Αντιγόνα & Ανοσοσφαιρίνες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντιγόνα & Ανοσοσφαιρίνες"

Transcript

1 Αντιγόνα & Ανοσοσφαιρίνες

2 Ανοσολογικά χαρακτηριστικά των αντιγόνων I Τα αντιγόνα είναι ουσίες ικανές να επάγουν ειδική ανοσιακή απάντηση (ανοσογόνα) Ανοσογονικότητα (immunogenicity) ικανότητα επαγωγής ανοσιακής απάντησης (χυµικής και/ή κυτταρικής) όταν εισέρχονται στον οργανισµό Η ανοσογονικότητα εξαρτάται από το ίδιο το αντιγόνο τις βιολογικές συνθήκες του συστήµατος Ιδιότητα του «ξένου» Mοριακό βάρος Χηµική δοµή υνατότητα αποδόµησης από τα ένζυµα των µακροφάγων Γενετικοί παράγοντες Η δόση & η οδός χορήγησης

3 Ανοσολογικά χαρακτηριστικά των αντιγόνων II Αντιγονικότητα (antigenicity) ικανότητα ειδικής σύνδεσης µε τα τελικά προϊόντα της ανοσιακής απάντησης, ανεξάρτητα από ανοσογονικότητα Μόρια του ανοσιακού συστήµατος που χρησιµοποιούνται για την ειδική αναγνώριση αντιγόνων: Ανοσοσφαιρίνες Μόρια του MHC Υποδοχείς των Τ λεµφοκυττάρων (TcR) Αλλεργιογονικότητα (allerogenicity) ικανότητα επαγωγής αλλεργικών αντιδράσεων Ικανότητα επαγωγής ανοσιακής ανοχής (toloerogenicity)ιδιότητα των αντιγόνων να καταστέλλουν την ειδική ανοσιακή απάντηση

4 Αντιγονικός καθοριστής (antigenic determinant) ή επίτοπος Η περιοχή του µορίου του αντιγόνου που συνδέεται µε αντισώµατα ή υποδοχείς στην επιφάνεια των λεµφοκυττάρων ιαφορετικοί επίτοποι Όµοιοι επίτοποι Πολυσθενές αντιγόνο Οι επίτοποι που αναγνωρίζονται από τα Β- λεµφοκύτταρα -αµινοξέα της επιφάνειας πρωτεϊνών -απαρτίζονται από συνεχόµενα και µη συνεχόµενα αµινοξέα της πρωτεϊνικής αλληλουχίας -είναι δυνατό να σχηµατιστούν µετά φωσφορυλλίωση ή πρωτεόλυση --ορισµένοι επίτοποι επιτυγχάνουν να είναι ανοσογονικοί κάποιοι επίτοποι ενός αντιγόνου επάγουν ισχυρότερη ανοσιακή απόκριση από τους υπόλοιπους του ίδιου µορίου: ανοσοεπικρατικοί (immunodominant)

5 Απτίνες Ουσίες που εµφανίζουν αντιγονικότητα χωρίς να είναι ανοσογόνες, αποκτούν ανοσογονικότητα όταν συνδέονται µε µακροµοριακές πρωτεϊνες (φορείς). Στο σύµπλεγµα φορέα απτίνης οι επίτοποι αποτελούνται από την απτίνη το φορέα την απτίνη και το φορέα Η σύνδεση της δινιτροφαινόλης µε πρωτεϊνικό φορέα προκαλεί την παραγωγή διαφορετικών ειδών αντισωµάτων. Πολλά από τα αντισώµατα αυτά αντιδρούν ειδικά µε την οµάδα της διντριφαινόλης

6 Ανοσοσφαιρίνες Μόρια του ανοσιακού συστήµατος που χρησιµοποιούνται για την ειδική αναγνώριση αντιγόνων: Ανοσοσφαιρίνες Μόρια του MHC Υποδοχείς των Τ λεµφοκυττάρων (TcR)

7 Οι ανοσοσφαιρίνες αναγνωρίζουν µεγάλο εύρος αντιγονικών δοµών διακρίνουν διαφορετικά αντιγόνα συνδέονται µε τα αντιγόνα µε µεγάλη ισχύ Παράγονται από τα Β λεµφοκύτταρα Μεµβρανικές και διαλυτές πρωτεΐνες Εντοπίζονται στην κυτταροπλασµατική µεµβράνη & σε συνδεόµενα µε αυτή οργανίδια στο πλάσµα & στο διάµεσο υγρό των ιστών στην επιφάνεια ανοσοδραστικών κυττάρων που έχουν υποδοχείς για αυτές σε ορισµένες εκκρίσεις

8 Κοινή δοµική µονάδα 2 ελαφρές αλυσίδες (light chains, L) 2 βαριές αλυσίδες (heavy chains, H) Η µοριακή δοµή των ανοσοσφαιρινών H 2 L 2 Ισότυποι αλυσίδων L:κ, λ H:γ, α, µ, δ, ε Ισότυποι ανοσοσφαιρινών: IgG (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) IgA (IgA1, IgA2) IgM IgD IgE ιδιότητες αντισωµάτων κάθε τάξης

9 Οι αλυσίδες των ανοσοσφαιρινών αποτελούνται από επαναλαµβανόµενα τµήµατα Οµόλογα τµήµατα µήκους aa (πεδία) Μεταβλητή περιοχή-v (αµινοτελικά πεδία): ποικιλοµορφία στην πρωτοταγή αµινοξική αλληλουχία Σταθερές περιοχές- C όµοια αµινοξική αλληλουχία για κάθε ισότυπο µία στις L τρεις (C H 1-3)στις γ, α, δ H αλυσίδες τέσσσερις (C H 1-4)στις µ,ε H αλυσίδες IgG Περιοχή µεταστροφής: σύνδεση V µε C- περιοχές Αρθρωτή περιοχή: εύκαµπτη περιοχή µεταξύ των πεδίων C H 1και C H 2

10 Υπερµεταβλητές Περιοχές Τρεις µικρότερες περιοχές 10aa στην µεταβλητή περιοχή Θέση σύνδεσης του αντιγόνου Η ακριβής αµινοξική αλληλουχία των έξι υπερµεταβλητών περιοχών είναι ο κυριότερος από τους παράγοντες που καθορίζουν την ειδικότητα των αντισωµάτων για συγκεκριµένα αντιγόνα

11

12 Πολυµερή Ανοσοσφαιρινών IgM IgA

13 Λειτουργικά τµήµατα ανοσοσφαιρινών Κατά την πρωτεολυτική διάσπαση της IgG προκύπτουν: Fab τµήµα:διατηρεί την ικανότητα σύνδεσης µε το αντιγόνο Fc τµήµα: µεσολαβεί τις περισσότερες από τις ανοσοδραστικές λειτουργίες

14 Η σύνδεση αντισώµατος-αντιγόνου Α. µπορεί να προκαλέσει συγκόλληση καθίζηση εξουδετέρωση λύση (άµεση επίδραση) εξουδετερωτικά αντισώµατα Βιολογική δράση των Αντισωµάτων ή Β. εκδηλώνεται µέσω της κινητοποίησης άλλων ανοσοδραστικών συστηµάτων ειδικά για κάθε τάξη και υποτάξη των ανοσοσφαιρινών υπεύθυνα είναι τα Fc-τµήµατα των αντισωµάτων (ενεργοποίηση της κλασικής οδού του συµπληρώµατος, αλληλεπίδραση µε µεµβρανικούς Fc- υποδοχείς)

15 Οι κυριότερες λειτουργίες των πέντε τάξεων των ανοσοσφαιρινών IgM IgG IgA IgE IgD Η πρώτη ανοσοσφαιρίνη που παράγεται κατά την πρωτογενή ανοσιακή απάντηση Έχει µικρή χηµική συγγένεια αλλά µεγάλη συνάφεια µε τα πολυσθενή αντιγόνα Ενεργοποιεί την κλασική οδό του συµπληρώµατος Η κύρια ανοσοσφαιρίνη του ορού Η µόνη που διέρχεται τον πλακούντα Ενεργοποιεί την κλασική οδό του συµπληρώµατος Η κύρια ανοσοσφαιρίνη των εκκρίσεων Κινητοποιεί φλεγµονώδεις αντιδράσεις, µέσω ειδικών υποδοχέων των σιτευτικών κυττάρων και των βασεόφιλων. Ενεργοποιεί ανοσοδραστικούς µηχανισµούς έναντι των εντερικών παρασίτων Ασαφής ρόλος, µεµβρανικός υποδοχέας για το αντιγόνο

16 Μεµβρανικοί Υποδοχείς για τα Fc-τµήµατα της IgG Οι Fc γ R µεσολαβούν στη φαγοκυττάρωση ανοσοσυµπλεγµάτων και οψονινοποιηµένων µε IgG σωµατίων. διευκολύνουν την προσκόλληση των αντιγονικών σωµατών στη µεµβράνη των φαγοκυττάρων στην επιφάνεια των Β-λεµφοκυττάρων συνδέονται µε IgGανοσοσυµπλέγµατα και αναστέλλουν την ενεργοποίηση τους (µεσολαβούµενη από το αντίσωµα παλίνδροµη αναστολή)

17 Μεµβρανικοί Υποδοχείς για τα Fc-τµήµατα της IgΕ Τα σιτευτικάκύτταρα και τα βασεόφιλαεκφράζουν τους υψηλής συγγένειας Fc ε RI Αντίδραση άµεσης υπερευαισθησίας Σύνδεση Fc ε RIµε IgΕ (απουσία αντιγόνου) Συνάθροιση Fc ε RIκαι IgΕ παρουσία ειδικού αντιγόνου Απελευθέρωση µεσολαβητών φλεγµονής (ισταµίνη) από τα αποθηκευτικά κοκκία των σιτευτικών κυττάρων και βασεόφιλων Σύνθεση λιπιδικής προέλευσης µεσολαβητών και κυτταροκινών

18 Μεµβρανικοί Υποδοχείς για την εκκριτική IgΑ Τοπική ανοσία των βλενογόνων: Τα επιθηλιακά κύτταρα των οργάνων που καλύπτονται από βλενογόνους (έντερο, σιελογόνοι αδένες, βρόγχοι ) εκφράζουν FcR για διµερή IgA (Fc α R-εκκριτική πρωτεΐνη) Έκκριση της IgA Σύνδεση Fc α Rµε τη διµερή IgAστη βασική επιφάνεια των επιθηλιακών κυττάρων επαφή µε αίµα Ενδοκύτοση του συµπλόκου Fc α R - IgA Μεταφορά διαµέσου του επιθηλιακού κυττάρου µε κυστίδια Απελευθέρωση στον αυλό Προηγείται: διάσπαση του µορίου της εκκριτικής πρωτεϊνης & το εκκριτικό τµήµατης παραµένει συνδεδεµένο µε το διµερές IgA που απελευθερώνεται

19 ράση της εκκριτικής IgA Καθήλωση των αντιγόνων στο βλεννογόνο και αποδόµηση από πρωτεάσες πριν εισέλθουν στα επιθηλιακά κύτταρα Ανοσιακός αποκλεισµός ( αποκλεισµός αντιγόνων από τη συστηµατική κυκλοφορία και πρόληψη βλαπτικών ανοσιακών µηχανισµών) Η IgA συντίθεται σχεδόν αποκλειστικά από πλασµατοκύτταρα στα οζίδια των βλεννογόνων Η εκκριτική πρωτεΐνη συντίθεται στα επιθηλιακά κύτταρα ανεξάρτητα από την παρουσία IgA Η περίσσεια της εκκριτικής πρωτεΐνης εκκρίνεται µε τη µορφή ελεύθερων µορίων

20 Νεογνική ανοσία Η ανάπτυξη του ανοσιακού συστήµατος του νεογνού είναι ατελής Το µητρικό γάλα παρέχει στο νεογνό χυµικούς και κυτταρικούς παράγοντες Μητρική IgG Εκατοστιαίο ποσοστό συγκέντρωσης ενηλίκου Γέννηση Ηλικία (µήνες) IgA: IgG: παράγεται από Β-κύτταρα που µεταναστεύουν στο µαστό η έκκριση µεσολαβείται από την εκκριτική πρωτεΐνη των επιθηλιακών κυττάρων του αδένα µεταφέρεται στο έντερο του νεογνού δρα µέσω ανοσιακού αποκλεισµού υψηλά επίπεδα µητρικών IgG πριν από τη γέννηση πέφτουν µετά τη γέννηση (3 µήνες) παραγωγή από το βρέφος

21 Ετερογένεια των Αντισωµάτων Τουλάχιστον 10 5 ανοσοσφαιρινικά µόρια µοναδικής αντιγονικής ειδικότητας Η τεράστια ετερογένεια των αντισωµάτων είναι αποτέλεσµα: της µοριακής δοµής των ανοσοσφαιρινών της δοµής των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών της ικανότητας των Β-λεµφοκυττάρων να σχηµατίζουν και να τροποποιούν τα γονίδια αυτά αναδιατάσσοντας το χρωµοσωµικό τους DNA The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1987 was awarded to Susumu Tonegawa "for his discovery of the genetic principle for generation of antibody diversity".

22 Μοριακή δοµή των ανοσοσφαιρινών Η αντιγονικήειδικότητα των αντισωµάτων καθορίζεται από την αµινοξικήαληλλουχίατων Vπεριοχών των H και L αλυσίδων. Ο συνδυασµός των H µε τις L αλυσίδες αποτελεί το πρώτο επίπεδο που εξασφαλίζει τον µεγάλο αριθµό θέσεων σύνδεσης του αντιγόνου

23 Τα γονίδια των ελαφρών αλυσίδων κ- αλυσίδες (χρωµόσωµα 2) Μη λεµφικά κύτταρα σταθερό πεδίο: 1 εξόνιο Cκ Μεταβλητό πεδίο: 2 τµήµατα µεταβλητό Vκ (περίπου 100) συνδετικό Jκ (5) Στα ενταγµένα κύτταρα της Β-σειράς: -επιλογή και σύντηξη ενός Vκ και ενός Jκ τµήµατος Μεταγραφή Συρραφή Μετάφραση λ-αλυσίδες (χρωµόσωµα 22) 6-9 Cλ εξόνια καθένα συνορεύει µε ένα Jλ τµήµα

24 Μηχανισµός αναδιάταξης του γονιδίου των κ-αλυσίδων Οι αναδιατάξεις επισυµβαίνουν σε συγκεκριµένες περιοχές (ανασυνδυαστικές αλληλουχίες) Ανάλογα µε τον προσανατολισµό των V τµηµάτων µε τα υπόλοιπα τµήµατα -εξάλειψη -αναστροφή Τα υπεύθυνα V/(D)/J αποδιατακτικά ένζυµα -υπάρχουν µόνο στα Β- και Ταλεµφοκύτταρα, Και -είναι ενεργά µόνο κατά τα πρώιµα στάδια της διαφοροποίησής τους

25 Τα γονίδια των βαριών αλυσίδων Μία περιοχή στο χρωµόσωµα 14 Οι αλληλουχίες των σταθερών περιοχών διατάσσονται σε 1 αντίγραφο καθεµία Επιπλέον : τµήµα ετερογένειας (D H ), 2-3 αµινοξέα 2 αναδιατάξεις

26 Ισοτυπική µεταστροφή των βαριών αλυσίδων Μετά την αναδιάταξη το εξόνιο V/D/J µταγράφεται µαζί µε το γειτονικό C µ εξόνιο Τα εξόνια των άλλων ισοτύπων των βαριών αλυσίδων (µε εξαίρεση το C δ ) δεν µεταγράφονται Απαιτείται διαφορετική αναδιάταξη: ισοτυπική µεταστροφή Η ισοτυπική µεταστροφή δεν επηρεάζει την αντιγονική ιδιότητα του αντισώµατος Μεταβάλλεται η βιολογική δράση Μη αναστρέψιµη διαδικασία Η επιλογή ενός νέου C Η ισότυπου επηρεάζεται από κυτταροκίνες και άλλους παράγοντες που δρουν στα Β-λεµφοκύτταρα

27 Αναδιατάξεις των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών και οντογένεση των Β-κυττάρων Αρχικά στάδια ωρίµανσης των Β-λεµφοκυττάρων Ακολουθούν αυστηρή σειρά αναδιάταξη των γονιδίων των βαριών αλυσίδωνταυτόχρονα και στα δύο χρωµοσώµατα επίτευξη λειτουργικού γονιδίου παραγωγή µ αλυσίδων-παραµένουν στο κυτταρόπλασµα αναστολή περαιτέρω αναδιατάξεων στα γονίδια των βαρίων αλυσίδων αναδιατάξεις των ελαφρών αλυσίδων σχηµατισµός κ- ή λ- λειτουργικού γονιδίου παραγωγή ελαφρών αλυσίδων αναστολή αναδιατάξεων έκφραση στη µεµβράνη µορίων ανοσοσφαιρίνης (Β-κύτταρο) Αλληλικός αποκλεισµός- κλωνικός περιορισµόςισοτυπική µεταστροφή

28 Σφάλµατα στην αναδιάταξη των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών Ανάπτυξη λευχαιµιών και λεµφωµάτων Λέµφωµα Burkitt το πρωτο-ογκογονίδιο c-mycµετατίθεται στον τόπο των βαριών αλυσίδων µετάθεση t(8,14) µετάθεση του c-mycστα γονίδια των ελαφρών αλυσίδων (2 ή 22) Λεµφοζιδιακό λέµφωµα το πρωτο-ογκογονίδιο bcl-2µετατίθεται στον τόπο των βαριών αλυσίδων µετάθεση t(14,18)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία Πρότυπα έκφρασης των ισομορφών του υποδοχέα της λεπτίνης (OB-R) και άμεσες in vitro επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 3 η ΕΚ ΟΣΗ 1 Λέξεις κλειδιά Αντιβιοτικά-Χηµικές ουσίες µε αντιµικροβιακή δράση που παράγονται από βακτήρια, µύκητες και φυτά. Τα αντιβιοτικά δρουν αναστέλλοντας ή παρεµποδίζοντας κάποια ειδική βιοχηµική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ Θεοδώρα Κεραµιτσόγλου Ανοσοβιολογικό Τµήµα Π.Γ.Ν.-Μ. «Έλενα Βενιζέλου» Βενιζέλου» Μό Ανατοµικοί (Φυσικοί) Φραγµοί Τ ο ξ ίν ε ς λ υ ν σ η Μη ειδική ΑνοσίαTLRs Ανοσιακό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Επίκτητη Ανοσιακή Απάντηση (χυμικό σκέλος) Β λεμφοκύτταρα

Επίκτητη Ανοσιακή Απάντηση (χυμικό σκέλος) Β λεμφοκύτταρα Επίκτητη Ανοσιακή Απάντηση (χυμικό σκέλος) Β λεμφοκύτταρα φυσική ή μη ειδική ανοσία δεν απαιτεί προηγούμενη έκθεση στο παθογόνο και δεν διαθέτει μνήμη. σε επίκτητη ή ειδική ανοσία χυμική ανοσία με παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος, MD, FACP, FRCP ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσολογικό σύστημα και λοιμώξεις Μηχανισμοί άμυνας μεγαλοοργανισμού

Ανοσολογικό σύστημα και λοιμώξεις Μηχανισμοί άμυνας μεγαλοοργανισμού Ανοσολογικό σύστημα και λοιμώξεις Μηχανισμοί άμυνας μεγαλοοργανισμού Γεωργία Σ. Βρυώνη Ιατρός Βιοπαθολόγος Λέκτορας Μικροβιολογίας gvrioni@med.uoa.gr 23/01/08 Μαθήματα Ειδικευόμενων Εισαγωγή στην Ανοσολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 15 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ Οι Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες (ΠΑ) αποτελούν µια µεγάλη και ετερογενή οµάδα διαταραχών που επηρεάζουν την ανάπτυξη, λειτουργία ή καιταδύοτουανοσιακούσυστήµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΠΤΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΠΤΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. Χ. ΣΙΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΠΤΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παν/µιο Αθηνών - Τµήµα Βιολογίας - Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής. Ιωάννης Π. Τρουγκάκος, Ph.D.

Παν/µιο Αθηνών - Τµήµα Βιολογίας - Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής. Ιωάννης Π. Τρουγκάκος, Ph.D. Παν/µιο Αθηνών - Τµήµα Βιολογίας - Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής ΙΑΛΟΓΗ - ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ Ιωάννης Π. Τρουγκάκος, Ph.D. ΓΕΝΙΚΑ Το επιτυχηµένο σύστηµα αποθήκευσης, κωδικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΡΡΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 of 164 http://www.agrool.gr Το σύγγραµµα αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τα αντικείµενα της κυτταρικής Βιολογίας και Μενδελιανής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με. ψωριασική αρθρίτιδα

Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με. ψωριασική αρθρίτιδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με ψωριασική αρθρίτιδα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΟΥΣΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

[ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ]

[ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ] Βιβλιογραφική Εργασία Εμβιομηχανικής και Βϊοατρικής Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 02109012 [ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Χρειάζεται η µελέτη της ανοσολογία; Εµβόλια Άµυνα κατά µικροοργανισµών Ανοσολογικές ασθένειες Αλλεργίες - υπερευαισθησίες, αυτοανοσίες, ανοσοανεπάρκειες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ν. ΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΠΤΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ HER-2/neu ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ PLA

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων Πανεπιστημιο Κυπρου Τμημα Βιολογικων Επιστημων Σημειωσεις μαθηματος ΒΙΟ101 Ιωάννης Κυρμιτζόγλου Αν. Καθ. Λεόντιος Κωστρίκης Λευκωσια, 2007-2008 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Ι Σ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/NIΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/NIΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/NIΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ: ΖΕΡΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΘΗΝΑ, 31/5 4/6/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 20/9 24/9/2010 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ Ηλίας Σπ. Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Σ. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΡΑΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΑΘΗΝΑ 2010 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006 Το παρόν κείµενο παρέχεται στους φοιτητές ως βοήθηµα που θα διευκολύνει τη µελέτη του µαθήµατος. Βιβλίο αναφοράς εξακολουθεί να παραµένει η ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ QUARTERLY JOURNAL OF THE HELLENIC MICROBIOLOGY SOCIETY

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ QUARTERLY JOURNAL OF THE HELLENIC MICROBIOLOGY SOCIETY ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ QUARTERLY JOURNAL OF THE HELLENIC MICROBIOLOGY SOCIETY Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2014 Τόμος 59 Τεύχος 4 October-December 2014 Volume 59

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

ανταγωνισµός βακτηρίων

ανταγωνισµός βακτηρίων 1 Μηχανισµοί και παράγοντες παθογένειας βακτηρίων Φυσιολογική χλωρίδα Επικοινωνία, συµβίωση και ανταγωνισµός βακτηρίων Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς Βιοπαθολόγος, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραση και ρόλος της aggrecan και perlecan στο πρώιµο έµβρυο

Έκφραση και ρόλος της aggrecan και perlecan στο πρώιµο έµβρυο ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Έκφραση και ρόλος της aggrecan και perlecan στο πρώιµο έµβρυο ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΟΥΛΙΝΤΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΑΘΗΝΑ ΣΗΤΕΙΑ 2008 1 Ευχαριστήρια Ευχαριστώ θερµά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος Κεφάλαιο 16 Ο κυτταρικός κύκλος 16.1 Ο κυτταρικός κύκλος των ευκαρυωτών 16.2 Ρυθμιστές της προόδου του κυτταρικού κύκλου 16.3 Τα γεγονότα της φάσης M 16.4 Μείωση και γονιμοποίηση ΠΕΙΡΑΜΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ Η ανακάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες 3 Πρόλογος 4 ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο. το Clostridium botulinum. Γ-1

Γλωσσάριο. το Clostridium botulinum. Γ-1 Γλωσσάριο Συμπεριλαμβάνονται μόνον οι κυριότεροι όροι και οι σημαντικότερες έννοιες. Αν δεν βρίσκετε κάποιον όρο, συμβουλευθείτε το ευρετήριο. αγγελιοφόρο RNA (mrna) [messenger RNA (mrna)] Μόριο RΝΑ που

Διαβάστε περισσότερα