Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003"

Transcript

1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης Νοέµβριος 2003

2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΑ SEVESO Η Oδηγία SEVESO ΙΙ που τροποποιεί και συµπληρώνει την προηγούµενη Οδηγία SEVESO Ι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρµόζεται στην Ελλάδα µε την ΚΥΑ 5697/590/ «Καθορισµός µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση των κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών».

3 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΑ SEVESO Η Οδηγία προβλέπει την υποβολή µελέτης ασφαλείας προς την αδειοδοτούσα αρχή και υποβολή γνωµοδοτήσεων των συναρµοδίων αρχών προς αυτή. Συναρµόδιες Αρχές για την εφαρµογή της Οδηγίας SEVESO στην Ελλάδα, είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εργασίας και το Πυροσβεστικό Σώµα.

4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΑ SEVESO Το Πυροσβεστικό Σώµα από την παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση, αλλά και από δικές του ενέργειες, έχει τις παρακάτω αρµοδιότητεςυποχρεώσεις: Γνωµοδότηση επί των στοιχείων της µελέτης ασφαλείας που αφορούν σε θέµατα σχεδιασµού στα οποία περιλαµβάνεται και το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιµετώπιση και καταστολή ενός ατυχήµατος Σύνταξη σχεδίου επέµβασης από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία αντιµετώπισης ενδεχοµένων ατυχηµάτων στις εγκαταστάσεις που υπάγονται στην Οδηγία.

5 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΑ SEVESO Ασκήσεις ετοιµότητας στις εγκαταστάσεις σε συνεργασία µε τον ασκούντα την εκµετάλλευση, για την εφαρµογή και εκπαίδευση στα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης και συσχέτιση µε τα σχέδια επέµβασης των τοπικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Συµµετοχή εκπροσώπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην κατάρτιση του εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης, το οποίο συντάσσεται µε µέριµνα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

6 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΑ SEVESO Συµµετοχή εκπροσώπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε επιθεωρήσεις-ελέγχους που διοργανώνει η αδειοδοτούσα αρχή σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες αρχές στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Περιγραφή στοιχεία εγκατάστασης Πρώτες ύλες προϊόντα ιδιότητες κίνδυνοι Υπάρχοντα προληπτικά κατασταλτικά µέτρα πυροπροστασίας

7 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΑ SEVESO Οµάδα πυρασφάλειας της εγκατάστασης Κυριότερα σενάρια ατυχηµάτων όπως αναφέρονται στη µελέτη ασφαλείας Ενεργοποίηση και τρόπος αντιµετώπισης του συµβάντος από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Συνεργασία µε άλλες Υπηρεσίες (Αστυνοµία, ΕΚΑΒ, ΕΗ κ.α.) Άλλες ενέργειες Το σχέδιο επέµβασης είναι πάντοτε διαθέσιµο στην Πυροσβεστική Έξοδο και αποτελεί αντικείµενο εκπαίδευσης των Πυροσβεστών.

8 ΣΧΕ ΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΟΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Ελλάδας εκτός των εγκαταστάσεων που υπάγονται στην Οδηγία SEVESO, συντάσσουν σχέδια επέµβασης σε κτιριακές εγκαταστάσεις και τεχνικά έργα που παρουσιάζουν µεγάλη επικινδυνότητα, όπως νοσοκοµεία, πολυώροφα κτίρια, µεγάλες σήραγγες, αθλητικές εγκαταστάσεις, φυλακές, κατασκηνώσεις, αποθήκες, βιοµηχανίες κ.α. Κάθε σχέδιο επέµβασης περιλαµβάνει σενάρια πυρκαγιάς, παροχής βοηθείας σε επικίνδυνες χηµικές ουσίες, παροχής βοηθείας σε περίπτωση σεισµού.

9 ΣΧΕ ΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΟΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO Τα σχέδια επέµβασης έχουν ανάλογο περιεχόµενο µε το παραπάνω αναφερόµενο σχέδιο Αποτελούν αντικείµενο εκπαίδευσης των Πυροσβεστικών υπαλλήλων Είναι πάντοτε διαθέσιµα στην Πυροσβεστική Έξοδο Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες προγραµµατίζουν και πραγµατοποιούν ασκήσεις ετοιµότητας σε συνεργασία µε τους υπευθύνους των κτιριακών εγκαταστάσεων και τεχνικών έργων.

10 ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Στολές προστασίας από χηµικές ουσίες µεγάλου και µέσου βαθµού προστασίας Μετρητές (ανιχνευτές) εκρηκτικών και άλλων αερίων (εκρηγνυόµετρα) Συσκευή ανάλυσης αερίων (χειροκίνητη µε δοκιµαστικούς σωλήνες) Φουσκωτά µαξιλάρια πλακέ και κυλινδρικά για στεγανοποίηση διαρροών Σύστηµα απολύµανσης από χηµικά (φορητός καταιονιστήρας πυραµιδοειδούς σχήµατος)

11 ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Απορροφητικό υλικό για πετρελαιοειδή σε κόκκους και σε ρολά Ειδικά πυροσβεστικά οχήµατα διϋλιστηρίων αφρού µε αρθρωτούς βραχίονες. Είναι τοποθετηµένα σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες που βρίσκονται κοντά σε διϋλιστήρια Ειδικά οχήµατα περισυλλογής και διαχωρισµού χηµικών και τοξικών ουσιών. Ένα τέτοιο όχηµα µε τον εξοπλισµό του που περιλαµβάνει και µέρος του παραπάνω αναφερόµενου εξοπλισµού, θα σας παρουσιάσω σε φωτογραφίες

12 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΙΣ Το Πυροσβεστικό Σώµα έχει εκδόσει και διανείµει στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της χώρας : Οδηγία αντιµετώπισης ατυχηµάτων στα οποία εµπλέκεται Υ ΡΑΖΙΝΗ (χρησιµοποιείται στα αεροσκάφη F-16) εκαέξι (16) Οδηγίες αντιµετώπισης επικίνδυνων χηµικών ουσιών Λογισµικό Πρόγραµµα APS 98

13 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ για κάθε Πυροσβέστη ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗ (Έκδοση 2003) - Κατάταξη επικινδύνων υλών σε κλάσεις - Ετικέτες κινδύνου - Κίνδυνοι από τις ύλες - Γενικές οδηγίες για την αντιµετώπιση ατυχήµατος - Πινακίδα αναγνώρισης επικινδύνων υλών - Αριθµός αναγνώρισης κινδύνου

14 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΙΣ Το 2001 και το 2003 πραγµατοποιήθηκαν εκπαιδευτικές διαλέξεις στους Πυροσβέστες που υπηρετούν σε όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της χώρας, από Αξιωµατικούς του Πυροσβεστικού Σώµατος, Χηµικούς Μηχανικούς Χηµικούς, στην αντιµετώπιση ατυχηµάτων που προκαλούνται από επικίνδυνες χηµικές ουσίες. Οι παραπάνω Αξιωµατικοί είχαν εκπαιδευθεί προηγουµένως (2001) σε σχετικό εβδοµαδιαίο σεµινάριο από στελέχη χηµικών βιοµηχανιών και δηµοσίων υπηρεσιών.

15 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Τον Οκτώβριο Νοέµβριο 2001, στον απόηχο της τροµοκρατικής επίθεσης της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη, η χώρα µας αντιµετώπισε έντονα το πρόβληµα της βιολογικής απειλής µε φακέλους/δέµατα ύποπτης σκόνης που πιθανόν περιείχαν άνθρακα. Για την αξιολόγηση, διαχείριση, αντιµετώπιση των συµβάντων µε πιθανές βιολογικές ουσίες, συγκροτήθηκε επί 24ώρου βάσεως στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας Οµάδα ιαχείρισης Κρίσεων αποτελούµενη από εκπροσώπους συναρµοδίων φορέων και υπηρεσιών.

16 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Η Οµάδα ιαχείρισης Κρίσεων χρησιµοποιώντας ένα µνηµόνιο ενεργειών πιθανού βιολογικού συµβάντος, κατηγοριοποίησε τα συµβάντα ανάλογα µε τη σοβαρότητά τους, ενεργοποίησε τις αρµόδιες Υπηρεσίες για το χειρισµό τους και έδινε πληροφόρηση οδηγίες για την αντιµετώπισή τους. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επενέβη στα θεωρούµενα ως σοβαρά συµβάντα µε ανοικτό φάκελο/δέµα και χυµένη σκόνη σε ευαίσθητους δηµόσιους χώρους (ταχυδροµεία, δηµόσιες υπηρεσίες κ.α.)

17 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Το Πυροσβεστικό Σώµα εκπόνησε και εφάρµοσε σχέδιο επέµβασης παροχής βοηθείας για αντιµετώπιση βιολογικών ουσιών σε πανελλαδικό επίπεδο, στελεχώνοντας, εκπαιδεύοντας και θέτοντας σε επιχειρησιακή ετοιµότητα Οµάδες Πυροσβεστών για επέµβαση σε τέτοια συµβάντα. Το σχέδιο επέµβασης προέβλεπε : Ζεύγος επέµβασης Πυροσβεστών µε στολές χηµικής προστασίας Α τύπου από Viton-Butyl και κατάλληλες αυτόνοµες αναπνευστικές συσκευές.

18 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Εντοπισµός, συλλογή του φακέλου/σκόνης σε στεγανά πλαστικά δοχεία και ακολούθως σε διπλή πλαστική σακούλα. Απολύµανση του ζεύγους επέµβασης των Πυροσβεστών και της πλαστικής σακούλας µε την ύποπτη ουσία, µε διάλυµα χλωρίνης. Στην απολύµανση βοηθά δεύτερο ζεύγος υποστήριξης Πυροσβεστών µε χρήση βουρτσών. Η απολύµανση γίνεται µέσα σε πλαστική πτυσσόµενη δεξαµενή και το χρησιµοποιηµένο διάλυµα απολύµανσης συλλέγεται µέσα σ αυτή.

19 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Πλύση του ζεύγους επέµβασης και της πλαστικής σακούλας µε σαπωνοδιάλυµα και ακολούθως έκπλυση µε καθαρό νερό. Για τις πλύσεις/εκπλύσεις χρησιµοποιείται καταιονιστήρας (ντους) µε φορητούς σωλήνες και παροχή από πυροσβεστικά οχήµατα. Βοηθά το ζεύγος υποστήριξης και χρησιµοποιούνται βούρτσες. Ξεπλένεται επίσης καλά και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιήθηκε (αντλίες, πλαστική δεξαµενή, σωλήνες κ.α.) Όλα τα διαλύµατα διατίθενται κατάλληλα ή οδηγούνται στο αποχετευτικό δίκτυο.

20 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Παράδοση της σακούλας µε το ύποπτο δείγµα για ανάλυση της ουσίας σε εξειδικευµένο εργαστήριο. Σε κανένα δείγµα απ όσα προσκοµίσθηκαν για ανάλυση δεν βρέθηκε άνθρακας, κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεµβρίου 2001.

21 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Αυτό ήταν το τέλος της παρουσίασής µου και σας ευχαριστώ που την παρακολουθήσατε. Νικόλαος Σακκαλής Νοέµβριος 2003

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Επιπυραγός Νικόλαος Γρ. Σακκαλής ιπλ. Χηµικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος Α Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριοs Τσατσούλαs Αντιπύραρχοs Δρ. Πολιτικόs Μηχανικόs

Δημήτριοs Τσατσούλαs Αντιπύραρχοs Δρ. Πολιτικόs Μηχανικόs TEXNIΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΤΑΜΕ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΠΡΟΛΗΨΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Το παρόν δεν υποκαθιστά την ισχύουσα Η.Π. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/τ. Β /1-10-2003), Κοινή Υπουργική Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΛΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Το παρόν δεν υποκαθιστά την ισχύουσα Η.Π. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/τ. Β /1-10-2003),

Διαβάστε περισσότερα

Η YΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

Η YΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: 1. ΚΥΑ 12044/613/19.3.2007 «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων

Σχετ.: 1. ΚΥΑ 12044/613/19.3.2007 «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΥΜΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙ ΗΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ. Το παρόν δεν υποκαθιστά την ισχύουσα Κ.Υ.Α. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/τ. Β /1-10-2003), Κοινή Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β416Ι-ΕΤΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 6 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.

ΑΔΑ: Β416Ι-ΕΤΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 6 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΣΗΣ «ΣΑΤΑΜΕ» ΜΕΓΑΛΗΣ. «Οι. Λ. Γούτα Τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΕΙ ΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΣΗΣ «ΣΑΤΑΜΕ» ΜΕΓΑΛΗΣ. «Οι. Λ. Γούτα Τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ /ΤΜΗΜΑΧΗΜΕΙΑΣΑ. Π. Θ. 17 Μαρτίου 2004 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ: ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΙ ΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για το σχεδιασμό γενικής ετοιμότητας. Τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού γενικής ετοιμότητας για έκτακτες καταστάσεις δημόσιας υγείας

Στρατηγική για το σχεδιασμό γενικής ετοιμότητας. Τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού γενικής ετοιμότητας για έκτακτες καταστάσεις δημόσιας υγείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Αξιολόγηση Κινδύνων και ημόσια Υγεία Απειλές για την υγεία Στρατηγική για το σχεδιασμό γενικής ετοιμότητας Τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 17 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ. 1616 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο µόνο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο µόνο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προεδρικό ιάταγµα υπ αριθµ. 210/16.6.1992 (ΦΕΚ - 99 Α ): Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών ιαταγµάτων του Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Ο Φακελος ασφαλειας και υγειας του εργου περιλάµβανει το µητρωο του εργου και οδηγιες και χρησιµα στοιχεια σε θεµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την συνδρομή της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΟΥΛΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ SEVESO II ΘΕΟΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

BASF ΗELLAS S.A. Sindos Plant Εγκατάσταση Σίνδου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1221/2009 (EMAS)

BASF ΗELLAS S.A. Sindos Plant Εγκατάσταση Σίνδου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1221/2009 (EMAS) BASF ΗELLAS S.A. Sindos Plant Εγκατάσταση Σίνδου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1221/2009 (EMAS) Επιθεωρημένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Reg.No: EL-000088 Έκδοση 4 η : Φεβρουάριος 2012 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Φοίβου Θεοδώρου Προϊσταμένου της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πολιτική Προστασία ως έννοια συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τ.Ε.Ε. «Ασφάλεια σε χώρους γραφείων και συνάθροισης κοινού σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων»

ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τ.Ε.Ε. «Ασφάλεια σε χώρους γραφείων και συνάθροισης κοινού σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων» ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τ.Ε.Ε. «Ασφάλεια σε χώρους γραφείων και συνάθροισης κοινού σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ανάθεση από.ε. ΤΕΕ 1.2 Αντικείµενο προς διερεύνηση 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 34628/1985 (ΦΕΚ 799) 31.12.85/τ.Β )

Συµπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 34628/1985 (ΦΕΚ 799) 31.12.85/τ.Β ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Π-7086/Φ5.2 /88 Συµπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 34628/1985 (ΦΕΚ 799) 31.12.85/τ.Β ) «καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαµόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΜΑΡΙΑ-ΔΑ-SOS 2012 ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ηράκλειο, Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές καταστροφές - Πολιτική Προστασία - Εθελοντισµός και ο ρόλος του ΑΤΜ

Φυσικές καταστροφές - Πολιτική Προστασία - Εθελοντισµός και ο ρόλος του ΑΤΜ 1 Φυσικές καταστροφές - Πολιτική Προστασία - Εθελοντισµός και ο ρόλος του ΑΤΜ Ι. Πάτας 1 Α. Παπακυριακού 2 ιαχρονική η ανάγκη αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών Ανέκαθεν η ανθρωπότητα αντιµετωπίζει φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 34458/90 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών, διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιοµηχανιών πετρελαίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα