ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ της ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Θεµελή Χρυσάνθη Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος στην Εφαρµοσµένη Λογιστική και Ελεγκτική Αύγουστος 2011

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη... Εισαγωγή... 1 iv ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ορισµός Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων Αποτίµηση Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων Υπεραξία (Λογ/σµός 16.00) ικαιώµατα Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (Λογ/σµός 16.01) ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας Franchising ( ικαιόχρηση) Εµπορικά Σήµατα Τεχνογνωσία (Know-How) ικαιώµατα (όπως π.χ. Παραχωρήσεις) Εκµεταλλεύσεως Ορυχείων - Μεταλλείων Λατοµείων (Λογ/σµός 16.02) ικαιώµατα Χρήσεως Ενσώµατων Παγίων Στοιχείων (Λογ/σµός 16.04) Λοιπά ικαιώµατα (Λογ/σµός 16.05) Προκαταβολές Κτήσεως Ασώµατων Ακινητοποιήσεων (Λογ/σµός 16.98) Αποσβέσεις Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων (Λογ/σµός 16.99) Παύση Πώληση Άυλων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Φορολογία Υπεραξίας Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης (λογ/σµοί και 16.90) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΛΠ 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Γενικά Σκοπός Και Ορισµοί Πεδίο Εφαρµογής Άυλα περιουσιακα Στοιχεία - Αναγνώριση Και Επιµέτρηση Ορισµός Άυλου Περιουσιακού Στοιχείου Αναγνωρισιµότητα i

4 Έλεγχος Μελλοντικά Οικονοµικά Οφέλη Κριτήρια Αναγνώρισης Τρόποι απόκτησης ενός άυλου πόρου ιακεκριµένη Απόκτηση Απόκτηση Μέσω Συνένωσης Απόκτηση Μέσω Κρατικής Επιχορήγησης Απόκτηση Με Ανταλλαγή Εσωτερικώς ηµιουργούµενη Υπεραξία Και Εσωτερικά ηµιουργούµενα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Αναγνώριση Εξόδου Αποτίµηση Μετά Την Αρχική Αναγνώριση Ωφέλιµη Ζωή Απόσβεση άυλων περιουσιακών στοιχείων Αποσύρσεις ιαθέσεις Γνωστοποιήσεις ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ιαφορές ιεθνών και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Αποτίµηση Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης Αναγνώριση Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων Κόστη Απόκτησης Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων Αναπροσαρµογή Αξίας Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων Απόσβεση Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόµενα Προς Πώληση Τρόπος Παρουσίασης Στον Ισολογισµό Υπεραξία Επιχειρήσεως Γνωστοποιήσεις Leasing ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ii

5 Μελέτη Επίδρασης Των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων Στα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Των Επιχειρήσεων Του Κλάδου Των Τηλεπικοινωνιών Ο Κλάδος των Τηλεπικοινωνιών Η Επίδραση Των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων Συµπεράσµατα Βιβλιογραφία-Αρθρογραφία iii

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία αναλύεται η επίδραση των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στα άυλα περιουσιακά στοιχεία των εισηγµένων επιχειρήσεων, τόσο ως προς την αναγνώριση, την αντιµετώπιση και την αποτίµησή τους, όσο και ως προς την παρουσίασή τους. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η αντιµετώπιση των άυλων παγίων στοιχείων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, προκειµένου να γίνουν επαρκώς κατανοητές οι πρότερες συνθήκες αντιµετώπισής τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38, το οποίο αφορά στα άυλα στοιχεία του ενεργητικού. Έτσι, στα πρώτα δύο κεφάλαια εξετάζονται θεωρητικά τα ελληνικά ( - παλιά) και τα διεθνή (- νέα) λογιστικά πρότυπα, ούτως ώστε να δηµιουργηθεί µια ολοκληρωµένη εικόνα για την λογιστική αντιµετώπιση των άυλων στοιχείων από τα εκάστοτε πρότυπα, για να µπορέσουµε στην συνέχεια να εξετάσουµε τις διαφορές τους και τις επιπτώσεις από τη µετάβαση. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαφορές των ελληνικών και των διεθνών λογιστικών προτύπων σε θεωρητικό επίπεδο, ενώ στο επόµενο και τελευταίο κεφάλαιο εξετάζονται οι διαφορές αυτές, αλλά και η επίδραση των διεθνών λογιστικών προτύπων που υιοθετήθηκαν το 2005, σε πρακτικό επίπεδο, µε τη βοήθεια της ανάλυσης των άυλων περιουσιακών στοιχείων των εισηγµένων επιχειρήσεων του κλάδου των τηλεπικοινωνιών. Η εργασία ολοκληρώνεται µε την εξαγωγή κάποιων συµπερασµάτων που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση για την επίδραση των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. iv

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα εισήλθαν στην Ελληνική πραγµατικότητα το 2005, οπότε και ήταν το έτος έναρξης της υποχρεωτικής εφαρµογής τους από τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις. Οι αλλαγές που επέφεραν στις οικονοµικές καταστάσεις των ελληνικών επιχειρήσεων είναι αξιόλογες σε πολλούς τοµείς, όπως για παράδειγµα στη λογιστική αντιµετώπιση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, των συµβάσεων leasing, της αναβαλλόµενης φορολογίας και σε άλλα. Στην παρούσα εργασία εξετάζονται και αναλύονται οι αλλαγές που επήλθαν στην αντιµετώπιση των άυλων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων και γενικότερα στην οµάδα 16 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, δηλαδή στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης και στις ασώµατες ακινητοποιήσεις, και το πώς αυτές οι αλλαγές επηρέασαν τις οικονοµικές καταστάσεις των εισηγµένων επιχειρήσεων. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες τα άυλα πάγια στοιχεία του ενεργητικού υπερισχύουν έναντι των άλλων περιουσιακών στοιχείων στις µεγαλύτερες εταιρείες και κατακτούν ολοένα και µεγαλύτερο έδαφος τόσο στις οικονοµικές τους καταστάσεις, όσο και στη συνείδηση των επιχειρηµατιών ως ένα µέσο που οδηγεί στην επιτυχία, αφού δίνει σε πολλές περιπτώσεις το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µέσω της καλής οργάνωσης της εταιρείας, των κατοχυρωµένων πατεντών, των εµπορικών µυστικών και άλλων. Για παράδειγµα η συνταγή της Coca Cola, η οποία είναι ίσως το πιο επιτυχηµένο µη αλκοολούχο ποτό- αναψυκτικό, είναι εµπορικό µυστικό, και για αυτό το λόγο δεν κατέστη δυνατό τόσα χρόνια να αντιγράψει κάποιος την συνταγή της. Η Ocean Tomo διεξήγαγε µια έρευνα στις µεγαλύτερες εταιρείες των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής και βρήκε ότι οι πατέντες, τα εµπορικά σήµατα, τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και άλλα περιουσιακά στοιχεία αντιπροσώπευαν κατά το 2005 το 80% της εµπορικής αξίας των S&P 500 από 16,8% που ήταν το Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, εκτός από το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που προσφέρουν στην εταιρεία, καθιστούν µια οργάνωση ικανή: να αναπτύσσει τις σχέσεις των πελατών, οι οποίες διατηρούν την πίστη των υφισταµένων πελατών και καθιστά την εξυπηρέτηση της τµηµατοποίησης των νέων πελατών και των περιοχών της αγοράς δυνατή αποτελεσµατικά και αποδοτικά, 1 Russell L. Parr, Gordon V. Smith, Intellectual Property: Valuation, Exploitation and Infringement Damages 2010 Cumulative Supplement, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey,

8 να εισαγάγει καινοτοµικά προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία είναι επιθυµητά από στοχευµένα τµήµατα πελατών, να παραγάγει επί παραγγελία υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες µε χαµηλό κόστος και σύντοµους χρόνους παράδοσης, να επιστρατεύει τις δεξιότητες των εργαζοµένων και την υποκίνηση για συνεχείς βελτιώσεις στις ικανότητες διεργασιών, την ποιότητα, και τους χρόνους ανταπόκρισης, και να εκµεταλλεύεται τις τεχνολογίες της πληροφορίας, τις βάσεις δεδοµένων, και τα συστήµατα. 2 Ο ορισµός των άυλων περιουσιακών στοιχείων (intangible assets), ή αλλιώς του διανοητικού κεφαλαίου (intellectual capital) ή γνωστικό κεφάλαιο (knowledge capital) που υιοθετείται και από τα Αµερικάνικα αλλά και από τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι: τα µη νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία, που στερούνται φυσικής υπόστασης, και µπορούν να επιφέρουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη αλλά και να αποτιµηθούν αξιόπιστα. Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα διακρίνουµε δυο κατηγορίες άυλων στοιχείων του ενεργητικού, τα δικαιώµατα και τις πραγµατικές καταστάσεις, ενώ σύµφωνα µε τον Farok J Contractor διακρίνουµε τρείς κατηγορίες γνωστικού κεφαλαίου: στην πρώτη κατηγορία περιλαµβάνονται τα κωδικοποιηµένα και επίσηµα καταχωρυµένα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας όπως οι πατέντες, τα εµπορικά σήµατα κ.α. στην δεύτερη κατηγορία που είναι πιο ευρεία, περιλαµβάνονται τα κωδικοποιηµένα αλλά µη κατοχυροµένα νοµικά δικαιώµατα ιδιοκτησίας, όπως για παράδειγµα τα εµπορικά µυστικά, οι φόρµουλες, οι συνταγές, οι βάσεις δεδοµένων κ.α. τέλος, η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει το µη κωδικοποιηµένο ανθρώπινο και επιχειρησιακό κεφάλαιο που δεν είναι εφικτό να καταχωρηθεί, όπως για παράδειγµα η οργανωσιακή κουλτούρα, η τεχνογνωσία, οι εξειδικευµένες γνώσεις και ικανότητες των υπαλλήλων, η ικανοποίηση των πελατών κ.α.. 3 Κατανοώντας την σηµασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, στην εργασία αυτή επιλέξαµε να αναλύσουµε τα πάγια αυτά στοιχεία από τη σκοπιά των Ελληνικών αλλά και των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων προκειµένου να 2 Norton P. David, Kaplan S Robert The Balanced Scorecard, translating strategy into action, by the President and Fellows of Harvard College 1996., pages Farok J. Contractor, Valuing Intangible Assets and Corporate Knowledge: Some General Principles, Knowledge and Process Management, Volume 7, No.4 (2000), John Wiley and Sons Limited, pages

9 µπορέσουµε να καταλήξουµε σε κάποια συµπεράσµατα για τις διαφορές στην λογιστική αντιµετώπισή τους, και ποιό είναι το αποτέλεσµα από την µετάβαση από τα Ελληνικά στα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για τις ελληνικές εισηγµένες επιχειρήσεις. 3

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ο όρος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν είναι επίσηµος αλλά χρησιµοποιείται για να περιγράψει το σύνολο των νόµων που εφαρµόζονται σε επίπεδο λογιστικό και φορολογικό στην Ελληνική πραγµατικότητα. Επιπλέον βοηθάει στην περίπτωση που υπάρχει σύγκριση και αντιπαραβολή µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Αποτελείται από: το Νόµο 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιρειών το ΕΓΛΣ (π.δ. 1123/1980) τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992) τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Νόµος 2238/1994) το Π.. 299/2003 περί αποσβέσεων παγίων. 1.1 Ορισµός Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και πιο συγκεκριµένα τον Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 42Ε, παρ. 3 αλλά και το Π /1980 παρ τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία µιας επιχείρησης ή αλλιώς οι ασώµατες ακινητοποιήσεις της, είναι τα οικονοµικά αγαθά που έχει στην κατοχή της, που ενώ δεν έχουν φυσική υπόσταση επιδέχονται χρηµατικής αποτίµησης και αποκτώνται από την επιχείρηση προκειµένου να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγική της διαδικασία. Ο σκοπός απόκτησης τους δε, δεν είναι βραχυπρόθεσµος καθώς η επιχείρηση αποσκοπεί στην χρήση τους για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους και µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο συναλλαγής είτε από µόνα τους, είτε µαζί µε την επιχείρηση. Στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο εµφανίζονται στον λογαριασµό 16. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Από τη µία διακρίνουµε τα δικαιώµατα, δηλαδή τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα εµποροβιοµηχανικά σήµατα, την πνευµατική ιδιοκτησία κ.α., και από την άλλη διακρίνουµε τις πραγµατικές καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις, δηλαδή τη φήµη, την πελατεία, την πίστη, την καλή 4

11 οργάνωση της οικονοµικής µονάδας, την ειδίκευση στην παραγωγή ορισµένων αγαθών, κ.α.. Στην κατάσταση αποτελεσµάτων υπάρχει ειδική λειτουργία που αφορά τα κόστη που σχετίζονται µε την έρευνα και ανάπτυξη των άυλων στοιχείων της πρώτης κατηγορίας και βαρύνουν τα αποτελέσµατα. Η λειτουργία αυτή είναι η λειτουργία έρευνας και ανάπτυξης. Στην δεύτερη κατηγορία συναντάµε τα στοιχεία που συνθέτουν την έννοια του όρου υπεραξία, ή αλλιώς φήµη και πελατεία (goodwill, fonds de commerce). Η υπεραξία είναι αυτή που κάνει την συνολική αξία της επιχείρησης µεγαλύτερη από εκείνη που προκύπτει από την αποτίµηση των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων. Σε περασµένες δεκαετίες, επικρατούσε η άποψη ότι στην επιτυχή πορεία µιας οικονοµικής µονάδας συνέβαλλαν αποκλειστικά και µόνο το προϊόν και οι οικονοµικοί πόροι. Σήµερα όµως θεωρείται ότι η γνώση υπερτερεί του προϊόντος. Οι διεθνούς φήµης καθηγητές διοίκησης επιχειρήσεων του πανεπιστηµίου Harvard, Robert Kaplan και David Norton δηµιούργησαν την επαναστατική µεθοδολογία Balanced Scorecard όπου προσδιορίζονται ποσοτικά τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης όπως το ανθρώπινο δυναµικό της, οι συσσωρευµένες γνώσεις και δεξιότητες καθώς και οι πελατειακές σχέσεις της. 1.2 Αποτίµηση Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων Οι κανόνες αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων της περιουσίας, τόσο των Ανώνυµων Εταιρειών όσο και των Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης, τα οποία εµφανίζονται στις οικονοµικές τους καταστάσεις όπως υπαγορεύονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα βασίζονται στις παρακάτω λογιστικές αρχές (άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 2190/1920): Αρχή της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής: Η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων διενεργείται σύµφωνα µε την αρχή της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής. Αρχή της συντηρητικότητας: Η αρχή αυτή εφαρµόζεται πάντα και αναφέρει ότι σε κάθε χρήση περιλαµβάνονται µόνο τα κέρδη που πραγµατοποιήθηκαν εντός αυτής της χρήσης, χωρίς να επιτρέπεται σχηµατισµός πρόβλεψης εσόδου, ότι επίσης λαµβάνονται υπόψη όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι και ζηµίες που αφορούν την κλειόµενη ή προηγούµενες χρήσεις, ακόµα και αν οι ενδείξεις για τα παραπάνω διαφαίνονται µετά το τέλος της κλειόµενης χρήσης, αλλά εντός του χρονικού διαστήµατος περάτωσης 5

12 των πράξεων κλεισίµατος του ισολογισµού, και τέλος λογίζονται οι απαιτούµενες αποσβέσεις και προβλέψεις ανεξάρτητα από το εάν στην κλειόµενη χρήση προκύπτει κέρδος ή ζηµία. Αρχή της πάγιας εφαρµογής των µεθόδων αποτίµησης: Οι µέθοδοι αποτίµησης εφαρµόζονται πάγια χωρίς να επιτρέπεται αλλαγή µεθόδου από τη µία χρήση στην επόµενη. Βέβαια σύµφωνα µε τον ΚΒΣ (άρθρο 28) δίνεται η δυνατότητα αλλαγής µεθόδου προσδιορισµού της τιµής κτήσεως ή του ιστορικού κόστους παραγωγής όταν γίνεται µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας της επιχείρησης ή για κάποιον άλλο εξίσου σπουδαίο λόγο. Αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας της επιχειρήσεως ή αρχή του going concern: Στην διαδικασία αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης θεωρείται δεδοµένη η συνέχιση της δραστηριότητάς της. Αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων: Τα έσοδα και τα έξοδα κάθε χρήσης λογίζονται σε αυτή τη χρήση ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία είσπραξης ή πληρωµής τους. Αρχή της χωριστής αποτίµησης των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού: Αποτιµώνται χωριστά τα περιουσιακά στοιχεία του παθητικού και του ενεργητικού. Αρχή της συµφωνίας του ισολογισµού ανοίγµατος µε τον ισολογισµό κλεισίµατος της προηγούµενης χρήσης: Τα ποσά που αναγράφονται στον ισολογισµό ανοίγµατος πρέπει να είναι τα ίδια µε αυτά του ισολογισµού κλεισίµατος της προηγούµενης χρήσης. 4 Οι παραπάνω αρχές εφαρµόζονται και στη διαδικασία αποτίµησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Τα άυλα πάγια στοιχεία που περιέρχονται στην κατοχή της επιχείρησης από τρίτους καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασµούς του λογαριασµού 16 µε την αξία κτήσεώς τους, δηλαδή το ποσό που καταβλήθηκε εφάπαξ στους τρίτους για την απόκτηση του στοιχείου επαυξηµένο κατά περίπτωση µε ποσά που αφορούν σε δικηγορικές αµοιβές, συµβολαιογραφικά κ.α., δηλαδή µε τα ειδικά έξοδα αποκτήσεως. Αν η επιχείρηση καταβάλλει στους τρίτους εκτός από το εφάπαξ ποσό και επιπρόσθετα ποσά, µηναία ή ετησία, τα ποσά αυτά καταχωρούνται στα έξοδα εκµετάλλευσης στον λογαριασµό (royalties). Στην περίπτωση που τα άυλα περιουσιακά στοιχεία δηµιουργούνται από την ίδια την επιχείρηση δεν απεικονίζονται λογιστικά παρά µόνο αν για τη δηµιουργία τους πραγµατοποιούνται αξιόλογα έξοδα, στα οποία µάλιστα λογίζονται οι αποσβέσεις τµηµατικά και όχι εφάπαξ. Τα παραπάνω έξοδα θεωρούνται ως η αξία κτήσης του άυλου στοιχείου. 4 Αληφαντής Στ. Γεώργιος Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως, Εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ, Αθήνα

13 Παρακάτω εξετάζονται αναλυτικά οι υπολογαριασµοί του λογαριασµού 16 που χρησιµοποιούνται για την καταχώρηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων. 1.3 Υπεραξία (Λογ/σµός 16.00) Η υπεραξία της επιχείρησης ή αλλιώς goodwill καταχωρείται στον λογαριασµό και είναι η υπεραξία που προκύπτει κατά την συγχώνευση ή την εξαγορά µιας επιχείρησης. Μπορεί να προσδιοριστεί η αξία της αφαιρώντας την πραγµατική αξία των περιουσιακών στοιχείων της οικονοµικής µονάδας από το ολικό τίµηµα αγοράς. Η πραγµατική αξία στην περίπτωση συγχώνευσης προσδιορίζεται σύµφωνα µε το Ν.2190/1920, άρθρο 9 από τριµελή επιτροπή που αποτελείται από έναν ορκωτό ελεγκτή- λογιστή, έναν ορκωτό εκτιµητή και έναν εµπειρογνώµονα- εκπρόσωπο του αρµόδιου Επιµελητηρίου µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9. Τα ποσά που εµφανίζονται στον λογαριασµό αυτό αναλύονται και επεξηγούνται στο προσάρτηµα. Το κόστος κτήσεως του goodwill εγγράφεται ως περιουσιακό στοιχείο στα βιβλία και στις οικονοµικές καταστάσεις της επιχειρήσεως ύστερα από υπολογισµό ως εξής: Ευρώ Κόστος κτήσεως αγορασθείσης επιχειρήσεως Ψ Περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από την εταιρεία Ψ (αξία αγοράς) Ενσώµατα Ασώµατα Προνόµια Ευρεσιτεχνίας ικαιώµατα Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Μείον: Εκχωρούµενες υποχρεώσεις της εταιρείας Ψ Καθαρή αξία αγοράς των αποκτηθέντων Κόστος Κτήσεως Goodwill Μπατσινίλας Επαµεινώνδας- Πατατούκας Κυριάκος, Σύγχρονη Λογιστική Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρόπυπα και µε αναφορά κατά θέµα στα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τόµος Α', εκδόσεις Αθ. 7

14 Επισηµαίνεται ότι στον παρόντα λογαριασµό καταχωρείται µόνο το goodwill που προκύπτει κατά την εξαγορά ή τη συγχώνευση ολόκληρης εταιρείας (απόκτηση των υλικών και άυλων περιουσιακών της στοιχείων κλπ), η οποία µετά τη συγχώνευση ή εξαγορά παύει να υπάρχει ως ιδιαίτερο νοµικό πρόσωπο. Αντίθετα σε περίπτωση αγοράς µετοχών ανώνυµης εταιρείας (ή εταιρικών µεριδίων Ε.Π.Ε.) η εκδότρια των µετοχών εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται και να λειτουργεί ως ιδιαίτερο νοµικό πρόσωπο και το τυχόν αποκτώµενο µε την αγορά των µετοχών goodwill συµπεριλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των µετοχών και καταχωρείται στο λογαριασµό ή 18.01, κατά περίπτωση. 6 Η υπεραξία της οικονοµικής µονάδας στηρίζεται στην εκτίµηση για την ικανότητά της να πραγµατοποιεί υψηλά κέρδη λόγω κυρίως της καλής φήµης, της εκτεταµένης πελατείας, της µεγάλης πίστεως στην αγορά, της καλής οργανώσεως, της ιδιαίτερής της εξειδικεύσεως στην παραγωγή ορισµένων αγαθών, της καλής προοπτικής αναπτύξεως του κλάδου στον οποίο ανήκει, των εξαιρετικών πλεονεκτηµάτων της θέσεως όπου είναι εγκατεστηµένη, της υψηλής στάθµης των στελεχών που απασχολεί (επιστηµονική κατάρτιση, εµπειρία) και του δυναµικού και αποτελεσµατικού διοικητικού και διευθυντικού της µηχανισµού (Ε.Γ.Λ.Σ. Παρ , περ.3). Προκειµένου να αναλυθεί περαιτέρω η έννοια της υπεραξίας θα πρέπει να γίνουν κατανοητές οι έννοιες της λογιστικής καθαρής θέσης, της πραγµατικής καθαρής θέσης και της τρέχουσας αξίας του συνόλου της επιχειρήσεως: Λογιστική Καθαρή Θέση: Λαµβάνοντας υπόψη τη θεµελιώδη λογιστική ισότητα Ε=Π+ΚΘ και άρα ΚΘ=Ε-Π συµπεραίνουµε ότι Λογιστική Καθαρή Θέση είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των δεκτικών χρηµατικής αποτιµήσεως περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και των προς τρίτους υποχρεώσεων όπως εµφανίζονται αυτά στον νόµιµα καταρτισµένο ισολογισµό. Η λογιστική καθαρή θέση ισούται µε το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο, προσαυξηµένο µε τα σχηµατισµένα πραγµατικά αποθεµατικά, τη διαφορά αναπροσαρµογής και το υπόλοιπο κερδών εις νέο (ή µειωµένοµε τις ζηµίες εις νέο). Πραγµατική Καθαρή Θέση: Είναι η διαφορά µεταξύ της συνολικής τρέχουσας αξίας αποκτήσεως των δεκτικών χρηµατικής αποτιµήσεως περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και των προς τρίτους υποχρεώσεων, που προκύπτει από ισολογισµού του οποίου τα πάγια στοιχεία, τα αποθέµατα και τα χρεόγραφα έχουν αποτιµηθεί στην Σταµούλης,2010, σελίδα Σακελλής Ι. Εµµανουήλ Ο Πανδέκτης του Λογιστή, Λογιστικό-Φορολογικό ίκαιον και Λογιστική, τόµος β', εκδόσεις Ε. Σακελλή, 2009, σελίδα

15 πραγµατική τους αξία, δηλαδή, στην τρέχουσα αξία αποκτήσεώς τους κατά την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού. ιευκρινίζεται ότι, µε ενδεχόµενη εξαίρεση κάποιων ειδικών περιπτώσεων, ούτε η λογιστική καθαρή θέση, ούτε η πραγµατική καθαρή θέση ταυτίζεται µε την τρέχουσα (αγοραία) αξία του συνόλου της επιχειρήσεως. Τούτο οφείλεται στο ότι, τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία, από τη στιγµή που θα ενταχθούν στο παραγωγικοσυναλλακτικό κύκλωµα της επιχειρήσεως, παύουν να έχουν αυτοτελή αξία και αποκτούν συνολική ενιαία αξία, η οποία είναι διαφορετική (µεγαλύτερη ή µικρότερη) του αθροίσµατος της επιµέρους αξίας τους (είναι ανάλογη της αποδοτικότητας της επιχειρήσεως κλπ.). Τρέχουσα (αγοραία) αξία του συνόλου της επιχειρήσεως: Είναι το ποσό που προσδιορίζεται µε βάση κυρίως την αποδοτικότητα της επιχειρήσεως και την εφαρµογή παραδεγµένων µεθόδων, µε σκοπό να χρησιµεύσει για τη µεταβίβαση του συνόλου της επιχειρήσως ή ενός µεγάλου πακέτου µετοχών της. Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη φορολογική νοµοθεσία και του κωδ. Ν. 2190/1920, πρέπει να διακρίνουµε δύο είδη υπεραξίας που προκύπτουν κατά τη µετατροπή ή συγχώνευση (και µεταβίβαση) επιχειρήσεως: 1) υπεραξία από µεταβολή των τιµών και 2)υπεραξία αποδοτικότητας (goodwill). 1) Υπεραξία από µεταβολή των τιµών είναι η διαφορά µεταξύ της πραγµατικής καθαρής θέσης της επιχειρήσεως και της λογιστικής καθαρής θέσεώς της. Η υπεραξία αυτή προσδιορίζεται από την επιτροπή του άρθρου 9 κωδ. Ν. 2190/1920 και στις περιπτώσεις συγχωνεύσεως ή µετατροπής επιχειρήσεων, που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν /1972, δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος κατά το χρόνο συγχωνεύσεως ή µετατροπής, αλλά κατά το χρόνο της διαλύσεώς της (βλ. Άρθρο 2 και λοιπούς όρους και προϋποθέσεις στα άρθρα 3-6, όπως ισχύουν, του Ν..1297/1972). 2) Υπεραξία Αποδοτικότητας είναι η διαφορά µεταξύ της τρέχουσας (αγοραίας) αξίας της επιχειρήσεως και της πραγµατικής καθαρής θέσεως που προσδιορίζει η επιτροπή του άρθρου 9 κωδ. Ν 2190/1920. Η υπεραξία αυτή από την ελληνική επιστήµη ονοµάζεται υπερπρόσοδος, ή αξία υπερπροσόδου, ή υπεραξία της επιχειρήσεως χρησιµοποιηµένου συγχρόνως και του διεθνούς επιστηµονικού όρου Goodwill καθώςκαι του Γαλλικού Fonds de Commerce. Στην Ελληνική Πραγµατικότητα έχουν επικρατήσει οι όροι φήµη και πελατεία και αέρας. 7 7 Γρηγοράκος Γ. Θεόδωρος, Ανάλυση- Ερµηνεία του Ελληνικού Γενικού Λογστικού Σχεδίου (Γενικής και 9

16 1.4 ικαιώµατα Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (Λογ/σµός 16.01) Τα ικαιώµατα Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας που παρακολουθούνται στον λογαριασµό είναι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που χρησιµοποιούνται και αξιοποιούνται από την οικονοµική µονάδα προκειµένου να αποκτήσει πλεονεκτήµατα µονοπωλιακής ή εξειδικευµένης δράσης στην αγορά για το χρονικό διάστηµα που διαρκεί. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία µπορούν είτε να αγοραστούν από την επιχείρηση, είτε να παραχθούν από την ίδια. Τα έξοδα που αφορούν στα δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδοκτησίας καταχωρούνται στον λογαριασµό µόνο στην περίπτωση που προσδοκάται από την επιχείρηση ότι η κατοχή τους θα της αποδώσει αποτελέσµατα. Η βιοµηχανική ιδιοκτησία διακρίνεται από την πνευµατική καθώς η δεύτερη αφορά κυρίως έργα λόγου και τέχνης. Σκοπός της προστασίας των δικαιωµάτων αυτών είναι η επιβράβευση και ανταµοιβή της πρωτοπορίας καθώς και η παροχή κινήτρων για έρευνα και ανάπτυξη καινοτοµιών. Στην Ελλάδα αποκλειστικά αρµόδιος φορέας είναι ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.). Στο ΕΓΛΣ αναφέρονται ενδεικτικά στον λογαριασµό αυτό τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα σήµατα, οι άδειες παραγωγής και εκµεταλλεύσεως, οι µέθοδοι (know-how), τα πρότυπα και τα σχέδια. Παρακάτω αναλύονται τα κυριότερα εξ αυτών, δηλαδή το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, η δικαιόχρηση (franchising), το εµπορικό σήµα και η τεχνογνωσία ( know how) Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Σύµφωνα µε το Ν.1733/1987, άρθρο 5, παρ 1, δ ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας χορηγούνται για επινοήµατα νέα που εµπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιοµηχανικής εφαρµογής. Η εφεύρεση µπορεί να αναφέρεται σε προϊόν, µέθοδο ή βιοµηχανική εφαρµογή.. Ο εφευρέτης µπορεί να είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Στην ευρεσιτεχνία ισχύει η αρχή της εδαφικότητας, δηλαδή το δικαίωµα κατοχυρώνεται µόνο για το κράτος το οποίο χορηγεί το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Προκειµένου να προβλεφθεί πιθανή σύγκρουση συµφερόντων, στη Σύµβαση των Παρισίων για τη Αναλυτικής Λογιστικής, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008, σελίδα

17 Βιοµηχανική Ιδιοκτησία προβλέπεται το δικαίωµα προτεραιότητας, δηλαδή εάν κάποιος καταθέσει αίτηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας σε ένα κράτος-µέλος της Σύµβασης έχει το δικαίωµα προτεραιότητας για ένα έτος προκειµένου να καταθέσει την ίδια αίτηση και σε άλλα κράτη-µέλη. Στις µετέπειτα αιτήσεις καθοριστικής σηµασίας ρόλο παίζει η ηµεροµηνία της πρώτης υποβολής για τη σύγκριση µε τη στάθµη της τεχνικής (ό,τι είναι γνωστό στο ευρύ κοινό). Το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας χορηγεί στον κάτοχό του το δικαίωµα της αποκλειστικής εκµετάλλευσης της περιγραφόµενης σε αυτό εφεύρεσης για 20 χρόνια από την υποβολή της αίτησης και απαγορεύει σε κάθε τρίτο πρόσωπο να κάνει χρήση της εφεύρεσης χωρίς την άδεια του κατόχου. Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να παραχωρήσει την άδεια εκµετάλλευσης της εφεύρεσης σε τρίτους ζητώντας κάποια ανταλλάγµατα, τα λεγόµενα royalties. Το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, σε αντίθεση µε την πνευµατική ιδιοκτησία, δεν προστατεύει µόνο την υλική αποτύπωση της ιδέας αλλά και την ίδια την ιδέα και άρα η προστασία που παρέχεται είναι σαφώς ευρύτερη. Στην Ελληνική πραγµατικότητα το σύστηµα προστασίας της Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας όσον αφορά τις εφευρέσεις εφαρµόζεται για πρώτη φορά το Κάθε εποχή χαρακτηρίζεται και καθορίζεται από τις εφευρέσεις της καθώς η ανθρώπινη εφευρετικότητα είναι αυτή που λύνει καθηµερινά προβλήµατα, αναπτύσσει το βιοτικό επίπεδο και βοηθά στον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη. Παράλληλα καθορίζει την πορεία της οικονοµίας και συµβάλλει στην τεχνολογική και βιοµηχανική ανάπτυξη της χώρας.. Από τις πρώτες εφευρέσεις που κατοχυρώθηκαν από τον ΟΒΙ είναι ένα χειροκίνητο πλυντήριο µηχάνηµα (αριθµός διπλώµατος ευρεσιχνίας 4, 4/12/1920), ένα ιδίου τύπου ταχύµετρο (αριθµός διπλώµατος ευρεσιχνίας 9, 21/12/1920), κ.α Franchising ( ικαιόχρηση) Το Franchising είναι ένα συµβόλαιο διαρκών σχέσεων µεταξύ µιας ανεξάρτητης επιχειρήσεως που χαρακτηρίζεται ως λήπτης ή δικαιοδόχος franchising (franchisee), ο οποίος είτε καταβάλλοντας ένα ποσό µία φορά, είτε κατόποιν συνεχών καταβολών, είναι σε θέση να εκµεταλλεύεται και να χρησιµοποιεί την τεχνογνωσία που πλαισιώνεται από σειρά δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας όπως εµπορική επωνυµία, σήµατα, διακριτούς τίτλους ευρεσιτεχνίας, σχέδια και υποδείγµατα. Η επιχείρηση η οποία προσφέρει τα δικαιώµατα αυτά χαρακτηρίζεται δότης ή δικαιοπάροχος franchising (franchisor). 8 8 Παπαδόπουλος ηµήτριος Επιχειρηµατικότητα και επιχειρηµατικές αποφάσεις, ιερεύνηση στο πλαίσιο της 11

18 Οι δικαιοδόχοι, που συνήθως είναι µικρότερες επιχειρήσεις, έχουν την ευκαιρία µέσω του συστήµατος franchising να εκµεταλλεύονται πέρα από το προϊόν, την καλή φήµη, το σήµα της µεγάλης επιχείρησης, τις πελατειακές της σχέσεις, την µέθοδο και οργάνωση της προώθησης των προϊόντων, το σύστηµα διοίκησης και λειτουργίας καθώς και την χρησιµοποίηση των υπηρεσιών εξειδικευµένων ανθρώπων. Τα είδη του franchising που διακρίνουµε επιγραµµατικά είναι: Franchising ιανοµής: Σε αυτό το είδος ο franchisor, που µπορεί να είναι είτε παραγωγός είτε διανοµέας, δίνει την άδεια στον franchisee να πωλήσει ορισµένα προϊόντα σε συγκεκριµένα καταστήµατα µε το διακριτικό όνοµα του franchisor. Franchising Υπηρεσιών: Σε αυτή την περίπτωση ο franchisor διαµορφώνει ένα υπόδειγµα παροχής υπηρεσιών που υποχρεούνται να εφαρµόσουν οι franchisees. Υποκατηγορία αυτού είναι το κινητό franchising. Franchising Βιοµηχανικής Παραγωγής: Σε αυτό το είδος ο franchisee έχει την άδεια να κατασκευάζει τα προϊόντα του σύµφωνα µε τις υποδείξεις του franchisor. Τα προϊόντα αυτά φέρουν το σήµα του franchisor - βιοµήχανου Εµπορικά Σήµατα Εµπορικό σήµα (trademark) ή αλλιώς µάρκα ή λογότυπο (brand και logo αντίστοιχα) είναι ένα σύµβολο, µια επωνυµία και γενικά κάθε σηµείο που επιδέχεται γραφικής παράστασης και χρησιµοποιείται από µια επιχείρηση προκειµένου να είναι αναγνωρίσιµη, αυτή και τα προϊόντα της, από το κοινό. Τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται είναι το ( registered trademark) που διακρίνει τα γενικά εµπορικά σήµατα πλήρως ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, σε αντίθεση µε το διακριτικό ( trademark ) που χρησιµοποιείται για να διακρίνει επωνυµίες περισσότερο ολιγοπωλιακού χαρακτήρα και εφευρέσεις λέξεων, επωνυµιών και απεικονίσεων (σχέδιο). Εµπορικό σήµα µπορούν να αποτελέσουν λέξεις, ονόµατα φυσικών ή νοµικών προσώπων, ψευδώνυµα, απεικονίσεις, γράµµατα, αριθµοί, ήχοι, το σήµα του προϊόντος ή της συσκευασίας του καθώς επίσης τίτλος εφηµερίδας ή περιοδικού, ενώ δεν µπορούν να αποτελέσουν σήµα επίθετα ή γεωγραφικές ονοµασίες. Ο δικαιούχος του σήµατος αποκτά δικαίωµα αποκλειστικής χρήσεώς του και η προστασία του σήµατος διαρκεί για µία δεκαετία. Στην Ελλάδα ο νόµος περί σηµάτων είναι ο ν. 2239/1994. Η κατοχύρωση του εµπορικού σήµατος προστατεύει τη φήµη της επιχείρησης, διεθνούς βιβλιογραφίας και της Ελληνικής πραγµατικότητας, Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2009, Σελίδα

19 προσδίδει τη µοναδικότητα και την προσωπικότητα που χρειάζεται το προϊόν και συνεισφέρει στη δηµιουργία αξίας της επιχείρησης. Μάλιστα πολλές φορές στο ευρύ κοινό, πολλά σήµατα συνδέονται τόσο στενά µε τον τύπο του προϊόντος που ταυτίζεται η ονοµασία αυτών των τύπων των προϊόντων µε τα εµπορικά τους σήµατα (π.χ. Nescafe, Aspirin, Jeep, Thermos, Kleenex, Pampers). Επιπλέον ενισχύει την καλή λειτουργία του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισµού. Ο Aaker 9 υποστηρίζει ότι η µάρκα είναι αυτό που ταυτίζει τις προσδοκίες των πελατών µε το εκάστοτε προϊόν. Για να έχει µια επιχείρηση ένα «δυνατό» εµπορικό σήµα οφείλει να δηµιουργήσει ισχυρούς δεσµούς µεταξύ της µάρκας και του καταναλωτικού κοινού στο οποίο απευθύνεται. Τέσσερις παράγοντες συµβάλλουν στην δηµιουργία αξίας για την επιχείρηση αλλά και στην διαµόρφωση της τιµής του προίόντος λόγω της υπεραξίας που δηµιουργεί το εµπορικό σήµα και αυτοί είναι : η αναγνωρισιµότητα της µάρκας, η αφοσίωση και εµπιστοσύνη του κοινού προς το προϊόν, η αντιλαµβανόµενη ποιότητα που συνδέει τη µάρκα µε το προϊόν και τέλος οι ισχυροί δεσµοί µεταξύ προϊόντος και πελατών. Σύµφωνα µε τον Keller 10 τα κυριότερα πλεονεκτήµατα που προσφέρει το εµπορικό σήµα στο προϊόν και την επιχείρηση είναι τα εξής: Βελτιωµένη αντίληψη για την ποιότητα του προϊόντος Μεγαλύτερη αφοσίωση των πελατών στο προϊόν Περισσότερο ισχυρή θέση ως προς τον ανταγωνισµό της αγοράς και την κρίση Μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους Ανελαστική ζήτηση σε πιθανή αύξηση των τιµών Περισσότερη ελαστικότητα ζήτησης στις µειώσεις των τιµών Καλύτερη εµπορική συνεργασία και υποστήριξη Μεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στις ενέργειες του µάρκετινγκ Πιθάνες ευκαιρίες αδειοδότησης (licensing) Επιπλέον ευκαιρίες επέκτασης της µάρκας ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ (KNOW-HOW) Τεχνογνωσία είναι η βιοµηχανική γνώση και τεχνική, η οποία είναι απόρρητη, και αφορά σε µη κατοχυρωµένες εφευρέσεις, διαδικασίες και µεθόδους που σε συνδυασµό µε την 9 Aaker D.A. (1996) Building Strong Brands, New York, The Free Press, page Keller Kevin Lane, Tony Aperia, Mats Georgson, Strategic Brand Management: A European Perspective, Pearson Education,2008, page

20 εξειδικευµένη γνώση και τη συσσωρευµένη εµπειρία του προσωπικού της επιχείρησης µπορούν να προσδώσουν τέτοια χαρακτηριστικά στο προϊόν που να το κάνουν µοναδικό. Στην σύγχρονη οικονοµία όπου η οικονοµική ευηµερία εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη γνώση και την τεχνολογία, το know how είναι ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες διαφοροποίησης και ως εκ τούτου πηγή απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 11 Το know-how θεωρείται εισφορά σε είδος και η αξία του µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη µετοχικού κεφαλαίου ή την αύξηση αυτού. Η εξακρίβωση της αξίας του από τους εκτιµητές του άρθρου 9 του ν. 2190/1920, είναι δεσµευτική για τον οικονοµικό έφορο (Υπ. Οικ. Α. 1506/1987) ικαιώµατα (όπως π.χ. Παραχωρήσεις) Εκµεταλλεύσεως Ορυχείων - Μεταλλείων Λατοµείων (Λογ/σµός 16.02) Οι εδαφικές εκτάσεις που µπορεί να έχει στην κατοχή της µια οικονοµική µονάδα διακρίνονται σε αυτές που έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής, και συνεπώς δεν αποσβένονται, και σε αυτές που έχουν περιορισµένη διάρκεια ζωής όπως για παράδειγµα τα ορυχεία, µεταλλεία και τα λατοµεία, τα οποία αποσβένονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Η αξία κτήσεως της κυριότητας τους παρακολουθείται στους υπολογαριασµούς 10.01, 10.02, αντίστοιχα. Τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης όµως των ορυχείων µεταλλείων λατοµείων παρακολουθούνται στον υπολογαριασµό Πιο αναλυτικά παρακολουθείται: Το κόστος κτήσης του δικαιώµατος εκµεταλλεύσεως των παραπάνω, δηλαδή του εµπράγµατου δικαιώµατος της µεταλλειοκτησίας. Τα σχετικά έξοδα που πραγµατοποιεί η οικονοµική µονάδα προκειµένου να της χορηγήσει η Αρµόδια Αρχή το δικαίωµα εκµετάλλευσης του ορυχείου ή µεταλλείου που βρίσκεται σε έδαφος που αποτελεί ιδιοκτησία της. Τα έξοδα αυτά καταχωρούνται µόνο στην περίπτωση που η επιχείρηση τα θεωρήσει αξιόλογα. 11 Teece J. David, Essays in technology management and policy, selected papers of David J. Teece, World Scientific Publishing Co, Pte. Ltd, 2003, page Σακελλής Ι. Εµµανουήλ Ο Πανδέκτης του Λογιστή, Λογιστικό-Φορολογικό ίκαιον και Λογιστική, τόµος β', εκδόσεις Ε. Σακελλή, 2009, σελίδα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1053 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Προσδιορισµός της φορολογητέας αξίας κατά τη µεταβίβαση µε επαχθή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα #1: Λογιστική και Αποτίμηση Άυλων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα #1: Λογιστική και Αποτίμηση Άυλων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα #1: Λογιστική και Αποτίμηση Άυλων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

- 695 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 31. Αριθµ.Πρωτ.:1066328/1394/Α0012

- 695 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 31. Αριθµ.Πρωτ.:1066328/1394/Α0012 - 695 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ( 12) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β Αθήνα, 16 Ιουλίου 2003 Αριθµ.Πρωτ.:1066328/1394/Α0012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1055 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α' ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Προσδιορισµός της φορολογητέας αξίας ολόκληρης επιχείρησης;

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Ενότητα 3 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Πάγια (Εννοιολογικό Πλαίσιο) Πάγια είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσω που δεν προορίζονται για µεταπώληση, αλλά παραµένουν στην επιχείρηση για πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ευαγγελία Αγοράστη και Άννα Κυπραίου ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ευτέρα, 23 Νοεµβρίου 2015 Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Το έτος 2014 εκδόθηκε ο Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», ο οποίος αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Οδηγίες για την εφαρµογή της απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών /253/Α0013/ ΠΟΛ.1055».

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Οδηγίες για την εφαρµογή της απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών /253/Α0013/ ΠΟΛ.1055». ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1068130-449 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Οδηγίες για την εφαρµογή της απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 10. Εδαφικές Εκτάσεις

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 10. Εδαφικές Εκτάσεις 10. Εδαφικές Εκτάσεις ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 11. Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων Τεχνικά έργα 12. Μηχανήματα Τεχνικές Εγκαταστάσεις Λοιπός μηχ. Εξοπλισμός 13 Μεταφορικά μέσα 14 Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός 15 Ακινητοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 12-12-2003 Αρ.Πρωτ.874 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: «Συμπλήρωση-τροποποίηση απόφασης Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/ Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/27.7.2015 Αθήνα, 27.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1155 ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΤΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία Ενότητα 5 η : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Δρ. Ιωάννης Μπακούρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 2 ο 1. Αν επιλέξουμε τη μέθοδο της μείωσης της αξίας του παγίου τότε το μηχάνημα θα εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης με μειωμένη την αξία του κατά το ποσό της επιχορήγησης (40.000) δηλαδή με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ο Λογιστικός χειρισμός των Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

Συνηµµένα : 6 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1070691-499 ΕΤΟΣ: 2003

Συνηµµένα : 6 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1070691-499 ΕΤΟΣ: 2003 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1070691-499 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (. 13) ΤΜΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Αποστολή εντύπων σχετικών µε την εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30/06/2013 ΠΑΛΛΑ ΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΘΥΝΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ : (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε.

Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει της 2 του Άρθρου 22 του Κωδ. Ν. 3190/1955 και της 2 του Άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1/7. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1/7. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α Ρ. Γ Ε Μ Η : 1 2 4 1 0 9 0 4 0 0 0 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/14 31.12.2014 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε.

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

2. Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την εµφάνιση του ισολογισµού και του λογαριασµού Αποτελέσµατα Χρήσεως. Απάντηση: Δεν έγινε.

2. Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την εµφάνιση του ισολογισµού και του λογαριασµού Αποτελέσµατα Χρήσεως. Απάντηση: Δεν έγινε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955 και Της παρ. 2 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920) Της Εταιρείας Περιορισµένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕΙΑΣ ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015 31/12/2015 ΤΗΣ MARINET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΑΜ 10365 ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Πάγια περιουσιακά στοιχεία 1 Μη κυκλοφορούντα ή πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία: προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

* ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. * Νο. 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα 19/1/1997 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 2317 Αρ. Γνωμ.

* ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. * Νο. 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα 19/1/1997 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 2317 Αρ. Γνωμ. -- 155 -- * ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. * Νο. 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα 19/1/1997 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 2317 Αρ. Γνωμ.: 285 ΘΕΜΑ: Λογιστική παρακολούθηση Αϋλων Τίτλων Δημοσίου. Ι. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΑΕ.39904/03/Β/98/04 (βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΑΕ.39904/03/Β/98/04 (βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΑΕ.39904/03/Β/98/04 (βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ:

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39783/65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: 054424221000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Άρθρο 2) Οι οντότητες κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στις παρακάτω κατηγορίες: Κριτήρια ένταξης σε κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα-Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02 Μεταλλεία 10.03 Λατοµεία 10.04 Αγροί 10.05 Φυτείες 10.06 άση 10.10 Γήπεδα-Οίκόπεδα εκτός εκµετάλλευσης 10.11 Ορυχεία εκτός εκµετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 123117652000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (Δεύτερη εταιρική χρήση) βάση των

Διαβάστε περισσότερα