Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: ,13 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 7 μήνες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 386.371,13 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 7 μήνες"

Transcript

1 ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού ΨΣ19/2/14 για το έργο: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Προϋπολογισμός: ,13 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 7 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: #/#/2014 Κωδικός ΟΠΣ:

2 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 8 Συντομογραφίες... 8 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 9 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 9 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας...9 Α1.1.2 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)...9 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 11 Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση της μονάδας του Φορέα που είναι αρμόδια για την υλοποίηση και τη λειτουργία της Πράξης...11 Α1.2.3 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών...12 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου...17 Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.3 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου...23 Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α3.2.1 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.3.1 Λειτουργική Ενότητα: Υποσύστημα Διαδικτυακού Τόπου και Υπηρεσιών του...37 Α3.3.2 Λειτουργική Ενότητα: Υποσύστημα Εφαρμογών Ανάδειξης Συλλογών του Μουσείου 44 Α3.3.3 Λειτουργική Ενότητα: Υποσύστημα Προσβασιμότητας για ΑμεΑ Α3.3.4 Λειτουργική Ενότητα: Υποσύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System)...50 Α3.3.5 Λειτουργική Ενότητα: Υποσύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Database Management System)...57 Α3.4 Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις Α3.4.1 Αξιοπιστία (reliability) Α3.4.2 Ασφάλεια (Security)...71 Α3.4.3 Απόδοση (Performance)...73 Α3.4.4 Περιβάλλον...73 Α3.4.5 Επεκτασιμότητα (Extendability)...73 Α3.4.6 Διαλειτουργικότητα (Interoperability)...74 Α3.4.7 Πολυκαναλική Προσέγγιση...75 Α3.4.8 Ανοιχτά δεδομένα...76 Α3.4.9 Ανοιχτά πρότυπα...76 Α Ευχρηστία (Usability)...77 Σελίδα 2 από 96

3 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» Α Προσβασιμότητα...79 Α Επεκτασιμότητα...79 Α Αντίγραφα Ασφαλείας Α Ανάκαμψη μετά από βλάβη...79 Α Εμφάνιση...80 Α Περιεχόμενο...80 Α3.5 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α3.6 Πίνακας Παραδοτέων Α3.7 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Τμηματικές πληρωμές του Αναδόχου 85 Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών...86 Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας και Έλεγχος Συστήματος Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α4.5 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών A5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου...89 Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2 Σχήμα Διοίκησης, Σχεδιασμού και Υλοποίησης του Έργου Α5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Α5.3.1 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας 'Εργου Α5.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου Παραρτήματα...93 Γενικές Υπηρεσίες Διαδικτυακού τόπου Π.01 Google Maps...93 Π.02 Υπηρεσία Προσωπικών Συλλογών...93 Π.03 Διάθεση Online Επιστημονικών Καταλόγων του Μουσείου Μπενάκη...93 Π.04 Προσωποποιημένη Παροχή Υπηρεσιών Π.05 Ενότητα Προσωρινών Εκθέσεων...93 Π.06 Υπηρεσία Mobile Site Π.07 Αναζητήστε Μάθετε Αλληλεπιδράστε...93 Π.08 Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνου...93 Π.09 Υπηρεσία Εικονικής Περιήγησης...94 Π.10 Υπηρεσία Ετικετών (tags)...94 Π.11 Υπηρεσία Κοινωνικής Δικτύωσης...94 Π.12 Διαχείριση Χρηστών Π.13 Διαχείριση Υδατογραφημάτων και Ψηφιακών Υπογραφών Εφαρμογές Ανάδειξης Συλλογών του Μουσείου Π.14 Συλλογή Χειρογράφων...94 Π.15 Εργαστήρι Γιάννη Παππά...94 Π.16 Τα σχέδια του Γκίκα Π.17 Ο Γκίκας και η Εποχή του...94 Σελίδα 3 από 96

4 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» Π.18 Ένα Έργο Ψάχνει για Τίτλο...94 Π.19 Κινέζικη Συλλογή...94 Π.20 Ειδική Παρουσίαση Μαθαίνω από τη Συλλογή...95 Π.21 Το Χάρτινο Θέατρο...95 Π.22 Ελληνικά Κοσμήματα Π.23 Ελληνική Ιστορία...95 Π.24 Ομάδα Εφαρμογών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων...95 Π.25 Προσβασιμότητα για ΑμεΑ Σελίδα 4 από 96

5 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» Συνοπτικά στοιχεία Έργου Ο σχεδιασμός του δημοπρατούμενου έργου έχει ολοκληρωθεί στο πλαίσιο των ακόλουθων τριών συμβάσεων που έχουν ανατεθεί με προηγούμενους διαγωνισμούς: 1. «Αναλυτικός σχεδιασμός πράξης, ανάπτυξη περιεχομένου: Τμήμα Β: Σχεδιασμός εφαρμογών για την ανάδειξη συλλογών του Μουσείου Μπενάκη Ι: Εργαστήρι Γιάννη Παππά, Κινέζικη Συλλογή, Ελληνικά Κοσμήματα, Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Τμήμα Γ: Σχεδιασμός εφαρμογών για την ανάδειξη συλλογών του Μουσείου Μπενάκη ΙΙ: Πινακοθήκη Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Συλλογή Παιχνιδιών και Παιδικής Ηλικίας, Ελληνική Ιστορία, Τμήμα Ε: Υπηρεσίες καλλιτεχνικής φωτογράφησης και ψηφιοποίησης αντικειμένων.» 2. «Αναλυτικός σχεδιασμός πράξης, ανάπτυξη περιεχομένου: Τμήμα ΣΤ: Ενίσχυση υπηρεσιών υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης και τεκμηρίωσης συλλογών και αρχείων.» 3. «Αναλυτικός σχεδιασμός πράξης, ανάπτυξη περιεχομένου, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων: Τμήμα Α: Τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση, μεταγραφή και σχεδιασμός εφαρμογών για την ανάδειξη της συλλογής χειρογράφων του Μουσείου Μπενάκη, Τμήμα Δ: Σχεδιασμός και παραγωγή περιεχομένου εικονικής περιήγησης στους εκθεσιακούς χώρους των κτηρίων του Μουσείου Μπενάκη - μετάφραση και γλωσσική επιμέλεια περιεχομένου - προβολή και δημοσιότητα Πράξης, Τμήμα Ζ: Σχεδιασμός αναβάθμισης γενικών λειτουργιών διαδικτυακού τόπου Μουσείου Μπενάκη.» Τα παραδοτέα των παραπάνω συμβάσεων που αφορούν στο σχεδιασμό του έργου έχουν ήδη παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και έχουν ενσωματωθεί στην παρούσα Διακήρυξη και στα Παραρτήματά της. Η παραγωγή περιεχομένου στο πλαίσιο των παραπάνω συμβάσεων θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο Τα παραπάνω απεικονίζονται στο ακόλουθο σχήμα: Σελίδα 5 από 96

6 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» Εικόνα 1 Οι υποχρεώσεις του αναδόχου του παρόντος διαγωνισμού είναι: - Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού του έργου σε ό,τι αφορά την ενιαία Βάση Δεδομένων / ενιαίο διαχειριστικό σύστημα που θα ενοποιήσει όλες τις λειτουργίες του υφιστάμενου διαδικτυακού τόπου και όλες τις λειτουργίες των νέων εφαρμογών που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο τμήμα του σχεδιασμού του έργου, από προγραμματιστική άποψη, είναι το μόνο που έχει εξαρχής προβλεφθεί να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της δημοπρατούμενης και όχι των ήδη υφισταμένων συμβάσεων, ακριβώς επειδή οι τελευταίες αφορούν επιμέρους τμήματα του έργου και όχι το σύνολό του. - Ο γραφιστικός σχεδιασμός και προγραμματισμός του νέου διαδικτυακού τόπου του Μουσείου Μπενάκη με βάση τις λεπτομερείς προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη. - Η μεταφορά (migration) του συνόλου του περιεχομένου του υφιστάμενου διαδικτυακού τόπου στον νέο διαδικτυακό τόπο. - Η ενσωμάτωση, με το νέο σύστημα, του νέου περιεχομένου που δημιουργείται στο πλαίσιο των προαναφερόμενων συμβάσεων που έχουν ήδη ανατεθεί, μετά την παραλαβή του από την αναθέτουσα αρχή, που προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο Η πλήρης εγκατάσταση του νέου συστήματος και η υποστήριξη στη δοκιμαστική του λειτουργία, έως και την οριστική του παράδοση, έτοιμου για πλήρη παραγωγική λειτουργία. - Η εκπαίδευση του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής στη χρήση του νέου συστήματος. - Η παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Το συνολικό σύστημα που θα υλοποιηθεί αποτελείται από τα εξής 3 υποσυστήματα που θα παρέχουν υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες: 1. υποσύστημα διαδικτυακού τόπου και υπηρεσιών, 2. υποσύστημα εφαρμογών ανάδειξης συλλογών του Μουσείου, 3. υποσύστημα προσβασιμότητας (ΑΜΕΑ), καθώς και τα εξής 2 υποσυστήματα που αποτελούν το απαραίτητο περιβάλλον διαχείρισης για τη λειτουργία των παραπάνω υποσυστήματων: Σελίδα 6 από 96

7 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» 4. υποσύστημα διαχείρισης περιεχομένου, 5. υποσύστημα βάσεων δεδομένων. Οι αναλυτικές προδιαγραφές των υποσυστημάτων 1 έως 3 τις οποίες θα υλοποιήσει πλήρως και με ακρίβεια ο ανάδοχος περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 1 έως 25, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι γενικές προδιαγραφές των υποσυστημάτων 4 και 5 περιλαμβάνονται στα κεφάλαια Α Α Σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις των επιμέρους εφαρμογών από άποψη διαχειριστικού συστήματος, τις οποίες, όπως προαναφέρθηκε, θα ενοποιήσει σε ενιαίο σύστημα ο ανάδοχος, θα ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στα αντίστοιχα παραρτήματα (1-25). Εικόνα 2. Οδηγός Ανάγνωσης Διακήρυξης Σελίδα 7 από 96

8 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες o ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση o ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς o ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα o ΔΕ Διοικητική Επιτροπή Μουσείου Μπενάκη o ΟΕ Ομάδα Έργου (της Αναθέτουσας Αρχής) o ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου o ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση o ΔΑ Ειδική Υπηρεσία Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Διαχειριστική Αρχή) o ISO International Organization for Standardization o WS Web Services

9 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» Α1.Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας Το Μουσείο Μπενάκη ιδρύθηκε το 1930 από τον Αντώνη Μπενάκη. Η σημερινή δομή του διέπεται από ένα αποκεντρωτικό πνεύμα, με σειρά αυτόνομων παραρτημάτων γύρω από τον κεντρικό του πυρήνα. Στο νεοκλασικό μέγαρο του Μουσείου (οδός Κουμπάρη 1, Κολωνάκι) αναπτύσσονται οι συλλογές που «διηγούνται» την ιστορία του ελληνισμού διαχρονικά. Σε διαφορετικά κτήρια βρίσκονται τα Φωτογραφικά (Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, Κολωνάκι) και τα Ιστορικά Αρχεία (Κηφισιά). Τα Αρχεία της Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής στεγάζονται στο Νέο Κτήριο επί της οδού Πειραιώς. Ανεξάρτητο παράρτημα αποτελεί η Πινακοθήκη του Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα, που περιλαμβάνει και έκθεση αφιερωμένη στη γενιά του 30 ( οδός Κριεζώτου, Σύνταγμα). Άλλο παράρτημα αποτελούν οι συλλογές της Ισλαμικής Τέχνης στον Κεραμεικό. Η Συλλογή Παιχνιδιών και Παιδικής Ηλικίας θα εκτεθεί στο κτήριο της οικίας Κουλούρα (Π. Φάληρο). Την ιδιαιτερότητα του Μουσείου, εκτός από το πολύτιμο υλικό του, συνθέτει και η δραστηριότητα επιμέρους τμημάτων του, της Βιβλιοθήκης, των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, της Πληροφορικής, της Συντήρησης Έργων Τέχνης, των Εκθέσεων και των Εκδόσεων, που συμβάλλουν στην παραγωγή επιστημονικού και εκπαιδευτικού έργου, στην επικοινωνία με τα ομόλογα πνευματικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και στην ικανότητά του να παρακολουθεί τη σύγχρονη κοινωνική και επιστημονική πραγματικότητα. Αναμφίβολα, αποτελεί τον πιο δραστήριο και δυναμικό μουσειακό οργανισμό της χώρας ο οποίος συστηματικά διοργανώνει πάνω από 40 περιοδικές εκθέσεις ετησίως, καθώς παράλληλα η επισκεψιμότητα των μόνιμων συλλογών και των περιοδικών εκθέσεων σημειώνει κάθε χρόνο συνεχείς ανοδικές τάσεις. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας αναφέρονται στην παράγραφο Β1.3 της παρούσας Διακήρυξης. Α1.1.2 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Τα όργανα που εμπλέκονται στη διακυβέρνηση του Έργου έχουν οριστεί σύμφωνα με το πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων του Μουσείου Μπενάκη και είναι τα εξής: 1. Η Διοικητική Επιτροπή του Μουσείου Μπενάκη (ΔΕ), που έχει το ρόλο της Προϊσταμένης Αρχής και εκπροσωπείται από την Πρόεδρο, που είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα. 2. Ο Διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, που έχει το ρόλο του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 3. Η Ομάδα Έργου (ΟΕ), η οποία είναι αρμόδια για την επίβλεψη του έργου και την παραλαβή των ενδιάμεσων παραδοτέων των συμβάσεων και συντονίζεται από την Υπεύθυνη της Πράξης. Σελίδα 9 από 96

10 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» 4. Η Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας των Παραδοτέων της Πράξης (ΕΠΠ ), που είναι αρμόδια για την παραλαβή των τελικών παραδοτέων του έργου. Παρακολούθηση χρονικών δεσμεύσεων του Αναδόχου 1. Ο ανάδοχος του έργου συντάσσει, παρακολουθεί και ενημερώνει σε μηνιαία βάση αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου του με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας διακήρυξης. Η συμμόρφωση του αναδόχου επιβεβαιώνεται και παρακολουθείται από τον Υπεύθυνο της Πράξης. 2. Ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει, στο τέλος κάθε εξαμήνου του έτους, Εκθέσεις Προόδου του έργου του. Οι Εκθέσεις Προόδου κοινοποιούνται στην ΕΠΠ. 3. Για οποιεσδήποτε αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα εργασιών, παρατάσεις των τμηματικών προθεσμιών ή και της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, ενημερώνεται η Διαχειριστική Αρχή και όπου απαιτείται, λαμβάνεται και η σχετική προέγκρισή της. Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου 1. Οι φάσεις του έργου ή οι χρονικές περίοδοι, όπου απαιτείται η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου καθορίζονται με την παρούσα Διακήρυξη. 2. Τα μέλη της Ομάδας Έργου παρακολουθούν άμεσα την εξέλιξη της υλοποίησης των εργασιών του Αναδόχου και παραλαμβάνουν τα ενδιάμεσα παραδοτέα του έργου. Στις καθορισμένες χρονικές περιόδους η ΕΠΠ προβαίνει σε έλεγχο πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου και των παραδοτέων. 3. Οι προαναφερόμενοι αρμόδιοι βεβαιώνουν με έγγραφο πιστοποίησης του πραγματοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου του έργου την υλοποίηση μέρους ή του συνόλου του, με βάση τα στοιχεία τεκμηρίωσης (ποιοτικές και ποσοτικές παραλαβές κ.α.) και ανάλογα με την πορεία υλοποίησης. Η υποβολή του εγγράφου αυτού στη Μονάδα Οικονομικής Διαχείρισης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε πληρωμής. 4. Με την ολοκλήρωση του έργου ενημερώνεται η ΕΠΠ η οποία προβαίνει στη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής του. 5. Οι προαναφερόμενοι αρμόδιοι ενημερώνουν επίσης με εκθέσεις ελέγχου και εισηγήσεις διορθωτικών ενεργειών τη Διοικητική Επιτροπή, το αρμόδιο για την οικονομική διαχείριση του έργου όργανο του Μουσείου Μπενάκη και τη Διαχειριστική Αρχή. 6. Σε περίπτωση μη τήρησης ή ελλιπούς τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου ο Υπεύθυνος της Πράξης μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση του Διευθυντή ώστε να προβεί σε συστάσεις προς τον Ανάδοχο ή την επιβολή των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων, μετά από έγκριση της Διοικητικής Επιτροπής, εφόσον απαιτείται. Σελίδα 10 από 96

11 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Κύριο αντικείμενο του Μουσείου Μπενάκη είναι τόσο η μελέτη της εξέλιξης του ελληνισμού στην ιστορική του πορεία, όσο και άλλων πολιτισμών, των οποίων σημαντικά δείγματα κατέχει στις συλλογές του (ισλαμική τέχνη, κινεζική τέχνη, προκολομβιανή τέχνη). Πρώτιστο μέλημα του Μουσείου είναι η δημοσιοποίηση των πορισμάτων που πηγάζουν από αυτή τη μελέτη, με εκδόσεις και εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η όσο το δυνατόν αμεσότερη προσέγγιση των μουσειακών αντικειμένων από τον επισκέπτη είναι ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για το Μουσείο Μπενάκη. Η παρουσίασή του άλλωστε στον παγκόσμιο ιστό εδώ και αρκετά χρόνια και η διάθεση πλέον των αντικειμένων από τις συλλογές του μέσω ενός μηχανισμού αναζήτησης, υποδηλώνουν με σαφήνεια πώς το Μουσείο Μπενάκη γνωρίζει ότι τα μέσα που διαθέτουν οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν σημαντικά στη διάδοση της γνώσης όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από το αποθησαυρισμένο υλικό των συλλογών του. Εντούτοις, η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Μουσείου σε αυτή την κατεύθυνση προϋποθέτει την ολοκλήρωση της υλοποιούμενης Πράξης στην οποία εντάσσεται ο παρών διαγωνισμός, που έχει ως βασικό στόχο να προσφέρει μία εκπαιδευτικού τύπου προσέγγιση των μουσειακών αντικειμένων που θα παρέχει κατηγοριοποιημένο και θεματικά οργανωμένο πληροφοριακό υλικό, τόσο στους εξ αποστάσεως επισκέπτες, όσο και σε εκείνους που επιθυμούν να προετοιμάσουν ειδικές επισκέψεις/ξεναγήσεις στο Μουσείο. Τέλος, η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία σήμερα για την παροχή πρόσβασης σε εμποδιζόμενα άτομα στο περιεχόμενο του Μουσείου, προϋποθέτει επίσης την ολοκλήρωση της υλοποιούμενης Πράξης. Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση της μονάδας του Φορέα που είναι αρμόδια για την υλοποίηση και τη λειτουργία της Πράξης Τα αποτελέσματα της υλοποιούμενης Πράξης θα χρησιμοποιηθούν από όλα τα Τμήματα, τις Συλλογές και τα Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Η κατεξοχήν αρμόδια μονάδα όμως για τη την υλοποίηση και τη λειτουργία της Πράξης, είναι το Τμήμα Πληροφορικής. Οι δραστηριότητες του Τμήματος, που ιδρύθηκε το 1991, περιλαμβάνουν: την ηλεκτρονική τεκμηρίωση και διαχείριση των συλλογών του Μουσείου με την ανάπτυξη και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, την ανάδειξη των συλλογών του Μουσείου και του ελληνικού πολιτισμού γενικότερα με την ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων, τη διεύρυνση της επικοινωνίας του Μουσείου με το κοινό με την ανάπτυξη και διαρκή ενημέρωση του δικτυακού τόπου του Μουσείου, την παραγωγή προτύπων ορολογίας για την τεκμηρίωση των πολιτισμικών πληροφοριών των αντικειμένων του Μουσείου, την ψηφιοποίηση των συλλογών και αρχείων και τη διαχείριση των ψηφιακών τεκμηρίων. Το Τμήμα στελεχώνεται από Επιστήμονες Πληροφορικής, Μηχανικούς και Αρχαιολόγους, με υψηλή εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία σε θέματα τεκμηρίωσης, μουσειολογίας, Σελίδα 11 από 96

12 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής και πολυμέσων σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και προσωπικό υποστήριξης. Επισημαίνεται ότι οι ημέρες λειτουργίας των γραφείων του Μουσείου και η δυνατότητα πραγματοποίησης εργασιών από τον Ανάδοχο στους χώρους του Μουσείου, είναι από Δευτέρα έως Πέμπτη, πλην αργιών. Α1.2.3 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Υπολογιστική και δικτυακή υποδομή Το Μουσείο Μπενάκη διαθέτει 15 κεντρικούς διακομιστές (servers) και 120 σταθμούς εργασίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών του σε ένα ιδιωτικό δίκτυο δεδομένων που εκτείνεται σε 10 κτήρια. Τα τελευταία χρόνια οι ανάγκες του Μουσείου σε αποθηκευτικούς χώρους και ταχύτητα έχουν εξαντλήσει τον υπάρχοντα εξοπλισμό. Για το λόγο αυτό, έχει ήδη ξεκινήσει ο εκσυγχρονισμός της υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής του Μουσείου. Στο πλαίσιο του υποέργου 3 της Πράξης "ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ" πρόκειται να υλοποιηθεί τμήμα της αναβάθμισης της υπολογιστικής υποδομής του οργανισμού ώστε να υποστηριχθούν οι πολλαπλάσιες απαιτήσεις της Πράξης σε χρόνους επεξεργασίας και όγκο ψηφιακών δεδομένων. Πληροφορίες για το Σύστημα Διαχείρισης και Τεκμηρίωσης των Συλλογών και των Φωτογραφικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη Το Σύστημα Διαχείρισης και Τεκμηρίωσης των Συλλογών και των Φωτογραφικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης , το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το σύστημα αυτό αποτελεί το ενιαίο εργαλείο με το οποίο έχουν οργανωθεί ηλεκτρονικά οι συλλογές των αντικειμένων και οι ενότητες των φωτογραφικών αρχείων του Μουσείου. Η οργάνωση συνίσταται: α) στην τεκμηρίωση των αντικειμένων, β) στην καταγραφή των στοιχείων διεκπεραίωσης των διαδικασιών που ακολουθούνται από το Μουσείο για τις ποικίλες χρήσεις των αντικειμένων, γ) στην καταγραφή πληροφοριών που σχετίζονται με τη λειτουργία του Μουσείου γενικότερα (χορηγοί, συνεργάτες, εκθέσεις). Το σύστημα προσομοιάζει τη διαδικασία που ακολουθείται από τους επιμελητές, η οποία στηρίζεται στα διεθνή πρότυπα Spectrum και CCO. Εξασφαλίζει την εγκυρότητα και μοναδική εγγραφή των δεδομένων, τη δυνατότητα περιορισμένης πρόσβασης ανάλογα με το χειριστή και την εύκολη συντήρησή του από το προσωπικό του Τμήματος Πληροφορικής. Προσφέρει τις παρακάτω δυνατότητες στους επιμελητές και ερευνητές: Επιστημονική τεκμηρίωση συλλογών o Κατάλογος αντικειμένων o Τεκμηρίωση αντικειμένων με εξειδικευμένα πεδία ανάλογα με τη συλλογή o Καλλιτέχνες, πρόσωπα και ιδρύματα o Βιβλιογραφία και παραπομπές εκθέσεων Σελίδα 12 από 96

13 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» o Στοιχεία και ιστορικό απόκτησης o Ασφάλιση o Συντήρηση o Ιστορικά γεγονότα o Θησαυροί και λίστες όρων o Πολυμέσα (εικόνα, κείμενο, ήχος, βίντεο) o Συσχέτιση αντικειμένων Διαχείριση συλλογών o Διαχείριση έκθεσης αντικειμένων o Διαχείριση αποθηκευτικών χώρων Αρχείο εικόνων o Αρχείο εικόνων o Εισαγωγή και τεκμηρίωση εικόνων Διαχείριση διευθύνσεων και συνεργατών o Διαχείριση διευθύνσεων o Ομάδες διευθύνσεων o Κατάλογος δωρητών και χορηγών Συντήρηση δεδομένων και ασφάλεια o Δικαιώματα πρόσβασης o Δικαιώματα ανάγνωσης o Δικαιώματα γραφής o Έλεγχος διπλοτύπων o Λειτουργίες σύνδεσης Αναζήτηση, Έκδοση δεδομένων, Εξαγωγή δεδομένων o Λίστες o Ομάδες αντικειμένων και ομαδικές διεκπεραιώσεις o Φωτοτράπεζα o Αναφορές - Δελτία εκτυπώσεων Εξαγωγή δεδομένων στο Διαδικτυακό τόπο του Μουσείου o Αναζήτηση πραγματικού χρόνου o Εξαγωγή δεδομένων σε προσαρμοσμένο μορφότυπο ιστοσελίδων o Αυτοματοποιημένη ανανέωση περιεχομένου Το περιβάλλον λειτουργίας του συστήματος είναι client server και πολυχρηστικό (multi-user). Το Μουσείο έχει διαθέσει δυο κεντρικούς διακομιστές και αρκετούς σταθμούς εργασίας. Παράλληλα με το νέο σύστημα τεκμηρίωσης και διαχείρισης συλλογών και αρχείων του μουσείου, αναπτύχθηκαν, με βάση τoυς διεθνείς θησαυρούς AAT, TGN, και MDA Archaeological Objects Thesaurus, ταξινομικοί θησαυροί ορολογίας για να εξυπηρετήσουν τις αναζητήσεις στα πεδία που αφορούν Ονομασία αντικειμένου Ύλη Τεχνική Θέμα Τόπο Εποχή/στυλ Σελίδα 13 από 96

14 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» Ψηφιοποιήσεις, Καταλογογραφήσεις, Τεκμηριώσεις Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» πραγματοποιήθηκαν: α) Ψηφιοποίηση Τεκμηρίωση αντικειμένων από τις συλλογές και τα αρχεία του. Το 10% εξ αυτών, αντικείμενα διατίθεται on-line μέσα από τον διαδικτυακό τόπο του Μουσείου Μπενάκη, σε τρείς γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά και ισπανικά. β) Ψηφιοποίηση Τεκμηρίωση τεκμηρίων των Αρχείων Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής. Το 100% εξ αυτών διατίθεται on-line μέσα από τον διαδικτυακό τόπο του Μουσείου Μπενάκη σε δύο γλώσσες: ελληνικά και αγγλικά. Η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση των συλλογών και αρχείων του Μουσείου Μπενάκη υπερδιπλασιάστηκε έκτοτε με ίδια μέσα του Μουσείου και το Σύστημα Διαχείρισης και Τεκμηρίωσης των Συλλογών και των Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη αναβαθμίστηκε, ενώ νέα αντικείμενα διατίθενται on-line μέσα από τον διαδικτυακό τόπο του Μουσείου Μπενάκη. Η ψηφιακή απεικόνιση των αντικειμένων και του αρχειακού υλικού δημιουργείται είτε μέσω ψηφιακής φωτογράφησης, είτε μέσω σάρωσης. Οι πληροφορίες για τα αντικείμενα καταγράφονται στο Σύστημα Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης Συλλογών και περιλαμβάνει την πολιτισμική τεκμηρίωση και την τεκμηρίωση της διαδικασίας ψηφιοποίησης. Υφιστάμενος διαδικτυακός τόπος του Μουσείου Μια βασική αρχή σχεδίασης που έχει ακολουθηθεί για το σύνολο του υφιστάμενου διαδικτυακού τόπου του Μουσείου Μπενάκη είναι ο διαχωρισμός του περιεχομένου από την παρουσίασή του. Για το σκοπό αυτό έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία Cascading Style Sheets (CSS). Οι ενότητες που συνθέτουν τον υφιστάμενο διαδικτυακό τόπο του Μουσείου Μπενάκη, παρουσιάζονται τόσο μέσα από στατικές όσο και από δυναμικές ιστοσελίδες. Η ανάπτυξη των στατικών ιστοσελίδων βασίζεται σε Microsoft ASP 3.0 και στηρίζεται σε συγκεκριμένα templates. Στον υφιστάμενο διαδικτυακό τόπο του Μουσείου περιλαμβάνεται επίσης on-line παρουσίαση του πλούσιου υλικού της Βιβλιοθήκης, της ελληνικής βιβλιογραφίας του 19 ου αιώνα, μέρος του αρχειακού υλικού από τα ιστορικά αρχεία, μεγάλος αριθμός αντικειμένων από κάθε συλλογή. Επίσης δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης όρων στις προαναφερόμενες βάσεις δεδομένων καθώς και ελεύθερη αναζήτηση όρων (search machine) στο σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου του Μουσείου. Ο υφιστάμενος διαδικτυακός τόπος του Μουσείου Μπενάκη υποστηρίζεται όσον αφορά τις δυναμικές ενότητες από ένα εργαλείο διαχείρισης περιεχομένου ειδικά προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του περιεχομένου και τις λειτουργίες αυτών των ενοτήτων. Αποτελείται από μια web-based εφαρμογή η ανάπτυξη της οποίας βασίζεται σε Microsoft ASP.net 1.1 με δομές XML και SQL και συνδέεται με MS SQL SERVER 2005 βάση δεδομένων που αναπτύχθηκε ειδικά για το website του Μουσείου. Μπορεί να χρησιμοποιείται με τη χρήση οποιουδήποτε web browser για desktop και laptop και δεν απαιτεί οι χρήστες να έχουν ειδικές γνώσεις προγραμματισμού. Σελίδα 14 από 96

15 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» Στη σημερινή του μορφή και λειτουργία αφορά τη διαχείριση της πρώτης σελίδας του διαδικτυακού τόπου καθώς επίσης και τις ενότητες των εκθέσεων/εκδηλώσεων, εκδόσεων, εκπαίδευσης, νέων, προσωπικού. Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης στοιχείων που αφορούν το σύνολο των προαναφερθέντων ενοτήτων, όπως: χώρες, τμήματα, πληροφορίες κτηρίων, γλώσσες, χορηγοί, χρονολόγιο Ν.Χατζηκυριάκου Γκίκα. Ο υφιστάμενος διαδικτυακός τόπος παρέχει στον διαχειριστή τις ακόλουθες δυνατότητες: εισαγωγής κειμένου εισαγωγής εικόνας και αρχείων word, pdf, κτλ. μεταβολή περιεχομένου (εισαγωγή, αλλαγή, διαγραφή) συσχετισμό περιεχομένου και δημιουργία συνδέσμου με άλλο site δημιουργία αυτόματου site map υποστηρίζει τη χρήση πολύγλωσσου περιεχομένου συνοδεύεται από web html editor μέσα από τον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί η μορφοποίηση του περιεχομένου και διασύνδεση με κάθε εσωτερική ή εξωτερική σελίδα. Η υπάρχουσα αρχιτεκτονική παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα: Εικόνα 3. Υπάρχουσα υλοποίηση του διαδικτυακού τόπου του Μουσείου Μπενάκη Σελίδα 15 από 96

16 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» Η υφιστάμενη υλοποίηση του δικτυακού τόπου του Μουσείου Μπενάκη αποτελείται από δύο (2) σημαντικά τμήματα τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους: - Το τμήμα του CMS που αφορά στο περιεχόμενο του διαδικτυακού του Μουσείου εκτός των αντικειμένων των συλλογών του. - Το τμήμα του e-museumplus που αφορά στα αντικείμενα των συλλογών του Μουσείου. Εκτός του e-museumplus, υπάρχουν ακόμη τρία ανεξάρτητα συστήματα στα οποία δεν θα γίνει παρέμβαση στη λειτουργικότητα και την διαχείρισή τους στο πλαίσιο του δημοπρατούμενου έργου, ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει ομαλή σύνδεση με τον νέο διαδικτυακό τόπο του Μουσείο Μπενάκη. Τα συστήματα αυτά είναι η Βιβλιοθήκη, το Βιβλιολογικό Εργαστήρι και τα Ιστορικά Αρχεία. Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου αποθηκεύει και ανακτά τα στοιχεία σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων ενός Microsoft SQL Server. Οι διαχειριστές μπορούν να επικαιροποιούν τα στοιχεία αυτά στην βάση δεδομένων του συστήματος και οι αλλαγές να εμφανίζονται αυτόματα στον διαδικτυακό τόπο. Τα στοιχεία αποθηκεύονται σε τρεις (3) διαφορετικές γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά και Ισπανικά) με δυνατότητα ταυτόχρονης εισαγωγής του περιεχομένου στις τρεις διαφορετικές γλώσσες. Σελίδα 16 από 96

17 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Ο σχεδιασμός του δημοπρατούμενου έργου έχει ολοκληρωθεί στο πλαίσιο των ακόλουθων τριών συμβάσεων που έχουν ανατεθεί με προηγούμενους διαγωνισμούς: 1. «Αναλυτικός σχεδιασμός πράξης, ανάπτυξη περιεχομένου: Τμήμα Β: Σχεδιασμός εφαρμογών για την ανάδειξη συλλογών του Μουσείου Μπενάκη Ι: Εργαστήρι Γιάννη Παππά, Κινέζικη Συλλογή, Ελληνικά Κοσμήματα, Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Τμήμα Γ: Σχεδιασμός εφαρμογών για την ανάδειξη συλλογών του Μουσείου Μπενάκη ΙΙ: Πινακοθήκη Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Συλλογή Παιχνιδιών και Παιδικής Ηλικίας, Ελληνική Ιστορία, Τμήμα Ε: Υπηρεσίες καλλιτεχνικής φωτογράφησης και ψηφιοποίησης αντικειμένων.» 2. «Αναλυτικός σχεδιασμός πράξης, ανάπτυξη περιεχομένου: Τμήμα ΣΤ: Ενίσχυση υπηρεσιών υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης και τεκμηρίωσης συλλογών και αρχείων.» 3. «Αναλυτικός σχεδιασμός πράξης, ανάπτυξη περιεχομένου, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων: Τμήμα Α: Τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση, μεταγραφή και σχεδιασμός εφαρμογών για την ανάδειξη της συλλογής χειρογράφων του Μουσείου Μπενάκη, Τμήμα Δ: Σχεδιασμός και παραγωγή περιεχομένου εικονικής περιήγησης στους εκθεσιακούς χώρους των κτηρίων του Μουσείου Μπενάκη - μετάφραση και γλωσσική επιμέλεια περιεχομένου - προβολή και δημοσιότητα Πράξης, Τμήμα Ζ: Σχεδιασμός αναβάθμισης γενικών λειτουργιών διαδικτυακού τόπου Μουσείου Μπενάκη.» Τα παραδοτέα των παραπάνω συμβάσεων που αφορούν στο σχεδιασμό του έργου έχουν ήδη παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και έχουν ενσωματωθεί στην παρούσα Διακήρυξη και στα Παραρτήματά της. Η παραγωγή περιεχομένου στο πλαίσιο των παραπάνω συμβάσεων θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο Σελίδα 17 από 96

18 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» Τα παραπάνω απεικονίζονται στο ακόλουθο σχήμα: Εικόνα 4 Οι υποχρεώσεις του αναδόχου του παρόντος διαγωνισμού είναι: - Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού του έργου σε ό,τι αφορά την ενιαία Βάση Δεδομένων / ενιαίο διαχειριστικό σύστημα που θα ενοποιήσει όλες τις λειτουργίες του υφιστάμενου διαδικτυακού τόπου και όλες τις λειτουργίες των νέων εφαρμογών που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο τμήμα του σχεδιασμού του έργου, από προγραμματιστική άποψη, είναι το μόνο που έχει εξαρχής προβλεφθεί να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της δημοπρατούμενης και όχι των ήδη υφισταμένων συμβάσεων, ακριβώς επειδή οι τελευταίες αφορούν επιμέρους τμήματα του έργου και όχι το σύνολό του. - Ο γραφιστικός σχεδιασμός και προγραμματισμός του νέου διαδικτυακού τόπου του Μουσείου Μπενάκη με βάση τις λεπτομερείς προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη. - Η μεταφορά (migration) του συνόλου του περιεχομένου του υφιστάμενου διαδικτυακού τόπου στον νέο διαδικτυακό τόπο. - Η ενσωμάτωση, με το νέο σύστημα, του νέου περιεχομένου που δημιουργείται στο πλαίσιο των προαναφερόμενων συμβάσεων που έχουν ήδη ανατεθεί, μετά την παραλαβή του από την αναθέτουσα αρχή, που προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο Η πλήρης εγκατάσταση του νέου συστήματος και η υποστήριξη στη δοκιμαστική του λειτουργία, έως και την οριστική του παράδοση, έτοιμου για πλήρη παραγωγική λειτουργία. - Η εκπαίδευση του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής στη χρήση του νέου συστήματος. - Η παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Το συνολικό σύστημα που θα υλοποιηθεί αποτελείται από τα εξής 3 υποσυστήματα που θα παρέχουν υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες: 1. υποσύστημα διαδικτυακού τόπου και υπηρεσιών, 2. υποσύστημα εφαρμογών ανάδειξης συλλογών του Μουσείου, 3. υποσύστημα προσβασιμότητας (ΑΜΕΑ), καθώς και τα εξής 2 υποσυστήματα που αποτελούν το απαραίτητο περιβάλλον διαχείρισης για τη λειτουργία των παραπάνω υποσυστήματων: Σελίδα 18 από 96

19 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» 4. υποσύστημα διαχείρισης περιεχομένου, 5. υποσύστημα βάσεων δεδομένων. Οι αναλυτικές προδιαγραφές των υποσυστημάτων 1 έως 3 τις οποίες θα υλοποιήσει πλήρως και με ακρίβεια ο ανάδοχος περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 1 έως 25, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι γενικές προδιαγραφές των υποσυστημάτων 4 και 5 περιλαμβάνονται στα κεφάλαια Α Α Σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις των επιμέρους εφαρμογών από άποψη διαχειριστικού συστήματος, τις οποίες, όπως προαναφέρθηκε, θα ενοποιήσει σε ενιαίο σύστημα ο ανάδοχος, θα ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στα αντίστοιχα παραρτήματα (1-25). Εικόνα 5. Οδηγός Ανάγνωσης Διακήρυξης Η υποδομή του διαδικτυακού τόπου καθώς και όλα τα υποσυστήματα και οι εφαρμογές του, θα αναπτυχθούν από τον ανάδοχο που θα επιλεγεί μέσω της παρούσας διακήρυξης διαγωνισμού. Κατ αυτό τον τρόπο μειώνεται σε μεγάλο βαθμός ο κίνδυνος πιθανής ασυμβατότητας μεταξύ των υποσυστημάτων κατά την ολοκλήρωσή τους. Για να εξασφαλιστεί η συνεργασία του διαδικτυακού τόπου με τα υφιστάμενα συστήματα και αποθετήρια του φορέα λειτουργίας, είναι αναγκαία η συνεργασία του αναδόχου με τον Υπεύθυνο και το προσωπικό του Τμήματος Πληροφορικής του οργανισμού, ώστε να επιλεγούν τεχνολογικές λύσεις συμβατές με τα υπάρχοντα λειτουργικά συστήματα και βάσεις δεδομένων. Το Μουσείο Μπενάκη θα παραδώσει στον Ανάδοχο τις βάσεις δεδομένων με το περιεχόμενο και τις λειτουργίες του υπάρχοντος διαδικτυακού τόπου καθώς και το περιεχόμενο και τις λειτουργίες των νέων εφαρμογών του που θα πρέπει να ενσωματωθούν στη βάση δεδομένων του νέου συστήματος από την οποία θα Σελίδα 19 από 96

20 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» αντλεί υλικό ο διαδικτυακός τόπος και οι εφαρμογές του καθώς και το mobile site. Η νέα βάση δεδομένων του συστήματος θα περιλαμβάνει το περιεχόμενο που βρίσκεται τώρα στη βάση δεδομένων του διαδικτυακού τόπου του Μουσείου Μπενάκη καθώς και τα δεδομένα που θα εισάγονται από το emuseumplus όποτε αυτό απαιτείται από τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές του διαδικτυακού τόπου του Μουσείου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει τη σύνδεση της βάσης δεδομένων του διαδικτυακού τόπου του Μουσείου με τo emuseumplus. Σελίδα 20 από 96

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 798.602,53 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 798.602,53 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το έργο: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Διαγωνισμός σε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 3 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο 2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πόλη, ύπαιθρος, θάλασσα: διαδρομές τέχνης και φιλοξενίας Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλ. Σούτζου Προϋπολογισμός: 186.991.86 Ευρώ Προϋπολογισμός: 230.000.00

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 1 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 2 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο: «ίκτυο εικονικής περιήγησης στο αρχαίο Βασίλειο των Μακεδόνων» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο: «ίκτυο εικονικής περιήγησης στο αρχαίο Βασίλειο των Μακεδόνων» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕ ΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός: 429.483,00 (µε ΦΠΑ) πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 34.917,32 πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 42.948,30

Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός: 429.483,00 (µε ΦΠΑ) πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 34.917,32 πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 42.948,30 Λογότυπο ικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιακό ίκτυο Αρχαιολογικών Χώρων Αργολίδας: Υπηρεσίες προβολής, ανάδειξης, πληροφόρησης και εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Διακήρυξη Διαγωνισμού για ανάθεση του έργου Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Κοζάνη 26/06/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα