Εισαγωγή στο INTERNET. Θεωρία και Εφαρµογές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στο INTERNET. Θεωρία και Εφαρµογές"

Transcript

1 Εισαγωγή στο INTERNET Θεωρία και Εφαρµογές

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ INTERNET To Internet, ένα από τα πιο συναρπαστικά και συνάµα ουσιαστικά δηµιουργήµατα του ανθρώπινου νου, δίκαια θεωρείται από πολλούς ως ένα σύγχρονο κουτί της Πανδώρας, που ανοίγοντας το, ξεπετάχτηκε ένας θαυµαστός κόσµος που µόλις πριν από λίγα χρόνια η ύπαρξη του ήταν αδιανόητη. Και αν ο Φιλέας Φόγκ στο οµώνυµο µυθιστόρηµα του Ιουλίου Βερν έκανε το γύρο του κόσµου σε 80 ηµέρες, σήµερα, οποιοσδήποτε άνθρωπος, µπορεί να κάνει την ίδια διαδροµή σε λίγα µόλις λεπτά, και όχι πάνω σε ελέφαντες, αλλά καθισµένος αναπαυτικά στην καρέκλα του γραφείου του. Το µόνο πράγµα που χρειάζεται να έχει για αυτή την συναρπαστική περιπλάνηση, είναι µόνο ένας καλός υπολογιστής, εξοπλισµένος µε ένα modem ή µια κάρτα δικτύου, καθώς και το κατάλληλο λογισµικό, που θα του επιτρέψει να επικοινωνήσει µε τον έξω κόσµο. Τι είναι όµως το Internet; Αν και δεν υπάρχει ίσως κάποιος γενικός αποδεκτός ορισµός, το Internet ορίζεται ως το µεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών και διασυνδεδεµένων δικτύων (LANs και WANs) του πλανήτη µας. Εάν µάλιστα θελήσουµε να ακριβολογήσουµε, το Internet δεν είναι ένα δίκτυο αλλά ένα διαδίκτυο, δηλαδή ένα δίκτυο που αποτελείται από άλλα δίκτυα. Έτσι κάθε χρήστης, οποιουδήποτε υπολογιστή και οποιουδήποτε συνδεδεµένου δικτύου, µπορεί να επικοινωνήσει και να µοιραστεί πληροφορίες, γνώσεις, και γενικά κάθε είδους δεδοµένα, µε οποιονδήποτε άλλο χρήστη, σε ένα από τα άλλα συνδεδεµένα δίκτυα. Η εξάπλωση που έχει γνωρίσει το Internet τα τελευταία χρόνια, δεν έχει ιστορικό προηγούµενο. Ο αριθµός των υπολογιστών που συνδέονται µε αυτό αυξάνεται µε ρυθµό γεωµετρικής προόδου και οι πάσης φύσεως χρήστες είναι κάθε είδους, από καθηγητές, ερευνητές και επιστήµονες µέχρι επιχειρηµατίες, τεχνικοί, ή ακόµα και µικρά παιδιά. Μέσω της χρήσης του Internet πραγµατοποιείται ελεύθερη διακίνηση ιδεών, καθώς ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του βήµα προκειµένου να εκφράσει τις απόψεις του και να υποστηρίξει τις ιδέες του. Μέσω του Internet επίσης, µπορεί να πραγµατοποιηθεί κάθε είδους δραστηριότητα, από τη δηµοσίευση επιστηµονικών εργασιών και ερευνητικών αποτελεσµάτων, µέχρι τη διεξαγωγή εµπορικών συναλλαγών και ηλεκτρονικού εµπορίου. Στόχος αυτών των σηµειώσεων αποτελεί µια πρώτη γνωριµία µε αυτό το σύγχρονο θαύµα της εποχής µας. Μετά από µια συνοπτική µελέτη της ιστορικής εξέλιξης του Internet, θα δούµε στη συνέχεια, ποιες είναι οι κυριότερες υπηρεσίες που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε, καθώς και το τι ακριβώς χρειάζεται κάποιος προκειµένου να συνδεθεί στο Internet. 1. Εισαγωγή στο Internet (1/2) Σελίδα 1

3 ΙΣΤΟΡΙΑ TOY INTERNET Η ιστορία του Internet ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του '60 όταν ο οργανισµός ARPA (Advanced Research Project Agency) στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, ξεκίνησε µια ερευνητική δραστηριότητα σχετικά µε τα δίκτυα µεταγωγής δεδοµένων, τα λεγόµενα Packet Switched Networks. H τεχνική στα δίκτυα τέτοιας µορφής βασίζεται στην υποδιαίρεση των δεδοµένων προς µεταφορά, σε πακέτα, τα οποία στη συνέχεια µεταδίδονται από κόµβο σε κόµβο, µέχρι τον τελικό τους προορισµό, όπου και επανασυναρµολογούνται, σχηµατίζοντας τα αρχικά δεδοµένα. Η πρώτη αυτή ερευνητική προσπάθεια, είχε ως αποτέλεσµα, τη δηµιουργία του πρώτου τέτοιου δικτύου, που είχε την κωδική ονοµασία ARPAnet. Ο αρχικός στόχος αυτού του δικτύου ήταν η κάλυψη των αναγκών των χρηστών του - που την εποχή εκείνη ήταν ερευνητικά και πανεπιστηµιακά ιδρύµατα - προκειµένου να εκµεταλευτούν, στο µέγιστο βαθµό, τους ελάχιστους µεγάλους υπολογιστές εκείνης της εποχής. Αυτό ουσιαστικά µεταφραζόταν στη δυνατότητα αποµακρυσµένης πρόσβασης στους υπολογιστές των Πανεπιστηµίων από τους ερευνητές και τις επιστηµονικές οµάδες που εργάζονταν σ'αυτούς. Μέσω τέτοιου είδους συνδέσεων, ήταν επίσης δυνατή η επικοινωνία και ανταλλαγή δεδοµένων µε ερευνητές από άλλα Πανεπιστήµια της Αµερικής. Για το λόγο αυτό, το ARPAnet, το οποίο ιστορικά αποτελεί τον πρόδροµο του Internet, θεωρήθηκε ένα πολύ σηµαντικό επίτευγµα τη στιγµή µάλιστα που βασίστηκε σε εξαιρετικά γρήγορες, για την εποχή εκείνη, τηλεφωνικές γραµµές υψηλής ποιότητας (56 kbits/sec) κάτι που του προσέδιδε µεγάλο βαθµό αξιοπιστίας. Για το λόγο αυτό, στα µέσα της δεκαετίας του '70, το Πεντάγωνο θέλησε να δικτυώσει όλες τις υπηρεσίες του, κάτω από ένα εννιαίο λειτουργικό σύστηµα, που να παρουσίαζε αυτά τα χαρακτηριστικά. Ανάλογη ήταν και η συµπεριφορά του Υπουργείου Άµυνας, το οποίο χρηµατοδότησε σε αρκετά µεγάλο βαθµό ερευνητικές προσπάθειες στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και των δικτύων. Η επιλογή του UNIX ως το λειτουργικό αυτών των συστηµάτων, έδωσε µεγάλη ώθηση στη χρησιµοποίηση τέτοιου είδους υπηρεσιών, καθώς αναπτύχθηκε µια υποδοµή που επέτρεπε τη συνέχιση της λειτουργίας του συστήµατος, ακόµη και αν ένας ή περισσότεροι από τους διασυνδεδεµένους υπολογιστές, τίθετο προσωρινά ή µόνιµα εκτός λειτουργίας. Για την αποτελεσµατική δικτύωση των διαφορετικών τµηµάτων του, επιλέχθηκε το πρωτόκολλο εκείνο, που είναι γνωστό σήµερα µε την ονοµασία TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). Επειδή όµως η εταιρεία AT&T, που ήταν ιδιοκτήτρια του UNIX, δεν είχε διαθέσιµο το TCP/IP στο λειτουργικό της, το Πεντάγωνο ανέθεσε στο Πανεπιστήµιο του Berkeley τη δηµιουργία ενός ενισχυµένου UNIX που θα περιελάµβανε και το πρωτόκολλο TCP/IP. Πράγµατι, το Πανεπιστήµιο του Berkeley υλοποίησε αυτή τη σύζευξη 1. Εισαγωγή στο Internet (1/2) Σελίδα 2

4 µεταξύ των δύο προγραµµάτων, και ταυτόχρονα ανέπτυξε µια δική του έκδοση του UNIX, TO BSD UNIX, που γρήγορα κυριάρχησε και έγινε το λειτουργικό σύστηµα όλων των Αµερικανικών Πανεπιστηµίων. Το γεγονός αυτό έδωσε τροµακτική ώθηση στη διάδοση του Internet, καθώς ήταν η πρώτη φορά που είχε αναπτυχθεί µια κοινή πλατφόρµα που πρόσφερε έδαφος για µια εύκολη διασύνδεση χρηστών και δικτύων. Σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα λοιπόν, όλα τα τοπικά δίκτυα των Πανεπιστηµίων που στηρίζονταν στο πρωτόκολλο TCP/IP, διασυνδέθηκαν µεταξύ τους. Με το πέρασµα του χρόνου, οι δηµιουργοί του ARPAnet θέλησαν να συνδέσουν το δίκτυο και µε τα άλλα υπάρχοντα δίκτυα, ενώ και το Πεντάγωνο επιθυµούσε να δηµιουργήσει ένα παρόµοιο δίκτυο. Γρήγορα λοιπόν ωρίµασε η ιδέα της δηµιουργίας ενός διαδικτύου, το οποίο χαρακτηριζόταν από απουσία κεντρικής διαχείρισης, και το οποίο ο χρήστης θα µπορούσε να προσπελάσει από πολλούς διαφορετικούς κόµβους. Έτσι λοιπόν γύρω στα 1980, τα πρώτα δίκτυα υπολογιστών - Πανεπιστηµιακά στην πλειοψηφία τους - διασυνδέθηκαν µεταξύ τους, κάτω από το πρωτόκολλο TCP/IP, για να αποτελέσουν τα πρώτα στάδια ενός δικτύου που ονοµάστηκε Internet ή ARPA Internet, και το οποίο, ακολουθώντας ραγδαίους ρυθµούς ανάπτυξης, αποτελεί σήµερα το µεγαλύτερο επίτευγµα της ανθρώπινης επιστήµης. Το 1983 το TCP/IP έγινε το υποχρεωτικό πρωτόκολλο του Internet, δίδοντας τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη να διαπραγµατεύεται µε τους διασυνδεδεµένους υπολογιστές του Internet µε τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από τη µεθοδολογία διασύνδεσης τους. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ TOY INTERNET Η ευρεία χρήση του παγκοσµίου διαδικτύου από εκατοµµύρια χρήστες σε όλον τον κόσµο, κατέστησε επιτακτική την ανάγκη δηµιουργίας κάποιων υπηρεσιών, οι οποίες θα διευκόλυναν τους χρήστες στο έργο τους, εξοικονοµώντας µε τον τρόπο αυτό χρόνο και χρήµα. Πράγµατι, οι υπηρεσίες αυτές, που αναπτύχθηκαν σταδιακά και µε την πάροδο του χρόνου, έχουν δώσει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη του δικτύου να εργασθεί µε αυτό µε έναν απλό και ταυτόχρονα αποδοτικό τρόπο. Στις σελίδες που ακολουθούν περιγράφονται οι πιο σηµαντικές από τις δεκάδες υπηρεσίες του Internet που είναι οι ακόλουθες : Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο ( ) Πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων (FTP) Πρόσβαση σε αποµακρυσµένο υπολογιστή (telnet) Ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων (USENET) Αναζήτηση αρχείων (Archie και Gopher) Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική συνδιάσκεψη (IRC) Αναζήτηση χρηστών (Finger) 1. Εισαγωγή στο Internet (1/2) Σελίδα 3

5 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (Electronic Mail ( )): To ηλεκτρονικό ταχυδροµείο αποτελεί µια από τις πιο διαδοµένες υπηρεσίες του Internet. Μέσω αυτής της υπηρεσίας, είναι δυνατή η ανταλλαγή ηλεκτρονικών µηνυµάτων µεταξύ δύο ατόµων, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Εκατοµµύρια χρήστες σήµερα διαθέτουν την προσωπική ηλεκτρονική τους θυρίδα, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να στέλνουν και να λαµβάνουν µηνύµατα από όλο τον κόσµο. Οι βασικές αρχές του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι οι ίδιες µε εκείνες που διέπουν και τη λειτουργία του συµβατικού ταχυδροµείου. Επιπλέον, στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, πέρα από την αποστολή και λήψη µηνυµάτων, να εγγραφεί συνδροµητής σε ηλεκτρονικά περιοδικά και εφηµερίδες, καθώς και να παραλαµβάνει αρχεία κάθε είδους. Ένα ηλεκτρονικό µήνυµα, αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία: µια επικεφαλίδα (header) που περιλαµβάνει κάποια δεδοµένα ελέγχου, και φυσικά το κείµενο του µηνύµατος. Η επικεφαλίδα περιέχει τα στοιχεία εκείνα που γράφουµε επάνω σε ένα συµβατικό ταχυδροµικό φάκελο, δηλαδή το όνοµα και τη διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη, και που είναι απαραίτητα, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η επικοινωνία µεταξύ των χρηστών. Το κείµενο του µηνύµατος, είναι προφανώς η πληροφορία που αποστέλλεται, αλλά µπορεί επίσης να περιέχει και άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγµα προσαρτηµένα αρχεία (attached files). Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που πρέπει να τονιστεί στο σηµείο αυτό, αφορά τη δυνατότητα αποστολής του µηνύµατος µας σε περισσότερα από ένα άτοµα, καθορίζοντας απλά στην επικεφαλίδα του µηνύµατος, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αυτών των ατόµων. Αυτό φυσικά είναι αδύνατο να γίνει χρησιµοποιώντας το συµβατικό ταχυδροµείο, όπου είµαστε υποχρεωµένοι να γράψουµε το µήνυµα πολλές φορές και να σπαταλήσουµε έτσι πολύ χρόνο, πολλούς φακέλους, και φυσικά πολλά χρήµατα για γραµµατόσηµα. Επιπλέον, σε κάθε µήνυµα συνηθίζεται - χωρίς να είναι υποχρεωτικό - να γράφεται και το θέµα (subject) του µηνύµατος, δηλαδή µία σύντοµη φράση που να υποδηλώνει το περιεχόµενο του µηνύµατος (για παράδειγµα ένα µήνυµα µε subject «Payment Notification» που λαµβάνουµε από έναν Internet Provider, υποδηλώνει ότι πρέπει να πληρώσουµε τη συνδροµή µας. Η χρήση των subjects είναι πολύ εξυπηρετική στην περίπτωση κατά την οποία βλέπουµε τα µηνύµατα µας το ένα κάτω από το άλλο, οπότε µπορούµε πολύ εύκολα, να βρούµε εκείνο που µας ενδιαφέρει. Υπάρχουν δύο µορφές ηλεκτρονικών διευθύνσεων, εκ των οποίων η πρώτη είναι πλέον αρκετά απαρχαιωµένη και τείνει να καταργηθεί, ενώ η δεύτερη είναι αυτή που χρησιµοποιείται στις µέρες µας, και µάλλον θα συνεχίσει να χρησιµοποιείται και στο µέλλον. Η πρώτη µορφή περιέχει όλους τους 1. Εισαγωγή στο Internet (1/2) Σελίδα 4

6 ενδιάµεσους σταθµούς από τους οποίους θα πρέπει να περάσει το µήνυµα για να φτάσει στον προορισµό του. Στην περίπτωση του συµβατικού ταχυδροµείου, αυτό θα σήµαινε ότι, εάν για παράδειγµα, θέλαµε να στείλουµε ένα γράµµα από την Πάτρα στο Βανκούβερ του Καναδά, θα έπρεπε να γράψουµε πάνω στο φάκελο όλα τα ενδιάµεσα στάδια της διαδροµής, όπως για παράδειγµα Πάτρα - Αθήνα - Παρίσι - Νέα Υόρκη - Βανκούβερ. Η µέθοδος αυτή σήµερα έχει σχεδόν καταργηθεί, διότι το Internet έχει γνωρίσει εξαιρετικά µεγάλη ανάπτυξη, και ως εκ τούτου ένα σηµείο µπορεί να προσεγγιστεί από πολλά διαφορετικά σηµεία. Η δεύτερη µορφή ηλεκτρονικών διευθύνσεων που είναι αυτή που χρησιµοποιείται σήµερα, έχει τη µορφή Σ' αυτή τη σύνταξη, name είναι το login name του χρήστη, κατά την πρόσβαση του στο δίκτυο, ενώ host.domain είναι η διεύθυνση του δικτύου από το οποίο πραγµατοποιείται η πρόσβαση στο Internet. Έτσι η ηλεκτρονική διεύθυνση κάποιου χρήστη, ο οποίος µπαίνει στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε login npap είναι Στην περίπτωση αυτή, η διεύθυνση του δικτύου είναι uom.gr όπου uom (University Of Macedonia) είναι το όνοµα του δικτύου, ενώ η προέκταση gr (domain) καθορίζει ότι το δίκτυο αυτό βρίσκεται στην Ελλάδα. Σχετικά µε τα domain names υπάρχει µια διεθνής σύµβαση που καθορίζει τον τύπο του host µε τον οποίο συσχετίζονται. Έτσι, µια κατάληξη com υποδηλώνει εταιρεία, µια κατάληξη edu υποδηλώνει Πανεπιστηµιακό ή γενικά κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυµα, µια κατάληξη org υποδηλώνει κάποιον οργανισµό, µια κατάληξη mil σηµαίνει στρατιωτική υπηρεσία, κλπ. Η σύµβαση αυτή ισχύει µόνο για τις Ηνωµένες Πολιτείες, ενώ για τα υπόλοιπα κράτη, η κατάληξη υποδηλώνει τον κωδικό της συγκεκριµένης χώρας (π.χ. gr για την Ελλάδα, fr για τη Γαλλία, de για τη Γερµανία, uk για την Αγγλία, κ.ο.κ). Ενώ στα πρώτα χρόνια ανάπτυξης του Internet, η µοναδική πληροφορία που µπορούσε να σταλεί µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ήταν µόνο απλά αρχεία κειµένου (text files), γρήγορα έγινε επιτακτική η ανάγκη αποστολής και δυαδικών αρχείων που περιείχαν οποιοδήποτε είδος πληροφορίας (binary files). Βεβαίως, για τη µεταφορά αρχείων υπάρχει, όπως θα δούµε, µια άλλη υπηρεσία του Internet, to FTP (File Transfer Protocol), αλλά είναι πολύ πιο απλό για δύο χρήστες να ανταλλάξουν τα αρχεία που επιθυµούν µέσω παρά να µπουν σε µια διαδικασία µεταφοράς αρχείων µέσω ftp. Η µεταφορά αρχείων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου επιτυγχάνεται προσαρτώντας τα αρχεία αυτά στο κείµενο του µηνύµατος (attached files). Για να πραγµατοποιηθεί όµως µια τέτοια διαδικασία, πρέπει να ορισθεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας που να περιγράφει µια τέτοια µεταφορά. Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί πολλά τέτοια πρωτόκολλα, το πιο γνωστό όµως που χρησιµοποιείται ευρέως τον τελευταίο καιρό, ονοµάζεται ΜΙΜΕ (Multipurpose Internet Mail Extensions). To πρωτόκολλο αυτό ενσωµατώνει στην επικεφαλίδα του µηνύµατος (header) κάποια πληροφορία που καθορίζει επ'ακριβώς το είδος των δεδοµένων που µεταφέρονται µαζί µε το µήνυµα. Προφανώς όµως, για να γίνει δυνατή µια τέτοια επικοινωνία, θα πρέπει το πρόγραµµα διαχείρισης 1. Εισαγωγή στο Internet (1/2) Σελίδα 5

7 ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του παραλήπτη, να γνωρίζει το πρωτόκολλο ΜΙΜΕ προκειµένου να µπορέσει να διαβάσει τα προσαρτηµένα αρχεία. Όσον αφορά τα προγράµµατα διαχείρισης ηλεκτρονικών µηνυµάτων (mailers), υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός από αυτά, τα οποία προσφέρουν µια πληθώρα δυνατοτήτων. Ιστορικά, το λειτουργικό σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του Internet, ήταν το UNIX και ως εκ τούτου, οι πρώτοι mailers που χρησιµοποιήθηκαν ήταν αυτοί του UNIX, όπως ο Pine και ο Elm. Αργότερα που τα Windows άρχισαν να καταλαµβάνουν το δικό τους µερίδιο στην αγορά της Πληροφορικής, κυκλοφόρησαν και άλλα προγράµµατα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µε σηµαντικότερα από αυτά το Eudora Pro της Qualcomm, και το Outlook Express της Microsoft. Αποµακρυσµένη πρόσβαση σε υπολογιστή (telnet) : Μια από τις σηµαντικότερες ευκολίες που µας παρέχει το Internet, αφορά τη δυνατότητα σύνδεσης µας σε ένα αποµακρυσµένο υπολογιστή του δικτύου. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της υπηρεσίας είναι ότι µετά από µια τέτοια σύνδεση, µπορούµε να εργασθούµε σ' εκείνο τον υπολογιστή, µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα εργαζόµαστε εάν πραγµατικά δουλεύαµε σ' αυτόν. Έστω, για παράδειγµα, ότι θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε ένα υπολογιστή του δικτύου του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Εάν βρισκόµαστε στη Θεσσαλονίκη, µπορούµε να πάµε στο εργαστήριο, και να πραγµατοποιήσουµε την εργασία µας. Εάν όµως βρισκόµαστε στην Αθήνα, µπορούµε να µπούµε στο δίκτυο µέσω του Internet, µε την υπηρεσία telnet. Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσµα είναι το ίδιο και καµιά διαφορά δεν υφίσταται όσον αφορά τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιµες - εκτός βέβαια από την µειωµένη ταχύτητα σε περίπτωση που το δίκτυο παρουσιάζει µεγάλη κίνηση. Ας σηµειωθεί ότι µε την υπηρεσία αυτή δεν µπορούµε να µπούµε σε όλους τους υπολογιστές του δικτύου, αλλά προφανώς µόνο σ' εκείνους που επιτρέπουν µια τέτοια πρόσβαση. Για παράδειγµα, είναι αδύνατο να συνδεθούµε σε υπολογιστές στρατιωτικών υπηρεσιών, όπως αυτοί του Πενταγώνου, µπορούµε όµως να το κάνουµε µε άλλους σταθµούς εργασίας, όπως υπολογιστές που βρίσκονται στο χώρο ενός πανεπιστηµίου, ή γενικά ενός µη κερδοσκοπικού οργανισµού. Συνήθως τα συστήµατα στα οποία συνδεόµαστε υποχρεώνουν το χρήστη να πληκτρολογήσει ένα όνοµα (login) και ένα κωδικό (password), προκειµένου να συνδεθεί σ' αυτό. Όταν λοιπόν ο χρήστης συνδέεται σ'ένα τέτοιο σύστηµα, εµφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή αυτές οι δύο λέξεις (το login και το password), τις οποίες ο χρήστης δεν έχει παρά να πληκτρολογήσει για να συνδεθεί στο σύστηµα. Ο τρόπος προσπέλασης ενός αποµακρυσµένου συστήµατος εξαρτάται από το υπολογιστικό περιβάλλον που χρησιµοποιούµε, συνήθως όµως γίνεται µε τη βοήθεια ενός προγράµµατος του λειτουργικού, που στις πιο συνηθισµένες περιπτώσεις, ονοµάζεται telnet. Εάν λοιπόν γράψουµε telnet και πατήσουµε το Enter εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή µας το prompt telnet> στο οποίο 1. Εισαγωγή στο Internet (1/2) Σελίδα 6

8 µπορούµε να πληκτρολογήσουµε έναν αριθµό εντολών προκειµένου να δουλέψουµε µε τον αποµακρυσµένο υπολογιστή. Η διαδικασία σύνδεσης πραγµατοποιείται µε την εντολή open. Γράφοντας telnet> open [διεύθυνση αποµακρυσµένου συστήµατος] συνδεόµαστε στο σύστηµα, του οποίου τη διεύθυνση περνάµε ως παράµετρο στην εντολή open. Γράφοντας για παράδειγµα, telnet> open hpcvbbs.cv.hp.com συνδεόµαστε στη βάση πληροφοριών της εταιρείας Hewlett Packard, στην οποία µπαίνουµε µε login name new. Εναλλακτικά, µπορούµε να δώσουµε την πραγµατική διεύθυνση του υπολογιστή, για παράδειγµα, telnet > open που είναι η ισοδύναµη αριθµητική µορφή. Εάν όλα πάνε καλά, πραγµατοποιείται η σύνδεση µε το αποµακρυσµένο σύστηµα, και καταχωρώντας το login και το password, µπορούµε να αρχίσουµε να εργαζόµαστε µε αυτό. ιαφορετικά, το πρόγραµµα εµφανίζει µηνύµατα λάθους που περιγράφουν την αιτία της µη δυνατότητας σύνδεσης µε το σύστηµα. Τα τρία πιο συνηθισµένα µηνύµατα λάθους είναι τα ακόλουθα : Host unavailable : το µήνυµα αυτό σηµαίνει ότι ο υπολογιστής στον οποίο θέλουµε να συνδεθούµε είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας Host unknown : το µήνυµα αυτό σηµαίνει ότι ο υπολογιστής στον οποίο επιθυµούµε να συνδεθούµε δεν υπάρχει, ή ότι έχουµε κάνει λάθος στην πληκτρολόγηση Net is unavailable ή No route to host: το µήνυµα αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει πρόβληµα µε το δίκτυο, και παρόλο που ο υπολογιστής στον οποίο θέλουµε να συνδεθούµε έχει βρεθεί, εν τούτοις, δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση. Προκειµένου να διακόψουµε την επικοινωνία µας µε τον αποµακρυσµένο υπολογιστή δεν έχουµε παρά να δώσουµε την εντολή quit. Με τον τρόπο αυτό η επικοινωνία διακόπτεται και ο έλεγχος επιστρέφεται στο λειτουργικό σύστηµα. Εκτός από υπηρεσίες που εκτελούνται από τη γραµµή εντολών, η εντολή telnet υλοποιείται και σε παραθυρικά περιβάλλοντα, όπως αυτό των Windows 3.11 ή Windows Εισαγωγή στο Internet (1/2) Σελίδα 7

9 Η χρησιµότητα της υπηρεσίας telnet είναι προφανής. Μέσω αυτής της υπηρεσίας, µπορούµε να έχουµε δωρεάν πρόσβαση στις χιλιάδες on line βιβλιοθήκες πανεπιστηµίων, σε διεθνείς BBS (bulletin board systems) που δεν χρεώνουν συνδροµή, σε ενηµερωτικά συστήµατα όπως αυτό της NASA (ned.ipac.caltech.edu µε login ned) και γενικά σε ένα πλήθος συστηµάτων, τα οποία µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τόσο για ψυχαγωγικούς, όσο για ενηµερωτικούς ή ακόµα και για επαγγελµατικούς σκοπούς. Μεταφορά αρχείων µέσω δικτύου (File Transfer Protocol, FTP) H τρίτη σηµαντική υπηρεσία που µπορεί να υλοποιηθεί µέσω του Internet, αφορά τη µεταφορά αρχείων από αποµακρυσµένα συστήµατα, στο σύστηµα µας. Τα αρχεία αυτά µπορεί να είναι οποιασδήποτε µορφής, από παιγνίδια και ψυχαγωγικά προγράµµατα, µέχρι ολόκληρες εφαρµογές, που είτε µας προσφέρονται χωρίς κόστος (freeware), είτε σε µια περιορισµένη έκδοση τους, προκειµένου να τις δοκιµάσουµε, και αν µας ικανοποιούν να τις αγοράσουµε (shareware) σε µικρή συνήθως τιµή. Η υπηρεσία FTP που προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων File Transfer Protocol (πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων), αποτελεί τον τυποποιηµένο τρόπο µε τον οποίο µπορούν να µεταφερθούν αρχεία µεταξύ υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι στο Internet. Αυτή η µεταφορά των αρχείων γίνεται σχεδόν µε τον ίδιο τρόπο σε όλα τα συστήµατα. Οποιοσδήποτε χρήστης που έχει δικαιώµατα πρόσβασης σε κάποιο σύστηµα (login και password), µπορεί να συνδεθεί στο σύστηµα από κάποιο άλλο υπολογιστή και στη συνέχεια να στείλει (upload) ή να κατεβάσει (download) ένα ή περισσότερα αρχεία, εφ' όσον φυσικά διαθέτει αυτά τα δικαιώµατα πρόσβασης. Αυτό που ενδιαφέρει όµως τους περισσότερους χρήστες, είναι µια συγκεκριµένη µορφή της εν λόγω υπηρεσίας, που είναι γνωστή ως "anonymous ftp". Μέσω αυτής της υπηρεσίας, οποιοσδήποτε χρήστης µπορεί να συνδεθεί σε οποιοδήποτε αποµακρυσµένο δίκτυο - που υποστηρίζει φυσικά anonymous ftp - και να ψάξει χωρίς περιορισµούς για οποιοδήποτε αρχείο τον ενδιαφέρει. Στην ειδική αυτή περίπτωση πρόσβασης, κατά τη σύνδεση µας στο αποµακρυσµένο σύστηµα, δίνουµε ως login τη λέξη anonymous, και ως password, την ηλεκτρονική µας διεύθυνση ( address). Για παράδειγµα εάν η ηλεκτρονική διεύθυνση κάποιου χρήστη είναι κατά τη σύνδεση του σε κάποιο anonymous ftp server, θα δώσει login : anonymous και password Το µειονέκτηµα της πρόσβασης µας σε κάποιο σύστηµα µέσω anonymous ftp, είναι ότι έχουµε περιορισµένα δικαιώµατα πρόσβασης στα αρχεία του συστήµατος σε σχέση µε κάποιο άλλο χρήστη που είναι εγγεγραµµένος σ' αυτό. Πιο συγκεκριµένα, ο µοναδικός κατάλογος από τον οποίο µπορούµε να κατεβάσουµε αρχεία, είναι συνήθως ο κατάλογος pub, και όλοι οι υποκατάλογοι που αυτός περιέχει. Εάν θελήσουµε να στείλουµε δικά µας αρχεία σε κάποιο anonymous ftp server, συνήθως τα αποθηκεύουµε σε κάποιο 1. Εισαγωγή στο Internet (1/2) Σελίδα 8

10 κατάλογο που ονοµάζεται incoming (εισερχόµενα). Παρά όµως αυτό το µειονέκτηµα, το anonymous ftp, ως υπηρεσία, επιτρέπει την πρόσβαση µας σε terabytes αρχείων, σε όλα τα µέρη του κόσµου, και ως τούτου, αποτελεί την πιο δηµοφιλή υπηρεσία του Internet, µαζί µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Για τη µεταφορά αρχείων µέσω ftp, υπάρχουν αρκετά προγράµµατα τα οποία µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε. Τα προγράµµατα αυτά είτε τρέχουν από τη γραµµή εντολών του λειτουργικού συστήµατος, όπως το πρόγραµµα ftp των Windows 95, είτε αποτελούν ολοκληρωµένες παραθυρικές εφαρµογές, δοκιµαστικές εκδόσεις των οποίων µπορούµε να κατεβάσουµε από το Internet, όπως το WS-FTP και το CuteFTP. Στις παραγράφους που ακολουθούν θα περιγράψουµε τη διαδικασία µεταφοράς αρχείων χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα που καλείται από τη γραµµή εντολών. Η επιλογή αυτού του προγράµµατος γίνεται, αφ' ενός µεν, διότι είναι διαθέσιµο σε όλα σχεδόν τα λειτουργικά συστήµατα που υποστηρίζουν σύνδεση µε το Internet, αφ' ετέρου δε, διότι τα παραθυρικά προγράµµατα µεταφοράς αρχείων, στην πραγµατικότητα καλούν τις εντολές που θα περιγραφούν στη συνέχεια. Εποµένως, εάν κατανοήσουµε τις εντολές που ακολουθούν, θα µπορέσουµε πάρα πολύ εύκολα να χρησιµοποιήσουµε µια παραθυρική εφαρµογή. Προκειµένου να ξεκινήσουµε το πρόγραµµα ftp, δεν έχουµε παρά να γράψουµε στη γραµµή εντολών τη λέξη ftp και να πατήσουµε το Enter. Στην περίπτωση αυτή, το prompt ftp> εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή µας, που σηµαίνει ότι µπορούµε τώρα να χρησιµοποιήσουµε τις εντολές που υλοποιούν το πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων. Οι πιο σηµαντικές από αυτές τις εντολές είναι οι ακόλουθες : open : η εντολή αυτή ξεκινά διαδικασία σύνδεσης µε το αποµακρυσµένο σύστηµα. Αν και µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την εντολή open χωρίς παραµέτρους, και να καθορίσουµε στη συνέχεια τη διεύθυνση του αποµακρυσµένου συστήµατος, εν τούτοις, αποτελεί κοινή πρακτική να δίνουµε την εν λόγω διεύθυνση µαζί µε την εντολή open. Γράφοντας για παράδειγµα open ftp.microsoft.com, συνδεόµαστε στον ftp server της Microsoft. Εφ' όσον συνδεθούµε στο server, συνήθως εµφανίζεται µια εισαγωγική οθόνη που µας καλοσωρίζει και µας ζητά να δώσουµε login και password. Καταχωρούµε τότε τη λέξη anonymous (για anonymous ftp) και την ηλεκτρονική µας διεύθυνση ως password. Εφ' όσον το σύστηµα επιτρέπει anonymous ftp, θα µας επιτρέψει να συνδεθούµε, διαφορετικά θα εµφανιστεί ένα µήνυµα λάθους που θα µας λέει ότι δεν επιτρέπεται το anonymous ftp και η σύνδεση θα διακοπεί αυτόµατα. 1. Εισαγωγή στο Internet (1/2) Σελίδα 9

11 Έχοντας µπεί πλέον στο σύστηµα, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις επόµενες εντολές:! : επιτρέπει την προσωρινή έξοδο στο shell του συστήµατος µας ascii : επιτρέπει τη µεταφορά αρχείων κειµένου bell : ενεργοποιούµε την εκτέλεση ενός ηχητικού σήµατος στο τέλος κάθε µεταφοράς αρχείου. binary : επιτρέπει τη µεταφορά δυαδικών αρχείων (binary files) bye : τερµατίζουµε τη σύνδεση µε το αποµακρυσµένο σύστηµα και επιστρέφουµε στο λειτουργικό - το πρόγραµµα ftp επίσης τερµατίζεται cd : επιτρέπει την µετακίνηση µεταξύ των καταλόγων του αποµακρυσµένου συστήµατος cdup : επιτρέπει την µετάβαση στον αµέσως προηγούµενο κατάλογο (parent directory) στο αποµακρυσµένο σύστηµα. close : τερµατίζει τη σύνδεση delete : διαγράφει ένα αρχείο στο αποµακρυσµένο σύστηµα dir: εµφανίζει τα περιεχόµενα επιλεγµένου καταλόγου disconnect: τερµατίζει τη σύνδεση get : επιτρέπει τη µεταφορά ενός αρχείου από το αποµακρυσµένο σύστηµα στο δικό µας. hash : εµφανίζει το σύµβολο # για κάθε block δεδοµένων που µεταφέρεται (µε µέγεθος συνήθως γύρω στα 2k). Με τον τρόπο αυτό διαπιστώνουµε εάν η µεταφορά µεγάλων αρχείων συνεχίζεται κανονικά, ή εάν έχει παγώσει η σύνδεση help : παρουσιάζει ένα κατάλογο µε τις εντολές του ftp. To ίδιο γίνεται και εάν γράψουµε? και πατήσουµε το Enter. led : επιτρέπει την αλλαγή καταλόγου στο σύστηµα µας. Αυτός συνήθως είναι ο κατάλογος στον οποίο θα αποθηκευτούν τα αρχεία που θα κατεβάσουµε από το αποµακρυσµένο σύστηµα. Is : εµφανίζει τα περιεχόµενα ενός καταλόγου όπως και η dir. 1. Εισαγωγή στο Internet (1/2) Σελίδα 10

12 mdelete : επιτρέπει τη διαγραφή οµάδας αρχείων στο αποµακρυσµένο σύστηµα mdir : επιτρέπει την εµφάνιση των περιεχοµένων περισσότερων από ενός καταλόγων στο αποµακρυσµένο σύστηµα. mget : επιτρέπει την µεταφορά οµάδας αρχείων από το αποµακρυσµένο σύστηµα στο δικό µας. mkdir : επιτρέπει τη δηµιουργία καταλόγου στο αποµακρυσµένο σύστηµα. mis : επιτρέπει την εµφάνιση των περιεχοµένων περισσότερων από ενός καταλόγων στο αποµακρυσµένο σύστηµα (όπως η mdir) mput : επιτρέπει τη µεταφορά οµάδας αρχείων από το σύστηµα µας στο αποµακρυσµένο σύστηµα put : επιτρέπει τη µεταφορά αρχείου από το σύστηµα µας στο αποµακρυσµένο σύστηµα pwd : εµφανίζει τον τρέχοντα κατάλογο (δηλαδή τον κατάλογο στον οποίο βρισκόµαστε) στο αποµακρυσµένο σύστηµα. quit : τερµατίζει τη σύνδεση µε το αποµακρυσµένο σύστηµα και επιστρέφει τον έλεγχο στο λειτουργικό - το πρόγραµµα ftp επίσης τερµατίζεται recv : επιτρέπει τη µεταφορά ενός αρχείου από το αποµακρυσµένο σύστηµα στο δικό µας rename : επιτρέπει την αλλαγή του ονόµατος ενός αρχείου στο αποµακρυσµένο σύστηµα. rmdir: διαγράφει ένα κατάλογο στο αποµακρυσµένο σύστηµα. send : επιτρέπει τη µεταφορά ενός αρχείου από το σύστηµα µας στο αποµακρυσµένο σύστηµα. status : εµφανίζει την κατάσταση του περιβάλλοντος του ftp verbose : ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την εµφάνιση µηνυµάτων. Μετά το πέρας της µεταφοράς των αρχείων που θέλουµε, το ftp µας ενηµερώνει για το χρόνο που χρειάστηκε για αυτή τη µεταφορά, καθώς και για το ρυθµό µε τον οποίο αυτή πραγµατοποιήθηκε (σε Kb/sec). Επιπλέον, 1. Εισαγωγή στο Internet (1/2) Σελίδα 11

13 εφ 'όσον τα αρχεία που κατεβάζουµε δεν είναι συµπιεσµένα, µπορούµε να επιτύχουµε συµπίεση online, προσθέτοντας στο όνοµα του αρχείου την προέκταση Ζ ή gz. Τέλος, σε µερικά ftp sites υπάρχει η δυνατότητα να κατεβάσουµε συµπιεσµένους ολόκληρους καταλόγους σε ένα µόνο αρχείο, προσθέτοντας στο τέλος του ονόµατος αρχείου, την κατάληξη tar, και στη συνέχεια να τους αποσυµπιέσουµε, στο σύστηµα µας Newsgroups - USENET : Μια άλλη υπηρεσία του Internet που έχει γνωρίσει ευρεία διάδοση τα τελευταία χρόνια, είναι τα newsgroups. Αυτά δεν είναι τίποτε άλλο από ηλεκτρονικούς χώρους παρουσίασης και ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών, κάτι δηλαδή σαν ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων, στους οποίους ο κάθε χρήστης µπορεί να βρεί πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν, αλλά και να στείλει τα δικά του µηνύµατα. Τα newsgroups είναι οργανωµένα σε κατηγορίες, ανάλογα µε το αντικείµενο στο οποίο αναφέρονται. Η οργάνωση αυτή είναι ιεραρχική και περιλαµβάνει µερικές κεντρικές κατηγορίες θεµάτων, οι οποίες στη συνέχεια υποδιαιρούνται σε µικρότερες πιο εξειδικευµένες κατηγορίες. Με βάση την ιεραρχία αυτή, το κάθε newsgroup έχει ένα όνοµα το οποίο αποτελείται από δύο ή περισσότερα τµήµατα χωρισµένα µε τελείες. Ας υποθέσουµε για παράδειγµα, ότι θέλουµε να δηµιουργήσουµε ένα newsgroup που να συσχετίζεται µε τη διαχείριση ενός λειτουργικού συστήµατος, για παράδειγµα τα Windows 95. Το όνοµα αυτού του newsgroup θα µπορούσε να είναι comp.os.win95.admin, όπου η λέξη comp υποδηλώνει ότι το newsgroup συσχετίζεται µε την πληροφορική, η λέξη os σηµαίνει ότι από όλα τα θέµατα της πληροφορικής το newsgroup περιορίζεται στα λειτουργικά συστήµατα (operating systems, os), η λέξη win95 σηµαίνει ότι από όλα τα λειτουργικά συστήµατα περιοριζόµαστε στα Windows 95, και η τελευταία λέξη admin, σηµαίνει ότι από όλα τα θέµατα που συσχετίζονται µε τα Windows 95, περιοριζόµαστε σε εκείνα που αφορούν ζητήµατα διαχείρισης (administration). Εάν θέλαµε ένα newsgroup που να αφορούσε ζητήµατα εγκατάστασης των Windows 95, θα ψάχναµε για ένα όνοµα σαν το comp.os.win95.setup. Τέλος, εάν θέλαµε ένα newsgroup που να αφορούσε γλώσσες προγραµµατισµού ικανές να χρησιµοποιηθούν σε εφαρµογές γραφικών, το όνοµα που θα αναζητούσαµε, θα είχε τη µορφή comp.graphics.langs. Εποµένως στο όνοµα των newsgroup, η θεµατική ιεραρχία που προαναφέραµε, εξελίσσεται από αριστερά προς τα δεξιά, µε την πιο αριστερή λέξη να περιγράφει την κεντρική θεµατική ενότητα, και την πιο δεξιά λέξη να περιγράφει ένα εντελώς συγκεκριµένο γνωστικό πεδίο. Τα πιο σηµαντικά προθέµατα και οι αντίστοιχες θεµατικές ενότητες, είναι οι ακόλουθες : comp : περιλαµβάνει θέµατα που συσχετίζονται µε την πληροφορική, όπως για παράδειγµα software, hardware, κλπ 1. Εισαγωγή στο Internet (1/2) Σελίδα 12

14 sci : περιλαµβάνει θέµατα που συσχετίζονται µε τους διάφορους τοµείς των επιστηµών. Συνήθως πρόκειται για ιδιαίτερα εξειδικευµένα newsgroups soc : περιλαµβάνει θέµατα που συσχετίζονται µε την κουλτούρα, την κοινωνία και τον πολιτισµό. news : περιλαµβάνει θέµατα και ανακοινώσεις που συσχετίζονται µε το ίδιο το Internet. rec : περιλαµβάνει θέµατα που αναφέρονται σε διάφορα hobbies misc : περιλαµβάνει θέµατα που δεν µπορούν να καταταγούν σε άλλες κατηγορίες Τα παραπάνω αντικείµενα αποτελούν την επίσηµη ιεραρχία του USENET (όπως χαρακτηριστικά ονοµάζεται το σύνολο αυτών των υπηρεσιών). Υπάρχουν όµως και κάποιες άλλες θεµατικές περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται ανεπίσηµες και διατάσσονται ως ακολούθως : alt : ανεπίσηµα ή προσωρινά θέµατα που µπορεί να αφορούν οτιδήποτε biz : Θέµατα µε επιχειρηµατικό προσανατολισµό clari : Ειδησεογραφικά θέµατα από το δίκτυο ClariNet k12 : Θέµατα σχετικά µε την εκπαίδευση. Σήµερα υπάρχουν γύρω στα διαφορετικά newsgroups, αλλά κανείς δεν µπορεί να µιλήσει για ένα ολοκληρωµένο κατάλογο, µια και κάθε µέρα δηµιουργούνται και διαγράφονται αρκετά από αυτά. Ο χειρισµός των newsgroups γίνεται είτε µε ειδικά προγράµµατα που είναι γραµµένα για αυτό το σκοπό (news readers), είτε on line µε λογισµικό που διαθέτει ο Internet provider είτε off line µε λογισµικό επιλογής του χρήστη. Ένα ελεύθερο πρόγραµµα ανάγνωσης των newsgroups που κυκλοφορεί ελεύθερα, είναι το Free Agent. Αναζήτηση αρχείων στο Internet (Archie και Gopher) : ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που συσχετίζονται µε την αναζήτηση πληροφορίας στο Internet, είναι το τεράστιο µέγεθος του δικτύου. Και ενώ για τις συνηθισµένες περιπτώσεις αναζήτησης απλών λέξεων και φράσεων, καταφεύγουµε στις πανίσχυρες µηχανές αναζήτησης (search engines) µέσα από το εύχρηστο γραφικό περιβάλλον των Web Browsers, η αναζήτηση αρχείων είναι γενικά µια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία. Το δίκτυο περιλαµβάνει χιλιάδες ftp sites µε 1. Εισαγωγή στο Internet (1/2) Σελίδα 13

15 εκατοντάδες ή και χιλιάδες αρχείων στο καθένα από αυτά. Το ερώτηµα λοιπόν που τίθεται άµεσα είναι µε ποιο τρόπο ο χρήστης ο οποίος ενδιαφέρεται για ένα συγκεκριµένο αρχείο, µπορεί να γνωρίζει σε ποιο από όλα αυτά τα ftp sites βρίσκεται προκειµένου να το προσπελάσει. Βεβαίως υπάρχει µεγάλη πιθανότητα το εν λόγω αρχείο να βρίσκεται σε περισσότερα από ένα ftp sites, αλλά και πάλι το πρόβληµα παραµένει. Ο Archie είναι µια υπηρεσία που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήµιο McGill του Καναδά, ακριβώς για να αντιµετωπίσει το τεράστιο πρόβληµα της αναζήτησης αρχείων µέσα στο Internet. Ένας Archie server περιλαµβάνει µια τεράστια βάση δεδοµένων, η οποία περιέχει τα περιεχόµενα των καταλόγων των πιο µεγάλων και δηµοφιλών ftp sites του παγκοσµίου δικτύου. Προκειµένου ένας χρήστης να αναζητήσει κάποιο αρχείο συνδέεται σε κάποιο από τους Archie servers που είναι διαθέσιµοι, και πραγµατοποιεί µια διαδικασία αναζήτησης του αρχείου, δίδοντας µια συγκεκριµένη λέξη - εάν για παράδειγµα ενδιαφέρεται να βρει αρχεία που συσχετίζονται µε drivers εκτυπωτών για τα Windows 95, χρησιµοποιεί ως λέξη αναζήτησης τη λέξη «driver». Σήµερα υπάρχουν δεκάδες Archie servers σε όλο τον κόσµο, που καλύπτουν µεγάλες γεωγραφικές περιοχές. Κάθε βράδυ ο server συνδέεται µε έναν αριθµό από ftp sites της περιοχής που καλύπτει, και µέσω ειδικών προγραµµάτων διαβάζει τα περιεχόµενα των καταλόγων που περιέχονται σ'αυτά. Κάθε µέρα καλύπτεται το 1/30 των ftp sites της περιοχής, προκειµένου τα στοιχεία για το καθένα από αυτά να ενηµερώνονται κατά µέσο όρο µια φορά το µήνα. Με τον τρόπο, αυτό ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε σχετικά ακριβείς και πρόσφατες πληροφορίες. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι µε τους οποίους µπορούµε να προσπελάσουµε και να χρησιµοποιήσουµε έναν Archie server. Ο πρώτος τρόπος είναι µέσω telnet, ο δεύτερος µέσω , και ο τρίτος µέσω ειδικών προγραµµάτων (archie client). Ο τελευταίος τρόπος προσπέλασης είναι ο πιο απλός και παρέχει στο χρήστη ένα µεγάλο εύρος δυνατοτήτων, προκειµένου να πραγµατοποιήσει αναζητήσεις, από τις πιο απλές µέχρι και τις πιο δύσκολες. Η προσπέλαση ενός Archie server µέσω telnet, πραγµατοποιείται κάνοντας telnet στη διεύθυνση του, και χρησιµοποιώντας ως login τη λέξη archie. Τέλος µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις δυνατότητες του Archie και µέσω στέλνοντας mail στη διεύθυνση π.χ. στο κείµενο του οποίου θα περιλαµβάνονται οι λεπτοµέρειες αναζήτησης. Παρόµοια µε τον Archie είναι και η λειτουργία του Gopher ο οποίος αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήµιο της Μινεσότα, και είναι ένα σύστηµα client - server, που επιτρέπει την περιπλάνηση µας µέσα στο Internet µέσα από 1. Εισαγωγή στο Internet (1/2) Σελίδα 14

16 ένα σύστηµα απλών, αλλά φιλικών menus. Η χρήση του gopher γίνεται µέσω της σύνδεσης µας µε ένα Gopher server. Μόλις επιτευχθεί αυτή η σύνδεση, εµφανίζεται στην οθόνη µας ένα menu µε επιλογές, που στην πραγµατικότητα περιλαµβάνει τα περιεχόµενα των καταλόγων του Gopher server. Προκειµένου τώρα να επιλέξουµε το αρχείο που µας ενδιαφέρει, δεν έχουµε παρά µεταφέρουµε τη µπάρα του menu επιλογών και να πατήσουµε το Enter. Με τον τρόπο αυτό µπορούµε πολύ εύκολα και γρήγορα, να µετακινηθούµε µεταξύ των αρχείων του server. Επιλέγοντας ένα αρχείο µπορούµε στη συνέχεια να το κατεβάσουµε στον υπολογιστή µας µέσα από το πρόγραµµα διαχείρισης του Gopher, και χωρίς να καταφύγουµε στη διαδικασία ftp. Ο παγκόσµιος ιστός (World Wide Web, WWW) : πρόκειται για την υπηρεσία εκείνη, η οποία έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην ευρεία διάδοση του Internet την τελευταία πενταετία. εν είναι δε λίγοι οι χρήστες που όταν λένε ότι χρησιµοποιούν το Internet, στην ουσία εννοούν ότι χρησιµοποιούν κάποιο Web Browser. Ο βασικός λόγος για τον οποίο η εν λόγω υπηρεσία έχει γνωρίσει τόσο µεγάλη διάδοση, είναι η ιδιότητα της να επιτρέπει την πρόσβαση του χρήστη σε πολλές διαφορετικές µορφές δεδοµένων (κείµενο, ήχο, video, κλπ) µέσα από το ίδιο πρόγραµµα. Ο τρόπος λειτουργίας του WWW είναι εξαιρετικά απλός. Ο χρήστης έχει µπροστά του κάποια σελίδα που περιλαµβάνει ένα κείµενο. Κάποιες από τις λέξεις αυτού του κειµένου έχουν διασυνδέσεις (links) µε άλλα κείµενα. Όταν λοιπόν επιλέξουµε µε κάποιο τρόπο µία από αυτές τις λέξεις κλειδιά, ενεργοποιείται η διασύνδεση, και αµέσως έχουµε µπροστά µας το νέο κείµενο. Πρόκειται εποµένως για µια εφαρµογή υπερκειµένου (hypertext) η οποία καταργεί την παραδοσιακή γραµµική ροή της πληροφορίας, και δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να εµφανίσει άµεσα στην οθόνη του υπολογιστή του οποιοδήποτε είδος πληροφορίας επιθυµεί. Προκειµένου να κατανοήσουµε αυτά τα αρχεία υπερκειµένου, δεν έχουµε παρά να ανοίξουµε ένα αρχείο βοηθείας των Windows (help file), που στηρίζεται ακριβώς στην ίδια αρχή. Υπάρχουν όµως δύο βασικές διαφορές ανάµεσα στα αρχεία βοηθείας των Windows και στα αρχεία υπερκειµένου που συναντάµε κατά την περιπλάνηση µας στο Web : Σε αντίθεση µε τα help files των οποίων οι συνδέσεις (links) συσχετίζονται µε αρχεία που υπάρχουν στον υπολογιστή µας, ένας σύνδεσµος του Web ανοίγει ένα αρχείο που µπορεί να βρίσκεται σε οποιονδήποτε υπολογιστή του πλανήτη, δηλαδή µε άλλα λόγια δεν έχουµε τοπική, αλλά παγκόσµια σύνδεση. Μέσω του WWW δεν έχουµε προσπέλαση µόνο σε αρχεία κειµένου, αλλά σε οποιοδήποτε είδος πληροφορίας. Κάποιος σύνδεσµος δηλαδή, µπορεί να µας οδηγήσει σε κάποιο αρχείο ήχου, ή video, το οποίο µε το 1. Εισαγωγή στο Internet (1/2) Σελίδα 15

17 κατάλληλο πρόγραµµα µπορούµε να παίξουµε. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης µε άλλα εργαλεία του Internet. Για παράδειγµα, µέσα από ένα Web Browser, µπορούµε να ξεκινήσουµε τη µεταφορά αρχείων χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο FTP, µπορούµε να συνδεθούµε σε ένα Gopher Server προκειµένου να κάνουµε αναζήτηση πληροφορίας, ή ακόµα να συνδεθούµε σε έναν αποµακρυσµένο υπολογιστή, µέσω της υπηρεσίας telnet. Είναι πράγµατι γεγονός, ότι οι µοντέρνοι Web Browsers, δεν υποστηρίζουν µόνο υπηρεσίες Web, αλλά παρέχουν ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον πρόσβασης στο Internet, δίδοντας µας τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε οποιαδήποτε υπηρεσία. Είναι σηµαντικό επίσης να αναφερθεί ότι όλες αυτές οι διαδικασίες µετάβασης µεταξύ των διαδοχικών σελίδων, δεν είναι ορατές στον τελικό χρήστη (end user), ο οποίος απλώς χρησιµοποιεί το πρόγραµµα, χωρίς να γνωρίζει τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των διαδοχικών Web sites τα οποία επισκέπτεται. Με τον τρόπο αυτό, µπορεί να πραγµατοποιήσει εύκολα και γρήγορα µια πληθώρα δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγµα να κάνει αναζητήσεις πληροφοριών, να γραφεί συνδροµητής σε ηλεκτρονικά περιοδικά και εφηµερίδες, ή ακόµα και να συµµετάσχει σε on-line παιγνίδια. Η κάθε Web σελίδα, ταυτοποιείται µονοσήµαντα από µια ηλεκτρονική διεύθυνση (URL, Uniform Resource Locator) που υποδεικνύει στον Web Browser σε πιο σηµείο να αναζητήσει τη σελίδα προκειµένου να τη φορτώσει. Η διεύθυνση αυτή έχει τη µορφή όπου προφανώς πρέπει να καθορίσουµε εκτός από τη διεύθυνση της σελίδας και τη διεύθυνση του host που την περιέχει. Για παράδειγµα, οι διευθύνσεις των µελών του ΕΠ του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, θα µπορούσαν να βρίσκονται σε µια σελίδα µε διεύθυνση Για την δηµιουργία Web σελίδων χρησιµοποιείται µια ειδική γλώσσα προγραµµατισµού που λέγεται HTML (Hypertext Markup Language). Τα τελευταία χρόνια όµως έχουν κυκλοφορήσει πανίσχυρα προγράµµατα δηµιουργίας Web σελίδων, που επιτρέπουν τη δηµιουργία τέτοιων σελίδων µέσα από ένα εύχρηστο και απλό περιβάλλον (πχ το FrontPage της Microsoft). Οι σελίδες αυτές έχουν τόσο στατικά όσο και δυναµικά δεδοµένα, για τη δηµιουργία των οποίων χρησιµοποιείται µια καινούρια γλώσσα προγραµµατισµού που έχει γραφεί ειδικά για αυτό το σκοπό και ονοµάζεται Java. Τα προγράµµατα που χρησιµοποιούνται για την προσπέλαση στο Internet µέσω WWW (Web Browsers), επιτρέπουν την προσπέλαση σελίδων Web τόσο από περιβάλλον κειµένου (όπως ο Lynx του UNIX), όσο και από γραφικό περιβάλλον όπως είναι αυτό των Windows 95. Τα δύο πιο σηµαντικά προγράµµατα που χρησιµοποιούνται από το σύνολο σχεδόν των χρηστών για την προσπέλαση Web σελίδων, είναι ο Netscape Communicator της εταιρείας Netscape Corporation καθώς και ο Internet Explorer της Microsoft. 1. Εισαγωγή στο Internet (1/2) Σελίδα 16

18 Internet Relay Chat (IRC) : TO IRC είναι ένα δίκτυο στο οποίο χρήστες από όλο τον κόσµο µπορούν να συνδεθούν και να συνοµιλήσουν ηλεκτρονικά µεταξύ τους σε πραγµατικό χρόνο (real time) Προκειµένου να χρησιµοποιήσουµε το IRC, δεν έχουµε παρά να συνδεθούµε σε κάποιον από τους IRC servers που υπάρχουν στο Internet. Κατά την σύνδεση µας πρέπει να καθορίσουµε ένα ψευδώνυµο (nickname) µε το οποίο θα είµαστε γνωστοί κατά τη διάρκεια της συνοµιλίας µας µε τους υπόλοιπους χρήστες. Το όνοµα αυτό πρέπει είναι µοναδικό για τον server στον οποίο έχουµε συνδεθεί, που σηµαίνει ότι εάν κάποιος άλλος επιχειρήσει να συνδεθεί χρησιµοποιώντας το ίδιο όνοµα µε το δικό µας, ο server θα του απαγορέψει τη σύνδεση. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για µας, εάν το ψευδώνυµο που έχουµε διαλέξει χρησιµοποιείται ήδη από κάποιον άλλον. Σε µια πιο λεπτοµερή περιγραφή, το IRC είναι χωρισµένο σε πολλά κανάλια (channels) κάθε ένα από το οποία καλύπτει και µια ξεχωριστή θεµατική ενότητα - κάτι αντίστοιχο δηλαδή µε εκείνο που ισχύει στα newsgroups. Υπάρχει για παράδειγµα ένα κανάλι µε το όνοµα hellas, στο οποίο συνδέονται όλοι οι Έλληνες οπουδήποτε και αν βρίσκονται, ένα κανάλι µε το όνοµα unix, όπου µπορούµε να συζητήσουµε για το οµώνυµο λειτουργικό σύστηµα, κ.ο.κ. Εκτός από τη σύνδεση µας σε κάποιο από τα κανάλια του IRC, µπορούµε να δηµιουργήσουµε το δικό µας κανάλι, στο οποίο θα συγκεντρώνονται όλοι οι χρήστες µε ενδιαφέροντα, κοινά µε τα δικά µας. Η σύνδεση στο IRC µπορεί να γίνει, τόσο από τη γραµµή εντολών του λειτουργικού συστήµατος που χρησιµοποιούµε για την πρόσβαση στο Internet, όσο και από προγράµµατα που τρέχουν κάτω από παραθυρικά περιβάλλοντα - πχ τα Windows 95. Στην πρώτη περίπτωση, η σύνδεση συνήθως γίνεται γράφοντας ire nickname server_name πχ ire npap irc.funet.fi. Στη δεύτερη περίπτωση, ο καθορισµός αυτών των παραµέτρων γίνεται µέσα από το γραφικό πρόγραµµα που χρησιµοποιούµε για την εν λόγω υπηρεσία. Εφ' όσον τώρα συνδεθούµε σε κάποιο IRC server, µπορούµε άµεσα να αρχίσουµε την επικοινωνία µε τους υπόλοιπους χρήστες που είναι συνδεδεµένοι σ' αυτόν. Για την πραγµατοποίηση της επικοινωνίας αυτής, υπάρχει µια πληθώρα εντολών, που ξεκινούνε µε το χαρακτήρα /. Για παράδειγµα, για να δούµε ένα κατάλογο µε όλα τα κανάλια του server, χρησιµοποιούµε την εντολή /list. Για να συνδεθούµε σε κάποιο κανάλι γράφουµε /join channel name (πχ /join #hellas - τα ονόµατα των καναλιών στο IRC ξεκινούν µε το χαρακτήρα #). Για την αποσύνδεση µας από το κανάλι γράφουµε /leave channel_name (πχ /leave #hellas). Τέλος για να δηµιουργήσουµε ένα καινούριο κανάλι, δεν έχουµε παρά να γράψουµε ξανά /join #channel_name (πχ /join #mychannel), και εφ' όσον το κανάλι αυτό δεν υπάρχει ο server το δηµιουργεί αυτόµατα. 1. Εισαγωγή στο Internet (1/2) Σελίδα 17

19 Η επικοινωνία µας τώρα µε τους άλλους χρήστες του καναλιού, µπορεί να γίνει µε δύο διαφορετικούς τρόπους. Εάν θέλουµε αυτό που λέµε να το λάβουν όλοι οι χρήστες, γράφουµε την εντολή /me say message, για παράδειγµα /me say Hello everybody. Στην περίπτωση αυτή, στο κεντρικό παράθυρο εµφάνισης µηνυµάτων θα εµφανιστεί η φράση npap says Hello everybody, η οποία θα διαβαστεί από όλους τους χρήστες του καναλιού. Για να στείλουµε ένα προσωπικό µήνυµα σε κάποιον από τους χρήστες του καναλιού, χρησιµοποιούµε την εντολή /msg. Εάν για παράδειγµα, υπάρχει κάποιος χρήστης που έχει ως nickname το george γράφουµε /msg george Hello george. Άλλες χρήσιµες εντολές που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας µας είναι η /kick, µε την οποία µπορούµε να διώξουµε κάποιο χρήστη από το κανάλι, εφ' όσον µας ενοχλεί, γράφοντας για παράδειγµα /kick george, η /nick, µε την οποία µπορούµε να αλλάξουµε το nickname (πχ /nick npap nickpap) και η /who channel_name µε την οποία βλέπουµε ποιοι χρήστες είναι συνδεδεµένοι στο κανάλι µας. Τέλος άλλες χρήσιµες εντολές που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε στο ire, είναι η /help command_name µε την οποία εµφανίζονται πληροφορίες που αφορούν τη σύνταξη της εντολής, καθώς και η /clear µε την οποία καθαρίζουµε την οθόνη του υπολογιστή µας από τα µηνύµατα που ανταλλάσσονται µεταξύ των χρηστών. Ανάκτηση στοιχείων συγκεκριµένου χρήστη (Finger ) : To finger είναι ένα πρόγραµµα client/server το οποίο παρέχει πληροφορίες για κάποιο χρήστη ή ακόµα και για κάποιο host του Internet. Για να εξετάσουµε κάποιο χρήστη του Internet, θα πρέπει να ξέρουµε τη διεύθυνση του υπολογιστή που χρησιµοποιεί, και είτε το login name είτε το επώνυµο του. Καλώντας την εντολή finger µε παράµετρο την ηλεκτρονική διεύθυνση κάποιου χρήστη - για παράδειγµα finger - το πρόγραµµα επιστρέφει το user id του, το όνοµα του, αν αυτή τη στιγµή είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο, την τελευταία φορά που έκανε login στον υπολογιστή του, και άλλες τέτοιες πληροφορίες. Οι πληροφορίες που επιστρέφονται, υπάρχει πιθανότητα, να διαφέρουν από υπολογιστή σε υπολογιστή, αφού οι διαχειριστές δικτύου, για λόγους ασφαλείας, µπορεί να έχουν ελαττώσει το πλήθος των πληροφοριών που επιστρέφονται, η ακόµα χειρότερα, να έχουν απενεργοποιήσει εντελώς την υπηρεσία finger. Με την finger µπορούµε επίσης να πάρουµε και άλλου είδους πληροφορίες, όπως για παράδειγµα, αυτές που αφορούν κάποιο συγκεκριµένο θέµα. ΣΥΝ ΕΣΗ ME TO INTERNET Ίσως η πιο συχνή ερώτηση γύρω από το Internet είναι απλά «Με ποιο τρόπο µπορώ να συνδεθώ στο Internet»?. Εάν πρόκειται για µια µεγάλη επιχείρηση ή κάποιον ιδιωτικό ή κρατικό οργανισµό, ο πιο συνηθισµένος τρόπος 1. Εισαγωγή στο Internet (1/2) Σελίδα 18

20 είναι µέσω µισθωµένων γραµµών αποκλειστικής πρόσβασης, που είναι ο πιο αποδοτικός, αλλά ταυτόχρονα και ο πιο δαπανηρός τρόπος σύνδεσης. Σε µια τέτοια περίπτωση, εκτός από µεγάλο κόστος χρέωσης των µισθωµένων γραµµών, υπάρχει επιπλέον κόστος σε hardware. Για τους απλούς όµως χρήστες, τα πράγµατα είναι πιο απλά. Το µόνο πράγµα που απαιτείται από πλευράς εξοπλισµού, είναι ένας προσωπικός υπολογιστής και ένα modem το οποίο συνδέεται σε µια απλή τηλεφωνική γραµµή. Τα modems είναι ειδικές συσκευές που µετατρέπουν το ψηφιακό σήµα των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε αναλογικό σήµα - προκειµένου αυτό να διαδοθεί µέσα από το τηλεφωνικό δίκτυο - ενώ φυσικά έχουν και τη δυνατότητα της αντίστοφης µετατροπής (από αναλογικό σε ψηφιακό σήµα). Οι ταχύτητες µετάδοσης της πληροφορίας για τους πιο συνηθισµένους τύπους modems κυµαίνονται µεταξύ των bps έως και των bps - µια περιοχή ταχυτήτων που ικανοποιεί όλους σχεδόν τους χρήστες. Συνήθως, η αγορά ενός modem συνοδεύεται και από κάποιο πρόγραµµα επικοινωνίας, αν και τέτοια προγράµµατα κυκλοφορούν ευρέως στην αγορά της πληροφορικής, οπότε ο κάθε χρήστης επιλέγει αυτό που θεωρεί ότι καλύπτει τις ανάγκες του. Εφ' όσον κάποιος διαθέτει το κατάλληλο hardware και software, θα πρέπει στη συνέχεια να εξασφαλίσει το δικαίωµα πρόσβασης στο Internet. Το δικαίωµα αυτό παρέχεται από εταιρείες ή οργανισµούς που έχουν δηµιουργηθεί ειδικά για αυτό το σκοπό. Οι φορείς αυτοί είναι γνωστοί ως Internet Servive Providers (ISP), και αποτελούν το συνδετικό κρίκο ανάµεσα τους τελικούς χρήστες και το παγκόσµιο διαδίκτυο. Η πιο βασική από τις υπηρεσίες που παρέχει ένας Internet Provider είναι η διασύνδεση µε κάποιον κόµβο του Internet. Η επικοινωνία των χρηστών µε αυτό τον κόµβο γίνεται µέσω τηλεφωνικών γραµµών και µε τη χρήση ενός ή περισσοτέρων αριθµών τηλεφώνου, συγκεκριµένων για κάθε κόµβο. Ο κόµβος αυτός είναι εξοπλισµένος µε ειδικά προγράµµατα, που αναλαµβάνουν την εξυπηρέτηση των χρηστών προωθώντας τις κλήσεις τους προς το δίκτυο. Μια από τις πιο βασικές λειτουργίες των κόµβων αυτών είναι η διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ο κάθε χρήστης διαθέτει στο κόµβο του Internet Provider µια προσωπική ηλεκτρονική θυρίδα, η οποία αναλαµβάνει τη φύλαξη των µηνυµάτων που του αποστέλλονται, ακόµα και αν ο χρήστης δεν είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο. Η επιλογή του κατάλληλου Internet Provider δεν είναι µια εύκολη διαδικασία, καθώς οι υπηρεσίες που αυτοί παρέχουν στους χρήστες διαφοροποιούνται σε αρκετά σηµεία. Εκείνοι οι παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπ'όψιν σε µια τέτοια προσπάθεια επιλογής, είναι οι παρεχόµενες υπηρεσίες - telnet, ftp, web κλπ - καθώς και ο διαθέσιµος αποθηκευτικός χώρος που αναλογεί σε κάθε χρήστη - πχ για τη δηµιουργία Web σελίδων. Σηµαντικός επίσης παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπ όψιν, είναι ο τρόπος χρέωσης, ο οποίος είτε µπορεί να είναι ένα πάγιο ποσό για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, ή ξεχωριστή χρέωση για κάθε προσφερόµενη 1. Εισαγωγή στο Internet (1/2) Σελίδα 19

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διασκέδαση»

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διασκέδαση» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διασκέδαση» Υπεύθυνοc Καθηγητής: Βαλσαμίδης Σταύρος Ον. Φοιτήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 8 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ιαδίκτυο: Κεφάλαιο 8Α: Βασικές Έννοιες ιαδικτύου Κεφάλαιο 8Β: ΣύνδεσηκαιΕργασία Online ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στηνπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο Εργαστήριο (Φυλλάδιο 3) ΤΕΙ Καβάλας - Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών ιδάσκων: Μαρδύρης Βασίλειος, ιπλ. Ηλ. Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

To λεξικό του Internet

To λεξικό του Internet To λεξικό του Internet A Address: Ο τόπος που βρίσκεται μια πηγή του Internet. Μια e-mail address μπορεί να έχει την εξής μορφή : georgepapado@hotmail.com. Μια web address είναι κάπως έτσι: http://www.in.gr.

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 1Τι είναι ο Παγκόσµιος Ιστός; Λόγω της µεγάλης απήχησης του Παγκόσµιου Ιστού πολλές φορές ταυτίζουµε τον Παγκόσµιο Ιστό µε το Διαδίκτυο. Στην πραγµατικότητα αυτή η αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκατάσταση του NetMeeting

1. Εγκατάσταση του NetMeeting Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης του Netmeeting Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση του Netmeeting 2. Το Interface του Netmeeting 3. Κύρια Κουµπιά Netmeeting 4. Πραγµατοποίηση Κλήσεων - Συνδέσεων 5. Το Μενού του

Διαβάστε περισσότερα

FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων

FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων Το File Transfer Protocol (FTP), (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο σε δίκτυα τα οποία υποστηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A.T.E.I. ΠΑΤΡΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστων Σεπτέμβρης 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Δίκτυα Η/Υ 1.1. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP Περιεχόµενα Τι είναι η υπηρεσία FTP;...2 FTP από τη γραµµή εντολών των Windows...2 Το πρόγραµµα WS-FTP...4 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οόρος TCP/IPχρησιµοποιείται ευρέως σήµερα για να περιγράψει ένα σύνολοαπό διαφορετικές έννοιες. Η περισσότερο διαδεδοµένηχρήση του όρου αναφέρεται σε ένα επικοινωνιακό πρωτόκολλογια τη µεταφορά δεδοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Οι λογαριασµοί χρηστών Σύνδεση (login) και αποσύνδεση (logout)

2.1. Οι λογαριασµοί χρηστών Σύνδεση (login) και αποσύνδεση (logout) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στην Βιοϊατρική Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό (εργαστήριο) Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστηµα UNIX 1. Σύνδεση στο Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN) 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000. PIRCH 32 v0.92b

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000. PIRCH 32 v0.92b PIRCH 32 v0.92b A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Pirch 32 είναι ένα από τα καλύτερα προγράµµατα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δικτύωση υπολογιστών

Δικτύωση υπολογιστών Δικτύωση υπολογιστών Από το 1985 αρχίζει η δικτύωση των υπολογιστών Επικοινωνία μεταξύ των συνδεδεμένων Η/Υ για μεταφορά αρχείων και δεδομένων Διαχειριστής δικτύου (Server) Εκτυπωτής 1 Πλεονεκτήματα δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (FTP)

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (FTP) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (FTP) Σκοπός του Εργαστηρίου: Η εξοικείωση µε το πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων µεταξύ υπολογιστών. Σύντοµη Περιγραφή: Το FTP είναι το ακρωνύµιο των λέξεων File Transfer Protocol.

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα Θ. Υπηρεσίες Internet. ρ. Ε. Μάγκος

Ιόνιο Πανεπιστήµιο. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα Θ. Υπηρεσίες Internet. ρ. Ε. Μάγκος Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής Ενότητα Θ ρ. Ε. Μάγκος Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, MICROSOFT CHAT v2.0

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, MICROSOFT CHAT v2.0 MICROSOFT CHAT v2.0 A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Microsoft Chat είναι το µόνο πρόγραµµα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

χρήστες και υπηρεσίες

χρήστες και υπηρεσίες ιδακτικό υλικό µαθητή χρήστες και υπηρεσίες Από όσα αναφέρθηκαν, γίνεται αντιληπτό ότι όποιος έχει τον κατάλληλο εξοπλισµό και έχει εξασφαλίσει τον τρόπο σύνδεσής του µε το ιαδίκτυο, µπορεί να το χρησιµοποιήσει.

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και λήψη e-mail μέσω SMARTER MAIL

Αποστολή και λήψη e-mail μέσω SMARTER MAIL 13/9/2012 Αποστολή και λήψη e-mail μέσω SMARTER MAIL NBW Internet Wizards Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 5, 10561 Αθήνα Τηλ.: 210 6148071, e-mail: info@nbw.gr, website: www.nbw.gr Αποστολή και λήψη e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» Κ.Ε.Κ. Σωματείου «ΕΡΜΗΣ» Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζόμενων σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας στις Νέες Τεχνολογίες ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα 1. Εισαγωγή 1.1 O Υπολογιστής ως εργαλείο μηχανικού 1.2 Η Επιστήμη των υπολογιστών 1.3 Ιστορικό Σημείωμα 1.4 Ο υπολογιστής μηχανή επεξεργασίας ψηφιακής πληροφορίας 1.5 Ψηφιοποίηση πληροφορίας 1.5.1 ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.1.1. Γενικές Αρχές 1. Τι ονοµάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο και ποιο είναι το έργο του; Το σύνολο όλων των ενδιάµεσων κόµβων που εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου µεαποµακρυσµένη σύνδεση

Χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου µεαποµακρυσµένη σύνδεση Χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου µεαποµακρυσµένη σύνδεση Η πιο κοινή µέθοδος για να διαβάσoυµε E-mail είναι η αποµακρυσµένη σύνδεση τερµατικού (telnet), κατά την οποία συνδέετε ο προσωπικός υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στην συνέχεια, γίνεται σύντομη αναφορά στις πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές, που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP και είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο. http://videolearner.com Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Δίκτυο υπολογιστών: ένα σύνολο διασυνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που 7.7 Πρωτόκολλο ARP 1 ύο είδη διευθύνσεων: MAC - IP Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail) Περιεχόμενα Τι είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία;...2 Πώς γίνεται η μεταφορά των μηνυμάτων;...2 Τι χρειάζομαι για να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία e-mail;...2 Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. Α Γενικού Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. Α Γενικού Λυκείου Α Γενικού Λυκείου 87 Διδακτικές ενότητες 10.1 Υπηρεσίες Διαδικτύου 10.2 Ο παγκόσμιος ιστός, υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να μπορούν να διακρίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Εισαγωγή στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 1 Internet Το Internet ή ιαδίκτυο όπως λέγεται στην ελληνική ορολογία, είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο που συνδέει εκατοµµύρια υπολογιστές, οι οποίοι µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους. Το Internet είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγός Ρυθµίσεων Συγχρονισµού PrismaWin Pos Sync

MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγός Ρυθµίσεων Συγχρονισµού PrismaWin Pos Sync MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Ρυθµίσεων Συγχρονισµού PrismaWin Pos Sync Ρυθµίσεις Συγχρονισµού Pos Sync Η διαδικασία του συγχρονισµού γίνεται από τον Η/Υ που έχει το BackOffice. Βασική προϋπόθεση για

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Εισαγωγή 4.2 Ιστορική αναδρομή 4.3 Βασικές έννοιες 4.4 Βασικές υπηρεσίες

4.1 Εισαγωγή 4.2 Ιστορική αναδρομή 4.3 Βασικές έννοιες 4.4 Βασικές υπηρεσίες 4. Η σημασία του διαδικτύου στην ΚτΠ 4.1 Εισαγωγή 4.2 Ιστορική αναδρομή 4.3 Βασικές έννοιες 4.4 Βασικές υπηρεσίες 4.1 Εισαγωγή Το διαδίκτυο (Internet), αποτελεί το δίκτυο των δικτύων που συνδέει άλλα μικρότερα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol HTTP Protocol Web and HTTP Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol Web Servers (1/2) Ένα πρόγραμμα (λογισμικό) που έχει εγκατασταθεί σε ένα υπολογιστικό σύστημα (έναν ή περισσότερους υπολογιστές)

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών.

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών. Κεφάλαιο 2 Με το διαδίκτυο μπορεί κάποιος: να κάνει έρευνα, να ψωνίσει για διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα, να δει καιρικούς χάρτες, να πάρει φωτογραφίες, ταινίες, και διάφορες άλλες πληροφορίες που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Εισαγωγή στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Internet Το Internet ή ιαδίκτυο όπως λέγεται στην ελληνική ορολογία, είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο που συνδέει εκατοµµύρια υπολογιστές, οι οποίοι µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους. Το Internet είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail)

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (E-mail), είναι µια από τις περισσότερο δηµοφιλείς υπηρεσίες του ιαδικτύου (Internet). Μαζί µε την υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες

Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες 1 η Ερώτηση (Ορισμός): Τι είναι το Διαδίκτυο; Διαδίκτυο είναι το παγκόσμιο δίκτυο όλων των επιμέρους δικτύων που έχουν συμφωνήσει σε κοινούς κανόνες επικοινωνίας και

Διαβάστε περισσότερα

2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών

2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών 2.9 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών Να είναι σε θέση να επιδεικνύει ικανότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, ακίνδυνα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

0 Οδηγίες σύνδεσης στο Π.Σ. - Λειτουργικό Σύστηµα Win XP 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 4 2. Σύνδεση του netmod µε τον Η/Υ... 5 3. Εγκατάσταση του netmod σε windows XP... 8 4 Οδηγίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤO ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΤΠΚ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ VPN ΥΣΠΤ Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΠΚ μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links Internet Τοπικό δίκτυο (LAN Local Area Network): Δίκτυο όπου οι υπολογιστές βρίσκονται κοντά μεταξύ τους (μία εταιρία ή στην ίδια αίθουσα). Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN Wide Area Network) Δίκτυο όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9: Διαδίκτυο, Web 2.0 και Web X.0. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 9 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 9: Διαδίκτυο, Web 2.0 και Web X.0. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 9 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 9: Διαδίκτυο, Web 2.0 και Web X.0 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 9.1 Ιστορικά Στοιχεία Ξεκίνησε ως ένα μικρό κλειστό στρατιωτικό δίκτυο και ήταν απόρροια του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ. Το 1966

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ H ΥΠΗΡΕΣΙΑ DHCP Αν είστε ένας διαχειριστής δικτύου (network administrator),σίγουρα θα έχετε αντιμετωπίσει το πρόβλημα των "ip conflicts", εν όσο προσπαθείτε να ρυθμίσετε τις διευθύνσεις ip των hosts στο

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

7.8 Σύστηµα ονοµάτων περιοχών (Domain Name System, DNS)

7.8 Σύστηµα ονοµάτων περιοχών (Domain Name System, DNS) 7.8 ύστηµα ονοµάτων περιοχών (Domain Name System, DNS) Ερωτήσεις 1. Γιατί χρησιµοποιούµε συµβολικά ονόµατα αντί για τις διευθύνσεις; 2. ε τι αναφέρονται το όνοµα και η διεύθυνση ενός υπολογιστή; Πώς και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) ΕΠΛ 012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) Διδάσκων Καθηγητής: Δημήτριος Τσουμάκος Εαρινό Εξάμηνο 2010 Βασικές Πληροφορίες Πότε: Δευτέρα & Πέμπτη 10:30-12μμ Πού: ΧΩΔ01

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:01 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 10. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 10. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 10 Δίκτυα Η/Υ, το Internet 1 Δίκτυα Πολλοί υπολογιστές μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους με χρήση του κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη χρήση του προγράµµατος Outlook Express, που ενσωµατώνεται στις περισσότερες εκδόσεις των MS Windows. Για να εκτελέσουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Εντολέσ δικτυακών πρωτοκόλλων ςε Windows/Unix Γκάμασ Βαςίλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργάτησ Εντολζσ δικτφου ςε Windows/Unix ε προηγούμενο εργαςτήριο παρουςιάςτηκαν οι παρακάτω εντολέσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

7.7 Πρωτόκολλο ARP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.7 Πρωτόκολλο ARP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.7 Πρωτόκολλο ARP 73. Ποιο είναι το έργο του Πρωτοκόλλου Μετατροπής ιεύθυνσης (Address Resolution Protocol ARP); Η µετατροπή των ΙΡ διευθύνσεων στις αντίστοιχες φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 7

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 7 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 7 26 Σεπτεµβρίου, 2005 Ηλίας Κυριακίδης Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2005Ηλίας Κυριακίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Δίκτυα ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Εισαγωγή Η επικοινωνία, ως ανταλλαγή πληροφοριών, υπήρξε ένας από τους θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού Η μετάδοση πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός) Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client),

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 WEBPHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 WEBPHONE WEBPHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το WebPhone είναι ένα εύκολο και ευχάριστο πρόγραµµα µετάδοσης ήχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERNET Το Internet είναι ένα πλέγμα από εκατομμύρια διασυνδεδεμένους υπολογιστές που εκτείνεται σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη και παρέχει τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Aφορά στην αποστολή και λήψη μηνυμάτων με συγκεκριμένη δομή και με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Ο αποστολέας και ο παραλήπτης

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Aφορά στην αποστολή και λήψη μηνυμάτων με συγκεκριμένη δομή και με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Ο αποστολέας και ο παραλήπτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Aφορά στην αποστολή και λήψη μηνυμάτων με συγκεκριμένη δομή και με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Ο αποστολέας και ο παραλήπτης αναγνωρίζεται από μία μοναδική διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

AOL INSTANT MESSENGER

AOL INSTANT MESSENGER AOL INSTANT MESSENGER 1 Γενική περιγραφή A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το πρόγραµµα AOL Instant Messenger,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher ελλατόλας Στέλιος 2 ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου Κρήτης Περιεχόµενα Εγκατάσταση του προγράµµατος...4 Λειτουργία του προγράµµατος...6 Βασική λειτουργία (κατέβασµα ένα - ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών World Wide Web (WWW) Θέματα Επεξεργασία δεδομένων στο Web Δημιουργία απλών σελίδων HTML Περιγραφή κάποιων XHTML στοιχείων (tags) Εξέλιξης του WWW Το WWW

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου 3.1.1.1 Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου Ως επί το πλείστον δεν υπάρχουν διαφορές στη χρήση του Εγγράφου Κειμένου στα λειτουργικά Windows ή Linux. Η σημαντικότερη διαφορά παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ MODEM Το Κέντρο Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα Dial-up σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα