Πολιτική της ΕΛΠΕ για ΥΑΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολιτική της ΕΛΠΕ για ΥΑΠ"

Transcript

1 Αυτή η αναφορά είναι αποκλειστικά για χρήση της Ελληνικά Πετρέλαια. Ηµερίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας µε θέµα:«ατυχήµατα µεγάλης έκτασης (οδηγία SEVESO)», Αθήνα, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή και κυκλοφορία της εκτός του οργανισµού χωρίς έγκριση. Πολιτική της ΕΛΠΕ για ΥΑΠ Πρόληψη ατυχηµάτων Τήρηση της νοµοθεσίας και των διεθνών κανονισµών Συνεργασία µε αρµόδιες Αρχές Εφαρµογή προγραµµάτων παρακολούθησης της υγείας Εκπαίδευση προσωπικού Ενθάρρυνση συµµετοχής εργαζοµένων Ενηµέρωση πελατών Αξιολόγηση επίδοσης και βελτίωση Σύστηµα ιαχείρισης Ασφάλειας Το Σύστηµα ιαχείρισης Ασφάλειας της εταιρίας περιλαµβάνει την οργανωτική δοµή, τις αρµοδιότητες, τις πρακτικές, τις διαδικασίες για την εφαρµογή της Πολιτικής. Αναλυτικά περιλαµβάνει τα παρακάτω: Οργάνωση και προσωπικό (ρόλοι, αρµοδιότητες) Προσδιορισµό και αξιολόγηση κινδύνων Έλεγχο λειτουργίας θέσπιση και εφαρµογή διαδικασιών ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης αναφορά και διερεύνηση ατυχηµάτων Εκπαίδευση προσωπικού και εργολάβων ιαχείριση αλλαγών και τροποποιήσεων Σχεδιασµό αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης Παρακολούθηση επιδόσεων στην Υ&Α Έλεγχο και επανεξέταση µε στόχο τη συνεχή βελτίωση στην Υ&Α

2 Οργάνωση και προσωπικό Στις εγκαταστάσεις της ΕΛΠΕ υπάρχουν και λειτουργούν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία: Τεχνικοί ασφάλειας και Ιατροί εργασίας Επιτροπές Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας ΕΣΥΠΠ της ΕΛΠΕ, από Κάθε εγκατάσταση έχει ιεύθυνση ΥΑΠΠ µε τµήµατα: ΥΑΠ Πυρασφάλειας Φύλαξης Από έχει δηµιουργηθεί και η ιεύθυνση ΥΑΠ του Οµίλου ΕΛΠΕ Επιπλέον στις εγκαταστάσεις µπορεί να λειτουργούν και επιτροπές ασφάλειας από στελέχη διαφόρων τµηµάτων της εγκατάστασης, για εσωτερικές επιθεωρήσεις, για έλεγχο ασφαλούς σχεδιασµού κ.α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. Ε. eeeeeeeeeee ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π. ΚΑΒΠΠΟΥΛΑΚΟΣ ΕΣΥΠΠ ΓΕΝΙΚΗ ΝΣΗ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΟΜΙΛΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΣΗ Ι ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ&ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΘΝΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΥΛΙΣΗΣ) ΧΗΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ιαδικασίες ασφαλούς λειτουργίας Ηασφάλεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεων διέπεται από την εφαρµογή γενικών και ειδικών διαδικασιών των µονάδων. Σηµαντικές ΓΕΝΙΚΕΣ διαδικασίες Υ&Α: Αναφορά και διερεύνηση ατυχηµάτων Έκδοση αδειών εργασίας Ασφαλής ηλεκτρική αποσύνδεση και επανηλέκτριση Χρήση ΜΑΠ στους διάφορους χώρους ιαχείριση αλλαγών Εκτίµηση κινδύνων Ανύψωση βαρών χρήση ανυψωτικών µηχανηµάτων- εργασία σε ύψος - χειρισµός εργαλείων Πρώτες βοήθειες Μετρήσεις υγιεινής (έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες) κ.α. Σηµαντικές ΕΙ ΙΚΕΣ διαδικασίες Υ&Α: Έκτακτο σταµάτηµα µονάδων λόγω απώλειας βοηθητικών παροχών ή άλλης αιτίας Ασφαλής χειρισµός εύφλεκτων ή τοξικών ουσιών της µονάδας (πρώτων υλών ή προσθέτων)

3 Αναφορά & διερεύνηση ατυχηµάτων Με στόχο την πρόληψη και την αποφυγή επανάληψης των ατυχηµάτων, όλα τα συµβάντα που σχετίζονται µε τη βιοµηχανική Υ& Α αναφέρονται γραπτά και διερευνώνται ως προς τα αίτια. Αναφορές και διερευνήσεις γίνονται όχι µόνο για τα πραγµατικά περιστατικά αλλά και για τα παρ ολίγον ατυχήµατα. Από τις διερευνήσεις προκύπτουν αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες, η υλοποίηση των οποίων παρακολουθείται περιοδικά από τη ιεύθυνση κάθε εγκατάστασης µέχρι την ολοκλήρωση. Επιπλέον παρακολουθούνται σηµαντικά διεθνή ατυχήµατα και αξιοποιούνται τα συµπεράσµατά τους. Εκπαίδευση προσωπικού Φάσεις εκπαίδευσης: Γενική εκπαίδευση κατά την πρόσληψη Ειδική λεπτοµερής εκπαίδευση κατά την ένταξη στις µονάδες Περιοδική επανεκπαίδευση για υπενθύµιση Όταν υπάρχουν αλλαγές εξοπλισµού ή διαδικασιών Από τους Τεχνικούς Ασφάλειας και το προσωπικό των τµηµάτων ασφάλειας: Για σηµαντικές νέες γενικές διαδικασίες ασφάλειας Με βιντεοταινίες Με διανοµή και συζήτηση ενηµερωτικών φυλλαδίων Από το Τµήµα Πυρασφάλειας Στο πεδίο Ασκήσεων κάθε χρόνο Έκτακτες ασκήσεις βάσει σεναρίων φωτιάς Από τους Ιατρούς Εργασίας για πρώτες βοήθειες, αντιµετώπιση εγκαυµάτων κ.ά. Εκπαίδευση εργολάβων ιανοµή γενικών κανόνων και διαδικασιών ασφάλειας στους εργολάβους κατά την υπογραφή συµβάσεων για εκπαίδευση του προσωπικού τους και εφαρµογή. Εφαρµογή ενιαίου συστήµατος εκπαίδευσης µε γραπτές εξετάσεις των εργολαβικών εργαζοµένων σε όλα τα ελληνικά διυλιστήρια. Οµιλίες Τεχνικών Ασφάλειας στο εργολαβικό προσωπικό πριν από µεγάλα έργα Εκτέλεση εργασιών µόνο µετά την έκδοση γραπτής άδειας εργασίας από το υπεύθυνο προσωπικό της ΕΛΠΕ Αναφορά & διερεύνηση εργολαβικών ατυχηµάτων στους χώρους της ΕΛΠΕ. Αξιολόγηση της επίδοσης των εργολάβων στην ασφάλεια, η οποία λαµβάνεται υπόψη στην ανάθεση νέων έργων

4 Σχεδιασµός έκτακτης ανάγκης Εναρµόνιση της ΕΛΠΕ µε την οδηγία Seveso II για την προστασία από µεγάλα ατυχήµατα: Κατάθεση Μελετών Ασφάλειας µε σενάρια µεγάλων ατυχηµάτων και παροχή πρόσθετων πληροφοριών και συµπληρωµατικών στοιχείων, όπου απαιτήθηκε Εφαρµογή Εσωτερικών Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Εφαρµογή Συστηµάτων ιαχείρισης Ασφάλειας Πρόσφατη πιστοποίηση του Σ Α των ΒΕΕ κατά OHSAS Συµµετοχή στη σύνταξη των Εξωτερικών Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης ( ΣΑΤΑΜΕ ) Συνεργασία µε τις Αρχές για την κατάρτιση Oδηγού Eπιθεωρήσεων Seveso ΙΙ. Πραγµατοποίηση πρώτου κύκλου επιθεώρησης Seveso II σε όλα τα διυλιστήρια της ΕΛΠΕ µε επιτυχία. Σενάρια ΒΑΜΕ και στόχοι Κύρια σενάρια µεγάλου ατυχήµατος (ΒΑΜΕ) στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ: ιαρροή υγραερίων ή υγρών καυσίµων Πυρκαγιά σε υγραέρια ή υγρά καύσιµα Έκρηξη σε µονάδες παραγωγής ιαρροή πετρελαιοειδών στη θάλασσα Προστασία ανθρώπων Προστασία περιβάλλοντος ΣΤΟΧΟΙ Αποφυγή ανάφλεξης διαρροής Περιορισµός επιπτώσεων Σταµάτηµα ιαρροής ή φωτιάς Πρόληψη µεγάλων ατυχηµάτων Ηπρόληψη ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης στα ΕΛΠΕ συνίσταται κυρίως στην πρόληψη διαρροών των ευφλέκτων ουσιών και στην αποφυγή πηγών ανάφλεξης. ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ εξαµενών - Σωληνώσεων - Οργάνων ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Κώδικες Nοµοθεσία- Μελέτες HAZOP Εµπειρία Βάνες αποµόνωσης Εφεδρικά συστήµατα ΠΡΟΛΗΨΗ ΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Έλεγχοι υλικών οκιµές αντοχής- Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους φορείς ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ιαδικασίες Εκπαίδευση Προληπτική συντήρηση ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ιαδικασίες Εκπαίδευση- Όργανα Αυτοµατισµοί Παρακολούθηση από DCS και επί τόπου

5 Ασφάλεια σχεδιασµού Στόχος του ασφαλούς σχεδιασµού είναι η ενσωµάτωση στο σχεδιασµό όλων των απαραίτητων στοιχείων ασφάλειας ώστε να αποφευχθούν προβλέψιµοι κίνδυνοι (υπερπίεση, διαρροή, φωτιά, έκρηξη, άλλο ατύχηµα) Γνώµονας στο σχεδιασµό είναι η ελληνική νοµοθεσία, η εφαρµογή της οποίας είναι υποχρεωτική, οι ευρωπαϊκοί και διεθνείς κανονισµοί και κώδικες και η εµπειρία, ατοµική και συλλογική. Υπάρχει συνδροµή της εταιρείας σε διεθνείς κώδικες σχεδιασµού όπως API, ASME, ASTM, NFPA, ExxonMobil design & global practices κ.α. Ο σχεδιασµός νέων µονάδων ή αναβάθµισης υφιστάµενων µονάδων ελέγχεται από πλευράς ασφάλειας µε τη διεξαγωγή µελετών HAZOP (hazard & operability studies). Η ασφάλεια µικρότερων έργων ή τροποποιήσεων ελέγχεται µέσω ειδικών check lists ή και επιτροπών στελεχών (cold eye review). Μέτρα για την αποφυγή ανάφλεξης Μερικά από τα µέτρα που λαµβάνονται στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις της ΕΛΠΕ: Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας - θέση φούρνων, λεβήτων, πυρσών σύµφωνα µε τους κανονισµούς Απαγόρευση καπνίσµατος, κινητών τηλεφώνων και µη αντιεκρηκτικών συσκευών Έκδοση γραπτής άδειας για «θερµές» εργασίες Ηλεκτρολογικός / ηλεκτρονικός εξοπλισµός αντιεκρηκτικού τύπου σύµφωνα µε τη νοµοθεσία προστασίας από εκρήξεις (ΑΤΕΧ) και την ηλεκτρολογική ταξινόµηση των περιοχών Αντιµετώπιση ΒΑΜΕ Έγκαιρη ανίχνευση διαρροής ή φωτιάς Μόνιµα συστήµατα ανίχνευσης µε συναγερµό Κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης Μπουτόν συναγερµού πυρκαγιάς Εφαρµογή Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Εκπαίδευση προσωπικού Περιοδικές ασκήσεις ετοιµότητας Αξιοποίηση διαθέσιµων µέσων και εξοπλισµού αντιµετώπισης Πυροσβεστικό δίκτυο πυροσβεστικά οχήµατα -αγήµατα Συστήµατα εφαρµογής αφρού πυρόσβεσης Συστήµατα ψύξης εξοπλισµού µε νερό Συστήµατα διασκορπισµού εύφλεκτου νέφους Βάνες διακοπής έκτακτης ανάγκης Αναχώµατα ασφαλείας δεξαµενών κ.ά.

6 Περιοδικοί έλεγχοι ασφάλειας Σε όλες τις εγκαταστάσεις της ΕΛΠΕ διενεργούνται περιοδικοί έλεγχοι ασφάλειας διαφόρων επιπέδων, µε στόχο τη διαρκή βελτίωση στην ασφάλεια. Εσωτερικοί έλεγχοι διενεργούνται: Από τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τα τµήµατα ΥΑΠ κάθε εγκατάστασης, σε συνεργασία και µε τον αντίστοιχο Ιατρό Εργασίας Από στελέχη µιας µονάδας σε άλλες µονάδες της ίδιας εγκατάστασης. Από επιτροπές των εγκαταστάσεων Από το αρµόδιο τµήµα της ιεύθυνσης ΥΑΠ του Οµίλου σε όλες τις εγκαταστάσεις και τις θυγατρικές. Εξωτερικοί έλεγχοι διενεργούνται: Από τις Αρχές (ΣΕΠΕ, επιθεωρήσεις Seveso), Από τους ασφαλιστές των εγκαταστάσεων καθώς και Από συµβούλους για ειδικές περιπτώσεις (Lloyds, Shell Global Solutions, Exxon κ.α. ) Παρακολούθηση επιδόσεων Γίνονται ετήσιες στατιστικές αναλύσεις των ατυχηµάτων και άλλων συµβάντων Περίπου τα µισά ατυχήµατα απουσίας από την εργασία είναι παραπατήµατα και γλιστρήµατα Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αποστέλλουν ετήσιους δείκτες ατυχηµάτων στον ευρωπαϊκό οργανισµό διυλιστηρίων CONCAWE για σύγκριση της επίδοσής τους µε τα άλλα διυλιστήρια. Πρόσφατα άρχισε η παρακολούθηση και αναφορά στο CONCAWE ενός νέου δείκτη, του «αριθµού πρωτογενών διαρροών» ανά 1 εκατοµµύριο εργατοώρες. Πορεία δείκτη LWIF Οδείκτης LWIF της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ της τελευταίας 5ετίας συγκλίνει προς το µέσο όρο των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων: [LWIF= αριθµός ατυχηµάτων απουσίας από την εργασία ανά ένα εκατοµµύριο εργατοώρες] 11,0 10,0 10,5 ΕΛΠΕ 9,0 CONCAWE 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,9 5,7 4,7 3,5 2,9 3,0 2,0 3,2 3,2 2,

7 Συµπεράσµατα Ηπροστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζοµένων στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εξασφαλίζεται µε την εφαρµογή της Πολιτικής και του Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας, που περιγράφηκε πολύ σύντοµα. Το όλο πλέγµα είναι σύµφωνο µε τις νοµοθετικές απαιτήσεις και τους διεθνώς αναγνωρισµένους κώδικες, η εξέλιξη των οποίων παρακολουθείται. Η επανεξέταση και η βελτίωση του συστήµατος είναι διαρκής και βασίζεται στη συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων µερών. Το όφελος είναι αυτονόητο για όλους: ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Επιπυραγός Νικόλαος Γρ. Σακκαλής ιπλ. Χηµικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος Α Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Περιβαλλοντική Δήλωση 2008 σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Hellenic Quality Foods Ανώνυµος Εταιρία Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

υγιεινήασφάλειαπεριβάλλον

υγιεινήασφάλειαπεριβάλλον υγιεινήασφάλειαπεριβάλλον & βιώσιµη ανάπτυξη ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 4 Προετοιμαστείτε εγκαίρως! REACH 2013 CO2 Σελ. 4 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σελ. 9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ REACH Σελ. 15 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011 Σελίδα 1 από 23 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1221/2009 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5088 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ISO 9001 ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ISO 9001 ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ISO 9001 ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Απάνθισµα στοιχείων εφαρµογής των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 9001 στις ξενοδοχειακές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα