Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΑΓΕ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΑΓΕ."

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΑΓΕ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές: Ανδρέου Στέλλα 131/Α Σιµιτζή Νικολέττα 52/Α Επιβλέπων: Αντωνάκη Μαρία 2009

2 ΗΛΩΣΗ Βεβαιώνουµε ότι η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονείται στα πλαίσια του πτυχιακού προγράµµατος σπουδών του τµήµατος Εµπορίας και ιαφήµισης και έχει ως σκοπό να διερευνήσει την συµπεριφορά και την αντίδραση του καταναλωτή έναντι στη στρατηγική που ακολουθούν οι επιχειρήσεις για τη διαχείριση κρίσεων που πιθανόν να αντιµετωπίσουν. Έχει προκύψει αποκλειστικά µέσω δικής µας έρευνας και µελέτης. Προετοιµάστηκε ειδικά για τις απαιτήσεις του προγράµµατος σπουδών του τµήµατος Εµπορίας και ιαφήµισης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και δεν έχει υποβληθεί σε οποιοδήποτε άλλο ίδρυµα στο πλαίσιο απόκτησης εκπαιδευτικού τίτλου. Τέλος βεβαιώνουµε ότι όλες οι δευτερογενείς πηγές και πληροφορίες που χρησιµοποιήθηκαν για την µελέτη αυτή, είναι πλήρως αναγνωρισµένες µέσω αντίστοιχων βιβλιογραφικών αναφορών. Ανδρέου Στέλλα Σιµιτζή Νικολέττα ΜΑΪΟΣ

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Αρχικά, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε θερµά, την καθηγήτρια µας κ. Μαρία Αντωνάκη για την ανάθεση του θέµατος και για την καθοδήγησή της, καθώς και για την αµέριστη υποστήριξη και βοήθεια που µας προσέφερε καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας πτυχιακής εργασίας. Ακόµη, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τους γονείς και φίλους µας, οι οποίοι µας στήριξαν στην προσπάθεια µας για την περάτωση της µελέτης αυτής. Επιπλέον, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον κ. Γεώργιο Φαραντάκη, αντιπρόσωπο της εταιρείας ΦΑΓΕ για το Νοµό Χανίων- Ρεθύµνης, για τις πληροφορίες που µας παρείχε σχετικά µε την εταιρεία και τη διαχείριση της κρίσης που µελετάµε. Τέλος θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους όσους έδειξαν ενδιαφέρον και συµµετείχαν στην έρευνα που πραγµατοποιήσαµε, µοιράζοντας τις απόψεις τους µαζί µας. 2

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η µελέτη των διάφορων επιχειρησιακών κρίσεων καθώς και ο τρόπος διαχείριση τους αποτελεί ένα αρκετά πολύπλοκο θέµα. Η πολυπλοκότητα αυτού του θέµατος οφείλεται στην µη ύπαρξη συγκεκριµένου σχεδίου διαχείρισης κρίσεων, αλλά κάποιων «βηµάτων» πάνω στα οποία στηρίζονται οι επιχειρήσεις για να διαχειριστούν τις κρίσεις αυτές. Κύριος κριτής της αποτελεσµατικής διαχείρισης της κρίσης είναι ο καταναλωτής του οποίου η αγοραστική συµπεριφορά επηρεάζεται ανάλογα µε την στρατηγική που ακολουθεί η κάθε επιχείρηση για να αντιµετωπίσει µια κρίση. Η συγκεκριµένη πτυχιακή έχει ως σκοπό να µελετήσει τις διάφορες επιχειρησιακές κρίσεις και τις στρατηγικές διαχείρισης τους καθώς και το πώς αυτές επηρεάζουν την αγοραστική συµπεριφορά των καταναλωτών. Για να συγκεκριµενοποιηθεί αυτό το θέµα και να γίνει πιο κατανοητό, κρίθηκε σκόπιµο να µελετηθεί η περίπτωση της γαλακτοβιοµηχανίας ΦΑΓΕ. Για την καλύτερη µελέτη και ανάλυση των πιο πάνω θεµάτων επιλέχθηκε να πραγµατοποιηθεί ποιοτική και ποσοτική έρευνα. Η χρήση της ποιοτικής έρευνας έγινε µε σκοπό να κατανοηθεί µέσα από συνέντευξη που πραγµατοποιήθηκε ο τρόπος µε τον οποίο διαχειρίστηκε την κρίση η γαλακτοβιοµηχανία ΦΑΓΕ. Παράλληλα η ποσοτική µέθοδος, πραγµατοποιήθηκε ώστε να συλλεχθούν οι απόψεις ενός µεγάλου δείγµατος για το πώς επηρεάστηκε η αγοραστική συµπεριφορά των καταναλωτών από την κρίση αυτή. Το δείγµα αποτελείται από 400 ερωτώµενους, διαφόρων ηλικιακών οµάδων και κοινωνικό-οικονοµικών χαρακτηριστικών. Για την ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε στατιστική ανάλυση µεταβλητών, µέσω του προγράµµατος SPSS. Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας προέκυψε ότι το µέσο το οποίο εµπιστεύονται περισσότερο οι καταναλωτές για την πληροφόρηση τους σχετικά µε θέµατα κρίσεων είναι η τηλεόραση. Αντιδρούν στο ξέσπασµα µιας κρίσης και η αγοραστική τους συµπεριφορά επηρεάζεται πολύ από τον τρόπο και τον βαθµό µε τον οποίο η εταιρεία θα δράσει για να αντιµετωπίσει την κρίση αυτή. 3

5 Για την κρίση την οποία αντιµετώπισε η ΦΑΓΕ θεωρούν ότι η εταιρεία τη χειρίστηκε σωστά θα ήθελαν όµως µια πιο γρήγορη και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση από µεριάς της εταιρείας. Τέλος, γνωρίζοντας ότι η αγοραστική συµπεριφορά των καταναλωτών επηρεάζετε άµεσα από την στρατηγική διαχείρισης κρίσεων που ακολουθεί µια εταιρεία για να αντιµετωπίσει µια κρίση καθώς και το γεγονός ότι η γαλακτοβιοµηχανία ΦΑΓΕ εξακολουθεί να βρίσκετε στα πρώτα επίπεδα προτίµησης των καταναλωτών, συµπεραίνεται ότι η εταιρεία χειρίστηκε σωστά την κρίση µε την οποία βρέθηκε αντιµέτωπη. 4

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγή: Τοµείς που θα ερευνηθούν: Σε ποιους απευθύνεται: Συνεισφορά της έρευνας: οµή της πτυχιακής εργασίας:...14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΡΙΣΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Εισαγωγή κρίσης και διαχείρισης κρίσεων: Ορισµός κρίσης: Χαρακτηριστικά της κρίσης: Τα είδη της Κρίσης: Χειροπιαστές κρίσεις: Μη Χειροπιαστές κρίσεις: Κύκλος ζωής της κρίσης: Αίτια κρίσης: Ορισµός διαχείρισης κρίσεων: Στάδια ιαχείρισης κρίσεων: Οµάδα χειρισµού κρίσεων: Σχέδιο ιαχείρισης Κρίσεων: ιαχείριση της εικόνας: Κρίσεις στο κλάδο των τροφίµων:...35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Εισαγωγή στη συµπεριφορά του καταναλωτή: Τι είναι η συµπεριφορά του καταναλωτή; Παράγοντες επηρεασµού της καταναλωτικής συµπεριφοράς: Πολιτιστικοί Παράγοντες: Κοινωνικοί Παράγοντες: ηµογραφικοί ή Προσωπικοί Παράγοντες: Ψυχολογικοί παράγοντες: Τύποι της Αγοραστικής συµπεριφοράς: Πολύπλοκη αγοραστική συµπεριφορά: Αγοραστική συµπεριφορά µείωσης της ασυµφωνίας: Αγοραστική συµπεριφορά αναζήτησης της ποικιλίας: Αγοραστική συµπεριφορά κατά συνήθεια: ιαδικασία λήψης απόφασης (Μοντέλο αγοραστικής διαδικασίας): Αναγνώριση του προβλήµατος ή της ανάγκης: Αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών: Αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών: Επιλογή και αγορά µάρκας: Συµπεριφορά µετά την αγορά: Αντιδράσεις καταναλωτών στις κρίσεις στου κλάδου των τροφίµων: Θεσµικοί Φορείς προστασίας του καταναλωτή και διαχείρισης των διατροφικών κρίσεων:

7 3.7.1 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ): Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή: Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ): Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ): ΚΕΦΑΛΑΙΟ CASE STUDY: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΑΓΕ ΜΕ ΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ TOTAL Εισαγωγή: Το Ιστορικό της γαλακτοβιοµηχανίας ΦΑΓΕ: Το ιστορικό της κρίσης της ΦΑΓΕ µε τα γιαούρτια total: Οι εξηγήσεις της ΦΑΓΕ για το πρόβληµα: Οι εξηγήσεις που έδωσε ο ΕΦΕΤ: ευρώ πρόστιµο για τη ΦΑΓΕ: Η άλλη άποψη: Συνέντευξη: Συµπεράσµατα:...72 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Εισαγωγή: Η έννοια της έρευνας: ηµιουργία Ερευνητικού Ερωτήµατος: Καθορισµός ερευνητικού σκοπού: Καθορισµός ερευνητικού στόχου: Σχεδιασµός έρευνας: Ο διερευνητικός τύπος: Ο περιγραφικός τύπος: Ο Αιτιακός ή Επεξηγηµατικός τύπος: Ο Αξιολογητικός τύπος: Ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση: Ποιοτική έρευνα: Ποσοτική έρευνα: Είδη Έρευνας µε βάση την προέλευση των στοιχείων: ευτερογενής έρευνα: Πρωτογενής έρευνα: Χρήση ερωτηµατολογίου: Συνεντεύξεις σε βάθος: Σχεδιασµός ερωτηµατολογίου: Επιλογή του δείγµατος: Εµπιστευτικότητα: Ανάλυση αξιολόγηση στοιχείων: Περιορισµοί έρευνας:...87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Εισαγωγή: ηµογραφικά στοιχεία δείγµατος: Ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα γαλακτοκοµικά προϊόντα: Προτιµήσεις των καταναλωτών για γαλακτοκοµικά προϊόντα: Συχνότητα κατανάλωσης γιαουρτιού: Κριτήρια επιλογής γιαουρτιού:

8 6.4 Γνώµη των καταναλωτών για τη γαλακτοβιοµηχανία ΦΑΓΕ: Γνωρίζεται τη γαλακτοβιοµηχανία ΦΑΓΕ: Γνώµη των καταναλωτών για τη γαλακτοβιοµηχανία ΦΑΓΕ: Καταναλώνετε προϊόντα της εταιρείας ΦΑΓΕ: Καταναλώνεται γιαούρτι total: Τα µέσα πληροφόρησης των καταναλωτών για τον κλάδο των γαλακτοκοµικών: Από πού αντλείτε πληροφορίες για θέµατα που αφορούν τον κλάδο της γαλακτοβιοµηχανίας: Ο βαθµός πληροφόρησης των καταναλωτών για την κρίση που αντιµετώπισε η γαλακτοβιοµηχανία ΦΑΓΕ: Γνωρίζεται για την κρίση που αντιµετώπισε η εταιρεία ΦΑΓΕ το Φεβρουάριο του 2005 µε το γιαούρτι total; Πηγές πληροφόρησης για την κρίση της ΦΑΓΕ: Γνωρίζετε ποιες από τις παρακάτω ενέργειες πραγµατοποίησε η εταιρεία για να αντιµετωπίσει την κρίση; Η γνώµη των καταναλωτών για τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης από την εταιρεία ΦΑΓΕ; Κατά τη διάρκεια της κρίσης οι πληροφορίες που παρείχε η εταιρεία ήταν: Θεωρείτε ότι η εταιρεία χειρίστηκε σωστά την κρίση αυτή: Πιστεύετε ότι η κρίση που αντιµετώπισε η εταιρεία οφειλόταν σε: Ο βαθµός επηρεασµού της αγοραστικής συµπεριφοράς των καταναλωτών µετά το πέρας της κρίσης: Μετά το πέρας της κρίσης συνεχίσατε να αγοράζετε γιαούρτι total; Μετά το πέρας της κρίσης συνεχίσατε να αγοράζετε κάποιο από τα υπόλοιπα προϊόντα της εταιρείας; ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Εισαγωγή: Η έννοια της κρίσης και η διαχείριση κρίσεων: Οι κρίσεις στον κλάδο των τροφίµων: Η συµπεριφορά των καταναλωτών και η αντίληψη τους για τον κίνδυνο στο κλάδο των τροφίµων: Το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα γαλακτοκοµικά προϊόντα: Η εικόνα που έχουν οι καταναλωτές για τη γαλακτοβιοµηχανία ΦΑΓΕ: Μέσα πληροφόρησης των καταναλωτών για τον κλάδο των γαλακτοκοµικών: Ο βαθµός πληροφόρησης των καταναλωτών για την κρίση που αντιµετώπισε η γαλακτοβιοµηχανία ΦΑΓΕ: Η γνώµη των καταναλωτών για τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης από την εταιρεία ΦΑΓΕ: Ο βαθµός επηρεασµού της αγοραστικής συµπεριφοράς των καταναλωτών µετά το πέρας της κρίσης: Γενικά συµπεράσµατα Προτάσεις Προτάσεις για περεταίρω έρευνα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η θεωρία των αναγκών του Abraham Maslow: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η θεωρία της παρακίνησης του Sigmund Freud: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η θεωρία της υποκίνησης του Frederick Herzberg: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Έκθεση Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ) για την κρίση της γαλακτοβιοµηχανίας ΦΑΓΕ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ερωτηµατολόγιο- Συνέντευξη προς τον κ. Φαραντάκη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ερωτηµατολόγιο- Συνέντευξη ΦΑΓΕ (σε περίπτωση πραγµατοποίησης συνέντευξης µε την ίδια την εταιρεία) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακες αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νόµος 2251/1994 Προστασία του Καταναλωτή

10 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας :Ο κύκλος ζωής της οικογένειας και η αγοραστική συµπεριφορά (Wells & Gubar) Πίνακας 6. 2: Κοινωνικό- δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώµενων Πίνακας : Η προτίµηση των ερωτώµενων για τα γαλακτοκοµικά προϊόντα Πίνακας : Η συχνότητα κατανάλωσης γιαουρτιού από τους ερωτώµενους και τα κριτήρια επιλογής του Πίνακας : Γνώση κοινού για την εταιρεία ΦΑΓΕ Πίνακας : Γνώµη των καταναλωτών για τη γαλακτοβιοµηχανία ΦΑΓΕ Πίνακας : Κατανάλωση προϊόντων της εταιρείας ΦΑΓΕ Πίνακας : Συχνότητα κατανάλωσης γιαουρτιού total Πίνακας : Πηγές πληροφόρησης για θέµατα του κλάδου της γαλακτοβιοµηχανίας. 117 Πίνακας : Πληροφόρηση κοινού για την κρίση Πίνακας : Πηγές πληροφόρησης για την κρίση της ΦΑΓΕ Πίνακας : Ενέργειες που πραγµατοποίησε η εταιρεία για να αντιµετωπίσει την κρίση, σύµφωνα µε το κοινό Πίνακας : Γνώµη κοινού για τις πληροφορίες που παρείχε η εταιρεία σχετικά µε την κρίση Πίνακας : Γνώµη καταναλωτών για τον τρόπο χειρισµού της κρίσης από την εταιρεία Πίνακας : Αίτια πρόκλησης της κρίσης Πίνακας : βαθµός επηρεασµού της γνώµης των καταναλωτών για την εταιρεία µετά την κρίση Πίνακας : Κατανάλωση γιαουρτιού total µετά το πέρας της κρίσης Πίνακας : Κατανάλωση υπόλοιπων προϊόντων της ΦΑΓΕ µετά το πέρας της κρίσης

11 ΛΙΣΤΑ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σχήµα : Κατηγορίες κρίσεων από το Ινστιτούτο ιαχείρισης Κρίσεων (2004) Σχήµα 2. 5: Κύκλος ζωής της κρίσης Fink (1986) Σχήµα 3. 1: Επιδράσεις άλλων επιστηµών στη συµπεριφορά του καταναλωτή 40 Σχήµα 3. 3 : Σύµπλεγµα επιρροών αγοράς κατά τον P. Chisnall 43 Σχήµα : Η διαδικασία της αντίληψης. 51 Σχήµα 3. 4: Τύποι αγοραστικής συµπεριφοράς (Assael) Σχήµα 3. 5: ιαδικασία λήψης της αγοραστικής απόφασης. 57 Σχήµα : Βήµατα από το στάδιο αξιολόγησης εναλλακτικών µαρκών µέχρι την απόφαση για αγορά.. 59 Σχήµα : Φύλο δείγµατος 93 Σχήµα : Ηλικία δείγµατος 93 Σχήµα : Μορφωτικό επίπεδο δείγµατος 94 Σχήµα : Οικογενειακή κατάσταση δείγµατος 94 Σχήµα : Παιδιά δείγµατος 95 Σχήµα : Εισοδηµατικό επίπεδο δείγµατος 95 Σχήµα : Προτιµήσεις καταναλωτών στα γαλακτοκοµικά.. 98 Σχήµα : Συχνότητα κατανάλωσης γιαουρτιού 100 Σχήµα : Κριτήρια επιλογής γιαουρτιού 101 Σχήµα : Γνώµη καταναλωτών για την εταιρεία ΦΑΓΕ. 110 Σχήµα α: Καταναλώνετε προϊόντα της εταιρείες ΦΑΓΕ 112 Σχήµα β: Λόγοι µη κατανάλωσης προϊόντων ΦΑΓΕ. 113 Σχήµα : Συχνότητα κατανάλωσης γιαουρτιού total 115 Σχήµα : Μέσα πληροφόρησης του κοινού για τον κλάδο της γαλακτοβιοµηχανίας..118 Σχήµα : Πηγές πληροφόρησης καταναλωτών για την κρίση της ΦΑΓΕ 123 Σχήµα : Ενέργειες που πραγµατοποίησε η ΦΑΓΕ για την αντιµετώπιση της κρίσης 126 Σχήµα : Πληροφορίες που παρείχε η ΦΑΓΕ κατά τη διάρκεια της κρίσης 130 Σχήµα : Λόγοι λανθασµένου χειρισµού της κρίσης από τη ΦΑΓΕ Σχήµα : Αίτια πρόκλησης της κρίσης 139 Σχήµα : Βαθµός επηρεασµού της γνώµης των καταναλωτών µετά την κρίση Σχήµα : Συχνότητα κατανάλωσης γιαουρτιού total µετά το πέρας της κρίσης Σχήµα : Κατανάλωση υπόλοιπων προϊόντων της ΦΑΓΕ µετά το πέρας της κρίσης

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 11

13 1.1 Εισαγωγή: Η διαχείριση µιας κρίσης, µε την οποιαδήποτε µορφή που αυτή µπορεί να πάρει, αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισµα της ανθρώπινης φύσης. Η έννοια των κρίσεων είναι συνυφασµένη µε τον άνθρωπο. εν δηµιουργούνται κρίσεις εκεί όπου δεν βρίσκεται η ανθρώπινη ύπαρξη ή ο ανθρώπινος νους, ούτε υπάρχει άνθρωπος χωρίς το βίωµα µιας κρίσης ή ενός προβλήµατος ειδικότερα. Έτσι και στον κόσµο των επιχειρήσεων, κρίσιµες καταστάσεις είναι δυνατό να προκληθούν οποιαδήποτε χρονική στιγµή σε όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς ανεξαρτήτου µεγέθους. Οι κρίσιµες αυτές καταστάσεις µπορεί να αναφέρονται τόσο σε εµφανείς και προβλέψιµες καταστάσεις ή σε λιγότερο εµφανείς και µη χειροπιαστές κρίσεις οι οποίες κλονίζουν την εικόνα µιας επιχείρησης καθώς και του προϊόντος το οποίο παράγει. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα µη χειροπιαστής κρίσης είναι και η περίπτωση της γαλακτοβιοµηχανίας ΦΑΓΕ το Φεβρουάριο του Τοµείς που θα ερευνηθούν: Στην εργασία αυτή, ερευνώνται οι διάφορες επιχειρησιακές κρίσεις καθώς και ο τρόπος διαχείριση τους. Το θέµα αυτό είναι πολύ πολύπλοκο µιας και δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριµένο σχέδιο διαχείρισης κρίσεων, αλλά κάποια «βήµατα» πάνω στα οποία στηρίζονται οι επιχειρήσεις για να δηµιουργήσουν το δικό τους σχέδιο δράσης το οποίο διαµορφώνεται σύµφωνα µε το είδος και τη µορφή της επιχείρησης καθώς και την κρίση στην οποία έχει εµπλακεί. Κύριος κριτής της αποτελεσµατικής διαχείρισης της κρίσης είναι ο καταναλωτής, του οποίου η αγοραστική συµπεριφορά επηρεάζεται ανάλογα µε την στρατηγική που ακολουθεί η κάθε επιχείρηση για να αντιµετωπίσει µια κρίση. Για να µπορέσει να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος επηρεασµού της αγοραστικής συµπεριφοράς των καταναλωτών από τη διαχείριση µιας κρίσης, µελετάται η πραγµατική περίπτωση της γαλακτοβιοµηχανίας ΦΑΓΕ, το Φεβρουάριο του 2005, µε το προϊόν total στο οποίο παρουσιάστηκε επιφανειακή µούχλα χωρίς να έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης του. Ο λόγος επιλογής της συγκεκριµένης κρίσης για την πραγµατοποίηση της 12

14 έρευνας οφείλεται στην έκταση που πήρε η κρίση αυτή προκαλώντας σύγχυση σε ολόκληρο το ελληνικό καταναλωτικό κοινό. Εποµένως, ο σκοπός που πραγµατοποιείται η συγκεκριµένη έρευνα είναι για να ερευνηθούν τα παρακάτω: Η συµπεριφορά των καταναλωτών έναντι στη στρατηγική διαχείριση µιας κρίσης. H στρατηγική διαχείρισης της κρίσης αυτής από την ίδια την εταιρεία. Η συµπεριφορά των καταναλωτών έναντι στην στρατηγική διαχείρισης κρίσεων που ακολούθησε η γαλακτοβιοµηχανία ΦΑΓΕ. 1.3 Σε ποιους απευθύνεται: Η συγκεκριµένη εργασία απευθύνεται σε όλες τις βιοµηχανίες τροφίµων της Ελλάδας µε σκοπό την ενηµέρωση τους σχετικά µε τον σωστό τρόπο διαχείρισης µιας κρίσης. Απευθύνεται, ακόµη, σε όλους όσους ασχολούνται µε τη διαχείριση κρίσεων και θέλουν να πληροφορηθούν ή να µάθουν για το πώς αυτή επηρεάζει την αγοραστική συµπεριφορά των καταναλωτών. Τέλος, η παρούσα µελέτη απευθύνεται στους καταναλωτές, οι οποίοι πιθανόν να ενδιαφέρονται για τον τρόπο µε τον οποίο µια επιχείρηση οφείλει να χειριστεί µια κρίσιµη κατάσταση. 1.4 Συνεισφορά της έρευνας: Η παρούσα έρευνα µπορεί να προσφέρει σε όλους όσους επιθυµούν να µάθουν για τις επιχειρησιακές κρίσεις παρέχοντας µια πλήρη αναφορά στις έννοιες της κρίσης, της διαχείρισης κρίσεων και της συµπεριφοράς καταναλωτή. Για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών αυτών και της σηµαντικότητάς τους πραγµατοποιείται µελέτη πραγµατικής περίπτωσης. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα θέµατα που µελετούνται σε αυτή την µελέτη, αν και έχουν απασχολήσει πολλούς µελετητές και έχουν ερευνηθεί κατά καιρούς, παραµένουν ανεξάντλητα λόγω της συνεχούς ανάπτυξης και εξέλιξής τους. Εποµένως δεν υπάρχει κανένας που να µπορεί να ισχυριστεί ότι γνωρίζει εις βάθος κάτι από τα 13

15 παραπάνω, γιατί πάντα θα υπάρχει κάτι καινούργιο για το οποίο θα πρέπει να ενηµερωθεί. 1.5 οµή της πτυχιακής εργασίας: Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγµατοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση για ανάλυση της έννοιας της κρίσης, τα χαρακτηριστικά της καθώς και τις µορφές της. Παρουσιάζονται ακόµη οι διάφορες πηγές κρίσεων όσο και οι στρατηγικές αντιµετώπισης τους. Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, µελετάται η συµπεριφορά του καταναλωτή ώστε να κατανοηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις και τις αντιλήψεις τους για ένα προϊόν, καθώς και την αγοραστική του συµπεριφορά απέναντι στο προϊόν αυτό. Ακόµη, εξετάζεται η συµπεριφορά των καταναλωτών στους κινδύνους και τις κρίσεις που σχετίζονται µε τα τρόφιµα, καθώς και τις αντιλήψεις τους για την αποτελεσµατικότητα των πρακτικών διαχείρισης κρίσεων στον κλάδο αυτό. Στο αµέσως επόµενο κεφάλαιο εξετάζεται η κρίση που προκλήθηκε στην εταιρεία ΦΑΓΕ το Φεβρουάριο του 2005, µετά την εµφάνιση επιφανειακής µούχλας στα γιαούρτια total στα οποία δεν είχε παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης. Αναλυτικότερα µελετάται: Ποια ήταν η πρώτη αντίδραση της γαλακτοβιοµηχανίας ΦΑΓΕ; Ποια η στρατηγική που εφάρµοσε µε σκοπό να αντιµετωπίσει την κρίση αυτή; Τι αποτέλεσµα απόφερε ο χειρισµός της κρίσης από την εταιρεία τόσο στην ίδια την εταιρεία όσο και στα προϊόντα της; Αµέσως µετά το τέταρτο κεφάλαιο ακολουθεί η µεθοδολογία της έρευνας. Εδώ γίνεται µια αξιολόγηση των συνολικών πηγών πάνω στις οποίες στηρίζεται η εργασία και η αιτιολόγηση της επιλογής τους. Αναφέρονται επίσης οι ερευνητικοί στόχοι και σκοποί της έρευνας, τα δεδοµένα καθώς και οι αποδέκτες της µελέτης αυτής. Τέλος, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα βήµατα που ακολουθήθηκαν για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας από την αρχή µέχρι την τελική της φάση. Στο έκτο κεφάλαιο, αναφέρονται και αναλύονται τα αποτελέσµατα της έρευνας, βάσει των ερευνητικών στόχων, που τέθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. Επίσης παρατίθενται πίνακες και γραφήµατα των αποτελεσµάτων αυτών. 14

16 Τελειώνοντας, στο έβδοµο κεφάλαιο, διατυπώνονται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν τόσο από την πρωτογενή, όσο και δευτερογενή έρευνα, καθώς και οι προτάσεις οι οποίες απευθύνονται σε όλες τις βιοµηχανίες τροφίµων της Ελλάδας και κυρίως στη γαλακτοβιοµηχανία ΦΑΓΕ, η περίπτωση της οποίας µελετήθηκε. 15

17 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 16

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΡΙΣΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 17

19 2.1 Εισαγωγή κρίσης και διαχείρισης κρίσεων: Ένα από τα στοιχεία της σύγχρονης καθηµερινής µας ζωής, τόσο στο χώρο της εργασίας όσο και της ιδιωτικής / προσωπικής µας ζωής είναι οι κρίσεις. Σύµφωνα µε άρθρο του Σ. Παναγιαννόπουλου (Καθηµερινή, 2006), από έρευνες που διεξάχθηκαν, προκύπτει ότι «µέσα στα επόµενα 5 χρόνια το 83% των εισηγµένων επιχειρήσεων θα αντιµετωπίσουν τουλάχιστον µία κρίση, η οποία θα έχει σηµαντική αρνητική επίδραση στη µετοχική τους αξία». Οι κρίσεις αυτές, µπορεί να έχουν µεν τοπική προέλευση αλλά παγκόσµια απήχηση και αυτό λόγω των νέων τεχνολογιών, της τηλεόρασης και της ψηφιακής επικοινωνίας του διαδικτύου, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα της άµεσης γνωστοποίησης των γεγονότων µέσα σε ελάχιστο χρόνο (Heath, 2005). Συνεπώς κρίνεται απαραίτητο οι διάφορες επιχειρήσεις να υιοθετήσουν κάποιο σύστηµα διαχείρισης κρίσεων µε το οποίο θα αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τις κρίσεις, καθώς και τον επικοινωνιακό θόρυβο που δηµιουργείται γύρω από αυτές. Πέρα του σχεδίου αντιµετώπισης κρίσεων το οποίο θα αναπτύξει η εταιρία, χρειάζεται να διαθέτει και ένα άρτια εκπαιδευµένο, ενηµερωµένο προσωπικό το οποίο να είναι σε θέση να διαχειριστεί επιτυχώς τις επικείµενες κρίσεις που µπορεί να συναντήσει µια εταιρία. Η λέξη «κρίση» στην κινεζική γλώσσα, γράφεται µε δύο σύµβολα. Το ένα συµβολίζει τον κίνδυνο και το άλλο την ευκαιρία. Σύµφωνα, λοιπόν, µε την κινέζικη θεωρία, η λέξη «κρίση» αποδίδεται από το τύπο: «Κρίση = Γει - Ζι» όπου: wei (Γει) = «Κίνδυνος» ji (Ζι) = «Ευκαιρία» (Μήτσης, 2006, Marketing Week online, 2008) 2.2 Ορισµός κρίσης: Ο ορισµός της κρίσης συχνά εκφράζεται διαφορετικά από τους µελετητές της, ανάλογα µε την κατάσταση ή το γεγονός που επιδιώκουν να περιγράψουν. Με άλλα λόγια, θα 18

20 µπορούσαµε να πούµε ότι, η έννοια του όρου κρίση είναι υποκειµενική. Από τους ορισµούς που αναπτύσσονται στη συνέχεια, µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι έχουν διατυπωθεί διαφορετικοί ορισµοί µε σκοπό να εκφράσουν το ίδιο περιεχόµενο για την έννοια της κρίσης. Συγκεκριµένα, ο Barton, το 1993 αναφέρει ότι: «Κρίση είναι ένα µεγάλο, ξαφνικό γεγονός, το οποίο έχει πιθανώς αρνητικά αποτελέσµατα. Το γεγονός και οι συνέπειές του µπορούν να βλάψουν σοβαρά έναν οργανισµό και τους υπαλλήλους του, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, την οικονοµική κατάσταση και την υπόληψή του». Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο ιαχείρισης Κρίσεων: «κρίση ορίζεται ως ένα σηµαντικό γεγονός, το οποίο διακόπτει την εύρυθµη λειτουργία ενός οργανισµού. Η εκτεταµένη κάλυψη του γεγονότος από τα Μ.Μ.Ε. και το κατ επέκταση ενδιαφέρον της κοινής γνώµης επηρεάζουν άµεσα τον οργανισµό και δύνανται να έχουν σηµαντικές νοµικές και οικονοµικές επιπτώσεις στη λειτουργία του.» (Institute of Crisis Management, 2008) Οι Rosenthal και Pijnenburg (1991) περιγράφουν µια ευρύτερη έννοια της κρίσης σύµφωνα µε την οποία: «η έννοια της κρίσης σχετίζεται µε τις καταστάσεις, που χαρακτηρίζονται από σοβαρή απειλή, αβεβαιότητα και την αίσθηση του επείγοντος». Ο Covello (1989), χαρακτηρίζει την κρίση ως «ένα απρογραµµάτιστο περιστατικό που θέτει σε ενέργεια µια πραγµατική ή ακόµα και πιθανή απειλή η οποία µπορεί να αναφέρεται στην υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και επιπλέον τη φήµη και την αξιοπιστία µιας επιχείρηση. Μια κρίση έχει τη δυνατότητα να επιδρά σηµαντικά στη λειτουργία µιας επιχείρησης δηµιουργώντας σοβαρές περιβαλλοντικές, οικονοµικές, νοµικές υποχρεώσεις.» Αντίθετα ο Hainsworth το 1990, περιγράφει την κρίση ως: «ένα σηµείο σύγκρουσης ανάµεσα στην επιχείρηση και τις περισσότερες από τις οµάδες κοινού της». (Συρίγου, 2006) Πέρα από το τι είναι κρίση, θα πρέπει να αναλύσουµε και την έννοια της εταιρικής κρίσης. 19

21 Εταιρική κρίση (Corporate Crisis), σύµφωνα µε τον ορισµό του ICM (Institute of Crisis Management, είναι «ένα αρνητικό γεγονός το οποίο επιδρά στην οµαλή λειτουργία µιας επιχείρησης και είναι τόσο σοβαρό ώστε να αποτελέσει αφορµή για εκτενή δηµοσιοποίηση και σοβαρές οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες για την επιχείρηση» (yiannila, 2007) Συνεπώς ως κρίση µπορεί να χαρακτηρισθεί κάθε γεγονός το οποίο δύναται να δηµιουργήσει αρνητικές επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση µιας επιχείρησης, στη σχέση της µε τους πελάτες της καθώς και στην ίδια της την εικόνα. 2.3 Χαρακτηριστικά της κρίσης: Ο Foster (1980) επισηµαίνει ότι: «τα έκτακτα περιστατικά προσδιορίζονται από τέσσερα διαφορετικά χαρακτηριστικά, µια επείγουσα ανάγκη για γρήγορες αποφάσεις συνοδευόµενη από µια έντονη έλλειψη του απαραίτητου εκπαιδευµένου προσωπικού, των υλικών και του χρόνου για να την αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά». Η κρίση όπως αναφέρθηκε πιο πάνω αποτελεί ένα σηµαντικό γεγονός, το οποίο διακόπτει την οµαλή λειτουργία ενός οργανισµού. Το ξαφνικό αυτό γεγονός παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Απειλή ή ευκαιρία: Ο τρόπος αντιµετώπισης της κρίσης αποτελεί ευκαιρία ή απειλή για την επιχείρηση; Κάθε επιχείρηση µικρή η µεγάλη θα πρέπει να διαθέτει κάποιο σχέδιο αντιµετώπισης κρίσης µιας και η σωστή διαχείριση της κρίσης θα βελτιώσει την εικόνα της εταιρείας και θα διασφαλίσει την εµπιστοσύνη του καταναλωτή προς αυτήν (Μήτσης, 2006). Αιφνιδιασµός από την εµφάνιση απρόοπτων γεγονότων: Ένα χαρακτηριστικό των κρίσεων είναι ότι εµφανίζονται απροσδόκητα αιφνιδιάζοντας τους πάντες. Συνήθως ο πρώτος που ενηµερώνεται για την κρίση είναι ο υπεύθυνος των ηµοσίων Σχέσεων ο οποίος καλείται να απαντήσει σε διάφορα ερωτήµατα σχετικά µε την κρίση καθώς και να δώσει πληροφορίες σχετικά µε το σχέδιο που θα ακολουθήσει η εταιρεία για αντιµετώπιση της κρίσης (Πιζήµολας, 2005). 20

22 Αναποτελεσµατικότητα, εκνευρισµός: Η κλιµάκωση των γεγονότων καθώς και οι συνεχείς πιέσεις που δέχεται η εταιρεία για τη γρήγορη αντιµετώπιση της κρίσης, δηµιουργούν ένα αίσθηµα εκνευρισµού το οποίο δυσχεραίνει το έργο της και κάνει την προσπάθεια για λύση του προβλήµατος ακόµα πιο δύσκολη (Αρσενικού, 2008). υσλειτουργία της επιχείρησης, µη παραγωγικός χρόνος λόγω της απασχόλησης µε το πρόβληµα: Η κρίση στο µέγιστο σηµείο. Τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης αναζητούν λύση για το πρόβληµα, το οποίο έχει προκύψει, µε αποτέλεσµα να διακοπεί η οµαλή λειτουργία της επιχείρησης. ιαφοροποίηση των στόχων (εργαζοµένων-οργανισµού) και κίνδυνος ανατροπής της εικόνας της επιχείρησης: Μετά το ξέσπασµα της κρίσης οι στόχοι της εταιρίας διαφοροποιούνται µιας και κύριο µέληµα πλέον της εταιρίας δεν είναι η αύξηση των κερδών της, αλλά η άµεση αντιµετώπιση του προβλήµατος καθώς και η διατήρηση της µέχρι τώρα εικόνας της (Μήτσης, 2006). Υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας (Lerbinger, 1997) και πτώση του ηθικού: Η κρίση επισκιάζει την εταιρεία, το ηθικό των ατόµων που στελεχώνουν την εταιρεία πέφτει και δηµιουργείται ένα αίσθηµα αβεβαιότητας για το µέλλον της εταιρείας καθώς και το ερώτηµα αν η εταιρεία θα καταφέρει να παραµείνει στην αγορά ή αν η κρίση αυτή θα σηµαίνει το τέλος της (Παπαευθυµίου, 2007). Ανεπαρκής πληροφόρηση και αυξηµένη ανάγκη για πληροφορίες: Τα γεγονότα εξελίσσονται µε απροσδόκητη ταχύτητα, τα Μ.Μ.Ε. καθώς και οι καταναλωτές πιέζουν την εταιρεία να δώσει απαντήσεις σε ερωτήµατα σχετικά µε την κρίση, µε αποτέλεσµα ο υπεύθυνος των ηµοσίων Σχέσεων να µην µπορεί να παρακολουθήσει τα γεγονότα και να ελέγξει την κατάσταση (Πιζήµολας, 2005, Συρίγου, 2006). 21

23 Υψηλή κάλυψη του γεγονότος από τα ΜΜΕ: Η κρίση έχει ξεσπάσει και τα Μ.Μ.Ε. καλύπτουν το γεγονός από την πρώτη κιόλας στιγµή. Συλλέγουν πληροφορίες και ζητούν απαντήσεις, από τον υπεύθυνο των ηµοσίων Σχέσεων, σχετικά µε τον τρόπο που η εταιρεία σκοπεύει να αντιµετωπίσει την κρίση αυτή. Οικονοµικό αντίκτυπο: Με το ξέσπασµα της κρίσης, η εµπιστοσύνη των καταναλωτών κλονίζεται καθιστώντας τους πιο επιφυλακτικούς απέναντι στην εταιρεία και τα προϊόντα της, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται αισθητή µείωση των πωλήσεων (Μήτσης 2006, Πανηγυράκης & Βεντούρα- Νεοκοσµίδη, 2001). 2.4 Τα είδη της Κρίσης: Οι κρίσεις µε τις οποίες µπορεί να έρθει αντιµέτωπος ένας οργανισµός είναι πολλές, τόσο σε µορφή όσο και σε ένταση. Τα διάφορα είδη κρίσεων που πιθανόν να παρουσιαστούν σε µια εταιρεία, µπορούν να επηρεάσουν τόσο τα οικονοµικά της όσο και την µέχρι τώρα εικόνα αυτής, αλλά και των προϊόντων της. Τα είδη της κρίσης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις χειροπιαστές και τις µη χειροπιαστές (Πιζήµολας, 2005) Χειροπιαστές κρίσεις: Κρίσεις που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές: Με τον όρο φυσικές καταστροφές ορίζουµε όλες εκείνες τις καταστροφές που προκαλούνται από κάποιο φυσικό φαινόµενο και δεν έχει καµιά ανάµιξη µε αυτές ο ανθρώπινος παράγοντας. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι σεισµοί, οι καταιγίδες, οι ανεµοστρόβιλοι, οι πληµµύρες κ.ά. Κρίσεις που προκλήθηκαν από απρόβλεπτα περιστατικά: Πέρα όµως από τις κρίσεις που προκαλούνται από κάποιο φυσικό φαινόµενο, πρέπει να αναφερθούµε στις κρίσεις που προκαλούνται από διάφορα απρόβλεπτα περιστατικά και 22

24 τα οποία έχουν εξίσου αρνητικές επιπτώσεις για τον οργανισµό. Τέτοια περιστατικά είναι για παράδειγµα οι εκρήξεις λεβήτων, οι διαρροές γραµµών αερίου (χηµικών αερίων), οι πυρκαγιές κ.ά. Κρίσεις µε αίτια τον τοµέα υγείας και την ασφάλεια των εργαζοµένων: Οι εργαζόµενοι σε µια επιχείρηση καθορίζουν το βαθµό ανάπτυξης και παραγωγικότητάς της. Είναι αυτοί, που µπορούν να οδηγήσουν την εταιρεία στην υλοποίηση των στόχων της και στις περισσότερες περιπτώσεις να ταυτιστούν µε την µεγιστοποίηση του κέρδους της. Για το λόγο αυτό, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να εξασφαλίζει για τους εργαζόµενους της τις απαραίτητες συνθήκες εργασίας, δηµιουργώντας τους ένα αίσθηµα ασφάλειας. Πέρα απ αυτό, κάθε επιχείρηση θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τα «θέλω» των υπαλλήλων της, όσον αφορά στον εργασιακό τοµέα, και να προσπαθεί να τα υλοποιήσει. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί µια επιτυχηµένη πορεία για την επιχείρηση Μη Χειροπιαστές κρίσεις: Κρίσεις που επηρεάζουν την εικόνα µιας επιχείρησης: Εκτός από τις χειροπιαστές κρίσεις, µε τις οποίες µπορεί να έρθει αντιµέτωπη µια επιχείρηση, υπάρχουν και οι µη χειροπιαστές κρίσεις, οι οποίες µπορούν εξίσου να παρουσιαστούν και να διαταράξουν την οµαλή λειτουργία της. Μη χειροπιαστή κρίση αποτελεί η προσβολή της εικόνας ενός οργανισµού, όπως στην περίπτωση της εταιρείας ΦΑΓΕ µε το προϊόν total (Πανηγυράκης & Βεντούρα Νεοκοσµίδη 2001). Παρακάτω παρατίθενται σχηµατικά (σχήµα 2.4.2) οι κυριότερες κατηγορίες κρίσεων, όπως παρουσιάστηκαν στην µελέτη που πραγµατοποίησε το 2004 το Ινστιτούτο ιαχείρισης Κρίσεων: 23

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΝΙΚΟΛΑΪ Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 108/Β. Επιβλέπουσα: ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ-ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΖΕΡΒΑ

Εισηγητής: ΝΙΚΟΛΑΪ Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 108/Β. Επιβλέπουσα: ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ-ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΖΕΡΒΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σαν ορισμό της κρίσης σε έναν οργανισμό μπορούμε να δεχθούμε την παρακάτω πρόταση: Επιχειρηματική κρίση είναι μία κρίσιμη καμπή που εμφανίζεται κατά

Σαν ορισμό της κρίσης σε έναν οργανισμό μπορούμε να δεχθούμε την παρακάτω πρόταση: Επιχειρηματική κρίση είναι μία κρίσιμη καμπή που εμφανίζεται κατά ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Σαν ορισμό της κρίσης σε έναν οργανισμό μπορούμε να δεχθούμε την παρακάτω πρόταση: Επιχειρηματική κρίση είναι μία κρίσιμη καμπή που εμφανίζεται κατά την διάρκεια κάποιας χρονικής στιγμής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Business plan για την έκδοση µιας νέας δωρεάν (free press) εφηµερίδας

ΘΕΜΑ. Business plan για την έκδοση µιας νέας δωρεάν (free press) εφηµερίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Business plan για την έκδοση µιας νέας δωρεάν (free press) εφηµερίδας Εισηγητής: Παναγιώτα

Διαβάστε περισσότερα

Ένας τυπικός ορισμός για την διαχείριση κρίσεων αποτελεί ο παρακάτω: Διαχείριση Κρίσεων είναι η ενδελεχής μελέτη και πρόβλεψη των κινδύνων που

Ένας τυπικός ορισμός για την διαχείριση κρίσεων αποτελεί ο παρακάτω: Διαχείριση Κρίσεων είναι η ενδελεχής μελέτη και πρόβλεψη των κινδύνων που Ορισμοί Ένας τυπικός ορισμός για την διαχείριση κρίσεων αποτελεί ο παρακάτω: Διαχείριση Κρίσεων είναι η ενδελεχής μελέτη και πρόβλεψη των κινδύνων που ενδέχεται να απειλήσουν μια επιχείρηση/ οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων

Διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων Διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων Ο όρος Κρίσιμες Καταστάσεις σημαίνει κάθε κατάσταση που μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο ή απειλή για την επιχείρηση. Μπορεί να είναι ένα ελαττωματικό προϊόν, μια οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τµήµα ιοίκησης Χρησιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Το πιο κρίσιμο από όλα τα στοιχεία στη Διαχείριση Κρίσεων είναι η επαφή με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Όταν η κρίση χτυπήσει την πόρτα της εταιρείας, οι ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ένα αθλητικό κέντρο για να λειτουργεί οµαλά και αποτελεσµατικά χρειάζεται να ληφθούν υπόψη συγκεκριµένες λειτουργικές περιοχές Ασφάλεια Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ jordan@uom.gr Κτήριο Η- Θ γραφείο 402 Τηλ. 2310-891-591 DAN BORGE «Η διαχείριση του κινδύνου είναι δυνατό να μας βοηθήσει να αρπάξουμε μια ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.»

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» «Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» Ονοματεπώνυμο: Πιπικάκης Γεώργιος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

VPRC ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Φεβρουάριος - Μάρτιος 2009

VPRC ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Φεβρουάριος - Μάρτιος 2009 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2007-2008 2008 Η ΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ποια τµήµατα της επιχείρησής σας κυρίως επιλαµβάνονται των θεµάτων καταναλωτή; επιχειρήσεων, πολλαπλές απαντήσεις,,

Διαβάστε περισσότερα

ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης

ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2009 ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα Κατάρτισης και Πιστοποίησης InfoQuality παρέχουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π. 2 (Π.2.1) Έκθεση/Μεθοδολογία/Οδηγός Συνεντεύξεων

Παραδοτέο Π. 2 (Π.2.1) Έκθεση/Μεθοδολογία/Οδηγός Συνεντεύξεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες διοίκησης ανθρώπινων πόρων Το προφίλ του διευθυντή ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 6 : Τύποι και διαχέιριση αποφάσεων Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 5. 4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 4 Σκοπός του Ερωτηµατολογίου 4 Ο σκοπός του ερωτηµατολογίου αυτού είναι η καταγραφή των δεξιοτήτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης επιλεγµένου δείγµατος διανοµέων, προκειµένου µετά από

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Η έννοια πρόβληµα Ανάλυση προβλήµατος Με τον όρο πρόβληµα εννοούµε µια κατάσταση η οποία χρήζει αντιµετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή ούτε προφανής. Μερικά προβλήµατα είναι τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων»

«Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων» «Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων» Ονοματεπώνυμο: Βάμβουκα Τριγώνη Ειρήνη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 ΣΚΟΠΟς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Συμπεριφορά Καταναλωτή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Συμπεριφορά Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συμπεριφορά Καταναλωτή Συμπεριφορά Καταναλωτή Συμπεριφορά Καταναλωτή (Consumer behavior) - η μελέτη ατόμων, ομάδων η οργανισμών και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούν για να επιλέξουν, να εξασφαλίσουν,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Λειτουργίας Οργάνωσης και Μηχανισμών Παρακίνησης Εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα

Μελέτη Λειτουργίας Οργάνωσης και Μηχανισμών Παρακίνησης Εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα Μελέτη Λειτουργίας Οργάνωσης και Μηχανισμών Παρακίνησης Εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα Ονοματεπώνυμο : ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σειρά: 12 Επιβλέπων Καθηγητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δεκέμβριος 2015 Σκοπός Η μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Μαρία Γεωργοπούλου Σειρά: 10 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ζωή Βεντούρα

Ονοματεπώνυμο: Μαρία Γεωργοπούλου Σειρά: 10 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ζωή Βεντούρα Ονοματεπώνυμο: Μαρία Γεωργοπούλου Σειρά: 10 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ζωή Βεντούρα Δεκέμβριος 2013 Ο θεσμός των Δ.Σ. στην ελληνική κοινωνία Έρευνα από Πανηγυράκη & Βεντούρα (1999): το 47% έχει Τμήμα Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια 1 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Υπολογιστικά φύλλα 2 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Internet και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ Τµήµα ιοίκησης ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τµήµα ιοίκησης Αγοραστική

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Περιβάλλον Μάρκετινγκ Όλες οι δυνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Επιχειρησιακές Επικοινωνίες Ενότητα # 10: Διαχείριση Θεμάτων Πρόδρομος Γιαννάς Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕNOΣ ΠΛΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕNOΣ ΠΛΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕNOΣ ΠΛΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστούν Τα βασικά στάδια ανάπτυξης ενός πλάνου Η σχέση χρόνου - ανάπτυξης πλάνου 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Προγραµµατισµός 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και Επιχειρηµατικότητα στα Βαλκάνια

acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και Επιχειρηµατικότητα στα Βαλκάνια acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και στα Βαλκάνια Ποιότητα Ως ποιότητα µπορούµε να ονοµάσουµε την ικανοποίηση ενός συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παρουσίαση: Καθ. Βελισσαρίου Ευστάθιος Ορισμός της Επικοινωνίας 2 Επικοινωνία είναι η άμεση ή έμμεση μονόπλευρη ή αμφίπλευρη,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ερευνήτρια: Χριστίνα Γιακουμάκη Στόχος της έρευνας ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ( RND ) ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ συνοπτική Marketing Τεχνολογική. προσέγγιση. συνοπτική παρουσίαση :

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ( RND ) ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ συνοπτική Marketing Τεχνολογική. προσέγγιση. συνοπτική παρουσίαση : ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ( RND ) ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ συνοπτική Marketing Τεχνολογική προσέγγιση συνοπτική παρουσίαση : 2/14/2013 1 RND - Βασικοί στόχοι διαδικασίας Ποιότητα Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος»

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» «Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» Marketing in the Performing Arts Business Sector Ονοματεπώνυμο: Πανούση Μαρία-Ζωή Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ορισμός Επιχειρηματικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία εκπόνησης ενός σχεδίου που υλοποιεί μια επιχειρηματική ιδέα από έναν ή περισσότερους επιχειρηματίες και τους συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κρίσεων (Crisis Management) Επιμελητήριο Χανίων Μάρτιος 2013

Διαχείριση Κρίσεων (Crisis Management) Επιμελητήριο Χανίων Μάρτιος 2013 Διαχείριση Κρίσεων (Crisis Management) Επιμελητήριο Χανίων Μάρτιος 2013 Ας γνωρισθούμε Ποιοι είμαστε: Ενεργά και πρώην ανώτατα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που μοιράζονται κοινά βιώματα και εμπειρίες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγικό Σημείωμα Ελληνικής Έκδοσης..............................................17 Εισαγωγικό σημείωμα................................................................ 19 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Επεξήγηση. Διδάσκων. Τίτλος Πτυχιακής

Συνοπτική Επεξήγηση. Διδάσκων. Τίτλος Πτυχιακής 1 Κίνητρα Χρήσης του Facebook από τους Έλληνες Χρήστες Το πιο διαδεδομένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο και στην Ελλάδα είναι το Facebook. Θα διερευνηθούν τα κίνητρα και οι λόγοι για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Ύπαρξη στόχων καθορισμένων με σαφήνεια (μετρήσιμοι και λειτουργικοί) Συντελεί στην καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία ενδιαφερόμενων μερών

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το Η δηµιουργία του παρόντος υλικού έγινε στο πλαίσιο της ενέργειας 2.4.3 κατηγορία πράξεων γ του ΕΠΕΑΕΚ 2 µε τίτλο: «Προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα