Η πληροφοριακή συμπεριφορά και οι πληροφοριακές ανάγκες των ιατρών σε ελληνικό στρατιωτικό νοσοκομείο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η πληροφοριακή συμπεριφορά και οι πληροφοριακές ανάγκες των ιατρών σε ελληνικό στρατιωτικό νοσοκομείο"

Transcript

1 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(1):66-76 Η πληροφοριακή συμπεριφορά και οι πληροφοριακές ανάγκες των ιατρών σε ελληνικό στρατιωτικό νοσοκομείο ΣΚΟΠΟΣ Διερεύνηση της πληροφοριακής συμπεριφοράς και καταγραφή των πληροφοριακών αναγκών των στρατιωτικών ιατρών. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 101 στρατιωτικοί ιατροί που εργάζονταν σε ελληνικό στρατιωτικό νοσοκομείο του νομού Αττικής. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση σταθμισμένου και δομημένου ερωτηματολογίου. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η διάγνωση, η θεραπεία, η έρευνα, η επικαιροποίηση των γνώσεων, καθώς επίσης το εκπαιδευτικό και το διδακτικό έργο αποτελούσαν τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους αναζητούσαν πληροφορίες οι στρατιωτικοί ιατροί του δείγματος. Επίσης, οι μηχανές αναζήτησης, οι επιστημονικές βάσεις δεδομένων και τα ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά συνιστούσαν τις σημαντικότερες πηγές πληροφόρησής τους. Ακόμη, η έλλειψη χρόνου και η αδυναμία πρόσβασης σε ηλεκτρονικές επιστημονικές βάσεις δεδομένων από το χώρο της εργασίας αποτελούσαν τα σημαντικότερα εμπόδια που συνάντησαν οι ιατροί του δείγματος στην προσπάθεια αναζήτησης επιστημονικών πληροφοριών. Επί πλέον, υπήρχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στον ιατρικό τομέα και τις πληροφοριακές ανάγκες (προληπτική Ιατρική, διάγνωση και λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα), καθώς και τις πηγές πληροφόρησης (συνάδελφοι, ιστοσελίδες κρατικών φορέων). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Δημογραφικοί και επαγγελματικοί παράγοντες σχετίζονταν με τις ανάγκες, τις πηγές και τα εμπόδια στην πληροφόρηση των στρατιωτικών ιατρών. Η πληροφοριακή συμπεριφορά των στρατιωτικών ιατρών και η ιδιαίτερη φύση του έργου τους θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα στις παρεμβάσεις οργάνωσης της πληροφορίας και στη διαμόρφωση ιατρικών υπηρεσιών πληροφόρησης. Copyright Athens Medical Society ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2015, 32(1): Ε. Περσάκης, 1,2 Π. Κωσταγιόλας, 3 Γ. Αλεξιάς, 4 Δ. Νιάκας 1 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πάτρα Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα 3 Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 4 Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα The information seeking behavior and information needs of doctors working in a Greek military hospital Λέξεις ευρετηρίου Abstract at the end of the article Εμπόδια πληροφόρησης Πηγές πληροφόρησης Πληροφοριακές ανάγκες Πληροφοριακή συμπεριφορά Στρατιωτικοί ιατροί Υποβλήθηκε Εγκρίθηκε Η αυξανόμενη δυνατότητα ενημέρωσης των ασθενών για θέματα υγείας (κυρίως μέσω διαδικτύου) και η αυξανόμενη ατομική τους ευθύνη στη συντήρηση της ίδιας της υγείας τους επηρεάζει τη σχέση ιατρού-ασθενούς. 1 Στις σημερινές αναπτυγμένες κοινωνίες, η σχέση ιατρούασθενούς δεν παραμένει στην κλασική της μορφή (ιατρός ενεργητικός πομπός ασθενής παθητικός δέκτης) και έτσι συνακόλουθα μεταβάλλονται και οι πληροφοριακές ανάγκες, τόσο των ασθενών όσο και των επαγγελματιών υγείας. 2 Παράλληλα, η τάση για μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση της παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και η τυποποίηση της αντιμετώπισης των ασθενειών με τις κατευθυνόμενες οδηγίες, αποτελούν ίσως ανασταλτικούς παράγοντες για τη βελτίωση της ποιότητας της επικοινωνιακής σχέσης ιατρού-ασθενούς. 1 Ο «νέος» ρόλος του ασθενούς ως «καταναλωτή» υπηρεσιών υγείας προσανατολίζει τον τελευταίο στην ενεργό συμμετοχή του στη λήψη των αποφάσεων, μετατρέποντας τη συνάντηση ιατρού-ασθενούς σε συνάντηση «ειδικών». 3 Σε αυτό το πλαίσιο αναδεικνύονται νέες παράμετροι της επικοινωνιακής σχέσης ιατρού-ασθενούς, και πλέον, για παράδειγμα, θεωρείται απαραίτητο οι επαγγελματίες υγείας να προσφέρουν ανθρωποκεντρική φροντίδα στο σύγχρονο ασθενή, σεβόμενοι την προσωπικότητά του και το δικαίωμά του για πληροφόρηση και συγκατάθεση. 4 Η πληροφοριακή συμπεριφορά ορίζεται από τον Wilson 5 ως το σύνολο της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε σχέση με

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 67 τις πηγές και τους διαύλους της πληροφορίας. Σε αυτό το πλαίσιο, συνεπώς, ανακύπτουν ως εξαιρετικά ενδιαφέροντα νέα πλαίσια έρευνας οι ανάγκες πληροφόρησης, οι πηγές πληροφόρησης και τα εμπόδια στην πληροφόρηση των χρηστών των υπηρεσιών πληροφόρησης. 6 Για την επίτευξη της βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών είναι απαραίτητο να διαμορφωθούν συστήματα διοίκησης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που θα εξαρτώνται από τις προσδοκίες των χρηστών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 7 Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλλουν η ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών και η βελτίωση της πληροφοριακής συμπεριφοράς των επαγγελματιών υγείας, συντελώντας παράλληλα στην παροχή επαρκούς ενημέρωσης από τους τελευταίους στον ασθενή. Επί πλέον, η διαχείριση από τους επαγγελματίες υγείας του όγκου των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες με τη βοήθεια των σύγχρονων μεθόδων πληροφόρησης, όπως για παράδειγμα το διαδίκτυο και την ψηφιακή ιατρική βιβλιοθήκη, είναι σημαντική για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Είναι αναγκαίο οι εν λόγω μέθοδοι πληροφόρησης να προσαρμόζονται στις ανάγκες των επαγγελματιών υγείας, ώστε να είναι προσιτές και άμεσα διαθέσιμες στην κλινική πράξη. 8 Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης των επαγγελματιών υγείας που αναζητούν πληροφόρηση, οι πληροφοριακές ανάγκες τους διαφοροποιούνται σε είδος και σε συχνότητα. 9 Οι πληροφορίες για την αντιμετώπιση μιας ασθένειας, τα ιατρικά θέματα, καθώς και η διάγνωση για τον εντοπισμό του υγειονομικού προβλήματος αποτελούν ορισμένα από τα σημαντικότερα είδη πληροφοριακών αναγκών των ιατρών. 10 Στο πλαίσιο της έρευνας και προκειμένου να κατανοηθεί η πληροφοριακή συμπεριφορά και να καταγραφούν οι πληροφοριακές ανάγκες των στρατιωτικών ιατρών θα μελετηθεί η στάση τους απέναντι σε μια σειρά μεταβλητές, όπως το διαδίκτυο, τα επιστημονικά περιοδικά, η προσωπική βιβλιοθήκη, η επικοινωνία με συναδέλφους, οι νοσοκομειακές βιβλιοθήκες, αναδεικνύοντας ιδιαίτερα τη σύγκριση και την επιλογή εν τέλει μεταξύ ψηφιακών και συμβατικών πηγών πληροφόρησης. 11 Τέλος, υψηλής σημασίας διάσταση, η οποία επηρεάζει την πληροφοριακή συμπεριφορά των επαγγελματιών υγείας, αποτελούν τα εμπόδια στην αναζήτηση της πληροφορίας. Ο τεράστιος όγκος πληροφοριών, η έλλειψη φιλτραρίσματος αυτών των πληροφοριών, η έλλειψη χρόνου, καθώς και η απουσία εξοικείωσης των επαγγελματιών υγείας σε στρατηγικές αναζήτησης και στη χρήση ψηφιακών πηγών πληροφόρησης αποτελούν μερικά από τα σπουδαιότερα εμπόδια στην αναζήτηση επιστημονικών πληροφοριών. 12 Σκοποί και στόχοι Η έρευνα είχε ως στόχο τη διερεύνηση της πληροφοριακής συμπεριφοράς των ιατρών που εργάζονταν στο στρατιωτικό νοσοκομείο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ), τον εντοπισμό των πληροφοριακών αναγκών τους, τις πηγές πληροφόρησης στις οποίες ανατρέχουν, καθώς και τα εμπόδια που παρεμβάλλονται στην επίτευξη της επιτυχούς αναζήτησης της πληροφορίας, με απώτερο σκοπό την ανεύρεση τρόπων βελτίωσης του επιπέδου πληροφόρησής τους και συνακόλουθα τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Οι πληροφοριακές ανάγκες των ιατρών που εργάζονται σε στρατιωτικά νοσοκομεία διαφέρουν από εκείνες των υπόλοιπων επαγγελματιών υγείας λόγω του ιδιαίτερου και πολυσύνθετου ρόλου της υγειονομικής υποστήριξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Στη σημερινή εποχή, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν περιορίζονται μόνο στο πεδίο των πολεμικών συγκρούσεων, αλλά επεκτείνονται και στην υγειονομική υποστήριξη μαζικών καταστροφών και επιδημιών, καθώς και στην προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας. 13 Επί πλέον, θα ήταν παράλειψη να μη γίνει αναφορά στις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας των στρατιωτικών νοσοκομείων στο πλαίσιο της άσκησης της αεροπορικής και της καταδυτικής Ιατρικής. 14,15 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Θεωρητική δομή έρευνας Η θεωρητική τεκμηρίωση του ερωτηματολογίου της έρευνας για την πληροφοριακή συμπεριφορά στρατιωτικών ιατρών βασίζεται στο μοντέλο του Wilson, 5 το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε ανάλογες έρευνες στην Ελλάδα και διεθνώς. Κατά συνέπεια, η πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου σχετίζεται με την ανάγκη για πληροφόρηση και ειδικότερα με τους παράγοντες που κινητοποιούν τους ιατρούς του στρατιωτικού νοσοκομείου στην αναζήτηση επιστημονικών πληροφοριών και περιλαμβάνει 14 στοιχεία πενταβάθμιας κλίμακας Likert (1: καθόλου σημαντικό, 2: λίγο σημαντικό, 3: μέτρια σημαντικό, 4: αρκετά σημαντικό, 5: απόλυτα σημαντικό). Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τις πηγές πληροφόρησης που είναι σημαντικές για τους ιατρούς του δείγματος στην αναζήτηση επιστημονικών πληροφοριών και περιλαμβάνει, επίσης, 14 στοιχεία πενταβάθμιας κλίμακας Likert. Η τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου αναφέρεται στα εμπόδια που συναντούν οι στρατιωτικοί ιατροί στην προσπάθειά τους για αναζήτηση επιστημονικών πληροφοριών και περιλαμβάνει 7 στοιχεία πενταβάθμιας κλίμακας Likert. Η τέταρτη ενότητα του ερωτηματολογίου αναφέρεται στο βαθμό ικανοποίησης των ερωτωμένων από την τρέχουσα δυνατότητα αναζήτησης επιστημονικών πληροφοριών και περιλαμβάνει ένα στοιχείο πενταβάθμιας κλίμακας Likert (καθόλου/λίγο/μέτρια/αρκετά/πολύ).

3 68 Ε. ΠΕΡΣΑΚΗΣ και συν Στατιστική ανάλυση Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος IBM SPSS Statistics 20. Για την περιγραφή των ποσοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν τα έγκυρα ποσοστά % (valid) και οι μέσες τιμές (mean). Για τη σύγκριση ποσοτικών μεταβλητών μεταξύ δύο ομάδων έγινε χρήση του ελέγχου Man- Whitney test. Για τη σύγκριση ποσοτικών μεταβλητών ανάμεσα σε τρεις ή παραπάνω διαφορετικές ομάδες χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Kruskal-Wallis. Σε όλους τους ελέγχους που εφαρμόστηκαν, το επίπεδο σημαντικότητας (p) ορίστηκε στο 0,05. Δειγματοληψία και εσωτερική συνέπεια ερωτηματολογίου Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσε το σύνολο των στρατιωτικών ιατρών που εργάζονταν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ). Για τη διεξαγωγή της έρευνας χορηγήθηκε άδεια από το Επιστημονικό Συμβούλιο του 251 ΓΝΑ, ενώ η έρευνα εκπονήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν στους διευθυντές των κλινικών και των τμημάτων του νοσοκομείου για να παραδοθούν στο ιατρικό προσωπικό, ενώ επιστράφηκαν συμπληρωμένα μετά από 10 ημέρες. Τα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν ήταν 181 και συγκεντρώθηκαν τελικά 101, από τα οποία όλα ήταν έγκυρα (ποσοστό ανταπόκρισης 55,80%). Η κατάρτιση του ερωτηματολογίου βασίστηκε σε ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν σε έρευνες για τη διερεύνηση της πληροφοριακής συμπεριφοράς και των πληροφοριακών αναγκών Ελλήνων επαγγελματιών υγείας Η εσωτερική συνέπεια του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε με τη χρήση του συντελεστή Cronbach α. Οι τιμές αυτού του συντελεστή κυμαίνονται από 0 1. Τιμές του συντελεστή >0,70 υποδηλώνουν ότι μια δοκιμασία είναι αξιόπιστη. Ο συντελεστής αξιοπιστίας (Cronbach α) για το σύνολο των στοιχείων του ερωτηματολογίου (36 στοιχεία) ισούται με 0,739, το οποίο σημαίνει ότι όλα τα στοιχεία του ερωτηματολογίου έχουν υψηλή συνέπεια, δηλαδή είναι υψηλά συσχετισμένα ως στοιχεία μιας ομάδας. Περιορισμοί της έρευνας Η γενίκευση των αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή κυρίως λόγω της γεωγραφικής και της δειγματοληπτικής εστίασης της έρευνας, η οποία επικεντρώθηκε σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο στην Αττική, αλλά και εξ αιτίας του σχετικά μικρού αριθμού των απαντημένων ερωτηματολογίων (101 έγκυρα ερωτηματολόγια). Βέβαια, το γεγονός ότι η παρούσα έρευνα είναι η πρώτη στην ελληνική βιβλιογραφία που αφορά στην πληροφοριακή συμπεριφορά των ιατρών που εργάζονται σε στρατιωτικό νοσοκομείο καθιστά χρήσιμα τα αποτελέσματα ευρύτερα, αλλά ιδιαίτερα για το συγκεκριμένο στρατιωτικό νοσοκομείο. Είναι σημαντικό να εκπονηθούν έρευνες σε μεγαλύτερο δείγμα στρατιωτικών ιατρών, σε διαφορετικά στρατιωτικά νοσοκομεία και σε υγειονομικές υπηρεσίες, στην περιφέρεια της χώρας, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων ικανών να γενικευτούν στο σύνολο των στρατιωτικών ιατρών στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δημογραφικά χαρακτηριστικά Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Η πλειονότητα (82,2%) ήταν άνδρες, ενώ το 17,8% ήταν γυναίκες. Επίσης, το 47,5% του δείγματος των ιατρών ήταν ηλικίας 35 ετών, το 33,7% ήταν ετών, ενώ το 18,8% ήταν ηλικίας >45 ετών. Αναφορικά με το βαθμό που κατείχαν οι στρατιωτικοί ιατροί του δείγματος στη στρατιωτική ιεραρχία, το 0,9% του δείγματος ήταν ανώτατοι αξιωματικοί, το 44,6% ήταν ανώτεροι αξιωματικοί, ενώ το 54,5% ήταν κατώτεροι αξιωματικοί. Ποσοστό 60,4% του δείγματος των στρατιωτικών ιατρών ήταν ειδικευμένοι, ενώ το 39,6% ήταν ειδικευόμενοι. Ολοκληρώνοντας τα περιγραφικά αποτελέσματα, το 43,6% των ιατρών ανήκε στον παθολογικό τομέα, το 31,7% στο χειρουργικό, ενώ το 24,7% των ιατρών ανήκε στον εργαστηριακό τομέα. Ανάγκες πληροφόρησης Σύμφωνα με τον πίνακα 2, η διάγνωση, η θεραπεία, η έρευνα, η επικαιροποίηση των γνώσεων, καθώς επίσης το εκπαιδευτικό και το διδακτικό έργο αποτελούσαν τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους αναζητούσαν πληροφορίες οι στρατιωτικοί ιατροί. Επίσης, θεωρείται σημαντική η αναζήτηση πληροφοριών για φάρμακα, για την περίθαλψη και για τα λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα. Από την άλλη πλευρά, η εν λόγω κατηγορία των ιατρών έδινε λιγότερη έμφαση στην αναζήτηση πληροφοριών για τη φροντίδα πολεμικών τραυμάτων, την άσκηση Ιατρικής σε αφιλόξενο περιβάλλον, την αντιμετώπιση μαζικού αριθμού τραυματιών, την προληπτική Ιατρική, τη διακομιδή ασθενών, καθώς και τη φροντίδα τραυμάτων από όπλα μαζικής καταστροφής. Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των στρατιωτικών ιατρών. Φύλο Ιδιότητα Άνδρας 83 (82,2%) Ειδικευμένος 61 (60,4%) Γυναίκα 18 (17,8%) Ειδικευόμενος 40 (39,6%) Ηλικία Βαθμός <35 48 (47,5%) Ανώτατος αξιωματικός 1 (0,9%) (33,7%) Ανώτερος αξιωματικός 45 (44,6%) >45 19 (18,8%) Κατώτερος αξιωματικός 55 (54,5%) Ιατρικός τομέας Παθολογικός 44 (43,6%) Χειρουργικός 32 (31,7%) Εργαστηριακός 25 (24,7%)

4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 69 Πίνακας 2. Ανάγκες πληροφόρησης των στρατιωτικών ιατρών. Ανάγκες για πληροφόρηση (2η ενότητα του ερωτηματολογίου) Σημαντικότητα των αναγκών πληροφόρησης Χαμηλή (1 & 2) Μεσαία (3) Υψηλή (4 & 5) Ενδιάμεση τιμή Διάγνωση (έγκυρα n=100) 7,0% 10,0% 83,0% 5,00 Θεραπεία (έγκυρα n=101) 6,9% 6,9% 86,2% 5,00 Περίθαλψη (έγκυρα n=100) 18,0% 27,0% 55,0% 4,00 Έρευνα (έγκυρα n=101) 6,9% 12,9% 80,2% 5,00 Επικαιροποίηση γνώσεων (έγκυρα n=101) 2,0% 10,9% 87,1% 5,00 Διδακτικό-εκπαιδευτικό έργο (έγκυρα n=100) 10,0% 15,0% 75,0% 5,00 Πληροφορίες για φάρμακα (έγκυρα n=101) 13,9% 20,8% 65,3% 4,00 Φροντίδα πολεμικών τραυμάτων (έγκυρα n=92) 50,0% 27,2% 22,8% 3,00 Άσκηση Ιατρικής σε αφιλόξενο περιβάλλον (έγκυρα n=92) 45,6% 27,2% 27,2% 3,00 Αντιμετώπιση μαζικού αριθμού τραυματιών (έγκυρα n=93) 40,9% 22,6% 36,5% 3,00 Φροντίδα τραυμάτων από όπλα μαζικής καταστροφής (έγκυρα n=93) 36,6% 32,3% 31,1% 3,00 Διακομιδή ασθενών (έγκυρα n=98) 28,6% 28,6% 42,8% 3,00 Λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα (έγκυρα n=99) 17,2% 29,3% 53,5% 4,00 Προληπτική Ιατρική (έγκυρα n=98) 25,5% 26,5% 48,0% 3,00 Αναφορικά με τις πληροφοριακές ανάγκες των ιατρών του δείγματος διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, χρησιμοποιώντας το Mann-Whitney U test. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα (η μέση κατάταξη των ομάδων του δείγματος ήταν 53,61 και 38,97, αντίστοιχα: U=530,500, p=0,035), το διδακτικό-εκπαιδευτικό έργο (η μέση κατάταξη των ομάδων του δείγματος ήταν 53,73 και 38,42, αντίστοιχα: U=520,500, p=0,030), η φροντίδα πολεμικών τραυμάτων (η μέση κατάταξη των ομάδων του δείγματος ήταν 55,36 και 30,92, αντίστοιχα: U=385,500, p=0,001), καθώς και η άσκηση Ιατρικής σε αφιλόξενο περιβάλλον (η μέση κατάταξη των ομάδων του δείγματος ήταν 53,60 και 39,00, αντίστοιχα: U=531,000, p=0,050) αποτελούσαν τους σημαντικότερους λόγους σχετικά με την αναζήτηση πληροφοριών για τους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες. Επί πλέον, στατιστικά σημαντικές διαφορές διαπιστώθηκαν ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες των ιατρών του δείγματος, χρησιμοποιώντας τον έλεγχο Kruskal-Wallis. Ειδικότερα, το διδακτικό-εκπαιδευτικό έργο αποτέλεσε την πλέον σημαντική αιτία αναζήτησης επιστημονικής πληροφόρησης για την ηλικιακή ομάδα των >45 ετών σε σύγκριση με τις ομάδες των ετών και <35 ετών (η μέση κατάταξη των ομάδων του δείγματος ήταν 61,19, 57,22 και 41,73, αντίστοιχα: Η(2)=10,117, p=0,006), ενώ η προληπτική Ιατρική αποτελούσε τον πλέον σημαντικό λόγο αναζήτησης ιατρικών πληροφοριών για την ηλικιακή ομάδα των ετών σε σύγκριση με τις ομάδες ηλικίας <35 ετών και >45 ετών (η μέση κατάταξη των ομάδων του δείγματος ήταν 55,40, 52,66 και 35,50, αντίστοιχα: Η(2)=6,352, p=0,042). Εφαρμόζοντας τον έλεγχο Kruskal-Wallis, διαπιστώθηκαν ακόμη στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες των διαφορετικών βαθμών που κατείχαν οι ιατροί του δείγματος στη στρατιωτική ιεραρχία. Ειδικότερα, οι ανώτατοι αξιωματικοί θεωρούσαν το διδακτικό-εκπαιδευτικό έργο τον πλέον σημαντικό λόγο αναζήτησης ιατρικών πληροφοριών σε σύγκριση με τους ανώτερους και τους κατώτερους αξιωματικούς (η μέση κατάταξη των ομάδων του δείγματος ήταν 74,50, 57,82 και 42,90, αντίστοιχα: Η(2)=8,348, p=0,015). Επίσης, εφαρμόζοντας το Mann-Whitney U test, τις σημαντικότερες αιτίες αναζήτησης επιστημονικής πληροφόρησης από τους ειδικευμένους σε σύγκριση με τους ειδικευόμενους ιατρούς του δείγματος αποτελούσαν το διδακτικό-εκπαιδευτικό έργο (η μέση κατάταξη των ομάδων του δείγματος ήταν 55,73 και 42,65, αντίστοιχα: U=886,000, p=0,017) και η επικαιροποίηση γνώσεων (η μέση κατάταξη των ομάδων του δείγματος ήταν 57,42 και 40,13, αντίστοιχα: U=785,000, p=0,000). Στατιστικά σημαντικές διαφορές διαπιστώθηκαν ανάμεσα και στις ομάδες των διαφορετικών ιατρικών τομέων όπου ανήκαν οι ιατροί του δείγματος, χρησιμοποιώντας το Kruskal-Wallis test. Πιο συγκεκριμένα, για τους ιατρούς του εργαστηριακού τομέα οι πλέον σημαντικοί λόγοι αναζήτησης επιστημονικών πληροφοριών σε σύγκριση με τους ιατρούς του παθολογικού και του χειρουργικού τομέα ήταν η διά-

5 70 Ε. ΠΕΡΣΑΚΗΣ και συν γνωση (η μέση κατάταξη των ομάδων του δείγματος ήταν 62,54, 51,16 και 38,27, αντίστοιχα: Η(2)=13,221, p=0,001), τα λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα (η μέση κατάταξη των ομάδων του δείγματος ήταν 68,64, 49,47 και 35,71, αντίστοιχα: Η(2)=19,457, p=0,000) και η προληπτική Ιατρική (η μέση κατάταξη των ομάδων του δείγματος ήταν 55,62, 55,22 και 38,23, αντίστοιχα: Η(2)=7,981, p=0,018). Πηγές πληροφόρησης Σύμφωνα με τον πίνακα 3, οι μηχανές αναζήτησης, οι επιστημονικές βάσεις δεδομένων και τα ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά αποτελούσαν τις σημαντικότερες πηγές επιστημονικής πληροφόρησης. Άλλες σημαντικές πηγές ήταν η προσωπική βιβλιοθήκη, η επικοινωνία με συναδέλφους, η νοσοκομειακή βιβλιοθήκη, τα ιατρικά περιοδικά, τα ιατρικά συνέδρια και οι ημερίδες, οι ιστοσελίδες κρατικών φορέων και φορέων στρατιωτικής Ιατρικής, καθώς και τα ηλεκτρονικά βιβλία. Από την άλλη πλευρά, οι φαρμακευτικοί αντιπρόσωποι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) και οι ιστοσελίδες στρατιωτικών συνεδρίων ήταν λιγότερο σημαντικές πηγές. Η μελέτη των δημογραφικών χαρακτηριστικών των ιατρών του δείγματος σε σχέση με τις πηγές πληροφόρησής τους ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές. Ειδικότερα, τα ιατρικά περιοδικά αποτελούσαν σημαντικότερες πηγές πληροφόρησης για τους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες του δείγματος, εφαρμόζοντας το Mann-Whitney U test (η μέση κατάταξη των ομάδων του δείγματος ήταν 53,66 και 38,75, αντίστοιχα: U=530,500, p=0,044). Επί πλέον, στατιστικά σημαντικές διαφορές διαπιστώθηκαν ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες των ιατρών του δείγματος, εφαρμόζοντας το Kruskal-Wallis test. Πιο συγκεκριμένα, τα ηλεκτρονικά βιβλία αποτελούσαν την πλέον σημαντική πηγή επιστημονικής πληροφόρησης για την ηλικιακή ομάδα των ετών σε σύγκριση με τις ομάδες ηλικίας <35 ετών και >45 ετών (η μέση κατάταξη των ομάδων του δείγματος ήταν 55,65, 52,11 και 36,47, αντίστοιχα: Η(2)=5,982, p=0,050), ενώ τα ιατρικά συνέδρια και οι ημερίδες ήταν οι πλέον σημαντικές πηγές ιατρικών πληροφοριών για την ηλικιακή ομάδα των ετών σε σύγκριση με τις ομάδες ηλικίας >45 ετών και <35 ετών (η μέση κατάταξη των ομάδων του δείγματος ήταν 58,50, 53,75 και 43,61, αντίστοιχα: Η(2)=6,045, p=0,049). Εφαρμόζοντας το Kruskal-Wallis test, διαπιστώθηκαν ακόμη στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες των διαφορετικών βαθμών που κατείχαν οι ιατροί του δείγματος στη στρατιωτική ιεραρχία. Ειδικότερα, οι ανώτατοι αξιωματικοί θεωρούσαν τα ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά την πλέον σημαντική πηγή αναζήτησης ιατρικών πληροφοριών σε σύγκριση με τους ανώτερους και τους κατώτερους αξιωματικούς (η μέση κατάταξη των ομάδων του δείγματος ήταν 69,50, 56,88 και 43,79, αντίστοιχα: Η(2)=6,869, p=0,032). Επίσης, τα ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά αποτε- Πίνακας 3. Πηγές πληροφόρησης των στρατιωτικών ιατρών. Πηγές πληροφόρησης (3η ενότητα του ερωτηματολογίου) Σημαντικότητα των πηγών πληροφόρησης Χαμηλή (1 & 2) Μεσαία (3) Υψηλή (4 & 5) Ενδιάμεση τιμή Προσωπική βιβλιοθήκη (έγκυρα n=100) 7,0% 18,0% 75,0% 4,00 Νοσοκομειακή βιβλιοθήκη (έγκυρα n=100) 25,0% 26,0% 49,0% 3,00 Επικοινωνία με συναδέλφους (έγκυρα n=101) 10,9% 29,7% 59,4% 4,00 Ιατρικά περιοδικά (έγκυρα n=99) 22,2% 25,3% 52,5% 4,00 Ιατρικά συνέδρια ημερίδες (έγκυρα n=100) 10,0% 23,0% 67,0% 4,00 Φαρμακευτικοί αντιπρόσωποι (έγκυρα n=99) 58,6% 28,3% 13,1% 2,00 ΜMΕ (έγκυρα n=98) 88,8% 7,1% 4,1% 1,00 Μηχανές αναζήτησης (έγκυρα n=101) 6,9% 16,8% 76,3% 5,00 Επιστημονικές βάσεις δεδομένων (έγκυρα n=100) 2,0% 5,0% 93,0% 5,00 Ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά (έγκυρα n=99) 3,0% 15,2% 81,8% 5,00 Ιστοσελίδες κρατικών φορέων (έγκυρα n=99) 23,2% 24,2% 52,6% 4,00 Ηλεκτρονικά βιβλία (έγκυρα n=101) 8,0% 23,8% 68,2% 4,00 Ιστοσελίδες φορέων στρατιωτικής Ιατρικής (έγκυρα n=96) 50,0% 27,1% 22,9% 3,00 Ιστοσελίδες στρατιωτικών ιατρικών συνεδρίων (έγκυρα n=97) 53,6% 26,8% 19,6% 2,00 ΜΜΕ: Μέσα μαζικής ενημέρωσης

6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 71 λούσαν σημαντικότερη πηγή αναζήτησης επιστημονικής πληροφόρησης από τους ειδικευμένους σε σύγκριση με τους ειδικευόμενους ιατρούς του δείγματος, εφαρμόζοντας το Mann-Whitney U test (η μέση κατάταξη των ομάδων του δείγματος ήταν 56,32 και 41,78, αντίστοιχα: U=851,000, p=0,006). Στατιστικά σημαντικές διαφορές διαπιστώθηκαν και ανάμεσα στις ομάδες των διαφορετικών ιατρικών τομέων όπου ανήκαν οι ιατροί του δείγματος, εφαρμόζοντας το Kruskal-Wallis test. Πιο συγκεκριμένα, η επικοινωνία με τους συναδέλφους αποτελούσε την πλέον σημαντική πηγή αναζήτησης επιστημονικών πληροφοριών για τους ιατρούς του εργαστηριακού τομέα σε σύγκριση με τους ιατρούς του παθολογικού και του χειρουργικού τομέα (η μέση κατάταξη των ομάδων του δείγματος ήταν 66,96, 45,33 και 42,81, αντίστοιχα: Η(2)=12,821, p=0,002), ενώ οι ιστοσελίδες κρατικών φορέων συνιστούσαν την πλέον σημαντική πηγή πληροφόρησης για τους ιατρούς του παθολογικού τομέα σε σύγκριση με τους ιατρούς του εργαστηριακού και του χειρουργικού τομέα (η μέση κατάταξη των ομάδων του δείγματος ήταν 56,79, 53,80 και 37,52, αντίστοιχα: Η(2)=9,321, p=0,009). Εμπόδια στην πληροφόρηση Σύμφωνα με τον πίνακα 4, η έλλειψη χρόνου και η αδυναμία πρόσβασης σε ηλεκτρονικές επιστημονικές βάσεις δεδομένων από το χώρο της εργασίας αποτελούσαν τα σημαντικότερα εμπόδια που συναντούσαν οι στρατιωτικοί ιατροί του δείγματος στην προσπάθειά τους για αναζήτηση επιστημονικών πληροφοριών. Άλλα σημαντικά εμπόδια στην πληροφόρηση ήταν το κόστος και η έλλειψη υπηρεσιών πληροφόρησης. Από την άλλη πλευρά, η ελλιπής εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με τους τρόπους αναζήτησης της πληροφορίας, καθώς και η δυσχέρεια κατανόησης πληροφοριών σε ξένη γλώσσα ήταν λιγότερο σημαντικά εμπόδια στην πληροφόρηση των ιατρών του δείγματος. Η μελέτη των δημογραφικών χαρακτηριστικών σε σχέση με τα εμπόδια στην πληροφόρηση ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές. Ειδικότερα, η έλλειψη χρόνου (η μέση κατάταξη των ομάδων του δείγματος ήταν 57,75 και 45,67, αντίστοιχα: U=910,000, p=0,035), καθώς και η έλλειψη υπηρεσιών πληροφόρησης (η μέση κατάταξη των ομάδων του δείγματος ήταν 57,63 και 45,75, αντίστοιχα: U=915,000, p=0,039) αποτελούσαν σημαντικότερα εμπόδια στην αναζήτηση επιστημονικής πληροφόρησης από τους ειδικευόμενους σε σύγκριση με τους ειδικευμένους ιατρούς του δείγματος, εφαρμόζοντας το Mann-Whitney U test. Ικανοποίηση από την τρέχουσα δυνατότητα αναζήτησης επιστημονικών πληροφοριών Σύμφωνα με τον πίνακα 5, η πλειονότητα των στρατιωτικών ιατρών του δείγματος (63,3%) ανέφεραν υψηλού βαθμού ικανοποίηση από την τρέχουσα δυνατότητα αναζήτησης επιστημονικών πληροφοριών. Η διερεύνηση των δημογραφικών χαρακτηριστικών σε σχέση με την ικανοποίηση από την τρέχουσα δυνατότητα αναζήτησης επιστημονικών πληροφοριών ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές. Εφαρμόζοντας το Kruskal-Wallis test, διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες των διαφορετικών βαθμών που κατείχαν οι ιατροί του δείγματος στη στρατιωτική ιεραρχία. Ειδικότερα, οι ανώτατοι αξιωματικοί ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι από την τρέχουσα δυνατότητα αναζήτησης ιατρικών πληροφοριών σε σύγκριση με τους ανώτερους και τους κατώτερους αξιωματικούς (η μέση κατάταξη των ομάδων Πίνακας 4. Εμπόδια στην πληροφόρηση των στρατιωτικών ιατρών. Εμπόδια στην πληροφόρηση (4η ενότητα του ερωτηματολογίου) Σημαντικότητα των εμποδίων στην πληροφόρηση Χαμηλό (1 & 2) Μεσαίο (3) Υψηλό (4 & 5) Ενδιάμεση τιμή Έλλειψη χρόνου (έγκυρα n=100) 20,0% 22,0 % 58,0% 4,00 Κόστος (έγκυρα n=100) 27,0% 30,0% 43,0% 3,00 Έλλειψη υπηρεσιών πληροφόρησης (έγκυρα n=100) 38,0% 31,0% 31,0% 3,00 Αδυναμία πρόσβασης σε ηλεκτρονικές επιστημονικές βάσεις δεδομένων από το χώρο της εργασίας (έγκυρα n=97) 33,0% 15,5% 51,5% 4,00 Ελλιπής εξοικείωση με Η/Υ (έγκυρα n=99) 78,8% 10,1% 11,1% 1,00 Ελλιπής εξοικείωση με τους τρόπους αναζήτησης της πληροφορίας (έγκυρα n=100) 78,0% 13,0% 9,0% 1,00 Δυσχέρεια κατανόησης πληροφοριών σε ξένη γλώσσα (έγκυρα n=100) 78,0% 12,0% 10,0% 1,00 Η/Υ: Ηλεκτρονικός υπολογιστής

7 72 Ε. ΠΕΡΣΑΚΗΣ και συν Πίνακας 5. Ικανοποίηση των στρατιωτικών ιατρών από την τρέχουσα δυνατότητα αναζήτησης επιστημονικών πληροφοριών. Ικανοποίηση από την τρέχουσα δυνατότητα αναζήτησης επιστημονικών πληροφοριών (5η ενότητα του ερωτηματολογίου) Ικανοποίηση από την τρέχουσα δυνατότητα αναζήτησης επιστημονικών πληροφοριών (έγκυρα n=101) Ικανοποίηση από την τρέχουσα δυνατότητα αναζήτησης επιστημονικών πληροφοριών Χαμηλή (1 & 2) Μεσαία (3) Υψηλή (4 & 5) Ενδιάμεση τιμή 7,0% 29,7% 63,3% 4,00 του δείγματος ήταν 93,50, 57,38 και 42,92, αντίστοιχα: Η(2)=10,085, p=0,006). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Οι σημαντικότεροι λόγοι που οδηγούν τους ιατρούς του δείγματος στην αναζήτηση επιστημονικών πληροφοριών ήταν η διάγνωση, η θεραπεία, η έρευνα, η επικαιροποίηση των γνώσεων, καθώς και το εκπαιδευτικό και το διδακτικό έργο, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τη διεθνή βιβλιογραφία. Επίσης, για τους ιατρούς του δείγματος ήταν σημαντική η αναζήτηση πληροφοριών για φάρμακα, για την περίθαλψη, για την προληπτική Ιατρική και για τα λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα. Η περίθαλψη του ασθενούς, η έρευνα, καθώς και η εκπαίδευση αποτελούν ανάγκες για την αναζήτηση πληροφόρησης, 19,20 ενώ οι ιατροί αναζητούν ιατρικές πληροφορίες που σχετίζονται με τη φροντίδα των ασθενών, καθώς και με την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν στη διάγνωση και το σχεδιασμό της θεραπείας. 10,21 Επί πλέον, για τους ιατρούς είναι αναγκαία η αναζήτηση της ιατρικής πληροφορίας σε έγκυρες και τεκμηριωμένες πηγές, που θα τους οδηγήσει στη λήψη της κατάλληλης απόφασης σε ζητήματα θεραπείας. 22 Η αναγκαιότητα της επικαιροποίησης των γνώσεών τους για την παροχή τεκμηριωμένης φροντίδας αποτελεί κυρίαρχη ανάγκη πληροφόρησης για τους ιατρούς, 23 ενώ η πλειονότητα των τελευταίων χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την επικαιροποίηση των ιατρικών τους γνώσεων. 24 Επίσης, τα κυριότερα είδη των πληροφοριακών αναγκών συνιστούν η θεραπεία, η περίθαλψη, η διάγνωση, η έρευνα, καθώς και η φαρμακευτική θεραπεία ή οι πληροφορίες για φάρμακα Από την άλλη πλευρά, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτήσεων των ιατρών κατά τη διάρκεια της κλινικής τους εκπαίδευσης αφορά στη φροντίδα του ασθενούς. 30,31 Επίσης, οι άμεσες ερωτήσεις που τέθηκαν από νοσοκομειακούς ιατρούς σχετίζονταν με τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόγνωση. 32,33 Ένα από τα σπουδαιότερα κίνητρα για την αναζήτηση πληροφοριών από τους ιατρούς αποτελεί ο εμπλουτισμός των επαγγελματικών τους γνώσεων. 34 Επί πλέον, η περίθαλψη των ασθενών από τους ανειδίκευτους στρατιωτικούς ιατρούς κατά την άσκηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις στρατιωτικές μονάδες του Στρατού Ξηράς στην ελληνική επικράτεια αποτελεί τη σπουδαιότερη ανάγκη για την αναζήτηση πληροφόρησης από τους εν λόγω επαγγελματίες υγείας. 35 Άλλοι λόγοι που ωθούν τους στρατιωτικούς ιατρούς στην αναζήτηση επιστημονικών πληροφοριών αποτελούν η άσκηση Ιατρικής σε αφιλόξενο περιβάλλον, η φροντίδα πολεμικών τραυμάτων, η αντιμετώπιση μαζικού αριθμού τραυματιών, η διακομιδή ασθενών, καθώς και η φροντίδα τραυμάτων από όπλα μαζικής καταστροφής. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται από τον ιδιαίτερο και πολυσύνθετο ρόλο της υγειονομικής υποστήριξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η οποία περιλαμβάνει την υγειονομική υποστήριξη μαζικών καταστροφών και επιδημιών, τα ιδιαίτερα περιστατικά αεροπορικής και καταδυτικής Ιατρικής, καθώς και την προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας Οι μηχανές αναζήτησης, οι επιστημονικές βάσεις δεδομένων και τα ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά αποτελούν τις σημαντικότερες πηγές επιστημονικής πληροφόρησης για τους στρατιωτικούς ιατρούς του δείγματος. Εξ ίσου σημαντικές πηγές πληροφόρησης για την κατηγορία αυτή των ιατρών είναι και η προσωπική βιβλιοθήκη, η επικοινωνία με συναδέλφους, η νοσοκομειακή βιβλιοθήκη, τα ιατρικά περιοδικά, τα ιατρικά συνέδρια και οι ημερίδες, οι ιστοσελίδες κρατικών φορέων και φορέων στρατιωτικής Ιατρικής, καθώς και τα ηλεκτρονικά βιβλία. Άλλες πηγές πληροφόρησης για τους ιατρούς του δείγματος είναι οι φαρμακευτικοί αντιπρόσωποι, τα ΜΜΕ και οι ιστοσελίδες στρατιωτικών ιατρικών συνεδρίων. Τα σχετικά αποτελέσματα συμπίπτουν με τα ευρήματα της βιβλιογραφίας. Οι βιβλιοθήκες υγείας αποτελούν εξαιρετικής σπουδαιότητας παράγοντα για την ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών των επαγγελματιών υγείας. 36 Εξ άλλου, καθοριστική είναι η συμβολή των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών στην εξοικονόμηση χρόνου για τους επαγγελματίες υγείας. 37 Είναι γεγονός ότι ένα από τα σημαντικότερα οφέλη της συνεργασίας ιατρών της επείγουσας Ιατρικής και των κλινικών βιβλιοθηκονόμων είναι η ελάττωση του χρόνου ανταπόκρισης στις ανάγκες περίθαλψης του ασθενούς. 38 Επί πλέον, ο ρόλος των υπαλλήλων της βιβλιοθήκης είναι καθοριστικός στην ανάδειξη της τεκμηριωμένης πληροφορίας στους ιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας. 39,40

8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 73 Το διαδίκτυο, τα επιστημονικά περιοδικά, οι ψηφιακές βάσεις δεδομένων, η προσωπική βιβλιοθήκη, η επικοινωνία με συναδέλφους, καθώς και οι φαρμακευτικές εταιρείες αποτελούν τις κυριότερες πηγές πληροφόρησης των ιατρών Επί πλέον, οι έντυπες πηγές πληροφόρησης και η διαπροσωπική επικοινωνία είναι πιθανότερο να χρησιμοποιηθούν σε σύγκριση με τις ψηφιακές πηγές πληροφόρησης από τους ιατρούς, ιδιαίτερα τους ειδικευόμενους Επίσης, οι έντυπες πηγές πληροφόρησης είναι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες από τους στρατιωτικούς ιατρούς σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ψηφιακές, αφού η πλειονότητα των τελευταίων χρησιμοποιεί τα ιατρικά βιβλία ως πηγή πληροφόρησης, ενώ ακολουθούν τα ιατρικά περιοδικά και οι ψηφιακές πηγές πληροφόρησης. 35 Εξ ίσου σημαντικός είναι ο ρόλος της επίσημης και της ανεπίσημης επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας ως πηγή της επιστημονικής πληροφόρησης των τελευταίων. 47 Οι συνάδελφοι και οι επαγγελματικές συναντήσεις αποτελούν τις πλέον δημοφιλείς πηγές πληροφόρησης για τους ιδιώτες παιδιάτρους, ενώ από την άλλη πλευρά, οι ανασκοπήσεις σε περιοδικά και οι ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης είναι περισσότερο δημοφιλείς στους νοσοκομειακούς παιδιάτρους. 48 Επί πλέον, οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες πηγές πληροφόρησης των παιδιάτρων είναι τα βιβλία και η επαφή με τους συναδέλφους, ενώ ακολουθούν τα εγχειρίδια τσέπης και οι ψηφιακές πηγές. 11 Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι οι ιατροί επιλέγουν τα ιατρικά περιοδικά, τα ιατρικά συνέδρια, την επικοινωνία με τους συναδέλφους τους, καθώς και τους ιατρικούς επισκέπτες για την πληροφόρησή τους αναφορικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα. 49 Από την άλλη πλευρά, σε άλλες μελέτες, το διαδίκτυο, και ειδικότερα οι μηχανές αναζήτησης, οι ψηφιακές βάσεις δεδομένων και τα ηλεκτρονικά περιοδικά, αναδεικνύονται ως οι σημαντικότερες πηγές πληροφόρησης των επαγγελματιών υγείας, ενώ η πλειονότητα των τελευταίων χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την αναζήτηση επιστημονικών πληροφοριών. 50,51 Επί πλέον, οι ψηφιακές πηγές πληροφόρησης είναι πιο δημοφιλείς σε σύγκριση με τις έντυπες στην πλειονότητα των ειδικευόμενων παιδιάτρων. 52 Η έλλειψη χρόνου και η αδυναμία πρόσβασης σε ηλεκτρονικές επιστημονικές βάσεις δεδομένων από το χώρο της εργασίας αποτέλεσαν τα σημαντικότερα εμπόδια που συναντούν οι στρατιωτικοί ιατροί του δείγματος στην προσπάθειά τους για αναζήτηση επιστημονικών πληροφοριών. Εξ ίσου σημαντικά εμπόδια στην πληροφόρηση της κατηγορίας αυτής των ιατρών ήταν το κόστος και η έλλειψη υπηρεσιών πληροφόρησης. Άλλα εμπόδια στην πληροφόρηση των ιατρών του δείγματος αποτελούσαν η ελλιπής εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με τους τρόπους αναζήτησης της πληροφορίας, καθώς και η δυσχέρεια κατανόησης των πληροφοριών σε ξένη γλώσσα. Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνονται από τη βιβλιογραφία. Η απουσία κατάλληλης πληροφοριακής εκπαίδευσης λόγω αδυναμίας πρόσβασης σε έγκυρες πηγές πληροφόρησης, εξ αιτίας έλλειψης γνώσης και χρήσης ακατάλληλων όρων, συνιστά σημαντικό εμπόδιο στην ανάκτηση των επιστημονικών πληροφοριών. 10 Επί πλέον, ο διαθέσιμος χρόνος των ιατρών, η έλλειψη σύνδεσης διαδικτύου στο ιατρείο, καθώς και η ελλιπής γνώση της αγγλικής γλώσσας για την πλοήγηση στις έγκυρες ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης του διαδικτύου αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την αναζήτηση ιατρικών πληροφοριών. 26 Εξ ίσου σημαντικά εμπόδια στην αναζήτηση της πληροφόρησης είναι η έλλειψη χρόνου και η απουσία εξοικείωσης των επαγγελματιών υγείας σε στρατηγικές αναζήτησης. 9,53 Επίσης, η έλλειψη χρόνου, η απουσία υπηρεσιών πρόσβασης σε βιβλιοθήκη και στο διαδίκτυο, η έλλειψη δεξιοτήτων, καθώς και το κόστος αποτελούν εμπόδια στην ανάκτηση της πληροφορίας από τους επαγγελματίες υγείας, ιδιαίτερα από τους ιατρούς της περιφέρειας. 42,54 Επί πλέον, σε άλλες μελέτες, το κόστος αποτελεί εμπόδιο στην αναζήτηση της πληροφόρησης από τους επαγγελματίες υγείας. 23,40,55 Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν και από αντίστοιχη μελέτη σε στρατιωτικούς ιατρούς, η οποία ανέδειξε την αδυναμία πρόσβασης σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων, την ελλιπή εξοικείωση με τους τρόπους αναζήτησης της πληροφορίας, καθώς και το κόστος ως τα σημαντικότερα εμπόδια για την αναζήτηση ιατρικής πληροφόρησης από τη συγκεκριμένη κατηγορία των επαγγελματιών υγείας. 35 Έρευνες για την πληροφοριακή συμπεριφορά ειδικών ομάδων ιατρών και γενικότερα επαγγελματιών υγείας παρέχουν στοιχεία για τις ανάγκες πληροφόρησης, τις πηγές πληροφόρησης και τα εμπόδια που συναντώνται κατά την αναζήτηση πληροφοριών στις εν λόγω ομάδες. Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι οι ανάγκες πληροφόρησης με υψηλή δοθείσα σημαντικότητα από τους στρατιωτικούς ιατρούς που συμμετείχαν στην έρευνα δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από εκείνες των ιατρών που εργάζονται σε γενικά νοσοκομεία (διάγνωση, θεραπεία κ.ά.) και σχετίζονται με τις καθημερινές ανάγκες κατά την εργασία. 56 Χαρακτηριστικό είναι ότι οι ανάγκες πληροφόρησης σχετικά με ιδιαίτερες (μη κανονικές ή έκτακτες) συνθήκες παροχής υπηρεσιών υγείας (π.χ. φροντίδα πολεμικών τραυμάτων, φροντίδα τραυμάτων από όπλα μαζικής καταστροφής κ.ά.) βρίσκονται χαμηλά στη σειρά σημαντικότητας. Παράλληλα, παρατηρείται ότι η πλειονότητα των στρατιωτικών ιατρών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι χρησιμοποι-

9 74 Ε. ΠΕΡΣΑΚΗΣ και συν ούν επιστημονικές βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο για την πληροφόρησή τους, ενώ ιδιαίτερα χαμηλές τιμές έλαβαν οι μη επιστημονικές πηγές πληροφόρησης, αλλά και οι ιστοσελίδες φορέων στρατιωτικής Ιατρικής. Επίσης, βασικά εμπόδια που συναντούσαν οι στρατιωτικοί ιατροί ήταν η έλλειψη χρόνου για την αναζήτηση και η έλλειψη πρόσβασης σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων. Σύμφωνα με τη θεωρητική 2 προσέγγιση για την πληροφοριακή συμπεριφορά στην οποία στηρίχθηκε η έρευνα, η αναζήτηση της ιατρικής πληροφορίας λαμβάνει χώρα λόγω της προσπάθειας, εκ μέρους των στρατιωτικών ιατρών, μείωσης της αβεβαιότητας στη λήψη αποφάσεων σχετικών με το ρόλο τους. Δηλαδή, η ικανοποίηση των αναγκών πληροφόρησης των στρατιωτικών ιατρών σχετίζεται με τη βελτίωση της ικανότητας άσκησης των επαγγελματικών τους καθηκόντων. Ως εκ τούτου, τα πορίσματα από τη διερεύνηση της πληροφοριακής συμπεριφοράς των στρατιωτικών ιατρών μπορούν να αποτελέσουν παραμέτρους διαμόρφωσης συστημάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 57 στρατιωτικών ιατρών στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Προτεραιότητα της διοίκησης του στρατιωτικού νοσοκομείου θα πρέπει να αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη της νοσοκομειακής βιβλιοθήκης ως κόμβου προώθησης της γνώσης και της διακίνησης των επιστημονικών πληροφοριών ανάμεσα στους στρατιωτικούς ιατρούς. ABSTRACT The information seeking behavior and information needs of doctors working in a Greek military hospital E. PERSAKIS, 1,2 P. KOSTAGIOLAS, 3 G. ALEXIAS, 4 D. NIAKAS 1 1 School of Social Science, Hellenic Open University, Patras, Air Force General Hospital, Athens, 3 School of Information Science, Department of Archives, Library Science and Museum Studies, Ionian University, Corfu, 4 Department of Psychology, Panteion University of Social and Political Sciences, Athens, Greece Archives of Hellenic Medicine 2015, 32(1):66 76 OBJECTIVE To study the information seeking behavior and information needs of military doctors. METHOD The sample consisted of 101 military doctors working in a Greek military hospital in Attica. Data were collected using a weighted and structured questionnaire based on Wilson s macro model for information seeking behavior. RESULTS The most important needs of the military doctors of the sample were for information on diagnosis, treatment, research, updating of knowledge and instruction-educational issues. Scientific databases and scholarly journals were the most important information resources, and the major obstacles encountered by the doctors were paucity of time and lack of access to electronic scientific databases from the workplace. Correlation was demonstrated between specific medical specialties and both information needs (concerning research, teaching-educational work, care of combat wounds, practice of medicine in a hostile environment) and information resources (use of colleagues, military medicine pages). CONCLUSIONS Demographic and professional factors were found to be associated with the information needs of military doctors, the resources they use and the barriers to information. The information seeking behavior and needs should be addressed as an integral part of the development of information systems and information services for military doctors. Key words: Greece, Information behavior, Information needs, Information obstacles, Information sources, Military doctors, Survey Βιβλιογραφία 1. POTTER SJ, McKINLAY JB. From a relationship to encounter: Αn examination of longitudinal and lateral dimensions in the doctor-patient relationship. Soc Sci Med 2005, 61: ΚΩΣΤΑΓΙΟΛΑΣ ΠΑ, ΑΛΕΞΙΑΣ Γ. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης στη διοίκηση μονάδων υγείας. Πεδίο, Αθήνα, 2011: ΤΣΙΜΤΣΙΟΥ Ζ, ΚΑΛΤΣΟΣ Κ. Επικοινωνία ιατρού-ασθενούς και ιατρικά λάθη. Ο ρόλος της ανθρωποκεντρικής Ιατρικής στη μείωση των αντιδικιών. Αρχ Ελλ Ιατρ 2011, 28: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ. Μέτρηση ικανοποίησης ασθενών. Μέθοδος βελτίωσης ποιότητας και αποδοτικότητας νοσοκομείων. Αρχ Ελλ Ιατρ 2011, 28: WILSON TD. Human information behavior. Informing Science 2000, 3: KIEL GC, LAYTON RA. Dimensions of consumer information seeking behavior. J Marketing Res 1981, 18: ΚΩΣΤΑΓΙΟΛΑΣ ΠΑ, ΠΛΑΤΗΣ ΧΓ, ΖΗΜΕΡΑΣ ΣΤ. Διοίκηση συστήμα-

10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 75 τος υπηρεσιών υγείας στο δημόσιο τομέα με βάση τις προσδοκίες των χρηστών. Αρχ Ελλ Ιατρ 2006, 23: RAMOS K, LINSCHEID R, SCHAFER S. Real-time information-seeking behavior of residency physicians. Fam Med 2003, 35: KORJONEN-CLOSE H. The information needs and behaviour of clinical researchers: A user-needs analysis. Health Info Libr J 2005, 22: BOISSIN FG. Information-seeking behaviour and use of the Internet by French general practitioners: A qualitative study. Health Info Libr J 2005, 22: D ALESSANDRO DM, KREITER CD, PETERSON MW. An evaluation of information-seeking behaviors of general pediatricians. Pediatrics 2004, 113: ERICKSON S, WARNER ER. The impact of an individual tutorial session on MEDLINE use among obstetrics and gynaecology residents in an academic training programme: A randomized trial. Med Educ 1998, 32: GREENWOOD JT, BERRY C. Medics at War: Military medicine from colonial times to the 21st century. Association of the United States Army, Maryland, DAVIS JR, JOHNSON R, STEPANEK J, FOGARTY JA. Fundamentals of aerospace medicine. 4th ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, STRAUSS MB, BORER RC Jr. Diving medicine: Contemporary topics and their controversies. Am J Emerg Med 2001, 19: KOSTAGIOLAS PA, ZIAVROU K, ALEXIAS G, NIAKAS D. Studying the information-seeking behavior of hospital professionals: The case of METAXA Cancer Hospital in Greece. JHL 2012, 12: KOSTAGIOLAS PA, AGGELOPOULOU VA, NIAKAS D. A study of the information seeking behaviour of hospital pharmacists: Empirical evidence from Greece. Health Info Libr J 2011, 28: KOSTAGIOLAS PA, BAIRAKTARIS KD, NIAKAS D. An information behaviour investigation of the community pharmacists in Greece for developing library and information services. Health Info Libr J 2009, 27: BRYANT SL. The information needs and information seeking behaviour of family doctors. Health Info Libr J 2004, 21: WOOLF SH, BENSON DA. The medical information needs of internists and pediatricians at an academic medical center. Bull Med Libr Assoc 1989, 77: DENEKAMP Y. Clinical decision support systems for addressing information needs of physicians. Isr Med Assoc J 2007, 9: ELY JW, OSHEROFF JA, EBELL MH, BERGUS GR, LEVY BT, CHAMBLISS ML ET AL. Analysis of questions asked by family doctors regarding patient care. Br Med J 1999, 319: JACKSON R, BAIRD W, DAVIS-REYNOLDS L, SMITH C, BLACKBURN S, ALLSEBROOK J. The information requirements and information-seeking behaviours of health and social care professionals providing care to children with health care needs: A pilot study. Health Info Libr J 2007, 24: GODINHO RN, KAMIL S, KEOGH I, SIH T, EAVEY R. The Internet-current trends and future expectations among Brazilian pediatricians and otolaryngologists with a special interest in pediatric otolaryngology. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2003, 67: DAVIES K, HARRISON J. The information-seeking behavior of doctors: A review of the evidence. Health Info Libr J 2007, 24: GONZÁLEZ-GONZÁLEZ AI, DAWES M, SÁNCHEZ-MATEOS J, RIESGO- FUERTES R, ESCORTELL-MAYOR E, SANZ-CUESTA T ET AL. Information needs and information-seeking behavior of primary care physicians. Ann Fam Med 2007, 5: COUMOU HC, MEIJMAN FJ. How do primary care physicians seek answers to clinical questions? A literature review. J Med Libr Assoc 2006, 94: KIM GR, BARTLETT EL Jr, LEHMANN HP. Information resource preferences by general pediatricians in office settings: A qualitative study. BMC Med Inform Decis Mak 2005, 5: URQUHART C, HEPWORTH J. The value of information supplied to clinicians by health libraries: Devising an outcomes-based assessment of the contribution of libraries to clinical decisionmaking. Health Libr Rev 1995, 12: REDDY MC, PRATT W, DOURISH P, SHABOT M. Asking questions: Information needs in a surgical intensive care unit. Proc AMIA Symp 2002, OSHEROFF JA, FORSYTHE DE, BUCHANAN BG, BANKOWITZ RA, BLU- MENFELD BH, MILLER RA. Physicians information needs: Analysis of questions posed during clinical teaching. Ann Intern Med 1991, 114: CHENG GY. A study of clinical questions posed by hospital clinicians. J Med Libr Assoc 2004, 92: GREEN ML, CIAMPI MA, ELLIS PJ. Residents medical information needs in clinic: Are they being met? Am J Med 2000, 109: CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). Information needs and uses of the public health workforce Washington, MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2000, 49: ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΙ, ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Π, ΚΑΣΙΜΟΣ Δ. Η ιδανική βάση ιατρικών δεδομένων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη των υγειονομικών κλιμακίων του στρατού ξηράς. ΙΕΕΔ 2003, 37: ROBINSON L, BAWDEN D. Evaluation of outreach services for primary care and mental health; assessing the impact. Health Info Libr J 2007, 24(Suppl 1): WEIGHTMAN A, WILLIAMSON J; LIBRARY & KNOWLEDGE DEVELOP- MENT NETWORK (LKDN) QUALITY AND STATISTICS GROUP. The value and impact of information provided through library services for patient care: A systematic review. Health Info Libr J 2005, 22: LAPPA E. Undertaking an information-needs analysis of the emergency-care physician to inform the role of the clinical librarian: A Greek perspective. Health Info Libr J 2005, 22: SWINGLEHURST DA. Information needs of United Kingdom primary care clinicians. Health Info Libr J 2005, 22: McKNIGHT M, PEET M. Health care providers information seeking: Recent research. Med Ref Serv Q 2000, 19: KANANEN J, OVASKA T, SAARTI J. Collection policy management for the Kuopio University and Kuopio University Hospital, Finland: Detecting the needs of users and developing high-quality collections. Health Info Libr J 2006, 23: DORSCH JL. Information needs of rural health professionals: A review of the literature. Bull Med Libr Assoc 2000, 88: HAUG JD. Physicians preferences for information sources: A

11 76 Ε. ΠΕΡΣΑΚΗΣ και συν meta-analytic study. Bull Med Libr Assoc 1997, 85: ANDREWS JE, PEARCE KA, IRESON C, LOVE MM. Information-seeking behaviors of practitioners in a primary care practice-based research network (PBRN). J Med Libr Assoc 2005, 93: RIORDAN FA, BOYLE EM, PHILLIPS B. Best paediatric evidence; is it accessible and used on-call? Arch Dis Child 2004, 89: BOWDEN VM, KROMER ME, TOBIA RC. Assessment of physicians information needs in five Texas counties. Bull Med Libr Assoc 1994, 82: ΧΡΥΣΑΚΗΣ Μ, ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Κοινωνιομετρία και υπηρεσίες υγείας. Ανάλυση των υγειονομικών και διοικητικών δικτύων. Αρχ Ελλ Ιατρ 2007, 24: JONES TH, HANNEY S, BUXTON MJ. The information sources and journals consulted or read by UK paediatricians to inform their clinical practice and those which they consider important: A questionnaire survey. BMC Pediatr 2007, 7:1 49. LAYTON MR, SRITANYARAT W, CHADBUNCHACHAI S, WERTHEIMER AI. Sources of information for new drugs among physicians in Thailand. Pharm World Sci 2007, 29: SAHAPONG S, MANMART L, AYUVAT D, POTISAT S. Information use behavior of clinicians in evidence-based medicine process in Thailand. J Med Assoc Thai 2009, 92: DONEY L, BARLOW H, WEST J. Use of libraries and electronic information resources by primary care staff: Outcomes from a survey. Health Info Libr J 2005, 22: PUSIC MV. Pediatric residents. Are they ready to use computeraided instruction? Arch Pediatr Adolesc Med 1998, 152: BENNETT NL, CASEBEER LL, KRISTOFCO RE, STRASSER SM. Physicians Internet information-seeking behaviors. J Contin Educ Health Prof 2004, 24: REVERE D, TURNER AM, MADHAVAN A, RAMBO N, BUGNI PF, KIM- BALL A ET AL. Understanding the information needs of public health practitioners: A literature review to inform design of an interactive digital knowledge management system. J Biomed Inform 2007, 40: KOSTAGIOLAS PA, SAMIOTI F, ALEXIAS G, KORFIATIS N, NIAKAS D. Examining patterns of information behaviour among healthcare professionals: A case study on health psychologists. New Review of Information Networking 2012, 17: ΛΑΠΠΑ Ε. Αξιολόγηση των πηγών πληροφόρησης στις βιοϊατρικές επιστήμες PubMed, DIMDI. Αρχ Ελλ Ιατρ 2010, 27: KOSTAGIOLAS PA, KORFIATIS N, KOUROUTHANASIS P, ALEXIAS G. Work-related factors influencing doctors search behaviors and trust toward medical information resources. Int J Inform Manage 2014, 34:80 88 Corresponding author: P.A. Kostagiolas, Department of Archives, Library Science and Museology, Ionian University, 72 Ioannou Theotoki street, GR Corfu, Greece

Επίπεδα ικανοποίησης ασθενών-χρηστών στα κρατικά Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Κύπρο

Επίπεδα ικανοποίησης ασθενών-χρηστών στα κρατικά Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Κύπρο Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Επίπεδα ικανοποίησης ασθενών-χρηστών στα κρατικά Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή της κλίμακας καταγραφής στάσεων απέναντι σε ομοφυλόφιλες γυναίκες και άνδρες στην ελληνική γλώσσα

Προσαρμογή της κλίμακας καταγραφής στάσεων απέναντι σε ομοφυλόφιλες γυναίκες και άνδρες στην ελληνική γλώσσα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5):787-792 Προσαρμογή της κλίμακας καταγραφής στάσεων απέναντι σε ομοφυλόφιλες γυναίκες και άνδρες στην ελληνική γλώσσα ΣΚΟΠΟΣ Η προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελματική ικανοποίηση στα δημόσια γενικά νοσοκομεία της Κύπρου

Η επαγγελματική ικανοποίηση στα δημόσια γενικά νοσοκομεία της Κύπρου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(2):234-244 Η επαγγελματική ικανοποίηση στα δημόσια γενικά νοσοκομεία της Κύπρου ΣΚΟΠΟΣ Η καταγραφή του επιπέδου επαγγελματικής ικανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Η περιφερειακή οργάνωση του ΕΣΥ στην Ελλάδα Σύντομη αναδρομή στις μέχρι σήμερα νομοθετικές παρεμβάσεις

Η περιφερειακή οργάνωση του ΕΣΥ στην Ελλάδα Σύντομη αναδρομή στις μέχρι σήμερα νομοθετικές παρεμβάσεις Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 SPECIAL ARTICLE Η περιφερειακή οργάνωση του ΕΣΥ στην Ελλάδα Σύντομη αναδρομή στις μέχρι σήμερα νομοθετικές

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ελλάδα Ανάλυση των ιδίων πληρωμών

Πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ελλάδα Ανάλυση των ιδίων πληρωμών Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ελλάδα Ανάλυση των ιδίων πληρωμών ΣΚΟΠΟΣ Η πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της ποιότητας ζωής και το ευρωπαϊκό υγειονομικό μοντέλο

Μέτρηση της ποιότητας ζωής και το ευρωπαϊκό υγειονομικό μοντέλο ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ REVIEW OF BIBLIOGRAPHY ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2007, 24(Συμπλ 1):6-18 Μέτρηση της ποιότητας ζωής και το ευρωπαϊκό υγειονομικό μοντέλο Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives

Διαβάστε περισσότερα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα, υπ αριθ. 85 (ΦΕΚ 141/τ. Α /21-6- 2012) για την «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔ & Μ.Ε Αριθμός Μελέτης : 3 Δήμος : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ιωάννινα, Ιούνιος 2014 1 Οι βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή του Ronald Ross στον ελληνικό ανθελονοσιακό αγώνα το 1906

Η συμμετοχή του Ronald Ross στον ελληνικό ανθελονοσιακό αγώνα το 1906 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ HISTORY OF MEDICINE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(2):248-254 Η συμμετοχή του Ronald Ross στον ελληνικό ανθελονοσιακό αγώνα το 1906 Ο διάσημος Σκωτσέζος επιδημιολόγος Sir Ronald

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου

Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Κληρονομικό Δίκαιο -> ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις του ατόμου μετά το θάνατό του και ιδίως στην τύχη της περιουσίας του. Καταλαμβάνει το πέμπτο βιβλίο του ΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΑΘΗΝΑ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3 Ο ΕΤΟΣ 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς:- (α) εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 29

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Συνοπτική Παρουσίαση Ερωτηματολογίου Επιτροπής ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ Γιώργος Ιωακειμίδης Δήμαρχος Νίκαιας Αγίου Ι. Ρέντη Πρόεδρος Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΜΕ Αγαπητή/αγαπητέ Συνάδελφε, Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 14 Μαΐου 2010 ΠΟΛ: 1061 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Ε.Δ.Δ.)ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΟΣΚ)

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Ε.Δ.Δ.)ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΟΣΚ) ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Ε.Δ.Δ.)ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΟΣΚ) Στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.), στον Υπουργό Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό σύνδρομο και καρκινογένεση

Μεταβολικό σύνδρομο και καρκινογένεση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(4):622-634 Μεταβολικό σύνδρομο και καρκινογένεση Ο όρος μεταβολικό σύνδρομο περιγράφει τη συσχέτιση μεταξύ παχυσαρκίας και ινσουλινοαντίστασης με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:1/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πετριάς, Δήμου Σκύδρας, Νομού Πέλλας, με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/2004 (Β 253) απόφασης.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/2004 (Β 253) απόφασης. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική με Πειράματα

Η Φυσική με Πειράματα Α Γυμνασίου Η Φυσική με Πειράματα Πρόγραμμα Σπουδών Περιγραφή Το μάθημα της Φυσικής, η "Φυσική με Πειράματα", στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου προβλέπεται να διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα, στην τάξη ή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ - - ΑΤΤΙΚΗ - ΣΕΠΟΛΙΑ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ - - ΑΤΤΙΚΗ - ΣΕΠΟΛΙΑ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 1 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ - - ΑΤΤΙΚΗ - ΣΕΠΟΛΙΑ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Πτυχιακή Εργασία ΛΟΥΛΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.622 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ & ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4213, 17/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4213, 17/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 219. 10 του 1965 81 του 1970 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 10 /2014

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 10 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ.Υ7γ/ΓΠ/50654 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: th@thesissa.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΘΕΜΑ: ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 1 ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2008-2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ Η Εκπαίδευση έχει σκοπό την παροχή κατάλληλων και εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την κατασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΩΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 -- 1005 -- * ΦΠΑ * Νο. 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1085775/3427/876/Α0014 Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1229 1) Διεύθυνση 14η ΦΠΑ Τμήμα Α/ΙΙ 2) Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ Ε I ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ τ Μ Η Μ Α ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ! «ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Από το πρακτικό της 18/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 047/2014 ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) 1897 62737 2132 1 30381 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Η/Ο αιτούσα/αιτών εργάζεται σε φορέα του οποίου οι εργαζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα συυμετοχής στο 02. Το συνολικό εισόδημα (27.832,88)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Demo Νews ΕΔΚΑ, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012 Τεύχος 17 ο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. sep4u.gr

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. sep4u.gr Δ. Προγράμματα Σπουδών Στην ενότητα αυτή το Ίδρυμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών), λαμβάνοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε140038 Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Η Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών παραδίδει το 14 ο στατιστικό τεύχος του έτους 2012, που εκπόνησε το. Η διάρθρωσή του γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό σενάριο συνανάγνωσης κειμένων

Ενδεικτικό σενάριο συνανάγνωσης κειμένων Ενδεικτικό σενάριο συνανάγνωσης κειμένων Σκεπτικό σεναρίου Το προτεινόμενο σενάριο ετοιμάστηκε στο πλαίσιο σεμιναρίου επιμόρφωσης στο Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας, το οποίο διεξήχθη -σε κεντρικό επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Προϋπολογισμός: 100.914,00 με Φ.Π.Α. 23%. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Προϋπολογισμός: 100.914,00 με Φ.Π.Α. 23%. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Προϋπολογισμός: 100.914,00 με Φ.Π.Α. 23%. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΙΔ. ΠΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου. Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει την αξία των αρχαίων ελληνικών μνημείων και την αναγκαιότητα ανάδειξής τους. Αρχικά συσχετίζει τα μνημεία αυτά με τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στα

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 19, Οκτώβριος 2012 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονομική ανάλυση και προβλέψεις Δημόσια οικονομικά Ανθρώπινοι πόροι και

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr / Απαντήσεις πανελληνίων εξετάσεων Επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) 2009

www.aoth.edu.gr / Απαντήσεις πανελληνίων εξετάσεων Επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) 2009 A ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α Β Γ Δ ε Σωστό ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ, Σελίδα 115, ενότητα 3, Κεφάλαιο 6 ο Σωστό Σελίδα 154, ενότητα 4, μπλε κουτί, Κεφάλαιο 8 ο Λάθος ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ, Κεφάλαιο 11 ο Λάθος Σελίδα 183, ενότητα 4, 2 η παράγραφος,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Προτεραιότητες του Υποπρογράμματος «Πολιτισμός»

Ελληνική. 2. Προτεραιότητες του Υποπρογράμματος «Πολιτισμός» Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡ/ΜΙΑ 5 & 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για το διορισμό Καθηγητών με Ετήσια Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, με Ωριαία Αποζημίωση, για το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η ΡΑΕΚ θέτει και δημοσιεύει την παρούσα πρόταση ως προς τις αρχές και τη Μεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογικές αντιδράσεις μαθητών που βίωσαν βομβαρδισμούς καθώς επίσης πολιτικές και στρατιωτικές συγκρούσεις στην Παλαιστίνη

Ψυχολογικές αντιδράσεις μαθητών που βίωσαν βομβαρδισμούς καθώς επίσης πολιτικές και στρατιωτικές συγκρούσεις στην Παλαιστίνη ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2016, 33(1):64-72 Ψυχολογικές αντιδράσεις μαθητών που βίωσαν βομβαρδισμούς καθώς επίσης πολιτικές και στρατιωτικές συγκρούσεις στην Παλαιστίνη ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271 Αγαπητέ κ. Δήμαρχε Σας στέλνω συνημμένη την μελέτη στελέχωσης του δήμου σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Τις ερωτήσεις επιμελήθηκε η εξιδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛ- ΛΙΝΤΖΑ. Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» *ΠΡΟΣΟΧΗ : O ΟΠΥ μετανομάστηκε σε ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕΛ. - 1 - Πρόγραμμα ιαγωνισμού Γενικό Πλαίσιο: Η περιοχή Παλλουρόκαμπος στο ήμο Λατσιών

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210-3233027 FAX: 210-3239091 FAX: 210-3242218

FAX: 210-3233027 FAX: 210-3239091 FAX: 210-3242218 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜ. Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2007 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. οικ.:10819 /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΕΠΙΧ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έργο : Προμήθεια υλικών άρδευσης ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Προυπ : 71.999,65 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Κ.Α. : 25-7135.004 Αρ. Μελ. : 20/2015 Αρ. Πρωτ. : 3281/17-6-2015 Χρήση : 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΡΘΡΟ Σελίδα Κεφάλαιο Α' Αντικείμενο Γενικοί Όροι 1. Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 851-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155. email: info@ddy.

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155. email: info@ddy. 1 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155 email: info@ddy.gr ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΜΑΡΟΥΣΙ, Τρίτη 22 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μέθοδοι και προπονητικά συστήματα για την ανάπτυξη της μυϊκής μάζας Από την δεκαετία του 70 που το bodybuilding άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλές μέχρι και σήμερα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Ιανουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. 1914 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα