry Description of program Options Max. Load Drain For emptying out the water left in the drum. Drain of water Not available 7.0 kg Spin Separate spin program for spin out the water from clothes. Drain Long spin Spin Reduction 7.0 kg Easy Iron (Cold) - 40 C Cottons and synthetic or mixed fabrics. Main wash at - 40 C Rinses Short spin Spin Reduction (Maximum 900 rpm.) 2.5 kg SPECIALS Blanket C Mini C A gentle program designed for mixed fabrics found in delicate clothes. Synthetics and delicates (lightly soiled items) or which only needs freshening up. Main wash at C Rinses Short spin Main wash at 30 C Rinses Short spin Spin Reduction (Maximum 700 rpm.) Spin Reduction (Maximum 700 rpm.) 7.0 kg 2.5 kg Jeans (Cold) - 60 C Trousers, shirts or jackets in denim and jersey realized with hi-tech materials. Main wash at Spin Reduction - 60 C Rinses Long spin 2.5 kg * Cottons Economy at 60 C is recommended for a full load of normally soiled cottons, and is the water and energy rating label program (in accordance with CEE 92/75 standards). Care and cleaning Important! You must DISCONNECT the appliance from the electricity supply, before you can carry out any cleaning or maintenance work. Descaling The water we use normally contains lime. It is a good idea to periodically use a water softening powder in the machine. Do this separately from any laundry washing, and according to the softening powder manufacturer's instructions. This will help to prevent the formation of lime deposits. After each wash Leave the door open for a while. This helps to prevent mould and stagnant smells forming inside the appliance. Keeping the door open after a wash will also help to preserve the door seal. Maintenance Wash With the use of low temperature washes it is possible to get a build up of residues inside the drum. We recommend that a maintenance wash be performed on a regular basis. 19

20 To run a maintenance wash: The drum should be empty of laundry. Select the hottest cotton wash program. Use a normal measure of detergent, must be a powder with biological properties. use a small brush to clean the recess. External cleaning Clean the exterior cabinet of the appliance with soap and water only, and then dry thoroughly. Replace the drawer and run the rinse programme without any clothes in the drum. Cleaning the dispenser drawer The washing powder and additive dispenser drawer should be cleaned regularly. Remove the drawer by pressing the catch downwards and by pulling it out. Flush it out under a tap, to remove any traces of accumulated powder. Cleaning the drain filter Drain filter collects lint and other items left in the dirty laundry to prevent pump blockage The pump must be cleaned regularly. To clean the filter, proceed as follows: Turn programme selector dial to position Off (O). Unplug the appliance. Open the door. Turn the drum and align the filter cover (FILTER) with the arrow on the door seal. To aid cleaning, the top part of the additive compartment should be removed. Cleaning the drawer recess Having removed the drawer, use a small brush to clean the recess, ensuring that all washing powder residue is removed from the upper and lower part of the recess. Open the filter cover by pressing the special hook and by rotating the cover upwards. Press here 20

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

user manual Οδηγίες Χρήσης manual de instruções Инструкция по эксплуатации kullanma kılavuzu

user manual Οδηγίες Χρήσης manual de instruções Инструкция по эксплуатации kullanma kılavuzu user manual Οδηγίες Χρήσης manual de instruções Инструкция по эксплуатации kullanma kılavuzu Dishwasher Πλυντήριο πιάτων Máquina de lavar loiça Посудомоечная машина Bulaşık makinesi ESF2430 2 electrolux

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας General Successfully carry out the Preventive Maintenance Procedure and complete the Maintenance

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Linear diffuser. Dimensions. Description

Linear diffuser. Dimensions. Description Dimensions -- + D -- Description is a rectangular linear diffuser in aluminium. is suitable for both supply and exhaust air. is equipped with air guide baffles, making it possible to use for horizontal

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine Waschmaschine Πλυντήριο Ρούχων Lavatrice WNF 7300 WE20 WNF 7361 SCE20

Washing Machine Waschmaschine Πλυντήριο Ρούχων Lavatrice WNF 7300 WE20 WNF 7361 SCE20 Washing Machine Waschmaschine Πλυντήριο Ρούχων Lavatrice WNF 7300 WE20 WNF 7361 SE20 User s Manual Bedienungsanleitung Εγχειρίδιο Χρήστη Manuale utente 1 Important safety instructions This section contains

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 17 TR Türkçe,33 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine. User s Manual Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη WMB 50601 Y+ Document Number 2820524193_EN / 21-08-14.(19:18)

Washing Machine. User s Manual Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη WMB 50601 Y+ Document Number 2820524193_EN / 21-08-14.(19:18) Washing Machine User s Manual Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη WMB 50601 Y+ Document Number 2820524193_EN / 21-08-14.(19:18) This product was manufactured using the latest technology in environmentally

Διαβάστε περισσότερα

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing 2013 REV 01 POWER EECTRONICS CAPACITORS C Applications Metallized Polypropylene Film Healing OUR MISSION: POWER EECTRONICS AN SPECIA CAPACITORS M.V. PFC CAPACITORS AN BANKS IGHTING CAPACITORS MOTOR RUN

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 17 TR Türkçe,33 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine User s Manual Perilica rublja

Washing Machine User s Manual Perilica rublja WMB 50621 UY Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo Document Number 2820523301_EN/ 23-01-13.(14:32) 1 Important

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram.

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram. Corner Joints Machining, Frame edge sealing. Page ID: frame01 D D C A, B A C B C A 20 60 Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts

Διαβάστε περισσότερα

RENLIG PT ES GR NL FWM7

RENLIG PT ES GR NL FWM7 RENLIG PT ES GR NL FWM7 PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 58 NEDERLANDS 88 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 7 Painel de controlo 8 Primeira utilização 11 Personalização

Διαβάστε περισσότερα

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της 1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της επικίνδυνης περιοχής μπροστά από το κινητήρα? 3. Ποιοιείναιοικύκλοιασφαλείαςγύρωαπότοαεροσκάφοςκαιτιαντιπροσωπεύουν?

Διαβάστε περισσότερα

VENERE. GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide

VENERE. GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Κίνδυνος από φωτιά και άλλες πηγές έντονης θερμότητας, όπως ηλεκτρικές αντιστάσεις, υγραέριο, φωτιά κλπ,

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine User Manual

Washing Machine User Manual Washing Machine User Manual WMB 60801Y+ EN EL Document Number= 2820524181_EN /26-08-15.(10:41) This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions. 1 Important

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine WNF 5280 WE WNF 5200 WE WNF 5221 WE. Πλυντήριο Ρούχων Lavatrice Skalbimo mašina

Washing Machine WNF 5280 WE WNF 5200 WE WNF 5221 WE. Πλυντήριο Ρούχων Lavatrice Skalbimo mašina Washing Machine Πλυντήριο Ρούχων Lavatrice Skalbimo mašina WNF 5280 WE WNF 5200 WE WNF 5221 WE User s Manual Εγχειρίδιο Χρήστη Manuale utente Vartotojo vadovas 1 Important safety instructions This section

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine User s Manual Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη

Washing Machine User s Manual Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη WMB 101442 L Washing Machine User s Manual Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Document Number 2820523887_EN / 14-03-14.(16:35) 1 Important instructions for safety and environment This section contains

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine Πλυντήριο Ρούχων Perilica rublja Перална машина WMB B

Washing Machine Πλυντήριο Ρούχων Perilica rublja Перална машина WMB B Washing Machine Πλυντήριο Ρούχων Perilica rublja Перална машина WMB 71032 B 1 Important safety instructions This section contains safety instructions that will help protect from risk of personal injury

Διαβάστε περισσότερα

SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο

SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛHNIKA... 7 ENGLISH PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFER- ENCE SAFETY WARNINGS When

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 923

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 923 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR Ελληνικά,13 IT Italiano,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 843

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 843 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 IT Italiano,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép WMB 71221

Washing Machine Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép WMB 71221 Washing Machine Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép WMB 71221 1 Important safety instructions This section contains safety instructions that will help protect from risk of personal injury or property damage.

Διαβάστε περισσότερα

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater.

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater. Low Impedance, For Switching Power Supplies Low impedance and high reliability withstanding 5000 hours load life at +05 C (3000 / 2000 hours for smaller case sizes as specified below). Capacitance ranges

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός QR ενεργοποίησης

Κωδικός QR ενεργοποίησης Εγχειρίδιο χρήσης Το εγχειρίδιο αυτό ισχύει για τα κλιματιστικά MORRIS με λειτουργία WiFi. Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν την χρήση του κλιματιστικού και να το κρατήσετε για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use. Washer-dryer. Contents XWDE 961480. ! This symbol reminds you to read this instruction manual.

Instructions for use. Washer-dryer. Contents XWDE 961480. ! This symbol reminds you to read this instruction manual. Instructions for use Washer-dryer! This symbol reminds you to read this instruction manual. GB GB GR RO Contents English,1 Ελληνικά,15 Română,29 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 1022

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 1022 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 I Italiano,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine User s Manual

Washing Machine User s Manual Washing Machine User s Manual WTE 11735 XST EN EL Document Number= 2820525245_EN/ 24-12-15.(12:16) This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions. 1 General

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

FDR 701 EL. Washing Machine User s Manual Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη. Document Number 2820522592_EN/ 24-12-12.(9:43)

FDR 701 EL. Washing Machine User s Manual Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη. Document Number 2820522592_EN/ 24-12-12.(9:43) FDR 701 EL Washing Machine User s Manual Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Document Number 2820522592_EN/ 24-12-12.(9:43) 1 Important instructions for safety and environment This section contains safety

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Ventilated Distribution Transformers

Ventilated Distribution Transformers General Purpose Energy efficient dry-type transformers 600 Volt Class, isolation type, single and three phase, 1 through 00. Indoor and outdoor models available. Accessories and Optional Styles trostatic

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 9 June 2011 Morning Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 9. Styling with Javascript

Εργαστήριο 9. Styling with Javascript Εργαστήριο 9 Styling with Javascript Pimp my Text with Javascript Today you'll write a page where the user can type text into a box, and by clicking on UI controls, the user can "pimp out" the text by

Διαβάστε περισσότερα

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT RDPD JD EU user guide

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT RDPD JD EU user guide You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT RDPD 107617 JD EU. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT RDPD 107617

Διαβάστε περισσότερα

Correction Table for an Alcoholometer Calibrated at 20 o C

Correction Table for an Alcoholometer Calibrated at 20 o C An alcoholometer is a device that measures the concentration of ethanol in a water-ethanol mixture (often in units of %abv percent alcohol by volume). The depth to which an alcoholometer sinks in a water-ethanol

Διαβάστε περισσότερα

Problem Set 3: Solutions

Problem Set 3: Solutions CMPSCI 69GG Applied Information Theory Fall 006 Problem Set 3: Solutions. [Cover and Thomas 7.] a Define the following notation, C I p xx; Y max X; Y C I p xx; Ỹ max I X; Ỹ We would like to show that C

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 621

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 621 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 BG Áúëãàðñêè,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 922

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 922 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 ES Español,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 843

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 843 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 IT Italiano,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

ESK Washing Machine User s Manual. Document Number _EN/ (11:42)

ESK Washing Machine User s Manual. Document Number _EN/ (11:42) ESK 7100 Washing Machine User s Manual Document Number 2820524180_EN/ 12-06-14.(11:42) 1 Important instructions for safety and environment This section contains safety instructions that will help protect

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents EFMF 1023

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents EFMF 1023 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 FR Français,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

Dryer Στεγνωτήριο Szárító DCU 7430 X

Dryer Στεγνωτήριο Szárító DCU 7430 X Dryer Στεγνωτήριο Szárító DCU 7430 X Read this manual prior to initial operation of the product! Dear Customer, We hope that your product, which has been manufactured in modern facilities and passed through

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 1022

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 1022 Instructions for use WASHING MACHINE English,1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 700

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 700 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 HU Magyar,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα