για την Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής των Ενηλίκων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "για την Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής των Ενηλίκων"

Transcript

1 22 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΓΑΠΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Κατευθυντριες Οδηγίες 2000 του Ευρωπα'ίκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης για την Εξειδικευμένη Υποστριξη της Ζως των Ενηλίκων Μια δλωση της Ομάδας εργασίας για τη Εξειδικευμένη Καρδιοπνευμονικ Αναζωογόνηση, εγκεκριμένη από την Ειδικ επιτροπ του Ευρωπα"ίκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης Francisco de Lattore, Jerry Nolan, Colin Robertson, Douglas Chamberlain, Peter Baskett l. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ευρωπα"ίκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council - ERC) εξέδωσε για τελευταία φορά οδηγίες για την Εξειδικευμένη Υποστριξη της ζως (Advanced Life Support- ALS) το Αυτές βασίζονταν στη "Συμβουλευτικ Θέση" του International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) που δημοσιεύτηκε το 199γ. Το 1999 και το 2000, οι αντιπρόσωποι του ILCOR, προσκεκλημένοι από την Αμερικανικ Καρδιολογικ Εταιρεία, συναντθηκαν αρκετές φορές στο Dallas και κατέληξαν σε μια Επιστημονικ Συμφωνία (Consensus on Science), πάνω στην οποία θα μπορούσαν να βασιστούν οι κατευθυντριες οδηγίες στο μέλλον. Οι αντιπρόσωποι του ERC έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις συζητσεις, οι οποίες κατέληξαν στην έκδοση των Διεθνών Κατευθυντριων Οδηγιών του 2000 για την Καρδιοπνευμονικ Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και την Επείγουσα Καρδιοαγγειακ Αντιμετώπιση3 Η συμφωνία ταν επιστημονικά τεκμηριωμένη ( evidence based) όπου ταν δυνατό. Η Ομάδα Εργασίας του ERC για την ALS έλαβε υπόψη της αυτό το έγγραφο και πρότεινε κάποιες τροποποισεις στις κατευθυντριες οδηγίες, ώστε να είναι κατάλληλες για την ευρωπα'ίκ πρακτικ. Αυτές οι τροποποισεις, μαζί με μία σύνοψη της αλληλουχίας των ενερ- γειών στην Εξειδικευμένη ΚΑΡΠΑ παρουσιάζονται στο παρόν κείμενο. Οι τροποποισεις αυτές έχουν συμπεριληφθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ERC για τους διασώστες της εξειδικευμένης ΚΑΡΠΑ, και επίσης έχει εκδοθεί ένα νέο εγχειρίδιο το οποίο χρησιμοποιείται σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα εξειδικευμένης ΚΑΡΠΑ από το ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣτΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΠΕΣ 2.1. Η προκάρδια πλξη Μία μοναδικ προκάρδια πλξη μπορεί να εφαρμοστεί από επαγγελματίες υγειονομικούς διασώστες σε μια ανακοπ που γίνεται παρουσία μάρτυρα mοηitοr,πριν συνδεθεί ο απινιδωτς, και επομένωςσυμπεριλαμβάνεται στον αλγόριθμο της εξειδικευμένης ΚΑΡΠΑ. Πάντως, είναι απίθανο να είναι αποτελεσματικ μετά από 30 δευτερόλεπτα από την ανακοπ Ο συνολικός αλγόριθμος Αυτός διατηρείται, σε ελαφρά τροποποιημένη μορφ, στην ευρωπα ίκά πρακτικ σε αντίθεση με τις πιο πολύπλοκες μορφές του που επιλέγουν ορισμένες χώρες. Ο κατάλογος με τα πιθανά αναστρέψιμα αίτια διατηρείται (τα 4 Hs και 4 Ts) και δεν επεκτείνεται στα πέντε. Μετάφραση: Φωτειν Βερονίκη

2 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 23 Τα 4 "Hs" Υποξία (Hypoxia) Υ ποογκαιμία (Hypovolaemia) Υ περ/υποκαλιαιμία, υπασβεστιαιμία, οξέωση (Hyper/hypokalemia) Υποθερμία (Hypothermia) Τα 4 "Ts" Πνευμοθώρακας υπό τάση (τension pneumothorax) Καρδιακός επιπωματισμός (Tamponade) Θρομβοεμβολικό επεισόδιο μηχανικ απόφραξη (πχ. Πνευμονικ εμβολ) (τhromboembolic or mechanical obstruction) Τοξικές θεραπευτικές ουσίες σε υπερδοσολογία (Toxic or therapeutic substances) 2.3. Κοιλιακ μαρμαρυγ (VF) Ι Άσφυγμη κοιλιακ ταχυκαρδία (V1') 6 Το ενεργειακό επίπεδο και η αλληλουχία των απινιδώσεων παραμένουν ίδια. Η διφασικ μορφ ενέργειας ανάλογης ισχύος είναι αποδεκτ. Η σημασία της έγκαιρης aπινίδωση ς τονίζεται ιδιαίτερα (Κλάση Ι). Η αδρεναλίνη ( επινεφρίνη) χορηγείται σε δόση 1mg ενδοφλέβια (IV) 2-3 mg μέσω του τραχειοσωλνα. Η αδρεναλίνη δεν έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την έκβαση (Κλάση απροσδιόριστη). Η υψηλ δόση αδρεναλίνης δεν προτείνεται πλέον. Η βαζοπρεσσίνη σε μία μοναδικ δόση 40 μονάδων έχει προταθεί σαν εναλλακτικ της αδρεναλίνης στη VF/άσφυγμη ντ που είναι ανθεκτικ στις αρχικές τρείς απινιδώσεις (Κλάση llb ), αλλά απαιτούνται περισσότερες αποδείξεις για να συνιστάται η ουσία αυτ σταθερά. Τα στοιχεία που υποστηρίζουν τη χρση αντιαρρυθμικών φαρμάκων στη VF/άσφυγμη ντ δεν είναι αρκετά ισχυρά και κανένας παράγοντας δεν έχει βρεθεί που να βελτιώνει την επιβίωση και τα ποσοστά εξόδου από το νοσοκομείο. Ωστόσο, η αμιοδαρόνη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, αμέσως μετά την αδρεναλίνη, για την αντιμετώπιση aνθεκτικς στην aπινίδωση VF/άσφυγμης VT, και μάλιστα δη αμέσως μετά την τρίτη aπινίδωση, με την προϋπόθεση ότι δεν καθυστερεί τη χοργηση των επόμενων απινιδώσεων (Κλάση Ilb). 300 mg αμιωδαρόνης (διαλυμένα σε 20ml δεξτρόζης) μπορούν να χορηγηθούν από μία περιφερικ φλέβα. Μία επιπλέον δόση 150 mg μπορεί να απαιτηθεί σε aνθεκτικές περιπτώσεις, ακολουθούμενη από μία συνεχ έγχυση 1 mg/min για 6h και στη συνέχεια 0,5mg/min, μέχρι ένα μέγιστο των 2 g (ας σημειωθεί ότι αυτ η μέγιστη δόση είναι μεγαλύτερη από την προτεινόμενη επί του παρόντος στο Ευρωπαϊκό φύλλο δεδομένων δόση του 1,2 g). Το μαγνσιο (Smmol) προτείνεται για την ανθεκτικ VF, όταν υπάρχει υποψία υπομαγνησιαιμίας, πχ. στους ασθενείς που λαμβάνουν καλιοσυντηρητικά διουρητικά (Κλάση llb ). Η λιδοκα"lνη και η προκα"ίναμίδη (Κλάση Ilb) είναι εναλλακτικά της αμιωδαρόνης όταν αυτ δεν είναι διαθέσιμη και δεν πρέπει να χορηγούνται επιπρόσθετα μαζί με την αμιωδαρόνη. Η αναγκαιότητα βραδέως ρυθμού έγχυσης της προκα"ίναμίδης την καθιστά μία λιγότερο προτεινόμενη εναλλακτικ επιλογ. Το βρετύλιο δεν προτείνεται πλέον Άσφυγμη ηλεκτρικ δραστηριότητα (ΡΕΑ) /ηλε-. κτρομηχανικός διαχωρισμός (EMD) 7 Αν η ΡΕΑ σχετίζεται με βραδυκαρδία ( < 60/min) πρέπει να χορηγείται ατροπίνη 3 mg ενδοφλέβια 6 mg μέσω του τραχειοσωλνα. Η υψηλ δόση αδρεναλίνης δεν προτείνεται πλέον (Σχ. 1-3) Ασυστολία8 Δεν υπάρχουν σημαντικές τροποποισεις στην αντιμετώπιση της ασυστολίας. Δίνεται έμφαση στην προσεκτικ αναγνώριση της ασυστολίας πριν και μετά τη χοργηση μιας απινίδωσης. Επίσης, δίνεται καθοδγηση για τα κριτρια πρέπει να ικανοποιηθούν και το χρονικό διάστημα που πρέπει να παρέλθει ώστε να εγκαταλειφθεί η αναζωογόνηση. Η υψηλ δόση αδρεναλίνης δεν προτείνεται πλέον Αντιμετώπιση του αεραγωγού9 Η ενδοτραχειακ διασωλνωση παραμένει η ιδανικ μέθοδος για την εξασφάλιση του αεραγωγού, ωστόσο αναγνωρίζεται ότι είναι μία πολύ δύσκολη δεξιότητα για να αποκτηθεί και να διατηρηθεί όταν

3 24 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ I ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ I Προκάρδια πλξη αν ενδείκνυται Συνδέστε Απινιδωτ-Μοnίtοr.. ""11 + I- έλεγχος σφυγμού l r---- r----, VFNΓ (Κοιλιακ Μαρμαρυγ Άσφυγμη Κοιλιακ Τ αχυκαρδία) Απινιδώστεχ 3 φορές αν είναι απαραίτητο ΚΑΡΠΑ 1 λεπτό I κατά την ΚΑΡΠΑ διορθώστε αναστρέψιμα αίτια Αν δεν το έχετε κάνει δη Ελέγξτε τα καλώδια, τη τους και την επαφ του Εξασφαλίστε/επιβεβαιώ αεραγωγό, το 02 και την φ λεβικ γραμμ θέση στε τον δώστε αδρεναλίνη κάθε 3 λεπτά Σκεφθείτε αμιοδαρόνη, ατροπίνη, βηματοδότηση/αλκαλοποιη τικά Πιθανά αναστρέψιμα αίτια: υποξία υποογκαιμία υπο/υπερκαλιαιμία & μεταβολικές διαταραχές υποθερμία πνευμοθώρακας υπό τάση καρδιακός επιπωματισμός τοξικές/θεραπευτικές διαταραχές θρομβοεμβολικ & μηχανικ απόφραξη Non VFNΓ (Ασυστολία Άσφυγμη Ηλεκτρικ Δραστηριότητα) "1111,. ΚΑΡΠΑ 3 λεπτά* * 1 λεπτό αν είναι αμέσως μετά από aπινίδωση Σχμα 1.

4 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 25 ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ Υψηλός κίνδυνος; Ενδιάμεσος κίνδυνος; -Συχνότητα > 150 b/min - Συχνότητα b/min - Στηθαγχικό άλγος -Δύσπνοια -Σοβαρ διαταραχ άρδευσης -Διαταραχ άρδευσης Χαμηλός κίνδυνος; -Συχνότητα κάτω από 1 00 b/min -Ήπια συμmώματα -Καλ άρδευση Ζητείmε βοιwεια ειδικού Ηπαρινισμός αμέσως Συγχρονισμένη aπινίδωση J η ανάλογη διφασικ ενέργεια " 1 Αμιοδαρόνη 300 mg σε 1 ώρα Αν χρειασθεί επανάληψη (μια φορά) Έναρξη μέσα σε 24 ώρες? Ζητείmε θεια ειδικού. Όχι Κακ άρδευση και/ γνωστ καρδιακ νόσος Όχι Σκεφθείτε Αντιπηκτικ αγωγ -Ηπαρίνη -Βαρφαρίνη Σύγχρονη aπινίδωση αργότερα αν χρειαmεί Έναρξη μέσα σε 24 ώρες -Ηπαρίνη -Αμιοδαρόνη 300mg μέσα σε 1 ώρα επανάληψη εφάπαξ εφόσον ενδείκνυται -Φλεκαϊνίδη mg ιν σε 30 min και/ Σύγχρ. Απινίδωση* Αν ενδείκνυται Αρχικός έλεγχος ρυθμού β-αποκλειmές ΡΟ IV Βεραπαμίλη** ΙV ΡΟ Διλτιαζέμη Ν ΡΟ Digoxin IV ΡΟ Αντιπηκτικ αγωγ Ηπαρίνη Βαρφαρίνη αργότερα συγχρονισμένη aπινίδωση εάν ενδείκνυται Δοκιμάmε Συγχρ. aπινίδωση Ηπαρίνη Φλεκαϊνίδη mg IV σε 30 mins Αμιοδαρόνη 300 mg σε μια ώρα επανάληψη εφάπαξ αν χρειαmεί συγχρονισμένη aπινίδωση* εάν ενδείκνυται Αρχικός έλεγχος ρυθμού Αμιοδαρόνη 300 mg μέσα σε 1 ώρα μπορεί να επαναληφθεί εφάπαξ αν χρειαmεί Αντιπηκτικά Ηπαρίνη - Βαρφαρίνη Σuγχρ. aπινίδωση εάν ένδειξη Δοκιμάmε Συγχρ. aπινίδωση Ηπαρίνη Σuγχρονισμένη aπινίδωση 100 J: 200 J: 360 J αντίmοιχη διφασικ ενέργεια 1 Αμιοδαρόνη 300 mg σε 1 ώρα εάν χρειαmεί μπορεί να επαναληφθεί εφάπαξ * Η σuγχρονη aπινίδωση γίνεται πάντα uπό καταστολ γενικ αναισθησία ** Η βεραπαμίλη δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς uπό β-αποκλειστές Σχμα2.

5 26 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΓΑrΙΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑ (περιλαμβάνει και ρυθμούς αντίστοιχα για την αιμοδυναμικ κατάσταση) Όχι Ανησυχητικό Σημείο - Συστολικ aρτ. πίεση <90 mmhg - Ρυθμός < 40 b/min - Κοιλιακές αρρυθμίες που απαιτούν καταστολ - Καρδιακ ανεπάρκεια Ατρ 500,... οπίνη μgιν l Ικανο ποιητικ α παντηση; Όχι..,.. "'111,.. Κίνδυνος Ασυστολίος; - Πρόσφατη ασυστολία - Αποκλεισμός Mobitz 11.._,...;._; -ι - Πλρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός με ευρεία QRS - Κολπικ παύλα πάνω από 3 sec Άλλα μέτρα Ατροπίνη 500 μg εφ Επανάληψη μέχρι 3 mg Εξωτερικ διαδερμ. βηματοδότηση Παρακολούθηση Επινεφρίνη (αδρεναλίνη) 2-10 μg/min Ζητστε βοθεια από τον Ειδικό για διαφλέβιο βηματοδότη Σχμα3.

6 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 27 δεν χρησιμοποιείται συχνά. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις λανθασμένης τοποθέτησης μετατόπισης του τραχειοσωλνα, οι οποίες δεν διαγνώσθηκαν. Όταν υπάρχει ρυθμός που εξασφαλίζει καρδιακ παροχ, η σωστ θέση του τραχειοσωλνα πρέπει να επιβεβαιώνεται με ποιοτικ ποσοτικ μέτρηση του τελοεκπνευστικού C02, με τον οισοφάγειο ανιχνευτ, επιπρόσθετα με τις κλινικές μεθόδους ρουτίνας (Κλάση Ilb ). Όταν ο ρυθμός δεν εξασφαλίζει καρδιακ παροχ, τότε ο οισοφάγειος ανιχνευτς είναι ο πιο αξιόπιστος τρόπος για την επιβεβαίωση της σωστς θέσης του τραχειοσωλνα. Οι αποδεκτές εναλλακτικές επιλογές σε σχέση με την ενδοτραχειακ διασωλνωση και τον αερισμό με μάσκα (AMBU) συμπεριλαμβάνουν τη Λαρυγγικ Μάσκα (LMA) και το Combitube (Κλάση Ila), ειδικά για όσους δεν εξασκούν συχνά την ενδοτραχειακ διασωλνωση. Η συχνότητα της εισρόφησης γαστρικού περιεχομένου είναι πολύ χαμηλ με αυτές τις συσκευές και ακόμη μικρότερη συγκριτικά με τον αερισμό με μάσκα-αmbu. Η τεχνικ της εισαγωγς αυτών των συσκευών είναι ευκολότερη στην εκμάθησ της και όταν αποκτηθεί η δεξιότητα διατηρείται καλά. Όλοι όσοι πρόκειται να χρησιμοποισουν οποιαδποτε συσκευ αντιμετώπισης του αεραγωγού πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα και το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης να επαληθεύεται στην πράξη Αερισμός9 Ο αναπνεόμενος όγκος (Vt) με μάσκα - Ambu πρέπει να είναι ml, χορηγούμενα μέσα σε 2 sec (έτσι ώστε ο θώρακας να ανυψώνεται εμφανώς), αν ο ασθενς αερίζεται με αέρα. Αν προστεθεί επιπλέον οξυγόνο, ο αναπνεόμενος όγκος μπορεί να ελαττωθεί στα ml, χορηγούμενα μέσα σε 1-2sec (έτσι ώστε ο θώρακας να ανυψώνεται εμφανώς). Στον αεραγωγό που δεν είναι προστατευμένος (πχ. με μάσκα - Ambu ), οι μικρότεροι αναπνεόμενοι όγκοι με χοργηση πρόσθετου οξυγόνου μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκ οξυγόνωση με μικρότερο κίνδυνο γαστρικς διάτασης, αναγωγς και επακόλουθης πνευμονικς εισρόφησης. Μέχρι να εξασφαλιστεί ο αεραγωγός ο αερισμός και οι θωρακικές συμπιέσεις πρέπει να συγχρονίζονται (μικρ παύση στις θωρακικές συμπιέσεις για να πραγματοποιηθεί ο αερι- σμός). Μόλις εξασφαλιστεί ο αεραγωγός, οι θωρακικές συμπιέσεις πρέπει να συνεχίζονται χωρίς διακοπ με ένα ρυθμό 1 00/min, (και να διακόπτονται μόνο για τις απινιδώσεις και τον έλεγχο του σφυγμού, όπου αυτό ενδείκνυται) και ο αερισμός να συνεχίζεται με ρυθμό 12 αναπνοές το λεπτό. Ο αερισμός δεν είναι απαραίτητο να συγχρονίζεται με τις θωρακικές συμπιέσεις, καθώς οι συμπιέσεις όταν πραγματοποιούνται χωρίς διακοπ εξασφαλίζουν σημαντικά υψηλότερη πίεση διθησης των στεφανιαίων Υποστριξη κυκλοφορικού10 Οι παρακάτω τρόποι υποστριξης του κυκλοφορικού είναι αποδεκτοί σαν εναλλακτικές επιλογές στις κλασσικές εξωτερικές θωρακικές συμπιέσεις: Active compression-decompression (ACD) CPR (ΚΑΡΠΑ με ενεργητικ συμπίεση-αποσυμπίεση) Interposed abdominal compression (IAC) CPR (ΚΑΡΠΑ με παρεμβαλλόμενες κοιλιακές συμπιέσεις) Vest CPR (ΚΑΡΠΑ με "γιλέκο" ) Mechanical (piston) CPR (Μηχανικ ΚΑΡΠΑ) Direct cardiac massage CPR (ΚΑΡΠΑ με άμεση καρδιακ μάλαξη) Impedance threshold valve CPR (ΚΑΡΠΑ με "βαλβίδα οριακς αντίστασης" ) Η χρση όλων αυτών των τεχνικών εξαρτάται από την εκπαίδευση που λαμβάνουν οι χρστες τους. Όλες αυτές οι τεχνικές είναι κλάσης Ilb και απαιτούν περαιτέρω εκτίμηση Βραδυκαρδία11 Η αλληλουχία του αλγόριθμου του ERC για την βραδυκαρδία έχει τροποποιηθεί ελαφρά. Η ισοπροτερενόλη δεν προτείνεται πλέον. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα εξωτερικς βηματοδότησης, προτείνεται εναλλακτικά η έγχυση χαμηλς δόσης αδρεναλίνης. 2.1 Ο. Ταχυκαρδία12 Το ERC δεν έχει υιοθετσει τους αλγόριθμους για την ταχυκαρδία που έχουν εκδοθεί στις Διεθνείς Κατευθυντριες Οδηγίες του Αντί αυτού, οι δη

7 28 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΓΑΤΙΚΗΣ ΙΑ'Π'ΙΚΗΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΕΥΡΕΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ (θεραπεία όπως στην παρατεινόμενη κοιλιακ ταχυκαρδία)* Αν όχι δη χορηγείστε 02 και τοποθετείστε φλεβικ γραμμ I Σφυγμός Εφαρμόστε το πρωτόκολλο κοιλιακς μαρμαρυγς Όχι Αν γνωστό χαμηλό Κ+ Δείτε το πλαίσιο. - - Αvησυχητικές Ενδείξεις: -Συστολικ πίεση <90 mmhg - Στηθαγχικός πόνος - Καρδιακ ανεπάρκεια -Συχνότητα > 150/min Ζητστε βοθεια από τον ειδικό 1 Αμιοδαρόνη 150 mg IV Σε πάνω από 1 Ο min Λιδοκaϊνη IV 50 mg σε πάνω από 2 min με επανάληψη κάθε 5 min Έως μέγιστη δόση 200 mg... Ζητστε βοθεια από τον ειδικό Συγχρονισμένη aπινίδωση 100 J: 200 J: 360 J αντίστοιχη διφασικ ενέργεια l Εάν χρειάζεται, επιπλέον αμιοδαρόνη 150 mg IV σε πάνω από 1 Ο min, 300 mg για πάνω από 1 h και επανάληψη απινίδωσης -Δώστε KCI μέχρι 60 mmol Μέγιστος ρυθμός χοργησης 30 mmol/h -Χοργηση MgS04 5ml 50% σε 30 min ""'" Συγχρονισμένη aπινίδωση** 100 J: 200 J: 360 J αντίστοιχη διφασικ ενέργεια Εάν γνωστό χαμηλό Κ+ δείτε το πλαίσιο 1 Αμιοδαρόνη 150 mg IV σε πάνω από 1 Ο min 1 Επανάληψη συγχρ. απινίδωσης όσο χρειάζεται Σε aνθεκτικές περιπτώσεις χορηγείστε επιπλέον φάρμακα: αμιοδαρόνη, λιδοκaϊνη, προκαϊναμίδη σοταλόλη βηματοδότηση υπερκερασμού Προσοχ: στη φαρμακευτικ καταστολ του μυοκαρδίου Οι δόσεις αναφέρονται στον ενλικα μέσου σωματικού βάρους * Για παροξυσμό torsades de pointes, δώστε Mg όπως παραπάνω, εφαρμόστε βηματοδότηση υπερκερασμού (συνιστάται βοθεια ειδικού) ** Η συγχρονισμένη aπινίδωση γίνεται πάντα υπό καταστολ γενικ αναισθησία Σχμα4.

8 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ'ΓΑrΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 29 ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΣΤΕΝΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ (Εικαζόμενη Υπερκοιλιακ ταχυκαρδία) Άσφυγμος ρυθμός συνθως πάνω από ι σφύξεις/λεπτό Ταχυκαρδία με στενά συμπλέγματα , ι Κολπικ μαρμαρυγ Συγχρ. Απινίδωση 100 J: 200 J: 360 J αντίστοιχη διφασικ ενέργεια** Αν δεν έχει δη γίνει χορηγείστε 02 και τοποθετστε ιν γραμμ 1 Χειρισμοί του πνευμονογαστρικού (Προσοχ σε πιθαν τοξικότητα από δακτυλίτιδα οξεία ισχαιμία παρουσία φυσματος στην καρωτίδα) 1 * Αδενοσίνη 6 mg σε ταχεία εφάπαξ έγχυση, επί αποτυχίας χοργηση μέχρι 3 δόσεις των 12 mg κάθε 1-2 min ΠΡΟΣΟΧΗ: Αδενοσίνη επί γνωστού WPW Jzητείστε τη β θεια ειδικού Ακολουθστε τον αλγόριθμο της κολπικς μαρμαρυγς Όχι Ανησυχητικές Ενδείξεις: -Συστολικ πίεση <90 mmhg -Στηθαγχικός πόνος - Καρδιακ ανεπάρκεια -Σφυγμοί > 200 b/min Επιλέξτε από """',. Εσμολόλη 40 mg για πάνω από 1 min + έγχυση 4mg/λεπτό ( IV έγχυση μπορεί να επαναληφθεί με τμηματικ χοργηση συνεχς έγχυση έως 12 mg/λεmό) Βεραπαμίλη *** 5-1 Ο mg IV Αμιοδαρόνη 300 mg μέσα σε 1 ώρα, μπορεί να επαναληφθεί εάν χρειάζεται μόνο μια φορά Διγοξίνη: μέγιστη δόση 500 μg για πάνω από 30 min χ 2 """',. Συγχρ. Απινίδωση 100 J: 200 J: 360 J αντίστοιχη διφασικ ενέργεια 1 Εάν χρειάζεται επιπλέον αμιοδαρόνη 150 mg ιν για πάνω από 1 ο min, στη συνέχεια 300 mg για πάνω από 1 ώρα και επανάληψη απινίδωσης Οι δόσεις αναφέρονται στον ενλικα μέσου σωματικού βάρους * Η θεοφιλίνη και οι συναφείς ουσίες της αποκλείουν τη δράση της αδενοσίνης. Σε ασθενείς που παίρνουν διπυριδαμόλη, καρβαμαζεπίνη με απονευρωμένη καρδιά μπορεί να υπάρχει εξεσημασμένη δράση που μπορεί να είναι επικίνδυνη. ** Συγχρ. aπινίδωση χορηγείται πάντοτε υπό καταστολ γενικ αναισθησία *** Η βεραπαμίλη δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς υπό β-αποκλειστές Σχμα5.

9 30 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΥΙΚΗΣ ΙΑΥΡΙΚΗΣ υπάρχοντες αλγόριθμοι του ERC έχουν τροποποιηθεί και έχει προστεθεί σε αυτούς ένας αλγόριθμος για την κολπικ μαρμαρυγ4 Εφαρμόζονται ορισμένες βασικές αρχές: 1. Η άμεση θεραπεία εξαρτάται από τον αν ο ασθενς είναι αιμοδυναμικά σταθερός ασταθς (παρουσιάζει δυσμεν σημεία). 2. Η ηλεκτρικ ανάταξη προτιμάται όταν ο ασθενς είναι αιμοδυναμικά ασταθς. 3. Όλα τα αντιαρρυθμικά φάρμακα έχουν και προαρρυθμικές ιδιότητες. 4. Η χρση περισσότερων του ενός αντιαρρυθμικών φαρμάκων δεν είναι επιθυμητ. 5. Αν ένα φάρμακο δεν είναι αποτελεσματικό, ηλεκτρικ ανάταξη πρέπει να θεωρείται ως το δεύτερο αντιαρρυθμικό. 6. Αν ο ασθενς έχει επηρεασμένη λειτουργικότητα του μυοκαρδίου, τα περισσότερα αντιαρρυθμικά φάρμακα θα προκαλέσουν περαιτέρω επιβάρυνση της μυοκαρδιακς λειτουργίας Κολπικ μαρμαρυγ και πτερυγισμός Ο ασθενς τοποθετείται σε μία από τις τρεις ομάδες κινδύνου με βάση την καρδιακ συχνότητα και την παρουσία πρόσθετων σημείων και συμπτωμάτων. Αν ο ασθενς βρίσκεται στην ομάδα υψηλού κινδύνου, πρέπει να επιχειρηθεί ηλεκτρικ καρδιοανάταξη μετά τη χοργηση ηπαρίνης. Οι θεραπευτικές επιλογές στους ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου εξαρτώνται από την παρουσία απουσία επηρεασμένης αιμοδυναμικς εικόνας δομικς καρδιακς νόσου, καθώς επίσης και από το αν είναι γνωστ η έναρξη της κολπικς μαρμαρυγς μέσα στις τελευταίες 24 ώρες. Καρδιοανάταξη μπορεί να επιχειρηθεί και στους ασθενείς χαμηλού κινδύνου όταν είναι γνωστ η έναρξη της κολπικς μαρμαρυγς μέσα στις τελευταίες 24 ώρες. Όταν η κολπικ μαρμαρυγ έχει διάρκεια πάνω από 24 ώρες δεν πρέπει να επιχειρείται καρδιοανάταξη μέχρι ο ασθενς να λάβει αντιπηκτικ αγωγ για 3-4 εβδομάδες Υπερκοιλιακ ταχυκαρδία με στενά συμπλέγματα Αν ο ασθενς είναι άσφυγμος, με υπερκοιλιακ ταχυκαρδία με βραχέα συμπλέγματα με ρυθμό πάνω από 250/min, πρέπει να επιχειρηθεί ηλεκτρικ καρ- διοανάταξη. Ειδάλλως, πρέπει πρώτα να επιχειρηθούν χειρισμοί διέγερσης του πνευμονογαστρικού (χειρισμός Valsalνa, μάλαξη καρωτίδων). Η αδενοσίνη είναι το φάρμακο πρώτης εκλογς (Κλάση lla). Αν ο ασθενς παρουσιάζει δυσμεν σημεία, πρέπει να επιχειρηθεί ηλεκτρικ καρδιοανάταξη, συμπληρωματικά με τη χοργηση αμιωδαρόνης, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Σε απουσία δυσμενών σημείων πρέπει να επιλεγεί ένα φάρμακο μεταξύ της εσμολόλης, βεραπαμίλης, αμιωδαρόνης διγοξίνης (Σχ. 5) Ταχυκαρδία με ευραία συμπλέγματα Αν δεν υπάρχει σφυγμός εφαρμόζεται ο αλγόριθμος της κοιλιακς μαρμαρυγς. Αν ο ασθενς παρουσιάζει δυσμεν σημεία, ο ρυθμός δεν απαντάει στα φάρμακα ( αμιωδαρόνη λιδοκαtνη), επιχειρείται ηλεκτρικ καρδιοανάταξη (Σχ. 4) Οξέα στεφανιαία σύνδρομα13 Αυτ είναι μία νέα κατηγορία. Ο αναγνώστης παραπέμπεται στο πλρες κείμενο των κατευθυντριων οδηγιών3 και στο Εγχειρίδιο εξειδικευμένης ΚΑΡΠΑ (ALS Manual) του ERC4 Εφαρμόζονται ορισμένες βασικές αρχές: 1. Ένα πλρες ΗΚΓ 12 απαγωγών πρέπει να είναι διαθέσιμο στην προνοσοκομειακ φάση. Η τηλεμετρία του ΗΚΓ και η ανάλυση με τη βοθεια Η/Υ μπορούν να διευκολύνουν την προνοσοκομειακ διάγνωση. 2. Πρέπει να είναι διαθέσιμα τα μέσα για άμεση aπινίδωση και έλεγχο των αρρυθμιών. 3. Όταν δεν υπάρχει aντένδειξη, όλοι οι ασθενείς με ισχαιμικού τύπου προκάρδιο άλγος πρέπει να λαμβάνουν οξυγόνο, aπιοειδ και νιτρώδη (Κλάση 1). 4. Όταν δεν υπάρχει aντένδειξη, όλοι οι ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου πρέπει να λαμβάνουν ασπιρίνη και β-αποκλειστές (το τελευταίο συνθως ενδονοσοκομειακά) (Κλάση Ι). 5. Η προνοσοκομειακ θρομβόλυση είναι ωφέλιμη όταν ο χρόνος για την άφιξη στο νοσοκομείο είναι μεγαλύτερος από 60 λεπτά (Κλάση 1). 6. Η αγγειοπλαστικ είναι εναλλακτικ λύση στη θρομβολυτικ θεραπεία σε κέντρα με μεγάλο αριθ-

10 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 31 μό περιστατικών και έμπειρο προσωπικό (Κλάση Ι). 7. Οι ασθενείς που βρίσκονται σε καρδιογενές shock είναι υποψφιοι για πρώιμη αγγειοπλαστικ και τοποθέτηση ενδοαορτικού ασκού σε κατάλληλα εξοπλισμένα κέντρα. 8. Οι ασθενείς με non Ο-έμφραγμα και ασταθ στηθάγχη υψηλού κινδύνου πρέπει να λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακ θεραπεία με αναστολείς της γλυκοπρωτεινης Ilb/IIIa. Επίσης, αντιπηκτικ αγωγ με χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη μπορεί να εφαρμοστεί αντί της κλασικς ηπαρίνης (Κλάση απροσδιόριστη). 9. Οι ασθενείς με εκτεταμένο πρόσθιο έμφραγμα και/ επηρεασμένη λειτουργικότητα της αριστερς κοιλίας πρέπει να λαμβάνουν αναστολείς-μεα, όταν δεν υπάρχει σημαντικ aντένδειξη. 10. Η θεραπεία με γλυκόζη-κάλιο-ινσουλίνη μπορεί να είναι ωφέλιμη σε διαβητικούς ασθενείς και σε όσους υποβάλλονται σε θεραπεία επαναιμάτωσης Φροντίδα μετά την αναζωογόνηση14 Οι ασθενείς που βρίσκονται σε πια υποθερμία ( > 33 ο C) μετά την καρδιακ ανακοπ δεν πρέπει να επαναθερμαίνονται ενεργητικά (Κλάση Ilb ). Οι ασθενείς με πυρετό πρέπει να αντιμετωπίζονται με aντιπυρετικά και μεθόδους ψύξης (Κλάση Ila). Η ενεργητικ υποθερμία μετά την καρδιακ ανακοπ βρίσκεται υπό διερεύνηση (Κλάση απροσδιόριστη). Μετά την καρδιακ ανακοπ, στους ασθενείς όπου απαιτείται μηχανικός αερισμός οι τιμές του PaC02 πρέπει να διατηρούνται μέσα στα φυσιολογικά όρια (Κλάση lla). Ο υπεραερισμός που προκαλεί τιμές PaC02 χαμηλότερες των φυσιολογικών μπορεί να είναι επιβλαβς, εκτός από τους ασθενείς με εγκολεασμό του εγκεφάλου (Κλάση 111). 3. ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 1. Προκάρδια πλξη, αν ενδείκνυται Αν η καρδιακ ανακοπ συμβεί παρουσία αυτόπτη μάρτυρα παρουσία monitor, μπορεί να δοθεί μία προκάρδια πλξη πριν συνδεθεί ο aπινιδωτς. Πάντως αυτ είναι απίθανο να είναι αποτελεσματικ αν δοθεί 30 sec μετά την ανακοπ. 2. Ξεκινστε βασικ καρδιοπνευμονικ αναζωογόνηση, αν ενδείκνυται Η βασικ καρδιοπνευμονικ αναζωογόνηση πρέπει να ξεκινάει αν υπάρχει οποιαδποτε καθυστέρηση στη μεταφορά ενός aπινιδωτ, αλλά δεν πρέπει να καθυστερεί την απόπειρα aπινίδωση ς. Η προτεραιότητα είναι η αποφυγ οποιασδποτε καθυστέρησης ανάμεσα στην έναρξη της καρδιακς ανακοπς και την απόπειρα απινίδωσης. Χρησιμοποιστε τα διαθέσιμα μέσα για τον έλεγχο του αεραγωγού και τον αερισμό, πραγματοποίησε αερισμό με θετικές πιέσεις και υψηλ συγκέντρωση εισπνεόμενου οξυγόνου, κατά προτίμηση 100%. 3.Συνδέστε απινιδωτ-mοnίtοr Παρακολουθστε τον καρδιακό ρυθμό: Τοποθετστε τα ηλεκτρόδια του aπινιδωτ τα aυτοκόλλητα ηλεκτρόδια πάνω στο θωρακικό τοίχωμα, το ένα κάτω από τη δεξιά κλείδα και το άλλο στη μέση μασχαλιαία γραμμ αριστερά. Τοποθετστε τα ηλεκτρόδια του monitor στα άκρα και τον κορμό, αλλά μακριά από τις θέσεις απινίδωσης. Προκειμένου να μην καθυστερσει η πρώτη aπινίδωση, ο αρχικός ρυθμός πρέπει να εκτιμάται από τις κεφαλές τα ηλεκτρόδια του aπινιδωτ. Αφού δοθεί η πρώτη aπινίδωση υπάρχεt η πιθανότητα ψευδούς διάγνωσης ασυστολίας όταν εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται οι κεφαλές τα pads του aπινιδωτ για παρακολούθηση του ρυθμού. Αν μέσω αυτών εμφανίζεται στην οθόνη ένας μη απινιδώσιμος ρυθμός μετά την πρώτη τη δεύτερη aπινίδωση, τότε πρέπει να συνδεθούν κανονικές aπαγωγές monitor και να επιβεβαιωθεί ο ρυθμός. 4. Εκτίμστε το ρυθμό ( ± έλεγχος σφυγμού) Ελέγξτε για σημεία κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένου του καρωτιδικού σφυγμού, αλλά μόνο αν η μορφολογία του ΗΚΓ είναι συμβατ με την ύπαρξη καρδιακς παροχς. Αφιερώστε μέχρι 10 δευτερόλεπτα Εκτιμστε το ρυθμό στο monitor ως εξς: -Απινιδώσιμος ρυθμός: Κοιλιακ Μαρμαρυγ (VF)

11 32 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΠΚΗΣ ΙΑΙΡΙΚΗΣ Άσφuγμη Κοιλιακ Ταχυκαρδία (Vτ). -Μη απινιδώσιμος ρυθμός: Ασυστολία Άσφυγμη Ηλεκτρικ Δραστηριότητα (ΡΕΑ). SA. VF/vτ Α) Βεβαιωθείτε ότι όλοι έχουν απομακρυνθεί από τον ασθεν. Τοποθετστε τις κεφαλές του aπινιδωτ στο θωρακικό τοίχωμα. Χρησιμοποιστε μέχρι τρεις συνεχόμενες απινιδώσεις, αν είναι απαραίτητο, των 200, 200 και 360 J με aπινιδωτ μονοφασικς ενέργειας, παρατηρώντας το ΗΚΓ μετά από κάθε aπινίδωση για οποιαδποτε αλλαγ ρυθμού. Χρησιμοποίησε τα κατάλληλα ενεργειακά επίπεδα με διφασικό aπινιδωτ. Ο σκοπός είναι να χορηγηθούν μέχρι τρεις αρχικές απινιδώσεις, όπου είναι απαραίτητο, σε λιγότερο από 1 λεπτό. Β) Αν επιμένει η VF/VΓ μετά από τρεις απινιδώσεις, εφαρμόστε ΚΑΡΠΑ για 1 λεπτό (15:2). Γ) Κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ: Σκεφθείτε και διορθώστε τα πιθανά αναστρέψιμα αίτια. Αν δεν το έχεις κάνει δη: Έλεγξε τα ηλεκτρόδια, την θέση τους και την επαφ τους. Εξασφάλισε και επιβεβαίωσε τον αεραγωγό, χοργησε οξυγόνο και εξασφάλισε μία ενδοφλέβια οδό. (Μετά τη διασωλνωση της τραχείας, πρέπει να συνεχιί;ονται οι θωρακικές συμπιέσεις χωρίς διακοπ με ρυθμό 100 το λεπτό και οι εμφυσσεις με ρυθμό 12 το λεπτό, χωρίς να συγχρονιί;ονται με τις συμπιέσεις). Δώσε 1 mg αδρεναλίνη ενδοφλέβια. Αν δεν έχει εξασφαλιστεί φλεβικ οδός, σκεφθείτε να δώσετε 2-3 mg αδρεναλίνης (διάλυμα 1:10000) μέσω του τραχειοσωλνα. Το μεσοδιάστημα ανάμεσα στην τρίτη και την τέταρτη aπινίδωση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1 λεπτό. Δ) Επανεκτιμστε το ρυθμό στο monίtor. Ελέγξτε για σημεία κυκλοφορίας, συμπεριλαμ- βανομένου του καρωτιδικού σφυγμού, αλλά μόνο αν η μορφολογία του ΗΚΓ είναι συμβατ με καρδιακ παροχ. Ε) Αν ο ρυθμός είναι non-vf/vγ, ακολουθστε τη δεξιά πλευρά του αλγόριθμου. Στ) Αν η VF/VΓ επιμένει: Σκεφθείτε την αμιοδαρόνη στη VF!VΓ που είναι ανθεκτικ στις τρεις αρχικές απινιδώσεις. Επιχειρστε aπινίδωση με τρία επιπλέον shockτων 360 J με μονοφασικό aπινιδωτ ισοδύναμης ενέργειας με διφασικό aπινιδωτ. Δώστε 1 mg αδρεναλίνη ενδοφλέβια. Η διαδικασία επανεκτίμησης του ρυθμού, χοργηση τριών απινιδώσεων και 1 λεπτού ΚΑΡΠΑ θα πάρει περίπου 2-3 λεπτά. 1 mg αδρεναλίνης χορηγείται σε κάθε κύκλο κάθε 3 λεπτά. Επαναλάβετε τον κύκλο των τριών shock και 1 λεπτού ΚΑΡΠΑ μέχρι να επιτευχθεί η aπινίδωση. Ζ) Κάθε περίοδος 1 λεπτού ΚΑΡΠΑ παρέχει τη δυνατότητα εκ νέου να ελεγχθούν τα ηλεκτρόδια, η θέση και η επαφ τους, να εξασφαλιστεί και να επιβεβαιωθεί ο αεραγωγός και να εξασφαλιστεί μία φλεβικ οδός, αν δεν έχει γίνει δη. Σκεφτείτε τη χρση άλλων φαρμάκων (π. χ. διττανθρακικά). SB. Non VF/vτ- ασυστολία, άσφυγμη ηλεκτρικ δραστηριότητα Α) Ελέγξτε για σημεία κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένου του καρωτιδικού σφυγμού. Β) Πραγματοποιστε, ξεκινστε πάλι3 λεπτά ΚΑΡ ΠΑ (15:2), αν ο ασθενς βρίσκεται σε καρδιακ ανακοπ. Σημείωση: Αν ο ρυθμός non-vf!vγ προκύψει μετά από aπινίδωση, πραγματοποιστε μόνο 1 λεπτό ΚΑΡΠΑ πριν επανεκτιμσετε το ρυθμό και χορηγσεις άλλα φάρμακα. Γ) Κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ: Σκεφθείτε και διορθώστε τα πιθανά αναστρέψιμα

12 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 33 αίτια. Αν δεν το έχετε κάνει δη: Ελέγξτε τα ηλεκτρόδια, την θέση τους και την επαφ τους. Εξασφαλίστε και επιβεβαιώστε τον αεραγύj'(ό, χορηγστε οξυγόνο και εξασφαλίστε μία ενδοφλέβια οδό. (Μετά τη διασωλνωση της τραχείας, πρέπει να συνεχίζονται οι θωρακικές συμπίέσεις χωρίς διακοπ με ρυθμό 100 το λεπτό και οι εμφυσσεις με ρυθμό 12 το λεπτό, χωρίς να συγχρονίζονται με τις συμπιέσεις). Δώσε 1 mg αδρεναλίνη ενδοφλέβια. Αν δεν έχει εξασφαλιστεί φλεβικ οδός, σκεφθείτε να δώσετε 2-3 mg αδρεναλίνης (διάλυμα 1:10000) μέσω του τραχειοσωλνα. Δ) Επανεκτιμστε το ρυθμό μετά από 3 λεπτά ΚΑΡΠΑ Ελέγξτε για σημεία κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένου του καρωτιδικού σφυγμού, αλλά μόνο αν η κυματομορφ του ΗΚΓ είναι συμβατ με καρδιακ παροχ. Ε) Αν ο ρυθμός είναι VF/vτ, ακολουθστε την αριστερ πλευρά του αλγόριθμου. ΣΥ) Α ν ο ρυθμός είναι non-vf/vτ, πραγματοποιστε 3 λεπτά ΚΑΡΠΑ (15:2). Δώστε 1 mg αδρεναλίνη ενδοφλέβια. Καθώς η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 3 λεπτά, 1 mg αδρεναλίνης χορηγείται σε κάθε κύκλο κάθε 3 λεπτά. Ζ) Κάθε περίοδος 3 λεπτών ΚΑΡΠΑ παρέχει τη δυνατότητα εκ νέου να ελεγχθούν τα ηλεκτρόδια, η θέση και η επαφ τους, να εξασφαλιστεί και να επιβεβαιωθεί ο αεραγωγός και να εξασφαλιστεί μία φλεβικ οδός, αν δεν έχει γίνει δη. Η) Σκεφθείτε τη χρση άλλων φαρμάκων (π.χ. ατροπίνη, διττανθρακικά) και βηματοδότησης. 6. Σκεφθείτε τη χρση άλλων μέτρων ( φdρμακα και βηματοδότηση) Α) Αντιαρρυθμικά Δεν υπάρχουν επαρκ στοιχεία για να προτείνεται σαφώς οποιοδποτε αντιαρρυθμικό φάρμακο. Η αμιοδαρόνη είναι φάρμακο πρώτης εκλογς για τους ασθενείς με VF;vr ανθεκτικ στις αρχικές απινιδώσεις. Η αρχικ δόση είναι 300 mg διαλυμένα σε 20 ml δεξτρόζη 5%, χορηγούμενα bolus ενδοφλέβια. Επιπλέον 150 mg αμιωδαρόνης μπορούν να χορηγηθούν σε υποτροπ VFιvr. Σκεφθείτε τη χοργηση αμιωδαρόνης μετά από τρεις απινιδώσεις, αλλά μην καθυστερσεις τις επόμενες απινιδώσεις. Β) Δ ιττανθρακικά Σκεφθείτε να χορηγσετε διττανθρακικό νάτριο (50 ml διαλύματος 8,4%) οποιουδποτε εναλλακτικού αλκαλοποιητικού για να διορθώσεις μία σοβαρ μεταβολικ οξέωση (ph <7,1 ). Όταν δεν είναι δυνατ η ανάλυση αερίων αίματος, είναι λογικό να σκεφτείς τη χοργηση διττανθρακικού νατρίου άλλου εναλλακτικού αλκαλοποιητικού μετά από λεπτά καρδιακς ανακοπς. Γ)Ατροπίνη Πρέπει να σκεφτείτε τη χοργηση μίας μόνης δόσης ατροπίνης 3 mg, bolus ενδοφλέβια, για την ασυστολία και την άσφυγμη ηλεκτρικ δραστηριότητα (ρυθμός <60 σφύξεις/λεπτό). Δ) Βηματοδότηση Η βηματοδότηση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε αρρώστους με σοβαρές βραδυαρρυθμίες, αλλά η αξία της στην ασυστολία δεν έχει τεκμηριωθεί, εκτός από περιπτώσεις τριδεσμιδικού αποκλεισμού όπου υπάρχουν επάρματα Ρ. 7. Σκεφθείτε/διορθώστε τα αναστρέψιμα αίτια. Για κάθε ασθεν σε καρδιακ ανακοπ, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πιθανά αίτια επιβαρυντικοί παράγοντες για τα οποία υπάρχει ειδικ θεραπεία: Υποξία Υ ποογκαιμία Υ περ/υποκαλιαιμία Υποθερμία Πνευμοθώρακας υπό τάση Καρδιακός επιπωματισμός Τοξικές/θεραπευτικές διαταραχές Θρομβοεμβολικό επεισόδιο

13 34 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑ'fΡΙΚΗΣ 7. Διαδικασίες εξειδικευμένης υποστριξης της ζως Α) Εξασφαλίστε οριστικά τον αεραγωγό Επιχειρίστε την ενδοτραχειακ διασωλνωση. Η ενδοτραχειακ διασωλνωση, όταν πραγματοποιείται από έμπειρο προσωπικό, παραμένει η ιδανικ μέθοδος. Η λαρυγγικ μάσκα (LMA) το Combitube είναι αποδεκτές εναλλακτικές λύσεις στην ενδοτραχειακ διασωλνωση, όταν οι διασώστες δεν έχουν αρκετ εμπειρία με την ενδοτραχειακ διασωλνωση, αλλά είναι καλά εκπαιδευμένοι στη χρση της LMA και/ του Combitube. Επιβεβαιώστε τη θέση του τραχειοσωλνα της LMA του Combitube σε τακτά χρονικά διαστματα. Β) Εξασφαλίστε τον αερισμό Αερίστε τον ασθεν με 100% οξυγόνο χρησιμοποιώντας έναν αυτοδιατεινόμενο ασκό με αποθηκευτικό ασκό. Γ) Εξασφαλίστε φλεβικ οδό. Οι κεντρικές φλέβες είναι η ιδανικ οδός χοργησης φαρμάκων ταχέως στο κεντρικό διαμέρισμα. Ωστόσο, οι οδοί αυτές απαιτούν ειδικ εκπαίδευση και μπορεί να σχετίζονται με κάποιες επιπλοκές, μερικές από τις οποίες μπορεί να είναι δυνητικά απειλητικές για τη ζω. Οι περιφερικές φλεβικές γραμμές είναι συχνά ευκολότερες, ταχύτερες και aσφαλέστερες στην τοποθέτησ τους. Τα φάρμακα που χορηγούνται μέσω αυτών των οδών πρέπει να "φλασάρονται" με mlφυσιολογικού ορού 0,9%.'0τανδενυπάρχει διαθέσιμη φλεβικ οδός, μόνο η αδρεναλίνη, η ατροπίνη και η λιδοκα'lνη μπορούν να χορηγηθούν μέσω του τραχειοσωλνα. Σε αυτν την περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιούνται υψηλότερες δόσεις (2-3 φορές) και τα φάρμακα να διαλύονται σε 10 ml aποστειρωμένου ύδατος ( να χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες "προγεμισμένες" σύριγγες). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Advanced Life Support Working Group of the European Resuscitation Council. The 1998 European Re-suscitation Council guidelines for advanced life support. Resuscitation 1998 ; 37: Κloeck W, Cummins R, Chamberlain DA, Bossaert LL, Callanan V, Carli Ρ, Christenson J, Connolly Β, Ornato J, Sanders Α, Steen Ρ. The Universal ALS Algorithm: anadvisory statement by the Advanced Life Support Working Group of the International Liason Committee on resuscitation. Resuscitation 1997;34: American Heart Association in collaboration with the International Liason Committee on Resuscitation (IL-COR). International Guidelines 2000 for Cardiopul-monary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care? Α Consensus on Science. Resuscitation 2000;46: The European Resuscitation Council Advanced Life Support Manual. Published Obtainable from the European Resuscitation Council, University of Antwerp, ΡΟ Βοχ 113, Β-2610 Antwerp, (Wilrijk), Belgium. 5. American Heart Association in collaboration with the International Liason Committee on Resuscitation (IL-COR). International Guidelines 2000 for Cardiopul-monary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care? Α Consensus on Science. Resuscitation 2000 ; 46 : American Heart Association in collaboration with the International Liason Committee on Resuscitation (IL-COR). International Guidelines 2000 for Cardiopul-monary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care? Α Consensus ο η Science. Resuscitation 2000;46:73-92, , American Heart Association in collaboration with the International Liason Committee on Resuscitation (IL-COR). International Guidelines 2000 for Cardiopul-monary Resuscitation and

14 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ'fΑrΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 35 Emergeηcy Cardiσvascular Care? Α Cσηseηsus ση Scieηce. Resuscitatiση 2000;46: Americaη Heart Assσciatiση iη cσllabσratiση with the Iηterηatiσηal Liasση Cσmmittee ση Resuscitatiση (IL-COR). Iηterηatiσηal Guideliηes 2000 fσr Cardiσpul-mσηary Resuscitatiση aηd Emergeηcy Cardiσvascular Care? Α Cσηseηsus ση Scieηce. Resuscitatiση 2000;46: Americaη Heart Assσciatiση iη cσllabσratiση with the Iηterηatiσηal Liasση Cσmmittee ση Resuscitatiση (IL-COR). Iηterηatiσηal Guideliηes 2000 fσr Cardiσpul-mσηary Resuscitatiση aηd Emergeηcy Cardiσvascular Care? Α Cσηseηsus ση Scieηce. Resuscitatiση 2000;46: Americaη Heart Assσciatiση iη cσllabσratiση with the Iηterηatiσηal Liasση Cσmmittee ση Resuscitatiση (IL-COR). Iηterηatiσηal Guideliηes 2000 fσr Cardiσpul-mσηary Resuscitatiση aηd Emergeηcy Cardiσvascular Care? Α Cσηseηsus ση Scieηce. Resuscitatiση 2000;46: Americaη Heart Assσciatiση iη cσllabσratiση with the Iηterηatiσηal Liasση Cσmmittee ση Resuscitatiση (IL-COR). Iηterηatiσηal Guideliηes 2000 fσr Cardiσpul-mσηary Resuscitatiση aηd Emergeηcy Cardiσvascular Care? Α Cσηseηsus ση Scieηce. Resuscitatiση 2000;46: Americaη Heart Assσciatiση iη cσllabσratiση with the Iηterηatiσηal Liasση Cσmmittee ση Resuscitatiση (IL-COR). Iηterηatiσηal Guideliηes 2000 fσr Cardiσpul-mσηary Resuscitatiση aηd Emergeηcy Cardiσvascular Care? Α Cσηseηsus ση Scieηce. Resuscitatiση 2000;46: Americaη Heart Assσciatiση iη cσllabσratiση with the Iηterηatiσηal Liasση Cσmmittee ση Resuscitatiση (IL-COR). Iηterηatiσηal Guideliηes 2000 fσr Cardiσpul-mσηary Resuscitatiση aηd Emergeηcy Cardiσvascular Care? Α Cσηseηsus ση Scieηce. Resuscitatiση 2000;46: Americaη Heart Assσciatiση iη cσllabσratiση wi th the Iηterηatiσηal Liasση Cσmmittee ση Resuscitatiση (IL-COR). Iηterηatiσηal Guideliηes 2000 fσr Cardiσpul-mσηary Resuscitatiση aηd Emergeηcy Cardiσvascular Care? Α Cσηseηsus ση Scieηce. Resuscitatiση 2000;46:

για την Εξειδικευμένη Παιδιατρική Υποστήριξη της Ζωής

για την Εξειδικευμένη Παιδιατρική Υποστήριξη της Ζωής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 45 Κατευθυντήριες Οδηγίες 2000 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης για την Εξειδικευμένη Παιδιατρική Υποστήριξη της Ζωής Μια δήλωση της Ομάδας εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC)

Νέες Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΚΥ.Σ.ΑΝ. 18 Μαρτίου 2006 Νέες Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC) Έχουν ήδη περάσει 5 χρόνια από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝΑΡΡΥΘΜΙΩΝΠΟΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ (Ο.Σ.Σ.) ΤΖΩΡΤΖ ΔΑΔΟΥΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝΑΡΡΥΘΜΙΩΝΠΟΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ (Ο.Σ.Σ.) ΤΖΩΡΤΖ ΔΑΔΟΥΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝΑΡΡΥΘΜΙΩΝΠΟΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ (Ο.Σ.Σ.) ΤΖΩΡΤΖ ΔΑΔΟΥΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λίγες

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπαραβολή Ευρωπαϊκών και Αµερικανικών κατευθυντήριων οδηγιών ΚΑΡΠΑ

Αντιπαραβολή Ευρωπαϊκών και Αµερικανικών κατευθυντήριων οδηγιών ΚΑΡΠΑ Αντιπαραβολή Ευρωπαϊκών και Αµερικανικών κατευθυντήριων οδηγιών ΚΑΡΠΑ Δήµητρα Κοντογιάννη Καρδιολόγος-Εντατικολόγος Επιµελήτρια Α Γενικό νοσοκοµείο Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα» ΑΛΥΣΣΙΔΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ERC

Διαβάστε περισσότερα

Αρρυθµίες στο οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Β Κ.Κ. Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Αρρυθµίες στο οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Β Κ.Κ. Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αρρυθµίες στο οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Β Κ.Κ. Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Παρά την εντυπωσιακή πρόοδο στη διάγνωση και στην αντιµετώπιση του εµφράγµατος

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 1 κ ε φ ά λ α ι ο Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 1.1 Αλγόριθμοι στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση Το πρώτο διεθνές συνέδριο για τις κατευθυντήριες οδηγίες (Guidelines) για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ Η.Κ.Γ. ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ Η.Κ.Γ. ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ Η.Κ.Γ. ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΣΤΟ Γ.Ν.Α «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ηλεκτροκαρδιογράφημα ( Η.Κ.Γ ), ως απλή και εύχρηστος εργαστηριακή μέθοδος, είναι βοηθητικό και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση European Resuscitation Council www.erc.edu Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος Το πρόβλημα 75.000 εξωνοσοκομειακοί θάνατοι από ΑΚΑ/έτος στο UK & 330.000 στις USA Πιθανότητα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ Στόχοι Να γνωρίζουμε βασικά θέματα του ΑΕΑ (AED) Να εφαρμόζουμε τον ΑΕΑ Να γνωρίζουμε να εφαρμόζουμε ΚΑΡ.Π.Α. σε συνδυασμό με ΑΕΑ Να γνωρίζουμε βασικά στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ,MSc ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ Επιδημιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με κοιλιακές αρρυθμίες. Βασίλης Μ. Σκέμπερης FESC. Γ Καρδιολογική Κλινική Α. Π.Θ.

Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με κοιλιακές αρρυθμίες. Βασίλης Μ. Σκέμπερης FESC. Γ Καρδιολογική Κλινική Α. Π.Θ. Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με κοιλιακές αρρυθμίες Βασίλης Μ. Σκέμπερης FESC Γ Καρδιολογική Κλινική Α. Π.Θ. ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Πρώιμες κοιλιακές συστολές Μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια ΚΑΡΠΑ European Resuscitation Council (ERC)

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια ΚΑΡΠΑ European Resuscitation Council (ERC) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΚΥ.Σ.ΑΝ. Κερύνιας 9 Λατσιά, 2231. Τηλ: 99784580 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια ΚΑΡΠΑ European Resuscitation Council (ERC) Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναζωογόνησης είναι μη κερδοσκοπικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1 Bogdan Raitsiou M.D 1 Πνιγμός στο νερό Ξένο σώμα Θερμοπληξία Υποθερμία Bogdan Raitsiou M.D 2 ΠΝIΓΜΟΣ Εμβύθιση ή κατάδυση εντός υγρού, συχνά συνδυάζεται με : *

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 7 o

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 7 o Τεύχος 1 ο - Άρθρο 7 o BLS. BASIC LIFE SUPPORT AND AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILLATION (ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ). Συγγραφέας: Τούλιος Γεώργιος* Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Διαταραχές Ρυθμού

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Διαταραχές Ρυθμού ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 239 Διαταραχές Ρυθμού ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΣΤΕΡΗ, ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ, ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς καταγράφεται στο ειδικό χαρτί του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS)

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS) ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS) Καφαντάρης Ιωάννης 1, Μεϊμέτη Ευαγγελία 2 1. Ειδικευόμενος Καρδιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες χρήσης του πρωτοκόλλου της διαβητικής κετοξέωσης.

Πρακτικές οδηγίες χρήσης του πρωτοκόλλου της διαβητικής κετοξέωσης. Πρακτικές οδηγίες χρσης του πρωτοκόλλου της διαβητικς κετοξέωσης. ΒΗΜΑ 1 ο : Όταν η γλυκόζη αίματος είναι >250mg/dl και ο ασθενς σε επηρεασμένη γενικ κατάσταση, ταχεία ενυδάτωση [ Ν/S 0,9% με 20ml/Kg σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΦΜ. Ποια η σηµασία της στην κλινική πράξη.

ΗΦΜ. Ποια η σηµασία της στην κλινική πράξη. ΗΦΜ. Ποια η σηµασία της στην κλινική πράξη. Πότε πρέπει να εφαρµόζεται; «Ιπποκράτειες Ηµέρες Καρδιολογίας» Μέλανη Κωνσταντινίδου Καρδιολόγος Ηλεκτροφυσιολόγος Αγ Λουκάς Disclosures None ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ

5 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ 5 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ 19-12-2015 Αρρυθμίες στο έμβρυο και το νεογνό. Τι κάνουμε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗς ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Από την καρδιοπνευμονική στην καρδιοεγκεφαλική αναζωογόνηση ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Μαρία Ι. Σεφέρου Ειδικευόμενη Καρδιολογίας Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α. ΑΝΑΚΟΠΗ Ηλεκτρική Φάση Κυκλοφορική Φάση Μεταβολική Φάση ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Καρδιοπνευμονική. αναζωογόνησης.

Βασική Καρδιοπνευμονική. αναζωογόνησης. Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση Η έκβαση μιας επείγουσας κατάστασης και η επιβίωση του ασθενούς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αντιμετώπιση κατά τα πρώτα λεπτά. Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Τετραμηνιαία Έκδοση Κυπριακού Συμβουλίου Αναζωογόνησης

Τετραμηνιαία Έκδοση Κυπριακού Συμβουλίου Αναζωογόνησης ΟΡΦΕΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ Τεύχος 1 # Μάιος-Αύγουστος 2006 Τετραμηνιαία Έκδοση Κυπριακού Συμβουλίου Αναζωογόνησης Άρθρο Σύνταξης Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, Εκ μέρους της συντακτικής ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η εργασία δεν έχει καμία οικονομική σχέση με φαρμακευτική εταιρεία

Αυτή η εργασία δεν έχει καμία οικονομική σχέση με φαρμακευτική εταιρεία Kατσαβριά Αικατερίνη Kιόση Γεωργία Bλαχοπούλου Ευσταθία Νοσηλεύτρια TE MSc Νοσηλεύτρια ΤΕ Νοσηλεύτρια TE Αυτή η εργασία δεν έχει καμία οικονομική σχέση με φαρμακευτική εταιρεία ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ Μία από

Διαβάστε περισσότερα

για την Υποστήριξη της Ζωής στο Νεογνό

για την Υποστήριξη της Ζωής στο Νεογνό 50 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ Κατευθυντήριες Οδηγίες 2000 του Ευρωπα'ίκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης για την Υποστήριξη της Ζωής στο Νεογνό Μια δήλωση της Ομάδας εργασίας για την Παιδιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED)

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) Σεμινάριο Eκπαίδευσης στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) και την Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόσουν τον τρόπο: Προσέγγισηςενόςθύματοςπουέχεικαταρρεύσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κόγιας Ιωάννης: Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας Μουλατζίκος Θωμάς:

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία.

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. ΓΡΑΙΔΗΣ Χ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ., ΝΤΑΤΣΙΟΣ Α., ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Β., ΨΗΦΟΣ Β., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τι είναι αναζωογόνηση ; Για τη διατήρηση της ζωής χρειάζεται συνεχής τροφοδοσία όλων των οργάνων με

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 183 Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΟΥ, ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΔΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΚΓ- ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΚΓ- ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΚΓ- ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Άνδρας 57 ετών προσέρχεται στα επείγοντα νοσοκομείου παραπονούμενος για θωρακικό άλγος που επεκτείνεται στην κάτω γνάθο και αντανακλά στο αριστερό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Καρδιοαναπνευστική Ανακοπή (arrest) και Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)

Κεφάλαιο 1 Καρδιοαναπνευστική Ανακοπή (arrest) και Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) Κεφάλαιο 1 Καρδιοαναπνευστική Ανακοπή (arrest) και Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) Σύνοψη Ως καρδιοαναπνευστική ανακοπή ορίζεται η αιφνίδια διακοπή της κυκλοφορίας, της αναπνοής ή και των δύο,

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόννηση. Σ. Μεντζελόπουλος Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ευαγγελισμός

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόννηση. Σ. Μεντζελόπουλος Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ευαγγελισμός Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόννηση Σ. Μεντζελόπουλος Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ευαγγελισμός Εισαγωγή Καρδιακή Ανακοπή: Προκαλεί 700000 θανάτους ανά έτος στην Ευρώπη 40% ο καρδιακός ρυθμός διάγνωσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΣΙΑΓΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ

ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΣΙΑΓΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΣΙΑΓΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 2. Η.Κ.Γ. 3. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 4.

Διαβάστε περισσότερα

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α Είναι η συσσώρευση υγρού στον διάµεσο ιστό και στις πνευµονικές κυψελίδες. Η συσσώρευση υγρού µπορεί να εµποδίσει

Διαβάστε περισσότερα

EΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ MD, PhD ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

EΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ MD, PhD ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ EΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ MD, PhD ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ NO DISCLOSURES ALS course manual Χωριστό κεφάλαιο για την εξωνοσοκομειακή ανακοπή

Διαβάστε περισσότερα

ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Παίζει ρολό ο χρόνος από την επέλευση της ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23/2/09 Η Ύλη έχει αναρτηθεί Αγ.Θωµά 15Β 1 ος όροφος

ΚΑΡΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23/2/09 Η Ύλη έχει αναρτηθεί Αγ.Θωµά 15Β 1 ος όροφος ΚΑΡΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23/2/09 Η Ύλη έχει αναρτηθεί Αγ.Θωµά 15Β 1 ος όροφος ΥΛΗ ΚΑΡΠΑ Υποχρεωτική η δήλωση συµµετοχής!!! Τα κεφάλαια του βιβλίου που είναι µέσα στην ύλη αντιστοιχούν στις παρακάτω σελίδες σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ

Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «ΚΑΡΠΑ - ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ» Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής & Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. Μαυρουδή Μελαχρινή Επιμελήτρια της ΓΚΚ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. Μαυρουδή Μελαχρινή Επιμελήτρια της ΓΚΚ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Μαυρουδή Μελαχρινή Επιμελήτρια της ΓΚΚ Καρδιακή Ανεπάρκεια δεν είναι νόσος είναι σύνδρομο που προκαλείται από πολλές αιτίες συγκλίνει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΥΕΛΛΑ

ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΥΕΛΛΑ Θεµιστοκλής Μαούνης ΩΚΚ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΕ, 16.2.2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δήλωση σύγκρουσης συµφερόντων Καµία ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΥΕΛΛΑ > 2 επεισόδια αιµοδυναµικά ασταθούς

Διαβάστε περισσότερα

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας Περιστατικό 4. Γυναίκα 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή Ηκ. Ελένη Κ. είναι 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή, μόνιμη Λαμβάνει κουμαρινικά. INR προ εβδομάδος 2.24 Ιστορικό Υπέρτασης Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενη, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Το άσθμα είναι μία νόσος με διακυμάνσεις Συμπτώματα & προσαρμογή θεραπείας Παροξυσμοί Χορήγηση per os

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ P.N.FTh M.TTh

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ P.N.FTh M.TTh ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ P.N.FTh M.TTh ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ VO2=COX A VO2 CO=ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ A VO=ΑΡΤΗΡΙΟ ΦΛΕΒΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΝΗΘΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ BRUGADA ΣΕ ΝΕΑΡΟ ΑΘΛΗΤΗ

ΑΣΥΝΗΘΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ BRUGADA ΣΕ ΝΕΑΡΟ ΑΘΛΗΤΗ ΑΣΥΝΗΘΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ BRUGADA ΣΕ ΝΕΑΡΟ ΑΘΛΗΤΗ Κ. Κοσκινάς, Σ. Παγκουρέλιας, Ι. Τσούνος, Ν. Φραγκάκης, Π. Γκελερής Γ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ., ΠΓΝ Ιπποκράτειο Καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία του αίµατος

Κυκλοφορία του αίµατος Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 46-54 Κυκλοφορία του αίµατος Η µεταφορά του οξυγόνου από τους πνεύµονες σε όλα τα µέρη του ανθρώπινου οργανισµού εξασφαλίζεται µε τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Αιμοδοσίας. Η Αιμοδοσία το Λουκάς Δαδιώτης, Αιματολόγος. 29 Σεπτεμβρίου 1 Οκτωβρίου 2016

Ακαδημία Αιμοδοσίας. Η Αιμοδοσία το Λουκάς Δαδιώτης, Αιματολόγος. 29 Σεπτεμβρίου 1 Οκτωβρίου 2016 Ακαδημία Αιμοδοσίας Η Αιμοδοσία το 2016 Θεσσαλονίκη 29 Σεπτεμβρίου 1 Οκτωβρίου 2016 Λουκάς Δαδιώτης, Αιματολόγος Ήπιες Σοβαρές Τοπικές Συστηματικές Α.1. Αίμα εκτός των αγγείων Αιμάτωμα (μώλωπας) Παρακέντηση

Διαβάστε περισσότερα

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 Τυχαίο εύρημα καρδιακής αρρυθμίας σε ασυμπτωματικό παιδί Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής. Γεώργιος Θεοδ. Νικήτας Ειδικευόμενος Καρδιολογίας

Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής. Γεώργιος Θεοδ. Νικήτας Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής Γεώργιος Θεοδ. Νικήτας Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής ΟΞΕΙΑ ΜΥΟΚΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Κολπική Μαρμαρυγή Νέα Δεδομένα. Βασίλειος Καρασαββίδης Ειδικός Καρδιολόγος

Κολπική Μαρμαρυγή Νέα Δεδομένα. Βασίλειος Καρασαββίδης Ειδικός Καρδιολόγος Κολπική Μαρμαρυγή Νέα Δεδομένα Βασίλειος Καρασαββίδης Ειδικός Καρδιολόγος Types and Classification of AF AF Episode: AF documented by ECG monitoring and duration of 30 seconds, or if

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Βασικά συμπτώματα καρδιαγγειακού Προκάρδιο άλγος Δύσπνοια Αίσθημα παλμών Συγκοπή Οίδημα Καταβολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΥΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ τη ΣΥΝΤΑΞΗ OF ANESTHESIOLOGY AND INTENSIVE MEDICINE

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΥΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ τη ΣΥΝΤΑΞΗ OF ANESTHESIOLOGY AND INTENSIVE MEDICINE ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΥΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΙΣθΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Δελφών 106, Τ.Κ. 546 43 θεσσαλονίκη, Μακεδονία, ΕΛΛΑΣ Τηλ. & Fax: 0310/865.537

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Αναισθησιολόγος Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Μαρία Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Αναισθησιολόγος Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Μαρία Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Αναισθησιολόγος Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Όλα τα φάρμακα στις συνηθισμένες δόσεις που χορηγούνται προκαλούν ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές διακρίνονται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Βιβλιογραφική ενημέρωση Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Ειδικευόμενος Παθολογίας Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Α. ΚΑΤ Ως ΑΕΕ ορίζεται σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίβλεψη. Κολπική µαρµαρυγή 3/12/2014. 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ. 1-2% του γενικού πληθυσµού

Επίβλεψη. Κολπική µαρµαρυγή 3/12/2014. 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ. 1-2% του γενικού πληθυσµού Επίβλεψη 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ Πρόληψη αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στην κολπική µαρµαρυγή. Η θέση των νέων αντιπηκτικών. 2. Γεώργιος Χαλικιάς Λέκτορας Καρδιολογίας.Π.Θ

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Προστάτεψε την καρδία σου Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Καρδιοαγγειακές παθήσεις και γυναικείο φύλο Εισαγωγή Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο την κυριότερη αιτία θανάτου στο γυναικείο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ... «Ήταν μια χαρά μέχρι πριν από 1 ώρα» σας λέει με αγωνία η κόρη του 68χρονου που έχει έρθει στα επείγοντα όπου εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 210 7623301, 697 2910407 Website: www.empfirstaid.gr Email: akonovesi@empfirstaid.gr ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Τα εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΙΑ ΜΗΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

24-26 January καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

24-26 January καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 24-26 January 2014 Under the Auspices: Hellenic Cardiovascular Research Society Organization: Κosmos Travel Venue: Divani Apollon Palace, Kavouri επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Αλγόριθμοι Υποστήριξης της Ζωής

Κεφάλαιο 10 Αλγόριθμοι Υποστήριξης της Ζωής Κεφάλαιο 10 Αλγόριθμοι Υποστήριξης της Ζωής Σύνοψη Στο μέρος αυτό θα συζητήσουμε σχετικά με τη διαδικασία της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Η εξοικείωση με τους βασικούς αλγορίθμους είναι αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED LIFE SUPPORT PROVIDER COURSE

ADVANCED LIFE SUPPORT PROVIDER COURSE European Resuscitation Council Αναισθησιολογική Εταιρεία Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία ADVANCED LIFE SUPPORT PROVIDER COURSE ΕΚΕ 9 & 10 Μαΐου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.1. Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη συχνότητα (DDDR) και με ειδικές θεραπευτικές

Διαβάστε περισσότερα

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Στο πρωτόκολλο θα συμπεριληφθούν αυστηρά και μόνο ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση που ορίζεται ως η αδυναμία ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,Γ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΜΑΜΑ ΑΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Θ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ,.ΚΟΥΛΑΞΗΣ, Γ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια Γιώργος Θεοχάρης. Παθολόγος

Επιμέλεια Γιώργος Θεοχάρης. Παθολόγος Επιμέλεια Γιώργος Θεοχάρης Παθολόγος Το 4ο Πανευρωπαϊκό συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής συνδιοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Επείγουσας Ιατρικής και την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) Σεμινάριο Eκπαίδευσης στη. και την. European Resuscitation Council

Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) Σεμινάριο Eκπαίδευσης στη. και την. European Resuscitation Council Σεμινάριο Eκπαίδευσης στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) και την Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόσουν τον τρόπο: Προσέγγισης ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑ & ΤΑΧΥΑΡΡΥΘΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑ & ΤΑΧΥΑΡΡΥΘΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑ & ΤΑΧΥΑΡΡΥΘΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΤΖΩΡΤΖ ΔΑΔΟΥΣ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Διαφορές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την περιεγχειρητική καρδιαγγειακή εκτίµηση και αντιµετώπιση ασθενών που υποβάλλονται σε µη καρδιοχειρουργική επέµβαση (2007). Φωτεινή Ντάνου, Σοφία Σγουροπούλου, Πολυξένη Στρατήγη.

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 9: Ανυσματική ανάλυση καρδιάς Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες Copyright Ιούνιος 2009, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Διεύθυνση Σώµατος Σαµαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Τµήµα Εκπαίδευσης 1 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες Εγχειρίδιο Εκπαιδευόµενου

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Βλάσης Πυργάκης, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γεν. Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γράφει: Βλάσης Πυργάκης, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γεν. Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Γράφει: Βλάσης Πυργάκης, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γεν. Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Αθώα αλλά και πολύ επικίνδυνη να την παραμελήσεις H καρδιά λειτουργεί χάρη σ' έναν αυτόματο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Οι δυσλιπιδαιμίες είναι παθολογικές καταστάσεις με διαταραχές των λιπιδίων του αίματος ποσοτικές αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν»

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» Αντιπηκτική θεραπεία Βαλβιδοπάθειες προσθετικές βαλβίδες Κολπική μαρμαρυγή Φλεβική θρόμβωση πνευμονική εμβολή Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ SHOCK

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ SHOCK Διευθυντής : Καθηγητής Ιωάννης Ν. Τσανάκας ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ SHOCK ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ SHOCK Πρόκειται για μια σοβαρή, απειλητική για τη ζωή, πολυοργανική αντίδραση υπερευαισθησίας, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες για ανταγωνιστική και ψυχαγωγική άσκηση σε ασθενείς µε υπερκοιλιακές αρρυθµίες και βηµατοδότες.

Πρακτικές οδηγίες για ανταγωνιστική και ψυχαγωγική άσκηση σε ασθενείς µε υπερκοιλιακές αρρυθµίες και βηµατοδότες. Πρακτικές οδηγίες για ανταγωνιστική και ψυχαγωγική άσκηση σε ασθενείς µε υπερκοιλιακές αρρυθµίες και βηµατοδότες. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Επιµελητής Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ Η συγκοπή και ο αιφνίδιος θάνατος

Διαβάστε περισσότερα

Επι.Ζω. (Επιμόρφωση Ζωής) ΚΑΡ.Π.Α. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση σε Ενήλικα

Επι.Ζω. (Επιμόρφωση Ζωής) ΚΑΡ.Π.Α. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση σε Ενήλικα ΚΑΡ.Π.Α. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση σε Ενήλικα Η Βασική Υποστήριξη Ζωής αναφέρεται στη διατήρηση της βατότητας του Αεραγωγού και στην υποστήριξη της Αναπνοής και της Κυκλοφορίας, χωρίς τη χρήση άλλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, Για 10 η συνεχή χρονιά η Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο «Αττικόν» Νοσοκομείο πραγματοποιεί το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο «Εξελίξεις και Προοπτικές στην Καρδιολογία». Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές (AEDs)

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές (AEDs) Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές (AEDs) Παρότι οι πρόοδοι στην επείγουσα καρδιακή φροντίδα συνεχίζουν να βελτιώνουν τις πιθανότητες επιβίωσης από καρδιακή ανακοπή, αυτή παραμένει βασική αιτία θανάτου σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

15:30 17: 00 Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση Προεδρείο: Κ. Κατσένης, TBA

15:30 17: 00 Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση Προεδρείο: Κ. Κατσένης, TBA Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 15:00-15:30 Έναρξη Συνεδρίου - Εγγραφές 15:30 17: 00 Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση Προεδρείο: Κ. Κατσένης, TBA 15:30-15:45 Ασθενής με ιστορικό ΠΕ και

Διαβάστε περισσότερα

από τις ενδείξεις στην κλινική πράξη

από τις ενδείξεις στην κλινική πράξη Kλοπιδογρέλη από τις ενδείξεις στην κλινική πράξη Χ.Κυρπιζίδης, Α.Κεϊβανίδου, Γ.Παπανικολάου, Κ.Τσιπτσής, Μ.Ξαφένιας, Α.Πεχλεβάνης. Καρδιολογική κλινική Στεφανιαία μονάδα 2 ου Νοσοκομείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η καρδιακή ανεπάρκεια προέρχεται από τη μειωμένη ικανότητα της καρδιάς να αντλεί αίμα, από και προς τον υπόλοιπο οργανισμό. Η σοβαρότητα της νόσου ποικίλει από ελαφριά, μέχρι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κεφάλαιο 9 ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Κεφάλαιο 9 ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ιωάννης Αλεξανιάν, Μαρία Ντάγανου Σύνοψη Οι διαταραχές του καρδιακού ρυθμού (ταχυαρρυθμίες και βραδυαρρυθμίες) είναι συχνές στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α 19.00-19.30 Τελετή Έναρξης Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 19.30-20.00 Διάλεξη «Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας: η κλινική

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα

8 ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα 1 8 ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Καρδιολογική Κλινική Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» 2013-2014 2 Σεπτέμβριος 2013, Θεσσαλονίκη Ετήσια Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Ετήσιο Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lactated Ringer s Injection/Fresenius, (3,1+0,3+6+0,2)g, ενέσιμο διάλυμα για έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΗΣ ΚΑΡΠΑ

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΗΣ ΚΑΡΠΑ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΗΣ ΚΑΡΠΑ ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ MD, PhD ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ NO DISCLOSURES ΚΑΡΔΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καπάδοχος Θεόδωρος, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Κουτελέκος Ιωάννης Νοσηλευτές, Καθηγητές Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας &

Καπάδοχος Θεόδωρος, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Κουτελέκος Ιωάννης Νοσηλευτές, Καθηγητές Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Καπάδοχος Θεόδωρος, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Κουτελέκος Ιωάννης Νοσηλευτές, Καθηγητές Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθήνας ΟΡΙΣΜΟΙ Τραύμα: Είναι οξεία έκθεση σε

Διαβάστε περισσότερα