ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Χ. ΜΑΡΙΓΚΟΥ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Χ. ΜΑΡΙΓΚΟΥ Η"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ανάθεση έργου σε τρίτους (Outsourcing): Έννοια Περιεχόµενο-Ρόλος- Εφαρµογές και Τάσεις στο χώρο του ξένου και ελληνικού ηλεκτρονικού επιχειρείν. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Χ. ΜΑΡΙΓΚΟΥ Η Επιβλέπων: Παπαδοπούλου Όλγα Καθηγήτρια Καστοριά, Απρίλιος 2009

2 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ως outsourcing ορίζεται η ανάθεση συγκεκριµένων λειτουργιών διαδικασιών ενός φορέα σε µια τρίτη εξειδικευµένη επιχείρηση και αποτελεί την ιδανική λύση για πολλές επιχειρήσεις, καθώς βελτιώνει ποιοτικά και ποσοτικά την παραγωγικότητα στα πλαίσια του επιχειρείν και του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Η ανάγκη για τη διενέργεια του outsourcing θα πρέπει να εξετάζεται πριν την έναρξη του και να συνεκτιµώνται παράγοντες όπως η διασφάλιση της ποιότητας µέσω ενός Συµβολαίου (SLA), η ταχύτητα παράδοσης των εργασιών, η ανταγωνιστική αξία του προϊόντος υπηρεσίας καθώς και το κόστος του προµηθευτή. Η επιλογή του outsourcing µπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα στην επιχείρηση αλλά βασική προϋπόθεση αποτελεί η επιλογή του κατάλληλου προµηθευτή. Το αντικείµενο έρευνας της παρούσας διπλωµατικής εργασίας εστιάζεται στην συνολική εικόνα που παρουσιάζει το outsourcing υπηρεσιών και εφαρµογών πληροφορικής, σε µια εποχή όπου η διακράτηση του κόστους είναι η βασική προτεραιότητα όλων των επιχειρήσεων. Όλα αυτά τεκµηριώνονται µέσα από την εξέταση παραδειγµάτων και case studies όπως αυτό της Altec και της Xerox Hellas. Συµπερασµατικά, η ανάπτυξη του κλάδου του outsourcing αποτελεί µια σχετικά πρόσφατη αναδυόµενη πρακτική στα πλαίσια του επιχειρηµατικού κόσµου. Τέλος, πριν αναφερθούµε στα δικά µας συµπεράσµατα, καθώς επίσης και στις προτάσεις µας για την περαιτέρω εξάπλωση του outsourcing, τόσο διεθνώς, όσο και σε εθνικό επίπεδο, γίνεται επίσης έγκυρη αναφορά σε στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ανάπτυξη του. Λέξεις Κλειδιά: ανάθεση, outsourcing, κόστος, ποιότητα, ηλεκτρονικό εµπόριο, πελάτης, επιχείρηση, ανταγωνισµός, Συµβόλαιο, εφαρµογές, case studies.

3 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 Κεφαλαιο 1. Ηλεκτρονικό Εµπόριο και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Επιχειρείν Ηλεκτρονικό εµπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Επιχειρείν και ηλεκτρονικό επιχειρείν Η έννοια των logistics...7 Κεφάλαιο 2. Outsourcing Εισαγωγή στο Outsourcing Έννοια και περιεχόµενο του όρου Outsourcing και τα Συµβόλαια ιασφάλισης Ποιότητας των υπηρεσιών Κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης του Outsourcing Ο ρόλος του Outsourcing στην σύγχρονη επιχείρηση και συγκεκριµένες εφαρµογές Outsourcing: Μια στρατηγική λύση Λόγοι επιλογής outsourcing Σε ποιους τοµείς οι εταιρίες χρησιµοποιούν outsourcing Είδη ψηφιακού και συµβατικού outsourcing Εναλλακτικές µορφές χρήσης εξωτερικών υπηρεσιών...18 Κεφάλαιο 3.Εφαρµογές Outsourcing Ηλεκτρονικά Επιχειρησιακά Μοντέλα και Ηλεκτρονικές επιχειρήσεις Εξωτερική ανάθεση σχεδίασης του Ιστοχώρου Ελληνικά Case studies ηλεκτρονικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Outsourcing Η περίπτωση της Altec Στατιστικά αποτελέσµατα σχετικά µε την απήχηση και ανάπτυξη του outsourcing υπηρεσιών πληροφορικής Το όφελος του outsourcing και η διάσταση της οικονοµικής κρίσης...35 Κεφάλαιο 4.Τάσεις στο χώρο του Outsourcing Τάσεις στο χώρο του outsourcing παγκοσµίως Outsourcing υπηρεσίες - Franchising Καινοτόµα συστήµατα πληρωµών και ασφάλειας στο ηλεκτρονικό επιχειρείν...42 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ...46 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...49

4 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε αντικείµενο εξέτασης το φαινόµενο του «Outsourcing» δοµείται σε τέσσερα κεφάλαια και έχει ως σκοπό πέραν από την ανάλυση του διεθνή όρου, να αναλύσει µέσα από συγκεκριµένα case study (µελέτη περίπτωσης), τους λόγους επιλογής αυτής της µεθόδου καθώς και τα οφέλη που µπορεί να αποκοµίσει η σύγχρονη επιχείρηση. Το πρώτο κεφάλαιο συνοπτικά περιλαµβάνει το θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση κάποιων βασικών όρων που συνδέονται άµεσα µε την ανάπτυξη και εξέλιξη του outsourcing. Συγκεκριµένα εξετάζονται : ο όρος του ηλεκτρονικού επιχειρείν, η έννοια του ηλεκτρονικού εµπορίου και το ιστορικό της ανάπτυξης του, τα πλεονεκτήµατα ενός δικτυακού τόπου, οι λόγοι εισαγωγής του πολίτη και του επιχειρηµατία στην ψηφιακή οικονοµία καθώς και η έννοια των logistics. Το δεύτερο κεφάλαιο αρχικά εξετάζει το επιχειρηµατικό περιβάλλον, το προφίλ των επιχειρήσεων και των πελατών και στη συνέχεια ακολουθεί µια εκτενέστερη µελέτη για την έννοια και το περιεχόµενο του «Outsourcing». Επιπρόσθετα καταγράφονται τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης της διαδικασίας του «Outsourcing», ο ρόλος του στην σύγχρονη επιχείρηση καθώς και οι τρόποι διασφάλισης των συµβαλλόµενων µερών µέσω Συµβολαίων. Συγκεκριµένες εφαρµογές και εναλλακτικές µορφές χρήσης εξωτερικών υπηρεσιών δίνονται ως παραδείγµατα. Το τρίτο κεφάλαιο περιλαµβάνει την έννοια της δηµιουργίας µιας ηλεκτρονικής επιχείρησης καθώς και την ανάλυση των ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων που διακρίνει ο Timmers. Ακολουθεί, λεπτοµερής ανάλυση συγκεκριµένων εφαρµογών από Ηλεκτρονικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Outsourcing όπως για παράδειγµα το case study της Altec και της Xerox Hellas. Επίσης παρουσιάζεται άλλη µια σηµαντική εφαρµογή του outsourcing και αυτή είναι η σχεδίαση του Ιστοχώρου µιας επιχείρησης από εξωτερικούς συνεργάτες. Στη συνέχεια, παρουσιάζουν ενδιαφέρον διάφορα στατιστικά στοιχεία και αποτελέσµατα σχετικά µε την απήχηση και ανάπτυξη του outsourcing των υπηρεσιών πληροφορικής. Τέλος, ακολουθεί η διάσταση της οικονοµικής κρίσης στην χώρα µας και το όφελος

5 4 που µπορούν να αποκοµίσουν οι επιχειρήσεις µε την ανάθεση τµήµατος ή και του συνόλου των λειτουργιών τους σε µια Τρίτη εξειδικευµένη επιχείρηση. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται οι τάσεις της διεθνούς αγοράς σε εφαρµογές Outsourcing καθώς και οι τάσεις και αντιλήψεις που επικρατούν στην Ελληνική αγορά. Η αναφορά στην µέθοδο του franchising καταλήγει στο συµπέρασµα ότι πλέον, οι περισσότερες από τις µικρές αλυσίδες franchise αναθέτουν πολλές από τις δραστηριότητες τους, όπως για παράδειγµα την διαφήµιση, σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών. Στο τέλος αυτής της µελέτης παρουσιάζονται τα πιο διαδεδοµένα και καινοτόµα µέσα «ηλεκτρονικών πληρωµών» που έχουν καθιερωθεί πλέον σε όλες τις αγορές.

6 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 1.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Η περίοδος 1990 έως σήµερα είναι µια περίοδος εξέλιξης και ανάπτυξης της οικονοµίας. Στη νέα οικονοµία δίνεται έµφαση στην παραγωγή για την διεθνή αγορά (παγκοσµιοποίηση των αγορών), εµφανίζονται νέοι τρόποι προσέγγισης πελατών, πώλησης αγαθών και υπηρεσιών ( ιαδίκτυο) και κυρίαρχο στοιχείο αποτελεί η επιστηµονική γνώση. Για τις επιχειρήσεις, η αντιµετώπιση των προκλήσεων της παγκοσµιοποίησης θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την ετοιµότητά τους ως προς τη µείωση των κοστολογίων, την εφαρµογή λύσεων η-επιχειρείν αλλά και την ανάπτυξη της κατάλληλης υποδοµής πληροφορικής. Ο Peter Drucker µάλιστα υποστηρίζει ότι, η γνώση ως καθοδηγούσα δύναµη του εµπορίου, θα αποτελέσει το βασικό παραγωγικό συντελεστή κατά τον 21 ο αιώνα υποκαθιστώντας τους υπόλοιπους (εργασία, κεφάλαιο, φυσικοί πόροι). Το ηλεκτρονικό εµπόριο πραγµατοποιείται µεταξύ επιχειρήσεων, καταναλωτών και δηµόσιων οργανισµών και παρέχει την δυνατότητα αγοράς και πώλησης προϊόντων και πληροφοριών µέσω του Internet ή άλλων on-line υπηρεσιών. Είναι ένα εργαλείο το οποίο παρέχει στις επιχειρήσεις, στους καταναλωτές και την διοίκηση την δυνατότητα να µειώνουν το κόστος παροχής υπηρεσιών, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα των αγαθών και αυξάνοντας την ταχύτητα παράδοσής τους. Τα βασικότερα µειονεκτήµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι ο φόβος της ηλεκτρονικής απάτης, η έλλειψη εµπιστευτικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών που διακινούνται καθώς και η αποπροσωποίηση των συναλλαγών. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εµπορίου, καθώς το ηλεκτρονικό εµπόριο δεν µπορούσε να καλύψει από µόνο του τις ανάγκες της νέας αγοράς. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν περιλαµβάνει εµπορικές

7 6 συναλλαγές αλλά και ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ Οργανισµών (επιχειρήσεων ή οργανισµών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), µέσω Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης που µπορούν να διαχειρίζονται τους πελάτες(crm-customer Relationship Management), την εφοδιαστική αλυσίδα (SCM-Supply Chain Management) και γενικότερα τους επιχειρησιακούς πόρους (ERP-Enterprise Resource Planning). Φυσικά περιλαµβάνει την επιχειρηµατική ευφυΐα και σε συνδυασµό µε καινοτόµες τεχνολογικές λύσεις, παράγονται καινοτόµα προϊόντα. Όπως είναι φανερό ο όρος ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι περισσότερο ευρύς και περιλαµβάνει τον όρο ηλεκτρονικό εµπόριο. Αν και φαίνεται πως το ηλεκτρονικό εµπόριο εστιάζει κυρίως στις διαφοροποιηµένες και αυξηµένες απαιτήσεις των καταναλωτών, ωστόσο είναι αξιοσηµείωτο πως για την πλειοψηφία των ΜΜΕ, µεγαλύτερη πηγή εσόδων, αποτελεί η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων προς άλλες επιχειρήσεις. (Όλγα Παπαδοπούλου, 2006, Σηµειώσεις µαθήµατος : «Ηλεκτρονικό εµπόριο II», Τµηµα ιεθνούς Εµπορίου, Παράρτηµα Καστοριάς, ΤΕΙ υτ.μακεδονίας.) 1.2 ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ο όρος επιχειρείν (business) περιγράφει κάθε είδους επιχειρησιακή δραστηριότητα, συνεργατική δράση και συναλλαγή µε τεχνικές συµβατικού παραδοσιακού επιχειρείν δηλαδή χωρίς χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Ενώ ο όρος ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business), δεν αφορά µόνο αγορές και πωλήσεις αλλά επικεντρώνεται στην ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση πελατών, τη δηµιουργία ολοκληρωµένου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, τη συνεργασία µε επιχειρηµατικούς εταίρους και τη προσφορά υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το ηλεκτρονικό επιχειρείν ανοίγει νέους τρόπους επικοινωνίας µε τους πελάτες και τους προµηθευτές, καθώς επίσης παρουσιάζει έναν αριθµό πλεονεκτηµάτων, όπως γρηγορότερη ανταπόκριση, µείωση του κόστους, πλήρη καταγραφή των αγοραστικών τάσεων του πελάτη και παροχή εναλλακτικών καναλιών για προσφορά υπηρεσιών.

8 7 Υπάρχει ωστόσο ένας αριθµός επιχειρηµατικών κινδύνων, που πρέπει να προβλεφθεί, ώστε οι επιχειρήσεις να µην φοβηθούν να υποστηρίξουν την καινοτοµία. Η σηµασία του ηλεκτρονικού επιχειρείν για τη σύγχρονη επιχείρηση είναι ότι παρέχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων του κλάδου. 1.3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ LOGISTICS Τα logistics εισήλθαν στη βιοµηχανία και το εµπόριο κατά τη δεκαετία του 1960 αλλά διαδόθηκαν ευρέως κατά τη δεκαετία του Με τον όρο logistics αναφερόµαστε σε όλα τα στάδια που προηγούνται και ακολουθούν της παραγωγής ενός προϊόντος, µέχρι το σηµείο της τελικής κατανάλωσης του. ( ICAP, 2006, Third Party Logistics, Κλαδική Μελέτη). Τα παραπάνω στάδια αφορούν διαδικασίες όπως η αποθήκευση πρώτων υλών και έτοιµων προϊόντων σε λειτουργικούς χώρους, ο έλεγχος των αποθεµάτων, η συσκευασία, καθώς και η δροµολόγηση και η διανοµή των παραγγελιών µέχρι τον τελικό πελάτη. Για να κατανοήσουµε τον ρόλο της σύγχρονης επιχείρησης θα πρέπει να αναφερθούµε στην Αλυσίδα Αύξησης Αξίας (Value Added Chain), η οποία περιγράφει τη σειρά δραστηριοτήτων που υλοποιεί µια επιχείρηση, στα ποικίλα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας από την απόκτηση πόρων µέχρι την παράδοση του προϊόντος. Οι δραστηριότητες αυτές προσθέτουν αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης και χαρακτηρίζονται ως κύριες ή βοηθητικές. Ως κύριες δραστηριότητες µπορούν να χαρακτηριστούν τα ενδογενή ή εξωγενή logistics, το µάρκετινγκ και οι πωλήσεις καθώς και η εξυπηρέτηση πελατών. Ως βοηθητικές µπορούµε να αναφέρουµε τις προµήθειες, την έρευνα και την ανάπτυξη ως απόρροια της τεχνολογικής εξέλιξης, την διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων καθώς και τις υποδοµές σε Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης. Οι διαδικασίες logistics πραγµατοποιούνται είτε από την ίδια την βιοµηχανική ή εµπορική επιχείρηση ή µε ανάθεση µέρους ή του συνόλου τους σε µία ή περισσότερες εξειδικευµένες και ανεξάρτητες εταιρείες παροχής

9 8 υπηρεσιών logistics µε κύριο σκοπό τη παράδοση των εµπορευµάτων στις κατάλληλες ποσότητες, στην καλύτερη δυνατή ποιότητα και στο σωστό χρόνο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. OUTSOURCING 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ OUTSOURCING Το συνεχώς µεταβαλλόµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον µε τις µεγάλες αβεβαιότητες, τους συνεχώς περιορισµένους πόρους και τις αυξηµένες απαιτήσεις, επιβάλλει στις εταιρίες την εύρεση λύσεων που θα επιφέρουν οικονοµίες κλίµακας, ελεγχόµενα κόστη, µείωση κινδύνων, εξειδικευµένες λύσεις υψηλού επιπέδου και συνεχή υποστήριξη. Αντικειµενικός στόχος όλων των επιχειρήσεων ήταν ανέκαθεν η µεγιστοποίηση των κερδών. Η νέα κατάσταση που διαµορφώθηκε στις επιχειρήσεις µε την εισαγωγή της τεχνολογίας σχεδόν σε κάθε τοµέα τους και η µεγάλη αύξηση του ανταγωνισµού σαν αποτέλεσµα αυτής της εξέλιξης, επέβαλλαν στους διευθυντές και στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων ασφυκτικές πιέσεις. Έπρεπε να βρεθούν τρόποι για την επιβίωση της επιχείρησης στο πλέον ανταγωνιστικό περιβάλλον και αυτό φυσικά έπρεπε να γίνει µε τη µείωση των δαπανών, τη µείωση του αριθµού των εργαζοµένων, την περικοπή των δαπανών για την εκπαίδευση του προσωπικού και ασφαλώς την απόρριψη οποιασδήποτε πρότασης για αύξηση του µισθού των εργαζοµένων. Αυτά τα µέτρα συνέβαλλαν στην επικράτηση του προσωπικού µε τη λιγότερη εµπειρία και µερική ειδίκευση στο αντικείµενο της εργασίας τους και είχαν σαν απώτερο αποτέλεσµα τον περιορισµό της ικανότητας των επιχειρήσεων να αυξήσουν ή να διατηρήσουν τα επίπεδα των υπηρεσιών που διανέµονταν στους πελάτες τους. Ασφαλώς, οι αντιδράσεις από την πλευρά των πελατών δεν άργησαν να φανούν. Οι πελάτες, καθώς άρχισαν και αυτοί να εξοικειώνονται µε τη χρησιµοποίηση της τεχνολογίας, έγιναν λιγότερο ανεκτικοί, και δεν αποδέχονται δικαιολογίες από τις επιχειρήσεις, όπως γινόταν παλαιότερα. Άρχισαν να απαιτούν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, να γνωρίζουν καλά τι ζητάνε, να γνωρίζουν τι είναι δυνατό να επιτευχθεί και φυσικά να έχουν κάθε δικαίωµα λόγου, καθώς είναι αυτοί που πληρώνουν για τις λαµβανόµενες υπηρεσίες.

10 9 Προτείνουν χρονοδιαγράµµατα για τη διανοµή των υπηρεσιών και έχουν υψηλές απαιτήσεις σχετικά µε τη διαθεσιµότητα και την απόδοση των λαµβανόµενων υπηρεσιών. Βρίσκονται συνεπώς οι επιχειρήσεις στη δυσάρεστη θέση, από τη µια να πρέπει να µειώσουν τον προϋπολογισµό τους και από την άλλη να πρέπει να βελτιώσουν τα επίπεδα των υπηρεσιών που προσφέρουν στον τελικό καταναλωτή. Πρέπει µε άλλα λόγια να διανέµουν «περισσότερα» µε «λιγότερα». Ως απόρροια των παραπάνω, πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν την διαδικασία του outsourcing και έτσι κατορθώνουν να ελέγξουν τις δαπάνες τους, να εξοικονοµούν πόρους για άλλες βασικές λειτουργίες τους και πάνω από όλα να πετυχαίνουν τα συµφωνηθέντα επίπεδα υπηρεσιών, ικανοποιώντας κατά αυτόν τον τρόπο τις απαιτήσεις των πελατών τους. Έτσι, εκτός από το µειωµένο κόστος, ελαττώνεται το ρίσκο, βελτιώνεται η παραγωγικότητα, ενώ περιορίζονται οι ευθύνες των επιχειρηµατιών και των εργαζοµένων. Ειδικά στο χώρο της τεχνολογίας - και λόγω των εξειδικευµένων γνώσεων που απαιτούνται το outsourcing µπορεί να αποτελέσει ιδανική λύση για µια µικροµεσαία επιχείρηση, καθώς θα λύσει πολλά προβλήµατα και θα βελτιώσει ποιοτικά και ποσοτικά την επιχείρηση. Η προσφορά και ζήτηση των υπηρεσιών 3PL µέσα στο πλαίσιο του επιχειρείν (τόσο του συµβατικού όσο και του ηλεκτρονικού), συναρτώνται από τη γενικότερη εµπορική και βιοµηχανική δραστηριότητα της χώρας, τη σύνθεση του πληθυσµού των επιχειρήσεων ως προς το µέγεθος και τους κλάδους δραστηριότητας, το επίπεδο των υποδοµών, το περιβάλλον των επενδύσεων και το θεσµικό πλαίσιο. ( ICAP, 2006, Third Party Logistics, Κλαδική Μελέτη). 2.2 ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΟΥ OUTSOURCING ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η εκχώρηση, ανάθεση συγκεκριµένων λειτουργιών ή αναγκών µιας εταιρείας σε µια τρίτη εξειδικευµένη επιχείρηση ή σε ένα µεµονωµένο ιδιώτη, χαρακτηρίζεται από τον ευρύτερο διεθνή όρο «outsourcing». Ο φορέας που αναλαµβάνει την εκτέλεση αυτών των εργασιών χαρακτηρίζεται ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών σε τρίτους (Third Party

11 10 Logistics Provider 3PL Provider). Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την συνολική ευθύνη εκτέλεσης, διαχείρισης και υποστήριξης της διαδικασίας εξασφαλίζοντας καθορισµένο επίπεδο ποιότητας της παρεχόµενης υπηρεσίας µε βάση µια Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών. Τα Συµβόλαια ιασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας (Service Level Agreements - SLA) είναι ουσιαστικά συµβόλαια µεταξύ του χρήστη της υπηρεσίας και του προµηθευτή αυτής. Ένα Service Level Agreement SLA είναι ένα νοµικό κείµενο που αποτελεί τµήµα, µέρος ή προσάρτηµα ενός γενικότερου συµβολαίου, το οποίο προκύπτει από την εκχώρηση λειτουργιών σε εξωτερικό συνεργάτη και την παροχή υπηρεσιών από αυτόν (outsourcing). Τα SLAs είναι ότι περιγράφει το όνοµα τους: συµβάσεις µεταξύ του οργανισµού και του παρόχου, για τις υπηρεσίες που θα παρέχονται και για το µετρήσιµο επίπεδο ποιότητας που αναµένεται να διασφαλίσει ο πάροχος. Προϋπόθεση είναι η ποιότητα των υπηρεσιών να βρίσκεται σε ένα σταθερό επίπεδο, προκειµένου τα οφέλη να µην µένουν στη θεωρία αλλά να επεκτείνονται και στην πράξη. Αν για παράδειγµα µια ΜΜΕ λαµβάνει από µια Τρίτη εταιρία υπηρεσίες φιλοξενίας και διαχείρισης server, θα πρέπει αυτές οι υπηρεσίες να παρέχονται αδιάλειπτα, για να µπορεί η επιχείρηση πελάτης να ασκήσει απρόσκοπτα τις δραστηριότητες της. Οι συχνές πτώσεις του server καταλύουν τα όποια θεωρητικά οφέλη. Τα SLA καθορίζουν τις προδιαγραφές για το επίπεδο υπηρεσιών και τα αποτελέσµατα που ο αγοραστής αναµένει να λαµβάνει από τον πάροχο των υπηρεσιών. Ο πάροχος πρέπει να φθάσει ή και να ξεπεράσει αυτά τα επίπεδα απόδοσης. Παράλληλα, οι περισσότερες συµφωνίες SLA ορίζουν και τις υποχρεώσεις του πελάτη, τεχνικής φύσεως κυρίως για παράδειγµα τι όγκο δεδοµένων µπορεί να διακινήσει µέσω µισθωµένης γραµµής, στη συµφωνηθείσα υψηλή ποιότητα. Επιπλέον, ένα SLA προσδιορίζει τη διαδικασία µέτρησης και αναφοράς της ποιότητας των λαµβανόµενων υπηρεσιών και προβλέπει αποζηµίωση αν ο πάροχος δεν επιτύχει τους στόχους. Ορίζονται µε σαφή τρόπο ορισµένα µετρήσιµα στοιχεία, βάσει των οποίων γίνεται η αξιολόγηση του επιπέδου των παρεχόµενων υπηρεσιών. Τέτοια µετρήσιµα στοιχεία είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:

12 11 Το ποσοστό του χρονικού διαστήµατος που η υπηρεσία ήταν διαθέσιµη στον πελάτη, π.χ. η υπηρεσία ήταν διαθέσιµη τις 360 από τις 365 ηµέρες του χρόνου, ποσοστό 98,5 %. Ο αριθµός των χρηστών που µπόρεσαν (ή δεν µπόρεσαν) να εξυπηρετηθούν από µια υπηρεσία, εντός συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. Ο χρόνος απόκρισης του παρόχου και ο χρόνος που χρειάστηκε για να επιλυθούν τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν. Το εγγυηµένο εύρος (minimum bandwidth), η µέγιστη καθυστέρηση (maximum delay) και η µέγιστη διακύµανση καθυστέρησης (maximum jitter), σε µια υπηρεσία. Οι ποινές που ορίζονται είναι οικονοµικής φύσεως και ξεκινούν από τη µη καταβολή χρηµάτων της επιχείρησης προς τον εξωτερικό πάροχο και µπορεί να φθάσουν µέχρι και την πληρωµή προστίµου στην επιχείρηση που δεν έλαβε αυτά που είχαν συµφωνηθεί ή ακόµα και τη λήξη της συνεργασίας των δυο µερών. Συνήθως, δεν υπάρχουν πρότυπα για τη δηµιουργία SLA, και στις περισσότερες περιπτώσεις το είδος και η φύση της υπηρεσίας που λαµβάνεται µέσω outsourcing, σε συνάρτηση µε τις ανάγκες του πελάτη, είναι τα στοιχεία αυτά που καθορίζουν το περιεχόµενο µιας τέτοιας συµφωνίας. Σε κάθε περίπτωση όµως, τα συµβόλαια θα πρέπει να απαρτίζονται από τα παρακάτω στοιχεία: τα συµβαλλόµενα µέρη που υπογράφουν το συµβόλαιο, όπου αναφέρονται οι εµπορικές επωνυµίες του παρόχου και της επιχείρησης πελάτη. ο σκοπός της συµφωνίας, όπου αναφέρονται οι λόγοι κατάρτισης της συµφωνίας. το Αντικείµενο, όπου καθορίζονται οι υπηρεσίες outsourcing που καλύπτονται από τη συµφωνία και τα ειδικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που προσφέρεται. την ποιότητα, την απόδοση, τη διαθεσιµότητα των υπηρεσιών που συµφωνείται να παρέχεται στην επιχείρηση πελάτη.

13 12 τους περιορισµούς, όπου αναγράφονται τα βασικά βήµατα που πρέπει να κάνει η επιχείρηση πελάτης, προκειµένου να λάβει τις υπηρεσίες. την προστασία των συµβαλλόµενων µερών. την συµφωνία δασµών. τις διαδικασίες χρέωσης της υπηρεσίας. Την διαχείριση, όπου καθορίζονται οι τρόποι µε τους οποίους θα ελέγχεται και θα µετράται το επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών. τις προβλεπόµενες ποινές και επιβραβεύσεις, όπου αναλύεται λεπτοµερώς τι θα συµβεί αν τα επίπεδα υπηρεσιών δεν επιτευχθούν και τι θα γίνει αν αυτά επιτευχθούν σε µεγαλύτερο ποσοστό. τις εξαιρέσεις, όπου αναφέρονται ποιες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από τη συµφωνία SLA. Όλα τα παραπάνω πρέπει να περιγράφονται µε διαυγή και κατανοητό τρόπο ώστε να µην δηµιουργούνται παρεξηγήσεις µεταξύ των εµπλεκοµένων πλευρών. Τα SLA διευθετούν συµβάσεις outsourcing για τη λήψη υπηρεσιών, όπως µισθωµένες γραµµές, εικονικά δίκτυα (Virtual Private Networks), υπηρεσίες εικονικού ISP (Internet Service Provider), υπηρεσίες φιλοξενίας (hosting), υπηρεσίες διαχείρισης κέντρου δεδοµένων (data center), υπηρεσίες ASP (Application Service Provider), διαχείριση δικτυακού τόπου, hosting, web hosting, υπηρεσίες βάσεων δεδοµένων, web services, τηλεφωνικά κέντρα (call centers) κ.ά. Για παράδειγµα, µία συµφωνία SLA που αφορά σε υπηρεσίες µεταφοράς δεδοµένων και διασύνδεσης τοπικών δικτύων µπορεί να καθορίζει τις υποχρεώσεις των δύο µερών, του παρόχου και του πελάτη-επιχείρησης, σχετικά µε τη µέγιστη ροή δεδοµένων, τη µέγιστη καθυστέρηση, το ποσοστό απωλειών κ.λπ. Οι συµφωνίες SLA προσφέρουν στις ΜΜΕ τη δυνατότητα να επιλέξουν τη λύση του outsourcing, µε το µικρότερο δυνατό επιχειρηµατικό κίνδυνο και µετατοπίζουν το ενδιαφέρον από το «εάν» τρέχει η εφαρµογή (ή λειτουργεί η υπηρεσία ή όχι), στο «πώς και σε ποιο ποιοτικό επίπεδο» γίνεται αυτό. Βάσει της σύµβασης, οι επιχειρήσεις-πελάτες γνωρίζουν εκ των προτέρων τι υπηρεσίες θα λάβουν και επιπλέον γνωρίζουν ότι ο πάροχος θα κάνει το παν για να εκπληρώσει όσα έχουν υπογραφεί, προκειµένου να µη βρεθεί

14 13 εκτεθειµένος και αναγκαστεί να χάσει χρήµατα ή να πληρώσει πρόστιµα, που µπορεί να είναι ακόµη και µεγαλύτερα από το ποσό που θα εισέπραττε για τις υπηρεσίες. Mε τον τρόπο αυτό ο πάροχος βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση και µεριµνά ώστε οι παρεχόµενες υπηρεσίες να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της σύµβασης. ( Go-online, Πρόγραµµα ικτυωθείτε : Service Level Agreements : ιασφάλιση ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών και Α.Μουµίν, 2005, «SLA Υπηρεσιών σε IP δίκτυα», ιπλωµατική Εργασία, Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, σ.23,25,26 ) 2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ OUTSOURCING Κάθε outsourcing θα πρέπει να είναι πολύ καλά σχεδιασµένο, η κάθε µορφή σχέσης της επιχείρησης µε τον εξωτερικό συνεργάτη θα πρέπει να διοικείται πολύ καλά και τα αποτελέσµατα κάθε outsourcing να αξιολογούνται. Η ανάγκη για τη διενέργεια του outsourcing θα πρέπει να εξετάζεται πριν την έναρξη του, ώστε να µην ξεκινά µια επιχείρηση µια δραστηριότητα η οποία δεν θα της είναι χρήσιµη. Η ανάπτυξη µιας ιδέας σε ένα νέο αξιόπιστο και πετυχηµένο προϊόν απαιτεί πόρους και χρόνο που πολλές φορές µια επιχείρηση πιθανόν να µην διαθέτει. Επίσης µπορεί να χρειάζεται εργαλεία και γνώσεις τα οποία να µην είναι διαθέσιµα σε µια επιχείρηση και η απόκτηση τους να κοστίζει πάρα πολύ. Για την αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων και άλλων που µπορεί να εµφανιστούν κατά την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πολλές επιχειρήσεις καταφεύγουν στο outsourcing προϊόντων ή διαδικασιών. Το outsourcing µπορεί να χωριστεί σε δυο µεγάλες κατηγορίες: σε συνολικό, µε το οποίο αναθέτουµε σε εξωτερικό προµηθευτή περισσότερο από το 80 % µιας λειτουργίας και σε επιλεκτικό µε το οποίο αναθέτουµε σε εξωτερικό προµηθευτή κάποιες διαδικασίες που είναι σε σύνολο λιγότερο από το 80 % µιας λειτουργίας. Σήµερα είναι πλέον αποδεδειγµένο, µετά από πολλές έρευνες σε παγκόσµια κλίµακα, ότι κάθε επιχείρηση έχει κάποια δυνατά σηµεία, λειτουργίες και διαδικασίες, τα οποία την κάνουν µοναδική στην αγορά και κάποια άλλα τα οποία απλώς τα χρειάζεται για να λειτουργήσει ( π.χ. η µισθοδοσία του

15 14 προσωπικού, η έρευνα αγοράς κ.α.). Η επιχειρηµατική τακτική του outsourcing επιτρέπει στην επιχείρηση να µειώσει το λειτουργικό της κόστος, να ελευθερώσει πόρους, να βελτιώσει την στρατηγική της όσον αφορά το µάρκετινγκ, και να είναι αρκετά ευέλικτη σε ξαφνικές αλλαγές της αγοράς. Έτσι η ιοίκηση της επιχείρησης θα πρέπει να αποφασίσει ποια από τις διαδικασίες λειτουργίες είναι αυτή ή αυτές που δεν αυξάνουν την αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρουν και που θα µπορεί να ανατεθεί χωρίς ιδιαίτερο ρίσκο σε εξωτερικό συνεργάτη. Θα πρέπει να επικεντρωθούν στην λεπτοµερή ανάλυση του έργου τους (project) και στην Έρευνα υνατότητας (Feasibility study) παραχώρησης της λειτουργίας/ διαδικασίας που δεν προσθέτει αξία στο προϊόν / υπηρεσία που προσφέρει η επιχείρηση στο κοινό της. Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να λάβει υπόψιν της κάποια βασικά κριτήρια: Το πρώτο κριτήριο είναι η βασική ανταγωνιστική αξία. Εάν η λειτουργία/διαδικασία είναι βασικός παράγων για την επιτυχία της επιχείρησης (π.χ. σχεδιασµός νέων προϊόντων), τότε δεν θα πρέπει να ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες. Βέβαια, η επιχείρηση θα πρέπει να είναι στην θέση να ξεχωρίζει ένα βασικό παράγοντα επιτυχίας από µια βασική διαδικασία (π.χ. διανοµή προϊόντων ), η οποία µπορεί να ανατεθεί στον καλύτερο προµηθευτή. Το δεύτερο κριτήριο είναι το κόστος ελέγχου του Προµηθευτή. Οι προµηθευτές συνήθως ελέγχονται από τους µηχανισµούς που ονοµάζονται Συµβόλαια, αλλά όχι µόνο. Εάν δεν είναι δυνατόν να έχουµε πλήρη συµβόλαια, πολύ πιθανόν σε καταστάσεις αβεβαιότητας, ειδικά για µη αναµενόµενες εξελίξεις της αγοράς, θα πρέπει να υπάρχουν άλλοι µέθοδοι ελέγχου του Προµηθευτή. Το τρίτο κριτήριο είναι η πλήρης καταγραφή των στόχων του outsourcing. Εάν δεν έχει καταγραφεί ακριβώς τι πρέπει να επιτευχθεί, τότε και τα αποτελέσµατα δεν θα είναι τα αναµενόµενα. Εφόσον η ιδέα της ανάθεσης µιας λειτουργίας ή διαδικασίας περάσει µε επιτυχία τα παραπάνω κριτήρια, το επόµενο βασικό βήµα της ιοίκησης είναι η λεπτοµερής εξέταση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του outsourcing. Στη φάση αυτή θα πρέπει να αποτυπωθούν οι στόχοι και ο σκοπός της ανάθεσης έργου σε τρίτους, να καθοριστεί ο προϋπολογισµός, το χρονικό διάστηµα και οι πόροι που θα χρειαστούν. Επίσης η επιχείρηση θα πρέπει να υπολογίσει το

16 15 κόστος διάφορων θεµάτων που δεν είναι άµεσα συνδεδεµένα µε την διαδικασία του outsourcing, όπως το κόστος του προσωπικού και της εκπαίδευσής του, το κόστος επιπλέον αναγκαίων πόρων αλλά και το κόστος διαρροών εµπιστευτικών πληροφοριών που µπορεί να οδηγήσει σε περιπέτειες νοµικής φύσης και ανταγωνιστικά µειονεκτήµατα. Άλλα έξοδα που µπορούν να προκύψουν είναι αυτά από την υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας: η αγορά σύγχρονου εξοπλισµού και λογισµικού που απαιτείται (E.R.P κ.λ.π.), το κόστος συντήρησης και αναβάθµισής του καθώς και το κόστος σύνδεσης και χρήσης του Internet. Βάσει των παραπάνω διαµορφώνονται οι βασικές πολιτικές, το επίπεδο εξυπηρέτησης καθώς και οι σχέσεις µε τα υπόλοιπα λειτουργικά µέρη της επιχείρησης, ώστε να σχεδιαστούν τα συστήµατα επικοινωνίας και ελέγχου. Ακολουθεί το στάδιο της επιλογής του κατάλληλου προµηθευτή, η κατάρτιση συµβολαίου µε την συµµετοχή του επιλεγµένου Προµηθευτή και κατά αυτό τον τρόπο υλοποιείται η ανάθεση έργου σε τρίτους. Στο τέλος κάθε περιόδου αποφασίζεται η ανανέωση ή η λήξη του συµβολαίου. (Τ. Περδίκης & Ε. Αγγελετόπουλος, , Plant Management online.) 2.4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ OUTSOURCING ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Outsourcing: Μια στρατηγική λύση Λόγοι επιλογής outsourcing Το outsourcing µπορεί µε το σωστό σχεδιασµό να λειτουργήσει ως εργαλείο αύξησης της αποδοτικότητας, καλύπτοντας τις περισσότερες διαδικασίες που πραγµατοποιούνται µέσα στο πλαίσιο του επιχειρείν (τόσο του συµβατικού όσο και του ηλεκτρονικού. Οι κύριοι λόγοι για την ανάθεση εργασιών από µια εταιρία σε εξωτερικό συνεργάτη είναι οι εξής: ικανοποίηση των στόχων βελτίωσης της απόδοσης του οργανισµού αφού µειώνεται το κόστος, αυξάνεται το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών και βελτιώνεται το επίπεδο απόκρισης. αποφυγή πάγιων εξόδων για την απόκτηση υποδοµής (γραφεία, κτίρια), τεχνολογικός εξοπλισµός (hardware, software), για δραστηριότητες που δεν κρίνονται βασικές για τον οργανισµό.

17 16 αποφυγή επένδυσης χρόνου και χρήµατος για την εξεύρεση και εκπαίδευση του κατάλληλου προσωπικού. δυνατότητα χρήσης προηγµένων τεχνολογιών και συστηµάτων, αποφυγή των επιπτώσεων από την απαξίωση του εξοπλισµού και µείωση των κινδύνων ελλιπούς παρακολούθησης των τεχνολογικών εξελίξεων. αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εµπειρίας του εξωτερικού συνεργάτη. αδυναµία του οργανισµού να υποστηρίξει αποτελεσµατικά κάποια δραστηριότητα και δυνατότητα αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού του οργανισµού σε εκείνες τις δραστηριότητες για τις οποίες κρίνεται κατάλληλο. καλύτερος προγραµµατισµός ετήσιων και µακροπρόθεσµων δαπανών. µείωση ρίσκου που αναλαµβάνει η επιχείρηση. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουµε και τα µειονεκτήµατα που µπορεί να προκύψουν από την χρήση του outsourcing, τα οποία καθορίζονται ως εξής: η αύξηση των αναγκών του οργανισµού µπορεί τελικά να µην οδηγήσει σε µείωση του κόστους. η σχέση εξάρτησης από τον εξωτερικό συνεργάτη µπορεί να οδηγήσει σε απώλεια πλήρους ελέγχου των διαδικασιών καθώς και σε έλλειψη ασφάλειας και εµπιστευτικότητας. αύξηση κινδύνου σε περίπτωση µονοπωλιακής θέσης του συνεργάτη. δυσκολία µέτρησης και ελέγχου της παρεχόµενης ποιότητας Σε ποιους τοµείς οι εταιρίες χρησιµοποιούν outsourcing Είδη ψηφιακού και συµβατικού outsourcing Τα τελευταία χρόνια, στο στόχαστρο του outsourcing, έχουν βρεθεί η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες και η τηλεµατική. Η αλµατώδης ανάπτυξη και εξάπλωση της ψηφιακής τεχνολογίας καθώς και οι αυξηµένες ανάγκες του επιχειρηµατικού κόσµου για νέες τεχνολογίες είχαν ως αποτέλεσµα τη δραστηριοποίηση πολλών εταιριών που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες (προερχόµενες κυρίως από τον κλάδο της πληροφορικής). Το outsourcing που αφορά σε τεχνολογίες αιχµής (ψηφιακό outsourcing) µπορεί να πάρει κάποια από τις ακόλουθες µορφές:

18 17 Υπηρεσίες παροχής υποδοµών, όταν η εταιρία outsourcing παρέχει στην επιχείρηση πελάτη διάφορα µηχανήµατα όπως διακοµιστές (servers), σταθµούς εργασίας (work stations), εξοπλισµό για ασύρµατη δικτύωση κ.ά. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, όταν ο εξωτερικός συνεργάτης αναλαµβάνει τον έλεγχο, τη συντήρηση και την αναβάθµιση του εξοπλισµού µιας επιχείρησης. Υπηρεσίες παροχής λογισµικών εφαρµογών, όταν διατίθενται για χρήση από τον πάροχο, εξειδικευµένα προγράµµατα όπως ERP (για την διαχείριση των επιχειρησιακών πόρων), CRM (για τη διαχείριση των πελατών), WMS (για τη διαχείριση της αποθήκης), εφαρµογές µηχανογραφηµένης λογιστικής, ηλεκτρονικού εµπορίου κ.ά. Υπηρεσίες παροχής και διαχείρισης δικτύωσης, όπου η εταιρία outsourcing αναλαµβάνει να δικτυώσει την επιχείρηση είτε εσωτερικά (µέσω intranet) είτε τοπικά (µέσω LAN/δικτύων µικρής εµβέλειας) ή WAN/δικτύων µεγάλης εµβέλειας, είτε ασφαλώς µε το Internet. Στο πλαίσιο αυτό µπορεί να αναλάβει την κατασκευή του δικτυακού τόπου της επιχείρησης, καθώς και εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου. Υπηρεσίες τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) καθώς και ανάκτησης δεδοµένων (disaster recovery) ύστερα από κάποιο απρόσµενο γεγονός. Υπηρεσίες τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τους πελάτες της επιχείρησης (call centers). Κατά τη δεκαετία του 1990, ο όρος outsourcing ταυτίστηκε µε την εκχώρηση της πλειοψηφίας των υπηρεσιών πληροφορικής µιας εταιρείας σε ένα µικρό αριθµό προµηθευτών. Γνωστό και ως ολικό outsourcing, αφορά µακροχρόνια ανάθεση, που συχνά γίνεται σ ένα µόνο προµηθευτή και καλύπτει πάνω από το 80 % των δραστηριοτήτων του τµήµατος πληροφορικής της επιχείρησης. Μια άλλη επίσης διαδεδοµένη πρακτική είναι το Application Service Provision (ASP), δηλαδή η φιλοξενία, λειτουργία και υποστήριξη εφαρµογών λογισµικού από εξωτερικό πάροχο έναντι συµφωνηµένου ενοικίου. Μια τρίτη πολύ διαδεδοµένη πρακτική, τα τελευταία χρόνια, είναι το λεγόµενο offshoring, δηλαδή η χρήση προµηθευτών σε χώρες µε χαµηλό

19 18 εργατικό κόστος και υψηλό επίπεδο υποδοµών και εκπαίδευσης, όπως η Ινδία, η Κίνα, οι Φιλιππίνες. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι το outsourcing µπορεί να καλύψει τις περισσότερες από τις εργασίες µιας επιχείρησης ξεκινώντας από τις βασικές και φτάνοντας µέχρι τις πιο εξειδικευµένες. Για παράδειγµα, υπάρχουν αρκετές εταιρίες που έχουν εµπιστευθεί σε τρίτους την πλειονότητα των εργασιών τους, από την παραγωγή των πρώτων υλών, τη συσκευασία και τη διανοµή των προϊόντων µέχρι τις εργασίες διαφήµισης και προώθησης, έχοντας κρατήσει µόνο τη διοίκηση, τη γενική εποπτεία και την εµπορική διαχείριση. Έτσι πολλές εταιρίες outsourcing αναλαµβάνουν να διευθετήσουν υπηρεσίες όπως: εύρεση, επιλογή και διαχείριση µισθοδοσίας προσωπικού, κατάρτιση επιχειρηµατικού σχεδίου (Business Plan), λογιστικές εργασίες και φοροτεχνική υποστήριξη. Επίσης, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, σύµβουλοι επιχειρήσεων, µεταφορικές ασφαλιστικές εταιρίες και εκτελωνιστές αναλαµβάνουν την εκτέλεση έργου για πολλές επιχειρήσεις πελάτες τους Εναλλακτικές µορφές χρήσης εξωτερικών υπηρεσιών Η χρήση εξωτερικών υπηρεσιών πληροφορικής µπορεί να πάρει πολλές εναλλακτικές µορφές. Οι πλέον διαδεδοµένες µορφές χρήσης εξωτερικών υπηρεσιών είναι, διεθνώς οι εξής: Επιλεκτική Χρήση Εξωτερικών Υπηρεσιών (out tasking ή selective outsourcing). Η µορφή αυτή είναι η λιγότερο σύνθετη και πιο εύκολα υλοποιήσιµη και αφορά στη χρήση εξωτερικών υπηρεσιών για συγκεκριµένες, προκαθορισµένες δραστηριότητες. Συνήθη παραδείγµατα αυτής της µορφής περιλαµβάνουν: την υποστήριξη των χρηστών των Πληροφοριακών Συστηµάτων (help desks), τις δραστηριότητες εισαγωγής στοιχείων (data-entry) και την εγκατάσταση και συντήρηση µικροϋπολογιστών και περιφερειακών συστηµάτων. Η διαχείριση αυτής της µορφής συνεργασίας είναι σχετικά εύκολη καθώς η τιµολόγηση γίνεται είτε ανά µονάδα (unit price) είτε µε σταθερό συνολικό τίµηµα (fixed fee). Αυτή η µορφή σχέσης µπορεί να είναι περιορισµένης και µικρής χρονικής διάρκειας. Πολλαπλή συνεργασία (multi-sourcing) η οποία προϋποθέτει την επιλογή περισσοτέρων του ενός εξωτερικού συνεργάτη µε σκοπό τη συνεργασία µε τον πλέον εξειδικευµένο σε κάθε τοµέα. Συνήθη παραδείγµατα αυτής

20 19 της µορφής περιλαµβάνουν: τη λειτουργία και διαχείριση υπολογιστικών κέντρων (data centers) την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κ.λπ. Η διαχείριση αυτής της µορφής συνεργασίας είναι περισσότερο απαιτητική, δεδοµένου τι ο πελάτης-οργανισµός πρέπει να παρακολουθεί τα αποτελέσµατα συγκεκριµένων δραστηριοτήτων µε προκαθορισµένη συµφωνία του επιπέδου της παρεχόµενης υπηρεσίας. Στη σχέση που διαµορφώνεται ο οργανισµός εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τους εξωτερικούς συνεργάτες. Η µορφή αυτή είναι συνήθως µεγάλης χρονικής διάρκειας (π.χ. 5 ή 10 έτη). Στρατηγική συνεργασία (co-sourcing) όπου αφορά στη διαµόρφωση στρατηγικής συνεργασίας µε έναν εξωτερικό συνεργάτη (ή ένωση εταιρειών) που παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών πληροφορικής. Η µορφή αυτή προϋποθέτει τη δηµιουργία µακροχρόνιας και στενής σχέσης µεταξύ των δυο συνεργατών. Σε αρκετές περιπτώσεις, τµήµα της τιµολόγησης των υπηρεσιών συνδέεται µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα του πελάτη-οργανισµού δίνοντας έτσι κίνητρα στον εξωτερικό συνεργάτη για παροχή βέλτιστων υπηρεσιών.

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Επιχειρηματικό Μοντέλο - Ορισμός Για τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

e-επιχειρείν e-επιχειρείν

e-επιχειρείν e-επιχειρείν Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση των εννοιών του (ebusiness) καθώς και του e-εμπορίου (ecommerce) Τα σημαντικότερα επιχειρηματικά μοντέλα (Business Models) Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επανάληψη ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουμε επιγραμματικά τα σημαντικότερα μοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύουμε διεξοδικότερα κάθε ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η Silicontech ιδρύθηκε πρόσφατα (Νοέµβριο 2004) πραγµατοποιώντας το όραµα µιας ολοκληρωµένης οµάδας συνεργατών, ειδικευµένων στον τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Μετά από µια

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

More than. Software as a Service

More than. Software as a Service More than Software as a Service! Software as a Service SaaS. Καινοτομία Τεχνολογία Αποτέλεσμα Το SaaS - Software as a Service ή on demand - είναι το νέο πρωτοποριακό μοντέλο διάθεσης λογισμικού που αξιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Καθ. Γεώργιος ουκίδης και Λευτέρης Κιοσές Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Γ. Σταμπουλής Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Ο σκοπός της επιχείρησης Παραγωγή αξίας Αξιοποιώντας πόρους (υλικούς και άυλους, εσωτερικούς και εξωτερικούς),

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και. Επιχειρηματικές Ευκαιρίες: Σχεδιάζοντας το μέλλον με αξιοπιστία. Έλενα Ταβλάκη Μηχ. Ε.Μ.Π., ΜΒΑ ΟΤΕ Α.Ε. etavlaki@aegean.

Νέες Τεχνολογίες και. Επιχειρηματικές Ευκαιρίες: Σχεδιάζοντας το μέλλον με αξιοπιστία. Έλενα Ταβλάκη Μηχ. Ε.Μ.Π., ΜΒΑ ΟΤΕ Α.Ε. etavlaki@aegean. Νέες Τεχνολογίες και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες: Σχεδιάζοντας το μέλλον με αξιοπιστία Μηχ. Ε.Μ.Π., ΜΒΑ ΟΤΕ Α.Ε. etavlaki@aegean.gr Νέα οικονομία: επιτυχίες αλλά και αποτυχίες Νέα οικονομία υπάρχουν πολλά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση. προβληματισμούς σας

Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση. προβληματισμούς σας Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση Στην Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας ότι ο τουρισμός αποτελεί πρωταρχικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services Η ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98 & ΤΡΙΒΟΛΗ, 117 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 900 2000, FAX.: 210 924 4084 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου που ονομάζουμε δι-επιχειρησιακό ηλεκτρονικό εμπόριο (business-to-business electronic commerce B2B B E.C), E ή πιο απλά δι- επιχειρησιακές συναλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ ΤΗΝ 31/12/2004

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ ΤΗΝ 31/12/2004 ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ ΤΗΝ 31/12/2004 Στα πλαίσια των υποχρεώσεων των Εισηγµένων εταιριών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρο 10 του Ν. 2733/99 σας υποβάλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben. SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 1.1. EXCHANGE

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρουσίαση Υπηρεσίας Τι είναι i2dealer; Είναι µία υπηρεσία η οποία παρέχεται από την Vellum, σε συνεργασία µε τον µεγαλύτερο Internet Services Provider της χώρας,

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2004 Ιστορική Αναδρομή 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional HR Professional Special Report: Facility Management Facility Management Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise

1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise 1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise 27/03/09 1 Υπεύθυνος Καθηγητής: ΣΚΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 Ομάδα Μαθητών: 1. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΔΙΟΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 3. ΖΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων e-commerce Project Manager Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics Ηλεκτρονικό Εμπόριο Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου 1 Διάγραμμα ύλης 1. Στοιχεία ορισμού του η/ε 2. Απαραίτητη τεχνική υποδομή 3. Οφέλη από το η/ε 4. Περιορισμοί στην εξάπλωση

Διαβάστε περισσότερα

1 Καθ. Γ. ουκίδης, ELTRUN / ΟΠΑ

1 Καθ. Γ. ουκίδης, ELTRUN / ΟΠΑ . Η Στρατηγική Σηµασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν για την Ελλάδα της Κρίσης Καθ. Γεώργιος Ι. ουκίδης, ιευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 Καθ. Γ. ουκίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα & Επεξηγήσεις Marketing 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Υπεύθυνοι καθηγητές: Αδάμος Δημήτριος, ΠΕ19 Φουρκιώτου Σταματία, ΠΕ18.02 Τμήματα: Β Πληροφορικής Β Οικονομίας - Διοίκησης Τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές ηµοπρασίες

Ηλεκτρονικές ηµοπρασίες Ηλεκτρονικές ηµοπρασίες Του Ιωάννη Βάρδα Υποψήφιου ιδάκτορα Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης Συνεργάτη του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου Κρήτης α. Εισαγωγή Η εκρηκτική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Total Banking Solution

Total Banking Solution Natech CSB2 Total Banking Solution Σχεδιάστε την τραπεζική σας στρατηγική Η NATECH EINAI Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΣΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Οι τράπεζες δε δύνανται πλέον να επαναπαύονται σε τραπεζικές εφαρμογές του παρελθόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH. Natech.

Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH. Natech. Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH Natech. Τι είναι Το Natech.CRM είναι μια επιχειρησιακή στρατηγική επιλογή που ενοποιεί τις πωλήσεις, την οργάνωση εργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΑΚΗΣ 141 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ: 210-9313336 FAX: 210-9313337 http://www.netpath.gr e-mail:info@netpath.gr Η Εταιρεία µας Η NetPath Holistic Technology Solutions ιδρύθηκε από στελέχη µε εικοσαετή εµπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FRANCHISE H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 2: Ηλεκτρονικά Επιχειρηματικά Μοντέλα Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 2: Ηλεκτρονικά Επιχειρηματικά Μοντέλα Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 2: Ηλεκτρονικά Επιχειρηματικά Μοντέλα Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Mega Trend No7: 4PL & LLPs

Mega Trend No7: 4PL & LLPs Mega Trend No7: 4PL & LLPs 151 24, MAROUSSI, - GREECE 1 Οι εταιρείες Διεθνώς επιλέγουν συνεργασίες με 3PL εταιρείες Results Logistics Cost Reduction 11% Inventory Cost Reduction 6% 2014 Study Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Αργύρης Παπαντωνόπουλος Business Development Manager Mantis Hellas Τα Logistics λίγα χρόνια πριν Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών. Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης

Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών. Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Σύγκλιση δικτύων δεδομένων και φωνής Ορισμένα παραδείγματα: τηλέφωνα IP softphones ενοποιημένη επικοινωνία εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ERP (Enterprise Resource Planning ) Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Η Ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ERP (Enterprise Resource Planning ) Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ERP (Enterprise Resource Planning ) Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Business Model Canvas. Οδηγός Χρήσης

Business Model Canvas. Οδηγός Χρήσης Business Model Canvas Οδηγός Χρήσης Οι Alexander Osterwalder και Yve spigneur στο βιβλίο τους με τίτλο Business Mode lgeneration: A Handbook forvisionaries, Game Changers and Challengers (2010) ανέπτυξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η λύση της Microsoft Business Solutions-Navision για τις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ σας παρέχει ολοκληρωµένες και ακριβείς πληροφορίες ώστε να επικεντρώνετε τις ενέργειές σας σε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Γιατί χρειάζονται οι Σ ΕΠΥ. Ορισµός. Κατηγοριοποίηση Σ ΕΠΥ Σ ΕΠΥ Ι ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ 2

Θέµατα διάλεξης. Γιατί χρειάζονται οι Σ ΕΠΥ. Ορισµός. Κατηγοριοποίηση Σ ΕΠΥ Σ ΕΠΥ Ι ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ 2 Πανεπιστήµιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ email: bouras@cti.gr http://ru6.cti.gr/bouras/ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ 1 Θέµατα διάλεξης Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Μπάμπης Σιαφλάς: Supply Chain & Commercial Director Ταυτότητα SARMED (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

15+1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Μεµονωµένων ελληνικών επιχειρήσεων

15+1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Μεµονωµένων ελληνικών επιχειρήσεων 15+1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Μεµονωµένων ελληνικών επιχειρήσεων 1. ιαµόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εµπειρία και αναλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι. 8 η Διάλεξη. Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι. 8 η Διάλεξη. Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι 8 η Διάλεξη Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου Περιεχόμενα 8 η διάλεξη Ηλεκτρονικό εμπόριο Ορισμός Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ή ευρέως γνωστό ως e-commerce

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 2: Διανομή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα