ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ"

Transcript

1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο Internet. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να θυµάται καµία άλλη παράµετρο εκτός από το όνοµα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password). Το webmail είναι ιδιαίτερα χρήσιµο σε εκείνους τους χρήστες που θέλουν να έχουν πρόσβαση στην αλληλογραφία τους από οποιονδήποτε υπολογιστή σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου. Η πρόσβαση στη υπηρεσίας webmail γίνεται µέσα από την ασφαλή διεύθυνση https://webmail.ece.upatras.gr. Για την πρόσβαση σε αυτή την σελίδα µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε πρόγραµµα περιήγησης (web browser) (Internet Explorer, Netscape, Mozilla κλπ) Για να συνδεθείτε στο λογαριασµό σας θα πρέπει να γνωρίζετε το όνοµα χρήστη (username), τον κωδικό πρόσβασης (password) και τον διακοµιστή αλληλογραφίας ανάλογα µε την ιδιότητα σας. αν είστε µέλος ΕΠ, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ή ιοικητικός Υπάλληλος πρέπει να επιλέξετε τον διακοµιστή mailgate.ece.upatras.gr αν είστε φοιτητής πρέπει να επιλέξετε τον διακοµιστή amalia.ee.upatras.gr

2 Μετά την πληκτρολόγηση των username και password (στην περίπτωση του mail server mailgate.ece.upatras.gr το username συνοδεύεται απαραίτητα από το πεδίο στο οποίο ο χρήστης ανήκει π.χ. πατάµε το κουµπί «Σύνδεση» και αν τα στοιχεία που πληκτρολογήσαµε είναι σωστά βρισκόµαστε στο περιβάλλον του webmail

3 Στο αριστερό τµήµα της σελίδας υπάρχουν οι φάκελοι αλληλογραφίας που έχουν ανατεθεί στον χρήστη από το σύστηµα. Το τµήµα αυτό είναι πάντοτε ορατό ώστε να έχουµε συνεχώς την δυνατότητα να βλέπουµε ή να επεξεργαστούµε τα περιεχόµενα του. Στο πάνω µέρος του δεξιού τµήµατος της σελίδας υπάρχει το κεντρικό µενού επιλογών που χρησιµοποιείται για την διαχείριση των λειτουργιών του συστήµατος.το συγκεκριµένο µενού είναι και αυτό πάντοτε ορατό ώστε να υπάρχει ευκολία στην πλοήγηση και αποτελείται από: Το πλήκτρο Σύνθεση που µας οδηγεί στην διαδικασία δηµιουργίας νέου µηνύµατος Το πλήκτρο ιευθύνσεις που µας βοηθάει να δηµιουργήσουµε ένα βιβλίο διευθύνσεων για καταχώρηση των επαφών µας Το πλήκτρο Φάκελοι µε το οποίο κάνουµε διαχείριση των φακέλων Το πλήκτρο Επιλογές µε το οποίο δίνεται η δυνατότητα να εκτελέσουµε διάφορες λειτουργίες όπως αλλαγή κωδικού πρόσβασης, δηµιουργία ταυτοτήτων κ.α Το πλήκτρο Αναζήτηση που χρησιµοποιείται στην αναζήτηση µηνυµάτων Το πλήκτρο Βοήθεια για βοήθεια στο περιβάλλον του Webmail Επιπλέον των παραπάνω στην άκρη του κεντρικού µενού υπάρχει και το κουµπί «Αποσύνδεση» για την αποσύνδεση µας από το webmail. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Η πρώτη σελίδα που βλέπουµε κάθε φορά που συνδεόµαστε στο webmail είναι τα περιεχόµενα του φακέλου ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ.

4 Κάθε νέο µήνυµα εµφανίζεται στον φάκελο Εισερχόµενα µε έντονα γράµµατα (Bold). Παράλληλα στο αριστερό µέρος της σελίδας και πλάι στον φάκελο Εισερχόµενα εµφανίζεται ένας αριθµός που µας δείχνει πόσα από νέα µηνύµατα έχουµε και τα οποία δεν έχουµε διαβάσει ακόµη. ίπλα από το κάθε µήνυµα υπάρχει ένα κουτί επιλογής (check box) το οποίο χρησιµοποιείται για να επιλέξουµε κάποιο µήνυµα και στην συνέχεια να εκτελέσουµε κάποια διεργασία. Με αυτό τον τρόπο µπορούµε να επιλέξουµε ένα ή περισσότερα µηνύµατα και να τα διαχειριστούµε. Οι εντολές που µπορούµε να επιλέξουµε εφόσον επιλέξουµε κάποιο ή κάποια µηνύµατα είναι οι εξής: Μετακίνηση: Μεταφέρει το µήνυµα ή τα µηνύµατα στον φάκελο που έχουµε επιλέξει στο drop down πεδίο Μετακίνηση Επιλεγµένων Σε: Προώθηση: Προωθεί το τρέχον µήνυµα σε άλλον παραλήπτη µε συνηµµένο το µήνυµα που είχαµε επιλέξει Flag: Μαρκάρει το µήνυµα µε κόκκινη σηµαία δίνοντας του επιπλέον σηµασία Unflag: Αναιρεί την επιλογή flag Αναγνωσµένα: Μετατρέπει ένα µήνυµα από µη αναγνωσµένο σε αναγνωσµένο Μη Αναγνωσµένα: Το αντίστροφο του Read ιαγραφή: ιαγράφει το επιλεγµένο µήνυµα Τα µηνύµατα είναι ταξινοµηµένα βάση της ηµεροµηνίας παραλαβής τους. Για να διαβάσουµε ένα µήνυµα αρκεί να κάνουµε κλικ µε το ποντίκι µας πάνω στο θέµα του. Βλέπουµε τότε το θέµα του

5 µηνύµατος, τον αποστολέα, την ηµεροµηνία αποστολής, τον παραλήπτη-ες, την προτεραιότητα και άλλες επιλογές. Μπορούµε να διαβάσουµε και το κείµενο του µηνύµατος, και να εκτελέσουµε επιπλέον λειτουργίες αν θέλουµε. Οι επιλογές που έχουµε είναι: Προώθηση του µηνύµατος Προώθηση ως Συνηµµένο: προώθηση του µηνύµατος ως συνηµµένο στο νέο µήνυµα Απάντηση στον αποστολέα Απάντηση Προς όλους: τον αποστολέα και σε όλους τους άλλους παραλήπτες του µηνύµατος Επόµενη: ανάγνωση του επόµενου στην σειρά µηνύµατος (αν υπάρχει) Προηγούµενη: ανάγνωση του προηγούµενου (αν υπάρχει) στην σειρά µηνύµατος Download:Ανάγνωση των συνηµµένων αρχείων που περιλαµβάνει το µήνυµα και αποθήκευση τους στον υπολογιστή µας Λίστα Μηνυµάτων: Επιστροφή στην κεντρική λίστα των µηνυµάτων ιαγραφή: διαγραφή του συγκεκριµένου µηνύµατος κι επιστροφή στην λίστα ιαγραφή και Προηγ: ιαγραφή του παρόντος µηνύµατος και µετάβαση στο προηγούµενο µήνυµα της λίστας ιαγραφή και Επόµενο: ιαγραφή του παρόντος µηνύµατος και µετάβαση στο επόµενο µήνυµα της λίστας

6 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Για να δηµιουργήσουµε ένα νέο µήνυµα πατάµε µε το ποντίκι το κουµπί Σύνθεση από το κεντρικό µενού που βρίσκεται στο πάνω µέρος της σελίδας Συµπληρώνουµε στα πεδία Προς:, Κοινοποίηση: και Κρυφή Κοινοποίηση: την διεύθυνση του ή των παραληπτών του µηνύµατός µας. Αν θέλουµε να στείλουµε το µήνυµα µας σε περισσότερους από έναν παραλήπτες τότε θα πρέπει να βάλουµε ένα κόµµα (, ) µεταξύ των e- mail addresses. Αν θέλουµε να αναζητήσουµε τις διευθύνσεις των παραληπτών του µηνύµατος στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων µας µπορούµε πατήσουµε το κουµπί ιευθύνσεις.

7 Επιλέγουµε τα πεδία Προς:, Κοινοποίηση: ή Κρυφή Κοινοποίηση: στο οποίο θα τοποθετήσουµε την διεύθυνση. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αναζήτησης των διευθύνσεων που χρειαζόµαστε από address book πατάµε το πλήκτρο Χρήση ιευθύνσεων ώστε να κλείσει το παράθυρο.

8 Συνεχίζουµε γράφοντας το θέµα του µηνύµατος µας.

9 Μπορούµε να προσθέσουµε στο µήνυµα και επισυναπτόµενο αρχείο, πατώντας το κουµπί Browse στο κάτω µέρος του παραθύρου ώστε να βρούµε το αρχείο που θέλουµε να στείλουµε µαζί µε το µήνυµα µας.

10 Εφόσον βρούµε το αρχείο µέσα στον υπολογιστή µας το επιλέγουµε και πατάµε το πλήκτρο Open.

11 Στο πεδίο Συνηµµένα: αναγράφεται η διαδροµή στην οποία βρίσκεται το αρχείο, όµως δεν έχει προστεθεί στα συνηµµένα του προς αποστολή µηνύµατος. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να πατήσουµε το κουµπί Προσθήκη. Μπορούµε να προσθέσουµε όσα συνηµµένα αρχεία θέλουµε αρκεί το συνολικό µέγεθος όλων των επισυναπτόµενων αρχείων να µην ξεπερνάει τα 5 Mbytes. Αποστέλλουµε το µήνυµα πατώντας το κουµπί Αποστολή. ΦΑΚΕΛΟΙ Στο αριστερό τµήµα της σελίδας βρίσκονται οι φάκελοι µέσα στους οποίους αποθηκεύονται τα µηνύµατα. Για κάθε νέο λογαριασµό χρήστη δηµιουργούνται αυτόµατα 4 φάκελοι: Ο φάκελος Εισερχόµενα: χρησιµοποιείται για την αποθήκευση κάθε εισερχόµενου µηνύµατος Ο φάκελος Drafts: αποθηκεύονται τα µηνύµατα τα οποία δηµιουργεί ο χρήστης αλλά θέλει να επεξεργαστεί και στείλει αργότερα Ο φάκελος Sent: αποθηκεύονται όλα τα µηνύµατα που έχουν αποσταλεί Ο φάκελος Trash: µετακινούνται αυτόµατα όλα τα µηνύµατα που διαγράφονται από τον χρήστη Αν υπάρχουν διαγραµµένα µηνύµατα µέσα στον φάκελο Trash εµφανίζεται δίπλα του και σε παρένθεση το Purge. Πατώντας πάνω σε αυτό πραγµατοποιείται γρήγορο άδειασµα του φακέλου.

12 Εκτός από τους παραπάνω φακέλους µπορούµε να δηµιουργήσουµε και δικούς µας φακέλους ώστε να κάνουµε καλύτερη οργάνωση των µηνυµάτων µας. Για να δηµιουργήσουµε ένα νέο φάκελο πατάµε το κουµπί Φάκελοι του κεντρικού µενού στο πάνω µέρος της σελίδας.

13 Στο πεδίο ηµιουργία Φακέλου γράφουµε το όνοµα του νέου φακέλου που θέλουµε να δηµιουργήσουµε. Από την λίστα επιλογών ως υποφάκελος του επιλέγουµε αν ο νέος φάκελος θα είναι υποφάκελος κάποιου ήδη υπάρχοντος. Στην συνέχεια πατάµε το πλήκτρο ηµιουργία για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πολλές φορές ο νέος φάκελος που δηµιουργήσαµε δεν φαίνεται απ ευθείας στην λίστα στο αριστερό µέρος της σελίδας. Για να εµφανιστεί πατάµε το link ανανέωση καταλόγου φακέλων

14 Ο νέος φάκελος (στο παράδειγµα οκιµή) έχει δηµιουργηθεί. Μπορούµε αν θέλουµε να µετονοµάσουµε το φάκελο επιλέγοντας τον φάκελο αυτό στο πεδίο Μετονοµασία ενός Φακέλου και πατώντας το κουµπί Μετονοµασία. Οµοίως για να διαγράψουµε ένα φάκελο. Αν δεν θέλουµε να φαίνεται ο φάκελος στην λίστα χωρίς όµως να τον διαγράψουµε χρησιµοποιούµε το κουµπί Ακύρωση Εγγραφής/Εγγραφή αφού πρώτα επιλέξουµε το φάκελο. ΒΙΒΛΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (ADDRESS BOOK) Για να προσθέσουµε µια νέα επαφή στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων πατάµε το ιευθύνσεις από το µενού επιλογών στο πάνω µέρος της σελίδας

15 Στην εικόνα που εµφανίζεται προσθέτουµε στο βιβλίο διευθύνσεων την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός χρήστη. Τα πεδία που χρειάζεται να συµπληρώσουµε είναι : Ψευδώνυµο: Ένα ψευδώνυµο που θα είναι µοναδικό και θα χαρακτηρίζει το χρήστη. Το ψευδώνυµο δεν πρέπει να ξεπερνάει σε µήκος τους 16 χαρακτήρες και δεν επιτρέπονται τα κενά διαστήµατα ιεύθυνση H ηλεκτρονική διεύθυνση Όνοµα: Το όνοµα του χρήστη που θέλουµε να καταχωρίσουµε Επώνυµο: Το επώνυµο του χρήστη που θέλουµε να καταχωρίσουµε Πρόσθετες Πληροφορίες: Επιπλέον πληροφορίες για την επαφή που καταχωρούµε (προαιρετικά)

16 Εφόσον γράψουµε όλα τα στοιχεία της επαφής που θέλουµε να καταχωρίσουµε πατάµε του κουµπί Προσθήκη ιεύθυνσης. Η νέα επαφή έχει καταχωρηθεί.

17 Αν θέλουµε να διαγράψουµε κάποια επαφή από το προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων µας θα πρέπει να επιλέξουµε το check box που βρίσκεται αριστερά της επαφής και να πατήσουµε το πλήκτρο ιαγραφή Επιλεγµένων Αν θέλουµε να κάνουµε επεξεργασία κάποιας επαφής από το προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων µας θα πρέπει να επιλέξουµε το check box που βρίσκεται αριστερά της επαφής και να πατήσουµε το πλήκτρο Τροποποίηση Επιλεγµένων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Προσοχή: αν δεν εισάγετε πληροφορίες στα πεδία «Πλήρες Όνοµα» και «ιεύθυνση» το σύστηµα δεν σας επιτρέπει να στείλετε Για να εισάγουµε τις προσωπικές µας πληροφορίες στο σύστηµα πατάµε το κουµπί Επιλογές από το κεντρικό µενού επιλογών στο πάνω µέρος της σελίδας και στην συνέχεια επιλέγουµε το Προσωπικές Πληροφορίες

18 Συµπληρώνουµε τα στοιχεία µας όπως φαίνεται παρακάτω

19 Το πεδίο Υπογραφή είναι προαιρετικό. Μπορούµε επιπλέον να ρυθµίσουµε τον τρόπο µε τον οποίο απαντάµε σε ένα µήνυµα (π.χ. αν το αρχικό µήνυµα θα συµπεριλαµβάνεται στην απάντηση µας), την ζώνη ώρας, το αν η υπογραφή µας θα συµπεριλαµβάνεται πάντοτε σε κάθε εξερχόµενο µήνυµα και µε ποιο τρόπο. Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή των στοιχείων και η επιλογή του τρόπου που θα στέλνουµε τα µηνύµατα µας, πατάµε το πλήκτρο Υποβολή. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Πατώντας, σε οποιαδήποτε οθόνη βρισκόµαστε, την επιλογή Επιλογές, έχουµε την δυνατότητα να ρυθµίσουµε το webmail ανάλογα µε τις επιθυµίες µας. Έτσι µπορούµε να ρυθµίσουµε: Το Μαρκάρισµα Μηνυµάτων ανάλογα µε συγκεκριµένα κριτήρια τα οποία εµείς ορίζουµε Την Σειρά Καταλόγου: η σειρά του καταλόγου µηνυµάτων µπορεί να αναδιαταχθεί και να αλλάξει ώστε να περιέχει κεφαλίδες µε οποιαδήποτε σειρά θέλουµε Επιλογές Νέου Ταχυδροµείου: προσαρµόζει ρυθµίσεις για την εκτέλεση ήχων και/η την εµφάνιση παραθύρων όταν φθάνει νέο µήνυµα Προτιµήσεις Εµφάνισης: µπορούµε να αλλάξουµε τον τρόπο εµφάνισης του και του πως παρουσιάζει πληροφορίες, όπως τα χρώµατα, τη γλώσσα και άλλες ρυθµίσεις. Προτιµήσεις Φακέλων: αλλάζουν τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η εµφάνιση και η µεταχείριση των φακέλων σας Επιλογές Μετάφρασης: επιλέγουµε ποιος µεταφραστής θα να χρησιµοποιείται όταν λαµβάνουµε µηνύµατα σε διαφορετική γλώσσα Επιλογές ιορθωτή Αλληλογραφίας: ρυθµίζουµε πως αποθηκεύεται το προσωπικό λεξικό, µπορούµε να το επεξεργαστούµε ή να διαλέξουµε ποιες γλώσσες θα πρέπει να

20 είναι διαθέσιµες όταν κάνουµε έλεγχο ορθογραφίας. Την αλλαγή του κωδικού (password): η επιλογή αυτή ισχύει µόνο για την περίπτωση που έχουµε επιλέξει κατά την εισαγωγή µας στο σύστηµα τον νέο mail server mailgate.ece.upatras.gr. Επιλέγοντας Change Password µεταφερόµαστε σε ένα παράθυρο όπου καλούµαστε να εισάγουµε το παλιό µας password και δύο φορές το νέο επιθυµητό password.

21 Αν η διαδικασία πληκτρολόγησης έγινε σωστά και πατήσουµε το κουµπί Submit, το password θα αλλάξει επιτυχώς εµφανίζοντας µας το αντίστοιχο µήνυµα.

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους.

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Πριν ξεκινήσουµε την περιγραφή του προγράµµατος καλό θα ήταν να αναφερθούµε στον ορισµό κάποιων εννοιών για τις οποίες θα γίνεται λόγος στο κεφάλαιο αυτό. Πρώτα από όλα πρέπει να καταλάβουµε την διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET 1 version v5.4 Εγχειρίδιο ιαχείρισης 2012 Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της INVENTICS A.E. Απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Εισαγωγή στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 1 Internet Το Internet ή ιαδίκτυο όπως λέγεται στην ελληνική ορολογία, είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο που συνδέει εκατοµµύρια υπολογιστές, οι οποίοι µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους. Το Internet είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Ενότητα 4.5 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο FrontPage

Εισαγωγή στο FrontPage Εισαγωγή Το World Wide Web αποτελεί µία από τις προσφερόµενες υπηρεσίες του Internet. Είναι η πλέον διαδεδοµένη υπηρεσία, σε σηµείο που πολλοί να ταυτίζουν το Web µε το Internet. Το Web είναι ένα κατανεµηµένο

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

. Στοιχεία χρήσης του INTERNET

. Στοιχεία χρήσης του INTERNET Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1. Περιήγηση στο ιαδίκτυο Internet...3 1.1 Οδηγίες για το πρόγραµµα Internet Explorer...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΙΕΣ ΤΟΥ INTERNET- ΙΑ ΙΚΤΥΟ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ 4 ΕΥΡΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ 9 ΧΡΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ 10 ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7 Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Τίτλος Βιβλίου: International Diploma in IT Skill Standard MS Office 2010 MS Windows 7 ISBN 978-618-80304-0-4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT οµηµένο Σύστηµα Λογισµικού για ιαχείριση Ιατρικών Πληροφοριών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βασικές Λειτουργίες της Εφαρµογής... 3 1.1 Επιφάνεια εργασίας εφαρµογής... 3 1.2 Εισαγωγή στο σύστηµα (login)... 4 1.3 Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ..Ε. Σηµειώσεις Σεµιναρίου «Τα µήλα των Εσπερίδων», 2004-05. Το Internet. Σύντοµη ιστορική αναδροµή υπολογιστών και Internet

Π.Τ..Ε. Σηµειώσεις Σεµιναρίου «Τα µήλα των Εσπερίδων», 2004-05. Το Internet. Σύντοµη ιστορική αναδροµή υπολογιστών και Internet Το Internet Σύντοµη ιστορική αναδροµή υπολογιστών και Internet Υπολογιστές Ο πρώτος υπολογιστής που κατασκευάστηκε ήταν ο ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) το 1946 στο πανεπιστήµιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird 1 Το έγγραφο αυτό κυκλοφορεί με την άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά - Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα (Creative Commons Attribution- Share Alike 3.0 Greece) που σημαίνει ότι μπορείτε να προσαρμόσετε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP Professional

Windows XP Professional Τα Windows XP professional είναι ένα λειτουργικό σύστηµα (Λ.Σ.) της Microsoft, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία ενός υπολογιστή. Οι λειτουργίες τις οποίες επιτελεί, όπως κάθε Λ.Σ., είναι: η οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : Διοίκηση Πληροφορικών Συστηµάτων Εισαγωγή στη πλατφόρµα WordPress Τί είναι το WordPress; To WordPress (www.wordpress.com) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel...

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 6 2.1 Εισαγωγή δεδοµένων... 6 2.2 Τύποι δεδοµένων... 6 2.2.1 Κείµενο...

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων. Excel for Windows

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων. Excel for Windows Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων Φλώρινα, Φεβρουάριος 2000 Εκκίνηση του Excel Για να εκκινήσουµε το Excel για Windows, µπορούµε να το επιλέξου- µε από το µενού Προγράµµατα4 του κουµπιού Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ERGOLAND

Περιεχόµενα ERGOLAND Περιεχόµενα ERGOLAND σελίδα Εισαγωγή στο ErgoLand - Κατάλογος έργων 3 Εργασίες έργων 4 Εισαγωγή έργου από ErgoWin-(ή από Αποθηκευµένο εξωτερικό αρχείο έργου «.XML») 4 Αποθήκευση (εξαγωγή) έργου σε εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

TRUCKING ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

TRUCKING ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TRUCKING ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...5 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ TRUCKING... 5 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 5 ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ CLIENT... 5 ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙ ΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 6 ΟΦΕΛΗ...

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I Food & Beverage Works 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας... 4... 4 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Point of Sale... 5 P.O.S. Console... 5

Διαβάστε περισσότερα