Σελίδα , 17:27 MAVRIDIS PANOS - CIVIL ENGINEER panosoffice Statik-5 - Version

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σελίδα 1 04.08.14, 17:27 MAVRIDIS PANOS - CIVIL ENGINEER panosoffice Statik-5 - Version 2.01 1.10 1.10 1.10 1.10"

Transcript

1 : : :,, ( 23) ,. : : 31/08/2011 : A. : 1), :. 17 /116/4/ 429/18-10/ ( 1329 ). 17 /47/3/ 429/ /32/10 429/20-2/ ( 447 ) :. 17 /141/3/ 275/15/ ( 2184 ) 423 /12-4/ /115/9/ 275/7/ ( 1154 ). 17 /67/1/ 278/6/ ( 781 ) 2). 3). 4) E :. 17 /116/4/ 429/18-10/ ( 1329 ). 17 /47/3/ 429/ /32/10 429/20-2/ ( 447 ) 5),,

2 ,. B. : 1), :. 17 /141/3/ 275/15/ ( 2184 ) 423 /12-4/ /115/9/ 275/7/ ( 1154 ). 17 /67/1/ 278/6/ ( 781 ) 2). 3). 4) 39941/ /. 769/ /..

3 ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΕΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ Σελίδα , 17:27 MAVRIDIS PANOS - CIVIL ENGINEER panosoffice Statik-5 - Version 2.01 Φορέας Κλιμ. 1 : Φορέας Κλιμ. 1 : S_1 IPE S_2 IPE140 ΦΟΡΕΑΣ 2D Ε ΟΜΕΝΑ ΚΟΜΒΩΝ Συντεταγμένες Στήριξη Id X Z DX DZ RY Ιδιαιτερότητες [m] [m] [kn/m] [kn/m] [knm] K_1 0 0 B B K_ B B! ! B : δεσμευμένη Ε ΟΜΕΝΑ ΡΑΒ ΩΝ Κόμβοι ιατομή Αναγνωριστικό Αρχή Πέρας Όνομα>Παραλλαγή Μήκος Κατάσταση Ειδικά [m] S_1 K_1!1 IPE140>Δομικός χάλυβας * 2.22 S_2 K_2!2 IPE140>Δομικός χάλυβας * 1.15 * : στις πρότυπες διατομές στην παραλλαγή αντιστοιχεί ο χρησιμοποιούμενος δομικός χάλυβας ιατομές: Γεωμετρία Όνομα Παραλλαγή ομικά Τύπος ιαστάσεις [m] υλικά IPE140 Δομικός χάλυβ *4 Προφίλ b=0.07, h=0.14 y L =-0.04,y R =0.04,z B =-0.07,z T =0.07 ομικά υλικά : βλ. Πίνακα ' ομικά υλικά' * : στις πρότυπες διατομές στην παραλλαγή αντιστοιχεί ο χρησιμοποιούμενος δομικός χάλυβας Nr.: INP\

4 ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΕΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ Σελίδα , 17:27 MAVRIDIS PANOS - CIVIL ENGINEER panosoffice Statik-5 - Version 2.01 ιατομές: ακαμψίες διατομών Όνομα Παραλλαγή EA x EJ y e z Μάζα διατομής ομικά GA z Πρόσθετη μάζα υλικά [ ] [kn] [knm 2 ] [m] [t/m] IPE140 Δομικός χάλυβ * : Γωνία μεταξύ άξονα y της ράβδου και του πρώτου κύριου άξονα της διατομής e z : Απόσταση μεταξύ κέντρου βάρους και αξονικού σημείου ομικά υλικά : βλ. Πίνακα ' ομικά υλικά' * : στις πρότυπες διατομές στην παραλλαγή αντιστοιχεί ο χρησιμοποιούμενος δομικός χάλυβας ιατομές, μεγέθη διατομών διατομή Υλικά μεγέθη ιδεατής διατομής όνομα εναλλακτικές E ref G ref A x,id = J y,id = J z,id = J x,id = A y,id = A z,id = EA x /E ref EJ y /E ref EJ z /E ref GJ x /G ref GA y /G ref GA z /G ref [m 2 ] [m 4 ] [m 4 ] [m 4 ] [m 2 ] [m 2 ] IPE140 Δομικός χάλυβ Υλικά : βλ. Πίνακα 'Υλικά' ομικά υλικά Id Υλικό E G Κατηγορία υλικού [kn/mm 2 ] [kn/mm 2 ] [t/m 3 ] [ ] 4 Δομικός χάλυβας FeE Φόρτιση ΙΒ: Ίδιο βάρος Κλιμ. 1 :13.1 L1: fzg kn/m Nr.: INP\

5 ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΕΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ Σελίδα , 17:27 MAVRIDIS PANOS - CIVIL ENGINEER panosoffice Statik-5 - Version 2.01 Φόρτιση B2: XIONI Κλιμ. 1 :13.1 L1: fzg kn/m Φόρτιση B3: WIND Κλιμ. 1 :13.1 L1: fzg 2.74 kn/m Nr.: INP\

6 ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΕΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ Σελίδα , 17:27 MAVRIDIS PANOS - CIVIL ENGINEER panosoffice Statik-5 - Version 2.01 Περιβάλλουσες μετατοπίσεων DZ [mm] για: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, μεγέθυνση: 50.0 Κλιμ. 1 : Περιβάλλουσες αντιδράσεων για FX και αντίστοιχες συνιστώσες [kn]/[knm], Προδιαγραφή:!Συντελ. αντοχής Κλιμ. 1 :13.8 FX=-31.48<>11.75 FZ=6.06<>-2.26 FX=-11.75<>31.48 FZ=-3.08<>8.25 Περιβάλλουσες αντιδράσεων για FZ και αντίστοιχες συνιστώσες [kn]/[knm], Προδιαγραφή:!Συντελ. αντοχής Κλιμ. 1 :13.8 FX=11.75<> FZ=-2.26<>6.06 FX=-11.75<>31.48 FZ=-3.08<>8.25 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ Fx και αντίστοιχες συνιστώσες Προδιαγραφή σχηματισμού περιβαλλουσών:!συντελ. αντοχής Κόμβοι Rot Σ Fx min Fz My Fx max [kn] [kn] [knm] K_ K_ Rot : R = στραμμένο Σ : καθοριστικός συνδυασμός δράσεων Nr.: INP\

7 ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΕΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ Σελίδα , 17:27 MAVRIDIS PANOS - CIVIL ENGINEER panosoffice Statik-5 - Version 2.01 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ Fz και αντίστοιχες συνιστώσες Προδιαγραφή σχηματισμού περιβαλλουσών:!συντελ. αντοχής Κόμβοι Rot Σ Fx Fz min My Fz max [kn] [kn] [knm] K_ K_ Rot : R = στραμμένο Σ : καθοριστικός συνδυασμός δράσεων ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ για: K206 Ράβδος στοιχ Απόσταση Nx Vz My [m] [kn] [kn] [knm] S_ S_ Nr.: INP\

8 ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΕΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ Σελίδα , 17:27 MAVRIDIS PANOS - CIVIL ENGINEER panosoffice Statik-5 - Version 2.01 Μετεπεξεργαστής-EC3 Φορτίσεις υπολογισμού α/α Φορ Τάξη Τίτλος Συνδυασμένη_φόρτιση 1 K201 1η 1.35*(DL+ADL)+1.50*WL1 2 K202 1η 1.35*(DL+ADL)+1.50*SL1 3 K203 1η 1.35*(DL+ADL)+1.35*(SL+WL1) 4 K204 1η 1.00*(DL+ADL)+1.50*WL1 5 K205 1η 1.00*(DL+ADL)+1.50*SL1 6 K206 1η 1.00*(DL+ADL)+1.35*(SL+WL1) α/α : α/α_φόρτισης Φορ : Αρ_Φόρτισης εδομένα μελών Μέλος Στοιχείο αρ. διατομή_αρχής διατομή_τέλους L_sys L_y L_z [m] [m] [m] S_1 1 1 IPE140 IPE S_1 2 2 IPE140 IPE S_2 1 3 IPE140 IPE Μέλος : ID_μέλους Στοιχείο : Αριθμός_στοιχείου αρ. : Εσωτερική_αρίθμηση Αποτελέσματα ελέγχου -. Έλεγχοι Μέλος Στοιχείο Απόσταση ιάτμηση-y ιάτμηση-z N-My-Mz Λυγισμός Πλ.Λυγισμ. Μετα-διάτμ.Μετα-λυγισμ. Έλ [m] S_ S_ S_ S_ S_ S_ S_ S_ S_ S_ S_ Μέλος : ID_μέλους Στοιχείο : Αριθμός_στοιχείου ιάτμηση-y : EC3 frm ιάτμηση-z : EC3 frm N-My-Mz : EC3 frm Λυγισμός : EC3 frm Πλ.Λυγισμ. : EC3 frm Μετα-διάτμ. : EC3 Μετα-λυγισμ. : frm. EC3 frm. Έλεγχος T : EC3 frm. Ελεγμένες_διατομές Μέλος Ελεγμένες_διατομές S_1 IPE140 S_1 IPE140 S_2 IPE140 Μέλος : ID_μέλους Ελεγμένες_διατομές :Ελεγμένες_διατομές Nr.: INP\

9 ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΕΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ Σελίδα , 17:27 MAVRIDIS PANOS - CIVIL ENGINEER panosoffice Statik-5 - Version 2.01 ράσεις σχεδιασμού Min/Max N Μέλος Στοιχείο Απόσταση N Vy Vz Mx My Mz [m] [kn] [kn] [kn] [knm] [knm] [knm] S_ S_ S_ Μέλος : ID_μέλους Στοιχείο : Αριθμός_στοιχείου Min/Max Vz Μέλος Στοιχείο Απόσταση N Vy Vz Mx My Mz [m] [kn] [kn] [kn] [knm] [knm] [knm] S_ S_ E S_ Μέλος : ID_μέλους Στοιχείο : Αριθμός_στοιχείου Min/Max My Μέλος Στοιχείο Απόσταση N Vy Vz Mx My Mz [m] [kn] [kn] [kn] [knm] [knm] [knm] S_ S_ Nr.: INP\

10 ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΕΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ Σελίδα , 17:27 MAVRIDIS PANOS - CIVIL ENGINEER panosoffice Statik-5 - Version 2.01 Μέλος Στοιχείο Απόσταση N Vy Vz Mx My Mz [m] [kn] [kn] [kn] [knm] [knm] [knm] S_ Μέλος : ID_μέλους Στοιχείο : Αριθμός_στοιχείου Nr.: INP\

11 Profis Anchor Company: Specifier: Address: Phone I Fax: Specifier's comments: Page: Project: Sub-Project I Pos. No.: Date: 1 ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ 4/8/ Input data Anchor type and diameter: HST M16 Dynamic set or any suitable annular gap filling solution Effective embedment depth: h ef = 82 mm, h nom = 95 mm Material: Evaluation Service Report: ETA 98/0001 Issued I Valid: 8/5/ /2/2018 Proof: SOFA design method + fib (07/2011) - after ETAG testing Stand-off installation: e b = 0 mm (no stand-off); t = 10 mm Anchor plate: l x x l y x t = 200 mm x 200 mm x 10 mm; (Recommended plate thickness: not calculated) Profile: IPE; (L x W x T x FT) = 140 mm x 73 mm x 7 mm x 7 mm Base material: uncracked concrete, C25/30, f c = N/mm 2 ; h = 350 mm Reinforcement: no reinforcement or reinforcement spacing >= 150 mm (any Ø) or >= 100 mm (Ø <= 10 mm) Geometry [mm] & Loading [kn, knm] with longitudinal edge reinforcement d >= 12 + close mesh (stirrups, hangers) s <= Reinforcement to control splitting according to fib (07/2011), present Input data and results must be checked for agreement with the existing conditions and for plausibility! PROFIS Anchor ( c ) Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti is a registered Trademark of Hilti AG, Schaan

12 Profis Anchor Company: Specifier: Address: Phone I Fax: 2 Load case/resulting anchor forces Page: Project: Sub-Project I Pos. No.: Date: 2 ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ 4/8/2014 Load case: Design loads Anchor reactions [kn] Tension force: (+Tension, -Compression) Anchor Tension force Shear force Shear force x Shear force y max. concrete compressive strain: - [ ] max. concrete compressive stress: - [N/mm 2 ] resulting tension force in (x/y)=(0/0): [kn] resulting compression force in (x/y)=(0/0): [kn] y 2 Tension 1 x 3 Tension load SOFA (fib (07/2011), section 10.1) Load [kn] Capacity [kn] Utilization N [%] Status Steel Strength* OK Pullout Strength* OK Concrete Breakout Strength** OK Splitting failure** OK * anchor having the highest loading **anchor group (anchors in tension) 3.1 Steel Strength N Rk,s [kn] M,s N Rd,s [kn] N Sd [kn] Pullout Strength N Rk,p [kn] c M,p N Rd,p [kn] N Sd [kn] Concrete Breakout Strength A c,n [mm 2 ] A 0 c,n [mm 2 ] A,N c cr,n [mm] s cr,n [mm] e c1,n [mm] ec1,n e c2,n [mm] ec2,n s,n re,n k N 0 Rk,c [kn] M,c N Rd,c [kn] N Sd [kn] Splitting failure A c,n [mm 2 ] A 0 c,n [mm 2 ] A,N c cr,sp [mm] s cr,sp [mm] h,sp e c1,n [mm] ec1,n e c2,n [mm] ec2,n s,n re,n k N 0 Rk,c [kn] M,sp N Rd,sp [kn] N Sd [kn] Input data and results must be checked for agreement with the existing conditions and for plausibility! PROFIS Anchor ( c ) Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti is a registered Trademark of Hilti AG, Schaan

13 Profis Anchor Company: Specifier: Address: Phone I Fax: 4 Shear load SOFA (fib (07/2011), section 10.2) Page: Project: Sub-Project I Pos. No.: Date: 3 ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ 4/8/2014 Load [kn] Capacity [kn] Utilization V [%] Status Steel Strength (without lever arm)* OK Steel failure (with lever arm)* N/A N/A N/A N/A Pryout Strength** OK Concrete edge failure in direction x+** OK * anchor having the highest loading **anchor group (relevant anchors) 4.1 Steel Strength (without lever arm) V Rk,s [kn] M,s V Rd,s [kn] V Sd [kn] Pryout Strength A c,n [mm 2 ] A 0 c,n [mm 2 ] A,N c cr,n [mm] s cr,n [mm] k e c1,v [mm] ec1,n e c2,v [mm] ec2,n s,n re,n N 0 Rk,c [kn] M,c,p V Rd,c1 [kn] V Sd [kn] Concrete edge failure in direction x+ l f [mm] d nom [mm] k V c 1 [mm] c ' 1 [mm] A c,v [mm 2 ] A 0 c,v [mm 2 ] A,V s,v h,v,v e c,v [mm] ec,v re,v 90,V V 0 Rk,c [kn] M,c V Rd,c [kn] V Sd [kn] Combined tension and shear loads SOFA (fib (07/2011), section 10.3) N V Utilization N,V [%] Status steel OK concrete OK N + V <= 1 6 Displacements (highest loaded anchor) Short term loading: N Sk = [kn] N = [mm] V Sk = [kn] V = [mm] Long term loading: NV = [mm] N Sk = [kn] N = [mm] V Sk = [kn] V = [mm] NV = [mm] Comments: Tension displacements are valid with half of the required installation torque moment for uncracked concrete! Shear displacements are valid without friction between the concrete and the anchor plate! The gap due to the drilled hole and clearance hole tolerances are not included in this calculation! The acceptable anchor displacements depend on the fastened construction and must be defined by the designer! Input data and results must be checked for agreement with the existing conditions and for plausibility! PROFIS Anchor ( c ) Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti is a registered Trademark of Hilti AG, Schaan

14 Profis Anchor Company: Specifier: Address: Phone I Fax: 7 Warnings Page: Project: Sub-Project I Pos. No.: Date: 4 ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ 4/8/2014 Load re-distributions on the anchors due to elastic deformations of the anchor plate are not considered. The anchor plate is assumed to be sufficiently stiff, in order not to be deformed when subjected to the loading! The design method ETAG (filled holes) assumes that no hole clearance between the anchors and the fixture is present. This can beachieved by filling the gap with mortar of sufficient compressive strength (e.g. by using the Hilti Dynamic Set) or by other suitable means The accessory list in this report is for the information of the user only. In any case, the instructions for use provided with the product have to be followed to ensure a proper installation. The design method fib (07/2011) assumes that no hole clearance between the anchors and the fixture is present. This can be achieved by filling the gap with mortar of sufficient sompressive strength (e.g. by using the Hilti Dynamic Set) or by other suitable means. The compliance with current standards (e.g. EC3) is the responsibility of the user Checking the transfer of loads into the base material is required in accordance with fib (07/2011)! Fastening meets the design criteria! Input data and results must be checked for agreement with the existing conditions and for plausibility! PROFIS Anchor ( c ) Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti is a registered Trademark of Hilti AG, Schaan

15 Profis Anchor Company: Specifier: Address: Phone I Fax: 8 Installation data Page: Project: Sub-Project I Pos. No.: Date: Anchor plate, steel: - Anchor type and diameter: HST M16 Profile: IPE; 140 x 73 x 7 x 7 mm Installation torque: knm Hole diameter in the fixture: d f = 18 mm Hole diameter in the base material: 16 mm Plate thickness (input): 10 mm Hole depth in the base material: 115 mm Recommended plate thickness: not calculated Minimum thickness of the base material: 160 mm Cleaning: Manual cleaning of the drilled hole according to instructions for use is required. 5 ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ 4/8/ Required accessories Drilling Cleaning Setting Suitable Rotary Hammer Properly sized drill bit Manual blow-out pump Dynamic set Torque wrench Hammer y x Coordinates Anchor [mm] Anchor x y c -x c +x c -y c +y Input data and results must be checked for agreement with the existing conditions and for plausibility! PROFIS Anchor ( c ) Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti is a registered Trademark of Hilti AG, Schaan

16 Profis Anchor Company: Specifier: Address: Phone I Fax: 9 Remarks; Your Cooperation Duties Page: Project: Sub-Project I Pos. No.: Date: 6 ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ 4/8/2014 Any and all information and data contained in the Software concern solely the use of Hilti products and are based on the principles, formulas and security regulations in accordance with Hilti's technical directions and operating, mounting and assembly instructions, etc., that must be strictly complied with by the user. All figures contained therein are average figures, and therefore use-specific tests are to be conducted prior to using the relevant Hilti product. The results of the calculations carried out by means of the Software are based essentially on the data you put in. Therefore, you bear the sole responsibility for the absence of errors, the completeness and the relevance of the data to be put in by you. Moreover, you bear sole responsibility for having the results of the calculation checked and cleared by an expert, particularly with regard to compliance with applicable norms and permits, prior to using them for your specific facility. The Software serves only as an aid to interpret norms and permits without any guarantee as to the absence of errors, the correctness and the relevance of the results or suitability for a specific application. You must take all necessary and reasonable steps to prevent or limit damage caused by the Software. In particular, you must arrange for the regular backup of programs and data and, if applicable, carry out the updates of the Software offered by Hilti on a regular basis. If you do not use the AutoUpdate function of the Software, you must ensure that you are using the current and thus up-to-date version of the Software in each case by carrying out manual updates via the Hilti Website. Hilti will not be liable for consequences, such as the recovery of lost or damaged data or programs, arising from a culpable breach of duty by you. Input data and results must be checked for agreement with the existing conditions and for plausibility! PROFIS Anchor ( c ) Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti is a registered Trademark of Hilti AG, Schaan

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide AppleCare Protection Plan Getting Started Guide Contents 5 English 45 Русскии 69 Polski 89 Ελληνικά 111 Magyar AppleCare Protection Plan Fact Sheet Service and support from the people who know your Mac

Διαβάστε περισσότερα

OWNER S MANUAL AND SERVICE GUIDE ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

OWNER S MANUAL AND SERVICE GUIDE ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 606907-GR OWNER S MANUAL AND SERVICE GUIDE ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ GASOLINE POWERED REFRESHMENT VEHICLE ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ISSUED OCTOBER 2007 REVISED FEBRUARY 2010 ΕΚ ΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 66. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Αρ. 66 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 - Β

Τα Νέα 66. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Αρ. 66 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 - Β Τα Νέα 66 Σύνθεση πολλών φωτογραφιών στο φημισμένο Giant s Causeway της Βόρειας Ιρλανδίας. Η περιστρογή της γης αποτυπώνει τα αστέρια σε κύκλους (Royal Observatory) της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Αρ. 66 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

INVITATION FOR TENDERS FOR THE SUPPLY OF LOW SULFUR HEAVY FUEL OIL 1% FOR YEAR 2011 INTO SES LINOPERAMATA AND SES RHODES.

INVITATION FOR TENDERS FOR THE SUPPLY OF LOW SULFUR HEAVY FUEL OIL 1% FOR YEAR 2011 INTO SES LINOPERAMATA AND SES RHODES. PUBLIC POWER CORPORATION S.A. INVITATION FOR TENDERS FOR THE SUPPLY OF LOW SULFUR HEAVY FUEL OIL 1% FOR YEAR 2011 INTO SES LINOPERAMATA AND SES RHODES. INQUIRY N o : DYKPM - 611027 Athens, 27.10.2010 CONTENTS

Διαβάστε περισσότερα

IAN 102855 BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟ BENCH PILLAR DRILL TISCHBOHRMASCHINE. Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

IAN 102855 BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟ BENCH PILLAR DRILL TISCHBOHRMASCHINE. Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1 BENCH PILLAR DRILL Translation of original operation manual ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας TISCHBOHRMASCHINE Originalbetriebsanleitung IAN

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 17. 3 Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ 5 7 Νοεμβρίου 2008 Ξενοδοχείο Caravel, Αθήνα

Τα Νέα 17. 3 Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ 5 7 Νοεμβρίου 2008 Ξενοδοχείο Caravel, Αθήνα Τα Νέα 17 Αρ. 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Το ερχόμενο μήνα θα διεξαχθούν δύο πανελλήνια συνέδρια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους γεωτεχνικούς μηχανικούς και τους λοιπούς γεωεπιστήμονες. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540868 K Publication date: 18 Aug 2009 ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540872 C Publication date: 3 Nov 2009 ΒΙΒΛΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93463 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1. ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

IAN 93463 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1. ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 GB CY MITRE SAW PKS 1500 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual GR CY ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Ground Support DURGLASS FL - GLASSPREE. Fiberglass Anchoring and Reinforcing Systems Στοιχεία Αγκύρωσης και Ενισχύσεων Υαλονημάτων

Ground Support DURGLASS FL - GLASSPREE. Fiberglass Anchoring and Reinforcing Systems Στοιχεία Αγκύρωσης και Ενισχύσεων Υαλονημάτων DURGLASS FL - GLASSPREE Fiberglass Anchoring and Reinforcing Systems Στοιχεία Αγκύρωσης και Ενισχύσεων Υαλονημάτων Ground Support Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical Company

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 55. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Ο καθηγητής Γιώργος Γκαζέτας θα παρουσιάση

Τα Νέα 55. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Ο καθηγητής Γιώργος Γκαζέτας θα παρουσιάση Τα Νέα 55 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Ο καθηγητής Γιώργος Γκαζέτας θα παρουσιάση την 4 η Ishihara Lecture Την 4 η Ishihara Lecture θα παρουσιάση ο καθηγητής του Τομέα Γεωτεχνικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Εισαγωγικά Introduction 3-10 Βασικές Τυπολογίες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Photovoltaic System Basic Typologies 11-1 102-X-30 : Σειρά 3 πανέλων σε κατά πλάτος διάταξη και κλίση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents 1. Εισαγωγή Introduction 3-10 2. Βασικές Τυπολογίες Φ/Β για Ταράτσες και Στέγες Roof / Flat Roof / Industrial Roof Photovoltaic System Basic Typologies 11-16 3. H2200 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Εισαγωγικά Introduction 3-6 Βασικές Τυπολογίες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Photovoltaic System Basic Typologies 3-6 H2200 Συστήματα Στήριξης Φ/Β Πλαισίων σε Στέγες H2200 Photovoltaic

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline

Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline www.hdi-gerling.gr HDI-Gerling Sicherheitstechnik Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα... αποκτούν αυξανόμενη σημασία τόσο ως εμπορικές όσο και ως οικιακές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Thermomix Tm31 instruction manual Guide d utilisation manual de instrucciones Οδηγίες Χρηςης

Thermomix Tm31 instruction manual Guide d utilisation manual de instrucciones Οδηγίες Χρηςης Thermomix TM31 Instruction Manual Retain for future reference! Guide d utilisation A conserver pour consultation ultérieure! Manual de Instrucciones Consérvelo para futuras consultas! Οδηγίες Χρήσης Κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

ADDITIONAL DESIGN REQUIREMENTS OF STEEL COMMERCIAL GREENHOUSES IN HIGH SEISMIC HAZARD EU COUNTRIES

ADDITIONAL DESIGN REQUIREMENTS OF STEEL COMMERCIAL GREENHOUSES IN HIGH SEISMIC HAZARD EU COUNTRIES ADDITIONAL DESIGN REQUIREMENTS OF STEEL COMMERCIAL GREENHOUSES IN HIGH SEISMIC HAZARD EU COUNTRIES Evmorfia Dova Civil Engineer MSc, PE Department of Agriculture Crop Production and Rural Environment School

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχώσεις στην Ηρακλειά. Τα Νέα 39. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ

Πτυχώσεις στην Ηρακλειά. Τα Νέα 39. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Πτυχώσεις στην Ηρακλειά Τα Νέα 39 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Αρ. 39 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 C O N T E N T S Επικαιρότητα XV ECSMGE 3 Προσεχείς εκδηλώσεις ελληνικού ενδιαφέροντος 4 Άρθρα - Lessons learned from the earthquake

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC POWER CORPORATION S.A. ATHENS - GREECE October 2008

PUBLIC POWER CORPORATION S.A. ATHENS - GREECE October 2008 1 PUBLIC POWER CORPORATION S.A. ATHENS - GREECE October 2008 SPECIFICATION No SS-57 REVISION No.15 280MVA, 400 / 157.5 / 30kV THREE-PHASE AUTOTRANSFORMERS I. SCOPE The scope of the present specification

Διαβάστε περισσότερα

COMPARATIVE STUDY OF STIFFENING CONFIGURATIONS AT THE DOOR OPENING OF A 2 MW WIND TURBINE TOWER

COMPARATIVE STUDY OF STIFFENING CONFIGURATIONS AT THE DOOR OPENING OF A 2 MW WIND TURBINE TOWER COMPARATIVE STUDY OF STIFFENING CONFIGURATIONS AT THE DOOR OPENING OF A 2 MW WIND TURBINE TOWER Iakovos Lavassas Civil Engineer, Research Associate E-mail: ilava@statika.gr George Nikolaidis Civil Engineer,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 12. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ Τρίτη 1 η Απριλίου 2008 Αίθουσα Εκδηλώσεων Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Τα Νέα 12. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ Τρίτη 1 η Απριλίου 2008 Αίθουσα Εκδηλώσεων Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Τα Νέα 12 Αρ. 12 - ΦΕΒΟΥΑΡΙΟΣ 2008 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ Τρίτη 1 η Απριλίου 2008 Αίθουσα Εκδηλώσεων Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Η τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΕΕΕΓΜ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS WITH THERMAL BREAK Е36 SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page

Διαβάστε περισσότερα

PRESSURE WASHER PHD 150 A1

PRESSURE WASHER PHD 150 A1 PRESSURE WASHER PHD 150 A1 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας 68584_par_Hochdruckreiniger_PHD100A1_Cover_GB_IE_.indd

Διαβάστε περισσότερα

INNOVCRETE: RULES FOR IPR MANAGEMENT

INNOVCRETE: RULES FOR IPR MANAGEMENT INNOVCRETE: RULES FOR IPR MANAGEMENT The rules for IPR management of InnovCrete have been designed to be consistent with the Greek patent law and the internal regulations of FORTH. The following rules

Διαβάστε περισσότερα

Samsung Universal Print Driver Οδηγός χρήσης

Samsung Universal Print Driver Οδηγός χρήσης Samsung Universal Print Driver Οδηγός χρήσης Φανταστείτε τις δυνατότητες Πνευματικά δικαιώματα 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το παρόν εγχειρίδιο διαχειριστή διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece Final Report Food Safety

Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece Final Report Food Safety Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece Final Report Food Safety Co-financed by Greece and the European Union 2 Table of Contents Acronyms and Abbreviations... 5 Executive

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 37. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Τα Νέα 37. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Bárdenas Reales - Navarra - Spain Τα Νέα 37 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Δευτέρα 9 Μαΐου 2011, Θεσσαλονίκη «Infrastructure Projects in Landslide-Prone

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

M6 Solar Standard Plus

M6 Solar Standard Plus Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M6 Solar Standard Plus 002 Alumil M6 Solar Standard Plus V11.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ

Διαβάστε περισσότερα